PERFORMANCE TECHNOLOGIES AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "PERFORMANCE TECHNOLOGIES AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ"

Transcript

1 PERFORMANCE TECHNOLOGIES AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Η Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. δημιουργήθηκε για αναπτυσσόμενες ή μικρές επιχειρήσεις. Οι μετοχές των εταιριών της Εναλλακτικής Αγοράς δεν είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται κατά την ένταξη σε διαπραγμάτευση και μετά από αυτήν είναι λιγότερες από αυτές των οργανωμένων αγορών. Οι υποψήφιοι επενδυτές θα πρέπει να έχουν επίγνωση των κινδύνων που αναλαμβάνουν για επένδυση σε αυτές τις εταιρίες και θα πρέπει να αποφασίζουν να επενδύσουν σε αυτές μόνο μετά από προσεκτική εξέταση του παρόντος Πληροφοριακού Σημειώματος και εάν είναι δυνατό με τη συμβολή ανεξάρτητου χρηματοοικονομικού συμβούλου. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών δεν έχουν εξετάσει ή εγκρίνει το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Σημειώματος. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΕΝΙΚΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ Γενικά ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ - ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΜΕΤΟΧΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΣΕΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

3 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 1.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Η σύνταξη και διάθεση του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας PERFORMANCE TECHNOLOGIES AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (εφεξής Εταιρία, ή PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.Ε. ή PERFORMANCE) είναι υπεύθυνα για το περιεχόμενό του και βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι αφού έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο Πληροφοριακό Σημείωμα είναι σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του. Ο Σύμβουλος Εισαγωγής, Alpha Bank, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι διενεργήθηκε κατ εντολή του νομικός έλεγχος από τη Δικηγορική Εταιρία «Ποταμίτης Ηλιάδου Βεκρής Παπαρρηγόπουλος» προκειμένου να δοθούν τα συμπεράσματα του νομικού ελέγχου που παρατίθενται στο κεφ. 1.2 «ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ» καθώς και οικονομικός έλεγχος από την Grant Thornton Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές, επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για τις χρήσεις 2006 και 2007 και η σχετική έκθεση ελέγχου παρατίθεται στην ενότητα 1.3 «ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ». Κάθε πληροφορία που περιλαμβάνεται στο παρόν Πληροφοριακό Σημείωμα βασίζεται αποκλειστικά σε στοιχεία που ελήφθησαν από την Εταιρία ή σε δηλώσεις εκπροσώπων της και των φυσικών προσώπων που επιμελήθηκαν της σύνταξης του παρόντος Εγγράφου ή σε στοιχεία που προέρχονται από ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις καθώς και στα νομικά συμπεράσματα του Νομικού Ελεγκτή. Ο Σύμβουλος Εισαγωγής δηλώνει ότι αφού έλαβε κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο Πληροφοριακό Σημείωμα είναι σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του. Το παρόν Πληροφοριακό Σημείωμα υπογράφεται από τον Σύμβουλο Εισαγωγής και τα μέλη του ΔΣ της Εταιρίας τα οποία είναι υπεύθυνα για τις πληροφορίες που περιέχει. 1.2 ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Ο νομικός έλεγχος της Εταιρίας καλύπτει τη χρονική περίοδο μέχρι και 3 Ιουλίου 2008 και διενεργήθηκε από τη δικηγορική εταιρία PI Partners, 11 ο χιλ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Μεταμόρφωση, τηλ (Α.Μ.Δ.Σ.Α , αρμόδιος κ. Ευστάθιος Ποταμίτης). Η δικηγορική εταιρία PI Partners και οι εταίροι της δηλώνουν ότι δεν συνδέονται και δεν διατηρούν οποιοδήποτε συμφέρον ή σχέση με την Εταιρία. Ο Νομικός Έλεγχος διενεργήθηκε στο πλαίσιο και για τους σκοπούς των Κανόνων Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς (εφεξής ΕΝ.Α.) κατ εντολή και για λογαριασμό του Συμβούλου Εισαγωγής. Με βάση τα ανωτέρω και τα στοιχεία (έγγραφα, πιστοποιητικά και λοιπά στοιχεία) που έθεσε υπόψη η Εταιρία στην PI Partners, τα συμπεράσματα του νομικού ελέγχου είναι τα εξής: (1) Η νομική κατάσταση της Εταιρίας είναι σύμφωνη με τους νόμους και τους κανονισμούς στους οποίους υπόκειται, ιδίως όσον αφορά την ίδρυση και την καταστατική της λειτουργία. 3

4 (2) Η νομική κατάσταση των μετοχών της Εταιρίας είναι σύμφωνη με τους νόμους και τους κανονισμούς στους οποίους υπόκεινται. (3) Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες και πλήρως αποπληρωμένες. Επισημαίνεται ότι βάσει συμβατικής υποχρέωσης, οι κ.κ. Δημήτριος Παπαντωνίου, Αθηνά Παπαθανασίου, κ. Χρήστος Σκλαβούνης και το νομικό πρόσωπο «Duratech Corporation» δεσμεύονται να διατηρήσουν το σύνολο των μετοχών που κατέχουν για τον πρώτο χρόνο εισαγωγής των μετοχών της Εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή άλλη χρηματιστηριακή αγορά και να μην διαθέσουν πάνω από 10% των μετοχών που κατέχει έκαστος εξ αυτών, κατ ανώτατο όριο, για το δεύτερο χρόνο από την ημερομηνία της εισαγωγής αυτής. (4) Δεν προέκυψε γεγονός ή άλλο στοιχείο που να εμποδίζει από νομική άποψη την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας ή/και την διαπραγμάτευση των τίτλων στην ΕΝ.Α. του ΧΑ. (5) Δεν προέκυψαν γεγονότα ή άλλα στοιχεία νομικής φύσης, τα οποία δύναται να επηρεάζουν ουσιωδώς δυσμενώς την οικονομική κατάσταση της Εταιρίας, (6) Δεν θεωρούμε ότι πιθανή αρνητική έκβαση των δικαστικών υποθέσεων στις οποίες εμπλέκεται η Εταιρεία θα επηρεάσει τις προϋποθέσεις διαπραγμάτευσης στην ΕΝ.Α του Χ.Α. (7) Κατά το νομικό σκέλος πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις εισαγωγής των τίτλων στην ΕΝ.Α του Χ.Α.. Τα συμπεράσματα του Νομικού Ελέγχου ο οποίος διενεργήθηκε από την PI Partners περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Δελτίο κατόπιν σχετικής συναίνεσης της εν λόγω δικηγορικής Εταιρίας. 1.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας για τις χρήσεις που έληξαν στις και συντάχθηκαν από την Εταιρία για τους σκοπούς του παρόντος πληροφοριακού δελτίου και σύμφωνα με το άρθρο 5 των Κανόνων Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) και έχουν ελεγχθεί, κατόπιν σχετικής εντολής του Συμβούλου, από τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. Σωτήρη Α. Κωνσταντίνου Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ της ελεγκτικής εταιρίας Grant Thornton Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές (Βασιλέως Κωνσταντίνου 44, Αθήνα, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127). Σημειώνεται ότι η Grant Thornton Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές και οι συνεταίροι ή συνεργάτες της δεν συνδέονται και δε διατηρούν οποιοδήποτε συμφέρον ή σχέση με την Εταιρία. Τα συμπεράσματα και οι βεβαιώσεις του έκτακτου Οικονομικού Λογιστικού Ελέγχου ο οποίος διενεργήθηκε από την ελεγκτική εταιρία Grant Thornton Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Δελτίο κατόπιν σχετικής συναίνεσης της εν λόγω ελεγκτικής εταιρίας και έχουν ως ακολούθως: Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων «Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (η Εταιρεία), που αποτελούνται από τον εταιρικό και ενοποιημένο ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2007, και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή καθώς και περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές σημειώσεις. Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από 4

5 ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και του Ομίλου κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007, την χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις Ταμειακές τους Ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από τα άρθρα 43α παράγραφος 3 και 107 παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/1920 και το περιεχόμενό της είναι συνεπές με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις». Σημειώνεται ότι σύμφωνα με δήλωση της Grant Thornton Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές «Οι πληροφορίες που περιέχονται στην ενότητα Οικονομικός Έλεγχος του Πληροφοριακού Σημειώματος εισαγωγής είναι σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό της». 1.4 ΝΟΜΙΜΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Η Εταιρία ελέγχεται από Τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές. Ο τακτικός έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων των χρήσεων 2006 και 2007 (οι οποίες συντάχθηκαν με βάση τα Ε.Λ.Π.) διενεργήθηκε από τον κ. Θεόδωρο Παπανικολάου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ) της ελεγκτικής εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές (Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα, τηλ ). 5

6 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Για την Εισαγωγή της εταιρίας PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.Ε. στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστήριου Αθηνών δεν διενεργήθηκε Ιδιωτική Τοποθέτηση ούτε Δημόσια Προσφορά μετοχών κατά το Ν.3401/2005 της Εταιρίας από το Σύμβουλο Εισαγωγής. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται συνοπτικά οι όροι της Εισαγωγής και τα οικονομικά στοιχεία της Εταιρίας ανά μετοχή: ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Σύνολο Μετοχών Εταιρίας πριν την Εισαγωγή στην ΕΝ.Α. Μεταβίβαση Υφιστάμενων Μετοχών Σύνολο Μετοχών Εταιρίας κατά την Εισαγωγή στην ΕΝ.Α Ονομαστική αξία μετοχής 0,30 Α. ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Λογιστική αξία μετοχής ,762 Κέρδη προ φόρων 2007 / μετοχή 0,190 Κέρδη μετά από φόρους 2007 / μετοχή 0,152 Β. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ Λογιστική αξία μετοχής ,783 Κέρδη προ φόρων 2007 / μετοχή 0,263 Κέρδη μετά από φόρους 2007 / μετοχή 0,211 Μέρισμα Οι μετοχές δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη της χρήσης 2008 Μονάδα Διαπραγμάτευσης 1 μετοχή Σύμβουλος της Εταιρίας για την εισαγωγή των μετοχών της στην Εναλλακτική Αγορά έχει αναλάβει η Alpha Bank. Σημειώνεται ότι οι μετοχές που θα διαπραγματεύονται θα είναι αϋλες μετά ψήφου, κοινές ονομαστικές. Η μονάδα διαπραγμάτευσης των μετοχών στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. είναι ο τίτλος μίας (1) άϋλης κοινής μετοχής. Αρμόδιος φορέας για την τήρηση του σχετικού αρχείου των άϋλων μετοχών είναι η εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών, Λ. Αθηνών 110, , Αθήνα. Η υφιστάμενη διασπορά των μετοχών είναι επαρκής για την ένταξη της Εταιρίας στην Εναλλακτική Αγορά (ποσοστό 11,399% με 56 άτομα να κατέχουν ποσοστό μικρότερο του 2% έκαστος). Για την επίτευξη της απαιτούμενης από το Κανονισμό της Εναλλακτικής Αγοράς του Χ.Α. διασποράς όσον αφορά τον ελάχιστο αριθμό επενδυτών (50), o κ. Κλεάνθης Κρεμμύδας προχώρησε την σε μεταβίβαση μετοχών σε 26 Μη Ειδικούς Επενδυτές στην τιμή των 4,00. Η εν λόγω μεταβίβαση πραγματοποιήθηκε χωρίς την οποιαδήποτε συμμετοχή του Συμβούλου Εισαγωγής, Αlpha Bank στην εν λόγω διαδικασία. 6

7 3 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι επιλεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες της Εταιρίας για τις χρήσεις 2006 και 2007 οι οποίες συντάχθηκαν με βάση τα Δ.Π.Χ.Π. για τους σκοπούς του παρόντος Πληροφοριακού Σημειώματος. Οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2006 και 2007, οι οποίες συντάχθηκαν με βάση τα Ε.Λ.Π., έχουν ελεγχθεί από τον κ. Θεόδωρο Παπανικολάου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ) της ελεγκτικής Εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές (Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα, τηλ ) και, κατόπιν σχετικής εντολής του Συμβούλου, από τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. Σωτήρης Α. Κωνσταντίνου Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ της ελεγκτικής Εταιρίας Grant Thornton Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές. Σημειώνεται ότι οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν με την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Ενοποιημένα Οικονομικά μεγέθη (ποσά σε χιλ. ) Κύκλος Εργασιών Μικτά Κέρδη EBITDA (κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων) Κέρδη προ φόρων Κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας Καθαρή Θέση Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (580) (206) Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (315) (597) Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου * Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις Πηγή: Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία για τους σκοπούς τους παρόντος εγγράφου βάσει Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π. για τις χρήσεις 2006 και 2007, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από τον έκτακτο ορκωτό ελεγκτή της ελεγκτικής εταιρίας Grant Thornton Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές. 7

8 4 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η επένδυση στις κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας υπόκειται σε μια σειρά κινδύνων. Μαζί με τις λοιπές πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Έγγραφο, οι επενδυτές θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τους κινδύνους που περιγράφονται παρακάτω, πριν επενδύσουν σε αυτές τις μετοχές. Εάν επέλθει οποιοδήποτε από τα γεγονότα που περιγράφονται παρακάτω, η Εταιρία, η χρηματοοικονομική θέση της ή τα αποτελέσματα της λειτουργίας της ενδέχεται να επηρεαστούν δυσμενώς και ουσιωδώς και, ανάλογα, μπορεί να σημειωθεί πτώση στην αξία και στην τιμή πώλησης των κοινών ονομαστικών μετοχών της, οδηγώντας σε απώλεια ή μέρους ή ακόμη και του συνόλου οποιασδήποτε επένδυσης σε αυτές. Επιπρόσθετα, οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες που περιγράφονται παρακάτω μπορεί να μην είναι οι μόνοι που ενδεχομένως να αντιμετωπίσει η Εταιρία. Πρόσθετοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που επί του παρόντος δεν είναι γνωστοί ή που θεωρούνται επουσιώδεις, μπορεί να επιδράσουν δυσμενώς στις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρίας. Σημειώνεται τέλος ότι η σειρά παράθεσης των κινδύνων δεν παραπέμπει σε διαφοροποίησή τους όσον αφορά τη βαρύτητα ή στην πιθανότητα πραγματοποίησης καθενός από αυτούς. Κίνδυνοι που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα και τον κλάδο Η Εταιρία έχει συνάψει συμφωνίες με σημαντικούς πελάτες και τυχόν δυσμενής εξέλιξη των συνεργασιών αυτών μπορεί να επηρεάσει ουσιωδώς δυσμενώς τη δραστηριότητά της Η Εταιρία έχει πλούσιο πελατολόγιο το οποίο από έτος σε έτος συμπληρώνεται με νέους πελάτες. Συνεπώς η Εταιρία δεν παρουσιάζει διαχρονικά εξάρτηση από κάποιον συγκεκριμένο πελάτη. Ωστόσο, το 2007 υπήρξαν δύο μεγάλοι πελάτες στους οποίους αντιστοιχεί σε έκαστο το 10% περίπου των εσόδων. Με τους μεγάλους πελάτες δεν υπάρχει πάντα σύμβαση έργου ή σύμβαση προμήθειας ή σύμβαση παροχής υπηρεσιών, Πολλές παραγγελίες πελατών γίνονται βάσει αποδοχής της σχετικής προσφοράς της Εταιρίας και διαπραγμάτευσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι συμβάσεις έργου ανανεώνονται ή επεκτείνονται, και συχνά οι μεγάλοι πελάτες επαναλαμβάνουν τις αγορές τους. Παρέχονται επίσης σε συγκεκριμένος πελάτες υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης, σε ορισμένες περιπτώσεις επαναλαμβανόμενες επί σειρά ετών. Ενδεχόμενη δυσμενής εξέλιξη στη σχέση με τους μεγαλύτερους πελάτες της Εταιρίας και αδυναμία από την Εταιρία να τις αντικαταστήσει έγκαιρα με άλλες εξίσου σημαντικές εμπορικές συμφωνίες, θα της στερήσουν σημαντική πηγή εσόδων, γεγονός το οποίο μπορεί να επηρεάσει ουσιωδώς δυσμενώς τη δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και τις προοπτικές της. Η Εταιρία δύναται να αντιμετωπίσει αστάθμητους παράγοντες ή/και καθυστερήσεις στην υλοποίηση του επιχειρηματικού της σχεδίου για επέκταση στο εξωτερικό γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τα μελλοντικά αποτελέσματα και τις προοπτικές διείσδυσης σε νέες γεωγραφικές αγορές Η Εταιρία σκοπεύει να προβεί σε μια σειρά από επενδύσεις για να υλοποιήσει το επενδυτικό της πρόγραμμα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σύμφωνα με το επενδυτικό πρόγραμμα της Εταιρίας υπάρχουν συγκεκριμένοι πελάτες-στόχοι, διαβλέπονται συγκεκριμένες ανάγκες τους για λύσεις, προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει η Εταιρία και προβλέπονται συγκεκριμένες ενέργειες για να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ιδιαίτερα όσον αφορά στην επέκταση των δραστηριοτήτων της Εταιρίας σε νέες αγορές της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής (π.χ. Κύπρο, Ρουμανία, Σερβία, Τουρκία κλπ), η επιτυχής προώθηση συνδέεται άμεσα με το βαθμό γνώσης και διείσδυσης στις αγορές αυτές. Η απουσία καλής γνώσης των συνθηκών των αγορών αυτών μπορεί να οδηγήσει σε κέρδη μικρότερα από τα αναμενόμενα ή/και σε ζημίες σε περίπτωση αποτυχίας. Εάν εξαιτίας κάποιων παραγόντων οι οποίοι δεν είναι στον έλεγχο της, η Εταιρία δε μπορέσει να υλοποιήσει μέρος ή/και ολόκληρο το επιχειρηματικό της σχέδιο, μπορεί να επηρεαστεί ουσιωδώς δυσμενώς η δραστηριότητα, η χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και οι προοπτικές της Εταιρίας στις εν λόγω αγορές του εξωτερικού. 8

9 Η Εταιρία χρειάζεται κεφάλαια για να υλοποιήσει το επενδυτικό της σχέδιο και οποιαδήποτε αποτυχία ή καθυστέρηση στην απόκτηση αυτών των κεφαλαίων ή αδυναμία απόκτησής τους με συμφέροντες όρους, ενδεχομένως να επηρεάσει αρνητικά τη δραστηριότητά της Η Εταιρία χρειάζεται κεφάλαια για την υλοποίηση του επιχειρηματικού της σχεδίου τα οποία μπορεί να αντλήσει μέσω νέου δανεισμού ή/και μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, ή/και μέσω δημιουργίας νέων πιστωτικών διευκολύνσεων ή/και αύξησης των υφιστάμενων. Εάν η επιπρόσθετη χρηματοδότηση δεν καταστεί εφικτή ή δεν πραγματοποιηθεί με ευνοϊκούς όρους ή αν η Εταιρία δεν κατορθώσει να αντλήσει τα κεφάλαια που αναμένει από μελλοντική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η Εταιρία θα πρέπει να προβεί σε σημαντικές αναπροσαρμογές στους στόχους της, ή/και στον τρόπο ή χρόνο εφαρμογής του επενδυτικού της σχεδίου, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει ουσιωδώς δυσμενώς τις προοπτικές ανάπτυξής της. Η ζήτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες στα οποία επενδύει ή πρόκειται να επενδύσει η Εταιρία ενδέχεται να μην είναι επαρκής με αποτέλεσμα η Εταιρία να μην καταφέρει να επωφεληθεί ως ανέμενε από τις επενδύσεις Η Εταιρία σκοπεύει να υλοποιήσει ορισμένες επενδύσεις για να αυξήσει τα έσοδά της από πωλήσεις προϊόντων, λύσεων και υπηρεσιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Προκειμένου η Εταιρία να παραμείνει ανταγωνιστική, να πετύχει την στοχευμένη αύξηση και να παραμείνει κερδοφόρα, πρέπει να εκτιμήσει σωστά τη ζήτηση των πελατών για τα συγκεκριμένα προϊόντα, λύσεις και υπηρεσίες που σκοπεύει να παρέχει, να εισάγει την κατάλληλη χρονική στιγμή νέα προϊόντα και υπηρεσίες ή/και να βελτιώσει τα χαρακτηριστικά σε υπάρχοντα προϊόντα και υπηρεσίες. Ωστόσο η ζήτηση των πελατών για προϊόντα και υπηρεσίες υποστηριζόμενα από τις επενδύσεις της Εταιρίας μπορεί να μην αυξηθεί στον βαθμό που προέβλεψε η Εταιρία ή ενδέχεται η Εταιρία να μην μπορέσει να ανακτήσει πλήρως τα έξοδα των επενδύσεών της. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρία ενδέχεται να μην αποκομίσει τα αναμενόμενα πλεονεκτήματα που πηγάζουν από τις επενδύσεις της και συνεπώς να επηρεαστούν ουσιωδώς δυσμενώς η δραστηριότητα, η χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και οι προοπτικές της. Η Εταιρία δύναται να επηρεαστεί αρνητικά από την επίδραση των ταχέων τεχνολογικών εξελίξεων στον κλάδο που δραστηριοποιείται Η αγορά της πληροφορικής χαρακτηρίζεται από ταχύτατες μεταβολές οι οποίες πηγάζουν από την εξέλιξη στα τεχνολογικά πρότυπα των H/Y (hardware) και του λογισμικού, αλλαγές στις ανάγκες/απαιτήσεις των πελατών, την εισαγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών κ.α. Για να παραμείνει ανταγωνιστική η Εταιρία, είναι απαραίτητο, λαμβάνοντας υπόψη της τις τάσεις της αγοράς, να συνεχίσει να εξελίσσει, επεκτείνει και καθετοποιεί το μίγμα των προϊόντων και των υπηρεσιών της, ενσωματώνοντας νέες τεχνολογίες, λύσεις και υπηρεσίες, στη δραστηριότητά της. Εάν δεν κατορθώσει να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που προκύπτουν από την εξέλιξη της τεχνολογίας με τη δημιουργία νέων ή, την κατάλληλη τροποποίηση των υπαρχόντων προϊόντων και υπηρεσιών της έγκαιρα και οικονομικά ή, αν αποτύχει να ικανοποιεί επαρκώς τις ανάγκες των πελατών της, τότε είναι πιθανό να επηρεαστούν ουσιωδώς δυσμενώς η δραστηριότητα, η χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και οι προοπτικές της. Η Εταιρία δύναται να επηρεαστεί αρνητικά από τη μη διατήρηση του απαιτούμενου επιπέδου τεχνογνωσίας Η ανταγωνιστικότητα της Εταιρίας εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την τεχνογνωσία που διαθέτει. Η διατήρηση και η δυνατότητα αύξησης του επιπέδου τεχνογνωσίας της είναι άμεσα συνδεδεμένες με την ικανότητα της να προσελκύει και να διατηρεί έμπειρο και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό. Επίσης σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας είναι η ικανότητά της να σχεδιάζει και να αναπτύσσει νέα προϊόντα και λύσεις που ανταποκρίνονται 9

10 στις εκάστοτε ανάγκες της αγοράς, ώστε να διατηρεί ή και να αυξάνει το μερίδιο αγοράς της. Εάν η Εταιρία δεν κατορθώσει να διατηρήσει το επίπεδο της τεχνογνωσίας τότε δύναται να επηρεαστεί ουσιωδώς δυσμενώς η δραστηριότητα, η χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και οι προοπτικές της. Εξάρτηση από στελέχη και εξειδικευμένο προσωπικό Η Εταιρία διοικείται από ολιγομελή ομάδα έμπειρων στελεχών που τυγχάνουν και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμένοι εξ αυτών είναι και μέτοχοι. Η τυχόν απώλεια των υπηρεσιών κάποιων εξ αυτών μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την περαιτέρω ανάπτυξή της και τη διατήρηση του υφιστάμενου πελατολογίου. Επιπρόσθετα, προκειμένου η Εταιρία να συνεχίσει να αναπτύσσει τη δραστηριότητά της στην Ελλάδα και το εξωτερικό, είναι απαραίτητη η πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού, με σχετική εμπειρία. Τυχόν αδυναμία να κρατήσει τα σημαντικά στελέχη της ή τυχόν δυσκολίες στην προσέλκυση νέων έμπειρων στελεχών μπορούν να επηρεάσουν ουσιωδώς δυσμενώς τη δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και τις προοπτικές της Εταιρίας. Διατήρηση του ρυθμού των επενδύσεων των Επιχειρήσεων-Πελατών Η ζήτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρίας είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της υποδομής πληροφορικής των επιχειρήσεων και οργανισμών στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής δηλ. χώρες Βαλκανικής, Τουρκίας, Κύπρου κλπ. Παρόλο που από το σύνολο επενδύσεων για προϊόντα και υπηρεσίες πληροφορικής, αυτές που πλήττονται τελευταίες σε περιόδους ύφεσης όπως έδειξε η τελευταία ύφεση στις αρχές της δεκαετίας, είναι για τα «βασικά και απολύτως αναγκαία» που αποτελούν και κύριο αντικείμενο της Εταιρίας- όπως οι επενδύσεις για να επιτευχθεί δραστική μείωση του λειτουργικού κόστους, για την αποθήκευση και ανάκτηση πληροφορίας, για την ασφάλεια της πληροφορίας, τυχόν μείωση στον ρυθμό επενδύσεων σε καίριες υποδομές πληροφορικής δύναται να επηρεάσει ουσιωδώς δυσμενώς τη δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και τις προοπτικές της Εταιρίας. Η Εταιρία αντιμετωπίζει έντονο ανταγωνισμό στις υπηρεσίες που παρέχει στην αγορά που δραστηριοποιείται Ο ανταγωνισμός στην ελληνική και τη διεθνή αγορά είναι έντονος και θα συνεχίσει να εντείνεται ως συνέπεια μεταξύ άλλων, του εξελισσόμενου τοπίου που συνίσταται από την διαρκή εισαγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών, δυνατότητα εισόδου νέων ανταγωνιστών, στρατηγικές συμμαχίες και μεγαλύτερη διείσδυση των υπαρχουσών εταιριών της πληροφορικής στο χώρο που ήδη δραστηριοποιείται η Εταιρία (virtualization/green IT, αποθήκευση δεδομένων, επιχειρηματική συνέχεια και υπηρεσίες ανάκαμψης από καταστροφή). Αν η Εταιρία δεν ανταποκριθεί στις ανωτέρω ανταγωνιστικές πιέσεις έγκαιρα και αποτελεσματικά, ενδεχομένως να μη μπορέσει να αυξήσει το μερίδιό της ή να αντιμετωπίσει μείωση του μεριδίου της. Οι εντεινόμενες ανταγωνιστικές πιέσεις μπορεί να επηρεάσουν ουσιωδώς δυσμενώς τη δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και τις προοπτικές της Εταιρίας. Η Εταιρία δύναται να επηρεαστεί αρνητικά από τη διακοπή συνεργασιών με στρατηγικούς συνεργάτες Η Εταιρία στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της έχει συνάψει εμπορικές συνεργασίες με προμηθευτές υλικού, λογισμικού ή/και υπηρεσιών. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο λυθούν κάποιες από τις σημαντικές εμπορικές συμβάσεις και η Εταιρία δεν κατορθώσει να τις αντικαταστήσει άμεσα και με παρόμοιους όρους μπορεί να επηρεαστεί ουσιωδώς δυσμενώς η χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και οι προοπτικές της Εταιρίας. 10

11 Τα αποτελέσματα της Εταιρίας δύνανται να επηρεαστούν από τυχόν υποτίμηση ή ανατίμηση ξένων νομισμάτων σε σχέση με το ευρώ Η ανάπτυξη της Εταιρίας στο εξωτερικό την οδηγεί σε πραγματοποίηση συναλλαγών με διαφορετικά νομίσματα. Συνεπώς, τυχόν υποτίμηση ή υπερτίμηση ξένων νομισμάτων σε σχέση με το ευρώ, μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην λειτουργία της Εταιρίας και να προκαλέσει μείωση της κερδοφορίας της. Η νομική προστασία των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας της Εταιρίας μπορεί να μην είναι πάντοτε αποτελεσματική H Εταιρία παρόλο που δραστηριοποιείται σε έρευνα και ανάπτυξη δεν έχει κατοχυρώσει άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας πέραν των σημάτων της. Στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που βασίζονται σε τεχνολογίες αιχμής είναι σημαντικό να διασφαλίζεται η πνευματική τους ιδιοκτησία έτσι ώστε να διατηρείται το τεχνολογικό προβάδισμα από την Εταιρία. Όμως ο τρόπος νομικής ή πραγματικής προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας προϊόντων λογισμικού, που είναι από τα βασικά στοιχεία της τεχνολογικής υπεροχής της Εταιρίας δεν είναι πάντοτε αποτελεσματικός. Σε περίπτωση που στο μέλλον τυχόν πνευματική ιδιοκτησία που προκύψει από έρευνα και ανάπτυξη η Εταιρία δεν κατορθώσει να την προστατεύσει αποτελεσματικά, δύναται να επηρεαστεί ουσιωδώς δυσμενώς η δραστηριότητα, η χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και οι προοπτικές της. Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις μετοχές Ρευστότητα Μετοχής Επειδή η Εναλλακτική Αγορά είναι μία νέα αγορά διαπραγμάτευσης μετοχών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ο αριθμός των εταιριών που διαπραγματεύονται είναι ακόμα μικρός. Επίσης τα υποχρεωτικά ποσοστά διασποράς των μετοχών είναι χαμηλά με αποτέλεσμα η Εναλλακτική Αγορά να έχει χαμηλότερη ρευστότητα και να παρουσιάζει εντονότερες διακυμάνσεις σε σχέση με την κύρια αγορά του Χ.Α. Οι επενδυτές θα πρέπει επομένως να έχουν υπόψη τους ότι σε κάποια χρονική στιγμή μπορεί να μην είναι σε θέση να αγοράσουν ή να πουλήσουν τον επιθυμητό αριθμό μετοχών και στην τιμή που θεωρούν ως εύλογη. Σημειώνεται, ότι η Εναλλακτική αγορά, θα είναι η μοναδική αγορά στην οποία θα είναι διαπραγματεύσιμες οι μετοχές της Εταιρίας. Διακύμανση τιμής μετοχής Η τιμή διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρίας μπορεί να παρουσιάσει σημαντικές διακυμάνσεις ως αποτέλεσμα αρκετών παραγόντων, πολλοί από τους οποίους είναι εκτός του ελέγχου της Εταιρίας. Μεταξύ άλλων, στους παράγοντες αυτούς συμπεριλαμβάνονται: Οι γενικές οικονομικές συνθήκες Δημοσιεύματα στον τύπο Διακυμάνσεις της χρηματιστηριακής αγοράς Αυτές οι διακυμάνσεις στην αγορά ενδέχεται να επηρεάσουν δυσμενώς την τιμή διαπραγμάτευσης των κοινών μετοχών της Εταιρίας ανεξάρτητα από την πραγματική της απόδοση, και η τιμή διαπραγμάτευσης των κοινών μετοχών της μπορεί να διαφέρει σημαντικά από την υποκείμενη καθαρή αξία των περιουσιακών της στοιχείων. 11

12 Τυχόν μελλοντικές εκδόσεις μετοχών μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την τιμή διαπραγμάτευσης της μετοχής της Εταιρίας, καθώς και το ποσοστό συμμετοχής σε αυτήν Η Εταιρία προτίθεται να εκδώσει πρόσθετες μετοχές σε μεταγενέστερη Δημόσια Προσφορά ή Ιδιωτική Τοποθέτηση ή και συνδυασμό των δύο προκειμένου να χρηματοδοτήσει το επενδυτικό της πρόγραμμα. Αν υπάρξει σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ενδέχεται αυτές οι μετοχές να διατεθούν με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης. Σε αυτή την περίπτωση, το ποσοστό συμμετοχής υφιστάμενων μετόχων ενδέχεται να μειωθεί. Επίσης, η τιμή διάθεσης των πρόσθετων μετοχών μπορεί να είναι χαμηλότερη από την τρέχουσα, με αποτέλεσμα τη μείωση της τιμής διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών της Εταιρίας και την απομείωση της αξίας των μετοχών των υφιστάμενων μετόχων. Πώληση Μετοχών από τους Βασικούς Μετόχους Σύμφωνα με τους Ειδικούς Κανόνες Λειτουργίας της ΕΝ. Α. και πιο συγκεκριμένα του άρθρου 7 του Κεφαλαίου Β της Ενότητας 2, οι μέτοχοι με ποσοστό άνω του 5% δεν υπόκεινται σε περιορισμό μεταβίβασης μέρους ή συνόλου των μετοχών τους για ένα (1) έτος μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης, παρά μόνο στις περιπτώσεις που α) η Εταιρία εντάσσεται στη διαπραγμάτευση με λιγότερες των δύο χρήσεων, ή β) εμφανίζει ζημίες για τις δύο προηγούμενες της υποβολής της αίτησης χρήσεις που δεν υπερβαίνουν το 50% της καθαρής θέσης. Δεδομένου ότι η Εταιρία δεν εμπίπτει σε κανένα από τα παραπάνω κριτήρια, οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Εταιρίας δεν υπόκεινται σε κανένα περιορισμό μεταβίβασης μέρους ή συνόλου των μετόχων τους μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης, με εξαίρεση των δεσμεύσεων που προκύπτουν από τη σύμβαση με την Attica Ventures A.E. (βλ. «κεφ 9 Μέτοχοι»). Κατά συνέπεια, εάν προβούν σε μαζικές ρευστοποιήσεις ενδέχεται να επηρεαστεί αρνητικά η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής. Περαιτέρω, δεν μπορεί να γίνει εκτίμηση για την επίδραση που θα έχει στην τιμή της μετοχής ενδεχόμενη διάθεση μεγάλου ποσοστού των μετοχών της Εταιρίας σε άλλο μέτοχο ή στρατηγικό επενδυτή. 12

13 5 ΓΕΝΙΚΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ 5.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η εταιρία PERFORMANCE TECHNOLOGIES AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (δ.τ. PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε.) ιδρύθηκε το 1993 και δραστηριοποιήθηκε αρχικά ως Ετερόρρυθμη Εταιρία, μετασχηματίστηκε σε Ανώνυμη Εταιρία το 1997 (ΦΕΚ 8200/ ) και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Αττικής με αριθμό ΜΑΕ 39337/01ΝΤ/Β/97/217 και στα μητρώα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με αριθμό μητρώου Η Εταιρία δραστηριοποιείται στο χώρο της πληροφορικής με τομείς δραστηριότητος την αγορά Αποθήκευσης Δεδομένων και Εξασφάλισης Επιχειρηματικής Συνέχειας (Data Storage and Business Continuity), το virtualization για δημιουργία υπολογιστικών κέντρων νέας γενιάς, καθώς και στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά Λύσεων για Διακυβέρνηση & Διαχείριση Πόρων Πληροφορικής (IT Governance IT Asset Management) παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες και προϊόντα υλικού ( hardware ) και λογισμικού ( software ). Η έδρα της Εταιρίας μεταφέρθηκε τον Απρίλιο του 2005 στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης 338 στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, Αττικής Τ.Κ Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει με την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την σύσταση της Εταιρίας και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2047 και η ηλεκτρονική διεύθυνση της είναι η Σύμφωνα με το κωδικοποιημένο καταστατικό της Εταιρίας, όπως αυτό εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση της 25 ης Οκτωβρίου 2006, ο σκοπός της Εταιρίας ορίζεται ως ακολούθως: (1) Η ανάπτυξη, κατασκευή, παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς οιουδήποτε είδους μηχανημάτων και εργαλείων, επιστημονικών ή και εργαστηριακών συσκευών, ηλεκτρονικών, ηλεκτροπτικών, οπτικών μηχανημάτων και των ανταλλακτικών και εξαρτημάτων όλων των ανωτέρω ειδών. (2) Η διενέργεια εισαγωγών και εξαγωγών των ανωτέρω ειδών και η αντιπροσώπευση οίκων της ημεδαπής και της αλλοδαπής που κατασκευάζουν ή και εμπορεύονται τα ανωτέρω είδη. (3) Η παροχή υπηρεσιών και συμβουλών σχετικών με την επιστήμη και τεχνολογία της πληροφορικής και η παροχή συμβουλών και εκπόνηση μελετών επί παντός θέματος της αρμοδιότητας Διπλωματούχου Μηχανολόγου Μηχανικού μέλους ΤΕΕ. (4) Η ανάληψη και εκτέλεση έργων από Δημόσιους ή Ιδιωτικούς Φορείς στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, η συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου για την ανάδειξη προμηθευτών ή χορηγών για τα αντικείμενα ή τις υπηρεσίες που εμπίπτουν στους εταιρικούς σκοπούς καθώς και την εκτέλεση τέτοιων έργων προμηθείας. Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρία μπορεί : (i) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να συγχωνεύεται με άλλη Εταιρία ή να απορροφά ή να εξαγοράζει επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, (ii) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με οποιοδήποτε τρόπο, (iii) Nα ιδρύει υποκαταστήματα, αποθήκες, πρακτορεία, εκθέσεις ή γραφεία οπουδήποτε και γενικά να προβαίνει σε κάθε είδους ενέργειες που είναι χρήσιμες ή πρόσφορες για την επίτευξη και την ανάπτυξη των σκοπών της Εταιρίας. 13

14 5.2 ΙΣΤΟΡΙΚΟ Οι σημαντικότεροι σταθμοί στην πορεία της Εταιρίας μέχρι σήμερα συνοψίζονται στα κατωτέρω: Στην Εταιρία κατά τη μετατροπή της σε Α.Ε. το 1997, συμμετείχαν οι κ.κ. Δ. Παπαντωνίου (70%), Γ. Τσούκαλης (15%), Α. Τσαγκάρης (5%) και η κα Α. Παπαθανασίου (10%). Από το 1997 έως σήμερα η Εταιρία σταδιακά σύναψε σημαντικές συμφωνίες εμπορικής συνεργασίας με μεγάλες εταιρίες πληροφορικής του εξωτερικού όπως η VERITAS Software, Quantum ATL Products, IBM, HP, Symantec, Microsoft, ORSYP κλπ. Το 1999 η Εταιρία έγινε Intel Premier Partner και ξεκίνησε επισήμως την παραγωγική της δραστηριότητα με τη σειρά ideon που περιελάμβανε προηγμένα συστήματα εξυπηρετητών και αυτονόμων συστημάτων αποθήκευσης. Το 2004 η Εταιρία ίδρυσε την κυπριακή θυγατρική PERFORMANCE TECHNOLOGIES (Cyprus) Ltd με σκοπό την προώθηση λύσεων και υπηρεσιών της Εταιρίας στις αγορές του εξωτερικού. Στα πλαίσια της προσπάθειάς της επέκτασης εκτός της Ελλάδος, η Εταιρία εξασφάλισε συνεργασία με τους κυριότερους συνεργάτες της (π.χ. Symantec, VMware, IBM, HP, Quantum ORSYP) και για άλλες αγορές εκτός της Ελλάδος, όπως η Κύπρος και Βαλκανικές χώρες. Το 2005 στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας εισήλθε το Zaitech Fund, το ΑΚΕΣ της Τράπεζας Αττικής με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 0,88 εκατ. που βοήθησε την Εταιρία να εκτελέσει επιτυχώς το τριετές επιχειρηματικό πλάνο της για τα έτη 2005, 2006, To 2007 έγινε εξαγορά της εταιρίας ευρυζωνικών υπηρεσιών πληροφορικής ΒRΟΝΕΤ HELLAS ΑΕ. Αρχικά μεταβιβάστηκε στην Εταιρία το 75% της BRONET HELLAS A.E. και αποκτήθηκε δικαίωμα εξαγοράς για το υπόλοιπο 25%. Το δικαίωμα αυτό εξασκήθηκε εντός του 2007, ενώ η διαδικασία μεταβίβασης του υπολοίπου 25% ολοκληρώθηκε το Η BRONET HELLAS ΑΕ ιδρύθηκε το 2007 με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ευρώ, με σκοπό την εκτέλεση επιχειρηματικού αναπτυξιακού σχεδίου ύψους ευρώ, που χρηματοδοτείται κατά 50% από την Κοινωνία της Πληροφορίας, στο πρόγραμμα Ευρυζωνικότητας. Το συνολικό κοστος για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της BRONET HELLAS A.E. ανήλθε σε Οι ανωτέρω μεταβιβάσεις έλαβαν χώρα σύμφωνα με το νόμο και με την τήρηση όλων των νομίμων διατυπώσεων. Οι ουσιώδεις όροι της εξαγοράς παρουσιάζονται στο κεφ.8 «Οργανωτική Διάρθρωση». Το μετοχικό κεφάλαιο της BRONET HELLAS A.E. προσφάτως αυξήθηκε σε Το 2006 η θυγατρική της Εταιρίας, PERFORMANCE TECHNOLOGIES (Cyprus) Ltd ίδρυσε με τη βουλγαρική εταιρία SysConsulting AD την εταιρία PERFORMANCE TECHNOLOGIES BG AD («εφεξής PT BG») με έδρα τη Σόφια, με ποσοστά συμμετοχής στην τελευταία 60% και 40% αντίστοιχα. Στη συνέχεια, το 2007, η PERFORMANCE TECHNOLOGIES (Cyprus) Ltd εξαγόρασε το υπόλοιπο μειοψηφικό πακέτο (40%) της PERFORMANCE TECHNOLOGIES BG από τη Βουλγαρική εταιρία SysConsulting AD ώστε να αποκτήσει μεγαλύτερη ευελιξία στη διοίκηση, να επιτύχει ευκολότερα οικονομία κλίμακος με τις λοιπές δραστηριότητες που σχεδιάζει στο εξωτερικό ώστε μελλοντικά να αυξήσει την κερδοφορία της σε ενοποιημένη βάση. Η από 30/06/2008 Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρίας στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η εξέλιξη του προσωπικού της Εταιρίας κατά την περίοδο παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 14

15 Προσωπικό Μισθωτοί Ημερομίσθιοι Σύνολο Πηγή: Μισθοδοτικές καταστάσεις της 31/12/2005,31/12/2006 και 31/12/

16 6 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ 6.1 Γενικά Η Εταιρία διαθέτει λύσεις και υπηρεσίες πληροφορικής που προάγουν την επιχειρηματική συνέχεια, εξασφαλίζουν συνεχή διαθεσιμότητα και ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων και συμβάλλουν στη δραστική μείωση του λειτουργικού κόστους που σχετίζεται με τη χρήση της πληροφορικής από επιχειρήσεις και οργανισμούς κάθε μεγέθους. Η Εταιρία αξιοποιεί τις στρατηγικές συνεργασίες που διαθέτει, την εμπειρία και φήμη της ώστε αφενός να διευρύνει το αντικείμενο δραστηριοποίησης στην υπάρχουσα πελατειακή της βάση με νέα προϊόντα και λύσεις, αφετέρου να αποκτήσει νέους πελάτες εντός και εκτός Ελλάδος. 6.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Η Εταιρία προσφέρει: Λύσεις πληροφορικής που αφορούν: Virtualization, Αποθήκευση & Ανάκτηση πληροφορίας, Enterprise Backup & Restore, λύσεις Ανάκαμψης από Καταστροφή & Επιχειρηματικής Συνέχειας (Disaster Recovery & Business Continuity), λύσεις Ασφάλειας πληροφορικών συστημάτων, IT Management κ.α. Υπηρεσίες πληροφορικής και στις τέσσερις βασικές κατηγορίες υπηρεσιών: συμβουλευτικές, υλοποίησης, διαχείρισης λειτουργιών και υποστήριξης Η Εταιρία συνήθως συμβάλλεται απευθείας με τελικούς πελάτες για την διαμόρφωση/σχεδιασμό, υλοποίηση και τεχνική υποστήριξη των λύσεων που παρέχει. Επίσης η Εταιρία πωλεί και εμμέσως τα προϊόντα, λύσεις και υπηρεσίες, δρώντας και ως προμηθευτής ή/και ως υπεργολάβος άλλων εταιριών παροχής ολοκληρωμένων λύσεων (System Integrators) ή μεταπωλητών προστιθέμενης αξίας «Value Added Reseller (VAR)» ή/και διεθνών κατασκευαστών (π.χ. Dell, IBM) που συμβάλλονται με τον τελικό πελάτη. Στα πλαίσια άσκησης της δραστηριότητάς της έχει συνάψει διάφορες συμβάσεις «Διανομέα Προστιθέμενης Αξίας»/ «Value Added Distributor (VAD)» ή «Μεταπωλητού Προστιθέμενης Αξίας»/«Value Added Reseller (VAR)» ή «1st Tier Business Partner» κλπ. Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή των κυριοτέρων εκ των ανωτέρω λύσεων και υπηρεσιών που η Εταιρία διαθέτει στην αγορά: Λύσεις Αποθήκευσης, Προστασίας και Ασφάλειας περιβάλλοντος Πληροφορικής Οι αρχικές δραστηριότητες της Εταιρίας εστιάστηκαν στην Ανάπτυξη, Σχεδιασμό & Υλοποίηση Αποθηκευτικών Συστημάτων και Δικτύων (Storage Area Network Development, Design & Implementation). Τέτοιες λύσεις ξεκίνησαν να υλοποιούνται στην Ελλάδα τις αρχές της τρέχουσας δεκαετίας. Τότε π.χ. η Εταιρία σχεδίασε και συνέβαλε στην υλοποίηση των κεντρικών υποδομών αποθηκευτικών δικτύων και διαδικασιών ανάκτησης δεδομένων στα Data Centers των εταιριών FORTHNET, ΗOL, OTENET κλπ. Η PERFORMANCE συμβάλλεται απευθείας με τελικούς πελάτες για τον σχεδιασμό, υλοποίηση και υποστήριξη των λύσεων που παρέχει στην αγορά. Επίσης η Εταιρία πωλεί και εμμέσως τα προϊόντα, λύσεις και υπηρεσίες, δρώντας και ως προμηθευτής ή/και ως υπεργολάβος άλλων εταιριών παροχής ολοκληρωμένων λύσεων (System Integrators) ή μεταπωλητών προστιθέμενης αξίας «Value Added Reseller (VAR)» ή/και διεθνών κατασκευαστών (π.χ. Dell, IBM). Στα πλαίσια άσκησης της δραστηριότητάς της έχει συνάψει πλήθος συμβάσεων «Διανομέα Προστιθέμενης Αξίας»/ «Value Added Distributor (VAD)» ή «Μεταπωλητού Προστιθέμενης Αξίας»/«Value Added Reseller (VAR)» ή «1st Tier Business Partner» κλπ. 16

17 Οι λύσεις που προωθούνται από την PERFORMANCE στους τομείς ΙΤ Security, προστασία πληροφορίας (Enterprise Data Protection), διαδικασίες Ανάκαμψης από Καταστροφή (Disaster Recovery) και σχεδιασμό συστημάτων και διατάξεων που εξασφαλίζουν Επιχειρηματική Συνέχεια (Business Continuity) αποτελούν παραδοσιακά την κύρια δραστηριότητά της. Για να διαμορφώσει μια συγκεκριμένη λύση που θα προωθηθεί, η Εταιρία καταρχάς διερευνά τις ανάγκες των επιχειρήσεων και οργανισμών και προσδιορίζει το μέγεθος της δυνητικής αγοράς που σχετίζεται με την πρόθεσή τους να πραγματοποιήσουν δαπάνες ή/και επενδύσεις για να καλύψουν τις συγκεκριμένες ανάγκες (π.χ. δραστική μείωση λειτουργικού κόστους, διατάξεις Backup & Recovery για πολλαπλά κατανεμημένα συστήματα, Disaster Recovery για συγκεκριμένες εφαρμογές ή/και αρχεία κλπ). Αφού επιλέξει την κατάλληλη αγορά-στόχο (target market), μέσω ενός δομημένου προγράμματος Ανάπτυξης σχεδιάζει και διαμορφώνει τη βέλτιστη αρχιτεκτονική της λύσης πού καλύπτει τις ανάγκες και προορίζεται για να προωθηθεί στην αγορά-στόχο. Για παράδειγμα, μία από τις λύσεις που προωθεί η Εταιρία σε Τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς αφορά την υλοποίηση διάταξης για ταχεία ανάκαμψη των συστημάτων που λειτουργούν την εφαρμογή καρτο-κινητής τηλεφωνίας. Ταχεία ανάκαμψη μπορεί να χρειαστεί λόγω παντός είδους αστοχίας, βλάβης ή/και καταστροφής που μπορεί να συμβεί στα διάφορα (γεωγραφικώς κατανεμημένα) συστήματα και τις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται για να παρέχεται η συγκεκριμένη υπηρεσία καρτοκινητή τηλεφωνίας στους χρήστες. Μέχρι πρόσφατα οι λύσεις που χαρακτήριζαν τον τομέα business continuity αφορούσαν κυρίως τα συστήματα κεντρικής αποθήκευσης των εταιρικών δεδομένων (storage), τα συστήματα παραγωγής και ανάκτησης αντιγράφων ασφαλείας ( backup), τα συστήματα και τις τεχνολογίες υψηλής διαθεσιμότητας και καθρεπτισμού δεδομένων (clustering, replicationmirroring) και τα συστήματα επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και παροχής-παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Τα τελευταία χρόνια νέες τεχνολογίες έχουν προστεθεί στην επίτευξη του συνεχούς επιχειρείν όπως οι λύσεις virtualization και ΙΤ Service Management (ITSM). Λύσεις Virtualization Oι λύσεις virtualization που προσφέρει η Εταιρία (π.χ. εφαρμογές τεχνολογιών VMware) απευθύνονται στο σύνολο σχεδόν των επιχειρήσεων και οργανισμών. Το virtualization αφορά σε τεχνολογία που συγκεντρώνει και διαμοιράζει εφαρμογές και πόρους υπολογιστών και επιτρέπει στο λογισμικό να διαχωριστεί από το φυσικό υλικό πληροφορικής. Οι λύσεις virtualization εξασφαλίζουν μείωση του λειτουργικού κόστους κάθε υπολογιστικού περιβάλλοντος, καθιστώντας εφικτή τη δημιουργία πολλών «ιδεατών μηχανών» (Virtual Machines) που λειτουργούν ανεξάρτητα μεταξύ τους, χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα όλους τους διαθέσιμους πόρους του φυσικού μηχανήματος (CPUs, μνήμη, δίκτυο κλπ). Το λογισμικό περιλαμβάνει server virtualization, storage virtualization, network virtualization και desktop virtualization. Για παράδειγμα, με το storage virtualization πολλοί, διαφορετικής τεχνολογίας σκληροί δίσκοι μπορούν να συνενωθούν και να χρησιμοποιηθούν ως μια ενιαία συσκευή αποθήκευσης δεδομένων με προηγμένα χαρακτηριστικά. Η ανομοιογενής υποδομή πληροφορικής μιας επιχείρησης ενοποιείται και επιτυγχάνεται κεντρική διοίκηση. Άλλο παράδειγμα αποτελεί το desktop virtualization, η νέα ισχυρή τάση της αγοράς αυτής, με το οποίο οι οργανισμοί μεταβάλλουν τον τρόπο που διαχειρίζονται την υπάρχουσα υποδομή των desktops και αντικαθιστούν τους παραδοσιακούς σταθμούς εργασίας με κεντροποιημένα ιδεατά μηχανήματα που παρέχουν υψηλότερη ασφάλεια και ευκολία διαχείρισης. Η λύση desktop virtualization παρέχει ευελιξία πρόσβασης των χρηστών στα μηχανήματά τους από διαφορετικές τοποθεσίες και συσκευές, αφού γίνεται μέσω του δικτύου. Η μείωση σε απαιτήσεις υλικού, χώρου και ενέργειας είναι οι πρώτοι λόγοι που οδηγούν μια επιχείρηση στην εφαρμογή λύσεων virtualization. Σημαντικά επιπλέον οφέλη είναι η δυνατότητα διατήρησης λειτουργικών συστημάτων σε παραγωγική λειτουργία για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από όσο είναι δυνατό σε φυσικές μηχανές, η ευκολότερη 17

18 διαχείριση μεγάλου αριθμού συστημάτων, η επίτευξη διατάξεων υψηλής διαθεσιμότητας με σχετικά μικρό κόστος, και μεγαλύτερη ασφάλεια. Μέχρι πρόσφατα, τα χαρακτηριστικά αυτά ήταν διαθέσιμα μόνο μετά από ακριβές επενδύσεις ενώ τώρα γίνονται προσιτά με την εφαρμογή τεχνικών virtualization. Η Εταιρία είναι σωστά τοποθετημένη ώστε να προσφέρει στην αγορά λύσεις και υπηρεσίες για τη μετάβαση στα virtualized Data Centers της νέας γενιάς. Για τον σκοπό αυτό πραγματοποιεί ανάλυση επιχειρησιακών και τεχνικών απαιτήσεων, σχεδιασμό της βέλτιστης αρχιτεκτονικής, επιλογή του υλικού και του λογισμικού που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του οργανισμού με αξιοποίηση εάν είναι εφικτό των υπαρχόντων πόρων πληροφορικής, υλοποίηση της λύσης και υποστήριξη κατά την παραγωγική λειτουργία της. Λύσεις για IT Service Management (ITSM) Εν αντιθέσει με το virtualization που αγγίζει το σύνολο σχεδόν της οικονομίας, οι λύσεις ITSM που προσφέρει η Εταιρία (π.χ. με βάση το λογισμικό HP OpenView, ORSYP, CA, Symantec, BDNA, κλπ) αφορούν κατά κύριο λόγο τις μεγαλύτερες οικονομικές μονάδες - επιχειρήσεις και οργανισμούς. Αυτοί οι οργανισμοί τυπικά διαθέτουν πόρους πληροφορικής (IT assets) που αποκτήθηκαν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους για να εξυπηρετήσουν ποικίλες ανάγκες. Η πληθώρα ΙT assets, η πολυπλοκότητα και ανομοιογένεια τους, η πιθανή γεωγραφική διασπορά τους (π.χ. λόγω πολλών σημείων παρουσίας του οργανισμού, κινητικότητας των χρηστών-εργαζομένων κλπ), καθιστούν τη διαχείρισή τους δύσκολη και ακριβή. Η Εταιρεία προωθεί λύσεις που περιορίζουν σημαντικά ή εξαλείφουν τέτοιου είδους προβλήματα διαχείρισης και περιορίζουν το κόστος κτήσης και λειτουργίας της υποδομής. Μία λύση ITSM έχει εφαρμογή - για παράδειγμα - σε τράπεζες που διαθέτουν εκτεταμένο υπολογιστικό δίκτυο και αρκετούς χρήστες, τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς με ανομοιογενή συστήματα πληροφορικής, οργανισμούς του δημόσιου τομέα κλπ. Προϊόντα Πληροφορικής Τα προϊόντα υλικού (hardware) και λογισμικού (software) που πωλούνται από την Εταιρία στα πλαίσια των ανωτέρω λύσεων ή και ανεξάρτητα από αυτές είναι τα εξής: Υλικό Εξυπηρετητών και Μέσων Αποθήκευσης (Storage & Server Systems, Tape Library Systems, SAN infrastructure) Η Εταιρία προωθεί υλικά εξυπηρετητών και μέσων αποθήκευσης των κυρίων συνεργατών της (IBM, HP, Quantum) και επίσης κατασκευάζει και προωθεί ολοκληρωμένα συστήματα με το εμπορικό σήμα Ideon. Τα ιδιοπαραγόμενα προϊόντα υλικού (hardware) που διαθέτει είναι προηγμένης τεχνολογίας και περιλαμβάνουν πολυ-επεξεργαστικούς εξυπηρετητές (multiprocessing servers), αυτόνομα συστήματα αποθήκευσης δεδομένων (host-independent storage systems) και υλικά υποδομής Τοπικών Αποθηκευτικών Δικτύων (Storage Area Network SAN ). Και οι δύο σειρές ολοκληρωμένων ιδιοπαραγομένων προϊόντων (Ideon servers & storage) είναι προηγμένες τεχνολογικώς. Ενσωματώνουν ή μπορεί να ενσωματώσουν εξειδικευμένο λογισμικό και να ικανοποιήσουν χρήστες με απαιτήσεις υψηλής χωρητικότητας, υψηλής διαθεσιμότητας, υψηλής ταχύτητας, παράλληλης επεξεργασίας, υψηλής ταχύτητας πρόσβασης στα δεδομένα, κ.α. Τα ιδιοπαραγόμενα παραγόμενα συστήματα κατασκευάζονται κατά παραγγελία ακολουθώντας σύγχρονες μεθόδους παραγωγής (built to order). Ο παραπάνω τρόπος παραγωγής επιτρέπει στην Εταιρία την προσφορά εξυπηρετητών/ διακομιστών και συστημάτων αποθήκευσης που ικανοποιούν τις απαιτήσεις του πελάτη σε ανταγωνιστικές τιμές. 18

19 Λογισμικό Συστήματος (System Software) Γενικώς, οι δύο βασικές κατηγορίες Λογισμικού Συστήματος είναι το Λογισμικό Υποδομής Συστήματος και τα Εργαλεία Εφαρμογών. Το Λογισμικό Υποδομής Συστήματος διαιρείται σε τέσσερις βασικές υποκατηγορίες: Το Λογισμικό Διαχείρισης Συστήματος χρησιμοποιείται για τη διαχείριση όλου του εύρους των ηλεκτρονικών υπολογιστών και αποθηκευτικών πόρων μιας εταιρίας. Το middleware είναι σύστημα λογισμικού και υπηρεσιών που οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν για να μοιράζονται ηλεκτρονικο-υπολογιστικούς πόρους δια μέσου ετερογενών τεχνολογιών. Το serverware παρέχει δυνατότητες συντονισμού πόρων μεταξύ κατανεμημένων servers ή κόμβων του δικτύου. Το system-level λογισμικό, που αποτελεί το θεμέλιο των προϊόντων λογισμικού συστήματος που όλα μαζί λειτουργούν τις hardware πλατφόρμες και τα δίκτυα επικοινωνιών πάνω στις οποίες χτίζονται όλες οι επιχειρησιακές εφαρμογές. Τα Εργαλεία Εφαρμογών περιλαμβάνουν εργαλεία πρόσβασης σε πληροφορίες και εργαλεία ανάπτυξης προγραμμάτων. Τα εργαλεία ανάπτυξης προγραμμάτων είναι προϊόντα τα οποία υποστηρίζουν τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και υλοποίηση μιας ποικιλίας συστημάτων λογισμικού και λύσεων. Τα προϊόντα Λογισμικού Συστήματος που διαθέτει η Εταιρία αποτελούν συνήθως το κυριότερο συστατικό μιάς λύσης που σχεδιάζεται και προσφέρεται στον τελικό πελάτηχρήστη. Στην κατηγορία Λογισμικού Συστήματος ανήκουν τα περισσότερα από τα προϊόντα λογισμικού που προωθούνται από την Εταιρία στην αγορά και περιλαμβάνουν το λογισμικό των εταιριών Symantec, VMware, IBM/Tivoli, HP OpenView, CA, Linux, Microsoft, RSA Security, Orsyp, BDNA, κ.α Υπηρεσίες Πληροφορικής Οι υπηρεσίες πληροφορικής που παρέχονται σχετίζονται με το κύριο αντικείμενο της Εταιρίας. Συνήθως αποτελούν συστατικό μιας λύσης που προωθείται από την Εταιρία, ή παρέχονται για να υποστηρίξουν τη λύση μετά την πώληση. Άλλες φορές παρέχονται εντελώς ανεξάρτητα, κατόπιν ειδικής συμφωνίας με τον τελικό πελάτη ή τον μεταπωλητή/συνεργάτη (π.χ. Dell). Οι υπηρεσίες ανήκουν και στις τέσσερις συνήθεις κατηγορίες, δηλαδή Συμβουλευτικές, Υλοποίησης, Διαχείρισης Λειτουργιών και Υποστήριξης (Consulting, Ιmplementation, Operations Management και Support Services). Ειδικότερα: Συμβουλευτικές Υπηρεσίες: Εμπεριέχουν ένα ευρύ φάσμα ενεργειών που σχετίζονται με τον προγραμματισμό και σχεδιασμό ο οποίος αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους πελάτες κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε θέματα πληροφορικής με επιχειρηματική ή τεχνολογική κατεύθυνση. Στις συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρία περιλαμβάνονται, ενδεικτικά: Συμβουλευτικές υπηρεσίες σχεδιασμού συστήματος δημιουργίας, τήρησης και ανάκλησης αντιγράφων ασφαλείας (Backup System Design Consulting Services). Περιλαμβάνεται η αποτύπωση και ανάλυση των αναγκών του πελάτη σχετικά με τις απαιτούμενες διαδικασίες backup & restore, και ο σχεδιασμός του βέλτιστου συστήματος backup. Συμβουλευτικές υπηρεσίες για αναπαραγωγή δεδομένων σε δεύτερη εγκατάσταση, απομακρυσμένη από την κύρια, με σκοπό την επίτευξη συνεχούς λειτουργίας της υποδομής του πελάτη σε περίπτωση μεγάλης αστοχίας ή/και καταστροφής της κύριας 19

20 εγκατάστασης (Data Replication & Disaster Recovery Planning Consulting & Implementation Services). Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα συνένωσης των συστημάτων και των αποθηκευτικών πόρων για μείωση κόστους και βελτίωση της διαχείρισης τους (Storage & Server Consolidation Consulting & Implementation Services). Συμβουλευτικές υπηρεσίες ασφάλειας δικτύου και πιστοποίηση της ταυτότητας των χρηστών (Network Security & User Authentication Consulting & Implementation Services). Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα ασφάλειας δικτύου/διαδικτύου (Network/Internet Security Consulting Services). Με την υποστήριξη σύγχρονης τεχνολογίας και προγραμμάτων, η υπηρεσία αυτή αφορά το επιθυμητό επίπεδο ασφάλειας σε λειτουργίες e-business (ηλεκτρονικών συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων ή και μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών) & e-government (ηλεκτρονικές συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και κράτους). Οι υπηρεσίες στοχεύουν στη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για τις συναλλαγές μέσω του διαδικτύου και του intranet (ιδιωτικού διαδικτύου). Στις υπηρεσίες περιλαμβάνονται μελέτες σχετικά με Στρατηγική Ασφάλειας Πληροφοριών (Information Security Strategy), Αρχιτεκτονική Ασφάλειας Πληροφοριών (IT Security Architecture), Ασφαλιστικές Δικλείδες (Information Security Assurance) και Εκπαίδευση και Ενημέρωση (Training & Awareness). Για τις υπηρεσίες αυτές η Εταιρία συμβάλλεται κατά περίπτωση και με άλλες ανεξάρτητες υπηρεσίες Συμβούλων που διαθέτουν την ανάλογη εξειδίκευση. Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα virtualization, δηλαδή ανάλυσης απαιτήσεων και σχεδιασμού virtualized data centers νέας γενιάς. Επιπρόσθετα, η Εταιρία ξεκίνησε πρόσφατα νέες δραστηριότητες που στοχεύουν στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών πληροφορικής σε εταιρίες Τηλεφωνίας για αξιοποίηση της πληροφορίας ως μοχλό εταιρικής ανάπτυξης. Για παράδειγμα, μέσω αυτής της υπηρεσίας, μία εταιρία τηλεφωνίας, αναλύοντας τα πρωτογενή δεδομένα που δημιουργούνται σε καθημερινή βάση από τη χρήση του δικτύου της (τόσο από τους πελάτες της όσο και από τους πελάτες των ανταγωνιστών της), φθάνει σε συμπεράσματα για τη βέλτιστη τιμολογιακή πολιτική που πρέπει να ακολουθεί, τον σχεδιασμό δημιουργία νέων προϊόντων κλπ. αλλά και για βελτιώσεις ή/και ανασχεδιασμό της τεχνολογικής της υποδομής ώστε να ανταποκρίνεται στις πιθανές μελλοντικές της ανάγκες. Υπηρεσίες Υλοποίησης: Η κατηγορία αυτή περιέχει όλες τις ενέργειες που συνδέονται άμεσα με τη δημιουργία τεχνικών και επιχειρηματικών λύσεων πληροφορικής, ενδεικτικά δε με την προμήθεια, την παραμετροποίηση, την εγκατάσταση, την ανάπτυξη, τη μεταφορά, τον έλεγχο και τη διαχείριση των πληροφοριακών συστημάτων. Οι υπηρεσίες υλοποίησης περιλαμβάνουν επίσης όλες τις ενέργειες που σχετίζονται με ανάπτυξη εφαρμογών κατά παραγγελία και εργασίες παραμετροποίησης που γίνονται πάνω σε έτοιμα/ολοκληρωμένα πακέτα εφαρμογών. Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνεται επίσης η εκπαίδευση προσωπικού του τελικού χρήστη. Οι υπηρεσίες υλοποίησης προσφέρονται για τις περισσότερες από τις κατηγορίες στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρία σε επίπεδο συμβουλευτικό. Υπηρεσίες Διαχείρισης Λειτουργιών: Παραδείγματα υπηρεσιών που παρέχονται από την Εταιρία σε αυτούς τους τομείς είναι: Υπηρεσίες διαχείρισης λειτουργιών και ηλεκτρονικο-υπολογιστικών πόρων (Operations management outsourcing services). Η Εταιρία διαχειρίζεται για λογαριασμό του πελάτη συγκεκριμένους Η/Υ πόρους (συστήματα, μέσα αποθήκευσης, υποδομή δικτύων αποθήκευσης) παρέχοντας εγγυήσεις σχετικά με το επιθυμητό επίπεδο διαθεσιμότητας των εν λόγω H/Y πόρων. Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται σε πελάτες που είτε διαθέτουν μεγάλο όγκο δεδομένων είτε κρίσιμα συστήματα και εφαρμογές είτε μεγάλη γεωγραφική διασπορά των πόρων πληροφορικής, και οι ίδιοι δεν διαθέτουν αρκούντως εξειδικευμένο τεχνικό 20

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά;

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Kύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων

Ε. Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων Ε. Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων ΣΙΝΓΚΙΟΥΛΑΡ ΛΟΤΖΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε 22699/06/Β/90/05 Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την αύξηση μετοχικού

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

PERFORMANCE Technologies Α.Ε.

PERFORMANCE Technologies Α.Ε. PERFORMANCE Technologies Α.Ε. Δομή παρουσίασης στοιχεία εταιρίας απολογισμός 2011 & επιτεύγματα στόχοι στρατηγικές πελατολόγιο συνεργασίες ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα επόμενα βήματα Η Εταιρία Η PERFORMANCE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΕΝ.Α)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΕΝ.Α) ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΕΝ.Α) Σύντομο Ενημερωτικό Έκδοση 1.0 Χρηματιστήριο Αθηνών A.E. Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Εκδοτριών Σεπτέμβριος 2007 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ Πλουτάρχου 21, 153 51 Παλλήνη Αρ.Μ.Α.Ε. 66972/01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 8497601000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 Οι συνενωμένες (Pro Forma) οικονομικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν προετοιμαστεί για επεξηγηματικούς και μόνο λόγους, για να παρέχουν τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α;

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α; 1. Ορισμός ΕΝ.Α; Είναι Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης, λειτουργεί σύμφωνα με τους Κανόνες Λειτουργίας που ορίζει το ΧΑ με την ονομασία «Εναλλακτική Αγορά» (ΕΝ.Α) και χαρακτηρίζεται ως «μη οργανωμένη».

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση των μετοχών μιας εταιρίας

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση των μετοχών μιας εταιρίας EN.A. PLUS - Συχνές Ερωτήσεις Τι είναι η ΕΝ.Α. PLUS; Σε ποιες εταιρίες απευθύνεται η ΕΝ.Α. PLUS; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα ένταξης στην ΕΝ.Α. PLUS; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 6.1 73.333,20 73.333,20 Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 886.665,40 578.583,42

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ 1

ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ 1 ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ 1 Τι είναι η Εναλλακτική Αγορά ; Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης όπως αυτός περιγράφεται στη νέα Οδηγία για τις επενδυτικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Papageorgiou Food Service S.A.

Papageorgiou Food Service S.A. Papageorgiou Food Service S.A. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE ABEE - PFS A.B.E.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 61602/31/Β/06/29 ΑΡΙΘΜΟΣΓ.Ε.ΜΗ. 27027740000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (χρήσης 1η Ιανουαρίου 31η Δεκεμβρίου 2015) Βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, 154 51 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε. 15316/01/ΑΤ/Β/87/248/97 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 4373201000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας.

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας. Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 7 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (περίοδος από 1.1.2012

Διαβάστε περισσότερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα: «ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 13 10 του κ.ν. 2190/1920 Δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ COMPUCON A.B.E.E. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ COMPUCON A.B.E.E. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ COMPUCON A.B.E.E. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3016/2002 και το άρθρο 289 του Κανονισμού Χ.Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ κατ άρθρο 289 του Κανονισμού του Χ.Α. Προς τους κ.κ. Μετόχους Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ, ενόψει της προτεινόμενης

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ 046139922000 IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2015 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2015 ΕΩΣ 31.12.2015) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 13564/06/B/86/123 ΕΔΡΑ : ΕΡΜΟΥ 25 Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145 64

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 13564/06/B/86/123 ΕΔΡΑ : ΕΡΜΟΥ 25 Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145 64 Έδρα: Ερμού 25, 145 64 Νέα Κηφισιά ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 13564/06/Β/86/123 Tηλ: +30 210 81.84.800 Fax: +30 210 81.84.801 ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 13564/06/B/86/123 ΕΔΡΑ : ΕΡΜΟΥ 25 Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145 64 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση των μετοχών μιας εταιρίας στην ΕΝ.Α;

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση των μετοχών μιας εταιρίας στην ΕΝ.Α; EN.A - Συχνές Ερωτήσεις Τι είναι η ΕΝ.Α; Ποιός ασκεί εποπτεία στην ΕΝ.Α; Σε ποιούς απευθύνεται η ΕΝ.Α; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της ΕΝ.Α; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δωδεκάμηνης περιόδου απο 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2006 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/08.03.2007) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2009-31.12.2009) Αρθρ.28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210Α / 02.11.04) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΧΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 106 72 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 5337 / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000375401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

γνωριμία με την εναλλακτική αγορά τη νέα, ευέλικτη αγορά του ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

γνωριμία με την εναλλακτική αγορά τη νέα, ευέλικτη αγορά του ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ γνωριμία με την εναλλακτική αγορά τη νέα, ευέλικτη αγορά του ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ προώθηση και αναγνώριση ΕΥΕΛΙΚΤΗ λιγότεροι κανόνες μικρότερο κόστος εναλλακτική αγορά ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες»

ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες» ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 17.7.2008) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2014 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΒΙΝΟΙΛ ΤΡΕΙΝΤΕΡ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΑΒΙΝΟΙΛ ΤΡΕΙΝΤΕΡ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/08.03.2007) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.08-30.06.08) Αρθρ.28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210Α / 02.11.04) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 5 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 0087/00009420/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση SEA STAR CAPITAL PLC ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2013 Γίνεται αναφορά στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας Sea Star Capital Plc που είχαν δημοσιευθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση των μετοχών μιας εταιρίας στην ΕΝ.Α.;

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση των μετοχών μιας εταιρίας στην ΕΝ.Α.; EN.A - Συχνές Ερωτήσεις Τι είναι η ΕΝ.Α.; Ποιός ασκεί εποπτεία στην ΕΝ.Α.; Σε ποιούς απευθύνεται η ΕΝ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της ΕΝ.Α.; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π. 34) Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «η Εταιρεία») κατ άρθρο 13 παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ενόψει

Διαβάστε περισσότερα

Λ. Κηφισίας 132, Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Λ. Κηφισίας 132, Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Λ. Κηφισίας 132, 115 26 Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2388001000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης από 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έως 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η ΕΝ.Α.; Ποιός ασκεί εποπτεία στην ΕΝ.Α.;

Τι είναι η ΕΝ.Α.; Ποιός ασκεί εποπτεία στην ΕΝ.Α.; Τι είναι η ΕΝ.Α.; Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης όπως αυτός περιγράφεται στο ν. 3606/2007 καθώς και στην Οδηγία MiFID. Χαρακτηρίζεται ως «μη οργανωμένη αγορά». Δεν εμπίπτει στις διατάξεις που υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα:

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα: Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ "Η ΜΕΡΙΜΝΑ" Α.Ε.Ε.» Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την ομαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρμογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την ομαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρμογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέμα: Διευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συμπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ).

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ). ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ. Αδείας 132/12.1.93 ΦΕΚ 40B/3.2.93) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2009-30/06/2009) Άρθρο 28 Ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210/2.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ 7 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εταιρίες ενταγμένες στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α.» όπως εγκρίθηκε με την από 23-10-2008 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Η Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2014 Β Εταιρική χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε.» «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΠΠΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ»

«ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε.» «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΠΠΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ» «ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε.» «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΠΠΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ» Α) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 4.1.4.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Mobics Τηλεπικοινωνιακές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία. Λ. Κηφισίας 27, Αθήνα, Τ.Κ Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.

Mobics Τηλεπικοινωνιακές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία. Λ. Κηφισίας 27, Αθήνα, Τ.Κ Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. Mobics Τηλεπικοινωνιακές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία Λ. Κηφισίας 27, Αθήνα, Τ.Κ. 115 23 Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 007212301000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015 31/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50 EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση

Σημείωση Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως (κατά λειτουργία) (ποσά σε ευρώ) Από 1 η Ιανουαρίου έως Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2016

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2016 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2016 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 12 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

PERFORMANCE Technologies Α.Ε.

PERFORMANCE Technologies Α.Ε. PERFORMANCE Technologies Α.Ε. Δομή παρουσίασης στοιχεία εταιρίας απολογισμός 2012 & επιτεύγματα στόχοι στρατηγικές πελατολόγιο συνεργασίες ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα επόμενα βήματα Η Εταιρία Η PERFORMANCE

Διαβάστε περισσότερα

ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «HELLAS ONLINE» Προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2010

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2010 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2010 Η έκθεση διαχείρισης του (Δ.Σ.) που ακολουθεί, αφορά στη χρήση 2010 συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με βάση το πνεύμα και τα αναφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. Για την περίοδο 10.01.2008 έως 30.06.

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. Για την περίοδο 10.01.2008 έως 30.06. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. ΑΡ.Μ.ΑΕ. 13165/06/Β/86/14 δ.τ. ΥΓΕΙΑ Α.Ε. Έδρα: Λ. Κηφισίας και Ερυθρού Σταυρού 4 ΤΚ 15123 Μαρούσι Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ελέγχου επί των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα