ΠΟΛ ΠΡΟΣ: Ως Π..

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛ. 1009. ΠΡΟΣ: Ως Π.."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜΑΤΑ Β - Γ Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:. Σταθάς Τηλέφωνο : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος Ταχ. Κωδ. : ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Εδ. Σασαρώλης Τηλέφωνο : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 05/01/ :384 Ιανουαρίου 2012 ΠΟΛ ΠΡΟΣ: Ως Π.. ΘEMA: «Εγκατάσταση Ολοκληρωµένου Συστήµατος Ελέγχου Εισροών - Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίµων και διασφάλιση συναλλαγών µέσω αυτού» ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των περιπτώσεων β, γ (υποπεριπτώσεις γα, γδ, γε και γη ) και ζ του άρθρου 38 του π.δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α ), όπως ισχύουν. 2. Τις διατάξεις του ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α ), όπως ισχύουν. 3. Την /1474/0015/ΠΟΛ.1135/ Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών «Κωδικοποίηση Συµπλήρωση Τεχνικών Προδιαγραφών Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισµών και Συστηµάτων ιαδικασίες χρήσης και λειτουργίας τους» (ΦΕΚ 1592 Β ).

2 4. Τις διατάξεις του ν. 3784/2009 (ΦΕΚ 137 Α ) «περί αναθεώρησης διατάξεων του ν. 703/1977 περί ανταγωνισµού και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 31 αυτού. 5. Τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Φ2-1617/ (ΦΕΚ 1980 Β ) «περί διαδικασιών και προδιαγραφών εγκατάστασης, και ελέγχου ολοκληρωµένων συστηµάτων παρακολούθησης εισροών εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίµων. Απαιτήσεις συµµόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των µετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδοµένων». 6. Το Π.. 110/2011 ΦΕΚ Α 243/ «ιορισµός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 7. Την αριθµ. Υ25/ (ΦΕΚ 2792 Β / ) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισµός αρµοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονοµικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόµου». 8. Την αριθµ. Υ13/ (ΦΕΚ 2740 Β / ) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Σωκράτη Ξυνίδη». 9. Την ανάγκη ολοκληρωµένης και αξιόπιστης παρακολούθησης των ποσοτήτων που διατίθενται µέσω των πρατηρίων υγρών καυσίµων για τη διασφάλιση των δηµοσιονοµικών συµφερόντων και την προστασία των καταναλωτών. 10. Ότι, από την απόφαση αυτή, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Ορίζουµε το χρονοδιάγραµµα εφαρµογής της εγκατάστασης ολοκληρωµένου συστήµατος ελέγχου εισροών - εκροών µε βάση τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. Φ2-1617/ (ΦΕΚ 1980 Β ), καθώς και το είδος, το περιεχόµενο, τον τρόπο και το χρόνο έκδοσης ειδικών φορολογικών στοιχείων των πρατηρίων υγρών καυσίµων, για την παρακολούθηση των συναλλαγών τους, από τις πωλήσεις καυσίµων, που εκδίδονται µέσω του προαναφερόµενου συστήµατος, ως ακολούθως: 1. Χρονοδιάγραµµα εφαρµογής Καθορίζουµε την καταληκτική ηµεροµηνία εγκατάστασης και παραγωγικής λειτουργίας Ολοκληρωµένου Συστήµατος Ελέγχου Εισροών Εκροών, σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. Φ2-1617/ (ΦΕΚ 1980 Β ), στα πρατήρια υγρών καυσίµων, ως εξής: 2

3 α. Εντός δώδεκα (12) µηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. β. Εντός δέκα οκτώ (18) µηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας στις Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας, Αχαΐας, Ηρακλείου, Μαγνησίας και Ιωαννίνων. γ. Εντός είκοσι τεσσάρων (24) µηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας στη λοιπή Ελληνική Επικράτεια. 2. Έκδοση δελτίων Από το Ολοκληρωµένο Σύστηµα Ελέγχου Εισροών Εκροών εκδίδονται τα ακόλουθα δελτία, τα οποία αποτελούν ειδικά φορολογικά στοιχεία ελτίο παραλαβής Το δελτίο αυτό εκδίδεται αυτόµατα µετά την ολοκλήρωση της παραλαβής ποσότητας καυσίµου(ων) στις δεξαµενές του πρατηρίου. Στο πιο πάνω δελτίο καταγράφονται για κάθε δεξαµενή στην οποία πραγµατοποιήθηκε παραλαβή τα εξής δεδοµένα: Ο α/α της δεξαµενής Το είδος του καυσίµου (κωδικός και περιγραφή) Η ηµεροµηνία (ΕΕΜΜΗΗ) και η ώρα (ΩΩΛΛ) Τα παρακάτω στοιχεία πριν από την παραλαβή του καυσίµου: Το τρέχον ύψος της στάθµης της δεξαµενής σε mm Ο αντίστοιχος τρέχων όγκος καυσίµου στη δεξαµενή καθώς και η θερµοκρασία του καυσίµου εντός της δεξαµενής Ο ανηγµένος τρέχων όγκος καυσίµου της δεξαµενής στους 15 ο C Τα παρακάτω στοιχεία κατά την παραλαβή του/των καυσίµου(ων): Ο Α.Φ.Μ. του προµηθευτή Το είδος, ο αριθµός, η σειρά και η ηµεροµηνία έκδοσης του φορολογικού παραστατικού παραλαβής Ο αριθµός κυκλοφορίας του οχήµατος (βυτιοφόρου) µεταφοράς Η παραλαµβανόµενη ποσότητα κάθε καυσίµου (όγκος σε λίτρα) στη θερµοκρασία φόρτωσης βάσει του παραστατικού παραλαβής Η θερµοκρασία φόρτωσης σε βαθµούς Κελσίου, καθώς και Ο όγκος κάθε καυσίµου στους 15 ο C, όπως αυτά αναγράφονται στο παραστατικό παραλαβής 3

4 Τα παρακάτω στοιχεία µετά την παραλαβή του/των καυσίµου(ων): το τρέχον ύψος της στάθµης της δεξαµενής σε mm, µετά την παρέλευση του προβλεπόµενου χρόνου ηρεµίας ο αντίστοιχος όγκος καυσίµου (στην τρέχουσα θερµοκρασία) στη δεξαµενή καθώς και η θερµοκρασία καυσίµου εντός αυτής ο ανηγµένος τρέχον όγκος καυσίµου της δεξαµενής στους 15 ο C Η συνολικώς παραληφθείσα ποσότητα ( ) στην τρέχουσα θερµοκρασία Η συνολικώς παραληφθείσα ποσότητα ( ) στους 15 ο C Η διαφορά ποσοτήτων µεταξύ συστήµατος εισροών και παραστατικού παραλαβής στους 15 ο C ( ) Όλα τα ανωτέρω δεδοµένα καταγράφονται αυτόµατα από το σύστηµα, εκτός από τις περιπτώσεις , , , , και , τα οποία εισάγονται στο σύστηµα µέσω κατάλληλου χειρισµού. Σε περίπτωση βλάβης του συστήµατος κατά την έκδοση του ανωτέρω δελτίου, οι σχετικές εισαγωγές στοιχείων θα γίνονται µέσω κατάλληλου χειρισµού και το σύστηµα θα ενηµερώνεται σχετικά µετά την επαναφορά του σε λειτουργία ελτίο Ισοζυγίου Ηµέρας Στο δελτίο αυτό καταγράφονται ηλεκτρονικά µε το πέρας κάθε εργάσιµης ηµέρας και το αργότερο µέχρι την ώρα τα πιο κάτω δεδοµένα: Η ηµεροµηνία και η ώρα λήψης της αναφοράς Η ηµεροµηνία, η ώρα έναρξης και η ώρα λήξης της χρονικής περιόδου για την οποία εκδίδεται το ισοζύγιο Τα παρακάτω στοιχεία ανά δεξαµενή του πρατηρίου: Ο α/α της δεξαµενής, η χωρητικότητα, ο τύπος του καυσίµου Ο όγκος του καυσίµου κατά την έναρξη της περιόδου και η αντίστοιχη θερµοκρασία Ο ανωτέρω όγκος ανηγµένος στους 15 ο C Ο όγκος του καυσίµου κατά το πέρας της περιόδου και η αντίστοιχη θερµοκρασία Ο ανωτέρω όγκος ανηγµένος στους 15 ο C α) Ο όγκος των εισροών (παραλαβών) κατά την εν λόγω περίοδο µε βάση τις ενδείξεις του συστήµατος εισροών στην τρέχουσα θερµοκρασία (άθροισµα των 2.1.7) καθώς και 4

5 β) ο αντίστοιχος ανηγµένος όγκος στους 15 ο C (άθροισµα των 2.1.8) Ο όγκος των εισροών (παραλαβών) κατά την εν λόγω περίοδο µε βάση το παραστατικό παραλαβής στη θερµοκρασία φόρτωσης (άθροισµα των ) Ο όγκος των εισροών (παραλαβών) κατά την εν λόγω περίοδο µε βάση το παραστατικό παραλαβής στους 15 ο C (άθροισµα των ) Ηµερήσια κίνηση δεξαµενής ως εξής: Α. Με βάση τις ενδείξεις του συστήµατος στην τρέχουσα θερµοκρασία ( α ) Β. Το παραπάνω µε αναγωγή στους 15 ο C ( β ) Γ. Με βάση το παραστατικό παραλαβής στη θερµοκρασία φόρτωσης ( ). Με βάση το παραστατικό παραλαβής στους 15 ο C ( ) ιαφορές ηµερήσιας κίνησης δεξαµενής ως εξής: Α. Στην τρέχουσα θερµοκρασία ( Γ Α.) Β. Στους 15 ο C ( Β.) Τα παρακάτω στοιχεία ανά αντλία: Ο α/α της αντλίας, το είδος καυσίµου, ο α/α της αντίστοιχης δεξαµενής άντλησης Η ένδειξη του ολικού αθροιστή κατά την έναρξη της περιόδου Η ένδειξη του ολικού αθροιστή κατά το πέρας της περιόδου Ο όγκος πωλήσεων κατά την εν λόγω περίοδο α. ανά αντλία ως εξής: ( ) β. για σύνολο αντλιών µε κοινό καύσιµο, ως εξής: [(άθροισµα των αντίστοιχων) (άθροισµα των αντίστοιχων) ] α. Ο ανωτέρω όγκος ( α) ανηγµένος στους 15 ο C β. Ο ανωτέρω όγκος ( β) ανηγµένος στους 15 ο C Οι αναγωγές γίνονται µε βάση την µέση σταθµισµένη ηµερήσια θερµοκρασία της (των) αντίστοιχης(ων) δεξαµενής(ών). 5

6 Οι αποκλίσεις ανά είδος καυσίµου ως εξής: Απόκλιση εισροών-εκροών ηµέρας (µε βάση τις καταγραφές του συστήµατος εισροών), υπολογιζόµενη ως εξής : [(για δεξαµενές µε όµοιο καύσιµο, άθροισµα των) Α β] Απόκλιση εισροών-εκροών ηµέρας (µε βάση τα παραστατικά παραλαβής) υπολογιζόµενη ως εξής : [(για δεξαµενές µε όµοιο καύσιµο, άθροισµα των) Γ β] Οι παραπάνω αποκλίσεις ( και ) υπολογισµένες στους 15 ο C ήτοι αντιστοίχως: α) [(για δεξαµενές µε όµοιο καύσιµο, άθροισµα των) Β β] και β) [(για δεξαµενές µε όµοιο καύσιµο, άθροισµα των) β] Η απόκλιση εκφρασµένη ως ποσοστό (%) επί των πωλήσεων βάσει των αποθεµάτων των δεξαµενών, ήτοι: { x 100 / [(άθροισµα των) Α] (%) Η απόκλιση εκφρασµένη ως ποσοστό (%) επί των πωλήσεων βάσει των παραστατικών παραλαβής, ήτοι: { x 100 / [(άθροισµα των) Γ] (%) Οι παραπάνω αποκλίσεις ( και ) υπολογισµένες στους 15 ο C, ήτοι αντιστοίχως: α) { α x 100 / [(άθροισµα των) Β] (%) και β) { β x 100 / [(άθροισµα των) ] (%) 2.3. ελτίο Λιτροµέτρησης Το δελτίο αυτό εκδίδεται σύµφωνα µε την περίπτωση στ της παραγράφου 2 του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. Φ2-1617/ (ΦΕΚ 1980 Β ) σε κάθε περίπτωση εξαγωγής και επανεισαγωγής καυσίµου για λιτροµέτρηση. Στο πιο πάνω δελτίο αναγράφονται: Η ηµεροµηνία και η ώρα έκδοσης του δελτίου Το είδος του καυσίµου (κωδικός και περιγραφή) Ο α/α της αντλίας Ο α/α της δεξαµενής Ο όγκος λιτροµέτρησης (τρέχων και στους 15 ο C), όπως προκύπτει από τις εξαγωγές των αντλιών που λιτροµερούνται και τις αντίστοιχες επανεισαγωγές στις δεξαµενές. Για τις ανωτέρω λιτροµετρήσεις δεν απαιτείται η έκδοση άλλου παραστατικού. 6

7 3. Απόδειξη εσόδου 3.1. Η απόδειξη αυτή, που αποτελεί οµοίως ειδικό φορολογικό στοιχείο, εκδίδεται αυτόµατα από το σύστηµα, µε την ολοκλήρωση της παράδοσης του καυσίµου από κάθε αντλία, µέσω εκτυπωτικού µηχανισµού που βρίσκεται σε πρόσφορη και ορατή θέση για άµεση λήψη από τον πελάτη. Στην πιο πάνω απόδειξη αναγράφονται: α) Τα στοιχεία του εκδότη, β) Ο α/α της δεξαµενής, γ) Ο α/α της αντλίας, δ) Το είδος του καυσίµου, ε) Η ηµεροµηνία (ΕΕΜΜΗΗ) και η ώρα έκδοσής του (ΩΩΛΛ), στ) Ο όγκος (ποσότητα) του καυσίµου, ζ) Η τιµή µονάδας (µε Φ.Π.Α.), η) Ο συντελεστής Φ.Π.Α., θ) Η συνολική αξία Στην περίπτωση που εφοδιάζονται µε καύσιµα (βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης) οχήµατα επιτηδευµατιών, στις εγκαταστάσεις πρατηρίων, δεν απαιτείται η έκδοση ιδιαίτερου δελτίου αποστολής - τιµολογίου πώλησης, εφόσον στην ανωτέρω απόδειξη εκτυπώνεται και ο αριθµός κυκλοφορίας του οχήµατος του αντισυµβαλλόµενου πελάτη - επιτηδευµατία. Ειδικά, στην περίπτωση αυτή, όταν η αξία της συναλλαγής, προ Φ.Π.Α., υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ απαιτείται και η αναγραφή του Α.Φ.Μ. του αντισυµβαλλόµενου πελάτη - επιτηδευµατία. Τα στοιχεία του πελάτη που αναφέρονται ανωτέρω (αριθµός κυκλοφορίας οχήµατος, Α.Φ.Μ. αντισυµβαλλόµενου πελάτη επιτηδευµατία) καταχωρούνται πριν την έναρξη της παράδοσης του καυσίµου, µέσω του διασυνδεδεµένου µε την Ε.Α.Φ..Σ.Σ. ηλεκτρονικού υπολογιστή Για τις πωλήσεις καυσίµων προς επιτηδευµατίες, στις εγκαταστάσεις πρατηρίων, οι οποίες δεν καλύπτονται από την προηγούµενη περίπτωση (π.χ. πωλήσεις καυσίµων σε δοχεία σε επιτηδευµατίες κ.λπ.) ισχύουν αναλόγως τα αναφερόµενα στην περίπτωση αυτή, εφόσον στη σχετική απόδειξη αναγράφεται, σε κάθε περίπτωση, και ο Α.Φ.Μ. του αντισυµβαλλόµενου πελάτη επιτηδευµατία και τα καύσιµα κατά τη διακίνησή τους συνοδεύονται από τη σχετική απόδειξη εσόδου. 7

8 3.4. Για τις επαναλαµβανόµενες χονδρικές πωλήσεις καυσίµων παρέχεται η δυνατότητα µη έκδοσης δελτίου αποστολής και τιµολογίου πώλησης, µε τις εξής προϋποθέσεις: α) η εκδιδόµενη αυτόµατα απόδειξη παραδίδεται στον αντισυµβαλλόµενο και β) συντάσσεται από τον πωλητή η διπλότυπη αθεώρητη κατάσταση, η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. και ένα αντίτυπο της κατάστασης αυτής παραδίδεται στον αγοραστή επιτηδευµατία στο τέλος της περιόδου που αφορούν οι πωλήσεις, η κατάσταση αυτή αποτελεί δικαιολογητικό εγγραφής στα βιβλία του αγοραστή επιτηδευµατία Εφόσον δεν ακολουθείται η διαδικασία που αναφέρεται στις ως άνω περιπτώσεις 3.2, 3.3 και 3.4 στα σχετικά Τιµολόγια ελτία αποστολής ή Τιµολόγια, κατά περίπτωση, θα αναγράφεται η φράση «Εκδόθηκε σε αντικατάσταση των αριθµ. αποδείξεων εσόδου» οι οποίες θα παραδίδονται στον αντισυµβαλλόµενο µαζί µε το πρωτότυπο του Τιµολογίου ελτίου αποστολής ή Τιµολογίου, ο οποίος υποχρεούται να τις διαφυλάσσει βάσει των διατάξεων του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ Για τις πωλήσεις επί πιστώσει καυσίµων, που διενεργούνται από τους τηρούντες βιβλία Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. πρατηριούχους, θα εκδίδονται οι σχετικές αποδείξεις µε την ένδειξη «επί πιστώσει» Σε περίπτωση πώλησης πετρελαίου θέρµανσης µέσω αντλιών, που διακινείται και παραδίδεται εκτός εγκαταστάσεων των πρατηρίων, εκδίδεται δελτίο αποστολής στο οποίο αναγράφεται, εκτός των άλλων, αι ο αύξων αριθµός της αυτόµατα εκδιδόµενης απόδειξης εσόδου, η οποία παραµένει στον πωλητή και επισυνάπτεται στο στέλεχος του αντίστοιχου δελτίου αποστολής Σε περίπτωση έκπτωσης εκ των υστέρων σε πελάτες επιτηδευµατίες, κατόπιν σχετικής συµφωνίας, εκδίδεται από τον πωλητή πιστωτικό τιµολόγιο, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 12, στο οποίο αναγράφονται οι αύξοντες αριθµοί των σχετικών αποδείξεων εσόδου ή της κατάστασης επαναλαµβανοµένων πωλήσεων, κατά περίπτωση. 4. Σήµανση µε φορολογικό µηχανισµό Τα δελτία και οι αποδείξεις που αναφέρονται ανωτέρω εκδίδονται µηχανογραφικά και το περιεχόµενό τους διασφαλίζεται µε τη χρήση εγκεκριµένου µοντέλου µηχανισµού σήµανσης (Ε.Α.Φ..Σ.Σ.), σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α ) και της Α.Υ.Ο.Ο /1474/0015/ΠΟΛ. 1135/ (ΦΕΚ 1592 Β ). 8

9 Το δελτίο που αναφέρεται στην παράγραφο 2.2. της παρούσας (ισοζύγιο ηµέρας) τυπώνεται µέχρι το τέλος της επόµενης εργάσιµης ηµέρας, ενώ τα δελτία που αναφέρονται στις παραγράφους 2.1. και 2.3. της παρούσας (δελτίο παραλαβής και δελτίο λιτροµέτρησης) µπορεί να µην εκτυπώνονται και να διαφυλάσσονται σε ηλεκτρονική µορφή, µε την προϋπόθεση ότι, εκτυπώνονται και επιδεικνύονται άµεσα όταν απαιτηθεί από τις αρµόδιες ελεγκτικές αρχές. Η αδυναµία αναπαραγωγής αντιγράφων λογίζεται ως µη διαφύλαξη των σχετικών φορολογικών στοιχείων. Τα δελτία των παραγράφων 2.1, 2.2 και 2.3 εντάσσονται στο πεδίο των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 10 της ΚΥΑ Φ / των Υπουργών ΑΑΝ και ΥΜ, υποκείµενα οµοίως στην υποχρέωση δυνατότητας ηλεκτρονικής µετάδοσής τους. 5. Κυρώσεις Για τις παραβάσεις των διατάξεων της παρούσας επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α ) και του άρθρου 10 του ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α ). 6. Τελικές και µεταβατικές διατάξεις 6.1. Το είδος του καυσίµου αναγράφεται όπως ορίζεται στην Κ.Υ.Α. Φ2-1617/ (ΦΕΚ 1980 Β ). Ο όγκος (ποσότητα) καυσίµου µετράται σε λίτρα (lt). Η θερµοκρασία µετράται σε βαθµούς Κελσίου ( o C) Από τις διατάξεις της παρούσας δεν θίγονται οι επιπλέον υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της 33Α ΕΞ 2010/ (ΦΕΚ 2047 Β ) Υπουργικής Απόφασης. 7. Έναρξη ισχύος Η έναρξη ισχύος της παρούσας ορίζεται σε δύο µήνες από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Το µεσολαβούν δίµηνο θα αξιοποιηθεί από τις επιχειρήσεις εγκατάστασης για την πιλοτική εφαρµογή του συστήµατος και την επίλυση τυχόν τεχνικών προβληµάτων που θα ανακύψουν, µε παράλληλη υποχρέωση υπογραφής των σχετικών συµβάσεων εγκατάστασης µε το σύνολο των υποχρέων. 9

10 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙ ΗΣ Ακριβές αντίγραφο Ο Προϊστάµενος της Γραµµατείας 10

11 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ Ι. ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. Αποδέκτες πίνακα Β (εκτός του 2). 2. Αποδέκτες πίνακα ΣΤ (µόνο τα 1 και 2). 3. Κεντρική Υπηρεσία Σ..Ο.Ε. 4. Εθνικό Τυπογραφείο (για δηµοσίευση) 5.Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Γενική Γραµµατεία Εµπορίου Γενική ιεύθυνση Εσωτερικού Εµπορίου Πλ. Κάνιγγος, Αθήνα α. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού κ. Ξυνίδη β. Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα γ. ιεύθυνση Μετρολογίας ΙΙ. ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. Αποδέκτες πίνακα Η (εκτός των 4, 10, 11). 2. Αποδέκτες πίνακα Θ (µόνο τα 1, 2, 3). 3. Αποδέκτες πίνακα Ι. 4. Αποδέκτες πίνακα ΙΒ (µόνο τα 3, 4, 5, 8). 5. Αποδέκτες πίνακα ΙΣΤ (µόνο τα 3, 7, 28, 36). ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΝΟΜΗ 1. Γραφείο κ. Υπουργού 2. Γραφείο κ Αναπληρωτή Υπουργού 3. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα κ. Ηλ. Πλασκοβίτη 4. Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα Φορολογικών και Τελωνειακών Θεµάτων 5. Γραφείο κ. Γενικού /ντή Φορολογίας (2 αντίγραφα) 6. Γραφεία κ.κ. Γεν. /ντών 7. Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών 8. Γραφείο Τύπου και ηµοσίων Σχέσεων 9. /νση Βιβλίων και Στοιχείων ( 15) α) Γραφείο κ. /ντή (2 αντίγραφα). β) Τµήµατα Α, Β, Γ (από 10 αντίγραφα) 11

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜΑΤΑ Β - Γ Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜΑΤΑ Β - Γ Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47159 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3130 26 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης ΠΟΛ. 1009/4.1.2012 (ΦΕΚ 72Β )

Διαβάστε περισσότερα

Ποια φορολογικά στοιχεία εκδίδονται, τι πρέπει να αναγράφουν και πως θα καταχωρούνται.

Ποια φορολογικά στοιχεία εκδίδονται, τι πρέπει να αναγράφουν και πως θα καταχωρούνται. ΤοΦορολογικόΤοπίοστα ΠρατήριαΥγρώνΚαυσίµωνµε τοσύστηµαεισροών -εκροών Συνοπτική παρουσίαση: από τον Φοροτεχνικό σύµβουλο της Ο.Β.Ε και της Ε.Β.Ν.Α κ. Γιώργο. Χριστόπουλο Ποια φορολογικά στοιχεία εκδίδονται,

Διαβάστε περισσότερα

Του Εμμανουήλ Νικ. Διαμαντάρα, δικηγόρου Αθηνών, οδός Κυψέλης αρ. 3, τηλ. 2103303825

Του Εμμανουήλ Νικ. Διαμαντάρα, δικηγόρου Αθηνών, οδός Κυψέλης αρ. 3, τηλ. 2103303825 Προς τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποιησης Δ/νση Τυποποίησης Αιτηση Του Εμμανουήλ Νικ. Διαμαντάρα, δικηγόρου Αθηνών, οδός Κυψέλης αρ. 3, τηλ. 2103303825 Θέμα : Χορήγηση Βεβαίωσης Σύμφωνα με την Οδηγία 98/34/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργο Δ. Χριστόπουλο. V Ποια φορολογικά στοιχεία εκδίδονται, τι πρέπει να αναγράφουν και V πως θα καταχωρούνται.

Γιώργο Δ. Χριστόπουλο. V Ποια φορολογικά στοιχεία εκδίδονται, τι πρέπει να αναγράφουν και V πως θα καταχωρούνται. Το Φορολογικό Τοπίο στα Πρατήρια Υγρών Καυσίμων με το σύστημα εισροών -εκροών Συνοπτική παρουσίαση: από τον Φοροτεχνικό σύμβουλο της Ο.Β.Ε και της Ε.Β.Ν.Α Γιώργο Δ. Χριστόπουλο V Ποια φορολογικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47159 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3130 26 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης ΠΟΛ. 1009/4.1.2012 (ΦΕΚ 72Β )

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜΑΤΑ Γ - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31347 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2237 10 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκατάσταση Ολοκληρωμένων Συστημάτων Ελέγχου και ηλεκτρονικής μετάδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Αποστολή δεδομένων από τα πρατήρια υγρών καυσίμων στα οποία έχουν εγκατασταθεί συστήματα εισροών - εκροών»

ΘEMA: «Αποστολή δεδομένων από τα πρατήρια υγρών καυσίμων στα οποία έχουν εγκατασταθεί συστήματα εισροών - εκροών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜΑΤΑ Γ - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ TMHMA A ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΚΟΛΩΝΟΥ 2 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 104 37 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κων/νος Παπαδόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές προδιαγραφές υποσυστήματος Μητρώου και Υποδοχής Στοιχείων Εισροών Εκροών για Πρατήρια Υ. Κ.

Τεχνικές προδιαγραφές υποσυστήματος Μητρώου και Υποδοχής Στοιχείων Εισροών Εκροών για Πρατήρια Υ. Κ. Τεχνικές προδιαγραφές υποσυστήματος Μητρώου και Υποδοχής Στοιχείων Εισροών Εκροών για Πρατήρια Υ. Κ. Υποσύστημα Μητρώου Πρατηρίων Καυσίμων Οι απαιτήσεις για τα χαρακτηριστικά του μητρώου Πρατηρίων Καυσίμων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ANΑΡΤΗΤΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα 14/11/2012 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: Φ2-2022 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. /ση: Πλ. Κάνιγγος ΤΚ: 101 81 Αθήνα ΑΠΟΦΑΣΗ Πληροφ.: Eδ.

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα 10 Το γράμμα της σύνταξης 16 Απαλλαγή της εκ των υστέρων τοποθέτησης ABS σε βυτιοφόρα οχήματα με υδραυλικό ή μεικτό σύστημα πέδησης! 17 Εκπονήθηκε η αναλογιστική μελέτη για το ΤΕΑΠΥΚ 20 Προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ANΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αθήνα, 31/12/2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

α. «πρατήριο» «εγκατάσταση» γ. «πρατηριούχος» «υπεύθυνος εγκατάστασης» ε. «ακροσωλήνιο» «στόμιο σωλήνα πληρώσεως»

α. «πρατήριο» «εγκατάσταση» γ. «πρατηριούχος» «υπεύθυνος εγκατάστασης» ε. «ακροσωλήνιο» «στόμιο σωλήνα πληρώσεως» Σχόλια Όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση Φ2-2022/14.11.2012, την απόφαση 40534/4859/16.8.2013, την ΠΟΛ.1206/30.8.2013, την Φ2 515/24.2.2014 και την Φ2 2204/4.9.2014 και την κ.υ.α. 79789/31.12.2014 (Βλέπε

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΘEMA: «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑ Β 2. Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. (14 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 28/04/2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: Φ2-1103 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Δ/νση: Πλατεία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 21-06-2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: Φ2-1510 /ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Τ. /νση: Πλατεία Κάνιγγος, 101 81 Αθήνα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. Κοττά ΑΡΙΘ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ: 213 1514

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 18/05/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2047

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 18/05/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2047 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 18/05/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2047 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο φορολογικό τοπίο στα πρατήρια υγρών καυσίµων

Το νέο φορολογικό τοπίο στα πρατήρια υγρών καυσίµων Το νέο φορολογικό τοπίο στα πρατήρια υγρών καυσίµων ΜΕΡΟΣ Β Ποια φορολογικά στοιχεία εκδίδονται για τις πωλήσεις καυσίµων σε πελάτες λιανικής (ιδιώτες) ή χονδρικής (επιτηδευµατίες). ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 6/2/14 Αρ. Πρωτ.:οικ.4258

Αθήνα, 6/2/14 Αρ. Πρωτ.:οικ.4258 Αθήνα, 6/2/14 Αρ. Πρωτ.:οικ.4258 Γενική Δ/νση:Σχεδιασμού & Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Πληροφ. : Ευαγγελία Λαρεντζάκη Ταχ. Δ/νση:Κηφισίας 39 15123 Μαρούσι Τηλ.:2106871714 Fax:2106871795

Διαβάστε περισσότερα

Ε. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟ Α, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ε. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟ Α, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών Ε. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟ Α, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ε.1. ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ιαδικασίες µεταβίβασης µεταβολής Φορολογικών Μηχανισµών». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

«ιαδικασίες µεταβίβασης µεταβολής Φορολογικών Μηχανισµών». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Αυγούστου 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ : 1075116/800/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ : 1100 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 15 η - ΚΩ ΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/6/2010. Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1091

Αθήνα, 14/6/2010. Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1091 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ «Απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες ρυθµίσεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ A Ρυθµίσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων Οι διατάξεις του π.δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α ) τροποποιούνται,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 ΤΜΗΜΑ Β 2. Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. (14 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

[ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ]

[ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ] ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού [ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ] ΘΗΒΑ 2013 φορολογική λογιστική Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού 2 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 3 ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΨΗ-ΦΒΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΨΨΗ-ΦΒΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΛ. 1023 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ε. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ε. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ε.1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ KAI ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα