Τεχνικές προδιαγραφές υποσυστήματος Μητρώου και Υποδοχής Στοιχείων Εισροών Εκροών για Πρατήρια Υ. Κ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεχνικές προδιαγραφές υποσυστήματος Μητρώου και Υποδοχής Στοιχείων Εισροών Εκροών για Πρατήρια Υ. Κ."

Transcript

1 Τεχνικές προδιαγραφές υποσυστήματος Μητρώου και Υποδοχής Στοιχείων Εισροών Εκροών για Πρατήρια Υ. Κ. Υποσύστημα Μητρώου Πρατηρίων Καυσίμων Οι απαιτήσεις για τα χαρακτηριστικά του μητρώου Πρατηρίων Καυσίμων (Π.Κ) πρέπει να διέπονται από τι ς παρακάτω αρχές: Ενιαίο Μητρώο αναφοράς για όλους τους εμπλεκομένους φορείς σε μια βάση δεδομένων καταγραφής (DB). Μοναδική σήμανση για κάθε οντότητα που περιλαμβάνεται σε αυτό (π.χ. αντλία, δεξαμενή κλπ). Μοναδική σήμανση για το είδους καυσίμου. Λειτουργικότητα διαχείρισης μητρώου (έναρξη / μεταβολή / παύση). Διασύνδεση ΓΓΠΣ Μεταφορών. Διασφάλιση ορθότητας στοιχειών μέσω διασταύρωσης με το Μητρώο TAXIS, με το Μητρώο μελών ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ (ΓΓΠΣ) και το Μητρώο Παρακολούθησης αγορανομικών προστίμων (ΓΕΜΗ). Εφαρμογή διαδικτυακής πρόσβασης στοιχειών μητρώου. Κωδικοποίηση αριθμού αδείας Π.Κ. Διασφάλιση άμεσης επικαιροποίησης για κάθε νέα ογκομέτρηση & καταμέτρηση. Τα πρατήρια υγρών καυσίμων που είναι ήδη μέλη του μητρώου ΔΙΠΕΘΕ θα πρέπει προβλεφθεί να μεταπτωθούν /ενταχθούν στο μητρώο διακινητών καυσίμων και επομένως στο σύστημα εισροών-εκροών, με αναφορά στον τύπο καυσίμων που περιέχουν οι δεξαμενές τους ως πετρέλαιο θέρμανσης. Προς επίσπευση των διαδικασιών και δεδομένου ότι το Υπουργείο Μεταφορών έχει δώσει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης περίπου δυο έτη η ενημέρωση των Μητρώων Π.Κ,Αδειών λειτουργίας, δεξαμενών, αντλιών θα πρέπει να μπορεί να γίνει και από τις εταιρείες που θα εγκαταστήσουν το σύστημα Εισροών Εκροών. Για τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων που διαθέτουν ή διαρθρώνουν δίκτυο πρατηρίων διανομής καυσίμων θα πρέπει, αφού λειτουργούν έμμεσα/άμεσα ως εγκαταστάτες, να παρέχουν στοιχεία για τους συμβαλλομένους πρατηριούχους περιλαμβάνοντας κατ ελάχιστoν τα στοιχεία του μητρώου Π.Κ. Οι Περιφερειακές Ενότητες εν συνεχεία να προβαίνουν σε διασταύρωση των στοιχείων αυτών. Υπάρχουν τα πρατήρια καυσίμων στην Ελλάδα, με μέσο όρο 4-5 δεξαμενές το καθένα. Αυτό σημαίνει απαίτηση για ηλεκτρονική καταγραφή στοιχείων εισροών/εκροών για περίπου δεξαμενές πρατηριούχων στο σύνολο Ως αρχική βάση προτείνεται να χρησιμοποιηθεί το Μητρώο μελών ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Πετρελαίου θέρμανσης (ΔΙ.ΠΕ.) Τα στοιχεία που περιέχει είναι τα πλέον επικαιροποιημένα και ελεγμένα δεδομένου ότι έχουν διασταυρωθεί με το Μητρώο TAXIS και σε αυτά έχουν πρόσβαση όλα τα Μέλη ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.

2 Σύμφωνα με το Ν.21187/1458 το Υπουργείο Μεταφορών έχει καταγράψει μέχρι τώρα την παρακάτω γραμμογράφηση στοιχειών μητρώου Π.Κ.: Στοιχεία Μητρώου Π.Κ. α/α Περιφέρεια / Περιφερειακή ενότητα Επωνυμία πρατηρίου Είδος πρατηρίου καυσίμων (υγρών ή μεικτό) Αριθμός άδειας λειτουργίας (αριθμός μητρώου) Τηλέφωνο επικοινωνίας Περιοχή Ταχυδρομική διεύθυνση Αριθμός αντλιών Πετρέλαιο κίνησης Πετρέλαιο θέρμανσης Αμόλυβδη 95 Αμόλυβδη 100 Αριθμός δεξαμενών Συνολικός δεξαμενισμός (κυβικά μέτρα) ΑΦΜ Διάταξη (Αντλιών, Δεξαμενών) Σημεία εισροής/εκροής Μετά την συγκέντρωση των λειτουργικών απαιτήσεων ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ ΚΑΙ τα ΠΑΡΑΚΑΤΩ στοιχεία: Ιδιοκτησία (στοιχεία εκμεταλλευτή, διεύθυνση έδρας ή/και υποκαταστημάτων). Αριθμός Μητρώου εγκατάστασης Α.Μ.ΔΙ.ΚΑ. θα είναι της μορφής Α.Φ.Μ.ΧΧ (ΧΧ+00,01,..). Στην περίπτωση που το πρατήριο διακινεί και πετρέλαιο θέρμανσης, δηλαδή είναι μέλος ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. ο Α.Μ. ΔΙ.ΚΑ θα συμπίπτει με το Α.Φ.Μ. ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ Kαθεστώς λειτουργίας (Α.Π. ή με σήμα εταιρείας). ΑΦΜ του εκμεταλλευτή. Αριθμός υποκαταστημάτων με τον ίδιο ΑΦΜ. Πλήθος, χωρητικότητα, serial number δεξαμενών, ανά είδος καυσίμου. Πλήθος, μοντέλο, χρονολογία κυκλοφορίας, έγκριση τύπου και δήλωση συμμόρφωσης (για αντλίες που κυκλοφόρησαν μετά το 2006) ή εθνική

3 έγκριση (για αντλίες που κυκλοφόρησαν πριν το 2006) αντλιών, ανά είδος καυσίμου 1. Είδη καυσίμων για το οποίο έχει αδειοδοτηθεί το πρατήριο. Eπωνυμία εξουσιοδοτημένου συνεργείου (ή εταιρείας) υπεύθυνου για τη σφράγιση των αντλιών. Κατάσταση Π.Υ.Κ (Ενεργή - Ανενεργή). Ένδειξη ύπαρξης υποκαταστημάτων(ενεργό - ανενεργό). Ένδειξη κατοχής ΑΡΙΘΜΟΥ μητρώου ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. Εφαρμογή Μητρώου δεξαμενών-αντλιών Γίνεται προφανές ότι για τη συστηματική καταγραφή και παρακολούθηση εισροών ή εκροών καυσίμου είναι απολύτως απαραίτητη η καταγραφή και δημιουργία ενός μητρώου δεξαμενών στις οποίες φιλοξενείται το καύσιμο. Οι τύποι δεξαμενών που συμμετέχουνε στην αλυσίδα διακίνησης καυσίμων είναι κατά βάση τρεις: 1. Υπέργειες 2. Υπόγειες 3. Βυτιοφόρα Οχήματα που ανήκουν στα Πρατήρια Τα στοιχεία που θα καταγράφονται για κάθε δεξαμενή θα είναι συνδεδεμένα με το Π.Υ.Κ και μετά από την ολοκλήρωση της ογκομετρησης και καταχώρησης στο Π.Σ ΕΙΣ-ΕΚ θα αποκτούν μοναδική σήμανση(label) Ενδεικτικά από την καταγραφή των λειτουργικών απαιτήσεων θα περιέχει τις παρακάτω πληροφορίες: AM ΔΙ.ΚΑ Πληροφορίες δεξαμενών. Αριθμός δηλωθέντων δεξαμενών - ύπαρξη αδειών λειτουργίας τους. Δηλωθείσα χωρητικότητα δεξαμενών. Ένδειξη νέας πιστοποιημένης ογκομέτρησης. Πληροφορίες αντλιών. Αριθμός δηλωθέντων αντλιών. Ένδειξη συσχέτισης αντλίας δεξαμενής. Χρήση εγκεκριμένων αντλιών-μετρητών υγρών καυσίμων βάσει του Φ2-15/ εγγράφου της Δ/νσης Μετρολογίας / Γ.Γ.Ε. / Υπ. Ανάπτυξης προς Σ.Δ.Ο.Ε. Δηλωθέντα στοιχεία των ανωτέρω αντλιών. Στον αριθμό (πλήθος) των αντλιών καταμετρούμε τους ογκομετρητές και όχι τα ακροσωλήνια του συστήματος.

4 Εφαρμογή διαχείρισης αδειών Π.Κ. Απαίτηση για εφαρμογή που θα υποστηρίζει όλες τις λειτουργίες μιας αδειοδοτούσας αρχής, αίτηση, πορεία αίτησης, ανανέωση, μεταβολή, μεταβίβαση, ανάκληση και διασταύρωση - επικαιροποίηση των αδειών λειτουργίας των πρατηρίων. Δεδομένου ότι ο χρόνος διαδικασίας μεταβολής της άδειας πρατηρίου - λόγω μεταβιβάσεων - είναι μεγάλος, θα πρέπει να καταγράφεται σε πεδίο η αδειοδοτική κατάσταση του Π.Κ. (πχ άδεια σε ισχύ, αναμονή μεταβολής, διακοπή κλπ). Ενδεικτικά αναφέρουμε: ΑΜ ΔΙ.ΚΑ Κατοχή - αρ. αδείας λειτουργίας. Ένδειξη ισχύος άδειας αδείας λειτουργίας. Ισχύς αδείας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης. Ένδειξη ύπαρξης αίτησης μεταβίβασης - μεταβολής της αδείας του Π.Υ.Κ. (Ημερομηνία - στοιχεία αίτησης). Υποσύστημα Μητρώου Εγκαταστατών συστημάτων ΕΙΣ-ΕΚ Πρατηρίων Καυσίμων Διαδικασίες.εγκατάστασης 1.ΕταιρείεςΕγκατάστασης. Κάθε εταιρία εγκατάστασης συστημάτων οφείλει να υποβάλλει ηλεκτρονικά τα στοιχεία της στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΟΙΑΝ, πριν από την παροχή υπηρεσιών. Κάθε εταιρία εγκατάστασης πρέπει να μπορεί να αποδεικνύει ότι διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία, το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και ότι δύναται να παρέχει ανταλλακτικά και υπηρεσίες άμεσης τεχνικής υποστήριξης για τουλάχιστον εγκατάστασης. 2.ΔήλωσηΕγκατάστασης. Μετά την τελική εγκατάσταση και έναρξη λειτουργίας κάθε συστήματος, η εταιρία εγκατάστασης συντάσσει και υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση-γνωστοποίηση στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΟΙΑΝ αναφορικά με την ορθή και νόμιμη λειτουργία του εγκατεστημένου συστήματος. Συνημμένα υποβάλλονται συγκεντρωτικές αναφορές από δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος, διάρκειας τουλάχιστον ενός μηνός, προς απόδειξη των παραπάνω 3. Ήδη εγκατεστημένα συστήματα είναι αποδεκτά εφόσον συμμορφώνονται πλήρως με τις απαιτήσεις της παρούσας, υποκείμενα ομοίως στην υποχρέωση υποβολής της προαναφερθείσας υπεύθυνης δήλωσης και συγκεντρωτικών αναφορών. 4. Οι αναφερόμενες στα σημεία 2 και 3 δηλώσεις και αναφορές ελέγχονται και θεωρούνται από την αρμόδια υπηρεσία Επομένως καθίσταται απαραίτητη η δημιουργία και διαχείριση ενός μητρώου εγκαταστατών που πιστοποιούνται / αδειοδοτούνται για: Την ογκομέτρηση (ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ) των δεξαμενών καυσίμων. Την εγκατάσταση συστημάτων εισροών/εκροών. Τη μεταβολή/επισκευή συστημάτων εισροών/εκροών. Τη μεταβολή/επισκευή δεξαμενών καυσίμων. Τη μεταβολή/επισκευή αντλιών καυσίμων η και συστοιχιών (αντλιών, δεξαμενών) σε πρατήρια ή φορείς διακίνησης

5 Σκοπός αυτού του Υποσυστήματος Μητρώου ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ είναι η παρακολούθηση της διαδικασίας εγκατάστασης και εξασφάλισης πιστοποίησης της εγκατάστασης αυτής ώστε να διασφαλίζονται τα απαραίτητα πρότυπα σε επίπεδο: Μετρολογικής πιστοποίησης, ακρίβειας ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ογκομέτρησης και ορθής εγκατάστασης αυτών. Ασφάλειας μεταφοράς δεδομένων (tamper resistant probe host security module) από και προς τις ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ογκομέτρησης προς τις επαφές μεταγωγής δεδομένων προς τη ΓΓΠΣ. Αυθεντικοποίησης (authentication) μεταφερομένων δεδομένων. Καταγραφής και συχνότητας βλαβών τοπικού συστήματος η διάταξης καταγραφής εισροής/εκροής καυσίμου ανά δεξαμενή. Εξασφάλιση μεταφοράς δεδομένων σε πραγματικό χρόνο (real time) στη Γ.Γ.Π.Σ. Αναλυτικά τα στοιχεία που θα ενημερώνουν το Πληροφοριακό Σύστημα θα δοθούν από την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΑΝ το οποίο θα είναι και αρμόδιο για την ενημέρωση(καταχώρηση-επικαιροποιηση) και παρακολούθηση του Μητρώου Εγκαταστατών Μετά την πιστοποίηση-έγκριση του εγκαταστάτη θα εκδίδεται από το Πληροφοριακό Σύστημα μοναδικός κωδικός πρόσβασης Τα στοιχεία του μητρώου εγκαταστατών θα διασταυρώνονται με το μητρώο TAXIS ώστε να τακτοποιηθούν βασικά στοιχεία. Για όλα τα παραπάνω Μητρώα η ενημέρωσή τους θα γίνεται on-line,real time,μέσω σχετικών οθόνων που θα δοθούν από την Γ.Γ.Π.Σ. Διαδικασία αποστολής παραλαβής φορτίου Το Π.Σ ΕΙΣ-ΕΚ είναι απαραίτητο να διαθέτει εφαρμογή η οποία να υποστηρίζει την επιλογή καταχώρησης / διαβίβασης του αποστολέα φορτίου καυσίμου, στην εφαρμογή του παραλήπτη πρατηριούχου, της κίνησης αποστολής φορτίου καυσίμων (δελτίου αποστολής) με όλα τα στοιχεία του φορολογικού ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ διακίνησης (σε ηλεκτρονική μορφή). Επισημαίνεται η λειτουργικότητα χρήσης barcode για αυτοματοποιημένη εισαγωγή παραστατικών (τιμολογίων/δελτίων αποστολής). Η εφαρμογή πρέπει να επιτρέπει την καταχώριση παραστατικών εισροής/εκροής καυσίμων. Τυπικά παραστατικά που καταγράφουν τέτοιες ροές αποτελούν Το τιμολόγιο πώλησης Το δελτίο αποστολής Το δελτίο παραλαβής Η εφαρμογή αυτή πρέπει να διαθέτει λειτουργικότητα καταχώρισης των παραστατικών στον τόπο αποστολής του φορτίου καυσίμων (Α.Κ), καθώς και στον τόπο παραλαβής του φορτίου (Π.Κ). Τα στοιχεία που θα περιλαμβάνει η διεπαφή διαβίβασης περιγράφονται στην ΠΟΛ 1009, και στις επιπρόσθετες απαιτήσεις που έχουν καταγραφεί από την Ομάδα και θα

6 πρέπει να συμπεριληφθούν στο σχέδιο απόφασης για το μορφότυπο των στοιχείων αυτών που έχει αναφερθεί η εκκρεμότητά του. Μελλοντικά, είναι δυνατόν σε συνδυασμό με την παρακολούθηση δρομολογίου (από το καταγραφικό GPS) των βυτιοφόρων οχημάτων θα μπορεί να υπάρχει άμεση ανάληψη ευθύνης (αποστολής/παραλαβής), στις ελεγκτικές αρχές, σε πραγματικό χρόνο και κατά συνέπεια άμεση αποτροπή ενδεχομένης παράβασης. Η ευθύνη της καταχώρισης της συναλλαγής, έστω μέσω προσωρινού αρχείου, θα πρέπει να βαρύνει αρχικά των πωλήτρια εταιρεία εμπορίας. Ο πρατηριούχος, με το τέλος της παραλαβής του καυσίμου, θα εισέρχεται στο σύστημα Π.Σ εισροώνεκροών με μοναδικό κωδικό που θα ανακτά από το σχετικό παραστατικό και θα οριστικοποιεί (δηλαδή αποδέχεται ως εισροή) την παραλαβή-συναλλαγή. Αυτό θα μπορεί να γίνει με: 1. Συμπλήρωση της δεξαμενή παραλαβής του προϊόντος. 2. Συμπλήρωση πιθανών ελλειμμάτων/πλεονάσματα στην παράδοση του καυσίμου. 3. Συμπλήρωση πιθανών αλλαγών στο παραστατικό και στη συναλλαγή. Τέτοιες αλλαγές θα είναι κατ ελάχιστoν: a. Αλλαγή βυτιοφόρου οχήματος διακίνησης φορτίου (αριθμός Β/Ο). b. Καθυστέρηση στην ώρα παράδοσης (χρόνος τελικής παράδοσης). Εκκρεμεί νομοθετική ρύθμιση της παραπάνω διαδικασίας με σχετική απόφαση/πολ ώστε να νομιμοποιείται η διαδικασία καταγραφής αποστολής-παραλαβής φορτίου καυσίμων. Αποστολή στοιχείων στην Γ.Γ.Π.Σ Επίσης απαιτείται να διαβιβάζονται τα δεδομένα των φορολογικών στοιχείων που προβλέπονται από την υπουργική απόφαση ΠΟΛ. 1009/ (ΦΕΚ 72 Β ) δηλαδή: 1. Δελτίο παραλαβής (παρ. 2.1) 2. Δελτίο ισοζυγίου ημέρας (παρ. 2.2) 3. Απόδειξη εσόδου (παρ. 3) Αναλυτικότερα: 2.1. Δελτίο παραλαβής Το δελτίο αυτό εκδίδεται αυτόματα μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής ποσότητας καυσίμου(ων) στις δεξαμενές του πρατηρίου. Στο πιο πάνω δελτίο καταγράφονται για κάθε δεξαμενή στην οποία πραγματοποιήθηκε παραλαβή τα εξής δεδομένα:

7 Ο α/α της δεξαμενής(κωδικός που θα έχει δοθεί κατά την αρχική ογκομέτρηση και εισαγωγή στο Μητρώο δεξαμενών Το είδος του καυσίμου (κωδικός και περιγραφή) Η ημερομηνία (ΕΕΜΜΗΗ) και η ώρα (ΩΩΛΛ) Τα παρακάτω στοιχεία πριν από την παραλαβή του καυσίμου: Το τρέχον ύψος της στάθμης της δεξαμενής σε mm Ο αντίστοιχος τρέχων όγκος καυσίμου στη δεξαμενή καθώς και η θερμοκρασία του καυσίμου εντός της δεξαμενής Ο ανηγμένος τρέχων όγκος καυσίμου της δεξαμενής στους 15 C Τα στοιχεία δεν είναι αναγκαίο να αποστέλλονται στην Γ.Γ.Π.Σ στην περίπτωση που το παραστατικό υποβάλλεται από την εταιρεία εμπορίας Τα παρακάτω στοιχεία κατά την παραλαβή του/των καυσίμου(ων): Ο Α.Φ.Μ. του προμηθευτή Το είδος, ο αριθμός, η σειρά και η ημερομηνία έκδοσης του φορολογικού παραστατικού παραλαβής Ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος (βυτιοφόρου) μεταφοράς Η παραλαμβανόμενη ποσότητα κάθε καυσίμου (όγκος σε λίτρα) στη θερμοκρασία φόρτωσης βάσει του παραστατικού παραλαβής Η θερμοκρασία φόρτωσης σε βαθμούς Κελσίου, καθώς και Ο όγκος κάθε καυσίμου στους 15 C, όπως αυτά αναγράφονται στο παραστατικό παραλαβής Τα παρακάτω στοιχεία μετά την παραλαβή του/των καυσίμου(ων): το τρέχον ύψος της στάθμης της δεξαμενής σε mm, μετά την παρέλευση του προβλεπόμενου χρόνου ηρεμίας ο αντίστοιχος όγκος καυσίμου (στην τρέχουσα θερμοκρασία) στη δεξαμενή καθώς και η θερμοκρασία καυσίμου εντός αυτής ο ανηγμένος τρέχον όγκος καυσίμου της δεξαμενής στους 15 C Η συνολικώς παραληφθείσα ποσότητα ( ) στην τρέχουσα θερμοκρασία Η συνολικώς παραληφθείσα ποσότητα ( ) στους 15 C

8 Η διαφορά ποσοτήτων μεταξύ συστήματος εισροών και παραστατικού παραλαβής στους 15 C ( ) (ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ: Όλα τα ανωτέρω δεδομένα καταγράφονται αυτόματα από το σύστημα, εκτός από τις περιπτώσεις , , , , και , τα οποία εισάγονται στο σύστημα μέσω κατάλληλου χειρισμού.) Σε περίπτωση βλάβης του συστήματος κατά την έκδοση του ανωτέρω δελτίου, οι σχετικές εισαγωγές στοιχείων θα γίνονται μέσω κατάλληλου χειρισμού και το σύστημα θα ενημερώνεται σχετικά μετά την επαναφορά του σε λειτουργία Δελτίο Ισοζυγίου Ημέρας Στο δελτίο αυτό καταγράφονται ηλεκτρονικά με το πέρας κάθε εργάσιμης ημέρας και το αργότερο μέχρι την ώρα 24.00' τα πιο κάτω δεδομένα: Η ημερομηνία και η ώρα λήψης της αναφοράς Η ημερομηνία, η ώρα έναρξης και η ώρα λήξης της χρονικής περιόδου για την οποία εκδίδεται το ισοζύγιο Τα παρακάτω στοιχεία ανά δεξαμενή του πρατηρίου: Ο α/α της δεξαμενής, η χωρητικότητα, ο τύπος του καυσίμου Ο όγκος του καυσίμου κατά την έναρξη της περιόδου και η αντίστοιχη θερμοκρασία Ο ανωτέρω όγκος ανηγμένος στους 15 C Ο όγκος του καυσίμου κατά το πέρας της περιόδου και η αντίστοιχη θερμοκρασία Ο ανωτέρω όγκος ανηγμένος στους 15 C α) Ο όγκος των εισροών (παραλαβών) κατά την εν λόγω περίοδο με βάση τις ενδείξεις του συστήματος εισροών στην τρέχουσα θερμοκρασία (άθροισμα των 2.1.7) καθώς και β) ο αντίστοιχος ανηγμένος όγκος στους 15 C (άθροισμα των 2.1.8) Ο όγκος των εισροών (παραλαβών) κατά την εν λόγω περίοδο με βάση το παραστατικό παραλαβής στη θερμοκρασία φόρτωσης (άθροισμα των ) Ο όγκος των εισροών (παραλαβών) κατά την εν λόγω περίοδο με βάση το παραστατικό παραλαβής στους 15 C (άθροισμα των ) Ημερήσια κίνηση δεξαμενής ως εξής:

9 Α. Με βάση τις ενδείξεις του συστήματος στην τρέχουσα θερμοκρασία ( α ) Β. Το παραπάνω με αναγωγή στους 15 C ( β ) Γ. Με βάση το παραστατικό παραλαβής στη θερμοκρασία φόρτωσης ( ) Δ. Με βάση το παραστατικό παραλαβής στους 15 C ( ) Διαφορές ημερήσιας κίνησης δεξαμενής ως εξής: Α. Στην τρέχουσα θερμοκρασία ( Γ Α.) Β. Στους 15 C ( Δ Β.) Τα παρακάτω στοιχεία ανά αντλία: Ο α/α(κωδικοσ LABEL) της αντλίας, το είδος καυσίμου, ο α/α (ΚΩΔΙΚΟΣ LABEL) της αντίστοιχης δεξαμενής άντλησης Η ένδειξη του ολικού αθροιστή κατά την έναρξη της περιόδου Η ένδειξη του ολικού αθροιστή κατά το πέρας της περιόδου Ο όγκος πωλήσεων κατά την εν λόγω περίοδο α. ανά αντλία ως εξής: ( ) β. για σύνολο αντλιών με κοινό καύσιμο, ως εξής: [(άθροισμα των αντίστοιχων) (άθροισμα των αντίστοιχων) ] α. Ο ανωτέρω όγκος ( α) ανηγμένος στους 15 C β. Ο ανωτέρω όγκος ( β) ανηγμένος στους 15 C Οι αναγωγές γίνονται με βάση την μέση σταθμισμένη ημερήσια θερμοκρασία της (των) αντίστοιχης(ων) δεξαμενής(ών) Οι αποκλίσεις ανά είδος καυσίμου ως εξής: Απόκλιση εισροών-εκροών ημέρας (με βάση τις καταγραφές του συστήματος εισροών), υπολογιζόμενη ως εξής : [(για δεξαμενές με όμοιο καύσιμο, άθροισμα των) Α β] Απόκλιση εισροών-εκροών ημέρας (με βάση τα παραστατικά παραλαβής) υπολογιζόμενη ως εξής : [(για δεξαμενές με όμοιο καύσιμο, άθροισμα των) Γ β] Οι παραπάνω αποκλίσεις ( και ) υπολογισμένες στους 15 C ήτοι αντιστοίχως: α) [(για δεξαμενές με όμοιο καύσιμο, άθροισμα των) Β β] και β) [(για δεξαμενές με όμοιο καύσιμο, άθροισμα των) Δ β]

10 Η απόκλιση εκφρασμένη ως ποσοστό (%) επί των πωλήσεων βάσει των αποθεμάτων των δεξαμενών, ήτοι: { χ 100 / [(άθροισμα των) Α] (%) Η απόκλιση εκφρασμένη ως ποσοστό (%) επί των πωλήσεων βάσει των παραστατικών παραλαβής, ήτοι: { χ 100 / [(άθροισμα των) Γ] (%) Οι παραπάνω αποκλίσεις ( και ) υπολογισμένες στους 15 C, ήτοι αντιστοίχως: α) { α χ 100 / [(άθροισμα των) Β] (%) και β) { β χ 100 / [(άθροισμα των) Δ] (%) Ειδικά το δελτίο λιτρομέτρησης (παρ. 2.3 της σχετικής υπουργικής απόφασης) δεν κρίνεται σκόπιμο να διαβιβάζεται στη Γ.Γ.Π.Σ. λόγω του μη ουσιαστικού φορολογικού περιεχόμενου του. ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΑ Φ2-1617/2010, ΔΗΛΑΔΗ: Τα δεδομένα του συστήματος εισροών/ογκομέτρησης όπως αυτά καταγράφονται από την κεντρική μονάδα (κονσόλα), σε τακτά χρονικά διαστήματα (ΑΡΘΡΟ. 10). Τα δεδομένα από τους συνολικούς μετρητές (totalizers) των αντλιών ή/και του ελεγκτή όπως αυτά καταγράφονται από την κεντρική μονάδα (κονσόλα) σε τακτά χρονικά διαστήματα (ΑΡΘΡΟ. 10). Mε την προυπόθεση ότι όλες οι συναλλαγές θα διασταυρώνονται εκκαθαρίζονται σε επίπεδο ημέρας η αποστολή των στοιχείων μπορεί να γίνεται μια φορά την ημέρα On line real time θα αποστέλλονται : Τα συμβάντα ανεφοδιασμού του πρατηρίου όπως αυτά εντοπίζονται από το σύστημα (ΑΡΘΡΟ. 10). Τα συμβάντα βλαβών όπως αυτά εντοπίζονται από την κεντρική μονάδα (κονσόλα). Τα συμβάντα αλλαγής τιμών όπως αυτά αποστέλλονται από την κεντρική μονάδα (κονσόλα) (ΑΡΘΡΟ. 10). Τα υπόλοιπα αναφερόμενα στοιχεία στο ως άνω άρθρο, καταγράφονται τοπικά στα μέσα εγγραφής των συστημάτων και δεν αποστέλλονται στην Γ.Γ.Π.Σ. Θα ήταν επιθυμητό, τα ισοζύγια ημέρας να μπορούν να αθροίζονται σε ισοζύγια μηνός, εξαμήνου και έτους.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜΑΤΑ Β - Γ Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Μετρολογίας Σασαρώλης Εδµόνδος. Τι Είναι το Εισροών-Εκροών; Ως

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργο Δ. Χριστόπουλο. V Ποια φορολογικά στοιχεία εκδίδονται, τι πρέπει να αναγράφουν και V πως θα καταχωρούνται.

Γιώργο Δ. Χριστόπουλο. V Ποια φορολογικά στοιχεία εκδίδονται, τι πρέπει να αναγράφουν και V πως θα καταχωρούνται. Το Φορολογικό Τοπίο στα Πρατήρια Υγρών Καυσίμων με το σύστημα εισροών -εκροών Συνοπτική παρουσίαση: από τον Φοροτεχνικό σύμβουλο της Ο.Β.Ε και της Ε.Β.Ν.Α Γιώργο Δ. Χριστόπουλο V Ποια φορολογικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ποια φορολογικά στοιχεία εκδίδονται, τι πρέπει να αναγράφουν και πως θα καταχωρούνται.

Ποια φορολογικά στοιχεία εκδίδονται, τι πρέπει να αναγράφουν και πως θα καταχωρούνται. ΤοΦορολογικόΤοπίοστα ΠρατήριαΥγρώνΚαυσίµωνµε τοσύστηµαεισροών -εκροών Συνοπτική παρουσίαση: από τον Φοροτεχνικό σύµβουλο της Ο.Β.Ε και της Ε.Β.Ν.Α κ. Γιώργο. Χριστόπουλο Ποια φορολογικά στοιχεία εκδίδονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 2090 ΤΕΥΧΟΣ Β 31/7/2014 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. Α2-718-28.7.2014

ΦΕΚ 2090 ΤΕΥΧΟΣ Β 31/7/2014 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. Α2-718-28.7.2014 ΦΕΚ 2090 ΤΕΥΧΟΣ Β 31/7/2014 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. Α2-718-28.7.2014 Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 11.2.2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3017 14 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών απο δοχών και συντάξεων που προκύπτουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47159 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3130 26 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης ΠΟΛ. 1009/4.1.2012 (ΦΕΚ 72Β )

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Άρθρο Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Ψηφίστηκε στις 20 Νοεµβρίου το νοµοσχέδιο για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, το οποίο επιχειρεί αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 251 24 Νοεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4308 Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1 Σκοπός της Πολιτικής Σύνδεσης Χρηστών...

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013

Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013 2013 Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013 Εμμανουήλ Πετράκης Senior Partner Head of Tax TMS AUDITORS SA Λουκιανού 6 106 75 Αθήνα Τηλ.: 210 7253580-1 Fax: 210 7253582 1 Εισαγωγή Σκοπός της παρουσίασης αυτής είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4093/2012 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε

Ν. 4093/2012 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε Ν. 4093/2012 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Εικόνων. 22/04/2014 Έκδοση 3.0.1

Πίνακας Εικόνων. 22/04/2014 Έκδοση 3.0.1 Προδιαγραφές για Τελικούς Χρήστες Διαδικτυακής Υπηρεσίας «Βασικά στοιχεία μητρώου για νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες, και φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα». Πίνακας Περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3678 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. Φ2 1617/2010 κοινής υπουρ γικής απόφασης «Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου «Παροχή Υπηρεσιών για την Εφαρμογή και Λειτουργία Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης σε Δημοτικές κοινότητες (Α, Γ & Ε ) του

Διαβάστε περισσότερα

«Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο

«Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Αναδόχου των Υπηρεσιών «Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στον Διάρκεια των Υπηρεσιών: Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΡΘΡΟ ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ 1.α. H παράγραφος 1 του άρθρου 36 του ν. 3918/2011

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002395670 2014-11-11

14PROC002395670 2014-11-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ (ΦΟΡΕΑΣ Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ) Τμήμα: Οικονομικού Γραφείο: Προμηθειών Πληροφ.: Μαργαριτίδου Ειρήνη Ταχ.Δ/νση: 25 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦ3Η-ΖΡΘ ΠΟΛ: 1004 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2013

ΑΔΑ: ΒΕΦ3Η-ΖΡΘ ΠΟΛ: 1004 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4177-13 κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών

Ν. 4177-13 κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών Ν. 4177-13 κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών Ν. 4177/13 (ΦΕΚ 173 Α/8-8-2013) : Kανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. & ΜΕΛΟΥΣ για την είσπραξη λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών WIND

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. & ΜΕΛΟΥΣ για την είσπραξη λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών WIND ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. & ΜΕΛΟΥΣ για την είσπραξη λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών WIND Στην Αθήνα σήμερα../../2013 μεταξύ αφενός του Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιγνιδιών Πρόγνωσης (στο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή 1.1 Γενικά Η TÜV HELLAS A.E. στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για Πιστοποίηση Προϊόντων προσφέρει - μέσω της Διεύθυνσης Agrisystems - σε ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις (πελάτες) τις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ.Γ.Π.Σ.) Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30) ΕΡΓΟ TAXIS

2. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ.Γ.Π.Σ.) Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30) ΕΡΓΟ TAXIS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:1105670/789/0015 1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ΠΟΛ.:1157 2. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΟ «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ»

ΔΕΥΤΕΡΟ «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Β - Γ Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21.6.2010 ΠΟΛ.: 1096. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

Αθήνα, 21.6.2010 ΠΟΛ.: 1096. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α Β Γ 2.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Σ. Παππά Μ. Κοτρότσου Τηλέφωνο : 210 3610030-65 210 3375885-6

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Σ. Παππά Μ. Κοτρότσου Τηλέφωνο : 210 3610030-65 210 3375885-6 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2007 1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 1096872/646/0015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Δ15) ΤΜΗΜΑ: Β 2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-2013 «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών. Οδικών Μεταφορών».

ΕΣΠΑ 2007-2013 «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών. Οδικών Μεταφορών». ΕΣΠΑ 2007-2013 «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 20/02/2012 ΜΕΧΡΙ 18/05/2012 Προκηρύχτηκε στις 21/12/2011 το πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων

Διαβάστε περισσότερα