ΑΔΑ: ΒΛΛΗ7Λ7-Γ6Θ. Τηλ : , , fax :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΛΛΗ7Λ7-Γ6Θ. Τηλ : 213 2063 532, 213 2063 718, 213 2063 775 fax : 213 2063 533 e-mail: ssona@patt.gov.gr 2014."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα υλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού υµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. υγγρού Ταχ.κωδ. : Αθήνα Τηλ : , , fax : υνεδρίαση 35 η ΑΠΟΦΑΗ υπ αριθµ. 303/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ήµερα 03/10/ ηµέρα Πέµπτη και ώρα συνήλθαν σε ειδική συνεδρίαση που πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Aνάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα µέλη του Περιφερειακού υµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ αριθµ. πρωτ. οικ / προσκλήσεως του Προέδρου κ. Καράµπελα Κωνσταντίνου, που κοινοποιήθηκε νόµιµα στις 27/09/ στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς υµβούλους. Θέµα 1 ο Έγκριση Προγράµµατος Εκτελεστέων Εργων Περιφέρειας Αττικής έτους ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο εβδοµήντα ενός (71) παρόντων Περιφερειακών υµβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη συζήτηση του συγκεκριµένου θέµατος έχουν ως εξής: Παρόντες: Ο Περιφερειάρχης Αττικής κος γουρός Ιωάννης. Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Παπαδηµητρίου Τσάτσου Άννα, Μανιάτης Κων/νος, Παπαντωνίου Κων/νος, Καρακλιούµη Μαρία, Χρήστου τέφανος, Κατσικάρης ηµήτριος, Κισκήρα Χρυσάνθη, ήµου ταυρούλα. Ο Πρόεδρος του Π.. κ. Καράµπελας Κωνσταντίνος Ο Αντιπρόεδρος του Π.. κ. αµάσκος Χαράλαµπος Η Γραµµατέας του Π.. κ. Πιπιλή Αικατερίνη 1

2 Τα µέλη του Π.. κ.κ.: Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αδαµόπουλος Κων/νος, Αθανασιάδης Λεωνίδας, Αθανασίου Αθανάσιος, Αθανασόπουλος Κων/νος, Αλεβίζος Περικλής, Αµανατίδης Νικόλαος, Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αναγνώστου Αικατερίνη, Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Αξαρλής Ιωάννης, Αρσένης Γεώργιος, Αυγερινός Αθανάσιος, Αφεντούλη έσποινα, Βακάλης Ευάγγελος, Βαρελάς ηµήτριος, Βασιλάκη Ειρήνη, Βασιλάκης Μιχαήλ, Βασιλάκου Λιλίκα, Βιδάλη Μαρία, Βλάχος Ιωάννης, Βουδούρης Παναγιώτης, Βουράκης Μιχαήλ-Άγγελος, Γάκης Αντώνιος, Γαλανός Νικόλαος, Γιαννακάκης Αντώνιος, Γιαννακάκος Βασίλειος, Γιαννικάκης Θεµιστοκλής, Γιοµπαζολιάς Γεράσιµος, Γκούµας Ιωάννης, ηµαράς Γεώργιος, ηµόπουλος Ιωάννης, ιάκος Κων/νος, Επιτροπάκης Εµµανουήλ, Ερµίδου Γεωργία, Ζαννιάς Αναστάσιος, Ζαφειρίου Ελένη, Ζαφειρόπουλος Γρηγόριος, Ζερβάκη Ηρώ, Ηλίας Ιωάννης, Καληώρας Αθανάσιος, Καµµένος Γεώργιος, Κανελλάκης Κων/νος, Καπάταης Χρήστος, Καραθάνος Χαράλαµπος, Καραΐνδρου Θάλεια, Καραµανλή Άννα, Καστρινάκης Γεώργιος, Καψής Κων/νος, Κικίλιας Βασίλειος, Κόκκαλης Βασίλειος, Κοκκινόπουλος Ιπποκράτης, Κουρή - υµβουλάκη τυλιανή, Κουρούσης Χρήστος, Κυπραίος ηµήτριος, Κυπριανίδου Ερµιόνη, Κωνσταντάκου Μερόπη, Λιόσης Άγγελος, Λούσκος Παναγιώτης, Μαΐστρος Παναγιώτης, Μανιάτης Καλλικράτης, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντσιώκα Αλεξάνδρα, Μανώλης Ιωάννης, Μαργαρίτης Γεώργιος, Μαριδάκης τυλιανός, Μαρούγκα Ασπασία, Μαρούλη Μαρία - Χρυσούλα, Ματαράγκας Γεώργιος, Μεθυµάκη Άννα, Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρούτας ηµοσθένης, Μπάστας Κων/νος, Μπενέτος Ιωάννης, Παναγούλης Ευστάθιος, Πανταλάκη Ανδριανοπούλου Ιωάννα, Πλεύρης Αθανάσιος, Πολυζωγόπουλος Ανδρέας, Προµπονάς Ιάκωβος, Ροκοφύλλου Άννα, αµόλης Αλέξανδρος, µέρος Γεώργιος, πονδυλίδης Αθανάσιος, Τσιρίδης Γεώργιος, Φλούδα Γεωργία, Χάγιος Άγγελος, Χολέβα Μαρία, Ψαριανός Γρηγόριος. Απόντες: Τα µέλη του Π.. κ.κ.: Αγγελόπουλος Παναγιώτης, Αδαµοπούλου Μαρίνα, Βαρεµένος Γεώργιος, Γούδης Χρήστος, ηµαράς Ιωάννης, Κολοβού Ελένη, Λυµπέρη Ελένη - Κων/να, πυρίδων πυρίδων, Τσουκαλάς ηµήτριος, Φουντάς Γεώργιος. Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής Πάνθη ούκα και Ευτυχία Παπαδηµητρίου. Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού υµβουλίου Αττικής κ. Κων/νος Καράµπελας θέτει υπ όψιν του Περιφερειακού υµβουλίου την υπ αριθµ. πρωτ / εισήγηση του Περιφερειακού υµβούλου κ. Λ. Αθανασιάδη, που έχει σταλεί µαζί µε την πρόσκληση και έχει ως εξής: Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης». 2. Το Ν. 4071/2012 (Φ.Ε.Κ. 85Α/ ) «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.». 2

3 3. Το Π.. 145/2010 (ΦΕΚ 238Α - 27/12/2010) «Οργανισµός της Περιφέρειας Αττικής» και την υπ αρ / Απόφαση Έγκρισης Τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 2494Β 04/11/2011). 4. Το Ν. 3463/2006 «ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» 5. Τις ισχύουσες διατάξεις «περί κατασκευής ηµοσίων Έργων» Ν. 1418/84, Π.. 609/86 όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε τον Ν. 2229/94, Π..368/94, Ν. 2576/98, 3263/04 κλπ, και όπως κωδικοποιήθηκαν µε τον Ν. 3669/2008 και ισχύουν σήµερα. 6. Τα µε αρ. πρωτ. οικ / και οικ /29-8- έγγραφα της ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού µε θέµα «Υποβολή σχεδίου Προγράµµατος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής από Ίδια Χρηµατοδότηση έτους 2014» και «Κατάρτιση Προϋπολογισµού Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 2014» αντίστοιχα. 7. Τα υπ αριθµ. ΤΕ164737/4822/οικ/23-8- και ΤΕ147314/4393/26-7- έγγραφα της ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ανατολικής Αττικής 8. Το υπ αριθµ /1-8- έγγραφο της ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιά 9. Το υπ αριθµ /6-8- έγγραφο της ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Νήσων. ας υποβάλλουµε σχέδιο του Προγράµµατος Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής οικονοµικού έτους 2014 στο οποίο περιλαµβάνονται: Α) Πίνακες Α : υγκεντρωτικός και Αναλυτικοί πίνακες έργων από Ίδια Χρηµατοδότηση Β) Πίνακες Β : Αναλυτικοί πίνακες έργων Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων (Π..Ε.) από Εθνικούς πόρους Γ) Πίνακες Γ: Αναλυτικοί πίνακες συγχρηµατοδοτούµενων έργων Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων (Π..Ε.). ) Πίνακας : Αναλυτικός πίνακας µε έργα χρηµατοδοτούµενα από τρίτους. Μετά από τα παραπάνω, ΕΙΗΓΟΥΜΑΤΕ, την έγκριση του Προγράµµατος Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής, οικονοµικού έτους 2014 σύµφωνα µε τους συνηµµένους πίνακες. Το Περιφερειακό υµβούλιο Αττικής µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του αποφασίζει κατά πλειοψηφία Εγκρίνει το Πρόγραµµα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής, οικονοµικού έτους 2014, σύµφωνα µε τους συνηµµένους πίνακες. Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί ύµβουλοι κ.κ. Κικίλιας Βασίλειος, Αλεβίζος Περικλής, Αυγερινός Αθανάσιος, Βασιλάκη Ειρήνη, αµάσκος Χαράλαµπος, Ζαφειρόπουλος Γρηγόριος, Ηλίας 3

4 Ιωάννης, Καµµένος Γεώργιος, Καραΐνδρου Θάλεια, Καραµανλή Άννα, Μανώλης Ιωάννης, Κουρούσης Χρήστος, Αθανασίου Αθανάσιος, Γαλανός Νικόλαος, Γιοµπαζολιάς Γεράσιµος, Παναγούλης Ευστάθιος, Πιπιλή Αικατερίνη, Χάγιος Άγγελος. Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί ύµβουλοι κ.κ. Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Αγγελονίδη Χρηστίνα, Βακάλης Ευάγγελος, Ζαφειρίου Ελένη, Κοκκινόπουλος Ιπποκράτης, Κυπραίος ηµήτριος, Μπαλού Αλεξάνδρα, Φλούδα Γεωργία, Κυπριανίδου Ερµιόνη, ιάκος Κων/νος, ηµαράς Γεώργιος, Καπάταης Χρήστος, Καψής Κων/νος, Κωνσταντάκου Μερόπη. Ο Ε ΡΟ ΤΟΥ Π.. Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ Π.. ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ 4

5 Π.Ε. ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 2014 ΙΔΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΗ ΠΙΤΩΕΙ ΕΩ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑ ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ - Ε ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ Κ Ε ΕΝΟΤΗΤΕ Α ΤΡΟΠ. Π.Ε.Ε. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ ΑΡ. ΝΕ ΕΡΓΩΝ ΠΙΤΩΕΙ Γ ΤΡΟΠ. ΥΠΟΛΟΓΙΜΟΥ Γ ΤΡΟΠ. Α ΤΡΟΠ. Π.Ε.Ε. ΥΠΟΛΟΓΙΜΟΥ ΕΩ 31- ΕΩ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ ΑΡ. ΝΕ ΕΡΓΩΝ ΠΙΤΩΕΙ ΤΕΙΝΟ ΑΡ. ΜΕΝΕ ΕΡΓΩΝ ΠΙΤΩΕΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ ΑΡ. ΝΕ ΕΡΓΩΝ ΠΙΤΩΕΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ ΑΡ. ΝΕ ΕΡΓΩΝ ΠΙΤΩΕΙ ΤΕΙΝΟΜΕ ΑΡ. ΝΕ ΕΡΓΩΝ ΠΙΤΩΕΙ Α ΤΡΟΠ. Π.Ε.Ε. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ ΑΡ. ΝΕ ΕΡΓΩΝ ΠΙΤΩΕΙ Γ ΤΡΟΠ. ΥΠΟΛΟΓΙΜΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ ΑΡ. Ε ΕΡΓΩΝ ΠΙΤΩΕΙ Γ ΤΡΟΠ. Α ΤΡΟΠ. Π.Ε.Ε. ΥΠΟΛΟΓΙΜΟΥ ΤΕΙΝΟΜΕ ΑΡ. ΝΕ ΕΡΓΩΝ ΠΙΤΩΕΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ ΑΡ. Ε ΕΡΓΩΝ ΠΙΤΩΕΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ ΑΡ. ΝΕ ΕΡΓΩΝ ΠΙΤΩΕΙ ΤΕΙΝΟ ΑΡ. ΜΕΝΕ ΕΡΓΩΝ ΠΙΤΩΕΙ Α ΤΡΟΠ. Π.Ε.Ε. ΑΡ. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ ΕΡΓΩΝ Ε ΠΙΤΩΕΙ Γ ΤΡΟΠ. ΥΠΟΛΟΓΙΜΟΥ ΑΡ. ΕΡΓΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ Ε ΠΙΤΩΕΙ ΤΕΙΝΟΜΕ ΑΡ. ΝΕ ΕΡΓΩΝ ΠΙΤΩΕΙ Α ΤΡΟΠ. Π.Ε.Ε. ΑΡ. ΕΡΓΩΝ ΠΙΤΩΕΙ Γ ΤΡΟΠ. ΥΠΟΛΟΓΙΜΟΥ ΑΡ. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕ ΕΡΓΩΝ ΠΙΤΩΕΙ ΑΡ. ΕΡΓΩΝ ΠΙΤΩΕΙ ΕΩ ΚΕΝΤΡΙΚΟ Υ ΒΟΡΕΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ Π.Ε. ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΝΗΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

6 Δ/ΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΜΟΥ ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ K.T. ΑΘΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Α1: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ 15/10/ Α/ Α ΤΙΤΛΟ ΕΡΓΟΥ ΕΙΔΟ ΕΡΓΟΥ ΘΕΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΕ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤ Α ΥΛΟΠΟΙΗΗ ΥΠΟΛΟΓΙΜ Ο ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΗ ΜΕΗ ΩΗ ΥΜΒΑΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΫΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΕΡΓΟΥ Α ΤΡΟΠ ΠΕΕ ΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΫΠΟΛΟΓΙΜ Ο ΕΡΓΟΥ ΕΩ ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ K.T. ΑΘΗΝΩΝ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕ ΠΙΤΩΕΙ Α ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕ ΠΙΤΩΕΙ Γ ΤΡΟΠ Π/Υ ΠΙΤΩΕΙ Π.Ε.Ε. ΕΩ ΠΙΤΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ (με τις παρατασει ς) ΩΡΙΝ Η & ΟΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒ Η 1 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΤΑΙΑ ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗ ΑΝΑΝΤΙ ΟΔΟΥ ΤΟ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΤΑ ΥΡΙΚΟ ΒΡΙΛΗΙΑ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ). ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΒΡΙΛΗΙΩΝ ,00 44, , , , , , , , , ,00 0, ,00 Κ/Ξ ΑΑΓΗ Α.Ε. - ΗΓΗΤΩΡ 19/11/ /3/2010 Α.Τ.Ε. ΟΡΙΤΙΚΗ / ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΗ ΦΘΟΡΩΝ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ. ΑΝΑΠΛΑΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΙΑΟΥΛΗ ΔΗΜΟΥ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ. ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΙΝΟΥ ΤΟ ΧΩΡΟΥ ΦΥΓΙΚΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 72 ΔΗΜΟΥ ΤΑΥΡΟΥ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ ΜΟΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ ΜΟΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ ΜΟΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ ,00 20, , , , , , , , , ,00 0,00 0, ,00 48, , , , , , , , , ,00 0,00 0, ,00 54, , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΧΡΗΤΟ & ΙΑ Ε.Ε. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΧΡΗΤΟ & ΙΑ Ε.Ε. ΜΕΛΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΛΦΑ Α.Ε. 18/10/ /1/ /12/ /6/ /9/ /12/2010 ΟΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ / ΩΡΙΝΗ 97741/ ΟΡΙΤΙΚΗ 68903/ ΑΝΑΚΑΤΑΚΕΥΗ ΒΕΛΤΙΩΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΙΤΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΩΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. ΔΑΦΝΗ - ΥΜΗΤΤΟΥ ΔΑΦΝΗ - ΥΜΗΤΤΟΥ ΔΑΦΝΗ - ΥΜΗΤΤΟΥ ,00 59, , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 ΓΗΓΕΡΤΟΝ Α.Ε. 3/6/2010 3/12/2011 ΩΡΙΝΗ / ΑΝΑΝΙΗ ΑΙΘΟΥΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΤΗΜΑΤΟ (ΔΗΜΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ). ΠΟΛΙΤΙΜΟ ΔΑΦΝΗ - ΥΜΗΤΤΟΥ ΔΑΦΝΗ - ΥΜΗΤΤΟΥ ΔΑΦΝΗ - ΥΜΗΤΤΟΥ ,00 15, , , , , , , , , ,00 0, ,00 ΤΕΚΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΗ 17/9/ /12/2011 ΩΡΙΝΗ 7 ΕΠΙΚΕΥΕ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΗΡΕΙΕ ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ. ΚΤΙΡΙΑΚΟ - ΥΠΟΔΟΜΕ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ,00 44, , , , , , , , , ,00 0, ,00 ΟΔΕΥΗ Α.Ε. 12/3/ /6/2012 ΩΡΙΝΗ 146/09/ ΗΜΑΝΗ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ - ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ) ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΕΤΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ,00 58, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 ΔΙΑΤΟΝΟ Α.Τ.Ε. 4/11/ /6/2012 ΟΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ / ΥΜΠΛΗΡΩΗ ΠΥΡΟΤΑΙΑ ΑΛΟΥ ΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ. ΔΑΦΝΗ - ΥΜΗΤΤΟΥ ΔΑΦΝΗ - ΥΜΗΤΤΟΥ ,89 57, , , , , , , , , ,55 0, ,55 Κ. ΜΠΟΛΟ & ΥΝΕΡΓΑΤΕ Ο.Ε. 12/7/ /7/2012 ΩΡΙΝΗ 33180/ ΔΙΑΤΡΩΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΡΟΥΦ. ΑΘΛΗΤΙΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ,00 47, , , , , , , , , ,81 0, ,81 Χ & Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. 2/2/2012 4/9/2012 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ. 11 ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΑΝΑΠΛΑΗ ΕΙΟΔΟΥ - ΕΞΟΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΑΝΗ ΓΕΙΤΟΝΙΚΑ ΤΗ ΠΑΝΕΠΙΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ. ΑΡΙΑΝΗ ΑΡΙΑΝΗ ,00 53, , , , , , , , , , , ,55 ΓΕΝΝΑΤΟ ΘΕΟΦΑΝΗ Ε.Δ.Ε. 3/10/ /12/ ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΟΙΡΑΝΗ, ΚΩ, ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΛΕΡΟΥ, ΠΑΤΜΟΥ ΚΛΠ ΤΟ ΔΗΜΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ. ΑΝΤΙΠΛΗΜΜ ΥΡΙΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ - ΠΑΠΑΓΟΥ , , , , , , , , , , , ,00 ΑΛΥΟ Α.Τ.Ε. 8/11/ /12/2012 ΩΡΙΝΗ / ΕΠΙΚΕΥΕ ΕΠΕΜΒΑΕΙ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΗΡΕΙΕ ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ Β'. ΚΤΙΡΙΑΚΟ - ΥΠΟΔΟΜΕ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ,00 15, , , , , , , , , , , ,74 Κ/Ξ ΤΑΥΡΟ ΕΔΙΑΡΟΓΛΟΥ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΙΑΡΧΟ 21/7/ /3/ ελίδα 1 από 2

7 Δ/ΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΜΟΥ ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ K.T. ΑΘΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Α1: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ 15/10/ Α/ Α ΤΙΤΛΟ ΕΡΓΟΥ ΕΙΔΟ ΕΡΓΟΥ ΘΕΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΕ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤ Α ΥΛΟΠΟΙΗΗ ΥΠΟΛΟΓΙΜ Ο ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΗ ΜΕΗ ΩΗ ΥΜΒΑΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΫΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΕΡΓΟΥ Α ΤΡΟΠ ΠΕΕ ΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΫΠΟΛΟΓΙΜ Ο ΕΡΓΟΥ ΕΩ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕ ΠΙΤΩΕΙ Α ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕ ΠΙΤΩΕΙ Γ ΤΡΟΠ Π/Υ ΠΙΤΩΕΙ Π.Ε.Ε. ΕΩ ΠΙΤΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ (με τις παρατασει ς) ΩΡΙΝ Η & ΟΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒ Η 14 ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΩ ,00 63, , , , , , , , , ,67 0, ,67 ΑΛΥΟ Α.Τ.Ε. 25/10/ /3/ 15 ΑΝΑΠΛΑΗ ΒΕΛΤΙΩΗ ΠΡΑΙΝΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΙΑ ΑΝΑΓΝΩΤΑΡΑ ΠΑΡΚΩΝ ΕΠΙ ΤΗ ΟΔΟΥ ΗΡΩ ΚΩΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΓΚΑΤΑΤΑΗ ΠΡΑΙΝΗ ΤΕΓΗ Ε ΚΟΙΝΟΧΡΗΤΟΥ ΧΩΡΟΥ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ , , , ,00 0, , , , , , ,59 ZITAKAT ATEBE 16/9/ /3/ 16 ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΗ ΕΥΤΑΘΕΙΑ ΠΡΑΝΩΝ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΑΛΟ , , , ,57 0, , , , , , ,38 ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΜΕΤΕ - ΕΔΑΦΟΤΑΤΙΚ 31/12/ /2/ Η ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. 17 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΗ ΤΟΥ RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS (OLIVIER) ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΕ ΤΟ ΠΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΩ ΜΕ ΕΜΦΑΗ Ε ΒΙΟΛΟΓΙΚΕ ΜΕΘΟΔΟΥ ΦΥΤΟΤΑΙΑ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ , , , , , , , , , ,00 0,00 ΟΡΙΤΙΚΟ ΠΡΩΤ. ΠΑΡΑΛΑΒΗ 17 Α , , , , , , , , , , , ,29 ελίδα 2 από 2

8 Δ/ΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΜΟΥ ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ K.T. ΑΘΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Α2: ΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ - ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ 15/10/ Α/ Α ΤΙΤΛΟ ΕΡΓΟΥ ΕΙΔΟ ΕΡΓΟΥ ΘΕΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΕ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤ Α ΥΛΟΠΟΙΗΗ ΥΠΟΛΟΓΙΜ Ο ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΗ ΜΕΗ ΩΗ ΥΜΒΑΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΫΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΕΡΓΟΥ Α ΤΡΟΠ ΠΕΕ ΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΫΠΟΛΟΓΙΜ Ο ΕΡΓΟΥ ΕΩ ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ K.T. ΑΘΗΝΩΝ - ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕ ΠΙΤΩΕΙ Α ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕ ΠΙΤΩΕΙ Γ ΤΡΟΠ Π/Υ ΤΕΙΝΟΜΕΝ Ε ΠΙΤΩΕΙ Π.Ε.Ε. ΕΩ ΤΕΙΝΟΜΕΝ Ε ΠΙΤΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ (με τις παρατασει ς) ΩΡΙΝ Η & ΟΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒ Η 1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΗΜΑΝΗ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ. - ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ , , , , , , , , , ,00 0, ,00 ΤΙΛΛΗ ΑΝΑΤΑΙΟ 14/8/ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΔΡΑΕΩΝ ΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ Ν.Α. ΜΕ ΧΡΗΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. - ΕΡΕΥΝΑ , , , , , , , , ,00 0, ,00 TELENAVIS Α.Ε. 3 ΕΡΓΑΙΕ ΑΡΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2. ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ,00 12, , , , , , , , , ,99 0, ,99 ΔΟΜΟΠΟΡΤ Α.Ε. 21/7/ /6/ 4 ΤΡΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (ΔΗΜΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ). ΠΟΛΙΤΙΜΟ ΔΑΦΝΗ - ΥΜΗΤΤΟΥ ΔΑΦΝΗ - ΥΜΗΤΤΟΥ ΔΑΦΝΗ - ΥΜΗΤΤΟΥ ,94 48, , , , , , , , , , , ,40 ΠΑΠΑΔΑΚΗ Μ&Α ΑΒΕΤΕ 26/10/ /1/ 5 ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΕΡΓΑΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΕΙΟΔΙΩΝ ΤΗ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗ Ω ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ ΕΚΚΛΗΙΑΤΙΚΗ ΜΙΚΡΑΙΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΥΠΟΔΟΜΕ - ΞΕΝΩΝΑ ΒΥΡΩΝΑ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΕΙΟΔΙΩΝ ΤΗ 120 ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ,00 54, , , , , , , , , , , ,40 ΤΕΜΑΚΟ Α.Ε. 10/10/2011 9/10/ 6 ΤΥΠΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΑΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ. ΑΘΛΗΤΙΜΟ ΒΥΡΩΝΑ ΒΥΡΩΝΑ ΒΥΡΩΝΑ , , ,00 0, , , , ,00 0, ,00 7 ΑΝΑΠΛΑΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΤΙΚΟΥ ΙΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΧΕΔΙΑΜΟ. ΔΑΦΝΗ - ΥΜΗΤΤΟΥ ΔΑΦΝΗ - ΥΜΗΤΤΟΥ ,00 13, , , , , , , , , , ,99 Ε. ΚΑΤ. ΕΛ. Α.Τ.Ε. 2/7/2012 2/2/ ΥΝΤΗΡΗΗ ΑΡΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΓΚΑΤΑΤΑΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ,00 47, , , , , , , , , , , ,00 ΒΙΟΛΙΑΠ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 8/5/ /8/ 9 ΔΙΕΡΕΥΝΗΗ ΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΤΥΩΗ ΤΩΝ ΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ε.Μ.Π , , ,00 0, , , , , , ,00 10 ΑΝΑΠΛΑΗ ΝΗΙΔΑ ΤΗ Λ. ΒΕΪΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕ ΡΥΘΜΙΕΙ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΙΟΥ. ΓΑΛΑΤΙΟΥ ΓΑΛΑΤΙΟΥ ,00 40, , , , , , , , , , , ,72 Κ/Ξ ΟΔΕΥΗ Α.Ε. - ΑΤΟΛΙΑ Δ. 10/10/ /8/ ελίδα 1 από 2

9 Δ/ΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΜΟΥ ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ K.T. ΑΘΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Α2: ΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ - ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ 15/10/ Α/ Α ΤΙΤΛΟ ΕΡΓΟΥ ΕΙΔΟ ΕΡΓΟΥ ΘΕΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΕ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤ Α ΥΛΟΠΟΙΗΗ ΥΠΟΛΟΓΙΜ Ο ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΗ ΜΕΗ ΩΗ ΥΜΒΑΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΫΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΕΡΓΟΥ Α ΤΡΟΠ ΠΕΕ ΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΫΠΟΛΟΓΙΜ Ο ΕΡΓΟΥ ΕΩ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕ ΠΙΤΩΕΙ Α ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕ ΠΙΤΩΕΙ Γ ΤΡΟΠ Π/Υ ΤΕΙΝΟΜΕΝ Ε ΠΙΤΩΕΙ Π.Ε.Ε. ΕΩ ΤΕΙΝΟΜΕΝ Ε ΠΙΤΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ (με τις παρατασει ς) ΩΡΙΝ Η & ΟΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒ Η 11 ΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΧΥΗ ΤΟΥ ΥΝΟΔΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΕΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΨΕΩΝ ΕΠΙΚΕΥΗ ΜΑΝΔΡΟΤΟΙΧΟΥ. ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΙΕΡΑ ΥΝΟΔΟ ΕΚΚΛΗΙΑ 019 ΤΗ ΕΛΛΑΔΟ ,00 56, , , ,34 0, , , , ,34 0, ,34 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΩ Ν ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΚΕΥΑΤΙ ΚΗ Α.Ε. 4/2/ 3/2/ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΕΙΟ ΤΗ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΜΟ- ΠΛΑΤΩΝΟ: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ - ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΤΩΝ». ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ , , , ,00 0, , , , ,00 0, ,00 13 ΥΝΤΗΡΗΗ ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗ ΟΔΟΥ ΠΟΛΥΓΝΩΤΟΥ 2-4, ΤΗΝ ΠΛΑΚΑ. ΚΤIΡΙΑΚΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΟΥ ΔΙΟΥ ,00 48, , , ,00 0, , , , ,00 0, ,00 Κ/Ξ ΒΛΑΟΠΟΥΛ ΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙ Ο ΑΝΤΩΝΙΟ - ΖΕΡΒΟ ΓΕΡΑΙΜΟ 18/6/ 13 Β ,19 320, , , , , , , , , , , ,8 4 ελίδα 2 από 2

10 Δ/ΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΜΟΥ ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ K.T. ΑΘΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Α3α: ΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ - ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΑ 15/10/ Α/ Α ΤΙΤΛΟ ΕΡΓΟΥ ΕΙΔΟ ΕΡΓΟΥ ΘΕΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΕ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤ Α ΥΛΟΠΟΙΗΗ ΥΠΟΛΟΓΙΜ Ο ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΗ ΜΕΗ ΩΗ ΥΜΒΑΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΫΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΕΡΓΟΥ Α ΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΫΠΟΛΟΓΙΜ Ο ΕΡΓΟΥ ΕΩ ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ K.T. ΑΘΗΝΩΝ - ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΑ ΠΙΤΩΕΙ Α ΠΙΤΩΕΙ Γ ΤΡΟΠ Π/Υ ΠΙΤΩΕΙ Π.Ε.Ε. ΕΩ ΠΙΤΩΕΙ Π.Ε.Ε ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ (με τις παρατασει ς) ΩΡΙΝ Η & ΟΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒ Η 1 ΕΩΤΕΡΙΚΕ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΕΙ ΑΝΑΝΙΗ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΥΡΙΑΖΙΔΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΕ - ΤΕΓΑΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΡΙΞΗ ΥΓΕΙΑ ΥΓΓΕΝΩΝ ΠΕΡΙΘΑΛΠΟΜΕΝΩΝ ΤΟ Γ.Ν.Ν.Θ.Α. "Η ΩΤΗΡΙΑ". Γ.Ν.Ν.Θ.Α. "Η ΩΤΗΡΙΑ" Γ.Ν.Ν.Θ.Α. "Η ΩΤΗΡΙΑ" ,00 57, , , ,00 0, , , , ,00 0, ,00 ΤΕΜΑΚΟ Ο.Ε. 2 ΥΝΤΗΡΗΗ ΑΡΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΠΡΩΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ,00 53, , , ,00 0, , , , ,00 0, ,00 Κ/Ξ ΑΝΑΤΑΙΟ ΜΟΡΦΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΕΝΤΟΥΡΑ 26/6/ 26/6/ ΥΝΤΗΡΗΗ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΕΩ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 1. ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ,00 49, , , ,41 0, , , , ,41 0, ,41 ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΕΝΤΟΥΡΑ 4 ΕΡΓΑΙΕ ΑΡΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΕΩ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ,00 59, , , ,48 0, , , , ,48 0, ,48 ΑΦΟΙ ΡΗΓΑ Α.Τ.Ε. 5 ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΑΘΜΟ ΕΠΙ ΤΗ ΟΔΟΥ ΡΑΜΦΟΥ 11, Ο.Τ. 44 ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΥΠΟΔΟΜΕ - ΠΑΙΔΙΑ - ΕΦΗΒΟΙ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΚΟΠΗ 015 ΑΘΗΝΩΝ ,00 11, , , ,00 0, , , , ,00 0, ,00 ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 5 Γ ,00 230, , , , , , , ,89 0, ,89 ελίδα 1 από 1

11 Δ/ΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΜΟΥ ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ K.T. ΑΘΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Α3β: ΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ - ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΗ 15/10/ Α/ Α ΤΙΤΛΟ ΕΡΓΟΥ ΕΙΔΟ ΕΡΓΟΥ ΘΕΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΕ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤ Α ΥΛΟΠΟΙΗΗ ΥΠΟΛΟΓΙΜ Ο ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΗ ΜΕΗ ΩΗ ΥΜΒΑΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΫΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΕΡΓΟΥ Α ΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΫΠΟΛΟΓΙΜ Ο ΕΡΓΟΥ ΕΩ ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ K.T. ΑΘΗΝΩΝ - ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΗ ΠΙΤΩΕΙ Α ΠΙΤΩΕΙ Γ ΤΡΟΠ Π/Υ ΠΙΤΩΕΙ Π.Ε.Ε. ΕΩ ΠΙΤΩΕΙ Π.Ε.Ε ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΜΟ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΕΩ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ. ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ , , ,00 0, , , , ,00 0, ,00 2 ΥΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΟ ΙΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗ ΑΘΗΝΑ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΘΗΝΑΙΩΝ , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΤΗΜΑΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (M.I.S.). ΔΙΑΦΟΡΑ , , ,00 0, , , , ,00 0, ,00 4 ΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΥΝΤΗΡΗΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΚΕΟ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΤΑΙΑ , , ,00 0, , , , ,00 0, ,00 5 ΕΠΙΚΕΥΕ ΕΠΕΜΒΑΕΙ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΗΡΕΙΕ ΤΗ. ΚΤΙΡΙΑΚΟ - ΥΠΟΔΟΜΕ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ , , ,00 0, , , , ,00 0, ,00 5 Δ , , ,00 0, , , , ,00 0, ,00 ελίδα 1 από 1

12 Δ/ΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΜΟΥ ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ K.T. ΑΘΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Α4: ΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ - ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ Ε ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ 15/10/ Α/ Α ΤΙΤΛΟ ΕΡΓΟΥ ΕΙΔΟ ΕΡΓΟΥ ΘΕΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΕ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΗ ΥΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΗ ΜΕΗ ΩΗ ΥΜΒΑΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΡΓΟΥ Α ΤΡΟΠ Π.Ε.Ε. ΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΡΓΟΥ ΕΩ ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ K.T. ΑΘΗΝΩΝ - ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ Ε ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ ΠΙΤΩΕΙ Α ΠΙΤΩΕΙ Γ ΤΡΟΠ Π/Υ ΠΙΤΩΕΙ Π.Ε.Ε. ΕΩ ΠΙΤΩΕΙ Π.Ε.Ε ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. ΑΝΤΙΠΛΗΜΜ ΥΡΙΚΟ , , ,00 0, , , , ,00 0, ,00 2 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗ ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΞΑΡΤΗΗ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ KAI ΕΦΗΒΩΝ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΥΠΟΔΟΜΕ - ΠΑΙΔΙΑ - ΕΦΗΒΟΙ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ , , ,00 0, , , , ,00 0, ,00 3 ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗ ΙΕΡΑ ΟΔΟΥ 84. ΚΤIΡΙΑΚΟ , , ,00 0, , , , ,00 0, ,00 4 ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΝ. ΚΤIΡΙΑΚΟ , , ,00 0, , , , ,00 0, ,00 5 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΤΗ. - ΕΡΕΥΝΑ , , ,00 0, , , , ,00 0, ,00 6 ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ - ΕΡΕΥΝΑ , , ,00 0, , , , ,00 0, ,00 7 ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ , , ,00 0, , , , ,00 0, ,00 8 ΑΥΤΕΠΙΤΑΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ , , ,00 0, , , , ,00 0, ,00 9 ΑΙΘΗΤΙΚΕ ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ , , ,00 0, , , , ,00 0, ,00 10 ΜΕΛΕΤΕ ΑΙΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ. - ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ , , ,00 0, , , , ,00 0, ,00 11 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΗ ΤΟΥ ΕΝΤΟΜΟΥ THAUMETOPEA PITYOCAMPA ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΑΛΟ ΜΕ ΕΜΦΑΗ Ε ΒΙΟΛΟΓΙΚΕ ΜΕΘΟΔΟΥ ΦΥΤΟΤΑΙΑ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙ ΚΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ , , ,00 0, , , , ,00 0, ,00 12 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ (ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΤΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΕ) ΤΗΝ , , ,00 0, , , , ,00 0, ,00 ελίδα 1 από 7

13 Δ/ΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΜΟΥ ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ K.T. ΑΘΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Α4: ΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ - ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ Ε ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ 15/10/ Α/ Α ΤΙΤΛΟ ΕΡΓΟΥ ΕΙΔΟ ΕΡΓΟΥ ΘΕΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΕ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΗ ΥΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΗ ΜΕΗ ΩΗ ΥΜΒΑΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΡΓΟΥ Α ΤΡΟΠ Π.Ε.Ε. ΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΡΓΟΥ ΕΩ ΠΙΤΩΕΙ Α ΠΙΤΩΕΙ Γ ΤΡΟΠ Π/Υ ΠΙΤΩΕΙ Π.Ε.Ε. ΕΩ ΠΙΤΩΕΙ Π.Ε.Ε ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΝ , , ,00 0, , , , ,00 0, ,00 14 ΑΝΑΠΛΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΤΙΚΟΥ ΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ , , ,00 0, , , , ,00 0, ,00 15 ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ ΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ Ε.Ε.Λ. Αττικής (Α ΦΑΗ). ΥΔΡΕΥΗ - ΑΡΔΕΥΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΗ , , ,00 0, , , , ,00 0, ,00 16 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ , , ,00 0, , , , ,00 0, ,00 17 ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ , , ,00 0, , , , ,00 0, ,00 18 ΔΡΑΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΑΙΝΩΝ ΙΩΝ ΥΜΒΑΕΩΝ. - ΔΙΑΦΟΡΑ , , ,00 0, , , , ,00 0, ,00 19 ΩΡΙΜΑΝΗ ΤΗ ΔΙΑΛΟΓΗ ΤΗ ΠΗΓΗ ΜΕ ΤΗ ΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. - ΔΙΑΦΟΡΑ , , ,00 0, , , , ,00 0, ,00 20 ΟΡΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΤΑΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΒΥΡΩΝΑ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΕΑ - ΑΝΑΤΑΕΩ). ΑΝΤΙΠΛΗΜΜ ΥΡΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ , , ,00 0, , , , ,00 0, ,00 21 ΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΕΚΤΑΗ ΤΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ". ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΠΑΝ. & 018 ΑΓΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ" , , ,00 0, , , , ,00 0, ,00 22 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΗ (ΤΡΙΔΙΑΤΑΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΗ) ΤΩΝ ΑΓΑΛΜΑΤΩΝ - ΑΘΗΝΑ ΑΠΟΛΛΩΝΑ - ΤΩΝ ΠΥΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΜΗΤΡΩΝ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ ΦΙΛΟΤΕΧΝΗΗ ΓΥΨΙΝΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ. ΚΤIΡΙΑΚΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ , , ,00 0, , , , ,00 0, ,00 23 ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ. ΑΘΛΗΤΙΜΟ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ , , ,00 0, , , , ,00 0, ,00 24 ΚΑΤΑΡΤΙΗ ΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΤΕΙ ΠΕΡΙΟΧΕ «NATURA 2000» , , ,00 0, , , , ,00 0, ,00 ελίδα 2 από 7

14 Δ/ΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΜΟΥ ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ K.T. ΑΘΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Α4: ΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ - ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ Ε ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ 15/10/ Α/ Α ΤΙΤΛΟ ΕΡΓΟΥ ΕΙΔΟ ΕΡΓΟΥ ΘΕΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΕ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΗ ΥΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΗ ΜΕΗ ΩΗ ΥΜΒΑΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΡΓΟΥ Α ΤΡΟΠ Π.Ε.Ε. ΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΡΓΟΥ ΕΩ ΠΙΤΩΕΙ Α ΠΙΤΩΕΙ Γ ΤΡΟΠ Π/Υ ΠΙΤΩΕΙ Π.Ε.Ε. ΕΩ ΠΙΤΩΕΙ Π.Ε.Ε ΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΕΩΝ ΔΙΑΛΟΓΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΗ ΤΟΥ ΠΟΟΤΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΗ ΤΗΝ. ΔΙΑΦΟΡΑ , ,00 0, , , , ,00 0, ,00 26 ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΗ ΔΙΚΥΚΛΩΝ. ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ , , ,00 0, , , , ,00 0, ,00 27 ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΗ ΕΥΤΑΘΕΙΑ ΠΡΑΝΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΛΟΥ. ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ , , ,00 0, , , , ,00 0, ,00 28 ΑΝΑΘΕΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟ ΤΗ ΙΕΡΑ ΟΔΟΥ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ , , ,00 0, , , , ,00 0, ,00 29 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΑΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΙΝΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗ ΤΟ ΔΗΜΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ , , ,00 0, , , , ,00 0, ,00 30 ΑΝΑΚΑΤΑΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΥΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΙΟΥ. ΓΑΛΑΤΙΟΥ ΓΑΛΑΤΙΟΥ , , ,00 0, , , , ,00 0, ,00 31 ΑΝΤΙΚΑΤΑΤΑΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΥ ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ. ΑΘΛΗΤΙΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ , , ,00 0, , , , ,00 0, ,00 32 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΕ ΕΡΓΑΙΕ ΑΡΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΑΝΑΠΛΑΗ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΩ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΤΤΑΗ ΤΟΥ ΥΤΗΜΑΤΟ ΑΡΔΕΥΗ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΙΜΟ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ , , ,00 0, , , , ,00 0, ,00 33 ΑΝΑΘΕΗ Ε ΙΔΙΩΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΗ ΥΝΤΑΞΗ ΤΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΗ ΤΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ "ΑΝΑΠΛΑΗ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΩ" ΚΑΘΩ ΤΗΝ ΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. - ΑΘΗΝΑΙΩΝ , , ,00 0, , , , ,00 0, ,00 34 ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΕΡΓΑΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΑΠΛΑΗ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΩ". ΑΘΗΝΑΙΩΝ , , ,00 0, , , , ,00 0, ,00 ελίδα 3 από 7

15 Δ/ΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΜΟΥ ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ K.T. ΑΘΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Α4: ΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ - ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ Ε ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ 15/10/ Α/ Α ΤΙΤΛΟ ΕΡΓΟΥ ΕΙΔΟ ΕΡΓΟΥ ΘΕΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΕ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΗ ΥΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΗ ΜΕΗ ΩΗ ΥΜΒΑΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΡΓΟΥ Α ΤΡΟΠ Π.Ε.Ε. ΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΡΓΟΥ ΕΩ ΠΙΤΩΕΙ Α ΠΙΤΩΕΙ Γ ΤΡΟΠ Π/Υ ΠΙΤΩΕΙ Π.Ε.Ε. ΕΩ ΠΙΤΩΕΙ Π.Ε.Ε ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΗ ΟΔΟΦΩΤΙΜΟΥ ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΤΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΗ-ΕΓΚΑΤΑΤΑΗ ΥΤΗΜΑΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΗ ΤΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΜΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ , , ,00 0, ,00 36 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΕΩΝ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Δ/ΝΗ ΤΟ , , ,00 0, ,00 37 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΜΩΝ ΤΗ (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟ) , , ,00 0, ,00 38 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗ (ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΟΜΒΟ) , , ,00 0, ,00 39 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΑΡΟΥΙΑΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΤΗ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΥΝΤΗΡΗΗ ΑΥΤΩΝ , , , ,00 0, ,00 40 ΕΝΟΠΟΙΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΤΗΜΑΤΩΝ , , ,00 0, ,00 41 ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΞΙ (6) ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ , , ,00 0, ,00 42 ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘΛΗΤΙΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ , ,00 43 ΕΠΙΚΕΥΗ - ΥΝΤΗΡΗΗ ΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΦΑΛΙΗ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΩ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΑΙΑ , ,00 ελίδα 4 από 7

16 Δ/ΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΜΟΥ ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ K.T. ΑΘΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Α4: ΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ - ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ Ε ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ 15/10/ Α/ Α ΤΙΤΛΟ ΕΡΓΟΥ ΕΙΔΟ ΕΡΓΟΥ ΘΕΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΕ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΗ ΥΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΗ ΜΕΗ ΩΗ ΥΜΒΑΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΡΓΟΥ Α ΤΡΟΠ Π.Ε.Ε. ΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΡΓΟΥ ΕΩ ΠΙΤΩΕΙ Α ΠΙΤΩΕΙ Γ ΤΡΟΠ Π/Υ ΠΙΤΩΕΙ Π.Ε.Ε. ΕΩ ΠΙΤΩΕΙ Π.Ε.Ε ΕΡΓΑΙΕ ΑΡΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΔΥΤΙΚΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΡΓΟ 2 ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΑΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΑΙΑ , ,00 45 ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΔΥΤΙΚΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΑΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΑΙΑ , ,00 46 ΕΡΓΑΙΕ ΑΡΗ ΚΑΤΑΠΤΩΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΔΥΤΙΚΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜ ΥΡΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΑΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΑΙΑ , ,00 47 ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΗ ΤΟΥ ΚΟΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΜΟΥ ΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΑΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΑΙΑ , ,00 48 ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΧΩΡΟΥ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗ ΕΠΙ ΤΗ ΙΕΡΑ ΟΔΟΥ 84 ΜΕ ΚΟΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ , ,00 49 ΤΕΧΝΙΚΕ ΒΕΛΤΙΩΕΙ ΚΤΕΟ ΓΙΑ ΤΙ ΑΝΑΓΚΕ ΤΟΥ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟΥ ΟΔΙΚΗ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ , ,00 50 ΕΚΠΟΝΗΗ ΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΟΙΜΑΙΑ ΤΕΛΕΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (Π.Χ. ΠΛΕΓΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΘΕΕΩΝ ΥΝΕΔΡΙΩΝ) ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΗ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ (MEGA-EVENTS) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΜΟΥ. ΜΕΛΕΤΕ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ , ,00 51 ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ «ΠΟΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΚΚΛΗΙΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΜΟΥ» (MEDICAL TOURISM HUB) ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΕ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ , ,00 52 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΆΤΥΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ (ΥΦΙΤΑΜΕΝΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΕΛΚΥΗ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ) ΜΕΛΕΤΕ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ , ,00 ελίδα 5 από 7

17 Δ/ΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΜΟΥ ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ K.T. ΑΘΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Α4: ΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ - ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ Ε ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ 15/10/ Α/ Α 53 ΤΙΤΛΟ ΕΡΓΟΥ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΓΓΙΕΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΗ ΤΗ ΔΡΑΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΕΛΕΥΙΝΑ Ε ΥΓΓΕΝΕΙ ΔΡΑΤΗΡΙΟΤΗΤΕ: MEGA-ΚΟΜΒΟ (MEGA-HUB) ΕΝΑΠΟΘΕΗ ΥΝΤΗΡΗΗ ΤΟΥΡΙΤΙΚΩΝ ΚΑΦΩΝ Ε ΥΝΔΥΑΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΜΑΡΙΝΑ ΕΙΔΟ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΕ ΘΕΗ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΕ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΗ ΥΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΗ ΜΕΗ ΩΗ ΥΜΒΑΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΡΓΟΥ Α ΤΡΟΠ Π.Ε.Ε. ΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΡΓΟΥ ΕΩ ΠΙΤΩΕΙ Α ΠΙΤΩΕΙ Γ ΤΡΟΠ Π/Υ ΠΙΤΩΕΙ Π.Ε.Ε. ΕΩ ΠΙΤΩΕΙ Π.Ε.Ε , ,00 54 ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΤΩΗ «ΘΥΛΑΚΩΝ» ΕΜΦΑΝΙΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΦΤΩΧΕΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΜΟ ΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΤΙ ΟΠΟΙΕ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΝΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΜΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΥ, ΜΕ ΤΟΧΟ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΥ ΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΝΩΗ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΝΟΧΗ Ε. ΤΟΠΙΚΟ ΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΛΕΤΕ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ , ,00 55 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΝΟΧΗ ΤΗ, ΧΕΔΙΑΜΟΥ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΗ ΤΗ ΦΤΩΧΕΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΝΟΧΗ. ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΗ ΕΡΓΩΝ ΕΠΑ ΠΟΥ ΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΡΓΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕΛΕΤΕ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ , ,00 56 ΕΝΙΧΥΗ ΤΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΔΡΑΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΚΥΗ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΕΤΕ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ , ,00 57 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗ Ω ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΈΡΕΥΝΑ ΝΟΤΟΜΙΑ (Ε&Κ). ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΜΟΥ Ε&Κ ΕΚΠΟΝΗΗ ΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΙΞΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΤΩΝ ΔΡΑΕΩΝ «ΕΞΥΠΝΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΗ» ΤΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΗ ΝΕΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΕ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ , ,00 58 ΕΝΙΑΙΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΚΗ ΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΕ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ , ,00 59 ΕΚΠΟΝΗΗ ΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΘΑΛΑΙΟΥ ΤΟΥΡΙΜΟΥ ΤΟΥΡΙΜΟΥ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΕ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ , ,00 ελίδα 6 από 7

18 Δ/ΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΜΟΥ ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ K.T. ΑΘΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Α4: ΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ - ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ Ε ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ 15/10/ Α/ Α 60 ΤΙΤΛΟ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΤΙΜΗΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΕ Η ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ ΕΙΔΟ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΕ ΘΕΗ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΕ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΗ ΥΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΗ ΜΕΗ ΩΗ ΥΜΒΑΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΡΓΟΥ Α ΤΡΟΠ Π.Ε.Ε. ΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΡΓΟΥ ΕΩ ΠΙΤΩΕΙ Α ΠΙΤΩΕΙ Γ ΤΡΟΠ Π/Υ ΠΙΤΩΕΙ Π.Ε.Ε. ΕΩ ΠΙΤΩΕΙ Π.Ε.Ε , ,00 61 ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΟ ΥΝΔΕΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΥΤΗΜΑ ΚΑΤΑΡΓΗΗ ΒΟΘΡΩΝ ΜΕΛΕΤΕ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ , ,00 62 ΥΤΗΜΑ ΈΝΤΑΞΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΗ ΤΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΤΙ ΙΕ ΥΜΒΑΕΙ ΤΗ ΜΕΛΕΤΕ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ , ,00 63 ΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΕ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ , ,00 64 ΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΗ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΤΗ ΑΝΑΠΛΑΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΤΙΚΟΥ ΙΤΟΥ, ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΌΓΚΟΥ ΤΟΥΡΙΤΩΝ ΜΕΛΕΤΕ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ , ,00 65 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΗΜΕΡΑ ΤΙΚΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ (ΑΝΕΜΟΓΕΝΗΤΡΙΕ, ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ, ΒΙΟΜΑΖΑ, ΚΛΠ) ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΤΕΡΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΗ ΑΛΛΑ ΥΝΕΙΦΕΡΟΥΝ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΟΖΥΓΙΟ ΜΕΛΕΤΕ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ , ,00 66 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥ BRAND NAME ΙΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΟΠ ΜΕΛΕΤΕ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ , ,00 67 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΛΗΨΗ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΜΕΛΕΤΕ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ , ,00 68 ΑΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΗ - ΑΝΑΠΛΑΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΗ ΥΜΗΤΤΟΥ ΔΑΦΝΗ - ΥΜΗΤΤΟΥ , ,00 68 Ε ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , , , ,00 0, , ΓΕΝΙΚΟ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) , , , , , , , , , , , ,02 ελίδα 7 από 7

19 Δ/ΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΜΟΥ ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ K.T. ΑΘΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 15/10/ Α/ Α ΤΙΤΛΟ ΕΡΓΟΥ ΕΙΔΟ ΕΡΓΟΥ ΘΕΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΕ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤ Α ΥΛΟΠΟΙΗΗ ΥΠΟΛΟΓΙΜ Ο ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΗ ΜΕΗ ΩΗ ΥΜΒΑΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΫΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΕΡΓΟΥ ΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΫΠΟΛΟΓΙΜ Ο ΕΡΓΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕ ΠΙΤΩΕΙ Α ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕ ΠΙΤΩΕΙ Γ ΤΡΟΠ Π/Υ ΠΙΤΩΕΙ Π.Ε.Ε. ΕΩ ΠΙΤΩΕΙ ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ K.T. ΑΘΗΝΩΝ - ΕΡΓΑ ΑΠΕΝΤΑΞΗ 1 ΑΝΑΚΑΤΑΚΕΥΗ ΔΙΠΛΑΡΕΙΟΥ ΧΟΛΗ. ΚΤIΡΙΑΚΟ , , , , , ,00 0,00 0,00 2 ΕΠΙΚΕΥΗ ΒΑΦΗ ΤΙ ΡΑΜΠΕ ΑΜΕΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ , , , , , ,00 0,00 0,00 3 ΑΝΑΠΛΑΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΛΕΩΦ. ΟΛΓΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ , , , , , ,00 0,00 0,00 4 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΤΗΝ , , , , , ,00 0,00 0,00 5 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΗ ΧΑΔΑ. - ΔΙΑΦΟΡΑ , , , , , ,00 0,00 0,00 6 ΥΠΗΡΕΙΑ ΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΟΥ ΧΕΔΙΑΜΟΥ ΤΑ ΠΛΑΙΙΑ ΤΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 98/ ΔΙΑΦΟΡΑ , , , , , ,00 0,00 0,00 7 ΑΛΛΑΓΗ ΕΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟ ΙΟΓΕΙΟΥ, ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΗ ΤΜΗΜΑΤΟ ΙΟΓΕΙΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΕΔΑΦΙΗ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΥΠΟΤΗΛΩΜΑΤΩΝ ΔΟΚΩΝ) ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΝΕΩΝ Ε ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΙΟΓΕΙΟΥ ΘΗΚΗ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΤΑΗ ΤΕΓΗ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ Κ1 ΤΗ. ΚΤΙΡΙΑΚΟ , , , , , ,00 0,00 0,00 8 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ε ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ "CITY BATTERY ELECTRIC CAR-CIBEC" Β ΦΑΗ. - ΕΡΕΥΝΑ ΕΜΠ , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 ελίδα 1 από 1

20 Δ/ΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΜΟΥ ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ B.T. ΑΘΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Α1: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ 15/10/ Α/ Α ΤΙΤΛΟ ΕΡΓΟΥ ΕΙΔΟ ΕΡΓΟΥ ΘΕΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΕ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΗ ΥΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΗ ΜΕΗ Ω Η ΥΜΒΑΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΡΓΟΥ Α ΤΡΟΠ Π.Ε.Ε. ΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΫΠΟΛΟΓΙΜ Ο ΕΡΓΟΥ ΕΩ ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ B.T. ΑΘΗΝΩΝ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΙΤΩΕΙ Α ΠΙΤΩΕΙ Γ ΤΡΟΠ Π/Υ ΤΕΙΝΟΜΕΝ Ε ΠΙΤΩΕΙ Π.Ε.Ε. ΕΩ ΤΕΙΝΟΜΕΝ Ε ΠΙΤΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΝΑΡΞΗ ΩΡΙΝΗ ΛΗΞΗ (με τις & ΟΡΙΤΙΚΗ παρατασεις) ΠΑΡΑΛΑΒΗ 1 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΤΑΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΛΗΜΜ ΥΡΙΚΟ ΑΜΑΡΟΥΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΙΟΥ ,00 51, , , , , , , , , ,00 0, ,00 ΒΑΛΚΑΤ Α.Ε. 2/5/ /3/2008 ΟΡΙΤΙΚΗ 37064/ ΑΝΑΠΛΑΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΡΕΙΩ ΓΥΜΝΑΙΟΥ ( ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ). ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ,00 45, , , , , , , , , ,79 0,00 0,00 ΜΕΞΗ ΛΟΥΚΑ 27/12/ /11/2011 ΔΙΟΙΚ. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΓΙΑ ΧΡΗΗ 3 ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΛΙΙΩΝ ΤΙ ΟΔΟΥ 17 ΝΟΕΜΒΡΗ, ΑΛΑΜΙΝΟ, ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑ, ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΒΥΡΩΝΑ Κ.Λ.Π. ΑΝΤΙΠΛΗΜΜ ΥΡΙΚΟ ΠΕΝΤΕΛΗ ΠΕΝΤΕΛΗ ,00 56, , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 ΓΗΓΕΡΤΟΝ ΑΕ 29/12/ /4/2012 ΩΡΙΝΗ 70237/ ΑΝΑΠΛΑΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΙΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΗ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩ Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΗ ,74 57, , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 ΠΥΡΟ ΚΑΡΑΒΕΛΑ Α.Τ.Ε. ΩΡΙΝΗ 29/8/ /4/ / ΑΝΑΠΛΑΗ ΠΑΡΚΟΥ ΟΦΟΚΛΕΟΥ ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ. ΚΗΦΙΙΑ ΚΗΦΙΙΑ ,00 52, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΧΡΗΤΟ & ΙΑ Ε.Ε. 29/8/ /6/ Α , , , , , , , , , ,79 0, ,00 ελίδα 1 από 1

ΑΔΑ: Β43Ω7Λ7-ΡΑΝ. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

ΑΔΑ: Β43Ω7Λ7-ΡΑΝ. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Ως προς τους δέκα (0) συνηµµένους πίνακες αντί τους οκτώ (8) ) Αθήνα, 0-0-202 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΤΤΙΚΗ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα υλλογικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΞ7Λ7-5Σ8. Τηλ : 213 2063 532, 213 2063 718, 213 2063 775 fax : 213 2063 533 e-mail: ssona@patt.gov.gr

ΑΔΑ: ΒΙΨΞ7Λ7-5Σ8. Τηλ : 213 2063 532, 213 2063 718, 213 2063 775 fax : 213 2063 533 e-mail: ssona@patt.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Ψ7Λ7-Β24. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 fax : 213 2063 533 e-mail: ssona@patt.gov.gr

ΑΔΑ: ΒΛ4Ψ7Λ7-Β24. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 fax : 213 2063 533 e-mail: ssona@patt.gov.gr ΑΔΑ: ΒΛ4Ψ7Λ7-Β24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ. Καράµπελας Κωνσταντίνος Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ. κ. αµάσκος Χαράλαµπος Η Γραµµατέας του Π.Σ. κ.

Ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ. Καράµπελας Κωνσταντίνος Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ. κ. αµάσκος Χαράλαµπος Η Γραµµατέας του Π.Σ. κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Ταχ.δ/νση : Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ο07Λ7-ΞΙΓ. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

ΑΔΑ: 45Ο07Λ7-ΞΙΓ. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση ιοίκησης Τµήµα Συλλογικών Οργάνων Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15-17 Ταχ.κωδ. :117

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΕ7Λ7-ΗΤΡ. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

ΑΔΑ: Β4ΛΕ7Λ7-ΗΤΡ. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΑE: 040, 043, 044, 046, 048, 146, 536, 541, 543, 544, 546 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΑΜ: 043, 046, 543, 546.

ΘΕΜΑ : ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΑE: 040, 043, 044, 046, 048, 146, 536, 541, 543, 544, 546 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΑΜ: 043, 046, 543, 546. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΥ, ΜΠΔ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ Γ ΚΑΤΑΡΤΙΗ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2011-2014 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Συγκεντρωτικά ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2011-2014 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2011-2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ (ΕΚ ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 27 η. Ο Αντιπρόεδρος κ. αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης) Η Γραµµατέας κ. Βρύνα Φωτεινή

Συνεδρίαση 27 η. Ο Αντιπρόεδρος κ. αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης) Η Γραµµατέας κ. Βρύνα Φωτεινή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Ταχ. /νση : Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 31 η. Θέµα 7 ο

Συνεδρίαση 31 η. Θέµα 7 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Ταχ. /νση : Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 12 η Απόφαση υπ αριθ. 390/2015 Στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ. Συνεδρίασης η/5-7-4 Αριθμ. Απόφασης : 74/4 ΘΕΜΑ o. «Έκθεση Παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Κ. 84 100 Τηλ: 22813-61512 / 22813-61513

Τ.Κ. 84 100 Τηλ: 22813-61512 / 22813-61513 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τµήµα Συλλογικών Οργάνων Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου Ταχ. /νση : Πλ. Τσιροπινά Ερµούπολη, Σύρος Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΔΑ: ΒΕΙΩΩΗΓ-2Σ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 23/1/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής, Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις ΜΕΡΟΣ 1 Ο

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής, Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής, Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις ΜΕΡΟΣ 1 Ο Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 44 o Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιχορήγηση προνοιακών ιδρυµάτων α τριµήνου 2013.

Θέµα 44 o Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιχορήγηση προνοιακών ιδρυµάτων α τριµήνου 2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 29 η Απόφαση υπ αριθµ. 1182/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΜΠΑΡΤΖΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΜΠΑΡΤΖΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Ε.)- ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ: Εθνικής Αντιτάεως 105 71 306 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 081-223997, 224595 FAX: 081-223997 E-mail: - Δ/νη το INTERNET: - ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 27 η. Ο Αντιπρόεδρος κ. αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης) Η Γραµµατέας κ. Βρύνα Φωτεινή

Συνεδρίαση 27 η. Ο Αντιπρόεδρος κ. αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης) Η Γραµµατέας κ. Βρύνα Φωτεινή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Ταχ. /νση : Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ. Σελίδα 1 από 128

ΕΝΟΤΗΤΑ. Σελίδα 1 από 128 Ενότητα 1: «Στρατηγικόςς Σχεδιασμός» «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014» ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Ιούλιος 2012 Σελίδα 1 από 128 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 50 η Απόφαση υπ αριθ. 1996/2014

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος του ήμου Καρδίτσας για την περίοδο 2011-2014

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος του ήμου Καρδίτσας για την περίοδο 2011-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 5η

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση υπ αριθ. 1054/2015

Απόφαση υπ αριθ. 1054/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 27 η Απόφαση υπ αριθ. 1054/2015 Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Αριθμός Απόφασης 7/2013 Θέμα : «Κατάρτιση Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

Ημ. Απόφασης: 03-03-2015 Α.Π.: 209062. ΘΕΜΑ: Απόφαση Υπαγωγής Ωφελούμενων στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ Οίκον» ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημ. Απόφασης: 03-03-2015 Α.Π.: 209062. ΘΕΜΑ: Απόφαση Υπαγωγής Ωφελούμενων στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ Οίκον» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) (πρώην Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. ΑΕ) Ξενίας 24, 11528 Αθήνα, Τηλ.: 210 7450400, Fax: 210 7450500, www.etean.com.gr, e-mail: info@etean.com.gr, Προς: Ωφελούμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ 311-312-313 ΕΩΣ 16/12/2014

ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ 311-312-313 ΕΩΣ 16/12/2014 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΕΝΤΑΞΕΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ 311-312-313 ΕΩ 16/12/2014 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ/ΙΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΙΤΛΟ ΔΗΜΟΙΑ 1 ANNA MARIE PETSIS ΚΑΙ ROBIN WILLIAM JONES ΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΗ ΙΩΑΝΝΗ 313 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ BOOTH

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 15 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 15 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 26084/05-06-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 15 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 200/2015 ΘΕΜΑ Έγκριση Α φάσης της μελέτης με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα