ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΚΡΑΤΙΑ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα υλλογικών ργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού υµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. υγγρού Ταχ.κωδ. : Αθήνα Τηλ : , ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Τ ΙΑ ΙΚΤΥ υνεδρίαση 24 η ΑΠΦΑΗ υπ αριθµ. 245/ ήµερα 28/08/ ηµέρα Τρίτη και ώρα συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου- Χολαργού), τα µέλη του Περιφερειακού υµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ αριθµ. πρωτ. οικ / προσκλήσεως του Προέδρου κ. Καράµπελα Κωνσταντίνου, που κοινοποιήθηκε νόµιµα στις 21/08/ στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς υµβούλους. Θέµα 1 ο Έγκριση Α Τροποποίησης του Προγράµµατος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής έτους. ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο παρόντων Περιφερειακών υµβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης εξήντα έξι (66) ενώ οι παρόντες και απόντες στη συζήτηση του συγκεκριµένου θέµατος έχουν ως εξής: Παρόντες: Περιφερειάρχης Αττικής κος γουρός Ιωάννης. ι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Παπαδηµητρίου Τσάτσου Άννα, Μανιάτης Κων/νος, Καρακλιούµη Μαρία, Χρήστου τέφανος, Κατσικάρης ηµήτριος, Κισκήρα Χρυσάνθη, ήµου ταυρούλα Πρόεδρος του Π.. κ. Καράµπελας Κωνσταντίνος Αντιπρόεδρος του Π.. κ. Ζαφειρόπουλος Γρηγόριος Η Γραµµατέας του Π.. κ. Πιπιλή Αικατερίνη Τα µέλη του Π.. κ.κ.: Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Παναγιώτης, Αδαµόπουλος Κων/νος, Αδαµοπούλου Μαρίνα, Αθανασιάδης Λεωνίδας, Αθανασίου Αθανάσιος, Αθανασόπουλος Κων/νος, Αλεβίζος Περικλής, Αµανατίδης Νικόλαος, Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Αρσένης Γεώργιος, Αυγερινός Αθανάσιος, Αφεντούλη έσποινα, Βακάλης Ευάγγελος, 1

2 Βαρελάς ηµήτριος, Βασιλάκη Ειρήνη (Ρένα), Βασιλάκης Μιχαήλ, Βασιλάκου Λιλίκα, Βλάχος Ιωάννης, Βουδούρης Παναγιώτης, Βουράκης Μιχαήλ-Άγγελος, Γάκης Αντώνιος, Γαλανός Νικόλαος, Γιαννακάκης Αντώνιος, Γιαννακάκος Βασίλειος, Γιοµπαζολιάς Γεράσιµος, Γκούµας Ιωάννης, αµάσκος Χαράλαµπος, ηµαράς Γεώργιος, ηµαράς Ιωάννης, ηµόπουλος Ιωάννης, ιάκος Κων/νος, Ερµίδου Γεωργία, Ζαννιάς Αναστάσιος, Ζαφειρίου Ελένη, Ηλίας Ιωάννης, Καληώρας Αθανάσιος, Καµµένος Γεώργιος, Καπάταης Χρήστος, Καραθάνος Χαράλαµπος, Καραΐνδρου Θάλεια, Καραµανλή Άννα, Καστρινάκης Γεώργιος, Καψής Κων/νος, Κόκκαλης Βασίλειος, Κοκκινόπουλος Ιπποκράτης, Κουρή - υµβουλάκη τυλιανή, Κουρούσης Χρήστος, Κυπραίος ηµήτριος, Λιόσης Άγγελος, Λούσκος Παναγιώτης, Μανιάτης Καλλικράτης, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντσιώκα Αλεξάνδρα, Μανώλης Ιωάννης, Μαργαρίτης Γεώργιος, Μαρούλη Μαρία - Χρυσούλα, Ματαράγκας Γεώργιος, Μεθυµάκη Άννα, Μπαρούτας ηµοσθένης, Μπάστας Κων/νος, Μπενέτος Ιωάννης, Παναγούλης Ευστάθιος, Πανταλάκη Ανδριανοπούλου Ιωάννα, Πολυζωγόπουλος Ανδρέας, αµόλης Αλέξανδρος, πυρίδων πυρίδων, Τσιρίδης Γεώργιος, Φλούδα Γεωργία, Φουντάς Γεώργιος, Χάγιος Άγγελος, Χολέβα Μαρία. Απόντες: Αντιπεριφερειάρχης κ. Παπαντωνίου Κων/νος. Τα µέλη του Π.. κ.κ.: Αναγνώστου Αικατερίνη, Αξαρλής Ιωάννης, Βαρεµένος Γεώργιος, Βιδάλη Μαρία, Βλάχος Ιωάννης, Βούτσης Νικόλαος, Γιαννικάκης Θεµιστοκλής, Γούδης Χρήστος, Επιτροπάκης Εµµανουήλ, Ζερβάκη Ηρώ, Κανελλάκης Κων/νος, Κικίλιας Βασίλειος, Κολοβού Ελένη, Κωνσταντάκου Μερόπη, Λυµπέρη Ελένη - Κων/να, Μαΐστρος Παναγιώτης, Μαριδάκης τυλιανός, Μαρούγκα Ασπασία, Μπαλού Αλεξάνδρα, Πλεύρης Αθανάσιος, Προµπονάς Ιάκωβος, Ροκοφύλλου Άννα, µέρος Γεώργιος, πονδυλίδης Αθανάσιος, Τσουκαλάς ηµήτριος, Ψαριανός Γρηγόριος. Χρέη υπηρεσιακής γραµµατέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής κ. Πάνθη ούκα. Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού υµβουλίου Αττικής κ. Κων/νος Καράµπελας θέτει υπ όψιν του Περιφερειακού υµβουλίου την υπ αριθµ. πρωτ. οικ / εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη κ. Β. Κόκκαλη και την υπ αριθµ. πρωτ. οικ / (οθρή επανάληψη) εισήγηση της Γενικής /νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού και Υποδοµών της Περιφέρειας Αττικής, η οποία έχει ως εξής: Έχοντας υπ όψιν: 1. Το Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης.». 2. Το Ν. 4071/ (Φ.Ε.Κ. 85Α/11-03-) «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση δηγίας 2009/50/ΕΚ.». 3. Το Π.. 145/2010 (Φ.Ε.Κ. 238Α/ ) «ργανισµός της Περιφέρειας Αττικής» και την υπ αρ / Απόφαση Έγκρισης Τροποποίησης του.ε.υ. της Περιφέρειας Αττικής (Φ.Ε.Κ. 2494Β/ ). 4. Το Ν. 3463/2006 «ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας». 2

3 5. Τις ισχύουσες διατάξεις «περί κατασκευής ηµοσίων Έργων» Ν. 1418/84, Π.. 609/86 όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε τον Ν. 2229/94, Π..368/94, Ν. 2576/98, 3263/04 κλπ, και όπως κωδικοποιήθηκαν µε τον Ν. 3669/2008 και ισχύουν σήµερα. 6. Την υπ αριθµ. 285/ απόφαση της 26 ης υνεδρίασης του Περιφερειακού υµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής µε θέµα: «Έγκριση προγράµµατος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής έτους», Α Α: 4577Λ7-ΩΚ1. 7. Την υπ αριθµ. 50/ απόφαση της 5 ης υνεδρίασης του Περιφερειακού υµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής µε θέµα: «1 η Τροποποίηση Προϋπολογισµού ικονοµικού Έτους», Α Α: Β44Ρ7Λ7-1ΡΛ. 8. Την υπ αριθµ. 82/ απόφαση της 9 ης υνεδρίασης του Περιφερειακού υµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής µε θέµα: «2 η Τροποποίηση Προϋπολογισµού ικονοµικού Έτους», Α Α: Β4457Λ7- ΕΝ1. 9. Την υπ αριθµ. 131/ απόφαση της 13 ης υνεδρίασης του Περιφερειακού υµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής µε θέµα: «3 η Τροποποίηση Προϋπολογισµού ικονοµικού Έτους», Α Α: Β49Τ7Λ7- Ξ Την υπ αριθµ. 197/ απόφαση της 20 ης υνεδρίασης του Περιφερειακού υµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής µε θέµα: «4 η Τροποποίηση Προϋπολογισµού ικονοµικού Έτους», Α Α: Β41Λ7Λ7- Η9Θ. ας υποβάλλουµε σχέδιο της Α Τροποποίησης του Προγράµµατος Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής, οικονοµικού έτους, στο οποίο περιλαµβάνονται: α) ανακατανοµή του ορίου πληρωµών στο σκέλος των έργων από Ίδια Χρηµατοδότηση, όπως έχει διαµορφωθεί µέχρι και την 4η Τροποποίηση Προϋπολογισµού της Περιφέρειας Αττικής, β) ένταξη νέων έργων χρηµατοδοτούµενων από το ΕΠΑ , και γ) ενσωµάτωση έργων ώς Έργα Τρίτων, ύστερα από εγκριτικές αποφάσεις του Περιφερειακού υµβουλίου Αττικής. Α. Ι ΙΑ ΧΡΗΜΑΤ ΤΗΗ (ΥΝΗΜΜΕΝΙ ΠΙΝΑΚΕ Α, Β, Γ): ε συνέχεια της υπ αριθµ. 197/ απόφασης της 20 ης υνεδρίασης του Περιφερειακού υµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής µε θέµα: «4 η Τροποποίηση Προϋπολογισµού ικονοµικού Έτους», Α Α: Β41Λ7Λ7- Η9Θ, η ιεύθυνσή µας επεξεργάστηκε τους πίνακες έργων από Ίδια Χρηµατοδότηση ανά Περιφερειακή Ενότητα, όπως είχαν εγκριθεί µε την υπ αριθµ. 285/ απόφαση της 26 ης υνεδρίασης του Περιφερειακού υµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής µε θέµα: «Έγκριση προγράµµατος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής έτους», Α Α: 4577Λ7-ΩΚ1 και κατέληξε στην τροποποίηση αυτών, όπως παρουσιάζεται στους συνηµµένους πίνακες: Πίνακες Α: Τροποποιήσεις Έργων, Πίνακες Β: Απεντάξεις Έργων, και Πίνακες Γ: Νέες Εντάξεις Έργων. τους ανωτέρω πίνακες παρουσιάζονται αυξοµειώσεις προϋπολογισµού - πιστώσεων, καθώς και εγγραφές νέων πιστώσεων, όπως διαµορφώθηκαν µε την 4η Τροποποίηση Προϋπολογισµού. Εξαίρεση αποτελούν τα έργα που αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα, ανά αύξοντα αριθµό των συννηµµένων πινάκων Α, Β και Γ, µε την απαιτούµενη αιτιολογηµένη τροποποίηση των 3

4 πιστώσεων που πρέπει να γίνει στην επόµενη τροποποίηση του Προϋπολογισµού της Περιφέρειας Αττικής. Α/Α Κ.Α.Ε. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΤΩΗ ΕΩ 4η ΤΡΠΠΙΗΗ Π/Υ ΠΡΤΕΙΝΜ ΕΝΗ ΠΙΤΩΗ ΙΑΦΡΑ ΚΗ ΕΝΤΗΤΑ Κ.Τ. ΑΘΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Α , , , , , ,36 ΠΙΝΑΚΑ Β ,00 0, ,00 ΚΗ ΕΝΤΗΤΑ Β.Τ. ΑΘΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Β ,00 0, ,00 ΚΗ ΕΝΤΗΤΑ ΑΝΑΤΛΙΚΗ ΠΙΝΑΚΑ Α ΑΙΤΙΛΓΗΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. 498/ ΑΠΦΑΗ ΤΗ 18ης ΥΝΕ ΡΙΑΗ ΤΗ ΙΚΝΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΠΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΗΚΕ ΙΑΓΩΝΙΜ Τ ΕΡΓ ΥΝΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,39 ΜΕ Τ Φ.Π.Α ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ Κ/Ξ " ΕΥΗ Α.Ε. - ΑΤΛΙΑ.". ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. 863/ ΑΠΦΑΗ ΤΗ 30ης ΥΝΕ ΡΙΑΗ ΤΗ ΙΚΝΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΠΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΗΚΕ ΙΑΓΩΝΙΜ Τ ΕΡΓ ΥΝΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,64 ΜΕ Τ Φ.Π.Α ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ ΑΛΥ Α.Τ.Ε. ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. 543/ ΑΠΦΑΗ ΤΗ 19ης ΥΝΕ ΡΙΑΗ ΤΗ ΙΚΝΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΠΗ ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ ΙΑΓΩΝΙΜ ΤΥ ΕΡΓΥ ΚΑΘΩ ΕΝ ΠΡΚΥΠΤΕΙ ΑΡΜ ΙΤΗΤΑ ΤΗ. ΑΝΑ Χ ΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΙΚΝΜΙΚΗ ΑΠΖΗΜΙΩΗ. ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ Τ ΠΕΠ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4219/11-1- ΑΠΦΑΗ ΤΗ Ε..Α.. 4

5 , , , , , , , , ,00 ΠΙΝΑΚΑ Β ,14 0, ,14 ΠΙΝΑΚΑ Γ , , , , , ,00 ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. 950/ ΑΠΦΑΗ ΤΗ 32ης ΥΝΕ ΡΙΑΗ ΤΗ ΙΚΝΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΠΗ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 1ος Α.Π.Ε. ΤΥ ΕΡΓΥ, ΥΝΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,59 ΜΕ Τ Φ.Π.Α., Ε ΙΖΥΓΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΛΑΒΙΚΗ ΥΜΒΑΗ. ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. 949/ ΑΠΦΑΗ ΤΗ 32ης ΥΝΕ ΡΙΑΗ ΤΗ ΙΚΝΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΠΗ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 1ος Α.Π.Ε. ΤΥ ΕΡΓΥ, ΥΝΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,00 ΜΕ Τ Φ.Π.Α., Ε ΙΖΥΓΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΛΑΒΙΚΗ ΥΜΒΑΗ. ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. 270/ ΑΠΦΑΗ ΤΗ 12ης ΥΝΕ ΡΙΑΗ ΤΗ ΙΚΝΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΠΗ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Τ ΠΡΑΚΤΙΚ ΤΗ ΗΜΠΡΑΙΑ Τ ΕΡΓ, ΥΝΛΙΚΥ ΠΡΫΠΛΓΙΜΥ ,00 ΜΕ Τ Φ.Π.Α., ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΗΚΕ ΤΝ Ε..Ε. ΚΩΝ/Ν ΜΑΤ ΜΕ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΗ 8%. ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ Τ Π.Ε.Π ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡ. 504/ ΑΠΦΑΗ ΤΗ Ε..Α.. ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. 832/ ΑΠΦΑΗ ΤΗ 28ης ΥΝΕ ΡΙΑΗ ΤΗ ΙΚΝΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΠΗ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Τ ΠΡΑΚΤΙΚ ΤΗ ΗΜΠΡΑΙΑ Τ ΕΡΓ, ΥΝΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,92 ΜΕ Τ Φ.Π.Α., ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ ΑΦΑΛΤΕΜΠΡΙΚΗ Α.Ε.. ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. 896/ ΑΠΦΑΗ ΤΗ 31ης ΥΝΕ ΡΙΑΗ ΤΗ ΙΚΝΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΠΗ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Τ ΠΡΑΚΤΙΚ ΤΗ ΗΜΠΡΑΙΑ Τ ΕΡΓ, ΥΝΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,00 ΜΕ Τ Φ.Π.Α., ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ ΚΥΡΑΝΗ ΒΙΛΕΤΑ. 5

6 ΓΕΝΙΚ ΥΝΛ , , ,60 Επιπρόσθετα, στον πίνακα Α της Περιφερειακής Ενότητας Κ.Τ. Αθηνών προτείνονται: 1) η αλλαγή του έργου (Α/Α 28, Κ.Α.Ε ) µε τίτλο "ΕΚΠΝΗΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥ ΑΦΡΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΤΥ ΜΥΕΙΥ ΤΗ ΑΘΗΝΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΧΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝ." σε "ΑΡΧΑΙΛΓΙΚ ΜΥΕΙ ΤΗ ΠΛΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΝ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝ: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΝΙΚ ΙΑΓΩΝΙΜ - ΕΚΠΝΗΗ ΜΕΛΕΤΩΝ».", µε τα ίδια οικονοµικά στοιχεία, σύµφωνα µε την υπ αριθµ. 176/ απόφαση της 17ης συνεδρίασης του Περιφερειακού υµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής µε θέµα «Έγκριση τροποποίησης της Προγραµµατικής ύµβασης Πολιτιστικής Ανάπτυξης για το έργο "Αρχαιολογικό Μουσείο της Πόλης των Αθηνών στην Ακαδηµία Πλάτωνος: ιεθνής Αρχιτεκτονικός ιαγωνισµός εκπόνηση µελετών."», 2) η αλλαγή του έργου (Α/Α 16, Κ.Α.Ε ) µε τίτλο "ΥΝΤΗΡΗΗ ΙΚΥ ΙΚΤΥΥ ΑΡΜ ΙΤΗΤΑ ΝΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΡΓΛΑΒΙΑ 1." σε "ΥΝΤΗΡΗΗ ΩΝ ΑΡΜ ΙΤΗΤΑ ΚΩΝ ΕΝΤΗΤΩΝ ΤΕΩ ΝΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΡΓΛΑΒΙΑ 1.", µε τα ίδια οικονοµικά στοιχεία, σύµφωνα µε το αρ. πρωτ / έγγραφο της ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής µε θέµα «Ένταξη έργων στα πλαίσια της αναµόρφωσης του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Αττικής.», 3) η αλλαγή του έργου (Α/Α 17, Κ.Α.Ε ) µε τίτλο "ΕΠΙΚΕΥΗ - ΥΝΤΗΡΗΗ ΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΦΩΤΙΜΥ Ε Υ ΑΡΜ ΙΤΗΤΑ ΝΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΕΤΥ 2010." σε "ΗΛΕΚΤΡΦΩΤΙΜ ΩΝ ΑΡΜ ΙΤΗΤΑ ΚΩΝ ΕΝΤΗΤΩΝ ΤΕΩ ΝΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ.", µε τα ίδια οικονοµικά στοιχεία, σύµφωνα µε το αρ. πρωτ / έγγραφο της ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής µε θέµα «Ένταξη έργων στα πλαίσια της αναµόρφωσης του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Αττικής.» και 4) η αλλαγή του έργου (Α/Α 33, Κ.Α.Ε ) µε τίτλο "ΚΕΝΤΡ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΑΥΤΙΜ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΠΑΙ ΙΥ ΕΦΗΒΥ." σε "ΠΑΙ ΙΚ ΤΑΘΜ ΕΠΙ ΤΗ Υ ΡΑΜΦΥ 11,.Τ. 44 ΗΜΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ.", µε τα ίδια οικονοµικά στοιχεία, σύµφωνα µε την οικοδοµική άδεια του έργου (αριθµός άδειας 679/2011). Μετά από τα παραπάνω, η ανακατανοµή του ορίου πληρωµών, όπως αυτό είχε εγκριθεί µε την υπ αριθµ. 285/ απόφαση της 26 ης υνεδρίασης του Περιφερειακού υµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής µε θέµα: «Έγκριση προγράµµατος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής έτους», Α Α: 4577Λ7-ΩΚ1, από σε , µειωµένο κατά , παρουσιάζεται αναλυτικά στον κατωτέρω συγκεντρωτικό πίνακα. 6

7 ΚΑΤΑΝΜΗ ΠΙΤΩΕΩΝ ΑΝΑ ΚΗ ΕΝΤΗΤΑ - Ι ΙΑ ΧΡΗΜΑΤ ΤΗΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕ - ΠΡΤΕΙΝΜΕΝΕ ΠΙΤΩΕΙ ΥΝΛ ΚΕ ΕΝΤΗΤΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕ ΠΙΤΩΕΙ ΠΡΤΕΙΝΜΕΝΕ ΠΙΤΩΕΙ ΙΑΦΡΑ Π.Ε. ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΥ ΤΜΕΑ ΒΡΕΙΥ ΤΜΕΑ ΝΤΙΥ ΤΜΕΑ ΥΤΙΚΥ ΤΜΕΑ ΥΝΛ Π.Ε. ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΤΛΙΚΗ ΥΤΙΚΗ ΝΗΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΝΛ Β. ΕΝΤΑΞΕΙ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤ ΤΥΜΕΝΩΝ ΑΠ Τ ΕΠΑ (ΥΝΗΜΜΕΝ ΠΙΝΑΚΑ ). Προτείνεται η ένταξη δεκατεσσάρων (14) έργων του συνηµµένου πίνακα, τα οποία έχουν ενταχθεί σε επιχειρησιακά προγράµµατα του ΕΠΑ , συνολικής δηµόσιας δαπάνης ,64. Όλα τα ανωτέρω έργα έχουν την έγκριση σκοπιµότητας υποβολής πρότασης του Περιφερειακού υµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής. Γ. ΕΝΩΜΑΤΩΗ ΕΡΓΩΝ Ω ΕΡΓΑ ΤΡΙΤΩΝ. Προτείνεται η ενσωµάτωση των παρακάτω δύο (2) έργων, ως Έργα Τρίτων, ύστερα από αποφάσεις του Περιφερειακού υµβουλίου Αττικής: 1. «υντήρηση - Βελτίωση για την οδική ασφάλεια επαρχιακού οδικού δικτύου ήµου αλαµίνας Ν. Αττικής», σύµφωνα µε την υπ αριθµ. 205/ απόφαση της 21 ης υνεδρίασης του Περιφερειακού υµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής µε θέµα: Έγκριση σκοπιµότητας και έγκριση σύναψης και όρων προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ήµου αλαµίνας για την εκτέλεση του έργου µε τίτλο: «υντήρηση - Βελτίωση για την οδική ασφάλεια επαρχιακού οδικού δικτύου ήµου αλαµίνας Ν. Αττικής», συνολικού προϋπολογισµού ,00 (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.), µε χρηµατοδότηση από πόρους του Τ.Ε.. Α.Ε. 2. «Ανάπτυξη του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου ως κέντρου αριστείας στην φυτουγεία και φυτοπροστασία», σύµφωνα µε την υπ αριθµ. 202/ απόφαση της 20 ης υνεδρίασης του Περιφερειακού υµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής µε θέµα: Έγκριση σκοπιµότητας και έγκριση σύναψης και όρων προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της 7

8 Περιφέρειας Αττικής και του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου για το έργο µε τίτλο: «Ανάπτυξη του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου ως κέντρου αριστείας στην φυτουγεία και φυτοπροστασία», συνολικού προϋπολογισµού ,44 (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.). Κατόπιν των ανωτέρω: ΕΙΗΓΥΜΑΤΕ την έγκριση της Α τροποποίησης του Προγράµµατος Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής, σύµφωνα µε τους συνηµµένους πίνακες. Το Περιφερειακό υµβούλιο Αττικής µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του αποφασίζει κατά πλειοψηφία Εγκρίνει την Α τροποποίηση του Προγράµµατος Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής έτους, σύµφωνα µε τους συνηµµένους πίνακες. Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί ύµβουλοι κ.κ. Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Αγγελονίδη Χρηστίνα, Βακάλης Ευάγγελος, Ζαφειρίου Ελένη, Κοκκινόπουλος Ιπποκράτης, Κυπραίος ηµήτριος, Φλούδα Γεωργία. Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί ύµβουλοι κ.κ. Αλεβίζος Περικλής, Αυγερινός Αθανάσιος, Βασιλάκη Ειρήνη (Ρένα), αµάσκος Χαράλαµπος, Ζαφειρόπουλος Γρηγόριος, Ηλίας Ιωάννης, Καµµένος Γεώργιος, Καραΐνδρου Θάλεια, Καραµανλή Άννα, Μανώλης Ιωάννης, πυρίδων πυρίδων, Κουρούσης Χρήστος, Αθανασίου Αθανάσιος, ηµαράς Ιωάννης, Παναγούλης Ευστάθιος, Πιπιλή Αικατερίνη, ιάκος Κων/νος, ηµαράς Γεώργιος, Χάγιος Άγγελος, Καπάταης Χρήστος. ΠΡΕ Ρ ΤΥ Π.. Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΥ Π.. ΚΩΝΤΑΝΤΙΝ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ 8

9 Δ/ΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΥ ΠΡΓΡΑΜΜΑΤΙΜΥ Α ΤΡΠΠΙΗΗ Π.Ε.Ε. ΚΗ ΕΝΤΗΤΑ K.T. ΑΘΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Α : ΤΡΠΠΙΗΕΙ ΕΡΓΩΝ (ΙΔΙΑ ΧΡΗΜΑΤΔΤΗΗ) 10/9/ Α/Α ΤΙΤΛ ΕΡΓΥ ΕΠΙΚΕΥΗ - ΑΝΥΨΩΗ Ή ΚΑΤΑΒΙΒΑΜ ΦΡΕΑΤΙΩΝ Ε ΔΥ ΑΡΜΔΙΤΗΤΑ ΝΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΕΤΥ ΑΝΑΠΛΑΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΙΑΥΛΗ ΔΗΜΥ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ. ΔΙΑΜΡΦΩΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΙΝΥ Τ ΧΩΡΥ ΠΡΦΥΓΙΚΩΝ ΠΛΥΚΑΤΙΚΙΩΝ ΠΕΡΙΧΗ 72 ΔΗΜΥ ΤΑΥΡΥ. ΑΝΑΚΑΤΑΚΕΥΗ ΒΕΛΤΙΩΗ ΤΥ ΠΛΕΔΜΙΚΥ ΙΤΥ ΠΕΡΙΧΗ ΩΡΥ ΔΗΜΥ ΔΑΦΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΥ ΕΜΠΡΙΚΥ ΚΕΝΤΡΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΗ ΙΚΝΜΙΑ. ΕΠΙΚΕΥΕ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΥ ΤΕΓΑΖΝΤΑΙ ΥΠΗΡΕΙΕ ΤΗ ΝΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ. ΕΠΙΚΕΥΕ ΕΠΕΜΒΑΕΙ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΥ ΤΕΓΑΖΝΤΑΙ ΥΠΗΡΕΙΕ ΤΗ ΝΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΡΓΛΑΒΙΑ Β'. ΕΙΔ ΕΡΓΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜ ΥΡΙΚ ΖΩΗ ΖΩΗ ΖΩΗ ΚΤΙΡΙΑΚ - ΥΠΔΜΕ ΚΤΙΡΙΑΚ - ΥΠΔΜΕ ΘΕΗ ΕΡΓΥ ΔΙΑΔΗΜΤΙΚ ΚΑΕ ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙ Α - ΧΑΛΚΗΔΝΑ ΜΧΑΤΥ ΤΑΥΡΥ ΔΑΦΝΗ - ΥΜΗΤΤΥ ΔΙΑΔΗΜΤΙΚ ΔΙΑΔΗΜΤΙΚ ΑΡΜΔΙΤΗΤΑ ΥΛΠΙΗΗ ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ - ΧΑΛΚΗΔΝΑ ΜΧΑΤΥ - ΤΑΥΡΥ ΔΑΦΝΗ - ΥΜΗΤΤΥ ΜΧΑΤΥ - ΤΑΥΡΥ ΔΑΦΝΗ - ΥΜΗΤΤΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ ΠΡΫΠΛΓΙΜ ΔΕΜΕΥΗ) ΠΡΤΕΙΝΜΕΝ ΠΡΫΠΛΓΙΜ ΔΕΜΕΥΗ) ΚΗ ΕΝΤΗΤΑ K.T. ΑΘΗΝΩΝ ΥΝΛ ΕΩ ΙΔΙΑ ΧΡΗΜΑΤΔΤΗΗ - ΤΡΠΠΙΗΕΙ ΕΡΓΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕ ΠΡΤΕΙΝΜΕΝΕ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 ελίδα 1 από 5

10 Δ/ΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΥ ΠΡΓΡΑΜΜΑΤΙΜΥ Α ΤΡΠΠΙΗΗ Π.Ε.Ε. ΚΗ ΕΝΤΗΤΑ K.T. ΑΘΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Α : ΤΡΠΠΙΗΕΙ ΕΡΓΩΝ (ΙΔΙΑ ΧΡΗΜΑΤΔΤΗΗ) 10/9/ Α/Α ΤΙΤΛ ΕΡΓΥ ΕΙΔ ΕΡΓΥ ΘΕΗ ΕΡΓΥ ΚΑΕ ΑΡΜΔΙΤΗΤΑ ΥΛΠΙΗΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ ΠΡΫΠΛΓΙΜ ΔΕΜΕΥΗ) ΠΡΤΕΙΝΜΕΝ ΠΡΫΠΛΓΙΜ ΔΕΜΕΥΗ) ΥΝΛ ΕΩ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕ ΠΡΤΕΙΝΜΕΝΕ 7 ΗΜΑΝΗ (ΡΙΖΝΤΙΑ - ΚΑΤΑΚΡΥΦΗ) ΔΩΝ ΑΡΜΔΙΤΗΤΑ ΝΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΕΤΥ ΔΙΑΔΗΜΤΙΚ , , , , , , ΤΡΙΩΡΦ ΚΤΙΡΙ ΜΕ ΥΠΓΕΙ - ΔΗΜΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΘΗΚΗ (ΔΗΜΥ ΥΜΗΤΤΥ). ΛΚΛΗΡΩΗ ΕΡΓΑΙΩΝ ΑΠΚΑΤΑΤΑΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗ ΙΕΡΑ ΜΝΗ ΕΙΔΙΩΝ ΤΗ ΘΕΤΚΥ ΒΥΡΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙΑ ΤΗ Ω ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΥ ΞΕΝΩΝΑ ΕΚΘΕΤΗΡΙΥ ΕΚΚΛΗΙΑΤΙΚΗ ΛΚΛΗΡΩΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΑΝΑΠΛΑΗ ΕΙΔΥ - ΕΞΔΥ ΔΗΜΥ ΑΡΙΑΝΗ ΓΕΙΤΝΙΚΑ ΤΗ ΠΑΝΕΠΙΤΗΜΙΥΠΛΗ. ΔΙΑΤΡΩΗ ΧΛΤΑΠΗΤΑ Τ ΓΗΠΕΔ ΡΥΦ. ΕΩΤΕΡΙΚΕ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΕΙ ΑΝΑΝΙΗ Τ ΚΥΡΙΑΖΙΔΕΙ ΚΤΙΡΙ ΓΙΑ ΤΕΓΑΗ ΜΝΑΔΑ ΤΗΡΙΞΗ ΥΓΓΕΝΩΝ ΠΕΡΙΘΑΛΠΜΕΝΩΝ Τ Γ.Ν.Ν.Θ.Α. "Η ΩΤΗΡΙΑ". ΠΛΙΤΙΜ ΚΙΝΩΝΙΚΕ ΥΠΔΜΕ - ΞΕΝΩΝΑ ΖΩΗ ΑΘΛΗΤΙΜ ΔΑΦΝΗ - ΥΜΗΤΤΥ ΒΥΡΩΝΑ ΑΡΙΑΝΗ ΔΑΦΝΗ - ΥΜΗΤΤΥ ΙΕΡΑ ΜΝΗ ΕΙΔΙΩΝ ΤΗ ΘΕΤΚΥ ΒΥΡΩΝΑ ΑΡΙΑΝΗ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΙΝΩΝΙΚΕ Γ.Ν.Ν.Θ.Α. "Η ΥΠΔΜΕ ΩΤΗΡΙΑ" ΥΓΕΙΑ Γ.Ν.Ν.Θ.Α. "Η ΩΤΗΡΙΑ" ΔΑΦΝΗ - ΥΜΗΤΤΥ , , , , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , ,00 ελίδα 2 από 5

11 Δ/ΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΥ ΠΡΓΡΑΜΜΑΤΙΜΥ Α ΤΡΠΠΙΗΗ Π.Ε.Ε. ΚΗ ΕΝΤΗΤΑ K.T. ΑΘΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Α : ΤΡΠΠΙΗΕΙ ΕΡΓΩΝ (ΙΔΙΑ ΧΡΗΜΑΤΔΤΗΗ) 10/9/ Α/Α ΤΙΤΛ ΕΡΓΥ ΑΞΙΛΓΗΗ ΚΑΤΑΚΡΥΦΗ ΡΙΖΝΤΙΑ ΗΜΑΝΗ ΤΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΥ ΔΙΚΥ ΔΙΚΤΥΥ. ΑΝΑΠΛΑΗ ΝΗΙΔΑ ΤΗ Λ. ΒΕΪΚΥ ΚΥΚΛΦΡΙΑΚΕ ΡΥΘΜΙΕΙ ΔΗΜΥ ΓΑΛΑΤΙΥ. ΕΙΔ ΕΡΓΥ - ΜΕΛΕΤΗ ΖΩΗ ΘΕΗ ΕΡΓΥ ΔΙΑΔΗΜΤΙΚ ΚΑΕ ΑΡΜΔΙΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΙΥ ΓΑΛΑΤΙΥ ΥΛΠΙΗΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ ΠΡΫΠΛΓΙΜ ΔΕΜΕΥΗ) ΠΡΤΕΙΝΜΕΝ ΠΡΫΠΛΓΙΜ ΔΕΜΕΥΗ) ΥΝΛ ΕΩ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕ ΠΡΤΕΙΝΜΕΝΕ , ,00 0, , , , , ,39 0, , , , ΛΚΛΗΡΩΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΤΥ ΠΕΔΙΥ ΤΥ ΑΡΕΩ. ΥΝΤΗΡΗΗ ΔΩΝ ΑΡΜΔΙΤΗΤΑ ΚΩΝ ΕΝΤΗΤΩΝ ΤΕΩ ΝΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΡΓΛΑΒΙΑ 1. ΗΛΕΚΤΡΦΩΤΙΜ ΔΩΝ ΑΡΜΔΙΤΗΤΑ ΚΩΝ ΕΝΤΗΤΩΝ ΤΕΩ ΝΜΑΡΧΙΑ ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΧΕΤΕΥΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΒΡΕΦΝΗΠΙΑΚΩΝ ΤΑΘΜΩΝ. ΖΩΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜ ΥΡΙΚ ΚΙΝΩΝΙΚΕ ΥΠΔΜΕ - ΒΡΕΦΝΗΠΙ ΑΚΙ ΤΑΘΜΙ ΔΙΑΔΗΜΤΙΚ ΔΙΑΔΗΜΤΙΚ , ,64 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , ,00 20 ΑΝΑΚΑΤΑΚΕΥΗ ΔΙΠΛΑΡΕΙΥ ΧΛΗ. ΚΤIΡΙΑΚ , ,00 0, , , ,00 ελίδα 3 από 5

12 Δ/ΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΥ ΠΡΓΡΑΜΜΑΤΙΜΥ Α ΤΡΠΠΙΗΗ Π.Ε.Ε. ΚΗ ΕΝΤΗΤΑ K.T. ΑΘΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Α : ΤΡΠΠΙΗΕΙ ΕΡΓΩΝ (ΙΔΙΑ ΧΡΗΜΑΤΔΤΗΗ) 10/9/ Α/Α ΤΙΤΛ ΕΡΓΥ ΕΙΔ ΕΡΓΥ ΘΕΗ ΕΡΓΥ ΚΑΕ ΑΡΜΔΙΤΗΤΑ ΥΛΠΙΗΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ ΠΡΫΠΛΓΙΜ ΔΕΜΕΥΗ) ΠΡΤΕΙΝΜΕΝ ΠΡΫΠΛΓΙΜ ΔΕΜΕΥΗ) ΥΝΛ ΕΩ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕ ΠΡΤΕΙΝΜΕΝΕ ΑΞΙΠΙΗΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗ ΙΕΡΑ ΔΥ 84. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΡΧΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΙΩΝ (ΜΕΩ INTERNET) ΤΗ ΝΜΑΡΧΙΑ ΠΡ ΤΥ ΠΛΙΤΕ ΤΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΕΠΙΚΕΥΗ ΒΑΦΗ ΤΙ ΡΑΜΠΕ ΑΜΕΑ ΔΗΜΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ. ΚΤIΡΙΑΚ - ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΡΕΥΝΑ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , ,00 24 ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΥΠΔΜΩΝ ΕΘΝΙΚΥ ΚΗΠΥ. ΖΩΗ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ , ,00 0, , , ,00 25 ΑΙΘΗΤΙΚΕ ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΕΘΝΙΚΥ ΚΗΠΥ. ΖΩΗ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ , ,00 0, , , ,00 26 ΜΕΛΕΤΕ ΑΙΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΕΘΝΙΚΥ ΚΗΠΥ. ΖΩΗ - ΜΕΛΕΤΗ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ , ,00 0, , , ,00 27 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ (ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΤΙ ΙΧΘΥΚΑΛΕ) ΤΗΝ. ΖΩΗ - ΜΕΛΕΤΗ , ,00 0, , , ,00 ελίδα 4 από 5

13 Δ/ΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΥ ΠΡΓΡΑΜΜΑΤΙΜΥ Α ΤΡΠΠΙΗΗ Π.Ε.Ε. ΚΗ ΕΝΤΗΤΑ K.T. ΑΘΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Α : ΤΡΠΠΙΗΕΙ ΕΡΓΩΝ (ΙΔΙΑ ΧΡΗΜΑΤΔΤΗΗ) 10/9/ Α/Α 28 ΤΙΤΛ ΕΡΓΥ ΑΡΧΑΙΛΓΙΚ ΜΥΕΙ ΤΗ ΠΛΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝ: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΝΙΚ ΔΙΑΓΩΝΙΜ - ΕΚΠΝΗΗ ΜΕΛΕΤΩΝ». ΕΙΔ ΕΡΓΥ ΠΛΙΤΙΜ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΗ ΕΡΓΥ ΚΑΕ ΑΡΜΔΙΤΗΤΑ ΥΠΥΡΓΕΙ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΛΙΤΙΜΥ & ΤΥΡΙΜΥ ΥΛΠΙΗΗ ΥΠΥΡΓΕΙ ΠΛΙΤΙΜ Υ & ΤΥΡΙΜΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ ΠΡΫΠΛΓΙΜ ΔΕΜΕΥΗ) ΠΡΤΕΙΝΜΕΝ ΠΡΫΠΛΓΙΜ ΔΕΜΕΥΗ) ΥΝΛ ΕΩ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕ ΠΡΤΕΙΝΜΕΝΕ , ,00 0, , , ,00 29 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΤΕΡΕΩΝ ΑΠΒΛΗΤΩΝ. ΖΩΗ - ΜΕΛΕΤΗ , ,00 0, , , ,00 30 ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΠΕΖΓΕΦΥΡΩΝ , ,00 0, , , ,00 31 ΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΧΥΗ ΤΥ ΥΝΔΙΚΥ ΜΕΓΑΡΥ ΜΕ ΤΡΠΠΙΗΗ ΕΩΤΕΡΙΚΩΝ ΨΕΩΝ ΕΠΙΚΕΥΗ ΜΑΝΤΡΤΙΧΥ. ΚΤΙΡΙΑΚ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΙΕΡΑ ΥΝΔ ΕΚΚΛΗΙΑ ΤΗ ΕΛΛΑΔ , ,00 0, , , ,00 32 ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΥΠΔΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΙΜΠΙΗ Η ΤΩΝ ΕΚΡΩΝ Ε.Ε.Λ. Αττικής (Α ΦΑΗ). ΥΔΡΕΥΗ - ΑΡΔΕΥΗ - ΑΠΧΕΤΕΥ Η , ,00 0, , , ,00 33 ΠΑΙΔΙΚ ΤΑΘΜ ΕΠΙ ΤΗ ΔΥ ΡΑΜΦΥ 11,.Τ. 44 ΔΗΜΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ. ΚΙΝΩΝΙΚΕ ΥΠΔΜΕ - ΠΑΙΔΙΑ - ΕΦΗΒΙ ΙΕΡΑ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΡΧΙΕΠΙΚΠΗ ΑΘΗΝΩΝ , ,00 0, , , ,00 33 ΥΝΛ Α , , , , , ,03 ελίδα 5 από 5

14 Δ/ΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΥ ΠΡΓΡΑΜΜΑΤΙΜΥ Α ΤΡΠΠΙΗΗ Π.Ε.Ε. ΚΗ ΕΝΤΗΤΑ B.T. ΑΘΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Α : ΤΡΠΠΙΗΕΙ ΕΡΓΩΝ (ΙΔΙΑ ΧΡΗΜΑΤΔΤΗΗ) 10/9/ Α/Α ΤΙΤΛ ΕΡΓΥ ΕΙΔ ΕΡΓΥ ΘΕΗ ΕΡΓΥ ΚΑΕ 1 2 ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΥΛΛΕΚΤΗΡΙΥ ΑΓΩΓΥ ΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΧΗ ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ ΔΥ ΑΝΔΡΥΤΥ (ΔΗΜΥ ΚΗΦΙΙΑ). ΑΝΑΠΛΑΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΘΕΑΤΡΥ (ΜΙΝΩΤΗ) ΔΗΜΥ ΗΡΑΚΛΕΙΥ. ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡ ΙΚ ΖΩΗ ΚΗΦΙΙΑ ΑΡΜΔΙΤΗΤΑ ΚΗΦΙΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΥ ΗΡΑΚΛΕΙΥ ΥΛΠΙΗΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ ΠΡΫΠΛΓΙΜ ΔΕΜΕΥΗ) ΠΡΤΕΙΝΜΕΝ ΠΡΫΠΛΓΙΜ ΔΕΜΕΥΗ) ΚΗ ΕΝΤΗΤΑ B.T. ΑΘΗΝΩΝ ΥΝΛ ΕΩ ΙΔΙΑ ΧΡΗΜΑΤΔΤΗΗ - ΤΡΠΠΙΗΕΙ ΕΡΓΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕ ΠΡΤΕΙΝΜΕΝΕ , , , , , , , , , , , ,00 3 ΔΙΑΜΡΦΩΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΙΝΥ ΑΝΑΨΥΧΗ ΤΥ ΠΑΡΚΥ ΗΒΗ ΤΥ ΔΗΜΥ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ. ΖΩΗ ΚΗΦΙΙΑ ΚΗΦΙΙΑ , , , , , ,00 4 ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΠΡΑΙΝΥ ΑΛΥ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΤΑΗ Τ Δ. ΨΥΧΙΚΥ. ΖΩΗ ΨΥΧΙΚΥ - ΦΙΛΘΕΗ ΨΥΧΙΚΥ - ΦΙΛΘΕΗ ΨΥΧΙΚΥ - ΦΙΛΘΕΗ , , , , , , ΑΝΑΠΛΑΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕΡΙΧΗ ΒΡΕΙΩ ΓΥΜΝΑΙΥ ( ΗΡΑΚΛΕΙΥ). ΖΩΗ ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΑΓΩΓΩΝ ΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ) Ε ΔΙΑΦΡΕ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡ ΠΕΡΙΧΕ ΤΥ ΔΗΜΥ ΙΚ ΚΗΦΙΙΑ, ΕΝΤ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΡΡΗ ΤΩΝ ΚΑΜΕΝΩΝ ΔΑΙΚΩΝ ΕΚΤΑΕΩΝ. ΗΡΑΚΛΕΙΥ ΗΡΑΚΛΕΙΥ ΚΗΦΙΙΑ ΚΗΦΙΙΑ , , , , , , , , , , , ,00 ελίδα 1 από 2

15 Δ/ΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΥ ΠΡΓΡΑΜΜΑΤΙΜΥ Α ΤΡΠΠΙΗΗ Π.Ε.Ε. ΚΗ ΕΝΤΗΤΑ B.T. ΑΘΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Α : ΤΡΠΠΙΗΕΙ ΕΡΓΩΝ (ΙΔΙΑ ΧΡΗΜΑΤΔΤΗΗ) 10/9/ Α/Α ΤΙΤΛ ΕΡΓΥ ΕΙΔ ΕΡΓΥ ΘΕΗ ΕΡΓΥ ΚΑΕ ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΥ ΒΙΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΜΩΝ Τ ΔΗΜ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ Α) ΜΕΤΑΤΡΠΗ ΤΗ ΔΥ ΑΘΗΝΑ Ε ΒΙΚΛΙΜΑΤΙΚΗ Δ Β) ΜΕΤΑΤΡΠΗ ΤΗ ΔΥ ΒΑΡΝΑΛΗ Ε ΒΙΚΛΙΜΑΤΙΚΗ Δ. ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΧΕΤΕΥΗ ΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΥ ΜΕΛΙΙΩΝ ΤΙ ΔΥ 17 ΝΕΜΒΡΗ, ΑΛΑΜΙΝ, ΔΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑ, ΒΕΝΙΖΕΛΥ, ΛΕΩΦΡΥ ΒΥΡΩΝΑ Κ.Λ.Π. ΑΝΑΠΛΑΗ ΕΜΠΡΙΚΥ ΙΤΡΙΚΥ ΚΕΝΤΡΥ ΤΥ ΔΗΜΥ ΜΕΤΑΜΡΦΩΗ. ΖΩΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡ ΙΚ ΖΩΗ ΜΕΛΕΤΗ ΡΙΘΕΤΗΗ ΡΕΜΑΤ ΚΝΤΧΡΗΤΥ ΜΕΛΕΤΗ ΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡ ΑΠΑΓΩΓΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΙΚ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΧΩΝ ΡΕΜΑΤ (ΔΗΜΥ ΚΗΦΙΙΑ). ΚΗΦΙΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ ΜΕΤΑΜΡΦΩ Η ΚΗΦΙΙΑ ΑΡΜΔΙΤΗΤΑ ΚΗΦΙΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ ΜΕΤΑΜΡΦΩ Η ΚΗΦΙΙΑ ΥΛΠΙΗΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ ΠΡΫΠΛΓΙΜ ΔΕΜΕΥΗ) ΠΡΤΕΙΝΜΕΝ ΠΡΫΠΛΓΙΜ ΔΕΜΕΥΗ) ΥΝΛ ΕΩ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕ ΠΡΤΕΙΝΜΕΝΕ , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , ,00 10 ΥΝΛ Α , , , , , ,00 ελίδα 2 από 2

16 Δ/ΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΥ ΠΡΓΡΑΜΜΑΤΙΜΥ Α ΤΡΠΠΙΗΗ Π.Ε.Ε. ΚΗ ΕΝΤΗΤΑ N.T. ΑΘΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Α : TΡΠΠΙΗΕΙ ΕΡΓΩΝ (ΙΔΙΑ ΧΡΗΜΑΤΔΤΗΗ) 10/9/ Α/Α ΤΙΤΛ ΕΡΓΥ ΕΙΔ ΕΡΓΥ ΘΕΗ ΕΡΓΥ ΚΑΕ ΑΡΜΔΙΤΗΤΑ ΥΛΠΙΗΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ ΠΡΤΕΙΝΜΕΝ ΠΡΫΠΛΓΙΜ ΠΡΫΠΛΓΙΜ ΔΕΜΕΥΗ) ΔΕΜΕΥΗ) ΥΝΛ ΕΩ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕ ΠΡΤΕΙΝΜΕΝΕ ΚΗ ΕΝΤΗΤΑ N.T. ΑΘΗΝΩΝ ΙΔΙΑ ΧΡΗΜΑΤΔΤΗΗ - ΤΡΠΠΙΗΕΙ ΕΡΓΩΝ ΑΓΩΓΙ ΜΒΡΙΩΝ Τ ΔΗΜ ΑΛΙΜΥ (Λ. ΑΛΙΜΥ - ΒΑΛΙΑΝΥ - ΜΕΤΑΞΑ Κ.Λ.Π.). ΚΑΘΑΡΙΜ ΑΚΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑ ΕΤΥ ΑΝΑΠΛΑΗ ΤΥ ΕΜΠΡΙΚΥ ΚΕΝΤΡΥ ΤΗ ΔΥ ΚΥΠΡΥ Τ ΔΗΜ ΑΡΓΥΡΥΠΛΗ. ΕΠΙΚΕΥΗ ΔΙΑΔΡΜΩΝ ΠΑΡΚΥ "ΦΛΙΒ". ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΑΓΩΓΥ ΜΒΡΙΩΝ ΔΥ ΜΙΛΗΤΥ ( ΑΡΓΥΡΥΠΛΗ). ΚΑΘΑΡΙΜ ΑΚΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑ ΕΤΥ ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΧΗ ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ. ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥ ΡΙΚ ΖΩΗ ΖΩΗ ΖΩΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥ ΡΙΚ ΖΩΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥ ΡΙΚ ΑΛΙΜΥ ΓΛΥΦΑΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΥ ΑΡΓΥΡΥΠΛΗ ΠΑΛΑΙΥ ΦΑΛΗΡΥ ΕΛΛΗΝΙΚΥ ΑΡΓΥΡΥΠΛΗ ΓΛΥΦΑΔΑ ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΛΙΜΥ ΓΛΥΦΑΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΥ - ΑΡΓΥΡΥΠΛΗ ΠΑΛΑΙΥ ΦΑΛΗΡΥ ΕΛΛΗΝΙΚΥ - ΑΡΓΥΡΥΠΛΗ ΓΛΥΦΑΔΑ ΓΛΥΦΑΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΥ - ΑΡΓΥΡΥΠΛΗ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,64 0, , , , , , , , ΑΝΑΚΑΤΑΚΕΥΗ ΤΥ ΓΗΠΕΔΥ ΠΔΦΑΙΡΥ Β' ΓΥΜΝΑΤΗΡΙΥ, ΤΥ ΔΗΜΥ ΑΡΓΥΡΥΠΛΗ. ΒΡΕΦΝΗΠΙΑΚ ΤΑΘΜ ΕΠΙ ΤΗ ΔΥ ΚΜΝΗΝΩΝ (ΚΤΙΡΙ Α - ΠΑΙΔΙΚ ΤΑΘΜ ΔΥΝ. 40 ΝΗΠΙΩΝ) ΔΗΜΥ ΑΡΓΥΡΥΠΛΗ. ΑΘΛΗΤΙΜ ΚΙΝΩΝΙΚΕ ΥΠΔΜΕ - ΒΡΕΦΝΗΠΙΑ ΚΙ ΤΑΘΜΙ ΕΛΛΗΝΙΚΥ ΑΡΓΥΡΥΠΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΥ ΑΡΓΥΡΥΠΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΥ - ΑΡΓΥΡΥΠΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΥ - ΑΡΓΥΡΥΠΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΥ - ΑΡΓΥΡΥΠΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΥ - ΑΡΓΥΡΥΠΛΗ ελίδα 1 από , , , , , , , , , , , ,00

17 Δ/ΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΥ ΠΡΓΡΑΜΜΑΤΙΜΥ Α ΤΡΠΠΙΗΗ Π.Ε.Ε. ΚΗ ΕΝΤΗΤΑ N.T. ΑΘΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Α : TΡΠΠΙΗΕΙ ΕΡΓΩΝ (ΙΔΙΑ ΧΡΗΜΑΤΔΤΗΗ) 10/9/ Α/Α ΤΙΤΛ ΕΡΓΥ ΕΙΔ ΕΡΓΥ ΘΕΗ ΕΡΓΥ ΚΑΕ 10 ΑΝΑΚΑΤΑΚΕΥΗ ΑΠΔΥΤΗΡΙΩΝ - ΛΥΤΡΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ, ΑΝΑΚΑΤΑΚΕΥΗ ΧΩΡΥ ΕΝΔΙΑΙΤΗΕΩ ΑΠΔΥΤΗΡΙΩΝ ΛΥΤΡΩΝ ΠΡΩΠΙΚΥ, ΔΙΑΜΡΦΩΗ ΑΠΘΗΚΗ ΜΗΧΑΝΥΡΓΕΙΥ, ΑΠΚΑΤΑΤΑΗ ΠΡΒΑΙΜΤΗΤΑ Α.Μ.Ε.Α. ΚΛΥΜΒΗΤΗΡΙΥ Δ.Α.Κ. Τ ΔΗΜ ΠΑΛΑΙΥ ΦΑΛΗΡΥ. ΑΘΛΗΤΙΜ ΠΑΛΑΙΥ ΦΑΛΗΡΥ ΑΡΜΔΙΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΥ ΦΑΛΗΡΥ & Δ.Α.Κ. ΥΛΠΙΗΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ ΠΡΤΕΙΝΜΕΝ ΠΡΫΠΛΓΙΜ ΠΡΫΠΛΓΙΜ ΔΕΜΕΥΗ) ΔΕΜΕΥΗ) ΥΝΛ ΕΩ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕ ΠΡΤΕΙΝΜΕΝΕ , ,00 0, , , ,00 10 ΥΝΛ Α , , , , , ,00 ελίδα 2 από 2

18 Δ/ΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΥ ΠΡΓΡΑΜΜΑΤΙΜΥ Α ΤΡΠΠΙΗΗ Π.Ε.Ε. ΚΗ ΕΝΤΗΤΑ Δ.Τ. ΑΘΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Α : ΤΡΠΠΙΗΕΙ ΕΡΓΩΝ (ΙΔΙΑ ΧΡΗΜΑΤΔΤΗΗ) 10/9/ Α/Α ΤΙΤΛ ΕΡΓΥ ΕΙΔ ΕΡΓΥ ΘΕΗ ΕΡΓΥ ΚΑΕ ΑΡΜΔΙΤΗΤΑ ΥΛΠΙΗΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ ΠΡΫΠΛΓΙΜ ΔΕΜΕΥΗ) ΠΡΤΕΙΝΜΕΝ ΠΡΫΠΛΓΙΜ ΔΕΜΕΥΗ) ΥΝΛ ΕΩ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕ ΠΡΤΕΙΝΜΕΝΕ ΚΗ ΕΝΤΗΤΑ Δ.Τ. ΑΘΗΝΩΝ ΙΔΙΑ ΧΡΗΜΑΤΔΤΗΗ - ΤΡΠΠΙΗΕΙ ΕΡΓΩΝ 1 ΑΓΩΓΙ ΜΒΡΙΩΝ ΔΩΝ ΛΑΚΑΡΑΤΥ - Ρ. ΦΕΡΑΙΥ - Μ. ΑΙΑ - ΜΥΤΡΑ - ΔΑΦΝΗ - ΑΙΜΙΛΙΑ ΔΗΜΥ ΚΑΜΑΤΕΡΥ. ΑΝΤΙΠΛΗΜΜ ΥΡΙΚ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΥ , , , , , ,20 2 ΑΓΩΓΙ ΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΥ ΠΕΡΙΤΕΡΙΥ (ΑΝΘΥΠΛΗ, ΑΠΡΑ ΧΩΜΑΤΑ, ΝΕΑ ΖΩΗ, ΛΦ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ). ΑΝΤΙΠΛΗΜΜ ΥΡΙΚ ΠΕΡΙΤΕΡΙΥ ΠΕΡΙΤΕΡΙΥ , , , , , , ΕΝΙΧΥΗ ΑΤΙΚΥ ΠΡΑΙΝΥ ΤΗΝ ΠΕΡΙΧΗ ΤΩΝ ΔΩΝ ΡΥΖΜΥΛΩΝ ΛΥΚΑΒΗΤΤΥ ΔΗΜΥ ΑΙΓΑΛΕΩ (ΔΙΑΜΡΦΩΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΙΝΥ ΑΝΑΨΥΧΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΧΗ ΡΩΙΚΑ ΔΗΜΥ ΑΙΓΑΛΕΩ). ΔΙΑΜΡΦΩΗ ΠΑΡΚΥ ΙΤΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ Τ ΤΡΑΤΠΕΔ ΔΗΜΥ ΧΑΪΔΑΡΙΥ. ΖΩΗ ΖΩΗ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΙΓΑΛΕΩ ΧΑΪΔΑΡΙΥ ΧΑΪΔΑΡΙΥ , , , , , , , , , , , ,00 5 ΑΝΑΠΛΑΗ ΑΛΥ ΠΕΡΙΤΕΡΙΥ - ΔΙΑΜΡΦΩΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΙΝΥ. ΖΩΗ ΠΕΡΙΤΕΡΙΥ ΠΕΡΙΤΕΡΙΥ ΠΕΡΙΤΕΡΙ Υ , , , , , ,00 6 ΥΜΠΛΗΡΩΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΥ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ. ΑΝΤΙΠΛΗΜΜ ΥΡΙΚ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ , , , ,74 0, ,74 ελίδα 1 από 3

19 Δ/ΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΥ ΠΡΓΡΑΜΜΑΤΙΜΥ Α ΤΡΠΠΙΗΗ Π.Ε.Ε. ΚΗ ΕΝΤΗΤΑ Δ.Τ. ΑΘΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Α : ΤΡΠΠΙΗΕΙ ΕΡΓΩΝ (ΙΔΙΑ ΧΡΗΜΑΤΔΤΗΗ) 10/9/ Α/Α ΤΙΤΛ ΕΡΓΥ ΕΙΔ ΕΡΓΥ ΘΕΗ ΕΡΓΥ ΚΑΕ ΑΡΜΔΙΤΗΤΑ ΥΛΠΙΗΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ ΠΡΫΠΛΓΙΜ ΔΕΜΕΥΗ) ΠΡΤΕΙΝΜΕΝ ΠΡΫΠΛΓΙΜ ΔΕΜΕΥΗ) ΥΝΛ ΕΩ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕ ΠΡΤΕΙΝΜΕΝΕ ΑΠΚΑΤΑΤΑΗ ΔΑΙΚΗ ΒΛΑΤΗΗ - ΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕ ΦΥΤΕΥΕΙ Τ ΠΙΚΙΛ Ρ (ΠΕΡΙΧΗ Ι, Κ, Λ ). ΚΛΕΙΤ ΚΛΥΜΒΗΤΗΡΙ & ΓΥΜΝΑΤΗΡΙ Τ.Τ Β ΦΑΗ : ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΚΛΕΙΤΥ ΓΥΜΝΑΤΗΡΙΥ & ΔΙΑΜΡΦΩΗ Τ ΧΩΡΥ Τ ΔΗΜ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ. ΑΤΙΚΕ ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΑΝΑΠΛΑΗ ΑΔΙΑΜΡΦΩΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΗ ΠΡΩΗΝ 20ου ΔΗΜΤΙΚΥ ΧΛΕΙΥ Ε ΧΩΡΥ ΠΡΑΙΝΥ - ΑΝΑΨΥΧΗ ΕΝΠΙΗΗ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΤΥ ΠΕΖΔΡΜΩΝ. ΑΝΑΠΛΑΗ - ΔΗΜΙΥΡΓΙΑ ΠΔΗΛΑΤΔΡΜΥ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΠΡΒΑΙΜΤΗΤΑ ΕΠΙ ΤΗ ΔΥ ΘΗΒΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΑΠ ΙΔΜΕΝΕ ΕΩ ΑΓ. ΝΙΚΛΑΥ ΕΡΓ Α10/09) ΤΥ ΔΗΜΥ ΙΛΙΥ. ΑΝΑΚΑΤΑΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΙΜΙΝΙ ΔΙΑΜΡΦΩΗ ΔΥ Α. ΠΑΝΑΓΥΛΗ, ΤΥ ΔΗΜΥ ΙΛΙΥ. ΖΩΗ ΑΘΛΗΤΙΜ ΖΩΗ ΖΩΗ ΖΩΗ ΔΙΑΔΗΜΤΙΚ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΥ ΙΛΙΥ ΙΛΙΥ ΙΛΙΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΥ Α..Δ.Α , , , , , , ΙΛΙΥ ΙΛΙΥ ΙΛΙΥ , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , ,00 ελίδα 2 από 3

ΑΔΑ: ΒΛΛΗ7Λ7-Γ6Θ. Τηλ : 213 2063 532, 213 2063 718, 213 2063 775 fax : 213 2063 533 e-mail: ssona@patt.gov.gr 2014.

ΑΔΑ: ΒΛΛΗ7Λ7-Γ6Θ. Τηλ : 213 2063 532, 213 2063 718, 213 2063 775 fax : 213 2063 533 e-mail: ssona@patt.gov.gr 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα υλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού υµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. υγγρού 15-17 Ταχ.κωδ. :117

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Ω7Λ7-ΡΑΝ. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

ΑΔΑ: Β43Ω7Λ7-ΡΑΝ. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Ως προς τους δέκα (0) συνηµµένους πίνακες αντί τους οκτώ (8) ) Αθήνα, 0-0-202 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΤΤΙΚΗ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα υλλογικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Ψ7Λ7-Β24. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 fax : 213 2063 533 e-mail: ssona@patt.gov.gr

ΑΔΑ: ΒΛ4Ψ7Λ7-Β24. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 fax : 213 2063 533 e-mail: ssona@patt.gov.gr ΑΔΑ: ΒΛ4Ψ7Λ7-Β24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΞ7Λ7-5Σ8. Τηλ : 213 2063 532, 213 2063 718, 213 2063 775 fax : 213 2063 533 e-mail: ssona@patt.gov.gr

ΑΔΑ: ΒΙΨΞ7Λ7-5Σ8. Τηλ : 213 2063 532, 213 2063 718, 213 2063 775 fax : 213 2063 533 e-mail: ssona@patt.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΕ7Λ7-ΗΤΡ. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

ΑΔΑ: Β4ΛΕ7Λ7-ΗΤΡ. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ο07Λ7-ΞΙΓ. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

ΑΔΑ: 45Ο07Λ7-ΞΙΓ. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση ιοίκησης Τµήµα Συλλογικών Οργάνων Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15-17 Ταχ.κωδ. :117

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ097Λ7-Α0Β. Συνεδρίαση 12 η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 176/2014

ΑΔΑ: ΒΙ097Λ7-Α0Β. Συνεδρίαση 12 η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 176/2014 Συνεδρίαση 12 η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 176/2014 ΑΔΑ: ΒΙ097Λ7-Α0Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9Ν7Λ7-Δ3Ξ. Τηλ : 213 2063 532, 213 2063 718, 213 2063 775 fax : 213 2063 533 e-mail: ssona@patt.gov.gr

ΑΔΑ: ΒΛ9Ν7Λ7-Δ3Ξ. Τηλ : 213 2063 532, 213 2063 718, 213 2063 775 fax : 213 2063 533 e-mail: ssona@patt.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ. Καράµπελας Κωνσταντίνος Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ. κ. αµάσκος Χαράλαµπος Η Γραµµατέας του Π.Σ. κ.

Ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ. Καράµπελας Κωνσταντίνος Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ. κ. αµάσκος Χαράλαµπος Η Γραµµατέας του Π.Σ. κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Ταχ.δ/νση : Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος Ο Αντιπρόεδρος κ. Δαμάσκος Χαράλαμπος (Χάρης) Η Γραμματέας κ. Βρύνα Φωτεινή

Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος Ο Αντιπρόεδρος κ. Δαμάσκος Χαράλαμπος (Χάρης) Η Γραμματέας κ. Βρύνα Φωτεινή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής Ταχ.Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 fax : 213 2063 533 e-mail: ssona@patt.gov.gr

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 fax : 213 2063 533 e-mail: ssona@patt.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ. κ. ηµήτριο Ρέππα. κ. Ιωάννη Μαγκριώτη. κ. Ιωάννη Οικονοµίδη. Χαρ. Τρικούπη 182. Αθήνα 10178

Π Ρ Ο Σ. κ. ηµήτριο Ρέππα. κ. Ιωάννη Μαγκριώτη. κ. Ιωάννη Οικονοµίδη. Χαρ. Τρικούπη 182. Αθήνα 10178 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΥΝ ΕΜΟ ΑΝΩΝΥΜΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ & ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES Αρ. Πρωτ. 21750/ΓΒ/κσ Αθήνα, 29 Απριλίου 2010 Π Ρ Ο 1. Υπουργό ΥΠ.ΜΕ. Ι. κ. ηµήτριο

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 27 η. Ο Αντιπρόεδρος κ. αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης) Η Γραµµατέας κ. Βρύνα Φωτεινή

Συνεδρίαση 27 η. Ο Αντιπρόεδρος κ. αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης) Η Γραµµατέας κ. Βρύνα Φωτεινή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Ταχ. /νση : Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓ3Ω0Π-4. προγράµµατος του Δήµου Ωρωπού έτους 2011».

ΑΔΑ: 4ΑΓ3Ω0Π-4. προγράµµατος του Δήµου Ωρωπού έτους 2011». Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ ΡΑΤ Ι Α Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο Ν Ο Μ Ο Σ ΑΤ Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Ω Ρ Ω Π ΟΥ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο ΑΠ: 6294/ 15-04-2011 Αριθµός Απόφασης 51/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Θέµα: «Κατάρτιση και ψήφιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 12 η Απόφαση υπ αριθ. 390/2015 Στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Αριθμός Απόφασης 7/2013 Θέμα : «Κατάρτιση Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Κ. 84 100 Τηλ: 22813-61512 / 22813-61513

Τ.Κ. 84 100 Τηλ: 22813-61512 / 22813-61513 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τµήµα Συλλογικών Οργάνων Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου Ταχ. /νση : Πλ. Τσιροπινά Ερµούπολη, Σύρος Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση υπ αριθ. 1054/2015

Απόφαση υπ αριθ. 1054/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 27 η Απόφαση υπ αριθ. 1054/2015 Στην

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 44 o Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιχορήγηση προνοιακών ιδρυµάτων α τριµήνου 2013.

Θέµα 44 o Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιχορήγηση προνοιακών ιδρυµάτων α τριµήνου 2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 29 η Απόφαση υπ αριθµ. 1182/2013

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 27 η. Ο Αντιπρόεδρος κ. αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης) Η Γραµµατέας κ. Βρύνα Φωτεινή

Συνεδρίαση 27 η. Ο Αντιπρόεδρος κ. αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης) Η Γραµµατέας κ. Βρύνα Φωτεινή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Ταχ. /νση : Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 50 η Απόφαση υπ αριθ. 1996/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ497Λ7-7ΥΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ497Λ7-7ΥΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 33 η Απόφαση υπ αριθμ. 1347/2013

Διαβάστε περισσότερα

o εκτός ημερήσιας διάταξης

o εκτός ημερήσιας διάταξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 1 η Απόφαση υπ αριθ. 14/2015 Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 0 ΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Α ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΟ σε ΑΝΑΚΑΤΑΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ) ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΌ ΧΟΛΕΙΑ 08.00,00 ΟΤΗΗ ΟΚ ΑΝΕΓΕΡΗ Β ΚΑΠΗ 7.0,00 ΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ. Συνεδρίασης η/5-7-4 Αριθμ. Απόφασης : 74/4 ΘΕΜΑ o. «Έκθεση Παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα