ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ. Δ/νση Μελετών & Εφαρμογών Τμήμα Στατιστικής & Γ.Σ.Π

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ. Δ/νση Μελετών & Εφαρμογών Τμήμα Στατιστικής & Γ.Σ.Π"

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση Μελετών & Εφαρμογών Η Δ/νση Μελετών & Εφαρμογών παραδίδει το 13 ο στατιστικό τεύχος του έτους 2011, που εκπόνησε το. Το παρόν τεύχος ως προς την δομή του, διαφοροποιείται από τα προηγούμενα, λαμβάνοντας υπόψη για πρώτη φορά εκτός από τα στοιχεία των αποζημιώσεων και τα οικονομικά δεδομένα της Δήλωσης Καλλιέργειας Εκτροφής. Η διάρθρωσή του γίνεται σε δύο επίπεδα α) Πανελλαδικά, β) Υποκατάστημα-Νομός. Σε κάθε επίπεδο υπάρχει ανάλυση τόσο για την φυτική παραγωγή όσο και για το ζωικό κεφάλαιο ξεχωριστά. Το έτος 2011 αποτέλεσε για τον ΕΛ.Γ.Α έτος αναφοράς σε ότι αφορά το ύψος των αποζημιώσεων, αφού το συνολικό ποσόν των που δόθηκε, είναι το χαμηλότερο από της ιδρύσεως του ΕΛ.Γ.Α.(η σύγκριση γίνεται με αποπληθωρισμό των τιμών των προηγούμενων ετών, βλέπε διάγραμμα 1). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, όσον αφορά το φυτικό τομέα, οι αποζημιώσεις που δόθηκαν για το έτος 2011, αφορούσαν σε ποσοστό σχεδόν 54% σε ζημιές από Χαλάζι, σε ποσοστό 27% από Παγετό, σε ποσοστό 10% από Βροχοπτώσεις, και σε ποσοστό 4% Ανεμοθύελλα. Οι κατηγορίες των καλλιεργειών που επλήγησαν σημαντικά, ήταν οι Ελαιοποιήσιμες ελιές ( ), τα Φθινοπωρινά Γεώμηλα ( ), τα Εαρινά γεώμηλα ( ), τα Κεράσια Α ( ) και τα Επιτραπέζια Ροδάκινα και Νεκταρίνια ( ). Σημειώνεται πως το 48% των αποζημιώσεων δόθηκαν για ζημιές που υπέστησαν οι προαναφερόμενες καλλιέργειες. Οι περιοχές που απορρόφησαν μεγάλο μέρος των αποζημιώσεων ήταν οι Νομοί: Πέλλας ( ), Ηλείας ( ), Ηρακλείου ( ), Λαρίσης ( ), Αχαΐας ( ). Σε επίπεδο υποκ/τος, τα υποκαταστήματα, Βέροιας ( ), Πάτρας ( ) και Ηρακλείου ( ), χορήγησαν το μεγαλύτερο μέρος των αποζημιώσεων. Οι κυριότερες ζημιές συνέβησαν τους μήνες Δεκέμβριο (παγετός), Μάρτιο (παγετός), Μάιο (χαλάζι) και Οκτώβριο (χαλάζι) για το έτος

2 Το ποσοστό των ενστάσεων (3,03%) κυμάνθηκε στα επίπεδα του μέσου όρου της 10ετίας. Το ποσοστό των αποζημιώσεων που δόθηκε στις επανεκτιμήσεις αποτελεί το 6,34% του συνόλου των αποζημιώσεων. Όσον αφορά το ζωικό κεφάλαιο, οι αποζημιώσεις που δόθηκαν ανέρχονται σε ενώ τα κυριότερα αίτια από πλευράς αποζημιώσεων ζημιογόνα αίτια ήταν οι επιπλοκές τοκετού ( ) και ο Λύκος ( ). Το μεγαλύτερο ποσοστό των αποζημιώσεων (46%) δόθηκε για τα βοοειδή και ακολουθούν τα προβατοειδή (31%) και αιγοειδή (15%). Το Υποκ/μα Λάρισας κατέχει την πρώτη θέση στις αποζημιώσεις ( ) και ακολουθεί το Υποκ/μα Θεσ/νίκης ( ) και το Υποκ/μα Ηρακλείου ( ). Τέλος θα πρέπει να γίνει σαφές ότι τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης αφορούν στο έτος ζημιάς και όχι στο έτος πληρωμής. Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Ι. Γκιζλής 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-ΝΟΜΟΣ 28 Α Φυτική Παραγωγή 28 Β Ζωικό Κεφάλαιο 74 Γ Ενεργητική Προστασία Αντιπαγετικοί ανεμιστήρες Αντιχαλαζικά δίχτυα Πρόγραμμα προστασίας των καλλιεργειών από τον παγετό με τεχνητή ομίχλη (Fog System) Πρόγραμμα προστασίας των καλλιεργειών από το χαλάζι με εναέρια μέσα (αεροπλάνα, μετεωρολογικά ραντάρ κ.λπ.) Πρόγραμμα προστασίας των καλλιεργειών από το χαλάζι με κανόνια ηχοβολής

4 Περιεχόμενα Πινάκων Σελίδα Πίνακας 1 Οι συνολικές αποζημιώσεις για το έτος Πίνακας 2 Οι συνολικές αποζημιώσεις για το έτος 2011 ανά ζημιογόνο αίτιο, για την Φυτική Παραγωγή. 11 Πίνακας 3 Οι συνολικές αποζημιώσεις για το έτος 2011 ανά ζημιογόνο αίτιο, για το Ζωικό Κεφάλαιο. 13 Πίνακας 4 Αριθμός παραγωγών που υπέβαλαν δήλωση ζημιάς. 14 Πίνακας 5 Σύνολο αναγγελιών ζημιάς και % ποσοστό των αποζημιώσιμων αυτών στη Φυτική Παραγωγή. 15 Πίνακας 6 Σύνολο αναγγελιών ζημιάς και % ποσοστό των αποζημιώσιμων αυτών στο Ζωικό Κεφάλαιο. 15 Πίνακας 7 Αριθμός Αναγγελιών ανά ζημιογόνο αίτιο στη Φυτική Παραγωγή. 16 Πίνακας 8 Αριθμός Αναγγελιών ανά ζημιογόνο αίτιο στο Ζωικό Κεφάλαιο. 18 Πίνακας 9 Αριθμός δηλώσεων ζημιάς στη Φυτική Παραγωγή και στο Ζωικό Κεφάλαιο. 18 Πίνακας 10 Αριθμός πορισμάτων ανά κατηγορία εκτίμησης στη Φυτική Παραγωγή. 19 Πίνακας 11 Αριθμός πορισμάτων ανά κατηγορία εκτίμησης στο Ζωικό Κεφάλαιο. 19 Πίνακας 12 Αριθμός πορισμάτων ανά ζημιογόνο αίτιο στη Φυτική Παραγωγή. 21 Πίνακας 13 Αριθμός πορισμάτων ανά ζημιογόνο αίτιο στο Ζωικό Κεφάλαιο. 23 Πίνακας 14 Ποσοστιαία κατανομή του συνόλου των πορισμάτων ανάλογα με τον κωδικό. παρατήρησης για την Φυτική Παραγωγή. 26 Πίνακας 15 Ποσοστό ενστάσεων (Φυτική Παραγωγή), για το έτος Πίνακας 16 Αποζημιώσεις και % ποσοστά αυτών ανά Υποκ/μα και Νομό για την Φυτική Παραγωγή. 29 Πίνακας 17 Αποζημιώσεις ανά είδος και ταξινόμηση αυτών για την Φυτική Παραγωγή. 31 Πίνακας 18 Αποζημιώσεις ανά Υποκ/μα, Νομό και ζημιογόνο αίτιο για την Φυτική Παραγωγή. 35 Πίνακας 19 Αποζημιώσεις ανά καλλιέργεια και ζημιογόνο αίτιο για την Φυτική Παραγωγή. 42 Πίνακας 20 Αριθμός στρεμμάτων ανά Υποκ/μα, Νομό και ζημιογόνο αίτιο για την Φυτική Παραγωγή. 50 Πίνακας 21 Αποζημιώσεις, σύνολο στρεμμάτων και μέση αποζημίωση ( /στρ.) ανά Υποκ/μα και Νομό για την Φυτική Παραγωγή 56 Πίνακας 22 Δείκτης αποζημιώσεων ανά στρέμμα για αποζημιώσεις μεγαλύτερες των ανά είδος στο συγκεκριμένο νομό. 59 Πίνακας 23 Αριθμός παραγωγών που υπέβαλαν δήλωση ζημιάς. 62 Πίνακας 24 Αριθμός αναγγελιών φυτικής παραγωγής σε επίπεδο υποκαταστήματος νομού. 64 Πίνακας 25 Αριθμός πορισμάτων φυτικής παραγωγής ανά υποκατάστημα και νομό. 67 4

5 Πίνακας 26 Αριθμός πορισμάτων Φυτικής Παραγωγής ανά κατηγορία ποσοστού και ζημιογόνου αίτιου στην επικράτεια. 70 Πίνακας 27 Ημερομηνίες με τις σημαντικότερες ζημιές (σε επίπεδο αποζημιώσεων) για το ίδιο ζημιογόνο αίτιο ανά Υποκατάστημα-Νομό. 73 Πίνακας 28 Αποζημιώσεις και % ποσοστά αυτών ανά Υποκ/μα και Νομό για το Ζωικό Kεφάλαιο. 74 Πίνακας 29 Αριθμός αποζημιώσιμων αναγγελιών Ζωικού Κεφαλαίου. 77 Πίνακας 30 Αριθμός κτηνοτρόφων που υπέβαλαν δήλωση ζημιάς ανά νομό και υποκατάστημα. 79 Πίνακας 31 Αποζημιώσεις των ειδών ζωικού κεφαλαίου. 81 Πίνακας 32 Συμμετοχή στις αποζημιώσεις του κάθε ζημιογόνου αιτίου στο ζωικό κεφάλαιο ανά υποκατάστημα και νομό. 84 Πίνακας 33 Συμμετοχή στις αποζημιώσεις του κάθε ζημιογόνου αιτίου στη ζωική παραγωγή ανά είδος. 93 Πίνακας 34 Αριθμός πορισμάτων στο ζωικό κεφάλαιο ανά υποκατάστημα και νομό. 96 Πίνακας 35 Εγκατασταθέντες αντιπαγετικοί ανεμιστήρες που επιχορηγήθηκαν εντός του Πίνακας 36 Κατανομή αντιπαγετικών ανεμιστήρων που εγκρίθηκαν για να επιχορηγήσει ο ΕΛ.Γ.Α. το Πίνακας 37 Επιχορηγηθείσες εγκαταστάσεις αντιχαλαζικών διχτυών που εγκρίθηκαν για το πρόγραμμα του έτους 2009 και επιχορηγήθηκαν το Πίνακας 38 Επιχορηγηθείσες εγκαταστάσεις αντιχαλαζικών διχτυών που εγκρίθηκαν για το πρόγραμμα του έτους 2009 και επιχορηγήθηκαν το Πίνακας 39 Κατανομή αντιχαλαζικών διχτυών που εγκρίθηκαν για να επιχορηγήσει ο ΕΛ.Γ.Α. μέσω του προγράμματος έτους

6 Περιεχόμενα Γραφημάτων Σελίδα Γράφημα 1 Κατανομή των αποζημιώσεων για φυτική παραγωγή και ζωικό κεφάλαιο για το έτος Γράφημα 2 Ποσοστιαία κατανομή συμμετοχής ζημιογόνων αιτίων στις αποζημιώσεις του έτους Γράφημα 3 Ποσοστιαία κατανομή συμμετοχής ζημιογόνων αιτίων στις αποζημιώσεις του έτους Γράφημα 4 Σύνολο αναγγελιών (Φυτική Παραγωγή) & % ποσοστό αυτών που αποζημιώνονται, για την περίοδο Γράφημα 5 Αριθμός Αναγγελιών ανά ζημιογόνο αίτιο στη Φυτική Παραγωγή. 17 Γράφημα 6 Ποσοστό αποζημιώσιμων πορισμάτων αρχικής εκτίμησης και επανεκτίμησης. 20 Γράφημα 7 Αριθμός πορισμάτων ανά ζημιογόνο αίτιο στη Φυτική Παραγωγή. 21 Γράφημα 8 Κατανομή των αποζημιώσιμων πορισμάτων για τη Φυτική Παραγωγή, ανά ζημιογόνο αίτιο για το έτος Γράφημα 9 Κατανομή των αποζημιώσιμων πορισμάτων για το Ζωικό Κεφάλαιο, ανά ζημιογόνο αίτιο για το έτος Γράφημα 10 Ραβδόγραμμα της κατανομής του συνόλου των πορισμάτων με παρατήρηση, ανάλογα με τον κωδικό παρατήρησης. 27 Γράφημα 11 Ποσοστιαία συμμετοχή των υποκαταστημάτων στις αποζημιώσεις του τομέα της Φυτικής Παραγωγής. 28 Γράφημα 12 Ποσοστό κατανομής των αποζημιώσεων στη φυτική παραγωγή ανά είδος. 33 Γράφημα 13 Αποζημιώσεις των κυριότερων καλλιεργειών και το αθροιστικό ποσοστό συμμετοχής τους στο σύνολο των αποζημιώσεων. 34 Γράφημα 14 Συμμετοχής των ζημιογόνων αιτίων στο σύνολο των αποζημιώσεων ανά υποκατάστημα. 39 Γράφημα 15 Συμμετοχή των ζημιογόνων αιτίων στις αποζημιώσεις των κυριότερων από άποψη αποζημιώσεων καλλιεργειών. 49 Γράφημα 16 Αριθμός πορισμάτων αρχικής εκτίμησης. 71 Γράφημα 17 Αριθμός πορισμάτων επανεκτίμησης. 71 Γράφημα 18 Ποσοστό καταβαλλόμενων αποζημιώσεων στο ζωικό κεφάλαιο ανά είδος. 81 Γράφημα 19 Γράφημα αποζημίωσης των κυριότερων εκτροφών και το αθροιστικό ποσοστό συμμετοχής τους στο σύνολο των αποζημιώσεων. 83 6

7 Περιεχόμενα Χαρτών Σελίδα Χάρτης 1 Αποζημιώσεις φυτικής παραγωγής σε επίπεδο νομού. 30 Χάρτης 2 Συμμετοχή των ζημιογόνων αιτίων της Φυτικής Παραγωγής στις αποζημιώσεις σε επίπεδο νομού. 40 Χάρτης 3 Εκτάσεις σε στρέμματα που έχουν ζημιωθεί σε επίπεδο νομού. 55 Χάρτης 4 Μέσες αποζημιώσεις ανά στρέμμα ( /στρ.) που έχουν καταβληθεί σε επίπεδο νομού. 58 Χάρτης 5 Αριθμός παραγωγών που υπέβαλαν δήλωση ζημιάς στη Φυτική Παραγωγή. 63 Χάρτης 6 Αριθμός αποζημιώσιμων αναγγελιών στη Φυτική Παραγωγή. 66 Χάρτης 7 Αριθμός πορισμάτων στη Φυτική Παραγωγή. 69 Χάρτης 8 Κατανομή αριθμού πορισμάτων φυτικής παραγωγής ανά κατηγορία ποσοστού ζημιάς. 72 Χάρτης 9 Αποζημιώσεις Ζωικού Κεφαλαίου σε επίπεδο νομού. 76 Χάρτης 10 Αριθμός αποζημιώσιμων αναγγελιών Ζωικού Κεφαλαίου. 78 Χάρτης 11 Αριθμός κτηνοτρόφων που υπέβαλαν δήλωση ζημιάς. 80 Χάρτης 12 Αποζημιώσεις ζωικού κεφαλαίου ανά είδος και νομό. 82 Χάρτης 13 Συμμετοχή των κατηγοριών των ζημιογόνων αιτίων στις αποζημιώσεις του Ζωικού Κεφαλαίου. 92 Χάρτης 14 Αριθμός πορισμάτων στον τομέα του Ζωικού Κεφαλαίου. 97 7

8 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ

9 Αποζημιώσεις ΕΛ.Γ.Α. και Ενισχύσεις Π.Σ.Ε.Α ( ) (σε ευρώ - τιμές 2011), ανά ζημιογόνο αίτιο για την περίοδο * τα αποτελέσματα αναφέρονται στο έτος ζημιάς Έτος ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ ΑΡΚΟΥΔΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΑΓΡΙΟΓΟΥΡΟΥΝΟ ΚΑΥΣΩΝΑΣ ΠΑΓΕΤΟΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΧΑΛΑΖΙ ΘΑΛΑΣΣΑ ΧΙΟΝΙ ΚΑΤ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΑΓΡΙΟΚΟΥΝΕΛΑ ΖΩΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Πακέτο (κατ'εξαίρεση) ΠΣΕΑ Ποσά σε ευρώ 9

10 1. ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ Το έτος 2011 αποτέλεσε το πρώτο έτος εφαρμογής της ενιαίας δήλωσης καλλιέργειας εκτροφής βάση του νόμου 3877/2010. Το ύψος των ετήσιων αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στους παραγώγους ανήλθε συνολικά στα (Πίνακας 1) που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα χαμηλότερα που έχει καταβάλει ο ΕΛ.Γ.Α., ως αποτέλεσμα μιας χρονιάς με περιορισμένες εμφανίσεις ακραίων καιρικών φαινομένων για τη γεωργία. Από αυτά τα (91% των ετήσιων συνολικών αποζημιώσεων) καταβλήθηκαν για ζημιές που είχε υποστεί η Φυτική Παραγωγή και (9% των ετήσιων συνολικών αποζημιώσεων) καταβλήθηκαν για αποζημιώσεις που αφορούσαν το Ζωικό Κεφάλαιο (Γράφημα 1). Συνολικά μετά από πορίσματα εκτιμήσεων καταβλήθηκαν ενώ μετά από πορίσματα επανεκτιμήσεων Πίνακας 1. Οι συνολικές αποζημιώσεις για το έτος (Αποζημιώσεις σε.) Εκτιμήσεις Επανεκτιμήσεις Σύνολο Φυτικής Παραγωγής Ζωικού Κεφαλαίου Γενικό Σύνολο Φυτικής Παραγωγής & Ζωικού Κεφαλαίου Ζωικό Κεφάλαιο % Φυτική Παραγωγή % Γράφημα 1. Κατανομή των αποζημιώσεων για Φυτική Παραγωγή και Ζωικό Κεφάλαιο για το έτος

11 Το ζημιογόνο αίτιο για το οποίο καταβλήθηκαν οι μεγαλύτερες αποζημιώσεις στον τομέα της Φυτικής Παραγωγής ήταν το Χαλάζι (Πίνακας 2). Για αποζημιώσεις από χαλάζι στον τομέα της Φυτικής Παραγωγής ο ΕΛ.Γ.Α. το έτος 2011 πλήρωσε στους παραγωγούς , ποσό που αποτελεί το 53,1% των αποζημιώσεων στον συγκεκριμένο τομέα (Γράφημα 2). Δεύτερο σε σημασία από πλευράς αποζημιώσεων ήταν το ζημιογόνο αίτιο του Παγετού για το οποίο οι παραγωγοί εισέπραξαν συνολικά και για το οποίο δαπανήθηκε το 27,5% του συνολικού ποσού των αποζημιώσεων που δόθηκε στη Φυτική Παραγωγή. Η Βροχόπτωση αποτέλεσε το τρίτο κατά σειρά ζημιογόνο αίτιο για το οποίο ο ΕΛ.Γ.Α. κατέβαλε (10,1% των συνολικών αποζημιώσεων). Πίνακας 2. Οι συνολικές αποζημιώσεις για το έτος 2011 ανά ζημιογόνο αίτιο, για την Φυτική Παραγωγή. (Αποζημιώσεις σε.) ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ζημιογόνο αίτιο Εκτιμήσεις Επανεκτιμήσεις Σύνολο ΑΓΡΙΟΓΟΥΡΟΥΝΟ ΑΓΡΙΟΚΟΥΝΕΛΑ ΛΗΜΝΟΥ ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ ΑΡΚΟΥΔΑ-Φ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΥΣΩΝΑΣ ΠΑΓΕΤΟΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΧΑΛΑΖΙ ΧΙΟΝΙ Σύνολο Φυτικής Παραγωγής

12 ΠΛΗΜΜΥΡΑ 3,5% ΧΑΛΑΖΙ 53,1% ΠΑΓΕΤΟΣ 27,5% ΚΑΥΣΩΝΑΣ 0,5% ΘΑΛΑΣΣΑ 0,0% ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 10,1% ΑΡΚΟΥΔΑ-Φ 0,1% ΑΓΡΙΟΚΟΥΝΕΛΑ ΛΗΜΝΟΥ 0,7% ΑΓΡΙΟΓΟΥΡΟΥΝΟ 0,1% ΧΙΟΝΙ 0,1% ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ 4,3% Γράφημα 2. Ποσοστιαία κατανομή συμμετοχής ζημιογόνων αιτίων στις αποζημιώσεις του έτους Το ζημιογόνο αίτιο για το οποίο καταβλήθηκαν οι μεγαλύτερες αποζημιώσεις στον τομέα του Ζωικού Κεφαλαίου ήταν οι Επιπλοκές Τοκετού (Πίνακας 3). Για αποζημιώσεις από τις Επιπλοκές Τοκετού ο ΕΛ.Γ.Α. το έτος 2011 πλήρωσε στους παραγωγούς ποσό που αποτελεί το 26,6% των αποζημιώσεων στον συγκεκριμένο τομέα (Γράφημα 3). Δεύτερο σε σημασία από πλευράς αποζημιώσεων ζημιογόνο αίτιο ήταν ο Λύκος για το οποίο οι παραγωγοί εισέπραξαν συνολικά και για το οποίο δαπανήθηκε το 20,6% του συνολικού ποσού των αποζημιώσεων που δόθηκε στο Ζωικό Κεφάλαιο. Η Παραφυματίωση Αιγοπροβάτων αποτέλεσε το τρίτο κατά σειρά ζημιογόνο αίτιο για το οποίο ο ΕΛ.Γ.Α. κατέβαλε (6,1% των συνολικών αποζημιώσεων). 12

13 Πίνακας 3. Οι συνολικές αποζημιώσεις για το έτος 2011 ανά ζημιογόνο αίτιο, για το Ζωικό Κεφάλαιο. (Αποζημιώσεις σε.) ΖΩΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζημιογόνο αίτιο Εκτιμήσεις Επανεκτιμήσεις Σύνολο ΑΓΡΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΣΚΥΛΙΑ ΑΓΡΙΑ ΖΩΑ ΑΓΡΙΑ ΘΕΡΜΟΑΙΜΑ ΣΑΡΚΟΦΑΓΑ ΖΩΑ ΑΙΤΙΟ ΜΗ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ ΑΝΘΡΑΚΑΣ ΑΡΚΟΥΔΑ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ (ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ) ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΓΑΓΓΡΑΙΝΩΔΗΣ ΜΑΣΤΙΤΙΔΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΓΑΓΓΡΑΙΝΩΔΗΣ ΜΑΣΤΙΤΙΔΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΔΥΣΤΟΚΙΑ ΕΙΛΕΟΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΕΚΣΤΡΟΦΗ ΜΗΤΡΑΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΟΚΕΤΟΥ ΚΑΘΙΖΗΣΗ 0 0 ΚΑΚΟΗΘΗΣ ΚΑΤΑΡΡΟΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ (ΓΑΓΓΡΑΙΝΩΔΗΣ ΚΟΡΥΖΑ) ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΟΛΙΒΑΚΙΛΛΙΚΗ ΜΑΣΤΙΤΙΔΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΛΙΣΤΕΡΙΩΣΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ 0 0 ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΑΓΑΛΑΞΙΑ 0 0 ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΑΓΑΛΑΞΙΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΛΥΚΟΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΗΝΥΣΤΡΟΥ ΔΕΞΙΑ ΜΕ ΣΤΡΟΦΗ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΝΟΖΕΜΙΑΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΣΜΗΝΩΝ ΝΟΣΟΣ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΩΝ ΠΑΓΕΤΟΣ 0 0 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΚΕΤΟΥ ΠΑΡΑΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑΝΘΡΑΚΑΣ ΠΡΟΙΟΥΣΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ ΣΗΨΙΓΟΝΙΑ (ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ) ΜΕΛΙΣΣΟΣΜΗΝΩΝ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΨΥΧΟΣ ΧΙΟΝΙ Σύνολο Ζωικού Κεφαλαίου

14 ΧΙΟΝΙ 4,2% ΠΑΡΑΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ 6,1% ΛΥΚΟΣ 20,6% ΓΑΓΓΡΑΙΝΩΔΗΣ ΜΑΣΤΙΤΙΔΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ 6,1% ΛΟΙΠΑ 25,6% ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΚΕΤΟΥ 5,2% ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΟΚΕΤΟΥ 26,6% ΝΟΖΕΜΙΑΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΣΜΗΝΩΝ 5,6% Γράφημα 3. Ποσοστιαία κατανομή συμμετοχής ζημιογόνων αιτίων στις αποζημιώσεις του έτους Ο συνολικός αριθμός παραγωγών που υπέβαλαν δήλωση ζημιάς για τη Φυτική Παραγωγή ανήλθε σε άτομα ενώ για το Ζωικό Κεφάλαιο άτομα (Πίνακας 4). Πίνακας 4. Αριθμός παραγωγών που υπέβαλαν δήλωση ζημιάς. Αριθμός παραγωγών που υπέβαλαν δήλωση ζημιάς για τη Φυτική Παραγωγή Αριθμός παραγωγών που υπέβαλαν δήλωση ζημιάς για το Ζωικό Κεφάλαιο Κατά τη διάρκεια του έτους πραγματοποιήθηκαν συνολικά στην επικράτεια αναγγελίες ζημιάς που αφορούσαν τη Φυτική Παραγωγή εκ των οποίων οι (ποσοστό 74% επί του συνόλου των αναγγελιών) ήταν αποζημιώσιμες (Πίνακας 5). Ο αριθμός των αναγγελιών στον τομέα της Φυτικής Παραγωγής είναι σημαντικά μειωμένος σε σύγκριση με τα τελευταία χρόνια αλλά το ποσοστό των αποζημιώσιμων αναγγελιών είναι αρκετά υψηλό (Γράφημα 4). Αντίστοιχα για το Ζωικό Κεφάλαιο πραγματοποιήθηκαν αναγγελίες στην επικράτεια εκ των οποίων (ποσοστό 75% επί του συνόλου των αναγγελιών) ήταν αποζημιώσιμες (Πίνακας 6). 14

15 Πίνακας 5. Σύνολο αναγγελιών ζημιάς και % ποσοστό των αποζημιώσιμων αυτών στη Φυτική Παραγωγή. Αναγγελίες Αποζημιώσιμες Μη Αποζημιώσιμες Ποσοστό (των αποζημ) 74% Σύνολο Πίνακας 6. Σύνολο αναγγελιών ζημιάς και % ποσοστό των αποζημιώσιμων αυτών στο Ζωικό Κεφάλαιο. Αναγγελίες Αποζημιώσιμες Μη Αποζημιώσιμες Ποσοστό (των αποζημ) 75% Σύνολο % 80% % 60% Συνολικός αριθμός αναγγελιών Αποζημιώσιμες αναγγελίες 50% %ποσοστό 40% % % 10% % Γράφημα 4. Σύνολο αναγγελιών (Φυτική Παραγωγή) & % ποσοστό αυτών που αποζημιώνονται, για την περίοδο Σημ: 1 1 Η πτώση του συνόλου των αναγγελιών που παρατηρείται στα έτη 1999, 2000, 2001, οφείλεται στην εφαρμογή του σχεδίου «Καποδίστριας» για την ανασυγκρότηση της τοπικής αυτοδιοίκησης, που ως γνωστόν είχε σαν αποτέλεσμα την δραστική μείωση των Δήμων και Κοινοτήτων. Από το έτος 2002 και μετά η μηχανογράφηση του ΕΛ.Γ.Α., επανήλθε στην κωδικοποίηση επιπέδου «Δημοτικού διαμερίσματος». 15

16 Αν και το Χαλάζι ήταν το ζημιογόνο αίτιο για το οποίο ο ΕΛ.Γ.Α. έχει καταβάλει τις υψηλότερες αποζημιώσεις (54% των αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν το έτος 2011 για τον τομέα της Φυτικής Παραγωγής), ο αριθμός σε επίπεδο επικράτειας των αναγγελιών που αφορούσαν το αίτιο (1.257) ήταν μικρότερος σε σύγκριση με τον αριθμό αναγγελιών άλλων αιτίων (Πίνακας 7). Οι περισσότερες αναγγελίες (1.663) αφορούσαν το ζημιογόνο αίτιο του Παγετού για το οποίο έγινε το 32,2% των αναγγελιών. Για το αίτιο της Βροχόπτωσης έγιναν αναγγελίες που αποτελούν το 24,5% των συνολικών αναγγελιών που πραγματοποιήθηκαν το έτος 2011 (Γράφημα 5). Πίνακας 7. Αριθμός Αναγγελιών ανά ζημιογόνο αίτιο στη Φυτική Παραγωγή. ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ζημιογόνο Αίτιο Αναγγελίες % ποσοστό ΑΓΡΙΟΓΟΥΡΟΥΝΟ 32 0,6 ΑΓΡΙΟΚΟΥΝΕΛΑ ΛΗΜΝΟΥ 33 0,6 ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ 426 8,3 ΑΡΚΟΥΔΑ-Φ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ,5 ΘΑΛΑΣΣΑ 2 0 ΚΑΥΣΩΝΑΣ 114 2,2 ΠΑΓΕΤΟΣ ,2 ΠΛΗΜΜΥΡΑ 237 4,6 ΧΑΛΑΖΙ ,4 ΧΙΟΝΙ 32 0,6 Σύνολο

17 ΧΙΟΝΙ ΧΑΛΑΖΙ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΠΑΓΕΤΟΣ ΚΑΥΣΩΝΑΣ ΘΑΛΑΣΣΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΑΡΚΟΥΔΑ-Φ ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ ΑΓΡΙΟΚΟΥΝΕΛΑ ΛΗΜΝΟΥ ΑΓΡΙΟΓΟΥΡΟΥΝΟ Γράφημα 5. Αριθμός Αναγγελιών ανά ζημιογόνο αίτιο στη Φυτική Παραγωγή. Ο Λύκος ήταν το κύριο ζημιογόνο αίτιο με βάση τον αριθμό των αναγγελιών στον τομέα του Ζωικού Κεφαλαίου για το οποίο υπήρξαν αναγγελίες (ποσοστό 23% των ετήσιων αναγγελιών στη επικράτεια). Δεύτερο σημαντικότερο ήταν οι Επιπλοκές Τοκετού με αναγγελίες (ποσοστό 20% των ετήσιων αναγγελιών στη επικράτεια) και επόμενο σημαντικό η Παραφυματίωση Αιγοπροβάτων με αναγγελίες (ποσοστό 13% των ετήσιων αναγγελιών στη επικράτεια). 17

18 Πίνακας 8. Αριθμός Αναγγελιών ανά ζημιογόνο αίτιο στο Ζωικό Κεφάλαιο. Ζημιογόνο Αίτιο Αναγγελίες % ποσοστό ΑΓΡΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΣΚΥΛΙΑ 450 3,3 ΑΓΡΙΑ ΖΩΑ 61 0,5 ΑΓΡΙΑ ΘΕΡΜΟΑΙΜΑ ΣΑΡΚΟΦΑΓΑ ΖΩΑ 16 0,1 ΑΙΤΙΟ ΜΗ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ 229 1,7 ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ 10 0,1 ΑΝΘΡΑΚΑΣ 4 0 ΑΡΚΟΥΔΑ 451 3,4 ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 1 0 ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ (ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ) 217 1,6 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 1 0 ΓΑΓΓΡΑΙΝΩΔΗΣ ΜΑΣΤΙΤΙΔΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ,7 ΓΑΓΓΡΑΙΝΩΔΗΣ ΜΑΣΤΙΤΙΔΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ 88 0,7 ΔΥΣΤΟΚΙΑ 30 0,2 ΕΙΛΕΟΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ 55 0,4 ΕΚΣΤΡΟΦΗ ΜΗΤΡΑΣ 21 0,2 ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΟΚΕΤΟΥ ,2 ΚΑΘΙΖΗΣΗ 1 0 ΚΑΚΟΗΘΗΣ ΚΑΤΑΡΡΟΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ (ΓΑΓΓΡΑΙΝΩΔΗΣ ΚΟΡΥΖΑ) 19 0,1 ΚΕΡΑΥΝΟΣ 89 0,7 ΚΟΛΙΒΑΚΙΛΛΙΚΗ ΜΑΣΤΙΤΙΔΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ 28 0,2 ΛΙΣΤΕΡΙΩΣΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ 1 0 ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΑΓΑΛΑΞΙΑ 4 0 ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΑΓΑΛΑΞΙΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ 46 0,3 ΛΥΚΟΣ ,4 ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΗΝΥΣΤΡΟΥ ΔΕΞΙΑ ΜΕ ΣΤΡΟΦΗ ΒΟΟΕΙΔΩΝ 164 1,2 ΝΟΖΕΜΙΑΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΣΜΗΝΩΝ ΝΟΣΟΣ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΩΝ 9 0,1 ΠΑΓΕΤΟΣ 1 0 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΚΕΤΟΥ 492 3,7 ΠΑΡΑΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ,8 ΠΛΗΜΜΥΡΑ 63 0,5 ΠΝΕΥΜΑΤΑΝΘΡΑΚΑΣ 6 0 ΠΡΟΙΟΥΣΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ,5 ΠΥΡΚΑΓΙΑ 37 0,3 ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ 41 0,3 ΣΗΨΙΓΟΝΙΑ (ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ) ΜΕΛΙΣΣΟΣΜΗΝΩΝ 24 0,2 ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΨΥΧΟΣ 3 0 ΧΙΟΝΙ 213 1,6 Σύνολο Ο συνολικός αριθμός δηλώσεων που έχουν υποβληθεί το έτος 2011 ανέρχεται στις από τις οποίες οι δηλώσείς αφορούν την Φυτική Παραγωγή και οι δηλώσεις αφορούν το Ζωικό Κεφάλαιο (Πίνακας 9). Πίνακας 9. Αριθμός δηλώσεων ζημιάς στη Φυτική Παραγωγή και στο Ζωικό Κεφάλαιο. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΑΣ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΖΗΜΙΑΣ Επικράτεια

19 Κατά τη διάρκεια του έτους 2011 συντάχθηκαν συνολικά πορίσματα για τον τομέα της Φυτικής Παραγωγής, από τα οποία (55%) ήταν αποζημιώσιμα πορίσματα και (45%) μη αποζημιώσιμα πορίσματα. Από το σύνολο των πορισμάτων (97%) πορίσματα συντάχθηκαν μετά από αρχική εκτίμηση της ζημιάς και (3%) πορίσματα μετά από επανεκτίμηση. Τα αποζημιώσιμα πορίσματα που συντάχθηκαν μετά από την διαδικασία της αρχικής εκτίμησης αποτέλεσαν το 54,6% ενώ αποτελούν το 69,3% των πορισμάτων που συντάχθηκαν μετά από επανεκτίμηση (Πίνακας 10). Πίνακας 10. Αριθμός πορισμάτων ανά κατηγορία εκτίμησης στη Φυτική Παραγωγή. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ Αρχική Εκτίμηση Επανεκτίμηση Σύνολο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΗΘΟΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΙΜΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ,1% 45,4% ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΙΜΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ,9% 54,6% Σύνολο ,0% 100,0% ΜΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΙΜΟ ΠΟΡΙΣΜΑ 1.850,9% 30,7% ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΙΜΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ,1% 69,3% Σύνολο ,0% 100% ΜΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΙΜΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ,0% ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΙΜΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ,0% Σύνολο % Κατά τη διάρκεια του έτους 2011 συντάχθηκαν συνολικά πορίσματα για τον τομέα του Ζωικού Κεφαλαίου, από τα οποία (67,9%) ήταν αποζημιώσιμα πορίσματα και (32,1%) μη αποζημιώσιμα πορίσματα. Από το σύνολο των πορισμάτων (99,5%) πορίσματα συντάχθηκαν μετά από αρχική εκτίμηση της ζημιάς και 87 (0,5%) πορίσματα μετά από επανεκτίμηση. Τα αποζημιώσιμα πορίσματα που συντάχθηκαν μετά από την διαδικασία της αρχικής εκτίμησης αποτέλεσαν το 68,2% ενώ αποτελούν το 13,8% των πορισμάτων που συντάχθηκαν μετά από επανεκτίμηση (Πίνακας 11). Πίνακας 11. Αριθμός πορισμάτων ανά κατηγορία εκτίμησης στο Ζωικό Κεφάλαιο. ΖΩΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ Αρχική Εκτίμηση Επανεκτίμηση Σύνολο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΙΜΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΠΛΗΘΟΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ,7% 31,8% ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΙΜΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ,8% 68,2% Σύνολο ,5% 100% ΜΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΙΜΟ ΠΟΡΙΣΜΑ 75,5% 86,2% ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΙΜΟ ΠΟΡΙΣΜΑ 12,1% 13,8% Σύνολο 87,5% 100% ΜΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΙΜΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ,1% ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΙΜΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ,9% Σύνολο % 19

20 Αν και το ποσοστό αποζημιώσιμων πορισμάτων μετά από την αρχική εκτίμηση είναι υψηλότερο για τον τομέα του Ζωικού Κεφαλαίου, το ποσοστό των αποζημιώσιμων πορισμάτων μετά από την επανεκτίμηση είναι πολύ μεγαλύτερα για τον τομέα της Φυτικής Παραγωγής. Πιο συγκεκριμένα, στον τομέα της Φυτικής Παραγωγής, το ποσοστό των αποζημιώσιμων πορισμάτων είναι αυξημένο μετά από την επανεκτίμηση. Αντίθετα, στον τομέα του Ζωικού Κεφαλαίου, το ποσοστό των αποζημιώσιμων πορισμάτων είναι σημαντικά μειωμένο μετά από την επανεκτίμηση (Γράφημα 6). ΖΩΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 68,2 ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 69,3 70 ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΜΩΝ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 54,6 ΖΩΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13,8 0 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΜΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΜΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ Γράφημα 6. Ποσοστό αποζημιώσιμων πορισμάτων αρχικής εκτίμησης και επανεκτίμησης Για το ζημιογόνο αίτιο του Χαλαζιού έχουν συνταχθεί τα περισσότερα πορίσματα στον τομέα της Φυτικής Παραγωγής (ποσοστό 43,6% των συνολικών πορισμάτων) καθώς επίσης και τα περισσότερα αποζημιώσιμα πορίσματα (ποσοστό 49,2% των συνολικών αποζημιώσιμων πορισμάτων). Δεύτερο από άποψη αριθμού πορισμάτων είναι το ζημιογόνο αίτιο του Παγετού για το οποίο έχουν συνταχθεί πορίσματα (ποσοστό 34,8% των συνολικών πορισμάτων). Για το ζημιογόνο αίτιο του Παγετού τα αποζημιώσιμα πορίσματα ανέρχονται σε πορίσματα ( ποσοστό 31,7% των συνολικών αποζημιώσιμων πορισμάτων). Ο αριθμός των πορισμάτων που συντάχθηκαν για το αίτιο της Βροχόπτωσης ανέρχονται σε πορίσματα (ποσοστό 10,9% των συνολικών πορισμάτων) ενώ πορίσματα (ποσοστό 8,8% των συνολικών αποζημιώσιμων πορισμάτων) ήταν αποζημιώσιμα (Πίνακας 12, Γράφημα 7, Γράφημα 8). 20

21 Πίνακας 12. Αριθμός πορισμάτων ανά ζημιογόνο αίτιο στη Φυτική Παραγωγή. Ζημιογόνο αίτιο ΜΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΙΜΟ ΠΟΡΙΣΜΑ Αριθμός Πορισμάτων Ποσοστό % ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΙΜΟ ΠΟΡΙΣΜΑ Αριθμός Πορισμάτων Ποσοστό % Σύνολο Αριθμός Πορισμάτων Ποσοστό % ΑΓΡΙΟΓΟΥΡΟΥΝΟ 244,3% 188,2% 432,2% ΑΓΡΙΟΚΟΥΝΕΛΑ ΛΗΜΝΟΥ 190,2% ,4% ,4% ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ ,5% ,6% ,4% ΑΡΚΟΥΔΑ-Φ 162,2% 168,2% 330,2% ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ,5% ,8% ,9% ΘΑΛΑΣΣΑ 1,0% 6,0% 7,0% ΚΑΥΣΩΝΑΣ ,3% 264,2% 1.397,7% ΠΑΓΕΤΟΣ ,7% ,7% ,8% ΠΛΗΜΜΥΡΑ ,3% ,7% ,6% ΧΑΛΑΖΙ ,8% ,2% ,6% ΧΙΟΝΙ 252,3% 38,0% 290,1% Σύνολο % % % ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ Αριθμός πορισμάτων ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΙΜΩΝ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΓΡΙΟΓΟΥΡΟΥΝΟ ΑΓΡΙΟΚΟΥΝΕΛΑ ΛΗΜΝΟΥ ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ ΑΡΚΟΥΔΑ-Φ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Ζημιογόνο αίτιο ΚΑΥΣΩΝΑΣ ΠΑΓΕΤΟΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΧΑΛΑΖΙ ΧΙΟΝΙ Γράφημα 7. Αριθμός πορισμάτων ανά ζημιογόνο αίτιο στη Φυτική Παραγωγή. 21

22 ΠΑΓΕΤΟΣ 31,7% ΠΛΗΜΜΥΡΑ 2,7% ΚΑΥΣΩΝΑΣ 0,2% ΘΑΛΑΣΣΑ 0,0% ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 8,8% ΑΡΚΟΥΔΑ-Φ 0,2% ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ 4,6% ΑΓΡΙΟΚΟΥΝΕΛΑ ΛΗΜΝΟΥ 2,4% ΧΙΟΝΙ 0,0% ΑΓΡΙΟΓΟΥΡΟΥΝΟ 0,2% ΧΑΛΑΖΙ 49,2% Γράφημα 8. Κατανομή των αποζημιώσιμων πορισμάτων για τη Φυτική Παραγωγή, ανά ζημιογόνο αίτιο για το έτος

23 Για το ζημιογόνο αίτιο του Λύκου έχουν συνταχθεί τα περισσότερα πορίσματα στον τομέα της Ζωικού κεφαλαίου (ποσοστό 24,9% των συνολικών πορισμάτων) καθώς επίσης και τα περισσότερα αποζημιώσιμα πορίσματα (ποσοστό 22,9% των συνολικών αποζημιώσιμων πορισμάτων). Δεύτερο από άποψη αριθμού πορισμάτων είναι το ζημιογόνο αίτιο των Επιπλοκών Τοκετού για το οποίο έχουν συνταχθεί πορίσματα (ποσοστό 17,0% των συνολικών πορισμάτων). Για το ζημιογόνο αίτιο των Επιπλοκών Τοκετού τα αποζημιώσιμα πορίσματα ανέρχονται σε πορίσματα ( ποσοστό 21,1% των συνολικών αποζημιώσιμων πορισμάτων). Ο αριθμός των πορισμάτων που συντάχθηκαν για το αίτιο της Παραφυματίωση Αιγοπροβάτων ανέρχονται σε πορίσματα (ποσοστό 13,6% των συνολικών πορισμάτων) ενώ πορίσματα (ποσοστό 12,9% των συνολικών αποζημιώσιμων πορισμάτων) ήταν αποζημιώσιμα (Πίνακας 13, Γράφημα 9). Πίνακας 13. Αριθμός πορισμάτων ανά ζημιογόνο αίτιο στο Ζωικό Κεφάλαιο. Ζημιογόνο αίτιο ΑΓΡΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΣΚΥΛΙΑ ΜΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΙΜΟ ΠΟΡΙΣΜΑ Αριθμός Πορισμάτων Ποσοστό ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΙΜΟ ΠΟΡΙΣΜΑ Αριθμός Πορισμάτων Ποσοστό Σύνολο Αριθμός Πορισμάτων Ποσοστό 361 6,9% 434 3,9% 795 4,9% ΑΓΡΙΑ ΖΩΑ 33,6% 50,5% 83,5% ΑΓΡΙΑ ΘΕΡΜΟΑΙΜΑ ΣΑΡΚΟΦΑΓΑ ΖΩΑ 9,2% 12,1% 21,1% ΑΙΤΙΟ ΜΗ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ 247 4,7% 2,0% 249 1,5% ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ 4,1% 11,1% 15,1% ΑΝΘΡΑΚΑΣ 0,0% 5,0% 5,0% ΑΡΚΟΥΔΑ 204 3,9% 338 3,0% 542 3,3% ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 1,0% 1,0% 2,0% ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ (ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ) 54 1,0% 167 1,5% 221 1,4% ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 0,0% 1,0% 1,0% ΓΑΓΓΡΑΙΝΩΔΗΣ ΜΑΣΤΙΤΙΔΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ,6% ,1% ,3% ΓΑΓΓΡΑΙΝΩΔΗΣ ΜΑΣΤΙΤΙΔΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ 11,2% 77,7% 88,5% ΔΥΣΤΟΚΙΑ 12,2% 19,2% 31,2% ΕΙΛΕΟΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ 10,2% 46,4% 56,3% ΕΚΣΤΡΟΦΗ ΜΗΤΡΑΣ 2,0% 19,2% 21,1% ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΟΚΕΤΟΥ 434 8,3% ,1% ,0% ΚΑΘΙΖΗΣΗ 1,0% 0,0% 1,0% ΚΑΚΟΗΘΗΣ ΚΑΤΑΡΡΟΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ (ΓΑΓΓΡΑΙΝΩΔΗΣ ΚΟΡΥΖΑ) 4,1% 16,1% 20,1% ΚΕΡΑΥΝΟΣ 20,4% 104,9% 124,8% ΚΟΛΙΒΑΚΙΛΛΙΚΗ ΜΑΣΤΙΤΙΔΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ 2,0% 26,2% 28,2% ΛΙΣΤΕΡΙΩΣΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ 1,0% 0,0% 1,0% 23

24 Ζημιογόνο αίτιο ΜΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΙΜΟ ΠΟΡΙΣΜΑ Αριθμός Πορισμάτων Ποσοστό ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΙΜΟ ΠΟΡΙΣΜΑ Αριθμός Πορισμάτων Ποσοστό Σύνολο Αριθμός Πορισμάτων Ποσοστό ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΑΓΑΛΑΞΙΑ 5,1% 0,0% 5,0% ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΑΓΑΛΑΞΙΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ 15,3% 35,3% 50,3% ΛΥΚΟΣ ,1% ,9% ,9% ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΗΝΥΣΤΡΟΥ ΔΕΞΙΑ ΜΕ ΣΤΡΟΦΗ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΝΟΖΕΜΙΑΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΣΜΗΝΩΝ 43,8% 125 1,1% 168 1,0% 31,6% 116 1,0% 147,9% ΝΟΣΟΣ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΩΝ 1,0% 8,1% 9,1% ΠΑΓΕΤΟΣ 1,0% 0,0% 1,0% ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΚΕΤΟΥ 41,8% 454 4,1% 495 3,0% ΠΑΡΑΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ,1% ,9% ,6% ΠΛΗΜΜΥΡΑ 29,6% 75,7% 104,6% ΠΝΕΥΜΑΤΑΝΘΡΑΚΑΣ 1,0% 5,0% 6,0% ΠΡΟΙΟΥΣΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ 466 8,9% 774 7,0% ,6% ΠΥΡΚΑΓΙΑ 21,4% 31,3% 52,3% ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ 15,3% 42,4% 57,3% ΣΗΨΙΓΟΝΙΑ (ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ) ΜΕΛΙΣΣΟΣΜΗΝΩΝ 8,2% 21,2% 29,2% ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΨΥΧΟΣ 2,0% 1,0% 3,0% ΧΙΟΝΙ 182 3,5% 421 3,8% 603 3,7% Σύνολο % % % ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΚΕΤΟΥ 4% ΧΙΟΝΙ 4% ΑΓΡΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΣΚΥΛΙΑ 4% ΑΡΚΟΥΔΑ 3% ΛΟΙΠΑ 9% ΛΥΚΟΣ 23% ΠΡΟΙΟΥΣΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ 7% ΓΑΓΓΡΑΙΝΩΔΗΣ ΜΑΣΤΙΤΙΔΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ 12% ΠΑΡΑΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ 13% ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΟΚΕΤΟΥ 21% Γράφημα 9. Κατανομή των αποζημιώσιμων πορισμάτων για το Ζωικό Κεφάλαιο, ανά ζημιογόνο αίτιο για το έτος

25 Το 62,8% των πορισμάτων των αρχικών εκτιμήσεων δεν συνοδεύονταν από παρατήρηση. Από τα πορίσματα αρχικής εκτίμησης που συντάχθηκαν, πορίσματα (ποσοστό 37,2% των συνολικών πορισμάτων που έχουν συνταχθεί) συνοδεύονταν από κωδικό παρατήρησης. Από τα πορίσματα που έχουν παρατήρηση (αρχική εκτίμηση), αυτά με κωδικό «Ζημιά μη καλυπτόμενη ασφαλιστικά», κατέχουν την 1 η θέση με ποσοστό 30,52%. Αξιοσημείωτη είναι η χρήση, για πρώτη χρονιά λόγω της εφαρμογής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας Εκτροφής, των παρατηρήσεων α) «ΔΕΝ ΔΗΛΩΘΗΚΕ ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΚΤΡΟΦΗΣ» (η οποία συνοδεύει πορίσματα και αποτελεί το 7,1% των συνολικών αρχικών πορισμάτων εκτίμησης ή το 19,11% των πορισμάτων που συνοδεύονται από παρατήρηση) και β) «ΔΕΝ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΚΤΡΟΦΗΣ» (η οποία συνοδεύει πορίσματα και αποτελεί το 2,4% των συνολικών αρχικών πορισμάτων εκτίμησης ή το 6,39% των πορισμάτων που συνοδεύονται από παρατήρηση) (Πίνακας 14 και Γράφημα 10). Στο σύνολο των πορισμάτων που συνάχθηκαν κατά την διάρκεια του έτους για τον τομέα της Φυτικής Παραγωγής, τα αφορούν πορίσματα επανεκτίμησης και πραγματοποιήθηκαν μετά από ενστάσεις. Το ποσοστό τους ανέρχεται στο 3,03% των συνολικών πορισμάτων και το ύψος του είναι στα επίπεδα των προηγούμενων ετών (Πίνακας 15). 25

26 Πίνακας 14. Ποσοστιαία κατανομή του συνόλου των πορισμάτων ανάλογα με τον κωδικό. παρατήρησης για την Φυτική Παραγωγή. Κωδικός Παρατήρησης Πορίσματα % ποσοστό % ποσοστό ΜΕ παρατήρηση Αρχική Εκτίμηση Επανεκτίμηση ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ,8 ΑΓΝΩΣΤΟ/ΔΕΝ ΥΠΟΔΕΙΧΘΗΚΕ ,6 1,54% ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΕΚΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 153 0,1 0,21% ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΖΗΜΙΑΣ 148 0,1 0,21% ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ / ΕΚΤΡΟΦΗ ,6 1,72% ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ,3 3,53% ΔΕΝ ΔΗΛΩΘΗΚΕ ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΔΕΝ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΚΤΡΟΦΗΣ ,1 19,11% ,4 6,39% ΔΗΛΩΘΗΚΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟ ,08% ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΜΕΝΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 280 0,1 0,39% ΕΝΙΑΙΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ,1 16,40% ΖΗΜΙΑ ΜΗ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ,4 30,52% Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΓΚΟΜΙΣΤΗΚΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΖΗΜΙΑ ,10% ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ,5 4,13% ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΖΕΥΓΑΡΙΑ 526 0,3 0,73% ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΑ 98 0,1 0,14% ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΝΙΑΙΟ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ ,9 2,54% ΠΟΡΙΣΜΑ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΖΗΜΙΑΣ 317 0,2 0,44% ΣΥΓΚΟΜΙΣΤΗΚΕ ΟΛΗ Η ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ,59% ΦΥΤΕΥΣΗ ,1 2,83% ΧΩΡΙΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ,4 6,39% Σύνολο (Με Παρατήρηση) ,2 100% Σύνολο ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ,8 ΑΓΝΩΣΤΟ/ΔΕΝ ΥΠΟΔΕΙΧΘΗΚΕ 1 0 0,05% ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΕΚΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 1 0 0,05% ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ / ΕΚΤΡΟΦΗ 100 1,7 5,31% ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΖΗΜΙΑΣ 5 0,1 0,27% ΔΕΝ ΔΗΛΩΘΗΚΕ ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΔΕΝ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΚΤΡΟΦΗΣ 161 2,7 8,55% 8 0,1 0,43% ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΜΕΝΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2 0 0,11% ΕΝΙΑΙΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ,8 41,07% ΖΗΜΙΑ ΜΗ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 218 3,6 11,58% ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 89 1,5 4,73% ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΖΕΥΓΑΡΙΑ 8 0,1 0,43% ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΑ 6 0,1 0,32% ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΝΙΑΙΟ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 255 4,2 13,55% ΠΟΡΙΣΜΑ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΖΗΜΙΑΣ 3 0 0,16% ΣΥΓΚΟΜΙΣΤΗΚΕ ΟΛΗ Η ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ,24% ΦΥΤΕΥΣΗ ,8 2,60% ΧΩΡΙΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ 142 2,4 7,55% Σύνολο (Με Παρατήρηση) ,2 100% Σύνολο

27 Πίνακας 15. % Ποσοστό ενστάσεων (Φυτική Παραγωγή), για το έτος Αρχική Εκτίμηση Επανεκτίμηση Σύνολο % ποσοστό ενστάσεων 3,03% ΖΗΜΙΑ ΜΗ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΔΕΝ ΔΗΛΩΘΗΚΕ ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΔΕΝ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΧΩΡΙΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΦΥΤΕΥΣΗ 2010 ΣΥΓΚΟΜΙΣΤΗΚΕ ΟΛΗ Η ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΝΙΑΙΟ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ / ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΓΝΩΣΤΟ/ΔΕΝ ΥΠΟΔΕΙΧΘΗΚΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΠΟΡΙΣΜΑ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΜΜΕΝΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΕΚΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΑ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΓΚΟΜΙΣΤΗΚΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΖΗΜΙΑ ΔΗΛΩΘΗΚΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟ Γράφημα 10. Ραβδόγραμμα της κατανομής του συνόλου των πορισμάτων με παρατήρηση, ανάλογα με τον κωδ. παρατήρησης. 27

28 2. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ - ΝΟΜΟΣ Α. ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Από το σύνολο των αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στο τομέα της Φυτικής παραγωγής ( ) το μεγαλύτερο ποσό, σε σύγκριση με τα άλλα Υποκαταστήματα του ΕΛ.Γ.Α, ύψους καταβλήθηκε στους νομούς που καλύπτει το Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. Βέροιας και αποτελεί το 23% των αποζημιώσεων που κατέβαλε ο Οργανισμός. Το αμέσως χαμηλότερο ποσό ( ) αποζημιώσεων δόθηκε στις περιοχές που καλύπτει το Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. Πάτρας και αποτελεί το 22% των αποζημιώσεων που κατέβαλε ο Οργανισμός. Για τους νομούς που καλύπτει το Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α Ηρακλείου έχουν καταβληθεί , ποσό που αποτελεί το 14% των αποζημιώσεων που κατέβαλε ο Οργανισμός (Γράφημα 11, Πίνακας 16). ΤΡΙΠΟΛΗΣ 10% ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3% ΑΘΗΝΑΣ 3% ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 6% ΠΑΤΡΑΣ 22% ΒΕΡΟΙΑΣ 23% ΛΑΡΙΣΑΣ 9% ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1% ΛΑΜΙΑΣ 2% ΚΟΖΑΝΗΣ 3% ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4% ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 14% Γράφημα 11. Ποσοστιαία συμμετοχή των υποκαταστημάτων στις αποζημιώσεις του τομέα της Φυτικής Παραγωγής. 28

29 Πίνακας 16. Αποζημιώσεις και % ποσοστά αυτών ανά Υποκ/μα και Νομό για την Φυτική Παραγωγή. Υποκ/μα Νομός Αποζημιώσεις ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ % ποσοστό Υποκ/μα Νομός Αποζημιώσεις % ποσοστό ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ,40% ΔΡΑΜΑΣ ,90% ΛΕΥΚΑΔΟΣ ,00% ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ,10% ΦΩΚΙΔΟΣ ,50% Σύνολο % Σύνολο % ΓΡΕΒΕΝΩΝ ,50% ΑΤΤΙΚΗΣ ,70% ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ,00% ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ ,30% ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ,10% ΕΥΒΟΙΑΣ ,30% ΦΛΩΡΙΝΗΣ ,40% ΚΥΚΛΑΔΩΝ ,20% Σύνολο % ΛΕΣΒΟΥ ,50% ΒΟΙΩΤΙΑΣ ,20% ΣΑΜΟΥ ,10% ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ,20% ΛΑΜΙΑΣ Σύνολο % ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ,50% ΕΒΡΟΥ ,00% Σύνολο % ΞΑΝΘΗΣ ,40% ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ,60% ΡΟΔΟΠΗΣ ,60% ΛΑΡΙΣΗΣ ,00% Σύνολο % ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ,10% ΗΜΑΘΙΑΣ ,20% ΤΡΙΚΑΛΩΝ ,30% ΠΕΛΛΗΣ ,80% Σύνολο % Σύνολο % ΑΧΑΪΑΣ ,80% ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ,50% ΖΑΚΥΝΘΟΥ ,10% ΛΑΣΙΘΙΟΥ ,90% ΠΑΤΡΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ,80% ΡΕΘΥΜΝΗΣ ,50% ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ,40% ΧΑΝΙΩΝ ,10% ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ,90% Σύνολο % Σύνολο % ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ,90% ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ,90% ΚΙΛΚΙΣ ,90% ΑΡΚΑΔΙΑΣ ,60% ΠΙΕΡΙΑΣ ,50% ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ,40% ΣΕΡΡΩΝ ,80% ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ,00% ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ,90% Σύνολο % ΑΡΤΗΣ ,80% ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ,70% ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ,10% ΚΕΡΚΥΡΑΣ ,00% ΠΡΕΒΕΖΗΣ ,50% Σύνολο % Σύνολο % Σε επίπεδο νομού, στο νομός Πέλλης το ύψος των αποζημιώσεων έφτασε στα το οποίο αποτελεί το 17,9% των συνολικών αποζημιώσεων στον τομέα της Φυτικής Παραγωγής το έτος Στον νομό Ηλείας οι αποζημιώσεις στον τομέα της Φυτικής Παραγωγής ανήλθαν στα (15,1% των συνολικών αποζημιώσεων) ενώ στον νομό Ηρακλείου στα που αποτελούν το 12,7% των συνολικών αποζημιώσεων (Πίνακας 16, Χάρτης 1). 29

30 Χάρτης 1. Αποζημιώσεις φυτικής παραγωγής σε επίπεδο νομού. 30

31 Πίνακας 17. Αποζημιώσεις ανά είδος και ταξινόμηση αυτών για την Φυτική Παραγωγή. ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΒΟΚΑΝΤΟ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ ΑΓΓΙΝΑΡΕΣ ΑΓΚΑΘΩΤΕΣ & ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΛΟΙΠΑ ΣΑΝΑ ΑΓΓΙΝΑΡΕΣ ΟΨΙΜΕΣ ΛΩΤΟΙ ΑΓΓΙΝΑΡΕΣ ΠΡΩΙΜΕΣ & ΜΕΣΟΠΡΩΙΜΕΣ ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΜΑΡΟΥΛΙΑ - ΜΑΡΟΥΛΙΑ ΣΑΛΑΤΑ ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΜΑΡΟΥΛΙΑ-ΜΑΡΟΥΛ. ΣΑΛΑΤΑ ΘΕΡΜ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΑΜΥΓΔΑΛΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΑΝΗΘΟΣ -ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ - ΡΟΚΑ- ΜΑΡΑΘΟ Κ.-ΣΤΑΜΝΑΓΚΑΘΙ- ΚΑΡΔΑΜΟ-ΚΑΥΚΑΛΙΘΡΑ- ΚΟΡΥΑΝΔΡΟΣ ΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΙΜΟ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΜΗΔΙΚΗ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΤΙΔΙΑ ΜΗΛΑ Α ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ ΓΛΥΚΟΣ ΜΗΛΑ Β ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ ΕΝΣΙΡΩΣΗ ΜΟΥΣΜΟΥΛΑ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ- ΚΑΡΠΟΣ ΜΠΑΜΙΕΣ ΑΡΑΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΠΡΟΚΟΛΑ ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΙ ΓΛΥΚΟΜΠΙΖΕΛΑ ΝΕΑΡΑ ΔΕΝΤΡΑ ΑΡΑΧΙΣ ΟΡΥΖΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ-ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΕΠΟΝΙ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΑΧΛΑΔΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΕΠΟΝΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΧΛΑΔΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ Α ΠΕΠΟΝΙΑ ΚΟΝΙΤΣΗΣ & ΑΡΓΟΥΣ ΑΧΛΑΔΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ Β ΠΕΠΟΝΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΑ & ΘΡΑΚΙΩΤΙΚΑ ΒΑΜΒΑΚΙ ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙ ΞΗΡΙΚΟ ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΒΕΡΙΚΚΟΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΙΣΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΚΑΡΠΟΣ & ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΕΡΙΚΚΟΚΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΒΕΡΙΚΚΟΚΑ ΧΥΜΟΠΟΙΙΑΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΧΥΜΟΠΟΙΙΑΣ ΒΙΚΟΣ ΚΑΡΠΟΣ - ΣΠΟΡΟΣ ΠΡΑΣΣΑ ΒΛΗΤΑ ΡΑΔΙΚΙΑ ΒΡΩΜΗ ΡΑΔΙΚΙΑ ΑΓΡΙΑ ΒΥΣΣΙΝΑ ΡΑΙΒΕΣ ΓΕΩΜΗΛΑ ΕΑΡΙΝΑ ΡΑΠΑΝΑΚΙ ΓΕΩΜΗΛΑ ΘΕΡΙΝΑ ΡΕΒΙΘΙΑ

32 ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΕΩΜΗΛΑ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΑ ΡΙΓΑΝΗ ΓΚΡΕΙΠ ΦΡΟΥΤ ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΓΛΥΚΑΝΙΣΟ ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ & ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ & ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ Β ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ - ΣΟΓΙΑ ΡΟΔΙΑ ΕΛΙΕΣ ΕΛΑΙΟΠΟΙΗΣΙΜΕΣ ΣΑΚΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ ΕΛΙΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ Α' ΚΑΤΗΓ.(ΦΡΑΟΥΛΕΣ, ΤΥΠΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΣ, ΟΧΑΝΕΣ) ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ Β' ΚΑΤΗΓ.(ΛΟΙΠΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ) ΣΑΚΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΑΝΟΣ-ΜΗΔΙΚΗ & ΤΡΙΦΥΛΛΙ ΣΕΛΙΝΟ ΗΛΙΑΝΘΟΣ ΣΕΣΚΟΥΛΟ ΗΛΙΑΝΘΟΣ ΠΑΣΑΤΕΜΠΟΣ ΣΙΚΑΛΗ - ΒΡΙΖΑ -ΚΑΡΠΟΣ ΚΑΠΝΑ ΜΠΑΣΜΑΣ ΣΙΤΟΣ ΚΑΠΝΑ ΣΑΜΨΟΥΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ) ΣΙΤΟΣ - ΚΡΙΘΑΡΙ - ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΡΟΤΑ ΡΙΖΕΣ ΣΚΟΡΔΑ ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ ΠΡΩΙΜΑ ΚΑΛΥΨΗ ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΣΠΑΝΑΚΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΡΥΔΙΑ ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ ΚΑΣΤΑΝΑ ΣΤΑΦΙΔΑ ΚΕΡΑΣΙΑ Α ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ Α' ΚΑΤ ΚΕΡΑΣΙΑ Β ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ Β' ΚΑΤ ΚΕΡΑΣΙΑ Γ ΣΥΚΑ ΝΩΠΑ Β' ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΥΚΑ ΞΕΡΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΤΕΥΤΛΑ - ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ ΚΟΛΟΚΥΘΕΣ BUTTERNUT ΤΟΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΟΛΟΚΥΘΟΣΠΟΡΟΣ ΤΟΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΚΟΥΚΙΑ ΚΑΡΠΟΣ ΚΟΥΚΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΚΑΡΠΟΣ ΤΟΜΑΤΑ ΟΜ. COΜODORE ΥΠΑΙΘΡ ΕΜΠΟΡ ΤΟΜΑΤΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ ΚΟΥΚΙΑ ΝΩΠΑ ΤΟΜΑΤΑ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΚΟΥΜ ΚΟΥΑΤ ΤΡΙΤΙΚΑΛΕ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑ ΦΑΚΕΣ-ΚΑΡΠΟΣ ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΚΟΚΚΑΡΙ ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΝΩΠΑ (ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙΑ) ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΗΡΑ ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΣΠΟΡΟΣ ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΣΟΣΠΕΡΜΑ

33 ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΡΙΘΗ-ΚΑΡΠΟΣ ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΙΚΡΟΣΠΕΡΜΑ ΚΡΟΚΟΣ-ΖΑΦΟΡΑ ΦΑΣΟΛΙΑ ΠΛΑΚΕ - ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΚΡΟΚΟΣ-ΖΑΦΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΦΡΑΟΥΛΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΚΥΔΩΝΙΑ ΦΡΑΟΥΛΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΛΑΘΟΥΡΙ ΦΑΒΑ ΦΡΑΟΥΛΕΣ ΠΡΩΙΜΕΣ ΛΑΧΑΝΟ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΛΑΧΑΝΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ-ΚΟΚΚΙΝΟ ΦΥΣΤΙΚΙΑ ΑΙΓΙΝΗΣ ΛΕΜΟΝΙΑ Σε επίπεδο είδους καλλιέργειας, οι ελιές ελαιοποιήσιμες εισέπραξαν από αποζημιώσεις που αποτελούν το 12,9% των συνολικών αποζημιώσεων του τομέα της Φυτικής Παραγωγής για το έτος Για τα Φθινοπωρινά Γεώμηλα δαπανήθηκε το δεύτερο μεγαλύτερο ποσό αποζημιώσεων που ανήλθε στα Για τα Φθινοπωρινά Γεώμηλα δαπανήθηκε το 10,1% των συνολικών αποζημιώσεων του τομέα της Φυτικής Παραγωγής. Αντίστοιχα, για τα Εαρινά Γεώμηλα δαπανήθηκαν σε αποζημιώσεις που αποτελούν το 9% των συνολικών αποζημιώσεων (Πίνακας 17, Γράφημα 12). ΒΑΜΒΑΚΙ 2,7% ΕΛΙΕΣ ΕΛΑΙΟΠΟΙΗΣΙΜΕΣ 12,9% ΛΟΙΠΑ 32,0% ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ Α' ΚΑΤΗΓ.(ΦΡΑΟΥΛΕΣ,ΤΥΠΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΣ,ΟΧΑΝΕΣ) 1,6% ΓΕΩΜΗΛΑ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΑ 10,1% ΚΕΡΑΣΙΑ Β 2,9% ΤΟΜΑΤΑ ΥΠΑΙΘΡΙΑ 4,3% ΜΗΛΑ Α 5,1% ΕΛΙΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ 2,0% ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ & ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ 5,3% ΚΕΡΑΣΙΑ Α 6,9% ΚΑΠΝΑ ΣΑΜΨΟΥΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ) 1,8% ΣΑΝΟΣ-ΜΗΔΙΚΗ & ΤΡΙΦΥΛΛΙ 1,6% ΓΕΩΜΗΛΑ ΕΑΡΙΝΑ 9,0% ΒΕΡΙΚΚΟΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1,7% Σχήμα 12. Ποσοστό κατανομής των αποζημιώσεων στη φυτική παραγωγή ανά είδος. 33

34 Η αθροιστική συμμετοχή, τόσο ως ποσοστό, όσο και ως ποσό αποζημίωσης, των κυριοτέρων ειδών του τομέα της Φυτικής Παραγωγής που έλαβαν τις υψηλότερες αποζημιώσεις, παρουσιάζονται στο Γράφημα ΕΛΙΕΣ ΕΛΑΙΟΠΟΙΗΣΙΜΕΣ ΓΕΩΜΗΛΑ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΑ ΓΕΩΜΗΛΑ ΕΑΡΙΝΑ ΚΕΡΑΣΙΑ Α ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ & ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΜΗΛΑ Α ΤΟΜΑΤΑ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΚΕΡΑΣΙΑ Β ΒΑΜΒΑΚΙ ΕΛΙΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΚΑΠΝΑ ΣΑΜΨΟΥΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ) ΒΕΡΙΚΚΟΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΑΝΟΣ-ΜΗΔΙΚΗ & ΤΡΙΦΥΛΛΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ Α' ΚΑΤΗΓ.(ΦΡΑΟΥΛΕΣ,ΤΥΠΟΥ ΜΗΛΑ Β ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΚΑΠΝΑ ΜΠΑΣΜΑΣ ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΤΑΦΥΛΛΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ Β' ΚΑΤ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ & ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ Β ΓΕΩΜΗΛΑ ΘΕΡΙΝΑ ΑΧΛΑΔΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ Α ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ Ποσό αποζημίωσης 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Αθροιστικό ποσοστό αποζημίωσης 0% Είδος καλλιέργειας Γράφημα 13. Αποζημιώσεις των κυριοτέρων καλλιεργειών και το αθροιστικό ποσοστό συμμετοχής τους στο σύνολο των αποζημιώσεων. Συνολικά σε δέκα περιπτώσεις καταβλήθηκαν αποζημιώσεις άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ σε ένα νομό για ζημιές που προκλήθηκαν από ένα ζημιογόνο αίτιο. Από αυτές τις δέκα περιπτώσεις οι έξι αφορούν το ζημιογόνο αίτιο του χαλαζιού, οι τρεις το ζημιογόνο αίτιο του παγετού και η μια της βροχόπτωσης. Το υψηλότερο ποσό για αποζημιώσεις σε ένα νομό για ζημιές που προκλήθηκαν από ένα ζημιογόνο αίτιο, καταβλήθηκε στο νομό Πέλλης για ζημιές από χαλάζι και το ύψος των αποζημιώσεων ανήλθε στα Το δεύτερο υψηλότερο ποσό αποζημιώσεων δόθηκε για το ζημιογόνο αίτιο του παγετού, καταβλήθηκε στον νομό Ηρακλείου και ανήλθε στα Στον ίδιο νομό καταβλήθηκε για αποζημιώσεις από χαλάζι ποσό άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ. Το τρίτο υψηλότερο ποσό αποζημιώσεων δόθηκε για το ζημιογόνο αίτιο του χαλαζιού, καταβλήθηκε στον νομό Ηλείας και ανήλθε στα Στον ίδιο νομό καταβλήθηκε για αποζημιώσεις από παγετό ποσό άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ. Επίσης, στους νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Ημαθίας, Λάρισας, Αχαΐας και Αργολίδας έχουν καταβληθεί αποζημιώσεις άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ με αίτιο ένα ζημιογόνο αίτιο (Πίνακας 18, Γράφημα 14, Χάρτης 2). 34

35 Πίνακας 18. Αποζημιώσεις ανά Υποκ/μα, Νομό και ζημιογόνο αίτιο για την Φυτική Παραγωγή. ΖΗΜΙΟΓΟΝΟ ΑΙΤΙΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΓΡΙΟΓΟΥΡΟΥΝΟ ΑΓΡΙΟΚΟΥΝΕΛΑ ΛΗΜΝΟΥ ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ ΑΡΚΟΥΔΑ-Φ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΥΣΩΝΑΣ ΠΑΓΕΤΟΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΧΑΛΑΖΙ ΧΙΟΝΙ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΛΕΣΒΟΥ ΣΑΜΟΥ ΧΙΟΥ 0 0 ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΡΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΠΕΛΛΗΣ ΣΥΝΟΛΟ

36 ΖΗΜΙΟΓΟΝΟ ΑΙΤΙΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΓΡΙΟΓΟΥΡΟΥΝΟ ΑΓΡΙΟΚΟΥΝΕΛΑ ΛΗΜΝΟΥ ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ ΑΡΚΟΥΔΑ-Φ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΥΣΩΝΑΣ ΠΑΓΕΤΟΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΧΑΛΑΖΙ ΧΙΟΝΙ ΣΥΝΟΛΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΤΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

37 ΖΗΜΙΟΓΟΝΟ ΑΙΤΙΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΓΡΙΟΓΟΥΡΟΥΝΟ ΑΓΡΙΟΚΟΥΝΕΛΑ ΛΗΜΝΟΥ ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ ΑΡΚΟΥΔΑ-Φ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΥΣΩΝΑΣ ΠΑΓΕΤΟΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΧΑΛΑΖΙ ΧΙΟΝΙ ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΛΑΜΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΑΧΑΪΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

38 ΖΗΜΙΟΓΟΝΟ ΑΙΤΙΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΓΡΙΟΓΟΥΡΟΥΝΟ ΑΓΡΙΟΚΟΥΝΕΛΑ ΛΗΜΝΟΥ ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ ΑΡΚΟΥΔΑ-Φ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΥΣΩΝΑΣ ΠΑΓΕΤΟΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΧΑΛΑΖΙ ΧΙΟΝΙ ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

39 ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΜΙΑΣ ΑΓΡΙΟΓΟΥΡΟΥΝΟ ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ ΑΓΡΙΟΚΟΥΝΕΛΑ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡΚΟΥΔΑ-Φ Υποκαταστήματα ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΚΑΥΣΩΝΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΧΙΟΝΙ ΘΑΛΑΣΣΑ ΠΑΓΕΤΟΣ ΧΑΛΑΖΙ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ποσό αποζημιώσεων Γράφημα 14. Συμμετοχής των ζημιογόνων αιτίων στο σύνολο των αποζημιώσεων ανά υποκατάστημα. 39

40 Χάρτης 2. Συμμετοχή των ζημιογόνων αιτίων της Φυτικής Παραγωγής στις αποζημιώσεις σε επίπεδο νομού. 40

41 Σε επίπεδο είδους καλλιέργειας, οι ελιές ελαιοποιήσιμες εισέπραξαν από αποζημιώσεις Το ποσό αυτό είναι το υψηλότερο που καταβλήθηκε για αποζημιώσεις σε ένα είδος της Δήλωσης Καλλιέργειας Εκτροφής στο τομέα της Φυτικής Παραγωγής για το έτος Οι ζημίες προκλήθηκαν κυρίως από τα ζημιογόνα αίτια του παγετού ( ) και του χαλαζιού ( ). Για τα Φθινοπωρινά Γεώμηλα δαπανήθηκε το δεύτερο μεγαλύτερο ποσό αποζημιώσεων που ανήλθε στα Για τα Φθινοπωρινά Γεώμηλα δαπανήθηκαν για ζημιές που προκλήθηκαν από το αίτιο του παγετού και για ζημιές που προκλήθηκαν από το αίτιο της βροχόπτωσης. Αντίστοιχα, για τα Εαρινά Γεώμηλα δαπανήθηκαν σε αποζημιώσεις Οι ζημίες προκλήθηκαν κυρίως από τα ζημιογόνα αίτια του παγετού ( ) και του χαλαζιού ( ). Για τα Κεράσια Α, τα Ροδάκινα Επιτραπέζια & Νεκταρίνια και τα Μήλα Α ( ) οι ζημιές στην παραγωγή προήλθε από το ζημιογόνο αίτιο του χαλαζιού. Συγκεκριμένα, από το ποσό των συνολικών αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν για Κεράσια Α, καταβλήθηκαν για ζημιές που προκλήθηκαν από χαλάζι. Από το ποσό των που καταβλήθηκαν για ζημιές σε Ροδάκινα Επιτραπέζια & Νεκταρίνια καταβλήθηκαν για ζημιές που προκλήθηκαν από χαλάζι. Από το ποσό των που καταβλήθηκαν για ζημιές σε Μήλα Α καταβλήθηκαν για ζημιές που προκλήθηκαν από χαλάζι (Πίνακας 19, Γράφημα 15). 41

Δ/νση Μελετών & Εφαρμογών.

Δ/νση Μελετών & Εφαρμογών. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση Μελετών & Εφαρμογών Τμήμα Στατιστικής M.I.S & G.I.S Η Δ/νση Μελετών & Εφαρμογών παραδίδει το 5 ο στατιστικό τεύχος του έτους 2003, που συνέταξε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Αρδευόμενα 13.22 22.14 69.

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Αρδευόμενα 13.22 22.14 69. Οικονομικό έτος 2012 Μη Μη Μη Μη ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14.69 38.22 2 Βρώμη - Σίκαλη 13.78 15.62 3 Κριθάρι 15.54 12.57 4 Ρύζι 46.19 5 Σιτάρι μαλακό 15.56 14.66 6 Σιτάρι σκληρό 26.09 38.40 11 Αραβόσιτος

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό έτος 2012

Οικονομικό έτος 2012 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ α/α ΝΟΜΟΣ Σελ. 1 Αθηνών 133 2 Αιτωλοακαρνανίας 113 3 Αν. Αττικής 129 4 Αργολίδος 177 5 Αρκαδίας 165 6 Αρτας 85 7 Αχαϊας 149 8 Βοιωτίας 121 9 Γρεβενών 53 10 Δράμας 13 11 Δυτ. Αττικής 141

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας Αριθ. 15711 /30.9.98 (ΦΕΚ. 1079 /Β /14.10.98) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας Αριθ. 15711 /30.9.98 (ΦΕΚ. 1079 /Β /14.10.98) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας Αριθ. 15711 /30.9.98 (ΦΕΚ. 1079 /Β /14.10.98) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Αντικείμενο Κανονισμού - Εννοιολογικοί προσδιορισμοί - Είδος των ζημιών που καλύπτονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1668 27 Ιουλίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 157502 Έγκριση Κανονισμού Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής από τον Οργανισμό Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ)

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) 0,5 0,8 1,0 1,2 120% ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 ΑΒΟΚΑΝΤΟ (101) 572,58 70,00 12,50 20,00 25,00

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α. Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η

Α.Δ.Α. Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Τμήμα ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 9 Ταχ. Κώδικας: 10110 FAX: 10 595400 THΛ:

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

(Σε εκατοµµύρια ευρώ. Σε τρέχουσες τιµές)

(Σε εκατοµµύρια ευρώ. Σε τρέχουσες τιµές) 1.2 Οικονοµική φυσιογνωµία 1.2.1.α Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 1.2.1.α.1 Συνολικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν Τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία για την εξέλιξη του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος στην υτική Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / MAE ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / MAE ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ. ΩΠ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / MAE ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ. ΜΕΤΡΟ 1.1.2 "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Σ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ / ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Αθήνα 04.08.2014 ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τζουβάρα Όλγα Αρ. πρωτ.: 111319

Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Αθήνα 04.08.2014 ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τζουβάρα Όλγα Αρ. πρωτ.: 111319 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Αθήνα 04.08.2014 ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τζουβάρα Όλγα Αρ. πρωτ.: 111319 ΠΡΟΣ: Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: - Περιφερειακές Δ/νσεις ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

(Παραγωγή σε τόνους)

(Παραγωγή σε τόνους) Ο πρωτογενής τοµέας της Π..Ε έχει να επιδείξει σηµαντικά προϊόντα στον κλάδο της φυτικής παραγωγής, όπως απεικονίζεται στους πίνακες του παραρτήµατος. Τα κυριότερα προϊόντα φυτικής παραγωγής που παράγει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ Ν. Έβρου ΟΡΕΙΝΗ Μη Μη Μη Μη ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 13,51 35,16 14,20 35,49 11,36 28,39 8,52 21,29 2 Βρώμη - Σίκαλη 13,78 15,62

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1181 9 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός της ετήσιας απασχόλησης στην αγροτική εκμετάλλευση... 1 Μερική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 2013: Ο ΠΡΩΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Βοιωτίας. Οικονομικό έτος 2012 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ

Ν. Βοιωτίας. Οικονομικό έτος 2012 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ Ν. Βοιωτίας ΠΕΔΙΝΗ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΟΡΕΙΝΗ Μη Μη Μη Μη ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14.69 38.22 42.25 33.80 25.35 2 Βρώμη - Σίκαλη 13.78 15.62 3 Κριθάρι 15.54 12.57 12.09 9.67 7.25 4 Ρύζι 46.19 5 Σιτάρι μαλακό

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικος. Τύπος. «Nέοι Αγρότες» ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΜΥΣΤΙΚΑ για υψηλή μοριοδότηση. Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη

Αγροτικος. Τύπος. «Nέοι Αγρότες» ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΜΥΣΤΙΚΑ για υψηλή μοριοδότηση. Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη Αγροτικος 12 ΣΕΛΙ ΕΣ Τύπος Πέµπτη 30 Ιανουαρίου 2014 h ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ #1 Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη Καλλιέργεια Καστανιές, αμυγδαλιές, καρυδιές, φουντουκιές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΘΕΜΑ: Διαβούλευση για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πρωτογενούς Τομέα και το «Καλάθι των Αγροτικών Προϊόντων»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΘΕΜΑ: Διαβούλευση για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πρωτογενούς Τομέα και το «Καλάθι των Αγροτικών Προϊόντων» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: Διαβούλευση για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πρωτογενούς Τομέα και το «Καλάθι των Αγροτικών Προϊόντων» Από το γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα ανακοινώνεται ότι: κ. Σταμ Καπελέρη

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 s ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1/2014 ISSN 1105-9478 ΤΟΜΟΣ 23 ΣΕΙΡΑ Ι ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚO ΕΠΙMΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1/2014 ISSN 1105-9478 ΤΟΜΟΣ 23 ΣΕΙΡΑ Ι ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚO ΕΠΙMΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1/2014 ISSN 1105-9478 ΤΟΜΟΣ 23 ΣΕΙΡΑ Ι ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚO ΕΠΙMΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ GEOTECHNICAL CHAMBER OF GREECE VOL: 23 - ISSUE I - No 1/2014 Το παρόν τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό έτος 2011 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕ ΙΝΗ ΠΕ ΙΝΗ ΖΩΝΗ

Οικονοµικό έτος 2011 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕ ΙΝΗ ΠΕ ΙΝΗ ΖΩΝΗ ΕΙΣΟ ΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΠΕ ΙΝΗ Ν. Έβρου ΟΡΕΙΝΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14,69 38,22 15,43 38,58 12,34 30,86 9,26 23,15 2 Βρώµη - Σίκαλη 13,78 15,62 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / ΜΑΕ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / ΜΑΕ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / ΜΑΕ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ. ΜΕΤΡΟ 1.1.2 "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ MBA EXECUTIVE

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ MBA EXECUTIVE ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ MBA EXECUTIVE ΘΕΜΑ : Η εφαρμογή των επενδυτικών κινήτρων του Ν.3299/04 στην μεταποιητική δραστηριότητα.εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα 22-07-2011 Αρ. Πρωτ.:81363

Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα 22-07-2011 Αρ. Πρωτ.:81363 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ Ν. Έβρου ΟΡΕΙΝΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14,69 38,22 15,43 38,58 12,34 30,86 9,26 23,15 2 Βρώμη - Σίκαλη 13,78 15,62 3 Κριθάρι

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»

«ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ «ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 Περιφέρεια Θεσσαλίας 2011 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Περιγραφή περιοχής παρέμβασης...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.: ΔΑΠΑΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΦΥΤΕΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.: ΔΑΠΑΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΦΥΤΕΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 1.: ΔΑΠΑΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΦΥΤΕΙΩΝ ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΦΥΤΕΙΕΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ, ΕΥΡΩ/ΣΤΡ. Υλικά Εργασία Σύνολο Συνολική δαπάνη εγκατάστασης ΕΥΡΩ/στρ. Έτος έναρξης απόσβεσης Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βέλγιο Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ & ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ

Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βέλγιο Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ & ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βέλγιο Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ & ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ Βρυξέλλες, Απρίλιος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΓΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. «Ανάλυση και γεωγραφική κατανομή των μικρών δόσεων γ- ακτινοβολίας»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. «Ανάλυση και γεωγραφική κατανομή των μικρών δόσεων γ- ακτινοβολίας» ΔΙΑΝΟΜΗ Ευρεία Περιορισμένη Απόρρητο ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «Ανάλυση και γεωγραφική κατανομή των μικρών δόσεων γ- ακτινοβολίας» Π. Ασκούνης, Φ. Δημητροπούλου, Ε. Καρίνου, Χ. Κυργιάκου, Ε. Παπαδομαρκάκη, A. Μαλτέζος

Διαβάστε περισσότερα