ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ. Δ/νση Μελετών & Εφαρμογών Τμήμα Στατιστικής & Γ.Σ.Π

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ. Δ/νση Μελετών & Εφαρμογών Τμήμα Στατιστικής & Γ.Σ.Π"

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση Μελετών & Εφαρμογών Η Δ/νση Μελετών & Εφαρμογών παραδίδει το 13 ο στατιστικό τεύχος του έτους 2011, που εκπόνησε το. Το παρόν τεύχος ως προς την δομή του, διαφοροποιείται από τα προηγούμενα, λαμβάνοντας υπόψη για πρώτη φορά εκτός από τα στοιχεία των αποζημιώσεων και τα οικονομικά δεδομένα της Δήλωσης Καλλιέργειας Εκτροφής. Η διάρθρωσή του γίνεται σε δύο επίπεδα α) Πανελλαδικά, β) Υποκατάστημα-Νομός. Σε κάθε επίπεδο υπάρχει ανάλυση τόσο για την φυτική παραγωγή όσο και για το ζωικό κεφάλαιο ξεχωριστά. Το έτος 2011 αποτέλεσε για τον ΕΛ.Γ.Α έτος αναφοράς σε ότι αφορά το ύψος των αποζημιώσεων, αφού το συνολικό ποσόν των που δόθηκε, είναι το χαμηλότερο από της ιδρύσεως του ΕΛ.Γ.Α.(η σύγκριση γίνεται με αποπληθωρισμό των τιμών των προηγούμενων ετών, βλέπε διάγραμμα 1). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, όσον αφορά το φυτικό τομέα, οι αποζημιώσεις που δόθηκαν για το έτος 2011, αφορούσαν σε ποσοστό σχεδόν 54% σε ζημιές από Χαλάζι, σε ποσοστό 27% από Παγετό, σε ποσοστό 10% από Βροχοπτώσεις, και σε ποσοστό 4% Ανεμοθύελλα. Οι κατηγορίες των καλλιεργειών που επλήγησαν σημαντικά, ήταν οι Ελαιοποιήσιμες ελιές ( ), τα Φθινοπωρινά Γεώμηλα ( ), τα Εαρινά γεώμηλα ( ), τα Κεράσια Α ( ) και τα Επιτραπέζια Ροδάκινα και Νεκταρίνια ( ). Σημειώνεται πως το 48% των αποζημιώσεων δόθηκαν για ζημιές που υπέστησαν οι προαναφερόμενες καλλιέργειες. Οι περιοχές που απορρόφησαν μεγάλο μέρος των αποζημιώσεων ήταν οι Νομοί: Πέλλας ( ), Ηλείας ( ), Ηρακλείου ( ), Λαρίσης ( ), Αχαΐας ( ). Σε επίπεδο υποκ/τος, τα υποκαταστήματα, Βέροιας ( ), Πάτρας ( ) και Ηρακλείου ( ), χορήγησαν το μεγαλύτερο μέρος των αποζημιώσεων. Οι κυριότερες ζημιές συνέβησαν τους μήνες Δεκέμβριο (παγετός), Μάρτιο (παγετός), Μάιο (χαλάζι) και Οκτώβριο (χαλάζι) για το έτος

2 Το ποσοστό των ενστάσεων (3,03%) κυμάνθηκε στα επίπεδα του μέσου όρου της 10ετίας. Το ποσοστό των αποζημιώσεων που δόθηκε στις επανεκτιμήσεις αποτελεί το 6,34% του συνόλου των αποζημιώσεων. Όσον αφορά το ζωικό κεφάλαιο, οι αποζημιώσεις που δόθηκαν ανέρχονται σε ενώ τα κυριότερα αίτια από πλευράς αποζημιώσεων ζημιογόνα αίτια ήταν οι επιπλοκές τοκετού ( ) και ο Λύκος ( ). Το μεγαλύτερο ποσοστό των αποζημιώσεων (46%) δόθηκε για τα βοοειδή και ακολουθούν τα προβατοειδή (31%) και αιγοειδή (15%). Το Υποκ/μα Λάρισας κατέχει την πρώτη θέση στις αποζημιώσεις ( ) και ακολουθεί το Υποκ/μα Θεσ/νίκης ( ) και το Υποκ/μα Ηρακλείου ( ). Τέλος θα πρέπει να γίνει σαφές ότι τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης αφορούν στο έτος ζημιάς και όχι στο έτος πληρωμής. Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Ι. Γκιζλής 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-ΝΟΜΟΣ 28 Α Φυτική Παραγωγή 28 Β Ζωικό Κεφάλαιο 74 Γ Ενεργητική Προστασία Αντιπαγετικοί ανεμιστήρες Αντιχαλαζικά δίχτυα Πρόγραμμα προστασίας των καλλιεργειών από τον παγετό με τεχνητή ομίχλη (Fog System) Πρόγραμμα προστασίας των καλλιεργειών από το χαλάζι με εναέρια μέσα (αεροπλάνα, μετεωρολογικά ραντάρ κ.λπ.) Πρόγραμμα προστασίας των καλλιεργειών από το χαλάζι με κανόνια ηχοβολής

4 Περιεχόμενα Πινάκων Σελίδα Πίνακας 1 Οι συνολικές αποζημιώσεις για το έτος Πίνακας 2 Οι συνολικές αποζημιώσεις για το έτος 2011 ανά ζημιογόνο αίτιο, για την Φυτική Παραγωγή. 11 Πίνακας 3 Οι συνολικές αποζημιώσεις για το έτος 2011 ανά ζημιογόνο αίτιο, για το Ζωικό Κεφάλαιο. 13 Πίνακας 4 Αριθμός παραγωγών που υπέβαλαν δήλωση ζημιάς. 14 Πίνακας 5 Σύνολο αναγγελιών ζημιάς και % ποσοστό των αποζημιώσιμων αυτών στη Φυτική Παραγωγή. 15 Πίνακας 6 Σύνολο αναγγελιών ζημιάς και % ποσοστό των αποζημιώσιμων αυτών στο Ζωικό Κεφάλαιο. 15 Πίνακας 7 Αριθμός Αναγγελιών ανά ζημιογόνο αίτιο στη Φυτική Παραγωγή. 16 Πίνακας 8 Αριθμός Αναγγελιών ανά ζημιογόνο αίτιο στο Ζωικό Κεφάλαιο. 18 Πίνακας 9 Αριθμός δηλώσεων ζημιάς στη Φυτική Παραγωγή και στο Ζωικό Κεφάλαιο. 18 Πίνακας 10 Αριθμός πορισμάτων ανά κατηγορία εκτίμησης στη Φυτική Παραγωγή. 19 Πίνακας 11 Αριθμός πορισμάτων ανά κατηγορία εκτίμησης στο Ζωικό Κεφάλαιο. 19 Πίνακας 12 Αριθμός πορισμάτων ανά ζημιογόνο αίτιο στη Φυτική Παραγωγή. 21 Πίνακας 13 Αριθμός πορισμάτων ανά ζημιογόνο αίτιο στο Ζωικό Κεφάλαιο. 23 Πίνακας 14 Ποσοστιαία κατανομή του συνόλου των πορισμάτων ανάλογα με τον κωδικό. παρατήρησης για την Φυτική Παραγωγή. 26 Πίνακας 15 Ποσοστό ενστάσεων (Φυτική Παραγωγή), για το έτος Πίνακας 16 Αποζημιώσεις και % ποσοστά αυτών ανά Υποκ/μα και Νομό για την Φυτική Παραγωγή. 29 Πίνακας 17 Αποζημιώσεις ανά είδος και ταξινόμηση αυτών για την Φυτική Παραγωγή. 31 Πίνακας 18 Αποζημιώσεις ανά Υποκ/μα, Νομό και ζημιογόνο αίτιο για την Φυτική Παραγωγή. 35 Πίνακας 19 Αποζημιώσεις ανά καλλιέργεια και ζημιογόνο αίτιο για την Φυτική Παραγωγή. 42 Πίνακας 20 Αριθμός στρεμμάτων ανά Υποκ/μα, Νομό και ζημιογόνο αίτιο για την Φυτική Παραγωγή. 50 Πίνακας 21 Αποζημιώσεις, σύνολο στρεμμάτων και μέση αποζημίωση ( /στρ.) ανά Υποκ/μα και Νομό για την Φυτική Παραγωγή 56 Πίνακας 22 Δείκτης αποζημιώσεων ανά στρέμμα για αποζημιώσεις μεγαλύτερες των ανά είδος στο συγκεκριμένο νομό. 59 Πίνακας 23 Αριθμός παραγωγών που υπέβαλαν δήλωση ζημιάς. 62 Πίνακας 24 Αριθμός αναγγελιών φυτικής παραγωγής σε επίπεδο υποκαταστήματος νομού. 64 Πίνακας 25 Αριθμός πορισμάτων φυτικής παραγωγής ανά υποκατάστημα και νομό. 67 4

5 Πίνακας 26 Αριθμός πορισμάτων Φυτικής Παραγωγής ανά κατηγορία ποσοστού και ζημιογόνου αίτιου στην επικράτεια. 70 Πίνακας 27 Ημερομηνίες με τις σημαντικότερες ζημιές (σε επίπεδο αποζημιώσεων) για το ίδιο ζημιογόνο αίτιο ανά Υποκατάστημα-Νομό. 73 Πίνακας 28 Αποζημιώσεις και % ποσοστά αυτών ανά Υποκ/μα και Νομό για το Ζωικό Kεφάλαιο. 74 Πίνακας 29 Αριθμός αποζημιώσιμων αναγγελιών Ζωικού Κεφαλαίου. 77 Πίνακας 30 Αριθμός κτηνοτρόφων που υπέβαλαν δήλωση ζημιάς ανά νομό και υποκατάστημα. 79 Πίνακας 31 Αποζημιώσεις των ειδών ζωικού κεφαλαίου. 81 Πίνακας 32 Συμμετοχή στις αποζημιώσεις του κάθε ζημιογόνου αιτίου στο ζωικό κεφάλαιο ανά υποκατάστημα και νομό. 84 Πίνακας 33 Συμμετοχή στις αποζημιώσεις του κάθε ζημιογόνου αιτίου στη ζωική παραγωγή ανά είδος. 93 Πίνακας 34 Αριθμός πορισμάτων στο ζωικό κεφάλαιο ανά υποκατάστημα και νομό. 96 Πίνακας 35 Εγκατασταθέντες αντιπαγετικοί ανεμιστήρες που επιχορηγήθηκαν εντός του Πίνακας 36 Κατανομή αντιπαγετικών ανεμιστήρων που εγκρίθηκαν για να επιχορηγήσει ο ΕΛ.Γ.Α. το Πίνακας 37 Επιχορηγηθείσες εγκαταστάσεις αντιχαλαζικών διχτυών που εγκρίθηκαν για το πρόγραμμα του έτους 2009 και επιχορηγήθηκαν το Πίνακας 38 Επιχορηγηθείσες εγκαταστάσεις αντιχαλαζικών διχτυών που εγκρίθηκαν για το πρόγραμμα του έτους 2009 και επιχορηγήθηκαν το Πίνακας 39 Κατανομή αντιχαλαζικών διχτυών που εγκρίθηκαν για να επιχορηγήσει ο ΕΛ.Γ.Α. μέσω του προγράμματος έτους

6 Περιεχόμενα Γραφημάτων Σελίδα Γράφημα 1 Κατανομή των αποζημιώσεων για φυτική παραγωγή και ζωικό κεφάλαιο για το έτος Γράφημα 2 Ποσοστιαία κατανομή συμμετοχής ζημιογόνων αιτίων στις αποζημιώσεις του έτους Γράφημα 3 Ποσοστιαία κατανομή συμμετοχής ζημιογόνων αιτίων στις αποζημιώσεις του έτους Γράφημα 4 Σύνολο αναγγελιών (Φυτική Παραγωγή) & % ποσοστό αυτών που αποζημιώνονται, για την περίοδο Γράφημα 5 Αριθμός Αναγγελιών ανά ζημιογόνο αίτιο στη Φυτική Παραγωγή. 17 Γράφημα 6 Ποσοστό αποζημιώσιμων πορισμάτων αρχικής εκτίμησης και επανεκτίμησης. 20 Γράφημα 7 Αριθμός πορισμάτων ανά ζημιογόνο αίτιο στη Φυτική Παραγωγή. 21 Γράφημα 8 Κατανομή των αποζημιώσιμων πορισμάτων για τη Φυτική Παραγωγή, ανά ζημιογόνο αίτιο για το έτος Γράφημα 9 Κατανομή των αποζημιώσιμων πορισμάτων για το Ζωικό Κεφάλαιο, ανά ζημιογόνο αίτιο για το έτος Γράφημα 10 Ραβδόγραμμα της κατανομής του συνόλου των πορισμάτων με παρατήρηση, ανάλογα με τον κωδικό παρατήρησης. 27 Γράφημα 11 Ποσοστιαία συμμετοχή των υποκαταστημάτων στις αποζημιώσεις του τομέα της Φυτικής Παραγωγής. 28 Γράφημα 12 Ποσοστό κατανομής των αποζημιώσεων στη φυτική παραγωγή ανά είδος. 33 Γράφημα 13 Αποζημιώσεις των κυριότερων καλλιεργειών και το αθροιστικό ποσοστό συμμετοχής τους στο σύνολο των αποζημιώσεων. 34 Γράφημα 14 Συμμετοχής των ζημιογόνων αιτίων στο σύνολο των αποζημιώσεων ανά υποκατάστημα. 39 Γράφημα 15 Συμμετοχή των ζημιογόνων αιτίων στις αποζημιώσεις των κυριότερων από άποψη αποζημιώσεων καλλιεργειών. 49 Γράφημα 16 Αριθμός πορισμάτων αρχικής εκτίμησης. 71 Γράφημα 17 Αριθμός πορισμάτων επανεκτίμησης. 71 Γράφημα 18 Ποσοστό καταβαλλόμενων αποζημιώσεων στο ζωικό κεφάλαιο ανά είδος. 81 Γράφημα 19 Γράφημα αποζημίωσης των κυριότερων εκτροφών και το αθροιστικό ποσοστό συμμετοχής τους στο σύνολο των αποζημιώσεων. 83 6

7 Περιεχόμενα Χαρτών Σελίδα Χάρτης 1 Αποζημιώσεις φυτικής παραγωγής σε επίπεδο νομού. 30 Χάρτης 2 Συμμετοχή των ζημιογόνων αιτίων της Φυτικής Παραγωγής στις αποζημιώσεις σε επίπεδο νομού. 40 Χάρτης 3 Εκτάσεις σε στρέμματα που έχουν ζημιωθεί σε επίπεδο νομού. 55 Χάρτης 4 Μέσες αποζημιώσεις ανά στρέμμα ( /στρ.) που έχουν καταβληθεί σε επίπεδο νομού. 58 Χάρτης 5 Αριθμός παραγωγών που υπέβαλαν δήλωση ζημιάς στη Φυτική Παραγωγή. 63 Χάρτης 6 Αριθμός αποζημιώσιμων αναγγελιών στη Φυτική Παραγωγή. 66 Χάρτης 7 Αριθμός πορισμάτων στη Φυτική Παραγωγή. 69 Χάρτης 8 Κατανομή αριθμού πορισμάτων φυτικής παραγωγής ανά κατηγορία ποσοστού ζημιάς. 72 Χάρτης 9 Αποζημιώσεις Ζωικού Κεφαλαίου σε επίπεδο νομού. 76 Χάρτης 10 Αριθμός αποζημιώσιμων αναγγελιών Ζωικού Κεφαλαίου. 78 Χάρτης 11 Αριθμός κτηνοτρόφων που υπέβαλαν δήλωση ζημιάς. 80 Χάρτης 12 Αποζημιώσεις ζωικού κεφαλαίου ανά είδος και νομό. 82 Χάρτης 13 Συμμετοχή των κατηγοριών των ζημιογόνων αιτίων στις αποζημιώσεις του Ζωικού Κεφαλαίου. 92 Χάρτης 14 Αριθμός πορισμάτων στον τομέα του Ζωικού Κεφαλαίου. 97 7

8 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ

9 Αποζημιώσεις ΕΛ.Γ.Α. και Ενισχύσεις Π.Σ.Ε.Α ( ) (σε ευρώ - τιμές 2011), ανά ζημιογόνο αίτιο για την περίοδο * τα αποτελέσματα αναφέρονται στο έτος ζημιάς Έτος ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ ΑΡΚΟΥΔΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΑΓΡΙΟΓΟΥΡΟΥΝΟ ΚΑΥΣΩΝΑΣ ΠΑΓΕΤΟΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΧΑΛΑΖΙ ΘΑΛΑΣΣΑ ΧΙΟΝΙ ΚΑΤ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΑΓΡΙΟΚΟΥΝΕΛΑ ΖΩΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Πακέτο (κατ'εξαίρεση) ΠΣΕΑ Ποσά σε ευρώ 9

10 1. ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ Το έτος 2011 αποτέλεσε το πρώτο έτος εφαρμογής της ενιαίας δήλωσης καλλιέργειας εκτροφής βάση του νόμου 3877/2010. Το ύψος των ετήσιων αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στους παραγώγους ανήλθε συνολικά στα (Πίνακας 1) που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα χαμηλότερα που έχει καταβάλει ο ΕΛ.Γ.Α., ως αποτέλεσμα μιας χρονιάς με περιορισμένες εμφανίσεις ακραίων καιρικών φαινομένων για τη γεωργία. Από αυτά τα (91% των ετήσιων συνολικών αποζημιώσεων) καταβλήθηκαν για ζημιές που είχε υποστεί η Φυτική Παραγωγή και (9% των ετήσιων συνολικών αποζημιώσεων) καταβλήθηκαν για αποζημιώσεις που αφορούσαν το Ζωικό Κεφάλαιο (Γράφημα 1). Συνολικά μετά από πορίσματα εκτιμήσεων καταβλήθηκαν ενώ μετά από πορίσματα επανεκτιμήσεων Πίνακας 1. Οι συνολικές αποζημιώσεις για το έτος (Αποζημιώσεις σε.) Εκτιμήσεις Επανεκτιμήσεις Σύνολο Φυτικής Παραγωγής Ζωικού Κεφαλαίου Γενικό Σύνολο Φυτικής Παραγωγής & Ζωικού Κεφαλαίου Ζωικό Κεφάλαιο % Φυτική Παραγωγή % Γράφημα 1. Κατανομή των αποζημιώσεων για Φυτική Παραγωγή και Ζωικό Κεφάλαιο για το έτος

11 Το ζημιογόνο αίτιο για το οποίο καταβλήθηκαν οι μεγαλύτερες αποζημιώσεις στον τομέα της Φυτικής Παραγωγής ήταν το Χαλάζι (Πίνακας 2). Για αποζημιώσεις από χαλάζι στον τομέα της Φυτικής Παραγωγής ο ΕΛ.Γ.Α. το έτος 2011 πλήρωσε στους παραγωγούς , ποσό που αποτελεί το 53,1% των αποζημιώσεων στον συγκεκριμένο τομέα (Γράφημα 2). Δεύτερο σε σημασία από πλευράς αποζημιώσεων ήταν το ζημιογόνο αίτιο του Παγετού για το οποίο οι παραγωγοί εισέπραξαν συνολικά και για το οποίο δαπανήθηκε το 27,5% του συνολικού ποσού των αποζημιώσεων που δόθηκε στη Φυτική Παραγωγή. Η Βροχόπτωση αποτέλεσε το τρίτο κατά σειρά ζημιογόνο αίτιο για το οποίο ο ΕΛ.Γ.Α. κατέβαλε (10,1% των συνολικών αποζημιώσεων). Πίνακας 2. Οι συνολικές αποζημιώσεις για το έτος 2011 ανά ζημιογόνο αίτιο, για την Φυτική Παραγωγή. (Αποζημιώσεις σε.) ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ζημιογόνο αίτιο Εκτιμήσεις Επανεκτιμήσεις Σύνολο ΑΓΡΙΟΓΟΥΡΟΥΝΟ ΑΓΡΙΟΚΟΥΝΕΛΑ ΛΗΜΝΟΥ ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ ΑΡΚΟΥΔΑ-Φ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΥΣΩΝΑΣ ΠΑΓΕΤΟΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΧΑΛΑΖΙ ΧΙΟΝΙ Σύνολο Φυτικής Παραγωγής

12 ΠΛΗΜΜΥΡΑ 3,5% ΧΑΛΑΖΙ 53,1% ΠΑΓΕΤΟΣ 27,5% ΚΑΥΣΩΝΑΣ 0,5% ΘΑΛΑΣΣΑ 0,0% ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 10,1% ΑΡΚΟΥΔΑ-Φ 0,1% ΑΓΡΙΟΚΟΥΝΕΛΑ ΛΗΜΝΟΥ 0,7% ΑΓΡΙΟΓΟΥΡΟΥΝΟ 0,1% ΧΙΟΝΙ 0,1% ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ 4,3% Γράφημα 2. Ποσοστιαία κατανομή συμμετοχής ζημιογόνων αιτίων στις αποζημιώσεις του έτους Το ζημιογόνο αίτιο για το οποίο καταβλήθηκαν οι μεγαλύτερες αποζημιώσεις στον τομέα του Ζωικού Κεφαλαίου ήταν οι Επιπλοκές Τοκετού (Πίνακας 3). Για αποζημιώσεις από τις Επιπλοκές Τοκετού ο ΕΛ.Γ.Α. το έτος 2011 πλήρωσε στους παραγωγούς ποσό που αποτελεί το 26,6% των αποζημιώσεων στον συγκεκριμένο τομέα (Γράφημα 3). Δεύτερο σε σημασία από πλευράς αποζημιώσεων ζημιογόνο αίτιο ήταν ο Λύκος για το οποίο οι παραγωγοί εισέπραξαν συνολικά και για το οποίο δαπανήθηκε το 20,6% του συνολικού ποσού των αποζημιώσεων που δόθηκε στο Ζωικό Κεφάλαιο. Η Παραφυματίωση Αιγοπροβάτων αποτέλεσε το τρίτο κατά σειρά ζημιογόνο αίτιο για το οποίο ο ΕΛ.Γ.Α. κατέβαλε (6,1% των συνολικών αποζημιώσεων). 12

13 Πίνακας 3. Οι συνολικές αποζημιώσεις για το έτος 2011 ανά ζημιογόνο αίτιο, για το Ζωικό Κεφάλαιο. (Αποζημιώσεις σε.) ΖΩΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζημιογόνο αίτιο Εκτιμήσεις Επανεκτιμήσεις Σύνολο ΑΓΡΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΣΚΥΛΙΑ ΑΓΡΙΑ ΖΩΑ ΑΓΡΙΑ ΘΕΡΜΟΑΙΜΑ ΣΑΡΚΟΦΑΓΑ ΖΩΑ ΑΙΤΙΟ ΜΗ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ ΑΝΘΡΑΚΑΣ ΑΡΚΟΥΔΑ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ (ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ) ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΓΑΓΓΡΑΙΝΩΔΗΣ ΜΑΣΤΙΤΙΔΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΓΑΓΓΡΑΙΝΩΔΗΣ ΜΑΣΤΙΤΙΔΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΔΥΣΤΟΚΙΑ ΕΙΛΕΟΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΕΚΣΤΡΟΦΗ ΜΗΤΡΑΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΟΚΕΤΟΥ ΚΑΘΙΖΗΣΗ 0 0 ΚΑΚΟΗΘΗΣ ΚΑΤΑΡΡΟΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ (ΓΑΓΓΡΑΙΝΩΔΗΣ ΚΟΡΥΖΑ) ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΟΛΙΒΑΚΙΛΛΙΚΗ ΜΑΣΤΙΤΙΔΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΛΙΣΤΕΡΙΩΣΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ 0 0 ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΑΓΑΛΑΞΙΑ 0 0 ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΑΓΑΛΑΞΙΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΛΥΚΟΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΗΝΥΣΤΡΟΥ ΔΕΞΙΑ ΜΕ ΣΤΡΟΦΗ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΝΟΖΕΜΙΑΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΣΜΗΝΩΝ ΝΟΣΟΣ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΩΝ ΠΑΓΕΤΟΣ 0 0 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΚΕΤΟΥ ΠΑΡΑΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑΝΘΡΑΚΑΣ ΠΡΟΙΟΥΣΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ ΣΗΨΙΓΟΝΙΑ (ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ) ΜΕΛΙΣΣΟΣΜΗΝΩΝ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΨΥΧΟΣ ΧΙΟΝΙ Σύνολο Ζωικού Κεφαλαίου

14 ΧΙΟΝΙ 4,2% ΠΑΡΑΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ 6,1% ΛΥΚΟΣ 20,6% ΓΑΓΓΡΑΙΝΩΔΗΣ ΜΑΣΤΙΤΙΔΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ 6,1% ΛΟΙΠΑ 25,6% ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΚΕΤΟΥ 5,2% ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΟΚΕΤΟΥ 26,6% ΝΟΖΕΜΙΑΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΣΜΗΝΩΝ 5,6% Γράφημα 3. Ποσοστιαία κατανομή συμμετοχής ζημιογόνων αιτίων στις αποζημιώσεις του έτους Ο συνολικός αριθμός παραγωγών που υπέβαλαν δήλωση ζημιάς για τη Φυτική Παραγωγή ανήλθε σε άτομα ενώ για το Ζωικό Κεφάλαιο άτομα (Πίνακας 4). Πίνακας 4. Αριθμός παραγωγών που υπέβαλαν δήλωση ζημιάς. Αριθμός παραγωγών που υπέβαλαν δήλωση ζημιάς για τη Φυτική Παραγωγή Αριθμός παραγωγών που υπέβαλαν δήλωση ζημιάς για το Ζωικό Κεφάλαιο Κατά τη διάρκεια του έτους πραγματοποιήθηκαν συνολικά στην επικράτεια αναγγελίες ζημιάς που αφορούσαν τη Φυτική Παραγωγή εκ των οποίων οι (ποσοστό 74% επί του συνόλου των αναγγελιών) ήταν αποζημιώσιμες (Πίνακας 5). Ο αριθμός των αναγγελιών στον τομέα της Φυτικής Παραγωγής είναι σημαντικά μειωμένος σε σύγκριση με τα τελευταία χρόνια αλλά το ποσοστό των αποζημιώσιμων αναγγελιών είναι αρκετά υψηλό (Γράφημα 4). Αντίστοιχα για το Ζωικό Κεφάλαιο πραγματοποιήθηκαν αναγγελίες στην επικράτεια εκ των οποίων (ποσοστό 75% επί του συνόλου των αναγγελιών) ήταν αποζημιώσιμες (Πίνακας 6). 14

15 Πίνακας 5. Σύνολο αναγγελιών ζημιάς και % ποσοστό των αποζημιώσιμων αυτών στη Φυτική Παραγωγή. Αναγγελίες Αποζημιώσιμες Μη Αποζημιώσιμες Ποσοστό (των αποζημ) 74% Σύνολο Πίνακας 6. Σύνολο αναγγελιών ζημιάς και % ποσοστό των αποζημιώσιμων αυτών στο Ζωικό Κεφάλαιο. Αναγγελίες Αποζημιώσιμες Μη Αποζημιώσιμες Ποσοστό (των αποζημ) 75% Σύνολο % 80% % 60% Συνολικός αριθμός αναγγελιών Αποζημιώσιμες αναγγελίες 50% %ποσοστό 40% % % 10% % Γράφημα 4. Σύνολο αναγγελιών (Φυτική Παραγωγή) & % ποσοστό αυτών που αποζημιώνονται, για την περίοδο Σημ: 1 1 Η πτώση του συνόλου των αναγγελιών που παρατηρείται στα έτη 1999, 2000, 2001, οφείλεται στην εφαρμογή του σχεδίου «Καποδίστριας» για την ανασυγκρότηση της τοπικής αυτοδιοίκησης, που ως γνωστόν είχε σαν αποτέλεσμα την δραστική μείωση των Δήμων και Κοινοτήτων. Από το έτος 2002 και μετά η μηχανογράφηση του ΕΛ.Γ.Α., επανήλθε στην κωδικοποίηση επιπέδου «Δημοτικού διαμερίσματος». 15

16 Αν και το Χαλάζι ήταν το ζημιογόνο αίτιο για το οποίο ο ΕΛ.Γ.Α. έχει καταβάλει τις υψηλότερες αποζημιώσεις (54% των αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν το έτος 2011 για τον τομέα της Φυτικής Παραγωγής), ο αριθμός σε επίπεδο επικράτειας των αναγγελιών που αφορούσαν το αίτιο (1.257) ήταν μικρότερος σε σύγκριση με τον αριθμό αναγγελιών άλλων αιτίων (Πίνακας 7). Οι περισσότερες αναγγελίες (1.663) αφορούσαν το ζημιογόνο αίτιο του Παγετού για το οποίο έγινε το 32,2% των αναγγελιών. Για το αίτιο της Βροχόπτωσης έγιναν αναγγελίες που αποτελούν το 24,5% των συνολικών αναγγελιών που πραγματοποιήθηκαν το έτος 2011 (Γράφημα 5). Πίνακας 7. Αριθμός Αναγγελιών ανά ζημιογόνο αίτιο στη Φυτική Παραγωγή. ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ζημιογόνο Αίτιο Αναγγελίες % ποσοστό ΑΓΡΙΟΓΟΥΡΟΥΝΟ 32 0,6 ΑΓΡΙΟΚΟΥΝΕΛΑ ΛΗΜΝΟΥ 33 0,6 ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ 426 8,3 ΑΡΚΟΥΔΑ-Φ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ,5 ΘΑΛΑΣΣΑ 2 0 ΚΑΥΣΩΝΑΣ 114 2,2 ΠΑΓΕΤΟΣ ,2 ΠΛΗΜΜΥΡΑ 237 4,6 ΧΑΛΑΖΙ ,4 ΧΙΟΝΙ 32 0,6 Σύνολο

17 ΧΙΟΝΙ ΧΑΛΑΖΙ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΠΑΓΕΤΟΣ ΚΑΥΣΩΝΑΣ ΘΑΛΑΣΣΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΑΡΚΟΥΔΑ-Φ ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ ΑΓΡΙΟΚΟΥΝΕΛΑ ΛΗΜΝΟΥ ΑΓΡΙΟΓΟΥΡΟΥΝΟ Γράφημα 5. Αριθμός Αναγγελιών ανά ζημιογόνο αίτιο στη Φυτική Παραγωγή. Ο Λύκος ήταν το κύριο ζημιογόνο αίτιο με βάση τον αριθμό των αναγγελιών στον τομέα του Ζωικού Κεφαλαίου για το οποίο υπήρξαν αναγγελίες (ποσοστό 23% των ετήσιων αναγγελιών στη επικράτεια). Δεύτερο σημαντικότερο ήταν οι Επιπλοκές Τοκετού με αναγγελίες (ποσοστό 20% των ετήσιων αναγγελιών στη επικράτεια) και επόμενο σημαντικό η Παραφυματίωση Αιγοπροβάτων με αναγγελίες (ποσοστό 13% των ετήσιων αναγγελιών στη επικράτεια). 17

18 Πίνακας 8. Αριθμός Αναγγελιών ανά ζημιογόνο αίτιο στο Ζωικό Κεφάλαιο. Ζημιογόνο Αίτιο Αναγγελίες % ποσοστό ΑΓΡΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΣΚΥΛΙΑ 450 3,3 ΑΓΡΙΑ ΖΩΑ 61 0,5 ΑΓΡΙΑ ΘΕΡΜΟΑΙΜΑ ΣΑΡΚΟΦΑΓΑ ΖΩΑ 16 0,1 ΑΙΤΙΟ ΜΗ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ 229 1,7 ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ 10 0,1 ΑΝΘΡΑΚΑΣ 4 0 ΑΡΚΟΥΔΑ 451 3,4 ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 1 0 ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ (ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ) 217 1,6 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 1 0 ΓΑΓΓΡΑΙΝΩΔΗΣ ΜΑΣΤΙΤΙΔΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ,7 ΓΑΓΓΡΑΙΝΩΔΗΣ ΜΑΣΤΙΤΙΔΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ 88 0,7 ΔΥΣΤΟΚΙΑ 30 0,2 ΕΙΛΕΟΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ 55 0,4 ΕΚΣΤΡΟΦΗ ΜΗΤΡΑΣ 21 0,2 ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΟΚΕΤΟΥ ,2 ΚΑΘΙΖΗΣΗ 1 0 ΚΑΚΟΗΘΗΣ ΚΑΤΑΡΡΟΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ (ΓΑΓΓΡΑΙΝΩΔΗΣ ΚΟΡΥΖΑ) 19 0,1 ΚΕΡΑΥΝΟΣ 89 0,7 ΚΟΛΙΒΑΚΙΛΛΙΚΗ ΜΑΣΤΙΤΙΔΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ 28 0,2 ΛΙΣΤΕΡΙΩΣΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ 1 0 ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΑΓΑΛΑΞΙΑ 4 0 ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΑΓΑΛΑΞΙΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ 46 0,3 ΛΥΚΟΣ ,4 ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΗΝΥΣΤΡΟΥ ΔΕΞΙΑ ΜΕ ΣΤΡΟΦΗ ΒΟΟΕΙΔΩΝ 164 1,2 ΝΟΖΕΜΙΑΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΣΜΗΝΩΝ ΝΟΣΟΣ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΩΝ 9 0,1 ΠΑΓΕΤΟΣ 1 0 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΚΕΤΟΥ 492 3,7 ΠΑΡΑΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ,8 ΠΛΗΜΜΥΡΑ 63 0,5 ΠΝΕΥΜΑΤΑΝΘΡΑΚΑΣ 6 0 ΠΡΟΙΟΥΣΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ,5 ΠΥΡΚΑΓΙΑ 37 0,3 ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ 41 0,3 ΣΗΨΙΓΟΝΙΑ (ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ) ΜΕΛΙΣΣΟΣΜΗΝΩΝ 24 0,2 ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΨΥΧΟΣ 3 0 ΧΙΟΝΙ 213 1,6 Σύνολο Ο συνολικός αριθμός δηλώσεων που έχουν υποβληθεί το έτος 2011 ανέρχεται στις από τις οποίες οι δηλώσείς αφορούν την Φυτική Παραγωγή και οι δηλώσεις αφορούν το Ζωικό Κεφάλαιο (Πίνακας 9). Πίνακας 9. Αριθμός δηλώσεων ζημιάς στη Φυτική Παραγωγή και στο Ζωικό Κεφάλαιο. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΑΣ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΖΗΜΙΑΣ Επικράτεια

19 Κατά τη διάρκεια του έτους 2011 συντάχθηκαν συνολικά πορίσματα για τον τομέα της Φυτικής Παραγωγής, από τα οποία (55%) ήταν αποζημιώσιμα πορίσματα και (45%) μη αποζημιώσιμα πορίσματα. Από το σύνολο των πορισμάτων (97%) πορίσματα συντάχθηκαν μετά από αρχική εκτίμηση της ζημιάς και (3%) πορίσματα μετά από επανεκτίμηση. Τα αποζημιώσιμα πορίσματα που συντάχθηκαν μετά από την διαδικασία της αρχικής εκτίμησης αποτέλεσαν το 54,6% ενώ αποτελούν το 69,3% των πορισμάτων που συντάχθηκαν μετά από επανεκτίμηση (Πίνακας 10). Πίνακας 10. Αριθμός πορισμάτων ανά κατηγορία εκτίμησης στη Φυτική Παραγωγή. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ Αρχική Εκτίμηση Επανεκτίμηση Σύνολο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΗΘΟΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΙΜΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ,1% 45,4% ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΙΜΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ,9% 54,6% Σύνολο ,0% 100,0% ΜΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΙΜΟ ΠΟΡΙΣΜΑ 1.850,9% 30,7% ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΙΜΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ,1% 69,3% Σύνολο ,0% 100% ΜΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΙΜΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ,0% ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΙΜΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ,0% Σύνολο % Κατά τη διάρκεια του έτους 2011 συντάχθηκαν συνολικά πορίσματα για τον τομέα του Ζωικού Κεφαλαίου, από τα οποία (67,9%) ήταν αποζημιώσιμα πορίσματα και (32,1%) μη αποζημιώσιμα πορίσματα. Από το σύνολο των πορισμάτων (99,5%) πορίσματα συντάχθηκαν μετά από αρχική εκτίμηση της ζημιάς και 87 (0,5%) πορίσματα μετά από επανεκτίμηση. Τα αποζημιώσιμα πορίσματα που συντάχθηκαν μετά από την διαδικασία της αρχικής εκτίμησης αποτέλεσαν το 68,2% ενώ αποτελούν το 13,8% των πορισμάτων που συντάχθηκαν μετά από επανεκτίμηση (Πίνακας 11). Πίνακας 11. Αριθμός πορισμάτων ανά κατηγορία εκτίμησης στο Ζωικό Κεφάλαιο. ΖΩΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ Αρχική Εκτίμηση Επανεκτίμηση Σύνολο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΙΜΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΠΛΗΘΟΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ,7% 31,8% ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΙΜΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ,8% 68,2% Σύνολο ,5% 100% ΜΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΙΜΟ ΠΟΡΙΣΜΑ 75,5% 86,2% ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΙΜΟ ΠΟΡΙΣΜΑ 12,1% 13,8% Σύνολο 87,5% 100% ΜΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΙΜΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ,1% ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΙΜΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ,9% Σύνολο % 19

20 Αν και το ποσοστό αποζημιώσιμων πορισμάτων μετά από την αρχική εκτίμηση είναι υψηλότερο για τον τομέα του Ζωικού Κεφαλαίου, το ποσοστό των αποζημιώσιμων πορισμάτων μετά από την επανεκτίμηση είναι πολύ μεγαλύτερα για τον τομέα της Φυτικής Παραγωγής. Πιο συγκεκριμένα, στον τομέα της Φυτικής Παραγωγής, το ποσοστό των αποζημιώσιμων πορισμάτων είναι αυξημένο μετά από την επανεκτίμηση. Αντίθετα, στον τομέα του Ζωικού Κεφαλαίου, το ποσοστό των αποζημιώσιμων πορισμάτων είναι σημαντικά μειωμένο μετά από την επανεκτίμηση (Γράφημα 6). ΖΩΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 68,2 ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 69,3 70 ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΜΩΝ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 54,6 ΖΩΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13,8 0 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΜΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΜΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ Γράφημα 6. Ποσοστό αποζημιώσιμων πορισμάτων αρχικής εκτίμησης και επανεκτίμησης Για το ζημιογόνο αίτιο του Χαλαζιού έχουν συνταχθεί τα περισσότερα πορίσματα στον τομέα της Φυτικής Παραγωγής (ποσοστό 43,6% των συνολικών πορισμάτων) καθώς επίσης και τα περισσότερα αποζημιώσιμα πορίσματα (ποσοστό 49,2% των συνολικών αποζημιώσιμων πορισμάτων). Δεύτερο από άποψη αριθμού πορισμάτων είναι το ζημιογόνο αίτιο του Παγετού για το οποίο έχουν συνταχθεί πορίσματα (ποσοστό 34,8% των συνολικών πορισμάτων). Για το ζημιογόνο αίτιο του Παγετού τα αποζημιώσιμα πορίσματα ανέρχονται σε πορίσματα ( ποσοστό 31,7% των συνολικών αποζημιώσιμων πορισμάτων). Ο αριθμός των πορισμάτων που συντάχθηκαν για το αίτιο της Βροχόπτωσης ανέρχονται σε πορίσματα (ποσοστό 10,9% των συνολικών πορισμάτων) ενώ πορίσματα (ποσοστό 8,8% των συνολικών αποζημιώσιμων πορισμάτων) ήταν αποζημιώσιμα (Πίνακας 12, Γράφημα 7, Γράφημα 8). 20

21 Πίνακας 12. Αριθμός πορισμάτων ανά ζημιογόνο αίτιο στη Φυτική Παραγωγή. Ζημιογόνο αίτιο ΜΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΙΜΟ ΠΟΡΙΣΜΑ Αριθμός Πορισμάτων Ποσοστό % ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΙΜΟ ΠΟΡΙΣΜΑ Αριθμός Πορισμάτων Ποσοστό % Σύνολο Αριθμός Πορισμάτων Ποσοστό % ΑΓΡΙΟΓΟΥΡΟΥΝΟ 244,3% 188,2% 432,2% ΑΓΡΙΟΚΟΥΝΕΛΑ ΛΗΜΝΟΥ 190,2% ,4% ,4% ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ ,5% ,6% ,4% ΑΡΚΟΥΔΑ-Φ 162,2% 168,2% 330,2% ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ,5% ,8% ,9% ΘΑΛΑΣΣΑ 1,0% 6,0% 7,0% ΚΑΥΣΩΝΑΣ ,3% 264,2% 1.397,7% ΠΑΓΕΤΟΣ ,7% ,7% ,8% ΠΛΗΜΜΥΡΑ ,3% ,7% ,6% ΧΑΛΑΖΙ ,8% ,2% ,6% ΧΙΟΝΙ 252,3% 38,0% 290,1% Σύνολο % % % ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ Αριθμός πορισμάτων ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΙΜΩΝ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΓΡΙΟΓΟΥΡΟΥΝΟ ΑΓΡΙΟΚΟΥΝΕΛΑ ΛΗΜΝΟΥ ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ ΑΡΚΟΥΔΑ-Φ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Ζημιογόνο αίτιο ΚΑΥΣΩΝΑΣ ΠΑΓΕΤΟΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΧΑΛΑΖΙ ΧΙΟΝΙ Γράφημα 7. Αριθμός πορισμάτων ανά ζημιογόνο αίτιο στη Φυτική Παραγωγή. 21

22 ΠΑΓΕΤΟΣ 31,7% ΠΛΗΜΜΥΡΑ 2,7% ΚΑΥΣΩΝΑΣ 0,2% ΘΑΛΑΣΣΑ 0,0% ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 8,8% ΑΡΚΟΥΔΑ-Φ 0,2% ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ 4,6% ΑΓΡΙΟΚΟΥΝΕΛΑ ΛΗΜΝΟΥ 2,4% ΧΙΟΝΙ 0,0% ΑΓΡΙΟΓΟΥΡΟΥΝΟ 0,2% ΧΑΛΑΖΙ 49,2% Γράφημα 8. Κατανομή των αποζημιώσιμων πορισμάτων για τη Φυτική Παραγωγή, ανά ζημιογόνο αίτιο για το έτος

23 Για το ζημιογόνο αίτιο του Λύκου έχουν συνταχθεί τα περισσότερα πορίσματα στον τομέα της Ζωικού κεφαλαίου (ποσοστό 24,9% των συνολικών πορισμάτων) καθώς επίσης και τα περισσότερα αποζημιώσιμα πορίσματα (ποσοστό 22,9% των συνολικών αποζημιώσιμων πορισμάτων). Δεύτερο από άποψη αριθμού πορισμάτων είναι το ζημιογόνο αίτιο των Επιπλοκών Τοκετού για το οποίο έχουν συνταχθεί πορίσματα (ποσοστό 17,0% των συνολικών πορισμάτων). Για το ζημιογόνο αίτιο των Επιπλοκών Τοκετού τα αποζημιώσιμα πορίσματα ανέρχονται σε πορίσματα ( ποσοστό 21,1% των συνολικών αποζημιώσιμων πορισμάτων). Ο αριθμός των πορισμάτων που συντάχθηκαν για το αίτιο της Παραφυματίωση Αιγοπροβάτων ανέρχονται σε πορίσματα (ποσοστό 13,6% των συνολικών πορισμάτων) ενώ πορίσματα (ποσοστό 12,9% των συνολικών αποζημιώσιμων πορισμάτων) ήταν αποζημιώσιμα (Πίνακας 13, Γράφημα 9). Πίνακας 13. Αριθμός πορισμάτων ανά ζημιογόνο αίτιο στο Ζωικό Κεφάλαιο. Ζημιογόνο αίτιο ΑΓΡΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΣΚΥΛΙΑ ΜΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΙΜΟ ΠΟΡΙΣΜΑ Αριθμός Πορισμάτων Ποσοστό ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΙΜΟ ΠΟΡΙΣΜΑ Αριθμός Πορισμάτων Ποσοστό Σύνολο Αριθμός Πορισμάτων Ποσοστό 361 6,9% 434 3,9% 795 4,9% ΑΓΡΙΑ ΖΩΑ 33,6% 50,5% 83,5% ΑΓΡΙΑ ΘΕΡΜΟΑΙΜΑ ΣΑΡΚΟΦΑΓΑ ΖΩΑ 9,2% 12,1% 21,1% ΑΙΤΙΟ ΜΗ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ 247 4,7% 2,0% 249 1,5% ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ 4,1% 11,1% 15,1% ΑΝΘΡΑΚΑΣ 0,0% 5,0% 5,0% ΑΡΚΟΥΔΑ 204 3,9% 338 3,0% 542 3,3% ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 1,0% 1,0% 2,0% ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ (ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ) 54 1,0% 167 1,5% 221 1,4% ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 0,0% 1,0% 1,0% ΓΑΓΓΡΑΙΝΩΔΗΣ ΜΑΣΤΙΤΙΔΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ,6% ,1% ,3% ΓΑΓΓΡΑΙΝΩΔΗΣ ΜΑΣΤΙΤΙΔΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ 11,2% 77,7% 88,5% ΔΥΣΤΟΚΙΑ 12,2% 19,2% 31,2% ΕΙΛΕΟΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ 10,2% 46,4% 56,3% ΕΚΣΤΡΟΦΗ ΜΗΤΡΑΣ 2,0% 19,2% 21,1% ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΟΚΕΤΟΥ 434 8,3% ,1% ,0% ΚΑΘΙΖΗΣΗ 1,0% 0,0% 1,0% ΚΑΚΟΗΘΗΣ ΚΑΤΑΡΡΟΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ (ΓΑΓΓΡΑΙΝΩΔΗΣ ΚΟΡΥΖΑ) 4,1% 16,1% 20,1% ΚΕΡΑΥΝΟΣ 20,4% 104,9% 124,8% ΚΟΛΙΒΑΚΙΛΛΙΚΗ ΜΑΣΤΙΤΙΔΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ 2,0% 26,2% 28,2% ΛΙΣΤΕΡΙΩΣΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ 1,0% 0,0% 1,0% 23

24 Ζημιογόνο αίτιο ΜΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΙΜΟ ΠΟΡΙΣΜΑ Αριθμός Πορισμάτων Ποσοστό ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΙΜΟ ΠΟΡΙΣΜΑ Αριθμός Πορισμάτων Ποσοστό Σύνολο Αριθμός Πορισμάτων Ποσοστό ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΑΓΑΛΑΞΙΑ 5,1% 0,0% 5,0% ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΑΓΑΛΑΞΙΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ 15,3% 35,3% 50,3% ΛΥΚΟΣ ,1% ,9% ,9% ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΗΝΥΣΤΡΟΥ ΔΕΞΙΑ ΜΕ ΣΤΡΟΦΗ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΝΟΖΕΜΙΑΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΣΜΗΝΩΝ 43,8% 125 1,1% 168 1,0% 31,6% 116 1,0% 147,9% ΝΟΣΟΣ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΩΝ 1,0% 8,1% 9,1% ΠΑΓΕΤΟΣ 1,0% 0,0% 1,0% ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΚΕΤΟΥ 41,8% 454 4,1% 495 3,0% ΠΑΡΑΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ,1% ,9% ,6% ΠΛΗΜΜΥΡΑ 29,6% 75,7% 104,6% ΠΝΕΥΜΑΤΑΝΘΡΑΚΑΣ 1,0% 5,0% 6,0% ΠΡΟΙΟΥΣΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ 466 8,9% 774 7,0% ,6% ΠΥΡΚΑΓΙΑ 21,4% 31,3% 52,3% ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ 15,3% 42,4% 57,3% ΣΗΨΙΓΟΝΙΑ (ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ) ΜΕΛΙΣΣΟΣΜΗΝΩΝ 8,2% 21,2% 29,2% ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΨΥΧΟΣ 2,0% 1,0% 3,0% ΧΙΟΝΙ 182 3,5% 421 3,8% 603 3,7% Σύνολο % % % ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΚΕΤΟΥ 4% ΧΙΟΝΙ 4% ΑΓΡΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΣΚΥΛΙΑ 4% ΑΡΚΟΥΔΑ 3% ΛΟΙΠΑ 9% ΛΥΚΟΣ 23% ΠΡΟΙΟΥΣΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ 7% ΓΑΓΓΡΑΙΝΩΔΗΣ ΜΑΣΤΙΤΙΔΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ 12% ΠΑΡΑΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ 13% ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΟΚΕΤΟΥ 21% Γράφημα 9. Κατανομή των αποζημιώσιμων πορισμάτων για το Ζωικό Κεφάλαιο, ανά ζημιογόνο αίτιο για το έτος

25 Το 62,8% των πορισμάτων των αρχικών εκτιμήσεων δεν συνοδεύονταν από παρατήρηση. Από τα πορίσματα αρχικής εκτίμησης που συντάχθηκαν, πορίσματα (ποσοστό 37,2% των συνολικών πορισμάτων που έχουν συνταχθεί) συνοδεύονταν από κωδικό παρατήρησης. Από τα πορίσματα που έχουν παρατήρηση (αρχική εκτίμηση), αυτά με κωδικό «Ζημιά μη καλυπτόμενη ασφαλιστικά», κατέχουν την 1 η θέση με ποσοστό 30,52%. Αξιοσημείωτη είναι η χρήση, για πρώτη χρονιά λόγω της εφαρμογής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας Εκτροφής, των παρατηρήσεων α) «ΔΕΝ ΔΗΛΩΘΗΚΕ ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΚΤΡΟΦΗΣ» (η οποία συνοδεύει πορίσματα και αποτελεί το 7,1% των συνολικών αρχικών πορισμάτων εκτίμησης ή το 19,11% των πορισμάτων που συνοδεύονται από παρατήρηση) και β) «ΔΕΝ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΚΤΡΟΦΗΣ» (η οποία συνοδεύει πορίσματα και αποτελεί το 2,4% των συνολικών αρχικών πορισμάτων εκτίμησης ή το 6,39% των πορισμάτων που συνοδεύονται από παρατήρηση) (Πίνακας 14 και Γράφημα 10). Στο σύνολο των πορισμάτων που συνάχθηκαν κατά την διάρκεια του έτους για τον τομέα της Φυτικής Παραγωγής, τα αφορούν πορίσματα επανεκτίμησης και πραγματοποιήθηκαν μετά από ενστάσεις. Το ποσοστό τους ανέρχεται στο 3,03% των συνολικών πορισμάτων και το ύψος του είναι στα επίπεδα των προηγούμενων ετών (Πίνακας 15). 25

26 Πίνακας 14. Ποσοστιαία κατανομή του συνόλου των πορισμάτων ανάλογα με τον κωδικό. παρατήρησης για την Φυτική Παραγωγή. Κωδικός Παρατήρησης Πορίσματα % ποσοστό % ποσοστό ΜΕ παρατήρηση Αρχική Εκτίμηση Επανεκτίμηση ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ,8 ΑΓΝΩΣΤΟ/ΔΕΝ ΥΠΟΔΕΙΧΘΗΚΕ ,6 1,54% ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΕΚΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 153 0,1 0,21% ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΖΗΜΙΑΣ 148 0,1 0,21% ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ / ΕΚΤΡΟΦΗ ,6 1,72% ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ,3 3,53% ΔΕΝ ΔΗΛΩΘΗΚΕ ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΔΕΝ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΚΤΡΟΦΗΣ ,1 19,11% ,4 6,39% ΔΗΛΩΘΗΚΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟ ,08% ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΜΕΝΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 280 0,1 0,39% ΕΝΙΑΙΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ,1 16,40% ΖΗΜΙΑ ΜΗ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ,4 30,52% Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΓΚΟΜΙΣΤΗΚΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΖΗΜΙΑ ,10% ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ,5 4,13% ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΖΕΥΓΑΡΙΑ 526 0,3 0,73% ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΑ 98 0,1 0,14% ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΝΙΑΙΟ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ ,9 2,54% ΠΟΡΙΣΜΑ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΖΗΜΙΑΣ 317 0,2 0,44% ΣΥΓΚΟΜΙΣΤΗΚΕ ΟΛΗ Η ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ,59% ΦΥΤΕΥΣΗ ,1 2,83% ΧΩΡΙΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ,4 6,39% Σύνολο (Με Παρατήρηση) ,2 100% Σύνολο ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ,8 ΑΓΝΩΣΤΟ/ΔΕΝ ΥΠΟΔΕΙΧΘΗΚΕ 1 0 0,05% ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΕΚΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 1 0 0,05% ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ / ΕΚΤΡΟΦΗ 100 1,7 5,31% ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΖΗΜΙΑΣ 5 0,1 0,27% ΔΕΝ ΔΗΛΩΘΗΚΕ ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΔΕΝ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΚΤΡΟΦΗΣ 161 2,7 8,55% 8 0,1 0,43% ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΜΕΝΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2 0 0,11% ΕΝΙΑΙΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ,8 41,07% ΖΗΜΙΑ ΜΗ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 218 3,6 11,58% ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 89 1,5 4,73% ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΖΕΥΓΑΡΙΑ 8 0,1 0,43% ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΑ 6 0,1 0,32% ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΝΙΑΙΟ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 255 4,2 13,55% ΠΟΡΙΣΜΑ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΖΗΜΙΑΣ 3 0 0,16% ΣΥΓΚΟΜΙΣΤΗΚΕ ΟΛΗ Η ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ,24% ΦΥΤΕΥΣΗ ,8 2,60% ΧΩΡΙΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ 142 2,4 7,55% Σύνολο (Με Παρατήρηση) ,2 100% Σύνολο

27 Πίνακας 15. % Ποσοστό ενστάσεων (Φυτική Παραγωγή), για το έτος Αρχική Εκτίμηση Επανεκτίμηση Σύνολο % ποσοστό ενστάσεων 3,03% ΖΗΜΙΑ ΜΗ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΔΕΝ ΔΗΛΩΘΗΚΕ ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΔΕΝ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΧΩΡΙΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΦΥΤΕΥΣΗ 2010 ΣΥΓΚΟΜΙΣΤΗΚΕ ΟΛΗ Η ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΝΙΑΙΟ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ / ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΓΝΩΣΤΟ/ΔΕΝ ΥΠΟΔΕΙΧΘΗΚΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΠΟΡΙΣΜΑ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΜΜΕΝΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΕΚΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΑ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΓΚΟΜΙΣΤΗΚΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΖΗΜΙΑ ΔΗΛΩΘΗΚΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟ Γράφημα 10. Ραβδόγραμμα της κατανομής του συνόλου των πορισμάτων με παρατήρηση, ανάλογα με τον κωδ. παρατήρησης. 27

28 2. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ - ΝΟΜΟΣ Α. ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Από το σύνολο των αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στο τομέα της Φυτικής παραγωγής ( ) το μεγαλύτερο ποσό, σε σύγκριση με τα άλλα Υποκαταστήματα του ΕΛ.Γ.Α, ύψους καταβλήθηκε στους νομούς που καλύπτει το Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. Βέροιας και αποτελεί το 23% των αποζημιώσεων που κατέβαλε ο Οργανισμός. Το αμέσως χαμηλότερο ποσό ( ) αποζημιώσεων δόθηκε στις περιοχές που καλύπτει το Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. Πάτρας και αποτελεί το 22% των αποζημιώσεων που κατέβαλε ο Οργανισμός. Για τους νομούς που καλύπτει το Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α Ηρακλείου έχουν καταβληθεί , ποσό που αποτελεί το 14% των αποζημιώσεων που κατέβαλε ο Οργανισμός (Γράφημα 11, Πίνακας 16). ΤΡΙΠΟΛΗΣ 10% ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3% ΑΘΗΝΑΣ 3% ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 6% ΠΑΤΡΑΣ 22% ΒΕΡΟΙΑΣ 23% ΛΑΡΙΣΑΣ 9% ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1% ΛΑΜΙΑΣ 2% ΚΟΖΑΝΗΣ 3% ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4% ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 14% Γράφημα 11. Ποσοστιαία συμμετοχή των υποκαταστημάτων στις αποζημιώσεις του τομέα της Φυτικής Παραγωγής. 28

29 Πίνακας 16. Αποζημιώσεις και % ποσοστά αυτών ανά Υποκ/μα και Νομό για την Φυτική Παραγωγή. Υποκ/μα Νομός Αποζημιώσεις ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ % ποσοστό Υποκ/μα Νομός Αποζημιώσεις % ποσοστό ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ,40% ΔΡΑΜΑΣ ,90% ΛΕΥΚΑΔΟΣ ,00% ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ,10% ΦΩΚΙΔΟΣ ,50% Σύνολο % Σύνολο % ΓΡΕΒΕΝΩΝ ,50% ΑΤΤΙΚΗΣ ,70% ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ,00% ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ ,30% ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ,10% ΕΥΒΟΙΑΣ ,30% ΦΛΩΡΙΝΗΣ ,40% ΚΥΚΛΑΔΩΝ ,20% Σύνολο % ΛΕΣΒΟΥ ,50% ΒΟΙΩΤΙΑΣ ,20% ΣΑΜΟΥ ,10% ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ,20% ΛΑΜΙΑΣ Σύνολο % ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ,50% ΕΒΡΟΥ ,00% Σύνολο % ΞΑΝΘΗΣ ,40% ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ,60% ΡΟΔΟΠΗΣ ,60% ΛΑΡΙΣΗΣ ,00% Σύνολο % ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ,10% ΗΜΑΘΙΑΣ ,20% ΤΡΙΚΑΛΩΝ ,30% ΠΕΛΛΗΣ ,80% Σύνολο % Σύνολο % ΑΧΑΪΑΣ ,80% ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ,50% ΖΑΚΥΝΘΟΥ ,10% ΛΑΣΙΘΙΟΥ ,90% ΠΑΤΡΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ,80% ΡΕΘΥΜΝΗΣ ,50% ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ,40% ΧΑΝΙΩΝ ,10% ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ,90% Σύνολο % Σύνολο % ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ,90% ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ,90% ΚΙΛΚΙΣ ,90% ΑΡΚΑΔΙΑΣ ,60% ΠΙΕΡΙΑΣ ,50% ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ,40% ΣΕΡΡΩΝ ,80% ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ,00% ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ,90% Σύνολο % ΑΡΤΗΣ ,80% ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ,70% ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ,10% ΚΕΡΚΥΡΑΣ ,00% ΠΡΕΒΕΖΗΣ ,50% Σύνολο % Σύνολο % Σε επίπεδο νομού, στο νομός Πέλλης το ύψος των αποζημιώσεων έφτασε στα το οποίο αποτελεί το 17,9% των συνολικών αποζημιώσεων στον τομέα της Φυτικής Παραγωγής το έτος Στον νομό Ηλείας οι αποζημιώσεις στον τομέα της Φυτικής Παραγωγής ανήλθαν στα (15,1% των συνολικών αποζημιώσεων) ενώ στον νομό Ηρακλείου στα που αποτελούν το 12,7% των συνολικών αποζημιώσεων (Πίνακας 16, Χάρτης 1). 29

30 Χάρτης 1. Αποζημιώσεις φυτικής παραγωγής σε επίπεδο νομού. 30

31 Πίνακας 17. Αποζημιώσεις ανά είδος και ταξινόμηση αυτών για την Φυτική Παραγωγή. ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΒΟΚΑΝΤΟ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ ΑΓΓΙΝΑΡΕΣ ΑΓΚΑΘΩΤΕΣ & ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΛΟΙΠΑ ΣΑΝΑ ΑΓΓΙΝΑΡΕΣ ΟΨΙΜΕΣ ΛΩΤΟΙ ΑΓΓΙΝΑΡΕΣ ΠΡΩΙΜΕΣ & ΜΕΣΟΠΡΩΙΜΕΣ ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΜΑΡΟΥΛΙΑ - ΜΑΡΟΥΛΙΑ ΣΑΛΑΤΑ ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΜΑΡΟΥΛΙΑ-ΜΑΡΟΥΛ. ΣΑΛΑΤΑ ΘΕΡΜ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΑΜΥΓΔΑΛΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΑΝΗΘΟΣ -ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ - ΡΟΚΑ- ΜΑΡΑΘΟ Κ.-ΣΤΑΜΝΑΓΚΑΘΙ- ΚΑΡΔΑΜΟ-ΚΑΥΚΑΛΙΘΡΑ- ΚΟΡΥΑΝΔΡΟΣ ΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΙΜΟ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΜΗΔΙΚΗ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΤΙΔΙΑ ΜΗΛΑ Α ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ ΓΛΥΚΟΣ ΜΗΛΑ Β ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ ΕΝΣΙΡΩΣΗ ΜΟΥΣΜΟΥΛΑ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ- ΚΑΡΠΟΣ ΜΠΑΜΙΕΣ ΑΡΑΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΠΡΟΚΟΛΑ ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΙ ΓΛΥΚΟΜΠΙΖΕΛΑ ΝΕΑΡΑ ΔΕΝΤΡΑ ΑΡΑΧΙΣ ΟΡΥΖΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ-ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΕΠΟΝΙ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΑΧΛΑΔΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΕΠΟΝΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΧΛΑΔΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ Α ΠΕΠΟΝΙΑ ΚΟΝΙΤΣΗΣ & ΑΡΓΟΥΣ ΑΧΛΑΔΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ Β ΠΕΠΟΝΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΑ & ΘΡΑΚΙΩΤΙΚΑ ΒΑΜΒΑΚΙ ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙ ΞΗΡΙΚΟ ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΒΕΡΙΚΚΟΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΙΣΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΚΑΡΠΟΣ & ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΕΡΙΚΚΟΚΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΒΕΡΙΚΚΟΚΑ ΧΥΜΟΠΟΙΙΑΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΧΥΜΟΠΟΙΙΑΣ ΒΙΚΟΣ ΚΑΡΠΟΣ - ΣΠΟΡΟΣ ΠΡΑΣΣΑ ΒΛΗΤΑ ΡΑΔΙΚΙΑ ΒΡΩΜΗ ΡΑΔΙΚΙΑ ΑΓΡΙΑ ΒΥΣΣΙΝΑ ΡΑΙΒΕΣ ΓΕΩΜΗΛΑ ΕΑΡΙΝΑ ΡΑΠΑΝΑΚΙ ΓΕΩΜΗΛΑ ΘΕΡΙΝΑ ΡΕΒΙΘΙΑ

32 ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΕΩΜΗΛΑ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΑ ΡΙΓΑΝΗ ΓΚΡΕΙΠ ΦΡΟΥΤ ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΓΛΥΚΑΝΙΣΟ ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ & ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ & ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ Β ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ - ΣΟΓΙΑ ΡΟΔΙΑ ΕΛΙΕΣ ΕΛΑΙΟΠΟΙΗΣΙΜΕΣ ΣΑΚΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ ΕΛΙΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ Α' ΚΑΤΗΓ.(ΦΡΑΟΥΛΕΣ, ΤΥΠΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΣ, ΟΧΑΝΕΣ) ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ Β' ΚΑΤΗΓ.(ΛΟΙΠΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ) ΣΑΚΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΑΝΟΣ-ΜΗΔΙΚΗ & ΤΡΙΦΥΛΛΙ ΣΕΛΙΝΟ ΗΛΙΑΝΘΟΣ ΣΕΣΚΟΥΛΟ ΗΛΙΑΝΘΟΣ ΠΑΣΑΤΕΜΠΟΣ ΣΙΚΑΛΗ - ΒΡΙΖΑ -ΚΑΡΠΟΣ ΚΑΠΝΑ ΜΠΑΣΜΑΣ ΣΙΤΟΣ ΚΑΠΝΑ ΣΑΜΨΟΥΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ) ΣΙΤΟΣ - ΚΡΙΘΑΡΙ - ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΡΟΤΑ ΡΙΖΕΣ ΣΚΟΡΔΑ ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ ΠΡΩΙΜΑ ΚΑΛΥΨΗ ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΣΠΑΝΑΚΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΡΥΔΙΑ ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ ΚΑΣΤΑΝΑ ΣΤΑΦΙΔΑ ΚΕΡΑΣΙΑ Α ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ Α' ΚΑΤ ΚΕΡΑΣΙΑ Β ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ Β' ΚΑΤ ΚΕΡΑΣΙΑ Γ ΣΥΚΑ ΝΩΠΑ Β' ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΥΚΑ ΞΕΡΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΤΕΥΤΛΑ - ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ ΚΟΛΟΚΥΘΕΣ BUTTERNUT ΤΟΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΟΛΟΚΥΘΟΣΠΟΡΟΣ ΤΟΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΚΟΥΚΙΑ ΚΑΡΠΟΣ ΚΟΥΚΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΚΑΡΠΟΣ ΤΟΜΑΤΑ ΟΜ. COΜODORE ΥΠΑΙΘΡ ΕΜΠΟΡ ΤΟΜΑΤΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ ΚΟΥΚΙΑ ΝΩΠΑ ΤΟΜΑΤΑ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΚΟΥΜ ΚΟΥΑΤ ΤΡΙΤΙΚΑΛΕ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑ ΦΑΚΕΣ-ΚΑΡΠΟΣ ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΚΟΚΚΑΡΙ ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΝΩΠΑ (ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙΑ) ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΗΡΑ ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΣΠΟΡΟΣ ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΣΟΣΠΕΡΜΑ

33 ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΡΙΘΗ-ΚΑΡΠΟΣ ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΙΚΡΟΣΠΕΡΜΑ ΚΡΟΚΟΣ-ΖΑΦΟΡΑ ΦΑΣΟΛΙΑ ΠΛΑΚΕ - ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΚΡΟΚΟΣ-ΖΑΦΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΦΡΑΟΥΛΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΚΥΔΩΝΙΑ ΦΡΑΟΥΛΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΛΑΘΟΥΡΙ ΦΑΒΑ ΦΡΑΟΥΛΕΣ ΠΡΩΙΜΕΣ ΛΑΧΑΝΟ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΛΑΧΑΝΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ-ΚΟΚΚΙΝΟ ΦΥΣΤΙΚΙΑ ΑΙΓΙΝΗΣ ΛΕΜΟΝΙΑ Σε επίπεδο είδους καλλιέργειας, οι ελιές ελαιοποιήσιμες εισέπραξαν από αποζημιώσεις που αποτελούν το 12,9% των συνολικών αποζημιώσεων του τομέα της Φυτικής Παραγωγής για το έτος Για τα Φθινοπωρινά Γεώμηλα δαπανήθηκε το δεύτερο μεγαλύτερο ποσό αποζημιώσεων που ανήλθε στα Για τα Φθινοπωρινά Γεώμηλα δαπανήθηκε το 10,1% των συνολικών αποζημιώσεων του τομέα της Φυτικής Παραγωγής. Αντίστοιχα, για τα Εαρινά Γεώμηλα δαπανήθηκαν σε αποζημιώσεις που αποτελούν το 9% των συνολικών αποζημιώσεων (Πίνακας 17, Γράφημα 12). ΒΑΜΒΑΚΙ 2,7% ΕΛΙΕΣ ΕΛΑΙΟΠΟΙΗΣΙΜΕΣ 12,9% ΛΟΙΠΑ 32,0% ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ Α' ΚΑΤΗΓ.(ΦΡΑΟΥΛΕΣ,ΤΥΠΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΣ,ΟΧΑΝΕΣ) 1,6% ΓΕΩΜΗΛΑ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΑ 10,1% ΚΕΡΑΣΙΑ Β 2,9% ΤΟΜΑΤΑ ΥΠΑΙΘΡΙΑ 4,3% ΜΗΛΑ Α 5,1% ΕΛΙΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ 2,0% ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ & ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ 5,3% ΚΕΡΑΣΙΑ Α 6,9% ΚΑΠΝΑ ΣΑΜΨΟΥΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ) 1,8% ΣΑΝΟΣ-ΜΗΔΙΚΗ & ΤΡΙΦΥΛΛΙ 1,6% ΓΕΩΜΗΛΑ ΕΑΡΙΝΑ 9,0% ΒΕΡΙΚΚΟΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1,7% Σχήμα 12. Ποσοστό κατανομής των αποζημιώσεων στη φυτική παραγωγή ανά είδος. 33

34 Η αθροιστική συμμετοχή, τόσο ως ποσοστό, όσο και ως ποσό αποζημίωσης, των κυριοτέρων ειδών του τομέα της Φυτικής Παραγωγής που έλαβαν τις υψηλότερες αποζημιώσεις, παρουσιάζονται στο Γράφημα ΕΛΙΕΣ ΕΛΑΙΟΠΟΙΗΣΙΜΕΣ ΓΕΩΜΗΛΑ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΑ ΓΕΩΜΗΛΑ ΕΑΡΙΝΑ ΚΕΡΑΣΙΑ Α ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ & ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΜΗΛΑ Α ΤΟΜΑΤΑ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΚΕΡΑΣΙΑ Β ΒΑΜΒΑΚΙ ΕΛΙΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΚΑΠΝΑ ΣΑΜΨΟΥΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ) ΒΕΡΙΚΚΟΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΑΝΟΣ-ΜΗΔΙΚΗ & ΤΡΙΦΥΛΛΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ Α' ΚΑΤΗΓ.(ΦΡΑΟΥΛΕΣ,ΤΥΠΟΥ ΜΗΛΑ Β ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΚΑΠΝΑ ΜΠΑΣΜΑΣ ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΤΑΦΥΛΛΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ Β' ΚΑΤ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ & ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ Β ΓΕΩΜΗΛΑ ΘΕΡΙΝΑ ΑΧΛΑΔΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ Α ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ Ποσό αποζημίωσης 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Αθροιστικό ποσοστό αποζημίωσης 0% Είδος καλλιέργειας Γράφημα 13. Αποζημιώσεις των κυριοτέρων καλλιεργειών και το αθροιστικό ποσοστό συμμετοχής τους στο σύνολο των αποζημιώσεων. Συνολικά σε δέκα περιπτώσεις καταβλήθηκαν αποζημιώσεις άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ σε ένα νομό για ζημιές που προκλήθηκαν από ένα ζημιογόνο αίτιο. Από αυτές τις δέκα περιπτώσεις οι έξι αφορούν το ζημιογόνο αίτιο του χαλαζιού, οι τρεις το ζημιογόνο αίτιο του παγετού και η μια της βροχόπτωσης. Το υψηλότερο ποσό για αποζημιώσεις σε ένα νομό για ζημιές που προκλήθηκαν από ένα ζημιογόνο αίτιο, καταβλήθηκε στο νομό Πέλλης για ζημιές από χαλάζι και το ύψος των αποζημιώσεων ανήλθε στα Το δεύτερο υψηλότερο ποσό αποζημιώσεων δόθηκε για το ζημιογόνο αίτιο του παγετού, καταβλήθηκε στον νομό Ηρακλείου και ανήλθε στα Στον ίδιο νομό καταβλήθηκε για αποζημιώσεις από χαλάζι ποσό άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ. Το τρίτο υψηλότερο ποσό αποζημιώσεων δόθηκε για το ζημιογόνο αίτιο του χαλαζιού, καταβλήθηκε στον νομό Ηλείας και ανήλθε στα Στον ίδιο νομό καταβλήθηκε για αποζημιώσεις από παγετό ποσό άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ. Επίσης, στους νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Ημαθίας, Λάρισας, Αχαΐας και Αργολίδας έχουν καταβληθεί αποζημιώσεις άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ με αίτιο ένα ζημιογόνο αίτιο (Πίνακας 18, Γράφημα 14, Χάρτης 2). 34

35 Πίνακας 18. Αποζημιώσεις ανά Υποκ/μα, Νομό και ζημιογόνο αίτιο για την Φυτική Παραγωγή. ΖΗΜΙΟΓΟΝΟ ΑΙΤΙΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΓΡΙΟΓΟΥΡΟΥΝΟ ΑΓΡΙΟΚΟΥΝΕΛΑ ΛΗΜΝΟΥ ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ ΑΡΚΟΥΔΑ-Φ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΥΣΩΝΑΣ ΠΑΓΕΤΟΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΧΑΛΑΖΙ ΧΙΟΝΙ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΛΕΣΒΟΥ ΣΑΜΟΥ ΧΙΟΥ 0 0 ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΡΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΠΕΛΛΗΣ ΣΥΝΟΛΟ

36 ΖΗΜΙΟΓΟΝΟ ΑΙΤΙΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΓΡΙΟΓΟΥΡΟΥΝΟ ΑΓΡΙΟΚΟΥΝΕΛΑ ΛΗΜΝΟΥ ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ ΑΡΚΟΥΔΑ-Φ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΥΣΩΝΑΣ ΠΑΓΕΤΟΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΧΑΛΑΖΙ ΧΙΟΝΙ ΣΥΝΟΛΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΤΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

37 ΖΗΜΙΟΓΟΝΟ ΑΙΤΙΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΓΡΙΟΓΟΥΡΟΥΝΟ ΑΓΡΙΟΚΟΥΝΕΛΑ ΛΗΜΝΟΥ ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ ΑΡΚΟΥΔΑ-Φ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΥΣΩΝΑΣ ΠΑΓΕΤΟΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΧΑΛΑΖΙ ΧΙΟΝΙ ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΛΑΜΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΑΧΑΪΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

38 ΖΗΜΙΟΓΟΝΟ ΑΙΤΙΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΓΡΙΟΓΟΥΡΟΥΝΟ ΑΓΡΙΟΚΟΥΝΕΛΑ ΛΗΜΝΟΥ ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ ΑΡΚΟΥΔΑ-Φ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΥΣΩΝΑΣ ΠΑΓΕΤΟΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΧΑΛΑΖΙ ΧΙΟΝΙ ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

39 ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΜΙΑΣ ΑΓΡΙΟΓΟΥΡΟΥΝΟ ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ ΑΓΡΙΟΚΟΥΝΕΛΑ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡΚΟΥΔΑ-Φ Υποκαταστήματα ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΚΑΥΣΩΝΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΧΙΟΝΙ ΘΑΛΑΣΣΑ ΠΑΓΕΤΟΣ ΧΑΛΑΖΙ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ποσό αποζημιώσεων Γράφημα 14. Συμμετοχής των ζημιογόνων αιτίων στο σύνολο των αποζημιώσεων ανά υποκατάστημα. 39

40 Χάρτης 2. Συμμετοχή των ζημιογόνων αιτίων της Φυτικής Παραγωγής στις αποζημιώσεις σε επίπεδο νομού. 40

41 Σε επίπεδο είδους καλλιέργειας, οι ελιές ελαιοποιήσιμες εισέπραξαν από αποζημιώσεις Το ποσό αυτό είναι το υψηλότερο που καταβλήθηκε για αποζημιώσεις σε ένα είδος της Δήλωσης Καλλιέργειας Εκτροφής στο τομέα της Φυτικής Παραγωγής για το έτος Οι ζημίες προκλήθηκαν κυρίως από τα ζημιογόνα αίτια του παγετού ( ) και του χαλαζιού ( ). Για τα Φθινοπωρινά Γεώμηλα δαπανήθηκε το δεύτερο μεγαλύτερο ποσό αποζημιώσεων που ανήλθε στα Για τα Φθινοπωρινά Γεώμηλα δαπανήθηκαν για ζημιές που προκλήθηκαν από το αίτιο του παγετού και για ζημιές που προκλήθηκαν από το αίτιο της βροχόπτωσης. Αντίστοιχα, για τα Εαρινά Γεώμηλα δαπανήθηκαν σε αποζημιώσεις Οι ζημίες προκλήθηκαν κυρίως από τα ζημιογόνα αίτια του παγετού ( ) και του χαλαζιού ( ). Για τα Κεράσια Α, τα Ροδάκινα Επιτραπέζια & Νεκταρίνια και τα Μήλα Α ( ) οι ζημιές στην παραγωγή προήλθε από το ζημιογόνο αίτιο του χαλαζιού. Συγκεκριμένα, από το ποσό των συνολικών αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν για Κεράσια Α, καταβλήθηκαν για ζημιές που προκλήθηκαν από χαλάζι. Από το ποσό των που καταβλήθηκαν για ζημιές σε Ροδάκινα Επιτραπέζια & Νεκταρίνια καταβλήθηκαν για ζημιές που προκλήθηκαν από χαλάζι. Από το ποσό των που καταβλήθηκαν για ζημιές σε Μήλα Α καταβλήθηκαν για ζημιές που προκλήθηκαν από χαλάζι (Πίνακας 19, Γράφημα 15). 41

Δ/νση Μελετών & Εφαρμογών.

Δ/νση Μελετών & Εφαρμογών. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση Μελετών & Εφαρμογών Τμήμα Στατιστικής M.I.S & G.I.S Η Δ/νση Μελετών & Εφαρμογών παραδίδει το 5 ο στατιστικό τεύχος του έτους 2003, που συνέταξε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ)

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) 0,5 0,8 1,0 1,2 120% ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 ΑΒΟΚΑΝΤΟ (101) 572,58 70,00 12,50 20,00 25,00

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 Αθήνα, 18-12-2015 Αρ. Πρωτ.: 131956 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,357 1,603 1,553 1,036 0,763 0,674 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,413 1,654 1,603 1,080 0,806 0,741 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,385

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 Αθήνα, 26-01-2016 Αρ. Πρωτ.: 8320 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,306 1,549 1,502 0,945 0,686 0,644 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,361 1,621 1,546 0,993 0,734 0,723 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,339

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) - 65 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ - 4 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 55 Β Αθήνας (Π.Ε.) 74 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ 4 Γ Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α. Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η

Α.Δ.Α. Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Τμήμα ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 9 Ταχ. Κώδικας: 10110 FAX: 10 595400 THΛ:

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Βοιωτίας. Οικονομικό έτος 2012 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ

Ν. Βοιωτίας. Οικονομικό έτος 2012 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ Ν. Βοιωτίας ΠΕΔΙΝΗ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΟΡΕΙΝΗ Μη Μη Μη Μη ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14.69 38.22 42.25 33.80 25.35 2 Βρώμη - Σίκαλη 13.78 15.62 3 Κριθάρι 15.54 12.57 12.09 9.67 7.25 4 Ρύζι 46.19 5 Σιτάρι μαλακό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2011 1.Περιφέρεια: Περιφερειακή Ενότητα Σερρών

ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2011 1.Περιφέρεια: Περιφερειακή Ενότητα Σερρών ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2011 1.Περιφέρεια: Περιφερειακή Ενότητα Σερρών ΞΗΡΙΚΗ ΠΟΤΙΣΤΙΚΗ ΞΗΡΙΚΗ ΠΟΤΙΣΤΙΚΗ Εκτάσεις σε καλή γεωργική κατάσταση 73.000 Σιτηρά Σίτος μαλακός 87.000 30.450 ξ.β. ξ.β. 0,35 ξ.β. Σίτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ Ν. Έβρου ΟΡΕΙΝΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14,69 38,22 15,43 38,58 12,34 30,86 9,26 23,15 2 Βρώμη - Σίκαλη 13,78 15,62 3 Κριθάρι

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό έτος 2012 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ

Οικονομικό έτος 2012 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΠΕΔΙΝΗ Ν. Έβρου ΟΡΕΙΝΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14,69 38,22 15,43 38,58 12,34 30,86 9,26 23,15 2 Βρώμη - Σίκαλη 13,78 15,62 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Αρδευόμενα 13.22 22.14 69.

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Αρδευόμενα 13.22 22.14 69. Οικονομικό έτος 2012 Μη Μη Μη Μη ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14.69 38.22 2 Βρώμη - Σίκαλη 13.78 15.62 3 Κριθάρι 15.54 12.57 4 Ρύζι 46.19 5 Σιτάρι μαλακό 15.56 14.66 6 Σιτάρι σκληρό 26.09 38.40 11 Αραβόσιτος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μπράτης Δημήτρης Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr Τηλ. 6974754 1179-144884 Fax: 14689 Παληγιάννης Βασίλειος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. paligiannis@hotmail.gr Τηλ. 69747549 Fax: 14487

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ Ν. Έβρου ΟΡΕΙΝΗ Μη Μη Μη Μη ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 13,51 35,16 14,20 35,49 11,36 28,39 8,52 21,29 2 Βρώμη - Σίκαλη 13,78 15,62

Διαβάστε περισσότερα

Οι εποχές των Φρούτων

Οι εποχές των Φρούτων Οι εποχές των Φρούτων Φρούτα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Αβοκάντο Ακτινίδιο Αχλάδι Βερίκοκο Βύσσινο Γκρέιπ φρουτ Δαμάσκηνο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό έτος 2012

Οικονομικό έτος 2012 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ α/α ΝΟΜΟΣ Σελ. 1 Αθηνών 133 2 Αιτωλοακαρνανίας 113 3 Αν. Αττικής 129 4 Αργολίδος 177 5 Αρκαδίας 165 6 Αρτας 85 7 Αχαϊας 149 8 Βοιωτίας 121 9 Γρεβενών 53 10 Δράμας 13 11 Δυτ. Αττικής 141

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό έτος 2011 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕ ΙΝΗ ΠΕ ΙΝΗ ΖΩΝΗ

Οικονοµικό έτος 2011 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕ ΙΝΗ ΠΕ ΙΝΗ ΖΩΝΗ ΕΙΣΟ ΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΠΕ ΙΝΗ Ν. Έβρου ΟΡΕΙΝΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14,69 38,22 15,43 38,58 12,34 30,86 9,26 23,15 2 Βρώµη - Σίκαλη 13,78 15,62 3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I Α) Η λίστα συμπληρώνεται από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο που παραδίδει σάκο (τακτικός αντιπρόσωπος ή σε περίπτωση αναπλήρωσης ο αναπληρωτής δικαστικός αντιπρόσωπος που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / MAE ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / MAE ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ. ΩΠ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / MAE ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ. ΜΕΤΡΟ 1.1.2 "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Σ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ / ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Αθήνα 19-4-2011 Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001] 2011

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001] 2011 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΣΕ [001.ΔΕ001] 2011 Γραφείο/Διεύθυνση κατάθεσης αίτησης Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΣ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:30420 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / ΜΑΕ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / ΜΑΕ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / ΜΑΕ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ. ΜΕΤΡΟ 1.1.2 "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002340258 2014-10-14

14PROC002340258 2014-10-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθμός Προτεραιότητας: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 33038 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ T.A ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2016 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Τόπος : Αθήνα ΑΠΟ - ΕΩΣ ΣΥΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΕΠΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Γενική Διεύθυνση Δ/νση : Διοικητικού Τμήμα : Προσωπικού Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Πληροφορίες : Α. Τσαμάτης Τηλ.: 210 74 90 479 Fax : 74 88 282 283 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΣΠΑ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού, Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑ Ε ΒΜ) 2014-2020 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) 2014 2020 ΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Οκτώβριος 2010. Μείωση των Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων κατά 5,1% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Οκτώβριος 2010. Μείωση των Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων κατά 5,1% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31 Δεκεμβρίου 1 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μείωση των Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων κατά 5,1% ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Οκτώβριος 1 Κατά το μήνα Οκτώβριο του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές».

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 13703 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ επωνυμία: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ "Β Ι Ο Α Γ Ρ Ο Σ" Α.Ε. προϊόντος ΑΒΟΚΑΝΤΟ ΦΡΟΥΤΑ ΔΙΣΚΑΚΙ / ΧΥΜΑ 20000 κιλά Όλο το έτος Β 31.08.2015 ΑΒΟΚΑΝΤΟ ΦΡΟΥΤΑ ΔΙΣΚΑΚΙ / ΧΥΜΑ 1000 κιλά Όλο το έτος Μ 31.08.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

(Παραγωγή σε τόνους)

(Παραγωγή σε τόνους) Ο πρωτογενής τοµέας της Π..Ε έχει να επιδείξει σηµαντικά προϊόντα στον κλάδο της φυτικής παραγωγής, όπως απεικονίζεται στους πίνακες του παραρτήµατος. Τα κυριότερα προϊόντα φυτικής παραγωγής που παράγει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes.

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

H αγορά εργασίας στο νομό Μεσσηνίας Δεκέμβριος 2010

H αγορά εργασίας στο νομό Μεσσηνίας Δεκέμβριος 2010 Η αγορά εργασίας στο νομό Μεσσηνίας Δελτίο Δεκεμβρίου 2010 Το Νοέμβριο 2010 το Επιμελητήριο Μεσσηνίας ξεκίνησε την έκδοση Δελτίου Τύπου για την παρακολούθηση των εξελίξεων στην τοπική αγορά εργασίας. Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Πηγή δεδομένων:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Πηγή δεδομένων: Πηγή δεδομένων: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΕΠΘ 2004, 2005 και 2006 Έργο : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πηγή : Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Αλεξανδρούπολη 20/03/2013 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΑΝΕΡΓΙΑΣ 2010-2012 Σύνολο ΧΩΡΑ Α. Μ. Θ. Κ. ΜΑΚ ΘΕΣ/ΚΗ Υπ. Κ. Μ Δ. ΜΑΚ Πληθυσμός Εργάσιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ -ΚΕΔΔΥ[001.ΔΕΣΚΕ]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ -ΚΕΔΔΥ[001.ΔΕΣΚΕ] ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ -ΚΕΔΔΥ[001.ΔΕΣΚΕ] 2013-14 ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ.A. 10852 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A. 27 10183 ΑΘΗΝΑ 213-1364734, FAX:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ.A. 10852 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A. 27 10183 ΑΘΗΝΑ 213-1364734, FAX: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Μ. Δαφνά, Λ. Δουληγέρη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Ιανουάριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς, 31 Μαρτίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Ιανουάριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς, 31 Μαρτίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31 Μαρτίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Κατά το µήνα Ιανουάριο του έτους 2015, τα Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα, που συνέβησαν σε ολόκληρη τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Οικονοµικό Έτος 2016 Νοµού ΣΥΝΟΛΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ-ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2015 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2015 2016 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 205-206 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ & ΒΟΗΘΩΝ Γήπεδο: ΕΠΣ Ημαθίας, Παλατίτσια Ημαθίας 3 ης &4 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ -ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΕΡΟΙΑ -26 ΙΟΥΛΙΟΥ 205 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟ ΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Αθήνα, 2-7-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αρ.Πρωτ. 1638 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 28 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ 001.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ 001. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ 001.ΔΕΚΤ 2013-14 ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση :Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015

Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Αθήνα 18/06/2015 Περιοχή Ομάδα Ειδικότητας Σύνολο Α Αθήνας (Δ.Ε.) (001) ΘΕΟΛΟΓΟΙ 101,4 (002) ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 78,48 (003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 58,89 (006) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 113,23 (008) ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Αύγουστος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Αύγουστος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 214 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Αύγουστος 214 Κατά το µήνα Αύγουστο του έτους 214, τα Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα, που συνέβησαν

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 10:31:35 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 ----- Νοµός ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 137572 67589 56288 27809 80521 39453 763 327 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ 35402 17261 15378 7542 19765 9600

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Οικονοµικό Έτος 2015 Νοµού ΣΥΝΟΛΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ-ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Κατανάλωσης. Version 09/13

Κόστος Κατανάλωσης. Version 09/13 Κόστος Κατανάλωσης Version 09/13 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ KW Κόστος Κατανάλωσης ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Εκτίμηση Κατανάλωσης KW, ανά 10 τετ. μέτρα χώρου με χρήση Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης Στην περίπτωση που πραγματοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Σας κοινοποιούμε πίνακες στους οποίους φαίνονται τα κενά που απέμειναν στη Π.Ε. σε όλες τις ειδικότητες, μετά τις αποσπάσεις που έγιναν στις 26.08.14.

Σας κοινοποιούμε πίνακες στους οποίους φαίνονται τα κενά που απέμειναν στη Π.Ε. σε όλες τις ειδικότητες, μετά τις αποσπάσεις που έγιναν στις 26.08.14. Μπράτης Δημήτρης Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr Τηλ. 6974750402 2103312790-2103442884 Fax: 2103246893 Παληγιάννης Βασίλειος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. paligiannis@hotmail.gr Τηλ. 6974750409

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001] ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001] 2013-14 ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Εκλογών Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Εκλογών Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Εκλογών Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ιανουάριος 2015 ΥΠΕΣ- Η Ε' ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΒΑΣΙΚΟΙ ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ Αρ.Ε.Τ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΌ - ΕΩΣ 1ο Α - ΒΛ 2ο ΒΝ - ΔΗ 3ο ΔΙ - ΚΑΛΙ 4ο ΚΑΛΛ - ΚΑΤΣΑ 5ο ΚΑΤΣΙ - ΚΟΥΣ 6ο ΚΟΥΤ - ΜΑΚΡΗ 7ο ΜΑΚΡΟ - ΜΠΑΜ 8ο ΜΠΑΝ - Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ01.01 ΔΕ01.02 ΔΕ01.04 ΔΕ01.05 ΔΕ01.08 ΔΕ01.10 ΔΕ01.11 ΔΕ01.12 ΔΕ01.13 ΔΕ01.14 ΔΕ01.15 ΔΕ01.16 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ01.01 ΔΕ01.02 ΔΕ01.04 ΔΕ01.05 ΔΕ01.08 ΔΕ01.10 ΔΕ01.11 ΔΕ01.12 ΔΕ01.13 ΔΕ01.14 ΔΕ01.15 ΔΕ01.16 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ0.0 ΔΕ0.0 ΔΕ0.04 ΔΕ0.05 ΔΕ0.08 ΔΕ0.0 ΔΕ0. ΔΕ0. ΔΕ0.3 ΔΕ0.4 ΔΕ0.5 ΔΕ0.6 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΕΧΝΙΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προσωπικού στις διευθύνσεις Δια Βίου Μάθησης (ΔΔΒΜ) της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ετη 2009, 2010 και 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ετη 2009, 2010 και 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 02 / 04 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ετη 2009, 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 20ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 24-7-2012 Αρ. πρωτ.: Υ3-1963 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό για τις βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015

Ενημερωτικό για τις βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Ενημερωτικό για τις βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Σας κοινοποιώ τις Βάσεις των Γενικών Μεταθέσεων Καθηγητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2015 προς ενημέρωση των συναδέλφων 2015 προς ενημέρωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ Πρόγραµµα - Πράσινες Υποδοµές 2010 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠιΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ. ΘΕΜΑ: "Αποστολή περίληψης προκήρυξης διαγωνισμού"

ΕΠιΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ. ΘΕΜΑ: Αποστολή περίληψης προκήρυξης διαγωνισμού 11/2013 9:17 ξ» faxl.ydt -> +00302273022784 Page 2 of 7 ΕΠιΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ Αριθμ.Πρωτ Ελήφθη την Αρχεο ΚΛΛΗΝΤΚΗ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ) Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΧ.ΑΤΤΙΚΗΣ/ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ :Λ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ****************************** Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΚΘ6ΣΙ-ΔΑΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πειραιάς, 4 Μαρτίου 2014 Αριθ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 31 Μαΐου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 31 Μαΐου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 04-06-2013 Αρ. πρωτ.: Υ3-1399 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 31

Διαβάστε περισσότερα

20928 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

20928 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 20928 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Το άρθρο 14, περιπτ. Ιγ του ν. 721/1977, όπως τρο ποποιήθηκε με το άρθρο 8 παράγραφος 2 του ν. 2732/ 30.7.1999 (Α 154). 3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 16-10-2012 Αρ. πρωτ.: Υ3-2639 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι από 8/8/2013 η Εταιρεία αναπροσαρμόζει το τιμολόγιο των ενοικιαζομένων οχημάτων όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο αρχείο.

Σας ενημερώνουμε ότι από 8/8/2013 η Εταιρεία αναπροσαρμόζει το τιμολόγιο των ενοικιαζομένων οχημάτων όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο αρχείο. ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ Λεωφ. Συγγρού 254-258, 176 72 Καλλιθέα, Αθήνα Τ: (+30) 210 9477200, F: (+30) 210 9590078 E: ydrogios@ydrogios.gr, www.ydrogios.gr Καλλιθέα, 07.08.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αθήνα, 28-05-2014 Αρ. Πρωτ.: Y3-1695 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αθήνα, 27-08-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Αρ.Πρωτ.: 2019 Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 23 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αθήνα, 26-03-2014 Αρ. Πρωτ.: Y3-1136 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Δ/νση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Δ/νση Μηχανοργάνωσης & Η.Ε.Σ.

Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Δ/νση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Δ/νση Μηχανοργάνωσης & Η.Ε.Σ. Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Δ/νση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Δ/νση Μηχανοργάνωσης & Η.Ε.Σ. Απρίλιος 2012 ΥΠΕΣ-ΔΜΗΕΣ Β' κ Γ' ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΒΑΣΙΚΟΙ ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1 Εκλογείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012 Αθήνα, 2-1-2013 Αρ. πρωτ.: Υ3-2 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Γενική Γραμματεία Καταναλωτή Αθήνα, 30-10-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Αρ.Πρωτ.: 2834 Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΘΡΑΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα