ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΠΡΟΣ:ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Πληροφορίες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9. 04. 2015. ΠΡΟΣ:ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Πληροφορίες"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. πρωτ.: Γ3δ/Δ.Φ.14/ Γ.Π./οικ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας ΠΡΟΣ:ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Πληροφορίες Τηλέφωνο Φαξ Αριστοτέλους 17 : : Ε. Χατζηχαραλάμπους : Κ. Κραβαρίτη : /1620 : : ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση του Πιλοτικού Δικτύου Τμημάτων ή Υπηρεσιών Κατ Οίκον Νοσηλείας και καθορισμός έργου» Λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα σχετικά : To αρ. 27 του Ν. 4320/15(ΦΕΚ 29 τ.α ) «Μετονομασία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Π.Δ./τος 106/2014 (ΦΕΚ 173 τ. Α ) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει 3. Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 25/2015 (ΦΕΚ 21 τ. Α ) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 4. Την αριθμ. Υ104/ απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ανδρέα Ξανθό του Γεωργίου» 5. Τις διατάξεις του Ν. 3418/2005 (ΦΕΚ 287 τ. Α ) «Κώδικας Ιατρικής δεοντολογίας» 6. Τις διατάξεις του Ν. 2101/1992 (ΦΕΚ 192 τ. Α ) «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού» 7. Το Ν.1397/1983 (ΦΕΚ 143 τ. Α ) «Εθνικό Σύστημα Υγείας», παρ. 1 (β), άρθρο 15, «Σκοπός των Κέντρων Υγείας». 8. Το Ν.2071/1992 (ΦΕΚ 123 τ. Α ) «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας», α) παρ. 2, άρθρο 16 «Σκοπός των μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και πρόληψης», β) παρ. 2, άρθρο 28 «Κατ οίκον νοσηλεία», γ) παρ. 1,2,3,4, άρθρο 29 «Μονάδες κατ οίκον νοσηλείας», δ) άρθρο 30 «Σύσταση Υπηρεσίας κατ οίκον νοσηλείας»

2 9. Το Ν. 2519/1997 (ΦΕΚ 165 τ. Α ) «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις», παρ. 2, άρθρο 21 «Παροχή μετανοσοκομειακής και ειδικής φροντίδας» 10. Το Ν. 3235/2004 (ΦΕΚ 53 τ. Α ) «Πρωτοβάθμια Φροντίδας Υγείας», α) παρ. 3, άρθρο 3 «Ειδικές πρόσθετες υπηρεσίες στα Κέντρα Υγείας», β) παρ. 4, άρθρο 8 «Έργο Νοσηλευτή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» 1 Τις διατάξεις του Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38 τ. Α ) «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας, αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ και λοιπές διατάξεις» 12. Τις διατάξεις του Ν. 4272/2014 (ΦΕΚ 145 τ. Α ) «Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ.και λοιπές διατάξεις», παρ. 1, άρθρο 35 «Κατ οίκον νοσηλεία σε Μονάδες και Φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μονάδες Οικογενειακού Προγραμματισμού και Μονάδες Φροντίδας Μητέρας-Παιδιού» 13. Την υπ αριθμ. πρωτ. Υ3γ/ΓΦ12,14,25,27/Γ.Π./οικ.44499/ εγκύκλιο με θέμα τη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με την ανάπτυξη και λειτουργία Μονάδων ή Τμημάτων ή Υπηρεσιών Κατ οίκον Νοσηλείας, Κέντρων Οικογενειακού Προγραμματισμού και Σταθμών Προστασίας Μάνας, Παιδιού και Εφήβου που αναπτύσσονται στο Ε.Σ.Υ. και στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 14. Το υπ αριθμ. πρωτ. Υ3γ/ΓΦ4.3,14/Δ.Υ./ ενημερωτικό σημείωμα προς το γραφείο Υπουργού με τη σύμφωνη γνώμη του, σχετικά με την κατ οίκον νοσηλεία. 15. Τα αριθμ πρωτ. i) Υ3γ/ΓΦ12,14,25,27/Γ.Π./οικ.9395/ έγγραφο με θέμα: «Σχεδιασμός ενεργειών και δράσεων για τον εκσυγχρονισμό των θεσμών της Κατ Οίκον Νοσηλείας και του Οικογενειακού Προγραμματισμού, με την ανάπτυξη και την οργάνωση πιλοτικών δικτύων» : α) «Πιλοτικό Δίκτυο Τμημάτων ή Υπηρεσιών Κατ Οίκον Νοσηλείας» και β) «Πιλοτικό Δίκτυο Μονάδων ή Υπηρεσιών Οικογενειακού Προγραμματισμού και Μονάδων Φροντίδας Μητέρας- Παιδιού» και ii)υ3γ/γφ12,14/γ.π./οικ.17310/ έγγραφο με θέμα: «Συμπληρωματικές διευκρινήσεις ρυθμίσεις σχετικά με ενέργειες ένταξης στα Πιλοτικά δίκτυα» 16. Τις αριθμ.y3γ/γφ12,14/γ.π.οικ / , Y3γ/ΓΦ 12, 14/Γ.Π.οικ.9387/ , Y3γ/ΓΦ12,14/Γ.Π.οικ.26178/ , Υ3γ/Γ.Φ.12,14/Γ.Π.οικ.75368/ προσκλήσεις συναντήσεων για διάλογο διαβούλευση στο πλαίσιο των πιλοτικών δικτύων 17. Τις με αριθμ. α) 20794/ (εισερχ. ΠΦΥ 59395/ ), β)18827/ (εισερχ. ΠΦΥ 52667/ ) και γ) 14882/ (εισερχ. ΠΦΥ 40803/ ) αποφάσεις του Διοικητή της 1 ης Υ.Πε. Αττικής 18. Τις με αριθμ. α) 8652/7466/ όπως αυτή διαβιβάστηκε με το ΔΠΑΠ 8653/7467/ , (εισερχ ΠΦΥ 29342/ ) και β) 13822/11728/ όπως αυτή διαβιβάστηκε με το ΔΠΑΠ 13826/11729/ (εισερχ ΠΦΥ 42129/ ), αποφάσεις του Διοικητή της 2 ης Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου 19. Την αριθμ. 288 η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αρ. 1 η /2014 απόφασης του επιστημονικού συμβουλίου ΠΦΥ (με το αρ / έγγραφο, εισερχ. ΠΦΥ 42660/ ) απόφαση του Διοικητή της 3 ης Υ.Πε. Μακεδονίας 20. Τις αριθμ α) 225/ (όπως διαβιβάστηκε με το αρ.9639/ / έγγραφο, εισερχ. Π.Φ.Υ / ) και β) 225/ (όπως διαβιβάστηκε με το αρ. 3485/ έγγραφο, εισερχ. ΠΦΥ 21830/ ) αποφάσεις του Διοικητή της 4 ης Υ.Πε.

3 Μακεδονίας και Θράκης όπως συμπληρώθηκε με το αριθμ. 7081/ / (εισερχ. ΠΦΥ 42325/ ) έγγραφο 2 Τις αρ. 173/ (εισερχ. ΠΦΥ 35278/ ) και αρ. 224/ (όπως διαβιβάστηκε με το αρ. 8403/ έγγραφο εισερχ. ΠΦΥ 42667/ ) αποφάσεις του Διοικητή της 5 ης Υ.Πε. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας 22. Τις αρ. 307/ (όπως διαβιβάστηκε με το αρ. 3875/ έγγραφο, εισερχ. ΠΦΥ 21806/ ), αρ. 351/ (όπως διαβιβάστηκε με το αρ. 4179/ , εισερχ. ΠΦΥ 24582/ ) και 659/ (όπως διαβιβάστηκε με το αρ. 9279/ εισερχ. ΠΦΥ 41459/ ) αποφάσεις του Διοικητή της 6 ης Υ.Πε. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας 23. Την αρ. 40/ (όπως διαβιβάστηκε με το αρ. 2140/ έγγραφο, εισερχ. ΠΦΥ 20894/ ) απόφαση του Διοικητή της 7 ης Υ.Πε. Κρήτης 24. Την αναγκαιότητα σχεδιασμού και συντονισμού ενεργειών και δράσεων και λήψης μέτρων για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό σε εθνικό επίπεδο του θεσμού της κατ οίκον νοσηλείας ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Συγκροτείται πιλοτικό δίκτυο με τίτλο «Πιλοτικό Δίκτυο Τμημάτων ή Υπηρεσιών Κατ Οίκον Νοσηλείας», στο οποίο συμμετέχουν ανά Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας, Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. και Μονάδες Υγείας του Π.Ε.Δ.Υ., με κατάταξη σε τρείς τύπους : (Α) Μονάδες Υγείας που έχουν αναπτύξει τμήματα υπηρεσίες και προγράμματα, (Β) Μονάδες Υγείας όπου προβλέπεται η σύσταση Διατομεακού Τμήματος στον Οργανισμό τους και (Γ) Μονάδες Υγείας που αναπτύσσουν δραστηριότητες και ενέργειες άτυπου χαρακτήρα, ως ακολούθως: Διοίκηση 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» (Τύπος (Α), (B) αριθμ. Α3β/οικ.17538/ Υ.Α., ΦΕΚ 853 τ. Β και αριθμ. Υ4α/20074/ ΚΥΑ, ΦΕΚ 557 τ. Β ) 2. Γενικό Νοσοκομείο Ν. Ιωνίας ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ (Τύπος (Α), σε μεταφορά από το Τμήμα Κατ Οίκον Νοσηλείας του Νοσοκομείου Πατησίων) 3. Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» Οργανική Μονάδα της Έδρας «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» (Τύπος (Β) αριθμ. Υ4Α/οικ / ΚΥΑ, ΦΕΚ 3475 τ. Β ) 4. Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «ΣΩΤΗΡΙΑ» (Τύπος (Β) αριθμ. Υ4Α/οικ.25212/ ΚΥΑ, ΦΕΚ 737 τ. Β ) Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» (Τύπος (Α), (B) αριθμ. Υ4Α/οικ.43126/ ΚΥΑ, ΦΕΚ 1484 τ. Β ) 2. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» (Τύπος (Β) αριθμ. Υ4α/οικ.39169/ ΚΥΑ, ΦΕΚ 1250, τ. Β ) 3. Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» (Τύπος (Β) αριθμ. Υ4α/οικ / ΚΥΑ, ΦΕΚ 3476, τ. Β ) 4. Κέντρο Υγείας Ελευσίνας (Τύπος Γ)

4 Διοίκηση 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης (Τύπος Α) 2. Κέντρο Υγείας Αιγινίου (Τύπος Γ) Διοίκηση 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης Γενικό Νοσοκομείο Δράμας (Τύπος Α ) 2. Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου N. Καλλικράτειας (Τύπος Γ) Διοίκηση 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ». (Τύπος (Α), (B) αριθμ. Υ4α/οικ.38861/ ΚΥΑ, ΦΕΚ 1236 τ. Β ) 2. Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας (Τύπος (Β) αριθμ. Α3α/οικ /2014 ΚΥΑ, ΦΕΚ 3444, τ. Β ) Διοίκηση 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Αγ. Θεοδώρων του Κέντρου Υγείας Λουτρακίου (Τύπος Γ) Β. Σκοπός και έργο του πιλοτικού δικτύου Το πιλοτικό δίκτυο με τίτλο «Πιλοτικό Δίκτυο Τμημάτων ή Υπηρεσιών Κατ Οίκον Νοσηλείας», οργανώνεται και συντονίζεται με ευθύνη της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας & Πρόληψης, Τμήμα Αγωγής Υγείας & Πρόληψης, του Υπουργείου Υγείας, με σκοπό και έργο την υποβολή προτάσεων για: Το σχεδιασμό, συντονισμό, οργάνωση και υλοποίηση δράσεων και ενεργειών για την ανάπτυξη του θεσμού της Κατ Οίκον Νοσηλείας. 2. Την ανάπτυξη διαλόγου διαβούλευσης σε επιστημονικό και οργανωτικό επίπεδο για την αναμόρφωση και εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου (διατάξεις άρθρων, σχέδια Κοινής Υπουργικής Απόφασης κλπ). 3. Τη μελέτη και διαμόρφωση των εντύπων, των φακέλων ασθενών (σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή), του πλαισίου συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων, διαμόρφωσης δεικτών, καθώς και διοικητικών διαδικασιών εξυπηρέτησης των πολιτών. 4. Τη διαμόρφωση του περιεχομένου των παρεχομένων υπηρεσιών (ιατρονοσηλευτικών, συμβουλευτικών, ενημερωτικών, κλπ) καθώς και των διαδικασιών παραπομπής. 5. Την επιστημονική και λειτουργική διασύνδεση των τμημάτων και υπηρεσιών ή προγραμμάτων κατ οίκον νοσηλείας, με άλλες δομές - Μονάδες Υγείας στο πλαίσιο του Ε.Σ.Υ. και του Π.Ε.Δ.Υ. Ανάπτυξη συνεργασίας με άλλους φορείς που λειτουργούν σε επίπεδο παροχής φροντίδων υγείας στην κοινότητα (Ο.Τ.Α., εκκλησία, Συλλόγους κλπ) 6. Την ανάπτυξη και επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού που είναι αναγκαίο να στελεχώσει ή στελεχώνει ήδη τα εν λόγω τμήματα ή υπηρεσίες.

5 7. Τη διαμόρφωση κατάλληλου υλικού αγωγής υγείας, επιμόρφωσης, ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και πληροφόρησης των επαγγελματιών υγείας, των πολιτών, των οικογενειών τους, των ευπαθών κοινωνικών ομάδων κατηγοριών πληθυσμού, των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, των Συλλόγων κλπ με στόχο την προαγωγή του θεσμού της κατ οίκον νοσηλείας. 8. Την οργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων για κατάρτιση των επαγγελματιών υγείας αναφορικά με την ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό του θεσμού. 9. Την κατάθεση προτάσεων για ανάπτυξη προγραμμάτων σχετικά με το θεσμό της κατ οίκον νοσηλείας, για χρηματοδότηση αυτών στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Γ. Χρονική διάρκεια: Το εν λόγω έργο θα ολοκληρωθεί ως εξής : Α Περίοδος: Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 κατάθεση σχετικής έκθεσης με θέμα: «Σχεδιασμός ενεργειών και δράσεων για την ανάπτυξη του θεσμού της κατ οίκον νοσηλείας» για έγκριση από τον Υπουργό Υγείας, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες προώθησης προς το Κ.Ε.Σ.Υ. καθώς και σε συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας για θεσμικές, οργανωτικές και λοιπές διοικητικές ρυθμίσεις. 2. Β Περίοδος: Έως 30 Σεπτεμβρίου 2016 εφαρμογή κατά ενιαίο τρόπο των διαδικασιών και ρυθμίσεων από όλες τις Μονάδες Υγείας του Ε.Σ.Υ. και του Π.Ε.Δ.Υ. (του πιλοτικού δικτύου) με παράλληλη προώθηση ενεργειών για ανάπτυξη αντίστοιχων δομών (τμημάτων - υπηρεσιών προγραμμάτων σύμφωνα με το σχεδιασμό) σε όλες τις Υ.Πε. της χώρας. Επισπεύδουσα υπηρεσία είναι η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας & Πρόληψης, Τμήμα Αγωγής Υγείας & Πρόληψης. Δ. Διαδικασία Υλοποίησης Στο πλαίσιο του «Πιλοτικού Δικτύου Τμημάτων ή Υπηρεσιών Κατ Οίκον Νοσηλείας» δύναται να : Αναπτύσσεται διάλογος διαβούλευση, μέσω θεματικών ομάδων εργασίας ως εξής: α) για την ανάπτυξη και παρακολούθηση του πιλοτικού δικτύου (οργανωτικά διοικητικά θέματα κλπ), β) για τη διαμόρφωση του πλαισίου των παρεχόμενων υπηρεσιών και γ) για την ανάπτυξη και επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού. 2. Επεκταθεί σταδιακά η κατά ενιαίο τρόπο οργάνωση των υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το καθεστώς λειτουργίας τους σύμφωνα με το οποίο εντάσσονται στο πιλοτικό δίκτυο, ώστε να διευκολυνθούν οι διαδικασίες ομαλής μετάβασης στο νέο μοντέλο οργάνωσης και ανάπτυξης αυτών. Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

6 ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Όλες οι Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας 2. Γενικό Ογκολ. Νοσοκομείο Κηφισιάς «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Καλυφτάκη 145, Ν. Κηφισιά 3. Γενικό Νοσοκομείο «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» Οργανική μονάδα της έδρας «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» Σισμανογλείου Μαρούσι 4. Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Λ. Μεσογείων 152, Αθήνα 5. Γενικό Νοσοκομείο Ν. Ιωνίας ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ Οργανική μονάδα της έδρας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ Ν. Ιωνίας» Αγίας Όλγας 3-5, Ν. Ιωνία 6. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» Ριμινι 1, Χαϊδάρι 7. Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» Μποτάση 51, Πειραιάς 8. Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» Ε. Βοστάνη 48, Μυτιλήνη 9. Γενικό Νοσοκομείο Δράμας Ιπποκράτους Τέρμα, Δράμα 10. Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας Παπασιοπούλου Τέρμα, Λαμία 1 Γενικό Νοσοκομείου Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Πολυμέρη 134, Βόλος 12. Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης 6ο χλμ. Κατερίνης - Αρωνά, Δ.Δ. Νέο Κεραμίδι , Κατερίνη 13. Κέντρο Υγείας Ελευσίνας (2 η Υ.ΠΕ) Τρικούπη Χαριλάου 43 & Ωκεανίδων, Ελευσίνα 14. Κέντρο Υγείας Αστ. Τύπου Ν. Καλλικράτειας (4 η ΥΠΕ) Οσίας Παρασκευής, Νέα Καλλικράτεια, Χαλκιδική 15. Κέντρο Υγείας Αιγινίου (3 η Υ.ΠΕ) Αιγίνιο 16. Πολυδύναμο Περιφ. Ιατρείο Αγ. Θεοδώρων (6 η Υ.ΠΕ) Στάμου Δημητρίου 1, Άγιοι Θεόδωροι, 20003, Κορινθία ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. α. Γραφείο Προέδρου β. Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού- Τμήμα ΕΚΠΥ και Προγραμμάτων Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας Αποστόλου Παύλου 12, Μαρούσι

7 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γραφ.Υπουργού Υγείας 2. Γραφ. Αναπλ. Υπουργών Υγείας 3. Γραφ. Γενικών Γραμματέων (2) 4 Γραφ. Προιστ. Γεν Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας 6. Δ/νση Δημόσιας Υγείας (Τμ. Μεταδοτικών και μη Μεταδοτικών Νοσημάτων) 7. Διεύθυνση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας 8. Διεύθυνση Επαγγελματιών Υγείας 9. Δ/νση Ψυχικής Υγείας 10. Δ/νση Π.Φ.Υ & Πρόληψης (Τμήμα Δ ) (15)

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1/4/2013. Αρ. Πρωτ.: οικ. 12132

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1/4/2013. Αρ. Πρωτ.: οικ. 12132 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 1/4/2013 Αρ. Πρωτ.: οικ. 12132 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Τμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας Πληροφορίες: Ευαγγελία Λαρεντζάκη Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρειες Σύγκλισης» Περιφέρειες Σταδιακής εξόδου» Περιφέρειες Σταδιακής εισόδου»

Περιφέρειες Σύγκλισης» Περιφέρειες Σταδιακής εξόδου» Περιφέρειες Σταδιακής εισόδου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Α2 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Γλάδστωνος 1 α & Πατησίων Ταχ. Κώδικας: 106

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας.

ΘΕΜΑ: Σύσταση Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αθήνα, 31 / 5 / 2013 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.54210 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Α2 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Πληροφορίες Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας : Ν. Μνιέστρης, Π. Λυγερούδης : Γλάδστωνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ : Δ. ΓΡΟΥΖΗΣ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μ. Μάστορα ΤΗΛ.210-3332920 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΖΘ-ΝΝΨ. Αθήνα: 22/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 1926

ΑΔΑ: ΒΕΑΖΘ-ΝΝΨ. Αθήνα: 22/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 1926 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑ Α Α2 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Γλάδστωνος 1 α & Πατησίων Ταχ. 106 77 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Πληροφορίες: Ε. Γκαρέτσου Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15.07.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1030 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας: 101 87 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) Ιανουαρίου Ιουλίου 2015. 1. Περιβάλλον υλοποίησης των επιμορφωτικών δράσεων του ΙΝ.ΕΠ.

Προγραμματισμός Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) Ιανουαρίου Ιουλίου 2015. 1. Περιβάλλον υλοποίησης των επιμορφωτικών δράσεων του ΙΝ.ΕΠ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Aθήνα, 24/12/2014 Αρ.πρωτ. 11380 Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών (Με την ευθύνη ενημέρωσης των Εποπτευόμενων Φορέων τους) Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΚΘ-Υ35 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΑΚΘ-Υ35 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. Δ/νση : Γλάδστωνος 1α & Πατησίων ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10677 Πληροφορίες : ΕΥΑ ΦΛΕΒΑΡΗ Τηλέφωνο : 2131500800

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Υγείας

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Υγείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑ Α Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: 10677, Αθήνα Πληροφορίες: Σ. Στουπή Τηλέφωνο: 2131500771 Γλάδστωνος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70542/573 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3, Δ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ.: 114 73 Πληροφορίες: Κ. Δοκουμετζίδου Τηλέφωνο: 210 6417705

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Β Ο Υ Λ Η Σ

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Β Ο Υ Λ Η Σ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Β Ο Υ Λ Η Σ (ΜΕΡΟΣ Β - ΦΕΚ 51/Α/10-4-1997) ΑΤΥΠΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Με ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις και προσθήκες που έγιναν μεταγενέστερα με αποφάσεις της Ολομέλειας και των Προέδρων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 5. (Απόφαση 337/2014 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων συμβάσεων)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 5. (Απόφαση 337/2014 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων συμβάσεων) EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 7 Τ.Κ. Πόλη: 11523 Αθήνα Πληροφορίες: Σπ. Παναγόπουλος Σ. Καλογήρου Τηλέφωνo: 213 2124 793-4

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΣΕΛ. 1/234 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6 1.1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...6 1.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...9 2. ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση για μετατάξεις Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.), σύμφωνα με τα άρθρα 71, 73, 74 του Ν. 3528/2007 και 6 του Ν. 3613/2007» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση για μετατάξεις Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.), σύμφωνα με τα άρθρα 71, 73, 74 του Ν. 3528/2007 και 6 του Ν. 3613/2007» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας Πάτρα 15-04 -2015 Αριθμ. Πρωτ. 15259 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/νση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70546/574 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2010-2013 ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ Η προώθηση της ένταξης της διάστασης του φύλου στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Γραμματεία Πληθυσμού & Κοινωνικής Συνοχής Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης Γενική Γραμματεία Πληθυσμού & Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 2007-2013

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 2007-2013 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Βασ. Σοφίας 15-106 74 Αθήνα Υπηρεσία Διοίκησης Τηλ: 210-3385122- 126 Φαξ: 2103385199 Αθήνα, 20-4-2015 Email:dioikisi@gsco.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας Τμήμα Διακρατικών Σχέσεων Μεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 681 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 38 17 Φεβρουαρίου 2014 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω παράλειψης ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4238 Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: "Αντιγριπικός εμβολιασμός για την εποχική γρίπη"

ΘΕΜΑ: Αντιγριπικός εμβολιασμός για την εποχική γρίπη Αθήνα, 23/10/2013 Αρ. Πρωτ.: οικ. 34063 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Τμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας Πληροφορίες: Ευαγγελία Λαρεντζάκη Τηλ.: 2106871719 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 7 /201 5. [Απόφαση 21 /201 5 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ]

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 7 /201 5. [Απόφαση 21 /201 5 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ] ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΚΗΜΔΗΣ Τμήμα Βάσεων Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων Αρ.

Διαβάστε περισσότερα