ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘΜ. 1/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘΜ. 1/2014"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»-«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» ΦΟΡΕΑΣ:ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ Τμήμα Προμηθειών Κοζάνη Πληροφορίες: Kωστάκη Κ. ΤΗΛ./FAX: / Ταχ. Δ/νση: K.Mαματσίου 1 Τ.Κ.: ΚΟΖΑΝΗ ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘΜ. 1/2014 Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών υδραυλικών εγκαταστάσεων με κωδικό CPV για τα Νοσοκομεία «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειρος ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και ώρα 11:00 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τμήμα Προμηθειών (Κτίριο Διοίκησης) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ,88 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για το Νοσοκομείο «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» ,18 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για το Νοσοκομείο «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»

2 Το Γενικό Νοσοκομείο «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»-«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» ΦΟΡΕΑΣ Γ.Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις, όπως ισχύουν: 1.1. Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α 19/ ) Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» (ΦΕΚ Α 150/ ) Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 81/ ), όπως τροποποιημένος ισχύει Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 134/ ) Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 256/ ) Toυ Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 247/ ) Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. Α 43/ ), άρθρο 24 (Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις) Του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35/ για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. Α 138/ ) Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/ ) Του Π.Δ.113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α/ ) Του Ν. 4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» και του Ν.4072/2012 (ΦΕΚ Α 86/ ) άρθρο 238, εδάφιο 2, περίπτωση β. 2. Τις κάτωθι αποφάσεις: 2.1.Την αρ. ΔΥ7/οικ.2480 Υπουργική Απόφαση περί εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 93/42/ΕΟΚ/ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 2.2. την αριθμ.δυ6α/γ.π./οικ.36932/ (ΦΕΚ 545/τ.Β / ) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Τρόπος και διαδικασία είσπραξης και απόδοσης παρακρατούμενου ποσοστού 2%

3 κατά την εξόφληση τιμολογίων των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών υγείας» 2.3. Την υπ αριθ. 6588/ κοινή απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και Υγείας «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», έτους 2011, με χρηματοδότηση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, το ΠΔΕ, τις λοιπές πηγές και το ΕΣΠΑ (Φ.Ε.Κ. Β 1650/ ) Την υπ αριθμ. 6881/ Aπόφαση της Ε.Π.Υ. περί οδηγίες εκτέλεσης και εφαρμογής του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) έτους 2012, πιστώσεις 2012 και Την υπ' αριθ. 822/ Aπόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»-«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντος πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού Την υπ' αριθ. 31/ Aπόφαση του Δ.Σ. περί έγκρισης των όρων της διακήρυξης, του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια του είδους με κωδικό CPV: «Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων» προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,88 για το Νοσοκομείο Κοζάνης και για το Νοσοκομείο Πτολεμαϊδας ,18 από το ΠΠΥΥ έτους 2012, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ» από το ΠΠΥΥ έτους 2012, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ» (Συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,06 ) ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια του είδους με κωδικό CPV «Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων», για τις ανάγκες των Νοσοκομείων «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ- ΜΠΟΔOΣΑΚΕΙΟ» Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των ,88 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. για το Νοσοκομείο Κοζάνης «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» και ,18 ευρώ, για το Νοσοκομείο Πτολεμαϊδας «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» 1. Αναλυτική περιγραφή των ζητούμενων ειδών και προσδιορισμός των ποσοτήτων γίνεται στο παράρτημα Α της παρούσας. 2. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματα αυτής (γενικοί όροι, τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.). 3. Η δαπάνη για την προμήθεια των ειδών του διαγωνισμού θα καλυφθεί από πιστώσεις του Νοσοκομείου (ΚΑΕ 1292). 4. Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η , ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, και τόπος το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου.

4 5. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται το αργότερο έως την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι την , ημέρα Δευτέρα και ώρα 14: Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ οιονδήποτε άλλο τρόπο στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 7. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή εκπρόσωποί τους, εφόσον έχει υποβληθεί με την προσφορά σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης. 8. Πληρωμή: H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 12 ο του παραρτήματος Β' μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 9. Δικαίωμα Συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) Συνεταιρισμοί. Οι ενώσεις προμηθευτών δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σ αυτήν η σύμβαση, εφόσον, κατά την κρίση της Διοίκησης του Νοσοκομείου, η περιβολή ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 10. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 3. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 11. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στις ιστοσελίδες των διασυνδεόμενων νοσοκομείων Κοζάνης Πτολεμαϊδας. 12. Αντίγραφα της διακήρυξης θα διατίθενται από το Νοσοκομείο (Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στην αναφερόμενη πιο πάνω διεύθυνση. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ TOY NOΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΥ

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Αναλώσιμο υδραυλικό υλικό Γ. Νοσοκομείο "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ" 2013 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΑΠΌ ΤΟ ΠΠΥ 2012 ΚΟΖΑΝΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ-ΜΕΤΡΑ ΤΕΜ-ΜΕΤΡΑ ΜΟΥΦΕΣ ΧΑΛΚΟΥ Φ ΜΟΥΦΕΣ ΧΜΚΟΥ Φ ΜΟΥΦΕΣ ΧΑΛΚΟΥ Φ ΜΟΥΦΕΣ ΧΜΚΟΥ Φ ΓΩΝΙΕΣ ΧΑΛΚΟΥ Φ ΓΩΝΙΕΣ ΧΑΛΚΟΥ Φ ΓΩΝΙΕΣ ΧΑΛΚΟΥ Φ ΓΩΝΙΕΣ ΧΑΛΚΟΥ Φ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΧΑΛΚΟΥ Φ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΧΑΛΚΟΥ Φ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΧΑΛΚΟΥ Φ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΧΑΛΚΟΥ Φ ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΕΣ ΧΑΛΚΟΥ Φ ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΕΣ ΧΑΛΚΟΥ Φ ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΕΣ ΧΑΛΚΟΥ Φ ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΕΣ ΧΑΛΚΟΥ Φ Β.Ε ΧΑΛΚΟΥ Φ Β.Ε ΧΑΛΚΟΥ Φ ΗΜΙΒΕ ΧΑΛΚΟΥ Φ ΗΜΙΒΕ ΧΑΛΚΟΥ Φ ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ Φ ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ Φ ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ Φ ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ Φ ΣΥΣTOΛΙKA ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ Φ ΣΥΣTOΛΙKA ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ Φ ΣΥΣTOΛΙKA ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ Φ ΜΑΣΤΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ Φ15 Χ1/2'' 15 5 ΜΑΣΤΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ Φ18 Χ1/2'' 15 5 ΜΑΣΤΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ Φ22 Χ3/4'' 3 3 ΜΑΣΤΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ Φ28 Χ1'' 2 2 ΜΑΣΤΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΘΗΛΥΚΟΙ Φ15 Χ1/2'' 10 5 ΜΑΣΤΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΘΗΛΥΚΟΙ Φ18 Χ1/2'' 10 5 ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΘΗΛΥΚΑ Φ18 Χ1/2'' 5 5 XAΛKOΣΩΛHΝAΣ Φ

6 XAΛKOΣΩΛHΝAΣ Φ XAΛKOΣΩΛHΝAΣ Φ XAΛKOΣΩΛHΝAΣ Φ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ ΣΤΗΡΙΓΜΑ XAΛKOΥ ΙΙ Φ ΣΤΗΡΙΓΜΑ XAΛKOΥ ΙΙ Φ ΣΤΗΡΙΓΜΑ XAΛKOΥ ΙΙ Φ ΣΤΗΡΙΓΜΑ XAΛKOΥ ΙΙ Φ ΚΟΛΛΗΣΗ XAΛΚOΥ ΜΑΛΑΚΗ ΚΑΛΑΙ ΓΕΡΜΑΝ 1 2 ΚΟΛΛΗΣΗ XAΛΚOΥ ΣΚΛΗΡΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΑΣΗΜ. 0,5 1 ΚΟΛΛΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΥ 2 10 ΑΛΟΙΦΗ ΧΑΛΚΟΥ 2 2 ΒΟΡΑΚΑΣ ΑΣΗΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ 2 2 ΤΑΠΕΣ ΧΑΛΚΟΥ Φ ΤΑΠΕΣ ΧΑΛΚΟΥ Φ ΣΩΛΗΝΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΗ Φ ΓΩΝΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΗ ΘΗΛ Φ20Χ1/ ΜΑΣΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΘΗΛ Φ20Χ1/ ΜΑΣΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΑΡΣ Φ20Χ1/ ΤΑΥ ΠΡΑΣΙΝΟ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΟ (ΓΙΑ Φ20) 30 1 ΤΑΥ ΠΡΑΣΙΝΟ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΟ ΘΗΛ Φ20Χ1/ ΓΩΝΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΗ (ΓΙΑ Φ20) 50 1 ΒΑΝΝΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΗ (ΓΙΑ Φ20) 10 1 ΜΟΥΦΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΗ (ΓΙΑ Φ20) 30 1 Β.Ε Φ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΗ Φ ΣΩΛΗΝΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΗ Φ ΓΩΝΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΗ (ΓΙΑ Φ25) 25 1 ΜΑΣΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΘΗΛ Φ25Χ3/4 6 1 ΜΑΣΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΑΡΣ Φ25Χ3/4 6 1 ΤΑΥ ΠΡΑΣΙΝΟ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΟ (ΓΙΑ Φ25) 10 1 ΤΑΥ ΠΡΑΣΙΝΟ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΟ ΘΗΛ Φ25Χ3/4 6 1 ΓΩΝΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΗ ΘΗΛ Φ25Χ3/4 6 1 ΒΑΝΝΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΗ (ΓΙΑ Φ25) 4 1 ΜΟΥΦΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΗ (ΓΙΑ Φ25) 10 1 ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΗ Φ ΣΩΛΗΝΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΗ Φ ΓΩΝΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΗ (ΓΙΑ Φ32) 10 1 ΓΩΝΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΗ ΘΗΛ Φ32Χ1 6 1 ΤΑΥ ΠΡΑΣΙΝΟ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΟ (ΓΙΑ Φ32) 10 1

7 ΤΑΥ ΠΡΑΣΙΝΟ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΟ ΘΗΛ Φ32Χ1 6 1 ΜΟΥΦΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΗ (ΓΙΑ Φ32) 10 1 ΜΑΣΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΘΗΛ Φ32/1 6 1 ΜΑΣΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΑΡΣ Φ32/1 6 1 ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΗ Φ ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ Φ ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ Φ ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ ΘΥΛ Φ ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ ΑΡΣ Φ ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ ΘΥΛ Φ ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ ΑΡΣ Φ ΡΑΚΟΡ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΥΣΦΙΞΗΣ 16 Χ ΜΟΥΦΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (ΚΟΡΔ.) ΙΑΠΩΝ. 1/2'' ΜΟΥΦΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (ΚΟΡΔ.) ΙΑΠΩΝ. 3/4'' ΜΟΥΦΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (ΚΟΡΔ.) ΙΑΠΩΝ. 1'' 6 5 ΜΟΥΦΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (ΚΟΡΔ.) ΙΑΠΩΝ. 1'' 1/4'' 2 2 ΜΟΥΦΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (ΚΟΡΔ.) ΙΑΠΩΝ. 1'' 1/2'' 2 2 ΜΟΥΦΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (ΚΟΡΔ.) ΙΑΠΩΝ. 2'' 1 2 ΓΩΝΙΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (ΚΟΡΔ.) ΙΑΠΩΝ. 1/2'' ΓΩΝΙΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (ΚΟΡΔ.) ΙΑΠΩΝ. 3/4'' ΓΩΝΙΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (ΚΟΡΔ.) ΙΑΠΩΝ. 1'' 3 3 ΓΩΝΙΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (ΚΟΡΔ.) ΙΑΠΩΝ. 1 1/4'' 2 2 ΓΩΝΙΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (ΚΟΡΔ.) ΙΑΠΩΝ. 1 1/2'' 2 2 ΓΩΝΙΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (ΚΟΡΔ.) ΙΑΠΩΝ. 2'' 1 1 ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (ΚΟΡΔ.) ΙΑΠΩΝ. 1/2'' ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (ΚΟΡΔ.) ΙΑΠΩΝ. 3/4'' ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (ΚΟΡΔ.) ΙΑΠΩΝ. 1'' 3 3 ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (ΚΟΡΔ.) ΙΑΠΩΝ. 1'' 1/4'' 2 2 ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (ΚΟΡΔ.) ΙΑΠΩΝ. 1'' 1/2'' 2 2 ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (ΚΟΡΔ.) ΙΑΠΩΝ. 2'' 1 1 ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ ΝΙΠΕΛ 1/2Χ3/ ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΓΑΛΒ. ΑΜΕΡ. ΙΑΠΩΝ. 3/4'' Χ 1/2'' ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΓΑΛΒ. ΑΜΕΡ. ΙΑΠΩΝ. 1'' Χ 1/2'' ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΓΑΛΒ. ΑΜΕΡ. ΙΑΠΩΝ. 1'' Χ 3/4'' ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΓΑΛΒ. ΑΜΕΡ. ΙΑΠΩΝ. 1'' 1/4''Χ 1/2'' 2 2 ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΓΑΛΒ. ΑΜΕΡ. ΙΑΠΩΝ. 1'' 1/4''Χ 3/4'' 2 2 ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΓΑΛΒ. ΑΜΕΡ. ΙΑΠΩΝ. 1'' 1/2''Χ 1/2'' 2 2 ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΓΑΛΒ. ΑΜΕΡ. ΙΑΠΩΝ. 1'' 1/2''Χ 3/4'' 2 2 ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΓΑΛΒ. ΑΜΕΡ. ΙΑΠΩΝ. 1'' 1/2''Χ 1'' 2 2 ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΓΑΛΒ. ΑΜΕΡ. ΙΑΠΩΝ. 1'' 1/2''Χ 1''1/4 1 1 ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΓΑΛΒ. ΑΜΕΡ. ΙΑΠΩΝ. 2''Χ 1/2'' 1 1 ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΓΑΛΒ. ΑΜΕΡ. ΙΑΠΩΝ. 2''Χ 3/4'' 1 1 ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΓΑΛΒ. ΑΜΕΡ. ΙΑΠΩΝ. 2''Χ 1'' 1 1

8 ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΓΑΛΒ. ΑΜΕΡ. ΙΑΠΩΝ. 2''Χ 1''1/4'' 1 1 ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΓΑΛΒ. ΑΜΕΡ. ΙΑΠΩΝ. 2''Χ 1''1/1'' 1 1 ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΓΑΛΒ. ΑΓΓ. ΙΑΠΩΝ. 3/4'' Χ 1/2'' ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΓΑΛΒ. ΑΓΓ. ΙΑΠΩΝ. 1'' Χ 1/2'' 3 3 ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΓΑΛΒ. ΑΓΓ. ΙΑΠΩΝ. 1'' Χ 3/4'' 5 5 ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΓΑΛΒ. ΑΓΓ. ΙΑΠΩΝ. 1/2'' Χ 3/8'' 5 5 ΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒ. ΙΑΠΩΝ. ΕΞΑΓΩΝΟΙ 1/2'' ΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒ. ΙΑΠΩΝ. ΕΞΑΓΩΝΟΙ 3/4'' ΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒ. ΙΑΠΩΝ. ΕΞΑΓΩΝΟΙ 1'' 4 4 ΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒ. ΙΑΠΩΝ. ΕΞΑΓΩΝΟΙ 1 1/4'' 1 1 ΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒ. ΙΑΠΩΝ. ΕΞΑΓΩΝΟΙ 1 1/2'' 1 1 ΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒ. ΙΑΠΩΝ. ΕΞΑΓΩΝΟΙ 2'' 1 1 ΡΑΚΟΡ ΓΑΛΒ. ΙΑΠΩΝ. 1/2'' ΡΑΚΟΡ ΓΑΛΒ. ΙΑΠΩΝ. 3/4'' 10 5 ΡΑΚΟΡ ΓΑΛΒ. ΙΑΠΩΝ. 1'' 5 2 ΡΑΚΟΡ ΓΑΛΒ. ΙΑΠΩΝ. 1'' 1/4'' 1 1 ΡΑΚΟΡ ΓΑΛΒ. ΙΑΠΩΝ. 1'' 1/2'' 1 1 ΡΑΚΟΡ ΓΑΛΒ. ΙΑΠΩΝ. 2'' 1 1 ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒ. 1/2'' ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒ. 3/4'' ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒ. 1'' 6 6 ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒ. 1'' 1/4'' 6 6 ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒ. 1'' 1/2'' 6 6 ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒ. 2'' 3 3 ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΑΛΒΑΝ. ΜΕ ΣΤΡΙΦΩΝΙ Ι 1/2'' ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΑΛΒΑΝ. ΜΕ ΣΤΡΙΦΩΝΙ Ι 3/4'' ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΑΛΒΑΝ. ΜΕ ΣΤΡΙΦΩΝΙ Ι 1'' 10 5 ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΑΛΒΑΝ. ΜΕ ΣΤΡΙΦΩΝΙ Ι 1'' 1/4'' 6 3 ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΑΛΒΑΝ. ΜΕ ΣΤΡΙΦΩΝΙ Ι 1'' 1/2'' 5 3 ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΑΛΒΑΝ. ΜΕ ΣΤΡΙΦΩΝΙ Ι 2'' 1 1 ΜΟΥΦΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΚΟΡΔ. (ΙΑΠΩΝ.) 1/2'' 6 15 ΜΟΥΦΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΚΟΡΔ. (ΙΑΠΩΝ.) 3/4'' 6 6 ΜΟΥΦΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΚΟΡΔ. (ΙΑΠΩΝ.) 1'' 5 5 ΜΟΥΦΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΚΟΡΔ. (ΙΑΠΩΝ.) 1'' 1/4'' 3 3 ΜΟΥΦΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΚΟΡΔ. (ΙΑΠΩΝ.) 1'' 1/2'' 2 2 ΜΟΥΦΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΚΟΡΔ. (ΙΑΠΩΝ.) 2'' 1 2 ΓΩΝΙΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΚΟΡΔ. (ΙΑΠΩΝ.) 1/2'' 6 6 ΓΩΝΙΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΚΟΡΔ. (ΙΑΠΩΝ.) 3/4'' 6 6 ΓΩΝΙΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΚΟΡΔ. (ΙΑΠΩΝ.) 1'' 5 5 ΓΩΝΙΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΚΟΡΔ. (ΙΑΠΩΝ.) 1'' 1/4'' 3 3 ΓΩΝΙΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΚΟΡΔ. (ΙΑΠΩΝ.) 1'' 1/2'' 2 2 ΓΩΝΙΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΚΟΡΔ. (ΙΑΠΩΝ.) 2'' 1 1 ΤΑΦ ΜΑΥΡΑ ΚΟΡΔ. (ΙΑΠΩΝ.) 1/2'' 6 15 ΤΑΦ ΜΑΥΡΑ ΚΟΡΔ. (ΙΑΠΩΝ.) 3/4'' 6 6 ΤΑΦ ΜΑΥΡΑ ΚΟΡΔ. (ΙΑΠΩΝ.) 1'' 2 2

9 ΤΑΦ ΜΑΥΡΑ ΚΟΡΔ. (ΙΑΠΩΝ.) 1'' 1/4'' 2 2 ΤΑΦ ΜΑΥΡΑ ΚΟΡΔ. (ΙΑΠΩΝ.) 1'' 1/2'' 2 2 ΤΑΦ ΜΑΥΡΑ ΚΟΡΔ. (ΙΑΠΩΝ.) 2'' 1 1 ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΑΜΕΡ. ΙΑΠΩΝ. 3/4''Χ1/2'' ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΑΜΕΡ. ΙΑΠΩΝ. 1''Χ1/2'' 3 3 ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΑΜΕΡ. ΙΑΠΩΝ. 1''Χ3/4'' 3 3 ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΑΜΕΡ. ΙΑΠΩΝ. 1'' 1/4'' Χ 1/2'' 2 2 ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΑΜΕΡ. ΙΑΠΩΝ. 1'' 1/4'' Χ 3/4'' 2 2 ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΑΜΕΡ. ΙΑΠΩΝ. 1'' 1/4'' Χ 1'' 2 2 ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΑΜΕΡ. ΙΑΠΩΝ. 1'' 1/2'' Χ 1/2'' 2 2 ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΑΜΕΡ. ΙΑΠΩΝ. 1'' 1/2'' Χ 3/4'' 2 2 ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΑΜΕΡ. ΙΑΠΩΝ. 1'' 1/2'' Χ 1'' 2 2 ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΑΜΕΡ. ΙΑΠΩΝ. 1'' 1/2'' Χ 1'' 1/4'' 2 2 ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΑΜΕΡ. ΙΑΠΩΝ. 2'' Χ 1/2'' 1 1 ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΑΜΕΡ. ΙΑΠΩΝ. 2'' Χ 3/4'' 1 1 ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΑΜΕΡ. ΙΑΠΩΝ. 2'' Χ 1'' 1 1 ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΑΜΕΡ. ΙΑΠΩΝ. 2'' Χ 1'' 1/4'' 1 1 ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΑΜΕΡ. ΙΑΠΩΝ. 2'' Χ 1'' 1/2'' 1 1 ΡΑΚΟΡ ΜΑΥΡΑ (ΙΑΠΩΝ.) 1/2'' 4 4 ΡΑΚΟΡ ΜΑΥΡΑ (ΙΑΠΩΝ.) 3/4'' 4 4 ΡΑΚΟΡ ΜΑΥΡΑ (ΙΑΠΩΝ.) 1'' 2 2 ΡΑΚΟΡ ΜΑΥΡΑ (ΙΑΠΩΝ.) 1'' 1/4'' 1 1 ΡΑΚΟΡ ΜΑΥΡΑ (ΙΑΠΩΝ.) 1'' 1/2'' 1 1 ΡΑΚΟΡ ΜΑΥΡΑ (ΙΑΠΩΝ.) 2'' 1 1 ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΜΑΥΡΗ 1/2'' 9 5 ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΜΑΥΡΗ 3/4'' 9 5 ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΜΑΥΡΗ 1'' 6 5 ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΜΑΥΡΗ 1''1/4'' 9 5 ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΜΑΥΡΗ 1''1/2'' 6 5 ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΜΑΥΡΗ 2'' 3 5 ΤΑΠΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ 1/2'' ΤΑΠΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ 3/4'' 10 5 ΤΑΠΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ 1'' 5 3 ΤΑΠΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ 1'' 1/4'' 4 3 ΤΑΠΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ 1'' 1/2'' 4 3 ΤΑΠΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ 2'' 1 1 ΤΑΠΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ 1/2'' ΤΑΠΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ 3/4'' 10 5 ΤΑΠΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ 1'' 5 3 ΤΑΠΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ 1'' 1/4'' 2 3 ΤΑΠΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ 1'' 1/2'' 2 3 ΤΑΠΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ 2'' 1 1 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΑΥΡΟ ΜΕ ΣΤΡΙΦΩΝΙ Ι 1/2'' ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΑΥΡΟ ΜΕ ΣΤΡΙΦΩΝΙ Ι 3/4'' 10 5

10 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΑΥΡΟ ΜΕ ΣΤΡΙΦΩΝΙ Ι 1'' 10 3 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΑΥΡΟ ΜΕ ΣΤΡΙΦΩΝΙ Ι 1'' 1/4'' 5 3 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΑΥΡΟ ΜΕ ΣΤΡΙΦΩΝΙ Ι 1'' 1/2'' 5 3 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΑΥΡΟ ΜΕ ΣΤΡΙΦΩΝΙ Ι 2'' 1 1 ΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΙΑΠΩΝ. ΕΞΑΓΩΝΟΣ 1/2'' 8 5 ΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΙΑΠΩΝ. ΕΞΑΓΩΝΟΣ 3/4'' 8 3 ΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΙΑΠΩΝ. ΕΞΑΓΩΝΟΣ 1'' 3 3 ΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΙΑΠΩΝ. ΕΞΑΓΩΝΟΣ 1'' 1/4'' 3 2 ΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΙΑΠΩΝ. ΕΞΑΓΩΝΟΣ 1'' 1/2'' 2 2 ΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΙΑΠΩΝ. ΕΞΑΓΩΝΟΣ 2'' 1 1 ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ 1/2'' ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ 1/2'' 3 4 ΣΥΣΤΟΛΕΣ 3/8'' Χ 1/2'' ΟΡΕΙΧΑΛ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 20 5 ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΑ ΚΛΑΠΕ ΚΑΘ. 1/2'' 3 3 ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΑ ΚΛΑΠΕ ΚΑΘ. 3/4'' 3 3 ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΑ ΚΛΑΠΕ ΚΑΘ. 1'' 2 3 ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΑ ΚΛΑΠΕ ΚΑΘ. 1'' 1/4'' 1 3 ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΑ ΚΛΑΠΕ ΚΑΘ. 1'' 1/2'' 1 3 ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΑ ΚΛΑΠΕ ΚΑΘ. 2'' 2 4 ΜΙΝΙ ΔΙΑΚΟΠΤΑΚΙΑ ΘΑ 1/2'' Β.Τ ΜΙΝΙ ΔΙΑΚΟΠΤΑΚΙΑ ΘΘ 1/2'' Β.Τ ΚΑΝΟΥΛΕΣ ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ 1/2'' ΜΕ ΡΑΚΟΡ ΚΑΝΟΥΛΕΣ ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ 3/4'' ΜΕ ΡΑΚΟΡ ΣΧΑΡΑΚΙ ΣΙΦΩΝΙΟΥ Φ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ 1/2'' 6 1 ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ 3/8'' 6ατμ Φ63 ΚΑΤΩ ΟΥΡΑ 4 10 ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ 3/8'' 10ατμ Φ63 ΚΑΤΩ ΟΥΡΑ 4 10 ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ 3/8'' 4 20 ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ 1/2'' ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ 3/4'' ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ 1'' 5 3 ΑΡΜΑΦΛΕΞ Φ ΑΡΜΑΦΛΕΞ Φ ΑΡΜΑΦΛΕΞ Φ ΑΡΜΑΦΛΕΞ Φ ΑΡΜΑΦΛΕΞ Φ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΡΙΖ-ΚΑΘ 1/2'' 3 3 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΡΙΖ-ΚΑΘ 3/4'' 2 2 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΡΙΖ-ΚΑΘ 1'' 1 1 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΡΙΖ-ΚΑΘ 1'' 1/4'' 1 1 ΒΑΝΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛ. ΟΛΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΟΥ 1/2'' 5 5 ΒΑΝΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛ. ΟΛΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΟΥ 3/4'' 4 4 ΒΑΝΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛ. ΟΛΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΟΥ 1'' 2 2

11 ΒΑΝΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛ. ΟΛΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΟΥ 1'' 1/4'' 1 1 ΒΑΝΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛ. ΟΛΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΟΥ 1'' 1/2'' 1 1 ΒΑΝΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛ. ΟΛΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΟΥ 2'' 1 1 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΓΩΝΙΑΚΟΣ 1/2'' ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΓΩΝΙΑΚΟΣ 3/4'' 2 2 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΙΣΙΟΣ 1/2'' 7 7 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΙΣΙΟΣ 3/4'' 2 2 ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΜΙΚΡΟΣ 1/ ΚΛΕΦΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 1/2'' 3 3 ΚΛΕΦΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 3/4'' 3 3 ΚΛΕΦΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 1'' 2 2 ΚΛΕΦΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 1'' 1/4'' 1 1 ΚΛΕΦΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 1'' 1/2'' 1 1 ΚΛΕΦΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 2'' 1 1 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΡΩΜΕ Β.Τ. 1/2'' 10mm ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΡΩΜΕ Β.Τ. 1/2'' 15mm ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΡΩΜΕ Β.Τ. 1/2'' 20mm ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΡΩΜΕ Β.Τ. 1/2'' 25mm ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΡΩΜΕ Β.Τ. 1/2'' 30mm ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΡΩΜΕ Β.Τ. 1/2'' 35mm 5 5 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΡΩΜΕ Β.Τ. 1/2'' 40mm 2 2 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΡΩΜΕ Β.Τ. 1/2'' 45mm 2 2 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΡΩΜΕ Β.Τ. 1/2'' 50mm 2 2 ΡΟΔΑΚΙ ΚΟΠΗΣ ΧΑΛΚΟΚΟΦΤΗ 1 1 ΡΟΥΞΟΥΝΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΟΠΗΣ ΝΙΠΤΗΡΑ 5 5 ΣΙΦΩΝΙ ΝΙΠΤΗΡΑ ΝΙΚΕΛ 1'' 1/4'' ΣΙΦΩΝΙ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΜΟΝΟ (LAMAPLAST) 5 5 ΣΙΦΩΝΙ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΔΙΠΛΟ (LAMAPLAST) 5 5 ΣΠΙΡΑΛ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΝΤΟΥΣ 1.50m Β.Τ ΣΠΙΡΑΛ ΙΝΟΧ 0.30 Β.Τ ΣΠΙΡΑΛ ΙΝΟΧ 0.40 Β.Τ ΣΠΙΡΑΛ ΙΝΟΧ 0.50 Β.Τ ΣΠΙΡΑΛ ΙΝΟΧ 0.60 Β.Τ ΣΠΙΡΑΛ ΙΝΟΧ 0.70 Β.Τ ΣΠΙΡΑΛ ΙΝΟΧ 0.80 Β.Τ ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚ. ΑΜΕΡ. 1/2'' Χ 3/8'' ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚ. ΑΜΕΡ. 3/4'' Χ 1/2'' ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚ. ΑΜΕΡ. 1'' Χ 1/2'' 3 3 ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚ. ΑΜΕΡ. 1'' Χ 3/4'' 3 3 ΜΑΣΤΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ 1/2'' 5 5 ΜΑΣΤΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ 3/4'' 5 5 ΜΑΣΤΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ 1'' 2 2 ΤΕΦΛΟΝ ΠΟΔΟΒΑΛΒΙΔΑ CLEAN ΔΥΟ ΠΟΔΟΣ 3 1 ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΝΤΟΥΖ 15 30

12 ΤΣΕΡΚΙ ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΙΚΡΟ 2 1 ΤΣΕΡΚΙ ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΣΑΙΟ 1 1 ΤΣΕΡΚΙ ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΓΑΛΟ 1 1 ΚΟΛΛΑ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ 2 2 ΚΑΝΑΒΙ 5 5 ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑ ΠΑΧΟΥΣ 8mm 2 10 ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑ ΠΑΧΟΥΣ 6mm 1 10 ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑ ΠΑΧΟΥΣ 10mm 1 10 ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑ ΠΑΧΟΥΣ 12mm 2 10 ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΔΙΑΦΑΝΗ 280 ml ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΛΕΥΚΗ 750 ml ΣΠΡΕΪ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 3 3 ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΜΕΓΑΛΟΣ 2 5 ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΜΙΚΡΟΣ 2 5 ΦΙΑΛΗ ΠΡΟΠΑΝlΟΥ ΚΙΤΡΙΝΗ 8 5 ΒΡΥΣΗ ΚΗΠΟΥ 10 5 ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ ΜΑΥΡΟ 16 Χ 2.5mm ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ ΜΑΥΡΟ 18 Χ 2.5mm ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ ΜΑΥΡΟ 22 Χ 3mm ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ ΑΡΣ. 18 Χ 2.5 mm ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ ΘΗΛ. 18 Χ 2.5 mm ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ ΑΡΣΕΝ. 22 Χ 3 mm ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ ΑΡΣ. 16 Χ 2.5 mm ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ ΘΗΛ. 16 Χ 2.5 mm ΖΕΥΓΟΣ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΧΑΡΤΟΘΗΚΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΧΡΩΜΕ Β.Τ. 3 3 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ 1/2'' Β.Τ 7 7 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ 1/2'' Β.Τ 7 7 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ 3/4'' Β.Τ 5 5 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ 1'' Β.Τ 3 3 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ 1'' 1/4'' Β.Τ 2 2 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ 1'' 1/2'' Β.Τ 1 1 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ 2'' Β.Τ 1 1 ΣΠΙΡΑΛΩΤΟ ΣΙΦΩΝΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 1'' 1/4'' Χ Φ ΣΠΙΡΑΛΩΤΟ ΣΙΦΩΝΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 1'' 1/2'' Χ Φ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΙΑΣ ΟΠΗΣ ΝΙΠΤΗΡΑ ΤΥΠΟΥ FIORE 5 10 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΙΑΣ ΟΠΗΣ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΤΥΠΟΥ FIORE 5 5 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ FIORE ΜΠΑΝΙΕΡΑΣ 7 10 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΥΠΟΥ FIORE ΠΟΜΟΛΟ (ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΟ) ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΟΙΧΟΥ ΔΙΠΛΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 3 3 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΦΙΧΤΗΡΑΣ Φ20Χ12'' 5 5 ΒΕΝΤΟΥΖΑ ΑΠΟΦΡΑΞΕΩΣ 5 5 ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟ Η ΜΠΛΕ 1/2'' 30 50

13 ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟ Η ΜΠΛΕ 3/4'' ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Β.Τ. 6 ατμ Φ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Β.Τ. 6 ατμ Φ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Β.Τ. 6 ατμ Φ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Β.Τ. 6 ατμ Φ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Β.Τ. 6 ατμ Φ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Β.Τ. 6 ατμ Φ ΣΩΛΗΝΑ ΣΟΛΝΤΡΕΪ Φ ΣΩΛΗΝΑ ΣΟΛΝΤΡΕΪ Φ ΜΟΥΦΕΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΟΛΝΤΡΕΪ Φ ΜΟΥΦΕΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΟΛΝΤΡΕΪ Φ ΚΟΛΛΑ ΣΩΛΝΤΡΕΪ 6 1 ΓΩΝΙΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ Φ32Χ ΓΩΝΙΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Β.Τ. 6 ατμ 87 Φ ΓΩΝΙΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Β.Τ. 6 ατμ 87 Φ ΓΩΝΙΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Β.Τ. 6 ατμ 87 Φ ΓΩΝΙΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Β.Τ. 6 ατμ 87 Φ ΓΩΝΙΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Β.Τ. 6 ατμ ΓΩΝΙΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Β.Τ. 6 ατμ 87 Φ ΓΩΝΙΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Β.Τ. 6 ατμ 45 Φ ΓΩΝΙΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Β.Τ. 6 ατμ 45 Φ ΓΩΝΙΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Β.Τ. 6 ατμ 45 Φ ΓΩΝΙΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Β.Τ. 6 ατμ 45 Φ ΓΩΝΙΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Β.Τ. 6 ατμ ΓΩΝΙΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Β.Τ. 6 ατμ 45 Φ ΤΑΦ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Β.Τ. 6ατμ Φ ΤΑΦ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Β.Τ. 6ατμ Φ ΤΑΦ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Β.Τ. 6ατμ Φ ΤΑΦ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Β.Τ. 6ατμ Φ ΤΑΦ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Β.Τ. 6ατμ Φ

14 ΗΜΙΤΑΦ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Β.Τ. 6ατμ Φ ΗΜΙΤΑΦ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Β.Τ. 6ατμ Φ ΗΜΙΤΑΦ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Β.Τ. 6ατμ Φ ΗΜΙΤΑΦ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Β.Τ. 6ατμ Φ ΗΜΙΤΑΦ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Β.Τ. 6ατμ Φ ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ Β.Τ. 6ατμ Φ40Χ ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ Β.Τ. 6ατμ Φ50Χ ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ Β.Τ. 6ατμ Φ50Χ ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ Β.Τ. 6ατμ Φ75Χ ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ Β.Τ. 6ατμ Φ75Χ ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ Β.Τ. 6ατμ Φ75Χ ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ Β.Τ. 6ατμ Φ100Χ ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ Β.Τ. 6ατμ Φ100Χ ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ Β.Τ. 6ατμ Φ100Χ ΤΑΠΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Β.Τ. 6ατμ Φ ΤΑΠΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Β.Τ. 6ατμ Φ ΤΑΠΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Β.Τ. 6ατμ Φ ΤΑΠΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Β.Τ. 6ατμ Φ ΤΑΠΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Β.Τ. 6ατμ Φ ΚΟΛΛΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ P.V.C. 1/4 Kgr 2 2 ΚΟΛΛΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ P.V.C. 1/2 Kgr 2 2 ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΑΛΒΑΝ.ΓΙΑ ΝΤΙΖΑ 10mm ΜΟΝΟ Φ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΑΛΒΑΝ.ΓΙΑ ΝΤΙΖΑ 10mm ΜΟΝΟ Φ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΑΛΒΑΝ.ΓΙΑ ΝΤΙΖΑ 10mm ΜΟΝΟ Φ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΑΛΒΑΝ.ΓΙΑ ΝΤΙΖΑ 10mm ΜΟΝΟ Φ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΑΛΒΑΝ.ΓΙΑ ΝΤΙΖΑ 10mm ΜΟΝΟ Φ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΑΛΒΑΝ.ΓΙΑ ΝΤΙΖΑ 10mm ΜΟΝΟ Φ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΑΛΒΑΝ. ΜΕ ΣΤΡΙΦΩΝΙ 10mm ΜΟΝΟ Φ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΑΛΒΑΝ. ΜΕ ΣΤΡΙΦΩΝΙ 10mm ΜΟΝΟ Φ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΑΛΒΑΝ. ΜΕ ΣΤΡΙΦΩΝΙ 10mm 5 5

15 ΜΟΝΟ Φ50 ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΑΛΒΑΝ. ΜΕ ΣΤΡΙΦΩΝΙ 10mm ΜΟΝΟ Φ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΑΛΒΑΝ. ΜΕ ΣΤΡΙΦΩΝΙ 10mm ΜΟΝΟ Φ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΑΛΒΑΝ. ΜΕ ΣΤΡΙΦΩΝΙ 10mm ΜΟΝΟ Φ ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΤΥΠΟΥ DAL ΣΕΤ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΤΥΠΟΥ DAL ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ lamaplast paloma ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ SPEK 10 1 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΕΡΟΣ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ 20 1 ΦΛΟΤΕΡ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΤΜΟΥ 5 5 ΦΛΟΤΕΡ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ 15 2 ΒΡΥΣΗ ΝΙΠΤΗΡΑ ΦΥΤΕΥΤΗ ΔΙΠΛΗ ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΓΙΑ ΒΡΥΣΗ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ 3/4'' ΚΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΛΕΚΑΝΗ ΛΕΥΚΟ ΝΙΠΤΗΡΑΣ 50 Χ ΝΙΠΤΗΡΑΣ 35 Χ ΛΕΚΑΝΗ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΠΙΣΩΣΤΟΜΙΑ 3 3 ΝΤΟΥΖΙΕΡΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 70 Χ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ ΓΕΦΥΡΑ ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΛΕΚΑΝΩΝ 55mm Χ 32mm ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΩΝΙΚΑ ΣΥΦΩΝlΟΥ ΝΙΠΤΗΡΟΣ Φ ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΩΝΙΚΑ ΣΥΦΩΝΙΟΥ ΝΕΡΟΧΥΤΗ Φ ΛΑΣΤΙΧΑ 1/2'' ΛΑΣΤΙΧΑ 3/4'' ΛΑΣΤΙΧΑ 1'' ΛΑΣΤΙΧΑ 1'' 1/4'' ΛΑΣΤΙΧΑ 1 1/2'' ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΏΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΚΩΝΙΚΑ 1/2'' ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΚΩΝΙΚΑ 3/8'' ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ 750 ml ΦΙΛΤΡΑ ΝΗΜΑΤΟΣ 25 μικρα 10 ΕΚ ΦΙΛΤΡΑ ΝΗΜΑΤΟΣ 25 μικρα 17,5 ΕΚ ΦΙΛΤΡΑ ΝΗΜΑΤΟΣ 25 μικρα 25 ΕΚ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ 1/2'' (spirovent) 1 1 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ (9bar) 1 1 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΊΟΥ (ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ) Φ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΊΟΥ (ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ) Φ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΊΟΥ (ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ) Φ ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΑΡΜΑΦΛΕΞ ΦΛΟΓΗΣΤΡΟ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ 1 1

16 ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΙΝΟΧ 115mm 10 0 FAN COIL 6000 KCAL/H 1 3 FAN COIL KCAL/H 1 3 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 3 ΣΩΜΑ ΙΙΙ 905 8Φ 1 2 ΣΩΜΑ VI 505 8Φ 1 6 ΣΩΜΑ VI Φ 1 3 ΣΩΜΑ ΙΙΙ Φ 1 3 ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ 3/4" ΑΤΜΟΥ 1 2 ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ 3/4" ΝΕΡΟΥ 1 2 ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ 1" ΑΤΜΟΥ 1 2 ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ 1" ΝΕΡΟΥ 1 5 ΑΞΟΝΑΚΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΛΟΥ WC ΕΝΤΑΖΙΕΡΕΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 58 x ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 3/4" R2 0,75 m ΑΚΡΑ ΘΗΛΥΚΟ - ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΕΣ (ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ) 0 3 ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 3/4" R2 2 m ΑΚΡΑ ΘΗΛΥΚΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΕΣ (ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ) 0 3 ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 3/4" R2 2 m ΑΚΡΑ ΘΗΛΥΚΟ - ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΕΣ (ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ) 0 3 ΜΠΕΚ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 3/4" ΑΚΤΙΝΑΣ 8 ΕΩΣ 15 m 0 5 ΜΠΕΚ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 1/2" ΑΚΤΙΝΑΣ 8 ΕΩΣ 15 m 0 5 ΥΔΡΟΣΤΑΤΕΣ ΕΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΟΙ 2 2 ΥΔΡΟΣΤΑΤΕΣ ΕΠΑΦΗΣ 2 2 ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ 8Χ70ΜΜ 50 1 ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ 10Χ70ΜΜ 20 1 ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ 10Χ100ΜΜ 20 1 ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ 10Χ180ΜΜ 10 1 ΣΥΦΩΝΙ ΔΑΠΕΔΟΥ Β.Τ 5 1 ΜΠΕΚ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 0,75 60 S 1 1 ΜΠΕΚ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 1,00 60 S 1 1 ΜΠΕΚ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 2,00 60 S 1 1 ΜΠΕΚ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 2,50 45 S 1 1 ΜΠΕΚ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 3,00 60 S 1 1 ΜΠΕΚ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 3,00 45 S 1 1 ΜΠΕΚ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 6,00 60 S 1 1 ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ 5 1 Οι αναγραφόμενες πιο πάνω ποσότητες είναι ενδεικτικές και έχουν προσδιοριστεί κατ εκτίμηση των αναγκών των Νοσοκομείων, με βάση την

17 κατανάλωση αντίστοιχων ειδών κατά τα προηγούμενα έτη. Το Νοσοκομείο δεν έχει υποχρέωση να εξαντλήσει τις ποσότητες αυτές ή τον προϋπολογισμό της προμήθειας, εφόσον τούτο δεν επιβάλλεται από τις ανάγκες του, όπως αυτές θα διαμορφωθούν στη διάρκεια της σύμβασης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟI ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 1o Πρoσόvτα και δικαιoλoγητικά συμμετοχής Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς τοποθετούνται υποχρεωτικά τα αναφερόμενα κατωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής. Ειδικότερα, οι προσφέροντες υποβάλλουν: 1. Οι Έλληνες πολίτες: α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής, στην οποία: i) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. ii) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς, - δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση α) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, β) για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, απ αυτά που ορίζονται στη διακήρυξη, ή γ) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας, όπως όλα αυτά εξειδικεύονται κατωτέρω, στην παρ. 1.2 του παρόντος άρθρου, υπό στοιχ. Α.1.α, - δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, - είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, - είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, προσδιορίζοντάς το σαφώς, κατά τόπο και ειδική αρμοδιότητα, εφόσον υπάρχει (π.χ. Επιμελητήριο Πιερίας, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης κ.ο.κ.) και - η επιχείρησή τους δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης.

18 Διευκρινίζεται ότι η ημερομηνία της ως άνω υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να συμπίπτει με την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Σε περίπτωση που η προσφορά δεν κατατίθεται στο Νοσοκομείο από τον ίδιο τον προσφέροντα ή αντιπρόσωπό του, ως ημέρα υποβολής της προσφοράς λογίζεται η ημέρα αποστολής της, εφόσον αυτή αποδεικνύεται, ανάλογα με τον τρόπο αποστολής, με απόδειξη κατάθεσης συστημένης επιστολής σε ταχυδρομική υπηρεσία (άρθρο 10 παρ. 3 Κ.Δ.Δ.) ή με αποδεικτικό παράδοσης παραλαβής επιχείρησης ταχυμεταφορών (courier) ή με φορτωτικό έγγραφο μεταφορικής επιχείρησης κ.ο.κ. Είναι ευνόητο ότι, σε κάθε περίπτωση, η προσφορά πρέπει να περιέρχεται στο Νοσοκομείο έως τη λήξη της οριζόμενης με τη διακήρυξη προθεσμίας. β. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους. γ. Δήλωση χώρας καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρει ο προμηθευτής. δ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την οποία να δηλώνεται: i) ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησής τους, ii) ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή τους σε δημόσιο διαγωνισμό με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, iii) ότι μέχρι το χρόνο υποβολής της προσφοράς, η επιχείρησή τους υπήρξε συνεπής ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών ή άλλων νόμιμων υποχρεώσεών της έναντι φορέων του δημόσιου τομέα, iv) ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά τους είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόμενό τους, καθώς και v) ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης της οποίας έλαβαν γνώση, και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 2. Οι αλλοδαποί: α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής, η οποία θα έχει το περιεχόμενο που αναφέρεται πιο πάνω, υπό στοιχ. Α.1.β. β. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους. γ. Δήλωση χώρας καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρει ο προμηθευτής. δ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω, υπό στοιχ. Α.1.στ, τα οποία εφαρμόζονται ανάλογα.. 3. Τα voμικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά: α. Όλα τα ανωτέρω δικαιoλoγητικά των παραγράφων A.1 και Α.2, κατά περίπτωση. Διευκρινίζεται ότι: i) Οι απαιτούμενες κατά τα άνω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται, επί εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και

19 προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από τους διαχειριστές τους ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο απ αυτούς και επί ανωνύμων εταιριών (Α.Ε.) από τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύμβουλο ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. ii) Ως προς ό,τι αφορά ειδικώς την ανυπαρξία ποινικής καταδίκης, οι υπεύθυνες δηλώσεις αφορούν τα πρόσωπα των διαχειριστών των Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου των Α.Ε., υπογράφονται δε μόνον από αυτούς. β. Για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα προσκομίζουν επιπρόσθετα: i) Οι προσωπικές εταιρίες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) αντίγραφο του καταστατικού, όπως τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα δημοσιευμένου. ii) Οι Ε.Π.Ε., αντίγραφο του καταστατικού, όπως τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα δημοσιευμένου, μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). iii) Οι Α.Ε., αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού, όπως έχει κατατεθεί στην αρμόδια διοικητική Αρχή, μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) στα οποία έχουν δημοσιευτεί η σύσταση της Εταιρίας και οι τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και το Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) στο οποίο έχει δημοσιευτεί η συγκρότηση του Διοικητικού τους Συμβουλίου. Σε όσες περιπτώσεις δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοσιότητας, αρκεί η προσκόμιση ανακοίνωσης της αρμόδιας διοικητικής αρχής για την καταχώριση των σχετικών στοιχείων στον οικείο Μ.Α.Ε. iv) Για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού. γ. Αντιστοίχως, τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα προσκομίζουν επιπρόσθετα: i) αντίγραφο του καταστατικού του νομικού προσώπου, όπως τροποποιημένο ισχύει, και των εγγράφων από τα οποία αποδεικνύεται, με βάση τη νομοθεσία της χώρας όπου έχει την έδρα του, η τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων δημοσιότητας ως προς ό,τι αφορά την ίδρυση και τις μεταβολές αυτού, καθώς και, συμπληρωματικά, για τα νομικά πρόσωπα (Α.Ε. ή άλλα) που διοικούνται από συλλογικό όργανο (Δ.Σ.), αντίγραφο της απόφασης συγκρότησης του συλλογικού οργάνου διοίκησης και των εγγράφων από τα οποία αποδεικνύεται η τήρηση, ως προς το όργανο αυτό, των αντίστοιχων κανόνων δημοσιότητας και ii) βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής της χώρας όπου έχει την έδρα του, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού.

20 4. Οι Συνεταιρισμοί: Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό στοιχ. Α.1, Α.2 και A.3. Διευκρινίζεται ότι α) οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του συνεταιρισμού, ενώ, β) ως προς ό,τι αφορά ειδικώς την ανυπαρξία ποινικής καταδίκης, αφορούν το πρόσωπο του ιδίου. 5. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: α. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση. β. Δήλωση σύστασης ένωσης προμηθευτών, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής των δηλούντων, στην οποία θα φαίνεται το αντικείμενο των εργασιών του καθενός από τους συμμετέχοντες, η ποσότητα του υλικού ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής (Νοσοκομείου) και το πρόσωπο που ενδεχομένως τον αναπληρώνει. 6. Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου, η οποία γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες υποψηφίων. 7. Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη προσήκουσας υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω δικαιολογητικών, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων με αναληθές ή ανακριβές περιεχόμενο. Β. Χωριστό σφραγισμένο ΦΑΚΕΛΟ, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Εντός του φακέλου αυτού τοποθετούνται τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην οικεία θέση των άρθρων 3 ου και 5 ου του παρόντος παραρτήματος καθώς και των παραρτημάτων Α και Γ. Γ. Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Εντός του φακέλου αυτού τοποθετούνται τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην οικεία θέση των άρθρων 3 ου και 6 ου του παρόντος παραρτήματος. Η προσφορά και τα άλλα στοιχεία, που θα τη συνοδεύουν, θα υποβληθούν στον παρακάτω αριθμό αντιτύπων: Δικαιολογητικά συμμετοχής Ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) Αντίγραφο

21 Τεχνική Προσφορά Ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1)Αντίγραφο Οικονομική Προσφορά Ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1)Αντίγραφο και θα πρέπει να περιέχονται στον αντίστοιχο ανεξάρτητα σφραγισμένο φάκελο. Άρθρο 2o Προσφορά ενώσεων προμηθευτών Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προμηθευτές, που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών. Άρθρο 3o Χρόvoς και τρόπος υποβολής προσφορών Κατάρτιση και περιεχόμενο προσφορών 3.1. Οι ενδιαφερόμενοι που συμμετάσχουν στov διαγωνισμό πρέπει vα υποβάλουν εμπροθέσμως την πρoσφoρά τους με τα απαραίτητα δικαιoλoγητικά και ό,τι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη 3.2. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στο Νοσοκομείο με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι τη λήξη της καθοριζόμενης από τη διακήρυξη προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την καθοριζόμενη από τη διακήρυξη ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν Οι προσφορές θα υπoβάλλovται συνταγμένες στην Ελληνική γλώσσα, σε δύο (2) αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο), και μέσα σε καλά σφραγισμέvo φάκελο, στov oπoίo θα αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια Ο αριθμός της διακήρυξης Η ημερoμηvία διενέργειας του διαγωvισμoύ Τα στοιχεία του απoστoλέα Οι προσφορές υπογράφονται από τον προσφέροντα ή τον τυχόν ορισθέντα αντιπρόσωπό του. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η προσφορά υπογράφεται από κάθε μέλος της ή, διαφορετικά, από τον τυχόν ορισθέντα εκπρόσωπό τους Μέσα στov κλειστό κυρίως φάκελο της πρoσφoράς τoπoθετoύvται:

22 Τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής Χωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο oπoίoς περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Ειδικότερα, στο φάκελο αυτό τοποθετούνται: α. i) Δήλωση ότι όλα τα μέρη του προσφερόμενου υλικού είναι καινούργια και αμεταχείριστα. ii) Δήλωση για το χρόνο ισχύος της προσφοράς, καθώς και για το χρόνο παράδοσης του υπό προμήθεια υλικού. β. Όσον αφορά τα προσφερόμενα είδη: i) Τεχνική περιγραφή, εγχειρίδια χρήσης και συντήρησης, τεχνικά φυλλάδια και απεικονίσεις του υλικού, η αυθεντικότητα των οποίων να μπορεί να βεβαιώνεται, εφόσον ζητείται από την Αναθέτουσα Αρχή. ii) Υπεύθυνη δήλωση για την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το προϊόν, καθώς και για την αποδοχή, έναντι του προμηθευτή, από τον τυχόν τρίτο κατασκευαστή του υλικού, της υποχρέωσης για εκτέλεση της σύμβασης, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 5 παρ. 5.2 και 5.3 του παρόντος παραρτήματος. iii) Πιστοποιητικά, δηλώσεις συμμόρφωσης ή άλλα κατάλληλα έγγραφα, με τα οποία πιστοποιείται η καταλληλότητα και ασφάλεια των προϊόντων, σύμφωνα με όσα ειδικότερα απαιτούνται στο άρθρο 5 του παρόντος παραρτήματος. γ. Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας κατά τα ισχύοντα διεθνή ή/ και ευρωπαϊκά ή/ και εθνικά πρότυπα (ISO 9001 ΕΝ, ΕΛΟΤ κ.λ.π.) τόσο του κατασκευαστή των υλικών όσο και του προμηθευτή, εφόσον πρόκειται για διαφορετικές επιχειρήσεις. Ως προς ό,τι αφορά τις απαιτήσεις μεταφοράς, αποθήκευσης, διατήρησης και γενικά διακίνησης των προσφερόμενων ειδών, ο προμηθευτής θεωρείται ότι συμμορφώνεται προς αυτές, εφόσον διαθέτει βεβαίωση αρμόδιας Αρχής ή Κοινοποιημένου Οργανισμού, από την οποία προκύπτει ότι συμμορφώνεται προς την υπ' αριθ. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/ απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (Φ.Ε.Κ. Β 32/ ). δ. καθώς και ότι άλλο απαιτείται από τα Παραρτήματα της παρούσας διακήρυξης. Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως «δωρεάν») αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς Χωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στον οποίο τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, τα oικovoμικά στοιχεία της προσφοράς. Πιο συγκεκριμένα:

23 α. Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια από την οικονομική προσφορά, η οποία πρέπει να είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με όσα ζητούνται από την παρούσα διακήρυξη. β. Οι τιμές περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (προβλεπόμενοι φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, κόστος εκτελωνισμού, νόμιμες κρατήσεις και άλλες σχετικές δαπάνες) εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά. Η συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. γ. Σε περιπτώσεις προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση της οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ». Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής, ακόμη και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται αμαχήτως ότι τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις ή άλλου είδους αλλοιώσεις. Εάν υπάρχει στην πρoσφoρά οποιαδήποτε διόρθωση ή προσθήκη, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μovoγραμμέvη από τov προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η πρoσφoρά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής του διαγωνισμού Αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της διακήρυξης έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό των προσφορών. Επισημαίνεται ότι οι τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν στο σύνολό τους απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς (άρθρα 3 παρ. 7 και 20 παρ. 4 του Π.Δ. 118/2007) Αvτιπρoσφoρές δεν γίvovται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε περίπτωση υπoβoλής τους απoρρίπτovται ως απαράδεκτες Εναλλακτικές προσφορές για τα προς προμήθεια είδη δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση που υποβληθούν, δεν λαμβάνονται υπόψη Γίνονται δεκτές προσφορές ανά είδος (να αναγράφεται η περιγραφή και ο Α/Α του είδους) Οι συμμετέχοντες να έχουν τη δυνατότητα κατάθεσης δειγμάτων αν αυτό ζητηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού. Άρθρο 4ο Χρόνος ισχύος προσφορών 4.1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές επί εξήντα (60) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

24 Άρθρο 5o Προσφερόμενα είδη Στοιχεία για την επιχείρηση κατασκευής τους 5.1. Οι προμηθευτές υποχρεούνται vα περιλαμβάνουν στην προσφορά τους δήλωση για τη χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν (άρθρο 18 παρ. 1 του Π.Δ. 118/2007). Η δήλωση αυτή υποβάλλεται μαζί με τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Πρoσφoρά στην oπoία δεν υπάρχει η πιο πάνω δήλωση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη 5.2. Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. Προσφορά χωρίς την ανωτέρω δήλωση απορρίπτεται ως απαράδεκτη Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς τον φορέα ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Κατά τα λοιπά, ως προς τα ανωτέρω εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 18 του Π.Δ. 118/ Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να φέρουν σήμανση πιστότητας CE. Οι συμμετέχοντες συνυποβάλλουν υποχρεωτικά μαζί με την τεχνική τους προσφορά, ανάλογα με την κατηγορία του προϊόντος, πιστοποιητικά κοινοποιημένων Οργανισμών, δηλώσεις συμμόρφωσης, εκθέσεις ή άλλα ανάλογα έγγραφα, από τα οποία πιστοποιείται η απόλυτη καταλληλότητα και ασφάλεια των προσφερόμενων ειδών για τη χρήση για την οποία προορίζονται και γενικά η συμμόρφωση του κατασκευαστή προς τις διατάξεις της κοινοτικής οδηγίας 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου «Περί των Ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (ΕΕ L 169/ », όπως τροποποιημένη ισχύει, προς τις διατάξεις της οποίας εναρμονίστηκε η εθνική νομοθεσία με την υπ αριθμ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ / κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ( ΦΕΚ Β 2198/ ) Άρθρο 6o Πρoσφερόμεvη τιμή 6.1. Η τιμή πρέπει να δίνεται σε ευρώ ( ), ανά προσφερόμενο είδος, για παράδοση των εμπορευμάτων ελεύθερων στο Νοσοκομείο, και να αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς. Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται τυχόν δασμοί και φόροι (εκτός από τον Φ.Π.Α.) Κάθε είδους άλλη δαπάνη (έξοδα μεταφοράς, έξοδα τοποθέτησης, κόστος

25 ασφάλισης, χρηματοοικονομικά έξοδα κ.λπ.) βαρύνει τον προμηθευτή και θα πρέπει να έχει συνυπολογισθεί στην προσφορά Πρoσφoρές με τις οποίες δεν δίνεται η τιμή σε ευρώ ή καθορίζεται μ αυτές σχέση του ευρώ προς ξέvo νόμισμα, απoρρίπτovται ως απαράδεκτες Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, εφόσον δεν προκύπτει απ αυτήν με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή για το αντίστοιχο είδος Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες Οι τιμές θα δίδονται ως εξής: - Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. - Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται το είδος. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένο ποσοστό Φ.Π.Α., αυτό θα διορθώνεται από την Υπηρεσία. Η τιμή με κρατήσεις, και χωρίς Φ.Π.Α., θα λαμβάνεται υπόψη για την σύγκριση των προσφορών Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στην τιμή ανά είδος Οι τιμές της πρoσφoράς είναι δεσμευτικές για τov προμηθευτή μέχρι και την τελευταία οριστική τμηματική παραλαβή των ειδών της προμήθειας. Αποκλείεται η αναθεώρηση των τιμών της πρoσφoράς ή oπoιαδήπoτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αvτιτίμoυ για τα είδη που θα προμηθεύσει στο Νοσοκομείο, βάσει των τιμών της πρoσφoράς του Σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν αναγράφεται τιμή σε υλικά ή υπηρεσίες που αναφέρονται στην προσφορά, θεωρείται αμαχήτως ότι αυτά προσφέρονται δωρεάν. Άρθρο 7o Αξιολόγηση πρoσφoρώv - κατακύρωση διαγωvισμoύ 7.1. Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωvισμoύ είναι η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ανά είδος Πρoσφoρά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από πρoηγoύμεvη γvωμoδότηση της Επιτροπής του διαγωνισμού Το νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε διαπραγμάτευση με τον αναδειχθέντα μειοδότη ή να απορρίψει προσφορές εφόσον διαπιστωθεί ότι οι χαμηλότερες προσφερόμενες τιμές δεν είναι συμφέρουσες με βάση συγκριτικά στοιχεία (Παρατηρητήριο τιμών, τιμών νοσοκομείων, κλπ) κατόπιν γνωμοδότησης της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Άρθρο 8o Κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού 8.1. Η Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να προτείνει: Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή για μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα. Η κατακύρωση δεν μπορεί να υπερβαίνει κατά ποσοστό α) για μεγαλύτερη ποσότητα, το 30% της προϋπολογισθείσας αξίας των προς προμήθεια ειδών και β) για μικρό-

26 τερη ποσότητα, το 50% της προϋπολογισθείσας αξίας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζομένου από την διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, μεταξύ περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές. Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό και υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, τελικός προμηθευτής επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 21 περ. δ, ε, στ και ζ του Π.Δ. 118/2007. Άρθρο 9o Κατάρτιση της σύμβασης Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του προμηθευτή, με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού σ αυτόν. Άρθρο 10o Χρόνος ισχύος της σύμβασης Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια ένα (1) έτος με δυνατότητα τρίμηνης παράτασης μονομερώς με απόφαση του Δ.Σ. Των διασυνδεόμενων νοσοκομείων Κοζάνης- Πτολεμαΐδας. Παράταση πέραν του χρόνου αυτού προϋποθέτει την σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή, με τις εξής όμως προϋποθέσεις : η παράταση ισχύος της σύμβασης δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης. για κάθε μήνα παράτασης θα ορίζεται ρητά η παραδιδόμενη ποσότητα, η οποία δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη μηνιαία που προκύπτει από τη σύμβαση κατ αναλογία. H δαπάνη για την προμήθεια του είδους θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε του προϋπολογισμού εξόδων του Νοσοκομείου Κοζάνης. Το Νοσοκομείο θα έχει δικαίωμα υποβολής παραγγελίας από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης. Το νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την εκτέλεση της σύμβασης πριν από τη λήξη της, μετά όμως από προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή, χωρίς αποζημίωσή του, εφόσον για τα είδη του διαγωνισμού προγραμματιστεί και υλοποιηθεί αντίστοιχη ενοποιημένη προμήθεια από την ΕΠΥ ή άλλη αρμόδια Αρχή, ΥΠΕ ή νοσοκομείο, η οποία θα αφορά και το Γ.Ν. Κοζάνης.

27 Άρθρο 11o Παράδοση - Παραλαβή Τα ζητούμενα υλικά πρέπει να παραδίδονται το αργότερο μέσα σε δύο (2) ημέρες από την διαβίβαση της αντίστοιχης παραγγελίας του Νοσοκομείου προς τον προμηθευτή. Η παράδοση των υλικών, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται, θα γίνεται στο Φαρμακείο του Νοσοκομείου ή στο Τμήμα και στον χώρο που θα υποδεικνύεται από το Νοσοκομείο, με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου, κατόπιν παραγγελιών που θα διαβιβάζονται στον προμηθευτή μέσω του αρμοδίου Τμήματος Η οριστική παραλαβή των ειδών της προμήθειας θα γίνεται από το αρμόδιο όργανο, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις Ο προμηθευτής υποχρεούται να αναγράφει στα δελτία αποστολής και τα τιμολόγια πώλησης τον αριθμό της σύμβασης, τους κωδικούς αριθμούς των υλικών του Νοσοκομείου, όπως αυτοί φαίνονται στη διακήρυξη ή/και τη σύμβαση, καθώς και τον κωδικό GMDN. Άρθρο 12o Πληρωμή Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται μετά από κάθε τμηματική οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από το Νοσοκομείο, με βάση τη συσκευασία, την περιγραφή και την τιμή των ειδών, όπως αυτά θα προσδιορίζονται αναλυτικά στην τεχνική και οικονομική του προσφορά Η πληρωμή θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε, μετά τηv οριστική παραλαβή των ειδών (άρθρο 35 παρ. 1α Κ.Π.Δ.) και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής των ειδών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του προμηθευτή H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ ( ), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή Ο ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις που ισχύουν ή θα επιβληθούν, η παρακράτηση φόρου εισοδήματος, όπως κάθε φορά αυτή προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο. Κατά την εξόφληση των τιμολογίων των συμβάσεων προμηθειών υγείας, παρακρατείται ποσοσστό 2% επί του ποσού του τιμολογίου, μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ και κάθε είδους παρακρατήσεων υπέρ τρίτων, υπέρ του ειδικού κωδικού «Κεφάλαιο Κοινωνικής και ανθρωπιστικής αντίληψης»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΝΟUNCEMENT

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΝΟUNCEMENT ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ν.«ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»-«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» ΦΟΡΕΑΣ:Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ T.K. 50131 THΛ:2461352869 FAX:2461352638 Κοζάνη 15-10-2015 Αριθμ. Πρωτ. 7754 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ.

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιωάννου Θεοτόκη 72 Ταχ. Κώδικας : 49100, Κέρκυρα Πληρ. : Γ. Τοψή Τηλέφωνο : 26610 87659 Fax : 26610

Διαβάστε περισσότερα

1 15PROC002792869 2015-05-21

1 15PROC002792869 2015-05-21 1 15PROC002792869 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Υ.Πε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Γουμένισσα 21-5-2015 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ) ---------------

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.:.. ΠΛΗΡ: ΤΣΕΛΛΟΣΓ. ΗΜΕΡ:. ΤΗΛ: 213 2058448 FAX: 213 2058614 E-mail:tsellos@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας 5 η Υ.Πε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικό Τμήμα Ημ/νία: 23-Οκτ-2014 Αρ. πρωτ.: 874/ΔΣ/14 Ταχ. Δ/νση... 33100

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 24-08-2015 Β4.α./Γ.Π.οικ. 64485

Αθήνα, 24-08-2015 Β4.α./Γ.Π.οικ. 64485 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 16-10-2014 URL: www.hospser.gr Α.Π 10444

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 16-10-2014 URL: www.hospser.gr Α.Π 10444 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 16-10-2014 URL: www.hospser.gr Α.Π 10444

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 13/14 Ά ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 13/14 Ά ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝ.& ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Αθήνα 23-12-2014 Αριθ.Πρωτ. 19391 Τμήμα Οικονομικό Γρ. Προμηθειών Ταχ. Διεύθ. : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

22.683,39 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

22.683,39 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.: 16972 ΠΛΗΡ: Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡ: 11.07.2014 ΤΗΛ: 213 2058458 FAX: 213 2058614 E-mail: anastasiouch@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 11 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 6178 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5437 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898295 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 Για την προμήθεια ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 75.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5438 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τμήμα: Οικονομικό Γραφείο: Προμηθειών Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9Ι46907Υ-Υ96 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:10632 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ9Ι46907Υ-Υ96 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:10632 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ημερομηνία:19-09-2013 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:10632 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Πολύγυρος Χαλκιδικής ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 631 00 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κουτλουμπάση Ελένη ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Φ5 Κωδικός ΥΠΕ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Βόλος, 29/ 4 /2013. Αρ. Πρωτ Θέμα :

Φ5 Κωδικός ΥΠΕ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Βόλος, 29/ 4 /2013. Αρ. Πρωτ Θέμα : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Βόλος, 29/ 4 /2013 Αρ. Πρωτ. 8922 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟ Α: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013» ΕΡΓΟ Β: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 Για την προμήθεια εντύπου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τη Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών Κ.Μ. : Π 72/2011 ΠΡΟΥΠ: 1.940,94 (με ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: Δ. ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΤΗΛ: 213 2058371 FAX: 213 2058614 E-mail: loukidou@sismanoglio.gr ΣΧΕΔΙΟ AΡ.ΠΡΩΤ.:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γραφείο: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 - ΤΚ 11528 Πληροφορίες: Β. Μαργώνη Τηλέφωνο: 2103381138

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ

Τηλ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κυπαρισσία 28/09/2016 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τµήµα: Οικονοµικό Γραφείο:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Διενέργειας 18.07.2014 Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Τόπος Διενέργειας

Ημερομηνία Διενέργειας 18.07.2014 Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Τόπος Διενέργειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ: 16430 ΠΛΗΡ: Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡ: 07.07.2014 ΤΗΛ: 213 2058458 FAX: 213 2058614 E-mail: anastasiou@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης 63/2014

Αριθμός Διακήρυξης 63/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη (2313) 312.229 Fax (2310)

Διαβάστε περισσότερα

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟ- ΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ. Α/Α Είδος Υλικού ΜΜ Ποσότητα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ. Α/Α Είδος Υλικού ΜΜ Ποσότητα ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ Α/Α Είδος Υλικού ΜΜ Ποσότητα 1 ΑΚΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΕΝΑΥΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ Φ10 ΤΕΜ 4 mm ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 2 ΑΚΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΕΝΑΥΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ Φ11 ΤΕΜ 4 mm ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 3 ΑΚΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΕΝΑΥΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ Φ8

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001536085 2013-07-09

13PROC001536085 2013-07-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΦΟΡΕΑΣ Γ.Ν ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ : Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2382350522 FAX: 2382 0 82362 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λέρος 04 /11 / 2013 Αρ. πρωτ.:12536 ΑΔΑ: ΒΛ1Ο46904Ρ-ΡΣ5. Αριθμ. Διακήρυξης: -88- ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λέρος 04 /11 / 2013 Αρ. πρωτ.:12536 ΑΔΑ: ΒΛ1Ο46904Ρ-ΡΣ5. Αριθμ. Διακήρυξης: -88- ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Λέρος 04 /11 / 2013 Αρ. πρωτ.:12536 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Ιωάννινα 12/8/2015 Αριθμ. Πρωτ. 2276 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 2 5/

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 2 5/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 7/4/2016 Αρ. Πρωτ.: ΔΟ4/1241/Φ. 2.4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ.

Κέρκυρα, 7/4/2016 Αρ. Πρωτ.: ΔΟ4/1241/Φ. 2.4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιωάννου Θεοτόκη 72 Ταχ. Κώδικας : 49100, Κέρκυρα Πληρ. : Γ. Τοψή Τηλέφωνο : 26610 87659 Fax : 26610

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ) Τεχνική Υπηρεσία Λεωφ. Δημητρίου Βικέλα 52 Χαλάνδρι, Αθήνα Τηλ. 210 6878803, Fax: 210 6878940 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ.Πρωτ.: 8353/ΣΚ/ππ Χαλάνδρι, 31/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 29/6/2015 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Κορμπάκη Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης (Νεάπολη, Τ.Κ , ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης (Νεάπολη, Τ.Κ , ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ξάνθη 06-04-2016 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Δ/νση Διοικητικής - Οικονομικής Υπηρεσίας Υποδ/νση Διοικητικού Οικονομικού Τμήμα Οικονομικό Γραφείο Διαγωνισμών

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ : Δ538/7-11-2014

Αρ. Πρωτ : Δ538/7-11-2014 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Αρ. Πρωτ : Δ538/7-11-2014 Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου Ταχ. Δ/νση: Π. Μπακογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑΣ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟ Α: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013» ΕΡΓΟ Β: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1097/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1097/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1097/2016 Για την προμήθεια «ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001528025 2013-07-03

13PROC001528025 2013-07-03 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 13PROC001528025 2013-07-03 Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ. Αθήνα, 13-12-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜ. ΥΠΗΡ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ Γ99/Γ/158/6511 & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002447566 2014-12-03

14PROC002447566 2014-12-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 19/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας σπόρων, φυτών & δενδρυλίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. Πίστωσης: 35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης : 2105537236 fax : 2105537268 ΑΡ.ΔΙΑΚ: 25798.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 5/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ: Δ.Καφιέρη

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ Αλεξανδρούπολη 26/04/2016 Αριθ. πρωτ. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Τ.Θ. 37 Τ.Κ. 602 00 ΛΙΤΟΧΩΡΟ Πληροφορίες: Α. Γεωργούλη Τηλ: 23520 83000, Φαξ: 23520 83974 Ε-mail : fedolymp@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003149909 2015-10-12

15PROC003149909 2015-10-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 12.10.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5724 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 15/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΛΟΝΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΆΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΛΟΝΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΆΜΦΙΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας 5 η Υ.Πε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Ημ/νία: 13-Ιουλ-15 Αρ. πρωτ.: 658 /ΔΣ/15 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικό Τμήμα Ταχ. δ/νση... 33100

Διαβάστε περισσότερα

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Κωνσταντινουπόλεως 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα 23/04/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ.πρωτ.: 54 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα 23/04/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ.πρωτ.: 54 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ανακοίνωση συγκ.προσφ.πλακών γείωσης (Δ.3004.2015).doc ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΔΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα 23/04/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ.πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. κρατήσεις 27/12/2016

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. κρατήσεις 27/12/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ & ΚΗΜΔΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝ.& ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Αθήνα. 23/12/2016 Αριθ.Πρωτ. 18248 Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002631819 2015-03-11

15PROC002631819 2015-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ. Σπάρτη 11/3/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Φ/Λ/17/2888 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ ιεύθυνση : ιοικητικού Τµήµα : Οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙ ΗΡΙΚΩΝ - Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙ ΗΡΙΚΩΝ -Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 13/03/2012 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ. Δ/νση:Πλατεία Καλλεργών και Ανδρόγεω Τ.Κ:71202 Πληροφορίες:Γιάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ 2014-1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ)», CPV

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ)», CPV 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Σέρρες 18/05/2016 4 η Υ. ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 6380 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: 2 ο χλμ Εθν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. Προμηθειών Τηλ.2132046170 ΧΑΙΔΑΡΙ 17/01/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20712 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΑ, 27-8-2014 ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚ. : Δ.Σ 76

ΑΡΤΑ, 27-8-2014 ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚ. : Δ.Σ 76 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 700 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΠΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΓΙΑ ΟΥΡΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΠΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΓΙΑ ΟΥΡΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 04 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :7081 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας 5η Υ.Πε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Ημ/νία : 13-Ιουλ-15 Αρ. πρωτ. : 659 /ΔΣ/15 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικό Τμήμα Ταχ. Δ/νση... 33100

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΒΕΖΦ4691ΩΓ-ΡΜΜ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ. Αθήνα, 12.06.13 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜ. ΥΠΗΡ. Γ99/64/3143 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Πληροφορίες: B. Βασιλακοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 44.717,10 με ΦΠΑ (ΠΠΥΥ 2012, CPV: 19520000-7)

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 44.717,10 με ΦΠΑ (ΠΠΥΥ 2012, CPV: 19520000-7) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αρ. Γαλανάκης τηλ.: 213-20.86.333, φαξ: 213-20.86.757/670 e-mail: prom3@kat-hosp.gr ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 26/2014 ΚΗΦΙΣΙΑ, 21-05-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 13072016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: Β/13904 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης 86/2014

Αριθμός Διακήρυξης 86/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 892268, Fax 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β4ΜΨ4690ΒΥ-ΔΝΨ Τμήμα Προμηθειών Καστοριά, 11 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρµόδια:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ Α.Δ.Α. : ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα 30-05-2016 Αριθμ. Πρωτ.: 7345 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45 - Τ.Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ κάλυψη αναγκών ΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ ΛΕΠΙΔΩΝ ΤΟΥ Κ.Θ.-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.»

ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ κάλυψη αναγκών ΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ ΛΕΠΙΔΩΝ ΤΟΥ Κ.Θ.-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΛΕΡΟΣ 06/04/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 3518 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- Κ.Υ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα