ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΕΤΟΣ 2015 ΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΕΤΟΣ 2015 ΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ. www.v-learning."

Transcript

1 ΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΕΤΟΣ 2015

2 Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΙΙ ΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ, πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) με Κωδικό Πιστοποίησης , διοργανώνει Ετήσιο Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην «Ειδική Αγωγή», με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Επιστημονική Υπεύθυνη: Δρ Κατσαρού Β. Δήμητρα, Φιλόλογος MSc, MA. Med, PhD, Διδάκτωρ Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής Παν. Θεσσαλίας. Διάρκεια: 40 ώρες ανά θεματική ενότητα, 400 ώρες συνολικά Επιβλέποντες εισηγητές: Εξειδικευμένοι καθηγητές και πιστοποιημένοι επαγγελματίες του χώρου της Ειδικής Αγωγής Κατηγορίες συμμετεχόντων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα: Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, ειδικούς παιδαγωγούς, ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, και γενικότερα σε κάθε επαγγελματία που ασχολείται με τη διάγνωση και το σχεδιασμό προγραμμάτων για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, από την προσχολική ηλικία μέχρι και την εφηβεία, καθώς και σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές αντίστοιχων ειδικοτήτων. Τέλος, το πρόγραμμα μπορεί να παρακολουθήσει κάθε ενδιαφερόμενος για τη συγκεκριμένη θεματική. Σκοπός του προγράμματος: Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εκπαιδευτικού πακέτου για την διερεύνηση του επιστημονικού πεδίου της ειδικής αγωγής. Το πρόγραμμα εστιάζει στη μελέτη και κατανόηση της κλινικής εικόνας, αιτιοπαθογένειας, διαγνωστικής εκτίμησης και θεραπείας ενός ευρέως φάσματος θεμάτων στην ειδική αγωγή. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τρόπο με τον οποίο η ύπαρξη κάποιας διαταραχής επηρεάζει την αναπτυξιακή πορεία του ατόμου, καθώς στην εκπαιδευτική και ψυχολογική του ενδυνάμωση. Τρόποι διεξαγωγής: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με υλικό που θα διατίθεται σταδιακά σε κάθε ενότητα και εκπόνηση μίας εργασίας ανά ενότητα (40 ώρες/θεματική), Το πρόγραμμα διατίθεται με δύο επιλογές παρακολούθησης: Α. Μεμονωμένων ενοτήτων Β. Συνολικού ετήσιου προγράμματος 10 ενοτήτων

3 Περιεχόμενο του προγράμματος: Οι επιμέρους διδακτικές ενότητες είναι οι εξής: Α/Α Θεματική Ενότητα: 1 Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες Δυσλεξία: Η ενότητα αυτή παρουσιάζει τις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες ως κατηγορία των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. Έχει σκοπό να ευαισθητοποιήσει και να ενημερώσει όλους τους εμπλεκόμενους, με στόχο την πρώιμη ανίχνευση και έγκαιρη διάγνωση των Μαθησιακών Δυσκολιών, καθώς και την αντιμετώπισή τους στην εκπαιδευτική πραγματικότητα. Θα γίνει αναλυτική παρουσίαση των συμπτωμάτων των δυσκολιών καθώς και αναφορά σε προγράμματα παρέμβασης. 2 Κινητικές και Φυσικές Αναπηρίες και Ειδική Αγωγή: Παλαιότερα, ένας υψηλός βαθμός αναπηρίας θεωρούνταν ταυτόσημος με μεγάλους περιορισμούς στη λειτουργικότητα του ατόμου, χωρίς να εξετάζεται το εγγενές δυναμικό του. Σήμερα, στόχος της ειδικής αγωγής για τα άτομα με αναπηρία είναι η ολοκληρωμένη εκπαίδευσή τους, η παροχή ίσων ευκαιριών για πλήρη συμμετοχή και συνεισφορά στην κοινωνία, η δυνατότητα ανεξάρτητης διαβίωσης καθώς και η επαγγελματική και οικονομική αυτάρκεια και αυτονομία. 3 Νοητική Καθυστέρηση Σύνδρομο Down: Το κοινό σημείο των ατόμων με νοητική καθυστέρηση είναι η απόκλιση στο γνωστικό τομέα, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τα άτομα αυτά να έχουν ανάγκη ιδιαίτερης υποστήριξης και εξατομικευμένης παρέμβασης προκειμένου να καλύψουν τα γνωστικά τους ελλείμματα. Στόχος της ενότητας είναι η κατανόηση των διαγνωστικών κριτηρίων και των χαρακτηριστικών της νοητικής καθυστέρησης, καθώς και η παρουσίαση προγραμμάτων παρέμβασης στην εκπαίδευση των ατόμων με νοητική καθυστέρηση. 4 Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές Αυτισμός: Η ιδιαίτερη φύση των διαταραχών του φάσματος του αυτισμού καθιστά αναγκαία τη συνεχή και έγκυρη επιστημονική ενημέρωση των επαγγελματιών ειδικής αγωγής. Οι γνώσεις για την κλινική εικόνα των παιδιών με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές και η αξιοποίηση των κατάλληλων αξιολογικών εργαλείων για τη διάγνωση των ειδικών εκπαιδευτικών τους αναγκών, αποτελούν πολύ σημαντικό εφόδιο για την εφαρμογή παρεμβάσεων με σκοπό τη βέλτιστη θεραπευτική αντιμετώπισή τους. 5 Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/ Υπερκινητικότητα: Η ενότητα αυτή έχει ως στόχο να αναπτύξει τι είναι η ΔΕΠ/Υ, ποιες είναι οι χαρακτηριστικές συμπεριφορές και τα συμπτώματα που συνδέονται με τη διαταραχή, καθώς και ποιες είναι οι δυσκολίες που υπάρχουν στη διάγνωσή της. Οι γνώσεις αυτές αποτελούν απαραίτητο εφόδιο για τους επαγγελματίες που επιθυμούν να αναπτύξουν παρεμβάσεις με στόχο την αντιμετώπιση, τόσο των συμπτωμάτων, όσο και των συνοδών προβλημάτων στην κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού.

4 6 Ψυχοπαθολογία του παιδιού: Στόχος της ενότητας είναι να παρουσιάσει τις πιο συχνές περιπτώσεις ψυχοπαθολογικής ερμηνείας των συμπεριφορών ενός παιδιού. Σε αυτή την ενότητα εξετάζονται με αναπτυξιακό τρόπο οι περιπτώσεις κατάθλιψης, διπολικής διαταραχής και οι αγχώδεις διαταραχές με πιθανή έναρξη τόσο στην παιδική όσο και στην εφηβική ηλικία. Ακόμα προτείνονται μοντέλα αιτιολογίας καθώς και θεραπευτικές οδηγίες. 7 Προβλήματα Συμπεριφοράς, Διασπαστικές Διαταραχές και Ειδική Αγωγή: Πολλές φορές, οι διαταραχές στις οποίες έγινε αναφορά παραπάνω, έχουν ως συνοδά συμπτώματα και προβλήματα στη συμπεριφορά. Η αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων στα πλαίσια της ειδικής αγωγής αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για τους επαγγελματίες του χώρου και γι αυτό το λόγο θα πρέπει να είναι σε θέση να τα διακρίνουν από τις διαταραχές και να μπορούν να καταρτίσουν προγράμματα παρέμβασης στα οποία να συμπεριλαμβάνονται και τεχνικές για την αποτελεσματική διαχείρισή τους. 8 Δεξιότητες Συμβουλευτικής στην Ειδική Αγωγή: Η ενότητα αυτή έχει σκοπό να ενημερώσει κάθε επαγγελματία από τους χώρους της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ο οποίος επιθυμεί να αποκτήσει πρακτικές γνώσεις πάνω στη συμβουλευτική αντιμετώπιση πραγματικών περιστατικών στην επαγγελματική του καθημερινότητα. Η συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή είναι μία από τις πιο απαραίτητες συνοδές υπηρεσίες και μπορεί να αφορά, τόσο το ίδιο το άτομο, όσο και την οικογένειά του. 9 Διεπιστημονική Προσέγγιση στο χώρο της Ειδικής Αγωγής: Στο χώρο της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης είναι απολύτως αναγκαία η συνεργασία μεταξύ επαγγελματιών που προέρχονται από πολλούς και διαφορετικούς κλάδους και επαγγελματικούς χώρους (εκπαιδευτικοί, ειδικοί παιδαγωγοί, ψυχολόγοι, ψυχίατροι, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές κ.α.) Η ενότητα αυτή είναι αφιερωμένη στη συζήτηση πάνω σε τρόπους που καθιστούν τη συνεργασία αυτή πιο αποδοτική και επωφελή για τα άτομα που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 10 Διαγνωστικά Εργαλεία/ Συννοσηρότητα: Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν τα διαγνωστικά εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους οι επαγγελματίες του χώρου της ειδικής αγωγής, με σκοπό να προσδιορίζουν έγκυρα και με ακρίβεια τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών. Επιπλέον, θα γίνει αναφορά και σε παράγοντες συννοσηρότητας, καθώς είναι κοινά αποδεκτό ότι διαφορετικές διαταραχές μπορεί να συνυπάρχουν μεταξύ τους, προκαλώντας ιδιαίτερες δυσκολίες στη διάγνωση και στην κατάλληλη αντιμετώπισή τους.

5 Βεβαίωση Επιμόρφωσης: Στους συμμετέχοντες παρέχεται Βεβαίωση Επιμόρφωσης: Α. 40 ωρών για την επιτυχή παρακολούθηση των μεμονωμένων ενοτήτων, Β. 400 ωρών για την παρακολούθηση του συνολικού προγράμματος. Ημερομηνία έναρξης προγράμματος: 3 Μαρτίου 2015 Ημερομηνία λήξης: 25 Οκτωβρίου 2015 Ημερομηνίες προγράμματος: Διάρκεια θεματικής ενότητας: 20 ημέρες 1η ενότητα: 03/03/2015 2η ενότητα: 23/03/2015 3η ενότητα: 20/04/2015 4η ενότητα: 11/05/2015 5η ενότητα: 01/06/2015 6η ενότητα: 22/06/2015 7η ενότητα: 13/07/2015 8η ενότητα: 24/08/2015 9η ενότητα: 14/09/ η ενότητα: 05/10/2015 Κόστος συμμετοχής: Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα: Α. 50 ευρώ/μεμονωμένη θεματική ενότητα Β. 400 ευρώ για το συνολικό πρόγραμμα, ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν προβλέπεται πολιτική επιστροφής χρημάτων. Τρόπος πληρωμής : 1ος τρόπος 2ος τρόπος Πριν την έναρξη του προγράμματος στα γραφεία της ΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ Τραπεζική κατάθεση σε έναν από τους παρακάτω λογαριασμούς: Τράπεζα: Πειραιώς Αρ. Λογαριασμού: IBAN: GR BIC: PIRBGRAA Τράπεζα: EUROBANK Αρ. Λογαριασμού:

6 IBAN: GR BIC: ERBKGRAA Τράπεζα: ΕΘΝΙΚΗ Αρ. Λογαριασμού: 219/ IBAN: GR BIC: ETHNGRAA Τράπεζα: ALPHA BANK Αρ. Λογαριασμού: IBAN: GR BIC: CRBAGRAA ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην απόδειξη κατάθεσης σε Τράπεζα θα πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντος και ο Κωδικός Προγράμματος: EA1 Διαδικασία δόσεων: Προβλέπεται η εξόφληση του ποσού του συγκεντρωτικού προγράμματος με τη διαδικασία δόσεων. Πιο αναλυτικά: Προκαταβολή 200 με την εγγραφή Δύο ισόποσες δόσεις. Μία μετά το τέλος των 5 ενοτήτων (21/6/2015) και εξόφληση στο τέλος του προγράμματος (25/10/2015). Διαδικασία συμμετοχής: Αίτηση συμμετοχής ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο: Ιδιόχειρη έντυπη αίτηση στα γραφεία της ΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ. Απλή φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας. Φωτοτυπία Πτυχίου (αν υπάρχει). Βεβαίωση Σπουδαστή/ Φοιτητή (εάν υπάρχει). Τρόπος και τόπος υποβολής δικαιολογητικών: Σκαναριμένα ηλεκτρονικά στη διεύθυνση Περίοδος αιτήσεων: Από Παρασκευή 06/02/2015 έως Δευτέρα 02/03/2015.

7 Πληροφορίες: ΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ Καλαβρύτων 28, 55133, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τ F E. Ώρες Γραφείου: Ημέρες: Δευτέρα Παρασκευή Στοιχεία Επικοινωνίας Υπευθύνων: Τζιάλλα Ελισάβετ Γραμματειακή Υποστήριξη Ε. Καραμάνη Ζωή Γραμματειακή Υποστήριξη Ε.

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ... 2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ... 2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ... 2 TEACCH, PECS, MAKATON: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

αίθουσα Αλέξανδρος 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009

αίθουσα Αλέξανδρος 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 επιστημονική ημερίδα: ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ αίθουσα Αλέξανδρος 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ Συντονιστής - Επιστημονική Επιμέλεια: Στέργιος Νότας D.P.MGR., κλινικός ψυχολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΕΠ-Υ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΕΠ-Υ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΕΠ-Υ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συντονιστές: Κατερίνα Μανιαδάκη και Ευθύμιος Κάκουρος Συνολική διάρκεια: επτά μήνες

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μεσσηνίας. σε συνεργασία με το

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μεσσηνίας. σε συνεργασία με το Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μεσσηνίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Φιλολογίας Πρακτικά Ημερίδας Θέμα: «Η ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α`: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Έννοιες - Σκοπός 1. Εκπαίδευση είναι το σύνολο των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους μαθητές με αναπηρία

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων & Δια Βίου Μάθηση:

Εκπαίδευση Ενηλίκων & Δια Βίου Μάθηση: Επιμορφωτικό Πρόγραμμα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Εκπαίδευση Ενηλίκων & Δια Βίου Μάθηση: Αρχές, Φιλοσοφία & Μεθοδολογία για ΣΔΕ, ΙΕΚ, ΚΕΚ, ΚΔΒΜ Προσκεκλημένη Επιμορφώτρια Ρούσου Σοφία MA, MSc, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων Πιστοποιημένο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΣΕΛ. 1/234 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6 1.1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...6 1.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...9 2. ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α`: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Έννοιες - Σκοπός 1. Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) είναι το σύνολο των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2014-2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2014-2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2014-2015 Διεύθυνση: Γοργίου 6, 116 36 Αθήνα Τηλ: 210 9232347, 210 9222666, Fax: 210 9243137 www.doxiadis-unit.gr Η "Διαγνωστική και Θεραπευτική Μονάδα για το Παιδί Σπύρος Δοξιάδης"

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2013 Εισαγωγή Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ιδιαιτέρα ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, η δια βίου μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

1/. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΟΡΑΜΑ» Σύγχρονα συστήματα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. Mediasuite

1/. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΟΡΑΜΑ» Σύγχρονα συστήματα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. Mediasuite 1/. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΟΡΑΜΑ» σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (e-learning) και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό αντικείμενο Σύγχρονα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

MEMBER OF THE CPLOL-LCSTL

MEMBER OF THE CPLOL-LCSTL 1 ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών - Λογοθεραπευτών κρίνει σκόπιµο αλλά και σηµαντικό να καθορίσει τα βασικά κριτήρια της αρχικής εκπαίδευσης στη Λογοπεδική, όπως αυτά καθορίζονται σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικές Πληροφορίες 5 Σχολές και Τμήματα 7 Περιγραφή Προγραμμάτων Σπουδών 9 Διαδικασίες Εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης στην Κύπρο. Περιορισμοί Προτάσεις. Οκτώβριος 2011

Υπηρεσίες Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης στην Κύπρο. Περιορισμοί Προτάσεις. Οκτώβριος 2011 Υπηρεσίες Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης στην Κύπρο Περιορισμοί Προτάσεις Οκτώβριος 2011 Συντονιστική Υπηρεσία Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης Μελέτη/Συγγραφή: Μαρίνα Παγιάτσου Συλλογή στοιχείων/καταγραφή προβλημάτων:

Διαβάστε περισσότερα

«Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες»

«Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες» Οδηγός Σπουδών 2015 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες» ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Εισαγωγικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

PERROTIS COLLEGE ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΟΛΕΓΙΟ ΠΕΡΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...3

PERROTIS COLLEGE ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΟΛΕΓΙΟ ΠΕΡΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...3 PERROTIS COLLEGE ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΟΛΕΓΙΟ ΠΕΡΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ:... 3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ... 3 ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΚΟΛΕΓΙΟ ΠΕΡΡΩΤΗΣ... 4 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2014 WEBINAR

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2014 WEBINAR Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2014 WEBINAR Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Εκπαίδευση & Επιμόρφωση Φροντιστών Βρεφών-Νηπίων-Παιδιών (BABYSITTERS TRAINING) Μοναδική - Πιστοποιημένη Εκπαίδευση από την Employ Συγκριτικά

Διαβάστε περισσότερα

1 Με την υποστήριξη της

1 Με την υποστήριξη της 1 Με την υποστήριξη της Φορολογικό & Λογιστικό Πρόγραμμα Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας και βοηθούς λογιστών που επιθυμούν να εξελιχθούν (First Level) Financial Accounting

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 1.1. ΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος ένταξης 5. Το Πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: «Παραγωγή Πολυχρηστικών Οδηγών» Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» (Κωδικός ΟΠΣ: 296256) Παραδοτέο Π3:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η Σχολή Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Μητροπολιτικού Κολλεγίου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων, τα οποία έχουν ως βασικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 5 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 5 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 5 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 8 1.1. Αντικείμενο, διάρκεια και τίτλος σπουδών... 8 1.2. Πιστοποίηση... 8 1.3. Σύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Οργάνωση και λειτουργία της Ειδικής Εκπαίδευσης»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Οργάνωση και λειτουργία της Ειδικής Εκπαίδευσης» 1 ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Οργάνωση και λειτουργία της Ειδικής Εκπαίδευσης» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΝΟΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ- Ο όρος «ειδική αγωγή» που αναγράφεται σε διατάξεις νόµων, προεδρικών διαταγµάτων και υπουργικών αποφάσεων αντικαθίσταται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Εργαστήρια Δραστηριότητες ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ www.amc.edu.gr Η Σχολή Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών καλύπτει ένα ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων και επιστημών, οι οποίες έχουν ως βασικό γνώμονα

Διαβάστε περισσότερα