Διαχείριση ασθενειών-μολύνσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαχείριση ασθενειών-μολύνσεων"

Transcript

1

2

3 IPM επιλογές: Η IPM είναι μια γενική φιλοσοφία του ασφαλούς και αποτελεσματικού ελέγχου των παρασίτων η οποία χρησιμοποιεί διάφορες μεθόδους ελέγχου για τη μείωση του πληθυσμού ενός συγκεκριμένου παρασίτου. Αφορά τον εντοπισμό και την κατανόηση του κύκλου ζωής, τους τόπους αναπαραγωγής, και κατώτατου ορίου πυκνότητας κατώφλι (density threshold ), των παρασίτων που μπορεί να γίνει ανεκτή χωρίς συνολική ζημία των καλλιεργειών) και την επιλογή των μέσων που αντιμετωπίζουν το συγκεκριμένο πρόβλημα.

4 IPM επιλογές: Tα βήματα της IPM 1.Εφαρμογή στρατηγικών πρόληψης. 2. Ελέγχουμε τα φυτά ή τα συμπτώματα παρουσίας επιβλαβών οργανισμών. 3. Αναγνωρίστε τα παράσιτα και το επίπεδο της βλάβης. 4. Καθορίστε πότε πρέπει να αναληφθεί δράση. 5. Εφαρμογή στρατηγικών διαχείρισης. 6. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

5 IPM επιλογές: 1.Βιολογικός έλεγχος 2.Φυσικός έλεγχος 3.Καλλιεργητικός έλεγχος 4.Χημικός έλεγχος 5.Με υγιεινή 6.Με εναλλαγή των καλλιεργειών 7.Με ανθεκτικά φυτά (γενετική αντίσταση) Ο ακρογωνιαίος λίθος όμως της ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών είναι η παρακολούθηση

6 IPM επιλογές: O Βιοελέγχος περιλαμβάνει τη χρήση ενός οργανισμού ή οργανισμών για τη μείωση των ασθενειών και μολύνσεων των φυτών. Εδώ θα αναφερθούμε στη χρήση μικροοργανισμών για το σκοπό αυτό. Στον βιοέλεγχο περιλαμβάνονται επίσης οι φυτοχημικές ουσίες, δηλαδή φυτικά (χημικά) εκχυλίσματα ή σημειοχημικά " semiochemicals " (είναι ένας γενικός όρος που χρησιμοποιείται για μια χημική ουσία ή μείγμα που μεταφέρει ένα μήνυμα ή μηνύματα για το σκοπό της σημειοχημικής επικοινωνίας). Σημειοχημικά είναι φυσικές χημικές ουσίες οι οποίες απελευθερώνονται από έναν οργανισμό, φυτικό ή ζωικό και επηρεάζουν τις συμπεριφορές άλλων οργανισμών, χρησιμοποιούνται στον τομέα της διαχείρισης των επιβλαβών οργανισμών, χωρίς διαχείριση χημικών φυτοφαρμάκων (No pesticide management).

7 Βιοτεχνολογία : "Κάθε τεχνολογική εφαρμογή που χρησιμοποιεί βιολογικά συστήματα, ζώντες οργανισμούς ή παράγωγα αυτών για την παραγωγή ή τροποποίηση προϊόντων ή για διαδικασίες ειδικών σκοπών " Η χρήση των μικροοργανισμών, όπως τα βακτήρια ή ζύμες, ή βιολογικές ουσίες, όπως είναι τα ένζυμα, για την εκτέλεση ειδικών βιομηχανικών ή διαδικασιών παραγωγής όπως η παραγωγή ορισμένων φαρμάκων, συνθετικές ορμόνες, χύδην τρόφιμα καθώς την βιομετατροπή των οργανικών αποβλήτων και των γενετικά τροποποιημένων βακτηρίων στο καθαρισμό των ρύπων Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη βιοποικιλότητα ορίζει τη βιοτεχνολογία ως εξής:

8 Καινοτόμος τεχνολογία που έχει σχεδιαστεί για να καταστήσει την γεωργική παραγωγή πιο αποδοτική και κερδοφόρα. Διαχείριση ασθενειών-μολύνσεων Μοριακή βιολογία, Κυτταρική βιολογία, Γενετική, Μικροβιολογία, κυτταρική καλλιέργεια, Βιοχημεία,κλπ Ζωντανοί μικροοργανισμοί, οι οποίοι, όταν χορηγηθούν σε επαρκείς ποσότητες αποφέρουν όφελος για την υγεία του ξενιστή. Παράγωγα καλλιέργειας μικροοργανισμών Φυτοχημικά βιοτεχνολογικά, σημειοχημικά.

9 Ανασκόπηση κλασικών προϊόντων της αγοράς Συνθετικά χημικά εντομοκτόνα παρέχουν πολλά οφέλη αλλά προκαλούν επίσης κινδύνους. Η εναλλακτική λύση είναι η χρήση προϊόντων που περιέχουν μικροοργανισμούς ή υποπροϊόντα τους. Μικροβιακά προϊόντα είναι ιδιαίτερα πολύτιμα, λόγω της εξαιρετικά χαμηλής τοξικότητας για τα μη στοχευόμενα ζώα και ανθρώπους. Πάνω από 90 είδη βακτηρίων έχουν απομονωθεί, τα οποία είναι εντομοπαθογόνα, αλλά μόνο λίγα έχουν μελετηθεί εντατικά. Ιδιαίτερη προσοχή πρώτα δόθηκε στο Bacillus thuringiensis.

10 Ανασκόπηση κλασικών προϊόντων της αγοράς Προϊόντα ζύμωσης Saccharopolispora spinosa απομονώθηκε από το έδαφος σε εργοστάσιο ζάχαρης (ρούμι ) στις νήσους παρθένους-virgin islands. Οι σπινοσύνες προέρχεται από μία οικογένεια φυσικών προϊόντων που λαμβάνονται με ζύμωση του S. spinosa. Οι σπινοσύνες απαντώνται σε πάνω από 20 φυσικές μορφές, και πάνω από 200 συνθετικές μορφές (chemical spinosoids) έχουν παραχθεί. Η εντομοκτόνος δράση βασίζεται σε ενώσεις οι οποίες περιέχονται σε ένα ρακεμικό μίγμα δύο σπινοσοειδή, σπινοσύνη Α, το κύριο συστατικό, και σπινοσύνη D το δευτερεύον.

11 Ανασκόπηση κλασικών προϊόντων της αγοράς Προϊόντα ζύμωσης με Streptomyces avermitilis περιέχουν αβερμεκτίνες είναι μια σειρά 16-μελoύς μακροκυκλικής λακτόνης παράγωγα με ισχυρές αντελμινθικές και εντομοκτόνες ιδιότητες. Άλλες ανθελμιντικές ουσίες που προέρχονται από τις αβερμεκτίνες,περιλαμβάνουν, ιβερμεκτίνες, σελαμεκτίνες, δοραμεκτίνες, αβαμεκτίνες.

12 Ανασκόπηση κλασικών προϊόντων της αγοράς Οι αβερμεκτίνες μπλοκάρουν την διαπερατότητα της ηλεκτρικής δραστηριότητας στα νεύρα και τα μυϊκά κύτταρα με διέγερση της απελευθέρωσης και της σύνδεσης του γάμα αμινοβουτυρικού οξέος (GABA) στις νευρικές απολήξεις. Αυτό προκαλεί μια εισροή των ιόντων χλωρίου εντός των κυττάρων που οδηγούν σε υπερπόλωση και επακόλουθη παράλυση των νευρομυϊκών συστημάτων. Η θεραπεία με αβερμεκτίνες δεν είναι χωρίς τα μειονεκτήματά του. Αντοχή σε αβερμεκτίνες έχει αναφερθεί και προτείνεται η χρήση με μέτρο.

13 Ανασκόπηση κλασικών προϊόντων της αγοράς Strobilurus tenacellus είναι σαπρόφυτο μανιτάρι και βρέθηκε σε θαμμένα σάπια κουκουνάρια του Pinus sylvestris. Strobilurus tenacellus είναι ένας σαπρόβιος μύκητας σήψης του ξύλου, απαντάται σε μικρές ομάδες σε νεκρά και συχνά μερικώς θαμμένους κώνους της δασικής πεύκης (Pinus sylvestris), μαύρη πεύκη (Pinus nigra ) μερικές φορές σε ερυθρελάτη (Picea ) σε κωνοφόρα και μεικτά δάση. Ο μύκητας παράγει το φυσικό μικροβιακό μεταβολίτη την (αντιβιοτικό) στροβιλουρίνη A, η οποία είχε αναφερθεί ως μία νέα ένωση αυτού του είδους το 1977?

14 Ανασκόπηση κλασικών προϊόντων της αγοράς Τα μυκητοκτόνα έξω αναστολείς κινόνης Q o I παρεμποδιστές (αναστέλλουν την μιτοχονδριακή αναπνοή των μυκήτων περιλαμβάνουν τρεις οικογένειες μυκητοκτόνων τη γνωστή οικογένεια των στρομπιλουρινών strobilurins και δύο νέες οικογένειες, εκπροσωπούμενες από fenamidone και το famoxadone. Q o I μυκητοκτόνα που έχουν εγκριθεί για παράδειγμα, περιλαμβάνουν στρομπιλουρίνες παρεμποδιστές κινόνης azoxystrobin, pyraclostrobin,. Αυτή η ομάδα των μυκητοκτόνων (Q o I) θα πρέπει να εφαρμόζονται προληπτικά ή όσο το δυνατόν νωρίτερα στον κύκλο της νόσου.

15 Ανασκόπηση κλασικών προϊόντων της αγοράς Trade name Active ingredient Company Solo Products Abound 2.08F azoxystrobin Syngenta Amistar 80WG azoxystrobin Syngenta Heritage 50WG azoxystrobin Syngenta Quadris 2.08SC azoxystrobin Syngenta Reason 500SC fenamidone Bayer Disarm 480SC fluoxastrobin Arysta Cygnus 50WG kresoxim methyl BASF Sovran 50WG kresoxim methyl BASF Cabrio 20EG pyraclostrobin BASF Compass 50WG trifloxystrobin Bayer Flint 50WG trifloxystrobin Bayer Είναι αποτελεσματικά κατά τη βλάστηση των σπορίων και της πρώιμης ανάπτυξης του μυκηλίου. Μόλις ο παθογόνος μύκητας αναπτυχθεί στο εσωτερικό του ιστού των φύλλων, τα QoI έχουν μικρή ή καμία επίδραση.

16 Ανασκόπηση κλασικών προϊόντων της αγοράς Μήπως ανησυχείτε για μυκητοκτόνο αντίσταση; δεδομένου ότι η ομάδα QoI μυκητοκτόνα είναι ενεργά μόνο σε μια συγκεκριμένη θέση των παθογόνων μυκήτων, είναι επιρρεπής στην αντίσταση. Μέχρι σήμερα υπήρξαν 23 διαφορετικά παθογόνα των φυτών που έχουν κάποιο επίπεδο αντοχής στα QoI μυκητοκτόνα (αποτέλεσμα των γονιδιακών μεταλλάξεων).

17 Ανασκόπηση κλασικών προϊόντων της αγοράς Έτσι, οι καλλιεργητές δεν μπορούν να επιτύχουν τον βέλτιστο έλεγχο της νόσου, εάν το QoI μυκητοκτόνα εφαρμόζονται με ελλιπή κάλυψη εντός 24 ωρών από την περίοδο λοίμωξης.. Όλα τα μυκητοκτόνα QoI έχουν διελασματική κίνηση. Τα μυκητοκτόνο azoxystrobin κινείται διελασματικά καθώς συστηματικά (στο αγγειακό σύστημα των φυτών, ή "υδραυλικά"). Τα μυκητοκτόνα kresoxim methyl και trifloxystrobin κινούνται διελασματικά. Διελασματική κίνηση μπορεί να λάβει μία έως αρκετές ημέρες για να είναι πλήρως αποτελεσματική..

18 Επίκτητη Επαγομένη συστεμική αντίσταση 3 μηχανισμοί H συστηματική επίκτητη αντοχή (SAR), η οποία αναφέρεται στην αντίσταση που προκαλείται από παθογόνους μικροοργανισμούς που επιτίθενται σε υπέργεια μέρη του φυτού και η επαγόμενη συστηματική αντίσταση (ISR), η οποία αναφέρεται στην αντίσταση που προκαλείται από μικροοργανισμούς (που μπορεί ή δεν μπορεί να είναι παθογόνα ) και η επαγόμενη αντίσταση εναντίον εντόμων (IRH). Και οι τρις συνήθως προκαλούνται με ανοδική και καθοδική κατεύθυνση, για μια περίοδο αρκετών ημερών ή και εβδομάδων.

19 Επίκτητη Επαγομένη συστεμική αντίσταση Εξειδικευμένη αναγνώριση Μη εξειδικευμένη αναγνώριση Η επαγόμενη αντίσταση ακολουθεί μετά από τον εμβολιασμό με μη παθογόνα στελέχη ή με μη παθογόνους παράγοντες ή με άλλους μικροοργανισμούς γίνεται εξειδικευμένη αναγνώριση του μικροοργανισμού και έχουμε μη συμβατότητα οπότε και δεν έχουμε παθογένεια και εκδήλωση της νόσου.

20 ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ H συμβατότητα οδηγεί σε μόλυνση. Νοσηρότητα Επίκτητη Επαγομένη συστεμική αντίσταση Εξειδικευμένη αναγνώριση Μη εξειδικευμένη αναγνώριση Εξειδικευμένη και μη αναγνώριση Εξειδικευμένος εκμαιευτής Μη εξειδικευμένη αναγνώριση Μεταγωγή σήματος PRR Υπερευαίσθητη απάντηση HR Δραστικές οξυγονούχες ενώσεις μια έκρηξη Παραγωγή φυτοαλεξινών Ενίσχυση τοιχώματος Μικροοργανισμός PRR Κυτταρικό τοίχωμα Κυτοπλασματική μεμβράνη Μεταγωγή σήματος Μη εξειδικευμένος εκμαιευτής PRR AΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ Ασυμβίβαστο μεταξύ υποδοχής-μεταγωγής έχει ως αποτέλεσμα την εξειδικευμένη αναγνώριση ενεργοποίηση των αμυντικών μηχανισμών Εξειδικευμένη αναγνώριση Υποδοχέας αναγνώρισης προτύπων ΡRR Pattern recognition receptor Δραστικές οξυγονούχες ενώσεις HR Φυτοαλεξίνες, Ενίσχυση τοιχωμάτων 2 οξειδωτικές εκρήξεις Κυτόπλασμα Συστηματική επίκτητη αντίσταση ISR Συσχετιζόμενες πρωτεΐνες παθογένειας PRPs, Φυτουγεία

21 Management of diseases-infections Biotechnological chemicals from cultured microorganisms Επίκτητη Επαγομένη συστεμική αντίσταση Βιοέλεγχος

22 ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΑΡΧΗ ΣΕ ΜΕΓΑΛΑ ΘΕΜΑΤΑ Για περισσότερες πληροφορίες AgriLife Hellas.com

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 Περιεχόμενα: 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ... 4 2.1. Αρχές και Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Η βιοτεχνολογία είναι ένας όρος που πρόσφατα μπήκε στη ζωή μας, παρ όλο ότι η πρακτική εφαρμογή βιοδιεργασιών για

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη διαχείριση - το μέλλον της γεωργίας-

Ολοκληρωμένη διαχείριση - το μέλλον της γεωργίας- Ολοκληρωμένη διαχείριση - το μέλλον της γεωργίας- Επιστημονική ομάδα έργου: Δημήτριος Τσελές, καθηγητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος Ασπασία Ευθυμιάδου, Λέκτορας του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου Μαρία Γκούλτα,

Διαβάστε περισσότερα

5 ο ΓΕΛ Νίκαιας. Ερευνητική εργασία «ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ»

5 ο ΓΕΛ Νίκαιας. Ερευνητική εργασία «ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» 5 ο ΓΕΛ Νίκαιας Ερευνητική εργασία «ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Project 3 5o ΓΕΛ Νίκαιας ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΜΝΙΕΣ ΑΘΗΝΑ 20-2 Μεταλλαγμένα προϊόντα και Βιοτεχνολογία Project-3 20-202

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία Θεωρία

Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία Θεωρία Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία Θεωρία Ενότητα 7: Χημικά μέσα αντιμετώπισης των εχθρών & ασθενειών των φυτών Δρ Δήμητρα Ζωάκη Μαλισιόβα Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΜΑΪΟΣ 2004

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΜΑΪΟΣ 2004 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΜΑΪΟΣ 2004 Ε: Ποια είναι η θέση της Greenpeace σχετικά µε τη γενετική µηχανική; Α: Η Greenpeace αντιτίθεται στην απελευθέρωση στο περιβάλλον οργανισµών που είναι προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΚΑΡΕΩΝ ΣΤΑ ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΑ» ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΚΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΑΣΜΙΑΣ Α. ΜΠΙΖΑΝΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΑΣΜΙΑΣ Α. ΜΠΙΖΑΝΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΑΣΜΙΑΣ Α. ΜΠΙΖΑΝΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΦΩΤΟΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ~ 1 ~ ~ 2 ~ 5.1 Προβληµατική Στο κεφάλαιο αυτό θα µελετήσουµε την αλλοίωση των τροφίµων. Η αλλοίωση τροφίµων γίνεται µε βιολογικούς τρόπους, όπως οι µικροοργανισµοί, µε χηµικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΜΟΣΧΟΥΛΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΜΟΣΧΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΜΟΣΧΟΥΛΑΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΡΡΟΩΣΗΣ ΣΕ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 7: Αρχές και Μεθοδολογία της Βιοτεχνολογίας

KΕΦΑΛΑΙΟ 7: Αρχές και Μεθοδολογία της Βιοτεχνολογίας KΕΦΑΛΑΙΟ 7: Αρχές και Μεθοδολογία της Βιοτεχνολογίας Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή στη φράση που συµπληρώνει σωστά την πρόταση: 1. Η Βιοτεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΟΣΙΑΛΟΣ (ΔΙΑΛΕΞΗ 2)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΟΣΙΑΛΟΣ (ΔΙΑΛΕΞΗ 2) Εκτίμηση μικροβιολογικών κινδύνων-καθορισμός καθορισμός μικροβιολογικών κριτηρίων Ανάγκη καθορισμού μικροβιολογικών κριτηρίων Προκειμένου να εκτιμηθεί η καταλληλότητα ή επικινδυνότητα των τροφίμων καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΙΣ ΑΙΤΙΕΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΜΕΣΑΡΑΣ (Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) ΚΑΙ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ (Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ)ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΙΣ ΑΙΤΙΕΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΜΕΣΑΡΑΣ (Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) ΚΑΙ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ (Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ)ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΜΗΧΑΝΙΚΩΝΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΜΕΛΕΤΗΣΤΙΣΑΙΤΙΕΣΘΑΝΑΤΟΥ ΣΤΙΣΠΕΡΙΟΧΕΣΤΥΜΠΑΚΙΟΥΜΕΣΑΡΑΣ (Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)ΚΑΙΑΝΩΓΕΙΩΝΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ (Ν.ΡΕΘΥΜΝΗΣ)ΤΗΝΠΕΡΙΟΔΟ 1980 2006 ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Στόχοι της Έρευνας

1.1. Στόχοι της Έρευνας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κατανόηση της σημασίας της βιοποικιλότητας και των ισορροπιών του οικοσυστήματος γενικότερα, οδήγησαν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Κράτη μέλη στην λήψη μέτρων προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

Διαβάστε περισσότερα

Τα Οφέλη της Βιοτεχνολογίας. Επιστημονικές αξιολογήσεις του ρόλου της βιοτεχνολογίας σε έναν ασφαλέστερο, υγιέστερο κόσμο

Τα Οφέλη της Βιοτεχνολογίας. Επιστημονικές αξιολογήσεις του ρόλου της βιοτεχνολογίας σε έναν ασφαλέστερο, υγιέστερο κόσμο Τα Οφέλη της Βιοτεχνολογίας Επιστημονικές αξιολογήσεις του ρόλου της βιοτεχνολογίας σε έναν ασφαλέστερο, υγιέστερο κόσμο Τα Οφέλη της Βιοτεχνολογίας Οι καλλιέργειες με βελτιώσεις αγροτικής βιοτεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Φυτοπροστασία αρχίζει από το εργαστήριο

Η Φυτοπροστασία αρχίζει από το εργαστήριο TAXΥ ΡΟMΟΣ Το Περιοδικό της Bayer CropScience για τη Σύγχρονη Γεωργία 1/09 Η Φυτοπροστασία αρχίζει από το εργαστήριο ƒπ XOMENA å 2 Χρειαζόμαστε μια δεύτερη πράσινη επανάσταση 6 Από το δοκιμαστικό σωλήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟΥ AZOXYSTROBIN ΣΕ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΕΔΑΦΗ ΥΠΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER+ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER+ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER+ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΜΟΣ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 AGROPOLE ΕΠΕ ΜΑΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ.Γ.Ν.Γ.: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ. Επιστημονική ομάδα έργου:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ.Γ.Ν.Γ.: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ. Επιστημονική ομάδα έργου: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Επιστημονική ομάδα έργου: Δημήτριος Τσελές, καθηγητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος Ασπασία Ευθυμιάδου, Λέκτορας του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου Μαρία Γκούλτα, Γεωπόνος Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ-2011

Διαβάστε περισσότερα

«Η Σύμβαση της Στοκχόλμης για τους Έμμονους Οργανικούς Ρύπους»

«Η Σύμβαση της Στοκχόλμης για τους Έμμονους Οργανικούς Ρύπους» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΜΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ «Η Σύμβαση της Στοκχόλμης για τους Έμμονους Οργανικούς Ρύπους» Κελεμένης Νικόλαος ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Μιχάλης Ο.

Διαβάστε περισσότερα

www. dionet.gr, πληροφορίες: info@dionet.gr

www. dionet.gr, πληροφορίες: info@dionet.gr ΔΗΩ ΔΗΩ Κεντρικά γραφεία: Αριστοτέλους 38, 10433, Αθήνα, Τηλ: 210-8224384, φαξ: 210-8218117 Περιφερειακά γραφεία: Μυτιλήνη, 22510-27779, Λάρισα, 2410-670922, Ηράκλειο, 2810-360100, Κρύα Βρύση, 23820-63233,

Διαβάστε περισσότερα

ηqσwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvb mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιشبn mλιqπγπζαwνyuτioρνμpκaλsdfghςjkl zxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjkبlz

ηqσwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvb mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιشبn mλιqπγπζαwνyuτioρνμpκaλsdfghςjkl zxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjkبlz ερυυξnmااasdfghjklzxيqwφιertyuiop ηqσwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvb ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιشبn ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ mλιqπγπζαwνyuτioρνμpκaλsdfghςjkl

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 2014/2207(INI) 4.2.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ασφαλέστερη υγειονομική περίθαλψη στην Ευρώπη: βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΔΟΣΗ 2η - 2012 LIFE07 ENV/GR/000266 ECOPEST ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΜΑΤΑ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ LIFE07 ENV/GR/000266 ECOPEST ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΡΓΥΡΩ ΚΟΛΙΟΓΙΩΡΓΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΚΕΚΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ - ΜΙΚΡΟΡΥΠΑΝΣΗΣ. Διπλωματική Εργασία. Άντρη Κουρούσιη

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ - ΜΙΚΡΟΡΥΠΑΝΣΗΣ. Διπλωματική Εργασία. Άντρη Κουρούσιη ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ - ΜΙΚΡΟΡΥΠΑΝΣΗΣ Διπλωματική Εργασία Διάσπαση των αντιβιοτικών σουλφαμεθοξαζόλη και τριμεθοπρίμη σε υδατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Σε έναν κόσμο όπου ο καθένας, για να κάνει τις επιλογές του, είναι απαραίτητο να καταφεύγει καθημερινά σε επιστημονικές πληροφορίες, η αναγκαιότητα παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Οι παρακάτω μικροοργανισμοί ενοχοποιούνται συχνότερα για τροφικές δηλητηριάσεις από μολυσμένα τρόφιμα: στο 2% των δημοσιευμένων περιστατικών.

Οι παρακάτω μικροοργανισμοί ενοχοποιούνται συχνότερα για τροφικές δηλητηριάσεις από μολυσμένα τρόφιμα: στο 2% των δημοσιευμένων περιστατικών. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στη δεκαετία του 1980 σε πολλές Ευρωπαϊκές και Αμερικανικές χώρες, παρατηρήθηκε μια αύξηση των περιστατικών που οφείλονταν σε μολυσμένα τρόφιμα. Αυτή η αύξηση συσχετίστηκε αρχικά με την άγνοια

Διαβάστε περισσότερα

Αναστασία Γεωργίου Φουρτίνη. Πτυχίο Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστηµίου Πειραιώς

Αναστασία Γεωργίου Φουρτίνη. Πτυχίο Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστηµίου Πειραιώς «ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ» Οι πρόσφατες εξελίξεις σχετικά µε τους Γενετικά Τροποποιηµένους Οργανισµούς και η αντιµετώπισή τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση Αναστασία Γεωργίου Φουρτίνη

Διαβάστε περισσότερα