Κέρκυρα, /2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κέρκυρα, 04-08 /2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 / 04-08- 2011"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κέρκυρα, /2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 / Στην Κέρκυρα σήμερα ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, συνεδρίασε, η Οικονομική Επιτροπή, στην αίθουσα συνεδριάσεων (ισόγειο), Σαμάρα 13 - Κέρκυρα. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.( αριθμ. Πρωτ //13692/ ), σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Σπύρου Σπυρίδων Πρόεδρος 2. Μηλιώτης Νικόλαος Αντιπρόεδρος 3. Μόσχου Αιμιλία Τακτικό Μέλος 4. Λούβρου Αλίκη Τακτικό Μέλος 5. Πουλιέζος Δημήρης Αναπληρωματικό μέλος Απουσίαζαν από την συνεδρίαση η κ. Γρουζή Τζόγια, καθώς και το αναπληρωματικό μέλος της κ. Φώτης Τσίπης, καθώς επίσης και ο κ. Φόρτες Γεράσιμος καθώς και το αναπληρωματικό μέλος κ. Βλάχος Σωτήριος και επίσης και το τακτικό μέλος κ. Κορφιάτης Ιωάννης και στην θέση του παραβρεθεί το αναπληρωματικο μέλος κ. Πουλιέζος Δημήτριος. Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείσας με την αριθμ. πρωτ. Οικ.3451/ απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ι.Ν. Κέρκυρας, Ιωάννης Λέσσης. Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπύρου Σπυρίδων κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος προτείνει τη συζήτηση θεμάτων Ε.Η.Δ, που δεν έχουν συμπεριληφθεί στην ημερησία διάταξη. Τα μέλη της επιτροπής ομόφωνα αποδέχονται την συζήτηση των θεμάτων Ε.Η.Δ.

2 ΘΕΜΑ 1 Ο : Έγκριση πρακτικών10ου και 11ου της οικονομικής επιτροπής ΠΙΝ Ο Πρόεδρος της οικονομικής Επιτροπής καταθέτει τα πρακτικά της οικονομικής επιτροπής προς έγκριση και υπογραφή. ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, κατά πλειοψηφία εγκρίνουν τα πρακτικά της οικονομικής επιτροπής. Παρών δηλώνει ο κ. Πουλιέζος για τον λόγω ότι δεν συμμετείχε στις συνεδριάσεις αυτές της οικονομικής επιτροπής. Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό /2011 ΘΕΜΑ 2 Ο : Έγκριση πρακτικού 12ου της οικονομικής επιτροπής ΠΙΝ Ο Πρόεδρος της οικονομικής Επιτροπής καταθέτει το πρακτικό της οικονομικής επιτροπής προς έγκριση και υπογραφή. ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, κατά πλειοψηφία εγκρίνουν τα πρακτικά της οικονομικής επιτροπής. Παρών δηλώνει ο κ. Πουλιέζος για τον λόγω ότι δεν συμμετείχε στις συνεδριάσεις αυτές της οικονομικής επιτροπής. Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό /2011 ΘΕΜΑ 3 Ο : Τροποποίηση της αριθ. 91-8/2011 απόφαση της οικονομικής επιτροπής ΠΙΝ. Ο Πρόεδρος της οικονομικής Επιτροπής αναπτύσσει το 3ο θέμα που έχει ως εξής: Με την απόφαση 91/8/2011 εγκρίθηκε η διεξαγωγή πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Ν.Π.Δ.Δ Ν. Ζακύνθου 2011, προϋπολογισμού ,00 ευρώ. Στο διάστημα που μεσολάβησε από την αποστολή της διακήρυξης της Οικονομικής Επιτροπής,παρέστη ανάγκη έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων για την κάλυψη άμεσων αναγκών της Π.Ε Ζακύνθου σε καύσιμα με αποτέλεσμα να παρίσταται ανάγκη μείωσης του ποσού το οποίο τελικά θα

3 δημοπρατηθεί. Το προϋπολογιζόμενο ποσό έχει ως εξής: Ποσό που αντιστοιχεί στην Π.Ε. Ζακύνθου: Πετρέλαιο θέρμανσης ,00 Βενζίνη αμόλυβδη15.000,00 Σύνολο , Ποσό διακήρυξης: Πετρέλαιο θέρμανσης ,00 Πετρέλαιο κίνησης 1.000,00 Βενζίνη ,00 Σύνολο ,00 ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, τα μέλη της Οικονομικής επιτροπής ομόφωνα εγκρίνουν την τροποποίηση της απόφασης 91-8/2011 και πλέον τα ποσά της διακήρυξης γίνονται Πετρέλαιο θέρμανσης ,00 Πετρέλαιο κίνησης 1.000,00 Βενζίνη ,00 Σύνολο ,00 ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ομόφωνα εγκρίνουν της τροποποίηση της απόφασης 91-8/2011 και πλέον τα ποσά Πετρέλαιο θέρμανσης ,00 Πετρέλαιο κίνησης 1.000,00 Βενζίνη ,00 Σύνολο ,00 Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό /2011 ΘΕΜΑ 4 Ο : Αύξηση ζωνών για περιμετρική προστασία των ψεκαζομένων περιοχών Εισηγητής ο κ. ΚαββαδΙας Γεράσιμος Δ/ντης Αγροτικής Οικονομίας Σύμφωνα με το άρθρο 2 τεχνικές προδιαγραφές της υπ αρ /6224 / διακήρυξης << ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό >> και λόγω του ότι οι περιοχές που

4 ψεκάζονται περιβάλλονται από ελαιώνες στους οποίους δεν εφαρμόζεται το πρόγραμμα δακοκτονίας, ψεκάζουμε περιμετρικά των ελαιώνων αυτών μια ζώνη ακτίνας περίπου 200 m για να αποφύγουμε τυχόν μεταφορά του δακοπληθυσμού στις προστατευόμενες περιοχές. Ο αριθμός των ελαιοδέντρων που αυξάνουμε ανά προστατευόμενη περιοχή είναι στους παρακάτω πίνακες. α) Δημοτική Ενότητα Παρελίων Αριθμός ελαιοδέντρων Αύξηση Ζώνης Σύνολο ελαιοδέντρων ζώνης ζώνης β) Δημοτική Ενότητα Παλαιοκαστριτών Αριθμός ελαιοδέντρων Αύξηση Ζώνης Σύνολο ελαιοδέντρων ζώνης ζώνης Με την αύξηση ζώνης για την Δημοτική Ενότητα Παλαιοκαστριτών απαιτείται αλλαγή του αριθμού των ελκυστήρων από 3 σε 4 και ο αριθμός των εργατών ψεκαστών από 6 σε 8. γ) Δημοτική Ενότητα Λευκιμμαίων Αριθμός ελαιοδέντρων Αύξηση Ζώνης Σύνολο ελαιοδέντρων ζώνης ζώνης δ) Δημοτική Ενότητα Μελιτειέων Αριθμός ελαιοδέντρων Αύξηση Ζώνης Σύνολο ελαιοδέντρων ζώνης ζώνης Με την αύξηση ζώνης για την Δημοτική Ενότητα Μελιτειέων απαιτείται αλλαγή του αριθμού των ελκυστήρων από 7 σε 8 και ο αριθμός των εργατών ψεκαστών από 14 σε 16. ε) Δημοτική Ενότητα Εσπερίων

5 Αριθμός ελαιοδέντρων Αύξηση Ζώνης Σύνολο ελαιοδέντρων ζώνης ζώνης Οι επόπτες Δακοκτονίας 1. Σαλβάνος Βασίλειος 2. Σουπιώνης Νικόλαος ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ομόφωνα εγκρίνουν την Αύξηση ζωνών για περιμετρική προστασία των ψεκαζομένων περιοχών α) Δημοτική Ενότητα Παρελίων Αριθμός ελαιοδέντρων Αύξηση Ζώνης Σύνολο ελαιοδέντρων ζώνης ζώνης β) Δημοτική Ενότητα Παλαιοκαστριτών Αριθμός ελαιοδέντρων Αύξηση Ζώνης Σύνολο ελαιοδέντρων ζώνης ζώνης Με την αύξηση ζώνης για την Δημοτική Ενότητα Παλαιοκαστριτών απαιτείται αλλαγή του αριθμού των ελκυστήρων από 3 σε 4 και ο αριθμός των εργατών ψεκαστών από 6 σε 8. γ) Δημοτική Ενότητα Λευκιμμαίων Αριθμός ελαιοδέντρων ζώνης Αύξηση Ζώνης Σύνολο ελαιοδέντρων ζώνης

6 δ) Δημοτική Ενότητα Μελιτειέων Αριθμός ελαιοδέντρων Αύξηση Ζώνης Σύνολο ελαιοδέντρων ζώνης ζώνης Με την αύξηση ζώνης για την Δημοτική Ενότητα Μελιτειέων απαιτείται αλλαγή του αριθμού των ελκυστήρων από 7 σε 8 και ο αριθμός των εργατών ψεκαστών από 14 σε 16. ε) Δημοτική Ενότητα Εσπερίων Αριθμός ελαιοδέντρων Αύξηση Ζώνης Σύνολο ελαιοδέντρων ζώνης ζώνης Οι επόπτες Δακοκτονίας 3. Σαλβάνος Βασίλειος 4. Σουπιώνης Νικόλαος Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό /2011 ΘΕΜΑ 5 Ο :Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης ειδικού συνεργείου καθαρισμού κτιρίων για τις υπηρεσίες της έδρας της Περιφέρειας και της Π.Ε Κέρκυρας για το έτος 2011 προϋπολογισμού ,00 με Φ.Π.Α Ο Πρόεδρος της οικονομικής Επιτροπής καταθέτει το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/ «Ανάδειξης ειδικού συνεργείου καθαρισμού κτιρίων για τις υπηρεσίες της έδρας της Περιφέρειας και της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31/12/2011, προϋπολογιζομένης αξίας τριάντα χιλιάδων ευρώ ( ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.» Σήμερα την 02 Αυγούστου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε

7 συνεδρίαση η Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης, που συστήθηκε με την υπ αριθμ. οικ /5791/ Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να αξιολογήσει τις τεχνικές και οικονομικές προσφορές του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορέςκαι κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, που προκηρύχθηκε από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων με την υπ αριθμ. οικ /13077/ διακήρυξη με θέμα «Ανάδειξη ειδικού συνεργείου καθαρισμού κτιρίων για τις υπηρεσίες της έδρας της Περιφέρειας και της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31/12/2011, προϋπολογιζομένης αξίας τριάντα χιλιάδων ευρώ ( ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.». Στην επιτροπή παρευρέθησαν τα εξής μέλη: 1. Κένταρχος Νικόλαος, Πρόεδρος 2. Κόνταρη Παναγοπούλου Αικατερίνη 3. Χρυσικοπούλου Αλεξάνδρα 4. Παπαβλασόπουλος Γεώργιος Απουσίαζε το 5 ο κύριο μέλος της Επιτροπής και η αναπληρώτριά του λόγω ανειλημμένων υπηρεσιακών υποχρεώσεων. Η Επιτροπή μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής των προσφορών του διαγωνισμού για την ανάδειξη ειδικού συνεργείου καθαρισμού κτιρίων, προχώρησε στη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έλαβε το λόγο και είπε στα μέλη της Επιτροπής ότι στην τηρηθείσα από το Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού κατάσταση παραλαβής προσφορών κατατέθηκαν οι παρακάτω προσφορές: 1. Μ.Βραχλιώτης & Σία ΕΕ (Corfu Cleaning) 2. Βαβούλης Στ.Ιωάννης (Εντομοτεχνική) 3. Κορακιανίτη Ελένη & Σία ΕΕ (MCS Cleaning Services) Στη συνέχεια, όπως προβλέπεται από την διακήρυξη, μονογραφήθησαν, από τα μέλη της επιτροπής, όλοι οι κυρίως φάκελοι. Κατόπιν, έγινε αποσφράγιση των κυρίως φακέλων με τις προσφορές και μονογραφήθησαν όλοι οι επιμέρους φάκελοι για κάθε προσφορά από τα μέλη της Επιτροπής. Στη συνέχεια, ανοίχτηκαν με σειρά οι φάκελοι με την ένδειξη «Δικαιολογητικά» για κάθε προσφέροντα και μονογραφήθησαν τα δικαιολογητικά φύλλο φύλλο. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών τοποθετήθηκαν σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο που μονογραφήθηκε από τα μέλη της Επιτροπής. Η Επιτροπή μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών έκανε τις παρακάτω διαπιστώσεις:

8 Α) Μ.Βραχλιώτης & Σία ΕΕ Κατέθεσε εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού 1500 ευρώ, η οποία καλύπτει τη συμμετοχή της στο διαγωνισμό σύμφωνα με τη διακήρυξη. Στα υπόλοιπα δικαιολογητικά δεν διαπιστώθηκαν ελλείψεις. Β) Βαβούλης Στ.Ιωάννης Δεν κατέθεσε εγγυητική επιστολή στο φάκελο δικαιολογητικών. Στα υπόλοιπα δικαιολογητικά δεν διαπιστώθηκαν ελλείψεις. Γ) Κορακιανίτη Ελένη & Σία ΕΕ Κατέθεσε εγγυητική ποσού συμμετοχής, ποσού 1500 ευρώ, η οποία καλύπτει την συμμετοχή της στο διαγωνισμό σύμφωνα με τη διακήρυξη. Στα υπόλοιπα δικαιολογητικά δεν διαπιστώθηκαν ελλείψεις. Δικαιολογητικά Εταιρείες Υπεύθυνη δήλωση Εγγυητική επιστολή συμμετοχής Απόσπασμα ποινικού μητρώου Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής Πιστοποιητικά ασφαλιστικής - φορολογικής ενημερότητας Βεβαίωση οικείου Επιμελητηρίου για την εγγραφή τους Υπόλοιπα δικαιολογητικά 1) Μ.Βραχλιώτης & Σία ΕΕ 2) Βαβούλης Στ.Ιωάννης - 3) Κορακιανίτη Ελένη & Σία ΕΕ Στη συνέχεια, η Επιτροπή προέβη στο άνοιγμα των φακέλων των τεχνικών προσφορών και μονογραφήθησαν οι υποφάκελοι των τεχνικών προσφορών για κάθε προσφέροντα. Έπειτα ανοίχτηκαν οι υποφάκελοι με τις ενδείξεις «Πρωτότυπο» και «Αντίγραφο», ελέγχθηκαν και μονογραφήθησαν όλα τα στοιχεία των τεχνικών προσφορών. Μετά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: Α) Μ.Βραχλιώτης & Σία ΕΕ

9 Κατέθεσε τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά για την τεχνική προσφορά. Β) Βαβούλης Στ.Ιωάννης Κατέθεσε τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά για την τεχνική προσφορά. Γ) Κορακιανίτη Ελένη & Σία ΕΕ Δεν κατέθεσε δικαιολογητικά για καλαθοφόρο ΜΕ και για καροτσίδα. Τεχνική προσφορά προδιαγραφές και αποδεικτικά Εταιρείες ISO Τεχνικός εξοπλισμός Προσωπικό Απορρυπαντικά Εμπειρία 1) Μ.Βραχλιώτης & Σία ΕΕ 2) Βαβούλης Στ.Ιωάννης Δεν έχει καλαθοφόρο ΜΕ 3) Κορακιανίτη Ελένη & Σία ΕΕ Δεν έχει καροτσίδα, δεν έχει καλαθοφόρο ΜΕ Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών των Β) Βαβούλη Στ.Ιωάννη και Γ) Κορακιανίτη Ελένη & Σία ΕΕ προέκυψαν ουσιώδεις ελλείψεις σε υποχρεωτικά δικαιολογητικά, δηλαδή για τον Β) απουσία εγγυητικής επιστολής συμμετοχής και αποδεικτικών κατοχής καλαθοφόρου ΜΕ και για τον Γ) απουσία αποδεικτικών κατοχής καλαθοφόρου ΜΕ και καροτσίδας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των τεχνικών προσφορών, η Επιτροπή προχώρησε και στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών. Μονογραφήθηκε ο φάκελος που περιείχε όλες τις οικονομικές προσφορές, ανοίχτηκε και στη συνέχεια ανοίχτηκε ο φάκελος του 1 ου συμμετέχοντα, καθότι λόγω των ελλείψεων των άλλων δύο δεν μπορούν να ανοιχτούν οι οικονομικές τους προσφορές.

10 Μονογραφήθηκαν οι υποφάκελοι και οι προσφορές φύλλο φύλλο και διαβάστηκε η οικονομική προσφορά της Μ.Βραχλιώτης & Σία ΕΕ: Α) Μ.Βραχλιώτης & Σία ΕΕ Η προσφερόμενη τιμή ήταν ευρώ χωρίς ΦΠΑ (5990,10 ευρώ με ΦΠΑ) μηνιαίως, και η προσφορά ήταν σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού. Μετά την αξιολόγηση των ανωτέρω προσφορών, η Επιτροπή εισηγείται την κατακύρωση του διαγωνισμού για την ανάδειξη ειδικού συνεργείου καθαρισμού κτιρίων για τις υπηρεσίες της έδρας της Περιφέρειας και της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31/12/2011, στην εταιρεία Μ.Βραχλιώτης & Σία ΕΕ. ΜΕΛΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ Κένταρχος Νικόλαος, Πρόεδρος Παναγοπούλου Αικατερίνη Κόνταρη Χρυσικοπούλου Αλεξάνδρα Παπαβλασόπουλος Γεώργιος ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ομόφωνα κατακυρώνουν τον διαγωνισμό για την ανάδειξη ειδικού συνεργείου καθαρισμού κτιρίων για τις υπηρεσίες της έδρας της Περιφέρειας και της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31/12/2011, στην εταιρεία Μ.Βραχλιώτης & Σία ΕΕ. Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό /2011 ΘΕΜΑ 6: Έγκριση Μετακινήσεων Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων».

11 Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Σπυρίδων Σπύρου ΕΙΣΗΓΗΣΗ Παρακαλώ όπως εγκρίνετε δαπάνη για το κόστος μετακίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης που προήλθε από τη μετακίνηση του Περιφερειάρχη που έγινε ή θα γίνει για υπηρεσιακές ανάγκες της Περιφέρειας ως ακολούθως: 20-21/07/2011 : ΚΕΡΚΥΡΑ ΑΘΗΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑ Μετάβαση στην Αθήνα για συνάντηση και ενημέρωση στο Υπουργείο Οικονομικών για θέματα ΕΣΠΑ Η ΠΙΝ θα καλύψει τα έξοδα της μετακίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης από τις σχετικές πιστώσεις της ΠΙΝ. Ημέρα αναχώρησης: 20/07/ ΚΕΡΚΥΡΑ - ΑΘΗΝΑ - Αεροπορικώς 21/07/ ΑΘΗΝΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ Αεροπορικώς ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ομόφωνα εγκρίνουν το κόστος μετακίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης που προήλθε από τη μετακίνηση του Περιφερειάρχη που έγινε ή θα γίνει για υπηρεσιακές ανάγκες της Περιφέρειας ως ακολούθως: 20-21/07/2011 : ΚΕΡΚΥΡΑ ΑΘΗΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑ Μετάβαση στην Αθήνα για συνάντηση και ενημέρωση στο Υπουργείο Οικονομικών για θέματα ΕΣΠΑ Η ΠΙΝ θα καλύψει τα έξοδα της μετακίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης από τις σχετικές πιστώσεις της ΠΙΝ. Ημέρα αναχώρησης: 20/07/ ΚΕΡΚΥΡΑ - ΑΘΗΝΑ - Αεροπορικώς 21/07/ ΑΘΗΝΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ Αεροπορικώς Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό /2011 ΘΕΜΑ 7 Ο : Έγκριση Δαπάνης για ενοικίαση αίθουσας και παράθεση coffee break στα πλαίσια του 12 ου & 13 ου Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων».

12 Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Σπυρίδων Σπύρου ΕΙΣΗΓΗΣΗ Στα πλαίσια της διεξαγωγής του 12 ου & 13 ου Περιφερειακού Συμβουλίου που θα γίνουν το Σάββατο 23 & την Κυριακή 24 Ιουλίου 2011, και καθώς συντρέχουν λόγοι που καθιστούν αδύνατη τη διεξαγωγή των Περιφερειακών Συμβουλίων στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - ΠΕ Κέρκυρας, σύμφωνα και με σχετικό έγγραφο του Προέδρου, προβήκαμε σε ενοικίαση αίθουσας. Η τιμή ενοικίου της αίθουσας και για τις 2 μέρες ανέρχεται στο ποσό των 500 (πεντακοσίων ευρώ). Η ανωτέρω δαπάνη έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της ΥΔΕ Κέρκυρας με αριθμό 235. Κατά τη διάρκεια των Περιφερειακών Συμβουλίων έγινε προμήθεια ποτών (καφέ, χυμό) και σνακ για 60 άτομα (coffe break). Δαπάνη ύψους: 600 χ 2 = 1200 (χιλίων διακοσίων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η ανωτέρω δαπάνη έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της ΥΔΕ Κέρκυρας με αριθμό 247. Παρακαλούμε για την έγκριση σας. ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ομόφωνα εγκρίνουν Τις παραπάνω δαπάνες Η τιμή ενοικίου της αίθουσας και για τις 2 μέρες ανέρχεται στο ποσό των 500 (πεντακοσίων ευρώ). Η ανωτέρω δαπάνη έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της ΥΔΕ Κέρκυρας με αριθμό 235. Κατά τη διάρκεια των Περιφερειακών Συμβουλίων έγινε προμήθεια ποτών (καφέ, χυμό) και σνακ για 60 άτομα (coffe break). Δαπάνη ύψους: 600 χ 2 = 1200 (χιλίων διακοσίων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η ανωτέρω δαπάνη έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της ΥΔΕ Κέρκυρας με αριθμό 247. Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό /2011 ΘΕΜΑ 8 Ο : Ορισμός Δικηγόρου Π.Ε Λευκάδος

13 Ο πρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής καταθέτει την εισήγηση στα μέλη της οικονομικής επιτροπής. Που έχει ως εξής: Με την υπ αριθ απόφαση 12/ της Β Νομαρχιακής Επιτροπής της πρώην Ν.Α Λευκάδας. Ορίστηκε η δικηγορική εταιρεία Φλογαιτής και Συνεργάτες να εκπροσωπήσουν την πρώην Ν.Α Λευκάδας ενώπιων του συμβουλίου της επικρατείας κατά την δικάσιμο της ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ αναβολής δικάσιμο κατά την εκδίκαση της από και με αριθμό κατάθεσης 7675/2008 αίτησης ακύρωσης της ΜΑΡΙΝΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Ε κατά της πρώην Ν.Α Λευκάδας. Η ανωτέρω υπόθεση ορίστηκε να συζητηθεί μετά από αναβολή κατά την δικάσιμο της 31 ης Μαιου Ωστόσο, η ανωτέρω απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής δεν όριζε συγκεκριμένο δικηγόρο αλλά γενικώς δικηγορική εταιρεία, η οποία ανάθεσε την υπόθεση στον δικηγόρο Απόστολο Σινη, συνεργαζόμενο δικηγόρο και όχι μέλος της εταιρέιας. Σημειώνεται ότι τα μέλη της δικηγορικής εταιρείας για τα οποία ίσχυε το πρακτικό αδυνατούσαν να παρασταθούν κατά την ανωτέρω δικάσιμο. Ο κ. Σίνης παραστάθηκε κατά την δικάσιμο για λογαριασμό πλέον της Π.Ι.Ν,προκειμένου να μην δικαστεί η υπόθεση ερήμην, πλην όμως απαιτείται να προσκομίσει νέα απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που να εγκρίνει την παράσταση του και την εκπροσώπηση της Π.Ι.Ν Για τους λόγους αυτούς παρακαλούμε να διαβιβαστεί το σχετικό αίτημα στην αρμόδια Οικονομική Επιτροπή,ώστε να εγκριθεί η εκπροσώπηση της Π.Ι.Ν από τον δικηγόρο Αθηνών κ. Αποστόλο Σίνη, και ιδίως να εγκριθεί η παράσταση του κατά την δικάσιμο της και η κατάθεση υπομνήματος καθώς και κάθε άλλη αναγκαία ενέργεια για τη ολοκλήρωση της εντολής. ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ομόφωνα εγκρίνουν την εκπροσώπηση της Π.Ι.Ν από τον δικηγόρο Αθηνών κ. Αποστόλο Σίνη, και ιδίως να εγκριθεί η παράσταση του κατά την δικάσιμο της και η κατάθεση υπομνήματος καθώς και κάθε άλλη αναγκαία ενέργεια για τη ολοκλήρωση της εντολής. Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό /2011 ΘΕΜΑ:9 ΣΧΕΤ.: Έγκριση 2 ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης "Λιμάνι Ιθάκης" α. Το υπ αρ. 9574/3121/ έγγραφό μας β. Το υπ αρ /4740/ έγγραφό μας Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή, βάσει των παρακάτω διατάξεων:

14 1. Σύμφωνα με το άρθρο 9 5 του Π.Δ. 194/79 (εκτελεστικού του Ν.716/77 διατάγματος περί μελετών) ο Συγκριτικός Πίνακας και το κείμενο των επερχόμενων στη σύμβαση μεταβολών εγκρίνονται από το όργανο του εργοδότη που έχει το δικαίωμα ανάθεσης της μελέτης μετά γνώμη του αρμόδιου Συμβουλίου. Η ως άνω μελέτη ανατέθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.716/77 και του εκτελεστικού Π.Δ.194/74 με τις υπ αρ. 254/2000 και 93/2001 πράξεις της τότε Νομαρχιακής Επιτροπής της Ν.Α. Κεφ/νίας & Ιθάκης και εκπονείται βάσει της από σύμβασης εκπόνησης μελέτης, μεταξύ του Προέδρου της τότε Νομαρχιακής Επιτροπής της Ν.Α. Κεφ/νίας και Ιθάκης (καλούμενος στη σύμβαση "εργοδότης") και της αναδόχου σύμπραξης (καλούμενη στη σύμβαση "μελετητής"). Με την υπ αρ. 3/2005 απόφαση του τότε Νομαρχιακού Συμβουλίου Κεφ/νίας & Ιθάκης καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες των συσταθησών τότε Α και Β Νομαρχιακών Επιτροπών. Μεταξύ άλλων στην Α Νομαρχιακή Επιτροπή αποδόθηκε η αρμοδιότητα ιβ (μελέτη, κατασκευή και συντήρηση έργων) του άρθρου 49 1 του Κώδικα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Με την υπ αρ. 2/2007 απόφαση του τότε Νομαρχιακού Συμβουλίου Κεφ/νίας & Ιθάκης, ανανεώθηκε προσωρινά η ισχύ των αρμοδιοτήτων των Α και Β Νομαρχιακών Επιτροπών. Με την υπ αρ. 116/2007 απόφαση του τότε Νομαρχιακού Συμβουλίου Κεφ/νίας & Ιθάκης μετονομάστηκε η Α Νομαρχιακή Επιτροπή σε Νομαρχιακή Επιτροπή Υποδομών & Δημόσιων Έργων και αποδόθηκε η αρμοδιότητα ιβ (μελέτη, κατασκευή και συντήρηση έργων) του άρθρου 49 1 του Κώδικα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για τους τομείς των αρμοδιοτήτων της (υποδομές, δημόσια έργα, οδικό δίκτυο, μεταφορές σχεδιασμός, μελέτη, κατασκευή, συντήρηση). Με βάση όλα τα παραπάνω, εργοδότης και αρμόδιο όργανο για την ανάθεση των μελετών ήταν οι εκάστοτε Νομαρχιακές Επιτροπές, με τελευταία τη Νομαρχιακή Επιτροπή Υποδομών & Δημόσιων Έργων. Βάσει του άρθρου 282 1α του Ν. 3852/2010, οι αρμοδιότητες της Νομαρχιακής Επιτροπής Υποδομών & Δημόσιων Έργων της πρώην Ν.Α. Κεφαλληνίας & Ιθάκης ασκούνται πλέον από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών. 2. ΕΙΣΗΓΗΣΗ Έχοντας υπ όψιν: 1. Την από σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης «Λιμάνι Ιθάκης» μεταξύ της τότε Νομαρχιακής Επιτροπής της Ν.Α. Κεφαλληνίας & Ιθάκης και της αναδόχου σύμπραξης μελετητών. 2. Το Ν. 716/77 και το εκτελεστικό Π.Δ. 194/79 και ιδίως το άρθρο 9 αυτού. Και επειδή: 1. Η μελέτη "Λιμάνι Ιθάκης" περιλαμβάνει δύο διακεκριμένα τεχνικά αντικείμενα, όπως καθορίστηκαν στο Προγραμματικό Σχέδιο της μελέτης. Τη μελέτη του λιμένα Πισαετού και τη μελέτη του λιμένα

15 Βαθέως, ως αλληλοσυμπληρούμενα έργα ενός ενιαίου ακτοπλοϊκού σχεδιασμού της νήσου Ιθάκης. 2. Με την υπ αρ. 27/2010 απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Υποδομών και Δημόσιων Έργων της τότε Ν.Α. Κεφ/νίας & Ιθάκης, αποφασίστηκε η διακοπή της μελέτης ως προς το αντικείμενο του λιμένα Βαθέως. Έχει εκπονηθεί το στάδιο Ι (προγραμματικό σχέδιο), το οποίο όμως δεν έγινε δεκτό από την ΕΣΑΛ. 3. Με τις υπ αρ. 37/2009 και 72/2010 αποφάσεις της Νομαρχιακής Επιτροπής Υποδομών και Δημόσιων Έργων της τότε Ν.Α. Κεφ/νίας & Ιθάκης, εγκρίθηκαν τα τελευταία στάδια της μελέτης ως προς το αντικείμενο του λιμένα Πισαετού. 4. Η τελική οριοθέτηση του συνολικού αντικειμένου της μελέτης καθώς και οι αλλαγές στο Φ.Π.Α. καθιστούν αναγκαία την κατάρτιση και έγκριση του 2 ου Συγκριτικού Πίνακα. 5. Ο 2 ος Συγκριτικός Πίνακας καταρτίστηκε από την υπηρεσία μας και κοινοποιήθηκε στον εκπρόσωπο της αναδόχου σύμπραξης με το [α] σχετικό, ο οποίος τον επέστρεψε υπογεγραμμένο δίχως αντιρρήσεις. 6. Ο 2 ος Συγκριτικός Πίνακας εισήχθη για γνωμοδότηση το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της ΠΕ Κεφαλληνίας με το [β] σχετικό και έλαβε θετική γνωμοδότηση (2 ο πρακτικό της 6 ης Μαΐου 2011 συνεδρίασης, θέμα 1 ο ). Εισηγούμεθα: 1. Την έγκριση του 2 ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης "Λιμάνι Ιθάκης" στο ποσό των ,23 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Η συνολική επί έλλατον δαπάνη που προκύπτει σε σχέση με τον 1 ο Συγκριτικό Πίνακα ανέρχεται στο ποσό των ,68. ΑΠΟΦΑΣΗ 1.Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ομόφωνα εγκρίνουν Την έγκριση του 2 ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης "Λιμάνι Ιθάκης" στο ποσό των ,23 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Η συνολική επί έλλατον δαπάνη που προκύπτει σε σχέση με τον 1 ο Συγκριτικό Πίνακα ανέρχεται στο ποσό των ,68. Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό /2011 ΘΕΜΑ1Ο : Έγκριση κατάρτισης των όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας που θα αφορά την Εξειδίκευση στόχων και κατευθύνσεων αναπτυξιακής πολιτικής και συγκοινωνιακής σύνδεσης των μικρών νησιών Π.Ι.Ν. Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε

16 εκτέλεση της 1γ του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο η Ο.Ε. έχει την αρμοδιότητα να καταρτίζει τους όρους, να συντάσσει τις διακηρύξεις, να διεξάγει και κατακυρώνει κάθε μορφή δημοπρασιών και διαγωνισμών και να συγκροτεί τις επιτροπές διεξαγωγής αυτών εφαρμοζομένων των σχετικών διατάξεων του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων». Σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 μια από τις βασικές αρμοδιότητες της Περιφέρειας αφορά τον τομέα του περιφερειακού αναπτυξιακού σχεδιασμού, του προγραμματισμού, της υλοποίησης των σχετικών με αυτόν δράσεων και της παρακολούθησης της αναπτυξιακής πορείας της Περιφέρειας. Η ανάπτυξη αυτή είναι βέβαιο ότι πρέπει να γίνει ισότιμα λαμβανομένου υπόψη των πληθυσμιακών, πολιτισμικών αλλά και των γεωγραφικών της δεδομένων. Στις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της Περιφέρειάς μας πέραν των τεσσάρων μεγάλων νήσων, που αποτελούν και Περιφερειακές Ενότητες, περιλαμβάνονται επίσης άλλα 7 μικρά νησιά που έχουν την ανάγκη ευρύτερης στήριξης και ξεχωριστό αναπτυξιακό σχεδιασμό. Για το σκοπό αυτό ο Περιφερειάρχης μεταβίβασε σε Αντιπεριφερειάρχη αρμοδιότητες του που αφορούν την εξειδίκευση των στόχων και των κατευθύνσεων της αναπτυξιακής πολιτικής των μικρών νησιών και της συγκοινωνιακής τους σύνδεσης. Για να καταστούν αυτά εφικτά προϋποθέτουν σχεδιασμό και εφαρμογή μακρόπνοης στρατηγικής που θα πρέπει να ενσωματωθεί στο συνολικό περιφερειακό αναπτυξιακό σχεδιασμό. Επειδή ο αναγκαίος αυτός σχεδιασμός έχει ιδιαίτερες δυσκολίες που απαιτούν εξειδικευμένη γνώση, το δε στελεχιακό δυναμικό μας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο σύνολο των απαιτούμενων ενεργειών, προκύπτει ανάγκη για την υποβοήθηση των υπηρεσιών μας από εξωτερικό συνεργάτη. Κατόπιν αυτών Έχοντας υπ όψη: 1. Την 96-10/ απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Ι.Ν. με την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση και η χρηματοδότηση της δράσης του θέματος από πιστώσεις ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΔΡΑΣΕΙΣ) με προϋπολογισμό ,00 (με Φ.Π.Α.) με Κ.Α.Ε Την 1α του άρθρου 28 του Ν. 3669/2008 σύμφωνα με το οποίο επιτρέπεται η απευθείας ανάθεση μέχρι του ποσού που καθορίζεται κάθε φορά σύμφωνα με τις διατάξεις της 1 του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 (Α 247) 3. Την υπ αρ /739/ (ΦΕΚ 1291/ ) απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών Περί αυξήσεως των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 1 του Ν. 2362/1995 σύμφωνα με την οποία το ποσό για εκτέλεση έργου με πρόχειρο διαγωνισμό ανέρχεται στα ,00 χωρίς Φ.Π.Α. ή ,00 με Φ.Π.Α. 4. Το γεγονός ότι η δαπάνη της συγκεκριμένης δράσης των ,00 περιέχεται στην περίπτωση της παραπάνω απόφασης 5. Την υπ αρ /10164/ ανάληψη υποχρέωσης

17 Ε ι σ η γ ο υ μ ε θ α Την έγκριση κατάρτισης των όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας που θα αφορά την Εξειδίκευση στόχων και κατευθύνσεων αναπτυξιακής πολιτικής και συγκοινωνιακής σύνδεσης των μικρών νησιών Π.Ι.Ν.. ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ομόφωνα εγκρίνουν Την έγκριση κατάρτισης των όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας που θα αφορά την Εξειδίκευση στόχων και κατευθύνσεων αναπτυξιακής πολιτικής και συγκοινωνιακής σύνδεσης των μικρών νησιών Π.Ι.Ν.. : Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό /2011 ΘΕΜΑ11 Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «Κατασκε κιβωτοειδούς οχετού στο ρέμα «Σχισμένο αυλάκι» Σιμωτάτων, Δήμου Λειβαθούς» αναδόχου: «ΠΛΑΤΕΙΕΣ Α.Ε.» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ιλ. Τζανετάτου Πολιτικός Μηχ/κός, Δντής Τεχν. Έργων Π.Ε. Κεφ/νίας Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 186/1996 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Πρ/νης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση. 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 με Φ.Π.Α. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚ. ΜΕΛ. : ΔΤΥ/ΟΙΚ 4520/ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Κ.Α.Π.: ΚΑΕ & ΗΜΕΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 26/10/2010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ/: 194/ απόφαση της Ν.Ε. της Ν.Α Κέφαλληνίας & Ιθάκης ΕΚΠΤΩΣΗ : 29,12% ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : ,72 μαζί με Φ.Π.Α. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :

18 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ (Τ.Ε.Ε./ΟΙΚ 5607/ ) ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού ανοίγματος 6,00μ Χ 5,00μ, κατασκευή τεχνικών εισόδου και εξόδου, μεταβατικά επιχώματα τεχνικού, κατασκευή οδοστρωσίας και ασφαλτοτάπητα και τοποθέτηση στηθαίων διαγράμμισης ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Έχουν εκτελεστεί εργασίες καθαρισμού & εκσκαφών ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Η σύμβαση ισχύει ως συμφωνητικό, ήτοι ,72 με Φ.Π.Α. Δεν έχει συνταχθεί έως σήμερα Α.Π.Ε. 2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο ανάδοχος με το υπ αρ. πρωτ /7660/ έγγραφό του αιτείται παράταση προθεσμίας κατά εξήντα (60) ημέρες, ήτοι έως , προκειμένου, να ολοκληρώσει τις υπολειπόμενες από την μελέτη εργασίες, επειδή δυσμενείς καιρικές συνθήκες και συγκεκριμένα μεγάλα ύψη βροχόπτωσης με εμφάνιση μεγάλης έντασης βροχής σε μικρή διάρκεια που ευνοεί πλημμυρικά φαινόμενα στα φυσικά δίκτυα απορροής (ρέματα), δεν του επέτρεψαν να εκτελέσει και να ολοκληρώσει τις προβλεπόμενες από τη μελέτη εργασίες εντός του συμβατικού χρόνου. Κατόπιν αυτών και λαβόντες υπ όψη : 1. Tα προβλεπόμενα του άρθρου 48 Ν. 3669/2008 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου. 2. Το γεγονός ότι τη χειμερινή περίοδο εκτελέστηκαν εργασίες εκσκαφών και υποβίβασης της στάθμης προκειμένου να εξασφαλίζεται η ομαλή ροή του ρέματος για κίνδυνο πλημμύρας και για να είναι δυνατή η εκτέλεση του τεχνικού, αλλά οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες (συνεχείς βροχές με μεγάλη ένταση) που επικρατούσαν κατά τη χειμερινή περίοδο στη θέση του έργου ήταν αποτρεπτικές για την κατασκευή του οχετού, λόγω ότι επειδή ο οχετός χωροθετείται από την μελέτη εντός του ενεργού ρέματος «Σχισμένο Αυλάκι». Μάλιστα κατά τη διάρκεια του χειμώνα παρατηρήθηκαν μεγάλου μεγέθους πλημμυρικά φαινόμενα και ενδεχόμενα πλημμυρικά φαινόμενα κατά την διάρκεια των εργασιών κατασκευής του οχετού θα έθεταν σε κίνδυνο την ασφάλεια των εργαζομένων

19 3. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα του αναδόχου του για τους ανωτέρω λόγους. Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α την χορήγηση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στο ρέμα «Σχισμένο αυλάκι» Σιμωτάτων, Δήμου Λειβαθούς», αναδόχου «ΠΛΑΤΕΙΕΣ Α.Ε.» κατά εξήντα (60) ημέρες, ήτοι μέχρι την , χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης. ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ομόφωνα εγκρίνουν την χορήγηση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στο ρέμα «Σχισμένο αυλάκι» Σιμωτάτων, Δήμου Λειβαθούς», αναδόχου «ΠΛΑΤΕΙΕΣ Α.Ε.» κατά εξήντα (60) ημέρες, ήτοι μέχρι την , χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης. Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό /2011 ΘΕΜΑ 12 Ο Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου:«αντιμετωπιση ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΩΝ», προϋπολογισμού ,00. Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε εκτέλεση της 1γ του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο η Ο.Ε. έχει την αρμοδιότητα να καταρτίζει τους όρους, να συντάσσει τις διακηρύξεις να διεξάγει και κατακυρώνει κάθε μορφή δημοπρασιών και διαγωνισμών εφαρμοζομένων των σχετικών διατάξεων του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων». 1.ΙΣΤΟΡΙΚΟ

20 1.11 Το έργο «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΩΝ» προϋπολογισμού ,00, χρηματοδοτείται από τις διατεθείσες πιστώσεις Κ.Α.Π.- ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ. 1.2 Με την υπ αριθ / απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου της Ν.Α. Κερκύρας και την 67-7/2011 απόφαση του Π.Σ. της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων εγκρίθηκε η κατασκευή του εν λόγω έργου και η διάθεση της σχετικής πίστωσης. 1.3 Η έγκριση της μελέτης του έργου έγινε με την ΟΙΚ / απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας και η έγκριση τευχών δημοπράτησης και η κατάρτιση όρων διακήρυξης έγινε με την υπ αριθμόν 74 απόφαση του Πρακτικού Νο6/ της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. 1.4 Την διεξήχθη ο διαγωνισμός δια ανοιχτής δημοπρασίας με το σύστημα του άρθρου 29 του Ν. 3669/2008. Στο διαγωνισμό συμμετείχαν οκτώ (8) διαγωνιζόμενοι. Τα προσφερόμενα ποσοστά έκπτωσης κυμάνθηκαν από 6,00% έως 52,00%.Από τον διαγωνισμό απορρίφθηκαν α)ο ΡΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ διότι στην υπεύθυνη δήλωση που βεβαιώνεται η ακρίβεια των φωτοαντιγράφων δεν αναφέρεται η βεβαίωση της ΠΕΣΕΔΕ και β)η εταιρεία ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. διότι δεν υπέβαλε υπεύθυνη δήλωση για να καλύψει τις απαιτήσεις της παρ.2 του άρθρου 22 της διακήρυξης καθώς και υπεύθυνη δήλωση που αφορά τα πρόσωπα που απασχολεί με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Πρώτη μειοδότρια αναδείχθηκε η εταιρεία Σ.ΞΕΠΑΠΑΔΕΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης 52,00%. 1.5 Την με σχετική ανακοίνωση στον πίνακα ανακοινώσεων της

21 Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Κ. της Προέδρου της Επιτροπής, γνωστοποιήθηκε στους διαγωνιζόμενους το προσωρινό αποτέλεσμα του διαγωνισμού, μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος της εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής όλων των διαγωνιζομένων, σύμφωνα με την υπ αρ. πρωτ. Δ17γ/9/154/ΦΝ437 Εγκύκλιο 17 του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. Έπειτα από την διαπίστωση της εγκυρότητάς τους, ολοκληρώθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας και καθορίστηκε η πενθήμερη προθεσμία υποβολής ενστάσεων, μέχρι την Δευτέρα εντός της οποίας δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση. 1.6 Η Ε.Δ. με το πρακτικό της, το οποίο διαβίβασε στην Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας την εισηγείται την ανάθεση του έργου στην ανωτέρω διαγωνιζόμενη εταιρεία Σ.ΞΕΠΑΠΑΔΕΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. εφόσον κάλυπτε τις προϋποθέσεις συμμετοχής της στο διαγωνισμό και προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή. 2.ΕΙΣΗΓΗΣΗ Έχοντας υπόψη: 2.1 Την σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού 2.2 Την παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν. 3669/08 σύμφωνα με την οποία η ανάθεση κατασκευής των δημοσίων έργων γίνεται υποχρεωτικά στην εργοληπτική επιχείρηση, η οποία προσέφερε την χαμηλότερη τιμή, υπό τον όρο ότι καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής της στο διαγωνισμό. 2.3 Την παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 3669/08, σύμφωνα με την οποία η Πρ/νη Αρχή πριν τη σύναψη της σύμβασης ζητεί από την εργοληπτική επιχείρηση ή κοινοπραξία που αναδείχθηκε μειοδότης, τάσσοντας προθεσμία δέκα (10) ημερών να προσκομίσει εκ νέου επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά συμμετοχής που προσκομίστηκαν στο διαγωνισμό και έχει τυχόν λήξει ο χρόνος ισχύος

22 τους επιπλέον δε, σε κάθε περίπτωση, πιστοποιητικό περί μη κηρύξεως σε πτώχευση, εκκαθάριση και αναγκαστική διαχείριση (με χρόνο έκδοσης μετά τη σχετική πρόσκληση της υπηρεσίας). 2.4 Το άρθρο 27 του Ν. 3669/08 περί έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την Προϊσταμένη Αρχή. Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α 1. Την ανάδειξη της εταιρείας Σ.ΞΕΠΑΠΑΔΕΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. σε μειοδότρια στο έργο: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΩΝ» με την παρ αυτής προσφερθείσα έκπτωση 52,00%. 2. Την σύναψη σύμβασης με την μειοδότρια υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσει εντός 10 ημερών από την σχετική πρόσκληση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 του Ν.3669/08. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ:«ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 Ευρώ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ(άρθρο 29 του Ν.3669/2008) Οι παρακάτω υπογράφοντες: ΠΡΑΚΤΙΚΟ

23 1. ΑΣΩΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ Πολ/κός Μηχ/κός ΤΕ της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Κ., ως πρόεδρος 2. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ ΜΑΡΙΝΑ Πολ/κός Μηχ/κός ΤΕ της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Κ. 3. ΓΡΑΝΑ ΙΩΑΝΝΑ Πολ/κός Μηχ/κός ΤΕ της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Κ. οι οποίοι αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ αριθμόν πρωτ. ΟΙΚ / απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και έχοντας υπόψη τον Ν.3669/2008 «Περί κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» προβήκαμε στις παρακάτω ενέργειες: 1. Την ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30, συνήλθαμε σε δημόσια συνεδρίαση στα γραφεία της Δ/νσης Τεχν. Έργων Π.Ε. Κέρκυρας για την διεξαγωγή του διαγωνισμού του έργου της επικεφαλίδας. Προσήλθαν και επέδωσαν φάκελλο δικαιολογητικών οχτώ (8) διαγωνιζόμενοι πριν η Επιτροπή κηρύξει τη λήξη της παραλαβής. Ακολούθησε το άνοιγμα των φακέλων δικαιολογητικών, η μονογραφή των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών, η καταγραφή τους στο πρακτικό (συνημμένος πίνακας 1) και ο έλεγχος των βεβαιώσεων ΜΕΕΠ. Ελέγξαμε για κάθε διαγωνιζόμενο την έγκυρη συμμετοχή του, την πληρότητα των δικαιολογητικών, το δικαίωμα συμμετοχής του στο διαγωνισμό (άρθρο 21 της διακήρυξης), και αν πληρεί τις απαιτήσεις του άρθρου 22 της διακήρυξης.από τον γενόμενο έλεγχο απορρίφθηκαν οι α) ΡΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ διότι στην υπεύθυνη δήλωση που βεβαιώνεται η ακρίβεια των φωτοαντιγράφων δεν αναφέρεται η βεβαίωση της ΠΕΣΕΔΕ και β)η εταιρεία ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. διότι δεν υπέβαλε υπεύθυνη δήλωση για να καλύψει τις απαιτήσεις της παρ.2 του άρθρου 22 της διακήρυξης καθώς και υπεύθυνη δήλωση που αφορά τα πρόσωπα που απασχολεί με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Κατόπιν συνεχίσαμε με την προφορική δήλωση της προσφερόμενης έκπτωσης του κάθε διαγωνιζόμενου η οποία καταγράφηκε στο συνημμένο Πίνακα (2) και υπογράφηκε από τον κάθε προσφερόμενο.το Πρακτικό μόλις τελείωσε ο συναγωνισμός έκλεισε και προσυπογράφηκε

24 από τον τελευτείο μειοδότη. Κατόπιν αυτών πρώτη μειοδότρια αναδείχθηκε η εταιρεία Σ.ΞΕΠΑΠΑΔΕΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης 52,00%. 2. Ακολούθησε σχετική ανακοίνωση της Προέδρου της Επιτροπής την στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Κ., με την οποία γνωστοποιήθηκε στους διαγωνιζόμενους ότι το πρακτικό της δημοπρασίας θα ολοκληρωθεί μετά τον έλεγχο της εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής όλων των διαγωνιζομένων, σύμφωνα με την υπ αρ. πρωτ. Δ17γ/9/154/ΦΝ437 Εγκύκλιο 17 του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. Έπειτα από την διαπίστωση της εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής όλων των διαγωνιζομένων ακολούθησε νέα ανακοίνωση την με την οποία γνωστοποιήθηκε στους διαγωνιζόμενους ότι το πρακτικό διατίθεται για ενημέρωσή τους και δόθηκε η πενθήμερη προθεσμία υποβολής ενστάσεων, μέχρι την Δευτέρα Επιπλέον για την ημέρα και ώρα ανάρτησης των ανακοινώσεων συντάχθηκαν με επιμέλεια της Προέδρου της Επιτροπής, σχετικές πράξεις, που υπογράφηκαν από όλα τα μέλη της. 3.Μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής ενστάσεων δεν υπεβλήθη καμία ένσταση. 4. Η γνώμη της Επιτροπής είναι η ανάθεση του έργου στην μειοδότρια εταιρεία Σ.ΞΕΠΑΠΑΔΕΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με έκπτωση 52,00 %. Το παρόν πρακτικό υπογράφηκε σε 2 σειρές. ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ομόφωνα εγκρίνουν Την ανάδειξη της εταιρείας Σ.ΞΕΠΑΠΑΔΕΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. σε μειοδότρια στο έργο: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΩΝ» με την παρ αυτής προσφερθείσα έκπτωση 52,00%.

25 2.Την σύναψη σύμβασης με την μειοδότρια υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσει εντός 10 ημερών από την σχετική πρόσκληση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 του Ν.3669/08. Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό /2011 ΘΕΜΑ 13 Ο : Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου:«αποκαταστασεισ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ», προϋπολογισμού ,00. Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε εκτέλεση της 1γ του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο η Ο.Ε. έχει την αρμοδιότητα να καταρτίζει τους όρους, να συντάσσει τις διακηρύξεις να διεξάγει και κατακυρώνει κάθε μορφή δημοπρασιών και διαγωνισμών εφαρμοζομένων των σχετικών διατάξεων του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων». 1.ΙΣΤΟΡΙΚΟ 1.12 Το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ» προϋπολογισμού ,00, χρηματοδοτείται από τις διατεθείσες πιστώσεις Κ.Α.Π.-ΟΔΟΠΟΙΪΑ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ. 1.2 Με την υπ αριθ / απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου της Ν.Α. Κερκύρας και την 67-7/2011 απόφαση του Π.Σ. της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων εγκρίθηκε η κατασκευή του εν λόγω έργου και η διάθεση της σχετικής πίστωσης. 1.3 Η έγκριση της μελέτης του έργου έγινε με την ΟΙΚ / απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας και η έγκριση τευχών δημοπράτησης και η κατάρτιση όρων

26 διακήρυξης έγινε με την υπ αριθμόν 43 απόφαση του Πρακτικού Νο4/ της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν. 1.5 Την διεξήχθη ο διαγωνισμός δια ανοιχτής δημοπρασίας με το σύστημα του άρθρου 29 του Ν. 3669/2008. Στο διαγωνισμό συμμετείχαν οκτώ (8) διαγωνιζόμενοι. Τα προσφερόμενα ποσοστά έκπτωσης κυμάνθηκαν από 10,00% έως 58,00%.Από τον διαγωνισμό δεν απορρίφθηκε κανένας συμμετέχοντας.πρώτη μειοδότρια αναδείχθηκε η εταιρεία ΦΡ.ΚΟΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης 58,00%. 1.5 Την με σχετική ανακοίνωση στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Κ. της Προέδρου της Επιτροπής, γνωστοποιήθηκε στους διαγωνιζόμενους το προσωρινό αποτέλεσμα του διαγωνισμού, μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος της εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής όλων των διαγωνιζομένων, σύμφωνα με την υπ αρ. πρωτ. Δ17γ/9/154/ΦΝ437 Εγκύκλιο 17 του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. Έπειτα από την διαπίστωση της εγκυρότητάς τους, ολοκληρώθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας και καθορίστηκε η πενθήμερη προθεσμία υποβολής ενστάσεων, μέχρι την Τετάρτη εντός της οποίας δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση. 1.6 Η Ε.Δ. με το πρακτικό της, το οποίο διαβίβασε στην Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας την εισηγείται την ανάθεση του έργου στην ανωτέρω διαγωνιζόμενη εταιρεία ΦΡ.ΚΟΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. εφόσον κάλυπτε τις προϋποθέσεις συμμετοχής της στο διαγωνισμό και προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή. 2.ΕΙΣΗΓΗΣΗ Έχοντας υπόψη: 2.5 Την σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού

27 2.6 Την παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν. 3669/08 σύμφωνα με την οποία η ανάθεση κατασκευής των δημοσίων έργων γίνεται υποχρεωτικά στην εργοληπτική επιχείρηση, η οποία προσέφερε την χαμηλότερη τιμή, υπό τον όρο ότι καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής της στο διαγωνισμό. 2.7 Την παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 3669/08, σύμφωνα με την οποία η Πρ/νη Αρχή πριν τη σύναψη της σύμβασης ζητεί από την εργοληπτική επιχείρηση ή κοινοπραξία που αναδείχθηκε μειοδότης, τάσσοντας προθεσμία δέκα (10) ημερών να προσκομίσει εκ νέου επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά συμμετοχής που προσκομίστηκαν στο διαγωνισμό και έχει τυχόν λήξει ο χρόνος ισχύος τους επιπλέον δε, σε κάθε περίπτωση, πιστοποιητικό περί μη κηρύξεως σε πτώχευση, εκκαθάριση και αναγκαστική διαχείριση (με χρόνο έκδοσης μετά τη σχετική πρόσκληση της υπηρεσίας). 2.8 Το άρθρο 27 του Ν. 3669/08 περί έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την Προϊσταμένη Αρχή. Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α 3. Την ανάδειξη της εταιρείας ΦΡ.ΚΟΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. σε μειοδότρια στο έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ» με την παρ αυτής προσφερθείσα έκπτωση 58,00%. 4. Την σύναψη σύμβασης με την μειοδότρια υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσει εντός 10 ημερών από την σχετική πρόσκληση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 του Ν.3669/08. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

28 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 Ευρώ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ(άρθρο 29 του Ν.3669/2008) Οι παρακάτω υπογράφοντες: ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4. ΑΣΩΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ Πολ/κός Μηχ/κός ΤΕ της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Κ., ως πρόεδρος 5. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ ΜΑΡΙΝΑ Πολ/κός Μηχ/κός ΤΕ της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Κ. 6. ΓΡΑΝΑ ΙΩΑΝΝΑ Πολ/κός Μηχ/κός ΤΕ της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Κ. οι οποίοι αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ αριθμόν πρωτ. ΟΙΚ / απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και έχοντας υπόψη τον Ν.3669/2008 «Περί κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» προβήκαμε στις παρακάτω ενέργειες: 1. Την ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30, συνήλθαμε σε δημόσια συνεδρίαση στα γραφεία της Δ/νσης Τεχν. Έργων Π.Ε. Κέρκυρας για την διεξαγωγή του διαγωνισμού του έργου της επικεφαλίδας. Προσήλθαν και επέδωσαν φάκελλο δικαιολογητικών οχτώ (8) διαγωνιζόμενοι πριν η Επιτροπή κηρύξει τη λήξη της παραλαβής. Ακολούθησε το άνοιγμα των φακέλων δικαιολογητικών, η μονογραφή των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών, η καταγραφή τους στο πρακτικό (συνημμένος πίνακας 1) και ο έλεγχος των βεβαιώσεων ΜΕΕΠ. Ελέγξαμε για κάθε διαγωνιζόμενο την έγκυρη συμμετοχή του, την πληρότητα των δικαιολογητικών, το δικαίωμα συμμετοχής του στο

29 διαγωνισμό (άρθρο 21 της διακήρυξης), και αν πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 22 της διακήρυξης.από τον γενόμενο έλεγχο δεν απορρίφθηκε κανένας διαγωνιζόμενος. Κατόπιν συνεχίσαμε με την προφορική δήλωση της προσφερόμενης έκπτωσης του κάθε διαγωνιζόμενου η οποία καταγράφηκε στο συνημμένο Πίνακα (2) και υπογράφηκε από τον κάθε προσφερόμενο.το Πρακτικό μόλις τελείωσε ο συναγωνισμός έκλεισε και προσυπογράφηκε από τον τελευτείο μειοδότη. Κατόπιν αυτών πρώτη μειοδότρια αναδείχθηκε η εταιρεία ΦΡ.ΚΟΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης 58,00%. 2. Ακολούθησε σχετική ανακοίνωση της Προέδρου της Επιτροπής την στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Κ., με την οποία γνωστοποιήθηκε στους διαγωνιζόμενους ότι το πρακτικό της δημοπρασίας θα ολοκληρωθεί μετά τον έλεγχο της εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής όλων των διαγωνιζομένων, σύμφωνα με την υπ αρ. πρωτ. Δ17γ/9/154/ΦΝ437 Εγκύκλιο 17 του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. Έπειτα από την διαπίστωση της εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής όλων των διαγωνιζομένων ακολούθησε νέα ανακοίνωση την με την οποία γνωστοποιήθηκε στους διαγωνιζόμενους ότι το πρακτικό διατίθεται για ενημέρωσή τους και δόθηκε η πενθήμερη προθεσμία υποβολής ενστάσεων, μέχρι την Τετάρτη Επιπλέον για την ημέρα και ώρα ανάρτησης των ανακοινώσεων συντάχθηκαν με επιμέλεια της Προέδρου της Επιτροπής, σχετικές πράξεις, που υπογράφηκαν από όλα τα μέλη της. 3.Μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής ενστάσεων δεν υπεβλήθη καμία ένσταση. 4. Η γνώμη της Επιτροπής είναι η ανάθεση του έργου στην μειοδότρια εταιρεία ΦΡ.ΚΟΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με έκπτωση 58,00 %. Το παρόν πρακτικό υπογράφηκε σε 2 σειρές. ΑΠΟΦΑΣΗ

30 Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ομόφωνα εγκρίνουν 1.Την ανάδειξη της εταιρείας ΦΡ.ΚΟΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. σε μειοδότρια στο έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ» με την παρ αυτής προσφερθείσα έκπτωση 58,00%. 2.Την σύναψη σύμβασης με την μειοδότρια υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσει εντός 10 ημερών από την σχετική πρόσκληση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 του Ν.3669/08. Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό /2011 ΘΕΜΑ :14 Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ» Αναδόχου: Αλαμάνου Κωνσταντίνου ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χαλμούκης Ιωάννης, Δντής Τεχν. Έργων Π.Ε. Κέρκυρας Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 186/1996 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Πρ/νης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση. 3. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 με Φ.Π.Α. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚ. ΜΕΛ. : ΤΥ / ΟΙΚ / ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ Ν.Α. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ/: 15/ απόφαση της Ν.Ε.της Ν.Α Κέρκυρας

31 ΕΚΠΤΩΣΗ : 4,00% ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ: ,99 μαζί με Φ.Π.Α. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ: ΠΟΛΥΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΤΥ/ΟΙΚ 28062/ ) ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ: ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ: 1 η παράταση έως ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Με τη συγκεκριμένη εργολαβία γίνονται οι απαραίτητες εργασίες για τη διαμόρφωση κυκλοφοριακού κόμβου στη παράκαμψη Περιβολίου ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Το έργο δεν έχει ξεκινήσει να εκτελείται ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Η Σύμβαση του έργου βάσει ανέρχεται στο ποσό των , ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο ανάδοχος με το υπ αρ. πρωτ /11631/ έγγραφό του αιτείται παράταση προθεσμίας έως προκειμένου να ολοκληρώσει το συγκεκριμένο έργο, αφού καθυστέρησαν να του δοθούν η τροποποιημένη μελέτη και τα πλήρη σχέδια του υπό κατασκευή έργου. Κατόπιν αυτών και λαβόντες υπ όψη : 4. Tα προβλεπόμενα του άρθρου 48 Ν. 3669/2008 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου. 5. Η Υπηρεσία έχει προβεί σε τροποποίηση της αρχικής μελέτης του έργου και συμφωνεί με το αίτημα του Αναδόχου. 6. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα του αναδόχου του. Για τους ανωτέρω λόγους. Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του

32 έργου: «Διαμόρφωση κυκλοφοριακού κόμβου στη παράκαμψη Περιβολίου» αναδόχου εταιρείας Αλαμάνου Κων/νου μέχρι την ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ομόφωνα εγκρίνουν την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση κυκλοφοριακού κόμβου στη παράκαμψη Περιβολίου» αναδόχου εταιρείας Αλαμάνου Κων/νου μέχρι την : Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό /2011 ΘΕΜΑ15ο : Έγκριση κατάρτισης των όρων, του σχεδίου διακήρυξης, της διεξαγωγής και της συγκρότησης επιτροπής δημοπρασίας του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Δ.Π.Υ.) ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ 1 ου ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (Π.Σ.) ΚΕΡΚΥΡΑΣ» προϋπολογισμού ,00. Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε εκτέλεση της 1γ του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο η Ο.Ε. έχει την αρμοδιότητα να καταρτίζει τους όρους, να συντάσσει τις διακηρύξεις, να διεξάγει και κατακυρώνει κάθε μορφή δημοπρασιών και διαγωνισμών και να συγκροτεί τις επιτροπές διεξαγωγής αυτών εφαρμοζομένων των σχετικών διατάξεων του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων». Το παρόν έργο αφορά εργασίες για την συντήρηση επισκευή διαμόρφωση των κτιριακών εγκαταστάσεων, στις οποίες στεγάζονται η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (Δ.Π.Υ.) Κέρκυρας και ο 1 ος Πυροσβεστικός σταθμός (Π.Σ.) Κέρκυρας. ΕΙΣΗΓΗΣΗ Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 473-20/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 03/10-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 03/10-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 03/10-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 76-03/10-02-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 465-20/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/03-04-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/03-04-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/03-04-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. Απόφασης 191-07/03-04-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/11-06-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 397-15/11-06-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/22-11-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/22-11-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/22-11-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 809-27/22-11-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/10-04-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/10-04-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/10-04-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 240-10/10-04-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 355-12/30-05-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 7/13-03-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 7/13-03-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 7/13-03-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 164-7/13-03-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 14/30-05-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 14/30-05-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 14/30-05-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 348-14/30-05-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 13/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 13/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 13/07-06-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 329-13/07-06-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαβίβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/10-05-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/10-05-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/10-05-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 261-10/10-05-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 34/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 34/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 34/13-12-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 819-34/13-12-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 16/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 16/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/21-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 468-16/21-07-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/28-06-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/28-06-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/28-06-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 418-16/28-06-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 19/02-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 19/02-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 19/02-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 526-19/02-08-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/20-06-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/20-06-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/20-06-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 414-16/20-06-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/17-09-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/17-09-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/17-09-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 619-21/17-09-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

22ης Συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του ήµου Κέρκυρας

22ης Συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του ήµου Κέρκυρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αρµόδιος : ηµήτρης Πανάρετος Ταχ. /νση : Λ. Αλεξάνδρας 6 Α Κέρκυρα 49100 Τηλ. 2661362783 e-mail: ecocommittee@corfu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 24-02 /2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 24-02 - 2011

Κέρκυρα, 24-02 /2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 24-02 - 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κέρκυρα, 24-02 /2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 24-02 - 2011 Στην Κέρκυρα σήμερα 24-02 - 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, συνεδρίασε, η Οικονομική Επιτροπή,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/28-06-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 419-16/28-06-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 24/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 24/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 24/15-10-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 689-24/15-10-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Από το υπ' αριθμ. 28/04-08-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Από το υπ' αριθμ. 28/04-08-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 28/04-08-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 545-28/04-08-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/04-07-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 448-17/04-07-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 32/13-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 32/13-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 32/13-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 755-32/13-11-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/07-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 444-15/07-07-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 13/11-06-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 13/11-06-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 13/11-06-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 379-13/11-06-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/12-02-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/12-02-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/12-02-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 78-04/12-02-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 33/18-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 33/18-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 33/18-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 778-33/18-11-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 02/24-01-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 02/24-01-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 02/24-01-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 23-02/24-01-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 33/18-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 33/18-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 33/18-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 774-33/18-11-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 322-17/19-05-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Από το υπ' αριθμ. 46/10-12-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Από το υπ' αριθμ. 46/10-12-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 46/10-12-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 934-46/10-12-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 26/021-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 26/021-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 26/021-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 503-26/021-07-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 29/30-10-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 29/30-10-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 29/30-10-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 694-29/30-10-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 28/04-08-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 28/04-08-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 28/04-08-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 539-28/04-08-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/19-12-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/19-12-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/19-12-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 927-30/19-12-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 193-07/27-03-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 463-20/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/23-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/23-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/23-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 284-10/23-04-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/11-06-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/11-06-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 5/-06-203 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 367-5/-06-203 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/29-05-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/29-05-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/29-05-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 304-12/29-05-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 25/25-10-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 726-25/25-10-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/04-07-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/04-07-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/04-07-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 454-17/04-07-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ακύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 203-11/31-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 13/11-06-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 13/11-06-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 13/11-06-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 394-13/11-06-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 20/29-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 20/29-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/29-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 553-20/29-08-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/09-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/09-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/09-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 251-09/09-04-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 06/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 06/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 06/28-02-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 117-06/28-02-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 06/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 06/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 06/28-02-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 142-06/28-02-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 19/03-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 19/03-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 19/03-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 369-19/03-06-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 190-07/27-03-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 38/29-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 38/29-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 38/29-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 888-38/29-12-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Ι7ΛΡ-ΖΞΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 720/2013

ΑΔΑ: ΒΛ4Ι7ΛΡ-ΖΞΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 720/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 720/2013 ΘΕΜΑ: 19 ο Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της 12-6-2013, για την ανάδειξη αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 02/20-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 02/20-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 02/20-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 42-02/20-01-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 656-25/07-10-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 91/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 91/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 91/2011 ΘΕΜΑ: 8 ο Ανάκληση της απόφασης αριθμ.14/167/13-9-2010 της Ν.Ε. Έργων Υποδομής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/09-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 257-09/09-04-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 22/01-10-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 22/01-10-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 22/01-10-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 665-22/01-10-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 191-07/27-03-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 864-37/18-12-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 25/25-10-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 745-25/25-10-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/10-04-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 233-10/10-04-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/17-09-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/17-09-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/17-09-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 616-21/17-09-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 30/01-09-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 30/01-09-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/01-09-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 586-30/01-09-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/07-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/07-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/07-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 443-15/07-07-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Από το υπ' αριθμ. 28/04-08-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Από το υπ' αριθμ. 28/04-08-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 28/04-08-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 549-28/04-08-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/23-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 283-10/23-04-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 20/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου.

Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 20/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 138/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 20/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση του

Διαβάστε περισσότερα

Από το υπ' αριθμ. 42/17-11-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Από το υπ' αριθμ. 42/17-11-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 42/17-11-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 849-42/17-11-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 20/30-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 20/30-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/30-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 567-20/30-08-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/12-02-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/12-02-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/12-02-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 63-04/12-02-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 03/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 03/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 03/22-02-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. Απόφασης 99-03/22-02-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/12-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/12-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/12-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 726-30/12-11-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 5/18-02-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 5/18-02-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 5/18-02-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 98-5/18-02-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/27-03-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/27-03-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/27-03-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 193-09/27-03-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 24/15-10-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 24/15-10-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 24/15-10-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 714-24/15-10-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/22-09-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/22-09-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/22-09-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 320-15/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 06/17-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 06/17-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 06/17-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 183-06/17-03-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 26/02-10-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 26/02-10-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 26/02-10-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 623-26/02-10-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /28-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1530/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /28-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1530/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /28-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1530/2012 ΘΕΜΑ: 3 ο Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 26/021-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 26/021-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 26/021-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 500-26/021-07-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 01/10-01-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 01/10-01-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 01/10-01-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 27-01/10-01-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/17-09-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/17-09-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/17-09-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 614-21/17-09-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/09-10-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/09-10-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/09-10-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 654-27/09-10-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 23/25-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 23/25-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 23/25-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 621-23/25-09-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 24/09-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 24/09-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 24/09-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 475-24/09-07-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 05/09-03-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 05/09-03-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 05/09-03-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. Απόφασης 138-05/09-03-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 19/03-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 19/03-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 19/03-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 372-19/03-06-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 13/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 13/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 13/20-05-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 309-13/20-05-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 174-10/17-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 26/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων. ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση διαταγής πληρωμής εταιρείας REMACO A.E.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 26/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων. ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση διαταγής πληρωμής εταιρείας REMACO A.E. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 26/11-11-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 789-26/11-11-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 34/13-12-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 34/13-12-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 34/13-12-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 815-34/13-12-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 02/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 02/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 02/31-01-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 38-02/31-01-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωμοδοτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/08-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 319-11/08-05-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 13/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 13/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 13/11-06-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 392-13/11-06-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/25-10-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/25-10-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 25/25-0-203 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 738-25/25-0-203 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 20/30-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 20/30-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/30-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 578-20/30-08-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μηχανολογικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 18/07-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 18/07-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 18/07-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 511-18/07-08-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 16/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 16/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/21-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 471-16/21-07-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα