ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. Α. ΑΠ ΑΓΟΡΕΥΟΥΜΕ σε ολόκληρη την περιφέρεια του Δασαρχείου Πολυγύρου την χωρίς άδεια

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. Α. ΑΠ ΑΓΟΡΕΥΟΥΜΕ σε ολόκληρη την περιφέρεια του Δασαρχείου Πολυγύρου την χωρίς άδεια"

Transcript

1 Πολύγυρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. πρωτ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α.Δ.Α.Δ. 29 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΑΣΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗΣ, ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΥΛΟΤΟΜΙΕΣ ΑΠO ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΑΝΘΡΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Έχοντας υπόψη: 1.Την ανάγκη ρύθμισης και ικανοποίησης των Δασοβίων και παραδασοβίων κατοίκων περιοχής Δασαρχείου Πολύγυρου σε καυσόξυλα, ξυλεία κ.λ.π. για ατομικές ανάγκες. 2.Την κατάσταση και παραγωγική δυναμικότητα στην οποία βρίσκονται σήμερα τα δάση περιοχής Δασαρχείου Πολυγύρου. 3.Την ανάγκη της προστασίας των δασών της περιοχής μας από τις παράνομες υλοτομίες και καταλήψεις. 4. Την ανάγκη χωρικής, χρονικής και ποσοτικής ρύθμισης της συλλογής αρωματικών και φαρμακευτικών μελισσοκομικών φυτών 5. Τις διατάξεις του αρθρ. 22 και 37 του Π.Δ Περί Διαχείρισης Δασών 6.Τις διατάξεις του αρθ. 66,101,168,176,177,178,179 και 268 του ΝΔ 86/69 «Περί Δασικού Κώδικα». 7.Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «Περί προστασίας Δασών και των Δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας». 8. Τις διατάξεις του Β.Δ. 657/1963 περί απαγόρευσης κοπής και εκρίζωσης μελισσοτροφικών φυτών κ.λ.π 9. Τις διατάξεις του Ν. 2637/1998 παρ. 7 αρθρ. 57 Περί σύστασης Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών κ.λ.π 10. Την /5076/ δ/γή Υπ. Γεωργίας περί διαχείρισης του δασοπονικού είδους πλάτανος 11.Τις σχετικές διαταγές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Δ/ντή Δασών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τις οποίες εγκρίθηκαν οι διαχειριστικές μελέτες και πίνακες υλοτομίας των Δημοσίων και Δημοτικών Δασών της περιοχής του Δασαρχείου Πολυγύρου. 12. Τη αριθ. Οικ.1425/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης περί «Εξουσιοδότησης προς υπογραφή με εντολή Γενικού Γραμματέα σε προϊσταμένους Δ/νσεων Νομών, Δασαρχείων κ.λ.π». 13. Την υπ αριθμ πρωτ 24218/ απόφαση έγκρισης σχεδίου ρυθμιστικής διάταξης καυσοξύλευσης, υλοτομίας, ανθρακοποίησης κλπ της Δ/νσης Δασών Ν.Χαλκιδικής 1

2 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. ΑΠ ΑΓΟΡΕΥΟΥΜΕ σε ολόκληρη την περιφέρεια του Δασαρχείου Πολυγύρου την χωρίς άδεια α) Υλοτομία, κλάδευση, εκρίζωση και γενικά την με οποιαδήποτε τρόπο φθορά οποιαδήποτε δένδρου ή θάμνου ή φρύγανου που φυτρώνει μέσα στην με οποιαδήποτε τρόπο καλλιεργούμενη έκταση, χερσολίβαδα, μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις, σε δημόσια ή μη δημόσια δάση, καθώς και τις δενδροστοιχίες (απλές ή πολλαπλές) κατά μήκος όλων των δρόμων ή σε αλσύλλια που δημιουργήθηκαν τεχνητώς από το Δημόσιο, τους Δήμους ή τους ιδιώτες. β) Συλλογή και εμπορία φυτοχώματος και κλάδων αρκουδοπούρναρου γ) Βοσκή, μέσα στις ως άνω δενδροστοιχίες και αλσύλλια από ποίμνια ή μεμονωμένα ζώα κάθε είδους δ) Εκρίζωση των αρωματικών και φαρμακευτικών μελισσοκομικών φυτών. ε) Κλαδονομή (κλάρισμα) σε Δημόσια, Δημοτικά, Μοναστηριακά και ιδιωτικά δάση και δασοσκεπείς εκτάσεις για την διατροφή κτηνοτροφικών ζώων. στ) Τον εμβολιασμό, την κλάδευση και την εξαγωγή για μεταφύτευση της αγριελιάς που φύεται σε οποιαδήποτε έκταση γεωργική, δασική δημόσια ή μη χωρίς την έγκριση μας. Β. Ρ Υ Θ Μ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε την καυσοξύλευση, την υλοτομία για κάλυψη ατομικών αναγκών σε ξυλεία και λοιπά εργαλεία, την υλοτομία δασικών δένδρων από αγροκτήματα καθώς και την ανθρακοποίηση των καυσοξύλων κατά χρόνο, τρόπο, χώρο, είδος και ποσό δασικών προϊόντων ως εξής: α) Η κάλυψη των αναγκών σε καυσόξυλα των μόνιμων κατοίκων των Δήμων Πολυγύρου και Σιθωνίας θα γίνεται από τα Δημόσια ή Δημοτικά δάση και τις δασικές εκτάσεις που βρίσκονται στα Διοικητικά όρια των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων που ανήκουν, κατά την χρονική περίοδο 15 ης Οκτωβρίου έως 15 ης Δεκεμβρίου, ενώ απαγορεύεται αυστηρά η υλοτομία αυτών από τα δάση ξένης Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας. Η κάλυψη των αναγκών σε καυσόξυλα των ευπαθών ομάδων (πολύτεκνες οικογένειες, άτομα με αναπηρία άνω του 67% και μακροχρόνια άνεργοι) που είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ν. Προποντίδας θα γίνεται από τις δασικές εκτάσεις που βρίσκονται στα Διοικητικά όρια του Δήμου και κατόπιν υπόδειξης από τον αρμόδιο δασοφύλακα, κατά την χρονική περίοδο 15 ης Οκτωβρίου έως 15 ης Δεκεμβρίου, ενώ απαγορεύεται αυστηρά η υλοτομία αυτών από τα δάση άλλου Δήμου. Απαιτείται κατά περίπτωση η προσκόμιση βεβαίωσης ιδιότητας πολύτεκνης οικογένειας, βεβαίωσης αναπηρίας (πιστοποιητικό Α βάθμιας ή Β βαθμιας Επιτροπής) και βεβαίωση ιδιότητας μακροχρόνιου άνεργου Συγκεκριμένα: ι) Από τα κατακείμενα ξερά δένδρα οιουδήποτε δασοπονικού είδους εφόσον ο φλοιός τους αποπίπτει εύκολα και δεν είναι δυνατόν να αποδώσουν χρήσιμη ξυλεία. Απαγορεύουμε την υλοτομία ιστάμενων και κατακείμενων ξερών δένδρων που έχουν προσβληθεί από διάφορες ασθένειες ή προέρχονται από ανεμορρηψίεςχιονοθλασίες αφού η υλοτομία αυτών θα ανατίθεται στους Α.Δ. Συν/σμούς της περιοχής μας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Εξαιρούνται τα μεμονωμένα ή 2

3 επικίνδυνα ξερά άτομα τα οποία ο φλοιός τους αποπίπτει εύκολα και δεν είναι δυνατόν να αποδώσουν χρήσιμη ξυλεία. Η εν λόγω υλοτομία θα πραγματοποιείται μόνο κατόπιν αυτοψίας του αρμόδιου Δασικού Υπαλλήλου. ιι)από χλωρά και όρθια δένδρα αείφυλλων πλατύφυλλων, στηθιαίας διαμέτρου κάτω των 10 εκατοστών, εφόσον δεν είναι δυνατόν να αποδώσουν χρήσιμη ξυλεία και φύονται σε απόσταση διακοσίων (200) μέτρων από τους επαρχιακούς δρόμους και τουλάχιστον 10 μέτρων από τους δασικούς δρόμους του Νομού. Απαγορεύεται η εγκατάλειψη των υπολειμμάτων της υλοτομίας επί των οδών. Η υλοτομία εντός των Δημοσίων Δασών θα γίνεται εφόσον επιτρέπεται από την ισχύουσα διαχειριστική μελέτη. Η υλοτομία εντός των Δημοτικών Μοναστηριακών και ιδιωτικών δασών, θα γίνεται εφόσον επιτρέπεται από την ισχύουσα διαχειριστική μελέτη και κατόπιν έγγραφης συγκατάθεσης του ιδιοκτήτη. Η συγκεκριμένη υλοτομία θα γίνεται πάντα κατ επιλογή και όχι αποψιλωτικά. Απαγορεύεται αυστηρά η υλοτομία των μεμονομένων ατόμων καθώς και οι επεμβάσεις εντός μικροσυστάδων (έκτασης μικρότερης του στρέμματος), εντός της κοίτης και των πρανών των ρεμάτων καθώς και όσων φύονται κοντά σε πηγές, βρύσες, θέσεις θέας, θέσεις αναψυχής, ξωκλήσια, περιμετρικά αγρών, ποιμνιοστασίων και προστατευόμενες περιοχές. Η επιτρεπόμενη για υλοτομία και μεταφορά ποσότητα καυσόξυλων ανά οικογένεια ορίζεται μέχρι δύο (2) τόνους κατά έτος, τα οποία θα χρησιμοποιούνται μόνο για ατομικές τους ανάγκες, απαγορευμένης της πώλησης, της ανθρακοποίηση, της διάθεσης αυτών σε τρίτους και της μεταφοράς των εκτός των ορίων των τοπικών κοινοτήτων. Η υλοτομία, συλλογή και μεταφορά θα διενεργείται κάθε μέρα εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών από 7 ης πρωινής μέχρι και 17 ης απογευματινής. Η υλοτομία όλων των ανωτέρω θα γίνεται μόνον κατόπιν σχετικής αίτησης του αρχηγού της οικογένειας ανά έτος και εφόσον υπάρξει έγκριση από την Υπηρεσία μας, η οποία θα είναι μοναδική και θα αφορά σε συγκεκριμένο χρόνο, χώρο, είδος και ποσό δασικών προϊόντων. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων έως και 30 Νοεμβρίου. Η υπηρεσία μας επιφυλάσσεται όσον αφορά στην ικανοποίηση όλων των ενδιαφερομένων αιτούντων, εφόσον διαπιστωθεί πως δεν επαρκεί το ξυλώδες κεφάλαιο β) Στους κατοίκους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων που βρίσκονται μέσα στα Δημόσια Δάση που ισχύουν διαχειριστικές μελέτες καθώς και στους κατοίκους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων που συνορεύουν με αυτά θα χορηγούνται από την Υπηρεσία μας κατ έτος καυσόξυλα που θα υλοτομούνται από τους Δασικούς Συν/σμους. Η ποσότητα θα καθορίζεται από την ετήσια παραγωγή, θα γίνεται κατόπιν αίτησης του αρχηγού κάθε οικογένειας στο Δήμο-Δημοτικό κατάστημα που ανήκει και θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας. Δεν αναγνωρίζεται το δικαίωμα της μεταβίβασης της ποσότητας καυσοξύλων που δικαιούται κάποιος σε τρίτους. Τα χορηγούμενα καυσόξυλα θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την θέρμανση των σπιτιών απαγορευμένης της χρησιμοποίησής τους για άλλους σκοπούς (όπως θέρμανση καταστημάτων κ.λ.π) Η παράδοση αυτών θα γίνεται στο δάσος, με Δελτίο Αποστολής τιμής πώλησης το οποίο προηγουμένως θα προμηθεύονται κατά την καταβολή του τιμήματος το 3

4 οποίο θα καθορίζεται με σχετική απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και εντός 10 ημερών από την ημερομηνία πληρωμής του, κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία μας, Απαγορεύεται αυστηρά η διάθεση, η πώληση ή η ανθρακοποίηση αυτών. Παράταση του χρόνου παράδοσης των καυσοξύλων θα γίνεται μόνο σε περίπτωση που η Υπηρεσία μας κρίνει ότι αυτό απαιτείται. Μετά τη λήξη της προθεσμίας παράδοσης και της τυχόν παράτασης, δεν θα γίνεται καμία διάθεση καυσοξύλων Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των καυσοξύλων είναι η 31 η Δεκεμβρίου. Οι κάτοικοι των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων στις περιοχές των οποίων υπάρχουν δημοτικά δάση που ισχύουν διαχειριστικές μελέτες θα προμηθεύονται καυσόξυλα από τα δάση αυτά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην διαχειριστική μελέτη, ο δε χρόνος υλοτομίας, η μεταφορά και διάθεση αυτών στους κατοίκους θα γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπου θα εγκρίνεται αρμόδια. Οι κάτοικοι των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων στην περιφέρεια των οποίων υπάρχουν ιδιωτικά ή Μοναστηριακά δάση μπορούν να προμηθεύονται τα παραπάνω καυσόξυλα που επιτρέπονται από την Υπηρεσία μας μόνον εφ όσον υπάρχει σχετική έγκριση του Δασοκτήμονα και εφ όσον επιτρέπεται από την διαχειριστική μελέτη. Προς τούτο οι Δήμοι στην περιφέρεια των οποίων υπάρχουν τέτοια δάση θα πρέπει να ενεργήσουν για την λήψη εγκρίσεων από τους δασοκτήμονες, αντίγραφα των οποίων θα κοινοποιούν στην Υπηρεσία μας. γ) Η ικανοποίηση των ατομικών αναγκών σε χρήσιμη ξυλεία των κατοίκων για την ανέγερση οικιών στάβλων κ.λ.π. θα πραγματοποιείται από τα δημόσια δάση και από τις συστάδες εφόσον προβλέπεται από τις ισχύουσες διαχειριστικές μελέτες, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης των ενδιαφερομένων και της εγκρίσεως της Υπηρεσίας μας σύμφωνα με τα άρθρα 168, 176 και 177 του Ν.Δ. 86/69. Θα καταβάλλεται το τίμημα ή το μίσθωμα και θα μεταφέρονται με ειδικά σημειώματα. Η ξυλεία αυτή θα καλύπτει αποκλειστικά και μόνο τις ανάγκες του αιτούντος απαγορευμένης της πώλησης ή της διάθεσης τους σε άλλο. δ) Η υλοτομία ή εκρίζωση οποιοδήποτε δασικών δένδρων ή θάμνων τεχνητώς φυτευθέντων η αυτοφυών που φύονται μέσα σε κήπους, αυλές ελαιώνες αμπελώνες και σε γεωργικώς η δενδροκομικώς καλλιεργούμενες εκτάσεις, εφόσον βρίσκονται εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, θα γίνονται ατελώς όμως μόνον κατόπιν εγκρίσεως μας, βάσει των άρθρων 177 και 179 του Ν.Δ. 86/69. Εφόσον δε προορίζονται για εμπόριο η μεταφορά θα γίνεται σύμφωνα με την υπ αριθμ /28/ (ΑΔΑ Β43ΩΟΡ1Υ-ΩΟΩ) Δ.Α.Δ. μεταφοράς και διακίνησης δασικών προϊόντων. Για να χορηγηθεί η έγκριση υλοτομίας ή εκρίζωσης θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να υποβάλλει στη Υπηρεσία μας σχετική αίτηση με αντίγραφου του τίτλου κυριότητας του αγρού. Σε περίπτωση που δεν κατέχει τίτλο κυριότητας θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνει ότι είναι μοναδικός και κύριος και κάτοχος της(κληρονομιάς, αγορά, δωρεά) καθώς και τον αριθμό σχεδιαγράμματος όσον αφορά στις εκτάσεις που έχουν αποτερματιστεί από την αρμόδια επιτροπή αποτερματισμού του Πανεπιστημιακού Δάσους Ταξιάρχη σαν αγροί. Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται η ύπαρξη πράξης χαρακτηρισμού που να πιστοποιεί τον μη δασικό χαρακτήρα της έκτασης. Όσον αφορά στο δασικό είδος πλάτανος για την έγκριση της υλοτομίας, σαφώς ισχύουν τα παραπάνω καθώς και πιο συγκεκριμένα: ι) Όταν φύονται αραιά και μεμονωμένα μέσα σε αγροκτήματα (βάσει του 177 του Ν.Δ. 86/69) Σε καλλιεργούμενους αγρούς 4

5 ΑΔΑ: Β43ΩΟΡ1Υ-Σ4Κ Αυτή θα εγκρίνεται ανεξάρτητα από τη στηθιαία διάμετρο, εφόσον όμως η υλοτομία βάσει πραγματικών συνθηκών κρίνεται επιβεβλημένη (η ζημιά που προξενείται στην καλλιέργεια να είναι μεγαλύτερη από την ωφέλεια που θα προκύπτει από την δασοπονική εκμετάλλευση τους). Σε χέρσους ή ακαλλιέργητους αγρούς Αυτή θα εγκρίνεται για άτομα στηθιαίας διαμέτρου 0,50 και άνω Τυχόν καλλιεργητικές υλοτομίες συδενδρίες πρεμνοβλαστημάτων θα εγκρίνονται ανεξάρτητα από τη διάμετρο βάσει του καλλιεργητικού σκοπού. ιι) Όταν πρόκειται για δένδρα πλατάνων που φύονται κατά άτομο στις όχθες των χειμάρρων που διέρχονται μέσα από ιδιωτικά αγροκτήματα θα πρέπει να είναι ώριμα δασοπονικά δένδρα και να έχουν στηθαία διάμετρο 0,45μ. και άνω Επισημαίνεται ότι κατά τις περιπτώσεις, που εξαιτίας ειδικών συνθηκών της περιοχής συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι (προστατευτικοί, τουριστικοί, ιστορικοί κ.λ.π) δεν θα επιτρέπεται η υλοτομία Μετά την υλοτομία θα γίνεται από τον αρμόδιο δασικό υπάλληλο η καταμέτρηση (εξέλεγξη) των Δασικών προϊόντων επί τόπου στα πρέμνα και η περαιτέρω διακίνηση των προς την εμπορία προορισμένων δασικών προϊόντων θα γίνεται σύμφωνα με την 24098/28/ (ΑΔΑ Β43ΩΟΡ1Υ-ΩΟΩ) Δ.Α.Δ. μεταφοράς Δασικών προϊόντων ενώ αυτά που θα προορίζονται για ατομικές ανάγκες θα μεταφέρονται στις οικίες των ενδιαφερομένων πάντα συνοδευόμενα από το έγγραφο της έγκρισης. ε) Η ανθρακοποίηση των καυσόξυλων θα γίνεται κατόπιν εγκρίσεως της Υπηρεσίας μας, αφού υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος σχετική αίτηση με δικαιολογητικά κατοχής των καυσόξυλων (ΠΕ Δελτίο μεταφοράς, πιστοποιητικό Αγ. Όρους, ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 σχετικά με τον τρόπο αποκτήσεως.) Θα ενεργείται αυτοψία από αρμόδιο Δασικό υπάλληλο για να διαπιστωθεί η νόμιμη κατοχή των καυσόξυλων και στη συνέχεια μετά την ανθρακοποίηση θα χορηγείται βεβαίωση για την διακίνηση των ξυλανθράκων προς εμπορία σύμφωνα με την 24098/28/ (ΑΔΑ Β43ΩΟΡ1Υ-ΩΟΩ) Δ.Α.Δ. μεταφοράς Δασικών προϊόντων. στ) Σε ότι αφορά στη συλλογή των αρωματικών και φαρμακευτικών μελισσοκομικών φυτών αυτή θα γίνεται βάσει ειδικής ρυθμιστικής διάταξης, εφόσον υπάρξουν σχετικά αιτήματα πολιτών Με την παρούσα που αρχίζει να ισχύει από την δημοσίευση της και λήγει την καταργείται κάθε προηγούμενη σχετική διάταξη. Οι παραβάτες αυτής και εκείνοι με εντολή των οποίων ενεργούν, θα διώκονται και θα τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 268 του Ν86/69 περι Δασικού Κώδικα τα δε παρανόμως υλοτομούμενα ή συλλεγόμενα δασικά προϊόντα κατάσχονται και δημεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 271 του ν. 86/69. Επίσης κατάσχονται και δημεύονται σύμφωνα με το ίδιο άρθρο τα κάθε είδους εργαλεία κ.λ.π που χρησιμοποιούνται για την τέλεση των παράνομων πράξεων και τα παράνομα μέσα που χρησιμοποιούνται για την παράνομη μεταφορά. Την εφαρμογή αυτής αναθέτουμε στους υπαλλήλους της Δασικής Υπηρεσίας και της Ελληνικής Αστυνομίας και σε κάθε φιλόνομο και φιλοπρόοδο πολίτη. Πίνακας Διανομής: 1. Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής Καλαμαριά Θεσ/νίκη 2. Δ/νση Δασών Ν. Χαλκιδικής- Ενταύθα 3. Δασονομείο Νικήτης-Ν.Μαρμαράς 5

6 4. Αστυνομική Δ/νση Ν. Χαλκιδικής (Με την παράκληση για διανομή στα τμήματα) ΑΔΑ: Β43ΩΟΡ1Υ-Σ4Κ 5. Δήμους Νέας Προποντίδας, Πολυγύρου και Σιθωνίας, για την δημοσίευση με αποδεικτικό που θα σταλεί σε μας. (Με την παράκληση για διανομή στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες και στους Ι.Ναούς) 6. Δασικούς Υπαλλήλους της Υπηρεσίας μας για την τήρηση και εφαρμογή της παρούσης Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ Πιτσόκος Ελευθέριος Δασολόγος με βαθμό Β 6

ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ-ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ-ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ Δ/ΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Λαγκαδάς 25 Σεπτεμβρίου 2015 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 73656 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαγκαδάς 25 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 81521 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα 11-3-2013 AΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα 11-3-2013 AΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣ : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα 11-3-2013 AΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αριθ Πρωτ:5.200 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού διάθεσης διαχείρισης βοσκοτόπων δικαιοδοσίας του Δήμου Ικαρίας, ρυθμίζουν : 1. Τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή τoυ νόμου 4061/2012 (ΦΕΚ Α 66)

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή τoυ νόμου 4061/2012 (ΦΕΚ Α 66) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2.5.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. 1204/51539 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 51/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισµός τιµών εκκίνησης και όρων φανερής πλειοδοτικής δηµοπρασίας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 51/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισµός τιµών εκκίνησης και όρων φανερής πλειοδοτικής δηµοπρασίας Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.7/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 51/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισµός τιµών εκκίνησης και όρων φανερής πλειοδοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Δασικά οικοσυστήματα: Ορισμοί, μέτρα προστασίας, ανάπτυξης και διαχείρισης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 998/1979 (ΦΕΚ Α 289)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Δασικά οικοσυστήματα: Ορισμοί, μέτρα προστασίας, ανάπτυξης και διαχείρισης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 998/1979 (ΦΕΚ Α 289) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Δασικά οικοσυστήματα: Ορισμοί, μέτρα προστασίας, ανάπτυξης και διαχείρισης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 998/1979 (ΦΕΚ Α 289) Άρθρο 1 - Γενικές διατάξεις 1. Το άρθρο 1 του ν. 998/1979 αντικαθίσταται

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Τροποποίηση διατάξεων του ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289Α)

Άρθρο 1. Τροποποίηση διατάξεων του ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289Α) 1 «Προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 998/1979

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2040 Έτος: 1992 ΦΕΚ: Α 70 19920423 Τέθηκε σε ισχύ: 23.04.1992 Ημ.Υπογραφής: 17.04.1992 Τίτλος Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ: «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης ή τροποποίησης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους».

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ομονοίας Ταχ. Κωδ. : 62125 Πληροφορίες : Δ. Γατίδου Προς : Όπως ο Πίνακας διανομής

Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ομονοίας Ταχ. Κωδ. : 62125 Πληροφορίες : Δ. Γατίδου Προς : Όπως ο Πίνακας διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Σέρρες 31-8-2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ : 11657 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Δ/ξης : 11 ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38983 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2716 31 Δεκεμβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3163/102253 Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέ τρα για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 24-10 - 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 24-10 - 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 24-10 - 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 079833 Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: Γεωργοπεριβαλλοντικές

Διαβάστε περισσότερα

Π11) ΚΩΔΙΚΕΣ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ (Κ.Ο.Γ.Π.)

Π11) ΚΩΔΙΚΕΣ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ (Κ.Ο.Γ.Π.) Π11) ΚΩΔΙΚΕΣ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ (Κ.Ο.Γ.Π.) Στις Ορεινές και Μειονεκτικές περιοχές για τις οποίες καταβάλλεται Εξισωτική Αποζημίωση στους γεωργούς, οι ελάχιστες υποχρεώσεις όσον αφορά τις περιβαλλοντικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Υπ αριθ. 9/2000 (ΦΕΚ Β 1459/30-11-2000) Κανονισμός ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 452 22 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ.1425 Εξουσιοδότηση προς υπογραφή «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» αποφάσεων, εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 s ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. 962/98621/13 (ΦΕΚ 2377 Β/23-9-2013) :

Αριθμ. 962/98621/13 (ΦΕΚ 2377 Β/23-9-2013) : Αριθμ. 962/98621/13 (ΦΕΚ 2377 Β/23-9-2013) : Ανάθεση στον ΕΛ.Γ.Α. της υλοποίησης του προγράμματος κρατικών οικονομικών ενισχύσεων: Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι γεωργοκτηνοτροφικές τους εκμεταλλεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 14 ης / 09 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 14 ης / 09 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 14 ης / 09 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ασικά οικοσυστήµατα: Ορισµοί, µέτρα προστασίας, ανάπτυξης και διαχείρισης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 998/1979 (ΦΕΚ Α 289)

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ασικά οικοσυστήµατα: Ορισµοί, µέτρα προστασίας, ανάπτυξης και διαχείρισης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 998/1979 (ΦΕΚ Α 289) ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ασικά οικοσυστήµατα: Ορισµοί, µέτρα προστασίας, ανάπτυξης και διαχείρισης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 998/1979 (ΦΕΚ Α 289) Άρθρο 1 - Γενικές διατάξεις 1. Το άρθρο 1 του ν. 998/1979 αντικαθίσταται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Αριθ.Αποφ 05/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Αριθ.Αποφ 05/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Αριθ.Αποφ 05/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 5 ο /2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Νεστορίου ΘΕΜΑ: Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΛ1-82Ρ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 21 Φεβρουαρίου 2014 Αρ. Πρωτ.: οικ 1578 /A321

ΑΔΑ: ΒΙΕΛ1-82Ρ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 21 Φεβρουαρίου 2014 Αρ. Πρωτ.: οικ 1578 /A321 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 s ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο και σκοπός του κανονισμού Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο την καθιέρωση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

125 / 2015 Κανονισμός χρήσης. κοινόχρηστων χώρων Δήμου Ηγουμενίτσας

125 / 2015 Κανονισμός χρήσης. κοινόχρηστων χώρων Δήμου Ηγουμενίτσας 125 / 2015 Κανονισμός χρήσης κοινόχρηστων χώρων Δήμου Ηγουμενίτσας Περιεχόμενα Άρθρο 1: Αντικείμενο & Σκοπός... 2 Άρθρο 2: Νομικό πλαίσιο Διάθεση κοινόχρηστων χώρων... 3 Άρθρο 3: Έκταση εφαρμογής Ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί Για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Π. 15PROC002845038 ΦΑΛΗΡΟΥ 2015-06-12 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ: 16080/10-6-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Ι.1) Επωνυμία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 30 Απριλίου 2015) -------

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 30 Απριλίου 2015) ------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 30 Απριλίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για το νέο ΕΣΠΑ, από τον

Διαβάστε περισσότερα