Προσαρμογή της Διαχείρισης των Δασών στην Κλιματική Αλλαγή στην Ελλάδα: Δασαρχείο Καλαμπάκας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προσαρμογή της Διαχείρισης των Δασών στην Κλιματική Αλλαγή στην Ελλάδα: Δασαρχείο Καλαμπάκας"

Transcript

1 Προσαρμογή της Διαχείρισης των Δασών στην Κλιματική Αλλαγή στην Ελλάδα: Δασαρχείο Καλαμπάκας Ομάδα έργου: Παναγιώτης Πουλιανίδης, Αναστασία Κάκια, Φωτεινή Πελεκάνη Σεμινάριο Κατάρτισης Δασικών Υπηρεσιών Νοεμβρίου 2014, ΕΚΒΥ, Θεσσαλονίκη

2 LIFE+ AdaptFor: εφαρμογή σε τέσσερις πιλοτικές περιοχές Περιοχή Μελέτης Δάσος Ασπροποτάμου-Καλαμπάκας Περιλαμβάνει τρεις περιοχές μελέτης, το Δημόσιο δάσος Καστανιάς, το Δημοτικό δάσος Καστανιάς και το Σύμπλεγμα Δημοσίων δασών Ασπροποτάμου (Δημόσια δάση Καλλιρρόης και Καταφύτου). Κυρίαρχος τύπος βλάστησης στο Δημόσιο δάσος Καστανιάς είναι η χνοώδης δρυς σε μίξη με την πλατύφυλλη δρυ (πρεμνοφυής και σε αναγωγή), στο Δημοτικό δάσος Καστανιάς και στα χαμηλότερα υψόμετρα (έως μ.) κυρίαρχο είδος είναι η καστανιά ενώ στα μεγαλύτερα υψόμετρα η οξυά και στα Δημόσια δάση Καλλιρρόης και Καταφύτου η ευθύφλοια δρυς. Σεμινάριο Κατάρτισης Δασικών Υπηρεσιών Νοεμβρίου 2014, ΕΚΒΥ, Θεσσαλονίκη

3

4

5 LIFE+ AdaptFor: εφαρμογή σε τέσσερις πιλοτικές περιοχές Το φαινόμενο 1. Στο Δημόσιο δάσος Καστανιάς η εισβολή της υβριδογενούς ελάτης στο πρεμνοφυές δάσος της χνοώδους δρυός Σε εκτάσεις που καλύπτονταν από δάση πλατύφυλλων ειδών (χνοώδης και πλατύφυλλη δρυ) παρατηρείται έντονη εισβολή κωνοφόρων (υβριδογενής ελάτη), η οποία εμφανίζεται σε μεγαλύτερη ένταση στις καλύτερες ποιότητες τόπου. Μολονότι η ανάλυση των δεδομένων δείχνει ότι η μέση ετήσια θερμοκρασία της περιοχής παρουσίασε μείωση τις τελευταίες δεκαετίες και τα είδη κωνοφόρων μετατόπισαν την εξάπλωση τους στα χαμηλότερα υψόμετρα, το συμπέρασμα είναι ότι η εντατική διαχείριση (αποψιλωτικές υλοτομίες) οδήγησε στην αποδυνάμωση των δασών πλατυφύλλων (δρυοδασών) και στην μείωση της ανταγωνιστικής τους ικανότητας έναντι των κωνοφόρων. Σεμινάριο Κατάρτισης Δασικών Υπηρεσιών Νοεμβρίου 2014, ΕΚΒΥ, Θεσσαλονίκη

6

7 2. Στο Δημοτικό δάσος Καστανιάς η εισβολή υβριδογενούς ελάτης και μ.πεύκης στο δάσος καστανιάς Τη δεκαετία του 1960 πολλά άτομα καστανιάς προσβλήθηκαν από τον μύκητα Cryphonectria parasitica, ο οποίος προκάλεσε την ασθένεια γνωστή ως έλκος της καστανιάς. Για την αντιμετώπιση του φαινομένου ο τότε πρόεδρος της Κοινότητας αποφάσισε την αποψιλωτική υλοτομία των ηλικιωμένων ατόμων καστανιάς και τη μετατροπή του σπερμοφυούς υψηλού δάσους σε πρεμνοφυές χωρίς ωστόσο να ακολουθήσουν οι κατάλληλες καλλιεργητικές επεμβάσεις. Αργότερα και σε θέσεις όπου υπήρξε καταστροφή της βλάστησης επιλέχθηκε το μέτρο της αποκατάστασης με αναδάσωση ατόμων μ.πεύκης στις χειρότερες από άποψη ποιότητας τόπου θέσεις. Έτσι, η μείωση της ανταγωνιστικής ικανότητας της καστανιάς λόγω της προσβολής της από τον μύκητα, σε συνδυασμό με τους λανθασμένους δασοκομικούς χειρισμούς για την αντιμετώπιση της προσβολής και, πιθανότατα ο παράγοντας της κλιματικής αλλαγής τα τελευταία έτη, προκάλεσαν μια έντονη εισβολή της υβριδογενούς ελάτης και κατά θέσεις της μ.πεύκης. Το αποτέλεσμα ήταν αλλοίωση της αρχικής φυτοκοινωνίας.

8

9 3. Στο δάσος Ασπροποτάμου η εισβολή υβριδογενούς ελάτης στο δάσος ευθύφλοιας δρυός Πρόκειται για πρεμνοφυές δάσος σε αναγωγή της φυλλοβόλου ευθύφλοιας δρυός στο οποίο εισβάλλει δυναμικά η υβριδογενής ελάτη, με αποτέλεσμα το βαθμιαίο εκτοπισμό, ιδιαίτερα σε καλές ποιότητες τόπου, της ευθύφλοιας δρυός. Η εισβολή της υβριδογενούς ελάτης στο σχεδόν ομήλικο δάσος της δρυός γίνεται σταδιακά ανάλογα με τα έτη καρποφορίας της ελάτης και τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Ως αποτέλεσμα, λόγω της μεγαλύτερης ανταγωνιστικής ικανότητας της υβριδογενούς ελάτης, δημιουργείται στις καλύτερες ποιότητες τόπου ένα ακανόνιστο ανομήλικο δάσος ελάτης με διάσπαρτα μεμονωμένα άτομα ευθύφλοιας δρυός.

10

11 LIFE+ AdaptFor: εφαρμογή σε τέσσερις πιλοτικές περιοχές Τα μέτρα προσαρμογής Τα μέτρα που οριστικοποιήθηκαν από τη διαδικασία της διαβούλευσης συνοψίζονται ως εξής: ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ Η μετατροπή της πρεμνοφυούς μορφής των δρυοδασών σε σπερμοφυή με παράταση του περίτροπου χρόνου, από 30 σε έτη, με παράλληλη διενέργεια επιλεκτικών αναγωγικών αραιώσεων, Απομάκρυνση των ατόμων υβριδογενούς ελάτης (είδος εισβολέας) με σκοπό την αποτροπή της περαιτέρω επιδημικής προσβολής τους από φλοιοφάγα έντομα, στις χειρότερες ποιότητες τόπου και στις θέσεις όπου αναπτύσσεται εκτός των θερμοορίων της (μέχρι 800 μ. υψόμετρο) και διατήρηση της μίξης με απομάκρυνση μόνο του ώριμου προς υλοτομία ξυλώδη όγκου ή των προσβεβλημένων ατόμων ελάτης όπου αυτή αναπτύσσεται εντός των θερμοορίων της (υψόμετρο μεγαλύτερο των 800 μ.). Σεμινάριο Κατάρτισης Δασικών Υπηρεσιών Νοεμβρίου 2014, ΕΚΒΥ, Θεσσαλονίκη

12

13 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ Παράταση του περίτροπου χρόνου και διαχείριση του δάσους της καστανιάς ως υψηλό δάσος, Αποψιλωτική υλοτομία των γηραιών πρέμνων της καστανιάς, απομάκρυνση των μη επιθυμητών πρεμνοβλαστημάτων (3ο -5ο έτος) και αραιώσεις με θετική επιλογή (α το 7ο έτος, β το 15ο έτος και γ το 25ο έτος), Συμπλήρωση των διάκενων (άτομα φιλύρας, ορεινής σφενδάμου), Βαθμιαία υλοτομία και απομάκρυνση των ώριμων ατόμων ελάτης. ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ Ευννόηση της ελάτης στους καλύτερους τόπους, με βαθμιαία απομάκρυνση του ανώροφου της ευθύφλοιας δρυός, Ανακήρυξη του δάσους της ευθυφλοίου δρυός ως προστατευτικού δάσους στους μέτριους και χειρότερους σταθμούς, με απαγόρευση των υλοτομιών εκτός των αναγωγικών αραιώσεων, ώστε να δημιουργηθεί ένα υψηλό δάσος επί πρέμνου.

14

15 LIFE+ AdaptFor: εφαρμογή σε τέσσερις πιλοτικές περιοχές Τροποποίηση /σύνταξη διαχειριστικών μελετών των περιοχών μελέτης Αναθεώρηση / Τροποποίηση δασικών διαχειριστικών σχεδίων Έχει συνταχθεί και εγκριθεί η διαχειριστική μελέτη του Δημοτικού δάσους Καστανιάς περιόδου , με την αριθμ. 3764/119809/ Απόφαση Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στ. Ελλάδας, με τις συστάδες 11(α,β), 12(α,β) και τα Τμήματα 13,14 και 15, συνολικού εμβαδού 444,48 Ha, να συμμετέχουν στο πολύγωνο εφαρμογής του έργου. Έχει υποβληθεί ιεραρχική πρόταση του Δασαρχείου Καλαμπάκας, προς την Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στ. Ελλάδας, για τροποποίηση της Διαχειριστικής μελέτης του Συμπλέγματος Δημοσίων δασών Ασπροποτάμου (περιόδου ), ώστε να ενσωματωθούν στα Φύλλα Περιγραφής (29) συστάδων των Δημοσίων δασών Καλλιρρόης και Καταφύτου, συνολικού εμβαδού Ha, τα γενικά και ειδικά, οριστικά, διαχειριστικά μέτρα του έργου. Έχει ολοκληρωθεί και υποβληθεί ιεραρχικά για έγκριση η διαχειριστική μελέτη του Δημοσίου δάσους Καστανιάς, περιόδου, , με (5) συστάδες, συνολικού εμβαδού 411,75 Ha, να συμμετέχουν στο πολύγωνο μελέτης του έργου. Σεμινάριο Κατάρτισης Δασικών Υπηρεσιών Νοεμβρίου 2014, ΕΚΒΥ, Θεσσαλονίκη

16

17

18

19

20

21

22 LIFE+ AdaptFor: εφαρμογή σε τέσσερις πιλοτικές περιοχές Παρακολούθηση Επιφάνειες παρακολούθησης (4) Στο πλαίσιο της Δράσης 6 περιλαμβάνεται ο σχεδιασμός και η εγκατάσταση ενός προγράμματος παρακολούθησης στις περιοχές των πολυγώνων μελέτης. Στόχος είναι η παρακολούθηση: α) των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και β) της επιτυχίας της εφαρμογής των μέτρων προσαρμογής στα τέσσερα δασικά οικοσυστήματα. Οι δειγματοληπτικές επιφάνειες κωδικοποιήθηκαν ως εξής: 02-01: Δημοτικό δάσος Καστανιάς (Τμήμα 13) 02-02: Δημόσιο δάσος Καστανιάς (Συστάδα 1γ) 02-03: Δημόσιο δάσος Ασπροποτάμου (Συστάδα 68γ Καλλιρρόης) 02-04: Δημόσιο δάσος Ασπροποτάμου (Συστάδα 84α Καταφύτου) Σεμινάριο Κατάρτισης Δασικών Υπηρεσιών Νοεμβρίου 2014, ΕΚΒΥ, Θεσσαλονίκη

23

24

25

26

27 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ Συνοψίζονται στις κάτωθι: Απογραφή ιστάμενων δέντρων (με διάμετρο 7cm) και τοποθέτηση πινακιδίου, με ταυτόχρονη καταγραφή των συντεταγμένων της θέσης των. Παχυμέτρηση της στηθιαίας διαμέτρου με παχύμετρο της Υπηρεσίας Υψομέτρηση των δέντρων, καθώς και υψομέτρηση της έναρξης της κόμης, με ηλεκτρονικό υψόμετρο DISTO A8 Εκτίμηση της ζωτικότητας ή εκτίμηση της αποσύνθεσης στα νεκρά ιστάμενα δέντρα. Απογραφή κατακείμενων (νεκρών) δέντρων (αναγνώριση είδους όπου ήταν δυνατή, παχυμέτρηση, μέτρηση μήκους, εκτίμηση αποσύνθεσης, εκτίμηση πιθανής αιτίας πτώσης). Απογραφή ορόφου θάμνων Απογραφή αναγέννησης Απογραφή χαρακτηριστικών συγκόμωσης & εδάφους

28

29

30

31

32

33 Πινακίδες δημοσιοποίησης

34

35

Πλαίσιο Δράσεων και Μέτρων Προσαρμογής της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή

Πλαίσιο Δράσεων και Μέτρων Προσαρμογής της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή Πλαίσιο Δράσεων και Μέτρων Προσαρμογής της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή Βασιλική Χρυσοπολίτου και Πέτρος Κακούρος, ΕΚΒΥ Το κλίμα και τα δάση στο μέλλον Υπάρχουν αβεβαιότητες σχετικά με:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ Παναγιώτης Δρούγας, Δασολόγος Αργυρώ Ζέρβα, Δασοπόνος MSc. Ιφιγένεια Συνοδινού, Δασολόγος MSc.

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ Παναγιώτης Δρούγας, Δασολόγος Αργυρώ Ζέρβα, Δασοπόνος MSc. Ιφιγένεια Συνοδινού, Δασολόγος MSc. Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου LIFE08 ENV/GR/000554 «Προσαρμογή της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα» (www.lifeadaptfor.gr) που υλοποιείται από το Ελληνικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: LIFE+ AdaptFor. Προσαρμογή της δασικής διαχείρισης στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση 2008

ΕΡΓΟ: LIFE+ AdaptFor. Προσαρμογή της δασικής διαχείρισης στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση 2008 LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση 2008 ΕΡΓΟ: LIFE+ AdaptFor Προσαρμογή της δασικής διαχείρισης στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα www.life-adaptfor.gr Βασιλική Χρυσοπολίτου ΕΚΒΥ Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

Αναγωγή δρυοδασών Ν. Τρικάλων Κύκλος του άνθρακα. Α. Πούλιου 1, Θ. Ζάγκας 2

Αναγωγή δρυοδασών Ν. Τρικάλων Κύκλος του άνθρακα. Α. Πούλιου 1, Θ. Ζάγκας 2 Αναγωγή δρυοδασών Ν. Τρικάλων Κύκλος του άνθρακα Α. Πούλιου 1, Θ. Ζάγκας 2 1 ΤΕΙ Λάρισας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, 43100 Καρδίτσα, e-mail: pouliou@teilar.gr 2 Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική παρουσίαση του έργου LIFE+ AdaptFor

Συνοπτική παρουσίαση του έργου LIFE+ AdaptFor Έργο Project LIFE08 ENV/GR/000554 Προσαρμογή της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα Adaptation of forest management to climate change in Greece Συνοπτική παρουσίαση του έργου LIFE+

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο αποκατάστασης του αρχαιολογικού χώρου της Ολυμπίας μετά τις πυρκαγιές του 2007

Το έργο αποκατάστασης του αρχαιολογικού χώρου της Ολυμπίας μετά τις πυρκαγιές του 2007 Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος Το έργο αποκατάστασης του αρχαιολογικού χώρου της Ολυμπίας μετά τις πυρκαγιές του 2007

Διαβάστε περισσότερα

PROMOTION OF RESIDUAL FORESTRY BIOMASS IN THE MEDITERRANEAN BASIN

PROMOTION OF RESIDUAL FORESTRY BIOMASS IN THE MEDITERRANEAN BASIN PROMOTION OF RESIDUAL FORESTRY BIOMASS IN THE MEDITERRANEAN BASIN FINAL REPORT INDEX FOR PILOT ACTION 1.7: DEVELOPMENT OF FOREST BIOMASS MANAGEMENT PLANS Work package 4: Setting up of integrated strategies

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα έκθεση μπορεί να αναζητηθεί ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο του έργου Life www.parnonaslife.gr.

Η παρούσα έκθεση μπορεί να αναζητηθεί ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο του έργου Life www.parnonaslife.gr. 0 Η έκθεση αυτή συντάχθηκε στο πλαίσιο του έργου Life07 NAT/GR/000286 «Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μίας δομημένης προσέγγισης» (www.parnonaslife.gr) που υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Αναγωγικές καλλιεργητικές υλοτοµίες Καθ. κ. Σπύρος Ντάφης

Αναγωγικές καλλιεργητικές υλοτοµίες Καθ. κ. Σπύρος Ντάφης ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝ ΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ Έργο LIFE-ΦΥΣΗ «Ανόρθωση των πρεµνοφυών δασών Quercus frainetto και Quercus ilex» ράση Α2: Κατάρτιση των υπευθύνων των µονών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ [ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΝΥΜΦΑΙΑΣ] Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Young People in European Forests

Young People in European Forests Young People in European Forests Τρίτη Έκδοση Ευρωπαϊκός διαγωνισμός για τα Δάση και τη Δασοπονία III 0 Περιεχόμενα: Μετάφραση ελληνικής έκδοσης... 2 Εισαγωγή. Γιατί υπάρχουν ακόμη δάση; - Ευρώπη... 3

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος των περιοδικών ξυλωδών λημμάτων

Μέθοδος των περιοδικών ξυλωδών λημμάτων Μέθοδος των περιοδικών ξυλωδών λημμάτων Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ. & Φαξ: 25210

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στα ξηροθερμοόρια δασικών ειδών: Η Δασική πεύκη Πιερίων

Οι επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στα ξηροθερμοόρια δασικών ειδών: Η Δασική πεύκη Πιερίων Οι επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στα ξηροθερμοόρια δασικών ειδών: Η Δασική πεύκη Πιερίων Χ. Περλέρου, Γ. Σπύρογλου, Δ. Αβτζής και Σ. Διαμαντής ΕΛΓΟ-Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Σεμινάριο κατάρτησης δασολόγων,

Διαβάστε περισσότερα

ENVIFOR ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ε.Π.Ε.

ENVIFOR ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ε.Π.Ε. ENVIFOR ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ε.Π.Ε. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΙΑΦΥΓΟΝΤΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 1698/05 (ΑΡΘΡΟ 46) ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα ανοικτών Περιβαλλοντικών τάξεων «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Προγράμματα ανοικτών Περιβαλλοντικών τάξεων «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Προγράμματα ανοικτών Περιβαλλοντικών τάξεων «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΟ 3.6 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.6.1«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποκατάσταση καμένων περιοχών

Αποκατάσταση καμένων περιοχών Αποκατάσταση καμένων περιοχών Δρ Γεώργιος Λυριντζής, Διατελέσας Τακτικός Ερευνητής του ΕΘΙΑΓΕ Δρ Γεώργιος Μπαλούτσος, Διατελέσας Τακτικός Ερευνητής του ΕΘΙΑΓΕ Δρ Γεώργιος Καρέτσος, Εντεταλμένος Ερευνητής,

Διαβάστε περισσότερα

LAYMAN S ΑΝΑΦΟΡΑ LIFE08 NAT/GR/000533

LAYMAN S ΑΝΑΦΟΡΑ LIFE08 NAT/GR/000533 LIFE08 NAT/GR/000533 ΑΝΑΦΟΡΑ LAYMAN S Μεθοδολογία Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Μεσογειακών Δασών Ασφάλεια & Αποδοτικότητα 4 Παρεμβάσεων στην NATURA 2000 της Ρόδου FRAMME Σεπτέμβριος 2013 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ 1

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ 1 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ 1 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Συστήθηκε με απόφαση του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην 12 η /3-7-2007 συνεδρίασή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΒΕΛΛΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΞΕΠΑΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα μελέτη υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου Life07 NAT/GR/000286 Η

Η παρούσα μελέτη υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου Life07 NAT/GR/000286 Η Η παρούσα μελέτη υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου Life07 NAT/GR/000286 Η 1 H παρούσα μελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου Life07 NAT/GR/000286 «Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ. 1.1 Πεδίο Αναφοράς της ΣΜΠΕ

ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ. 1.1 Πεδίο Αναφοράς της ΣΜΠΕ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ) είναι μια δυναμική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης, διαμέσου της ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Έργο LIFE Φύση : Διατήρηση Διαχείριση των λιμνών Χειμαδίτιδα Ζάζαρη (LIFE00 NAT/GR/007242)

Έργο LIFE Φύση : Διατήρηση Διαχείριση των λιμνών Χειμαδίτιδα Ζάζαρη (LIFE00 NAT/GR/007242) Έργο LIFE Φύση : Διατήρηση Διαχείριση των λιμνών Χειμαδίτιδα Ζάζαρη (LIFE00 NAT/GR/007242) Μελέτη Αποκατάστασης τύπου οικοτόπου " Αλλουβιακά υπολειμματικά δάση" στην περιοχή της Λίμνης Χειμαδίτιδας, θέση

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Κων/νος Σπανός, Τακτικός Ερευνητής. Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης

Δρ Κων/νος Σπανός, Τακτικός Ερευνητής. Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης ΔΗΜΗΤΡΑ 10 / 11 Παραγωγή βιομάζας και τεχνικού ξύλου από φυτείες ταχυαυξών δασικών δέντρων και δυνατότητες για ενεργειακή και χημική αξιοποίηση: μια σταθερή και ασφαλής επένδυση Δρ Κων/νος Σπανός, Τακτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΣ ΤΟΥ ΒΑΪ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΣ ΤΟΥ ΒΑΪ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΣ ΤΟΥ ΒΑΪ ΘΕΡΜΗ 2002 Η παρούσα έκδοση υλοποιήθηκε με συγχρηματοδότηση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, του Υπουργείου Γεωργίας-Γενική Γραμματεία Δασών και Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το χρηματοδοτικό μέσο LIFE της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το χρηματοδοτικό μέσο LIFE της Ευρωπαϊκής Κοινότητας PINDOS / GREVENA LIFE7 NAT/GR/91 Action A6 Το έργο συγχρηματοδοτείται από το χρηματοδοτικό μέσο LIFE της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Περιεχομενα I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 II. ΤΟ ΈΡΓΟ LIFE... III. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ...5

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση σπόρων ποωδών φυτών με σκοπό την αναβάθμιση των βιότοπων του λαγού, της ορεινής πέρδικας και του αγριόχοιρου

Χρήση σπόρων ποωδών φυτών με σκοπό την αναβάθμιση των βιότοπων του λαγού, της ορεινής πέρδικας και του αγριόχοιρου ΑΡIΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑΣ & ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΙΧΘΥΟΠΟΝΙΑΣ ΓΛΥΚΕΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ (2014-2020)

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ (2014-2020) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑ ΔΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) Το 2015 θεωρείται μια πολύ σημαντική χρονιά για τα δάση σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς τουλάχιστον τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας : Στατιστική μελέτη πωλήσεων καυσόξυλων στον Ν.

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας : Στατιστική μελέτη πωλήσεων καυσόξυλων στον Ν. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας : Στατιστική μελέτη πωλήσεων καυσόξυλων στον Ν. Έβρου Statistical analysis of firewood sales at Evros region

Διαβάστε περισσότερα