Ὁ ἐτήσιος ἑορτολογικός κύκλος τῆς Ἐκκλησίας μας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ὁ ἐτήσιος ἑορτολογικός κύκλος τῆς Ἐκκλησίας μας"

Transcript

1 Ὁ ἐτήσιος ἑορτολογικός κύκλος τῆς Ἐκκλησίας μας Ἡ ἑορτή γενικά εἶναι μιά βαθειά ψυχική ἀνάγκη τοῦ ἀνθρώπου. Κάθε ψυχικά ὑγιής ἄνθρωπος αἰσθάνεται τήν ἀνάγκη καί θέλει μέσα του νά ἑορτάσει. Ἔτσι ἡ ἑορτή ἀποτελεῖ ἀναπόσπαστο στοιχεῖο ὅλων τῶν πολιτισμῶν, ὅλων τῶν λαῶν, ὅλων τῶν θρησκευμάτων, ὅλων τῶν ἐποχῶν. Στήν περίπτωση ὅμως τῶν χριστιανικῶν ἐκκλησιαστικῶν ἑορτῶν, τά πράγματα εἶναι πολύ πιό σύνθετα καί ἔχουν ἕνα βάθος πολύ μεγαλύτερο ἀπό την ἁπλή ψυχική ἀνάγκη γιά σχολασμό, ψυχαγωγία καί ἔκφραση τῶν βιωμάτων του. Ἡ ἀληθινή ἐκκλησιαστική ἑορτή πόρρω ἀπέχει ἀπό κάθε κοσμικό, ἀκάθαρτο ἤ σαρκικό στοιχεῖο. Ἔχει χαρακτῆρα Πνευματικό καί μόνο Πνευματικό! Ὁ Χριστιανισμός εἶναι ἀναμφίβολα θρησκεία ἐξ ἀποκαλύψεως. Ἡ ἀποκάλυψη αὐτή δέν ἀφορᾶ στό ἑορτολόγιο, πολύ δέ περισσότερο στό ἡμερολόγιο. Αὐτά ἤ προϋπῆρχαν τοῦ χριστιανισμοῦ ὅπως τά ἡμερολόγια ἤ διαμορφώθηκαν μέσα στούς κόλπους τῆς ἐκκλησίας μέ τήν πάροδο τῶν αἰώνων. Μέσα στήν Καινή Διαθήκη δέν ὑπάρχει προδιαγραφή οὔτε γιά τόν τρόπο μετρήσεως τοῦ κοσμικοῦ χρόνου, οὔτε γιά τόν καταρτισμό τοῦ ἑορτολογίου. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἐπί παραδείγματι, ἐκφράζεται γιά τό Σάββατο, τίς νουμηνίες καί τίς ἡμέρες τῶν ἑορτῶν. Ὅλα αὐτά τά θεωρεῖ ΤΕΥΧΟΣ 87 - ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ 2012

2 «σκιά τῶν μελλόντων» Μήν ἀφήνετε (μᾶς λέγει) κανέναν νά σᾶς κρίνει γιά ζητήματα φαγητοῦ, ποτῶν ἤ πῶς δέν τηρεῖτε τίς γιορτές, πρωτομηνιά, ἤ Σάββατο. Αὐτά ἦταν μόνο ἡ σκιά τῆς πραγματικότητας πού ἐπρόκειτο νά ἔρθει, καί ἡ πραγματικότητα αὐτή εἶναι τώρα ὁ Χριστός (Κολοσ. β 16-17). Καί στήν πρός Γαλάτας: Γιατί δίνετε ξεχωριστή σημασία σέ ὁρισμένες ἡμέρες, μῆνες, ἐποχές καί χρόνια; (Γαλ. δ 10). Ὁ Χριστιανισμός ὑπερβαίνει ὅλα αὐτά τά κοσμικά καί σκιώδη σχήματα, ἀφοῦ ἡ ἀληθινή «ἐν πνεύματι ἀλήθεια» λατρεία τοῦ πνευματικοῦ Θεοῦ πού ἀποκαλύπτεται «ἐν Χριστῷ» φέρνει τόν «ἀληθινό προσκυνητή» ὑπεράνω τόπου καί χρόνου. Στόχος τοῦ νέου λαοῦ τοῦ Θεοῦ δέν εἶναι ἡ φθαρτή γῆ τῆς ἐπαγγελίας, ἀλλά ἡ οὐράνια Ἱερουσαλήμ. Ὁ κοσμικός χρόνος γίνεται τύπος τοῦ μέλλοντος αἰῶνος καί πρόγευση τῆς μέλλουσας ζωῆς. Ὁ πιστός ζῆ στή γῆ μέσα στόν μεταμορφούμενο ἐν Χριστῷ χρόνο καί ἔτσι θά ζήσει στήν ἄχρονη καί ἀνέσπερη βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Τό ἁπλό ἡμερολόγιο, γίνεται ἑορτολόγιο. Ὁ Κατάλογος τῶν ἡμερῶν μετατρέπεται σέ Κατάλογο Ἑορτῶν. Ὅλες οἱ ἡμέρες τοῦ ἔτους ἐπενδύονται μέ ἕνα ἱερό περιεχόμενο ἔτσι ὥστε ἡ διαδοχή τῶν ἡμερῶν νά γίνεται διαδοχή ἑορτῶν. Ἔτσι ὅλη ἡ ζωή τοῦ πιστοῦ γίνεται μιά διαρκής ἑορτή, ὅπως τονίζουν οἱ Πατέρες. Ζεῖ ὁ ἄνθρωπος στή γῆ καί στόν οὐρανό πολιτεύεται. Καί τήν οὐράνια αὐτή πολιτεία καί ἀτέλειωτη γιορτή πανηγυρίζουν ἄγγελοι μαζί μέ τούς ἀνθρώπους. Μέ τό ἑορτολόγιο ἡ Ἐκκλησία προγεύεται τήν πραγματικότητα τῆς οὐρανίου Βασιλείας, ἀφοῦ γεγονότα τοῦ παρελθόντος τά φέρνει κάθε φορά στή μνήμη της ὄχι σάν τελεσθέντα μία καί μοναδική φορά ἀλλά πραγματικά καί μυστικά πού ἐπαναλαμβάνονται κάθε ἔτος καί κάθε ἡμέρα. Ὅταν γιορτάζει γιά παράδειγμα τή γέννηση, τό βάπτισμα, τό σωτήριο Πάθος,τήν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ δέν τά θυμᾶται ἁπλά, ἀλλά τά ξαναζεῖ ὡς παρόντα, ὅπως ἀκριβῶς ὅλα γιά τόν Θεό εἶναι παρόντα, εἴτε ἔγιναν στό παρελθόν, εἴτε γίνονται τώρα, ἤ θά γίνουν στό μέλλον. Ἔτσι βιώνει τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου τήν ἡμέρα τοῦ Πάσχα κάθε ἔτους σάν «σήμερα», σάν τήν ἡμέρα δηλαδή τῆς ἱστορικῆς Κυριακῆς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ ἔτους 33 μ.χ. Ἡ ὑμνογραφία μᾶς βεβαιώνει ὅτι τό ἑορταζόμενο γεγονός δέν ἔγινε μόνο τόν καιρό ἐκεῖνο τῆς θείας ἐπί γῆς παρουσίας, ἀλλά ἐπαναλαμβάνεται καί σήμερα. («Σήμερον κρεμᾶται ἐπί ξύλου» «Σήμερον γεννᾶται ἐκ Παρθένου»). Αὐτή ἡ ὑπέρβαση τοῦ κοσμικοῦ χρόνου καί ἡ εἴσοδος στό θεῖο λειτουργικό χρόνο ἔχει καί ἄλλες συνέπειες ἀκόμη περισσότερο ριζοσπαστικές. Τό «σήμερον» δέν ἀφορᾶ μόνο στήν μυστηριακή ἐπανάληψη τοῦ γεγονότος κάθε ἔτος, ἀλλά τό καιρικό σχῆμα διαχέεται στόν καθημερινό βίο τῆς ἐκκλησίας. Ἔτσι γιορτάζουμε τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου κατά τό Πάσχα, κάθε χρόνο, ἀλλά καί κάθε Κυριακή. Καί ὄχι μόνο κάθε Κυριακή, ἀλλά σέ κάθε Θεία Λειτουργία ὁποιαδήποτε ἡμέρα τῆς ἑβδομάδος καί ἄν τελεσθεῖ. Αὐτό ἀποδεικνύεται μέ τό «Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι» πού λέγεται μετά τήν θεία Κοινωνία τῶν Κληρικῶν καί κατά τήν συστολή τῶν Τιμίων Δώρων. Γιορτάζουμε τό θάνατο τοῦ Κυρίου ὄχι μόνο κάθε Μεγάλη Παρασκευή, ἀλλά καί κατά τήν Ὕψωση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί κατά τήν Σταυροπροσκύνηση. Γιορτάζουμε τήν Πεντηκοστή ὄχι μόνο κατά τήν ἐτήσια ἀνάμνησή της πενήντα ἡμέρες μετά τό Πάσχα, ἀλλά καί στόν Καθαγιασμό τῶν Τιμίων Δώρων κατά τήν Θεία Λειτουργία, ἀλλά καί στό Χρίσμα καί στή Χειροτονία καί σέ κάθε ἐπίκληση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος κατά τήν τέλεση τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων, ὁποιαδήποτε ἡμέρα καί ὥρα καί ἄν τελεσθοῦν. Ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησίας εἶναι μιά διαρκής Πεντηκοστή γεμάτη μέ ἅγιο Πνεῦμα. Κάθε χρόνο γιορτάζουμε τά ἴδια πού γιορτάσαμε καί τίς προηγούμενες χρονιές. Αὐτό δέν ἀποτελεῖ αἰτία κορεσμοῦ ἤ ὑπόθεση ρουτίνας. Εἶναι ἀφορμή ἀνανεώσεως τῆς κατηχήσεως καί μέ τήν ἐπανάληψη πού εἶναι «μητέρα τῆς μαθήσεως» ἐμβαθύνουμε περισσότερο στά θέματα τῆς πίστεως καί λαμβάνουμε νέες ἀποφάσεις γιά τήν ἐν Χριστῷ ζωή μας. Ἔτσι ἀποκτᾶ νόημα καί ἡ λαϊκή εὐχή πού λέμε στίς γιορτές καί τά πανηγύρια «καί τοῦ χρόνου» ἤ 2

3 «χρόνια πολλά». Δέν πρόκειται ἁπλά γιά εὐχή ὥστε ὁ Κύριος νά παρατείνει τήν ἐπίγεια ζωή, ἀλλά νά μᾶς ἀξιώνει ὁ Θεός νά ἔχουμε καί ἄλλες εὐκαιρίες γιά νά μαθητεύουμε στίς σωτηριολογικές ἀλήθειες τῆς πίστεώς μας. Ὅπως οἱ εἰκόνες εἶναι τό «βιβλίο τῶν ἀγραμμάτων», ἔτσι καί τό ἑορτολόγιο εἶναι τό σχολεῖο τῶν πιστῶν, γραμματισμένων καί ἀγραμμάτων. Μέ ἀφετηρία τήν 1η Ἰανουαρίου γιορτάζουμε ἀρκετά μπερδεμένα χρονολογικά τίς γιορτές. Ἔτσι τήν 1η Ἰανουαρίου γιορτάζουμε τήν Περιτομή τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ πού τήν διαδέχεται ἡ Ὑπαπαντή, ὁ Εὐαγγελισμός, κ.λ.π. καί στίς 25 Δεκεμβρίου τή Γέννηση τοῦ Κυρίου. Γιορτάζουμε πρώτα τήν Περιτομή καί ἔπειτα τήν Γέννηση τοῦ Κυρίου. Παίρνοντας ὅμως ὡς χρονολογική ἀφετηρία τήν ἀρχή τῆς Ἰνδίκτου, δηλαδή τήν 1η Σεπτεμβρίου, πού ἦταν ἡ Πρωτοχρονιά κατά τούς αἰῶνες τῆς διαμοφώσεως τοῦ ἑορτολογίου, διακρίνουμε κάποια προσπάθεια διατηρήσεως τῆς ἱστορικῆς συνέχειας στίς βασικές ἑορτές ὅπου αὐτό ἦταν δυνατό. Ἔτσι ἡ Σύλληψη τοῦ Τιμίου Προδρόμου, πού εἶναι τό πρῶτο γεγονός τῆς εὐαγγελικῆς ἱστορίας, τοποθετεῖται σάν πρώτη ἑορτή τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους στίς 23 Σεπτεμβρίου. Ἀκολουθοῦν τά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου, καί ἡ ἑορτή τῶν Χριστουγέννων, ἡ Περιτομή, ἡ Ὑπαπαντή, τά γεγονότα τοῦ Πάθους καί τῆς Ἀναστά σεως τοῦ Κυρίου, ἡ Ἀνάληψη καί ἡ Πεντηκοστή καί τό ἐκκλ/κό ἔτος κλείνει τόν Αὔγουστο μέ τήν ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί τήν Ἀποτομή τῆς Κεφαλῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου. Πλήρης ἱστορική κατάταξη δέν ἦταν δυνατή νά γίνει, ἀφοῦ μέ βάση τόν προσδιορισμό τῶν Χριστουγέννων στις 25 Δεκεμβρίου, θά ἔπρεπε ὁ Εὐαγγελισμός νά τοποθετηθεῖ ἐννέα μῆνες πρίν δηλ. στίς 25 Μαρτίου. Ἕξη μῆνες πρίν ἀπό τόν Εὐαγγελισμό, τοποθετεῖται ἡ σύλληψη τοῦ Τιμ. Προδρόμου στίς 23 Σεπτεμβρίου, καί ἐννέα μῆνες μετά ἡ γέννησή του στίς 24 Ἰουνίου κ.λ.π. Πάντοτε ὑπῆρχε ἡ ἔννοια τῆς συμβατικότητας τοὺ ἑορτολογικοῦ σχήματος. Χρονολογικά οἱ μνῆμες τῶν προφητῶν καί τῶν δικαίων τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καθώς καί τῶν Προπατόρων τοῦ Ι.Χ., τοποθετήθηκαν στήν περίοδο πρίν ἀπό τά Χριστούγεννα. Οἱ μνῆμες τῶν Ἁγίων καθοριζόταν κυρίως τήν ἡμέρα τοῦ θανάτου τους σάν γεννέθλιος ἡμέρα, καί ἡμέρα τῆς Ἱερᾶς αὐτῶν μνήμης. Ἦταν πολύ φυσικό ὅταν συντασσόταν τό ἡμερολόγιο νά μήν εἶναι δυνατή ἡ διατήρηση τῆς ἱστορικῆς συνέχειας οὔτε τίς ἁπλές ἡμέρες τοῦ ἔτους. Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΑΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ Πρώτη χρονολογικά χριστιανική ἑορτή εἶναι ἡ ΚΥΡΙΑΚΗ, τό ἑβδομαδιαῖο Πάσχα τῆς Ἐκκλησίας. Στόν Ἰουδαϊσμό τό Σάββατο ἦταν ἡ θεοσύστατη ἡμέρα τῆς καταπαύσεως τήν ὁποία χάρισε στό λαό του ὁ Κύριος, τήν εὐλόγησε, τήν ἁγίασε καί πρόσταξε στούς ἀνθρώπους νά τήν ἁγιάζουν καί νά τήν τηροῦν. Στήν Καινή Διαθήκη ἡ Κυριακή ὀνομάζεται «μία σαββάτων» ἤ «πρώτη Σαββάτου», δηλαδή μία ἡμέρα μετά τό Σάββατο, ἡ κύρια καί πρώτη ἡμέρα τῆς Χριστιανικῆς ἑβδομάδος. Ἡ «ἡμέρα τοῦ Κυρίου» εἶναι καί ἡ ἡμέρα τῆς ἐσχατολογικῆς παρουσίας Του. Ἡ πιστή τήρησή του ἀποτελοῦσε τήν ἐπιβεβαίωση τῆς πιστότητος στό νόμο τοῦ Θεοῦ. Τό μεγαλύτερο τόλμημα τῆς πρώτης Ἐκκλησίας ἦταν ἡ μετάθεση τῆς ἡμέρας τοῦ Κυρίου ἀπό τήν ἑβδόμη στήν πρώτη ἡμέρα τῆς ἑβδομάδος. Τό Σάββατο γίνεται προφητικός τύπος τῆς ταφῆς τοῦ Κυρίου πού ὁδηγεῖ στήν ἐκ νεκρῶν ἀνάσταση κατά τήν πρώτη ἡμέρα τῆς ἑβδομάδος τήν ἡμέρα τῆς δημιουργίας τοῦ φωτός καί τῆς νέας ἐν Χριστῷ δημιουργίας. Ἡ μετάθεση τοῦ Σαββάτου συνεπάγεται οὐσιαστικά καί ἄνοιγμα πρός τόν νέο κόσμο τῆς χάριτος καί τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Ἡ παρουσία τοῦ Χριστοῦ κατά τήν ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως, ἔδωσε τό ἀναστάσιμο στοιχεῖο στίς Συνάξεις πού ἤδη στό τέλος τοῦ Α αἰῶνα εἶχε ὀνομασθεῖ ΚΥΡΙΑ- ΚΗ (Ἀποκ. α 10). Ἡ Κυριακή ἔγινε πολύ νωρίς ἡμέρα συνάξεως, ἡμέρα ἀναμνήσεως τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου καί ἡμέρα πασχαλινῆς εὐχαριστιακῆς συμμετοχῆς. Ἡ Κυριακή εἶναι ἀργία ἀπό κάθε γήϊνο ἔργο, ἀνάπαυση ὅλων τῶν σαρκικῶν κόπων, ἀναστάσιμη δοξολογία στήν ἑνωτική σύναξη τοῦ σώματος τοῦ Χρι- 3

4 στοῦ, εὐχαριστιακή συμμετοχή στόν ἁγιασμό τῶν μυστηρίων καί προετοιμασία γιά τή θέωση τοῦ ἀνθρώπου.ὅλες οἱ δεσποτικές γιορτές τελοῦνται μία φορά τό χρόνο. Ἡ Κυριακή τιμᾶται τέσσερις φορές κάθε μῆνα στή ζωή τῶν πιστῶν γιά νά μήν ἀπομακρυνόμαστε ἀπό τήν παρουσία τοῦ ἀναστάντος Χριστοῦ. Ἡ Κυριακή εἶναι ἀρχή τῆς δημιουργίας τῆς αἰσθητῆς κτίσεως, τήν ὁποία ὁ Θεός Πατέρας ἰδιαίτερα ἐνήργησε μαζί μέ τόν Υἱό καί τό ἅγιο Πνεῦμα. Ἡ Κυριακή εἶναι ἡ ἀπαρχή τῆς τελειώσεως τῆς κτίσεως, τήν ὁποία ἐνήργησε τό ἅγιο Πνεῦμα, τό ὁποῖο κατῆλθε κατά τήν Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς. Τήν ἡμέρα τῆς Κυριακῆς θά ἔρθει ὁ Κύριος κατά τή Δευτέρα Παρουσία. Ἡ κοινή ἀνάσταση ὅλων τῶν κεκοιμημένων θά γίνει ἡμέρα Κυριακή καί ὄχι ἄλλη ἡμέρα. Τό ἴδιο τό ὄνομα τῆς Κυριακῆς εἶναι ἕνα ἀπό τά ἀναστάσιμα προνόμοιά της, διότι εἶναι αὐτή πού ἔλαβε τό ὄνομά της ἀπό τόν παθόντα ταφέντα καί ἀναστάντα Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό. Ὅλες οἱ ἡμέρες γίνονται Πάσχα καί ἀνάσταση μέ τή Θεία Λειτουργία πού τελεῖται στούς Ναούς μας. Οἱ πιστοί καλοῦνται νά βιώσουν τή ζωή τους σάν ἕνα διαρκές Πάσχα, σάν μιά ἀτέλειωτη περίοδο πεντηκοσταρίου, εὑρισκόμενοι «μπροστά στό πασχαλινό θεϊκό τραπέζι τῆς Θείας Εὐχαριστίας». Στή συνέχεια καί οἱ ἄλλες ἡμέρες τῆς Ἰουδαϊκῆς ἑβδομάδος ἀπέκτησαν κάποιο ἑορτολογικό περιεχόμενο. Τό Σάββατο δέν νήστευαν καί ἐτελεῖτο ἡ θεία εὐχαριστία ἀκόμα καί στήν περίοδο τῆς Τεσσαρακοστῆς. Ἡ παραμονή τοῦ Κυρίου στόν Τάφο τήν ἡμέρα τοῦ Σαββάτου ὁδήγησε τήν ἐκκλησία νά τό καθιερώσει στή μνήμη τῶν νεκρῶν. Ἡ Τετάρτη καί ἡ Παρασκευή κατά τήν «Μαρτυρία τῆς Διδαχῆς τῶν δώδεκα Ἀποστόλων» εἶχαν ἀφιερωθεῖ στήν ἀνάμνηση τοῦ Πάθους τοῦ Κυρίου καί ὡς ἡμέρες νηστείας. Οἱ δύο αὐτές ἡμέρες τῆς νηστείας ἀντικατέστησαν τίς νηστεῖες τῶν εὐλαβῶν Ἰουδαίων πού νήστευαν «δίς τοῦ Σαββάτου» (Λουκ. 18,12 ). Ἡ Δευτέρα ἀφιερώθηκε στήν τιμή τῶν Ἀγγέλων, ἡ Τρίτη στόν Τίμιο Πρόδρομο καί ἡ Πέμπτη στούς Ἀποστόλους καί στόν Ἅγιο Νικόλαο. Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Τό ἐτήσιο ΠΑΣΧΑ παρέμεινε ἀπό τήν Ἰουδαϊκή παράδοση ὡς ἡ κύρια καί μεγάλη ἑορτή, «ἑορτή τῶν ἑορτῶν» καί ἡ «πανήγυρις τῶν πανηγύρεων». Ἡ διάβαση τῆς ἐρυθρᾶς θαλάσσης καί τό πέρασμα ἀπό τήν Αἴγυπτο τῆς δουλείας στή χώρα τῆς Ἐλευθερίας, πού ἦταν τό ἱστορικό περιεχόμενο τοῦ Ἑβραϊκοῦ Πάσχα, θεωρήθηκε τύπος καί ὑπερκαλύφθηκε ἀπό τή διάβαση τοῦ Κυρίου ἀπό τόν θάνατο στή ζωή μέ τήν ἐκ νεκρῶν ἀνάστασή Του. Ἀπό τόν 3ο αἰῶνα ἐπικράτησε ἡ Κυριακή ὡς ἡμέρα τοῦ Πάσχα σέ ὅλες τίς ἐκκλησίες. Ἡ Α Οἰκουμενική Σύνοδος τό ἔτος 325 ἐπέβαλε νά ἑορτάζεται ὁμοιόμορφα σέ ὅλες τίς ἐκκλησίες τό Πάσχα, τἠν πρώτη Κυριακή μετά τήν ἑαρινή πανσέληνο. Στήν «Ἐπιστολή τῶν Ἀποστόλων» πού εἶναι ἀπόκρυφο κείμενο τοῦ 2ου αἰῶνος, δίνονται οἱ πρῶτες πληροφορίες γιά τήν ἀγρυπνία τῆς ἑορτῆς, ἡ ὁποία διαρκοῦσε μέχρι τήν ὥρα πού λαλοῦσαν τά κοκόρια καί ὁλοκληρωνόταν μέ τήν εὐχαριστιακή σύναξη. Τό ἀναστάσιμο μήνυμα τῆς Ἐκκλησίας μέσα ἀπό ὁποιαδήποτε μορφή ἀκολουθίας σύντομης ἤ ἐκτενοῦς, γιά τόν ἄνθρωπο καί τόν κόσμο ὁλόκληρο εἶναι τό ἴδιο «μέχρι συντελείας τῶν αἰώνων». Εἶναι ἡ διάβαση τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τό θάνατο στή ζωή. Εἶναι ἡ πρόγευση τῆς χαρᾶς στή βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Μέ κέντρο τό Πάσχα ἀναπτύχθηκαν οἱ ἑορτές πού ἐξαρτῶνται ἀπό αὐτό. Ἡ Μεγάλη Ἑβδομάδα τῶν Παθῶν τοῦ Κυρίου, μέ τήν ἀνάμνηση τῆς ἐγέρσεως τοῦ Λαζάρου (τό Σάββατο πρίν τήν Μεγ. Ἑβδομάδα) καί τῆς θριαμβευτικῆς εἰσόδου στά Ἱεροσόλυμα τήν Κυριακή τῶν Βαΐων. Τρεῖς προπαρασκευαστικές καί τρεῖς κύριες ἡμέρες τήν Μεγάλη Πέμπτη, ἡμέρα παραδόσεως τῶν Φρικτῶν Μυστηρίων, τήν Μεγάλη Παρασκευή, ἡμέρα τοῦ Πάθους καί τοῦ Σταυρικοῦ Θανάτου, καί τό Μέγα Σάββατο, ἡμέρα τῆς Ταφῆς τοῦ Κυρίου. Ἐπίσης ἡ Διακαινήσιμος Ἑβδομάδα, ὡς ἑνιαία «ἡμέρα μία» πασχαλινή ἑορτή. Μέ βάση τήν ἀφήγηση τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων ὁρίστηκε ἡ Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου, σαράντα ἡμέρες μετά τήν Ἀνάστασή Του. Δέκα ἡμέρες ἀργότερα ἑορτάζεται ἡ Πεντη- 4

5 κοστή πού εἶναι ἀνάμνηση τῆς ἐπιφοιτήσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στούς Ἀποστόλους στό ὑπερῶο τῆς Ἁγίας Σιών καί πού εἶναι ἡ γεννέθλιος ἡμέρα τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὁ κινητός κύκλος τῶν ἑορτῶν μετά τό Πάσχα κλείνει μέ τήν ἑορτή ὅλων τῶν Ἁγίων τήν «Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων». Ὅλος αὐτός ὁ κύκλος τῶν ἑορτῶν μέ κέντρο τό Πάσχα ἀκολουθεῖ κατά βάση τό σεληνιακό-ἰουδαϊκό ἡμερολόγιο πού σέ σχέση μέ τό ἡλιακό-ρωμαϊκό δίνει τήν ἐντύπωση τῆς μή σταθερότητας, γι αὐτό ἀποκαλεῖται «κινητός ἑορτολογικός κύκλος». Ο ΑΚΙΝΗΤΟΣ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ Ἐκτός ἀπό τόν κινητό ἔχουμε καί τόν «ἀκίνητο ἑορτολογικό κύκλο» πού ἀποτελεῖται ἀπό τίς ἑορτές πού καθορίστηκαν σέ σταθερή ἡμερομηνία τοῦ ρωμαϊκοῦ ἡλιακοῦ ἡμερολογίου. Πολλές ἀπό αὐτές τίς ἑορτές πῆραν τή θέση εἰδωλολατρικῶν ἑορτῶν. Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ Σύμφωνα μέ τήν Καινή Διαθήκη, ὁ Ἰησοῦς Χριστός ζήτησε ἀπό τούς μαθητές του νά τηροῦν τήν ἀνάμνηση τοῦ θανάτου του, «τοῦτο ποιεῖτε εἰς τήν ἐμήν ἀνάμνησιν» (Λουκ. 22, 19-20) χωρίς ὅμως νά τούς δώσει κάποια ἐντολή ἤ ἀπαγόρευση γιά τόν ἑορτασμό τῆς γεννήσεώς Του ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τό ὕψιστο γεγονός γιά τή σωτηρία τῶν ἀνθρώπων. Ἔτσι οἱ Ἀπόστολοι καί τά μέλη τῆς ἀρχαίας ἐκκλησίας γιά ἕνα χρονικό διάστημα δέν ἑόρταζαν τή Γέννηση τοῦ Κυρίου. Οἱ πρῶτοι χριστιανοί θέλοντας νά τονίσουν τή Θεότητα τοῦ Χριστοῦ, σκόπιμα ὑποβάθμιζαν τή σημασία τῆς σαρκικῆς του Γεννήσεως. Γενικά δέν ἑόρταζαν τά γενέθλια. Κατά τήν ἔναρξη τοῦ ἑορτασμοῦ ἡ ἑορτή τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ (2ο ἤ 3ο αἰ.) σέ πολλές ἐκκλησίες ἦταν στενά συνδεδεμένη μέ τήν ἑορτή τῶν Θεοφανείων πού ἑορτάζονταν στήν Ἀνατολή ἀπό κοινοῦ, τήν 6η Ιανουαρίου, μέ τό ὄνομα Θεοφάνεια ἤ Ἐπιφάνεια. Ὁ ἑορτασμός τῶν Χριστουγέννων σάν ξεχωριστή ἑορτή ἀπό τά Θεοφάνεια στίς 25 Δεκεμβρίου εἰσάγεται στήν ἐκκλησία τῆς Κων/ πόλεως ἀπό τόν Ἅγιο Γρηγόριο τόν Θεολόγο καὶ στὴν Ἀντιόχεια ἀπό τόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο. Ἡ Βάπτιση τοῦ Κυρίου ἑορτάζεται στό ἑξῆς στίς 6 Ἰανουαρίου. Ὡς πρός τήν ὀνομασία τῶν δύο ἑορτῶν, τά Χριστούγεννα λαμβάνουν τό ὄνομα Γεννέθλια, ἐνῶ ἡ ἑορτή τῆς Βαπτίσεως τοῦ Κυρίου λαμβάνει τήν ὀνομασία Ἐπιφάνεια ἤ τά Φῶτα. Οἱ Πατέρες τό γεγονός τῆς θείας ἐνσαρκώσεως δέν τό ξεχωρίζουν ἀπό τό γεγονός τῆς Βαπτίσεως τοῦ Χριστοῦ, γι αὐτό ἄλλωστε ἑορταζόταν στήν ἀρχή, ὅπως εἴδαμε ἀπό κοινοῦ. Ἡ ἑορτή τῆς Βαπτίσεως τοῦ Χριστοῦ στόν Ἰορδάνη ποταμό ἀπό τόν Ἰωάννη τόν Πρόδρομο γίνεται ἀφορμή νά τονισθεῖ ὅτι τό Μυστήριο τῆς Γεννήσεως συμπληρώνεται ἀπό τό Μυστήριο τῆς Βαπτίσεως, ἀφοῦ κατά τήν Βάπτιση τοῦ Κυρίου ἐμφανίζεται ἡ Ἁγία Τριάδα καί διακηρύττεται μέ τόν πλέον ἐπίσημο τρόπο ἡ εὐδοκία τοῦ Θεοῦ καί Πατρός. Ὅταν μιλοῦμε γιά τίς δύο γιορτές τῆς Γεννήσεως καί τῆς Βαπτίσεως τοῦ Κυρίου, μιλάμε στήν πραγματικότητα γιά τή δική μας ἀναγέννηση καί ἀναδημιουργία. Συνειδητοποιοῦμε τή ζωτική σημασία τους καί μετέχουμε στά ἑορταζόμενα γεγονότα γιά νά βιώσουμε ὅτι ὁ Θεός ἔγινε ἄνθρωπος γιά τή δική μας σωτηρία, ὅτι μᾶς ἔδωσε μιά νέα ζωή, γιά να γίνουμε θεοί κατά χάριν. ΟΙ ΔΕΣΠΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ Οἱ δεσποτικές καί οἱ Θεομητορικές ἑορτές καθορίστηκαν σέ συμβατικές ἡμερομηνίες, καί μάλιστα σέ ἡμέρες ἐγκαινίων μεγάλων ναῶν πού εἶχαν ἀνεγερθεῖ στούς ἁγίους Τόπους στά μέρη ὅπου συνέβησαν τά ἱερά γεγονότα. Ἔτσι π.χ. ἡ ἑορτή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στίς 14 Σεπτεμβρίου, πού ἐξελίχθηκε σέ ἰσότιμη ἡμέρα μέ τήν Μεγάλη Παρασκευή μνήμη τοῦ σταυρικοῦ θανάτου τοῦ Κυρίου, ὁρίστηκε ἡ ἑπομένη τῶν ἐγκαινίων τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως τῶν Ἱεροσολύμων πού ἔγινε στις 13 Σεπτεμβρίου. Σαράντα ἡμέρες πρίν ἀπό τήν ἑορτή τῆς Ὑψώσεως, ὁρίστηκε νά ἑοτάζεται ἡ ἑορτή τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος (6 Αὐγούστου) τήν ἡμέρα τῶν ἐγκαινίων τοῦ Ναοῦ στό Ὄρος Θαβώρ. Ἡ Κοίμηση τῆς Θεο- 5

6 τόκου 15 Αὐγούστου κατά τά ἐγκαίνια τοῦ Θεομητορικοῦ Καθίσματος στά Ἱεροσόλυμα καί τά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου στις 21 Νοεμβρίου στά ἐγκαίνια τοῦ Ναοῦ «Ἅγια τῶν Ἁγίων» στή θέση τοῦ ναοῦ τοῦ Σολομῶντος. ΟΙ ΜΝΗΜΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΓΙΩΝ Τό ἑορτολόγιο συμπληρώνεται βαθμηδόν μέ τήν ἀναγραφή τῆς μνήμης διαφόρων ἁγίων, προφητῶν, προπατόρων, δικαίων, μαρτύρων, ἱεραρχῶν, βασιλέων, ὁσίων ἀνδρῶν καί γυναικῶν πού εὐαρέστησαν τό Θεό μέ ποικίλους τρόπους, σέ διάφορους τόπους ἤ καιρούς. Ἡ ἡμέρα τῆς μνήμης τους ἔχει ὁρισθεῖ κατά βάση ἡ ἡμέρα θανάτου τους, ἡ «γεννέθλιος ἡμέρα» τῆς ἐν Χριστῷ τελειώσεώς τους, ἀλλά καί ἡ ἀνακομιδή τῶν Ἱερῶν λειψάνων τους ἤ ἐγκαίνια ναῶν πρός τιμή τους. Οἱ μνῆμες κυρίως τῶν προφητῶν καί τῶν ἀποστόλων βρίσκονται σέ συμβατικές ἡμερομηνίες ἤ σπανιότερα τήν ἡμέρα τῆς εὐρέσεως τῶν λειψάνων τους. Στό ἑορτολόγιο ἀναγράφονται «συνάξεις» δηλαδή πανηγυρικές συναθροίσεις τῶν πιστῶν, πρός τιμήν ἀγγέλων καί ἁγίων ἤ διασήμων εἰκόνων ἤ ὁμοιογενῶν ὁμάδων ἁγίων. Χαρακτηριστικές οἱ περιπτώσεις συνάξεων πρός τιμήν ἱερῶν προσώπων, πού διαδραμάτισαν πρωτεύοντα ρόλο σέ ἑορταζόμενα γεγονότα τῆς ἱερᾶς ἱστορίας, οἱ ὁποῖες ἀναγράφονται τήν ἑπομένη τῶν ἑορτῶν αὐτῶν καί ἀποτελοῦν τρόπον τινά συνέχειά τους. Τήν ἑπομένη τῶν Χριστουγέννων ἔχουμε τήν σύναξη τῆς Θεοτόκου. Τήν ἑπομένη τῶν Θεοφανείων ἔχουμε τήν σύναξη τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου. Τήν ἄλλη ἡμέρα μετά τήν Ὑπαπαντή, τιμῶνται ὁ Ἅγιος Συμεών καί ἡ Ἁγία Ἄννα κ.λ.π. ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΟΡΤΩΝ Γιά τήν ἀνάδειξη τῶν ἑορτῶν, γιά τήν πανηγυρικότερη καί τιμητικότερη συμμετοχή περισσοτέρων πιστῶν ἡ ἐκκλησία μεταφέρει τίς μνῆμες τῶν Πατέρων τῶν Οἰκομενικῶν Συνόδων ἀπό τήν ἡμέρα τῆς μνήμης τους τήν ἑπομένη Κυριακή. Τό ἴδιο γινόταν καί μέ τίς μνῆμες τῶν ἁγίων πού ἔπιπταν κατά τήν πένθιμο περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ἤ τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος. Αὐτές μετατίθοντο κατά τά Σάββατα ἤ τίς πλησιέστερες Κυριακές ἤ κατά τήν Διακαινίσημο Ἑβδομάδα. Ἰδιαίτερα ἐνδιαφέρουσα εἶναι ἡ πλαισίωση τῶν μεγάλων ἑορτῶν σέ κύκλους, προεορτίων καί μεθέορτων ἡμερῶν ὅπως εἶναι ἡ Κυριακή πρό τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί ἡ Κυριακή μετά τήν Ὕψωση. Κυριακή πρό τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως καί ἡ Κυριακή μετά τήν Χριστοῦ Γέννηση. Κυριακή πρό τῶν Φώτων καί Κυριακή μετά τά Φῶτα. Ἔτσι δίνεται ἡ εὐκαιρία προπαρασκευῆς γιά τήν ἑορτή μέ τά ἀναγνώσματα, τό κήρυγμα καί τήν ὑμνογραφία γιά τήν ἀφομοίωση τῶν διδαγμάτων της κατά τά μεθέοτρα. Μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι ὁ πλούσιος ἑορτολογικός κύκλος τῶν Δεσποτικῶν τῶν Θεομητορικῶν καί τῶν ἄλλων ἑορτῶν τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας δέν ξεδιπλώνει μόνο τίς διάφορες πτυχές τῆς ἁγίας ζωῆς τοῦ Κυρίου, τῆς Θεοτόκου, τῶν μαρτύρων, τῶν ἁγίων καί τῶν ὁσίων, ἀλλά θέτει καί ἄλλο ἀξιόλογο στόχο. Ὅλα αὐτά τά γεγονότα ἡ Ἐκκλησία μας τά τιμᾶ καί τά δοξάζει πάντοτε ἐπί τῆς ἁγίας Τραπέζης. Τά συνδυάζει πάντοτε μέ τό Μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἐνεργεῖ μέ αὐτό τόν τρόπο, διότι θέλει νά μᾶς μορφώσει βάσει τῶν ἁγίων αὐτῶν προτύπων. Νά μᾶς βοηθήσει ὥστε κάθε φορά πού προσευχόμαστε στή Θεία Λειτουργία καί συμμετέχουμε στό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, νά ἀνανεώνουμε τήν ἀπόφασή μας γιά θυσία ὑπέρ τοῦ Χριστοῦ καί νά τόν ἀκολουθοῦμε πάνω στά ἅγια χνάρια Του. Οἱ ἑορτές, οἱ προσευχές,οἱ ὕμνοι, ἡ λατρεία ἔχουν σκοπό νά μᾶς φέρουν σέ κοινωνία καί σύνδεσμο μέ τή νέα ζωή τῆς βασιλείας. Ἔτσι ἡ Ὀρθοδοξία, μέ τόν ἑορτολογικό κύκλο καί τή λειτουργική ζωή μᾶς ἀποκαλύπτει κάτι ἀπό ἐκεῖνα «ἅ ὀφθαλμός οὐκ εἶδε καί οὗς οὐκ ἤκουσε καί ἐπί καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη, ἅ ἡτοίμασεν ὁ Θεός τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν» Α Κορ. 2, 9 ). Πρωτοπρ. Διονυσίου Χαριτούδη 6

7 ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ Ἡ Πανήγυρίς μας Μὲ κάθε λαμπρότητα ἑορτάσθηκε καὶ ἐφέτος ὁ Ἅγιος Μεγαλομάρτυς Γεώργιος ὁ τροπαιοφόρος, προστάτης τῆς Ἐνορίας μας. Ὁ Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς τῆς παραμονῆς τελέσθηκε χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀχελώου κ. Εὐθυμίου, ὁ ὁποῖος ἐκήρυξε καὶ τὸν θεῖο λόγο, μὲ τὴ συμμετοχὴ πλειάδος ἱερέων. Τὸ ἑπόμενο πρωὶ τελέσθηκε ὁ Ὄρθρος καὶ ἐν συνεχείᾳ ἡ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ ἰδίου Ἀρχιερέως. Κατ αὐτὴν μᾶς τίμησε μὲ τὴν παρουσία του καὶ ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς μας Πανοσιολ. Ἀρχιμ.Μάξιμος Παπαγιάννης. Κατὰ τὸν Μεθέορτο Ἑσπερινὸ τῆς Πανηγύρεως τοῦ Ἁγίου μας προεξῆρχε ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Ναζιανζοῦ κ.θεοδώρητος καὶ ἀκολούθησε Λιτάνευση τῆς Ἱ. Εἰκόνος καὶ τοῦ Ἱ. Λειψάνου τοῦ Ἁγίου. Μετὰ τὸ πέρας της ὁ Θεοφιλέστατος μετέφερε στοὺς πιστούς, στὸν Πρόεδρο τοῦ Ἐκκλ. Συμβουλίου π.φιλόθεο Νικολάκη καὶ τοὺς Ἱερεῖς μας τὶς εὐχὲς τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου καὶ Ποιμενάρχου μας καὶ εὐχήθηκε ὁ Ἅγιος Γεώργιος νὰ εὐλογεῖ ὅλους τοὺς ἐνορίτες μας. Δὲν παρέλειψε νὰ ἀναφερθεῖ στὴν παλαιὰ αἴγλη τῆς γειτονιᾶς μας καὶ εὐχήθηκε γρήγορα νὰ ἀποδοθεῖ στοὺς κατοίκους της, ὅπως τὴν εἶχε γνωρίσει κατὰ τὶς δεκαετίες τοῦ 60 καὶ 70 καὶ νὰ μὴν ἀποτελεῖ πιὰ μιὰ ὑποβαθμισμένη περιοχὴ τῶν Ἀθηνῶν, καταχειροκροτούμενος ἀπὸ τοὺς παρευρισκομένους. Ὁ π. Φιλόθεος, εὐχαρίστησε τὸν Θεοφιλέστατο γιὰ τὴν παρουσία του, τοὺς προσελθόντας ἱερεῖς καὶ πιστοὺς ἐνορίτες καὶ προσκυνητές, τὸν Δήμαρχο γιὰ τὴν ἀποστολὴ τῆς φιλαρμονικῆς, ἡ ὁποία συνόδευσε τὴν Λιτανεία μας, γιὰ τὴν καθαριότητα καὶ τὸν σημαιοστολισμό, τὴν ἐκπρόσωπό του Δημ. Σύμβουλο κ. Ψαράκη, τὴν Τροχαία, ὅλους ὅσοι συνέβαλαν στὴν ἄρτια διοργάνωση τῆς Πανηγύρεως καὶ εὐχήθηκε σὲ ὅλους ὁ Ἅγιός μας νὰ εὐλογεῖ, ἁγιάζει καὶ σκεπάζει ἅπαντας. 7

8 ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ Φιλολογικὴ ἐκδήλωση Ἐκδήλωση μὲ τίτλο «Ἡ ἑλληνικὴ λογοτεχνικὴ παράδοση στὴ Φλογέρα τοῦ Βασιλιᾶ» πραγματοποίησε τὴν Κυριακὴ 29 Ἀπριλίου τὸ Τμῆμα Ἰταλικῶν τῆς Ἐνορίας μας μὲ φροντίδα καὶ ἐπιμέλεια τοῦ δασκάλου τοῦ Τμήματος Γιώργου Φερετζάκη. Μιὰ μελέτη στὴ σχέση τοῦ ἑλληνικοῦ πνεύματος μὲ τὴ βυζαντινὴ καὶ χριστιανικὴ παράδοση, ὅπως αὐτὴ ἀποτυπώνεται στὸ ἔργο τοῦ Παλαμᾶ. Ἔργο ποὺ «πυροδοτήθηκε» ἀπὸ τὴ φράση «Προσκύνησε τὴν Παναγιὰ μέσα στὸν Παρθενῶνα» ποὺ κινεῖται στὸ λυρισμὸ τοῦ «ἐμεῖς», ποὺ σημαίνει ἀγάπη στὴν πατρίδα, σὲ μιὰ πατρίδα ποὺ ἡ ζωή της γονιμοποιήθηκε ἱστορικὰ ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη πίστη καὶ ζωή. Καὶ ὅλη αὐτὴ ἡ διαλεκτικὴ παρουσιασμένη μὲ φόντο εἰκόνες ἀπὸ τὸ σημερινὸ ἄνθρωπο, ἀπὸ πρόσωπα ποὺ ἔφυγαν ἀπὸ τὴ ζωή, εἰκόνες ἀπὸ τὴν ἱστορία τῆς νεότερης Ἐλλάδας, εἰκόνες τέλος ἀπὸ τὴ φύση. Καὶ μουσική. Εὐχαριστίες στὸν Γιῶργο Φερετζάκη καὶ συγχαρητήρια στὸ Τμῆμα Ἰταλικῶν. Ἀπὸ τὴν ἐκδήλωση συγκεντρώθηκαν 540,00, τὰ ὁποῖα κατατέθηκαν ὑπὲρ τῆς Στέγης Γερόντων. Κληρικολαϊκὴ Σύναξη Τὴν Τρίτη 15 Μαΐου πραγματοποιήθηκε κατόπιν ἐντολῆς τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας κ. Ἱερωνύμου καὶ παρουσίᾳ αὐτοῦ Κληρικολαϊκὴ Σύναξη τεσσάρων Ἀρχιερατικῶν Περιφερειῶν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν (Ζ, Η, Θ καὶ Ι ) στὸν Ἱ. Ναὸ Ἁγ. Παντελεήμονος ὁδοῦ Ἀχαρνῶν. Παρέστησαν οἱ Ἀρχιερατικοὶ Ἐπίτροποι, οἱ Ἐφημέριοι, τὰ Μέλη τῶν Ἐκκλ. Συμβουλίων, τῶν Ἐνοριακῶν Φιλοπτώχων Ταμείων καὶ τῶν Ἐνοριακῶν Νεανικῶν Ἑστιῶν, Ἱεροψάλτες, Νεωκόροι καὶ ὅλοι γενικῶς οἱ συνεργάτες στὸ Ἐνοριακὸ Ποιμαντικὸ Ἔργο. Προηγήθηκαν τὸν περασμένο Σεπτέμβριο ἀνάλογες συνάξεις σὲ ὅλες τὶς Ἐνορίες καὶ τὰ πορίσματά τους διαβιβάστηκαν διὰ τῶν Ἀρχιερατικῶν Ἐπιτρόπων στὴν Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ πρὸς ἐπεξεργασία. Αὐτὰ τὰ συμπεράσματα ἀπὸ τὶς τέσσερεις Ἀρχιερατικὲς Περιφέρειες παρουσιάστηκαν ἀπὸ τὸν ἐφημέριο τοῦ Ναοῦ μας καὶ Ἀρχιερατικὸ Ἐπίτροπο τῆς Ι Ἀρχ. Περιφερείας (Κυψέλη) π. Φιλόθεο στὴ Σύναξη. Ἔπειτα ὁ Μακαριώτατος ἀναφέρθηκε σὲ ἕνα ἕκαστο ἐξ αὐτῶν καὶ ἔδωσε κατευθυντήριες γραμμὲς καὶ ἀπαντήσεις σὲ διάφορα θέματα ποὺ ἀπασχολοῦν τὸ ἐν γένει ποιμαντικὸ ἔργο καὶ τὴν διοίκηση τῶν Ἐνοριῶν. Ἐκδρομὴ - Λήξη Κατηχητικῶν Τὴν Κυριακὴ 20 Μαΐου 2012 πραγματοποιήθηκε ἡ καθιερωμένη ἐτήσια ἐκδρομὴ τῶν Κατηχητικῶν τῆς Ἐνορίας μας, ψυχαγωγικοῦ καὶ προσκυνηματικοῦ χαρακτῆρα, καὶ πάλι φέτος στὴν Ἱερὰ Μονὴ Σαγματᾶ στὴ Θήβα. Τόπος χαρισματικὸς καὶ εὐλογημένος, μὲ ὑπέροχη φύση, μὲ χῶρο γιὰ ἀθλοπαιδιές, γιὰ ὄμορφη συνεστίαση τόσο γιὰ τὰ παιδιὰ ὅσο καὶ γιὰ τοὺς συνοδοὺς κατηχητὲς καὶ γονεῖς δίπλα τὸ Μοναστήρι μὲ τὸ Καθολικὸ τῆς Μεταμορφώσεως, κτίσμα τοῦ 12ου αἰῶνος μὲ ὑπέροχο ψηφιδωτὸ δάπεδο. Καὶ οἱ προστάτες ἅγιοι νὰ εὐλογοῦν τὸν τόπο καὶ τὸν προσκυνητή. Ὅ ὅσιος Κλήμης ὁ ἐν τῷ Σαγματίῳ ὄρει ἀθλήσας, πολλοὶ ἄλλοι ἅγιοι, ὁ ἅγιος Λουκᾶς, ἀρχιεπίσκοπος Συμ 8

9 ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ φερουπόλεως καὶ Κριμαίας, ποὺ ἐσχάτως ἔγινε γνωστὸς καὶ ἀγαπήθηκε στὴν Ἑλλάδα χάρις στοὺς κόπους τοῦ Ἡγουμένου τῆς Μονῆς ἀρχιμανδρίτου Νεκταρίου Ἀντωνόπουλου. Περάσαμε πολὺ ὡραῖα καὶ ὠφεληθήκαμε. Ἦταν ἡ τελευταία κατηχητικὴ συνάντηση γιὰ τὴ φετινὴ χρονιὰ καὶ ἡ λήξη ὅλων τῶν δραστηριοτήτων τῆς Νεότητος τῆς Ἐνορίας μας ἐν ὄψει τοῦ Καλοκαιριοῦ. Ἐκεῖ χαρήκαμε τὸ παιχνίδι καὶ τὴν κοινὴ τράπεζα στὴ φύση. Τὸ ἀπόγευμα μπήκαμε στὸ Μοναστήρι, ὅπου ὁ π. Νεκτάριος μᾶς ξενάγησε, κάναμε ὅλοι μαζὶ τὸν Ἑσπερινὸ καὶ ἀποχωρήσαμε γεμάτοι ἀπὸ τὴ χάρη τῶν ἁγίων. Εὐχόμαστε καλὸ καὶ εὐλογημένο Καλοκαίρι καὶ καλὴ συνάντηση πάλι τὸν Ὀκτώβριο. π. Παναγιώτης Χαβάτζας Ἐπισκέψεις Σχολείων στὴ Στέγη μας Τὴν Στέγη μας ἐπισκέφθηκαν τρεῖς μαθητὲς ἀπὸ τὸ Λεόντειο Λύκειο Ν. Σμύρνης μὲ τὴ συνοδία δύο καθηγητῶν τους τὴν Δευτέρα 7 Μαΐου. Πρόκειται γιὰ τοὺς (πρώην ἐνορίτες μας) κ.κ. Κροῦσο καὶ Γκαβέρα, καθηγητὲς Γαλλικῶν καὶ Φιλολογίας ἀντίστοιχα, καὶ τοὺς μαθητὲς Σταματίνα Γλοῦ, Κατερίνα Ἀνδρικοπούλου καὶ Κων/νο Γκιάλα. Ἀφοῦ ἐπισκέφθηκαν τοὺς περιθαλπομένους μας, κατέθεσαν μὲ δική τους πρωτοβουλία καὶ ἀπὸ τὸ περίσσευμα τῆς ἀγάπης τους, ποσὸ 120,00, ποὺ συγκέντρωσαν οἱ μαθητὲς τοῦ 4Α τμήματος τοῦ Σχολείου. Ἐπίσης τὴν Τρίτη, 29 Μαΐου 2012, ἐπεσκέφθηκε τὴ Στέγη μας μιὰ τάξη τῆς Στ Δημοτικοῦ τοῦ Λεοντείου Πατησίων, συνοδευόμενη ἀπὸ τὸν δάσκαλό τους, κ. Ἠλία Γκαραβέλη. Ἀφοῦ ἐπισκέφθηκαν τοὺς κυρίους καὶ τὶς κυρίες που διαμένουν στὴ Στέγη, δέχθηκαν ἕνα μικρὸ κέρασμα καὶ συζήτησαν γιὰ τὸ Ἵδρυμά μας μὲ τὸν π. Νικόλαο καὶ μᾶς παρέδωσαν ἕνα φάκελλο μὲ τὴν γενναιόδωρη προσφορά τους, τῆς τάξεως τῶν 300,00, ποσὸν ἰδιαίτερα σημαντικὸ στὶς ἡμέρες μας. Εὐχαριστοῦμε γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ τὸν Διευθυντή, τοὺς δασκάλους καὶ καθηγητές, τοὺς γονεῖς καὶ κυρίως τὰ παιδιὰ ποὺ ἀκόμα καὶ σὲ περιόδους ποὺ δὲν εἶναι γιορτινές, ἐπισκέπτονται τοὺς ἀνθρώπους τῆς τρίτης ἡλικίας καὶ τοὺς χαρίζουν χαρὰ καὶ χαμόγελο. Ἐνοριακὰ Προσκυνήματα Πλήθη προσκυνητῶν κατέκλυσαν τὸ Ἱ.Μετόχιο Ἁγ. Παντελεήμονος Κοκκιναρᾷ Πεντέλης τὸ βράδυ τῆς Τρίτης 1η πρὸς Τετάρτη 2α Μαΐου ἐπὶ τῇ πανηγυρικῇ Ἀγρυπνίᾳ πρὸς τιμὴν τῆς Ὁσίας μητρὸς ἡμῶν Ματρώνης τῆς Ρωσίδος, ἀομμάτου καὶ θαυματουργοῦ, στὴν ὁποία βρέθηκε καὶ ἕνα λεωφορεῖο ἀπὸ τὴν Ἐνορία μας. Στὶς ἀκολουθίες χορο 9

10 ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ στάτησε ὁ Καθηγούμενος τῆς κυριάρχου Ἱ. Μονῆς Ἀσωμάτων Πετράκη, Θεοφ. Ἐπίσκοπος Θαυμακοῦ κ. Ἰάκωβος. Στὴν Ἀγρυπνία συμμετεῖχαν καὶ ὅλοι οἱ ἐφημέριοι τῆς Ἐνορίας μας. Ἀπὸ τὸ προσκύνημα αὐτὸ συγκεντρώθηκαν 567,00, τὰ ὁποῖα κατατέθηκαν στὸ Ε.Φ.Τ. ὑπὲρ τῆς Στέγης Γερόντων. Ἐπίσης πραγματοποιήθηκε τὸ τριήμερο προσκύνημα τῆς Ἐνορίας μας στὴν Καστοριά, τὸ ὁποῖο εἶχε προγραμματισθεῖ ἀπὸ 8 ἕως 10 Ἰουνίου. Ἐπισκεφθήκαμε τὴν πολὺ ὄμορφη Γυναικεία Ἱερὰ Μονὴ Κοιμήσεως Θεοτόκου Μικροκάστρου στὴν Σιάτιστα μὲ τὴν θαυματουργὸ ἱερὰ εἰκόνα τῆς Θεοτόκου. Στὴν Καστοριὰ προσκυνήσαμε στὸ Ἱ. Προσκύνημα Παναγίας Μαυριωτίσσης, τὸ ὁποῖο βρίσκεται στὴν παραλία τῆς λίμνης, ξεναγηθήκαμε δὲ ἀπὸ τὸν Διάκονο τοῦ Μητροπολίτου Καστορίας π. Στέφανο, ὁ ὁποῖος εἶχε τὴν εὐγενῆ καλωσύνη νὰ μᾶς συνοδεύσει καὶ τὴν ἑπομένη ἡμέρα στὰ περισσότερα προσκυνήματά μας. Τὴν ἑπομένη περιδιαβήκαμε τὴ λίμνη μὲ τὸ καραβάκι καὶ ἔπειτα προσκυνήσαμε δύο ἀξιοθαύμαστους βυζαντινοὺς ναοὺς τῆς πόλης, τὸν Ἱ. Ναὸ τῶν Ἁγ. Ἀναργύρων καὶ τοῦ Ἁγ. Στεφάνου. Τὸ μεσημέρι βρεθήκαμε στὸ δάσος τῆς Μεσοποταμίας καὶ μετὰ ἐπισκεφθήκαμε τὸν βυζαντινὸ Ἱ. Ναὸ Ἁγ. Γεωργίου Ὀμορφοκλησιᾶς. Ἑπόμενο σταθμό μας ἀπετέλεσε ἡ Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Φανερωμένης στὴν περιοχὴ τῆς Ἁγ. Κυριακῆς. καὶ ἔπειτα κατευθυνθήκαμε πρὸς τὴν Ἱ. Μονὴ Ἁγ. Παρασκευῆς Βασιλειάδος. Τὴν Κυριακὴ τὸ πρωὶ ἀφοῦ λειτουργηθήκαμε στὴν Γυναικεία Ἱ. Μονὴ Γενεθλίου Θεοτόκου Κλεισούρας καὶ μεταλάβαμε οἱ περισσότεροι τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων. Στὴ συνέχεια ξεναγηθήκαμε στὴ Μονὴ ἀπὸ τὴν Ἡγουμένη, Γερόντισσα Ἐφραιμία. Μαζί μὲ ἐμᾶς βρίσκονταν στὴν Μονὴ καὶ ἕνα πλῆθος προσκυνητῶν. Ἀφορμὴ γι αὐτὴν τὴν μεγάλη ἐσχάτως προσέλευση ἀποτελεῖ ἡ πρόσφατη ἀνακήρυξη ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο τῆς ἁγιότητος τῆς γερόντισσας Σοφίας τῆς ἐν Κλεισούρᾳ, τῆς ὁποίας τὰ Ἱ. Λείψανα, φυλάσσονται στὴ Μονή. Ἀπὸ τὴν Κλεισούρα φύγαμε κατ εὐθείαν για Ἀθήνα, ὅπου ἐπιστρέψαμε τὸ βράδυ πλήρεις εὐλογιῶν, μὲ ἀνατεταγμένη τὴν ψυχή μας καὶ ἀνανεωμένες πνευματικὲς δυνάμεις γιὰ τὴ συνέχιση τοῦ πνευματικοῦ μας κυρίως ἀγῶνα. Τὸ Δ.Ε.Κ.Α. στὴ Στέγη μας Στὶς 7 Ἰουνίου 2012, ἐπισκέφθηκε γιὰ πολλοστὴ φορὰ τὴν Στέγη Γερόντων μας ἡ ὁμάδα αἰσθητικῶν (Δ.Ε.Κ.Α.), ποὺ πλαισιώνει τὴν κ. Τιμοθέα Πατζίκα γιὰ τὴν καθιερωμένη καὶ πολυαναμενόμενη ἀπὸ τὶς φιλοξενούμενες τῆς Στέγης μας, «γέφυρα ὀμορφιᾶς». Στὰ πλαίσια τοῦ προγράμματος αἰσθητικῆς γιὰ ἄτομα τρίτης ἡλικίας ποὺ διαβιοῦν σὲ ἱδρύματα, ἡ κ. Πατζίκα καὶ οἱ συνεργάτες της, παρεμβαίνουν αἰσθητικὰ στὰ πρόσωπα τῶν κυριῶν καὶ ἀπαλαίνουν τὰ σημάδια του ἀδυσώπητου χρόνου, χαρίζοντας χαρὰ καὶ ἐλπίδα σ αὐτές. Τὴν ἐπίσκεψη κάλυψε καὶ ὁ δημοσιογράφος τοῦ ραδιο φώνου κ. Τσιλιμίδης (ἐκπ. Ἄγρυπνος 12-3π.μ.), ὅπου καὶ ἀναμεταδόθηκε ἠχογραφημένα. Κατασκηνώσεις Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἐπιτέλους ἡ Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπή μας ἀπέκτησε τὶς δικές της κατασκηνώσεις. Ἕνα ὄνειρο πολλῶν - ὑπευθύνων καὶ μὴ - μετὰ ἀπὸ πολλὰ χρόνια ἔγινε 10

11 ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ πλέον πραγματικότητα. Ἔτσι λοιπὸν ἡ Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ ἀπέκτησε δι ἀγορᾶς τὶς δικές της κατασκηνώσεις στὴν θέση Μαρσόρη τοῦ Δήμου Αὐλῶνος. Πρόκειται γιὰ πρώην ἰδιωτικές, τὶς ὁποῖες ἀγόρασε ἡ Ἱ. Ἀρχιεπισκοπή μας μὲ χρήματα ποὺ ἐδῶ καὶ πάρα πολλὰ χρόνια συγκέντρωνε ἀπὸ εἰσφορὲς τῶν ἱερῶν Ἐνοριακῶν της Ναῶν καὶ ἄλλες πηγές. Ὅπως μάλιστα εἶπε ὁ Μακαριώτατος Ποιμενάρχης μας ἐγκαινιάζοντάς τις, θὰ χρησιμοποιηθοῦν πολλαπλῶς ἀπὸ ὅλες τὶς Ἐνορίες καὶ μάλιστα θὰ λειτουργοῦν καθ ὅλη τὴ διάρκεια τοῦ χρόνου. Ἄλλωστε ἡ κοντινή τους ἀπόσταση θὰ ἐξυπηρετήσει ὅλους τοὺς ἐνδιαφερομένους. Ὁ Ἁγιασμὸς τῶν ἐγκαινίων ἔγινε τὴν Πέμπτη 14 Ἰουνίου στὶς 7 τὸ ἀπόγευμα μετὰ τὸν Πανηγυρικὸ Ἑσπερινὸ τῆς μνήμης τοῦ Ἁγ. Ἱερωνύμου, κατὰ τὰ ὀνομαστήρια δηλαδὴ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου μας. Ἀπὸ τὴν Ἐνορία μας παρευρέθη ὁ ὑπεύθυνος Νεότητος π. Παναγιώτης Χαβάτζας καὶ ὁ κατηχητὴς Νίκος Κουτσογιάννης. Πανήγυρις Ἁγ. Ἀποστόλων Κανάρη Πανηγύρισε στὶς 30 Ἰουνίου τὴν Σύναξη τῶν Ἁγ. Δώδεκα Ἀποστόλων τὸ ὁμώνυμο ἱστορικὸ Ἱ. Παρεκκλήσιο τῆς Ἐνορίας μας, τοῦ ὁποίου ὡς γνωστὸν Κτίτορας ἦταν ὁ ἥρωας τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 21 Ναύαρχος Κων. Κανάρης. Τὴν παραμονή, Παρασκευὴ 29 Ἰουνίου τελέσθηκε ὁ Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς μετ ἀρτοκλασίας καὶ ἡ Λιτάνευση τῆς Ἱ. Εἰκόνος προεξάρχοντος τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Ναζιανζοῦ κ. Θεοδωρήτου, ὁ ὁποῖος ἐκήρυξε καὶ τὸν θεῖο λόγο. Τὴν ἑπομένη τελέσθηκε ὁ Ὄρθρος καὶ ἐν συνεχείᾳ ἡ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία, λειτουργοῦντος τοῦ ἰδίου Ἀρχιερέως. Μεταξὺ τῶν κληρικῶν, ποὺ τίμησαν τὴν Πανήγυρή μας ἦταν καὶ ὁ Ἀρχιερ. Ἐπίτροπος Ραϊθὼ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Σινᾶ Ἀρχιμ. Ἀρσένιος. Σημειωτέον ὅτι πλῆθος κόσμου προσῆλθε στὶς ἱερὲς ἀκολουθίες καὶ μετέλαβε τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων κατακλύζοντας τὸ ἐσωτερικό του καὶ τὸν πέριξ πεζόδρομο. Ἀνήμερα τὸ ἀπόγευμα τελέσθηκε ὁ μεθέορτος Ἑσπερινὸς καὶ ἡ Ἱ. Παράκληση τῶν Ἁγίων. Ἀπόδειπνο στὰ 1.100μ. Τὴν Δευτέρα 9 Ἰουλίου 2012, στὰ πλαίσια τοῦ Ἀποδείπνου γιὰ τοὺς νέους τῆς Ἐνορίας μας, πρωτοβουλίᾳ τοῦ Ὑπευθύνου Νεότητος π.παναγιώτου Χαβάτζα, μιὰ ὁμάδα νέων ξεκίνησε γιὰ μιὰ μικρὴ ἀπόδραση στὸ εἰδυλλιακὸ βουνὸ τῆς Πάρνηθας. Συνόδευε μάλιστα καὶ ὁ ἕτερος ἐφημέριος τῆς Ἐνορίας μας π. Νικόλαος Χομπιτάκης. 11

12 ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ Ἐπισκεφθήκαμε μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Θεοφ. Καθηγουμένου Ἐπισκόπου Θαυμακοῦ κ. Ἰακώβου, τὸ πανέμορφο καὶ παλαιὸ Μετόχι τῆς Ἱ. Μονῆς Ἀσωμάτων Πετράκη, τὸ ἐκκλησάκι τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὅπου εἴχαμε τὴν μεγάλη εὐλογία νὰ προσκυνήσουμε ἀπότμημα τῶν τιμίων λειψάνων τοῦ Ἁγίου Νικολάου Πλανᾶ ποὺ ἔφερε μαζί του ὁ π. Παναγιώτης καὶ τελέσαμε τὸ Ἀπόδειπνο μέσα στὸ κατανυκτικὸ μισοσκόταδο ποὺ διέλυε τὸ εὐλογημένο φῶς τῶν κεριῶν. Ἀμέσως μετὰ τὸ πέρας τοῦ ἀποδείπνου, ἀφοῦ ἀκούσαμε ἀπὸ τὸν π. Παναγιώτη μιὰ μικρὴ ἀνάλυση τοῦ Εὐαγγελίου τῆς περασμένης Κυριακῆς (ἡ θεραπεία τῶν δαιμονισμένων στὰ Γεργεσηνᾶ), εἴχαμε τὴν τιμὴ νὰ ἀκούσουμε τὴν προσωπικὴ ἐμπειρία μεταστροφῆς στὴν Ὀρθοδοξία ἀπὸ τὸ ἀγγλικανικὸ δόγμα τῆς κ. Καρολίνας Μακροπούλου καὶ γιὰ τὴν ἐν γένει παρουσία τῆς Ὀρθοδοξίας στὴ Μεγάλη Βρετανία. Φθάνοντας στὸ σούρουπο καὶ γεμάτοι πνευματικὴ χαρά καὶ σωματικὴ εὐεξία ἀπὸ τὴν ἐπαφὴ μὲ τὴ φύση, κατευθυνθήκαμε στὸ Καταφύγιο «Μπάφι» τῆς Πάρνηθας, ὅπου μέσα σὲ ἕνα ὑπέροχο περιβάλλον, μὲ μιὰ μοναδικὴ δροσιὰ (21οC) καὶ ἕνα ἀεράκι ποὺ μᾶς ἔκανε νὰ ξεχάσουμε τὸ καμίνι τῆς πόλης, κερασθήκαμε, ἀπολαύσαμε τὸ ταλαιπωρημένο κλεινὸν ἄστυ ἀπὸ ἕνα ὑψόμετρο 1100μ. καὶ εὐχόμασταν ὅλοι νὰ μπορούσαμε νὰ μείνουμε ἐκεῖ. Νὰ μὴ χρειαζόταν νὰ ἐπιστρέψουμε στὴν κόλαση τῆς Ἀθήνας! Μακάρι νὰ γινόταν κάθε βράδυ μιὰ τέτοια ἐξόρμηση γιὰ ὅλους μας! Μακάρι καὶ νὰ ζούσαμε μέσα στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ Θεοῦ, τὸ δάσος, ποὺ τόσο ἄσπλαγχνα κάποιοι τὸ καταστρέφουν στὸ βωμὸ τοῦ κέρδους!!! Πῶς ἄραγε ὑπάρχει τέτοια κακία, τέτοια μικρόνοια καὶ τέτοιος ἐγωϊσμός!!! Μαρία Xoμπιτάκη Πρεσβυτέρα Δωρεὲς Κοινωφελῶν Ἱδρυμάτων πρὸς τὴ Στέγη μας Ὅπως γνωρίζουν οἱ ἐνορίτες καὶ φίλοι τοῦ Ἱδρύματος τῆς Ἐνορίας μας, δηλαδὴ τῆς Στέγης Γερόντων, πρὸ ἔτους περίπου ἐξεδόθη ἡ ἄδεια Ἱδρύσεως καὶ Λειτουργίας της ἀπὸ τὴν Περιφέρεια Ἀττικῆς. Ὑπῆρχε ὅμως ἡ ὑποχρέωση νὰ τοποθετηθοῦν δύο συστήματα γιὰ τὴν εὐρυθμότερη λειτουργίας της, ἤτοι σύστημα κλήσεως προσωπικοῦ σὲ κάθε κρεββάτι περιθαλπομένου καὶ σύστημα πυρανίχνευσης - πυρασφάλειας σὲ ὅλους τοὺς χώρους τοῦ ἱδρύματος. Αρχὲς τοῦ ἔτους καὶ ἔπειτα ἀπὸ ἕναν ἀρκετὰ μεγάλο ὄγκο ἀλληλογραφίας τοῦ πρώτου ἀπὸ τὰ δύο προαναφερθέντα ἔργα ἀνέλαβε τὴν χρηματοδότησή του καθὼς ἐπίσης καὶ τὴν ἐπιχορήγηση ὁρισμένων ἀναλωσίμων γιὰ ἕνα ἔτος φιλανθρωπικὸ - κοινωφελὲς Ἵδρυμα τοῦ Ἑλλήνων ἐφοπλιστῶν τοῦ ἐξωτερικοῦ, τὸ ὁποῖο ὅμως ἐπιθυμεῖ νὰ διατηρήσει τὴν ἀνωνυμία του. Ἕνα ἄλλο μεγάλο Ἵδρυμα, τὸ κοινωφελὲς Ἵδρυμα Σταῦρος Νιάρχος ἐνέταξε στὶς δωρεές του πρὸς φιλανθρωπικὰ Ἱδρύματα καὶ δωρεὰ πρὸς τὴν Στέγη Γερόντων τῆς Ἐνορίας μας γιὰ τὴν ἐγκατάσταση συστήματος πυρασφάλειας - πυρανίχνευσης. Τὰ συστήματα ἦταν ἀπαραίτητο νὰ τοποθετηθοῦν ἄμεσα διαφορετικὰ θὰ ἀνακαλοῦνταν ἡ ἄδεια Λειτουργίας ἀπὸ τὴν Περιφέρεια Ἀττικῆς. Ἔτσι λοιπὸν ἤδη τὴν 25η Ἀπριλίου μᾶς ἀνακοινώθηκε ἡ κάλυψη τοῦ συστήματος πυρανίχνευσης - πυρασφάλειας κόστους ,00, τὸ ὁποῖο ὁλοκληρώθηκε ἤδη. Τὸ Ἐνοριακὸ Φιλόπτωχο Ταμεῖό μας εὐχαριστεῖ καὶ δημοσίως τὰ Δ.Σ. τῶν προαναφερθέντων Ἱδρυμάτων γιὰ τὴν ἐπιχορήγηση καὶ εὔχεται νὰ βρεῖ μιμητὲς αὐτὴ ἡ ἀξιέπαινη κατὰ πάντα δράση σὲ μιὰ ἐποχὴ πολὺ κρίσιμη γιὰ τὴ χώρα μας, ποὺ χρειάζεται ὅσο ποτὲ ἄλλοτε ἡ ἀλληλεγγύη καὶ ἀλληλοϋποστήριξη. 12

13 Τὰ πανηγύρια τοῦ Καλοκαιριοῦ Ἕνας δύσκολος χειμώνας πέρασε φέτος ποὺ ἔφερε τὰ πάνω-κάτω ἀπὸ πάσης πλευρᾶς. Πολιτικές, οἰκονομικές, ψυχικὲς καὶ καιρικὲς συνθῆκες ἔκαναν τοὺς Ἕλληνες νὰ περάσουν ἕνα δραματικὸ χειμῶνα ἀμφίβολο καὶ μακρὰν πάσης αἰσιοδοξίας ἢ ἐλπίδας γιὰ τὸ μέλλον. Ἔτσι φτάσαμε στὴν Λαμπροφόρο Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας μὲ τὴν ΕΛΠΙΔΑ γιὰ ἕνα καλύτερο αὔριο. Γιατὶ ὁ Ἕλληνας, ὅσο καὶ παράξενος καὶ ἂν εἶναι, τόσο μέσα του ἔχει τὴν πίστη πρὸς τὸν Σωτῆρα Χριστό. Ὅσο καὶ ἄπιστος καὶ ἂν εἶναι, στὴν δύσκολη στιγμὴ θὰ τοῦ ξεφύγει ἡ παράκληση «Βοήθα Παναγιά μου». Φτάνουμε λοιπὸν στὴν ἄνοιξη μὲ τὰ μυρωδάτα λουλούδια της καὶ ζητοῦμε τὴν ΕΛΠΙΔΑ, τὴν χαρμόσυνη ΕΛΠΙΔΑ. Καὶ περιμένουμε, περιμένουμε. Τὰ χειμωνιάτικα πανηγύρια εἶναι πολλά. Ἀρχίζουν ἀπὸ τοῦ Ἁγ. Δημητρίου καὶ τελειώνουν τῶν Ἁγίων καὶ Ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης. Περνοῦν ἀπαρατήρητα, σχεδὸν χωρὶς ἐνδιαφέρον λόγῳ τῶν πιὸ πάνω δυσκολιῶν. Παλαιὰ ὑπῆρχαν οἱ ἐπισκέψεις στὰ σπίτια, στοὺς ἑορτάζοντες. Ὑπῆρχαν οἱ ἑτοιμασίες ἀπὸ μέρες, ὥστε ὅταν ἔρθει ἡ ἡμέρα τῆς ἑορτῆς νὰ εἶναι ὅλα ἕτοιμα. Τώρα ἔπαψαν αὐτά. Καὶ τὶς εὐχὲς ἀντικατέστησαν τὰ μηνύματα μέσῳ κινητῶν. Τὰ ἀνοιξιάτικα ὅμως καὶ καλοκαιρινὰ πανηγύρια εἶναι διαφορετικά. Ὅπου καὶ νὰ βρεθεῖς, σὲ βουνὸ καὶ σὲ θάλασσα, σὲ νησὶ καὶ στὴν Ἡπειρωτικὴ Ἑλλάδα ὑπάρχει καὶ ἕνα πανηγύρι. Καὶ ὅλος ὁ κόσμος συμμετέχει γιὰ νὰ ξεφύγει ἀπὸ τὶς ἔννοιες καὶ τὶς δυσκολίες καὶ ξεχνᾷ αὐτὰ ποὺ πέρασε καὶ ἀνάβει ἕνα κερὶ μὲ τὴν παράκληση, Παναγία μου, Ἅγιε μου βοήθα τὴν οἰκογένειά μου, τοὺς συγγενεῖς μου, τοὺς φίλους γιὰ νὰ ἔρθουν καλύτερες μέρες. Οἱ πρῶτες ἡμέρες τῆς ἀνοίξεως δὲν ἔχουν πολλὰ Πανηγύρια. Ἡ Ἁγία Εἰρήνη, ἡ Ἁγία Γλυκερία, οἱ ἑορτὲς ὅταν συμπέσουν τῆς Μεσοπεντηκοστῆς, τῆς Ἀναλήψεως, τῆς Πεντηκοστῆς καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἶναι μὲν μεγάλες ἑορτές, ἀλλὰ δὲν συμμετέχει πολὺς κόσμος. Στὰ νησιὰ ἡ πιὸ γιορτινὴ ἡμέρα ἀρχίζει τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου. Ἰδιαίτερα στὴ Σίφνο γιορτάζεται μὲ μεγαλοπρέπεια. Τὴν παραμονὴ γίνεται ὁ Μεγάλος Ἑσπερινὸς καὶ στὴ συνέχεια ὅλος ὁ κόσμος κάθεται σὲ τράπεζα μὲ νηστίσιμα καὶ μετὰ θὰ ἀρχίσουν τὰ βιολιὰ καὶ ὁ χορός, μέχρι τὸ πρωΐ, ποὺ θὰ ξανάρθει ὁ παπᾶς γιὰ νὰ κάνει τὴν λειτουργία. Καὶ μετὰ ξανὰ τράπεζα, ἀλλὰ αὐτὴ τὴ φορὰ μὲ κρέατα, πατάτες καὶ κοφτὸ μακαρονάκι καὶ μετὰ πάλι χορὸς μέχρι ἀργὰ τὸ βράδυ. Τὸ καλοκαίρι μπαίνει πλέον δυνατά. Ὅπου ὑπάρχει ἐκκλησάκι σὲ ἐξοχή, γιορτάζει ἔστω καὶ μιὰ φορὰ τὸ χρόνο, θὰ λειτουργηθεῖ. Καὶ ὑπάρχουν πολλὲς ἐκκλησίες μὲ πολλὰ ὀνόματα, ἰδιαίτερα ἀφιερωμένες στὴν Παναγιά μας. Τὴν Κυρία Δέσποινα, τὴν Μητέρα τοῦ Σωτῆρά μας. Οἱ Ἀπόστολοι Πέτρος καὶ Παῦλος καὶ ὅλοι οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι κλείνουν τὸν πρῶτο μῆνα τοῦ Καλοκαιριοῦ καὶ ξεκινᾶμε μὲ τὶς καθημερινὲς σχεδὸν ἑορτὲς Ἁγίων τοῦ Ἰουλίου. Ξεκινᾶμε μὲ τοὺς Ἁγ. Ἀναργύρους, τὴν Ἁγία Κυριακή, μὲ τὴν Ἁγία Εὐφημία, τὴν Ἁγία Μαρίνα, τὸν Ἅγιο Αἰμιλιανό, τὸν Προφήτη Ἠλία, ἐπάνω στὶς κορφὲς τῶν βουνῶν τῆς χώρας μας. Ἡ Κοίμηση τῆς Ἁγίας Ἄννας, ἡ Ἁγία Παρασκευή, ἡ προστάτις τῶν ματιῶν καὶ ὁ Ἅγιος καὶ ἰαματικὸς Παντελεήμων κλείνουν τὸν πιὸ ζεστὸ μῆνα τοῦ Καλοκαιριοῦ. Καὶ ἔρχεται ἡ σειρὰ τοῦ Αὐγούστου, τοῦ μῆνα τοῦ τρύγου. Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρα καὶ ἡ εὐλογία τοῦ σταφυλιοῦ ἀπὸ τὸν Ἱερέα, ἀρχίζουν αὐτὸ τὸ μῆνα. Μὲ τὶς ἀκολου- 13

14 θίες τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνα πρὸς τὴν Μεσίτρια Θεοτόκο φτάνουμε στὸ ἀποκορύφωμα τοῦ Πάσχα τοῦ Καλοκαιριοῦ. Δὲν ὑπάρχει μέρος σὲ ξηρὰ καὶ σὲ θάλασσα, σὲ βουνὸ καὶ σὲ λίμνη ποὺ νὰ μὴν ὑπάρχει ἔστω καὶ ἕνα ἐκκλησάκι, πρὸς τιμὴν αὐτῆς τῆς Κυρᾶς γῆς καὶ οὐρανοῦ ποὺ νὰ μὴν εἶναι ἀφιερωμένο σὲ Ἐκείνην. Παντάνασσα, Θεοτόκος, Παμμακάριστος, Μεγαλόχαρη καὶ ἄλλες 2500 ὀνομασίες ὑπάρχουν γιὰ τὴ Μητέρα τοῦ Κυρίου μας. Μετὰ τοῦ Ἁγίου Ἀλεξάνδρου, ἡ ἀποτομὴ τῆς Κεφαλῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου καὶ ἡ ἑορτὴ τῆς Ἁγίας Ζώνης τῆς Παναγιάς μας. Ὁ Σεπτέμβριος κλείνει αὐτὸ τὸν ἀνθό τῶν Πανηγυριῶν. Μὲ τὴν ἀρχὴ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, τὸ Γενέθλιον τῆς Παναγίας φτάνουμε στὴ μέση τοῦ μηνὸς μὲ τὴν Ὕψωση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Τὸ πανηγύρι τοῦ Σταυροῦ τὸ συναντᾶμε στὰ νησιὰ πιὸ ἔντονο. Ἡ νηστεία εἶναι μεγάλη αὐτὴ τὴν ἡμέρα καὶ οἱ μυρωδάτοι βασιλικοὶ εὐωδιάζουν στὰ πόδια τοῦ «ὑποποδίου τῶν ποδῶν τοῦ Κυρίου». Τέλος ἡ ἁγία Σοφία καὶ ὁ ἅγιος Εὐστάθιος μὲ τὰ τέκνα τους ὁλοκληρώνουν τὸν κύκλο αὐτὸ τῶν Πανηγυριῶν. Ἂς παρακαλέσουμε ὅλους αὐτοὺς τοὺς Ἁγίους, ποὺ ἀναφέραμε, ἀλλὰ καὶ τὴν Παναγία μας καὶ τὸν Τίμιο Σταυρό μας, ὁ ἐρχόμενος χειμώνας νὰ εἶναι καλύτερος, εὐλογημένος καὶ προπάντων εἰρηνικὸς γιὰ ὅλους τοὺς Ἕλληνες. ΑΜΗΝ Γεώργιος Παπαχρήστου ΔΩΡΕΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΤΕΓΗ ΓΕΡΟΝΤΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ Ἀναστασοπούλου Παναγιώτα...00,00 Ἀνώνυμος ,00 Ἀνώνυμος...350,00 Ἀνώνυμος...40,00 Ἀνώνυμος... 50,00 Βαξεβανίδης Νικόλαος...100,00 Γαβουνέλη Μαρία...60,00 Γιαννάκη Θεοδώρα...100,00 Δεσποτίδης Ἀντώνιος...100,00 Δίσκος Ἱ. Πανηγύρεως (23/4) ,92 Ἐκδήλωση φιλανθρωπικὴ (Παλαμᾶς) τῆς 29/ ,00 Εὐδωρίδου Αἰμιλία... 50,00 Καλλιοντζῆ Ἀναστασία...90,00 Καλογήρου Γεωργία...100,00 Καντσούρας Νικόλαος... 50,00 Καραλῆ Μαρία... 50,00 Κονδύλης Ἰωάννης... 50,00 Κοτρότσου Ἀθανασία... 50,00 Κουλιδάκος Γεώργιος... 75,00 Λιούλη Μαίρη...100,00 Λιούλιας Ἰωάννης ,00 Μηλιώνη Γιαννούλα... 50,00 Μητσοπούλου Εὐγενία...240,00 Μπενᾶς Νικόλαος...150,00 Μπερμπερίδης Χρῆστος...60,00 Ἀντύπα Χρυσῆ...250,00 Οἰκονομίδου Οὐρανία... 50,00 Οἰκονομόπουλος Δημήτριος... 50,00 Οἰκονομοπούλου Εὐδοκία... 50,00 Οἰκονόμου Σωτηρία...100,00 ΟΧΕΚ Βύρωνος...500,00 Πανταλέων Χρύσα...100,00 Παπαγεωργάκη Βασιλικὴ... 50,00 Παπαναστασίου Σοφία... 50,00 Παπανικολοπούλου-Σερελέα Καλλιόπη...100,00 Παπουτσῆ Στυλιανὴ...100,00 Ρίζου Ἐλισάβετ...100,00 Ρόγκα Μαρία... 50,00 Σαράφη Μίνα...200,00 Σούλτης Σωτήριος...20,00 Σπυριάδου Ἀργυρὼ... 50,00 Ψάρρη Ἀθηνᾶ...100,00 Διάφοροι Δωρηταὶ...155,00 Δίσκοι Ἱ. Παρ/σίου Ἁγ. Ἀποστόλων...163,28 14

15 ΔΩΡΕΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΤΕΓΗ ΓΕΡΟΝΤΩΝ ΜΑΪΟΥ Ἀνώνυμος...160,00 Ἀνώνυμος...300,00 Ἀνώνυμος...300,00 Ἀργυροπούλου Τριανταφυλλιὰ...60,00 Ἀτζολετάκη Ἑλένη...80,00 Γκιόκας Γεώργιος... 50,00 Δεσποτόπουλος Παναγιώτης...150,00 Δραπανιώτου Ἀγγελικὴ... 50,00 Ζαμπέλη Ἑλένη...100,00 Θεοδωρίδης Ἀντώνιος & Φωτεινὴ... 50,00 Καπιτσαλᾶς Ἀλέξης...100,00 Κριεμπάρδη Ἑλένη...180,00 Λεόντειο Πατησίων (ΣΤ Δημοτικοῦ)...300,00 Λιούλιας Ἰωάννης...200,00 Λιουμπιὲ Βασίλειος...120,00 Μαθητὲς Λεοντείου Λυκείου Ν.Σμύρνης (4Α).120,00 Μανουσάκη Ἀγγελικὴ... 50,00 Μπούκη Κονδυλία...150,00 Οἰκογένεια Ἀντωνιάδη... 50,00 Οἰκονομίδου Οὐρανία... 50,00 Ορφανουδάκης Πέτρος...150,00 Πέππα Γκρέτα... 50,00 Προσκύνημα εἰς Ἱ.Μ. Ἁγ. Παντελεήμονος Κοκκιναρᾶ...567,00 Ὡρολογᾶ Δήμητρα...100,00 Ροσσολᾶτος Ἀλέξανδρος... 75,00 Σμυρλῆ Σοφία...150,00 Σολωμονίδου Μαρία... 50,00 Τασόπουλος Ἀθανάσιος...100,00 Τραγάκης Νέλλος...100,00 Τσουλογιάννη Εὐγενία... 50,00 Τσουλογιάννη Εὐγενία... 50,00 Φιλικὸς Κύκλος Σωτῆρος Κυψέλης...100,00 Φιλικὸς Κύκλος Σωτῆρος Κυψέλης...120,00 Φωτάκη Βαρβάρα... 50,00 Χατζίρη Εὐφροσύνη... 50,00 Χουρδάκης Ανδρές & Ρένα... 70,00 Ψάρρη Ἀθηνᾶ...100,00 Διάφοροι Δωρηταὶ...900,00 Δίσκοι Ἱ. Παρ/σιου Ἁγ. Ἀποστόλων Κανάρη...119,19 ΔΩΡΕΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΤΕΓΗ ΓΕΡΟΝΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ Ἀγγελιδάκη Αἰκατερίνη... 50,00 Ἀδαμάκη Ἔμμυ...100,00 Ἀνώνυμος...200,00 Ἀνώνυμος...250,00 Ἀνώνυμος... 50,00 Ἀνώνυμος... 50,00 Ἀρβανιτάκης Γεράσιμος... 50,00 Ἰατροῦ Γεώργιος...200,00 Γρηγοροπούλου Μαρία... 75,00 Λαμπράκος Χρῆστος...200,00 Λαμπροπούλου Εὐαγγελία...240,00 Ναΐδης Νικόλαος...100,00 Ξακουλάκος Δημήτριος... 75,00 Οἰκονομίδου Οὐρανία... 50,00 Ρόκα Ρέα...200,00 Ὡρολογᾶ Μαρία... 50,00 Ὡρολογᾶ Ἀφροδίτη... 50,00 Σαραφιὰν Ἄννα... 70,00 Σαρκὶς-Αὐκουλιώτου Παρασκευὴ...100,00 Χαλκιᾶ Ἀλίκη...200,00 Διάφοροι Δωρηταὶ...130,00 Δίσκοι Ἱ. Παρ/σίου Ἁγ. Ἀποστόλων Κανάρη... 94,44 15

16 Ἔργα ὅπως τὸ συσσίτιο τοῦ Κέντρου Ἐνοριακῆς Ἀγάπης καὶ τῆς Στέγης Γερόντων ἔχουν ἀνάγκη συνεχοῦς ἐνισχύσεως. Δεχόμαστε καταθέσεις δωρεῶν στὴ Γραμματεία τῆς Στέγης καθημερινὰ ἢ στὸν ἀριθμὸ λογαριασμοῦ τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος: 168/ Περισσότερα νέα, φωτογραφίες καὶ ἀνακοινώσεις στὸ site agiosgeorgios-kypselis.gr καὶ στὸ blog τῆς Ἐνορίας μας megalomartys.wordpress.com ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÏÑÉÁÓ ÁÃÉÏÕ ÃÅÙÑÃÉÏÕ ÊÕØÅËÇÓ ÅÐÉÌÅËÅÉÁ - ÕÐÅÕÈÕÍÏÓ: Ἀñ éµ. ÖÉËÏÈÅÏÓ Ì. ÍÉÊÏËÁÊÇÓ Ô.Ê ÊõøÝëç, Ôçë ÅÊÄÏÔÉÊÇ ÐÁÑÁÃÙÃÇ: ôçë ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ

ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς.

ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς. ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς. ολλὰ μποροῦμε νὰ ποῦμε γιὰ νὰ κα- πόσο σημαντικὴ εἶναι ἡ Πταδείξουμε παιδεία. Πράγμα ποὺ φαίνεται νὰ γνώριζαν πολὺ καλὰ οἱ κυβερνήσεις καὶ οἱ ἄνθρωποι τῶν γραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

εἰς πλοῦς τὸν θαλάττιον (τὸν θαλασσόλυκο) γιὰ νὰ θυμηθοῦμε τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Θεολόγο. Ἡ μαγειρικὴ εἶναι παράδοσις

εἰς πλοῦς τὸν θαλάττιον (τὸν θαλασσόλυκο) γιὰ νὰ θυμηθοῦμε τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Θεολόγο. Ἡ μαγειρικὴ εἶναι παράδοσις Ἐκκλησία καὶ Διατροφὴ (ὀψοποιῶν μαγγανεῖαι) Ἂ ν σᾶς μπερδεύει λίγο ὁ τίτλος, εἶναι ὁ τίτλος: «Ὀψοποιῶν Μαγγανεῖαι ἤγουν καλογηρικὴ μαγειρικὴ καὶ ζαχαροπλαστικὴ» τοῦ Ἀρχιμανδρί- τη Δοσιθέου, καθηγουμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 53 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2009

ΤΕΥΧΟΣ 53 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 ατά τήν διάρκεια τῶν τεσσάρων Κπρώτων Παρασκευῶν τῆς Μ. Τεσ σαρα κοστῆς ψάλλεται τµηµατικά µαζί µέ τήν ἀκολουθία τοῦ Ἀποδείπνου καί ὁ Ἀκάθιστος Ὕµνος ἤ ἡ ἀκολουθία τῶν «Χαιρετισµῶν» ὅπως τήν ἀναφέρει ἡ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 50 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 50 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Ο Ι Τ ΡΕΙΣ Μ ΑΓΟΙ ἱστορία τῶν Τριῶν Μάγων ἔχει τὶς ρίζες της πολλὰ χρόνια πρὶν τὴν γέννηση τοῦ Χριστοῦ. Τότε ἕνας Πέρσης προφήτης, ὁ Βαλαάµ, εἶπε ὅτι: «Θὰ ἀνατείλει ἄστρο ἀπὸ τὸν Ἰακὼβ καὶ θὰ παρουσιαστεῖ

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ ἐθελοντισμὸς στὴν Ἐκκλησία σήμερα Ο ἐθελοντισμὸς βρίσκεται στὸν πυρήνα

Ὁ ἐθελοντισμὸς στὴν Ἐκκλησία σήμερα Ο ἐθελοντισμὸς βρίσκεται στὸν πυρήνα Ὁ ἐθελοντισμὸς στὴν Ἐκκλησία σήμερα Ο ἐθελοντισμὸς βρίσκεται στὸν πυρήνα τοῦ χριστιανικοῦ κηρύγματος. Πηγή του, γιὰ τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας, ὁ Χριστός, ὁ ὁποῖος «ἐθελοντής», κατὰ τὴν ἔκφραση τοῦ ἁγίου Κυρίλλου,

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Ἐπικοινωνίας Ἱερά Μητρόπολη Λαγκαδᾶ Λητής & Ρεντίνης ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ

Διεύθυνση Ἐπικοινωνίας Ἱερά Μητρόπολη Λαγκαδᾶ Λητής & Ρεντίνης ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΠΡΟΝΟΙᾼ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ κ.κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς

Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ ΟΠ Σ ΤΗΝ ΕΖΗΣΑ Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1999. Φυσικά, φτάνοντας ἐκεῖ δὲν εἶχα τὴν παραμικρὴ ἰδέα γιὰ τὸ τί σήμαινε ἡ Ὀρθόδοξη ἐκκλησία στὸ ἐξωτερικό Φανταζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη Πέμπτη - Τὸ φιλί

Μεγάλη Πέμπτη - Τὸ φιλί Μεγάλη Πέμπτη - Τὸ φιλί «Μισῶν ἐφίλει, φιλῶν ἐπώλει». Μ αὐτὴ τὴ φράση ἡ ὑμνολογία τῆς Ἐκκλησίας μας περιγράφει τὴ στάση τοῦ Ἰούδα ἀπέναντι στὸ Χριστό. Μία φράση κοφτή, σύντομη, ἁπλή, ποὺ κρύβει πόνο. Τὸ

Διαβάστε περισσότερα

π αλαιὰ ὑπῆρχε ἕνας μικρὸς ναός, τιμώμενος ἐπ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος

π αλαιὰ ὑπῆρχε ἕνας μικρὸς ναός, τιμώμενος ἐπ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΑΣ ΜΕΡΟΣ Β π αλαιὰ ὑπῆρχε ἕνας μικρὸς ναός, τιμώμενος ἐπ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, ποὺ ἦταν κατὰ τὴν παράδοση τὸ καθολικὸ μικρῆς γυναικείας

Διαβάστε περισσότερα

Στοχασµοὶ τοῦ Ψυχοσάββατου ΤΕΥΧΟΣ 56 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

Στοχασµοὶ τοῦ Ψυχοσάββατου ΤΕΥΧΟΣ 56 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Λιτανεια ψυχων Στοχασµοὶ τοῦ Ψυχοσάββατου ὲ ὥρα ἀπόβραδη, ἑσπερινή, ἀκού- πάλι ὁ εὔρρυθµος µνηµό- Σγεται συνος λόγος, µὲ τὰ λόγια τὰ ἐλπιδόφρονα, ποὺ παρέχουν στὴν ψυχὴ παραµυθία καὶ φωτοβολία οὐράνια,

Διαβάστε περισσότερα

Καλῶς βρεθήκαμε Γι ὰ τ ὴ ν ἀ ρ χ ὴ

Καλῶς βρεθήκαμε Γι ὰ τ ὴ ν ἀ ρ χ ὴ διαδρομές Ν ο ητ ι κ έ ς δ ι α δ ρ ο μ έ ς σ τ ό ν χ ώ ρ ο τ ῆ ς π ί σ τ η ς Μηνιαίο φυλλάδιο τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως Τεῦχος 1 ο - Ἀπρίλιος 2014 Σουλίου 167 - Τηλ.: 210 5013108 - ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ταν ἄρχισα νὰ γράφω αὐτὲς τὶς

Ο ταν ἄρχισα νὰ γράφω αὐτὲς τὶς ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΑΣ Ο ταν ἄρχισα νὰ γράφω αὐτὲς τὶς σκέψεις, ἔλεγα ὅτι θὰ ἔγραφα μιὰ ἔκθεση, ὅπως ὅταν εἴμασταν μαθητὲς στὸ σχολεῖο, ὅμως εἶναι δύσκολο μπρὸς στὸ μεγαλεῖο τοῦ Βυζαντίου, ὅπου

Διαβάστε περισσότερα

Ἀφιέρωμα: Νέοι - Σύγχρονοι προβληματισμοί Πανηγυρικοί Ἑορτασμοί - Συνέδριο Ἁγίου Γεωργίου

Ἀφιέρωμα: Νέοι - Σύγχρονοι προβληματισμοί Πανηγυρικοί Ἑορτασμοί - Συνέδριο Ἁγίου Γεωργίου Τό Καθολικό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀπ. Βαρνάβα Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 2ο? τεῦχος 4o? Ἀπρίλιος - Ἰούνιος 2009 Ἀφιέρωμα: Νέοι - Σύγχρονοι προβληματισμοί Πανηγυρικοί Ἑορτασμοί

Διαβάστε περισσότερα

Τρία χρόνια πέρασαν...

Τρία χρόνια πέρασαν... ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΣ 18 ο ΤΕΥΧΟΣ 80 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Τρία χρόνια πέρασαν... ἀπό τήν κοίμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΣ 20 Ο ΤΕΥΧΟΣ 85 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΑΦΙΕΡΩΜΑ Δέκα χρόνια ἀπό τήν κοίμηση

Διαβάστε περισσότερα

Ρ ωμνιός. 5η Πανελλήνια Σύναξη Νεότητος Ε.ΡΩ. Τεῦχος 10

Ρ ωμνιός. 5η Πανελλήνια Σύναξη Νεότητος Ε.ΡΩ. Τεῦχος 10 Ρ ωμνιός Διμηνιαῖο Νεανικὸ περιοδικὸ τοῦ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ 5η Πανελλήνια Σύναξη Νεότητος Ε.ΡΩ. Χαιρετισμὸς Θεόφ. Παπαδόπουλου, Τὸ κοινὸ καλὸ Χαιρετισμὸς

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα οσιοσ Θεραπων ΙΕΡΑσ ΜΗΤΡΟΠΟΛεωΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα Τεῦχος 2 ον - Σεπτέμβριος 2013 Ὅσιος Θεράπων Ἱερὰ Μητρόπολις Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς Μηνιαία Ἔκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΕΤΑΙ Ο ΛΑΟΣ 60 ΧΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΧΩΡΙΣ ΙΕΡΕΑ Παρά τίς διαβεβαιώσεις πού εἴχαμε

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΕΤΑΙ Ο ΛΑΟΣ 60 ΧΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΧΩΡΙΣ ΙΕΡΕΑ Παρά τίς διαβεβαιώσεις πού εἴχαμε KΩΔΙΚΟΣ: 5228 ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ἀρ. φύλλου 75 ἔτος 13ο ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΕΤΑΙ Ο ΛΑΟΣ 60 ΧΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΧΩΡΙΣ ΙΕΡΕΑ Παρά τίς διαβεβαιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα οσιοσ Θεραπων ΙΕΡΑσ ΜΗΤΡΟΠΟΛεωΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα Τεῦχος 1 ον - Αὔγουστος 2013 Ὅσιος Θεράπων Ἱερὰ Μητρόπολις Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΤΟΥ EΒΔΟΜΗΚΟΣΤΟΥ ΠΕΜΠΤΟΥ ΤΟΜΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΤΟΥ EΒΔΟΜΗΚΟΣΤΟΥ ΠΕΜΠΤΟΥ ΤΟΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΤΟΥ EΒΔΟΜΗΚΟΣΤΟΥ ΠΕΜΠΤΟΥ ΤΟΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ Tὸ περιοδικὸ "AΠOΣTOΛOΣ BAPNABAΣ" εἶναι τὸ ἐκφραστικὸ ἔντυπο τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Kύπρου. Οἱ βασικοὶ

Διαβάστε περισσότερα

Α Γ Ι Ο Ν Π Α Σ Χ Α 2 0 1 5

Α Γ Ι Ο Ν Π Α Σ Χ Α 2 0 1 5 διαδρομές Ν ο ητ ι κ έ ς δ ι α δ ρ ο μ έ ς σ τ ό ν χ ῶ ρ ο τ ῆ ς π ί σ τ η ς Μηνιαῖο φυλλάδιο τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως Σουλίου 167 - Τηλ.: 210 5013108 Τεῦχος 13 ο - Ἀπρίλιος 2015 ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τὸ ἱερὸ Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου ἀποτελεῖ

Τὸ ἱερὸ Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου ἀποτελεῖ «Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». ( Ἰωάν. 14,6) ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΛΛΟ 16 ΕΤΟΣ 4 ο 2009 OKTΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Editorial. Αγαπητοί μου,

Editorial. Αγαπητοί μου, Editorial «Όποιος γλυτώνει έναν άνθρωπο από ένα δάκρυ, υψώνει ένα μέτρο το μπόι της ανθρωπότητας» Γιάννης Ρίτσος Αγαπητοί μου, Μετά το Πάσχα και την Ανάσταση του Κυρίου, που πανηγύρισαν όλοι οι πιστοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΣ 17 ο ΤΕΥΧΟΣ 78 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Ἔκτακτο ἀφιέρωμα στόν μακαριστό Μητροπολίτη

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή της Ορθοδοξίας στο Ιεραποστολικό Μπουρούντι

Κυριακή της Ορθοδοξίας στο Ιεραποστολικό Μπουρούντι ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 117 Κυριακή της Ορθοδοξίας στο Ιεραποστολικό Μπουρούντι ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Π.Χ.Ο. ΘΗΒΑ: ὁδός Mητροπολίτου Κων/νου Σακελλαρόπουλου, Τ.Κ. 32200 τηλέφωνα:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Ἄγκυρα Ἐλπίδος Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ Β Τ Ε Υ Χ Ο Σ 5 7 Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ 2 0 1 0 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΣ 19 Ο ΤΕΥΧΟΣ 83 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Περιεχόμενα Τεύχους Εἰσαγωγικό...3

Διαβάστε περισσότερα

«Ὁ μέγας ἐν ἱεράρχαις Νικόλαος ὁ κλεινός...» Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου Β Σελ. 515 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ

«Ὁ μέγας ἐν ἱεράρχαις Νικόλαος ὁ κλεινός...» Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου Β Σελ. 515 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ Ὑπέρβαση ἀδιεξόδων τοῦ σημερινοῦ μας πολιτισμοῦ. Γιάννη Ἀντωνιάδη Σελ. 574 Ὁ πατήρ Γεώργιος Καψάνης. Κώστα Κωνσταντίνου Σελ. 579 Ὁ Ἅγιος Νικόλαος καί ὁ Santa Claus. Ἑλένης Ἀναστασίου Σελ. 594 «Ὁ μέγας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ ΙΕΡ. ΣΑΒΒΑΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (ΚΑΡΑΜΠΑΤΕΑΣ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΔΗΜ. ΤΣΕΛΕΓΓΙΔΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝ.ΦΕΒΡ.ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

ΙΑΝ.ΦΕΒΡ.ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 n n ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 57 κωδικός 01-7109 X τ. 57, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. 26340-44.391 e-mail: agnektar@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα