ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ"

Transcript

1 ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Φάσεις εκτέλεσης έργου Υποφάσεις εκτέλεσης έργου Προπαρασκευαστικές εργασίες Εκσκαφές... Τοπογραφικός προσδιορισμός των στοιχείων του έργου Σήμανση και περίφραξη των στοιχείων του έργου Αποξήλωση ασφαλτικού τάπητα Εκσκαφή ορύγματος και απομάκρυνση των 3 Κατασκευή αγωγών πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής Αντιστηρίξεις πρανών Τοπογραφικές εργασίες Μεταφορά και αποθήκευση αγωγών Τοποθέτηση, σύνδεση, δοκιμή αγωγών και επιχώσεις με 4 Εργασίες ανακατασκευής κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής Κατασκευή φρεατίων και σύνδεση τους με το δίκτυο Εγκιβωτισμός αγωγών με σκυρόδεμα ή άμμο Αποκατάσταση ασφαλτικού τάπητα και κρασπέδων Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων Φάση η Φάση η Φάση 3η Φάση 4η Φ. Φ. Φ. Φ. Φ.3 Φ3. Φ3. Φ3.3 Φ3.4 Φ3.5 Φ Φυσικά πρανή 000.Τεχνητά πρανή & Εκσκαφές 0300.Υπόγειες εκσκαφές 0400.Καθιζήσεις 00. Κατολίσθηση.Απουσία/ανεπάρκεια υποστήριξης 00. Αποκολήσεις.Απουσία/ανεπάρκεια προστασίας 003. Στατική επιφόρτιση.εγκαταστάσεις/εξοπλισμός 004. Δυναμική επιφόρτιση.φυσική αιτία 005. Δυναμική επιφόρτιση.ανατινάξεις 006. Δυναμική επιφόρτιση.κινητός εξοπλισμός 00. Κατάρρευση.Απουσία/ανεπάρκεια υποστήριξης 00. Αποκολήσεις.Απουσία/ανεπάρκεια προστασίας 003. Στατική επιφόρτιση.υπερύψωση 004. Στατική επιφόρτιση.εγκαταστάσεις/εξοπλισμός 005. Δυναμική επιφόρτιση.φυσική αιτία 006. Δυναμική επιφόρτιση.ανατινάξεις 007. Δυναμική επιφόρτιση.κινητός εξοπλισμός 030. Καταπτώσεις οροφής/παρειών.ανυποστήλωτα τμήματα 030. Καταπτώσεις οροφής/παρειών.ανεπαρκής υποστύλωμα Καταπτώσεις οροφής/παρειών.καθυστερημένη υποστύλωση Κατάρευση μετώπου προσβολής 040. Ανυποστήρικτες παρακείμενες εκσκαφές Προϋπάρχουσα υπόγεια κατασκευή Διάνοιξη υπόγειου έργου Ερπυσμός Γεωλογικές/γεωχημικές μεταβολές Μεταβολές υδροφόρου ορίζοντα Υποσκαφή/απόπλυση Στατική επιφόρτιση Δυναμική καταπόνηση-φυσική αιτία 0500.'Αλλη πηγή 040. Δυναμική καταπόνηση-ανθρωπογενής αιτία [Πίνακας για ΣΑΥ.xls] Σελ. 4/7

2 ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Φάσεις εκτέλεσης έργου Υποφάσεις εκτέλεσης έργου Προπαρασκευαστικές εργασίες Εκσκαφές... Τοπογραφικός προσδιορισμός των στοιχείων του έργου Σήμανση και περίφραξη των στοιχείων του έργου Αποξήλωση ασφαλτικού τάπητα Εκσκαφή ορύγματος και απομάκρυνση των 3 Κατασκευή αγωγών πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής Αντιστηρίξεις πρανών Τοπογραφικές εργασίες Μεταφορά και αποθήκευση αγωγών Τοποθέτηση, σύνδεση, δοκιμή αγωγών και επιχώσεις με 4 Εργασίες ανακατασκευής κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής Κατασκευή φρεατίων και σύνδεση τους με το δίκτυο Εγκιβωτισμός αγωγών με σκυρόδεμα ή άμμο Αποκατάσταση ασφαλτικού τάπητα και κρασπέδων Κίνδυνοι 0000.Από εργοταξιακό εξοπλισμό 000.Κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων 000.Ανατροπή οχημάτων και μηχανημάτων 0300.Μηχανήματα με κινητά μέρη Πηγές κινδύνων Φάση η Φάση η Φάση 3η Φάση 4η Φ. Φ. Φ. Φ. Φ.3 Φ3. Φ3. Φ3.3 Φ3.4 Φ3.5 Φ Συγκρούσεις οχήματος-οχήματος 00. Συγκρούσεις οχήματος-προσώπων 003. Συγκρούσεις οχήματος-σταθερού εμποδίου 004. Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος-οχήματος 005. Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος-σταθερού εμποδίου 006. Ανεξέλεγκτη κίνηση.βλάβες συστημάτων 007. Ανεξέλεγκτη κίνηση.ελλιπής ακινητοποίηση 008. Μέσα σταθερής τροχιάς.ανεπαρκής προστασία 009. Μέσα σταθερής τροχιάς.εκτροχιασμός 00. Ασταθής έδραση 00. Υποχώρηση εδάφους/δαπέδου 003. Εκκεντρη φόρτωση 004. Εργασία σε πρανές 005. Υπερφόρτωση 006. Μεγάλες ταχύτητες 030. Στενότητα χώρου 030. Βλάβη συστημάτων κίνησης Ανεπαρκής κάλυψη κινούμενων τμημάτων-πτώσεις Ανεπαρκής κάλυψη κιν. τμημάτων-παγιδεύσεις μελών Τηλεχειριζόμενα μηχανήματα & τμήματά τους 0400.Εργαλεία χειρός 0500.'Αλλη πηγή [Πίνακας για ΣΑΥ.xls] Σελ. 5/7

3 ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Φάσεις εκτέλεσης έργου Υποφάσεις εκτέλεσης έργου Προπαρασκευαστικές εργασίες Εκσκαφές... Τοπογραφικός προσδιορισμός των στοιχείων του έργου Σήμανση και περίφραξη των στοιχείων του έργου Αποξήλωση ασφαλτικού τάπητα Εκσκαφή ορύγματος και απομάκρυνση των 3 Κατασκευή αγωγών πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής Αντιστηρίξεις πρανών Τοπογραφικές εργασίες Μεταφορά και αποθήκευση αγωγών Τοποθέτηση, σύνδεση, δοκιμή αγωγών και επιχώσεις 4 Εργασίες ανακατασκευής με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής Κατασκευή φρεατίων και σύνδεση τους με το δίκτυο Εγκιβωτισμός αγωγών με σκυρόδεμα ή άμμο Αποκατάσταση ασφαλτικού τάπητα και κρασπέδων Κίνδυνοι Πτώσεις από ύψος 0300.Οικοδομές-κτίσματα 0300.Δάπεδα εργασίαςπροσπελάσεις Ικριώματα Τάφροι/φρέατα 'Αλλη πηγή Θραύση μαδεριών Φάση η Φάση η Φάση 3η Φάση 4η Φ. Φ. Φ. Φ. Φ.3 Φ3. Φ3. Φ3.3 Φ3.4 Φ3.5 Φ Πτώση λόγω απουσίας προστατευτικού κιγκλιδώματος Πτώση σε τάφρο ή φρέαρ Πτώση λόγω στενότητας διαδρόμου Χαλάρωση των συνδέσμων των στοιχείων καλουπιών Πηγές κινδύνων Κατεδαφίσεις Κενά τοίχων Κλιμακοστάσια Εργασία σε στέγες Πτώση από ακάλυπτες οπές Πέρατα δαπέδων Επικλινή δάπεδα Πτώση λόγω ολισθηρότητας του δαπέδου εργασίας (πάγος, χιόνι, αποκολλητικά καλουπιού) Ανώμαλα δάπεδα Υπερυψωμένες δίοδοι και πεζογέφυρες Κινητές σκάλες και ανεμόσκαλες Αναρτημένα δάπεδα.αστοχία ανάρτησης Κινητά δάπεδα.αστοχία μηχανισμού Κινητά δάπεδα.πρόσκρουση Πτώση λόγω διακίνησης εκτός διαδρόμων εργασίας Κενά ικριωμάτων Πτώση από διαδρόμους και τις προσπελάσεις προς τις θέσεις συναρμολόγησης Ανατροπή.Αστοχία έδρασης Κατάρευση.αστοχία υλικού ικριώματος Κατάρευση.Ανεμοπίεση Υποχώρηση προστατευτικού κιγκλιδώματος Θραύση των στοιχείων καλουπιών από πρόσκρουση διακινούμενου φορτίου [Πίνακας για ΣΑΥ.xls] Σελ. 6/7

4 ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Φάσεις εκτέλεσης έργου Προπαρασκευαστικές εργασίες Εκσκαφές Κατασκευή αγωγών Αντιστηρίξεις πρανών Τοπογραφικές εργασίες Υποφάσεις εκτέλεσης έργου Τοπογραφικός προσδιορισμός των στοιχείων του έργου Σήμανση και περίφραξη των στοιχείων του έργου Αποξήλωση ασφαλτικού τάπητα Εκσκαφή ορύγματος και απομάκρυνση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής Μεταφορά και αποθήκευση αγωγών Τοποθέτηση, σύνδεση, δοκιμή αγωγών και επιχώσεις με 4 Εργασίες ανακατασκευής κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής Κατασκευή φρεατίων και σύνδεση τους με το δίκτυο Εγκιβωτισμός αγωγών με σκυρόδεμα ή άμμο Αποκατάσταση ασφαλτικού τάπητα και κρασπέδων Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων Εκρήξεις.Εκτοξευμένα υλικά-θραύσματα 0400.Οικοδομές-κτίσματα 040. Ανατινάξεις βράχων 040. Ανατινάξεις κατασκευών Ατελής ανατίναξη υπονόμων Αποθήκες εκρηκτικών Χώροι αποθήκευσης πυρομαχικών Διαφυγή-έκλυση εκκρηκτικώναερίων & μιγμάτων 0400.Δάπεδα εργασίας-προσπελάσεις 040. Φιάλες ασετιλίνης/οξυγόνου Ικριώματα Τάφροι/φρέατα 040. Υγραέριο Υγρό άζωτο Αέριο πόλης Πεπιεσμένος αέρας Δίκτυα ύδρευσης Ελαιοδοχεία/υδραυλικά συστήματα Βραχώδη υλικά σε θλίψη Προεντάσεις οπλισμού/αγκυρίων Κατεδάφιση προεντεταμένων στοιχείων Συρματόσχοινα Εξολκεύσεις Λαξέυσεις/τεμαχισμός λίθων Εκτοξευμένο σκυρόδεμα Φάση η Φάση η Φάση 3η Φάση 4η Φ. Φ. Φ. Φ. Φ.3 Φ3. Φ3. Φ3.3 Φ3.4 Φ3.5 Φ 'Αλλη πηγή Αμμοβολές Τροχίσεις/λειάνσεις [Πίνακας για ΣΑΥ.xls] Σελ. 7/7

5 ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Φάσεις εκτέλεσης έργου Υποφάσεις εκτέλεσης έργου Προπαρασκευαστικές εργασίες Εκσκαφές... Τοπογραφικός προσδιορισμός των στοιχείων του έργου Σήμανση και περίφραξη των στοιχείων του έργου Αποξήλωση ασφαλτικού τάπητα Εκσκαφή ορύγματος και απομάκρυνση των 3 Κατασκευή αγωγών πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής Αντιστηρίξεις πρανών Τοπογραφικές εργασίες Μεταφορά και αποθήκευση αγωγών Τοποθέτηση, σύνδεση, δοκιμή αγωγών και επιχώσεις με 4 Εργασίες ανακατασκευής κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής Κατασκευή φρεατίων και σύνδεση τους με το δίκτυο Εγκιβωτισμός αγωγών με σκυρόδεμα ή άμμο Αποκατάσταση ασφαλτικού τάπητα και κρασπέδων Κίνδυνοι Πτώσεις μετατοπίσεις υλικών και αντικειμένων 0500.Κτίσματα-φέρων 050. οργανισμός Οικοδομικά στοιχεία Μεταφερόμενα υλικά Εκφορτώσεις Πηγές κινδύνων Αστοχία.Γήρανση Αστοχία.Στατική επιφόρτιση Αστοχία.Φυσική δυναμική καταπόνηση Αστοχία.Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση Κατεδάφιση Κατεδάφιση παρακείμενων Γήρανση πληρωτικών στοιχείων Διαστολή-συστολή υλικών Αποξήλωση δομικών στοιχείων Πτώση εργαλείων ή υλικών από υπερκείμενο δάπεδο εργασίας Φυσική δυναμική καταπόνηση Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση Κατεδάφιση Αρμολόδηση/απαρμολόγηση προκατασ. Στοιχείων Μεταφορικό μηχάνημα.ακαταληλότητα/ανεπάρκεια Φάση η Φάση η Φάση 3η Φάση 4η Φ. Φ. Φ. Φ. Φ.3 Φ3. Φ3. Φ3.3 Φ3.4 Φ3.5 Φ Μεταφορικό μηχάνημα.βλάβη Μεταφορικό μηχάνημα.υπερφόρτωση Απόκλιση μηχανήματος.ανεπαρκής έδραση Ατελής/έκκεντρη φόρτωση Αστοχία συσκευασίας φορτίου Στοιβασμένα υλικά 'Αλλη πηγή Πρόσκρουση φορτίου Διακίνηση αντικειμένων μεγάλου μήκους Χειρωνακτική μεταφορά βαρέων φορτίων Απόλυση χύδην υλικών.υπερφόρτωση 053. Εργασία κάτω από σίλο Κατάρευση λόγω αποθήκευσησ υπερβολικού βάρους υλικών σε περιοχή που δεν έχει μελετηθεί για τον σκοπό αυτό Ανεπάρκεια πλευρικού περιορισμού σωρού Ανορθολογική απόληψη [Πίνακας για ΣΑΥ.xls] Σελ. 8/7

6 ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Φάσεις εκτέλεσης έργου Υποφάσεις εκτέλεσης έργου Προπαρασκευαστικές εργασίες Εκσκαφές... Τοπογραφικός προσδιορισμός των στοιχείων του έργου Σήμανση και περίφραξη των στοιχείων του έργου Αποξήλωση ασφαλτικού τάπητα Εκσκαφή ορύγματος και απομάκρυνση των 3 Κατασκευή αγωγών πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής Αντιστηρίξεις πρανών Τοπογραφικές εργασίες Μεταφορά και αποθήκευση αγωγών Τοποθέτηση, σύνδεση, δοκιμή αγωγών και επιχώσεις με 4 Εργασίες ανακατασκευής κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής Κατασκευή φρεατίων και σύνδεση τους με το δίκτυο Εγκιβωτισμός αγωγών με σκυρόδεμα ή άμμο Αποκατάσταση ασφαλτικού τάπητα και κρασπέδων Κίνδυνοι Πυρκαϊές 0600.Έυφλεκτα υλικά 0600.Σπινθύρες και βραχυκυκλώματα Υψηλές θερμοκρασίες Άλλη πηγή Φάση η Φάση η Φάση 3η Φάση 4η Φ. Φ. Φ. Φ. Φ.3 Φ3. Φ3. Φ3.3 Φ3.4 Φ3.5 Φ Έκλυσή/διαφυγή εύφλεκτων αερίων 060. Δεξαμενές/αντλίες καυσίμων Μονωτικά διαλύτες PVC κλπ,εύφλεκτα Ασφαλτοστρώσεις/χρήση πίσσας Αυτανάφλεξη-εδαφικά υλικά Αυτανάφλεξη-απορρίματα Επέκταση εξογενούς εστίας.ανεπαρκής προστασία 060. Εναέριοι αγωγοί υπο τάση 060. Υπόγειοι αγωγοί υπό τάση Εντοιχισμένοι αγωγοί υπό τάση Εργαλεία που παράγουν εξωτερικό σπινθήρα Χρήση φλόγας-οξυγονοκολλήσεις Χρήση φλόγας-κασσιτεροκολλήσεις Χρήση φλόγας-χυτεύσεις Πυρακτώσεις υκικών Πηγές κινδύνων Ηλεκτροσυγκολήσεις [Πίνακας για ΣΑΥ.xls] Σελ. 9/7

7 ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Φάσεις εκτέλεσης έργου Υποφάσεις εκτέλεσης έργου Προπαρασκευαστικές εργασίες Εκσκαφές... Τοπογραφικός προσδιορισμός των στοιχείων του έργου Σήμανση και περίφραξη των στοιχείων του έργου Αποξήλωση ασφαλτικού τάπητα Εκσκαφή ορύγματος και απομάκρυνση των 3 Κατασκευή αγωγών πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής Αντιστηρίξεις πρανών Τοπογραφικές εργασίες Μεταφορά και αποθήκευση αγωγών Τοποθέτηση, σύνδεση, δοκιμή αγωγών και επιχώσεις με 4 Εργασίες ανακατασκευής κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής Κατασκευή φρεατίων και σύνδεση τους με το δίκτυο Εγκιβωτισμός αγωγών με σκυρόδεμα ή άμμο Αποκατάσταση ασφαλτικού τάπητα και κρασπέδων Κίνδυνοι Ηλεκτροπληξία 0700.Δίκτυα εγκαταστάσεις 0700.Εργαλεία-μηχανήματα Άλλη πηγή 070. Εργασία κοντά σε υπέργεια ηλεκτροφόρα καλώδια 070. Προϋπάρχοντα υπόγεια δίκτυα Προϋπάρχοντα εντοιχισμένα δίκτυα Προϋπάρχοντα επίστοιχα δίκτυα Δίκτυο ηλεκτροδότησης έργου Ανεπαρκής αντικεραυνική προστασία 070. Ηλεκτροκίνητα μηχανήματα 070. Ηλεκτροκίνητα εργαλεία Πηγές κινδύνων Φάση η Φάση η Φάση 3η Φάση 4η Φ. Φ. Φ. Φ. Φ.3 Φ3. Φ3. Φ3.3 Φ3.4 Φ3.5 Φ4. [Πίνακας για ΣΑΥ.xls] Σελ. 0/7

8 ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Φάσεις εκτέλεσης έργου Υποφάσεις εκτέλεσης έργου Προπαρασκευαστικές εργασίες Εκσκαφές... Τοπογραφικός προσδιορισμός των στοιχείων του έργου Σήμανση και περίφραξη των στοιχείων του έργου Αποξήλωση ασφαλτικού τάπητα Εκσκαφή ορύγματος και απομάκρυνση των 3 Κατασκευή αγωγών πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής Αντιστηρίξεις πρανών Τοπογραφικές εργασίες Μεταφορά και αποθήκευση αγωγών Τοποθέτηση, σύνδεση, δοκιμή αγωγών και επιχώσεις με 4 Εργασίες ανακατασκευής κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής Κατασκευή φρεατίων και σύνδεση τους με το δίκτυο Εγκιβωτισμός αγωγών με σκυρόδεμα ή άμμο Αποκατάσταση ασφαλτικού τάπητα και κρασπέδων Κίνδυνοι Πνιγμός/ασφυξία 0800Νερό 0800.Ασφυκτικό περιβάλλον Άλλη πηγή Πηγές κινδύνων 080. Υποβρύχιες εργασίες 080. Εργασίες εν πλω-πτώση Βύθιση/ανατροπή πλωτού μέσου Παρόχθιες/παράλιες εργασιές.πτώση Παρόχθιες/παράλιες εργασιές.ανατροπή μηχανήματος Υπαίθριες λεκάνες/δεξαμενές.πτώση Υπαίθριες λεκάνες/δεξαμενές.ανατροπή μηχανήματος Πλημμύρα/κατάκλυση έργου 080. Βάλτοι,ίλεις,κινούμενες άμμοι Φάση η Φάση η Φάση 3η Φάση 4η Φ. Φ. Φ. Φ. Φ.3 Φ3. Φ3. Φ3.3 Φ3.4 Φ3.5 Φ Υπόνομοι,βόθροι,βιολογικοί καθαρισμοί Βύθιση σε σκυρόδεμα,ασβέστη κλπ Εργασία σε κλειστό χώρο-ανεπάρκεια οξυγόνου [Πίνακας για ΣΑΥ.xls] Σελ. /7

9 ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Φάσεις εκτέλεσης έργου Υποφάσεις εκτέλεσης έργου Προπαρασκευαστικές εργασίες Εκσκαφές... Τοπογραφικός προσδιορισμός των στοιχείων του έργου Σήμανση και περίφραξη των στοιχείων του έργου Αποξήλωση ασφαλτικού τάπητα Εκσκαφή ορύγματος και απομάκρυνση των 3 Κατασκευή αγωγών πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής Αντιστηρίξεις πρανών 4 Εργασίες ανακατασκευής Τοπογραφικές εργασίες Μεταφορά και αποθήκευση αγωγών Τοποθέτηση, σύνδεση, δοκιμή αγωγών και επιχώσεις με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής Κατασκευή φρεατίων και σύνδεση τους με το δίκτυο Εγκιβωτισμός αγωγών με σκυρόδεμα ή άμμο Αποκατάσταση ασφαλτικού τάπητα και κρασπέδων Κίνδυνοι Εγκαύματα 0900.Υψηλές θερμοκρασίες 0900.Καυστικά υλικά Άλλη πηγή Φάση η Φάση η Φάση 3η Φάση 4η Φ. Φ. Φ. Φ. Φ.3 Φ3. Φ3. Φ3.3 Φ3.4 Φ3.5 Φ Συγκολλήσεις/συντήξεις 090. Υπέρθερμα ρευστά Πυρακτωμένα στερεά Τήγματα μετάλλων Άσφαλτος/πίσσα Καυστήρες Υπερθερμαινόμενα τμήματα μηχανών 090. Ασβέστης 090. Οξέα Πηγές κινδύνων [Πίνακας για ΣΑΥ.xls] Σελ. /7

10 ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Φάσεις εκτέλεσης έργου Υποφάσεις εκτέλεσης έργου Προπαρασκευαστικές εργασίες Εκσκαφές... Τοπογραφικός προσδιορισμός των στοιχείων του έργου Σήμανση και περίφραξη των στοιχείων του έργου Αποξήλωση ασφαλτικού τάπητα Εκσκαφή ορύγματος και απομάκρυνση των 3 Κατασκευή αγωγών πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής Αντιστηρίξεις πρανών Τοπογραφικές εργασίες Μεταφορά και αποθήκευση αγωγών Τοποθέτηση, σύνδεση, δοκιμή αγωγών και επιχώσεις με 4 Εργασίες ανακατασκευής κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής Κατασκευή φρεατίων και σύνδεση τους με το δίκτυο Εγκιβωτισμός αγωγών με σκυρόδεμα ή άμμο Αποκατάσταση ασφαλτικού τάπητα και κρασπέδων Φάση η Φάση η Φάση 3η Φάση 4η Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων Φ. Φ. Φ. Φ. Φ.3 Φ3. Φ3. Φ3.3 Φ3.4 Φ3.5 Φ Έκθεση βλαπτικούς παράγοντες 000.Φυσικοί παράγοντες 00. Ακτινοβολίες 00. Θόρυβος/δονήσεις 003. Σκόνη 004. Υπαίθρια εργασία.παγετός 005. Υπαίθρια εργασία.καύσωνας Χαμηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας Υψηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας 000.Χημικοί παράγοντες Υπερπίεση/υποπίεση Υγρασία χώρου εργασίας Δηλητηριώδη αέρια Χρήση τοξικών υλικών Αμίαντος 004. Ατμοί τηγμάτων Αναθυμιάσεις υγρών/βερνίκια,κόλλες,μονωτικά,διαλύτες Καπναέρια ανατινάξεων Καυσαέρια μηχανών εσωτ. Καύσης Συγκολήσεις 009. Καρκινογόνοι παράγοντες 0300.Βιολογικοί παράγοντες Μολυσμένα εδάφοι Μολυσμένα κτίρια Εργασία σε υπόνομους,βόθρους,βιολογικούς καθαρισμούς Χώροι υγιεινής [Πίνακας για ΣΑΥ.xls] Σελ. 3/7

11 ΤΜΗΜΑ Γ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Για κάθε «πηγή κινδύνων» που έχει επισημανθεί στους πίνακες του Τμήματος Β, καταγράφονται οι φάσεις / υποφάσεις όπου υπάρχει πιθανότητα εμφάνισης καθώς και η εκτίμηση του αρχικού κινδύνου. Στη συνέχεια αναγράφονται οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις που προβλέπουν τη λήψη μέτρων προστασίας και περιγράφονται συνοπτικά τυχόν πρόσθετες ενέργειες και ειδικά μέτρα προστασίας που πρέπει να ληφθούν. Φάση εκτέλεσης έργου:. Προπαρασκευαστικές εργασίες Υποφάση Πηγή κινδύνου - Κίνδυνος Αρχικός κίνδυνος Προβλεπόμενα από τη νομοθεσία. Τοπογραφικός 004.Υπαίθρια εργασία - παγετός ΠΔ 305/96, Παραρτ. IV, προσδιορισμός των στοιχείων του 005.Υπαίθρια εργασία - καύσωνας ΠΔ 305/96, Παραρτ. IV, έργου Μέρος Β, Τμ. II, παρ.3. Σήμανση και 004.Υπαίθρια εργασία - παγετός ΠΔ 305/96, Παραρτ. IV, περίφραξη των στοιχείων του 005.Υπαίθρια εργασία - καύσωνας ΠΔ 305/96, Παραρτ. IV, έργου Συμπληρωματικά ή ειδικά μέτρα για εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους Αναστολή εργασιών υπαίθρου σε περίπτωση παγετού Αναστολή εργασιών υπαίθρου σε περίπτωση καύσωνα Αναστολή εργασιών υπαίθρου σε περίπτωση παγετού Αναστολή εργασιών υπαίθρου σε περίπτωση καύσωνα Φάση εκτέλεσης έργου:. Εκσκαφές Υποφάση Πηγή κινδύνου - Κίνδυνος Αρχικός κίνδυνος Προβλεπόμενα από τη νομοθεσία. Αποξήλωση 00.Συγκρούσεις οχήματος-οχήματος ΠΔ 5/989, Αρθρ. 8 ασφαλτικού 00.Συγκρούσεις οχήματος-προσώπων ΠΔ 5/ 989, Αρθρ. 8 τάπητα 003.Συγκρούσεις οχήματος-σταθερού εμποδίου ΠΔ 5/ 989, Αρθρ Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος-οχήματος ΠΔ 5/ 989, Αρθρ. 8 Συμπληρωματικά ή ειδικά μέτρα για εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους 005.Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος-σταθερού ΠΔ 5/ 989, Αρθρ. 8 εμποδίου 006.Ανεξέλεγκτη κίνηση. Βλάβες συστημάτων ΠΔ 5/ 989, Αρθρ. 4 Τήρηση των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία και τον κατασκευαστή κανονισμών συντήρησης και λειτουργίας. 007.Ανεξέλεγκτη κίνηση. Ελλιπής ακινητοποίηση ΠΔ 5/ 989, Αρθρ. 4 Τήρηση των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία και τον κατασκευαστή κανονισμών συντήρησης και λειτουργίας. 030.Στενότητα χώρου ΠΔ 073/98, Τμ. VIII 0907.Υπερθερμενόμενα τμήματα μηχανών ΠΔ 395/ Θόρυβος/δονήσεις ΠΔ 85/ 99,ΠΔ 5/ 989, Αρθρ Σκόνη ΠΔ 5/ 989, Αρθρ. 004.Υπαίθρια εργασία. Παγετός ΠΔ 305/96, Παραρτ. IV, Αναστολή εργασιών υπαίθρου σε περίπτωση παγετού 005.Υπαίθρια εργασία. Καύσωνας ΠΔ 305/96, Παραρτ. IV, Αναστολή εργασιών υπαίθρου σε περίπτωση καύσωνα. Εκσκαφή ορύγματος και 00.Κατολίσθηση. Απουσία/ανεπάρκεια υποστήριξης ΠΔ 073/ 98, Τμήμα Ι, ΠΔ απομάκρυνση των 00.Αποκολλήσεις. Απουσία/ανεπάρκεια πλεοναζόντων προστασίας προϊόντων εκσκαφής 00.Κατάρρευση. Απουσία/ανεπάρκεια υποστήριξης 00.Αποκολλήσεις. Απουσία/ανεπάρκεια προστασίας 5/ 989, Αρθρ Καταπτώσεις οροφής/παρειών. Ανυποστήλωτα τμήματα ΠΔ 073/ 98, Τμήμα Ι, ΠΔ 5/ 989, Αρθρ Καταπτώσεις οροφής/παρειών. Ανεπαρκής υποστύλωση 0303.Καταπτώσεις οροφής/παρειών. Καθυστερημένη υποστύλωση 0304.Κατάρρευση μετώπου προσβολής 040.Ανυποστήρικτες παρακείμενες εκσκαφές 3 ΠΔ 073/98, Τμήμα Ι, ΠΔ 5/989, Αοθρ Προϋπάρχουσα υπόγεια κατασκευή ΠΔ 073/98, Τμήμα Ι, 0403.Διάνοιξη υπογείου έργου 0404.Ερπυσμός ΠΔ 0406.Μεταβολές υδροφόρου ορίζοντα [Πίνακας για ΣΑΥ.xls] Σελ. 4/7

12 Φάση εκτέλεσης έργου:. Εκσκαφές Υποφάση Πηγή κινδύνου - Κίνδυνος Αρχικός κίνδυνος Προβλεπόμενα από.τη νομοθεσία. Εκσκαφή 0407.Υποσκαφή/απόπλυση ορύγματος και απομάκρυνση των 0408.Στατική επιφόρτιση ΠΔ 073/98, Αρθρ. 0 πλεοναζόντων 0409.Δυναμική καταπόνηση-φυσική αιτία ΠΔ 073/98, Αρθρ. 0 προϊόντων 040.Δυναμική καταπόνηση-ανθρωπογενής αιτία ΠΔ 5/989, Αρθρ. εκσκαφής 00.Συγκρούσεις οχήματος-οχήματος ΠΔ 5/989, Αρθρ Συγκρούσεις οχήματος-προσώπων ΠΔ 5/989, Αρθρ Συγκρούσεις οχήματος-σταθερού εμποδίου ΠΔ 5/989, Αρθρ. 8 Συμπληρωματικά ή ειδικά μέτρα για εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους 004.Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος-οχήματος ΠΔ 5/989, Αρθρ Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος-σταθερού ΠΔ 5/989, Αρθρ. 8. εμποδίου 006.Ανεξέλεγκτη κίνηση. Βλάβες συστημάτων ΠΔ 5/989, Αρθρ. 4 Τήρηση των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία και τον κατασκευαστή κανονισμών συντήρησης και λειτουργίας. 007.Ανεξέλεγκτη κίνηση. Ελλιπής ακινητοποίηση ΠΔ 5/989, Αρθρ. 4 Τήρηση των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία και τον κατασκευαστή κανονισμών συντήρησης και λειτουργίας Πτώση σε τάφρο ή φρέαρ 5/989, Αρθρ Στενότητα χώρου ΠΔ 073/98, Τμ. VIII 0406.Δίκτυα ύδρευσης ΠΔ 073/98, Τμήμα Ι 070.Προϋπάρχοντα υπόγεια δίκτυα 5/989, Αρθρ Δίκτυο ηλεκτροδότησης έργου ΠΔ 5/989, Αρθρ Πλημμύρα/Κατάκλυση έργου 0907.Υπερθερμενόμενα τμήματα μηχανών ΠΔ 395/ Θόρυβος/δονήσεις ΠΔ 85/ 99,ΠΔ 5/989, Αρθρ Σκόνη ΠΔ 5/989, Αρθρ. 004.Υπαίθρια εργασία. Παγετός ΠΔ 305/96, Παραρτ. IV, Αναστολή εργασιών υπαίθρου σε περίπτωση παγετού Μέρος Β, Τμ. Π, παρ Υπαίθρια εργασία. Καύσωνας ΠΔ 305/96, Παραρτ. IV, Αναστολή εργασιών υπαίθρου σε περίπτωση καύσωνα.3 Αντιστηρίξεις 00.Κατάρρευση. Απουσία/ανεπάρκεια πρανών υποστήριξης 00.Αποκολλήσεις. Απουσία/ανεπάρκεια προστασίας 030.Καταπτώσεις οροφής/παρειών. Ανυποστήλωτα τμήματα 030.Καταπτώσεις οροφής/παρειών. Ανεπαρκής υποστύλωση 0303.Καταπτώσεις οροφής/παρειών. Καθυστερημένη υποστύλωση ΠΔ 073/98, Τμήμα Ι, ΠΔ 5/989 Αρθρ Κατάπτωση μετώπου προσβολής ΠΔ 073/98, Τμήμα Ι ΠΔ 040.Ανυποστήρικτες παρακείμενες εκσκαφές 040.Προϋπάρχουσα υπόγεια κατασκευή ΠΔ 073/98, Τμήμα Ι 0403.Διάνοιξη υπογείου έργου ΠΔ 073/98, Τμήμα Ι, Δ 0404.Ερπυσμός ΠΔ 073/98, Τμήμα Ι, ΠΔ 0406.Μεταβολές υδροφόρου ορίζοντα 0408.Στατική επιφόρτιση ΠΔ 073/98, Αρθρ Δυναμική καταπόνηση-φυσική αιτία ΠΔ 073/98, Αρθρ Δυναμική καταπόνηση-ανθρωπογενής αιτία ΠΔ 5/989, Αρθρ Πτώση σε τάφρο ή φρέαρ 5/989, Αρθρ Θόρυβος/δονήσεις ΠΔ 85/ 99,ΠΔ 5/ 989, Αρθρ Σκόνη ΠΔ 5/ 989, Αρθρ. 004.Υπαίθρια εργασία. Παγετός ΠΔ 305/96, Παραρτ. IV, Μέρος Β, Τμ. Π, παρ Υπαίθρια εργασία. Καύσωνας ΠΔ 305/96, Παραρτ. IV, Αναστολή εργασιών υπαίθρου σε περίπτωση παγετού Αναστολή εργασιών υπαίθρου σε περίπτωση καύσωνα [Πίνακας για ΣΑΥ.xls] Σελ. 5/7

13 Φάση εκτέλεσης έργου: 3. Κατασκευή αγωγών Υποφάση Πηγή κινδύνου - Κίνδυνος Αρχικός κίνδυνος 3. Τοπογραφικές εργασίες 00.Κατάρρευση. Απουσία/ανεπάρκεια υποστήριξης 00.Αποκολλήσεις. Απουσία/ανεπάρκεια προστασίας 030.Καταπτώσεις οροφής/παρειών. Ανυποστήλωτα τμήματα 030.Καταπτώσεις οροφής/παρειών. Ανεπαρκής υποστύλωση 0303.Καταπτώσεις οροφής/παρειών. Καθυστερημένη υποστύλωση Προβλεπόμενα από τη νομοθεσία 5/ 989, Αρθρ. 5 ΠΔ 073/ 98, Τμήμα Ι, ΠΔ 5/ 989, Αρθρ Πτώση σε τάφρο ή φρέαρ 5/989, Αρθρ Σκόνη ΠΔ 5/989, Αρθρ. 004.Υπαίθρια εργασία. Παγετός ΠΔ 305/96, Παραρτ. IV, Μέρος Β, Τμ. Π, παρ Υπαίθρια εργασία. Καύσωνας ΠΔ 305/96, Παραρτ. IV, 3. Μεταφορά και 004.Στατική επιφόρτιση. ΠΔ 073/98, Αρθρ. 0 αποθήκευση Εγκαταστάσεις/εξοπλισμός αγωγών 007.Δυναμική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισμός ΠΔ 073/98, Αρθρ. 0 Συμπληρωματικά ή ειδικά μέτρα για εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους Αναστολή εργασιών υπαίθρου σε περίπτωση παγετού Αναστολή εργασιών υπαίθρου σε περίπτωση καύσωνα 00.Συγκρούσεις οχήματος-οχήματος ΠΔ 5/989, Αρθρ Συγκρούσεις οχήματος-προσώπων ΠΔ 5/989, Αρθρ Συγκρούσεις οχήματος-σταθερού εμποδίου ΠΔ 5/989, Αρθρ Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος-οχήματος ΠΔ 5/989, Αρθρ Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος-σταθερού ΠΔ 5/989, Αρθρ. 8 εμποδίου 006.Ανεξέλεγκτη κίνηση. Βλάβες συστημάτων ΠΔ 5/989, Αρθρ. 4 Τήρηση των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία και τον κατασκευαστή κανονισμών συντήρησης και λειτουργίας. 007.Ανεξέλεγκτη κίνηση. Ελλιπής ακινητοποίηση ΠΔ 5/989, Αρθρ. 4 Τήρηση των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία και τον κατασκευαστή κανονισμών συντήρησης και λειτουργίας. 00.Ασταθής έδραση ΠΔ 5/989, Αρθρ Έκκεντρη φόρτωση ΠΔ 073/98, Τμήμα VI, ΠΔ 5/989, Αρθρ Υπερφόρτωση ΠΔ 073/98, Τμήμα VI, ΠΔ 5/989, Αρθρ Μεγάλες ταχύτητες ΠΔ 5/989, Αρθρ Μεταφορικό μηχάνημα. ΠΔ 5/989, Αρθρ. 4 Ακαταλληλότητα/ανεπάρκεια 0530.Μεταφορικό μηχάνημα. Βλάβη ΠΔ 5/989, Αρθρ Μεταφορικό μηχάνημα. Υπερφόρτωση ΠΔ 5/989, Αρθρ Απόκλιση μηχανήματος. Ανεπαρκής έδραση ΠΔ 5/989, Αρθρ Ατελής/έκκεντρη φόρτωση ΠΔ 073/98, Τμήμα VI, ΠΔ 5/989, Αρθρ Αστοχία συσκευασίας φορτίου ΠΔ 073/98, Τμήμα VI, ΠΔ 5/989, Αρθρ Πρόσκρουση φορτίου ΠΔ 5/989, Αρθρ Διακίνηση αντικειμένων μεγάλου μήκους ΠΔ 5/989, Αρθρ Χειρωνακτική μεταφορά βαρέων φορτίων ΠΔ 073/98, Τμήμα VI 0530.Απόλυση χύδην υλικών. Υπερφόρτωση ΠΔ 073/98, Τμήμα VI, ΠΔ 5/989, Αρθρ Υπερστοίβαση ΠΔ 073/98, Τμήμα VI, ΠΔ 5/989, Αρθρ Ανεπάρκεια πλευρικού περιορισμού σωρού ΠΔ 5/989, Αρθρ Ανορθολογική απόληψη ΠΔ 073/98, Τμήμα VI, ΠΔ 5/989, Αρθρ Υπαίθρια εργασία. Παγετός ΠΔ 305/96, Παραρτ. IV, Αναστολή εργασιών υπαίθρου σε περίπτωση παγετού Μέρος Β, Τμ. Π, παρ Υπαίθρια εργασία. Καύσωνας ΠΔ 305/96, Παραρτ. IV, Μέρος Β, Τμ. Π, παρ. 3 Αναστολή εργασιών υπαίθρου σε περίπτωση καύσωνα [Πίνακας για ΣΑΥ.xls] Σελ. 6/7

14 3.3 Τοποθέτηση, σύνδεση, δοκιμή αγωγών και επιχώσεις με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής 00.Κατάρρευση. Απουσία/ανεπάρκεια υποστήριξης 00.Αποκολλήσεις. Απουσία/ανεπάρκεια προστασίας 030.Καταπτώσεις οροφής/παρειών. Ανυποστήλωτα τμήματα 030.Καταπτώσεις οροφής/παρειών. Ανεπαρκής υποστύλωση 0303.Καταπτώσεις οροφής/παρειών. Καθυστερημένη υποστύλωση 040.Ανυποστήρικτες παρακείμενες εκσκαφές ΠΔ 073/98, Τμήμα Ι, ΠΔ 040.Προϋπάρχουσα υπόγεια κατασκευή ΠΔ 073/98, Τμήμα Ι 0403.Διάνοιξη υπογείου έργου ΠΔ 073/98, Τμήμα Ι, ΠΔ 0404.Ερπυσμός ΠΔ 073/98, Τμήμα Ι, ΠΔ 0406.Μεταβολές υδροφόρου ορίζοντα ΠΔ 073/98, Τμήμα Ι, ΠΔ 0340.Πτώση σε τάφρο ή φρέαρ 5/989, Αρθρ Τροχίσεις/λειάνσεις ΠΔ 5/989, Αρθρ Πλημμύρα/Κατάκλυση έργου 080.Υπόνομοι, βόθροι, βιολογικοί καθαρισμοί ΠΔ 073/98, Τμήμα VII 004.Υπαίθρια εργασία. Παγετός ΠΔ 305/96, Παραρτ. IV, Αναστολή εργασιών υπαίθρου σε περίπτωση παγετού Μέρος Β, Τμ. Π, παρ Υπαίθρια εργασία. Καύσωνας ΠΔ 305/96, Παραρτ. IV, Αναστολή εργασιών υπαίθρου σε περίπτωση καύσωνα 0303.Εργασία σε υπονόμους, βόθρους, βιολογικούς καθαρισμούς ΠΔ 073/98, Τμήμα VI, ΠΔ 5/989, Αρθρ Κατασκευή φρεατίων και 00.Κατάρρευση. Απουσία/ανεπάρκεια υποστήριξης σύνδεση τους με 00.Αποκολλήσεις. Απουσία/ανεπάρκεια το δίκτυο προστασίας 030.Καταπτώσεις οροφής/παρειών. Ανυποστήλωτα τμήματα 030.Καταπτώσεις οροφής/παρειών. Ανεπαρκής υποστύλωση 0303.Καταπτώσεις οροφής/παρειών. Καθυστερημένη υποστύλωση 040.Ανυποστήρικτες παρακείμενες εκσκαφές ΠΔ 073/98, Τμήμα Ι, ΠΔ 040.Προϋπάρχουσα υπόγεια κατασκευή ΠΔ 073/98, Τμήμα Ι 0403.Διάνοιξη υπογείου έργου ΠΔ 073/98, Τμήμα Ι, ΠΔ 0404.Ερπυσμός ΠΔ 073/98, Τμήμα Ι, ΠΔ 0406.Μεταβολές υδροφόρου ορίζοντα ΠΔ 073/98, Τμήμα Ι, ΠΔ 0340.Πτώση σε τάφρο ή φρέαρ 5/989, Αρθρ Τροχίσεις/λειάνσεις ΠΔ 5/989, Αρθρ Υπερθερμενόμενα τμήματα μηχανών ΠΔ 395/ Πλημμύρα/Κατάκλυση έργου 0804.Εργασία σε κλειστό χώρο-ανεπάρκεια ΠΔ 5/989, Αρθρ. 6 οξυγόνου 00.Θόρυβος/δονήσεις ΠΔ 85/99, ΠΔ 5/989, Αρθρ Σκόνη ΠΔ 5/989, Αρθρ. 004.Υπαίθρια εργασία. Παγετός ΠΔ 305/96, Παραρτ. IV, 005.Υπαίθρια εργασία. Καύσωνας ΠΔ 305/96, Παραρτ. IV, Αναστολή εργασιών υπαίθρου σε περίπτωση παγετού Αναστολή εργασιών υπαίθρου σε περίπτωση καύσωνα [Πίνακας για ΣΑΥ.xls] Σελ. 7/7

15 3.5 Εγκιβωτισμός 00.Κατάρρευση. Απουσία/ανεπάρκεια αγωγών με άμμο ή υποστήριξης σκυρόδεμα 00.Αποκολλήσεις. Απουσία/ανεπάρκεια προστασίας 007.Δυναμική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισμός ΠΔ 073/98, Αρθρ Καταπτώσεις οροφής/παρειών. Ανυποστήλωτα τμήματα 030.Καταπτώσεις οροφής/παρειών. Ανεπαρκής υποστύλωση 0303.Καταπτώσεις οροφής/παρειών. ΠΔ 073/98, Τμήμα Ι, Καθυστερημένη υποστύλωση ΠΔ 040.Ανυποστήρικτες παρακείμενες εκσκαφές ΠΔ 073/98, Τμήμα Ι, ΠΔ 040.Προϋπάρχουσα υπόγεια κατασκευή ΠΔ 073/98, Τμήμα Ι 0403.Διάνοιξη υπογείου έργου ΠΔ 073/98, Τμήμα Ι, ΠΔ 0404.Ερπυσμός ΠΔ 073/98, Τμήμα Ι, ΠΔ 0406.Μεταβολές υδροφόρου ορίζοντα ΠΔ 073/98, Τμήμα Ι, ΠΔ 0340.Πτώση σε τάφρο ή φρέαρ 5/989, Αρθρ Υπερθερμενόμενα τμήματα μηχανών ΠΔ 395/ Σκόνη ΠΔ 5/989, Αρθρ. 004.Υπαίθρια εργασία. Παγετός ΠΔ 305/96, Παραρτ. IV, 005.Υπαίθρια εργασία. Καύσωνας ΠΔ 305/96, Παραρτ. IV, Μέρος Β, Τμ. Π, παρ. 3 Αναστολή εργασιών υπαίθρου σε περίπτωση παγετού Αναστολή εργασιών υπαίθρου σε περίπτωση καύσωνα Φάση εκτέλεσης έργου: 4. Εργασίες ανακατασκευής 4. Αποκατάσταση αφαλτικού τάπητα και κρασπέδων 00.Συγκρούσεις οχήματος-οχήματος ΠΔ 5/989, Αρθρ Συγκρούσεις οχήματος-προσώπων ΠΔ 5/989, Αρθρ Συγκρούσεις οχήματος-σταθερού εμποδίου ΠΔ 5/989, Αρθρ Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος-οχήματος ΠΔ 5/989, Αρθρ Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος-σταθερού ΠΔ 5/989, Αρθρ. 8 εμποδίου 006.Ανεξέλεγκτη κίνηση. Βλάβες συστημάτων ΠΔ 5/989, Αρθρ. 4 Τήρηση των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία και τον κατασκευαστή κανονισμών συντήρησης και λειτουργίας. 007.Ανεξέλεγκτη κίνηση. Ελλιπής ακινητοποίηση ΠΔ 5/989, Αρθρ. 4 Τήρηση των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία και τον κατασκευαστή κανονισμών συντήρησης και λειτουργίας. 030.Στενότητα χώρου ΠΔ 073/98,Τμ. VIII 0604.Ασφαλτοστρώσεις/χρήση πίσσας ΠΔ 5/989, Αρθρ Υπερθερμενόμενα τμήματα μηχανών ΠΔ 395/ Άσφαλτος/πίσσα ΠΔ 5/989, Αρθρ Υπερθερμαινόμενα τμήματα μηχανών ΠΔ 395/ Θόρυβος/δονήσεις ΠΔ 85/99, ΠΔ 5/989, Αρθρ Σκόνη ΠΔ 5/989, Αρθρ. 004.Υπαίθρια εργασία. Παγετός ΠΔ 305/96, Παραρτ. IV, 005.Υπαίθρια εργασία. Καύσωνας ΠΔ 305/96, Παραρτ. IV, Μέρος Β, Τμ. Π, παρ. 3 Αναστολή εργασιών υπαίθρου σε περίπτωση παγετού Αναστολή εργασιών υπαίθρου σε περίπτωση καύσωνα [Πίνακας για ΣΑΥ.xls] Σελ. 8/7

16 ΤΜΗΜΑ Δ Α/Α Αρ. Νομοθετήματος Τίτλος Νομοθετήματος ΦΕΚ Π.Δ Β.Δ Π.Δ Περί ασφαλείας εργατών και υπαλλήλων 406 Α' /9- εργαζομένων επί φορητών κλιμάκων Περί κωδικοποιήσεως των περί υγιεινής και 00 Α /05- ασφαλείας των εργατών διατάξεων Περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών και Α /- υπαλλήλων των πάσης φύσεως βιομηχανικών και βιοτεχνικών εργοστασίων, εργαστηρίων κ.λ.π. 4 Π.Δ. 39/983 Ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών σε συμμόρφωση με τις Οδηνίες του Συμβουλίου των Ε.Κ. 67/548/ΕΟΚ. 5 Π.Δ. /976 Περί μέτρων υγιεινής και ασφαλείας των 6 Π.Δ. 7/978 7 Π.Δ. 95/978 8 Π.Δ. 778/ Α' και 40 Α / Α /06- εργαζομένων εις μεταφορικάς ταινίας και προωθητάς εν γένει. Περί συμπληρώσεως του από / Π. 3 Α /- Δ/τος "περί ασφαλείας εργατών και υπαλλήλων εργαζομένων επί φορητών κλιμάκων". Περί μέτρων υγιεινής και ασφαλείας των 0 Α λ /7- απασχολουμένων εις εργασίας συγκολλήσεων Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν 93Α /6- οικοδομικών εργασιών Υ.Α.ΒΜ 5/30058/983 Έγκριση Πρότυπης Τεχνικής Προδιαγραφής Σημάνσεως Εκτελουμένων Έργων σε οδούς εντός κατοικημένων περιοχών. 0 Π.Δ. 8/98 Π.Δ. 073/98 ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Β / Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εις Γενεύην το 95 Α /4- έτος 960 υπ' αριθ. 5 Διεθνούς Συμβάσεως "περί προστασίας των εργαζομένων από τας ιοντιζούσας ακτινοβολίας". Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν 60 Α /6- εργασιών εις εργοτάξια έργων οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού. Ν. 58/975 Περί εργασίας επί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ευρισκομένων υπό τάσιν. 69/8/ΕΟΚ, 70/89/ΕΟΚ, 7/4/ΕΟΚ, 73/46/ΕΟΚ, 75/409/ΕΟΚ, 79/83/ΕΟΚ και της Επιτροπής των Ε.Κ. 76/907/ΕΟΚ, 79/370/ΕΟΚ. 3 Υ.Α.ΒΜ 5/3048/980 Περί εγκρίσεως πρότυπης τεχνικής προδιαγραφής σημάνσεως εκτελουμένων έργων σε οδούς εκτός κατοικημένων περιοχών. 4 Υ.Α. 5606/63/986 Προσδιορισμός της ηχητικής εκπομπής των μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 79/3/ΕΟΚ, 8/05/ΕΟΚκαι85/405/ΕΟΚτουΣυμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 978, της 7ης Δεκεμβρίου 98 και της ης Ιουλίου Α / Β / Β / [Πίνακας για ΣΑΥ.xls] Σελ. 9/7

17 5 Ν. 48/984 Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων. 3 Α / ΥΑ 7755/60/988 Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις Βιομηχανικές - Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς και αποθήκες εύφλεκτων και εκρηκτικών υλών. 4 Β / Ν. 430/984 Κύρωση της 6 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας "που αφορά τις διατάξεις ασφάλειας στην οικοδομική βιομηχανία" και ρύθμιση θεμάτων που έχουν άμεση σχέση μ' αυτή. 8 Π.Δ. 94/988 Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφάλειας για τις επιχειρήσεις, 49Α / Α / Ν. 568/985 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων. 77 Α / Ν. 396/983 Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας στις οικοδομές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα. 6Α / Π.Δ. 307/986 Προστασία της Υγείας των Εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. 35 Α / Ν. 837/989 Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις. 85 Α / Π.Δ. 7/988 Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων. 3 Α / Υ.Α /984 Ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας. 54 Β /9- /3/984 5 Υ.Α.Π.-5η/Φ/740/984 Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών. 93 Β /3 //984 και ασφάλεια των εργαζομένων". 6 Υ.Α /393/988 Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. 7 Β / Π.Δ. 5/ 989 Υγιεινή και Ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά Έργα. 06 Α / Π.Δ. 70α/988 Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε 3 Α /7-0- αμίαντο κατά την εργασία. 9 Υ.Α. 6900/9/988 Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή στάθμης θορύβου μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου και ειδικότερα των μηχανοκίνητων αεροσυμπιεστών, των πυργογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και των φορητών συσκευών θραύσης σκυροδέματος και αεροσφυρών Β / Ν. 9/994 Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 48/984 και άλλες διατάξεις. 3 Π.Δ. 70/990 Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων σε ναυπηγικές εργασίες. 3 Υ.Α. 378/994 Επικίνδυνες ουσίες, ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση αυτών σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 67/548/ΕΟΚ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 38Α / Α / Β / [Πίνακας για ΣΑΥ.xls] Σελ. 0/7

18 33 Π.Δ. 57/99 Επέκταση των διατάξεων των Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων που εκδόθηκαν με τις εξουσιοδοτήσεις του Ν. 568/85 "Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων" (77/Α) στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. 34 Π.Δ. 396/994 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 89/656/ΕΟΚ. 35 Υ.Α. Β 4373/05/993 Συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την 89/686/ΕΟΚ Οδηγία του Συμβουλίου της ης Δεκεμβρίου 989 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών, σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας. 36 Π.Δ. 77/993 Για την Προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες και τροποποίηση και συμπλήρωση του Π. Δ/τος 307/86 (35/Α) σε συμμόρφωση προς την οδηγία του 74 Α / Α / Β / Α / Συμβουλίου 88/64/ΕΟΚ. 37 Π.Δ. 397/994 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά Α /9-0- την χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που -994 συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των εργαζομένων σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 90/69/ΕΟΚ. 38 Π.Δ. 3/ 990 Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση Α /05-0- μηχανημάτων εκτέλεσης Τεχνικών έργων Π.Δ. 85/99 Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που 38Α /8-03- διατρέχουν λόγω της έκθεσης τους στο θόρυβο κατά 99 την εργασία, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 86/88/ΕΟΚ. 40 Π.Δ. 395/994 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη 0Α /Ι9-- χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους 994 εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ. 4 Ν. 094/99 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 8Α / Π.Δ. 399/994 Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που Α /9-- συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους 994 παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 90/394/ΕΟΚ. 43 Y.A.6440/Φ.0.4/445/ 993 Κανονισμός και διάθεση στην αγορά συναρμολογούμενων μεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση μεταλλικών σκαλωσιών. 44 Π.Δ. 05/995 Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την Οδηγία 9/58/ΕΟΚ. 45 Π.Δ. 86/995 Προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσης τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες του Συμβουλίου 90/679/ΕΟΚκαι 93/383/ΕΟΚ. 756 Β / Α / Α / [Πίνακας για ΣΑΥ.xls] Σελ. /7

19 46 Π.Δ. 74/997 Τροποποίηση π.δ. 86/995 "Προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσης τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες του Συμβουλίου 90/679/ΕΟΚ και 93/383/ΕΟΚ" (97/Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 95/30/ΕΚ. 47 Π.Δ. 7/996 Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/39/Ε.Ο.Κ και 9/383/ΕΟΚ 48 Π.Δ. 8/996 Τροποποίηση Π.Δ. 377/993 σχετικά με τις μηχανές σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες του Συμβουλίου 93/44/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ. 49 Π.Δ. 6/998 Μέτρα για την προστασία των νέων κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 94/33/ΕΚ. 50 Π.Δ. 6/996 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/ΕΟΚ. 5 Π.Δ. 7/996 Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/39/EOK και 9/383/EOK 50 Α / Α / Α / Α / Α / Α / Π.Δ. 76/997 Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων σε συμμόρφωση με την οδηγία 9/85/ΕΟΚ. 53 Π.Δ. 75/997 Τροποποίηση π.δ. 70α/988 "Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία" (3/Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 9/85/ΕΟΚ. 54 Π.Δ. 77/997 Ελάχιστες προδιαγραφές για τη βελτίωση της προστασίας, της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων στις εξορυκτικές δια γεωτρήσεων βιομηχανίες σε συμμόρφωση με την οδηγία 9/9/ΕΟΚ. 55 Π.Δ. 305/996 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 9/57/ΕΟΚ. 56 Π.Δ. 59/999 Τροποποίηση του π.δ 7/96 «μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/39/ΕΟΚ και 9/383/ΕΟΚ (/Α)» και του π.δ 70α/88 «προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία (3/Α)» όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ 75/97 (50/Α) 57 Π.Δ. /006 Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 9/38/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την οδηγία 003/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 58 Ν. 3850/00 Κύρωση του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων 50 Α / Α / Α / Α / Α/ Α/ Α/ [Πίνακας για ΣΑΥ.xls] Σελ. /7

20 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ Α/Α Τίτλος Αριθμός Εγκυκλίου. Εγκύκλιος Εφαρμογής Π.Δ. 778/980 30/ Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών εργασιών (ΦΕΚ 93Α / ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘ/ΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Εγκύκλιος Εφαρμογής Π.Α. 073/98308/ Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια έργων οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού (ΦΕΚ 60 Α / ) 3036/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘ/ΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3. Εγκύκλιος Εφαρμογής Ν. 396/ /Δεκέμβριος 983 Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας στις οικοδομές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα (ΦΕΚ 6 ΑΥ ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4. Εγκύκλιος Εφαρμογής Υ.Α / / Ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας (ΦΕΚ 54 Β / ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5. Εγκύκλιος Εφαρμογής Ν. 430/ / Κύρωση της 6 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας "που αφορά τις διατάξεις ασφάλειας στην οικοδομική βιομηχανία" και ρύθμιση θεμάτων που έχουν άμεση σχέση μ' αυτή (ΦΕΚ 49 Α / ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6. Εγκύκλιος Εφαρμογής Π.Α. 5/ / Υγιεινή και Ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά Έργα (ΦΕΚ 06 ΑΥ ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 7. Εγκύκλιος Εφαρμογής Υ.Α 6440/Φ.0.4/445/ / Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρμολογούμενων μεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση μεταλλικών σκαλωσιών (ΦΕΚ 756 Β / ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 8. Εγκύκλιος 3039/ Αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 9. Εγκύκλιος Εφαρμογής Π.Α. 397/ / Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των εργαζομένων σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 90/69/ΕΟΚ. (ΦΕΚ Α /9--994) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ [Πίνακας για ΣΑΥ.xls] Σελ. 3/7

21 0. Εγκύκλιος Εφαρμογής Π.Α. 05/ / Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την Οδηγία 9/58/ΕΟΚ. (ΦΕΚ 67Α / ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Εγκύκλιος Εφαρμογής ΠΔ.6/ / Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/ΕΟΚ (ΦΕΚ 0 Α / ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Εγκύκλιος Εφαρμογής Π.Δ. 7/ / Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/39/ΕΟΚ και 9/383/ΕΟΚ(ΦΕΚ Α ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3. Εγκύκλιος Εφαρμογής Π.Α. 305/ / Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 9/57/ΕΟΚ (ΦΕΚ Α / ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4. Εγκύκλιος εφαρμογής π.δ. / /007 «Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 9/38/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την οδηγία 003/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» YΠOYPΓEIO ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ KAI KOINΩNIKΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓENIKH ΔIEYΘYNΣH ΣYNΘHKΩN KAI YΓIEINHΣ THΣ EPΓAΣIAΣ [Πίνακας για ΣΑΥ.xls] Σελ. 4/7

22 ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΕ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ Α/Α ΑΡ. ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΟΔΗΓΊΑΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ 9/38/ΕΕC Τροποποίηση της οδηγίας 83/477/ΕΟΚ για τον αμίαντο. 89/655/ΕΕC Σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για την χρησιμοποίηση. εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους. 3 86/88/ΕΕC Περί προστασίας των εργαζομένων από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω της εκθέσεως τους κατά τη διάρκεια της εργασίας στο θόρυβο. 4 90/69/ΕΕ Σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας για το χειρωνακτικό χειρισμό φορτίων όπου υπάρχει ιδιαίτερος κινδύνους βλάβης της ράχης και οσφυϊκής χώρας. 5 89/39/ΕΕC (Framework directive) Σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία. Π.Δ. 75/997 Π.Δ. 395/994 Π.Δ. 85/99 Π.Δ. 397/994 Π.Δ. 7/ /654/ΕΕC Σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις των χώρων εργασίας για την υγιεινή και την ασφάλεια. Π.Δ. 6/ /64/ΕΕC Τροποποιητική της 80/07/ΕΟΚ, περί ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ των εργαζομένων από τους κινδύνους που παρουσιάζονται συνέπεια εκθέσεως τους, κατά τη διάρκεια της εργασίας, σε χημικά, φυσικά ή βιολογικά μέσα. 8 89/656/ΕΕC Σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για την χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία. 9 83/477/ΕΕC Για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που οφείλονται στην έκθεση τους στον αμίαντο κατά τη διάρκεια της εργασίας. 0 90/394/ΕΕC Για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία. 9/57/ΕΕC Σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά εργοτάξια. 80/07/ΕΕC Περί προστασίας των εργαζομένων από τους κινδύνους που παρουσιάζονται συνέπεια εκθέσεως τους, κατά τη διάρκεια της εργασίας, σε χημικά, φυσικά ή βιολογικά μέσα. Π.Δ. 77/993 Π.Δ. 396/994 Π.Δ. 70α/988 Π.Δ. 399/994 Π.Δ 305/996 Ν. 568/985 [Πίνακας για ΣΑΥ.xls] Σελ. 5/7

23 3 90/679/ΕΕC Σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσης τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία. 4 9/383/ΕΕC Συμπλήρωση των μέτρων που αποσκοπούν στο να προάγουν τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εργαζομένων με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή με σχέση πρόσκαιρης εργασίας. 5 93/88/ΕΕC Τροποποιητική της οδηγίας 90/679/ΕΟΚ (Βιολογικοί παράγοντες). 6 9/58/ΕΕC Σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία. 7 9/04/ΕΕC Περί των ελαχίστων προδιαγραφών της για τη βελτίωση της προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων στις υπαίθριες ή υπόγειες εξορυκτικές βιομηχανίες. (προθεσμία 3..94, στο άρθρο 0 προθεσμία 3..00) 8 9/9/ΕΕC Περί των ελαχίστων προδιαγραφών για την βελτίωση της προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων στις εξορυκτικές δια γεωτρήσεων βιομηχανίες. 9 93/04/ΕΕC Σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας. 0 97/4/ΕΚ Σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία. 95/30/ΕΚ Για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 90/679/ΕΟΚ (Βιολογικοί παράγοντες). 95/63/ΕΚ Τροποποίηση της οδηγίας 89/655/ΕΟΚ για τον εξοπλισμό εργασίας. 3 94/33/ΕΕC Περί προσεγγίσεως της νομοθεσίας των κρατών μελών όσον αφορά την προστασία των νέων. 4 98/4/ΕΚ Προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες. Π.Δ. 86/995 Π.Δ. 7/996 Π.Δ. 86/995 Π.Δ. 05/995 Υ.Α.ΑΠΔ7/Α/Φ/4080/73/ 996 Π.Δ. 77/997 Ν. 639/998 και Π.Δ. υπό έκδοση Π.Δ υπό έκδοση Π.Δ 74/997 Π.Δ υπό έκδοση Π.Δ 6/998 Στο στάδιο εθνικής διαβούλευσης (ΣΥΑΕ) ΘΕΡΜΗ / / 03 ΘΕΡΜΗ / / 03 ΘΕΡΜΗ / / 03 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓXΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η αναπληρώτρια προϊσταμένη Τ.Σ.Κ.Υ. & Ε.Ε. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΩ ΨΑΡΡΑ ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ Πολιτικός Μηχανικός Αγρ.Τοπογράφος Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός [Πίνακας για ΣΑΥ.xls] Σελ. 6/7

(1) Αποξηλώσεις μετά προσοχής ηλεκτρομηχανολογικού υλικού

(1) Αποξηλώσεις μετά προσοχής ηλεκτρομηχανολογικού υλικού ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1) Αποξηλώσεις μετά προσοχής ηλεκτρομηχανολογικού υλικού (2) Επανατοποθετήσεις -αποκαταστάσεις 2.1 Επανεγκατάσταση ιστών -φωτιστικών-λαμπτήρων 2.2 Επανεγκατάσταση πίλλαρς - πινάκων (3)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σελίδα 1 (1) Καθαιρέσεις Μεταφορές (2) Τοιχοποιϊες Επιχρίσματα Επιστρώσεις (3) Λοιπά Τελειώματα ΕΡΓΟ : ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1.1 Εγκ/ση εργολάβου στο εργοτάξιο 1.2 Καθαιρέσεις επιχρισμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ

Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ :«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ» ΘΕΣΗ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Μ Ε Λ Ε Τ Η Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ

Διαβάστε περισσότερα

01205 υναµική επιφόρτηση. Φυσική αιτία 01206 υναµική επιφόρτηση. Ανατινάξεις. 01207 υναµική επιφόρτηση. Κινητός εξοπλισµός 1 1 1

01205 υναµική επιφόρτηση. Φυσική αιτία 01206 υναµική επιφόρτηση. Ανατινάξεις. 01207 υναµική επιφόρτηση. Κινητός εξοπλισµός 1 1 1 (1) Αντικαταστάσεις- Συντηρήσεις (2) Μεταφορές υλικών 01100. Φυσικά πρανή 01101 Κατολίσθηση. Απουσία/ανεπάρκεια υποστήριξης 01102 Αποκολλήσεις. Απουσία/ανεπάρκεια προστασίας 01103 Στατική επιφόρτηση. Εγκταστάσεις/εξοπλισµός

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ και Υ Γ Ε Ι Α Σ

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ και Υ Γ Ε Ι Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΞΗ: «Πρότυπο Επιδεικτικό Έργο Εφαρμογής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,4,5,6,8,9,10)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,4,5,6,8,9,10) ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣAY) (ΠΔ 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,4,5,6,8,9,10) ΤΜΗΜΑ Α 1 ΓΕΝΙΚΑ Είδος του έργου και χρήση αυτού: Συνδέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,4,5,6,8,9,10)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,4,5,6,8,9,10) ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,4,5,6,8,9,10) ΤΜΗΜΑ Α 1. 2. 3. 4. 5. 6. ΓΕΝΙΚΑ Είδος του έργου και χρήση αυτού: Σύντομη περιγραφή του έργου: Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣAY) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας (Σ.Α.Υ.)

Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας (Σ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΡΓΟ : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ» Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας (Σ.Α.Υ.) Φάση εξέλιξης έργου : Έγκριση ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 25/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10) 1 ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΑ 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Το έργο αυτό αφορά πλακοστρώσεις ηλεκτροφωτισμούς στους οικισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣAY)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣAY) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ: ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ :«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΥΡΑΣ» ΘΕΣΗ : Οικισμός Αύρας Μ Ε Λ Ε Τ Η Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣAY)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣAY) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣAY) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,4,5,6,8,9,10)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,4,5,6,8,9,10) ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,4,5,6,8,9,10) ΤΜΗΜΑ Α 1. 2. ΓΕΝΙΚΑ Είδος του έργου και χρήση αυτού: Πρόκειται για όλες εκείνες τις απαραίτητες εργασίες που πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) (ΠΔ 305/96, άρθρο 3, παράγρ. 3,4,5,6,8,9,10)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) (ΠΔ 305/96, άρθρο 3, παράγρ. 3,4,5,6,8,9,10) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ν.ΜΕΝΕΜΕΝΗ 8 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Εργο : Κατασκευή τμήματος της περίφραξης του οικοπέδου της (Κρεαταγοράς -Τελωνείου-τμήματος Λαχαναγοράς) της Κ.Α.Θ.-Α.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Σ. Α. Υ. )

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Σ. Α. Υ. ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Εκσυγχρονισμός ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού λιμανιού Επανομής

Διαβάστε περισσότερα

Φ 1.1 Απόξεση ασφαλτικού τάπητα (1) Α Σ Ε Ι 2.1 Επάλειψη µε ασφαλτική συγκολλητική Σ (2) Ε Ρ Γ Α Σ 3.1 Ασφαλτική στρώση οδοστρωσίας (3) Ι Α Σ

Φ 1.1 Απόξεση ασφαλτικού τάπητα (1) Α Σ Ε Ι 2.1 Επάλειψη µε ασφαλτική συγκολλητική Σ (2) Ε Ρ Γ Α Σ 3.1 Ασφαλτική στρώση οδοστρωσίας (3) Ι Α Σ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.A.Y.) (Π.. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,4,5,6,8,9,10) ΤΜΗΜΑ Α 1. 2. 3. 4. 5. 6. ΓΕΝΙΚΑ Είδος του έργου και χρήση αυτού: Αποτελεί έργο συντήρησης αστικής οδοποιίας. Σύντοµη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) ( Π.Δ. 305/1996 Άρθρο 3 παράγρ. 3,4,5,6,8,9,10 )

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) ( Π.Δ. 305/1996 Άρθρο 3 παράγρ. 3,4,5,6,8,9,10 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 65/2011 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 998.207,43

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ..Α.Υ.) 1

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ..Α.Υ.) 1 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΣΥΝΔΕΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ ΒΟΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑΜΒ» 133.000,00

Διαβάστε περισσότερα

.A.Y.) : . ( / , , ,

.A.Y.) :  . (    /     ,   ,  , ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣAY) (Π 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,4,5,6,8,9,10) ΤΜΗΜΑ Α 1 2 ΓΕΝΙΚΑ Είδος του έργου και χρήση αυτού: ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ Σύντοµη περιγραφή του έργου: Το σύνολο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου» Π. Δ. 350 / 1996 ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (Σ.Α.Υ.) Μυτιλήνη 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (- Π.Δ. 305 / 1996, άρθρο 3, παράγραφος 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (- Π.Δ. 305 / 1996, άρθρο 3, παράγραφος 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (- Π.Δ. 305 / 1996, άρθρο 3, παράγραφος 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 - Εγκύκλιος: 130159/07-05-1997 του Υπουργείου Εργασίας) ΤΜΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Είδος έργου και χρήση αυτού:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ 168/2015 ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΑΚΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ.

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Ν. ΣΚΙΩΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΣΣΑΝΔΡΗΝΟΥ (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Σ Α Υ )

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Σ Α Υ ) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Άξονας προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (Π.. 305/96,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΡΓΟ : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ ΚΑΙ Α ΤΗΣ Γ.Γ.Α. & Ν.Π. ΣΤΗ MΥΤΙΛΗΝΗ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΠΟ-ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 Καθαιρέσεις Μονώσεις Χρωματισμοί 1.1 1.2 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Α. Υ. Τεύχος 1. Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας

Σ. Α. Υ. Τεύχος 1. Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ Πληροφ. : Α. Παπαδάκη Α. Παπανδρέου 100, Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821029141 Fax: 2821051540

Διαβάστε περισσότερα