Εκπαιδευτικός Φορέας. Οργανωτικός Φορέας. Εκπαιδευτικά προγράµµατα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εκπαιδευτικός Φορέας. Οργανωτικός Φορέας. Εκπαιδευτικά προγράµµατα"

Transcript

1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΒΡΑΧΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΛΟΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Εκπαιδευτικός Φορέας Το Ινστιτούτο Ατοµικής και Οικογενειακής Θεραπείας Κύπρου, σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Λευκωσίας, το οποίο θα εκπροσωπείται από το Κέντρο Έρευνας και Συµβουλευτικών Υπηρεσιών (ΚΕΣΥ) στα πλαίσια της Εκπαιδευτικής Επιτροπής των προγραµµάτων. Το Ινστιτούτο ανήκει στην Κυπριακή Εταιρεία Οικογενειακής Θεραπείας (ΚΕΟΘ), εθνική οργάνωση - µέλος του Ευρωπαϊκού Συνδέσµου Συστηµικής και Οικογενειακής και Θεραπείας (EFTA), Οργανωτικός Φορέας Κέντρο Έρευνας και Συµβουλευτικών Υπηρεσιών (ΚΕΣΥ) του Πανεπιστηµίου Λευκωσίας. Διεύθυνση: Μετοχίου 66, 2047 Έγκωµη, Λευκωσία, Τηλ.: Εκπαιδευτικά προγράµµατα Θα εφαρµοστούν δυο διαφορετικά αλλά και συνδεδεµένα µεταξύ τους προγράµµατα και ένα τρίτο πρόγραµµα λειτουργίας Οµάδων Διαλόγου. Την ευθύνη για τη δοµή, το περιεχόµενο των προγραµµάτων καθώς και τις αξιολογήσεις των εκπαιδευµένων θα έχει η Εκπαιδευτική Επιτροπή (Course Committee) κάτω από τη γενική ευθύνη της κ. Ντίνας Μουστερή και την εποπτεία από το Διεθνές Συµβουλευτικό Σώµα (International Advisory Committee) που θα αποτελείται από σηµαντικά ονόµατα στο Ευρωπαϊκό και Διεθνή χώρο όπως π.χ. αυτό του καθηγητή Kenneth Gergen - και που θα ενισχύουν την εκπαίδευση µέσω εκπαιδευτικών επισκέψεων ή/και τηλεδιασκέψεων.

2 1. Πρόγραµµα ταχύρρυθµης εκπαίδευσης µε θέµα: Βραχεία Συστηµική Διαλογική Θεραπεία (Brief Systemic Dialogical Therapy ή BSDT). Θα αρχίσει τον Οκτώβριο 2012 και θα διαρκέσει περίπου 3 µήνες. Θα αποτελεί µια ταχύρρυθµη εκπαίδευση στις αρχές του µοντέλου µε: 6 εκπαιδευτικές συναντήσεις στα πλαίσια 2 ηµερίδων το µήνα. Η κάθε ηµερίδα θα είναι διάρκειας 6 ωρών, σύνολο 36 ώρες. 12 εβδοµαδιαίες συναντήσεις οµάδων προσωπικής ανάπτυξης και εποπτείας διάρκειας 2½ ωρών η κάθε µια σύνολο 30 ώρες. Με τη λήξη της περιόδου των τριών µηνών οι συµµετέχοντες θα ολοκληρώσουν 66 ώρες βασικής εκπαίδευσης στη Βραχεία Συστηµική Διαλογική Θεραπεία. Αυτή η µορφή εκπαίδευσης θα αναβαθµίζεται και θα επαναλαµβάνεται µε 3µηνους κύκλους σπουδών για όσους επιθυµούν µια εντατική, βασική εκπαίδευση στη θεωρία και εφαρµογή του µοντέλου BSDT και στην ανάπτυξη βασικών θεραπευτικών δεξιοτήτων σε ένα ευρύ φάσµα πρακτικών εφαρµογών. Παράλληλα θα αναβαθµίζονται και οι οµάδες προσωπικής και επαγγελµατικής ανάπτυξης και εποπτείας που θα είναι συνεχόµενες τόσο για όσους θα συνεχίσουν την εκπαίδευση τους στο 3ετές, όσο και για όσους δεν θα επιθυµούν να εγγραφούν στο 3ετές. Οι ώρες θα συνυπολογίζονται για τους σκοπούς της εκπαίδευσης όσο και για την Δια Βίου προσωπική και επαγγελµατική ανάπτυξη (Continuous Professional Development). Με την ολοκλήρωση του ταχύρυθµου κύκλου θα δοθεί Πιστοποιητικό Ταχύρρυθµης Εκπαίδευσης στη Βραχεία Συστηµική Διαλογική Θεραπεία - Certificate in BSDT Intensive Training από το Ινστιτούτο Ατοµικής και Οικογενειακής Θεραπείας Κύπρου και το Πανεπιστήµιο Λευκωσίας. Ηµεροµηνία έναρξης: 20 Οκτωβρίου 2012 Κόστος συµµετοχής: Το κόστος συµµετοχής ανέρχεται στα Εκτός από την εκπαίδευση στο κόστος περιλαµβάνεται και η παροχή ροφήµατος και snacks. Ειδικές πρόνοιες ως προς το κόστος Για τους 9 φοιτητές που υποχρεώθηκαν σε αναγκαστική διακοπή της φοίτησης τους µετά το 1 ο έτος του Ms.C in Systemic Psychotherapy που οργανώθηκε από την Κυπριακή Εταιρεία Οικογενειακής Θεραπείας και το

3 Kensington Consultation Centre Foundation του Λονδίνου µεταξύ 2008 και 2009 το κόστος θα ανέρχεται στα Για τους επαγγελµατίες που έχουν ήδη παρακολουθήσει το διετές πρόγραµµα στα πλαίσια των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας θα είναι επίσης Για ειδικευόµενους µεταπτυχιακούς φοιτητές, (κλινικούς ψυχολόγους κλπ) θα ανέρχεται στα Διευκολύνσεις πληρωµής Σηµειώνεται ότι θα γίνουν διευκολύνσεις ως προς την πληρωµή του δικαιώµατος συµµετοχής. Μικρότερος αριθµός συµµετοχών: 12 άτοµα. Το πρόγραµµα απευθύνεται: Περιγραφή του προγράµµατος Σε επαγγελµατίες που σχετίζονται µε τον τοµέα της ψυχικής υγείας και εργάζονται στις Κρατικές Υπηρεσίες ή στον ιδιωτικό τοµέα (ψυχολόγους όλων των ειδικοτήτων, ψυχίατρους, παιδοψυχίατρους, θεραπευτές από διάφορες προσεγγίσεις, κοινωνικούς λειτουργούς, εργοθεραπευτές και νοσηλευτές που κατέχουν τουλάχιστον ένα πανεπιστηµιακό τίτλο (πτυχίο) και διαθέτουν σηµαντική επαγγελµατική εµπειρία στον τοµέα της ψυχικής υγείας) Σε µεταπτυχιακούς φοιτητές που βρίσκονται σε διαδικασία Πρακτικής Άσκησης για την απόκτηση ειδικότητας Κλινικού Ψυχολόγου ή άλλης σχετικής ειδικότητας και που έχουν ήδη αποκτήσει ένα βαθµό συµβουλευτικής ή κλινικής εµπειρίας ως ειδικευόµενοι. Σε καθηγητές συµβουλευτικής και επαγγελµατικής αγωγής, εκπαιδευτικούς, θεραπευτές µέσω τέχνης, γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων και γενικά σε όσους έχουν την βασική εµπειρία και δυνατότητα για παροχή συµβουλευτικών ή άλλων συναφών υπηρεσιών. Απαραίτητη η βασική γνώση της Αγγλικής γλώσσας για τη µελέτη της Αγγλικής Βιβλιογραφίας Οι απόφοιτοι του προγράµµατος θα µπορούν: Να εγγραφούν, κατόπιν επιλογής, στο 3ετή κύκλο σπουδών για την απόκτηση του επαγγελµατικού τίτλου για την άσκηση της Βραχείας Συστηµικής Διαλογικής Θεραπείας. Οι ώρες του εισαγωγικού προγράµµατος θα

4 αναγνωριστούν και θα υπολογιστούν στον απαιτούµενο αριθµό εκπαιδευτικών ωρών. Να συνεχίσουν την συµµετοχή τους µόνο στις οµάδες ανάπτυξης και εποπτείας. ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Οι συµµετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις θεωρητικές βάσεις της βραχείας διαλογικής ψυχοθεραπείας και να ασκηθούν στην εφαρµογή της σε άτοµα, ζεύγη, οικογένειες και σε ένα ευρύ φάσµα θεµάτων, ανεξάρτητα από την επαγγελµατική ειδικότητα και τον τοµέα εργασίας τους. Οι βασικές θεραπευτικές δεξιότητες και ικανότητες που θα αναπτύξουν οι συµµετέχοντες και που αποτελούν τους επιµέρους στόχους του προγράµµατος, έτσι ώστε οι συναντήσεις να είναι µία εποικοδοµητική εµπειρία για τα µέλη της οµάδας, αφορούν τους δυο πιο κάτω βασικούς τοµείς: Εφαρµογή µεθόδων και τεχνικών για την κατανόηση των δυσκολιών και προβληµάτων στα άτοµα, στα ζευγάρια και τις οικογένειες και τη γρήγορη κι αποτελεσµατική εξεύρεση λύσεων. Εφαρµογή των αρχών και της τέχνης του διαλόγου στα πλαίσια της συµβουλευτικής και ψυχοθεραπείας αλλά και στα πλαίσια διαχείρισης θεµάτων συνεργασίας ή άλλων οµαδικών ή κοινωνικών προβληµάτων. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Βασίζεται στο µοντέλο της Εστιασµένης στη Λύση Βραχείας Θεραπείας (Solution Focused Brief Therapy ή SFBT) και τις λεγόµενες διαλογικές προσεγγίσεις (dialogical therapies) στα πλαίσια του θεωρητικού κινήµατος του κοινωνικού κονστρουκτιβισµού (social constructionism). Το περιεχόµενο του προγράµµατος έχει διαµορφωθεί µε τέτοιο τρόπο για να συνδυάσει τον τοµέα της Εστιασµένης στη Λύση Θεραπείας ( SFBT) και τον τοµέα των διαλογικών προσεγγίσεων. Το µοντέλο που αναπτύσσεται στο πρόγραµµα αποτελεί µια εξέλιξη στα πλαίσια της σύγχρονης Συστηµικής προσέγγισης όπως έχει σηµαδευτεί από τις θεωρίες του κονστρουκτιβισµού και του µεταµοντερνισµού. Ο χαρακτήρας του είναι ανοικτός και συνθετικός. Συναντά συχνά και εντάσσει ιδέες από τη Γνωσιακή και Γνωσιοσυµπεριφορική, τη Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία και κυρίως την Ανθρωπιστική - Υπαρξιακή Ψυχοθεραπεία Στηρίζεται σε δυο βασικούς άξονες: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Τη συνεργατική µάθηση µέσα από την ενεργητική και ισότιµη συµµετοχή των µελών της οµάδας στη διαδικασία απόκτησης κι εφαρµογής της γνώσης. Το συνδυασµό των θεωρητικών εισηγήσεων µε τη συστηµατική πρακτική και

5 βιωµατική άσκηση στους τρόπους εφαρµογής των ιδεών και της θεωρίας τόσο στα πλαίσια των συναντήσεων όσο και στα ενδιάµεσα τους. Θα χρησιµοποιηθούν τεχνικές όπως role play, εργασία σε µικρές οµάδες, οµάδες αναστοχασµού (reflecting teams) και παρουσιάσεις θεµάτων από τους συµµετέχοντες µε βάση το υλικό µελέτης που θα δίνεται και θεµάτων από την επαγγελµατική πρακτική και την καθηµερινότητα. Οι εκπαιδευτικές συναντήσεις θα διαχωρίζονται σε θεωρητικό και βιωµατικό µέρος και θα συνδυάζουν τη θεωρία µε την βιωµατική εξάσκηση. Η σύνδεση της θεωρίας µε τις πρακτικές εφαρµογές του µοντέλου θα γίνεται επίσης στα πλαίσια των οµαδικών συναντήσεων ανάπτυξης και εποπτείας που θα συνεχίσουν να λειτουργούν και µετά την ολοκλήρωση του ταχύρυθµου προγράµµατος. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Η θεµατολογία του ταχύρρυθµου εισαγωγικού προγράµµατος θα κατανεµηθεί σε 6 Εκπαιδευτικές Ηµερίδες των 6 ωρών ( Σάββατο 10πµ- 1µµ και 2.30µµ 5.30µµ). Θα καλυφθούν συνοπτικά τα πιο κάτω θέµατα: Παρουσίαση του προγράµµατος «Εισαγωγή στη Βραχεία Ψυχοθεραπεία και το Θεραπευτικό Διάλογο» που εφαρµόστηκε στις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας. Εισαγωγή στην έννοια της Βραχείας Διαλογικής Ψυχοθεραπείας και η ένταξη της στη Σύγχρονη Συστηµική Σκέψη. Οι βασικές εξελίξεις στον τοµέα της Συστηµικής και των µοντέλων θεραπείας. Από την Διαδραστική και τη Στρατηγική Θεραπεία, στα συστήµατα πεποιθήσεων, στην Κατασκευή Νοήµατος, την Αφηγηµατική Προσέγγιση, και τον Συνεργατικό Διάλογο. Επιστηµολογικά ζητήµατα αναφορικά µε την συντήρηση των προβληµάτων ή στην προώθηση αλλαγών και λύσεων ( 1 ο Σάββατο ). Αρχές και µέθοδοι της Επικεντρωµένης στη Λύση Βραχείας Ψυχοθεραπείας και η ένταξη της στο Θεραπευτικό Διάλογο (2 ο Σάββατο). Σύγχρονες διαλογικές προσεγγίσεις και η έννοια του Θεραπευτικού Διαλόγου στα πλαίσια του Κοινωνικού Κονστρουκτιβισµού. Κοινωνικά δίχτυα, ανοικτός διάλογος, αναστοχαστικές διαδικασίες. Συνεργατικότητα, Συνεργατική Θεραπεία και Μεταµορφωτικός Διάλογος. Ο Συνεργατικός Μεταµορφωτικός Διάλογος ως ενοποιητική συνθετική προσέγγιση και κοινό σηµείο αναφοράς για τη Ψυχοθεραπεία. Σύγκριση µε την Ψυχαναλυτική, την Ανθρωποκεντρική και τη Γνωσιοσυµπεριφορική Προσέγγιση (3 ο Σάββατο). Αρχές και µέθοδοι στην αντιµετώπιση κι επίλυση προβληµάτων µε βάση τη Διαλογική Προσέγγιση. Η αποδόµηση της προβληµατικής ιστορίας και των πεποιθήσεων της, ο διαχωρισµός του ατόµου από το πρόβληµα και η έννοια της εξωτερίκευσης (externalization). H ανακατασκευή εναλλακτικών ιστοριών απαλλαγής από το πρόβληµα. Το Ιδεώδες της Υπέρβασης του επιπέδου Συνειδητότητας. Σύνθεση του βάθους και του πλάτους µέσω της γλώσσας. Η χρήση της γλώσσας των λύσεων και της αλλαγής στα πλαίσια του Συνεργατικού διαλόγου. Η θεραπευτική στάση του «µη γνώστη» (4 ο Σάββατο).

6 Εφαρµογές της διαλογικής προσέγγισης. Κλινικό πεδίο και Ψυχοπαθολογία. Η έννοια και ο ρόλος της Διαγνωστικής πρακτικής και των ταξινοµήσεων των ψυχικών διαταραχών. Μια διαφορετική προσέγγιση της Ψύχωσης και των άλλων σοβαρών ψυχικών διαταραχών σε άτοµα, οικογένειες, ζεύγη (5 ο Σάββατο). Εφαρµογές της διαλογικής προσέγγισης. Πεδίο της Συµβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας σε άτοµα, οικογένειες ζευγάρια, εξαρτήσεις, παιδιά και εφήβους. θέµατα δηµοσίου διαλόγου και επίλυσης προβληµάτων και διαφορών στο πλαίσιο της κοινωνίας (6 ο Σάββατο). Οµάδες προσωπικής - επαγγελµατικής ανάπτυξης Θα αποτελούν το σηµαντικότερο µέρος της εκπαίδευσης. Θα είναι εβδοµαδιαίες συναντήσεις διάρκειας 2½ ωρών και συνεχόµενες. Θα έχουν τη µορφή βιωµατικών εργαστηρίων και θα αποτελούν το πεδίο εµπειρικής εφαρµογής του Συνεργατικού Διαλόγου (Collaborative Dialogue) αλλά και του Μεταµορφωτικού Διαλόγου (Transformative Dialogue) για προσωπική και επαγγελµατική ανάπτυξη. Η θεµατολογία και οι µέθοδοι θα ακολουθούν το συνεργατικό µοντέλο µάθησης και θα συµφωνούνται στην πορεία. Θα είναι µικρές κοινότητες συνεργατικής µάθησης. Κυρίαρχο στοιχείο η άσκηση στην αυτογνωσία µέσω διαλογικών και αναστοχαστικών βιωµατικών διεργασιών. θα εφαρµόζεται ποικιλία πρακτικών ασκήσεων ανάλογα µε το θέµα και τις εκπαιδευτικές ανάγκες των µελών. Οµάδες εποπτείας Θα αρχίσουν να λειτουργούν ανάλογα µε την ετοιµότητα των µελών για παρουσίαση στην οµάδα περιπτώσεων από την επαγγελµατική τους πρακτική. Δεν θα είναι peer supervision µε την κλασσική µορφή, αλλά θα γίνεται εφαρµογή του συνεργατικού µοντέλου στην εποπτική διαχείριση µε τη χρήση των διαφόρων µορφών του Διαλόγου (πχ µέσω οµάδων αναστοχασµού) και την εµπλοκή όλων των συµµετεχόντων. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (ΑSSESSMENT) Θα γίνει µε βάση Την υποβολή µιας τελικής σύντοµης γραπτής εργασίας που να συνδέει τη θεωρία βασισµένη στην µελέτη των κειµένων - µε τις εφαρµογές της στην καθηµερινή προσωπική ή/και επαγγελµατική πρακτική και Την τήρηση του προσωπικού ηµερολογίου καταγραφής των µαθησιακών στόχων και της εµπειρίας µάθησης. 2. Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης στη Βραχεία Συστηµική Διαλογική Θεραπεία Η εγγραφή στο 3ετες πρόγραµµα σπουδών θα γίνεται κατόπιν υποβολής ειδικής αίτησης και επιλογής µέσω ατοµικής συνέντευξης.

7 Είναι ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα Εκπαίδευσης στη Βραχεία Συστηµική Διαλογική Θεραπεία διάρκειας 3 ετών. Θα αρχίσει µετά την ολοκλήρωση του Ταχύρρυθµου, περί τις αρχές Μαρτίου του Θα είναι διάρκειας 3 ετών και απευθύνεται σε όσους θα έχουν ολοκληρώσει το 3µηνο ταχύρρυθµο πρόγραµµα και επιθυµούν να προχωρήσουν στην απόκτηση του τίτλου επαγγελµατικής κατάρτισης στο συγκεκριµένο µοντέλο. Θα λαµβάνουν το Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Εκπαίδευσης στη Βραχεία Συστηµική Διαλογική Θεραπεία - Postgraduate Diploma in Brief Systemic Dialogical Therapy. Θα δίνει τη δυνατότητα για εγγραφή στον Ευρωπαϊκό Σύνδεσµο Οικογενειακής Θεραπείας EFTA- και την απόκτηση της ιδιότητας του τακτικού µέλους στην Κυπριακή Εταιρεία Οικογενειακής Θεραπείας που αναγνωρίζεται ως επαγγελµατική κατάρτιση στη Συστηµική Ψυχοθεραπεία. Η παράταση της εκπαίδευσης για ακόµη ένα έτος, µε στόχο την εγγραφή στο Συµβούλιο Ψυχοθεραπευτών του Ηνωµένου Βασιλείου (UKCP) ή/και την απόκτηση του τίτλου M.Sc in Brief Systemic Dialogical Therapy, θα µελετηθεί µε βάση το βαθµό επιτυχίας του 3ετούς προγράµµατος. Το περιεχόµενο του 3ετούς προγράµµατος θα παρουσιαστεί σε µεταγενέστερο στάδιο. Θα βασιστεί στην εµβάθυνση, ανάλυση, επεξεργασία κι επέκταση της θεµατολογίας που θα αναπτυχτεί στο Ταχύρυθµο πρόγραµµα και στην συνέχιση των οµάδων προσωπικής και επαγγελµατικής ανάπτυξης και εποπτείας µε εισαγωγή της ζωντανής εποπτείας. Ηµεροµηνία έναρξης: Μάρτιος Δηµιουργία οµάδων Έρευνας και Διαλόγου (ΒSD Dialogue Groups) Παράλληλα µε την λειτουργία των εκπαιδευτικών προγραµµάτων παρέχεται η δυνατότητα για διαµόρφωση οµάδων ειδικών ενδιαφερόντων µε αντικείµενο την εξάσκηση στην κατανόηση και διαχείριση εξειδικευµένων θεµάτων µέσω της διαδικασίας του Συνεργατικού Διαλόγου. θα είναι ανοικτές σε πολίτες που ασχολούνται µε έρευνα ή προβληµατισµό σε ευρύτερα κοινωνικά θέµατα και προέρχονται πχ από το χώρο των Ανθρωπιστικών ή πολιτικών επιστηµών, της Φιλοσοφίας κλπ. Θα έχουν στόχο την εφαρµογή των αρχών της Βραχείας Συστηµικής Διαλογικής Προσέγγισης και της Συνεργατικής Μάθησης στο πάντρεµα του τοµέα προσωπικής ανάπτυξης και διαπροσωπικών σχέσεων µε τον τοµέα των παρεµβάσεων στον κοινωνικό ή πολιτικό χώρο, ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα των µελών. Θα αναδεικνύονται θέµατα και θα τυγχάνουν διαλογικής επεξεργασίας µε στόχο την ανάπτυξη επιλογών παρέµβασης στους διάφορους τοµείς της προσωπικής και κοινωνικής ζωής.

8 Χρόνος, διάρκεια και κόστος συµµετοχής Οι οµάδες θα λειτουργούν 2 φορές το µήνα και η κάθε συνάντηση θα διαρκεί 2 ώρες. Το κόστος συµµετοχής ανέρχεται στα ανά συνάντηση. Η Υπεύθυνη Εκπαίδευσης Η Ντίνα Μουστερή ( βλ βιογραφικό στην ιστοσελίδα της ΚΕΟΘ), M.Sc, DESS Παν. Λυών 2, είναι Εγγεγραµµένη Ειδική Κλινική Ψυχολόγος και Επόπτρια και Συστηµική Ψυχοθεραπεύτρια. Είναι Μέλος του Συµβουλίου Ψυχοθεραπευτών του Ηνωµένου Βασιλείου (UKCP Registered Psychotherapist), Μέλος του Σώµατος των Ψυχοθεραπευτών του Ευρωπαϊκού Συνδέσµου Οικογενειακής Θεραπείας (EFTA- CIM) και µέλος του Συνδέσµου Οικογενειακής Θεραπείας του Ηνωµένου Βασιλείου (AFT), πρώην Επιστηµονική Συντονίστρια του Κέντρου Ατοµικής και Οικογενειακής Θεραπείας των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Κύπρου και πρώην Γενική Συντονίστρια της Κλινικής Άσκησης των φοιτητών ψυχολογίας στις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας. Υπήρξε οργανώτρια και εκπαιδεύτρια του προγράµµατος Εισαγωγής στη Βραχεία Ψυχοθεραπεία και το Θεραπευτικό Διάλογο στις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας (Μάρτης 2010 Δεκέµβρης 2011) το οποίο παρουσιάστηκε σε διεθνή συνέδρια και βρίσκεται σε διαδικασία δηµοσίευσης σε επιστηµονικά περιοδικά. Είναι ιδρυτικό µέλος της Κυπριακής Εταιρείας Οικογενειακής Θεραπείας και Πρόεδρος από το Για επικοινωνία και πληροφορίες, τηλ.: (9πµ-1µµ και 2.30µµ-6µµ), και στο