ΜΑΘΗΜΑΤΑ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΑΘΗΜΑΤΑ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Σε κάθε εξάμηνο επιλέγονται από τους φοιτητές υποχρεωτικώς ανά δύο (2) επιλεγόμενα μαθήματα, έκαστο 2ωρης εβδομαδιαίας διδασκαλίας, εκ των οποίων το ένα είναι υποχρεωτικό. 2. Στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνεται τρίωρο ιερών ακολουθιών υποχρεωτικής παρακολούθησης, εκτός διδακτικών μονάδων. Κατ' αυτές τελούνται υποδειγματικά υπό φροντιστηριακή μορφή όλες οι υπάρχουσες εν χρήσει και μη ιερές ακολουθίες και παρέχεται η δυνατότητα παρακολουθήσεως ιερών ακολουθιών (λειτουργιών) και άλλων Χριστιανικών Ομολογιών, με παράλληλη κριτική του εκάστοτε κηρύγματος - ομιλίας. 3. Η ξένη γλώσσα (κατ' επιλογήν αγγλικά - γαλλικά - γερμανικά) εξετάζεται και το προαγωγικό αποτέλεσμα αποτελεί πρόκριμα για τη λήψη του πτυχίου, χωρίς να. υπολογίζεται στην τελική βαθμολογία και χωρίς διδακτικές μονάδες. 4. Το σύνολο των εβδομαδιαίων ωρών θεωρητικής διδασκαλίας και ασκήσεων είναι τριάντα (30). 5. Στις ασκήσεις περιλαμβάνονται επισκέψεις σε χώρους πρακτικής εφαρμογής των διδασκομένων (π.χ. Άγιο Όρος Μετέωρα άλλες Μονές Άγιοι Τόποι Μικρά Ασία Βυζαντινοί ναοί Μουσεία), καθώς και επισκέψεις σε χώρους ποιμαντικής ευθύνης της Εκκλησίας και δικαιοδοσίας της Πολιτείας (π.χ. Νοσοκομεία Κέντρα απεξάρτησης Γηροκομεία Ορφανοτροφεία). 6. Το σύνολο των διδακτικών μονάδων ανά ακαδημαϊκό έτος σπουδών ανέρχεται σε εξήντα (60) 7. Σε κάθε επιλεγόμενο, εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά, αντιστοιχούν δύο (2) διδακτικές μονάδες. 8. Η πτυχιακή εργασία του Η Εξαμήνου Σπουδών επιλέγεται από τους φοιτητές μεταξύ θεμάτων που ορίζονται από το διδακτικό προσωπικό με την έναρξη του Ζ Εξαμήνου Σπουδών και εκπονείται με την επίβλεψη οριζόμενου συμβούλου. Κατατίθεται μετά την επιτυχή περαίωση όλων των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών και εγκρίνεται μετά από σχετική εισήγηση του επιβλέποντος και επιτυχή υποστήριξη ενώπιον του Α- καδημαϊκού Συμβουλίου. 9. Για να καταστεί πτυχιούχος ο φοιτητής του Προγράμματος Ιερατικών Σπουδών θα πρέπει να συγκεντρώσει διακόσιες σαράντα (240) διδακτικές μονάδες. 1

2 1. α) Εισαγωγή στην Π.Δ. β) Εβραϊκή Αρχαιολογία Θεσμολογία Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2 ΩΡΕΣ ΔΙ- ΔΑΣΚΑΛΙ- ΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ = Εισαγωγή στην Κ.Δ Αρχαία Ελληνικά (Ι) Χριστιανική Γραμματεία (I) Ιστορία της Ζωής και της Διοικήσεως της Εκκλησίας (Ι) Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική (Ι) Ξένη Γλώσσα 2 8. Ιερές Ακολου θίες 3 1. Λατινικά (Υ) Χορωδιακές Ασκήσεις 2 προαιρ Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία 2 προαιρ Ιστορία Εποχής Καινής Διαθήκης και στοιχεία Εβραϊκής Γλώσσας 2 προαιρ. 2 ΣΥΝΟΛΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΕΣ ΔΙ- ΔΑΣΚΑΛΙ- ΑΣ Δ ΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 1. Θεολογική και Κοσμολογική Ερμηνεία της Γένεσης και Ερμηνεία Λειτουργικών Περικοπών Παλαιάς Δι- 4 5 αθήκης 2. Ερμηνεία Λειτουργικών Περικοπών Καινής Διαθήκης Χριστιανική Γραμματεία (ΙΙ) Ιστορία της Ζωής και της Διοικήσεως της Εκκλησίας (ΙΙ) Αρχαία Ελληνικά (ΙΙ) Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική (ΙΙ) Ξένη Γλώσσα 2 8. Ιερές Ακολου θίες 3 1. Ιστορία των Ορθοδόξων Εκκλησιών της Βορεί- 2 2 ου,νοτίου και Ανατολικής Ευρώπης (Υ) 2. Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας 2 προαιρ Σύγχρονοι Άγιοι και Οσιακές Μορφές της Ορθόδο- 2 προαιρ. 2 ξης Εκκλησίας 4. Η Εκκλησία της Θεσσαλονίκης ως Χριστιανικό και 2 Διορθόδοξο Κέντρο Ιεραποστολικής και Αγιολογικής προαιρ. 2 αναφοράς

3 Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΕΣ ΔΙ- ΔΑΣΚΑΛΙ- ΑΣ Δ ΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 1. Χριστιανική Γραμματεία (ΙΙΙ) Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Αρχαία και σύγχρονα Θρησκεύματα Χριστιανική Αρχαιολογία Ιστορία Χριστιανικής Λατρείας Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική (ΙΙΙ) Ξένη Γλώσσα 2 8. Ιερές Ακολου θίες 3 1. Επιστημονική Μεθοδολογία και Τεχνογραφία (Υ) Η Αγία Γραφή στην Ορθόδοξη Λατρεία 2 προαιρ Μορφολογία Βυζαντινής και Ευρωπαϊκής Μουσικής 2 προαιρ Βυζαντινά Εικονογραφημένα Χειρόγραφα 2 προ αιρ. 2 ΣΥΝΟΛΟ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΕΣ ΔΙ- ΔΑΣΚΑΛΙ- ΑΣ Δ ΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 1. Ιστορία της Ζωής και της Διοικήσεως της Εκκλησίας της Ελλάδος Χριστιανική Κατήχηση και χριστιανική Παιδαγωγική Κοινωνιολογία του Χριστιανισμού Εισαγωγή στην Πληροφορική Κανονικό Δίκαιο Σύγχρονες αιρέσεις, παραθρησκευτικές οργανώσεις και ενδοορθόδοξα σχίσματα Ξένη Γλώσσα 3 8. Ιερές Ακολουθίες 3 1. Εισαγωγή στη Δογματική Θεολογία (Υ) Η Π.Δ. στα βιβλία της Κ.Δ. 2 προαιρ Θεολογία της Λατρείας 2 προαιρ Σύγχρονες Ψυχαναλυτικές Θεωρίες και η Ορθόδοξη προσέγγιση και αντιμετώπισή τους 2 προαιρ. 2 ΣΥΝΟΛΟ

4 Ε ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑ- ΣΚΑΛΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟ- ΝΑΔΕΣ 1. Ιστορία της Ορθόδοξης Θεολογίας Πενταρχία Πρεσβυγενή Πατριαρχεία Ανατολής Χριστιανική Φιλοσοφία Εκκλησιαστικό Δίκαιο Τυπικό Ορθόδοξης Λατρείας Η Πληροφορική στην Ποιμαντική Πράξη Λογιστική Ιερές Ακολουθίες 3 1. Ποιμαντική Ψυχολογία (Υ) Ορθόδοξη Διασπορά 2 προαιρ Ορθόδοξος Μοναχισμός (Άγιον Όρος - Άγια Μετέωρα - Λαύρες - Σινά) 2 προαιρ Σύγχρονες Χριστιανικές Ομολογίες 2 προαιρ. 2 ΣΥΝΟΛΟ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑ- ΣΚΑΛΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟ- ΝΑΔΕΣ 1. Χριστιανική Ηθική Διορθόδοξες Σχέσεις, Διαχριστιανικοί και Διαθρησκειακοί Διάλογοι Αγιολογία Τελετουργική Ορθόδοξη Διακονία του λόγου Ποιμαντική Θεολογία Υμνολογία και Υμνογραφία Ιερές Ακολουθίες 3 1. Μηχανογραφημένη Λογιστική (Υ) Ιστορία της Δυτικής Θεολογίας 2 προαιρ Ερμηνευτική προσέγγιση Ιερών Κανόνων 2 προαιρ Εκκλησιαστική Πολιτική και Επικοινωνία 2 προαιρ. 2 ΣΥΝΟΛΟ

5 Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΕΣ ΔΙ- ΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 1. Σύγχρονα ηθικά προβλήματα Εφαρμοσμένη Ποιμαντική Εξομολογητική και Συμβουλευτική Ποιμαντική Δογματική Διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας (Ι) Ιεραποστολική Αγιολογία και Χριστιανικό Εορτολόγιο Ερμηνεία Πατερικών Κειμένων Ιερές Ακολουθίες 3 1. Βάσεις δεδομένων (Υ) Νεομαρτυρολογικές Πηγές 2 προαιρ Ψυχολογία της Θρησκείας 2 προαιρ Θεολογική και Λειτουργική Ερμηνεία της Βυζαντινής Εικονογραφίας 2 προαιρ. 1 Η ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΕΣ ΔΙ- ΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 1. Η Αισθητική της Ορθόδοξης Χριστιανικής Τέχνης Οργάνωση και Διοίκηση Μητροπόλεων, Ενοριών και Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων και η εθνική και κοινωνική προσφορά της Εκκλησίας Εκκλησιαστική Εθιμοτυπία Βιοηθική Ερμηνεία Λατρευτικών και Υμνολογικών Κειμένων Δογματική Διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας (Ι- Ι) Η Θεολογία της Οικολογίας Ιερές Ακολουθίες 3 9. Πτυχιακή εργασία Η Μητρόπολη και η Ενορία στην ιστορία και το παρόν (Υ) Χριστιανισμός και Πολιτισμός 2 προαιρ Θεοτοκολογία 2 προαιρ Φιλοκαλικά Θέματα Νηπτική και Ασκητική πνευματική ζωή και παράδοση 2 προαιρ. 1 ΣΥΝΟΛΟ

6 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΕΒΡΑΪΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ - ΘΕΣΜΟΛΟΓΙΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Π.Δ. α) Εισαγωγικά β) Η Π.Δ. ως Ιστορία και Αποκάλυψη γ) Ιστορία του Κανόνα και του κειμένου δ) Αρχαίες και νεώτερες μεταφράσεις ε) Χειρόγραφα - Πηγές στ) Σύντομη ανάλυση βιβλίων Β. ΕΒΡΑΪΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ - ΘΕΣΜΟΛΟΓΙΑ α) Έννοια - Μέθοδος - Πηγές - Περίοδοι β) Θρησκευτικός βίος - Τόποι λατρείας γ) Ιερατείο - Θρησκευτικές ομάδες - Εορτές δ) Ερμηνευτική ανάλυση όρων ε) Θρησκευτικοί και κοινωνικοί θεσμοί 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ α) Εισαγωγικά β) Κείμενο - Κανόνας και γλώσσα γ) Αρχαίες και νεώτερες μεταφράσεις δ) Χειρόγραφα - Πηγές ε) Σύντομη ανάλυση Βιβλίων στ) Απόκρυφα ζ) Το Συνοπτικό πρόβλημα 3. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (Ι) Γραμματική - Συντακτικό και διδασκαλία Κλασικών Αρχαίων Συγγραφέων και Πατέρων της Εκκλησίας 4. ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (Ι) Α. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΩΓΜΩΝ α) Εκκλησιαστικές διατάξεις - Περίοδος διωγμών β) Εκκλησιαστική ποίηση γ) Απόκρυφη γραμματεία δ) Αποστολικοί Πατέρες - Απολογητές ε) Γνωστική Γραμματεία στ) Αιρετική και Αντιαιρετική Γραμματεία Β. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΩΣ ( ) α) Ιστορικοί, Αρειανοί, Υπέρμαχοι του δόγματος της Νικαίας β) Καππαδόκες - Αντιοχειανοί - Αλεξανδρινοί - Ασκητικοί - Λατίνοι 5. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (Ι) α) Εισαγωγή στην ιστορία της Εκκλησίας. Πηγές και βιβλιογραφία. β) Ο κόσμος κατά την εμφάνιση του Χριστιανισμού γ) Ίδρυση και εξάπλωση της Εκκλησίας δ) Ηγετικές μορφές της πρωτοχριστιανικής Εκκλησίας

7 δ) Θεσμοί διοικήσεως και ζωής της Εκκλησίας ε) Σχέσεις του Χριστιανισμού με το Ρωμαϊκό Κράτος στ) Περίοδος των διωγμών ζ) Αιρέσεις και άμυνα της Εκκλησίας η) Οικουμενικές Σύνοδοι θ) Ο κόσμος του Ισλάμ ι) Σχίσματα. Το Σχίσμα του 867 μ.χ. ια) Διάδοση του Χριστιανισμού εκτός αυτοκρατορίας 6. ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ (Ι) α) Έννοια Μουσικής - Βυζαντινή Μουσική, Φθόγγοι - Στοιχεία Ευρωπαϊκής β) Χαρακτήρες ποσότητος. Συνεχής και υπερβατή ανάβαση. Συμπλοκή χαρακτήρων γ) Χαρακτήρες χρόνου. Σιωπές ή παύσεις. Συνεχές ελαφρόν δ) Χαρακτήρες ποιότητος. Ρυθμός. Παραλλαγή. Μέλος. Μέτρα. Μαρτυρίες των φθόγγων (διατονικές). Έννοια κλίμακας. Φυσική Κλίμακα. Σημεία αλλοίωσης. Τα τρία είδη των τόνων ε) Περί ήχων. Συστατικά των ήχων. Περί γενών. Περί φθορών. Περί συστημάτων. Τα είδη του εκκλησιαστικού μέλους 1. ΛΑΤΙΝΙΚΑ (Υ) α) Γραμματική Συντακτικό β) Ερμηνεία Κειμένων Λατίνων Πατέρων 2. ΧΟΡΩΔΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ α) Φωνητική τεχνική (ανατομία τεχνικής αναπνοής, τοποθέτηση φωνής και ενεργοποίηση ηχείων του σώματος, άρθρωση) β) Χορωδιακή άρθρωση και χορωδιακός ήχος με ασκήσεις χορωδιακής πρακτικής από τη Βυζαντινή και Δημοτική Παράδοση γ) Απόδοση Ύμνων από το Αναστασιματάριο 3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ α) Έννοια και περιεχόμενο της Κοινωνιολογίας β) Εμφάνιση και εξέλιξη γ) Κοινωνιολογία και Κοινωνικές Επιστήμες δ) Οι κλασικοί της Κοινωνιολογίας ε) Ιστορία και διαίρεση της Κοινωνιολογίας στ) Λειτουργία Δυσλειτουργία της Κοινωνίας ζ) Κοινωνικά Φαινόμενα η) Κοινωνικοί Θεσμοί θ) Κλάδοι και μέθοδοι της Κοινωνιολογίας ι) Κοινωνική ένταξη του ατόμου ια) Σύγχρονες κοινωνιολογικές θεωρίες 4. ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΟΧΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α. ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΟΧΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ α) Ιστορικό διάγραμμα των Ρωμαϊκών Χρόνων β) Η καθημερινή ζωή στην Παλαιστίνη στους χρόνους του Ιησού γ) Θρησκευτικές και πολιτικές παρατάξεις 7

8 δ) Ναός, Συναγωγή και Λατρεία ε) Ιουδαίοι και Έλληνες της Διασποράς Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ α) Το αλφάβητο β) Στοιχειώδεις γραμματικοί κανόνες γ) Χρήση βασικών εβραϊκών όρων στην Κ.Δ. και τη λατρεία Β ΕΞΑΜΗΝΟ 1. ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ α) Ερμηνεία Αναγνωσμάτων του ενιαυτού β) Ερμηνεία Ψαλμών γ) Γένεση και Θεολογία δ) Γένεση και Σύγχρονη Επιστήμη 2. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ α) Ερμηνεία Λειτουργικών Αποστολικών Περικοπών του ενιαυτού β) Ερμηνεία Λειτουργικών Ευαγγελικών Περικοπών του ενιαυτού 3. ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (ΙΙ) Α. ΠΡΩΤΟΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( ) α) Χαλκηδόνιοι - Μονοφυσίτες Νεοχαλκηδόνιοι β) Δογματικοί - Ιστορικοί Κανονολόγοι γ) Υμνογράφοι - Ασκητικοί Νηπτικοί δ) Θεολόγοι του Σχίσματος ε) Λατίνοι Β. ΥΣΤΕΡΟΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( ) α) Κανονολόγοι - Ερμηνευτές - Διαλεκτική Θεολογία β) Δογματικοί 12 ου και 13 ου αιώνα γ) Ησυχαστές Αντιησυχαστές δ) Λατίνοι ε) Σχολαστικισμός 4. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (ΙΙ) α) Το Σχίσμα του 1054 και οι απόπειρες ενώσεως των Εκκλησιών β) Σταυροφορίες γ) Νεώτερες αιρέσεις και θεολογικά ρεύματα μετά το Σχίσμα του 1054 δ) Διοργάνωση - Λατρεία - Χριστιανικός βίος - Θεολογικά γράμματα ε) Η Δυτική Εκκλησία από το Σχίσμα του 1054 μέχρι τη Μεταρρύθμιση στ) Παρακμή και ανύψωση του Παπισμού ζ) Το Παπικό Σχίσμα η) Εκκλησιαστική Οργάνωση και Ζωή της Δυτικής Εκκλησίας θ) Μεταρρύθμιση Αντιμεταρρύθμιση ι) Θρησκευτικές Κινήσεις - Ιεραποστολές μέχρι την Άλωση ια) Οι κατά Ανατολάς και Δυσμάς Χριστιανωσύνη κατά την Οθωμανική περίοδο μέχρι σήμερα. 8

9 5. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΙΙ) α) Γραμματική - Συντακτικό β) Διδασκαλία Κλασικών Αρχαίων Συγγραφέων και Πατέρων της Εκκλησίας 6. ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΙΙ) α) Περί ιδιωμάτων των ήχων. Περί έλξεως β) Περί επεισάκτων μελών. Ήχοι πλάγιος του Τετάρτου - Τέταρτος, Πρώτος - Πλάγιος πρώτος, Τρίτος - Βαρύς, Δεύτερος - Πλάγιος του Δευτέρου γ) Διαφορά διατονικών ήχων. Ήχος Τέταρτος. Άγια. Ήχος Πλάγιος Δ κατά τριφωνία. Ή- χος Βαρύς διατονικός και εναρμόνος. Διαφορά του Τρίτου και Βαρέως ήχου. Συνεπτυγμένος ρυθμός δ) Διάκριση επεισάκτων μελών Δευτέρου, Πλαγίου Δευτέρου και Τετάρτου ήχου. ε) Μαρτυρίες όλων των ήχων. Ρυθμική αγωγή. Ορθογραφία Βυζαντινής Μουσικής. Μεταφορά από την Βυζαντινή στην Ευρωπαϊκή Μουσική. Τροχός 1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (Υ) α) Πατριαρχεία (Ρωσία, Σερβία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Γεωργία) β) Αυτοκέφαλες Εκκλησίες (Κύπρος, Ελλάδα, Πολωνία, Αλβανία, Τσεχία) γ) Αυτόνομες Εκκλησίες (Φινλανδία και Εσθονία) 2. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ α) Εισαγωγή β) Η Προσωκρατική Φιλοσοφία (Υλοζωϊστές Πυθαγόρειοι Ατομικοί) γ) Σοφιστές δ) Σωκράτης ε) Πλάτων στ) Αριστοτέλης ζ) Στωϊκή φιλοσοφία η) Η Φιλοσοφία των Κυνικών θ) Η Φιλοσοφία του Επικούρου ι) Η Σκεπτική Φιλοσοφία ια) Νεοπλατωνισμός 3. ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΑΙ ΟΣΙΑΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚ- ΚΛΗΣΙΑΣ α) Αγίου Όρους β) Ελλάδας και Ανατολής γ) Χερσονήσου του Αίμου και Καυκασίας δ) Κεντρικής και Βορείου Ευρώπης ε) Διασποράς στ) Η επίδρασή τους στο σύγχρονο κόσμο (πνευματική, ποιμαντική, κοινωνική, φιλανθρωπική, πολιτισμική, κλπ.) ζ) Συγγραφικό έργο τους (βιβλία, επιστολές, κλπ.) 9

10 4. Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΩΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΟΡ- ΘΟΔΟΞΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ, ΑΓΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑ- ΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ α) Η επίδραση απήχηση των Θεσσαλονικέων Αγίων στον Ελλαδικό και ευρύτερο χώρο (άγ. Δημήτριος, αρχιεπ. Ευστάθιος, Γρηγόριος Παλαμάς, Συμεών, Νικόλαος Καβάσιλας, κ.λπ.) β) Το ιεραποστολικό έργο των Θεσσαλονικέων αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου γ) Η σχέση της Θεσσαλονίκης με λοιπά Ορθόδοξα Πνευματικά Κέντρα δ) Η σχέση της Εκκλησίας της Θεσσαλονίκης με τη Μοναχική Πολιτεία του Αγίου Όρους ε) Η Θεσσαλονίκη ως Ιεραποστολικό, Αγιολογικό και Πατρολογικό Κέντρο σήμερα Γ ΕΞΑΜΗΝΟ 1. ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (ΙΙΙ) Α. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ ( ) α) Ρωμαιοκαθολική Θεολογία β) Προτεσταντική Θεολογία γ) Θεολογία των χρόνων του Διαφωτισμού δ) Δεϊσμός ε) Ομολογίες και Εκπρόσωποί τους στ) Ομολογιακοί προσανατολισμοί Β. ΝΕΩΤΑΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( σήμερα) α) Νεώτερος Ελληνισμός. (Τουρκοκρατία και Ορθόδοξη Θεολογία) β) Η Εκκλησιαστική Γραμματεία ειδικώς στον Ελλαδικό χώρο μετά την απελευθέρωση γ) Ιδεολογικά ρεύματα 18 ου έως 21 ου αιώνα 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ α) Έννοια και Ιστορία της Εισαγωγής στη Φιλοσοφία β) Υπόθεση - μέθοδος και αξία της Φιλοσοφίας γ) Διαίρεση της Φιλοσοφίας δ) Οντολογία ε) Γνωσιολογία στ) Φιλοσοφία της Φύσεως (ανόργανη φύση - εξέλιξη όντων) ζ) Η Φιλοσοφία του Πνεύματος (Ψυχολογίας - Κοινωνιολογίας - Πολιτείας - Δικαίου - Ι- στορίας - Ηθικής και Αισθητικής) 3. ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ α) Πολυθεϊστικά Θρησκεύματα (Ελλήνων - Ρωμαίων - Μεσογειακών λαών) β) Μονοθεϊστικά Θρησκεύματα (Ιουδαϊσμός, Ισλάμ) γ) Αφρικανικά Θρησκεύματα (Ανιμισμός - Ταοϊσμός - Πυρολατρία) δ) Ινδουϊσμός ε) Βουδισμός στ) Άλλα Θρησκεύματα 4. ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ α) Κατακόμβες - Μαρτύρια - Παλαιοχριστιανικά Κοιμητήρια - Αναθηματικές επιτύμβιες πλάκες και Επιγραφές β) Παλαιοχριστιανική Αρχιτεκτονική 10

11 γ) Μέρη του Ναού δ) Ρυθμοί Ναοδομία ε) Βυζαντινή Αρχιτεκτονική - Μνημεία στ) Μεταβυζαντινή Αρχιτεκτονική - Μνημεία ζ) Βυζαντινή Ζωγραφική η) Περίοδος Εικονομαχίας θ) Χρόνοι Μακεδόνων και Κομνηνών ι) Χριστιανική Αρχιτεκτονική Δύσεως - Ρυθμοί ναών - Μνημεία ια) Σύγχρονη Εκκλησιαστική Ναοδομία 5. ΙΣΤΟΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ α) Γένεση και εξέλιξη β) Η Θεία Λατρεία στην Κ.Δ. γ) Η Θεία Λατρεία στην πρωτοχριστιανική περίοδο δ) Η Θεία Λατρεία από τον γ αιώνα μέχρι σήμερα ε) Λειτουργικοί Τύποι Ανατολής και Δύσεως 6. ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΙΙΙ) α) Ασκήσεις με συνεχή ανάβαση. Ασκήσεις με υπερβατή ανάβαση, με συμπλοκή χαρακτήρων, με παύσεις, ελαφρό, γοργό, δίγοργο, τρίγοργο, αργό, ημιόλιο, δίαργο. Επιλογές από τον Πλάγιο του Τετάρτου β) Επιλογές από την Οκταηχία του Αναστασιματαρίου (Ιωάννου - Πέτρου Λαμπαδαρίου). Προσόμοια σε όλους τους ήχους γ) Απολυτίκια. Κοντάκια. Σύντομες Δοξολογίες όλων των ήχων. Ύμνοι του Ακαθίστου Ύμνου, Τριωδίου, Μεγάλης Εβδομάδος, Πάσχα, Πεντηκοσταρίου και ενιαυτού δ) Ύμνοι και επιλογές από τη Θεία Λειτουργία. Αντίφωνα. Σε όλους τους ήχους Χερουβικά, Λειτουργικά, Κοινωνικά (εβδομάδος και ενιαυτού). Ύμνοι απολύσεως Θείας Λειτουργίας 1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΙΑ (Υ) α) Η Επιστημονική έρευνα β) Μεθοδολογία της Επιστημονικής έρευνας γ) Στάδια της Επιστημονικής έρευνας δ) Συγγραφή Προετοιμασία (εκλογή θέματος, βιβλιογραφία, συγκέντρωση υλικού, αποδελτίωση) ε) Συγγραφή Σύνθεση εργασίας Παραπομπές (Πηγές, Βιβλιογραφία) στ) Είδη Επιστημονικής εργασίας ζ) Δημοσίευση 2. Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΛΑΤΡΕΙΑ α) Ο βιβλικός χαρακτήρας της Ορθόδοξης λατρείας β) Το σύστημα των αγιογραφικών αναγνωσμάτων στην Ορθόδοξη λατρεία. Πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα, δυνατότητες βελτιώσεως γ) Η πατερική ερμηνευτική μέθοδος της Κ. Διαθήκης δ) Οι μεταφράσεις της Αγίας Γραφής και η χρήση τους στη λατρεία ε) Τα Εωθινά Ευαγγέλια 3. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ α) Η διαμόρφωση του Βυζαντινού λειτουργικού τύπου και των βασικών μορφών της Ελληνικής Υμνογραφίας 11

12 β) Η εμφάνιση και τα εξελικτικά στάδια της νευματικής σημειογραφίας γ) Οι περίοδοι άνθησης της Εκκλησιαστικής μελοποιΐας δ) Τρόπος δόμησης των Εκκλησιαστικών μελωδιών ε) Η εξέλιξη του ρεπερτορίου της Εκκλησιαστικής μελοποιΐας, από το Βυζάντιο στην Τουρκοκρατία και τους νεωτέρους χρόνους στ) Ευρωπαϊκή σημειογραφία ζ) Η εμφάνιση και τα εξελικτικά στάδια της Ευρωπαϊκής Μουσικής η) Ομοιότητες και διαφορές Βυζαντινής και Ευρωπαϊκής Μουσικής 4. ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ α) Η τέχνη του χειρογράφου β) Κοσμικά χειρόγραφα Θεματολόγιο γ) Εκκλησιαστικά χειρόγραφα Θεματολόγιο δ) Εικονογραφία των Εκκλησιαστικών χειρογράφων και η εξέλιξή της ε) Κεφαλαιογράμματη και μικρογράμματη γραφή χειρογράφων στ) Άλλα είδη γραφής των Εκκλησιαστικών χειρογράφων Δ ΕΞΑΜΗΝΟ 1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ α) Διάδοση του Χριστιανισμού στην Ελλάδα- Πρώτα Χριστιανικά Κέντρα β) Διωγμοί Αιρέσεις γ) Εκκλησιαστική ζωή απ' αρχής έως το 1204 δ) Φραγκοκρατία ε) Κίνδυνοι διασπάσεως - Ησυχαστικές έριδες - Εσωτερική ζωή. στ) Οθωμανοκρατία (προνόμια - αυτοδιοίκητο) ζ) Εκκλησία και Παιδεία η) Εκκλησία και Έθνος θ) Το Αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ελλάδος από της απελευθερώσεως μέχρι σήμερα, διοικητικά και γεωγραφικά ι) Θεολογικά γράμματα ια) Ιστορία Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Θρησκευτικής Αγωγής. 2. ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ α) Γενικά περί Κατηχήσεως και Παιδαγωγικής β) Σταθμοί Κατήχησης και Χριστιανικής Αγωγής γ) Μέθοδοι έρευνας δ) Σκοπός - περιεχόμενο και σύγχρονα προβλήματα ε) Υποκείμενο και φορείς στ) Κύριες κατευθύνσεις, μέσα Κατήχησης και Χριστιανοπαιδαγωγικοί Θεσμοί ζ) Μέσα επικοινωνίας η) Χριστιανική και Πολιτισμική Αγωγή θ) Διομολογιακή και ΔιαθρησκευτικήΜάθηση ι) Σύγχρονοι τρόποι Κατηχήσεως 12

13 3. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ α) Ηθικός και κοινωνικός χαρακτήρας του ορθοδόξου δόγματος και της λατρείας β) Κοινωνική διδασκαλία των Πατέρων της Εκκλησίας γ) Κοινωνική πρόνοια στην Εκκλησία της Ελλάδος δ) Εμπειρική έρευνα της θρησκευτικής ζωής στην Ελλάδα 4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ α) Εισαγωγή στο μάθημα και ιστορική αναδρομή β) Παράσταση δεδομένων γ) Ψηφιακά συστήματα δ) Δομικά στοιχεία υπολογιστών ε) Βασικά στοιχεία αρχιτεκτονικής στ) Λειτουργικά συστήματα. Εισαγωγή στα Windows ζ) Αλγόριθμοι, δεδομένα και διαδικασίες η) Στοιχεία θεωρητικής πληροφορικής θ) Εφαρμοσμένη πληροφορική. Επεξεργασία κειμένου ι) Συστήματα μηχανογράφησης 5. ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ α) Εισαγωγικά (Εκκλησία και Δίκαιο - μέθοδος εκθέσεως - βοηθητικές επιστήμες) β) Πηγές (θεμελιώδεις και συμπληρωματικές - Κανονικές διατάξεις - το Έθιμο - Παράδοση, Συλλογές) γ) Το Πολίτευμα της Εκκλησίας (κληρικοί, λαϊκοί, μοναχοί) δ) Τα Όργανα της Εκκλησιαστικής Εξουσίας ε) Προσόντα κληρικών στ) Εξουσία ή διοίκηση στην Εκκλησία (Διδακτική - ιερατική - διοικητική - δικαστική, Εκκλησιαστικά παραπτώματα - ποινές) ζ) Ο βίος της Εκκλησίας (Γάμος - κωλύματα - διαζύγιο) 6. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΟΡΘΟΔΟΞΑ ΣΧΙΣΜΑΤΑ α) Προτεσταντικές αιρέσεις β) Ψευδοχαρισματικές κινήσεις γ) Αντιτριαδικές αιρέσεις δ) Θρησκευτικά ή Ψευδοθρησκευτικά Κινήματα. Νέα Εποχή - Σατανισμός - Γκουρουϊσμός - Χιλιασμός - Σαϊεντολογία Μορμόνοι - Καταστροφικές Αιρέσεις ε) Ποιμαντική αντιμετώπιση αιρέσεων και θρησκευτικών κινημάτων στ) Παλαιοημερολογιτισμός κ.λπ. ζ) "Μακεδονική" Εκκλησία των Σκοπίων η) Σχίσματα σε άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ (Υ) α) Έννοια, γένεση και ουσία του ορθοδόξου δόγματος β) Δόγμα και Πνευματικότητα γ) Δόγμα και Αποκάλυψη δ) Δόγμα και Θεολογία 13

14 ε) Θεμελιώδεις διακρίσεις του ορθοδόξου δόγματος (ουσία και ενέργειες του Θεού, κτιστό και Άκτιστο) στ) Αποκάλυψη και γνώση του Θεού ζ) Πίστη και γνώση η) Κατάφαση και απόφαση θ) Η διπλή μεθοδολογία των Πατέρων και οι συνέπειές της για την Ορθόδοξη Θεολογία ι) Αγία Γραφή Εκκλησία Παράδοση (ενότητα Παλαιάς και Καινής Διαθήκης - η έννοια της Θεοπνευστίας ενότητα Αγίας Γραφής και Ιεράς Παράδοσης- Εκκλησία και Ιερά Παράδοση) ια) Θεωρία και Πράξη στην Ορθόδοξη Παράδοση 2. Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ α) Η ενότητα Παλαιάς και Καινής Διαθήκης β) Η χρήση της Π.Δ. στα Ευαγγέλια γ) Η χρήση και ερμηνεία των χωρίων της Π.Δ. από τον απ. Παύλο στις Επιστολές του δ) Ο προφήτης Ησαΐας στην Κ.Δ. 3. ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ α) Χριστιανισμός και Λατρεία β) «Τάξη» και Λειτουργική Ερμηνευτική 1) Η Εκκλησία ως Λατρεύουσα Κοινότητα 2) Λειτουργικός Τόπος, Χρόνος, Λόγος και Τέχνη γ) Η Θεολογική θεμελίωση, η Ασκητική διάσταση και το Παραδοσιακό πλαίσιο της Εκκλησίας στη λατρεία δ) Μυστήρια και Εκκλησιαστική ζωή «Η Εκκλησία σημαίνεται εν τοις μυστηρίοις» 4. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΡΟ- ΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ α) Περιεχόμενο και κλάδοι Ψυχολογίας. Σημαντικοί σταθμοί και πρόσωπα. Φυσιολογικότητα και παθολογία των ψυχικών λειτουργιών, είδη ψυχοπαθολογίας. Τι είναι ψυχιατρική και ψυχοθεραπεία β) Ο κύκλος της ζωής γ) Προσωπικότητα (χαρακτήρας) δ) Ψυχολογία υγείας ε) Κύριες ψυχολογικές θεωρίες: ψυχανάλυση, γνωσιακή, συστημική, συμπεριφερολογία. Αντίστοιχες ψυχοθεραπείες στ) Στοιχεία κοινωνικής ψυχολογίας ζ) Η Ορθόδοξη Θεολογία απέναντι στην Ψυχολογία. Ορολογία περί ψυχής και ψυχισμού, ομοιότητες και διαφορές με βιβλικές και πατερικές έννοιες, ειδική αναφορά στην ψυχανάλυση η) Διάλογος και δυνατότητες συνεργασίας της Ψυχολογίας με τη Θεολογία Ε ΕΞΑΜΗΝΟ 1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ α) Αποστολικοί Πατέρες β) Αντιαιρετικοί Συγγραφείς. 14

15 γ) Αλεξανδρινοί Θεολόγοι δ) Το Τριαδικό Δόγμα (Αρειανισμός, Α Οικουμενική Σύνοδος, Πατέρες της Νικαίας, Καππαδόκες). ε) Το Χριστολογικό Δόγμα (Απολιναρισμός, Νεστοριανισμός, Κύριλλος Αλεξανδρείας Γ Οικουμενική Σύνοδος, Μονοφυσιτισμός Δ Οικουμενική Σύνοδος, Νεοχαλκηδονισμός- Ε Οικουμενική Σύνοδος, Μονοθελητισμός Μονοενεργητισμός ΣΤ Οικουμενική Σύνοδος) στ) Εικονομαχία Ζ Οικουμενική Σύνοδος ζ) Η διδασκαλία του Μ. Φωτίου η) Ο Συμεών ο Νέος Θεολόγος θ) Το πρόβλημα του Filioque ι) Ησυχασμός αντιησυχασμός ια) ιβ) ιγ) Ομολογίες του Κυρίλλου Λουκάρεως, του Πέτρου Μογίλα και του Δοσιθέου Ιεροσολύμων Το θεολογικό και πνευματικό κίνημα των Κολλυβάδων Νεώτερη Ορθόδοξη Θεολογία 2. ΠΕΝΤΑΡΧΙΑ ΠΡΕΣΒΥΓΕΝΗ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΗΣ α) Ο θεσμός της Πενταρχίας στην Ιστορία της Εκκλησίας β) Τα Πρεσβυγενή Πατριαρχεία της Ανατολής στην Ιστορία και το Παρόν. 3. ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ α) Εισαγωγή (έννοια και θεμελιώδη προβλήματα της Χριστιανικής Φιλοσοφίας) β) Το οντολογικό πρόβλημα (η έννοια της Θεότητας και της Δημιουργίας Κτιστό και Ά- κτιστο Οντολογική σύσταση των κτιστών όντων Οντολογία του ανθρώπου) γ) Το γνωσιολογικό πρόβλημα (η πρόκληση για την αντιμετώπισή του το δυνατό, το α- ντικείμενο, η πηγή και τα όρια της γνώσεως του Θεού και των κτιστών όντων) δ) Το ηθικό πρόβλημα (η έννοια του αγαθού, το πρόβλημα του κακού, η έννοια της ελευθερίας, η έννοια και η σημασία του προσώπου - Χριστιανικός περσοναλισμός) ε) Η ηθική τελείωση ως «επέκταση» του ανθρώπου. 4. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ α) Έννοια, αντικείμενο και φύση του Εκκλησιαστικού Δικαίου β) Πηγές και ερμηνεία γ) Βασικά περί Θρησκευτικής ελευθερίας δ) Δημόσια τάξη και χρηστά ήθη ε) Σχέσεις Εκκλησίας Κράτους στ) Οργάνωση της Εκκλησίας ζ) Η ισχύουσα Εκκλησιαστική Δικονομία η) Το Δίκαιο της Εκκλησιαστικής περιουσίας θ) Καταστατική Νομοθεσία της Εκκλησίας της γεωγραφικής περιοχής της Ελλάδας ι) Ιδιαίτερα Εκκλησιαστικά καθεστώτα (Κρήτη - Άγιον Όρος - Δωδεκάνησα) 5. ΤΥΠΙΚΟ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ α) Εμπεριστατωμένη Τυπική Διάταξη ιερών μυστηρίων, άλλων ακολουθιών, αγιαστικών πράξεων και εορτών όλου του ενιαυτού. β) Προθεωρία του Τυπικού (Εσπερινός - Όρθρος - Λειτουργία) γ) Τυπική Διάταξη των καθ' ημέρα ακολουθιών δ) Τυπική Διάταξη των εν Κυριακή ακολουθιών ε) Τυπική Διάταξη των κατά μήνα Δεσποτικών - Θεομητορικών εορτών και των αγίων 15

16 στ) Τυπική Διάταξη των ακολουθιών Τριωδίου ζ) Τυπική Διάταξη των ακολουθιών του Πεντηκοσταρίου η) Τάξη ακολουθιών - Απολύσεις εορτών θ) Περί συλλείτουργου ι) Ακολουθία θυρανοιξίων, εγκαινίων - νεκρώσιμη - μνημόσυνα 6. Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ α) Επεξεργασία πολλαπλών πληροφοριών β) Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο γ) Χρήση υπολογιστών στην έκδοση πιστοποιητικών δ) Χρήση λογισμικού στη διαχείριση ενοριτών ε) Ψηφιακή έκδοση εκτύπωση ανακοινώσεων και φυλλαδίων στ) Δημιουργία και ενημέρωση ιστοσελίδων 7. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ α) Εισαγωγή στη Λ+C492ογιστική β) Μέθοδοι διαχειρίσεως εσόδων - εξόδων γ) Απόδοση οφειλών προς τρίτους δ) Σχέδιο διαχείρισης ενορίας 1. ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (Υ) α) Το περιεχόμενο της Ποιμαντικής Ψυχολογίας β) Η γνώση του ανθρώπου και ο ποιμαντικός διάλογος γ) Ο χριστοκεντρικός χαρακτήρας του ποιμαντικού διαλόγου δ) Προσόντα ποιμένων ε) Θρησκευτικοί τύποι ποιμαινομένων (φανατικός, τυπολάτρης, δεισιδαίμων, θρησκευτικά αδιάφορος) στ) Η τέχνη του ποιμαντικού διαλόγου (βασικές αρχές στάδια) ζ) Η φροντίδα της Εκκλησίας και οι ιδιαιτερότητες των ατόμων η) Σχέσεις Ποιμαντικής και Ψυχολογίας θ) Ψυχολογία της θρησκευτικότητας ι) Ποιμαντικοψυχολογική κατανόηση παθών ια) ιβ) ιγ) ιδ) Οικογενειακά θέματα Ειδικά θέματα Ψυχολογία της ιερατικής κλίσης Ψυχολογία θρησκευτικής μάθησης θρησκευτικής εμπειρίας 2. ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ α) Προϋποθέσεις ιστορικές και κοινωνικές β) Σημερινή κατάσταση γ) Εκκλησιαστικό Κανονικό Καθεστώς δ) Εθνοφυλετισμός ε) Οικουμενικό Πατριαρχείο και Διασπορά (9 ος της Α και 9 ος, 17 ος και 28 ος της Δ Οικουμενικών Συνόδων) 3. ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ (ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΑΓΙΑ ΜΕΤΕΩΡΑ ΛΑΥΡΕΣ ΣΙΝΑ) α) Ιστορικά στοιχεία των Μοναστικών Κέντρων 16

17 β) Οι σχέσεις μεταξύ Αγίου Όρους Αγίων Μετεώρων και Σινά γ) Πνευματικές προσωπικότητες των Μοναστικών Κέντρων δ) Η πνευματική, κοινωνική και πολιτισμική προσφορά τους (Γράμματα, Παιδεία, Τέχνες, κλπ.) ε) Ο ρόλος τους στο σύγχρονο κόσμο 4. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ α) Μη Χαλκηδόνιοι β) Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία γ) Αγγλικανική Εκκλησία δ) Προτεσταντικές Ομολογίες ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ 1. ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ α) Εισαγωγικά. Έννοια μεθοδολογία - Πηγές και βοηθήματα β) Άνθρωπος και Θεός 1) Χαρακτήρας και προσαρμοστικότητα της χριστιανικής ηθικής 2) Η εσχατολογική προοπτική 3) Προσευχή, πίστη, υπακοή, ελπίδα, αγάπη, χαρά, ειρήνη, ελευθερία 4) Η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος γ) Τεχνολογία και Μηχανοκρατία δ) Το παράδοξο του πόνου (ηδονή - οδύνη) ε) Ο θάνατος και η ανάσταση στ) Η εσχατολογική προοπτική Θέωση 2. ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΔΙΑΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑ- ΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ α) Έννοια - Αντικείμενο Σκοπός του μαθήματος β) Από το Σχίσμα μέχρι και σήμερα γ) Η Οικουμενική Κίνηση και οι προοπτικές της δ) Πανορθόδοξες διασκέψεις - Θέματα Αναγκαιότητα ε) Αναγκαιότητα - Περιεχόμενο και σκοπός διαθρησκειακών διαλόγων 3. ΑΓΙΟΛΟΓΙΑ α) Έννοια - Αντικείμενο Σκοπός β) Αγιολογικά κείμενα Πηγές γ) Κυριώτεροι Αγιολόγοι συγγραφείς και τα έργα τους (αγιολογικές εκδόσεις) δ) Χοροί, κατηγορίες Αγίων (άγιοι, μάρτυρες, όσιοι, ομολογητές κλπ.) ε) Θαύματα - λείψανα Αγίων στ) Άσκηση (τρόποι και τόποι ασκήσεως) ζ) Τελείωση της αγιότητας η) Αναγνώριση και ανακήρυξη Αγίων 4. ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΗ α) Τόποι και τρόποι λατρείας β) Ιερά Σκεύη - βιβλία - άμφια γ) Ακολουθία προετοιμασίας για τη θεία Λειτουργία (καιρός) δ) Ιερές ακολουθίες 17

18 ε) Ακολουθίες του νυχθημέρου - Διαγράμματα στ) Θείες λειτουργίες ζ) Διάφορες ακολουθίες η) Άλλα μυστήρια 5. ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ α) Ορολογία β) Συνοπτική ιστορία του χριστιανικού κηρύγματος γ) Μορφή του κηρύγματος δ) Δομή και περιεχόμενο του κηρύγματος ε) Σχέση του κηρύγματος με τις λειτουργικές περιόδους της Εκκλησίας (Παρακλητική Τριώδιο - Πεντηκοστάριο) στ) Σχέση του κηρύγματος με την Αγία Γραφή και τη σύγχρονη πραγματικότητα ζ) Είδη ομιλιών 6. ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ α) Η βιβλική θεμελίωση της Ποιμαντικής (Ιω 21,15-17) β) Η μεθοδολογία της Ποιμαντικής γ) Σχέση με άλλες Επιστήμες δ) Η αλληγορία του υλικού ποιμνίου (Ψα 22) ε) Το μυστήριο της Θείας Οικονομίας θεμέλιο της Ποιμαντικής στ) Μέθοδοι ποιμαντικής του Χριστού (αναζήτηση, διάλογος, εξατομίκευση, ελευθερία, α- γάπη, φροντίδα κ.ά.) ζ) Εκκλησία και ποιμαντικές αρχές η) Η κοινωνική διάσταση της Ποιμαντικής Επικοινωνιακή ικανότητα θ) Το πρόσωπο του ποιμένα ι) Ο λαός του Θεού ια) Το σύγχρονο κοινωνικό περιβάλλον 7. ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΑ α) Εισαγωγικά β) Είδη Ύμνων γ) Υμνογράφοι δ) Θεολογία των Ύμνων ε) Μετρική Ύμνων στ) Σύγχρονοι Υμνογράφοι 1. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (Υ) α) Διπλογραφικό σύστημα καταγραφής β) Χρήση προγράμματος μηχανογραφικής λογιστικής γ) Αξιοποίηση των παγίων της Ενορίας 2. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ α) Η Θεολογία των Λατίνων Πατέρων του Γ και Δ αιώνα β) Θεολογία του Ιερού Αυγουστίνου γ) Χριστολογία του Λέοντος Ρώμης δ) Γένεση και ιστορία του Fillioque ε) Σχολαστική Θεολογία 18

19 στ) Προτεσταντισμός ζ) Νεώτερη Δυτική Θεολογία 3. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ α) Κυριώτεροι Κανονολόγοι (Βαλσαμών, Ζωναράς, Αριστηνός και Νικόδημος Αγιορείτης) β) Νόμοι και Ιεροί Κανόνες γ) Ακρίβεια και Οικονομία στη ζωή της Εκκλησίας δ) Οι αρχές του προσώπου και των ιστορικών συνθηκών 4. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ α) Αρχές Εκκλησιαστικής Πολιτικής και Διπλωματίας έναντι της Πολιτικής Εξουσίας β) Αρχές Εκκλησιαστικής Πολιτικής και Διπλωματίας έναντι του Διορθοδόξου Συστήματος Διοικήσεως γ) Εκκλησιαστική Δημοσιογραφία και Ρεπορτάζ Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ 1. ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΗΘΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ α) Υπαρξιακές και βιοηθικές Εκκλησιαστικές θέσεις και προοπτικές β) Άνθρωπος και συνάνθρωπος 1) Θέση και προσανατολισμός της Εκκλησίας στον κόσμο 2) Χριστιανός και πλησίον 3) Εργασία και επάγγελμα 4) Γάμος και οικογενειακή ζωή 5) Εκκλησία και κρατική εξουσία 6) Πλούτος - φτώχεια 7) Ο πόλεμος 8) Ο όρκος γ) Νόημα και σεβασμός της ζωής (έναρξη και τέλος της) δ) Καύση νεκρών ε) Εκκλησία και δημογραφικό πρόβλημα στ) Ναρκωτικά 2. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ α) Από τη θεωρία στην πράξη β) Ποιμαντική των μυστηρίων της Εκκλησίας γ) Θεολογικές προεκτάσεις και ποιμαντικές εφαρμογές (νεότητα γήρας λόγιοι πεπαιδευμένοι αστοί - βιομηχανικοί εργάτες αγρότες εξαρτημένα άτομα μετανάστατες ομάδες ειδικών ικανοτήτων) δ) Εκκλησιαστική διοίκηση και ποιμαντική 3. ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ α) Βιβλική θεώρηση της Εξομολόγησης β) Η πνευματική πατρότητα. Ο Εξομολόγος ως εκφραστής της Αποστολικής διαδοχής γ) Η εκκλησιολογική διάσταση του μυστηρίου της Μετανοίας δ) Ο θεραπευτικός και παιδαγωγικός χαρακτήρας των επιτιμίων ε) Ο κίνδυνος του δικανισμού και του ηθικισμού στ) Υπακοή και ελευθερία ζ) Αρχές της Ορθόδοξης Συμβουλευτικής 19

20 η) Σχέσεις Εξομολογητικής και Ψυχολογίας θ) Το απόρρητο της Εξομολόγησης και η νομική του υπόσταση 4. ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (Ι) α) Θεότητα και κτίση β) Τριαδολογία γ) Χριστολογία δ) Εκκλησιολογία 5 ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ α) Η ιεραποστολή ως θεσμός της Εκκλησίας β) Προσόντα ιεραποστόλου γ) Κανονικές προϋποθέσεις ιεραποστολής δ) Εσωτερική και εξωτερική ιεραποστολή ε) Περιεχόμενο και αναγκαιότητα στ) Ιεραποστολή και σύγχρονος κόσμος 6. ΑΓΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ α) Καθιέρωση εορτών - εξέλιξη και διαμόρφωση β) Κινητές - Ακίνητες εορτές γ) Δεσποτικές - Θεομητορικές εορτές δ) Εορτές αγίων - οσίων - προφητών κλπ. ε) Φιλοκαλικά - Ασκητικά και Νηπτικά κείμενα στ) Είδη αγιολογικών έργων Ανθολόγια ζ) Μαρτύρια Νεομαρτυρολόγια η) Συναξάρια - Μηνολόγια Λειμωνάρια 7. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ α) Αποστολικοί Πατέρες Απολογητές β) Καππαδόκες (Μ. Βασίλειος - Γρηγόριος Θεολόγος Γρηγόριος Νύσσης) γ) Ιωάννης Χρυσόστομος δ) Μάξιμος Ομολογητής ε) Ιωάννης Δαμασκηνός στ) Νεώτεροι (Κοσμάς ο Αιτωλός - Νικόδημος Αγιορείτης - Άγιος Νεκτάριος, κ.λπ.) 1. ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Υ) α) Εισαγωγή στην αποθήκευση πληροφορίας β) Δομές δεδομένων γ) Σχεσιακές βάσεις δεδομένων δ) Πίνακες, ερωτήματα, φόρμες. Προσπέλαση δεδομένων ε) Σχεδιασμός μιας βάσης δεδομένων στ) Εισαγωγή και διασύνδεση δεδομένων ζ) Δημιουργία ερωτημάτων η) Η γλώσσα SQL θ) Δημιουργία βάσης δεδομένων για τα στοιχεία μιας ενορίας 2. ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ α) Λεξικό Νεομαρτύρων β) Νεομαρτυρολόγιο του Αγ. Νικοδήμου Αγιορείτου 20

21 γ) Νεομαρτυρολόγιο του Ιωάννου Καρυοφύλλη δ) Νέον Μαρτυρολόγιον (μαρτύρια των νεοφανών Μαρτύρων, των μαρτυρησάντων μετά την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως) ε) Λειμωνάρια (Ηπειρωτικό, Χιακό, Λεσβιακό, κ.λπ) 3. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ α) Εισαγωγή β) Ψυχολογία της Θρησκείας και θρησκευτικό βίωμα γ) Η σχέση της Ψυχολογίας της Θρησκείας με τους κλάδους της Θρησκειολογίας δ) Ψυχολογικοί παράγοντες του θρησκευτικού φαινομένου (καθολικότητα, πρωταρχική μορφή, ανασκόπηση ψυχολογικών παραγόντων) ε) Ψυχολογική ανάλυση του θρησκευτικού βιώματος στ) Ο φόβος και η αγάπη σε σχέση με την ενοχή και την ελευθερία 4. ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑΣ α) Το Δωδεκάορτο β) Δεσποτικές εικόνες του Εικονοστασίου γ) Λοιπή Εικονογραφία Η ΕΞΑΜΗΝΟ 1. Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ α) Σύγχρονη Ναοδομία Μνημεία β) Αισθητική του Ορθόδοξου Ναού γ) Αναγκαιότητα συμμετρίας χώρων δ) Σύγχρονη Ξυλογλυπτική Επίπλωση ε) Παλαιοχριστιανική Τέχνη (Ελληνιστική - Κατακομβών) στ) Τα ψηφιδωτά (Τέχνη - Καταγωγή - Αισθητική - Εντοίχια δαπέδου - Επιγραφές κλπ.) ζ) Ζωγραφική - Αγιογραφία (Κοσμική - Εκκλησιαστική - Προοπτικές) η) Η Εικόνα (η Τέχνη και η τεχνική της - Είδη) θ) Σχολές Βυζαντινής ζωγραφικής και αγιογραφίας ι) Εικονογραφικοί Κύκλοι ια) ιβ) Η επίδραση της Βυζαντινής Τέχνης στη Δύση και αντιστοίχως Άλλα είδη Εκκλησιαστικής Τέχνης (Γλυπτική - Ξυλογλυπτική - Μεταλλοτεχνία - Υφάσματα - Κεντήματα) 2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ, ΕΝΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚ- ΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ. Η ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟ- ΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Α. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ, ΕΝΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙ- ΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ α) Η Μητρόπολη ως κέντρο Διοίκησης β) Η Ενορία ως κοινωνική μονάδα στο σύγχρονο κόσμο γ) Ενοριακή Νομοθεσία (Καταστατικός χάρτης - Κανονισμός οκτώ Ιεράς Συνόδου Εκκλησίας Ελλάδος) δ) Ιδρύματα και προοπτικές 21

22 ε) Μέθοδοι διοικήσεως στ) Οργανωτικά πρότυπα Β. Η ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ α) Η Εκκλησία ως Εθναρχία Οθωμανοκρατία β) Η Εκκλησία στον απελευθερωτικό αγώνα του 1821 γ) Η Εκκλησία στους αγώνες του Έθνους (Μακεδονικός αγώνας, Μικρασιατική Καταστροφή, Εθνική Αντίσταση και κατά του Ολοκληρωτισμού) δ) Εκκλησία και κοινωνική προσφορά 3. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑ α) Κανόνες Εκκλησιαστικής Εθιμοτυπίας (Κώδικας Εκκλησιαστικής Εθιμοτυπίας) β) Προσαγορεύσεις κληρικών και εκπροσώπων επισήμων αρχών γ) Τύποι εκκλησιαστικών κειμένων Επιστολογραφία 4. ΒΙΟΗΘΙΚΗ α) Αρχές και περιεχόμενο της Βιοηθικής β) Εκκλησία και Βιοηθική (σύγχρονη εκκλησιαστική εμπειρία) γ) Βιοηθικά προβλήματα και Ορθόδοξη Θεολογία δ) Γενετική Τεχνολογία (σύγχρονες γενετικές μέθοδοι) ε) Ηθικά διλήματα στην αρχή και στο τέλος της ζωής (Εξωσωματική γονιμοποίηση Αμβλώσεις Ευγονική Οικογενειακός προγραμματισμός Προγεννητικός έλεγχος Ευθανασία) στ) Κλωνοποίηση ζ) Μεταμοσχεύσεις Δωρεά οργάνων 5. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΜΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ α) Υμνολογικά Κείμενα 1) Ακάθιστος Ύμνος 2) Μέγας Κανών 3) Ύμνοι Μεγάλης Εβδομάδος 4) Ύμνοι του Πάσχα 5) Ύμνοι των Χριστουγέννων (Κανόνας) 6) Ύμνοι των Θεοφανείων (Κανόνας) 7) Ύμνοι της Πεντηκοστής (Κανόνας) β) Ευχές Θείας Λειτουργίας 1) Ιωάννου Χρυσοστόμου 2) Μεγάλου Βασιλείου 3) Προηγιασμένων 4) Γρηγορίου Θεολόγου 5) Ιακώβου Αδελφοθέου 6. ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (ΙΙ) α) Μυστηριολογία β) Ανθρωπολογία γ) Σωτηριολογία δ) Εσχατολογία 7. Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ α) Η συμβολή της Εκκλησίας στη διαμόρφωση της οικολογικής συνείδησης β) Θεολογία και κτίση 22

23 γ) Άνθρωπος και περιβάλλον δ) Άγιοι και περιβάλλον ε) Σύγχρονα οικολογικά προβλήματα και η εκκλησιολογική και θεολογική αντιμετώπισή τους επί τη βάσει Αγιολογικών και Πατερικών Κειμένων 1. Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙ Η ΕΝΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ (Υ) α) Επισκοπή Ενορία - Μονή β) Οι απαρχές της Ενορίας γ) Ενορία και Κοινότητα στην Οθωμανική αυτοκρατορία δ) Η Ενορία στους νεώτερους χρόνους ε) Ενορία και χριστιανικές αδελφότητες 2. ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ α) Η Εκκλησία και ο διαχρονικός πολιτιστικός ρόλος της β) Η συμβολή του μοναχισμού, της τέχνης και της εκπαίδευσης στην πνευματική και πολιτισμική επίδραση της Εκκλησίας στον κόσμο γ) Ο ρόλος της Ορθόδοξης Εκκλησίας κατά την περίοδο του Μεσαίωνα δ) Ο ρόλος της Εκκλησίας στην Ενωμένη Ευρώπη ε) Ο ρόλος της Εκκλησίας στη σύγχρονη ζωή στ) Αμφίπλευρες επιρροές και επιδράσεις Ορθόδοξης Πνευματικότητας και Πολιτισμού 3. ΘΕΟΤΟΚΟΛΟΓΙΑ α) Το πρόσωπο της Θεοτόκου Αιρέσεις β) Η συμβολή της Θεοτόκου στο μυστήριο της Θείας Ενανθρωπήσεως γ) Θεοτόκος και Απόκρυφη γραμματεία δ) Η θέση της Θεοτόκου στην Εκκλησία και στις λοιπές Χριστιανικές Ομολογίες 4. ΦΙΛΟΚΑΛΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΗΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ α) Περί αγάπης β) Περί ασκήσεως, πνευματικού αγώνα, προσευχής, νήψεως και αρετής γ) Περί διακρίσεως, παθών και λογισμών δ) Περί θεολογίας, κ.λπ. 23

Υποχρεωτικά Εξ. Διδ. Μον. Πιστ.Μον. Διδάσκων. 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης

Υποχρεωτικά Εξ. Διδ. Μον. Πιστ.Μον. Διδάσκων. 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης 1 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014 2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης 31Υ007 Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη & 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α. ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής Εξάμηνο Β Ακαδ. Έτος 201..-1

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής Εξάμηνο Β Ακαδ. Έτος 201..-1 Εξάμηνο Β Ακαδ. Έτος 20..- Θεωρία και Πράξη Βυζαντινής Μουσικής(άσκηση στο σύντομο Αναστασιματάριο του Ιωάννου) 2 Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Μουσική(ασκήσεις σολφέζ) 3 Υμνολογία(φιλολογική και θεολογική ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Τμήμα Θεολογίας και Πολιτισμού Μεταπτυχιακό στη Θεολογία (MA)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Τμήμα Θεολογίας και Πολιτισμού Μεταπτυχιακό στη Θεολογία (MA) Master s Degree www.unic.ac.cy Τμήμα Θεολογίας και Πολιτισμού Μεταπτυχιακό στη Θεολογία (MA) Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει, από τον Σεπτέμβριο του 2015, ολοκληρωμένες Σπουδές Θεολογίας στην Κύπρο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Ν. Πλαστήρα 65, Τ.Κ. 54250, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Χριστιανική Γραμματεία Ι Χριστιανική Γραμματεία Ι Ενότητα 1-A3-4: Εκκλησιαστικές διατάξεις και ποίηση Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας ΘΕΜΑ: "Εκκλησιασμός και πρωινή προσευχή μαθητών" ΣΧΕΤ.: α) ΥΠΕΠΘ, Φ. 200.21/16/136240.26.11.1977 β) ΥΠΕΠΘ, Γ/6251/22-10-1979 γ) ΥΠΕΠΘ, Γ/2875/30-4-1981 δ) Π.Δ. 201/98 Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στο

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ.

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Οι κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου και η πολιτική ενοποίηση του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

1. Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Παιδαγωγική-Κατηχητική

1. Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Παιδαγωγική-Κατηχητική KOΓΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Όνομα πατέρα: Βασίλειος Ημερομηνία γέννησης 1948 Δ/νση κατοικίας Κεραμοπούλου 11 Ταχ. Κώδ.: 546 22 Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (του προγράμματος εκκλησιαστικής κατάρτισης του Ν.

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (του προγράμματος εκκλησιαστικής κατάρτισης του Ν. ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (του προγράμματος εκκλησιαστικής κατάρτισης του Ν.3432/2006) Αθήνα, Ιούλιος 2006 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.1. Ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ο όρος διαθήκη Οι Εβδομήντα μεταφράζουν την εβραϊκή λέξη berith στα ελληνικά διαθήκη Απαντάται στις εκφράσεις παλαιά διαθήκη και καινή διαθήκη. Σημαίνει συμφωνία (γάμου), που συντελέσθηκε ανάμεσα στο Θεό

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Συνέδριο Κανόνες της Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις

Διεθνές Συνέδριο Κανόνες της Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις Διεθνές Συνέδριο Κανόνες της Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλος, 8-11 Μαΐου 2014 Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλία (Μελισσάτικα) ΠΕΜΠΤΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2014 17:30-18:00 Εγγραφή-Παραλαβή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2011-2012 Κομοτηνή Νοέμβριος 2013 1 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή)

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) 186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) Σκοπός Το Τμήμα σύμφωνα με το ιδρυτικό του διάταγμα, έχει ως κύρια αποστολή «την καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση, με τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ. Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ. Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΠΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΠΑΣ Τομέας Χριστ. Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΠΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΠΑΣ Τομέας Χριστ. Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΠΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΠΑΣ Τομέας Χριστ. Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ» Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδακτέα - εξεταστέα ύλη μαθημάτων Α τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α και Β τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδακτέα - εξεταστέα ύλη μαθημάτων Α τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α και Β τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ Πρόκειται για ένα «όραμα ζωής του Σεβ. Μητροπολίτου μας για τη νεολαία». Η πρωτοβουλία, αλλά και οι δαπάνες για την ανέγερση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ Α) Μεταξύ Ελλήνων και ορθοδόξων Χριστιανών Απαιτούνται τα εξής έγγραφα: α) πιστοποιητικό αγαμίας του Γαμπρού, β)πιστοποιητικό αγαμίας της Νύφης το πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων 113 Φιλολογίας Ιωαννίνων Η Φιλοσοφική Σχολή ιδρύθηκε στα Ιωάννινα και λειτούργησε για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 1964-65 ως παράρτημα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Β.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΜΟΣ. 2. Στοιχεία Οπτικής - Θεωρία Χρώματος - Φωτομετρία (3) (3) 3. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 3 4. Αισθητική Ι 3

ΚΟΡΜΟΣ. 2. Στοιχεία Οπτικής - Θεωρία Χρώματος - Φωτομετρία (3) (3) 3. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 3 4. Αισθητική Ι 3 ΚΟΡΜΟΣ Α Εξάμηνο /Φροντιστήριο 1. Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης Ι 2. Στοιχεία Οπτικής - Χρώματος - Φωτομετρία. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 4. Αισθητική Ι 5. Ζωγραφικής Ι 6. Γλυπτικής Ι

Διαβάστε περισσότερα

6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Οι άγιες εικόνες, έκφραση της πίστης Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.18) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτης Ιστοσελίδας. Υπηρεσίες Συνδέσεις Εγκύκλιοι Έντυπα Downloads

Χάρτης Ιστοσελίδας. Υπηρεσίες Συνδέσεις Εγκύκλιοι Έντυπα Downloads Το Υπουργείο Το Eκπαιδευτικό Σύστημα Πρόσβαση στη Γνώση Θρησκεύματα Μηχανή Αvαζήτησης Επικοινωνία Συχνές Ερωτήσεις Χάρτης Ιστοσελίδας Προκηρύξεις/ Νέα Διαγωνισμοί Συνέδρια/ Ημερίδες Εποπτευόμενοι Φορείς

Διαβάστε περισσότερα

154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας

154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας 154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων, που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή παιδιών προσχολικής ηλικίας. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 09:00-12:00 ΑΙΘΟΥΣΑ Α

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 09:00-12:00 ΑΙΘΟΥΣΑ Α Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Ευρωπαϊκή Ιστορία, 19ος αιώνας ΣΥΡΙΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑ 18:00-21:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Π.Ν. Ευρωπαϊκή Ιστορία, 20ος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015 09:00-12:00 Μεσαία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015 ΔΕΥΤΕΡΑ, 08-06-2015 ΤΡΙΤΗ, 09-06-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ, 10-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα FARRINGTON ANDREW 2 09:00-12:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Π.Ν. Ιστορική Γεωγραφία και ηµογραφία του Ρωµαϊκού Κράτους Η Ελληνική Αναγέννηση Οικονοµική και Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

YΠOXPEΩΣEIΣ ΓIA TH ΛHΨH ΠTYXIOY

YΠOXPEΩΣEIΣ ΓIA TH ΛHΨH ΠTYXIOY YΠOXPEΩΣEIΣ ΓIA TH ΛHΨH ΠTYXIOY Oι φοιτητές του Φ.Π.Ψ. πρέπει να συµπληρώσουν φοίτηση οκτώ εξαµήνων και να εξετασθούν σε σαράντα εξαµηνιαία µαθήµατα από τα αναγραφόµενα στο Πρόγραµµα Σπουδών (βλ. παρακάτω).

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ- ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Χρήσιµες Οδηγίες για την τέλεση του Γάµου Α) ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟ ΟΞΩΝ Όταν και οι δύο Μελλόνυµφοι θέλουν να τελεστεί το Μυστήριον του Γάµου στο Ναό µας,για να εκδοθεί η Άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας. Φιλοσοφική Σχολή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας. Φιλοσοφική Σχολή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας Φιλοσοφική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΟΡΜΟΣ [111 ECTS] ΜΝΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΝΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 8 ακαδημαϊκά εξάμηνα = 4 έτη Φιλοσοφία 12 μαθήματα από τους εξής κλάδους: Φιλοσοφία της Επιστήμης Πολιτική Φιλοσοφία Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Νεότερη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Εισακτέων ακαδηµαϊκού έτους 2014-2015 (Πανελλήνιες 2014)

Αριθµός Εισακτέων ακαδηµαϊκού έτους 2014-2015 (Πανελλήνιες 2014) Αριθµός Εισακτέων ακαδηµαϊκού έτους 2014-2015 (Πανελλήνιες 2014) 1ο Επιστηµονικό Πεδίο: Νοµικών, Κοινωνικών & Ανθρωπιστικών Επιστηµών Κωδικός Τμήματος Πανεπιστήμιο Τμήμα Εισακτέοι 2013 Σελίδα 1 από 5 129

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008) Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό Ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς και ως καλός ποιμένας ήρθε στον κόσμο για να οδηγήσει τα πρόβατά Του στην αληθινή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΠ11 ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βυζάντιο και Χριστιανισμός: η δυναμική της θρησκείας στον καθορισμό της φυσιογνωμίας της αυτοκρατορίας και των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ISBN ΕΚΔΟΣΗ

ΜΑΘΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ISBN ΕΚΔΟΣΗ 1 η ΤΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ (Παρουσίαση Λογοτεχνικών Κειμένων) ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Σαρρή, Ζ., Τα στενά παπούτσια ΠΑΤΑΚΗΣ Τριβιζάς, Ε., Το σεντούκι με τις πέντε κλειδαριές ΚΕΔΡΟΣ α. Αρχαία Ελληνική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Α' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Α' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Α' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Εικόνα εξωφύλλου: Σύγχρονο ξύλινο τέμπλο. Μικρογραφία του Ράλλη Κοψίδη. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013 Αριθμ. Πρ.: 1750 2013-14 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση του ισχύοντος και του νέου ωρολογίου προγράμματος του Λυκείου

Σύγκριση του ισχύοντος και του νέου ωρολογίου προγράμματος του Λυκείου Σύγκριση του ισχύοντος και του νέου ωρολογίου προγράμματος του Λυκείου ΙΣΧΥΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΩΡΕΣ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 2011 1. Θρησκευτικά 2 Θρησκευτικά: 2 ώρες 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: Ε.202-2 ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ A ΜΕΡΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υ ΕΞΑΜΗΝΟ: Β ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ AΡΙΣΣΤΤΟΤΤΕΕΛΕΕΙ ΙΟ ΠΑΝΕΕΠΙ ΙΣΣΤΤΗΜΙ ΙΟ ΘΕΕΣΣΣΣΑΛΟΝΙ ΙΚΗΣΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Διευθυντής Εργαστηρίου : Καθηγητής Ηρακλής Ρεράκης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλα 52 152 33 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6878952, Fax: 210 6878840 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ Τηλ : 2710-230000,Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και περιεχόμενο

Δομή και περιεχόμενο Δομή και περιεχόμενο Διάλεξη Δεύτερη από την σειρά Το Βιβλίο των Πράξεων Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει: το περίγραμμα το μαθήματος;

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ 2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ Συμπλήρωση κενών ακόλουθες λέξεις (τρεις λέξεις περισσεύουν): βιβλιοθήκη, Βαλκανική, ανθρωπιστικός, πανεπιστήμιο, χειρόγραφο, Ιταλική, τυπογραφία, σπάνιος. Η Αναγέννηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) Θέρμη 24/09/2013 ----------------------------------------------------------- Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ιερού Παλατίου Ιππόδρομο ανακτόρου των Βλαχερνών, του ανακτόρου του Μυρελαίου σειρά καταστημάτων της Μέσης

Ιερού Παλατίου Ιππόδρομο ανακτόρου των Βλαχερνών, του ανακτόρου του Μυρελαίου σειρά καταστημάτων της Μέσης BYZANTINH TEXNH:AΡXITEKTONIKH kαι ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ H Βυζαντινή αρχιτεκτονική και ως αναπόσπαστο τμήμα της η ζωγραφική: - Ψηφιδωτή και νωπογραφία- νοείται η τέχνη που γεννήθηκε και ήκμασε μεταξύ 4ου και 15ου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ Περιεχόµενα 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Η ΠΑΙ ΑΓΩΓΟΥΣΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ... 17 Το αντικείµενο της Παιδαγωγικής, η παιδαγωγούσα διδασκαλία, ο ρόλος της ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 19 Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. Ἡ πρόοδος τῆς Ἰατρικῆς Βιοτεχνολογίας... 29 2. Προκλήσεις γιά τήν ἀρχή τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς... 36 3. Προκλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διαφοράς μεταξύ Ορθοδόξου Εκκλησίας και Παπισμού.

Βασικά σημεία διαφοράς μεταξύ Ορθοδόξου Εκκλησίας και Παπισμού. 1 Βασικά σημεία διαφοράς μεταξύ Ορθοδόξου Εκκλησίας και Παπισμού. του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιεροθέου 1. Οι Επίσκοποι της Παλαιάς Ρώμης, παρά τις μικρές και μη ουσιαστικές

Διαβάστε περισσότερα

Είμαι νυμφευμένος από το 1995 με την Βαρβάρα Σαράκη. Είμαστε γονείς ενός παιδιού, της Ευαγγελίας, η οποία γεννήθηκε το 1999.

Είμαι νυμφευμένος από το 1995 με την Βαρβάρα Σαράκη. Είμαστε γονείς ενός παιδιού, της Ευαγγελίας, η οποία γεννήθηκε το 1999. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: Σταυριανός ΟΝΟΜΑ: Κυριάκος ΟΝ. ΠΑΤΕΡΑ: Σταύρος ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Πειραιάς ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 20/7/1963 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Είμαι νυμφευμένος από το 1995 με την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και των Α, Β και Γ τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου»

ΘΕΜΑ: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και των Α, Β και Γ τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2011 & 2012 & 2013 2 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2011 & 2012 & 2013 2 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (περιλαμβ. οι Στρατιωτικές Σχολές) 2. Ιστορία ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2011 & 2012 & 2013 2 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

θεωρίας, και της αγάπης ο Πέτρος, για τον οποίο μαρτυρεί ο Κύριος πως αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους.

θεωρίας, και της αγάπης ο Πέτρος, για τον οποίο μαρτυρεί ο Κύριος πως αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους. ΛΟΓΟΣ ΘΑΥΜΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΑΡΚΟΥ ΕΦΕΣΟΥ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΗΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ''ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ, ΥΙΕ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ'' Ο Άγιος Μάρκος, ως μοναχός πρωτίστως αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 201-2016 www.psych.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

409 Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη)

409 Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 409 Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) Σκοπός Το Τμήμα προσφέρει προγράμματα εφαρμοσμένων μουσικών σπουδών στα πρότυπα των Ανωτάτων Μουσικών Ακαδημιών (Musikhochschule) και παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

Η «ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Η «ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ Η «ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ Συνέντευξη, με σημαντικές τοποθετήσεις για τα θέματα Πίστεως και της Ιεράς παραδόσεως της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, παραχώρησαν ο Πνευματικός Προϊστάμενος της

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΕ.ΣΥ.Π. Λευκού Πύργου. Ενηµερωτική Ηµερίδα Για Β` και Γ` Λυκείου

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΕ.ΣΥ.Π. Λευκού Πύργου. Ενηµερωτική Ηµερίδα Για Β` και Γ` Λυκείου Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΕ.ΣΥ.Π. Λευκού Πύργου Ενηµερωτική Ηµερίδα Για Β` και Γ` Λυκείου ΝΟΜΟΙ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4186/13 4327/15 (τροποποίηση του 4186/13)

Διαβάστε περισσότερα

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Ιστορικό του Τμήματος Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ιδρύθηκε με το Π.Δ 365/1993(ΦΕΚ 156/13-9-1993 τεύχος Α') και άρχισε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1817 21 Αυγούστου 2015 Αριθμ. 130085/Δ2 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών μέσων στην Κατήχηση και το μάθημα των Θρησκευτικών με αφορμή το «CD ROM της Ε και Στ Δημοτικού»

Σχόλιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών μέσων στην Κατήχηση και το μάθημα των Θρησκευτικών με αφορμή το «CD ROM της Ε και Στ Δημοτικού» 1 Σχόλιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών μέσων στην Κατήχηση και το μάθημα των Θρησκευτικών με αφορμή το «CD ROM της Ε και Στ Δημοτικού» Στέφανου Χρ. Κουμαρόπουλου Δρ. Θεολογίας-Καθηγητή Δ/θμιας Εκπ/σης

Διαβάστε περισσότερα

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Θεατρικές Παραστάσεις στα νησιά του Βορείου Αιγαίου Λήμνος, Λέσβος, Χίος Καλοκαίρι 2014 «Ένα τραγούδι γυρεύουμε. Το τραγούδι των τραγουδιών καρτερούμε. Το τραγούδι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ ΙΣΛΑΜ ) إسالم (αραβικά: Η αραβική λέξη «Ισλάμ» σημαίνει «υποταγή» και νοείται από τους μουσουλμάνους ως «υποταγή στον Θεό» εκείνοι που αποδέχονται την θρησκεία

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

1 ο βήμα Δηλώνετε μάθημα. 2ο βήμα Δηλώνετε σύγγραμμα

1 ο βήμα Δηλώνετε μάθημα. 2ο βήμα Δηλώνετε σύγγραμμα ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟ 17-10-2014 ΕΩΣ 31-10-2014 ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Η ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 160 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α' ΜΕΡΟΣ Β'

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α' ΜΕΡΟΣ Β' ΜΕΡΟΣ Α' Πρόλογος Πατριάρχου Αλεξανδρείας κ.κ. ΠΕΤΡΟ Γ Ζ' 13 Πρόλογος Ηγουμένου Μονής Μαχαιρά Αρχιμαδρίτου ΑΡΣΕΝΙΟΥ... 15 Χρονικόν εορταστικών εκδηλώσεων Όκτακοσιετηρίδος Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο Αγιογράφος Ραλλού Λιόλιου Κούση Βυζαντινές Εικόνες Οι βυζαντινές εικόνες είναι ιεροί πνευματικοί θησαυροί του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 Κωδικός Βιβλίου Τίτλος Βιβλίου Βαθμίδα/Τάξη 22-0001 ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ 22-0002 ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ (ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ) 22-0003

Διαβάστε περισσότερα

07:00-09:15 09:15-09:20 09:00-14:00 14:01-15:30 16:30-16:35

07:00-09:15 09:15-09:20 09:00-14:00 14:01-15:30 16:30-16:35 07:00-09:15 09:15-09:20 09:00-14:00 16:30-16:35 16:35-17:35 17:40-18:30 18:30-19:30 24:00-06:59 ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΜΙΛΙΑ: «Στην Ανάάσταση του Δικαίίου Λαζάάρου» Επιµμέέλεια: Βασίίλειος Λιάάκος, Πρωτοψάάλτης

Διαβάστε περισσότερα

Η Θρησκευτική Εκπαίδευση (ΘΕ) και το Μάθημα των Θρησκευτικών (ΘΜ) στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Θρησκευτική Εκπαίδευση (ΘΕ) και το Μάθημα των Θρησκευτικών (ΘΜ) στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η Θρησκευτική Εκπαίδευση (ΘΕ) και το Μάθημα των Θρησκευτικών (ΘΜ) στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (απόπειρα χαρτογράφησης με βάση στοιχεία του 2007 και 2008) Όλγα Γριζοπούλου Δρ Θεολογίας - εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή 220 Γενικός σκοπός του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής είναι να προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες να εμπλακούν σε μια δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Σειρά: Εκπαιδευση Σχολικά βοηθήματα (για το Λύκειο) Πλάτωνος Πρωταγόρας Γ Λυκείου Θεωρητική Κατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο )

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο ) 1 Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο ) Ι.) Η θεμελιακή αφετηρία της Εκκλησίας Η Εκκλησία από την πρώτη στιγμή της ιστορικής της φανέρωσης, είναι μια κοινότητα λατρευτική,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου Άρθρο 2 Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου 1. Η Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ Οδός Ιωάννου Γενναδίου 14 Αθήναι 11521 ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Δεν έχει καταχωρηθεί κωδικός επαγγέλματος από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Αντικείμενο του ισχύοντος προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΓΕΝΙΚΑ: Το Βυζάντιο συνέχισε την παράδοση της ελληνορωμαϊκής αρχαιότητας στον τομέα των επιστημών. Αν και πολλοί υποστηρίζουν ότι στο Βυζάντιο δεν υπήρξαν τεχνολογικές καινοτομίες,

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργίου Κ. Σκλία, Θεολόγου, M.Th.

Γεωργίου Κ. Σκλία, Θεολόγου, M.Th. Εικόνα και Ποιμαντική Επικοινωνία Η λειτουργία της εικόνας στα ποιμαντικά κείμενα του περιοδικού «ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ» από της ιδρύσεώς του το 1952 μέχρι το έτος 2007 Γεωργίου Κ. Σκλία, Θεολόγου, M.Th. 1 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΜΑΪΟΣ 2011 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 1Υ1 1Υ2 1Υ3 1Υ5 2Υ2 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT. Η Πόλη του Χθες και του Σήμερα

PROJECT. Η Πόλη του Χθες και του Σήμερα PROJECT Η Πόλη του Χθες και του Σήμερα Θέματα με τα οποία ασχοληθήκαμε Σημερινή κουλτούρα συνήθειες της Πόλης Αγιογραφίες, τοιχογραφίες, ψηφιδωτά, Μνημεία Βυζαντινή Μουσική ως προέκταση της δημοτικής Αγιογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα