ΜΑΘΗΜΑΤΑ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΑΘΗΜΑΤΑ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Σε κάθε εξάμηνο επιλέγονται από τους φοιτητές υποχρεωτικώς ανά δύο (2) επιλεγόμενα μαθήματα, έκαστο 2ωρης εβδομαδιαίας διδασκαλίας, εκ των οποίων το ένα είναι υποχρεωτικό. 2. Στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνεται τρίωρο ιερών ακολουθιών υποχρεωτικής παρακολούθησης, εκτός διδακτικών μονάδων. Κατ' αυτές τελούνται υποδειγματικά υπό φροντιστηριακή μορφή όλες οι υπάρχουσες εν χρήσει και μη ιερές ακολουθίες και παρέχεται η δυνατότητα παρακολουθήσεως ιερών ακολουθιών (λειτουργιών) και άλλων Χριστιανικών Ομολογιών, με παράλληλη κριτική του εκάστοτε κηρύγματος - ομιλίας. 3. Η ξένη γλώσσα (κατ' επιλογήν αγγλικά - γαλλικά - γερμανικά) εξετάζεται και το προαγωγικό αποτέλεσμα αποτελεί πρόκριμα για τη λήψη του πτυχίου, χωρίς να. υπολογίζεται στην τελική βαθμολογία και χωρίς διδακτικές μονάδες. 4. Το σύνολο των εβδομαδιαίων ωρών θεωρητικής διδασκαλίας και ασκήσεων είναι τριάντα (30). 5. Στις ασκήσεις περιλαμβάνονται επισκέψεις σε χώρους πρακτικής εφαρμογής των διδασκομένων (π.χ. Άγιο Όρος Μετέωρα άλλες Μονές Άγιοι Τόποι Μικρά Ασία Βυζαντινοί ναοί Μουσεία), καθώς και επισκέψεις σε χώρους ποιμαντικής ευθύνης της Εκκλησίας και δικαιοδοσίας της Πολιτείας (π.χ. Νοσοκομεία Κέντρα απεξάρτησης Γηροκομεία Ορφανοτροφεία). 6. Το σύνολο των διδακτικών μονάδων ανά ακαδημαϊκό έτος σπουδών ανέρχεται σε εξήντα (60) 7. Σε κάθε επιλεγόμενο, εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά, αντιστοιχούν δύο (2) διδακτικές μονάδες. 8. Η πτυχιακή εργασία του Η Εξαμήνου Σπουδών επιλέγεται από τους φοιτητές μεταξύ θεμάτων που ορίζονται από το διδακτικό προσωπικό με την έναρξη του Ζ Εξαμήνου Σπουδών και εκπονείται με την επίβλεψη οριζόμενου συμβούλου. Κατατίθεται μετά την επιτυχή περαίωση όλων των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών και εγκρίνεται μετά από σχετική εισήγηση του επιβλέποντος και επιτυχή υποστήριξη ενώπιον του Α- καδημαϊκού Συμβουλίου. 9. Για να καταστεί πτυχιούχος ο φοιτητής του Προγράμματος Ιερατικών Σπουδών θα πρέπει να συγκεντρώσει διακόσιες σαράντα (240) διδακτικές μονάδες. 1

2 1. α) Εισαγωγή στην Π.Δ. β) Εβραϊκή Αρχαιολογία Θεσμολογία Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2 ΩΡΕΣ ΔΙ- ΔΑΣΚΑΛΙ- ΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ = Εισαγωγή στην Κ.Δ Αρχαία Ελληνικά (Ι) Χριστιανική Γραμματεία (I) Ιστορία της Ζωής και της Διοικήσεως της Εκκλησίας (Ι) Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική (Ι) Ξένη Γλώσσα 2 8. Ιερές Ακολου θίες 3 1. Λατινικά (Υ) Χορωδιακές Ασκήσεις 2 προαιρ Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία 2 προαιρ Ιστορία Εποχής Καινής Διαθήκης και στοιχεία Εβραϊκής Γλώσσας 2 προαιρ. 2 ΣΥΝΟΛΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΕΣ ΔΙ- ΔΑΣΚΑΛΙ- ΑΣ Δ ΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 1. Θεολογική και Κοσμολογική Ερμηνεία της Γένεσης και Ερμηνεία Λειτουργικών Περικοπών Παλαιάς Δι- 4 5 αθήκης 2. Ερμηνεία Λειτουργικών Περικοπών Καινής Διαθήκης Χριστιανική Γραμματεία (ΙΙ) Ιστορία της Ζωής και της Διοικήσεως της Εκκλησίας (ΙΙ) Αρχαία Ελληνικά (ΙΙ) Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική (ΙΙ) Ξένη Γλώσσα 2 8. Ιερές Ακολου θίες 3 1. Ιστορία των Ορθοδόξων Εκκλησιών της Βορεί- 2 2 ου,νοτίου και Ανατολικής Ευρώπης (Υ) 2. Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας 2 προαιρ Σύγχρονοι Άγιοι και Οσιακές Μορφές της Ορθόδο- 2 προαιρ. 2 ξης Εκκλησίας 4. Η Εκκλησία της Θεσσαλονίκης ως Χριστιανικό και 2 Διορθόδοξο Κέντρο Ιεραποστολικής και Αγιολογικής προαιρ. 2 αναφοράς

3 Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΕΣ ΔΙ- ΔΑΣΚΑΛΙ- ΑΣ Δ ΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 1. Χριστιανική Γραμματεία (ΙΙΙ) Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Αρχαία και σύγχρονα Θρησκεύματα Χριστιανική Αρχαιολογία Ιστορία Χριστιανικής Λατρείας Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική (ΙΙΙ) Ξένη Γλώσσα 2 8. Ιερές Ακολου θίες 3 1. Επιστημονική Μεθοδολογία και Τεχνογραφία (Υ) Η Αγία Γραφή στην Ορθόδοξη Λατρεία 2 προαιρ Μορφολογία Βυζαντινής και Ευρωπαϊκής Μουσικής 2 προαιρ Βυζαντινά Εικονογραφημένα Χειρόγραφα 2 προ αιρ. 2 ΣΥΝΟΛΟ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΕΣ ΔΙ- ΔΑΣΚΑΛΙ- ΑΣ Δ ΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 1. Ιστορία της Ζωής και της Διοικήσεως της Εκκλησίας της Ελλάδος Χριστιανική Κατήχηση και χριστιανική Παιδαγωγική Κοινωνιολογία του Χριστιανισμού Εισαγωγή στην Πληροφορική Κανονικό Δίκαιο Σύγχρονες αιρέσεις, παραθρησκευτικές οργανώσεις και ενδοορθόδοξα σχίσματα Ξένη Γλώσσα 3 8. Ιερές Ακολουθίες 3 1. Εισαγωγή στη Δογματική Θεολογία (Υ) Η Π.Δ. στα βιβλία της Κ.Δ. 2 προαιρ Θεολογία της Λατρείας 2 προαιρ Σύγχρονες Ψυχαναλυτικές Θεωρίες και η Ορθόδοξη προσέγγιση και αντιμετώπισή τους 2 προαιρ. 2 ΣΥΝΟΛΟ

4 Ε ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑ- ΣΚΑΛΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟ- ΝΑΔΕΣ 1. Ιστορία της Ορθόδοξης Θεολογίας Πενταρχία Πρεσβυγενή Πατριαρχεία Ανατολής Χριστιανική Φιλοσοφία Εκκλησιαστικό Δίκαιο Τυπικό Ορθόδοξης Λατρείας Η Πληροφορική στην Ποιμαντική Πράξη Λογιστική Ιερές Ακολουθίες 3 1. Ποιμαντική Ψυχολογία (Υ) Ορθόδοξη Διασπορά 2 προαιρ Ορθόδοξος Μοναχισμός (Άγιον Όρος - Άγια Μετέωρα - Λαύρες - Σινά) 2 προαιρ Σύγχρονες Χριστιανικές Ομολογίες 2 προαιρ. 2 ΣΥΝΟΛΟ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑ- ΣΚΑΛΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟ- ΝΑΔΕΣ 1. Χριστιανική Ηθική Διορθόδοξες Σχέσεις, Διαχριστιανικοί και Διαθρησκειακοί Διάλογοι Αγιολογία Τελετουργική Ορθόδοξη Διακονία του λόγου Ποιμαντική Θεολογία Υμνολογία και Υμνογραφία Ιερές Ακολουθίες 3 1. Μηχανογραφημένη Λογιστική (Υ) Ιστορία της Δυτικής Θεολογίας 2 προαιρ Ερμηνευτική προσέγγιση Ιερών Κανόνων 2 προαιρ Εκκλησιαστική Πολιτική και Επικοινωνία 2 προαιρ. 2 ΣΥΝΟΛΟ

5 Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΕΣ ΔΙ- ΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 1. Σύγχρονα ηθικά προβλήματα Εφαρμοσμένη Ποιμαντική Εξομολογητική και Συμβουλευτική Ποιμαντική Δογματική Διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας (Ι) Ιεραποστολική Αγιολογία και Χριστιανικό Εορτολόγιο Ερμηνεία Πατερικών Κειμένων Ιερές Ακολουθίες 3 1. Βάσεις δεδομένων (Υ) Νεομαρτυρολογικές Πηγές 2 προαιρ Ψυχολογία της Θρησκείας 2 προαιρ Θεολογική και Λειτουργική Ερμηνεία της Βυζαντινής Εικονογραφίας 2 προαιρ. 1 Η ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΕΣ ΔΙ- ΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 1. Η Αισθητική της Ορθόδοξης Χριστιανικής Τέχνης Οργάνωση και Διοίκηση Μητροπόλεων, Ενοριών και Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων και η εθνική και κοινωνική προσφορά της Εκκλησίας Εκκλησιαστική Εθιμοτυπία Βιοηθική Ερμηνεία Λατρευτικών και Υμνολογικών Κειμένων Δογματική Διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας (Ι- Ι) Η Θεολογία της Οικολογίας Ιερές Ακολουθίες 3 9. Πτυχιακή εργασία Η Μητρόπολη και η Ενορία στην ιστορία και το παρόν (Υ) Χριστιανισμός και Πολιτισμός 2 προαιρ Θεοτοκολογία 2 προαιρ Φιλοκαλικά Θέματα Νηπτική και Ασκητική πνευματική ζωή και παράδοση 2 προαιρ. 1 ΣΥΝΟΛΟ

6 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΕΒΡΑΪΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ - ΘΕΣΜΟΛΟΓΙΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Π.Δ. α) Εισαγωγικά β) Η Π.Δ. ως Ιστορία και Αποκάλυψη γ) Ιστορία του Κανόνα και του κειμένου δ) Αρχαίες και νεώτερες μεταφράσεις ε) Χειρόγραφα - Πηγές στ) Σύντομη ανάλυση βιβλίων Β. ΕΒΡΑΪΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ - ΘΕΣΜΟΛΟΓΙΑ α) Έννοια - Μέθοδος - Πηγές - Περίοδοι β) Θρησκευτικός βίος - Τόποι λατρείας γ) Ιερατείο - Θρησκευτικές ομάδες - Εορτές δ) Ερμηνευτική ανάλυση όρων ε) Θρησκευτικοί και κοινωνικοί θεσμοί 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ α) Εισαγωγικά β) Κείμενο - Κανόνας και γλώσσα γ) Αρχαίες και νεώτερες μεταφράσεις δ) Χειρόγραφα - Πηγές ε) Σύντομη ανάλυση Βιβλίων στ) Απόκρυφα ζ) Το Συνοπτικό πρόβλημα 3. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (Ι) Γραμματική - Συντακτικό και διδασκαλία Κλασικών Αρχαίων Συγγραφέων και Πατέρων της Εκκλησίας 4. ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (Ι) Α. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΩΓΜΩΝ α) Εκκλησιαστικές διατάξεις - Περίοδος διωγμών β) Εκκλησιαστική ποίηση γ) Απόκρυφη γραμματεία δ) Αποστολικοί Πατέρες - Απολογητές ε) Γνωστική Γραμματεία στ) Αιρετική και Αντιαιρετική Γραμματεία Β. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΩΣ ( ) α) Ιστορικοί, Αρειανοί, Υπέρμαχοι του δόγματος της Νικαίας β) Καππαδόκες - Αντιοχειανοί - Αλεξανδρινοί - Ασκητικοί - Λατίνοι 5. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (Ι) α) Εισαγωγή στην ιστορία της Εκκλησίας. Πηγές και βιβλιογραφία. β) Ο κόσμος κατά την εμφάνιση του Χριστιανισμού γ) Ίδρυση και εξάπλωση της Εκκλησίας δ) Ηγετικές μορφές της πρωτοχριστιανικής Εκκλησίας

7 δ) Θεσμοί διοικήσεως και ζωής της Εκκλησίας ε) Σχέσεις του Χριστιανισμού με το Ρωμαϊκό Κράτος στ) Περίοδος των διωγμών ζ) Αιρέσεις και άμυνα της Εκκλησίας η) Οικουμενικές Σύνοδοι θ) Ο κόσμος του Ισλάμ ι) Σχίσματα. Το Σχίσμα του 867 μ.χ. ια) Διάδοση του Χριστιανισμού εκτός αυτοκρατορίας 6. ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ (Ι) α) Έννοια Μουσικής - Βυζαντινή Μουσική, Φθόγγοι - Στοιχεία Ευρωπαϊκής β) Χαρακτήρες ποσότητος. Συνεχής και υπερβατή ανάβαση. Συμπλοκή χαρακτήρων γ) Χαρακτήρες χρόνου. Σιωπές ή παύσεις. Συνεχές ελαφρόν δ) Χαρακτήρες ποιότητος. Ρυθμός. Παραλλαγή. Μέλος. Μέτρα. Μαρτυρίες των φθόγγων (διατονικές). Έννοια κλίμακας. Φυσική Κλίμακα. Σημεία αλλοίωσης. Τα τρία είδη των τόνων ε) Περί ήχων. Συστατικά των ήχων. Περί γενών. Περί φθορών. Περί συστημάτων. Τα είδη του εκκλησιαστικού μέλους 1. ΛΑΤΙΝΙΚΑ (Υ) α) Γραμματική Συντακτικό β) Ερμηνεία Κειμένων Λατίνων Πατέρων 2. ΧΟΡΩΔΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ α) Φωνητική τεχνική (ανατομία τεχνικής αναπνοής, τοποθέτηση φωνής και ενεργοποίηση ηχείων του σώματος, άρθρωση) β) Χορωδιακή άρθρωση και χορωδιακός ήχος με ασκήσεις χορωδιακής πρακτικής από τη Βυζαντινή και Δημοτική Παράδοση γ) Απόδοση Ύμνων από το Αναστασιματάριο 3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ α) Έννοια και περιεχόμενο της Κοινωνιολογίας β) Εμφάνιση και εξέλιξη γ) Κοινωνιολογία και Κοινωνικές Επιστήμες δ) Οι κλασικοί της Κοινωνιολογίας ε) Ιστορία και διαίρεση της Κοινωνιολογίας στ) Λειτουργία Δυσλειτουργία της Κοινωνίας ζ) Κοινωνικά Φαινόμενα η) Κοινωνικοί Θεσμοί θ) Κλάδοι και μέθοδοι της Κοινωνιολογίας ι) Κοινωνική ένταξη του ατόμου ια) Σύγχρονες κοινωνιολογικές θεωρίες 4. ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΟΧΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α. ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΟΧΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ α) Ιστορικό διάγραμμα των Ρωμαϊκών Χρόνων β) Η καθημερινή ζωή στην Παλαιστίνη στους χρόνους του Ιησού γ) Θρησκευτικές και πολιτικές παρατάξεις 7

8 δ) Ναός, Συναγωγή και Λατρεία ε) Ιουδαίοι και Έλληνες της Διασποράς Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ α) Το αλφάβητο β) Στοιχειώδεις γραμματικοί κανόνες γ) Χρήση βασικών εβραϊκών όρων στην Κ.Δ. και τη λατρεία Β ΕΞΑΜΗΝΟ 1. ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ α) Ερμηνεία Αναγνωσμάτων του ενιαυτού β) Ερμηνεία Ψαλμών γ) Γένεση και Θεολογία δ) Γένεση και Σύγχρονη Επιστήμη 2. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ α) Ερμηνεία Λειτουργικών Αποστολικών Περικοπών του ενιαυτού β) Ερμηνεία Λειτουργικών Ευαγγελικών Περικοπών του ενιαυτού 3. ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (ΙΙ) Α. ΠΡΩΤΟΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( ) α) Χαλκηδόνιοι - Μονοφυσίτες Νεοχαλκηδόνιοι β) Δογματικοί - Ιστορικοί Κανονολόγοι γ) Υμνογράφοι - Ασκητικοί Νηπτικοί δ) Θεολόγοι του Σχίσματος ε) Λατίνοι Β. ΥΣΤΕΡΟΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( ) α) Κανονολόγοι - Ερμηνευτές - Διαλεκτική Θεολογία β) Δογματικοί 12 ου και 13 ου αιώνα γ) Ησυχαστές Αντιησυχαστές δ) Λατίνοι ε) Σχολαστικισμός 4. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (ΙΙ) α) Το Σχίσμα του 1054 και οι απόπειρες ενώσεως των Εκκλησιών β) Σταυροφορίες γ) Νεώτερες αιρέσεις και θεολογικά ρεύματα μετά το Σχίσμα του 1054 δ) Διοργάνωση - Λατρεία - Χριστιανικός βίος - Θεολογικά γράμματα ε) Η Δυτική Εκκλησία από το Σχίσμα του 1054 μέχρι τη Μεταρρύθμιση στ) Παρακμή και ανύψωση του Παπισμού ζ) Το Παπικό Σχίσμα η) Εκκλησιαστική Οργάνωση και Ζωή της Δυτικής Εκκλησίας θ) Μεταρρύθμιση Αντιμεταρρύθμιση ι) Θρησκευτικές Κινήσεις - Ιεραποστολές μέχρι την Άλωση ια) Οι κατά Ανατολάς και Δυσμάς Χριστιανωσύνη κατά την Οθωμανική περίοδο μέχρι σήμερα. 8

9 5. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΙΙ) α) Γραμματική - Συντακτικό β) Διδασκαλία Κλασικών Αρχαίων Συγγραφέων και Πατέρων της Εκκλησίας 6. ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΙΙ) α) Περί ιδιωμάτων των ήχων. Περί έλξεως β) Περί επεισάκτων μελών. Ήχοι πλάγιος του Τετάρτου - Τέταρτος, Πρώτος - Πλάγιος πρώτος, Τρίτος - Βαρύς, Δεύτερος - Πλάγιος του Δευτέρου γ) Διαφορά διατονικών ήχων. Ήχος Τέταρτος. Άγια. Ήχος Πλάγιος Δ κατά τριφωνία. Ή- χος Βαρύς διατονικός και εναρμόνος. Διαφορά του Τρίτου και Βαρέως ήχου. Συνεπτυγμένος ρυθμός δ) Διάκριση επεισάκτων μελών Δευτέρου, Πλαγίου Δευτέρου και Τετάρτου ήχου. ε) Μαρτυρίες όλων των ήχων. Ρυθμική αγωγή. Ορθογραφία Βυζαντινής Μουσικής. Μεταφορά από την Βυζαντινή στην Ευρωπαϊκή Μουσική. Τροχός 1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (Υ) α) Πατριαρχεία (Ρωσία, Σερβία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Γεωργία) β) Αυτοκέφαλες Εκκλησίες (Κύπρος, Ελλάδα, Πολωνία, Αλβανία, Τσεχία) γ) Αυτόνομες Εκκλησίες (Φινλανδία και Εσθονία) 2. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ α) Εισαγωγή β) Η Προσωκρατική Φιλοσοφία (Υλοζωϊστές Πυθαγόρειοι Ατομικοί) γ) Σοφιστές δ) Σωκράτης ε) Πλάτων στ) Αριστοτέλης ζ) Στωϊκή φιλοσοφία η) Η Φιλοσοφία των Κυνικών θ) Η Φιλοσοφία του Επικούρου ι) Η Σκεπτική Φιλοσοφία ια) Νεοπλατωνισμός 3. ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΑΙ ΟΣΙΑΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚ- ΚΛΗΣΙΑΣ α) Αγίου Όρους β) Ελλάδας και Ανατολής γ) Χερσονήσου του Αίμου και Καυκασίας δ) Κεντρικής και Βορείου Ευρώπης ε) Διασποράς στ) Η επίδρασή τους στο σύγχρονο κόσμο (πνευματική, ποιμαντική, κοινωνική, φιλανθρωπική, πολιτισμική, κλπ.) ζ) Συγγραφικό έργο τους (βιβλία, επιστολές, κλπ.) 9

10 4. Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΩΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΟΡ- ΘΟΔΟΞΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ, ΑΓΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑ- ΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ α) Η επίδραση απήχηση των Θεσσαλονικέων Αγίων στον Ελλαδικό και ευρύτερο χώρο (άγ. Δημήτριος, αρχιεπ. Ευστάθιος, Γρηγόριος Παλαμάς, Συμεών, Νικόλαος Καβάσιλας, κ.λπ.) β) Το ιεραποστολικό έργο των Θεσσαλονικέων αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου γ) Η σχέση της Θεσσαλονίκης με λοιπά Ορθόδοξα Πνευματικά Κέντρα δ) Η σχέση της Εκκλησίας της Θεσσαλονίκης με τη Μοναχική Πολιτεία του Αγίου Όρους ε) Η Θεσσαλονίκη ως Ιεραποστολικό, Αγιολογικό και Πατρολογικό Κέντρο σήμερα Γ ΕΞΑΜΗΝΟ 1. ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (ΙΙΙ) Α. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ ( ) α) Ρωμαιοκαθολική Θεολογία β) Προτεσταντική Θεολογία γ) Θεολογία των χρόνων του Διαφωτισμού δ) Δεϊσμός ε) Ομολογίες και Εκπρόσωποί τους στ) Ομολογιακοί προσανατολισμοί Β. ΝΕΩΤΑΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( σήμερα) α) Νεώτερος Ελληνισμός. (Τουρκοκρατία και Ορθόδοξη Θεολογία) β) Η Εκκλησιαστική Γραμματεία ειδικώς στον Ελλαδικό χώρο μετά την απελευθέρωση γ) Ιδεολογικά ρεύματα 18 ου έως 21 ου αιώνα 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ α) Έννοια και Ιστορία της Εισαγωγής στη Φιλοσοφία β) Υπόθεση - μέθοδος και αξία της Φιλοσοφίας γ) Διαίρεση της Φιλοσοφίας δ) Οντολογία ε) Γνωσιολογία στ) Φιλοσοφία της Φύσεως (ανόργανη φύση - εξέλιξη όντων) ζ) Η Φιλοσοφία του Πνεύματος (Ψυχολογίας - Κοινωνιολογίας - Πολιτείας - Δικαίου - Ι- στορίας - Ηθικής και Αισθητικής) 3. ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ α) Πολυθεϊστικά Θρησκεύματα (Ελλήνων - Ρωμαίων - Μεσογειακών λαών) β) Μονοθεϊστικά Θρησκεύματα (Ιουδαϊσμός, Ισλάμ) γ) Αφρικανικά Θρησκεύματα (Ανιμισμός - Ταοϊσμός - Πυρολατρία) δ) Ινδουϊσμός ε) Βουδισμός στ) Άλλα Θρησκεύματα 4. ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ α) Κατακόμβες - Μαρτύρια - Παλαιοχριστιανικά Κοιμητήρια - Αναθηματικές επιτύμβιες πλάκες και Επιγραφές β) Παλαιοχριστιανική Αρχιτεκτονική 10

11 γ) Μέρη του Ναού δ) Ρυθμοί Ναοδομία ε) Βυζαντινή Αρχιτεκτονική - Μνημεία στ) Μεταβυζαντινή Αρχιτεκτονική - Μνημεία ζ) Βυζαντινή Ζωγραφική η) Περίοδος Εικονομαχίας θ) Χρόνοι Μακεδόνων και Κομνηνών ι) Χριστιανική Αρχιτεκτονική Δύσεως - Ρυθμοί ναών - Μνημεία ια) Σύγχρονη Εκκλησιαστική Ναοδομία 5. ΙΣΤΟΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ α) Γένεση και εξέλιξη β) Η Θεία Λατρεία στην Κ.Δ. γ) Η Θεία Λατρεία στην πρωτοχριστιανική περίοδο δ) Η Θεία Λατρεία από τον γ αιώνα μέχρι σήμερα ε) Λειτουργικοί Τύποι Ανατολής και Δύσεως 6. ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΙΙΙ) α) Ασκήσεις με συνεχή ανάβαση. Ασκήσεις με υπερβατή ανάβαση, με συμπλοκή χαρακτήρων, με παύσεις, ελαφρό, γοργό, δίγοργο, τρίγοργο, αργό, ημιόλιο, δίαργο. Επιλογές από τον Πλάγιο του Τετάρτου β) Επιλογές από την Οκταηχία του Αναστασιματαρίου (Ιωάννου - Πέτρου Λαμπαδαρίου). Προσόμοια σε όλους τους ήχους γ) Απολυτίκια. Κοντάκια. Σύντομες Δοξολογίες όλων των ήχων. Ύμνοι του Ακαθίστου Ύμνου, Τριωδίου, Μεγάλης Εβδομάδος, Πάσχα, Πεντηκοσταρίου και ενιαυτού δ) Ύμνοι και επιλογές από τη Θεία Λειτουργία. Αντίφωνα. Σε όλους τους ήχους Χερουβικά, Λειτουργικά, Κοινωνικά (εβδομάδος και ενιαυτού). Ύμνοι απολύσεως Θείας Λειτουργίας 1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΙΑ (Υ) α) Η Επιστημονική έρευνα β) Μεθοδολογία της Επιστημονικής έρευνας γ) Στάδια της Επιστημονικής έρευνας δ) Συγγραφή Προετοιμασία (εκλογή θέματος, βιβλιογραφία, συγκέντρωση υλικού, αποδελτίωση) ε) Συγγραφή Σύνθεση εργασίας Παραπομπές (Πηγές, Βιβλιογραφία) στ) Είδη Επιστημονικής εργασίας ζ) Δημοσίευση 2. Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΛΑΤΡΕΙΑ α) Ο βιβλικός χαρακτήρας της Ορθόδοξης λατρείας β) Το σύστημα των αγιογραφικών αναγνωσμάτων στην Ορθόδοξη λατρεία. Πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα, δυνατότητες βελτιώσεως γ) Η πατερική ερμηνευτική μέθοδος της Κ. Διαθήκης δ) Οι μεταφράσεις της Αγίας Γραφής και η χρήση τους στη λατρεία ε) Τα Εωθινά Ευαγγέλια 3. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ α) Η διαμόρφωση του Βυζαντινού λειτουργικού τύπου και των βασικών μορφών της Ελληνικής Υμνογραφίας 11

12 β) Η εμφάνιση και τα εξελικτικά στάδια της νευματικής σημειογραφίας γ) Οι περίοδοι άνθησης της Εκκλησιαστικής μελοποιΐας δ) Τρόπος δόμησης των Εκκλησιαστικών μελωδιών ε) Η εξέλιξη του ρεπερτορίου της Εκκλησιαστικής μελοποιΐας, από το Βυζάντιο στην Τουρκοκρατία και τους νεωτέρους χρόνους στ) Ευρωπαϊκή σημειογραφία ζ) Η εμφάνιση και τα εξελικτικά στάδια της Ευρωπαϊκής Μουσικής η) Ομοιότητες και διαφορές Βυζαντινής και Ευρωπαϊκής Μουσικής 4. ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ α) Η τέχνη του χειρογράφου β) Κοσμικά χειρόγραφα Θεματολόγιο γ) Εκκλησιαστικά χειρόγραφα Θεματολόγιο δ) Εικονογραφία των Εκκλησιαστικών χειρογράφων και η εξέλιξή της ε) Κεφαλαιογράμματη και μικρογράμματη γραφή χειρογράφων στ) Άλλα είδη γραφής των Εκκλησιαστικών χειρογράφων Δ ΕΞΑΜΗΝΟ 1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ α) Διάδοση του Χριστιανισμού στην Ελλάδα- Πρώτα Χριστιανικά Κέντρα β) Διωγμοί Αιρέσεις γ) Εκκλησιαστική ζωή απ' αρχής έως το 1204 δ) Φραγκοκρατία ε) Κίνδυνοι διασπάσεως - Ησυχαστικές έριδες - Εσωτερική ζωή. στ) Οθωμανοκρατία (προνόμια - αυτοδιοίκητο) ζ) Εκκλησία και Παιδεία η) Εκκλησία και Έθνος θ) Το Αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ελλάδος από της απελευθερώσεως μέχρι σήμερα, διοικητικά και γεωγραφικά ι) Θεολογικά γράμματα ια) Ιστορία Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Θρησκευτικής Αγωγής. 2. ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ α) Γενικά περί Κατηχήσεως και Παιδαγωγικής β) Σταθμοί Κατήχησης και Χριστιανικής Αγωγής γ) Μέθοδοι έρευνας δ) Σκοπός - περιεχόμενο και σύγχρονα προβλήματα ε) Υποκείμενο και φορείς στ) Κύριες κατευθύνσεις, μέσα Κατήχησης και Χριστιανοπαιδαγωγικοί Θεσμοί ζ) Μέσα επικοινωνίας η) Χριστιανική και Πολιτισμική Αγωγή θ) Διομολογιακή και ΔιαθρησκευτικήΜάθηση ι) Σύγχρονοι τρόποι Κατηχήσεως 12

13 3. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ α) Ηθικός και κοινωνικός χαρακτήρας του ορθοδόξου δόγματος και της λατρείας β) Κοινωνική διδασκαλία των Πατέρων της Εκκλησίας γ) Κοινωνική πρόνοια στην Εκκλησία της Ελλάδος δ) Εμπειρική έρευνα της θρησκευτικής ζωής στην Ελλάδα 4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ α) Εισαγωγή στο μάθημα και ιστορική αναδρομή β) Παράσταση δεδομένων γ) Ψηφιακά συστήματα δ) Δομικά στοιχεία υπολογιστών ε) Βασικά στοιχεία αρχιτεκτονικής στ) Λειτουργικά συστήματα. Εισαγωγή στα Windows ζ) Αλγόριθμοι, δεδομένα και διαδικασίες η) Στοιχεία θεωρητικής πληροφορικής θ) Εφαρμοσμένη πληροφορική. Επεξεργασία κειμένου ι) Συστήματα μηχανογράφησης 5. ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ α) Εισαγωγικά (Εκκλησία και Δίκαιο - μέθοδος εκθέσεως - βοηθητικές επιστήμες) β) Πηγές (θεμελιώδεις και συμπληρωματικές - Κανονικές διατάξεις - το Έθιμο - Παράδοση, Συλλογές) γ) Το Πολίτευμα της Εκκλησίας (κληρικοί, λαϊκοί, μοναχοί) δ) Τα Όργανα της Εκκλησιαστικής Εξουσίας ε) Προσόντα κληρικών στ) Εξουσία ή διοίκηση στην Εκκλησία (Διδακτική - ιερατική - διοικητική - δικαστική, Εκκλησιαστικά παραπτώματα - ποινές) ζ) Ο βίος της Εκκλησίας (Γάμος - κωλύματα - διαζύγιο) 6. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΟΡΘΟΔΟΞΑ ΣΧΙΣΜΑΤΑ α) Προτεσταντικές αιρέσεις β) Ψευδοχαρισματικές κινήσεις γ) Αντιτριαδικές αιρέσεις δ) Θρησκευτικά ή Ψευδοθρησκευτικά Κινήματα. Νέα Εποχή - Σατανισμός - Γκουρουϊσμός - Χιλιασμός - Σαϊεντολογία Μορμόνοι - Καταστροφικές Αιρέσεις ε) Ποιμαντική αντιμετώπιση αιρέσεων και θρησκευτικών κινημάτων στ) Παλαιοημερολογιτισμός κ.λπ. ζ) "Μακεδονική" Εκκλησία των Σκοπίων η) Σχίσματα σε άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ (Υ) α) Έννοια, γένεση και ουσία του ορθοδόξου δόγματος β) Δόγμα και Πνευματικότητα γ) Δόγμα και Αποκάλυψη δ) Δόγμα και Θεολογία 13

14 ε) Θεμελιώδεις διακρίσεις του ορθοδόξου δόγματος (ουσία και ενέργειες του Θεού, κτιστό και Άκτιστο) στ) Αποκάλυψη και γνώση του Θεού ζ) Πίστη και γνώση η) Κατάφαση και απόφαση θ) Η διπλή μεθοδολογία των Πατέρων και οι συνέπειές της για την Ορθόδοξη Θεολογία ι) Αγία Γραφή Εκκλησία Παράδοση (ενότητα Παλαιάς και Καινής Διαθήκης - η έννοια της Θεοπνευστίας ενότητα Αγίας Γραφής και Ιεράς Παράδοσης- Εκκλησία και Ιερά Παράδοση) ια) Θεωρία και Πράξη στην Ορθόδοξη Παράδοση 2. Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ α) Η ενότητα Παλαιάς και Καινής Διαθήκης β) Η χρήση της Π.Δ. στα Ευαγγέλια γ) Η χρήση και ερμηνεία των χωρίων της Π.Δ. από τον απ. Παύλο στις Επιστολές του δ) Ο προφήτης Ησαΐας στην Κ.Δ. 3. ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ α) Χριστιανισμός και Λατρεία β) «Τάξη» και Λειτουργική Ερμηνευτική 1) Η Εκκλησία ως Λατρεύουσα Κοινότητα 2) Λειτουργικός Τόπος, Χρόνος, Λόγος και Τέχνη γ) Η Θεολογική θεμελίωση, η Ασκητική διάσταση και το Παραδοσιακό πλαίσιο της Εκκλησίας στη λατρεία δ) Μυστήρια και Εκκλησιαστική ζωή «Η Εκκλησία σημαίνεται εν τοις μυστηρίοις» 4. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΡΟ- ΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ α) Περιεχόμενο και κλάδοι Ψυχολογίας. Σημαντικοί σταθμοί και πρόσωπα. Φυσιολογικότητα και παθολογία των ψυχικών λειτουργιών, είδη ψυχοπαθολογίας. Τι είναι ψυχιατρική και ψυχοθεραπεία β) Ο κύκλος της ζωής γ) Προσωπικότητα (χαρακτήρας) δ) Ψυχολογία υγείας ε) Κύριες ψυχολογικές θεωρίες: ψυχανάλυση, γνωσιακή, συστημική, συμπεριφερολογία. Αντίστοιχες ψυχοθεραπείες στ) Στοιχεία κοινωνικής ψυχολογίας ζ) Η Ορθόδοξη Θεολογία απέναντι στην Ψυχολογία. Ορολογία περί ψυχής και ψυχισμού, ομοιότητες και διαφορές με βιβλικές και πατερικές έννοιες, ειδική αναφορά στην ψυχανάλυση η) Διάλογος και δυνατότητες συνεργασίας της Ψυχολογίας με τη Θεολογία Ε ΕΞΑΜΗΝΟ 1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ α) Αποστολικοί Πατέρες β) Αντιαιρετικοί Συγγραφείς. 14

15 γ) Αλεξανδρινοί Θεολόγοι δ) Το Τριαδικό Δόγμα (Αρειανισμός, Α Οικουμενική Σύνοδος, Πατέρες της Νικαίας, Καππαδόκες). ε) Το Χριστολογικό Δόγμα (Απολιναρισμός, Νεστοριανισμός, Κύριλλος Αλεξανδρείας Γ Οικουμενική Σύνοδος, Μονοφυσιτισμός Δ Οικουμενική Σύνοδος, Νεοχαλκηδονισμός- Ε Οικουμενική Σύνοδος, Μονοθελητισμός Μονοενεργητισμός ΣΤ Οικουμενική Σύνοδος) στ) Εικονομαχία Ζ Οικουμενική Σύνοδος ζ) Η διδασκαλία του Μ. Φωτίου η) Ο Συμεών ο Νέος Θεολόγος θ) Το πρόβλημα του Filioque ι) Ησυχασμός αντιησυχασμός ια) ιβ) ιγ) Ομολογίες του Κυρίλλου Λουκάρεως, του Πέτρου Μογίλα και του Δοσιθέου Ιεροσολύμων Το θεολογικό και πνευματικό κίνημα των Κολλυβάδων Νεώτερη Ορθόδοξη Θεολογία 2. ΠΕΝΤΑΡΧΙΑ ΠΡΕΣΒΥΓΕΝΗ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΗΣ α) Ο θεσμός της Πενταρχίας στην Ιστορία της Εκκλησίας β) Τα Πρεσβυγενή Πατριαρχεία της Ανατολής στην Ιστορία και το Παρόν. 3. ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ α) Εισαγωγή (έννοια και θεμελιώδη προβλήματα της Χριστιανικής Φιλοσοφίας) β) Το οντολογικό πρόβλημα (η έννοια της Θεότητας και της Δημιουργίας Κτιστό και Ά- κτιστο Οντολογική σύσταση των κτιστών όντων Οντολογία του ανθρώπου) γ) Το γνωσιολογικό πρόβλημα (η πρόκληση για την αντιμετώπισή του το δυνατό, το α- ντικείμενο, η πηγή και τα όρια της γνώσεως του Θεού και των κτιστών όντων) δ) Το ηθικό πρόβλημα (η έννοια του αγαθού, το πρόβλημα του κακού, η έννοια της ελευθερίας, η έννοια και η σημασία του προσώπου - Χριστιανικός περσοναλισμός) ε) Η ηθική τελείωση ως «επέκταση» του ανθρώπου. 4. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ α) Έννοια, αντικείμενο και φύση του Εκκλησιαστικού Δικαίου β) Πηγές και ερμηνεία γ) Βασικά περί Θρησκευτικής ελευθερίας δ) Δημόσια τάξη και χρηστά ήθη ε) Σχέσεις Εκκλησίας Κράτους στ) Οργάνωση της Εκκλησίας ζ) Η ισχύουσα Εκκλησιαστική Δικονομία η) Το Δίκαιο της Εκκλησιαστικής περιουσίας θ) Καταστατική Νομοθεσία της Εκκλησίας της γεωγραφικής περιοχής της Ελλάδας ι) Ιδιαίτερα Εκκλησιαστικά καθεστώτα (Κρήτη - Άγιον Όρος - Δωδεκάνησα) 5. ΤΥΠΙΚΟ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ α) Εμπεριστατωμένη Τυπική Διάταξη ιερών μυστηρίων, άλλων ακολουθιών, αγιαστικών πράξεων και εορτών όλου του ενιαυτού. β) Προθεωρία του Τυπικού (Εσπερινός - Όρθρος - Λειτουργία) γ) Τυπική Διάταξη των καθ' ημέρα ακολουθιών δ) Τυπική Διάταξη των εν Κυριακή ακολουθιών ε) Τυπική Διάταξη των κατά μήνα Δεσποτικών - Θεομητορικών εορτών και των αγίων 15

16 στ) Τυπική Διάταξη των ακολουθιών Τριωδίου ζ) Τυπική Διάταξη των ακολουθιών του Πεντηκοσταρίου η) Τάξη ακολουθιών - Απολύσεις εορτών θ) Περί συλλείτουργου ι) Ακολουθία θυρανοιξίων, εγκαινίων - νεκρώσιμη - μνημόσυνα 6. Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ α) Επεξεργασία πολλαπλών πληροφοριών β) Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο γ) Χρήση υπολογιστών στην έκδοση πιστοποιητικών δ) Χρήση λογισμικού στη διαχείριση ενοριτών ε) Ψηφιακή έκδοση εκτύπωση ανακοινώσεων και φυλλαδίων στ) Δημιουργία και ενημέρωση ιστοσελίδων 7. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ α) Εισαγωγή στη Λ+C492ογιστική β) Μέθοδοι διαχειρίσεως εσόδων - εξόδων γ) Απόδοση οφειλών προς τρίτους δ) Σχέδιο διαχείρισης ενορίας 1. ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (Υ) α) Το περιεχόμενο της Ποιμαντικής Ψυχολογίας β) Η γνώση του ανθρώπου και ο ποιμαντικός διάλογος γ) Ο χριστοκεντρικός χαρακτήρας του ποιμαντικού διαλόγου δ) Προσόντα ποιμένων ε) Θρησκευτικοί τύποι ποιμαινομένων (φανατικός, τυπολάτρης, δεισιδαίμων, θρησκευτικά αδιάφορος) στ) Η τέχνη του ποιμαντικού διαλόγου (βασικές αρχές στάδια) ζ) Η φροντίδα της Εκκλησίας και οι ιδιαιτερότητες των ατόμων η) Σχέσεις Ποιμαντικής και Ψυχολογίας θ) Ψυχολογία της θρησκευτικότητας ι) Ποιμαντικοψυχολογική κατανόηση παθών ια) ιβ) ιγ) ιδ) Οικογενειακά θέματα Ειδικά θέματα Ψυχολογία της ιερατικής κλίσης Ψυχολογία θρησκευτικής μάθησης θρησκευτικής εμπειρίας 2. ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ α) Προϋποθέσεις ιστορικές και κοινωνικές β) Σημερινή κατάσταση γ) Εκκλησιαστικό Κανονικό Καθεστώς δ) Εθνοφυλετισμός ε) Οικουμενικό Πατριαρχείο και Διασπορά (9 ος της Α και 9 ος, 17 ος και 28 ος της Δ Οικουμενικών Συνόδων) 3. ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ (ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΑΓΙΑ ΜΕΤΕΩΡΑ ΛΑΥΡΕΣ ΣΙΝΑ) α) Ιστορικά στοιχεία των Μοναστικών Κέντρων 16

17 β) Οι σχέσεις μεταξύ Αγίου Όρους Αγίων Μετεώρων και Σινά γ) Πνευματικές προσωπικότητες των Μοναστικών Κέντρων δ) Η πνευματική, κοινωνική και πολιτισμική προσφορά τους (Γράμματα, Παιδεία, Τέχνες, κλπ.) ε) Ο ρόλος τους στο σύγχρονο κόσμο 4. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ α) Μη Χαλκηδόνιοι β) Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία γ) Αγγλικανική Εκκλησία δ) Προτεσταντικές Ομολογίες ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ 1. ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ α) Εισαγωγικά. Έννοια μεθοδολογία - Πηγές και βοηθήματα β) Άνθρωπος και Θεός 1) Χαρακτήρας και προσαρμοστικότητα της χριστιανικής ηθικής 2) Η εσχατολογική προοπτική 3) Προσευχή, πίστη, υπακοή, ελπίδα, αγάπη, χαρά, ειρήνη, ελευθερία 4) Η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος γ) Τεχνολογία και Μηχανοκρατία δ) Το παράδοξο του πόνου (ηδονή - οδύνη) ε) Ο θάνατος και η ανάσταση στ) Η εσχατολογική προοπτική Θέωση 2. ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΔΙΑΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑ- ΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ α) Έννοια - Αντικείμενο Σκοπός του μαθήματος β) Από το Σχίσμα μέχρι και σήμερα γ) Η Οικουμενική Κίνηση και οι προοπτικές της δ) Πανορθόδοξες διασκέψεις - Θέματα Αναγκαιότητα ε) Αναγκαιότητα - Περιεχόμενο και σκοπός διαθρησκειακών διαλόγων 3. ΑΓΙΟΛΟΓΙΑ α) Έννοια - Αντικείμενο Σκοπός β) Αγιολογικά κείμενα Πηγές γ) Κυριώτεροι Αγιολόγοι συγγραφείς και τα έργα τους (αγιολογικές εκδόσεις) δ) Χοροί, κατηγορίες Αγίων (άγιοι, μάρτυρες, όσιοι, ομολογητές κλπ.) ε) Θαύματα - λείψανα Αγίων στ) Άσκηση (τρόποι και τόποι ασκήσεως) ζ) Τελείωση της αγιότητας η) Αναγνώριση και ανακήρυξη Αγίων 4. ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΗ α) Τόποι και τρόποι λατρείας β) Ιερά Σκεύη - βιβλία - άμφια γ) Ακολουθία προετοιμασίας για τη θεία Λειτουργία (καιρός) δ) Ιερές ακολουθίες 17

18 ε) Ακολουθίες του νυχθημέρου - Διαγράμματα στ) Θείες λειτουργίες ζ) Διάφορες ακολουθίες η) Άλλα μυστήρια 5. ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ α) Ορολογία β) Συνοπτική ιστορία του χριστιανικού κηρύγματος γ) Μορφή του κηρύγματος δ) Δομή και περιεχόμενο του κηρύγματος ε) Σχέση του κηρύγματος με τις λειτουργικές περιόδους της Εκκλησίας (Παρακλητική Τριώδιο - Πεντηκοστάριο) στ) Σχέση του κηρύγματος με την Αγία Γραφή και τη σύγχρονη πραγματικότητα ζ) Είδη ομιλιών 6. ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ α) Η βιβλική θεμελίωση της Ποιμαντικής (Ιω 21,15-17) β) Η μεθοδολογία της Ποιμαντικής γ) Σχέση με άλλες Επιστήμες δ) Η αλληγορία του υλικού ποιμνίου (Ψα 22) ε) Το μυστήριο της Θείας Οικονομίας θεμέλιο της Ποιμαντικής στ) Μέθοδοι ποιμαντικής του Χριστού (αναζήτηση, διάλογος, εξατομίκευση, ελευθερία, α- γάπη, φροντίδα κ.ά.) ζ) Εκκλησία και ποιμαντικές αρχές η) Η κοινωνική διάσταση της Ποιμαντικής Επικοινωνιακή ικανότητα θ) Το πρόσωπο του ποιμένα ι) Ο λαός του Θεού ια) Το σύγχρονο κοινωνικό περιβάλλον 7. ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΑ α) Εισαγωγικά β) Είδη Ύμνων γ) Υμνογράφοι δ) Θεολογία των Ύμνων ε) Μετρική Ύμνων στ) Σύγχρονοι Υμνογράφοι 1. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (Υ) α) Διπλογραφικό σύστημα καταγραφής β) Χρήση προγράμματος μηχανογραφικής λογιστικής γ) Αξιοποίηση των παγίων της Ενορίας 2. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ α) Η Θεολογία των Λατίνων Πατέρων του Γ και Δ αιώνα β) Θεολογία του Ιερού Αυγουστίνου γ) Χριστολογία του Λέοντος Ρώμης δ) Γένεση και ιστορία του Fillioque ε) Σχολαστική Θεολογία 18

19 στ) Προτεσταντισμός ζ) Νεώτερη Δυτική Θεολογία 3. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ α) Κυριώτεροι Κανονολόγοι (Βαλσαμών, Ζωναράς, Αριστηνός και Νικόδημος Αγιορείτης) β) Νόμοι και Ιεροί Κανόνες γ) Ακρίβεια και Οικονομία στη ζωή της Εκκλησίας δ) Οι αρχές του προσώπου και των ιστορικών συνθηκών 4. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ α) Αρχές Εκκλησιαστικής Πολιτικής και Διπλωματίας έναντι της Πολιτικής Εξουσίας β) Αρχές Εκκλησιαστικής Πολιτικής και Διπλωματίας έναντι του Διορθοδόξου Συστήματος Διοικήσεως γ) Εκκλησιαστική Δημοσιογραφία και Ρεπορτάζ Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ 1. ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΗΘΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ α) Υπαρξιακές και βιοηθικές Εκκλησιαστικές θέσεις και προοπτικές β) Άνθρωπος και συνάνθρωπος 1) Θέση και προσανατολισμός της Εκκλησίας στον κόσμο 2) Χριστιανός και πλησίον 3) Εργασία και επάγγελμα 4) Γάμος και οικογενειακή ζωή 5) Εκκλησία και κρατική εξουσία 6) Πλούτος - φτώχεια 7) Ο πόλεμος 8) Ο όρκος γ) Νόημα και σεβασμός της ζωής (έναρξη και τέλος της) δ) Καύση νεκρών ε) Εκκλησία και δημογραφικό πρόβλημα στ) Ναρκωτικά 2. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ α) Από τη θεωρία στην πράξη β) Ποιμαντική των μυστηρίων της Εκκλησίας γ) Θεολογικές προεκτάσεις και ποιμαντικές εφαρμογές (νεότητα γήρας λόγιοι πεπαιδευμένοι αστοί - βιομηχανικοί εργάτες αγρότες εξαρτημένα άτομα μετανάστατες ομάδες ειδικών ικανοτήτων) δ) Εκκλησιαστική διοίκηση και ποιμαντική 3. ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ α) Βιβλική θεώρηση της Εξομολόγησης β) Η πνευματική πατρότητα. Ο Εξομολόγος ως εκφραστής της Αποστολικής διαδοχής γ) Η εκκλησιολογική διάσταση του μυστηρίου της Μετανοίας δ) Ο θεραπευτικός και παιδαγωγικός χαρακτήρας των επιτιμίων ε) Ο κίνδυνος του δικανισμού και του ηθικισμού στ) Υπακοή και ελευθερία ζ) Αρχές της Ορθόδοξης Συμβουλευτικής 19

20 η) Σχέσεις Εξομολογητικής και Ψυχολογίας θ) Το απόρρητο της Εξομολόγησης και η νομική του υπόσταση 4. ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (Ι) α) Θεότητα και κτίση β) Τριαδολογία γ) Χριστολογία δ) Εκκλησιολογία 5 ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ α) Η ιεραποστολή ως θεσμός της Εκκλησίας β) Προσόντα ιεραποστόλου γ) Κανονικές προϋποθέσεις ιεραποστολής δ) Εσωτερική και εξωτερική ιεραποστολή ε) Περιεχόμενο και αναγκαιότητα στ) Ιεραποστολή και σύγχρονος κόσμος 6. ΑΓΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ α) Καθιέρωση εορτών - εξέλιξη και διαμόρφωση β) Κινητές - Ακίνητες εορτές γ) Δεσποτικές - Θεομητορικές εορτές δ) Εορτές αγίων - οσίων - προφητών κλπ. ε) Φιλοκαλικά - Ασκητικά και Νηπτικά κείμενα στ) Είδη αγιολογικών έργων Ανθολόγια ζ) Μαρτύρια Νεομαρτυρολόγια η) Συναξάρια - Μηνολόγια Λειμωνάρια 7. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ α) Αποστολικοί Πατέρες Απολογητές β) Καππαδόκες (Μ. Βασίλειος - Γρηγόριος Θεολόγος Γρηγόριος Νύσσης) γ) Ιωάννης Χρυσόστομος δ) Μάξιμος Ομολογητής ε) Ιωάννης Δαμασκηνός στ) Νεώτεροι (Κοσμάς ο Αιτωλός - Νικόδημος Αγιορείτης - Άγιος Νεκτάριος, κ.λπ.) 1. ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Υ) α) Εισαγωγή στην αποθήκευση πληροφορίας β) Δομές δεδομένων γ) Σχεσιακές βάσεις δεδομένων δ) Πίνακες, ερωτήματα, φόρμες. Προσπέλαση δεδομένων ε) Σχεδιασμός μιας βάσης δεδομένων στ) Εισαγωγή και διασύνδεση δεδομένων ζ) Δημιουργία ερωτημάτων η) Η γλώσσα SQL θ) Δημιουργία βάσης δεδομένων για τα στοιχεία μιας ενορίας 2. ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ α) Λεξικό Νεομαρτύρων β) Νεομαρτυρολόγιο του Αγ. Νικοδήμου Αγιορείτου 20

21 γ) Νεομαρτυρολόγιο του Ιωάννου Καρυοφύλλη δ) Νέον Μαρτυρολόγιον (μαρτύρια των νεοφανών Μαρτύρων, των μαρτυρησάντων μετά την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως) ε) Λειμωνάρια (Ηπειρωτικό, Χιακό, Λεσβιακό, κ.λπ) 3. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ α) Εισαγωγή β) Ψυχολογία της Θρησκείας και θρησκευτικό βίωμα γ) Η σχέση της Ψυχολογίας της Θρησκείας με τους κλάδους της Θρησκειολογίας δ) Ψυχολογικοί παράγοντες του θρησκευτικού φαινομένου (καθολικότητα, πρωταρχική μορφή, ανασκόπηση ψυχολογικών παραγόντων) ε) Ψυχολογική ανάλυση του θρησκευτικού βιώματος στ) Ο φόβος και η αγάπη σε σχέση με την ενοχή και την ελευθερία 4. ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑΣ α) Το Δωδεκάορτο β) Δεσποτικές εικόνες του Εικονοστασίου γ) Λοιπή Εικονογραφία Η ΕΞΑΜΗΝΟ 1. Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ α) Σύγχρονη Ναοδομία Μνημεία β) Αισθητική του Ορθόδοξου Ναού γ) Αναγκαιότητα συμμετρίας χώρων δ) Σύγχρονη Ξυλογλυπτική Επίπλωση ε) Παλαιοχριστιανική Τέχνη (Ελληνιστική - Κατακομβών) στ) Τα ψηφιδωτά (Τέχνη - Καταγωγή - Αισθητική - Εντοίχια δαπέδου - Επιγραφές κλπ.) ζ) Ζωγραφική - Αγιογραφία (Κοσμική - Εκκλησιαστική - Προοπτικές) η) Η Εικόνα (η Τέχνη και η τεχνική της - Είδη) θ) Σχολές Βυζαντινής ζωγραφικής και αγιογραφίας ι) Εικονογραφικοί Κύκλοι ια) ιβ) Η επίδραση της Βυζαντινής Τέχνης στη Δύση και αντιστοίχως Άλλα είδη Εκκλησιαστικής Τέχνης (Γλυπτική - Ξυλογλυπτική - Μεταλλοτεχνία - Υφάσματα - Κεντήματα) 2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ, ΕΝΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚ- ΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ. Η ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟ- ΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Α. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ, ΕΝΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙ- ΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ α) Η Μητρόπολη ως κέντρο Διοίκησης β) Η Ενορία ως κοινωνική μονάδα στο σύγχρονο κόσμο γ) Ενοριακή Νομοθεσία (Καταστατικός χάρτης - Κανονισμός οκτώ Ιεράς Συνόδου Εκκλησίας Ελλάδος) δ) Ιδρύματα και προοπτικές 21

22 ε) Μέθοδοι διοικήσεως στ) Οργανωτικά πρότυπα Β. Η ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ α) Η Εκκλησία ως Εθναρχία Οθωμανοκρατία β) Η Εκκλησία στον απελευθερωτικό αγώνα του 1821 γ) Η Εκκλησία στους αγώνες του Έθνους (Μακεδονικός αγώνας, Μικρασιατική Καταστροφή, Εθνική Αντίσταση και κατά του Ολοκληρωτισμού) δ) Εκκλησία και κοινωνική προσφορά 3. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑ α) Κανόνες Εκκλησιαστικής Εθιμοτυπίας (Κώδικας Εκκλησιαστικής Εθιμοτυπίας) β) Προσαγορεύσεις κληρικών και εκπροσώπων επισήμων αρχών γ) Τύποι εκκλησιαστικών κειμένων Επιστολογραφία 4. ΒΙΟΗΘΙΚΗ α) Αρχές και περιεχόμενο της Βιοηθικής β) Εκκλησία και Βιοηθική (σύγχρονη εκκλησιαστική εμπειρία) γ) Βιοηθικά προβλήματα και Ορθόδοξη Θεολογία δ) Γενετική Τεχνολογία (σύγχρονες γενετικές μέθοδοι) ε) Ηθικά διλήματα στην αρχή και στο τέλος της ζωής (Εξωσωματική γονιμοποίηση Αμβλώσεις Ευγονική Οικογενειακός προγραμματισμός Προγεννητικός έλεγχος Ευθανασία) στ) Κλωνοποίηση ζ) Μεταμοσχεύσεις Δωρεά οργάνων 5. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΜΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ α) Υμνολογικά Κείμενα 1) Ακάθιστος Ύμνος 2) Μέγας Κανών 3) Ύμνοι Μεγάλης Εβδομάδος 4) Ύμνοι του Πάσχα 5) Ύμνοι των Χριστουγέννων (Κανόνας) 6) Ύμνοι των Θεοφανείων (Κανόνας) 7) Ύμνοι της Πεντηκοστής (Κανόνας) β) Ευχές Θείας Λειτουργίας 1) Ιωάννου Χρυσοστόμου 2) Μεγάλου Βασιλείου 3) Προηγιασμένων 4) Γρηγορίου Θεολόγου 5) Ιακώβου Αδελφοθέου 6. ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (ΙΙ) α) Μυστηριολογία β) Ανθρωπολογία γ) Σωτηριολογία δ) Εσχατολογία 7. Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ α) Η συμβολή της Εκκλησίας στη διαμόρφωση της οικολογικής συνείδησης β) Θεολογία και κτίση 22

23 γ) Άνθρωπος και περιβάλλον δ) Άγιοι και περιβάλλον ε) Σύγχρονα οικολογικά προβλήματα και η εκκλησιολογική και θεολογική αντιμετώπισή τους επί τη βάσει Αγιολογικών και Πατερικών Κειμένων 1. Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙ Η ΕΝΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ (Υ) α) Επισκοπή Ενορία - Μονή β) Οι απαρχές της Ενορίας γ) Ενορία και Κοινότητα στην Οθωμανική αυτοκρατορία δ) Η Ενορία στους νεώτερους χρόνους ε) Ενορία και χριστιανικές αδελφότητες 2. ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ α) Η Εκκλησία και ο διαχρονικός πολιτιστικός ρόλος της β) Η συμβολή του μοναχισμού, της τέχνης και της εκπαίδευσης στην πνευματική και πολιτισμική επίδραση της Εκκλησίας στον κόσμο γ) Ο ρόλος της Ορθόδοξης Εκκλησίας κατά την περίοδο του Μεσαίωνα δ) Ο ρόλος της Εκκλησίας στην Ενωμένη Ευρώπη ε) Ο ρόλος της Εκκλησίας στη σύγχρονη ζωή στ) Αμφίπλευρες επιρροές και επιδράσεις Ορθόδοξης Πνευματικότητας και Πολιτισμού 3. ΘΕΟΤΟΚΟΛΟΓΙΑ α) Το πρόσωπο της Θεοτόκου Αιρέσεις β) Η συμβολή της Θεοτόκου στο μυστήριο της Θείας Ενανθρωπήσεως γ) Θεοτόκος και Απόκρυφη γραμματεία δ) Η θέση της Θεοτόκου στην Εκκλησία και στις λοιπές Χριστιανικές Ομολογίες 4. ΦΙΛΟΚΑΛΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΗΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ α) Περί αγάπης β) Περί ασκήσεως, πνευματικού αγώνα, προσευχής, νήψεως και αρετής γ) Περί διακρίσεως, παθών και λογισμών δ) Περί θεολογίας, κ.λπ. 23

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Ν. Πλαστήρα 65, Τ.Κ. 54250, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, Τηλ. +302310301784, Fax.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 1925 Ιδρύεται το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. 1942 Αρχίζει

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα. 1 Υ101 1.Εισαγωγή και Κριτική του κειμένου της Κ.Δ. (101Υ) Ο βαθμός μεταφέρεται αυτούσιος 103Υ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

Μάθημα. 1 Υ101 1.Εισαγωγή και Κριτική του κειμένου της Κ.Δ. (101Υ) Ο βαθμός μεταφέρεται αυτούσιος 103Υ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ένταξη φοιτητών στο νέο πρόγραμμα σπουδών. Όσοι φοιτητές έχουν εισαχθεί από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 και πριν και δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους μέχρι τον Σεπτέμβριο 2016, θα ενταχθούν στο

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικά Εξ. Διδ. Μον. Πιστ.Μον. Διδάσκων. 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης

Υποχρεωτικά Εξ. Διδ. Μον. Πιστ.Μον. Διδάσκων. 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης 1 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014 2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης 31Υ007 Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη & 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΘΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΞΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΙΟΔΟ ΣΠΤΜΒΡΙΟ 1 25 ΣΠΤΜΒΡΙΟ 2015 ΠΑΝΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΟΛΟΓΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.: 1582 Ημερομηνία: 30/06/2015 Ημερομηνία Μάθημα Διδάσκων Ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής Εξάμηνο Β Ακαδ. Έτος 201..-1

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής Εξάμηνο Β Ακαδ. Έτος 201..-1 Εξάμηνο Β Ακαδ. Έτος 20..- Θεωρία και Πράξη Βυζαντινής Μουσικής(άσκηση στο σύντομο Αναστασιματάριο του Ιωάννου) 2 Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Μουσική(ασκήσεις σολφέζ) 3 Υμνολογία(φιλολογική και θεολογική ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΘΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΞΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΑΡΙΟ-ΦΒΡΟΑΡΙΟ 19 ΙΑΝΟΑΡΙΟ-13 ΦΒΡΟΑΡΙΟ 2015 2η ΟΡΘΗ ΠΑΝΑΛΗΨΗ ΗΜΡ.ΚΔΟΣΗΣ 20/01/2015 (Σύμφωνα με το Προγράμμα Σπουδών του Τμήματος Θεολογίας για το

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α. ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΗΜΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΡΔΙΑ ΑΙΘΟΤΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΗΜΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΡΔΙΑ ΑΙΘΟΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Εξομοίωσης 2/6/2014 Δευτέρα Αγιολογία - Κρητική Αγιολογία Α 3/6/2014 Σρίτη 4/6/2014 Σετάρτη Βιοηθική Α 5/6/2014 Πέμπτη Οικουμενικό Πατριαρχείο: Ιστορία, Κοινωνία, Πολιτισμός /Άγιοι & Όσιοι..(Ε)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΑΛ.ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΠΑΣΣΑΚΟΣ ΕΠΙΛ.+ΕΞ00,ΕΞ01 09:00-10:00 >> >> >> >> ΕΙΣΑΓ. ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΠΑΣΣΑΚΟΣ ΥΠΟΧΡ.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΑΛ.ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΠΑΣΣΑΚΟΣ ΕΠΙΛ.+ΕΞ00,ΕΞ01 09:00-10:00 >> >> >> >> ΕΙΣΑΓ. ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΠΑΣΣΑΚΟΣ ΥΠΟΧΡ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ A ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012-2013 ΙΣΤΟΡΙΑ της ΑΡΧ. ΕΛΛΗΝ. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΛΟΓ.+ΕΞ00,ΕΞ01 ΕΙΣΑΓ. ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΠΑΣΣΑΚΟΣ ΥΠΟΧΡ. ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων Π.Μ.Σ. Πρώτου Κύκλου. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α Εξάμηνο ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ Διδάσκων: Χ. Καραγιάννης, Λέκτωρ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία των μαθημάτων του χειμερινού εξάμηνου. του ακαδημαϊκού έτους 2015-16,

Η διδασκαλία των μαθημάτων του χειμερινού εξάμηνου. του ακαδημαϊκού έτους 2015-16, ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ. 184 Ημερομηνία: 28/9/2015 Ε.Κ.Π.Α. /ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ Η διδασκαλία των μαθημάτων του χειμερινού εξάμηνου του ακαδημαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Σεπτέμβριος 2015 Α ΤΑΞΗ (Δίωρο πρώτο τετράμηνο) 1.(ΔΕ 2) Το νόημα και η εξέλιξη της χριστιανικής λατρείας. (ΔΕ 3) Ο Χριστός εγκαινιάζει την αληθινή λατρεία. (ΔΕ 4) Με τη λατρεία εκφράζουμε

Διαβάστε περισσότερα

105 Κοινωνικής Θεολογίας Αθήνας

105 Κοινωνικής Θεολογίας Αθήνας 105 Κοινωνικής Θεολογίας Αθήνας Σκοπός Το τμήμα προσφέρει διδακτικό και ερευνητικό έργο σε όλους τους τομείς της επιστήμης της Θεολογίας (ερμηνευτικές, ιστορικές, συστηματικές, πρακτικές - Θεολογικές σπουδές).

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ Αριστοτέλειο, Ερμού 61 ), Γραμματολογία τ.α, ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΛΟΓΙΑΣ Αριστοτέλειο,

Διαβάστε περισσότερα

10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ 10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ Συντονιστής: Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Συμεών Βολιώτης, Θεολόγος Νομικός, Εφημέριος Ι.Ν. Αγ. Φανουρίου Ιλίου 11. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ Σ Συντονιστής:

Διαβάστε περισσότερα

Θεσ/νικη, 14/10/2015 Αριθμός Πρωτ. 388. Προς

Θεσ/νικη, 14/10/2015 Αριθμός Πρωτ. 388. Προς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1 Ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1990 και άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1991-1992. Δέχεται κατ' έτος 200 περίπου φοιτητές. Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι:

Διαβάστε περισσότερα

103 Θεολογίας Θεσσαλονίκης

103 Θεολογίας Θεσσαλονίκης 103 Θεολογίας Θεσσαλονίκης Σκοπός Η Θεολογία, ως βασική λειτουργία της συνειδήσεως της Εκκλησίας, αναφέρεται άμεσα στο περιεχόμενο της αλήθειας της πίστεως και είναι έλλογος καρπός της σπουδής και μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο - Ε Ρ Γ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965 και διαμένει στη Θεσσαλονίκη. Είναι έγγαμος με ένα παιδί. ΣΠOYΔEΣ AKAΔHMAΪKOI TITΛOI

Β Ι Ο - Ε Ρ Γ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965 και διαμένει στη Θεσσαλονίκη. Είναι έγγαμος με ένα παιδί. ΣΠOYΔEΣ AKAΔHMAΪKOI TITΛOI APIΣTOTEΛEIO ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛONIKHΣ ΘEOΛOΓIKH ΣXOΛH TMHMA ΠOIMANTIKHΣ KAI KOINΩNIKHΣ ΘEOΛOΓIAΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΑΙΟ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΖΩΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗ / ΙΣΤΟΡΙΚΟ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η φιλοσοφία. Έννοια και περιεχόμενο 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Η εξέλιξη της φιλοσοφίας και η οντολογία Ι. Εισαγωγή... 25 ΙΙ. Η προσωκρατική φιλοσοφία...

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Τμήμα Θεολογίας και Πολιτισμού Μεταπτυχιακό στη Θεολογία (MA)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Τμήμα Θεολογίας και Πολιτισμού Μεταπτυχιακό στη Θεολογία (MA) Master s Degree www.unic.ac.cy Τμήμα Θεολογίας και Πολιτισμού Μεταπτυχιακό στη Θεολογία (MA) Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει, από τον Σεπτέμβριο του 2015, ολοκληρωμένες Σπουδές Θεολογίας στην Κύπρο

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων

Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων Ενότητα 1.2: Ειδική εισαγωγή - Τα συνοπτικά Ευαγγέλια ΙΙ Σωτήριος Δεσπότης Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Τα συνοπτικά Ευαγγέλια ΙΙ (Λουκάς - Πράξεις) 1 Ευαγγέλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ Π.Μ.Σ. «ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ Π.Μ.Σ. «ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Κτίριο Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημιούπολη 15784, Τηλ. 210-727-5712, 5742, 5746 Ιστοσελίδα: www.soctheol.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΥΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΠΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΦΟΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΤΡΟΥΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΠΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΦΟΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΟΥΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΟΠΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ ΝΙΦΟΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Η ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ Είναι η τέχνη της απεικόνισης ιερών προσώπων ή θρησκευτικών σκηνών Είναι η ζωγραφική παράσταση θρησκευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 3 o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Σ.Χ. ΕΤΟΣ 2011-2012 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΜΑΣ» ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Εργασία της μαθήτριας:

Διαβάστε περισσότερα

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος ΤΑΞΗ Δ ΜΑΘΗΜΑ : ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Κύριλλος και Μεθόδιος : Ιεραπόστολοι στους σλαβικούς λαούς. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 1. Να αντιληφθούν οι μαθητές ότι μέσα από την ιεραποστολή του Κυρίλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ Οι ερωτήσεις προέρχονται από την τράπεζα των χιλιάδων θεμάτων του γνωστικού αντικειμένου των θεολόγων που επιμελήθηκε η εξειδικευμένη ομάδα εισηγητών των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Χριστιανική Γραμματεία Ι Χριστιανική Γραμματεία Ι Ενότητα 1-A3-4: Εκκλησιαστικές διατάξεις και ποίηση Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ

Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ Ενότητα 2-Δ Α1-2: Υστεροβυζαντινοί θεολόγοι Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

120 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής Θεσσαλονίκης

120 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής Θεσσαλονίκης 120 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής Θεσσαλονίκης Σκοπός Σκοπός αυτού του Τμήματος είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να καλύπτουν τις ανάγκες της εκπαίδευσης σε προσωπικό για την διδασκαλία των μαθημάτων της

Διαβάστε περισσότερα

2010-2011 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΟΥ

2010-2011 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΟΥ A ΤΑΞΗ Σεπτέμβριος 2010 Γ ΤΑΞΗ 1. Γνωριμία Παρουσίαση ύλης Εισαγωγή στη Θεία Λειτουργία (σελ. 24-34) 2. Κληρικοί Ιερά άμφια Ιερά λειτουργικά σκεύη (σελ. 35 53) 3. Προετοιμασία για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Ν. Πλαστήρα 65, Τ.Κ. 54250, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 3. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 3. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 3. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Η μουσική των αγγέλων)

(Η μουσική των αγγέλων) ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ (Η μουσική των αγγέλων) Λίγα λόγια για το ύφος των ήχων... Η αρχαία ονομασία είναι ο ήχος από τον οποίο προήλθε ο αντίστοιχος βυζαντινός -Ηχος α (Δώριος)...Σεμνός,αξιωματικός,μεγαλοπρεπής,σοβαρός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ. Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογοςιστορικός

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ. Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογοςιστορικός ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ 1 ΒΥΖΑΝΤΙΟ Η ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΕΡΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ 2 ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ Συνομωσίες, ίντριγκες και μηχανορραφίες. Θρησκευτικός φανατισμός Δεισιδαιμονία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΠΨ (ισχύει για τους εισαχθέντες φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΠΨ (ισχύει για τους εισαχθέντες φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΠΨ (ισχύει για τους εισαχθέντες φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011) A. Διάρθρωση Προγράμματος Μαθματα Φιλοσοφίας: 7 ( υποχρεωτικά + 2 επιλεγόμενα) Μαθματα Παιδαγωγικς: 8 ( υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας ΘΕΜΑ: "Εκκλησιασμός και πρωινή προσευχή μαθητών" ΣΧΕΤ.: α) ΥΠΕΠΘ, Φ. 200.21/16/136240.26.11.1977 β) ΥΠΕΠΘ, Γ/6251/22-10-1979 γ) ΥΠΕΠΘ, Γ/2875/30-4-1981 δ) Π.Δ. 201/98 Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987)

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Διάγραμμα Περιεχομένων ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Εισαγωγικά...23 Ι. Θρησκευτική Ελευθερία...25 Α. Γενικά...25 Β. Ελευθερία της θρησκευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς) Από τον 2ο αιώνα και εξής η λέξη ευαγγέλιο δηλώνει: τα βιβλία εκείνα της Καινής Διαθήκης που περιέχουν και αφηγούνται το γεγονός της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Κατηγορία ECTS Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη Υποχρεωτικό 6 Ελληνική Γλώσσα Υποχρεωτικό 6 Η Ιστορία και η Διδακτικής της Υποχρεωτικό 6

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων 1. Ποια είναι τα βιβλία της Καινής Διαθήκης 1. Ιστορικά Ευαγγέλια 1. κατά Ματθαίον 2. κατά Μάρκον 3. κατά Λουκάν 4. κατά Ιωάννην 5.Πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Καθορισμός της εξεταστέας ύλης των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α τάξης Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-2014

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Καθορισμός της εξεταστέας ύλης των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α τάξης Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

Εκτός από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία που γνωρίσαμε στην προηγούμενη ενότητα, υπάρχει μία ακόμα μεγάλη ομάδα Χριστιανών: οι Προτεστάντες.

Εκτός από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία που γνωρίσαμε στην προηγούμενη ενότητα, υπάρχει μία ακόμα μεγάλη ομάδα Χριστιανών: οι Προτεστάντες. Οι Προτεστάντες στην εποχή μας ΑΦΟΡΜΗΣΗ Εκτός από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία που γνωρίσαμε στην προηγούμενη ενότητα, υπάρχει μία ακόμα μεγάλη ομάδα Χριστιανών: οι Προτεστάντες. Θα μάθουμε τις βασικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ.

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Οι κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου και η πολιτική ενοποίηση του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων, που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή παιδιών προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2014. Together ΔΙΑΛΟΓΟΥ

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2014. Together ΔΙΑΛΟΓΟΥ Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2014 ΚΕΝΤΡΟ διαχριστιανικου διαθρησκειακου διαπολιτισμικου ΔΙΑΛΟΓΟΥ Together ορθοδοξη προσεγγιση της οικουμενικης κινησης ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟ TOGETHER Βασ. Ηρακλειου 14, 8 ος

Διαβάστε περισσότερα

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, σκοπό έχουν την ανάδειξη επιστημόνων που θα καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ο όρος διαθήκη Οι Εβδομήντα μεταφράζουν την εβραϊκή λέξη berith στα ελληνικά διαθήκη Απαντάται στις εκφράσεις παλαιά διαθήκη και καινή διαθήκη. Σημαίνει συμφωνία (γάμου), που συντελέσθηκε ανάμεσα στο Θεό

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 15-9-05 Αριθ. Πρωτ.: 92987/Γ7 Βαθ. Προτερ.

Αθήνα 15-9-05 Αριθ. Πρωτ.: 92987/Γ7 Βαθ. Προτερ. Nα διατηρηθεί μέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθήματος. Είδος. Έτος. ΜΣ 06 Λιάβας Εισαγωγή στην Ελληνική Δημοτική Μουσική Υ 1 χειμ. εξ. Ελληνική παραδοσιακή μουσική ΥΚ

Μαθήματος. Είδος. Έτος. ΜΣ 06 Λιάβας Εισαγωγή στην Ελληνική Δημοτική Μουσική Υ 1 χειμ. εξ. Ελληνική παραδοσιακή μουσική ΥΚ Τίτλος στο παλαιό Τίτλος Υποχρεωτικά ΜΣ 06 Λιάβας Εισαγωγή στην Ελληνική Δημοτική Μουσική Υ 1 χειμ. εξ. Ελληνική παραδοσιακή μουσική ΥΚ ΜΣ 03 Μπαλαγεώργος Εισαγωγή στη Βυζαντινή Μουσικολογία Υ 1 χειμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Συγγραφείς 1. Δημήτριος Λ. Δρίτσας, Δρ Θεολογίας, Σχολικός Σύμβουλος 2. Δημήτριος Ν. Μόσχος, Δρ Θεολογίας, Καθηγητής Λυκείου Αναβύσσου 3. Στυλιανός Λ. Παπαλεξανδρόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ----- ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: ΤΜΗΜΑ Ανδρέα Παπανδρέου Α 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Χριστιανική Γραμματεία Ι Χριστιανική Γραμματεία Ι Ενότητα 1-B A1-2: Περίοδος Δογματικής Ανασυγκρότησης (313-451) Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 1. Τι ήταν και γιατί γράφτηκαν οι επιστολές του αποστόλου Παύλου; Ήταν γράμματα που έστελνε ο απόστολος στις χριστιανικές κοινότητες που είχε ιδρύσει.

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Συνέδριο Κανόνες της Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις

Διεθνές Συνέδριο Κανόνες της Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις Διεθνές Συνέδριο Κανόνες της Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλος, 8-11 Μαΐου 2014 Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλία (Μελισσάτικα) ΠΕΜΠΤΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2014 17:30-18:00 Εγγραφή-Παραλαβή

Διαβάστε περισσότερα

Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Παύλος. 1 Ο πολιτισμός ευαθείον του ανθρώπου, η φαντασία της προόδου και ο φετιχισμός της τεχνικής

Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Παύλος. 1 Ο πολιτισμός ευαθείον του ανθρώπου, η φαντασία της προόδου και ο φετιχισμός της τεχνικής ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Για τους ΦΟΙΤΗΤΕΣ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Παύλος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2011-2012 Κομοτηνή Νοέμβριος 2013 1 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του,

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Παρασκευή, 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Θρησκευτικών Μελετών του Μίνσκ συνάντηση ανάμεσα στο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο και 10 εκπροσώπων Ορθοδόξων Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία

Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία Μάθημα Δεύτερο από την σειρά Οικοδομώντας μία Συστηματική Θεολογία Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει: το

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

1. Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Παιδαγωγική-Κατηχητική

1. Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Παιδαγωγική-Κατηχητική KOΓΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Όνομα πατέρα: Βασίλειος Ημερομηνία γέννησης 1948 Δ/νση κατοικίας Κεραμοπούλου 11 Ταχ. Κώδ.: 546 22 Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων

Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων : Η τρίτη περίοδος της εκκλησιαστικής υμνογραφίας (Η - ΙΑ αι.) Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας 2. Η τρίτη περίοδος της εκκλησιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (του προγράμματος εκκλησιαστικής κατάρτισης του Ν.

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (του προγράμματος εκκλησιαστικής κατάρτισης του Ν. ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (του προγράμματος εκκλησιαστικής κατάρτισης του Ν.3432/2006) Αθήνα, Ιούλιος 2006 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.1. Ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ.

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Διαπιστώσεις Α. Δεν εντοπίζονται άμεσοι φιλολογικοί δεσμοί με τους

Διαβάστε περισσότερα

Λαλιώτη Πολιτισμική και μουσική ανθρωπολογία Ι ΥΚ-2 1 ΜΜ 78 ΧΕ

Λαλιώτη Πολιτισμική και μουσική ανθρωπολογία Ι ΥΚ-2 1 ΜΜ 78 ΧΕ Υποχρεωτικά Κορμού ιδάσκων Μάθημα Είδος Νέο Έτο Κωδ (νπ) Χειμερινό Μαλιάρας Συνοπτική Ιστορία της ευρωπαϊκής μουσικής ΙΙ ΥΚ-1 1 ΜΜ 95 ΕΕ Μαλιάρας Ιστορία της Νεοελληνικής έντεχνης μουσικής ΥΚ-1 3 ΜΣ 39

Διαβάστε περισσότερα

Εμμανουήλ Βαρβούνης, 5 Καθηγητής 3. Θεωρία και Μεθοδολογία. Αντώνιος Μπαρτσιώκας, τη Φυσική Ανθρωπολογία* Γεώργιος Αγελαρίδης, ΕΕΔΙΠ.

Εμμανουήλ Βαρβούνης, 5 Καθηγητής 3. Θεωρία και Μεθοδολογία. Αντώνιος Μπαρτσιώκας, τη Φυσική Ανθρωπολογία* Γεώργιος Αγελαρίδης, ΕΕΔΙΠ. Συνοπτικός κατάλογος διδασκόμενων μαθημάτων ακαδημαϊκού έτους 2013 2014 Α. Υποχρεωτικά μαθήματα (Υ) Α εξάμηνο (χειμερινό εξάμηνο 2013 2014) Α/Α Αριθμός Διδάσκων πιστωτικών μονάδων / 1. Εισαγωγή στην Αρχαία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς 1) Πού έγινε η Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος; Α. Κωνσταντινούπολη Β. Έφεσο Γ. Νίκαια Δ. Χαλκηδόνα 2) Ποιος Πατριάρχης Αλεξανδρείας καθαιρέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Σεπτέμβριος 2015 1. Γνωριμία Σύντομη Παρουσίαση ύλης (ΔΕ 1) Γιατί μελετούμε την Αγία Γραφή; 2. (ΔΕ 2) Η Παλαιά Διαθήκη: μια ολόκληρη βιβλιοθήκη! 3. (ΔΕ 3) Οι συγγραφείς της Παλαιάς

Διαβάστε περισσότερα

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή)

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) 186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) Σκοπός Το Τμήμα σύμφωνα με το ιδρυτικό του διάταγμα, έχει ως κύρια αποστολή «την καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση, με τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054

ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 867 886 912 913

Διαβάστε περισσότερα

138 Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Κρήτης (Ρέθυμνο)

138 Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Κρήτης (Ρέθυμνο) 138 Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Κρήτης (Ρέθυμνο) Σκοπός Το Τμήμα έχει σκοπό την ανάδειξη επιστημόνων ικανών να καλύψουν τις ανάγκες της εκπαίδευσης σε μαθήματα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας... 27 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ε ΕΞ. π. Βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ε ΕΞ. π. Βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ε ΕΞ. π. Βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ. Μεθοδολογία της ποιμαντικής Η προβληματική του θέματος. Πολλαπλή μέθοδος στην εκκλησιαστική παράδοση. Δημιουργία νέων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ Πρόκειται για ένα «όραμα ζωής του Σεβ. Μητροπολίτου μας για τη νεολαία». Η πρωτοβουλία, αλλά και οι δαπάνες για την ανέγερση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσμάς ο Αιτωλός και η εποχή του, Αθήνα 1972 Ιωάννης Μενούνος, Κοσμά Αιτωλού Διδαχές, Αθήνα 1979 Αρτ. Ξανθοπούλου-Κυριακού, Ο

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτης Ιστοσελίδας. Υπηρεσίες Συνδέσεις Εγκύκλιοι Έντυπα Downloads

Χάρτης Ιστοσελίδας. Υπηρεσίες Συνδέσεις Εγκύκλιοι Έντυπα Downloads Το Υπουργείο Το Eκπαιδευτικό Σύστημα Πρόσβαση στη Γνώση Θρησκεύματα Μηχανή Αvαζήτησης Επικοινωνία Συχνές Ερωτήσεις Χάρτης Ιστοσελίδας Προκηρύξεις/ Νέα Διαγωνισμοί Συνέδρια/ Ημερίδες Εποπτευόμενοι Φορείς

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. 1) Πατρολογία 2) Αιρέσεις 3) Οικουμενικές Σύνοδοι 4) Χριστιανική Τέχνη 5) Ρωμαιοκαθολικισμός-Προτεσταντισμός

Β. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. 1) Πατρολογία 2) Αιρέσεις 3) Οικουμενικές Σύνοδοι 4) Χριστιανική Τέχνη 5) Ρωμαιοκαθολικισμός-Προτεσταντισμός ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Β. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 1) Πατρολογία 2)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΜΜΥ ΙΑΚΑ ΠΤΠΕ ΠΤΔΕ ΠΤΕΑ

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΜΜΥ ΙΑΚΑ ΠΤΠΕ ΠΤΔΕ ΠΤΕΑ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΜΜΥ 1 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τελευταία ενημέρωση: 7/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

«Θεολογικές Σπουδές και Οικουμένη Με ειδική αναφορά στη συμμετοχή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στους διαχριστιανικούς διαλόγους και το μέλλον τους»

«Θεολογικές Σπουδές και Οικουμένη Με ειδική αναφορά στη συμμετοχή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στους διαχριστιανικούς διαλόγους και το μέλλον τους» Θεολογίας, Θεολογική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών. Μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής ήταν οι καθηγητές του Τμ. Θεολογίας ΕΚΠΑ Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος και Κ. Δεληκωσταντής, καθώς και η Β. Σταθοκώστα,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΛΥΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ

Η ΠΟΛΥΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ Η ΠΟΛΥΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ Το Διαδίκτυο αποτελεί σήμερα εικόνα του πραγματικού κόσμου. Κάθε σκέψη, δράση και δραστηριότητα του ανθρώπου έχει μεταφερθεί και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Στο Τµήµα Ποιµαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία ΙI

Χριστιανική Γραμματεία ΙI Χριστιανική Γραμματεία ΙI Ενότητα 1: Εικονομαχία (727-843) Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 09-01-14 ΕΩΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 09-01-14 ΕΩΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 09-01-14 ΕΩΣ 20-01- 14 ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Η ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ. Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ. Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας

Διαβάστε περισσότερα

2 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

2 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα:Ο πλούτος της εκκλησιαστικής ποίησης. Υμνογραφία. (κεφ.30) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Ἱστορίης Ἐπίσκεψις Μάθημα: Βυζαντινή Ιστορία ιδάσκουσα: Ειρήνη Χρήστου Ειρήνη Χρήστου Βυζαντινή Ιστορία Ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013.

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013. Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Διοργανωτές: «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013 ΣΑΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα