ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/01-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης / ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε.. Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ /51/ πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Σπυρίδωνος Σπύρου, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Αιμιλία Μόσχου Αντιπρόεδρος 2. Δημήτριος Καρύδης Τακτικό Μέλος 3. Τζόγια Γρουζή Τακτικό Μέλος 4. Αμαλία Δήμητρα Μακρή που αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Δημοσθένη Σκληρό που αν και ειδοποιήθηκε νόμιμα απουσίαζε από τη συνεδρίαση 5. Ιωάννης Κορφιάτης Τακτικό Μέλος 6. Δημήτριος Πουλιέζος Τακτικό Μέλος Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σπύρου απουσίαζε, ως εκ τούτου προεδρεύει στη συνεδρίαση η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αιμιλία Μόσχου. Στη συνεδρίαση παρέστη ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. κ. Διονύσιος Μυλωνάς. Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ /4877/ Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη. Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Προεδρεύουσα Επιτροπής, κ. Αιμιλία Μόσχου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ της Οικονομικής Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης: Θέμα 4ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε.. 1

2 Η Προεδρεύουσα της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν αναπτύσσει το 4ο θέμα και καταθέτει εισήγηση της Διευθύντριας Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε., κ. Αγγελικής Μαργαρίτη και εισηγήσεις της αναπληρώτριας Διευθύντριας Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε., κ. Φωτεινή Θεοδόση, οι οποίες έχουν ως εξής: Α) ΕΙΣΗΓΗΣΗ Έχοντας υπόψη: 1. Το αρθρ.176 Ν.3852/2010 «Σχέδιο Καλλικράτης», περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής 2. Το Ν. 2286/1995 «Περί προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων» 3. Το Π.Δ. 118/2007 «Κώδικας Προμηθειών Δημοσίου» 4. Τον Ν. 4071/ Τον εγκριθέντα της Π.Ι.Ν. 6.Tην υπ άριθμ 74-8/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΙΝ,με την οποία ενεκρίθη το Πρόγραμμα Προμηθειών της Περιφερειακής Ενότητας για το έτος Την ανάγκη προμήθειας διαφόρων ειδών και εκτέλεσης εργασιών για τις ανάγκες της Π.Ε.. ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση των παρακάτω δαπανών για τις οποίες βεβαιώνεται ότι της Π.Ε.Ζ. και την διάθεση των σχετικών πιστώσεων , ,25 τηλεομοιοτυπίας (FAX) Laser CANON L150 για τις υπηρεσιακές ανάγκες της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ αδιάλειπτης προστασίας ρεύματος (UPS accupower 800 VA) για τις υπηρεσιακές ανάγκες της Δ/νσης Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών,Τμήμα Προσωπικού ΠΕ. Ν&Γ ΘΕΟΔΩΡΙΤΣΗΣ ΟΕ Ν&Γ ΘΕΟΔΩΡΙΤΣΗΣ ΟΕ 2

3 , , , ,00 πέντε (5) οπτικών ποντικιών GIGABYTE M 5050 για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές της Δ/νσης Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών ΠΕ. ενός εκτυπωτή LASER LEXMARK MS310DN για τις υπηρεσιακές ανάγκες υπηρεσιακές ανάγκες Δ/νσης Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών,Τμήμα Πληροφορικής ΠΕ τηλεομοιοτυπίας (FAX) LASER CANON L150 για τις υπηρεσιακές ανάγκες της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ, 2 δικτυακών εκτυπωτών LASER SAMSUNG SL-M 2825ND για τις υπηρεσιακές ανάγκες Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας , , ,00 Δαπάνη ετήσιας συνδρομής και μηνιαίας ενημέρωσης για 2 θέσεις εργασίας του προγράμματος Διαχείρισης Δημοσίων Έργων για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ ενός φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του Τμήματος Αδειών Κυκλοφορίας της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της ΠΕ ραφιών ύψους 2.5 μέτρων που απαιτούνται από το Τμήματος Αδειών Κυκλοφορίας της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της ΠΕ για να SOFT WAY PRODUCTS Λ.Δ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ N&Γ ΘΕΟΔΩΡΙΤΣΗ ΟΕ ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΕΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε 3

4 καλυφθούν οι ανάγκες αρχειοθέτησης , , , ,00 ενός (1) πολυμηχανήματος laser- ( τηλεομοιοτυπίας - FAX,scanner κλπ) για τις υπηρεσιακές ανάγκες του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Δαπάνη αμοιβής αποξήλωσης,εγκατάστασης,συντήρησης και επισκευής 2 κλιματιστικών μηχανημάτων λόγω μεταστέγασης του Τμήματος Κτηνιατρικής της ΠΕ Δαπάνη προμήθειας ανταλλακτικών (1 εξωτερικού ανεμιστήρα,1 πυκνωτή, 1 εσωτερικού ανεμιστήρα και ψυκτικού υγρού) για την εγκατάσταση,συντήρηση και επισκευή 2 κλιματιστικών μηχανημάτων λόγω μεταστέγασης του Τμήματος Κτηνιατρικής της ΠΕ. Δαπάνη αχρεωστήτως καταβληθέντου ποσού λόγω μη χρήσης μέρους του ποσού των παραβόλων της Δ/νσης Μεταφορών για την μεταβίβαση αυτοκινήτου και προκειμένου να επιστραφεί η διαφορά στη δικαιούχο που πληρώθηκε εκ παραδρομής. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΡΕΖΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΡΕΖΙΑΣ ΑΘΗΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕΤΤΑ Μ.Ε.Π. H ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 4

5 Β) ΕΙΣΗΓΗΣΗ Έχοντας υπόψη: 1. Το αρθρ.176 Ν.3852/2010 «Σχέδιο Καλλικράτης», περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής 2. Το Ν. 2286/1995 «Περί προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων» 3. Το Π.Δ. 118/2007 «Κώδικας Προμηθειών Δημοσίου» 4. Τον Ν. 4071/ Τον εγκριθέντα της Π.Ι.Ν. 6. Την ανάγκη προμήθειας διαφόρων ειδών και εκτέλεσης εργασιών για τις ανάγκες της Π.Ε.. ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση των παρακάτω δαπανών για τις οποίες βεβαιώνεται ότι της Π.Ε.Ζ. και την διάθεση των σχετικών πιστώσεων , , ,00 Δαπάνη συμμετοχής της Π.Ε με το Πολιτιστικό Σωματείο GIOSTRA DI ZANTE στην Ρουμανία από 20 Έως 26 Αυγούστου 2014 έχοντας υπόψιν την απόφαση 88-14/2014 της επιτροπής Τουρισμού, Αθλητισμού και Πολιτισμού.Η συμμετοχή στην εκδήλωση προβάλει τον πολιτισμό του νησιού μας στις γείτονες χώρες και η δαπάνη περιλαμβάνει την μεταφορά στην Ρουμανία και 2 διανυκτερευσεις λόγω της μεγάλης χιλιομετρικής απόστασης Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ. Δαπάνη προμήθειας 2 δάφνινων στεφανιών για τον εορτασμό της Ημέρας Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας στις 15/9 και της Ημέρας των Εθνικών Ευεργετών στις 30/9 Δαπάνη αποζημίωσης ιατρών μελών Δευτεροβάθμιας Ιατρικής Επιτροπής της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών για το έτος 2014 KRITON TRAVEL ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΡΟΥΣΣΑ 5

6 Μ.Ε.Π. H ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ καα ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΕΟΔΟΣΗ Γ) ΕΙΣΗΓΗΣΗ Έχοντας υπόψη: 1. Το αρθρ.176 Ν.3852/2010 «Σχέδιο Καλλικράτης», περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής 2. Το Ν. 2286/1995 «Περί προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων» 3. Το Π.Δ. 118/2007 «Κώδικας Προμηθειών Δημοσίου» 4. Τον Ν. 4071/ Τον εγκριθέντα της Π.Ι.Ν. 6. Την ανάγκη προμήθειας διαφόρων ειδών και εκτέλεσης εργασιών για τις ανάγκες της Π.Ε.. ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση των παρακάτω δαπανών για τις οποίες βεβαιώνεται ότι υπάρχουν οι της Π.Ε.Ζ. και την διάθεση των σχετικών πιστώσεων Δαπάνη για την ανάθεση σύμβασης συντήρησης για το έτος 2014 των 4 ανελκυστήρων των κτιριακών εγκαταστασεων της Π.Ε ως εξής: ,00 1)Ανελκυστήρας μεταφοράς 10 ατόμων στο κτίριο του Διοικητηρίου. 2)Ανελκυστήρας μεταφοράς 8 ατόμων στο κτίριο του Μικρού Διοικητηρίου. 3)Ανελκυστήρας μεταφοράς 5 ατόμων στο κτίριο της Δ/νσης Ανάπτυξης, Αμπελόκηποι. 4)Ανελκυστήρας σκάλας με πλατφόρμα 250 kg στο κτίριο του Διοικητηρίου. Στην ανωτέρω τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ. Βεβαιώνεται ότι υπάρχουν οι 6

7 Δαπάνη παράθεσης δείπνου,στα πλαίσια της παγκόσμιας συνάντησης των αποδήμων απανταχού Ζακυνθίων στις 19 & ,00 Αυγούστου 2014 στο νησί μας αλλά και της ανάγκης για μεγαλύτερη και αμεσότερη επικοινωνία και σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των αποδήμων, στους συμμετέχοντες στη ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΞΕΝΟΣ PLAZA PALLAS Βεβαιώνεται ότι υπάρχουν οι συνάντηση, τα μέλη του συμβουλίου και των αντιπροσωπειών ,75 Δαπάνη προμήθειας 10 αναμνηστικών,τα οποία θα προσφερθούν στα μέλη του συμβουλίου και των αντιπροσωπειών των αποδήμων απανταχού Ζακυνθίων στις 19 & 20 Αυγούστου 2014 στο νησί μας. ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μ.Ε.Π. H ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ καα ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΕΟΔΟΣΗ Βεβαιώνεται ότι υπάρχουν οι Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τις ανωτέρω εισηγήσεις ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1) Εγκρίνει και διαθέτει την πίστωση των παρακάτω δαπανών για τις οποίες βεβαιώνεται ότι της Π.Ε. : 7

8 ,52 τηλεομοιοτυπίας (FAX) Laser CANON L150 για τις υπηρεσιακές ανάγκες της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Ν&Γ ΘΕΟΔΩΡΙΤΣΗΣ ΟΕ ,25 αδιάλειπτης προστασίας ρεύματος (UPS accupower 800 VA) για τις υπηρεσιακές ανάγκες της Δ/νσης Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών,Τμήμα Προσωπικού ΠΕ. Ν&Γ ΘΕΟΔΩΡΙΤΣΗΣ ΟΕ ,82 πέντε (5) οπτικών ποντικιών GIGABYTE M 5050 για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές της Δ/νσης Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών ΠΕ , , ,00 ενός εκτυπωτή LASER LEXMARK MS310DN για τις υπηρεσιακές ανάγκες υπηρεσιακές ανάγκες Δ/νσης Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών,Τμήμα Πληροφορικής ΠΕ τηλεομοιοτυπίας (FAX) LASER CANON L150 για τις υπηρεσιακές ανάγκες της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ, 2 δικτυακών εκτυπωτών LASER SAMSUNG SL-M 2825ND για τις υπηρεσιακές ανάγκες Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ,00 Δαπάνη ετήσιας συνδρομής και μηνιαίας ενημέρωσης για 2 θέσεις εργασίας του προγράμματος Διαχείρισης Δημοσίων Έργων για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ SOFT WAY PRODUCTS Λ.Δ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ,60 ενός φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του Τμήματος Αδειών Κυκλοφορίας της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της ΠΕ N&Γ ΘΕΟΔΩΡΙΤΣΗ ΟΕ 8

9 ,00 ραφιών ύψους 2.5 μέτρων που απαιτούνται από το Τμήματος Αδειών Κυκλοφορίας της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της ΠΕ για να καλυφθούν οι ανάγκες αρχειοθέτησης. ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΕΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε ,00 ενός (1) πολυμηχανήματος laser- ( τηλεομοιοτυπίας - FAX,scanner κλπ) για τις υπηρεσιακές ανάγκες του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη ,30 Δαπάνη αμοιβής αποξήλωσης,εγκατάστασης,συντήρησης και επισκευής 2 κλιματιστικών μηχανημάτων λόγω μεταστέγασης του Τμήματος Κτηνιατρικής της ΠΕ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΡΕΖΙΑΣ , ,00 Δαπάνη προμήθειας ανταλλακτικών (1 εξωτερικού ανεμιστήρα,1 πυκνωτή, 1 εσωτερικού ανεμιστήρα και ψυκτικού υγρού) για την εγκατάσταση,συντήρηση και επισκευή 2 κλιματιστικών μηχανημάτων λόγω μεταστέγασης του Τμήματος Κτηνιατρικής της ΠΕ. Δαπάνη αχρεωστήτως καταβληθέντου ποσού λόγω μη χρήσης μέρους του ποσού των παραβόλων της Δ/νσης Μεταφορών για την μεταβίβαση αυτοκινήτου και προκειμένου να επιστραφεί η διαφορά στη δικαιούχο που πληρώθηκε εκ παραδρομής. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΡΕΖΙΑΣ ΑΘΗΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕΤΤΑ 2) Εγκρίνει και διαθέτει την πίστωση των παρακάτω δαπανών για τις οποίες βεβαιώνεται ότι της Π.Ε. : ,00 Δαπάνη συμμετοχής της Π.Ε με το Πολιτιστικό Σωματείο GIOSTRA DI ZANTE στην Ρουμανία από 20 Έως 26 Αυγούστου 2014 έχοντας υπόψιν την απόφαση 88-14/2014 της επιτροπής Τουρισμού, Αθλητισμού και Πολιτισμού.Η συμμετοχή στην εκδήλωση προβάλει τον πολιτισμό του νησιού μας στις γείτονες χώρες και KRITON TRAVEL 9

10 , ,00 η δαπάνη περιλαμβάνει την μεταφορά στην Ρουμανία και 2 διανυκτερεύσεις λόγω της μεγάλης χιλιομετρικής απόστασης Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ. Δαπάνη προμήθειας 2 δάφνινων στεφανιών για τον εορτασμό της Ημέρας Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας στις 15/9 και της Ημέρας των Εθνικών Ευεργετών στις 30/9 Δαπάνη αποζημίωσης ιατρών μελών Δευτεροβάθμιας Ιατρικής Επιτροπής της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών για το έτος 2014 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΡΟΥΣΣΑ 3) Εγκρίνει και διαθέτει την πίστωση των παρακάτω δαπανών για τις οποίες βεβαιώνεται ότι της Π.Ε. : Δαπάνη για την ανάθεση σύμβασης συντήρησης για το έτος 2014 των 4 ανελκυστήρων των κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε ως εξής: ,00 1)Ανελκυστήρας μεταφοράς 10 ατόμων στο κτίριο του Διοικητηρίου. 2)Ανελκυστήρας μεταφοράς 8 ατόμων στο κτίριο του Μικρού Διοικητηρίου. 3)Ανελκυστήρας μεταφοράς 5 ατόμων στο κτίριο της Δ/νσης Ανάπτυξης, Αμπελόκηποι. 4)Ανελκυστήρας σκάλας με πλατφόρμα 250 kg στο κτίριο του Διοικητηρίου. Στην ανωτέρω τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ. 101

11 ,00 Δαπάνη παράθεσης δείπνου, στα πλαίσια της παγκόσμιας συνάντησης των αποδήμων απανταχού Ζακυνθίων στις 19 & 20 Αυγούστου 2014 στο νησί μας αλλά και της ανάγκης για μεγαλύτερη και αμεσότερη επικοινωνία και σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των αποδήμων, στους συμμετέχοντες στη συνάντηση, τα μέλη του συμβουλίου και των αντιπροσωπειών. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΞΕΝΟΣ PLAZA PALLAS ,75 Δαπάνη προμήθειας 10 αναμνηστικών,τα οποία θα προσφερθούν στα μέλη του συμβουλίου και των αντιπροσωπειών των αποδήμων απανταχού Ζακυνθίων στις 19 & 20 Αυγούστου 2014 στο νησί μας. ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Με την υποχρέωση να τηρηθεί η διαδικασία του Π.Δ. 113/2010, όσον αφορά τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης. H παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό / ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ Αιμιλία Μόσχου ΤΑ ΜΕΛΗ Δημήτριος Καρύδης Τζόγια Γρουζή Αμαλία Δήμητρα Μακρή Ιωάννης Κορφιάτης Δημήτριος Πουλιέζος Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ειρήνη Διαμάντη 11

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/23-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/23-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/23-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 284-10/23-04-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 103-04/19-02-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/10-08-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/10-08-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/10-08-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 511-20/10-08-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 13/21-04-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 13/21-04-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 13/21-04-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 237-13/21-04-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 24/15-10-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 24/15-10-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 24/15-10-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 703-24/15-10-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 171-10/17-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 355-12/30-05-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 38/29-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 38/29-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 38/29-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 888-38/29-12-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 32/29-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 32/29-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 32/29-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 796-32/29-11-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 01/12-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 01/12-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 01/12-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 20-01/12-01-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/18-05-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/18-05-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/18-05-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. Απόφασης 283-11/18-05-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 22/01-10-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 22/01-10-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 22/01-10-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 658-22/01-10-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 31/04-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 31/04-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/04-11- Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 736-31/04-11- ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 21ης/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 22 η Δεκεμβρίου 2012 στην Λευκάδα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 21ης/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 22 η Δεκεμβρίου 2012 στην Λευκάδα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 21ης/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 22 η Δεκεμβρίου 2012 στην Λευκάδα. Αριθ. απόφασης 267-21/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 03-06 - 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 112194 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 24ης /2013 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, στις 21 Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Σάββατο, στην Κέρκυρα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 24ης /2013 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, στις 21 Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Σάββατο, στην Κέρκυρα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 24ης /2013 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, στις 21 Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Σάββατο, στην Κέρκυρα. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /18-11-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 617/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /18-11-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 617/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /18-11-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 617/2011 ΘΕΜΑ: 9 ο Έγκριση πληρωµής πραγµατοποιηθέντων δαπανών /νσεων Εκπαίδευσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 9/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Πέμπτη 28 του μηνός Απριλίου 2011.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 9/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Πέμπτη 28 του μηνός Απριλίου 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 9/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Πέμπτη 28 του μηνός Απριλίου 2011. Αριθ. απόφασης 84-9/2011 επτανησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/25-01-2012 Αριθμός Απόφασης 17/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/25-01-2012 Αριθμός Απόφασης 17/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/25-01-2012 Αριθμός Απόφασης 17/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 25 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, συνήλθε σε συνεδρίαση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /13-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1055/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /13-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1055/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /13-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1055/2014 ΘΕΜΑ: 12 ο Έγκριση: 1.«Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης πρόχειρων διαγωνισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 10ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 21 η Απριλίου 2013 στην Ζάκυνθο.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 10ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 21 η Απριλίου 2013 στην Ζάκυνθο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 10ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 21 η Απριλίου 2013 στην Ζάκυνθο. Αριθ. Απόφασης 85-10/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΩΚΑ-ΔΟΜ ΑΠΟΣΠΑΣΜA

ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΩΚΑ-ΔΟΜ ΑΠΟΣΠΑΣΜA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /16-5-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /16-5-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /16-5-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2011 ΘΕΜΑ: 7 ο Ανάθεση παροχής υπηρεσιών αναδόχους ασφάλισης υπηρεσιακών οχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 με τηλεδιάσκεψη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 με τηλεδιάσκεψη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 με τηλεδιάσκεψη. Αριθ. Απόφασης 6-1/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : (με e-mail) 3)κ.Σπυρίδωνα Φλώρο. 4)κ. Θεόδωρο Ντάνο. 5)κ.Ηλία Στρατηγάκο. 6)κ.Κων/νο Μανδρώνη ΚΟΙΝ/ΣΗ: 1) κ. Περιφερειάρχη

ΠΡΟΣ : (με e-mail) 3)κ.Σπυρίδωνα Φλώρο. 4)κ. Θεόδωρο Ντάνο. 5)κ.Ηλία Στρατηγάκο. 6)κ.Κων/νο Μανδρώνη ΚΟΙΝ/ΣΗ: 1) κ. Περιφερειάρχη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου ΤΚ 22100 Τρίπολη Μακαρίου Τρίπολη, 15/3/2013 Αρ. Πρωτ : 17936/6673 ΠΡΟΣ : Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ. Φορέας: 01073 ''ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ''

ΕΣΟΔΑ. Φορέας: 01073 ''ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ'' ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΑΜΑΡΑ 13 ΚΕΡΚΥΡΑ, 49100 Πληρ.: Αικ. Κότση Τηλ.:2661362254

Διαβάστε περισσότερα

o εκτός ημερήσιας διάταξης

o εκτός ημερήσιας διάταξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 1 η Απόφαση υπ αριθ. 14/2015 Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /3-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /3-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /3-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2015 ΘΕΜΑ: 4 ο Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014

Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 63 η Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014 Στην

Διαβάστε περισσότερα