ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΠΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΠΑ"

Transcript

1 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΠΑ Το κτιριακό συγκρότημα του «ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΠΑ» αποτελεί το σημαντικότερο μνημείο της νεότερης περιόδου της πόλης, που μέχρι τις αρχές του αιώνα λειτουργούσε ως αλευρόμυλος. Είναι ένα βιομηχανικό συγκρότημα κτιρίων με ένα κεντρικό κτίριο συνολικού εμβαδού μ2 και περιμετρικά κτίρια συνοδείας αποθήκες εμβαδού μ2. Το συγκρότημα είναι κτισμένο σε οικόπεδο εμβαδού 13 στρεμμάτων, επί των οδών Γεωργιάδου και Διονύσου, δίπλα από το Φρούριο της Λάρισας, στην παλιά συνοικία Ταμπάκικα και δίπλα στον ποταμό Πηνειό. Το 1893 αποτελεί τη χρονιά έναρξης της λειτουργίας ενώ το 1920 το κτίριο καταστρέφεται από πυρκαγιά. Το 1921 εκσυγχρονίζεται και η μεγάλη περίοδος λειτουργίας του είναι από το 1927 έως το 1983 οπότε και σταματά. Η μεγάλη πυρκαγιά του 2001 κατέστρεψε πολύτιμα ξύλινα μηχανήματα, τα οποία όμως είχαν αποτυπωθεί και καταγραφεί πλήρως με ανάθεση μελέτης του παλαιού μηχανολογικού εξοπλισμού αλλά και όλων των ξύλινων φερόντων στοιχείων- δοκών δαπέδων και τμημάτων των ξύλινων στεγών.

2 H ολοκλήρωση του έργου εντάχθηκε στον άξονα Προτεραιότητας 03- Βελτίωση του Επιχειρησιακού περιβάλλοντος του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η δημόσια δαπάνη της πράξης ανέρχεται σε ,07 συνολικά ήτοι : Ολοκλήρωση κεντρικού κτιρίου και διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου ποσού ,07 Εργασίες δημιουργίας και εγκατάστασης μουσείου ποσού ,00 και αναλύεται στις παρακάτω διακριτές ενέργειες: 1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΠΑ Σύμφωνα με την παρούσα μελέτη το έργο περιλαμβάνει συμπληρωματικές εργασίες στο ήδη αναστυλωμένο κεντρικό κτίριο, οι οποίες είναι απαραίτητες για την λειτουργικότητα του συγκροτήματος. Αναλυτικά: Τις εργασίες αναστύλωσης των πέτρινων τοίχων της βορειοδυτικής πλευράς του κτιρίου με καθαρισμό και αμμοβολή των τοίχων, την κατασκευή εσωτερικών μανδυών με ενέματα, τις εργασίες αρμολογήματος των εξωτερικών όψεων Την κατασκευή και διαμόρφωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων για εκδηλώσεις-ομιλίες-παρουσιάσεις βιβλίων στον δεύτερο όροφο του κτιρίου Την συντήρηση και αναστήλωση των βορειοδυτικών ισόγειων αποθηκών ώστε να χρησιμοποιηθούν ως εκθεσιακοί χώροι Την πλήρη ανακατασκευή των στεγών της αίθουσας εκδηλώσεων και των ισογείων εκθεσιακών χώρων Την διαμόρφωση χώρων βιβλιοθήκης και διενέργειας σεμιναρίων Την ολοκλήρωση των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών θέρμανσης και κλιματισμού για την λειτουργία του κεντρικού κτιρίου Τις Η/Μ εργασίες για την διαμόρφωση του χώρου σε μουσείο

3 Το ανωτέρω έργο έχει ήδη δημοπρατηθεί, έχει υπογραφεί η σύμβαση στις μετά από προσυμβατικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο για την νομιμότητα της διαδικασίας δημοπράτησης, με συμβατικό ποσό ,97 και συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου τετρακόσιες (400) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Ανάδοχος του έργου είναι η εργοληπτική εταιρεία ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ η οποία προσέφερε έκπτωση 12,61 % στις τιμές του τιμολογίου. Η εγκατάσταση του αναδόχου έγινε στις και μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες χωματουργικών, καθαιρέσεων και τμημάτων σκυροδεμάτων- τοιχοποιών- μεταλλικών και ξύλινων κατασκευών συνολικού ποσού ,29. Το έργο βρίσκεται σε διακοπή λόγω εμπλοκής της χρηματοδότησης του από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» αλλά θα χρηματοδοτηθεί μέσω ΕΣΠΑ από την παρούσα πράξη. 2. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

4 Σύμφωνα με τη μελέτη το έργο αφορά την διαμόρφωση και πλακόστρωση του υπαίθριου χώρου εμβαδού m2 περίπου, που βρίσκεται μπροστά από το κεντρικό κτίριο και τον χώρο πίσω από το συγκρότημα εμβαδού m2, που θα χρησιμοποιηθεί ως υπαίθριος χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων και θα χρησιμοποιηθεί για να γίνονται διάφορες πολιτιστικές δραστηριότητες του συγκροτήματος αλλά και προβολές που θα αφορούν την λειτουργία του μουσείου για την επεξεργασία του σιταριού και του αλεύρου και της ιστορίας της πόλης της Λάρισας. Μέσω του αύλειου αυτού χώρου γίνεται η διασπορά των κινήσεων προς τις διάφορες δραστηριότητες που είναι κατανεμημένες στα βοηθητικά κτίρια του συγκροτήματος. Διασπάται σε δυο μεγάλα τμήματα, ένα νότια και ένα βορειοανατολικά που θα χρησιμοποιηθεί ως ασφαλτοστρωμένος χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων. Στην παρούσα μελέτη προτείνεται να διατηρηθεί η υπάρχουσα κεντρική είσοδος από την οδό Γεωργιάδου ως αποκλειστική είσοδος πεζών ενώ η είσοδος των οχημάτων θα γίνεται αποκλειστικά από τη βόρεια πλευρά όπου θα διαμορφωθεί ο χώρος στάθμευσης των οχημάτων και θα είναι και ένας τρόπος ελέγχου της εισόδου στον χώρο του συγκροτήματος. Οι εργασίες κατασκευής περιλαμβάνουν: Καθαιρέσεις υπάρχοντος παλαιού ασφαλτοτάπητα Γενικές εκσκαφές-εκσκαφές τάφρων-κατασκευές φρεατίων Κατασκευή υπόβασης-βάσης-σκυροδέματα Επιστρώσεις με πλάκες-κεραμικά πλακίδια-μάρμαρα Κατασκευές παρτεριών-καθιστικών Εργασίες Η/Μ για τον φωτισμό του υπαίθριου χώρου Εργασίες πρασίνου για την φύτευση του χώρου Εχει ολοκληρωθεί η οριστική μελέτη του έργου, έχει εγκριθεί με την υπ αριθμ, 123/2011 απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων και θα δημοπρατηθεί άμεσα με ανοικτή διαδικασία με βάση το Ν. 3669/08.

5 3. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Αφορά την ανάθεση εργασιών με πρόχειρο διαγωνισμό σε ιστορικό μουσειολόγο για την έρευνα για την ιστορία του κτιρίου του Μύλου Παππά, τη λειτουργία του, τη περιγραφή όλων των εργασιών που εκτελούνταν στον μύλο από την εισαγωγή και φόρτωση του σιταριού μέχρι την παραγωγή και φόρτωση των αλεύρων, την καταγραφή παρόμοιων κτιρίων δειγμάτων της βιομηχανικής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, τη παρουσίαση όλης της λειτουργίας του ΜΥΛΟΥ και τη συγγραφή των κειμένων που θα αναρτηθούν (από τα αναλυτικά ιστορικά κείμενα έως τις λεζάντες των εκθεμάτων).

6 4. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΑΓΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Περιλαμβάνονται οι εργασίες συμπλήρωσης σε τμήματα μηχανημάτων ή εξοπλισμού που έχουν υποστεί μερική ή ολική καταστροφή ή φθορά και σε τμήματα και εξαρτήματα που έχουν αφαιρεθεί κατά καιρούς από τον εξοπλισμό καθώς και την συντήρηση του υπάρχοντος μηχανολογικού εξοπλισμού. Σε μεγάλο ποσοστό το υλικό του Μουσείου θα αποτελείται από μηχανήματα και εγκαταστάσεις του Μύλου Παππά, όσες βέβαια σώθηκαν από την μεγάλη πυρκαγιά του 2001, οι οποίες έχουν συγκεντρωθεί σε στεγασμένο χώρο του Δημοτικού αμαξοστασίου του Δήμου Λαρισαίων. Οι εργασίες αφορούν αμμοβολή, συναρμολόγηση των τμημάτων που έχουν διασωθεί σύμφωνα με τα σχέδια καταγραφής των μηχανημάτων και τις φωτογραφίες που υπάρχουν, βαφή με κατάλληλες εποξειδικές βαφές, τοποθέτηση στις προτεινόμενες θέσεις από την μουσειολογική μελέτη καθώς και προμήθεια εξαρτημάτων ή τμημάτων παλαιών μηχανημάτων που θα δώσουν τη δυνατότητα να ολοκληρωθεί η εικόνα λειτουργίας του ΜΥΛΟΥ. Για τον λόγο αυτό προτείνεται : Η αγορά μιας τουλάχιστον σιμιγδαλομηχανής και εγκατάστασης της στον προβλεπόμενο από την μελέτη χώρο. Η εξεύρεση ή αγορά όλων των απαραίτητων μελών για την συμπλήρωση και μηχανική λειτουργία του πλυντηρίου σίτου που δεσπόζει στον χώρο καθαρισμού του ισογείου. 5. ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ - ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Περιλαμβάνει την ανάθεση εργασιών για την πρόταση διαμόρφωσης του κτιρίου σε πολιτιστικό κέντρο - μουσείο που θα περιλαμβάνει : Λειτουργίες υποδοχής του Δήμου Λαρισαίων Πνευματικό κέντρο (βιβλιοθήκη, κέντρο υπολογιστών, στέκι internet, κ.λ.π.) Μουσείο του Μύλου όπου θα απεικονίζει όλα τα στάδια εξέλιξης της αλευροβιομηχανίας Η συνύπαρξη του Μουσείου με δραστηριότητες σαν αυτές που αναφέρθηκαν προηγουμένως στο πολυδύναμο και ανοικτό κτίριο, προϋποθέτει μια αυστηρή κατανομή χώρων και δραστηριοτήτων ώστε για τον επισκέπτη να διασφαλίζονται: α) η δυνατότητα άμεσου προσανατολισμού β) η ομαλή επιλογή και ροή της κίνησης του στο χώρο

7 6. ΑΓΟΡΑ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ Αντικείμενο της παρούσας προμήθειας θα είναι η αγορά διαφόρων φωτογραφιών όπως: Φωτογραφίες αφίσες από την καλλιέργεια του σιταριού, την επεξεργασία και την άλεση με παραδοσιακά αλλά και σύγχρονα μέσα Φωτογραφίες παλαιών μηχανημάτων Κείμενα φωτογραφίες διαγράμματα που θα εξηγούν τη λειτουργία του συγκεκριμένου αλευρόμυλου Παρουσίαση της ιστορίας της πόλης μέσα από παλιές φωτογραφίες του σημαντικού Λαρισαίου φωτογράφου και ιστορικού κ. Τάκη Τλούπα 7. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Περιλαμβάνει την ανάθεση εργασιών για την παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού (video με συνεντεύξεις των εργαζομένων, των ιδιοκτητών, αφηγήσεις και προσωπικές μαρτυρίες από προσωπικότητες και παλιές οικογένειες της πόλης της Λάρισας, παλαιές φωτογραφίες κ.λ.π.), ντοκιμαντέρ για την ιστορία του κτιρίου, τις εργασίες αναστήλωσης του, τον τρόπο λειτουργίας ενός μύλου και τη διαδικασία παραγωγής αλεύρων από το σιτάρι με τα παλαιά μηχανήματα, προβολές διαφανειών με θέματα από την αγροτική καλλιέργεια σίτου, τις μεθόδους άλεσης του σίτου, το πέρασμα από τον ατμό στην ηλεκτροκίνηση, το φόρτωμα του σιταριού, θέματα σχετικά με τη λειτουργία του ΜΥΛΟΥ, εικόνες από ανάλογους σύγχρονους μύλους. Αναφέρονται στο περιεχόμενο της ενότητας όπου προβάλλονται και στοχεύουν στην πληρέστερη, ζωντανή και πολύπλευρη ενημέρωση των επισκεπτών. Γενικά με το οπτικοακουστικό ο υλικό θα παρέχονται πληροφορίες ώστε ο επισκέπτης του μουσείου να αντιλαμβάνεται τον διαδοχικό μετασχηματισμό του σιταριού από σύμμεικτη πρώτη ύλη που εισρέει στο Μύλο σε αλεύρι με εικόνες από ανάλογους μύλους αλλά και σύγχρονες μονάδες άλεσης. Η παραγωγή θα γίνει από εξειδικευμένα, τεχνικά άρτια, εξοπλισμένα εργαστήρια, με τη συνεργασία ειδικών επιστημόνων. 8. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΒΑΘΡΩΝ Περιλαμβάνει την προμήθεια κατασκευών για την ανάδειξη των εκθεμάτων όπως θα προκύψουν από την μουσειολογική μελέτη και περιλαμβάνουν:

8 Βιτρίνες που κατασκευάζονται από συνδυασμό ξύλινων και μεταλλικών στοιχείων Βάθρα από φύλλα σύνθετης ξυλείας (MDF 16mm) Stand για την τοποθέτηση ενημερωτικών φυλλαδίων επισκεπτών Κεντρικά πάνελ-καθιστικά από σύνθετη ξυλεία Κατασκευές για τον εγκιβωτισμό συσκευών TV και video Κατασκευές για την ανάρτηση κειμένων ΤΥΠΟΣ Α - έδραση επί εδάφους ΤΥΠΟΣ Β - ανάρτηση από οροφή ή παρακείμενη τοιχοποιία ΤΥΠΟΣ Γ - επί τοίχου Κατασκευές για την ανάρτηση φωτογραφιών 9. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση του φωτισμού, με βάση τη λογική της εκθεσιακής χάραξης που διέπει τον χώρο, για την φωτιστική ανάδειξη των εκθεμάτων, υιοθετώντας την λογική του επιλεκτικού και όχι διάχυτου φωτισμού. Τα εκθέματα φωτίζονται με επιμέλεια ώστε να αναδεικνύονται οι φόρμες και τα θέματα. Χρησιμοποιούνται φωτιστικά σώματα (spots) στενής δέσμης ( συγκεντρωμένης ), ώστε να αποφεύγεται η διάχυση του φωτός πέραν από τα σημεία εκθεσιακού ενδιαφέροντος. Συμπλήρωση-επιλεκτική λειτουργία του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού με την επιλογή μεθόδων φωτισμού των εκθεμάτων και ανάδειξης αυτών μέσω ειδικών προβολών, φωτιστικών, οθονών. 10. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΗΣ ΥΟΣΤΗΡΙΞΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Αφορά την προμήθεια έντυπου υλικού : Για την καθοδήγηση της κυκλοφορίας του επισκέπτη μάσα στους χώρους του μουσείου με κατόψεις του κτιρίου και ενημέρωση για τη θέση και τη σειρά των εκθεμάτων Ενημερωτικά φυλλάδια για το μουσείο του ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΠΑ με ιστορική αναδρομή στη λειτουργία του μύλου φωτογραφία από τα εκθέματα και όλο το κτίριο. Το φυλλάδιο θα διανέμεται για την προβολή του μουσείου αλλά και όλων των εκδηλώσεων του Δήμου Λαρισαίων Γενικά φυλλάδια για τις εκθέσεις περιοδικές και μόνιμες αλλά και άλλες εκδηλώσεις που θα φιλοξενούνται στον χώρο του κτιρίου Αναμνηστικές κάρτες αφίσες- φωτογραφίες.

9 ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΠΑ» Δημήτριος Λαγός Αρχιτέκτων Μηχανικός Αναστάσιος Μαντέλος Πολιτικός Μηχανικός Γεώργιος Στεφανάκης Μηχανολόγος Μηχανικός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Ασημίνα Αιβαλιώτου Αρχιτέκτων Μηχανικός Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Ευαγγελία Γιοβρή Αρχιτέκτων Μηχανικός Προισταμένη τμήματος Μαρία Κωτούλα Πολιτικός Μηχανικός Ειρήνη Σταθακοπούλου Αρχιτέκτων Μηχανικός ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Δημήτριος Χατζίκος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Προιστάμενος τμήματος Κώστας Συντάκας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τέλος καλούμε όλους όσους εργάστηκαν στον παλαιό ΜΥΛΟ ΠΑΠΠΑ ή συγγενείς αυτών να έρθουν σε επικοινωνία με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λαρισαίων (τηλ , , , ) προκειμένου να καταγραφούν οι αναμνήσεις και οι εμπειρίες τους σχετικά με τη λειτουργία και τη ζωή του παλαιού εργοστασίου και να αξιοποιηθούν παλαιές φωτογραφίες, έγγραφα ή άλλα αντικείμενα σχετικά με τον Μύλο στο μουσείο ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΠΑ που πρόκειται να δημιουργηθεί και να λειτουργήσει.

10

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10681 Πληροφορίες : Ιωάννα-Ασπασία Κολώκα Τηλέφωνο : 2103307646

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Τοιχοποιία...15. 1.2 Ανοίγματα...17. 1.3 Στέγες...18. 1.4 Κεντρικό κτίριο...19. 1.5 Αύλειος χώρος...26

1.1 Τοιχοποιία...15. 1.2 Ανοίγματα...17. 1.3 Στέγες...18. 1.4 Κεντρικό κτίριο...19. 1.5 Αύλειος χώρος...26 Πίνακας εικόνων..3 Περίληψη στα Ελληνικά..4 Περίληψη στα Αγγλικά 5 Πρόλογος..... 6 Εισαγωγή.... 7 Ιστορική αναδρομή του μύλου.......10 Κεφάλαιο 1 Κατασκευή μύλου.... 14 1.1 Τοιχοποιία.....15 1.2 Ανοίγματα.....17

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΟΝΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΜΥΡΙΝΑ ΜΟΝΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η συλλογή των παιδικών παιχνιδιών και βιβλίων του Χρήστου Μπουλώτη παραχωρήθηκε στον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑ Α1 Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Ταχ. Κώδικας : 10681 Αθήνα Πληροφορίες: Αλ. Καλογήρυ Τηλέφωνο : 2103307622

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός 2013 3 ΑΡΧΙΚΗ

Απολογισμός 2013 3 ΑΡΧΙΚΗ ΓΡΕΒΕΝΑ 17-3-2014 2 Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών ΚΕΠ Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Πρόνοιας Τμήμα Καθαριότητας-Πρασίνου Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΦ-ΔΓΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΦ-ΔΓΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση. για υποβολή Προτάσεων για την παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για το έργο

Πρόσκληση. για υποβολή Προτάσεων για την παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για το έργο Πρόσκληση για υποβολή Προτάσεων για την παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για το έργο ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41ΞΦ-ΓΘΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β41ΞΦ-ΓΘΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΦΦ-ΓΤΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ1ΦΦ-ΓΤΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜHΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤAΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΗΣ ΠΤEΡΥΓΑΣ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚH ΠΤΕΡΥΓΑ Β ΟΡOΦΟΥ ΣΤΟ ΑΝAΚΤΟΡΟ ΤΩΝ ΑΓIΩΝ ΜΙΧΑHΛ

Διαβάστε περισσότερα

Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΥΧΟΣ A ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΥΧΟΣ A ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΘΡΟ Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης ΤΕΥΧΟΣ A ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΘΡΟ Συντελεστές Μουσειογραφικής Μελέτης Εφαρμογής Ομάδα Μελέτης ΜΕΛΤ. Έλενα Μελίδη Αν. Προϊσταμένη Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης-

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Πλατφόρμα παροχής ψηφιακών υπηρεσιών για την ενίσχυση της διαφάνειας και της συμμετοχής του πολίτη στα κοινά στο Νέο Δήμο Εμμανουήλ Παππά Νομού Σερρών» Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΙΙ Σύμφωνα με το εγκεκριμένο κτιριολογικό πρόγραμμα στο κτίριο ΙΙ δεν προβλέπεται κάποια προσθήκη

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΙΙ Σύμφωνα με το εγκεκριμένο κτιριολογικό πρόγραμμα στο κτίριο ΙΙ δεν προβλέπεται κάποια προσθήκη Έργο : ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΥ Διεύθυνση : ΟΔΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ & ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 ΩΡΕΑΝ ΙΑΝΟΜΗ

ΤΕΥΧΟΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 ΩΡΕΑΝ ΙΑΝΟΜΗ ο ΤΕΥΧΟΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 ΩΡΕΑΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Στόχος µας η συνεχής παραγωγή έργου που υπηρετεί το όραµά µας για πόλη ακόµη πιο φιλική και ανθρώπινη, µία πόλη αρχόντισσα, όπως αξίζει στα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 473 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 27/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 473 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 27/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 473 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 27/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:«Προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού. για το Έργο

Διακήρυξη. Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού. για το Έργο Διακήρυξη Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού για το Έργο «ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: Ψηφιοποίηση της Βιβλιοθήκης της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.)» Κωδικός ΟΠΣ: Κωδικοί CPV: Προϋπολογισμός: (περιλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΧΑΤΖΗΧΑΛΑΡ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΕΣΠΑ

ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΧΑΤΖΗΧΑΛΑΡ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΕΣΠΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΧΑΤΖΗΧΑΛΑΡ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 2.998.000 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ : 2.639.475,47 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΕΣΠΑ ΑΝΑΔΟΧΟΣ : : Κ/Ξ «Ήρων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG IIIA / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG IIIA / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Ε.Κ.Ε.Τ.Α. 6 0 χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης Τ.Θ. 60361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 498100 Fax: 2310 498180 web: http://www.certh.gr e-mail: certh@certh.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ Αθήνα, 9 9 2009 ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ Φαίδων Γ. Παπαθεοδώρου Στις 2 Φεβρουαρίου 2009, ο Υπουργός Πολιτισμού Αντώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΕΤΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ιστορική αναδρομή της πόλης των Χανίων και διαδραστικές εκπαιδευτικές εφαρμογές Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Χανίων Προϋπολογισμός: 139.349,60 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια: 18 μήνες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ανακατασκευή Χώρου Σκηνής Κεντρικής Αίθουσας 18. Προμελέτη Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων 32

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ανακατασκευή Χώρου Σκηνής Κεντρικής Αίθουσας 18. Προμελέτη Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων 32 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 1 Ερνστ Τσίλερ (Ernst Moritz Theodor Ziller) 2 Ιστορικά Στοιχεία 3 Δομή Διατηρητέου Κτιριακού Εθνικού Θεάτρου 5 Κεντρική Σκηνή 11 Σκοπός Μελέτης 13 Στόχοι Μελέτης 13 Περιγραφή Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013. ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013. ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2015

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2015 Σήμερα, Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2015, στο επί της οδού Μπουμπουλίνας 30, γραφείο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», έγινε

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: Ψηφιοποίηση της Βιβλιοθήκης της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.) Αναθέτουσα Αρχή: Ένωσις Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 30 Μαρτίου 2015) -------

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 30 Μαρτίου 2015) ------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 30 Μαρτίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Λήψη απόφασης ένταξης έργων της 4 ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα