Από την Α Λυκείου µέχρι το Πανεπιστήµιο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Από την Α Λυκείου µέχρι το Πανεπιστήµιο"

Transcript

1 Από την Α Λυκείου µέχρι το Πανεπιστήµιο Α ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1 η οµάδα προσανατολισµού ανθρωπιστικών σπουδών η οµάδα προσανατολισµού θετικών σπουδών 1 η οµάδα προσανατολισµού ανθρωπιστικών σπουδών 3 η οµάδα προσανατολισµού οικονοµικών, κοινωνικών και πολιτικών σπουδών η οµάδα προσανατολισµού θετικών σπουδών 1 ο Επιστ. πεδίο Ανθρωπιστικών Σπουδών 4 ο Επιστ. πεδίο Παιδαγωγικά τµήµατα 5 ο Επιστ. πεδίο Οικονοµικές, πολιτικές & κοινωνικές επιστήµες ο Επιστ. πεδίο Θετικές & Τεχν/κές Σπουδές 3 ο Επιστ. πεδίο Σχολές Υγείας Απολυτήριο Λυκείου Γραπτές Πανελλήνιες Εξετάσεις ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

2 Ο Νόµος 4186 που ψηφίστηκε το Σεπτέµβρη του 013 και αφορά στο νέο Λύκειο, αρχίζει να εφαρµόζεται από τη σχολική χρονιά ηλαδή ο νόµος αρχίζει να εφαρµόζεται από τους µαθητές που τη σχολική χρονιά γράφτηκαν στην Α Λυκείου. Για τους µαθητές που την ίδια σχολική χρονιά φοιτούν στη Β και Γ Λυκείου ισχύει το παλαιό σύστηµα των κατευθύνσεων. Α ΛΥΚΕΙΟΥ Ποια µαθήµατα διδάσκονται στην Α Λυκείου; Είναι τάξη γενικής παιδείας, δεν υπάρχει δηλαδή προσανατολισµός σε κάποιο επιστηµονικό πεδίο. Τα µαθήµατα είναι τα εξής 10 που διδάσκονται συνολικά σε 35 ώρες. 1) Ελληνική Γλώσσα, 9 ώρες. Από αυτές είναι 5 Αρχαία, Νέα και Λογοτεχνία ) Μαθηµατικά, 5 ώρες. Οι 3 είναι Άλγεβρα και Γεωµετρία 3) Φυσικές επιστήµες 6 ώρες. Από αυτές ώρες Φυσική, Χηµεία και Βιολογία. 4) Ιστορία, ώρες 5) Θρησκευτικά, ώρες 6) Πολιτική παιδεία, 3 ώρες 7) Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερµανικά), ώρες 8) Μάθηµα επιλογής, ώρες 9) Ερευνητική εργασία, ώρες 10) Φυσική αγωγή, ώρες. Πώς γίνονται οι ; Από τα πιο πάνω µαθήµατα τα οκτώ πρώτα εξετάζονται γραπτά και τα δύο τελευταία, δηλαδή η ερευνητική εργασία και η φυσική αγωγή, θα έχουν µόνο προφορικό βαθµό. Οι γραπτές γίνονται στο τέλος της χρονιάς και είναι ενδοσχολικές. Τα θέµατα θα επιλεγούν κατά 50% από τράπεζα θεµάτων και τα άλλα µισά θα τα βάλουν οι διδάσκοντες καθηγητές του κάθε µαθήµατος σε κάθε σχολείο. Η τράπεζα θεµάτων θα είναι προσβάσιµη σε όλους. Τα γραπτά θα διορθώνονται από τους διδάσκοντες καθηγητές. Πώς προάγονται οι µαθητές στη Β Λυκείου; Για να προαχθεί ένας µαθητής στη Β τάξη του Λυκείου πρέπει: α) Να βγάλει γενικό βαθµό προαγωγής (ΓΒΠ) µεγαλύτερο ή ίσο του δέκα (10 ) β) Να βγάλει µέσο όρο προφορικού και γραπτού βαθµού τουλάχιστον δέκα(10), τόσο στα Ελληνικά όσο και στα Μαθηµατικά και στα υπόλοιπα µαθήµατα τουλάχιστον οκτώ (8) στο καθένα. Αν δεν τα καταφέρει είτε στην (α) είτε στην (β) περίπτωση µένει στην ίδια τάξη. Αν στη (β) περίπτωση δεν τα καταφέρει σε ορισµένες υποπεριπτώσεις παραπέµπεται σε επανεξέταση σε όσα µαθήµατα δεν πέτυχε το στόχο. Ο βαθµός κάθε µαθήµατος θα προκύψει από το µέσο όρο προφορικού και γραπτού βαθµού. Προφορικός βαθµός είναι ο µέσος όρος των προφορικών βαθµών των δύο τετραµήνων. Ο γενικός βαθµός προαγωγής (ΓΒΠ) προκύπτει αν διαιρέσουµε το άθροισµα των βαθµών κάθε µαθήµατος, δια του αριθµού των µαθηµάτων. Για την πρώτη περίπτωση δηλαδή για το ΓΒΠ µε µέσο όρο δέκα(10) λαµβάνονται υπόψη και τα δύο µαθήµατα που δεν εξετάζονται γραπτά. Να δούµε τα πιο πάνω σε ορισµένα παραδείγµατα. Παράδειγµα 1 ο : Ο µαθητής Χ έχει γενικό βαθµό προαγωγής (ΓΒΠ) δηλ την (α) περίπτωση, 10,3. Όµως στα Μαθηµατικά έχει ΜΟ 9,3 και στην Ιστορία 7,5. Ο µαθητής δεν εκπληρώνει την (β) περίπτωση και έτσι παραπέµπεται για επανεξέταση στα Μαθηµατικά και την Ιστορία. Παράδειγµα ο :Ο µαθητής Ψ έχει ΓΒΠ 11. Στα Μαθηµατικά έχει 10 και στην Ελληνική Γλώσσα 10. Σε δύο όµως από τα υπόλοιπα µαθήµατα πχ Φυσικές επιστήµες και Θρησκευτικά έχει ΜΟ µικρότερο από 8. Ο µαθητής παραπέµπεται για επανεξέταση στα δύο αυτά µαθήµατα. Παράδειγµα 3 ο : Ο µαθητής Φ έχει ΓΒΠ ίσο προς 9,8 ηλαδή δεν εκπληρώνει την περίπτωση (α). Όµως εκπληρώνει όλες τις υποπεριπτώσεις της (β). Ο µαθητής αυτός µένει στην ίδια τάξη. Ας διευκρινίσουµε την πιο κάτω περίπτωση πάντα µε την επιφύλαξη να προκύψουν διαφορετικά από το αναµενόµενο προεδρικό διάταγµα. Τα Μαθηµατικά, η Ελληνική γλώσσα και οι Φυσικές επιστήµες θεωρούνται ένα µάθηµα το καθένα. Για παράδειγµα αν ένας µαθητής βγάλει στην Άλγεβρα 14 και στη Γεωµετρία 5 τότε έχει ΜΟ στα Μαθηµατικά 9,5 και παραπέµπεται για επανεξέταση.

3 Τι αλλάζει στην Α Λυκείου σε σχέση µε την µέχρι τώρα κατάσταση; Όσον αφορά τα µαθήµατα που διδάσκονται πρακτικά δεν αλλάζει τίποτε αφού έχουµε τα ίδια µαθήµατα την ίδια ύλη και τα ίδια βιβλία. Η προαγωγή στη Β Λυκείου δυσκολεύει αρκετά και οι µαθητές που δεν µελετούν θα περάσουν δύσκολα την τάξη τους. Ο βαθµός προαγωγής της Α Λυκείου µέχρι σήµερα δεν έπαιζε κανένα ρόλο στην εισαγωγή στα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ. Με το νέο σύστηµα συµβάλει µε συντελεστή 0,4 στον γενικό βαθµό προαγωγής και απόλυσης (ΒΠΑ) που συνυπολογίζεται σαν βαθµός για την εισαγωγή σε ΑΕΙ και ΑΤΕΙ Ο ΒΠΑ υπολογίζεται από τους βαθµούς προαγωγής των τριών τάξεων του Λυκείου. Έστω Α ο ΓΒΠ της Α Λυκείου, Β ο ΓΒΠ της Β Λυκείου και Γ ο ΓΒΑ της Γ Λυκείου. Ο βαθµός προαγωγής απόλυσης (ΒΠΑ) του µαθητή υπολογίζεται από τον τύπο Α.0,4+ Β.0,7+ Γ.0,9 ΒΠΑ= Είναι φανερό πως η Α Λυκείου σήµερα έχει πολύ µεγαλύτερη σηµασία από ότι είχε και οι µαθητές δεν πρέπει να την πάρουν αψήφιστα. Πρέπει να είναι προσεκτικοί σε όλα τα µαθήµατα. εν ισχύει το ότι «θα πάω θετική και δεν µε ενδιαφέρουν τα Αρχαία» ή «θα πάω θεωρητική και δεν µε ενδιαφέρουν τα Μαθηµατικά». Στα µαθήµατα που τους ενδιαφέρουν σε σχέση µε το επιστηµονικό πεδίο που θα διαλέξουν πρέπει προφανώς να ενδιαφερθούν περισσότερο για να αποκτήσουν στέρεες βάσεις και να µην αφήσουν κενά. Β ΛΥΚΕΙΟΥ Τι είναι οι οµάδες προσανατολισµού; Ο µαθητής µε την εγγραφή του στη Β Λυκείου διαλέγει µία από τις δύο οµάδες προσανατολισµού Η 1 η οµάδα ονοµάζεται ανθρωπιστικών σπουδών (είναι ουσιαστικά η θεωρητική κατεύθυνση) µε µαθήµατα προσανατολισµού 1) Αρχαία, 3 ώρες ) Βασικές αρχές κοινωνικών επιστηµών, ώρες Η η οµάδα ονοµάζεται θετικών σπουδών (η παλιά θετική και τεχνολογική κατεύθυνση) µε µαθήµατα προσανατολισµού 1) Φυσική, 3 ώρες ) Μαθηµατικά, ώρες. Ποια µαθήµατα διδάσκονται στη Β Λυκείου; Εκτός από τα µαθήµατα προσανατολισµού (δηλαδή κατεύθυνσης) που αναφέραµε πιο πάνω οι µαθητές της Β Λυκείου διδάσκονται και τα πιο κάτω µαθήµατα γενικής παιδείας. 1) Ελληνική Γλώσσα, 6 ώρες. Από αυτές είναι Αρχαία, Νέα και Λογοτεχνία ) Μαθηµατικά, 5 ώρες. Οι 3 είναι Άλγεβρα και Γεωµετρία 3) Φυσικές επιστήµες, 6 ώρες. Από αυτές ώρες Φυσική, Χηµεία και Βιολογία. 4) Ιστορία, ώρες 5) Θρησκευτικά, ώρες 6) Εισαγωγή στην επιστήµη Η/Υ, 1 ώρα 7) Φιλοσοφία, ώρες 8) Πολιτική παιδεία, ώρες 9) Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερµανικά), ώρες 10) Φυσική αγωγή, 1 ώρα 11) Ερευνητική εργασία, 1 ώρα Οι ώρες είναι συνολικά 35. Από αυτές είναι 5 ώρες στα µαθήµατα προσανατολισµού και 30 ώρες στα µαθήµατα γενικής παιδείας. Από τα πιο πάνω µαθήµατα δεν εξετάζονται γραπτά το 10 και το 11. Πώς γίνονται οι και πώς προάγεται ένας µαθητής στη Γ Λυκείου; Οι γραπτές γίνονται στο τέλος της χρονιάς και είναι ενδοσχολικές. Τα θέµατα είναι κοινά για όλα τα τµήµατα του ίδιου σχολείου και θα επιλέγονται κατά 50% από τράπεζα θεµάτων και τα άλλα µισά θα τα βάλουν οι διδάσκοντες καθηγητές του κάθε µαθήµατος. Τα γραπτά θα διορθωθούν από τους διδάσκοντες καθηγητές. Ο βαθµός κάθε µαθήµατος θα προκύψει από το µέσο όρο προφορικού και γραπτού βαθµού. Προφορικός βαθµός είναι ο µέσος όρος των προφορικών βαθµών των δύο τετραµήνων. Ο γενικός βαθµός προαγωγής (ΓΒΠ) προκύπτει αν διαιρέσουµε το άθροισµα των βαθµών κάθε µαθήµατος, ( και των δύο µαθηµάτων που δεν εξετάζονται γραπτά)δια του αριθµού των µαθηµάτων. Για να προαχθεί ένας µαθητής στη Γ Λυκείου πρέπει α) Να βγάλει γενικό βαθµό προαγωγής (ΓΒΠ) µεγαλύτερο ή ίσο του 10 δέκα (10 ) β) Να βγάλει µέσο όρο προφορικού και γραπτού βαθµού τουλάχιστον δέκα(10), στα Ελληνικά, στα Μαθηµατικά και στα µαθήµατα προσανατολισµού. Στα υπόλοιπα µαθήµατα τουλάχιστον οκτώ (8) στο καθένα. 3

4 Αν δεν τα καταφέρει στην (α) ή στην (β) περίπτωση µένει στην ίδια τάξη. Αν στη (β) περίπτωση δεν τα καταφέρει σε ορισµένες υποπεριπτώσεις παραπέµπεται σε επανεξέταση. Τι αλλάζει µε το νέο νόµο στη Β Λυκείου; Καταργούνται οι τρείς κατευθύνσεις (θετική, τεχνολογική, θεωρητική) και αντικαθίστανται από δύο οµάδες προσανατολισµού που αναφέραµε πιο πάνω. ηλαδή πρακτικό και κλασικό για τους παλιούς. Αλλάζουν τα µαθήµατα κατεύθυνσης. Βγαίνει η Χηµεία κατεύθυνσης από τη θετική και µένουν τα Μαθηµατικά και η Φυσική και από τη Θεωρητική µένουν τα Αρχαία και αντικαθίστανται τα Λατινικά από τις Βασικές αρχές Κοινωνικών Επιστηµών. Για ύλη και βιβλία αναµένουµε. Ο βαθµός προαγωγής της Β Λυκείου ενώ µέχρι τώρα δεν µέτραγε για την εισαγωγή σε ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, τώρα µετράει µε συντελεστή 0,7 στον ΒΠΑ σύµφωνα µε τον τύπο που προαναφέραµε. Η προαγωγή στη Γ Λυκείου δυσκολεύει αρκετά. Η ύλη της Β Λυκείου στα µαθήµατα προσανατολισµού είναι ύλη για τις πανελλαδικές. Ποιες είναι οι οµάδες προσανατολισµού στη Γ Λυκείου; Ποια είναι τα επιστηµονικά πεδία; Ο µαθητής µε την εγγραφή του στη Γ Λυκείου επιλέγει µία οµάδα προσανατολισµού και ένα µόνο επιστηµονικό πεδίο. Οι οµάδες προσανατολισµού είναι τρεις (3) 1 η οµάδα προσανατολισµού: Ανθρωπιστικές επιστήµες η οµάδα προσανατολισµού: Θετικών σπουδών 3 η οµάδα προσανατολισµού. Οικονοµικών Πολιτικών και Κοινωνικών σπουδών Αν ο µαθητής στη Β Λυκείου είχε επιλέξει την 1 η οµάδα προσανατολισµού δηλαδή των ανθρωπιστικών επιστηµών, στη Γ Λυκείου µπορεί να επιλέξει πάλι την οµάδα ανθρωπιστικών επιστηµών ή την 3 η οµάδα των Οικονοµικών- Κοινωνικών και Πολιτικών Σπουδών Αν στη Β Λυκείου είχε επιλέξει την οµάδα προσανατολισµού των θετικών σπουδών, στη Γ Λυκείου µπορεί να επιλέξει τη η οµάδα δηλαδή πάλι των Θετικών σπουδών ή την 3 η οµάδα δηλαδή των Οικονοµικών-Κοινωνικών και Πολιτικών Σπουδών Τα επιστηµονικά πεδία είναι πέντε(5) 1 ο επιστηµονικό πεδίο: Ανθρωπιστικές σπουδές ο επιστηµονικό πεδίο: Θετικές και τεχνολογικές επιστήµες 3 ο επιστηµονικό πεδίο: Επιστήµες Υγείας 4 ο επιστηµονικό πεδίο: Παιδαγωγικά τµήµατα 5 ο επιστηµονικό πεδίο: Οικονοµικές πολιτικές και κοινωνικές σπουδές. Ποιο επιστηµονικό πεδίο µπορεί να επιλέξει ένας µαθητής ανάλογα µε την οµάδα προσανατολισµού; Από την 1 η οµάδα προσανατολισµού θα επιλεγεί υποχρεωτικά το 1 ο επιστηµονικό πεδίο των Ανθρωπιστικών σπουδών. Από τη η οµάδα προσανατολισµού θα επιλεγεί ένα από τα επιστηµονικά πεδία το ο (Θετικών και τεχνολογικών σπουδών) ή το 3 ο (Επιστηµών Υγείας) Από την 3 η οµάδα προσανατολισµού θα επιλεγεί ή το 4 ο επιστηµονικό πεδίο (Παιδαγωγικά τµήµατα) ή το 5 ο επιστηµονικό πεδίο (Οικονοµικές πολιτικές και κοινωνικές σπουδές). 1 η οµάδα προσανατολισµού 3 η οµάδα προσανατολισµού η οµάδα προσανατολισµού Ανθρωπιστικές σπουδές Οικονοµικές, Πολιτικές και Θετικές Σπουδές Κοινωνικές σπουδές 1ο Ε.Π. 4 ο Ε.Π 5 ο Ε.Π ο Ε.Π 3 ο Ε.Π. Ανθρωπιστικών Παιδαγωγικά ή οικονοµικές, πολιτικές, Θετικές και τεχν. ή Επιστήµες Σπουδών τµήµατα κοινωνικές επιστήµες σπουδές Υγείας 4

5 Ποιά είναι τα µαθήµατα προσανατολισµού για κάθε επιστηµονικό πεδίο; Ανθρωπιστικών σπουδών Θετικών και Τεχν. σπουδών Επιστηµών Υγείας Οικονοµικές, πολιτικές επιστήµες Παιδαγωγικά 1. Αρχαία 1. Μαθηµατικά 1. Φυσική 1. Μαθηµατικά και Στοιχεία στατιστικής. Ιστορία. Φυσική. Χηµεία.Οικονοµία και ιοίκηση 3. Λατινικά 3. Χηµεία 3. Βιολογία 3. Στοιχεία κοινωνικών Και πολιτικών επιστ. 1. Μαθηµατικά και Στοιχεία στατιστικής. Ιστορία 3. Αρχές Φυσικών επιστ. Ποια µαθήµατα διδάσκονται στη Γ Λυκείου; ιδάσκονται τα πιο πάνω µαθήµατα προσανατολισµού σε 0 ώρες ανά επιστηµονικό πεδίο και τα πιο κάτω 5 µαθήµατα γενικής παιδείας σε 14 ώρες. Τα µαθήµατα γενικής παιδείας είναι κοινά και για τα 5 επιστηµονικά πεδία. 1) Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, 4 και ώρες αντίστοιχα ) Ιστορία, ώρες 3) Θρησκευτικά, 1 ώρα 4) Ξένη Γλώσσα, ώρες 5) Εισαγωγή στις αρχές επιστήµης των Η/Υ, ώρες 6) Φυσική αγωγή, 1 ώρα Πώς γίνονται οι στη Γ Λυκείου και πώς απολύεται ένας µαθητής; Οι είναι ενδοσχολικές και τα θέµατα µπαίνουν κατά 50% από τράπεζα θεµάτων και κατά 50% από τους διδάσκοντες ανά σχολείο. Ένας µαθητής απολύεται από το Λύκειο αν έχει α) Μ.Ο όλων το µαθηµάτων τουλάχιστον 10 και β) Μ.Ο 10 στα µαθήµατα προσανατολισµού και στη Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία και σε όλα τα υπόλοιπα µαθήµατα βαθµό τουλάχιστο 8 στο καθένα. Αν δεν ισχύει είτε η α περίπτωση είτε η β, τότε επαναλαµβάνει την τάξη. Αν ισχύει η α και δεν ισχύει µέρος της β παραπέµπεται σε επανεξέταση. Το µάθηµα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας εξετάζεται σαν ένα µάθηµα µε θέµατα κατά 60% από την Νέα Ελληνική Γλώσσα και 40% από τη Λογοτεχνία. Πώς γίνεται η εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση; Για να δώσει κάποιος µαθητής πανελλήνιες πρέπει να έχει πάρει το απολυτήριο Λυκείου. Όσοι το επιθυµούν να δώσουν πανελλήνιες θα εξεταστούν γραπτά σε 4 µαθήµατα. Στη Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία και στα 3 µαθήµατα προσανατολισµού του επιστηµονικού πεδίου που θα επιλέξουν. Τα θέµατα θα µπαίνουν κατά 50% από τράπεζα θεµάτων και κατά 50% από την κεντρική επιτροπή εξετάσεων. Θα προκύπτουν έτσι 4 βαθµοί γραπτών εξετάσεων. Σε αυτούς θα προστίθεται ένας ακόµα βαθµός, ο πέµπτος λεγόµενος βαθµός που είναι ο βαθµός προαγωγής και απόλυσης (ΒΠΑ) στον οποίο αναφερθήκαµε στη σελίδα. Αν ο ΒΠΑ είναι µεγαλύτερος κατά µία και πλέον µονάδα από το ΜΟ των τεσσάρων γραπτών µαθηµάτων, τότε µειώνονται οι βαθµοί κάθε τάξης έτσι ώστε ο ΒΠΑ να διαφέρει µόνο κατά µία µονάδα από το ΜΟ των 4 γραπτών µαθηµάτων. Ας δούµε το παράδειγµα Μαθητής Χ έχει µέσο όρο στα 4 γραπτώς εξεταζόµενα µαθήµατα δέκα πέντε (15) Στην Α τάξη Λυκείου έχει βαθµό προαγωγής 19 στη Β τάξη 18 και στη Γ τάξη βαθµό απόλυσης 16. Ο ΒΠΑ υπολογίζεται ως εξής: 19.0, , ,9 ΒΠΑ= = 17, 3 Παρατηρούµε ότι είναι µεγαλύτερος κατά,3 µονάδες από το ΜΟ που είναι 15. Ο ΒΠΑ θα µειωθεί και θα γίνει 16. Αν ο ΒΠΑ είναι µεγαλύτερος από το ΜΟ των γραπτών µέχρι µία µονάδα δεν αναπροσαρµόζεται Αν ο ΒΠΑ είναι µικρότερος τουλάχιστον µία µονάδα από τον ΜΟ των τεσσάρων γραπτών µαθηµάτων τότε απλά αυξάνεται κατά µία µονάδα ο βαθµός κάθε τάξης και προκύπτει ο νέος ΒΠΑ. Ας δούµε το παράδειγµα Μαθητής Ψ έχει ΜΟ γραπτών ίσο προς 17,5. Οι βαθµοί προαγωγής είναι Α τάξη 13, Β τάξη 15, Γ τάξη , , ,9 ΒΠΑ= = 14, 15 Παρατηρούµε ότι είναι µικρότερος από το ΜΟ γραπτών πάνω από µία µονάδα άρα αναπροσαρµόζεται και αφού αυξηθούν οι βαθµοί προαγωγής κατά µία µονάδα γίνεται: 5

6 14.0, , ,9 ΒΠΑ= = 15, 15 Ο τελικός ΒΠΑ θα είναι 15,15 (και αυτό είναι πολύ άδικο) Αν ο ΒΠΑ είναι µικρότερος µέχρι µία µονάδα από το µέσο όρο των 4 γραπτών µαθηµάτων αναπροσαρµόζεται στο ΜΟ των γραπτών. Πώς υπολογίζονται τα µόρια εισαγωγής στις σχολές της τριτοβάθµιας; Ακόµα δεν γνωρίζουµε. Πρέπει να εκδοθεί πλήθος προεδρικών διαταγµάτων. Πως θα συµµετέχει ο ΒΠΑ στην τελική βαθµολογία; Ποιοι οι συντελεστές βαρύτητας για κάθε µία σχολή; Κάθε τµήµα Ανώτατων σχολών θα προτείνει συντελεστή βαρύτητας για ένα µάθηµα και την τελική απόφαση θα την παίρνει ο υπουργός. Ποιο µάθηµα και ποιο συντελεστή θα µάθουµε προσεχώς. Ποιες σχολές θα περιλαµβάνει κάθε ένα επιστηµονικό πεδίο; Σε ποιο πεδίο υπάγονται οι στρατιωτικές και αστυνοµικές σχολές; Θα βγουν εκτός πανελληνίων ή θα δηµιουργηθεί νέο πεδίο; Τι γίνεται µε τα ειδικά µαθήµατα; Ο υπουργός πάντως µπορεί να αλλάζει το όνοµα, τον αριθµό και τα µαθήµατα των επιστηµονικών πεδίων και θα το ανακοινώνει µέχρι το Μάιο της προηγούµενης χρονιάς από τις. Αντιλαµβανόµαστε ότι τα σίγουρα ισχύουν φέτος µόνο για την Α Λυκείου. Το ΠΡΙΣΜΑ θα σας ενηµερώνει και µέσω της ιστοσελίδας του και προσωπικά µέσω του e-class για κάθε εξέλιξη µε το νέο Λύκειο. 6

ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Ποια μαθήματα διδάσκονται οι μαθητές της Α Λυκείου; Ποια από τα μαθήματα ανήκουν στους ίδιους κλάδους μαθημάτων; Ο παρακάτω πίνακας περιέχει όλους τους κλάδους των μαθημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Νέου Λυκείου

Παρουσίαση του Νέου Λυκείου Παρουσίαση του Νέου Λυκείου Σελίδα 2 από 32 (Α) Απολυτήριο Γενικού Λυκείου Σελίδα 3 από 32 Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν Τάξη Α ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΩΡΕΣ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία 5 Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. (Mε βάση το Νόμο 4186/2013)

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. (Mε βάση το Νόμο 4186/2013) ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Mε βάση το Νόμο 4186/2013) Α Τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου Η Α Τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην

Διαβάστε περισσότερα

Α Λυκείου. Πρόγραμμα μαθημάτων Α τάξης

Α Λυκείου. Πρόγραμμα μαθημάτων Α τάξης Α Λυκείου Η Α Λυκείου είναι τάξη γενικής παιδείας και, συνεπώς, τα μαθήματα είναι κοινά για όλους τους μαθητές. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα είναι 35 ωρών και περιλαμβάνει τα μαθήματα που μέχρι τώρα υπήρχαν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ η διδακτέα ύλη θα είναι και εξεταστέα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ η διδακτέα ύλη θα είναι και εξεταστέα ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Ο νόμος για το Νέο Λύκειο ισχύει από τη σχολική χρονιά 2013-2014 για τα παιδιά που φοιτούν ήδη στην Α Λυκείου. Η προαγωγή των μαθητών και η απόλυση τους από το Λύκειο γίνεται πιο δύσκολη σε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1. Γενικές πληροφορίες για το Λύκειο. 3. Προαγωγή κ απόλυση των μαθητών στο Λύκειο

Περιεχόμενα. 1. Γενικές πληροφορίες για το Λύκειο. 3. Προαγωγή κ απόλυση των μαθητών στο Λύκειο Περιεχόμενα 1. Γενικές πληροφορίες για το Λύκειο. 2. Το πρόγραμμα μαθημάτων στις 3 τάξεις του Λυκείου 3. Προαγωγή κ απόλυση των μαθητών στο Λύκειο 4. Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση (Πεδία, Προσανατολισμοί,

Διαβάστε περισσότερα

Μέχρι σήµερα πολλά έχουν αλλάξει στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα και κυρίως στο τρόπο των εξετάσεων, χωρίς όµως κάποια ουσιαστική αλλαγή.

Μέχρι σήµερα πολλά έχουν αλλάξει στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα και κυρίως στο τρόπο των εξετάσεων, χωρίς όµως κάποια ουσιαστική αλλαγή. 1 Ε ι σ α γ ω γ ή Μέχρι σήµερα πολλά έχουν αλλάξει στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα και κυρίως στο τρόπο των εξετάσεων, χωρίς όµως κάποια ουσιαστική αλλαγή. Όλα τα εκπαιδευτικά συστήµατα είχαν πάντα εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2014 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ: 2013 2014)

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2014 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ: 2013 2014) ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2014 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ: 2013 2014) Α ΛΥΚΕΙΟΥ Η Α' τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη γενικής παιδείας 35 συνολικά ωρών εβδομαδιαίως και 2

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (αφορά στους μαθητές που ενεγράφησαν ή θα εγγραφούν στην Α τάξη του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Στην Γ' Λυκείου τα µαθήµατα γενικής παιδείας µειώνονται σε 5 και οι µαθητές παράλληλα µε αυτά παρακολουθούν µία εκ των τριών οµάδων προσανατολισµού:

Στην Γ' Λυκείου τα µαθήµατα γενικής παιδείας µειώνονται σε 5 και οι µαθητές παράλληλα µε αυτά παρακολουθούν µία εκ των τριών οµάδων προσανατολισµού: Στην Γ' Λυκείου τα µαθήµατα γενικής παιδείας µειώνονται σε 5 και οι µαθητές παράλληλα µε αυτά παρακολουθούν µία εκ των τριών οµάδων προσανατολισµού: Ανθρωπιστικές Σπουδές Θετικές- Τεχνολογικές Σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ. ΦΕΚ 193 Ημερομηνία ψήφισης 10/09/2013 Ισχύει για τους μαθητές της Α και Β τάξης Λυκείου Σχολικό Έτος 2014-2015

ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ. ΦΕΚ 193 Ημερομηνία ψήφισης 10/09/2013 Ισχύει για τους μαθητές της Α και Β τάξης Λυκείου Σχολικό Έτος 2014-2015 ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΕΚ 193 Ημερομηνία ψήφισης 10/09/2013 Ισχύει για τους μαθητές της Α και Β τάξης Λυκείου Σχολικό Έτος 2014-2015 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Λύκειο 2013. ΚΕΣΥΠ Λιβαδειάς Ρούμελης 3 2 ος όροφος 22610 80772 mail@1kesyp.voi.sch.gr http//1kesyp.voi.sch.gr/portal Follow @kesyplivadias

Το νέο Λύκειο 2013. ΚΕΣΥΠ Λιβαδειάς Ρούμελης 3 2 ος όροφος 22610 80772 mail@1kesyp.voi.sch.gr http//1kesyp.voi.sch.gr/portal Follow @kesyplivadias Το νέο Λύκειο 2013 ΚΕΣΥΠ Λιβαδειάς Ρούμελης 3 2 ος όροφος 22610 80772 mail@1kesyp.voi.sch.gr http//1kesyp.voi.sch.gr/portal Follow @kesyplivadias Ωρολόγιο πρόγραμμα Α Λυκείου 2013-2014 Ελληνική Γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Α Τάξη Μαθήματα Κλάδοι Ώρες Εξεταζόμενο Γενική Παιδεία Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 5 ΝΑΙ Ελληνική Γλώσσα

Α Τάξη Μαθήματα Κλάδοι Ώρες Εξεταζόμενο Γενική Παιδεία Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 5 ΝΑΙ Ελληνική Γλώσσα Α Τάξη Μαθήματα Κλάδοι Ώρες Εξεταζόμενο Γενική Παιδεία Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 5 ΝΑΙ Ελληνική Γλώσσα Νέα Ελληνική Γλώσσα 2 ΝΑΙ Λογοτεχνία 2 ΝΑΙ Μαθηματικά Άλγεβρα 3 ΝΑΙ Γεωμετρία 2 ΝΑΙ Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4186 «ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΝΟΜΟΣ 4186 «ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΝΟΜΟΣ 4186 «ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» (Ημ/νία ψήφισης:10/09/013013) (ΦΕΚ 193 Α /17 09 013) ΕΦΑΡΜΟΓΗ: για τους μαθητές της Α τάξης Λυκείου Σχολικού Έτους 013 014

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Ο ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Ο ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Ο ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Οι βασικές αλλαγές Επιλογή θεμάτων εξετάσεων και για τις 3 τάξεις του Λυκείου Προϋποθέσεις προαγωγής και απόλυσης Πανελλαδικώς

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόσεις Φροντιστήρια Παχατουρίδη

Εκδόσεις Φροντιστήρια Παχατουρίδη Εκδόσεις Φροντιστήρια Παχατουρίδη Μαζί μας όλα γίνονται αλλιώς (2) ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ (3) ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Οι ώρες Μαθημάτων Α Λυκείου Γενικής Παιδείας 33 ώρες την εβδομάδα Ελληνική Γλώσσα 9 ώρες την εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Νέο γενικό λύκειο. Σύνολο διακριτών μαθημάτων 15. Σύνολο διδακτικών ωρών 35. Ομάδες μαθημάτων 3. Μεμονωμένα μαθήματα 7

Νέο γενικό λύκειο. Σύνολο διακριτών μαθημάτων 15. Σύνολο διδακτικών ωρών 35. Ομάδες μαθημάτων 3. Μεμονωμένα μαθήματα 7 ΤΑΞΗ Α Σύνολο διακριτών μαθημάτων 15. Σύνολο διδακτικών ωρών 35. Ομάδες μαθημάτων 3. Μεμονωμένα μαθήματα 7 Α ομάδα μαθημάτων Ελληνική Γλώσσα Β ομάδα μαθημάτων Μαθηματικά Γ ομάδα μαθημάτων Φυσικές Επιστήμες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Στους μαθητές που θα φοιτήσουν φέτος στην Α Λυκείου θα αρχίσει να εφαρμόζεται η νέα δομή του λυκείου. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα μετράει επιπλέον και ο μέσος όρος των

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΥΚΕΙΟΥ Μαθήματα Γενικής Παιδείας ώρες Γενικά..

Α ΛΥΚΕΙΟΥ Μαθήματα Γενικής Παιδείας ώρες Γενικά.. ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ:(Ν. 486 ΦΕΚ: 93 Α /7-09-03) Ο νόμος θα τεθεί σε μερική εφαρμογή από το Σχολικό Έτος 03-04,για τους μαθητές της Α' τάξης Λυκείου Και σε πλήρη εφαρμογή το σχολ. Έτος 05-06 οπότε και θα πραγματοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Σύμφωνα με το πρόσφατο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας θα πραγματοποιηθούν σημαντικές αλλαγές στο Λύκειο και στον τρόπο εισαγωγής στα Τμήματα των Πανεπιστημίων και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΣΑΒΒΑΙΔΗ ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΣΑΒΒΑΙΔΗ ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΣΑΒΒΑΙΔΗ ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΛΑΖΟΥΝ: 1) ΠΡΟΑΓΩΓΗ-ΑΠΟΛΥΣΗ (απολυτήριο) 2) ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ (τρόπος εισαγωγής στα πανεπιστήμια) Α ΛΥΚΕΙΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ (ΕΝ ΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) Γ' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ. Μαθήµατα Γενικής Παιδείας + Μαθήµατα Οµάδων Προσανατολισµού

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ (ΕΝ ΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) Γ' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ. Μαθήµατα Γενικής Παιδείας + Μαθήµατα Οµάδων Προσανατολισµού ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΚ ΙΠΛΩΜΑ ΕΠΙΠΕ ΟΥ 4 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ (ΕΝ ΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) Γ' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Μαθήµατα Γενικής Παιδείας + Μαθήµατα Οµάδων Προσανατολισµού ΠΡΟΑΚΤΕΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια Μ.Ε. ΡΟΠΗ Νέας Φιλαδέλφειας

Φροντιστήρια Μ.Ε. ΡΟΠΗ Νέας Φιλαδέλφειας Νέο Λύκειο μετά την τροπολογία της 29/11/2014 Α ΛΥΚΕΙΟΥ Γραπτές Εξετάσεις 1. Όλα τα διδασκόμενα μαθήματα εκτός των μαθημάτων της Ερευνητικής Εργασίας και της Φυσικής Αγωγής 2. Κοινά θέματα για όλα τα τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου Άρθρο 2 Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου 1. Η Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Κ.Πετρόπουλος

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Κ.Πετρόπουλος ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Σκοποί του Γενικού Λυκείου 1. Το «Γενικό Λύκειο» (Ημερήσιο και Εσπερινό) αποτελεί εκπαιδευτική μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παροχής γενικής παιδείας και βαθμιαίας εμβάθυνσης και εξειδίκευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2014-2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2014-2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2014-2015 Ισχύει για τους μαθητές της Α Λυκείου του σχολικού έτους 2014-2015 Το νέο Λύκειο αποσυνδέεται από τις Εθνικές Εξετάσεις Σελίδα 1 Α Λυκείου Μόνο Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Λύκειο. Οι αλλαγές στο Γενικό Λύκειο Μαθήματα Προαγωγικές & Απολυτήριες Εξετάσεις Πανελλαδικές Εξετάσεις Βαθμολογία

Το Νέο Λύκειο. Οι αλλαγές στο Γενικό Λύκειο Μαθήματα Προαγωγικές & Απολυτήριες Εξετάσεις Πανελλαδικές Εξετάσεις Βαθμολογία Το Νέο Λύκειο Οι αλλαγές στο Γενικό Λύκειο Μαθήματα Προαγωγικές & Απολυτήριες Εξετάσεις Πανελλαδικές Εξετάσεις Βαθμολογία Α' Λυκείου Μαθήματα Γενικής Παιδείας Ελληνική Γλώσσα (Αρχαία, Νέα, Λογοτεχνία)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2013. Τάξη Μαθήματα Χαρακτηρισμός Μαθημάτων Α Ελληνική Γλώσσα (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία, Νέα Ελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία) [9]

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2013. Τάξη Μαθήματα Χαρακτηρισμός Μαθημάτων Α Ελληνική Γλώσσα (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία, Νέα Ελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία) [9] ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 013 ΕΦΑΡΜΟΓΗ: για τους μαθητές της Α τάξης Λυκείου Σχολικό Έτος: 013-01 Α. Ενδοσχολικές Εξετάσεις Τάξη Μαθήματα Χαρακτηρισμός Μαθημάτων Α Ελληνική Γλώσσα (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 015 Ισχύει για τους μαθητές και τις μαθήτριες που φοιτούν στην Α Λυκείου από το σχολικό έτος 013-14. (ΦΕΚ Α 193/17-9-013) Τα κύρια σημεία του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Δημήτρης Μπαμπίλης www.chem.gr Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου Η Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα