Μέχρι σήµερα πολλά έχουν αλλάξει στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα και κυρίως στο τρόπο των εξετάσεων, χωρίς όµως κάποια ουσιαστική αλλαγή.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μέχρι σήµερα πολλά έχουν αλλάξει στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα και κυρίως στο τρόπο των εξετάσεων, χωρίς όµως κάποια ουσιαστική αλλαγή."

Transcript

1 1

2 Ε ι σ α γ ω γ ή Μέχρι σήµερα πολλά έχουν αλλάξει στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα και κυρίως στο τρόπο των εξετάσεων, χωρίς όµως κάποια ουσιαστική αλλαγή. Όλα τα εκπαιδευτικά συστήµατα είχαν πάντα εξετάσεις και όποια µορφή αυτές και αν είχαν ή όποιο όνοµα και αν πήραν Ακαδηµαϊκές, Εισιτήριες, Πανελλήνιες, Πανελλαδικές ή Γενικές εξετάσεις είχαν κυρίως ένα κοινό βασικό χαρακτηριστικό: «ιατύπωναν ότι θα καταργούσαν τις εξετάσεις και θα άνοιγαν τα Πανεπιστήµια.» Νοέµβριος του 1978 «Η εισαγωγή στα Πανεπιστήµια µε το νέο σύστηµα θα γίνεται χωρίς εξετάσεις.» Ιανουάριος 1997 «Όλοι οι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου θα έχουν δικαίωµα εγγραφής στα ΑΕΙ - ΤΕΙ και ότι από το 000 οι θέσεις στα πανεπιστήµια θα υπερκαλύπτουν τους αποφοίτους.» Και όµως από το 001 δεν υπήρχαν διαθέσιµες θέσεις για πολλούς µαθητές. Άλλοτε µε λιγότερα και άλλοτε µε περισσότερα µαθήµατα, το εξεταστικό σύστηµα δεν συνοδεύτηκε από ανάλογες τοµές αναβάθµισης, ώστε να καταστήσει τους µαθητές έτοιµους στην αξιολόγηση που το ίδιο είχε θεσπίσει. Αυτό φυσικά είχε σαν συνέπεια τη συµπληρωµατική γνώση από τα φροντιστήρια. Στις διάφορες µεταρρυθµίσεις, πολλοί ονειρεύτηκαν το µαγικό συνδυασµό που θα εξουδετέρωνε τον πρωταγωνιστικό ρόλο των φροντιστηρίων, τα οποία ιδρύθηκαν στις αρχές του 1900 και από το 1940 ελέγχονται νόµιµα από το υπουργείο Παιδείας. Τα κρατικά φροντιστήρια πρωτοεµφανίστηκαν στη δεκαετία του 30 επανήλθαν τη δεκαετία του 80 µε τα µεταλυκειακά κέντρα και ξανά το 1999 µε την πρόσθετη διδακτική στήριξη και την ενισχυτική διδασκαλία. Μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία: Το 000 όταν άρχισαν οι πανελλαδικές εξετάσεις, είχαµε υποψήφιους που έγραψαν κάτω από τη βάση, περίπου το 4,5% των µαθητών. Το 005 είχαµε περίπου υποψήφιους που έγραψαν κάτω από τη βάση περίπου το 43% των µαθητών.

3 3 Ι σ ττ ο ρ ί α ττ ω ν ε ξ ε ττ ά σ ε ω ν Από το 1837 µέχρι και το 194 δεν υπήρχαν ουσιαστικοί περιορισµοί για την εισαγωγή στα πανεπιστήµια. Το 1837 η εισαγωγή στο πανεπιστήµιο των Αθηνών (το πρώτο Ελληνικό πανεπιστήµιο) ήταν ελεύθερη σε όλους τους κατόχους µε απολυτήριο γυµνασίου. Αυτό το µέτρο είχε ως συνέπεια τον υπερδιπλασιασµό φοιτητών µόλις σε 10 χρόνια. Η εισαγωγή των φοιτητών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση της χώρας µέχρι το 1963 γινόταν από τα ίδια τα ιδρύµατα, µε εξετάσεις που διενεργούσε το κάθε πανεπιστήµιο. Έτσι ο υποψήφιος είχε τη δυνατότητα να πάρει µέρος στις εισιτήριες εξετάσεις δύο ή τριών ιδρυµάτων στην περίπτωση που δεν συνέπιπταν οι ηµεροµηνίες. Τη δεκαετία του 30 νοµοθετήθηκε ο αριθµός των εισακτέων στα πανεπιστήµια Εισιτήριες εξετάσεις Η εισαγωγή των φοιτητών γινόταν από τα ίδια τα ιδρύµατα µε εισιτήριες εξετάσεις που διενεργούσε το κάθε πανεπιστήµιο χωριστά. Είχαµε 4 οµάδες σχολών κάτι σαν τις δέσµες και σε κάθε µάθηµα υπήρχε συντελεστής Ακαδηµαϊκό Απολυτήριο Το εκπαιδευτικό σύστηµα προέβλεπε «Ακαδηµαϊκό Απολυτήριο» µε δύο τύπους Α, Β κλασικό, πρακτικό και εισιτήριες εξετάσεις το Σεπτέµβριο Κύκλοι σχολών Οι εξετάσεις διενεργούνταν τέλος Αυγούστου στα εξεταστικά κέντρα 10 πόλεων. Υπήρχαν ξεχωριστές εξετάσεις για κύκλους ΑΕΙ και για κύκλους ΚΑΤΕΕ (τα σηµερινά ΤΕΙ ) εν προβλεπόταν ούτε κατοχύρωση βαθµολογίας, ούτε συντελεστές στα µαθήµατα Πανελλήνιες εξετάσεις Προέβλεπε δύο τύπους, τις θεωρητικές σχολές και όλες τις υπόλοιπες µαζί. Οι εξετάσεις διεξάγονταν αρχές ή µέσα Ιουνίου στη Β και στη Γ Λυκείου και ήταν ταυτόχρονα προαγωγικές και απολυτήριες. Το σύστηµα των πανελληνίων εξετάσεων προέβλεπε κατοχύρωση βαθµολογίας Γενικές εξετάσεις Καθιερώνονται 4 δέσµες, δέσµη για Πολυτεχνικές σχολές (Ι), για επιστήµες υγείας (II) για θεωρητικές σχολές (ΙΙΙ) και για οικονοµικές σχολές (ΙV). 000 Πανελλαδικές εξετάσεις Εφαρµόζεται το σύστηµα εισαγωγής στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της µεταρρύθµισης Αρσένη µε εξετάσεις στη Β Λυκείου και Γ Λυκείου σε 9 µαθήµατα. Στη συνέχεια µε το σύστηµα Ευθυµίου καταργούνται οι εξετάσεις στη Β Λυκείου και τα µαθήµατα γίνοντα Σηµερινό σύστηµα Και βλέπουµε στην πορεία τι ακολουθεί Γατσινάρης Βασίλης

4 ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Στη συνέχεια, θα αναλύσουµε το σηµερινό σύστηµα εξετάσεων. 4 Α Λυκείου Οι µαθητές θα διδάσκονται 9 µαθήµατα γενικής παιδείας, συνολικής διάρκειας 33 ωρών την εβδοµάδα και θα κάνουν ώρες εργασίες (projects), όπως και θα επιλέγουν ένα από τα µαθήµατα επιλογής. Μαθήµατα γενικής παιδείας 1) Ελληνική Γλώσσα [9 ώρες] Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραµµατεία [5] Νέα Ελληνική Γλώσσα [] Λογοτεχνία [] ) Μαθηµατικά [5 ώρες] Άλγεβρα [3] Γεωµετρία [] 3) Φυσικές Επιστήµες [6 ώρες] Φυσική [] Χηµεία [] Βιολογία [] 4) Ιστορία [ ώρες] 5) Πολιτική Παιδεία [3 ώρες] Οικονοµία, Πολιτικοί Θεσµοί και Αρχές ικαίου και Κοινωνιολογία. 6) Θρησκευτικά [ ώρες] 7) Ξένη Γλώσσα [ ώρες] Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερµανικά 8) Επιλογή [ ώρες] α) Εφαρµογές Πληροφορικής β) Γεωλογία & ιαχείριση Φυσικών πόρων γ) Ελληνικός & Ευρωπαϊκός πολιτισµός. δ) Καλλιτεχνική παιδεία 9) Φυσική Αγωγή [ ώρες] Ερευνητική Εργασία (project) [ ώρες] Ο γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στην Α τάξη διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαµβάνουν όλα τα διδασκόµενα µαθήµατα εκτός των µαθηµάτων της ερευνητικής εργασίας και της φυσικής αγωγής µε κοινά θέµατα για όλα τα τµήµατα του ίδιου σχολείου που ορίζονται ως εξής: α) κατά ποσοστό 50%, µε κλήρωση, από τράπεζα θεµάτων διαβαθµισµένης δυσκολίας και β) κατά ποσοστό 50%, από τον διδάσκοντα καθηγητή. Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα. Για κάθε εξεταζόµενο µάθηµα, υπολογίζεται ο µέσος όρος προφορικής και γραπτής εξέτασης. Στη συνέχεια αθροίζονται όλοι οι µέσοι όροι και το άθροισµα αυτό διαιρείται µε το σύνολο των εξεταζοµένων µαθηµάτων. Το πηλίκο αυτό αποτελεί τον Γενικό Βαθµό Προαγωγής από την Α Τάξη.

5 Πώς εξάγεται ο βαθµός σε κάθε µάθηµα Ο βαθµός σε κάθε µάθηµα εξάγεται από το µέσο όρο των προφορικών των τετραµήνων και από το βαθµό των εξετάσεων: Για παράδειγµα Μαθητής που στο πρώτο τετράµηνο έχει π.χ. στην Ιστορία 14 και στο δεύτερο τετράµηνο έχει 16, τότε θα έχει µέσο όρο στα προφορικά 15 Αν στις εξετάσεις γράψει 10, ο βαθµός προαγωγής είναι (15+10): = 1,5 5 Προαγωγή από την Α' στη Β' Λυκείου Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή του µαθητή αποτελούν τα ακόλουθα: α) Η επίτευξη γενικού βαθµού ίσου ή µεγαλυτέρου του 10 β) Μέσος όρος προφορικής, γραπτής βαθµολογίας σε Ελληνική γλώσσα και Μαθηµατικά τουλάχιστον 10 και τουλάχιστον 8 σε καθένα από τα υπόλοιπα εξεταζόµενα µαθήµατα. Όταν ο µαθητής δεν πληροί τις προϋποθέσεις α' και β', επαναλαµβάνει τη φοίτηση. Όταν δεν πληροί την προϋπόθεση β' παραπέµπεται σε επανεξέταση και προάγεται ή επαναλαµβάνει τη φοίτηση κατά τα οριζόµενα ως άνω. Πότε προάγεται ο µαθητής α Γλώσσα + Μαθηµατικά + Φυσικές επιστήµες+ Ιστορία + Παιδεία + Θρησκευτικά + Ξένηγλώσσα + Επιλογή 10 8 β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΛΓΕΒΡΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Μέσος όρος πάνω από 10 Πρoφοφορικ ός + Γραπτός σε κάθε ένα απ αυτά. ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑ 8 8 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Μέσος όρος πάνω από 8 Πρoφοφορικ ός + Γραπτός σε κάθε ένα απ αυτά. ΕΠΙΛΟΓΗ 8 Παραδείγµατα Μαθητής που έχει Μέσο Όρο 18, αλλά όµως έχει 9 στην Άλγεβρα, θα κριθεί µετεξεταστέος. Μαθητής που έχει Μέσο Όρο 9 και 9 στην Άλγεβρα κόβεται στην ίδια τάξη. Μαθητής που έχει Μέσο Όρο 19 πάνω από 10 στην Άλγεβρα, πάνω από 10 στη Γεωµετρία και πάνω από 10 στην Ελληνική γλώσσα και στα υπόλοιπα πάνω από 8, Προάγεται στην επόµενη τάξη.

6 6 Β Λυκείου Στη Β' Λυκείου οι µαθητές θα διδάσκονται 10 µαθήµατα γενικής παιδείας, διάρκειας 30 ωρών την εβδοµάδα. Θα παρακολουθούν µία απ' τις δύο οµάδες προσανατολισµού διάρκειας 5 ωρών την εβδοµάδα. Οµάδες προσανατολισµού ονοµάζονται οι µέχρι πρότινος κατευθύνσεις και στη Β' Λυκείου. Μαθήµατα γενικής παιδείας 1) Ελληνική Γλώσσα [6 ώρες] Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραµµατεία [] Νέα Ελληνική Γλώσσα [] Λογοτεχνία [] ) Μαθηµατικά [5 ώρες] Άλγεβρα [3] Γεωµετρία [] 3) Φυσικές Επιστήµες [6 ώρες] Φυσική [] Χηµεία [] Βιολογία [] 4) Εισαγωγή Η/Υ [ ώρες] 5) Ιστορία [ ώρες] 6) Φολοσοφία [ ώρες] 7) Πολιτική παιδεία [ ώρες] Εφαρµογές Πληροφορικής ή Γεωλογία & ιαχείρηση Φυσικών πόρων ή Έκφραση & Ευρωπαϊκός πολιτισµός. 8) Θρησκευτικά [ ώρες] 9) Ξένη Γλώσσα [ ώρες] Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερµανικά 10) Φυσική Αγωγή [1 ώρα] Ερευνητική Εργασία (project) [1 ώρα] Μαθήµατα κατεύθυνσης. Θετικές- Τεχνολογικές- Υγείας Σπουδών Μαθηµατικά [ ώρες] Φυσική [3 ώρες] Ανθρωπιστικές Σπουδές Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία [3 ώρες] Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστηµών (Κοινωνιολογία,Οικονοµική Επιστήµη & Πολιτική Επιστήµη) [ ώρες] Ο γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στην Β τάξη διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαµβάνουν όλα τα διδασκόµενα µαθήµατα εκτός των µαθηµάτων της ερευνητικής εργασίας και της φυσικής αγωγής µε κοινά θέµατα για όλα τα τµήµατα του ίδιου σχολείου που ορίζονται ως εξής: α) κατά ποσοστό 50%, µε κλήρωση, από τράπεζα θεµάτων διαβαθµισµένης δυσκολίας και β) κατά ποσοστό 50%, από τον διδάσκοντα καθηγητή. Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα. Για κάθε εξεταζόµενο µάθηµα, υπολογίζεται ο µέσος όρος προφορικής και γραπτής εξέτασης. Στη συνέχεια αθροίζονται όλοι οι µέσοι όροι και το άθροισµα αυτό διαιρείται µε το σύνολο των εξεταζοµένων µαθηµάτων. Το πηλίκο αυτό αποτελεί τον Γενικό Βαθµό Προαγωγής από την Β Τάξη.

7 Πώς εξάγεται ο βαθµός σε κάθε µάθηµα Ο βαθµός σε κάθε µάθηµα εξάγεται από τον µέσο όρο των προφορικών των τετραµήνων και από το βαθµό των εξετάσεων: Ο βαθµός σε κάθε µάθηµα εξάγεται από τον µέσο όρο των προφορικών των τετραµήνων και από το βαθµό των εξετάσεων: Για παράδειγµα Μαθητής που στο πρώτο τετράµηνο έχει π.χ. στην Ιστορία 14 και στο δεύτερο τετράµηνο έχει 16, τότε θα έχει µέσο όρο στα προφορικά 15 Αν στις εξετάσεις γράψει 10, ο βαθµός προαγωγής είναι (15+10): = 1,5 Προαγωγή από την Β' στη Γ' Λυκείου Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή του µαθητή αποτελούν τα ακόλουθα: α) Η επίτευξη γενικού βαθµού ίσου ή ανώτερου του 10 β) Μέσος όρος προφορικής, γραπτής βαθµολογίας σε Ελληνική γλώσσα και Μαθηµατικά και στα δύο µαθήµατα της οµάδας προσανατολισµού που επέλεξε ο µαθητής τουλάχιστον 10 και τουλάχιστον 8 σε καθένα από τα υπόλοιπα εξεταζόµενα µαθήµατα. Όταν ο µαθητής δεν πληροί τις προϋποθέσεις α' και β', επαναλαµβάνει τη φοίτηση. Όταν δεν πληροί την προϋπόθεση β' παραπέµπεται σε επανεξέταση και προάγεται ή επαναλαµβάνει τη φοίτηση κατά τα οριζόµενα ως άνω. Πότε προάγεται ο µαθητής 7 α ο ο Ελληνική Γλώσσα + Μαθηµατικά + 1 ΜΠ + + ΜΠ + Φυσικά + Η/Υ + Ιστορία + Φιλοσοφία + Παιδεία + Θρησκευτικά + Ξένη γλώσσα β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 10 ΑΛΓΕΒΡΑ 10 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 10 1 ο ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 10 Μέσος όρος πάνω από 10 Πρoφοφορικ ός + Γραπτός σε κάθε ένα απ αυτά. 1 ο ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 10 ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η/Υ 8 ΙΣΤΟΡΙΑ 8 ΦΙΛΙΟΣΦΙΑ 8 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ 8 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 8 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 8 Μέσος όρος πάνω από 8 Πρoφοφορικ ός + Γραπτός σε κάθε ένα απ αυτά. Παραδείγµατα Μαθητής που έχει Μέσο Όρο 18, αλλά σε ένα µάθηµα προσανατολισµού έχει 9 κρίνεται µετεξεταστέος. Μαθητής που έχει Μέσο Όρο 11, στην Ελληνική Γλώσσα έχει 1, στην Άλγεβρα 13 στη Γεωµετρία 1, 13 στο Πρώτο µάθηµα προσανατολισµού και 14 στο εύτερο µάθηµα προσανατολισµού προάγεται στην επόµενη τάξη.

8 8 Γ Λυκείου Στη Γ' Λυκείου οι µαθητές θα διδάσκονται 6 µαθήµατα γενικής παιδείας, διάρκειας 14 ωρών την εβδοµάδα. Θα παρακολουθούν µία απ' τις πέντε οµάδες προσανατολισµού διάρκειας 5 ωρών την εβδοµάδα. Οµάδες προσανατολισµού ονοµάζονται οι µέχρι πρότινος κατευθύνσεις στη Β' Λυκείου. Μαθήµατα γενικής παιδείας 1) Ελληνική Γλώσσα & Γραµµατεία [6 ώρες] Νέα Ελληνική Γλώσσα [4] Λογοτεχνία [] ) Εισαγωγή Η/Υ [ ώρες] 3) Ιστορία [ ώρες] 4) Θρησκευτικά [1 ώρα] 5) Ξένη Γλώσσα [ ώρες] Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερµανικά 6) Φυσική Αγωγή [1 ώρα] Μαθήµατα κατεύθυνσης. Ανθρωπιστικές Σπουδές Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (60%) και Γραµµατεία (40%) ύο µαθήµατα, αλλά εξετάζονται ως ένα. [10 ώρες] Λατινικά [4 ώρες] Ιστορία [6 ώρες] Θετικές- Τεχνολογικές Επιστήµες Μαθηµατικά [8 ώρες] Φυσική [6 ώρες] Χηµεία [6 ώρες] Επιστήµες Υγείας Βιολογία [8 ώρες] Φυσική [6 ώρες] Χηµεία [6 ώρες] Οικονοµικές και πολιτικές επιστήµες Μαθηµατικά και στοιχεία στατιστικής [8 ώρες] Αρχές οικονοµικής επιστήµης [6 ώρες] Στοιχεία κοινωνικών και πολιτικών επιστηµών [6 ώρες] Παιδαγωγικά Μαθηµατικά και στοιχεία στατιστικής [8 ώρες] Αρχές φυσικών επιστηµών [6 ώρες] Ιστορία [6 ώρες] Τα ειδικά µαθήµατα για τις σχολές που απαιτούνται θα καθορίζονται σε επίπεδο.ε. Ο γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στη Γ τάξη διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαµβάνουν όλα τα διδασκόµενα µαθήµατα εκτός της φυσικής αγωγής µε κοινά θέµατα για όλα τα τµήµατα του ίδιου σχολείου που ορίζονται ως εξής: α) κατά ποσοστό 50%, µε κλήρωση, από τράπεζα θεµάτων διαβαθµισµένης δυσκολίας και β) κατά ποσοστό 50%, από τον διδάσκοντα καθηγητή. Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα. Για κάθε εξεταζόµενο µάθηµα, υπολογίζεται ο µέσος όρος προφορικής και γραπτής εξέτασης. Στη συνέχεια αθροίζονται όλοι οι µέσοι όροι και το άθροισµα αυτό διαιρείται µε το σύνολο των εξεταζοµένων µαθηµάτων. Το πηλίκο αυτό αποτελεί τον Γενικό Βαθµό Προαγωγής από την Γ Τάξη.

9 Πώς εξάγεται ο βαθµός σε κάθε µάθηµα Ο βαθµός σε κάθε µάθηµα εξάγεται από τον µέσο όρο των προφορικών των τετραµήνων και από τον βαθµό των εξετάσεων: Για παράδειγµα Μαθητής που στο πρώτο τετράµηνο έχει π.χ. στην Ιστορία 14 και στο δεύτερο τετράµηνο έχει 16, τότε θα έχει µέσο όρο στα προφορικά 15 Αν στις εξετάσεις γράψει 10, ο βαθµός προαγωγής είναι (15+10): = 1,5 Απόλυση από την Γ' Λυκείου Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή του µαθητή αποτελούν τα ακόλουθα: α) Η επίτευξη γενικού βαθµού ίσου ή ανώτερου του 10 β) Μέσος όρος προφορικής, γραπτής βαθµολογίας στην Ελληνική γλώσσα και στα τρία µαθήµατα της οµάδας προσανατολισµού που επέλεξε ο µαθητής τουλάχιστον 10 και τουλάχιστον 8 σε καθένα από τα υπόλοιπα εξεταζόµενα µαθήµατα. Όταν ο µαθητής δεν πληροί τις προϋποθέσεις α' και β', επαναλαµβάνει τη φοίτηση. Όταν δεν πληροί την προϋπόθεση β' παραπέµπεται σε επανεξέταση και προάγεται ή επαναλαµβάνει τη φοίτηση κατά τα οριζόµενα ως άνω. Πότε προάγεται ο µαθητής 9 α ο ο ο Ελληνική Γλώσσα + 1 ΜΠ + ΜΠ + 3 ΜΠ + Η/Υ + Ιστορία + Θρησκευτικ ά + Ξένη γλώσσα 8 10 β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 10 1 ο ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 10 1 ο ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 10 Μέσος όρος πάνω από 10 Πρoφοφορικ ός + Γραπτός σε κάθε ένα απ αυτά. 3 ο ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η/Υ 8 ΙΣΤΟΡΙΑ 8 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 8 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 8 Μέσος όρος πάνω από 8 Πρoφοφορικ ός + Γραπτός σε κάθε ένα απ αυτά. Παραδείγµατα Μαθητής που έχει Μέσο Όρο 18, αλλά σε ένα µάθηµα προσανατολισµού έχει 9 κρίνεται µετεξεταστέος. Μαθητής που έχει Μέσο Όρο 9 και σε ένα µάθηµα προσανατολισµού έχει 9 κόβεται στην ίδια τάξη. Οι µαθητές της Γ Τάξης Ηµερησίου µε την έναρξη του σχολικού έτους και όχι αργότερα της 0 ης Σεπτεµβρίου, επιβεβαιώνουν οριστικά την αρχική ήλωση Οµάδας Μαθηµάτων Προσανατολισµού, που έχουν υποβάλει στη σχολική τους µονάδα προ της λήξης του προηγούµενου διδακτικού έτους. ηλαδή ποια από τις πέντε παραπάνω οµάδες προσανατολισµού επιλέγουν να παρακολουθήσουν.

10 10 ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Εφόσον ο µαθητής επιθυµεί να εισαχθεί στην τριτοβάθµια εκπαίδευση συµµετέχει στις πανελλαδικές εξετάσεις που θα διεξάγονται στο τέλος Ιουνίου µετά τις ενδοσχολικές εξετάσεις. Τα πανελλαδικώς εξεταζόµενα µαθήµατα θα είναι 4 για κάθε επιστηµονικό πεδίο εξειδίκευσης τα οποία έχουν ως εξής: Πανελλαδικώς εξεταζόµενα µαθήµατα ανά πεδίο 1ο πεδίο: Ανθρωπιστικές, νοµικές και κοινωνικές επιστήµες 1) Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία ) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία 3) Ιστορία 4) Λατινικά ο πεδίο: Θετικές και τεχνολογικές επιστήµες 1) Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία ) Μαθηµατικά 3) Φυσική 4) Χηµεία 3ο πεδίο: Επιστήµες υγείας 1) Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία ) Φυσική 3) Χηµεία 4) Βιολογία 4ο πεδίο: Οικονοµίας, ιοίκησης και Πολιτικές Επιστήµες 1) Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία ) Μαθηµατικά και Στοιχεία Στατιστικής 3) Αρχές Οικονοµικής Επιστήµης 4) Στοιχεία Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών 5ο πεδίο: Παιδαγωγικές επιστήµες 1) Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία ) Μαθηµατικά και Στοιχεία Στατιστικής 3) Ιστορία 4) Αρχές Φυσικών Επιστηµών 1 ο ΠΕ ΙΟ ικηγόρος. Ψυχολόγος. Φιλόλογος. ηµοσιογράφος. Αρχαιολόγος. κ.α. ο ΠΕ ΙΟ Μηχανολόγος. Πολ. Μηχανικός. Γεωπόνος. Αρχιτέκτονας. ασολόγος. Μαθηµατικός. Βιολόγος. Φυσικός. Χηµικός. 3 ο ΠΕ ΙΟ Γιατρός. Οδοντίατρος. Νοσηλευτής. Βιολόγος. Κτηνίατρος. Φαρµακοποιός. ιαιτολόγος. κ.α. 4 ο ΠΕ ΙΟ Οικονοµικά. ΑΣΣΟΕ. Management ιοίκηση. επιχειρήσεων Χρηµ/κές. Πολιτικές επιστήµες. 5 ο ΠΕ ΙΟ Παιδαγωγικά. άσκαλοι. Νηπιιαγωγοί. Λογοθεραπεία. Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση διεξάγονται µετά την απόλυση του µαθητή από το Λύκειο, σε πανελλαδικό επίπεδο µε θέµατα από την εξεταστέα ύλη της τάξης αυτής που προκύπτουν: α) κατά ποσοστό 50%, µε κλήρωση από τράπεζα θεµάτων διαβαθµισµένης δυσκολίας και β) κατά ποσοστό 50%, από κεντρική επιτροπή εξετάσεων. εν έχει αναφερθεί ακόµη τίποτα για τις αστυνοµικές και στρατιωτικές σχολές.

11 ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Για τον υπολογισµό του Βαθµού Πρόσβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση εκτός των 4 πιο πάνω βαθµών που θα γράψει ο µαθητής στις Πανελλήνιες εξετάσεις θα προσµετράται και ένας 5 ος βαθµός ακόµη, ο βαθµός προαγωγής & Απόλυσης ο καλούµενος ΒΠΑ Μ.Ο. Α' Λυκείου * 0,4 + Μ.Ο. Β' Λυκείου * 0,7 + Μ.Ο. Γ' Λυκείου * 0,9 και είναι ο: ΒΠΑ = Ο ΒΠΑ θα εξάγεται µε προσέγγιση χιλιοστού. Οπότε αναµένουµε το τελικό αποτέλεσµα να πολλαπλασιάζεται µε 1000 Προσοχή Αν ο µέσος όρος των 4 µαθηµάτων του πεδίου που θα τον ονοµάσουµε Μ.Ο. διαφέρει από τον Γενικό Βαθµό Προαγωγής της Α Λυκείου ή από τον Γενικό Βαθµό Προαγωγής της Β Λυκείου ή από τον Γενικό Βαθµό απόλυσης της Γ Λυκείου τότε οι βαθµοί αυτοί θα αναπροσαρµόζονται, ώστε να µην απέχουµε πάνω από 1 Μονάδα. Παράδειγµα Ο µαθητής έχει: Βαθµό προαγωγής Α Λυκείου: 15 Βαθµό προαγωγής Β Λυκείου: 14 Βαθµό απόλυσης Γ Λυκείου: 11 Έχει γράψει στα 4 πανελλαδικώς εξεταζόµενα µαθήµατα: 11,1,14, και προφανώς έχει Μέσο όρο, τον ΜΟ = = 13 4 Αναπροσαρµογή: Ο βαθµός της Α τάξης γίνεται: 14 (Το 15 προσαρµόζεται να απέχει 1 µονάδα από τον Μ.Ο.). Ο βαθµός της Β τάξης µένει ως έχει, δηλαδή 14 (Απέχει ήδη 1 µονάδα, άρα µένει ως έχει). Ο βαθµός της Γ τάξης γίνεται 1 (Βελτιώνεται κατά 1 µονάδα που είναι και το µέγιστο όριο). 14 * 0, * 0,7 + 1 * 0,9 Έτσι ο Β.Π.Α γίνεται Β.Π.Α = = 13, 1 που αποτελεί και τον 5 ο βαθµό. Έτσι οι βαθµοί του µαθητή µε τους οποίους θα διεκδικήσει την είσοδό του σε ΑΕΙ & ΤΕΙ είναι: 11, 1, 14, 15, Β.Π.Α = 13, 1 11 Υποθέτουµε ότι στις Πανελλήνιες εξετάσεις γράψεις 19,19,18, 18, τότε θα έχεις Μ.Ο. = 18, 5 και έστω ότι στην Α Λυκείου είχες βαθµό προαγωγής 11, στη Β Λυκείου 1 και στη Γ Λυκείου 10 τότε οι βαθµοί αυτόµατα γίνονται 17, 5, 17, 5, 17, 5 17,5 * 0,4 + 17,5 * 0,7 + 17,5 * 0, ,5 + 15,75 και θα έβγαζες Β.Π.Α = = = 17, 65 Αν υποθέσουµε ότι είχες στην Α Λυκείου βαθµό προαγωγής 18, στη Β Λυκείου 19 και στη Γ Λυκείου 18 αυτοί θα παρέµεναν όπως ήταν 18 * 0, * 0, * 0,9 7, + 13,3 + 16, και θα έβγαζες Β.Π.Α = = = 18, 350 εν έχει ξεκαθαριστεί: Ποιος θα είναι ο βαθµός πρόσβασης (καθορίζεται µε Υπουργική Απόφαση). Ποια θα είναι τα µαθήµατα βαρύτητας ανά σχολή ή τµήµα ή εισαγωγική κατεύθυνση Ποιες σχολές ή τµήµατα ανήκουν σε κάθε επιστηµονικό πεδίο εξειδίκευσης Ο αριθµός εισακτέων ανά σχολή ή τµήµα (καθορίζεται µε Υπουργική Απόφαση τον Μάρτιο κάθε έτους). Η εκάστοτε Σχολή ή Τµήµα µπορεί να απαιτήσει να υπάρξει συντελεστής βαρύτητας σε ένα από τα πανελλαδικώς εξεταζόµενα µαθήµατα.

12 1

Στην Γ' Λυκείου τα µαθήµατα γενικής παιδείας µειώνονται σε 5 και οι µαθητές παράλληλα µε αυτά παρακολουθούν µία εκ των τριών οµάδων προσανατολισµού:

Στην Γ' Λυκείου τα µαθήµατα γενικής παιδείας µειώνονται σε 5 και οι µαθητές παράλληλα µε αυτά παρακολουθούν µία εκ των τριών οµάδων προσανατολισµού: Στην Γ' Λυκείου τα µαθήµατα γενικής παιδείας µειώνονται σε 5 και οι µαθητές παράλληλα µε αυτά παρακολουθούν µία εκ των τριών οµάδων προσανατολισµού: Ανθρωπιστικές Σπουδές Θετικές- Τεχνολογικές Σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόσεις Φροντιστήρια Παχατουρίδη

Εκδόσεις Φροντιστήρια Παχατουρίδη Εκδόσεις Φροντιστήρια Παχατουρίδη Μαζί μας όλα γίνονται αλλιώς (2) ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ (3) ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Οι ώρες Μαθημάτων Α Λυκείου Γενικής Παιδείας 33 ώρες την εβδομάδα Ελληνική Γλώσσα 9 ώρες την εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ (ΕΝ ΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) Γ' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ. Μαθήµατα Γενικής Παιδείας + Μαθήµατα Οµάδων Προσανατολισµού

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ (ΕΝ ΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) Γ' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ. Μαθήµατα Γενικής Παιδείας + Μαθήµατα Οµάδων Προσανατολισµού ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΚ ΙΠΛΩΜΑ ΕΠΙΠΕ ΟΥ 4 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ (ΕΝ ΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) Γ' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Μαθήµατα Γενικής Παιδείας + Μαθήµατα Οµάδων Προσανατολισµού ΠΡΟΑΚΤΕΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2014-2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2014-2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2014-2015 Ισχύει για τους μαθητές της Α Λυκείου του σχολικού έτους 2014-2015 Το νέο Λύκειο αποσυνδέεται από τις Εθνικές Εξετάσεις Σελίδα 1 Α Λυκείου Μόνο Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Σύμφωνα με το πρόσφατο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας θα πραγματοποιηθούν σημαντικές αλλαγές στο Λύκειο και στον τρόπο εισαγωγής στα Τμήματα των Πανεπιστημίων και

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Η δομή του νέου Λυκείου Α Λυκείου Τάξη Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Γενική Παιδεία Δύο (2) ομάδες Προσανατολισμού Γ Λυκείου Γενική Παιδεία Τρεις (3) ομάδες Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Νέο γενικό λύκειο. Σύνολο διακριτών μαθημάτων 15. Σύνολο διδακτικών ωρών 35. Ομάδες μαθημάτων 3. Μεμονωμένα μαθήματα 7

Νέο γενικό λύκειο. Σύνολο διακριτών μαθημάτων 15. Σύνολο διδακτικών ωρών 35. Ομάδες μαθημάτων 3. Μεμονωμένα μαθήματα 7 ΤΑΞΗ Α Σύνολο διακριτών μαθημάτων 15. Σύνολο διδακτικών ωρών 35. Ομάδες μαθημάτων 3. Μεμονωμένα μαθήματα 7 Α ομάδα μαθημάτων Ελληνική Γλώσσα Β ομάδα μαθημάτων Μαθηματικά Γ ομάδα μαθημάτων Φυσικές Επιστήμες

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Λύκειο. Οι αλλαγές στο Γενικό Λύκειο Μαθήματα Προαγωγικές & Απολυτήριες Εξετάσεις Πανελλαδικές Εξετάσεις Βαθμολογία

Το Νέο Λύκειο. Οι αλλαγές στο Γενικό Λύκειο Μαθήματα Προαγωγικές & Απολυτήριες Εξετάσεις Πανελλαδικές Εξετάσεις Βαθμολογία Το Νέο Λύκειο Οι αλλαγές στο Γενικό Λύκειο Μαθήματα Προαγωγικές & Απολυτήριες Εξετάσεις Πανελλαδικές Εξετάσεις Βαθμολογία Α' Λυκείου Μαθήματα Γενικής Παιδείας Ελληνική Γλώσσα (Αρχαία, Νέα, Λογοτεχνία)

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο 2014-2015. Οι Βασικές αλλαγές από Σεπτέμβριο του 2013 στο Ενιαίο Λύκειο

Νέο Λύκειο 2014-2015. Οι Βασικές αλλαγές από Σεπτέμβριο του 2013 στο Ενιαίο Λύκειο Νέο Λύκειο 2014-2015 Οι Βασικές αλλαγές από Σεπτέμβριο του 2013 στο Ενιαίο Λύκειο Α Λυκείου: Μαθήματα Α Λυκείου: Εξετάσεις Στις προαγωγικές εξετάσεις Α' Λυκείου που διεξάγονται ενδοσχολικά, τα θέματα:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Δημήτρης Μπαμπίλης www.chem.gr Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου Η Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

www.methodiko.net πριν το πανεπιστήμιο ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Αργυρούπολη - Γλυφάδα

www.methodiko.net πριν το πανεπιστήμιο ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Αργυρούπολη - Γλυφάδα www.methodiko.net πριν το πανεπιστήμιο ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Αργυρούπολη - Γλυφάδα ΜΕΘΟΔΙΚΟ 1975-2013 Από το 1975 μέχρι σήμερα στην Ελλάδα έχουν νομοθετηθεί και λειτουργήσει τέσσερα διαφορετικά εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο. Καλοδήμος Δημήτρης Υπεύθυνος ΣΕΠ. Καλοδήμος Δ. ΚΕΣΥΠ Λαμίας http://sep4u.gr

Νέο Λύκειο. Καλοδήμος Δημήτρης Υπεύθυνος ΣΕΠ. Καλοδήμος Δ. ΚΕΣΥΠ Λαμίας http://sep4u.gr Νέο Λύκειο Καλοδήμος Δημήτρης Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Λαμίας 2015 9/6/2015 Καλοδήμος Δ. ΚΕΣΥΠ Λαμίας 1 Α Λυκείου (33+2) ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ 1.Ελληνική Γλώσσα (5Αρχ+2Νέα+2Λογ) 9 2.Μαθηματικά (3Αλ+2Γεω) 5 3.Φυσικές

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Λύκειο και το Σύστημα Πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Το Νέο Λύκειο και το Σύστημα Πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 1 Η ακτινογραφία του νέου λυκείου Το νέο λύκειο (γενικό και επαγγελματικό) ξεκινά την πορεία του από τους μαθητές της φετινής Α Λυκείου και η εφαρμογή του θα ολοκληρωθεί το 2016,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Λοιπές Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Λοιπές Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Λοιπές Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.) Άρθρο 1 Έννοια και Σκοποί του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1. Θρησκευτικά 2 ώρες 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία

Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1. Θρησκευτικά 2 ώρες 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία Α ΛΥΚΕΙΟΥ Η Α Λυκείου, η οποία είναι τάξη προσανατολισμού, περιέχει γενικά μαθήματα συνολικής διάρκειας 9 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας και μαθήματα επιλογής, από τα οποία ο μαθητής είναι υποχρεωμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Μαθηματικά 2) Φυσική 3) Χημεία 4) Βιολογία ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΘΗΝΑ 2003 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Πρόλογος σελ. 3 2. Κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

Της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης

Της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΚΘΕΣΗ Της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 193 17 Σεπτεµβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4186 Αναδιάρθρωση της ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑ Α Α & Β ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Α )

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑ Α Α & Β ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Α ) Α Α: ΒΛ1Η9-43Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ----- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 19-11 - 2013 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ & ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΕΙ / ΠΤΥΧΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑ Α Α & Β ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Α )

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑ Α Α & Β ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Α ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ----- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 10-10 - 2014 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Αρ.Πρωτ. Βαθµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 193 17 Σεπτεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4186 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται το σύστηµα των Γενικών Εξετάσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση το οποίο ίσχυσε την περίοδο 1983-1999 και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕΝΙΚΟ, ΕΠΑΛ, ΣΕΚ, ΙΕΚ) Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. και λοιπές διατάξεις

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕΝΙΚΟ, ΕΠΑΛ, ΣΕΚ, ΙΕΚ) Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. και λοιπές διατάξεις ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕΝΙΚΟ, ΕΠΑΛ, ΣΕΚ, ΙΕΚ) Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις Αποκωδικοποίηση βασικών διατάξεων του Νόμου 4186 (ΦΕΚ 193/17.09.2013) 1 Περιεχόμενα Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Πηγή δεδομένων:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Πηγή δεδομένων: Πηγή δεδομένων: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΕΠΘ 2004, 2005 και 2006 Έργο : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πηγή : Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ Λ Φ Α

ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ Λ Φ Α ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ Στη Γ Λυκείου κάθε µαθητής θα φοιτήσει σε µια από τις τρεις κατευθύνσεις σπουδών. Αν θέλει, µπορεί να επιλέξει άλλη κατεύθυνση από αυτή που είχε επιλέξει στη Β Λυκείου,

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟYΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕYΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

YΠΟYΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕYΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ YΠΟYΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕYΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΘΗΝΑ 2008 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Πρόλογος...σελ. 1 2. Κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α & Β )

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α & Β ) ΑΔΑ: ΒΛ1Η9-43Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 19-11 - 2013 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α

Διαβάστε περισσότερα