Λαμπτήρες LED Philips. είτε τι μπορεί να κάνει το φως για σας.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λαμπτήρες LED Philips. είτε τι μπορεί να κάνει το φως για σας. www.philips.com/masterled"

Transcript

1 Λαμπτήρες LE Philips είτε τι μπορεί α κάει το φως ια σας

2 Γιατί α επιλέξετε τους λαμπτήρες LE της Philips Πλεοεκτήματα τω λαμπτήρω LE Mέχρι 90% εξοικοόμηση εέρειας συκριτικά με τους λαμπτήρες πυράκτωσης και αλοόω Πολύ μεάλη διάρκεια : μέχρι ώρες Σηματική μείωση τόσο του κόστους λειτουρίας, η οποία αποτυπώεται στο λοαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος, όσο και του κόστους συτήρησης της εκατάστασης φωτισμού Φωτισμός χωρίς ακτιοβολία UV και IR. Ιδαικοί ια το φωτισμό υλικώ ευαίσθητω στη θερμότητα και ατικειμέω που απαιτείται προστασία τω χρωμάτω τους Φιλικοί προς το περιβάλλο: χαμηλά επίπεδα αποτυπώματος άθρακα, χωρίς περιεκτικότητα υδραρύρου. Όλα τα περιλαμβαόμεα υλικά πληρού τη Ευρωπαϊκή οδηία 2002/95/E Up to 45,000 burning hours HIGH POWER Γιατί α επιλέξετε τους λαμπτήρες LE της Philips Εύκολη ατικατάσταση τω λαμπτήρω πυράκτωσης και αλοόω - Μικρές διαστάσεις λαμπτήρω με κάλυκες που διαθέτου οι λαμπτήρες πυράκτωσης και αλοόω - Οι λαμπτήρες χαμηλής τάσης (12V) περιλαμβάου μια πατεταρισμέη έξυπη ηλεκτροική διάταξη ώστε α είαι συμβατοί με τους υπάρχοτες ηλεκτροικούς και ηλεκτρομαητικούς μετασχηματιστές. Στη πλειοψηφία τω περιπτώσεω οι μετασχηματιστές δε χρειάζεται α ατικατασταθού. - Μέιστη συμβατότητα τω λαμπτήρω που λειτουρού στα 230V & στα 12V με τους διαθέσιμους στη αορά ροοστάτες (dimmers). Μια λίστα με τους προτειόμεους ροοστάτες(dimmers) υπάρχει στη ιστοσελίδα η οποία ααεώεται συεχώς. - Κύρια εξειδίκευση στο φωτισμό LE: Η Philips έχει εκτεταμέη ώση στη τεχολοία LE από τις φωτοδιόδους, τα οπτικά μέρη, το φώσφορο και τη θερμική διαχείριση μέχρι το ευφυή σχεδιασμό, τη ποιότητα και τη αξιοπιστία. Αυτό έχει σα αποτέλεσμα μια μεάλη κάμα από καιοτομίες στο φωτισμό LE. Μεάλη ποικιλία λαμπτήρω: οι πελάτες μας ααωρίζου ότι διαθέτουμε έα από τα πιο εκτεή προϊοτικά χαρτοφυλάκια στη αορά που εξασφαλίζει τη δυατότητα της σωστής επιλοής λαμπτήρα ια κάθε εφαρμοή IF Βραβείο 2010 ια το σχέδιο του προϊότος Υψηλή ποιότητα φωτός: πολύ καλή χρωματική απόδοση (Ra > 80), αυστηρά καθορισμέο εύρος και καταομής φωτός και επιλοή θερμού, και ουδέτερου φωτός (2700K, 3000K, 4000K) Γρήορη απόσβεση ακόμη και μέσα σε έα χρόο (δείτε τους υπολοισμούς στις τελευταίες σελίδες του φυλλαδίου) Εύηση 1-5 χρόω, αάλοα με το τύπο του λαμπτήρα Γωρίζατε ότι η Philips έχει ήδη περισσότερες από 400 πατέτες στο φωτισμό LE και 770 σε ααμοή έχει ήδη πολλές συστάσεις πελατώ της ια τους λαμπτήρες Philips LE, οι οποίες βρίσκοται στη ιστοσελίδα (στο κεφάλαιο projects) εκτός από λαμπτήρες LE διαθέτει επίσης φωτιστικά LE, ατίστοιχα όραα έαυσης και λειτουρίας, καθώς και υπηρεσίες προσφέροτας κατά αυτό το τρόπο ολοκληρωμέες λύσεις ια κάθε εφαρμοή είαι μια ισχυρή, διεθής, οραωμέη ύρω από το πελάτη επωυμία που διαθέτει τοπικούς οραισμούς σε περισσότερες από 100 χώρες πακοσμίως πετυχαίει υψηλές ηετικές θέσεις στο Πακόσμιο είκτη Αειφορίας έχει παρουσία περισσότερα από 120 χρόια στο τομέα του φωτισμού 2

3 3 χρόια εύηση MASTER LEspot AR111 G53, 12V Χωρίς δυατότητα ρύθμισης της έτασης Χαρακτηριστικά & Εφαρμοές: Λιότερη καταάλωση εέρειας: 10 W 50 W, 15W 75 W (12 V) Λαμπτήρες LE ια άμεση ατικατάσταση τω λαμπτήρω R111 Πατεταρισμέη ηλεκτροική διάταξη (βλ. σελ ) Καθορισμέο εύρος φωτός 2 αποχρώσεις θερμού λευκού φωτός : 2700Κ & 3000Κ ε ρυθμίζεται η έταση φωτισμού Χωρίς ακτιοβολία UV και IR ια λιότερη εκπομπή θερμότητας και προστασία ια τα ευαίσθητα ατικείμεα Χωρίς υδράρυρο και άλλα επικίδυα στοιχεία ια το περιβάλλο Ελαφριοί λαμπτήρες LE (122 g) ια α καλύπτου όλες τις εφαρμοές τω αλοόω AR111, όπως ο φωτισμός με ράες Πλεοεκτήματα: Μέχρι 80% εξοικοόμηση εέρειας συκριτικά με τους λαμπτήρες αλοόω Πολύ μεάλος χρόος Πολύ καλή καταομή φωτός Σύτομος χρόος απόσβεσης Πολύ χαμηλά έξοδα συτήρησης Ευρεία συμβατότητα με τους υπάρχοτες ηλεκτροικούς και ηλεκτρομαητικούς μετασχηματιστές αλοόω Τεχικές πληροφορίες Περιραφή λαμπτήρα MASTER LEspot LV Ισχύς Ατιστοιχία αλοόω Κάλυκας Έταση Εύρος Χρόος της έτασης απόδοση Συσκ/σια Ra Θερμοκρασία EO W W cd ώρες lm lm/w K AR K G ,000 όχι > AR K G ,000 όχι > AR K G ,000 όχι > AR K G ,000 όχι > AR K G ,000 όχι > AR K G ,000 όχι > AR K G ,000 όχι > AR K G ,000 όχι > Λαμπτήρας Βάρος AR111/G W / 15 W 10 W / 15 W 3

4 MASTER LEspots GU10, 230V Με δυατότητα ρύθμισης της έτασης 3 χρόια εύηση Χαρακτηριστικά & Εφαρμοές: Χαμηλή καταάλωση εέρειας: 4 W 35 W, 7 W 50 W Λαμπτήρες LE ια άμεση ατικατάσταση τω λαμπτήρω αλοόω που λειτουρού στα 230V - 240V, με κάλυκα GU10 3 αποχρώσεις λευκού φωτός : 2700Κ, 3000Κ, 4000Κ Πολύ καλή απόδοση χρωμάτω, Ra>80 Θερμοκρασία λειτουρίας -20 έως 45 Κατάλληλοι ια διακυμάσεις της τάσης δικτύου +/- 10% Για εφαρμοές σε εσωτερικούς χώρους, σε αοικτά φωτιστικά που αφήου έα ελάχιστο 10χιλ. άοιμα ια εξαερισμό Για εικό και εστιακό φωτισμό σε ξεοδοχεία, καταστήματα εστιατόρια και ραφεία Πλεοεκτήματα: Πολύ μεάλος χρόος 80%-90% εξοικοόμηση εέρειας της έτασης του φωτισμού με ροοστάτες τεχολοίας αποκοπής αρχής της κυματομορφής (leading edge) Πολύ καλή καταομή φωτός Χωρίς ακτιοβολία UV και IR, χαμηλή θερμική ακτιοβολία Πολύ χαμηλά έξοδα συτήρησης Σύτομος χρόος απόσβεσης 2200K 2700K Επεξήηση του imtone στις σελ Τεχικές πληροφορίες Περιραφή λαμπτήρα MASTER LEspot MV Ισχύς Ατιστοιχία αλοόω Κάλυκας Έταση Εύρος Χρόος της έτασης Συσκ/σια Ra απόδοση Θερμ/σία EO EO W W cd ώρες lm lm/w K 4-35W GU K GU ,000 αι > W GU K GU ,000 αι > W GU K GU ,000 αι > W GU K GU ,000 αι > W GU K GU ,000 αι > W GU K GU ,000 αι > W GU K GU ,000 αι > W GU K GU ,000 αι > W GU K GU ,000 αι > W GU K GU ,000 αι > W imtone GU K GU ,000 αι > * είτε τις εότερες πληροφορίες ια τη ρύθμιση της έτασης τω λαμπτήρω MASTER LE στη ιστοσελίδα 4 W 7 W 7 W 4 W 7 W Λαμπτήρας Βάρος 4W W

5 3 χρόια εύηση MASTER LEspots GU10, 230V Χωρίς δυατότητα ρύθμισης της έτασης Χαρακτηριστικά & Εφαρμοές: Χαμηλή καταάλωση εέρειας: 3 W 35 W, 5.5 W 50 W Λαμπτήρες LE ια άμεση ατικατάσταση τω λαμπτήρω αλοόω που λειτουρού στα 230V - 240V, με κάλυκα GU10 2 αποχρώσεις θερμού λευκού φωτός: 2700Κ, 3000Κ Πολύ καλή απόδοση χρωμάτω, Ra>80 Θερμοκρασία λειτουρίας -20 έως 45 Κατάλληλοι ια διακυμάσεις της τάσης δικτύου +/- 10% Για εφαρμοές σε εσωτερικούς χώρους, σε αοικτά φωτιστικά που αφήου έα ελάχιστο 10χιλ. άοιμα ια εξαερισμό Για εικό και εστιακό φωτισμό σε ξεοδοχεία, καταστήματα εστιατόρια και ραφεία Πλεοεκτήματα: Πολύ μεάλος χρόος 80%-90% εξοικοόμηση εέρειας Πολύ καλή καταομή φωτός Χωρίς ακτιοβολία UV και IR, χαμηλή θερμική ακτιοβολία Πολύ χαμηλά έξοδα συτήρησης Σύτομος χρόος απόσβεσης Τεχικές πληροφορίες Περιραφή λαμπτήρα MASTER LEspot MV Ισχύς Ατιστοιχία αλοόω Κάλυκας Έταση Εύρος Χρόος της έτασης απόδοση Συσκ/σια Ra Θερμ/σία EO EO W W cd ώρες lm lm/w K 3-35W GU K GU ,000 όχι > W GU K 25 5,5 50 GU ,000 όχι > W GU K 40 5,5 50 GU ,000 όχι > W GU K 25 5,5 50 GU ,000 όχι > W GU K 40 5,5 50 GU ,000 όχι > W 5.5 W 3 W 5.5 W Λαμπτήρας Βάρος 3W W

6 MASTER LEspots GU5.3, 12V (MR16) Με δυατότητα ρύθμισης της έτασης 3 χρόια εύηση Χαρακτηριστικά & Εφαρμοές: Χαμηλή καταάλωση εέρειας: 7 W 35 W, 10 W 50 W Λαμπτήρες LE ια άμεση ατικατάσταση τω λαμπτήρω αλοόω διαμέτρου 51χιλ. MR16 χαμηλής τάσης, με κάλυκα GU5.3 Πατεταρισμέη ηλεκτροική διάταξη (βλ. σελ ) Πολύ καλή απόδοση χρωμάτω, Ra>80 Θερμοκρασία λειτουρίας -20 έως 45 Για εστιακό φωτισμό σε ξεοδοχεία, οσοκομεία, καταστήματα και μουσεία (π.χ. δάπεδα, αελκυστήρες, εκθέματα) σε αοικτά φωτιστικά που αφήου έα ελάχιστο 10χιλ. άοιμα ια εξαερισμό Ευρεία συμβατότητα με τους υπάρχοτες ηλεκτροικούς και ηλεκτρομαητικούς μετασχηματιστές αλοόω Πλεοεκτήματα: Πολύ μεάλος χρόος 80%-90% εξοικοόμηση εέρειας Χωρίς ακτιοβολία UV και IR, ιδαικοί ια το φωτισμό ευαίσθητω στη θερμότητα υλικώ και ατικειμέω Μηχαισμός αερισμού με αεμιστήρα ψύξης, πολύ χαμηλής στάθμης θορύβου Πολύ χαμηλά έξοδα συτήρησης Σύτομος χρόος απόσβεσης Τεχικές πληροφορίες Περιραφή λαμπτήρα MASTER LEspot LV Ισχύς Ατιστοιχία αλοόω Κάλυκας Έταση Εύρος Χρόος της έτασης απόδοση Συσκ/σια Ra Θερμ/σία EO W W cd ώρες lm lm/w K 7-35W 2700K MR GU ,000 αι > W 2700K MR GU ,000 αι > W 2700K MR GU ,000 αι > W 2700K MR GU ,000 αι > W 3000K MR GU ,000 αι > W 3000K MR GU ,000 αι > W 3000K MR GU ,000 αι > W 3000K MR GU ,000 αι > W 2700K MR GU ,000 αι > W 2700K MR GU ,000 αι > W 2700K MR GU ,000 αι > W 3000K MR GU ,000 αι > W 3000K MR GU ,000 αι > W 3000K MR GU ,000 αι > * είτε τις εότερες πληροφορίες ια τη ρύθμιση της έτασης τω λαμπτήρω MASTER LE στη ιστοσελίδα 7 W / 10 W 7 W / 10 W Λαμπτήρας Βάρος 7W - 10W

7 3 χρόια εύηση MASTER LEspots GU5.3, 12V (MR16) Χωρίς δυατότητα ρύθμισης της έτασης Χαρακτηριστικά & Εφαρμοές: Χαμηλή καταάλωση εέρειας: 4 W 20 W, 5.5 W 35 W Λαμπτήρες LE ια άμεση ατικατάσταση τω λαμπτήρω αλοόω διαμέτρου 51 χιλ. MR16 χαμηλής τάσης με κάλυκα GU5.3 4 W - πατεταρισμέη ηλεκτροική διάταξη (βλ. σελ ) Πολύ καλή απόδοση χρωμάτω >80 Θερμοκρασία λειτουρίας -20 έως 45 Για εστιακό φωτισμό σε ξεοδοχεία, οσοκομεία, καταστήματα και μουσεία (π.χ. πατώματα, αελκυστήρες, εκθέματα) σε αοικτά φωτιστικά που αφήου έα ελάχιστο 10χιλ. άοιμα ια εξαερισμό Ευρεία συμβατότητα με τους υπάρχοτες ηλεκτροικούς και ηλεκτρομαητικούς μετασχηματιστές αλοόω Πλεοεκτήματα: Πολύ μεάλος χρόος 80%-90% εξοικοόμηση εέρειας Χωρίς ακτιοβολία UV και IR, ιδαικοί ια το φωτισμό ευαίσθητω στη θερμότητα υλικώ και ατικειμέω Πολύ χαμηλά έξοδα συτήρησης Σύτομος χρόος απόσβεσης Τεχικές πληροφορίες Περιραφή λαμπτήρα MASTER LEspot LV Ισχύς Ατιστοιχία αλοόω Κάλυκας Έταση Εύρος Χρόος της έτασης απόδοση Συσκ/σια Ra Θερμ/σία EO W W cd ώρες lm lm/w K 4-20W 2700K MR GU ,000 όχι > W 2700K MR GU ,000 όχι > W 3000K MR GU ,000 όχι > W 3000K MR GU ,000 όχι > W 2700K MR GU ,000 όχι > W 3000K MR GU ,000 όχι > W 5.5 W 4 W 5.5 W Λαμπτήρας Βάρος 4W W

8 MASTER LEcapsule G4, 12V Χωρίς δυατότητα ρύθμισης της έτασης 3 χρόια εύηση Χαρακτηριστικά & Εφαρμοές: Χαμηλή καταάλωση εέρειας: 2.5 W 10 W (12 V) υατότητα ατικατάστασης κάψουλας αλοόω (το προϊό μπορεί α μη ταιριάζει σε όλα τα υπάρχοτα φωτιστικά) Πατεταρισμέη ηλεκτροική διάταξη (βλ. σελ ) Αποσπώμεοι φακοί ια τη κάλυψη 2 εφαρμοώ. Οι φακοί βοηθού στη διάχυση του φωτός προς όλες τις κατευθύσεις (light-all-around) ή έλλειψη φακώ δίει κατευθυόμεο φωτισμό (directional spot-lighting) Κατάλληλος ια ξεοδοχεία, εστιατόρια, μπαρ και καφετέριες (λόμπι, διάδρομοι, κλιμακοστάσια, τουαλέτες, χώροι υποδοχής) Πλεοεκτήματα: Πολύ μεάλος χρόος Πολύ καλή καταομή φωτός Χωρίς ακτιοβολία UV και IR Σύτομος χρόος απόσβεσης Μέχρι 75% εξοικοόμηση εέρειας σε σχέση με τους λαμπτήρες αλοόω Ευρεία συμβατότητα με τους υπάρχοτες ηλεκτροικούς και ηλεκτρομαητικούς μετασχηματιστές αλοόω Τεχικές πληροφορίες Περιραφή λαμπτήρα MASTER LEcapsule LV Ισχύς Ατιστοιχία αλοόω Κάλυκας Εύρος Χρόος της έτασης απόδοση Συσκ/σια Ra Θερμ/σία EO W W ώρες lm lm/w K G4 2700K G ,000 όχι > Με φακό Χωρίς φακό + Λαμπτήρας + Προϊό apsule G W 2.5 W 8

9 3 χρόια εύηση MASTER LEspot GU4, 12V (MR11) Χωρίς δυατότητα ρύθμισης της έτασης Χαρακτηριστικά & Εφαρμοές: Χαμηλή καταάλωση εέρειας: 4 W 20 W Λαμπτήρες LE ια άμεση ατικατάσταση τω λαμπτήρω αλοόω διαμέτρου 35 χιλ. MR11 χαμηλής τάσης, με κάλυκα GU4 Πατεταρισμέη ηλεκτροική διάταξη (βλ. σελ ) Ευρεία συμβατότητα με τους υπάρχοτες ηλεκτροικούς και ηλεκτρομαητικούς μετασχηματιστές αλοόω Πολύ καλή απόδοση χρωμάτω Ra>80 Ιδαικοί ια τη δημιουρία ετυπωσιακώ προθηκώ και βιτριώ (ιδιαίτερα σε κοσμηματοπωλεία) Πλεοεκτήματα: Πολύ μεάλος χρόος 80% εξοικοόμηση εέρειας Πολύ καλή καταομή φωτός Χωρίς ακτιοβολία UV και IR, ιδαικοί ια το φωτισμό ευαίσθητω στη θερμότητα υλικώ και ατικειμέω Πολύ χαμηλά έξοδα συτήρησης Σύτομος χρόος απόσβεσης Τεχικές πληροφορίες Περιραφή λαμπτήρα MASTER LEspot MV Ισχύς Ατιστοιχία αλοόω Κάλυκας Έταση Εύρος Χρόος της έτασης απόδοση Συσκ/ σια Ra Θερμ/σία EO W W cd ώρες lm lm/w K 4W GU4 2700K MR GU ,000 όχι > W GU4 4000K MR GU ,000 όχι > Λαμπτήρας Βάρος MR11/GU W 4 W 9

10 MASTER LEbulbs esigner bulb, 230V Με δυατότητα ρύθμισης της έτασης 3 χρόια εύηση Χαρακτηριστικά & Εφαρμοές: Χαμηλή καταάλωση εέρειας: 7 W 40 W Άμεση ατικατάσταση τω λαμπτήρω πυράκτωσης Αποδίδου ευχάριστο θερμό λευκό φως (2700Κ), παρόμοιο με αυτό τω λαμπτήρω πυράκτωσης Πολύ καλή απόδοση χρωμάτω Ra>80 Θερμοκρασία λειτουρίας -20 έως 45 Για εφαρμοές σε εσωτερικούς χώρους σε αοικτά φωτιστικά Ιδαικοί ια εικό φωτισμό και τη δημιουρία ατμόσφαιρας σε ξεοδοχεία, εστιατόρια, καταστήματα και ραφεία Πλεοεκτήματα: υατότητα διαμόρφωσης του λαμπτήρα αάλοα με τη επιλοή εξωτερικού καλύματος Πολύ μεάλος χρόος 80% εξοικοόμηση εέρειας ιάχυτη καταομή φωτός Χωρίς ακτιοβολία UV και IR, χαμηλή θερμική ακτιοβολία Πολύ χαμηλά έξοδα συτήρησης Σύτομος χρόος απόσβεσης Επεξήηση του esigner bulb στη σελ. 16 Τεχικές πληροφορίες Περιραφή λαμπτήρα MASTER LEbulb esigner Ισχύς Ατιστοιχία αλοόω Κάλυκας Εύρος Χρόος της έτασης απόδοση Συσκ/σια Ra Θερμ/σία EO W W ώρες lm lm/w K A) 7-40W E K esigner 7 40 E ,000 αι > A) 7-40W B K esigner 7 40 B ,000 αι > B) esigner bulb με κυρτό κάλυμα , ) esigner bulb με κοίλο κάλυμα , * είτε τις εότερες πληροφορίες ια τη ρύθμιση της έτασης τω λαμπτήρω MASTER LE στη ιστοσελίδα esigner bulb (A) + Κυρτό κάλυμα (B) esigner bulb (A) + Κοίλο κάλυμα () + = ιαμορφώστε το λαμπτήρα + = Σημείωση: παραέλετε πάτα το συδυασμό A και B ή A και Αριθμός πευματικής ιδιοκτησίας: W Κυρτό Κοίλο 7 W Κυρτό Κοίλο 40 Λαμπτήρας Βάρος 7W E ,088 7W B ,088 10

11 3 χρόια εύηση MASTER LEbulbs, 230V Με δυατότητα ρύθμισης της έτασης Χαρακτηριστικά & Εφαρμοές: Χαμηλή καταάλωση εέρειας: 6 W 25 W, 8 W 40 W, 12 W 60 W Άμεση ατικατάσταση τω λαμπτήρω πυράκτωσης Αποδίδου ευχάριστο θερμό λευκό φως ( 2700Κ), παρόμοιο με αυτό που έχου οι λαμπτήρες πυράκτωσης Πολύ καλή απόδοση χρωμάτω Ra> 80 Θερμοκρασία λειτουρίας -20 έως 45 Για εφαρμοές σε εσωτερικούς χώρους σε αοικτά φωτιστικά που αφήου έα ελάχιστο 10χιλ. άοιμα ια εξαερισμό Ιδαικοί ια εικό φωτισμό και τη δημιουρία ατμόσφαιρας σε ξεοδοχεία, εστιατόρια, καταστήματα και ραφεία Εερειακή κλάση Α Πλεοεκτήματα: Πολύ μεάλος χρόος 80% εξοικοόμηση εέρειας Πολύ καλή καταομή φωτός Χωρίς ακτιοβολία UV και IR, χαμηλή θερμική ακτιοβολία Πολύ χαμηλά έξοδα συτήρησης Σύτομος χρόος απόσβεσης Τεχικές πληροφορίες Περιραφή λαμπτήρα MASTER LEbulb Ισχύς Ατιστοιχία αλοόω Κάλυκας Εύρος Χρόος της έτασης απόδοση Συσκ/σια Ra Θερμ/σία EO W W ώρες lm lm/w K 6W E K 230V A E27 >180 45,000 αι > W E K 230V A E27 >250 25,000 αι > W B K 230V A B22 >250 25,000 αι > W E K A E27 >300 25,000 αι > W B K A B22 >300 25,000 αι > * είτε τις εότερες πληροφορίες ια τη ρύθμιση της έτασης τω λαμπτήρω MASTER LE στη ιστοσελίδα 12 W 8 W 6 W 12 W 8 W 6 W Λαμπτήρας Βάρος 6W W W E W B

12 Novallure κεριά & σφαιρικά, 230V Με δυατότητα ρύθμισης της έτασης 1 χρόος εύηση Χαρακτηριστικά & Εφαρμοές: Χαμηλή καταάλωση εέρειας: 3 W 15 W Λαμπτήρες LE ια άμεση ατικατάσταση τω λαμπτήρω σχήματος κεριού και σφαιρικού ιαθέσιμοι με κάλυκες E14 & E27 Πολύ καλή απόδοση χρωμάτω Ra>80 Για εφαρμοές σε εσωτερικούς χώρους σε αοικτά φωτιστικά Εφαρμοές σε ξεοδοχεία, εστιατόρια, κατοικίες και ιστορικά κτίρια Λαμπερό & παράλληλα οικοομικό φως ια πολυελαίους, απλίκες και άλλα διακοσμητικά φωτιστικά ιαθέσιμοι σε διάφαη και ματ έκδοση Πλεοεκτήματα: 80% εξοικοόμηση εέρειας Πολύ καλή απόδοση χρωμάτω Χωρίς ακτιοβολία UV και IR, χαμηλή θερμική ακτιοβολία Πολύ χαμηλά έξοδα συτήρησης Λαμπερό φως που διαχέεται ομοιόμορφα πατού Τεχικές πληροφορίες Περιραφή λαμπτήρα Novallure Ισχύς Ατιστοιχία αλοόω Κάλυκας Χρόος της έτασης απόδοση Συσκ/σια Ra Θερμ/σία EO W W ώρες lm lm/w K 3W E K 230V B35 L 3 15 E14 20,000 αι > W E K 230V B35 FR 3 15 E14 20,000 αι > W E K 230V P45 L 3 15 E14 20,000 αι > W E K 230V P45 FR 3 15 E14 20,000 αι > W E K 230V P45 L 3 15 E27 20,000 αι > W E K 230V P45 FR 3 15 E27 20,000 αι > * είτε τις εότερες πληροφορίες ια τη ρύθμιση της έτασης τω λαμπτήρω MASTER LE στη ιστοσελίδα Λαμπτήρας Βάρος κερί 3-15W σφαιρικό 3-15W E E14 E27 σφαιρικό 3-15W E Novallure 3 W Novallure 3 W 12

13 3 χρόια εύηση MASTER LEspots PAR, 230V Με /χωρίς δυατότητα ρύθμισης της έτασης Χαρακτηριστικά & Εφαρμοές: Χαμηλή καταάλωση εέρειας: 7 W 50 W, 12 W 75 W, 18 W 100 W Λαμπτήρες LE ια άμεση ατικατάσταση τω λαμπτήρω αλοόω και πυράκτωσης PAR Πολύ καλή απόδοση χρωμάτω Ra>80 Eκδόσεις PAR20, PAR30 και PAR38 ια αοικτά φωτιστικά και κλειστά φωτιστικά που αφήου έα ελάχιστο 10χιλ. άοιμα ια εξαερισμό Έκδοση PAR38 (O) ια χρήση σε εξωτερικούς χώρους (συμβουλευθείτε τις οδηίες που βρίσκοται στη συσκευασία ια τη εκατάσταση σε εξωτερικούς χώρους) Ιδαικοί ια κοιόχρηστους χώρους όπως χώροι υποδοχής, διάδρομοι Πλεοεκτήματα: Πολύ μεάλος χρόος 80% εξοικοόμηση εέρειας Πολύ καλή απόδοση χρωμάτω Ra>80 Χωρίς ακτιοβολία UV και IR Μηδεικά έξοδα συτήρησης Τεχικές πληροφορίες Περιραφή λαμπτήρα MASTER LEspot Ισχύς Ατιστοιχία αλοόω Κάλυκας Έταση Εύρος Χρόος της έτασης απόδοση Συσκ/σια Ra Θερμ/σία EO EO W W cd ώρες lm/w K 7-50W 2700K PAR E ,000 αι > W 2700K PAR E ,000 αι > W 3000K PAR E ,000 αι > W 3000K PAR E ,000 αι > W 4000K PAR E ,000 αι > W 4000K PAR E ,000 αι > W 2700K 230V PAR30S E ,000 αι > W 2700K 230V PAR38 O E ,000 όχι > W 2700K 230V PAR E ,000 αι > * είτε τις εότερες πληροφορίες ια τη ρύθμιση της έτασης τω λαμπτήρω MASTER LE στη ιστοσελίδα 7 W 12 W 17 W O 18 W 7 W 12 W 17 W O 18 W Λαμπτήρας Βάρος PAR PAR30S PAR PAR38 O

14 MASTER LEtubes Ø 26mm Βιομηχαία 5 χρόια εύηση Χαρακτηριστικά & Εφαρμοές: Χαμηλή καταάλωση εέρειας: 58 W 33 W, Μεάλος χρόος ώρες, συκριτικά με τους σταταρτ λαμπτήρες φθορισμού που έχου χρόο ώρες Ατικαθιστού τους λαμπτήρες φθορισμού σε φωτιστικά με ηλεκτρομαητικά όραα, με ταυτόχροη ατικατάσταση του starter (με το EMP050). Στη περίπτωση φωτιστικώ με ηλεκτροικά όραα, τα όραα αποσυδέοται πλήρως και ο λαμπτήρας λειτουρεί απευθείας στα 230 V Σύμφωοι με τη εώτερη ευρωπαϊκή ομοθεσία Kατασκευασμέοι από αλουμίιο και πλαστικό Το τροφοδοτικό είαι εσωματωμέο στους λαμπτήρες Χωρίς υδράρυρο Πλεοεκτήματα: Σηματικά χαμηλότερο κόστος λειτουρίας της εκατάστασης φωτισμού χάρη στη μικρότερη καταάλωση εέρειας Σηματικά μικρότερο κόστος συτήρησης χάρη στη μεαλύτερη διάρκεια από τους κλασικούς λαμπτήρες φθορισμού Χαμηλό αποτύπωμα άθρακα Εφαρμοές Χώροι στάθμευσης Ψυκτικοί χώροι (λειτουρία -30 ο έως +45 ο ) Αποθήκες Χώροι μεταφορώ και διαομής Τεχικές πληροφορίες Περιραφή λαμπτήρα MASTER LEtube Ισχύς Ατιχτοιχία Τάση φθορισμού Κάλυκας «Παράθυρο» φωτός Χρόος Συμβατότητα Ra Θερμ/σία Συσκ/σια Συμπεριλαμβάεται N EMP050 EO EO GA210 Light Industry W W V ώρες lm K 1500 mm G , EM & 230V αι mm * G , EM & 230V αι GA Specifier 600 mm 600 mm 900 mm 900 mm 1200 mm 1200 mm 1500 mm 1500 mm G , EM & 230V όχι G , EM & 230V όχι G , EM & 230V όχι G , EM & 230V όχι G , EM & 230V όχι G , EM & 230V όχι G , EM & 230V όχι G , EM & 230V όχι * ιαθέσιμος το Απρίλιο του

15 5 χρόια εύηση MASTER LEtubes Γραφεία/Λιαεμπόριο Χαρακτηριστικά & Εφαρμοές: Χαμηλή καταάλωση εέρειας: 36 W 25 W, Μεάλος χρόος ώρες, συκριτικά με τους σταταρτ λαμπτήρες φθορισμού που έχου χρόο ώρες Εσωματωμέη ασφάλεια στο λαμτήρα και στο EMP050 Άμεση ατικατάσταση λαμπτήρω φθορισμού που λειτουρού με ηλεκτρομαητικά μπάλαστ (EM) σε παράλληλη σύδεση και 2x18 W σε σύδεση σειράς Προσφέρει υψηλό συτελεστή ισχύος ακόμα και α έχει παραμείει ο πυκωτής Ευρύ άοιμα 240 ια μεαλύτερο εύρος φωτός Περιστρεφόμεος κάλυκας ια το σωστό προσαατολισμό του λαμπτήρα Χωρίς υδράρυρο Πλεοεκτήματα: Σηματικά χαμηλότερο κόστος λειτουρίας της εκατάστασης φωτισμού χάρη στη μικρότερη καταάλωση εέρειας Προσφέρει 100% ασφάλεια σε οποιοδήποτε τρόπο συδεσμολοίας Σηματικά μικρότερο κόστος συτήρησης χάρη στη μεαλύτερη διάρκεια από τους κλασικούς λαμπτήρες φθορισμού ε απαιτείται αλλαή τω ηλεκτρικώ συδέσεω μέσα στο φωτιστικό Ομοιόμορφο επίπεδο φωτισμού χάρη στο ευρύ άοιμα 240 ο Χαμηλό αποτύπωμα άθρακα Εφαρμοές Χώροι ραφείω Χώροι ιατρικώ υπηρεσιώ Πολυκαταστήματα (αποκλειστικά ια εικό φωτισμό) Σουπερμάρκετ Τεχικές πληροφορίες Περιραφή λαμπτήρα MASTER LEtube Ισχύς Ατιχτοιχία φθορισμού Τάση Κάλυκας «Παράθυρο» φωτός Χρόος Συμβατότητα Συσκ/σια Ra Θερμ/σία Συμπεριλαμβάεται N EMP050 EO GA200 EM W W V hours lm K 600 mm G , EM αι mm G , EM αι mm * G , EM αι 1200 mm * G , EM αι * ιαθέσιμος το Απρίλιο του Εξαρτήματα MASTER LEtube Protection starter EMP 050 Starter EMP 050 P Ελάχιστα τεμάχια Συσκ/σια 12N EO ιαστάσεις (mm) Λαμπτήρας A1 A2 A A3 MASTER LEtube 600mm 840/865 G A2 MASTER LEtube 900mm 840/865 G A1 MASTER LEtube 1200mm 840/865 G MASTER LEtube 1500mm 840/865 G EMP050 Protector 34,5 3 21,5 15

16 Επεξήηση χαρακτηριστικώ Συμβατότητα λαμπτήρω LE χαμηλής τάσης με μετασχηματιστές λαμπτήρω αλοόω υψηλής αξιοπιστίας, χάρη στη έξυπη ηλεκτροική διάταξη τω λαμπτήρω LE 7 W / 10 W 4 W 10 W / 15 W 4 W 2.5 W MASTER LEspots LV MR16 GU5.3 υατότητα ρύθμισης της έτασης MASTER LEspots LV MR16 GU5.3 Χωρίς δυατότητα ρύθμισης της έτασης MASTER LEspot LV AR111 G53 Χωρίς δυατότητα ρύθμισης της έτασης MASTER LEspot LV MR11 GU4 Χωρίς δυατότητα ρύθμισης της έτασης MASTER LEcapsule LV G4 Χωρίς δυατότητα ρύθμισης της έτασης Η Philips εφαρμόζει στους λαμπτήρες LE χαμηλής τάσης (12 V) μια μοαδική πατέτα ηλεκτροικής διάταξης (intelligent driver), η οποία διευκολύει τη συμβατότητα με τους υπάρχοτες ηλεκτροικούς και ηλεκτρομαητικούς μετασχηματιστές αλοόω. Έτσι οι λαμπτήρες LE ατικαθιστού ευρέως τους λαμπτήρες αλοόω σε υπάρχουσες εκαταστάσεις, χωρίς α απαιτείται στη πλειοψηφία τω εφαρμοώ η αλλαή τω μετασχηματιστώ. Η Philips είαι η πρώτη εταιρία που έχει κατασκευάσει λαμπτήρα LE ο οποίος κατααλώει ελάχιστη εέρεια και μπορεί α χρησιμοποιηθεί με μια μεάλη κάμα κλασικώ μετασχηματιστώ αλοόω τάσης 12V. Οι λαμπτήρες αλοόω τάσης 12V συδέοται (μεμοωμέα ή σε ομάδες) με μετασχηματιστές αλοόω, οι οποίοι έχου φορτίο 20W έως 150W και τροφοδοτούται από 1 λαμπτήρα με φορτίο 20W έως 3 λαμπτήρες με φορτίο 50W. Σε μια απλή ατικατάσταση, οι λαμπτήρες LE χαμηλής τάσης ααμέεται α λειτουρήσου καοικά ότα συδεθού με έα τέτοιο μετασχηματιστή αλοόω. Κάτι τέτοιο δε είαι εύκολο, καθώς οι περισσότεροι μετασχηματιστές αλοόω απαιτού έα συκεκριμέο ελάχιστο φορτίο 20 ή περισσότερα Watt ια α τροφοδοτήσει το λαμπτήρα και α λειτουρήσει σωστά. Η πατεταρισμέη ηλεκτροική διάταξη της Philips βοηθά το λαμπτήρα LE α λειτουρήσει καοικά όπως έας κλασικός λαμπτήρας αλοόω, τροφοδοτώτας ωστόσο το μετασχηματιστή μόο με τη απαιτούμεη ελάχιστη ισχύ π.χ. 4 W. Α οι λαμπτήρες LE δε διαθέτου τη σωστή ηλεκτροική διάταξη, τότε προκύπτει πρόβλημα με τη συμβατότητα τω ήδη εκατεστημέω μετασχηματιστώ. Τότε εμφαίζοται προβλήματα όπως: Ο λαμπτήρας δε λειτουρεί Το φως «τρεμοπαίζει» Υπερθέρμαση ή κορεσμός του μετασχηματιστή που μπορεί α μειώσου τη διάρκεια του μετασχηματιστή Αάκη ατικατάστασης του μετασχηματιστή MASTER LEbulb esigner, 2 επιλοές Οι λαμπτήρες MASTER LEbulb esigner συδυάζου θερμό λευκό φως λαμπτήρα πυράκτωσης με 2 διαφορετικά καλύματα του λαμπτήρα ια επιλοές στη εμφάιση της πηής φωτισμού. Είαι ιδαικοί ια φωτιστικά στα οποία φαίεται ο λαμπτήρας, προσφέρου άριστη φωτειή απόδοση, δυατότητα ρύθμισης της έτασης του φωτισμού και 80 % εξοικοόμηση εέρειας Βιδώστε το κάλυμα κρατώτας τη βάση Τα πρωτότυπα καλύματα της σειράς MASTER LEbulb esigner τοποθετούται εύκολα από το ίδιο το χρήστη, οποιαδήποτε στιμή της μεάλης διάρκειας τους, ώστε α ταιριάζου με το περιβάλλοτα χώρο και τo στυλ διακόσμησης. Αποδίδου ευχάριστο φως τη έταση του οποίου μπορεί ο χρήστης α ρυθμίσει, απολαμβάοτας κατά αυτό το τρόπο ζεστή ατμόσφαιρα και ακόμη μεαλύτερη εξοικοόμηση εέρειας, ιδιαίτερα σηματικά στοιχεία στους χώρους φιλοξείας και στα καταστήματα. 16

17 Εκατάσταση φωτισμού χωρίς δυατότητα ρύθμισης της έτασης Μέθοδος υπολοισμού του αριθμού λαμπτήρω ια κάθε μετασχηματιστή χωρίς δυατότητα ρύθμισης της έτασης Για α υπολοίσετε πόσοι λαμπτήρες LE μπορού α συδεθού σε έα υπάρχοτα μετασχηματιστή αλοόω, πρέπει α διαιρέσετε τη ισχύ του μετασχηματιστή με τη ισχύ του λαμπτήρα αλοόω το οποίο ατικαθιστά ο λαμπτήρας LE. Για παράδειμα, στη περίπτωση εός μετασχηματιστή φορτίου 150 W και λαμπτήρα MR16, 7W (ο οποίος ατικαθιστά έα λαμπτήρα αλοόω 35 W), ο υπολοισμός έχει ως εξής: Ισχύς μετασχηματιστή (150 W) Ισχύς του ισοδύαμου λαμ. αλοόου (35 W) = Max αά κλάδο (4.3) 4 λαμπτήρες αά μετασχηματιστή Μετασχηματιστή (150 W) Εκατάσταση φωτισμού με δυατότητα ρύθμισης της έτασης Μέθοδος υπολοισμού του αριθμού λαμπτήρω ια κάθε μετασχηματιστή με δυατότητα ρύθμισης της έτασης Στη περίπτωση που επιθυμείτε α χρησιμοποιήσετε λαμπτήρα LE χαμηλής τάσης που μπορεί α ρυθμιστεί η έταση φωτισμού με ροοστάτη/dimmer ακολουθείτε τη εξής διαδικασία: 1) Πρέπει α ωρίζετε το μέιστο φορτίο του/τω μετασχηματιστή/τω και του ροοστάτη/dimmer είτε σε Watts (W) είτε σε Volt-Amps (VA). 2) Χρησιμοποιείστε το παρακάτω παράδειμα/ υπολοισμό ια το προσδιορισμό τω «Max αά σύστημα» λαμπτήρω και τω «Max αά κλάδο» λαμπτήρω. 3) Ορίστε το αριθμό τω λαμπτήρω που μπορείτε α εκαταστήσετε με το «Max αά σύστημα» 4) και σιουρευτείτε ότι το φορτίο του μετασχηματιστή είαι επαρκές ια κάθε έα «κλάδο». Ισχύς dimmer (200 W) Ισχύς του ισοδύαμου λαμ. αλοόου (35 W) = Max αά σύστημα (5.7) 5 λαμπτήρες αά dimmer immer (200 W) Ισχύς μετασχηματιστή (150 W) Ισχύς του ισοδύαμου λαμ. αλοόου (35 W) = Max αά κλάδο (4.3) 4 λαμπτήρες αά μετασχηματιστή Μετασχηματιστή (150 W) Μετασχηματιστή (150 W) Περιορισμός λόω του max αά σύστημα, α και δε έχει επιτευχθεί το max αά κλάδο 2200K 2700K Μοαδική ρύθμιση της έτασης του φωτισμού με imtone Στους συήθεις λαμπτήρες LE κατά τη μείωση της ρύθμισης της έτασης του φωτισμού, μειώεται η έταση του φωτός αλλά όχι και η θερμοκρασία χρώματος του λαμπτήρα. Τώρα, με τη ιδιότητα imtone, μειώεται ατίστοιχα και η θερμοκρασία χρώματος. Έτσι δημιουρείται ζεστό φωτειό αποτέλεσμα, σε χαμηλότερες στάθμες, όπως συμβαίει με τους λαμπτήρες πυράκτωσης και αλοόω. Είαι ιδαικό ια ξεοδοχεία, μπαρ και εστιατόρια. Σχετική έρευα αοράς έχει δείξει ότι αυτή η καιοτομία εκτιμάται ιδιαίτερα καθότι δίει τη δυατότητα σε πολλούς επαελματίες α δημιουρήσου τη επιθυμητή ατμόσφαιρα ιδιαίτερα σε χώρους φιλοξείας και εστίασης παρέχοτας παράλληλα φως υψηλής ποιότητας και οπτική άεση. 17

18 Απόσβεση αοράς λαμπτήρω LE συκριτικά με λαμπτήρες πυράκτωσης και αλοόω Υπολοισμός βάσει: χρήση 3600 ώρες/έτος, 0,15 /kwh, κόστος ατικατάστασης λαμπτήρα 1 Συμβατικός λαμπτήρας Λαμπτήρας LE Συμβατικός λαμπτήρας Λαμπτήρας LE σελ. 3 σελ. 4 Αριθμός λαμπτήρω Καταάλωση εέρειας (Watt)) Ώρες λειτουρίας ετησίως (ώρες) Κόστος εέρειας (Kwatt/h σε ) ιάρκεια λαμπτήρα (ώρες) Εδεικτική Τιμή (, χωρίς ΦΠΑ) Κόστος ατικατάστασης λαμπτήρα ( ) α. Ετήσιο κόστος εέρειας ( ) β. Ετήσιο κόστος λαμπτήρω ( ). Ετήσιο σχετικό κόστος ατικαταστάσεω ( ) Ετήσιο συολικό κόστος αά λαμπτήρα ( ) Ετήσια εξοικοόμηση αά λαμπτήρα ( ) Χρόος απόσβεσης Aluline W 12V G53 MASTER LEspot AR111 10W 12V G ,600 3, ,000 45, μήες MASTER LEspot 7W TWISTline 50W GU10 GU ,15 0, ,50 30,00 1,00 1,00 27,00 3,78 4,50 2,70 1,80 0,09 33,30 6,57 26,73 12 μήες Συμβατικός λαμπτήρας Λαμπτήρας LE Συμβατικός λαμπτήρας Λαμπτήρας LE σελ. 4 σελ. 6 Αριθμός λαμπτήρω Καταάλωση εέρειας (Watt)) Ώρες λειτουρίας ετησίως (ώρες) Κόστος εέρειας (Kwatt/h σε ) ιάρκεια λαμπτήρα (ώρες) Εδεικτική Τιμή (, χωρίς ΦΠΑ) Κόστος ατικατάστασης λαμπτήρα ( ) α. Ετήσιο κόστος εέρειας ( ) β. Ετήσιο κόστος λαμπτήρω ( ). Ετήσιο σχετικό κόστος ατικαταστάσεω ( ) Ετήσιο συολικό κόστος αά λαμπτήρα ( ) Ετήσια εξοικοόμηση αά λαμπτήρα ( ) Χρόος απόσβεσης MASTER LEspot 4W TWISTline 35W GU10 GU ,15 0, ,50 15,00 1,00 1,00 18,90 2,16 4,50 2,16 1,80 0,14 25,20 4,46 20,74 8 μήες AENTline 50W 12V GU5.3 MASTER LEspot 10W 12V GU ,15 0, ,50 28,00 1,00 1,00 27,00 5,40 2,70 3,36 1,80 0,12 31,50 8,88 22,62 14 μήες 18

19 Συμβατικός λαμπτήρας Λαμπτήρας LE Συμβατικός λαμπτήρας Λαμπτήρας LE σελ. 6 σελ. 9 Αριθμός λαμπτήρω Καταάλωση εέρειας (Watt)) Ώρες λειτουρίας ετησίως (ώρες) Κόστος εέρειας (Kwatt/h σε ) ιάρκεια λαμπτήρα (ώρες) Εδεικτική Τιμή (, χωρίς ΦΠΑ) Κόστος ατικατάστασης λαμπτήρα ( ) α. Ετήσιο κόστος εέρειας ( ) β. Ετήσιο κόστος λαμπτήρω ( ). Ετήσιο σχετικό κόστος ατικαταστάσεω ( ) Ετήσιο συολικό κόστος αά λαμπτήρα ( ) Ετήσια εξοικοόμηση αά λαμπτήρα ( ) Χρόος απόσβεσης AENTline 35W 12V GU5.3 MASTER LEspot 7W 12V GU ,15 0, ,50 25,00 1,00 1,00 18,90 3,78 2,70 2,25 1,80 0,09 23,40 6,12 17,28 15 μήες MASTER LEspot 4W Αλοόα 20W 12V GU4 12V GU ,15 0, ,50 20,00 1,00 1,00 10,80 2,16 4,50 2,88 1,80 0,14 17,10 5,18 11,92 16 μήες Συμβατικός λαμπτήρας Λαμπτήρας LE Συμβατικός λαμπτήρας Λαμπτήρας LE σελ. 11 σελ. 12 Αριθμός λαμπτήρω Καταάλωση εέρειας (Watt)) Ώρες λειτουρίας ετησίως (ώρες) Κόστος εέρειας (Kwatt/h σε ) ιάρκεια λαμπτήρα (ώρες) Εδεικτική Τιμή (, χωρίς ΦΠΑ) Κόστος ατικατάστασης λαμπτήρα ( ) α. Ετήσιο κόστος εέρειας ( ) β. Ετήσιο κόστος λαμπτήρω ( ). Ετήσιο σχετικό κόστος ατικαταστάσεω ( ) Ετήσιο συολικό κόστος αά λαμπτήρα ( ) Ετήσια εξοικοόμηση αά λαμπτήρα ( ) Χρόος απόσβεσης MASTER LEbulb 12W Πυράκτωση 60W E27 E ,15 0, ,00 40,00 1,00 1,00 32,40 6,48 3,60 5,76 3,60 0,14 39,60 12,38 27,22 16 μήες Λαμπτήρας κερί 15W E14 Novallure LE κερί 3W E ,15 0, ,00 12,00 1,00 1,00 8,10 1,62 3,60 2,16 3,60 0,18 15,30 3,96 11,34 9 μήες 19

20 Φωτομετρικά διαράμματα τω λαμπτήρω LE Το πολικό διάραμμα παρουσιάζει τη φωτειή καταομή του λαμπτήρα σε διάφορες ωίες. ιάραμμα πολικής καταομής ιάραμμα πολικής καταομής ιάραμμα πολικής καταομής ιάραμμα πολικής καταομής ιάραμμα πολικής καταομής 15-75W AR K W AR K W AR K W AR K W GU10 imtone 2700K 25 ιάραμμα πολικής καταομής ιάραμμα πολικής καταομής ιάραμμα πολικής καταομής ιάραμμα πολικής καταομής ιάραμμα πολικής καταομής W GU K W GU K W GU K W GU K 40 5,5-35W MR K 36 ιάραμμα πολικής καταομής ιάραμμα πολικής καταομής ιάραμμα πολικής καταομής ιάραμμα πολικής καταομής W MR K W E K W B K W PAR38O 2700K 25 Φίλιπς Ελλάς Α.Ε.Β.Ε. Λ. Κηφισίας Αθήα Μαρούσι Τηλ , Φαξ: Koninklijke Philips Electronics N.V. Με επιφύλαξη πατός δικαιώματος. Απαορεύεται η ααπαραωή όλου ή μέρους του παρότος χωρίς τη προηούμεη έραφη συκατάθεση του δικαιούχου τω δικαιωμάτω πευματικής ιδιοκτησίας. Οι πληροφορίες του παρότος εράφου δε αποτελού μέρος προσφοράς ή σύμβασης, θεωρούται ακριβείς και αξιόπιστες και μπορεί α τροποποιηθού χωρίς προειδοποίηση. Ο εκδότης δε πρόκειται α αποδεχτεί καμία ευθύη ια τυχό συέπειες από τη χρήση του. Η δημοσίευση εκ του παρότος δε μεταβιβάζει και δε εμπεριέχει άδεια ια μεταβίβαση οποιασδήποτε μορφής αδειοδότησης, προστατευόμεης ευρεσιτεχίας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος πευματικής ή βιομηχαικής ιδιοκτησίας. Τυπώθηκε 11 / 2011

Λαμπτήρες LED Philips

Λαμπτήρες LED Philips Λαμπτήρες LE Philips Ανακαλύψτε τις απεριόριστες δυνατότητες εξοικονόμησης ενέρειας στον φωτισμό εύηση* Master LEspots GU10 Η ιδανική λύση ια αντικατάσταση των λαμπτήρων αλοόνων που λειτουρούν στα 230V

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Φωτισμού LED

Συστήματα Φωτισμού LED Συστήματα Φωτισμού LE Συστήματα Φωτισμού LE! MASTER LE MASTER LEbulb GLOW 80% 25.000 40W MASTER LEbulb 80% 45.000 25W MASTER LEspot GU0 85% 40.000 50W MASTER LEspot Perfect Fit GU0 85% 5.000 5W NR MR MASTER

Διαβάστε περισσότερα

Η αλλαγή σε ενεργειακά αποδοτικό φωτισμό

Η αλλαγή σε ενεργειακά αποδοτικό φωτισμό Η αλλαγή σε ενεργειακά αποδοτικό φωτισμό Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πυράκτωσης 60W Σταδιακή κατάργηση ενεργειακά μη αποδοτικών προϊόντων Η οδηγία 2005/32/EG της Ε.Ε. (ECO-DESIGN REQUIREMENTS FOR

Διαβάστε περισσότερα

Philips. EcoClassic. MASTERClassic. TL-D Eco. MASTER TL-D Super 80. MASTERColour Elite. MASTERColour CDM-R Mini. MASTERColour 30%. 2000. 50%. 10%.

Philips. EcoClassic. MASTERClassic. TL-D Eco. MASTER TL-D Super 80. MASTERColour Elite. MASTERColour CDM-R Mini. MASTERColour 30%. 2000. 50%. 10%. 2010-2011 ! Philips Ecolassic 30%. 2000.,... MASTERlassic 50%. 3.. TL- Standard, 33 54 TL- Standard, 33 54 MASTERolour TL- Eco 10%. : 12.000 17.000 (HF). (R a >80). : 2 mg. MASTER TL- Super 80 : 12.000

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοξενία. Δείτε τι μπορεί να κάνει το φως για τους πελάτες σας

Φιλοξενία. Δείτε τι μπορεί να κάνει το φως για τους πελάτες σας Φιλοξενία Δείτε τι μπορεί να κάνει το φως για τους πελάτες σας Δείτε τι μπορεί να κάνει το φως για τους πελάτες σας Ο φωτισμός μας δραστηριοποιεί, μας κάνει να αισθανόμαστε ευχάριστα και μας δίνει την

Διαβάστε περισσότερα

Ο φωτισμός LED δημιουργεί «πράσινους» και γεμάτους έμπνευση χώρους εργασίας

Ο φωτισμός LED δημιουργεί «πράσινους» και γεμάτους έμπνευση χώρους εργασίας Δημιουργήστε υπέροχη ατμόσφαιρα στο γραφείο Ο φωτισμός LED δημιουργεί «πράσινους» και γεμάτους έμπνευση χώρους εργασίας Ο φωτισμός LED για γραφεία είναι προ των πυλών Όλα είναι έτοιμα. Το 2010 πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Χώροι εργασίας φιλικοί προς το περιβάλλον

Χώροι εργασίας φιλικοί προς το περιβάλλον Χώροι εργασίας φιλικοί προς το περιβάλλον Ενεργειακά αποδοτικές λύσεις φωτισμού Αντικαθιστώντας τους κλασικούς μας λαμπτήρες φθορισμού με MASTER TL-D Eco, μειώσαμε αμέσως το ενεργειακό κόστος των κτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ & ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θεωρητικό - Υποχρεωτικό ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 4ο (Εαριό εξάμηο 2005-2006) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤ. ΜΟΝΑΔΕΣ 4 ΦΟΡΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Philips. EcoClassic. MASTERClassic. TL-D Eco. MASTER TL-D Super 80. MASTERColour Elite. MASTERColour CDM-R Mini. MASTERColour 30%. 2000. 50%. 10%.

Philips. EcoClassic. MASTERClassic. TL-D Eco. MASTER TL-D Super 80. MASTERColour Elite. MASTERColour CDM-R Mini. MASTERColour 30%. 2000. 50%. 10%. 2011 ! Philips Ecolassic 30%. 2000.,... MASTERlassic 50%. 3.. TL- Standard, 33 54 TL- Standard, 33 54 MASTERolour TL- Eco 10%. : 12.000 17.000 (HF). (R a >80). : 2 mg. MASTER TL- Super 80 : 12.000 17.000

Διαβάστε περισσότερα

Product Guide 2013. Τιμοκατάλογος Προϊόντων. www.megaman.gr MEGAMAN ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013

Product Guide 2013. Τιμοκατάλογος Προϊόντων. www.megaman.gr MEGAMAN ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 Product Guide 3 Τιμοκατάλογος Προϊόντων 3 v. MEGAMAN ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 3 www.egaan.gr ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σχετικά με τη MEGAMAN Ποιοί Είμαστε 4 H εξέλιξη της MEGAMAN 5 Αυστηρή Ποιότητα και Συστήματα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

BUY SMART+ Έξυπνες αγορές: Υψηλή ενεργειακή απόδοση, εξοικονόμηση χρημάτων και προστασία του περιβάλλοντος. Πράσινες Συμβάσεις για Έξυπνες Αγορές

BUY SMART+ Έξυπνες αγορές: Υψηλή ενεργειακή απόδοση, εξοικονόμηση χρημάτων και προστασία του περιβάλλοντος. Πράσινες Συμβάσεις για Έξυπνες Αγορές BUY SMART+ Πράσινες Συμβάσεις για Έξυπνες Αγορές Έξυπνες αγορές: Υψηλή ενεργειακή απόδοση, εξοικονόμηση χρημάτων και προστασία του περιβάλλοντος Οδηγός για αποδοτικό φωτισμό Supported by Αυτός ο οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Το φως ειναι ευέλικτο LIGHTIFY - η έξυπνη λύση διαχείρισης φωτισμού. Light is OSRAM. www.osram.gr/lightify

Το φως ειναι ευέλικτο LIGHTIFY - η έξυπνη λύση διαχείρισης φωτισμού. Light is OSRAM. www.osram.gr/lightify www.osram.gr/lightify Το φως ειναι ευέλικτο LIGHTIFY - η έξυπνη λύση διαχείρισης φωτισμού Γιατί για εμάς, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό Light is OSRAM ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ LIGHTIFY? Ασύρματο σύστημα διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Λαμπτήρες Εξοικονόμησης Ενέργειας

Λαμπτήρες Εξοικονόμησης Ενέργειας Λαμπτήρες Εξοικονόμησης Ενέργειας Καλύτερες Ιδέες! Καλύτερη Ζωή! ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ www.megaman.gr 2 MEGAMAN Ποιοι Είμαστε; Η MEGAMAN ιδρύθηκε το 994 και έχει καθιερωθεί ως μεγάλη γερμανική μάρκα, γεγονός που

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεις φιλικές προς το περιβάλλον

Πόλεις φιλικές προς το περιβάλλον Πόλεις φιλικές προς το περιβάλλον Ενεργειακά αποδοτικές λύσεις φωτισμού 2 Πόλεις φιλικές προς το περιβάλλον Με τον νέο φωτισμό βοήθησα στη μείωση των εξόδων και στην προστασία του περιβάλλοντος. Τοποθετώντας

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο εκπαίδευσης πατέρα 2

Επίπεδο εκπαίδευσης πατέρα 2 Περιγραφική Στατιστική Όπως, ήδη έχουμε ααφέρει, στόχος της Περιγραφικής Στατιστικής είαι, «η αάπτυξη μεθόδω για τη συοπτική και τη αποτελεσματική παρουσίαση τω δεδομέω» Για το σκοπό αυτό, έχου ααπτυχθεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙ ΗΣ Γ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ρ. ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ. Φωτισμός κατανάλωση ενέργειας. Είναι γνωστό ότι:

Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ. Φωτισμός κατανάλωση ενέργειας. Είναι γνωστό ότι: Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Φωτισμός κατανάλωση ενέργειας Είναι γνωστό ότι: Μόνο οι εφαρμογές φωτισμού, απορροφούν το 19% της παγκόσμιας ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας Ο φωτισμός θεωρείται πως αναλογεί στο 10% -

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα 1

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα 1 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο... 2 Η ομάδα χρηστών στην οποία απευθυνόμαστε... 2 Η ποιότητα... 2 Το σέρβις... 2 Σύμβολα και λέξεις επισήμανσης που χρησιμοποιούνται σε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Καταστήματα με Έμπνευση. Φωτίζοντας το δρόμο για μεγαλύτερες πωλήσεις

Καταστήματα με Έμπνευση. Φωτίζοντας το δρόμο για μεγαλύτερες πωλήσεις Καταστήματα με Έμπνευση Φωτίζοντας το δρόμο για μεγαλύτερες πωλήσεις 2 Καταστήματα με έμπνευση Συναρπαστικό. Ευχάριστο. Ελκυστικό. Νέο. Διαφορετικό. Όλα αυτά είναι τα συστατικά ενός επιτυχημένου καταστήματος.

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων Καθηγητής: Γεώργιος Σεργιάδης

Επιβλέπων Καθηγητής: Γεώργιος Σεργιάδης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Διπλωματική Εργασία Δημήτρης Κολοβός Επιβλέπων Καθηγητής: Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Λαμπτήρων και Οργάνων Λειτουργίας

Κατάλογος Λαμπτήρων και Οργάνων Λειτουργίας Κατάλογος Λαμπτήρων και Οργάνων Λειτουργίας 2014 Εϖισκόϖηση κεφαλαίου 01 Συστήµατα Φωτισµού LE Σελίδα 7 LE 02 Λαµϖτήρες Φθορισµού Σελίδα 26 03 Starters για Λαµϖτήρες Φθορισµού Σελίδα 50 04 Συµϖαγείς Λαµϖτήρες

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό κέντρο ISC. Ιούνιος 2010

Εκπαιδευτικό κέντρο ISC. Ιούνιος 2010 Βασικές Αρχές Ελέγχου Φωτισμού Εκπαιδευτικό κέντρο ISC Ιούνιος 2010 Βασικές αρχές φωτισμού - Περιεχόμενα Εισαγωγή Επισκόπηση τύπου λαμπτήρων Επισκόπηση κτιριακού φωτισμού Επισκόπηση οικιακού φωτισμού Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Συμπαγείς Λαμπτήρες Φθορισμού CFLI

Συμπαγείς Λαμπτήρες Φθορισμού CFLI Συμπαγείς Λαμπτήρες Φθορισμού LI Συμπαγείς Λαμπτήρες Φθορισμού LI!! ιαφανεί λαµπτήρε πυράκτωση Ματ λαµπτήρε πυράκτωση Σεπτ. 2009 Σεπτ. 2010 Σεπτ. 2011 Σεπτ. 2012 Σεπτ. 2013 Σεπτ. 2014 Σεπτ. 2015 Σεπτ.

Διαβάστε περισσότερα

Μάθετε για τα Techlumen ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.

Μάθετε για τα Techlumen ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. TECH LUMEN LED LIGHTING ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Η εταιρία μας ιδρύθηκε το 1974. Κύριο αντικείμενο ήταν οι ηλεκτρομηχανολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Φωτεινότερα σχολεία. Φωτίζουμε ένα αειφόρο μέλλον για την παιδεία

Φωτεινότερα σχολεία. Φωτίζουμε ένα αειφόρο μέλλον για την παιδεία Φωτεινότερα σχολεία Φωτίζουμε ένα αειφόρο μέλλον για την παιδεία 2 Φυλλάδιο για σχολεία Φωτεινότερα σχολεία Επιθυμία όλων μας είναι η νεότερη γενιά να ξεκινήσει τη ζωή με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΡΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΕΜ: 2459

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΡΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΕΜ: 2459 ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΡΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΕΜ: 2459 ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

GREE, making BETTER air conditioners. αντλίες θερμότητας αέρος νερού 2011-12

GREE, making BETTER air conditioners. αντλίες θερμότητας αέρος νερού 2011-12 GREE, making BETTER air conditioners αντλίες θερμότητας αέρος νερού 2011-12 GREE, making BETTER air conditioners ηλεκτρική ισχύς θερμοκρασία περιβάλλοντος διαθέσιμη ενέργεια Η GREE Electric Appliances

Διαβάστε περισσότερα

Σε ποιο βαθμό μπορούν να αντικαταστήσουν οι λαμπτήρες led τις παλαιότερες τεχνολογίες?

Σε ποιο βαθμό μπορούν να αντικαταστήσουν οι λαμπτήρες led τις παλαιότερες τεχνολογίες? Το αρχικό ερώτημα. Η εξέλιξη της τεχνολογίας LED στο χώρο του φωτισμού αλλάζει δραματικά τα δεδομένα του κλάδου. Οι εταιρείες λαμπτήρων και φωτιστικών συντάσσουν πλέον όλη την τεχνογνωσία και την επένδυση

Διαβάστε περισσότερα

LUXURY LED BICYCLE Brighten your beam and banish burnt-out bulb blues

LUXURY LED BICYCLE Brighten your beam and banish burnt-out bulb blues ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ LUXURY LED BICYCLE Brighten your beam and banish burnt-out bulb blues Εισηγητές: 1) Νικαλαϊδης Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα