Συµµετοχικός ιστός στην εκπαίδευση: δύο µελέτες περίπτωσης µε τη χρήση wiki και ιστολογίου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συµµετοχικός ιστός στην εκπαίδευση: δύο µελέτες περίπτωσης µε τη χρήση wiki και ιστολογίου"

Transcript

1 Συµµετοχικός ιστός στην εκπαίδευση: δύο µελέτες περίπτωσης µε τη χρήση wiki και ιστολογίου έγγλερη Σοφία 1, Μουδατσάκη Ελένη 2, Λιόβας ηµήτριος 3, Μπασδαβάνος Μαργαρίτης Τµήµα Πληροφορικής, ΠΜΣ Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση, Α.Π.Θ., 2 Τµήµα Πληροφορικής, ΠΜΣ Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση, Α.Π.Θ., 3 Υπεύθυνος Κέντρου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών Ν. Λάρισας, 4 3o E.K. Λάρισας Περίληψη Η παρούσα εργασία αποτελείται από τέσσερα βασικά µέρη. Το πρώτο µέρος αφορά σε µία βιβλιογραφική έρευνα για τον Συµµετοχικό Ιστό στην εκπαίδευση, τα wikis και τα ιστολόγια (blogs). Αναλύονται το «Web 2.0», τα χαρακτηριστικά του, η ιστορία του, οι εφαρµογές και οι υπηρεσίες του, ο ρόλος του στην εκπαίδευση, τα οφέλη από την ενσωµάτωσή του στη διδακτική και µαθησιακή διαδικασία, οι προκλήσεις που καλούνται να αντιµετωπίσουν οι συµµετέχοντες καθώς και ο ρόλος των ιστολογίων και των wikis στην εκπαίδευση. Στο δεύτερο και τρίτο µέρος περιγράφονται δύο δραστηριότητες που διεξήχθησαν σε δύο Ενιαία Λύκεια της χώρας µας, στο πλαίσιο της ενσωµάτωσης των web 2.0 τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, µε τη χρήση των wikis στη µία και των ιστολογίων στην άλλη. Επιπλέον παρουσιάζονται τα ποιοτικά αποτελέσµατα σχετικά µε την υποστήριξη που παρείχαν το wiki και το ιστολόγιο στη µάθηση µέσω project. Στο τρίτο µέρος παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα των εν λόγω ερευνών. Λέξεις κλειδιά: Συµµετοχικός ιστός, web 2.0, εκπαίδευση, wikis, ιστολόγια Εισαγωγή To web 2.0 Το web 2.0 ή αλλιώς συµµετοχικό web, ανθρωποκεντρικό web, web της σοφίας και web ανάγνωσης / γραφής αποτελεί την εξέλιξη του web 1.0 και ουσιαστικά τη δεύτερη φάση στην εξέλιξη του web. Παρόλο που ο όρος web 2.0 φαίνεται ότι αναφέρεται σε µια νέα έκδοση του Παγκοσµίου Ιστού, στην πραγµατικότητα δεν περιγράφει κάποια ανανέωση στις τεχνικές προδιαγραφές αλλά αλλαγές στους τρόπους µε τους οποίους οι προγραµµατιστές και οι χρήστες χρησιµοποιούν το παγκόσµιο ιστό (O'Reilly, 2005). Χρησιµοποιείται ως πλατφόρµα παροχής ελαφρών υπηρεσιών και εκµεταλλεύεται το web µε ένα διαδραστικό και συνεργατικό τρόπο εστιάζοντας στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και τη συλλογική νοηµοσύνη µε στόχο την ενεργή και αποτελεσµατική συµµετοχή των χρηστών ξεφεύγοντας πλέον από τη λογική της παθητικής κατανάλωσης περιεχοµένου. Αφορά στη σχεδίαση συστηµάτων που γίνονται καλύτερα όσο περισσότερα άτοµα τα χρησιµοποιούν (Wikispaces, 2014). Πλέον µιλάµε για κοινότητες και συνεργασία που βοηθάνε τους ανθρώπους να γίνουν παγκόσµιοι πολίτες (Wikispaces, 2014). Σύµφωνα µε τη φιλοσοφία της συλλογικής νοηµοσύνης ή αλλιώς της «σοφίας των µαζών» (φαινόµενο crowdsourcing), η συνεργασία καθιστά τις κοινότητες πιο παραγωγικές σε σχέση µε τους χρήστες που εργάζονται ατοµικά (O Reilly, 2005). Το web 2.0 έχει µετατρέψει τον Παγκόσµιο Ιστό από µία στατική πλατφόρµα σε µία πλατφόρµα λειτουργική µε πλούσια διαδραστικά χαρακτηριστικά (Piccoli, 2007). Ο ιστός δεν είναι πλέον µια συλλογή από στατικές σελίδες HTML οι οποίες περιγράφουν κάτι στον κόσµο. Όλο και περισσότερο το ίδιο το web γίνεται ο κόσµος ρίχνοντας µία σκιά πληροφοριών σε όλους και σε Πρακτικά Εργασιών 8 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Καθηγητών Πληροφορικής, Βόλος, Μαρτίου 2014

2 2 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής όλα, µία αύρα δεδοµένων τα οποία συλλαµβάνονται και επεξεργάζονται έξυπνα προσφέροντας εξαιρετικές ευκαιρίες (O Reilly και Battelle, 2009). Κατά τη µελέτη της βιβλιογραφίας και των επιστηµονικών άρθρων, παρατηρήθηκε ότι δεν αναφέρεται κάπου ένας συγκεκριµένος ορισµός για το web 2.0. Το web 2.0 αψηφά έναν ευρέως συµφωνηµένο συνοπτικό ορισµό ίσως επειδή το υποκείµενο φαινόµενο είναι τεράστιο (Murugesan, 2007). Κανείς δεν έχει καταφέρει ακόµη να ορίσει το web 2.0 µε έναν τυποποιηµένο τρόπο. εν µπορεί να δοθεί ένας απλός ορισµός αλλά περιγράφεται ως ένα σύνολο ποικίλων χαρακτηριστικών τα οποία αντιπροσωπεύουν και περιγράφουν την πραγµατική του έννοια συλλογικά (Sharma, 2008). Τα βασικά χαρακτηριστικά των πανταχού παρόντων πλέον web 2.0 υπηρεσιών είναι η διαµοίραση και η συνεργασία, η επικοινωνία και η αλληλεπίδραση, η διαλογική ανταλλαγή πληροφοριών, η έκφραση, η ανοικτότητα, το δυναµικό περιεχόµενο, η µάθηση κατ απαίτηση, η επιστηµονική αναζήτηση και η διάχυση της γνώσης, η εστιασµένη στο χρήστη σχεδίαση, το δυναµικό περιεχόµενο, η πλούσια εµπειρία που του προσφέρεται, η αποσυγκέντρωση της δύναµης, ο παγκόσµιος ιστός ως πλατφόρµα και ο ευέλικτος σχεδιασµός των εφαρµογών (Wikispaces, 2014; Wikipedia, 2014). Η αξιοποίηση του Web 2.0 στον τοµέα της εκπαίδευσης αλλάζει το ύφος και τη δοµή της µαθησιακής διαδικασίας ενισχύοντας την εξατοµικευµένη, ανακαλυπτική και συνεργατική µάθηση. Κάποια από τα σηµαντικότερα οφέλη που προκύπτουν από την ενσωµάτωση του web 2.0 στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι η στροφή προς τη µαθητοκεντρική διδασκαλία, η πιο αποτελεσµατική αξιολόγηση και από την πλευρά του εκπαιδευτικού και του εκπαιδευόµενου, η αυξηµένη κινητροδότηση και η µεγαλύτερη αφοσίωση των µαθητών, η σύνδεση της εκπαίδευσης µε τον σύγχρονο κόσµο, η βελτίωση της συνεργασίας και ο µετριασµός των διάφορων δυσκολιών που προκύπτουν από γεωγραφικές αποστάσεις ή τις ειδικές µαθησιακές ανάγκες. Με βάση αυτές τις συνθήκες, έχει καθιερωθεί και ο όρος «Εκπαίδευση 2.0». Τα wikis στην εκπαίδευση Το wiki είναι ένα συνεργατικός ιστότοπος, ο οποίος δηµιουργείται εύκολα και δωρεάν και δίνει τη δυνατότητα σε πολλούς χρήστες να αποθηκεύουν σε αυτό κείµενα και εικόνες. ίνει τη δυνατότητα αναίρεσης οποιονδήποτε λανθασµένων ενεργειών (το περιεχόµενό του δε διαγράφεται οριστικά αλλά αναθεωρείται διαρκώς, revisions), διατηρεί ιστορικό για κάθε τροποποίηση που γίνεται στο παραγόµενο έργο καθώς και επιτρέπει την επαναφορά του σε προηγούµενη έκδοση. Παράλληλα ενισχύει την επικοινωνία και τη δηµιουργία συνεργατικών κοινοτήτων. Τα wikis είναι πλέον ιδιαίτερα δηµοφιλή στην εκπαιδευτική κοινότητα καθώς υπάρχει πληθώρα τρόπων για την αξιοποίηση τους. Η δυνατότητα της αλληλεπίδρασης και η ευκολία της λειτουργίας του καθιστά ένα wiki ένα αποτελεσµατικό εργαλείο συνεργατικής γραφής (Τζωρτζάκης κ.α., 2009). Τα πλεονεκτήµατα που µπορούν να προκύψουν από την επιτυχηµένη ενσωµάτωση των wikis στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι πολλά τόσο για τους µαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς (Charles & Ramni, 2007). Πρόκειται για εύκολα στην εκµάθηση και στη χρήση εργαλεία, από µαθητές και καθηγητές µε προηγούµενη εµπειρία ή όχι, που δίνουν σε όλους τη δυνατότητα συµµετοχής στη σύνταξη και διόρθωση του περιεχοµένου τους. Έτσι όλοι οι χρήστες έχουν ίσες ευκαιρίες στην έκφραση της άποψής τους. Βοηθά στην εξοικονόµηση χρόνου για την έκδοση έργων και τη διεύρυνση των τεχνολογικών γνώσεων των χρηστών του. Ως γενικότερα οφέλη που προσφέρουν στις σύγχρονες εκπαιδευτικές πρακτικές είναι η βελτίωση των δεξιοτήτων συγγραφής των µαθητών, η ανάπτυξη της δηµιουργικότητάς τους, η αναβάθµιση της µαθησιακής διαδικασίας και η ανάπτυξη των κοινωνικών τους δεξιοτήτων (Wikispaces, 2014). Τα ιστολόγια (blogs) στην εκπαίδευση Σύµφωνα µε τη θεωρία του κοινωνικού εποικοδοµισµού, οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις αποτελούν δύο πολύ σηµαντικούς παράγοντες για την εκπαιδευτική διαδικασία. Η σωστή χρήση ενός ιστολογίου και η διαδραστικότητά του, το καθιστούν µέσο επικοινωνίας και έκφρασης. Η πλειοψηφία των

3 Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Διδασκαλία και Διδακτική 3 εκπαιδευτικών χρησιµοποιεί τις δυνατότητες ενός ιστολογίου ως έναν ηλεκτρονικό χώρο εργασίας, έκφρασης και επικοινωνίας των µαθητών µεταξύ τους αλλά και µε το διδάσκοντα, ως αποθήκη εκπαιδευτικού υλικού και ως ηµερολόγιο µάθησης. Τα αποτελέσµατα των ερευνών σχετικά µε την αξιοποίηση των ιστολογίων στην εκπαίδευση ποικίλουν. Κάποια από αυτά παρουσιάζονται ιδιαίτερα ενθαρρυντικά ενώ κάποια άλλα αναδεικνύουν τα προβλήµατα που προκύπτουν. Οι µαθητές γράφουν όταν έχουν κοινό και όταν µπορούν να πάρουν ανάδραση µε αποτέλεσµα να αποκτούν υπευθυνότητα πάνω στο περιεχόµενο (Kennedy, 2003). Τα ιστολόγια µπορούν να κινητροδοτήσουν τη µάθηση, προωθούν τη δηµιουργία κοινοτήτων µέσα από συνεργατικές διαδικασίες, παρέχουν υπερσυνδέσµους σε διάφορες πηγές και προσφέρουν ένα χώρο µάθησης (Yang, 2009). Τα ιστολόγια δηµιουργούν ένα µαθητοκεντρικό περιβάλλον το οποίο επιτρέπει στους µαθητές να µάθουν στο δικό τους χώρο δηµιουργώντας τους έτσι την έντονη αίσθηση της κοινότητας µε αποτέλεσµα να παρουσιάζουν πιο ενεργή συµµετοχή σε σχέση µε άλλα παιδαγωγικά και τεχνολογικά περιβάλλοντα (Efimova & Fiedler, 2003). Παρόλα αυτά υπάρχουν έρευνες οι οποίες διεξήχθησαν σε πανεπιστήµια και παρουσίασαν αντίθετα αποτελέσµατα όπως για παράδειγµα οι συνεισφορές κάποιων σπουδαστών στα ιστολόγια οι οποίες ήτανε κακές, η επικοινωνία µέσω των ιστολογίων ελάχιστη και η ποιότητα κριτικής του µαθησιακού περιεχοµένου ιδιαίτερα φτωχή (Krause, 2004). Σε µία παρόµοια έρευνα η συµµετοχή των φοιτητών ήταν ελάχιστη αφού έγραφαν επειδή έπρεπε να το κάνουν και µετά το τέλος του σεµιναρίου κανείς δε συνεισέφερε πια (Homic & Melis, 2006). Σε άλλη µελέτη, η συµµετοχή των φοιτητών στο ιστολόγιο ήταν προαιρετική. Μετά την εισαγωγή των ιστολογίων στις εργασίες τους, παρατηρήθηκε ότι υπήρχε πρόβληµα στο να συµπεριλάβουν τις συνεισφορές σε αυτά ως ένα προαιρετικό κοµµάτι της εργασίας τους. Επίσης κάποιοι αποφάσισαν να συµµετέχουν στα ιστολόγια µε κίνητρο το βαθµό (Williams & Jacobs, 2004). Παρουσίαση των µελετών περίπτωσης Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται οι δύο µελέτες περίπτωσης µέσα από τρεις βασικούς άξονες: την περιγραφή των στόχων τους, την περιγραφή των δραστηριοτήτων και τα αποτελέσµατά τους. Η δραστηριότητα στο εργαλείο «Wikispaces» Στόχοι Στόχος της παρούσας έρευνας αποτελεί η διερεύνηση του κατά πόσο µπορεί η χρήση των web 2.0 εργαλείων και συγκεκριµένα του εργαλείου Wikispaces να υποστηρίξει τη µάθηση, συµβάλλοντας στην ενίσχυση του κλίµατος συνεργασίας και επικοινωνίας µεταξύ των µαθητών µε κοινό στόχο τη διεκπεραίωση ενός έργου. Πιο συγκεκριµένα εξετάζει και αξιολογεί την επίδραση και συνεισφορά του wiki στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Περιγραφή της δραστηριότητας Για την παρούσα µελέτη περίπτωσης επιλέχτηκε το µάθηµα επιλογής Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου «Εφαρµογές Υπολογιστών», το οποίο αποτελεί τη συνηθέστερη επιλογή της πλειοψηφίας των µαθητών της συγκεκριµένης βαθµίδας. Η έρευνα διεξήχθη στο Ενιαίο Λύκειο Νέας Αλικαρνασσού στο Ηράκλειο Κρήτης, είχε διάρκεια 16 διδακτικών ωρών σε διάστηµα 10 εβδοµάδων κατά το σχολικό έτος και συµµετείχαν οι 20 µαθητές του τµήµατος Β2. Το µάθηµα ήταν δίωρο και διεξάγονταν 2 φορές την εβδοµάδα µέσα στο σχολικό εργαστήριο Πληροφορικής εξοπλισµένο µε 11 ηλεκτρονικούς υπολογιστές τελευταίας τεχνολογίας. Η δραστηριότητα εντάχθηκε στο ωρολόγιο πρόγραµµα του µαθήµατος ως µια µέθοδος εµβάθυνσης των γνώσεων των µαθητών σε σχέση µε τον επεξεργαστή κειµένου Microsoft Office Word µέσω διαδικασιών συνεργασίας και επικοινωνίας που αναπτύχθηκαν µεταξύ τους, µε τη βοήθεια του εργαλείου Wikispaces και µε τελικό αποτέλεσµα τη διεκπεραίωση µιας οµαδικής εργασίας. Η εργασία την οποία κλήθηκαν να φέρουν εις πέρας οι µαθητές ήταν η δηµιουργία ενός ηλεκτρονικού διδακτικού βοηθήµατος (tutorial) για το πρόγραµµα επεξεργασίας κειµένου

4 4 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής Microsoft Office Word, για την ολοκλήρωση του οποίου θα έπρεπε να αναλάβουν την επεξήγηση και παρουσίαση των βασικών λειτουργιών του προγράµµατος. Η συγγραφή του βοηθήµατος έγινε στο περιβάλλον του εργαλείου Wikispaces και συγκεκριµένα στη σελίδα η οποία δηµιουργήθηκε για το συγκεκριµένο σκοπό και ενσωµάτωνε τις παρακάτω επιµέρους σελίδες µε τα εξής περιεχόµενα: «Αρχική σελίδα»: η περιγραφή των περιεχοµένων του wiki, του σκοπού δηµιουργίας του καθώς και πληροφορίες για την ιδιότητα των συγγραφέων του. «Η εργασία µας»: η εκφώνηση της εργασίας, η περιγραφή του στόχου που πρέπει να επιτύχουν οι µαθητές και του τρόπου µε τον οποίο θα το έκαναν. «Η οµάδα µας»: αναφορά των ονοµάτων όλων των µαθητών και µια πολύ σύντοµη περιγραφή του εαυτού τους. «Οµάδες συνεργασίας»: αναφορά των µελών κάθε οµάδας καθώς επίσης και των λειτουργιών του Word τις οποίες περιέγραψαν. «Tutorial»: οι ερωτήσεις που ανατέθηκαν στους µαθητές σχετικά µε τις λειτουργίες του Word, κατηγοριοποιηµένες σε θεµατικές ενότητες, οι οποίες λειτούργησαν ως σύνδεσµοι προς τις περιγραφές που έδιναν. Προκειµένου να δοθεί ένας επιπλέον τρόπος επικοινωνίας µεταξύ των µαθητών, προσανατολισµένος στα ενδιαφέροντά τους, δηµιουργήθηκε στο Facebook η οµάδα «Αλικαρνασσός_Word_Tutorial» όπου οι συνεργάτες έκαναν ανακοινώσεις και αντάλλασαν απόψεις και σχόλια. Πιο συγκεκριµένα, οι µαθητές χωρισµένοι σε έξι οµάδες των τριών ατόµων και µία οµάδα των δύο, έφεραν εις πέρας τις εξής εργασίες: Κάθε οµάδα επέλεξε µια βασική λειτουργία του προγράµµατος Word από τη λίστα λειτουργιών που της δόθηκε. Κάθε τέτοια λειτουργία ανακοινωνόταν µε τη µορφή ερώτησης στη σελίδα «Tutorial». Οι οµάδες έγραψαν και παρουσίασαν µια σειρά βηµάτων περιγράφοντας επακριβώς τη διαδικασία που απαιτείται για τη διεκπεραίωση της λειτουργίας που είχαν επιλέξει. Τα βήµατα έπρεπε να παρουσιάζονται ξεκάθαρα αφού το διδακτικό βοήθηµα απευθυνόταν σε όλων των επιπέδων χρήστες, από αρχάριους έως και πολύ προχωρηµένους. Εκτός από τη γραπτή παρουσίαση, κάθε οµάδα ανέλαβε την οπτική απεικόνιση µε βίντεο των βηµάτων της ερώτησης µε την οποία ασχολήθηκε. Στο συγκεκριµένο βίντεο παρουσιαζόταν η εκτέλεση των βηµάτων κάθε λειτουργίας µε στόχο την ελκυστικότερη και παραστατικότερη περιγραφή τους. Κάθε οµάδα ανέλαβε την παρουσίαση τριών βασικών λειτουργιών του Microsoft Office Word καθώς καθεµία από αυτές έπρεπε κάθε φορά να συντονίζεται και να οργανώνεται από ένα διαφορετικό µέλος της οµάδας. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίστηκε η ίση συνεισφορά και συµµετοχή όλων των µαθητών στη συνεργατική δραστηριότητα. Στο πλαίσιο της συνεργασίας τους οι µαθητές ανακοίνωναν σηµαντικά σηµεία της πορείας των εργασιών τους και επικοινωνούσαν µεταξύ τους αλλά και µε τον εκπαιδευτικό οποτεδήποτε χρειάζονταν βοήθεια. Το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο που δηµιούργησαν οι µαθητές βρίσκεται δηµοσιευµένο στο περιβάλλον του Wikispaces, στη σελίδα δείγµατα του οποίου παρουσιάζονται στις παρακάτω εικόνες.

5 Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Διδασκαλία και Διδακτική 5 Σχήµα 1. Αρχική σελίδα Σχήµα 2. Σελίδα: «Η εργασία µας» Σχήµα 3. Σελίδα: «Βοηθητικό υλικό»

6 6 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής Σχήµα 4. Σελίδα: «Tutorial» Σχήµα 5. Σελίδα «Πώς φτιάχνω υπερσυνδέσµους» Αποτελέσµατα Για την αξιολόγηση της δραστηριότητας χρησιµοποιήθηκαν οι µέθοδοι της παρατήρησης, της συνέντευξης και του ερωτηµατολόγιου, µε στόχο να λειτουργήσει η καθεµία συµπληρωµατικά προς τις υπόλοιπες. Αρχικά, θα πρέπει να αναφερθεί ότι το 70% των µαθητών που συµµετείχαν στην έρευνα δήλωσε ότι έχει πολύ καλή σχέση µε τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και επισκέπτεται κάθε µέρα ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, το 90% δε γνώριζε καθόλου το εργαλείο Wikispaces πριν την έναρξη της εργασίας και το 95% δεν είχε έρθει ποτέ σε επαφή µε κανένα παρόµοιο εργαλείο, αν και όλοι το χαρακτήρισαν ως ένα ευχάριστο περιβάλλον µε ευκολία πλοήγησης. Το 65% των µαθητών απάντησαν ότι το wiki «Alikarnassos_Word_Tutorial» που δηµιουργήθηκε βοήθησε πολύ τη συνεργασία µεταξύ των µελών κάθε οµάδας και το 90% δήλωσε ότι η ανάρτηση των αποτελεσµάτων από τις υπόλοιπες οµάδες αποτελούσε ένα επιπλέον κίνητρο για µεγαλύτερη

7 Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Διδασκαλία και Διδακτική 7 προσπάθεια από τους ίδιους. Η µόνη αλλαγή που πρότειναν λίγοι από τους µαθητές ήταν ότι θα προτιµούσαν το εργαλείο µε ένα περισσότερο ελκυστικό περιβάλλον µε πιο πολλά οπτικοακουστικά ερεθίσµατα. Το 85% των µαθητών δήλωσε ότι θα ήθελε να γίνεται παρόµοια χρήση του εργαλείου και σε άλλα µαθήµατα αναγνωρίζοντας την προσφορά του στην καλλιέργεια συνεργατικού κλίµατος τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα εύχρηστο και απλό εργαλείο που µπορεί να βοηθήσει τη συνεργατική µάθηση. Επιπλέον, ανέφεραν η διεξαγωγή παρόµοιων δραστηριοτήτων καθιστά το µάθηµα περισσότερο ενδιαφέρον και συναρπαστικό και ευκολότερη την κατανόηση του διδακτικού αντικειµένου. Η δραστηριότητα στο ιστολόγιο (blog) του εργαλείου «Edmodo» Στόχοι Ο στόχος της δραστηριότητας είναι η εξαγωγή ποιοτικών αποτελεσµάτων αφενός για την ενίσχυση της επικοινωνίας και της συνεργασίας των µαθητών µε τη χρήση ιστολογίων και αφετέρου για την εξαγωγή συµπερασµάτων από τον εκπαιδευτικό σχετικά µε την πορεία του κάθε µαθητή. Η υποστήριξη της επικοινωνίας των µαθητών επιτεύχθηκε µέσω του ιστολογίου του Edmodo (ασφαλές κοινωνικό δίκτυο για µαθητές και εκπαιδευτικούς) για τη µελέτη του κατά πόσο αυτό κάλυψε τις επικοινωνιακές τους ανάγκες στο πλαίσιο ανταλλαγής ιδεών µε σκοπό την ολοκλήρωση των εργασιών τους. Επιπλέον εξετάστηκε εάν η συνεργασία των µαθητών ενισχύθηκε περισσότερο από το ιστολόγιο όλης της τάξης ή από τα ιστολόγια των οµάδων τα οποία δηµιουργήθηκαν στο πλαίσιο της δραστηριότητας. Περιγραφή της δραστηριότητας Για την παρούσα µελέτη περίπτωσης επιλέχτηκε το µάθηµα της Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου «Ερευνητικές Εργασίες». Η έρευνα έλαβε χώρα στο 2ο Ενιαίο Λύκειο Λάρισας και διήρκεσε 15 διδακτικές ώρες σε διάστηµα 5 εβδοµάδων κατά το σχολικό έτος Συµµετείχαν οι 20 µαθητές που παρακολουθούσαν το project «Ηλεκτρονικό παιχνίδι». Το µάθηµα ήταν τρίωρο και διεξάγονταν µία φορά την εβδοµάδα στο σχολικό εργαστήριο Πληροφορικής, το οποίο διέθετε 13 Η/Υ, προβολικό, εκτυπωτή και σύνδεση στο Internet. Η δική µας παρέµβαση αφορούσε στην υποστήριξη της επικοινωνίας και της συνεργασίας των µαθητών µέσω του ιστολογίου του Edmodo ( µε σκοπό την ανταλλαγή ιδεών, την επίλυση αποριών και την παραγωγή εποικοδοµητικού διαλόγου. Μέσα από τις εργασίες οι µαθητές καλούνταν να κατανοήσουν τους ρόλους των µεταβλητών µε τη βοήθεια «µισοψηµένων» παιχνιδιών (half baked games) στο περιβάλλον του Scratch µε σκοπό να τα ολοκληρώσουν. Οι µαθητές κατέβαζαν τις οδηγίες της εργασίας τους από την ιστοσελίδα του µαθήµατος από το Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο. Τα παιχνίδια µε τα οποία ασχολήθηκαν οι µαθητές κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας ήταν τρία και συγκεκριµένα το Pacman, µία προσοµοίωση του τραµπολίνο και το Pong (εξαφάνιση µικρών τούβλων µε το χτύπηµα µίας µπάλας). Αρχικά οι 20 µαθητές της τάξης χωρίστηκαν σε 4 οµάδες των 5 ατόµων για κάθε µία από τις οποίες δηµιουργήθηκε και η αντίστοιχη οµάδα στο Edmodo (Οµάδα Α, Οµάδα Β, Οµάδα Γ και Οµάδα ). Επιπλέον, δηµιουργήθηκε µία ακόµη οµάδα (project2lyk) µε µέλη όλους τους µαθητές της τάξης. Σηµειώνεται ότι ο εκπαιδευτικός (µε ρόλο δασκάλου) εγγράφηκε σε όλες τις οµάδες για να µπορεί να παρακολουθεί τη ροή των συζητήσεων και να επεµβαίνει όταν αυτό κρινόταν απαραίτητο. Η δηµοσίευση των αναρτήσεων στο χώρο συζητήσεων κάθε οµάδας είναι ελεγχόµενη από τον καθηγητή ο οποίος έχει το δικαίωµα να τις επιτρέψει ή να τις διαγράψει. Κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων οι µαθητές προσπαθούσαν να ολοκληρώσουν τα ηλεκτρονικά παιχνίδια που τους δίνονταν και σε ώρες εκτός µαθήµατος σε εθελοντική βάση χρησιµοποιούσαν το Edmodo για να επικοινωνούν και να ανταλλάσσουν ιδέες είτε µε τα µέλη της οµάδας τους είτε µε όλη την τάξη µε βάση τις κατευθύνσεις του εκπαιδευτικού.

8 8 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής Κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνάντησης στην τάξη, ο εκπαιδευτικός ζήτησε από τους µαθητές να χρησιµοποιήσουν το Edmodo για µία δραστηριότητα λίγο διαφορετική από τις προηγούµενες την οποία θεωρούσε ιδιαίτερα σηµαντική. Έτσι λοιπόν δόθηκαν στους µαθητές επτά ερωτήσεις οι οποίες χωρίστηκαν σε τρεις κατηγορίες: διερεύνησης, επεξήγησης και ολοκλήρωσης. Αυτό που ενδιέφερε τον εκπαιδευτικό ήταν να µελετήσει τις αναρτήσεις του κάθε µαθητή µε σκοπό να βγάλει συµπεράσµατα, σχετικά µε τις δυσκολίες που αντιµετώπιζε αλλά και πιθανά σηµεία που δεν κατανόησε σωστά. Όλες οι αναρτήσεις βρίσκονται δηµοσιευµένες στα ιστολόγια των οµάδων στο Edmodo, κάποια δείγµατα των οποίων παρουσιάζονται στις παρακάτω εικόνες. Σχήµα 6. Παράδειγµα αναρτήσεων Σχήµα 7. Παράδειγµα αναρτήσεων Αποτελέσµατα Η αξιολόγηση πραγµατοποιήθηκε µε την παρατήρηση, τη συζήτηση µε τους µαθητές και τον εκπαιδευτικό, τη µελέτη των απαντήσεων στα ερωτηµατολόγια καθώς και του περιεχοµένου των αναρτήσεων στα ιστολόγια.

9 Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Διδασκαλία και Διδακτική 9 Τα αποτελέσµατα από τις απαντήσεις των 19 µαθητών στα ερωτηµατολόγια διαµορφώθηκαν ως εξής: το 47,36% των µαθητών δήλωσε ότι έχει άριστη σχέση µε τους Η/Υ ενώ δεν υπήρχε κανένας µαθητής που να τη χαρακτηρίζει κακή ή ανύπαρκτη. Όλοι οι µαθητές ασχολούνταν µε τα κοινωνικά δίκτυα και µάλιστα το 52,63% επισκέπτονταν ανάλογα περιβάλλοντα σε καθηµερινή βάση. Ενώ το 78,94% των µαθητών γνώριζε ήδη την ύπαρξη των ιστολογίων, µόνο το 10,52% συνεισέφερε σε ιστολόγια καθηµερινά, το 21,05% πολύ συχνά, το 10,52 συχνά, το 36,84% σπάνια και το 21,05% ποτέ. Όσον αφορά τη χρήση των ιστολογίων στο πλαίσιο κάποιου σχολικού µαθήµατος το 57,89% δήλωσε ότι δεν έχει εµπλακεί ποτέ σε ανάλογη δραστηριότητα. Το 47,36% των µαθητών δήλωσε ότι το Edmodo βοήθησε πολύ στην επίλυση αποριών κατά την προσπάθειά τους να φέρουν εις πέρας τις εργασίες τους, ενώ το 10,52% καθόλου. Το 36,84% των µαθητών ανέτρεξε στο χώρο συζητήσεων για να βοηθηθεί από τις δηµοσιευµένες αναρτήσεις ή εργασίες ενώ το 42,1% επισκέφθηκε το Edmodo για να ελέγξει αν υπήρχαν ερωτήσεις συµµαθητών που περίµεναν απάντηση. Η µελέτη των αναρτήσεων έδειξε ότι το 60% των µαθητών υπέβαλε ερωτήµατα ή σχόλια στα ιστολόγια µε αποτέλεσµα να υπάρχουν και απαντήσεις από τους µαθητές που έσπευσαν να προσφέρουν βοήθεια. Το 63,15% θεώρησε πιο χρήσιµο το ιστολόγιο όλης τάξης σε σχέση µε τα ιστολόγια των οµάδων λόγω της συµµετοχής περισσότερων µαθητών και τη λήψη µεγαλύτερης ανατροφοδότησης. Το 26,31% χαρακτήρισε τη χρήση των ιστολογίων στις εργασίες χρήσιµη, το 31,57% ευχάριστη, το 36,84% αδιάφορη και το 5,26% κουραστική. Παρόλα αυτά το 78,94% των µαθητών θα ήθελε να ξαναγίνει µία προσπάθεια ενσωµάτωσης των ιστολογίων σε κάποιο µάθηµα. Συµπεράσµατα ραστηριότητα στο Wikispaces Η εν λόγω συνεργατική δραστηριότητα, αποδείχθηκε µια πολύ ευχάριστη και ενδιαφέρουσα εµπειρία τόσο για τα ίδια τα παιδιά όσο και για τον διδάσκοντα του µαθήµατος. Ο τελευταίος δήλωσε χαρακτηριστικά ότι δεν µπορούσε να φανταστεί ότι οι µαθητές του θα έφταναν σε ένα τόσο καλό τελικό αποτέλεσµα και ότι το εργαλείο τους βοήθησε πολύ σε αυτήν την προσπάθεια. Παρόλο που οι µαθητές δε γνώριζαν αρχικά το εργαλείο, µπόρεσαν εύκολα να εξοικειωθούν µε αυτό. Ένας µαθητής δήλωσε ότι είναι τόσο εύκολο όσο το Facebook και ότι αφιερώνοντας λίγο χρόνο το καταλαβαίνεις πολύ καλά. Χρησιµοποιώντας, το wiki «Αlikarnassos_Word_Totorial» οι οµάδες κατόρθωσαν να δηµιουργήσουν από κοινού ένα έργο τονίζοντας ότι τα δυσκολότερα σηµεία της εργασίας τα αντιµετωπίσανε οµαδικά και συνεργατικά. Ωστόσο, κάποιοι µαθητές δεν κατάφεραν να αποδώσουν στο µέγιστο βαθµό. Ένας από αυτούς, αξιολογώντας την προσπάθειά του δήλωσε ότι θα µπορούσε να έχει βοηθήσει την οµάδα του ακόµα περισσότερο αφού κάποια µέλη ίσως συνεργάστηκαν καλύτερα από εκείνον. Σηµαντικό είναι όµως το γεγονός ότι όλοι οι συµµετέχοντες έµειναν ικανοποιηµένοι από το αποτέλεσµα. Αξίζει να αναφερθεί η δήλωση των µαθητών ότι όσοι δουν το εγχειρίδιό τους µπορούν να βοηθηθούν και να µάθουν πολλά πράγµατα, όπως τα µάθανε και οι ίδιοι µέσα από τη δραστηριότητα. Ωστόσο, κάθε εκπαιδευτικός που επιθυµεί να προχωρήσει σε τέτοιου είδους δραστηριότητες πρέπει να λάβει υπόψη του σηµαντικές αρχές. Προτείνεται η αφιέρωση χρόνου για την εξοικείωση των µαθητών µε το εργαλείο και η επίδειξη παρόµοιων projects, η επιλογή ενδιαφέροντων αυθεντικών δραστηριοτήτων και η συνεχής υποστήριξη και αξιολόγηση των µαθητών. Απαραίτητη είναι η ύπαρξη χώρου στον ιστότοπο, όπου θα παραµένουν αναρτηµένα τα µέλη των οµάδων, τα καθήκοντά τους, οι προθεσµίες υποβολής των παραδοτέων τους και το βοηθητικό υλικό. ραστηριότητα στο ιστολόγιο (blog) του Edmodo Ο καθηγητής Πληροφορικής, ιδιαίτερα εξοικειωµένος µε τις web 2.0 υπηρεσίες, ήταν ιδιαίτερα ενθουσιασµένος µε τη δραστηριότητα και προσπαθούσε συνεχώς να ενθαρρύνει τη συµµετοχή των

10 10 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής µαθητών. Οι µαθητές κατά την πρώτη επαφή τους µε το Edmodo δυσαρεστήθηκαν από το γεγονός ότι η διεπαφή του δεν παρέχει τη δυνατότητα του «Like» όπως το Facebook. Οι µαθητές δεν αντιλήφθηκαν αµέσως τη χρησιµότητα των ιστολογίων λόγω του ότι ήταν η πρώτη φορά που εµπλέκονταν σε µία τέτοιου είδους εκπαιδευτική δραστηριότητα. Μέσα από εκτενή διάλογο µαζί τους, κατέστη σαφής τόσο η αξία της µεταξύ τους επικοινωνίας και συνεργασίας όσο και των δηµοσιευµένων συζητήσεων και εργασιών που παρέµεναν στον χώρο του Edmodo, στη διάθεση οποιουδήποτε αντιµετώπιζε δυσκολίες κατά την ενασχόλησή του µε αυτές. Η συνεισφορά σε αναρτήσεις σχετικά µε το σχεδιασµό των παιχνιδιών ήταν ικανοποιητική και το περιεχόµενο τους ήταν ουσιαστικό και εύστοχο. Εντοπίστηκαν περισσότερα µηνύµατα τα οποία έθεταν ερωτήµατα και λιγότερα µε βοηθητικές απαντήσεις. Ένας συγκεκριµένος µαθητής προσπαθούσε να απαντάει στις περισσότερες ερωτήσεις και προς το τέλος ενός µαθήµατος έδωσε και ολοκληρωµένες λύσεις. Άλλοι µαθητές δηµοσίευσαν τα προβλήµατα που συνάντησαν και τον τρόπο που τα ξεπέρασαν. Οι µαθητές ικανοποιούνταν από τις απαντήσεις των συµµαθητών τους και τις εφαρµόζανε για να προχωρήσουν στην ολοκλήρωση των εργασιών τους. Επίσης υπήρξαν αναρτήσεις µε παρατηρήσεις και συµπεράσµατα των µαθητών σχετικά µε τη συµπεριφορά των παιχνιδιών. Κάποιοι πρότειναν να ανεβάσουν τις εντολές των παιχνιδιών στο ιστολόγιο όλης της τάξης προκειµένου να είναι πάντα διαθέσιµες σε όλους. Έτσι κάθε φορά που ολοκληρώνονταν ένα παιχνίδι όλες οι οµάδες δηµοσίευαν την εργασία τους. Η πλειοψηφία των µαθητών έκρινε πιο χρήσιµο το ιστολόγιο όλης της τάξης το οποίο φιλοξενούσε περισσότερες συνεισφορές σε σχέση µε τα ιστολόγια των µικρότερων οµάδων που περιόριζαν την επικοινωνία µεταξύ 4 ή 5 ατόµων. Η συνεισφορά σε αναρτήσεις σχετικά µε τα διερευνητικά ερωτήµατα που έθεσε ο εκπαιδευτικός ήταν καθολική βοηθώντας τον να εξάγει συµπεράσµατα για κάθε µαθητή ξεχωριστά. Συµπερασµατικά θα λέγαµε ότι ο αρχικός δισταγµός των µαθητών οφείλονταν στην έλλειψη εξοικείωσής τους σχετικά µε την αξιοποίηση τέτοιων µέσων επικοινωνίας στο πλαίσιο των σχολικών µαθηµάτων. Η ενθαρρυντική πλευρά των αποτελεσµάτων είναι η διάθεση των µαθητών να συµµετέχουν ξανά σε µία παρόµοια δραστηριότητα στο πλαίσιο και άλλων µαθηµάτων. Αναφορές Charles, R., & Ranmi, A. (2007). Wild, wild wikis: A way forward, 5th International conference on creating, connecting and collaborating through computing. Efimova, L., & Fiedler, S. (2003). Learning webs: learning in weblog networks. Retrieved 25 January 2014 from Homic, M., & Melis, E. (2006). Using blogs for learning logs. Retrieved 25 January 2014 from Kennedy, K. (2003). Writing with web logs, Technology and learning. Retrieved 25 January 2014 from O Reilly, T., (2005). What is web 2.0. Design patterns and business models for the next generation of software, Retrieved 25 January 2014 from O Reilly T., & Battelle J. (2009). Web squared: web 2.0 five years on. Web 2.0 summit, Oct Retrieved 25 January 2014 from Murugesan, S. (2007). Understanding Web 2.0. IT Professional, vol 9, no 4, pp Piccoli, G. (2007). Information systems for managers: texts and cases. NJ: USA Sharma, P. (2008). Characteristics of web 2.0 technology. TechPluto. Retrieved 25 January 2014 from Krause, S. (2004). When blogging goes bad: a cautionary tale about blogs, lists, discussion and interaction. Retrieved 25 January 2014 from Yang, S.-H. (2009). Using blogs to enhance critical reflection and community of practice. Retrieved 25 January 2014 from Τζωρτζάκης, Γ., Κωστάκη, Κ. & Βλαχοκυριάκου,Φ., (2009). Τεχνολογίες Web 2.0 για τη διαθεµατική διδασκαλία στο Λύκειο. Ανακτήθηκε 25 Ιανουαρίου 2014 από Wikispaces (2011). Web 2.0 in learning. Ανακτήθηκε 25 Ιανουαρίου 2014 από Wikipedia (2014). Web 2.0. Ανακτήθηκε 25 Ιανουαρίου 2014 από

8 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

8 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 8 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Συμμετοχικός ιστός στην εκπαίδευση: δύο μελέτες περίπτωσης με τη χρήση wiki και ιστολογίου Δέγγλερη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση Ομάδα: Αριστερίδου Δανάη Ελένη (08) Ευαγγελόπουλος Νίκος (670)

Διαβάστε περισσότερα

Περίγραµµα παρουσίασης

Περίγραµµα παρουσίασης Παιδαγωγικός σχεδιασµός και ένταξη των wikis στο µάθηµα της Πληροφορικής ηµήτριος Ρούσσινος, Αθανάσιος Τζιµογιάννης roussinos@uop.gr ajimoyia@uop.gr Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Τµήµα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki

Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki Δ. Κράββαρης Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, jkravv@gmail.com Περίληψη Η παρούσα έρευνα μελετά τη συνεργατική δραστηριότητα μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ

Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ «Ενσωμάτωση και αξιοποίηση των εννοιολογικών χαρτών στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από μία δραστηριότητα εποικοδομητικού τύπου» Δέγγλερη Σοφία Μουδατσάκη Ελένη Λιόβας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη ιστολογίου. Γνωστικό αντικείμενο: Ερευνητική Εργασία - Project. Δημιουργός: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ

Ανάπτυξη ιστολογίου. Γνωστικό αντικείμενο: Ερευνητική Εργασία - Project. Δημιουργός: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ Ανάπτυξη ιστολογίου Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Ερευνητική Εργασία - Project Δημιουργός: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 3.1 Τo διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών 3.2 Αξιοποίηση- αξιολόγηση ιστοσελίδων, ιστοχώρων και πυλών 3.3 Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του διαδικτύου To Διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση

Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση Ο εικοστός πρώτος αιώνας θα µπορούσε εύκολα να χαρακτηριστεί ως τεχνολογικός αιώνας µιας και τα νέα δεδοµένα µαρτυρούν αύξηση της χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή,

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία & Πράξη. ιαδίκτυο 2.0: Συνεργατική Μάθηση στο

Θεωρία & Πράξη. ιαδίκτυο 2.0: Συνεργατική Μάθηση στο Συνεργατική Μάθηση στο ιαδίκτυο 2.0: Θεωρία & Πράξη Nίκη Λαµπροπούλου ασκάλα, ιεύθυνση Α/θµιας Εκπ/σης Αχαΐας Υποψήφια ιδάκτορας Centre for Interactive Systems Engineering, LSBU, ΘΚ Μαριάννα Βιβίτσου Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 email: gpalegeo@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της Πληροφορικής" εννοούμε τη μελέτη,

Διαβάστε περισσότερα

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» «Ανάκλαση-Διάθλαση, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Κίνηση-Ταχύτητα: τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γενικού Λυκείου στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης ψηφιακά μέσα, εικονικοί κόσμοι, εκπαιδευτικά παιχνίδια, βίντεο ανοιχτού περιεχομένου για μαθηματικά

Μελέτη περίπτωσης ψηφιακά μέσα, εικονικοί κόσμοι, εκπαιδευτικά παιχνίδια, βίντεο ανοιχτού περιεχομένου για μαθηματικά Σελίδα 1 Μελέτη περίπτωσης ψηφιακά μέσα, εικονικοί κόσμοι, εκπαιδευτικά παιχνίδια, βίντεο ανοιχτού περιεχομένου για μαθηματικά μελέτη περίπτωσης πληροφορίες 1. Γενικές Πληροφορίες Επίπεδο (ηλικία των μαθητών)

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνεςσχεδιασµού (1/2) Οσχεδιασµόςθαπρέπειναέχειπάντοτεως κέντρο τους στόχους και το αντικείµενο µάθησης ΗχρήσητωνΝέωνΤεχνολογιώνθαπρέπεινα γίνεται µ

Κανόνεςσχεδιασµού (1/2) Οσχεδιασµόςθαπρέπειναέχειπάντοτεως κέντρο τους στόχους και το αντικείµενο µάθησης ΗχρήσητωνΝέωνΤεχνολογιώνθαπρέπεινα γίνεται µ Ταδιαθεµατικάσχέδιαεργασίας καιηδράση etwinning Το 1 ο δικτυοκεντρικόσεµινάριογιατηδράση etwinning στηνελλάδα Ιωάννα Κοµνηνού Μαρία Τεντζεράκη ηµήτρης Καρακώστας Κρύστα Ρακαλλίδου Κανόνεςσχεδιασµού (1/2)

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β επιπέδου Τ.Π.Ε.

Πράξη: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β επιπέδου Τ.Π.Ε. Πράξη: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων στην εκπαίδευση Αλέξης Χαραλαμπίδης Γραφικές Τέχνες / Πολυμέσα Ενότητα Ιανουαρίου 2015

Αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων στην εκπαίδευση Αλέξης Χαραλαμπίδης Γραφικές Τέχνες / Πολυμέσα Ενότητα Ιανουαρίου 2015 Αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων στην εκπαίδευση Αλέξης Χαραλαμπίδης 90279 Γραφικές Τέχνες / Πολυμέσα Ενότητα 61 18 Ιανουαρίου 2015 Web 2.0 Ενσωμάτωση στις εφαρμογές του παγκόσμιου ιστού (www) στοιχείων:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή PROJECT

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή PROJECT ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή PROJECT Η διεξαγωγή σχεδίων εργασίας στο σύγχρονο σχολείο, προβάλλει ως αναγκαιότητα, για την ανάπτυξη της κριτικής και δηµιουργικής σκέψης των µαθητών, καθώς και όλων εκείνων των ιδιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Σε αυτό το δια ζώσεως και διαδικτυακό σεµινάριο θα διδαχτείτε την κατασκευή παιχνιδιών - κουίζ µε το Kahoot και το Socrative και την ενσωµάτωσή τους στο µάθηµά

Διαβάστε περισσότερα

Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική

Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική Α. Σαριδάκη, Π. Τσάκωνας, Α. Παλιούρας, Ε. Χριστοπούλου, Α. Πέτσος, Π. Τουκίλογλου, Α. Τζιµογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος-Τεχνολόγος εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Λάρισα Φεβρουάριος 2006 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών 5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών συντελεστές Σπυρίδων Δουκάκης sdoukakis@rhodes.aegean.gr ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου Μαρία Μοσκοφόγλου-

Διαβάστε περισσότερα

Η έννοια της μεταβλητής και της λίστας με την βοήθεια του λογισμικού Scratch

Η έννοια της μεταβλητής και της λίστας με την βοήθεια του λογισμικού Scratch Η έννοια της μεταβλητής και της λίστας με την βοήθεια του λογισμικού Scratch Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: Ουρανία Καλαντζή ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου http:// e-learning.sch.gr http://opensoft.sch.gr Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Καθηγητής Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στα Σεµινάρια του Εργαστηρίου Προηγµένων Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών και Εφαρµογών Κινητών Συσκευών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στα Σεµινάρια του Εργαστηρίου Προηγµένων Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών και Εφαρµογών Κινητών Συσκευών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στα Σεµινάρια του Εργαστηρίου Προηγµένων Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών και Εφαρµογών Κινητών Συσκευών Προθεσµίες δηλώσεων συµµετοχής 7 και 28 Ιανουαρίου 2018 Με το πέρας των

Διαβάστε περισσότερα

Στη σηµερινή εποχή της εικόνας ασκήθηκαν στο να διαβάζουν µια εικόνα (οπτικός γραµµατισµός). Τα παιδιά βρήκαν πολύ ενδιαφέρουσα την εργασία σε οµάδες.

Στη σηµερινή εποχή της εικόνας ασκήθηκαν στο να διαβάζουν µια εικόνα (οπτικός γραµµατισµός). Τα παιδιά βρήκαν πολύ ενδιαφέρουσα την εργασία σε οµάδες. Φιλοθέη Κολίτση ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ 2 ου Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 1. Υλοποιήθηκε το σενάριο σύµφωνα µε το σχεδιασµό και τους στόχους του; Το σενάριο υλοποιήθηκε µε σχετική επιτυχία καθώς κάποιοι από τους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος ΟΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Γεωγραφία, Γλώσσα 3. Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή αντιλήψεις τ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος ΟΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Γεωγραφία, Γλώσσα 3. Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή αντιλήψεις τ ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Οι συγκοινωνίες» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δρ Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ομαδοσυνεργατική μάθηση. Γιατί; Στη σύγχρονη εποχή, κοινωνικοί παράγοντες, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα

Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η E - E M P L O Y ER S Ο Μ Α Δ Α 9 M I D N I G H T _ E X P R E S S Σ Κ Ο Υ Λ Η Κ Α Ρ Η Α Ρ Ι Α Δ Ν Η Π Ο Λ Υ Μ Ε Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ

Διαβάστε περισσότερα

Γουλή Ευαγγελία. 1. Εισαγωγή. 2. Παρουσίαση και Σχολιασµός των Εργασιών της Συνεδρίας

Γουλή Ευαγγελία. 1. Εισαγωγή. 2. Παρουσίαση και Σχολιασµός των Εργασιών της Συνεδρίας 1. Εισαγωγή Σχολιασµός των εργασιών της 16 ης παράλληλης συνεδρίας µε θέµα «Σχεδίαση Περιβαλλόντων για ιδασκαλία Προγραµµατισµού» που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του 4 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «ιδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών,

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, Περίληψη των αποτελεσµάτων της έρευνας για τα µέλη διδακτικού προσωπικού του Ε.Μ.Π., αναφορικά µε τη χρήση της βιβλιοθήκης και την πληροφοριακή παιδεία Φωτεινή Ευθυµίου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Συλλογικός

Διαβάστε περισσότερα

Διαδίκτυο: δίκτυο διασυνδεμένων δικτύων Ξεκίνησε ως ένα μικρό κλειστό στρατιωτικό δίκτυο, απόρροια του Ψυχρού Πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και ΕΣΣΔ.

Διαδίκτυο: δίκτυο διασυνδεμένων δικτύων Ξεκίνησε ως ένα μικρό κλειστό στρατιωτικό δίκτυο, απόρροια του Ψυχρού Πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και ΕΣΣΔ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Διαδίκτυο: δίκτυο διασυνδεμένων δικτύων Ξεκίνησε ως ένα μικρό κλειστό στρατιωτικό δίκτυο, απόρροια του Ψυχρού Πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και ΕΣΣΔ. Το 1966 αρχίζει ο σχεδιασμός του ARPANET, του πρώτου

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό λογισμικό

Εκπαιδευτικό λογισμικό Εκπαιδευτικό λογισμικό Παλαιγεωργίου Γιώργος, Λέκτορας gpalege@uwm.gr Στόχοι του μαθήματος: Οι φοιτητές μετά το πέρα τους μαθήματος θα πρέπει να είναι σε θέση: να κατανοήσουν και να γνωρίσουν το εύρος

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Τίτλος: Ο Σωκράτης και η εποχή του Συγγραφέας: Καλλιόπη Στυλιανή Κοντιζά Γνωστικό Αντικείμενο: Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων Τάξη: Γ Γυμνασίου Κείμενο: Κεφάλαιο 3 ο : Σωκράτης και

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Καινοτόμες παρεμβάσεις για την αποτελεσματική συνεργασία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ 70 με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό και τα Στελέχη της Εκπαίδευσης Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Ολοήμερο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου

Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου Ελισάβετ Μαυρουδή 3ο Γυμνάσιο Ρόδου Εργαστηριακή Συνεδρία - Εφαρμογές του SCRATCH στη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch»

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Εργαστηριακή Εισήγηση «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Σαρημπαλίδης Ιωάννης Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο Πεντάπολης johnsaribalidis@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ To προτεινόμενο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome Σεργιάνι στο χρόνο, σε ένα ταξίδι ιστορίας, πολιτισμού, περιβάλλοντος, γεμάτο Ελλάδα και Κύπρο! Όχημά μας το γραμματόσημο! Stroll in time, in a journey of history, culture, environment, full of Greece

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ηλεκτρονική ιαχείριση Τάξης. Οδηγίες χρήσης για τον µαθητή.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ηλεκτρονική ιαχείριση Τάξης. Οδηγίες χρήσης για τον µαθητή. ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ηλεκτρονική ιαχείριση Τάξης Οδηγίες χρήσης για τον µαθητή http://eclass.sch.gr Η υπηρεσία ηλεκτρονικής διαχείρισης τάξης αναπτύχθηκε από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών για λογαριασµό

Διαβάστε περισσότερα

Υποέργο: 2 Τίτλος: «Δημιουργία και Αξιολόγηση Εικονικού Χώρου Εργαστηριών Ηλεκτρονικής» Επιστημονικός Υπεύθυνος: ΠΑΝΕΤΣΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

Υποέργο: 2 Τίτλος: «Δημιουργία και Αξιολόγηση Εικονικού Χώρου Εργαστηριών Ηλεκτρονικής» Επιστημονικός Υπεύθυνος: ΠΑΝΕΤΣΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 2 Τίτλος: «Δημιουργία και Αξιολόγηση Εικονικού Χώρου Εργαστηριών

Διαβάστε περισσότερα

ιαγωνισμός video Ένας εναλλακτικός τρόπος αξιολόγησης μαθητών στη Φυσική

ιαγωνισμός video Ένας εναλλακτικός τρόπος αξιολόγησης μαθητών στη Φυσική ιαγωνισμός video Ένας εναλλακτικός τρόπος αξιολόγησης μαθητών στη Φυσική ΟΜΑ Α ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σοφία Αναστασιάδου,ΠΕ04.01(MSc) 1ο Γυμνάσιο Ξάνθης ΞΑΝΘΗ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των ιστολογίων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Κωνσταντίνα Κολλιοπούλου Σχ. Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Αξιοποίηση των ιστολογίων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Κωνσταντίνα Κολλιοπούλου Σχ. Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης Αξιοποίηση των ιστολογίων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Κωνσταντίνα Κολλιοπούλου Σχ. Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης Εισαγωγή Τα ιστολόγια ή blogs (βραχυγραφία του «web logs»), εμφανίστηκαν για πρώτη φορά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ BLOGS Ένα διδακτικό εργαλείο

ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ BLOGS Ένα διδακτικό εργαλείο ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ BLOGS Ένα διδακτικό εργαλείο ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Καθηγήτρια Πληροφορικής MSc Μηχανικός Πληροφορικών Συστημάτων TI EINAI TO ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ -BLOG Πρόκειται για ένα διαδικτυακό ημερολόγιο - σημειωματάριο,

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα Open eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου Ακαδημαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΉ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΏΝ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΉ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΏΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΉ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΏΝ 2. Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τα Μαθηματικά 2.1 Κύρια χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού λογισμικού για την Διδακτική των Μαθηματικών 2.2 Κατηγορίες εκπαιδευτικού λογισμικού για

Διαβάστε περισσότερα

TEACHERS4EUROPE: Δημιουργία διαδραστικού χάρτη στο Google Maps με τουριστικά αξιοθέατα χωρών της ΕΕ

TEACHERS4EUROPE: Δημιουργία διαδραστικού χάρτη στο Google Maps με τουριστικά αξιοθέατα χωρών της ΕΕ TEACHERS4EUROPE: Δημιουργία διαδραστικού χάρτη στο Google Maps με τουριστικά αξιοθέατα χωρών της ΕΕ Γενικά Στοιχεία Όνομα εκπαιδευτικού: Αγοραστός Αθανάσιος (ΠΕ19 Πληροφορικής) Δημοτικό Σχολείο Σίφνου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Απρίλιος 2005 ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΝΕΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ Γενική κατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΓΕΛ Τρικάλων ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ. Ιστολόγια και κοινότητες

3 ο ΓΕΛ Τρικάλων ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ. Ιστολόγια και κοινότητες 3 ο ΓΕΛ Τρικάλων ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ Ιστολόγια και κοινότητες Ιστολόγια (blogs) και εκπαιδευτικές κοινότητες Εισαγωγή Ορισμοί Στόχοι και Όροι χρήσης Στατιστικά Στοιχεία Ιστολόγια Ηλεκτρονικές εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Επιμορφωτές: Άγγελος Κωνσταντινίδης, Χρήστος Πάππος, Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Υλικό για την «Υπηρεσία Εκπαιδευτικών Κοινοτήτων και Ιστολογίων» 1 ο µέρος:

Εκπαιδευτικό Υλικό για την «Υπηρεσία Εκπαιδευτικών Κοινοτήτων και Ιστολογίων»  1 ο µέρος: Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Εκπαιδευτικό Υλικό για την «Υπηρεσία Εκπαιδευτικών Κοινοτήτων και Ιστολογίων» http://blogs.sch.gr 1 ο µέρος: Χρήση Ιστολογίου ως εκπαιδευτικό εργαλείο Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση: Εμπειρίες και καλές πρακτικές Ηχρήση της πλατφόρμας moodle στη διαδικτυακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιωάννα Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Wordpress CMS (Δημιουργία Δυναμικών Ιστοσελίδων)

Σεμινάριο Wordpress CMS (Δημιουργία Δυναμικών Ιστοσελίδων) Σεμινάριο Wordpress CMS (Δημιουργία Δυναμικών Ιστοσελίδων) Τι είναι το Wordpress: To Wordpress είναι ένα δωρεάν ανοικτού κώδικα (open source) λογισμικό (εφαρμογή), με το οποίο μπορεί κάποιος να δημιουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Με το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται το ταχύρυθµο πρόγραµµα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, δίνοντας παραδείγµατα εφαρµογών των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αναζήτησης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Καζάνα Βασιλική, Σταματίου Χρήστος

Καζάνα Βασιλική, Σταματίου Χρήστος ΤΕΙ ΑΜΘ Καζάνα Βασιλική, Σταματίου Χρήστος ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ (WEBLOG) ΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΡΚΗ ΒΑΣΗ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology»

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α.ΔΙ.Π. 1 ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πανεπιστήμιο Σχολή Τμήμα: Τομέας: Όνομα και τίτλος διδάσκοντος: Επιστημονική ειδίκευση Τίτλοι και κωδικοί διδασκόμενων μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 6 Σημειώστε προβλήματα που αντιμετωπίσατε Αν και από τους τίτλους των ενοτήτων φαινόταν να υπάρχει συνάφεια με την προσχολική, ωστόσο με ελάχιστες εξαιρέσεις υπήρξε απογοητευτικό για εμάς. Το σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό αντικείµενο της ενότητας είναι η παρουσίαση του

Γνωστικό αντικείµενο της ενότητας είναι η παρουσίαση του Κολίτση Φιλοθέη ΠΛΑΝΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΚΣΕ 1. Θέµα της ενότητας Αναφέρετε το γνωστικό αντικείµενο της ενότητας, τη σχέση της µε το ΑΠΣ και το υλικό του ΚΣΕ. Ποιες ήταν οι κυριότερες νέες γνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΗ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΒΑΚΙΟΥ (E-SLATE)

ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΗ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΒΑΚΙΟΥ (E-SLATE) ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΗ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΒΑΚΙΟΥ (E-SLATE) Βασιλοπούλου Ευαγγελία, Γιαννακόπουλος ηµήτρης, Εκπαιδευτικοί,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Γεωγραφία (ΠΕ) Δημιουργός: ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΑΛΙΤΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σημείωση Το

Διαβάστε περισσότερα

Η θρησκεία στο µουσείο: Μία µετανεωτερική προσέγγιση ανάπτυξης µαθησιακής εµπειρίας µε παιδαγωγική αξιοποίηση εικονικών µουσείων

Η θρησκεία στο µουσείο: Μία µετανεωτερική προσέγγιση ανάπτυξης µαθησιακής εµπειρίας µε παιδαγωγική αξιοποίηση εικονικών µουσείων 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θεολογικής σχολής του Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη, στις 20 και 21 Μαΐου 2017 «Διδακτικές προσεγγίσεις στο µάθηµα των Θρησκευτικών» Η θρησκεία στο µουσείο: Μία µετανεωτερική προσέγγιση ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματίζω παίζοντας: βασικές έννοιες προγραμματισμού με το Scratch

Προγραμματίζω παίζοντας: βασικές έννοιες προγραμματισμού με το Scratch Προγραμματίζω παίζοντας: βασικές έννοιες προγραμματισμού με το Scratch Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Ερευνητική Εργασία - Project Δημιουργός: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Σάββατο 5 Μαρτίου και Σάββατο 19 Μαρτίου 2016,ώρες 9.00-15.00 (2 δια ζώσης συναντήσεις του Σεμιναρίου) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: Η Διδασκαλία της Οπτικής στην Ε και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος Δάσκαλος ΔΣ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 6 Αντιμετώπισα πρόβλημα μετάβασης, λόγω της κινητοποίησης των αγροτών, που γίνονταν κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου. Κανένα, παρακολούθησα όλες τις επιμορφώσεις Γράψτε κάποια άλλη επιμορφωτική

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση από απόσταση στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Αξιολόγηση μιας εθελοντικής δράσης..

Επιμόρφωση από απόσταση στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Αξιολόγηση μιας εθελοντικής δράσης.. Επιμόρφωση από απόσταση στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Αξιολόγηση μιας εθελοντικής δράσης.. Αυγέρης Γιώργος, ΚΕΠΛΗΝΕΤ Κυκλάδων Τζιμόπουλος Νίκος, ΚΕΠΛΗΝΕΤ Κυκλάδων Σχεδιασμός Ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Ι. Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών. Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο

Παράρτημα Ι. Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών. Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο Παράρτημα Ι Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο Σημειώστε τον βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας σας με τις παρακάτω προτάσεις, με βάση την επεξήγηση που ακολουθεί:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη δομή επιλογής στο προγραμματιστικό περιβάλλον SCRATCH.

Εισαγωγή στη δομή επιλογής στο προγραμματιστικό περιβάλλον SCRATCH. Εισαγωγή στη δομή επιλογής στο προγραμματιστικό περιβάλλον SCRATCH. Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφία και Βιολογία. 24 μαθητές. Ψηφιακά μέσα. Έγγραφα Google. Φιλανδία

Γεωγραφία και Βιολογία. 24 μαθητές. Ψηφιακά μέσα. Έγγραφα Google. Φιλανδία Σελίδα 1 Μελέτη περίπτωσης ψηφιακά μέσα, εικονικοί κόσμοι, εκπαιδευτικά παιχνίδια, Νέες τεχνολογίες στη συνεργατική εκπαίδευση μελέτη περίπτωσης πληροφορίες 1. Γενικές Πληροφορίες Επίπεδο (ηλικία των μαθητών)

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια επίλυσης προβλήματος -Εφαρμογή στη Δομή της Επανάληψης

Στάδια επίλυσης προβλήματος -Εφαρμογή στη Δομή της Επανάληψης Στάδια επίλυσης προβλήματος -Εφαρμογή στη Δομή της Επανάληψης Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΚΟΡΙΛΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΟ ΔΕΠΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

... Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

... Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ (Θεωρία) 21/03/2017. Διδάσκουσα: Αδαμαντία Κ. Σπανακά

Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ (Θεωρία) 21/03/2017. Διδάσκουσα: Αδαμαντία Κ. Σπανακά Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ (Θεωρία) 21/03/2017 Διδάσκουσα: Αδαμαντία Κ. Σπανακά (madspa@otenet.gr) ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ MOOC Μαζικό: παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής μεγάλου αριθμού φοιτητών από

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία Δραστηριοτήτων για Συγγραφή Μαθησιακών Ακολουθιών στο Περιβάλλον LAMS

Εργαλεία Δραστηριοτήτων για Συγγραφή Μαθησιακών Ακολουθιών στο Περιβάλλον LAMS Εργαλεία Δραστηριοτήτων για Συγγραφή Μαθησιακών Ακολουθιών στο Περιβάλλον LAMS Στο περιβάλλον Συγγραφής του LAMS υπάρχει μια πληθώρα εργαλείων δραστηριοτήτων τα οποία εμφανίζονται στο δεξιό τμήμα του παραθύρου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - Ομάδα συζήτησης ταινιών. Επίπεδο (ηλικία των μαθητών) Φοιτητές (άνω των 18)

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - Ομάδα συζήτησης ταινιών. Επίπεδο (ηλικία των μαθητών) Φοιτητές (άνω των 18) Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - Ομάδα συζήτησης ταινιών Σελίδα 1 μελέτη περίπτωσης πληροφορίες 1. Γενικές Πληροφορίες Επίπεδο (ηλικία των μαθητών) Φοιτητές (άνω των 18) Θεματικός άξονας/

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικές Τηλεκπαιδεύσεις

Επιμορφωτικές Τηλεκπαιδεύσεις Επιμορφωτικές Τηλεκπαιδεύσεις Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Σχολικής Τάξης (η-τάξη) Προεπισκόπηση Παρουσίασης Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Σχολικής Τάξης (η-τάξη) Εισαγωγή Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων του Γενικού και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων του Γενικού και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 7 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Παρουσίαση βασισμένη στο κείμενο: «Προδιαγραφές ψηφιακής διαμόρφωσης των

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως δημιουργία Android εφαρμογών μέσω του ομαδοσυνεργατικού εργαλείου κοινωνικής δικτύωσης Edmodo

Εξ αποστάσεως δημιουργία Android εφαρμογών μέσω του ομαδοσυνεργατικού εργαλείου κοινωνικής δικτύωσης Edmodo Εξ αποστάσεως δημιουργία Android εφαρμογών μέσω του ομαδοσυνεργατικού εργαλείου κοινωνικής δικτύωσης Edmodo Αβραμίδου Μαργαρίτα (ΠΕ20), Αραβίδου Ευδοξία amargarit@csd.auth.gr, aravidou@csd.auth.gr Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Ψηφιακή αφήγηση Ένα πολυδιάστατο εργαλείο μάθησης» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Ψηφιακή αφήγηση Ένα πολυδιάστατο εργαλείο μάθησης» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Ψηφιακή αφήγηση Ένα πολυδιάστατο εργαλείο μάθησης» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Επιμορφωτές: Δήμητρα Θεοδοσιάδου, Άγγελος Κωνσταντινίδης, Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. elearning. Διαδικτυακά μαθήματα για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. elearning. Διαδικτυακά μαθήματα για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ elearning Διαδικτυακά μαθήματα για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΑΘΗΝΑ 2011 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Το διαδικτυακό μάθημα «Οι τεχνολογίες Web

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση µε Φάκελο Εργασιών (Portfolio και e-portfolio) Η Μαθησιακή Αποτίµησή Τη. Χιονίδου Μοσκοφόγλου Μαρία

Αξιολόγηση µε Φάκελο Εργασιών (Portfolio και e-portfolio) Η Μαθησιακή Αποτίµησή Τη. Χιονίδου Μοσκοφόγλου Μαρία Αξιολόγηση µε Φάκελο Εργασιών (Portfolio και e-portfolio) Η Μαθησιακή Αποτίµησή Τη Χιονίδου Μοσκοφόγλου Μαρία ουκάκη Γ. Σπύρο Μαντζανάρη. Κωνσταντίνο ΠΤ Ε Αιγαίου Pierce College Ερευνητή Εκπ/κό.Ε. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης)

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Πανεπιστήµιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Μιχάλης Σκουµιός Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Παρατήρηση ιδασκαλίας και Μοντέλο Συγγραφής Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο. Ταυτότητα:

Εκπαιδευτικό σενάριο. Ταυτότητα: Εκπαιδευτικό σενάριο Ταυτότητα: Τίτλος: Επί ασπαλάθων του Σεφέρη Τάξη: Β Λυκείου Δημιουργός: Ποντίκη Μαρία Το σενάριο δοκιμάστηκε στην τάξη. Διδακτικές ώρες : 2 ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Η χρήση πολλαπλών αναπαραστατικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση αξιοποίησης πλατφόρμας Learning Management System (moodle) στην τάξη

Πρόταση αξιοποίησης πλατφόρμας Learning Management System (moodle) στην τάξη Πρόταση αξιοποίησης πλατφόρμας Learning Management System (moodle) στην τάξη Α. Παναγιωτόπουλος, Γ. Αντωνέλου, Α. Καμέας Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.), Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα. Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα. Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD Τι είναι η «Εκπαιδευτική Τεχνολογία» (1) Εκπαιδευτική Τεχνολογία είναι «η εφαρμογή τεχνολογικών διαδικασιών και εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

«Έχω δικαιώματα αλλά ποια; Μπορεί κανείς να μου τα προστατέψει; Μια διδακτική πρόταση με τη χρήση των ΤΠΕ» Χριστίνα Μεγαλομύστακα

«Έχω δικαιώματα αλλά ποια; Μπορεί κανείς να μου τα προστατέψει; Μια διδακτική πρόταση με τη χρήση των ΤΠΕ» Χριστίνα Μεγαλομύστακα «Έχω δικαιώματα αλλά ποια; Μπορεί κανείς να μου τα προστατέψει; Μια διδακτική πρόταση με τη χρήση των ΤΠΕ» 1 Η Κοινωνία της Πληροφορίας νέα δεδομένα και νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη, ευημερία και ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα