επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το"

Transcript

1 Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση: Εμπειρίες και καλές πρακτικές Ηχρήση της πλατφόρμας moodle στη διαδικτυακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιωάννα Κομνηνού

2 1. Διαδικτυακή εκπαίδευση, και η εφαρμογή της στην Ελλάδα από το ΔΚΕΕ (1/5) Τις τελευταίες δεκαετίες η ραγδαία ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας, και η ακόμη πιο πρόσφατη ανάπτυξη του Διαδικτύου, οδήγησε σε ενθουσιώδεις προσδοκίες ότι η τεχνολογία μπορεί να προσφέρει, σχεδόν χωρίς κόστος, εκπαίδευση για όλους. Οι προσδοκίες από τις ΤΠΕ επεκτείνονται και στην ανανέωση της παραδοσιακής εκπαιδευτικής διαδικασίας, η οποία στις μέρες μας διέρχεται σοβαρή κρίση, ως προς την αποτελεσματικότητα και την επάρκειά της. Αν σε αυτά προστεθεί και η στροφή προς τη δια βίου μάθηση, και τη δυνατότητα υποστήριξης μιας τέτοιας διαδικασίας από τις ΤΠΕ, γιατί το Διαδίκτυο δίνει τη δυνατότητα να μάθεις «στο χρόνο που θέλεις στην ποσότητα που θέλεις και όσο χρειάζεσαι», αντιλαμβανόμαστε ότι οι προσδοκίες είναι ακόμη υψηλότερες.

3 1. Διαδικτυακή εκπαίδευση, και η εφαρμογή της στην Ελλάδα από το ΔΚΕΕ (2/5) Είμαστε, δηλαδή, μπροστά σε μια πραγματική επανάσταση στον χώρο της εκπαίδευσης. Είναι όμως έτοιμοι οι φορείς της κατάρτισης έτοιμοι για κάτι τέτοιο; Πέρα από τον ενθουσιασμό, τις δυνατότητες και φυσικά την αίγλη που συνοδεύει μια τέτοια διαδικασία μπορούμε να διοργανώσουμε κάτι τέτοιο χωρίς να αναλύσουμε το ποιοι, που, πότε και γιατί; Αν δεν υπάρχουν τέτοιες αναλύσεις, τότε μπορούμε να κάνουμε λόγο για πιθανή αποτυχία και απογοήτευση. Στην Ελλάδα η διαδικτυακή εκπαίδευση, σε ό,τι αφορά την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Παρά τις διαπιστούμενες ανάγκες και τις δυνατότητες που προσφέρει το Διαδίκτυο, κανένας φορέας δεν έχει προχωρήσει στον σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου πακέτου επιμόρφωσης που να στηρίζεται και να αξιοποιεί το Διαδίκτυο.

4 1. Διαδικτυακή εκπαίδευση, και η εφαρμογή της στην Ελλάδα από το ΔΚΕΕ (3/5) Το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος (στο εξής ΔΚΕΕ), σε συνεργασία με το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο που πρόσφερε την τεχνική υποστήριξη, και υπό την αιγίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, το 2009 κατήρτισε πρόγραμμα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών με αντικείμενο τις νέες παιδαγωγικές θεωρίες και τις Νέες Τεχνολογίες. Το πρόγραμμα επιμόρφωσης βασίστηκε σε έρευνες που είχαν γίνει για τις ανάγκες των εκπαιδευτικών που εμπλέκονται σε ευρωπαϊκά προγράμματα, αλλά και σε εφαρμογές της διαδικτυακής επιμόρφωσης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

5 1. Διαδικτυακή εκπαίδευση, και η εφαρμογή της στην Ελλάδα από το ΔΚΕΕ (4/5) Το πρόγραμμα διαδικτυακής επιμόρφωσης διακρίθηκε σε τρία στάδια/επίπεδα, αντίστοιχα με τη διάρκεια και τις απαιτήσεις των μαθημάτων. Στο πρώτο στάδιο, που βρίσκεται την παρούσα στιγμή σε εξέλιξη, προβλέφθηκε η διδασκαλία έντεκα (11) αντικειμένων: 1. Τα ιστολόγια (blogs), 2. Wikis, 3. Παρουσιάσεις, 4. Authoring tools, 5. Δημιουργική χρήση των media, 6. Podcasting, 7.Νέες παιδαγωγικές θεωρίες και εργαλεία μάθησης, 8. Web 2.0, 9. Νέες τάσεις και προοπτικές στο elearning. Το παιδαγωγικό παιχνίδι, 10.Διαδίκτυο: αξιοποίηση στη διδακτική πράξη, κανόνες καλής συμπεριφοράς και ασφάλειας, 11. Τα διαθεματικά σχέδια εργασίας στο μάθημα των Θρησκευτικών. Τα μαθήματα διαρκούν ημέρες και σε κάθε μάθημα λαμβάνουν μέρος 100 επιμορφούμενοι. Οι αιτήσεις συμμετοχής έχουν ξεπεράσει τις 1200.

6 1. Διαδικτυακή εκπαίδευση, και η εφαρμογή της στην Ελλάδα από το ΔΚΕΕ (5/5) Τα μαθήματα διαρκούν ημέρες και σε κάθε μάθημα λαμβάνουν μέρος 100 επιμορφούμενοι. Οι αιτήσεις συμμετοχής έχουν ξεπεράσει τις 1200.

7 2. Η χρήση του moodle την επιμόρφωση του ΔΚΕΕ (1/4) Moodle είναι το ακρωνύμιο του Modular Object- Oriented Dynamic Learning Environment και δημιουργήθηκε από τον Martin Dougiamas Το Moodle είναι: ένα σύστημα διαχείρισης μαθημάτων (Course Management System CMS), ένα σύστημα διαχείρισης μάθησης (Learning Management System - LMS) ένα σύστημα εικονικής μάθησης (Virtual Learning Environment VLE)

8 2. Η χρήση του moodle την επιμόρφωση του ΔΚΕΕ (2/4) Το Moodle παρέχεται δωρεάν ως λογισμικό ανοικτού κώδικα (GNU Public License) και μπορεί να τρέξει σε οποιοδήποτε σύστημα που υποστηρίζει PHP, ενώ έχει τη δυνατότητα να συνδυάζεται με πολλούς τύπους βάσεων δεδομένων (MySQL). Στηρίζεται στις Κοινωνικογνωστικές Θεωρίες Μάθησης και ειδικότερα στη κοινωνικοπολιτισμική θεωρία του Vygotsky. Μέσα από το περιβάλλον του Moodle επιτυγχάνονται κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, γιατί υποστηρίζει κοινότητες σύγχρονης και ασύγχρονης συνεργατικής μάθησης. Η εφαρμογή υποστηρίζει την «εξατομικευμένη μάθηση», επιτρέποντας στους εκπαιδευτές να προσαρμόσουν το μάθημά τους με βάση τις ατομικές ανάγκες των εκπαιδευομένων.

9 2. Η χρήση του moodle την επιμόρφωση του ΔΚΕΕ (3/4) Κάθε χρήστης μπορεί να επιλέξει τη γλώσσα του γραφικού περιβάλλοντος της πλατφόρμας. Οι εκπαιδευτές μπορούν να προσθέσουν ένα "κλειδί εγγραφής" για τα μαθήματά τους έτσι ώστε να αποτρέψουν την είσοδο σε μη επιθυμητούς χρήστες. Ένας λογαριασμός διαχειριστή ελέγχει τη δημιουργία των μαθημάτων και αναθέτει ρόλους στους χρήστες. Τα μαθήματα μπορούν να συμπιεστούν ως αρχείο zip με τη χρήση της λειτουργίας αντιγράφου ασφαλείας.

10 2. Η χρήση του moodle την επιμόρφωση του ΔΚΕΕ (4/4) Βασικά χαρακτηριστικά του Moodle είναι η επικοινωνία και η συνεργασία και η παρακολούθηση της δραστηριότητας του εκπαιδευόμενου στην πλατφόρμα. Επιλογή μορφής μαθήματος, όπως η εβδομαδιαία, η μορφή θεμάτων ή η κοινωνική μορφή. Ποικιλία δραστηριοτήτων: Φόρουμ, Κουίζ, Λεξικό, Πηγές Πληροφοριών, Επιλογές, Έρευνες, Εργασίες, Δωμάτια συζήτησης, Εργαστήρια. Ομάδες: εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι μπορούν να συμμετέχουν σε μία ή περισσότερες ομάδες.

11 3. Η ενεργός εμπλοκή των εκπαιδευομένων στη μάθηση (1/2) Από πολλές απόψεις η online μάθηση δεν διαφέρει από την παραδοσιακή, γιατί οι διδακτικές προσεγγίσεις, που εφαρμόζονται στην παραδοσιακή διδασκαλία εφαρμόζονται και στη διαδικτυακή, με ανάλογα κάθε φορά αποτελέσματα. Επειδή η μάθηση είναι μια ολιστική προσέγγιση, κάτι που σημαίνει ότι οι μαθητές θα πρέπει να εμπλακούν τόσο γνωστικά όσο και συναισθηματικά στη διαδικασία, εφαρμόστηκαν μέθοδοι διδασκαλίας που να προκαλούν την συναισθηματική εμπλοκή και προσήλωση στη διαδικασία της μάθησης.

12 3. Η ενεργός εμπλοκή των εκπαιδευομένων στη μάθηση (2/2) Οι επιμορφούμενοι του προγράμματος του ΔΚΕΕ λειτουργούν σε ένα περιβάλλον που προϋποθέτει τη συνεργασία με άλλους (ομάδες εργασίας), εφαρμόζονται ανταγωνιστικές τακτικές, παιχνίδι ρόλων και προσομοιώσεις. Η μάθηση είναι μια κοινωνική διαδικασία, αλλά αυτό δεν αποκλείει την ατομική πρωτοβουλία. Έτσι εφαρμόζεται ο συνδυασμός ατομικής και ομαδικής εργασίας και τα rubrics που χρησιμοποιούνται εστιάζουν στην ατομική συνεισφορά αλλά και στη δυνατότητα συνεργασίας με τους άλλους στην επίτευξη κοινών στόχων. Τα αποτελέσματα ήταν θετικά, καθώς το 94% των επιμορφούμενων συμπλήρωσαν τις ατομικές εργασίες, ένα ποσοστό της τάξης του 89% συμμετείχε με επάρκεια στις ομαδικές δραστηριότητες, ενώ το παιχνίδι ρόλων έφτασε στο ποσοστό του 96% συμμετοχής.

13 4. εξασφάλιση ποιότητας (1/3) Όσοι ενεργά εμπλέκονται στο WBT θεωρούν ότι η ποιότητα της κατάρτισης είναι αδιαμφισβήτητη. Η αλήθεια όμως είναι ότι υπάρχει μεγάλη δυσκολία αξιολόγησης της όλης διαδικασίας. Υπάρχουν πολλές δυσκολίες για μια θετική αποτίμηση της ποιότητας, όπως: φτωχός σχεδιασμός, μικρή χρηματοδότηση, υπερβολικών αξιώσεων προγράμματα, έλλειψη ενδιαφέροντος των εκπαιδευομένων, υπερβολικά μεγάλος αριθμός εκπαιδευομένων, ο οίστρος αυτών που σχεδιάζουν στην επιμόρφωση, οι οποίοι διοχετεύουν έναν υπερβολικά μεγάλο αριθμό πληροφοριών.

14 4. εξασφάλιση ποιότητας (2/3) Η ποιότητα της επιμόρφωσης εξακριβώνεται από: α) το βαθμό επίτευξης των στόχων, οι οποίοι πρέπει να είναι σχετικοί με το γενικό σκοπό της επιμόρφωσης, συνδεδεμένοι με τη σύγχρονη πραγματικότητα και φυσικά αντικειμενικά και εύκολα αξιολογήσιμοι, β) τη μαθητοκεντρικότητα της διαδικασίας, γ) τη διαδραστικότητα, δ) το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων, ε) την εξατομίκευση της μάθησης, στ ) την αποτελεσματική χρήση του Διαδικτύου, ζ) την παραγωγικότητα των εκπαιδευομένων,

15 4. εξασφάλιση ποιότητας (3/3) Η ποιότητα της επιμόρφωσης εξακριβώνεται από: η) τη δυνατότητα επέκτασης και αξιοποίησης των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν, θ) την ομαδοσυνεργατική προσέγγιση του μαθησιακού αντικειμένου, ι) τη δυνατότητα αυτοαξιολόγησης των εκπαιδευομένων και αξιολόγησης της μαθησιακής πορείας κ) την αποτελεσματική χρήση των Νέων Τεχνολογιών και τη θετική τους αντιμετώπιση κα ) την αποτελεσματική αξιοποίηση των γνώσεων στην επαγγελματική ενασχόληση των εκπαιδευομένων.

16 5. Μέθοδος αξιολόγησης Μοντέλο αξιολόγησης (1/2) Στα μαθήματα του ΔΚΕΕ χρησιμοποιήσαμε ένα σύνθετο μοντέλο ανάπτυξης και αξιολόγησης του μαθήματος. Στο νέο μοντέλο είναι φανερή η αποκεντρωμένη-ελεύθερη οικοδόμηση της γνώσης, μέσα από τη σχέση μεταξύ των ατόμων της ομάδας και της ίδιας της ομάδας.

17 5. Μέθοδος αξιολόγησης Μοντέλο αξιολόγησης (2/2) Τα μαθήματα του ΔΚΕΕ έχουν ως ακρογωνιαίο λίθο αυτές τις αρχές, καθώς: α) σε κάθε θεματική ενότητα στόχος είναι ο προβληματισμός των εμπλεκομένων για τις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες και την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, και όχι μόνο η καθαυτού γνώση σε κάποιο συγκεκριμένο αντικείμενο, β) η αναζήτηση της γνώσης και η επιθυμία για βαθύτερη κατανόηση προέρχεται από όλες τις πλευρές με τη συνεισφορά ειδικών γνώσεων από εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων,και, γ) οι συμμετέχοντες προέρχονται από πολλά και διαφορετικά επίπεδα, ώστε να μην μπορεί κανείς να εφησυχάσει θωρακισμένος πίσω από το παραδοσιακό μοντέλο δασκάλου-μαθητή, αλλά όλοι να είναι μέτοχοι ενός άκρως δυναμικού περιβάλλοντος, όπου μετά από οποιαδήποτε ενέργεια κάποιου, οι υπόλοιποι να πρέπει να επαναπροσαρμόζουν τη στάση και τις δραστηριότητές τους.

18 6. Αποτελέσματα έρευνας (1/2) Η αξιολόγηση των διαδικτυακών μαθημάτων του ΔΚΕΕ μέχρι τώρα έδειξε ότι: Το 81% θεώρησε ότι το πρόγραμμα ανταποκρίθηκε πλήρως στις προσδοκίες των εκπαιδευομένων και το 17% ότι ανταποκρίθηκε πάρα πολύ. Το 74% έκρινε ότι οι εκπαιδευτές κάλυψαν πλήρως τις ανάγκες τους και το 21% ότι τις κάλυψαν σε μεγάλο βαθμό Ως προς τη λειτουργικότητα της ηλ. πλατφόρμας (moodle), το 57% θεώρησε ότι κάλυψε πλήρως τις ανάγκες του μαθήματος, ενώ ένα ποσοστό 23% θεώρησε ότι η πλατφόρμα κάλυψε αρκετά καλά τις ανάγκες. Το εκπαιδευτικό υλικό ήταν κατάλληλο για τις ανάγκες του μαθήματος: το 81% δήλωσε πάρα πολύ ευχαριστημένο, ενώ ένα ποσοστό της τάξης του 17% απάντησε ότι ήταν πολύ ευχαριστημένο.

19 6. Αποτελέσματα έρευνας (2/2) Η αξιολόγηση των διαδικτυακών μαθημάτων του ΔΚΕΕ μέχρι τώρα έδειξε ότι: Η διαχείριση του χρόνου από πλευράς των εκπαιδευτικών έδειξε ότι το 48% διαχειρίστηκε τον χρόνο του πάρα πολύ αποτελεσματικά, ενώ ένα ποσοστό της τάξης του 29% απάντησε πολύ αποτελεσματικά. Ως προς τη επανάληψη της λειτουργίας των μαθημάτων για άλλους εκπαιδευτικούς, το 87% δήλωσε ότι θα το σύστηνε οπωσδήποτε σε άλλους εκπαιδευτικούς. Ως προς την επισκεψιμότητα της πλατφόρμας παρατηρήθηκε ότι, κατά μέσον όρο, οι επιμορφούμενοι σε ένα 15μερο μάθημα επισκέφτηκαν 748 φορές τις σελίδες του μαθήματος, ενώ ένα ποσοστό της τάξης του 63% επισκέπτονταν τον μάθημα μέχρι και 3 μήνες μετά την ολοκλήρωσή του.

20 Σας ευχαριστώ!

Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος, Πανεπιστήμιο Πειραιά, ikomninou@gmail.com

Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος, Πανεπιστήμιο Πειραιά, ikomninou@gmail.com Τα online Μαθήματα του Διορθόδοξου Κέντρου της Εκκλησίας της Ελλάδος (ΔΚΕΕ) με τη χρήση της πλατφόρμας moodle: παρουσίαση μιας καλής πρακτικής στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννα Κοµνηνού. Ειρήνη Πατεράκη. Περίληψη (αγγλικά) ιαδικτυακή Εκπαίδευση (Web Based Training)

Ιωάννα Κοµνηνού. Ειρήνη Πατεράκη. Περίληψη (αγγλικά) ιαδικτυακή Εκπαίδευση (Web Based Training) «ιαδικτυακή Εκπαίδευση (Web Based Training). Από τον αρχικό σχεδιασµό µέχρι την τελική αξιολόγηση Μελέτη Περίπτωσης: Τα διαθεµατικά σχέδια εργασίας και η δράση etwinning» 1 Ιωάννα Κοµνηνού Υπ. ιδ. Mphil,

Διαβάστε περισσότερα

Web-based training (WBT) Μελέτη περίπτωσης, e-learning Fundamentals Ιωάννα Κοµνηνού υπ. ιδ. MPhil, Θεολόγος, Φιλόλογος, Οικ. Οικονοµίας, Καθηγήτρια 1 ου Ενιαίου Πειραµατικού Λυκείου Αθηνών, Αθήνα kilm@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δικτυοκεντρική Εκπαίδευση (Web Based Training) Μελέτη περίπτωσης: Τα διαθεματικά σχέδια εργασίας και η δράση etwinning

Δικτυοκεντρική Εκπαίδευση (Web Based Training) Μελέτη περίπτωσης: Τα διαθεματικά σχέδια εργασίας και η δράση etwinning Δικτυοκεντρική Εκπαίδευση (Web Based Training) Μελέτη περίπτωσης: Τα διαθεματικά σχέδια εργασίας και η δράση etwinning Ι. Κομνηνού 1, Μ. Τεντζεράκη 2, Δ. Καρακώστας 3, K. Ρακαλλίδου 4 1 υπ. Διδ. MPhil,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. elearning. Διαδικτυακά μαθήματα για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. elearning. Διαδικτυακά μαθήματα για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ elearning Διαδικτυακά μαθήματα για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΑΘΗΝΑ 2011 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Το διαδικτυακό μάθημα «Οι τεχνολογίες Web

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση από απόσταση

Εκπαίδευση από απόσταση Εκπαίδευση από απόσταση ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 Εκπαίδευση από απόσταση Πίνακας περιεχομένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ...0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΤΥΠΙΚΗ, ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΙ ΆΤΥΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ...1 ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ...2 ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ...2

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σμαράγδα Φαρίδου, Θεολόγος Ιωάννα Κομνηνού, Θεολόγος. 2 ο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης

ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σμαράγδα Φαρίδου, Θεολόγος Ιωάννα Κομνηνού, Θεολόγος. 2 ο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ MOODLE ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ «ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΡΟΛΩΝ» ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ: ΜΙΑ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΠΟΥ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΕ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ» ΤΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Φαρίδου, Θεολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Συγκριτική μελέτη»

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Συγκριτική μελέτη» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Σύγχρονες λογισμικές πλατφόρμες για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση- Συγκριτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Ανάπτυξη Μαθημάτων για εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με τη χρήση του Συστήματος Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική μάθηση. Χρ. Ηλιούδης

Ηλεκτρονική μάθηση. Χρ. Ηλιούδης Ηλεκτρονική μάθηση Χρ. Ηλιούδης Ηλεκτρονική Μάθηση (E-Learning) Τι ονομάζουμε Χρήση του διαδικτύου κι άλλων σχετικών τεχνολογιών για τη δημιουργία, διανομή και βελτίωση μαθησιακού υλικού E-class Moodle

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ WEB Πτυχιακή Εργασία Αποστολοπούλου Μαρία Γαρυφαλλιά

Διαβάστε περισσότερα

«Η Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην εξ αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών»

«Η Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην εξ αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» «Η Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην εξ αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» Νικόλαος Σκίκος 1, Βιργινία Λουκά 2, Ευστάθιος Ζωγόπουλος 3, Άγγελος Μοσχούδης 4 1 Εκπαιδευτικός, 1 ο ΕΠΑΛ Αθηνών nskikos@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

E learning για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Στρατηγικές Συνεργατικής Μάθησης

E learning για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Στρατηγικές Συνεργατικής Μάθησης Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» E learning για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Στρατηγικές Συνεργατικής Μάθησης Μεταπτυχιακή Διατριβή Βενιέρη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Για την Ειδίκευση Επιχειρηματική Πληροφορική. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Για την Ειδίκευση Επιχειρηματική Πληροφορική. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΕΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Για την

Διαβάστε περισσότερα

Moodle: Διαδραστική αξιολόγηση στην πράξη

Moodle: Διαδραστική αξιολόγηση στην πράξη Moodle: Διαδραστική αξιολόγηση στην πράξη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Moodle: Διαδραστική αξιολόγηση στην πράξη...1 Εισαγωγή...2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α...6 Από την Τυπική εκπαίδευση στην ΑΑΕ...6 ΠΡΩΤΗ ΑΝΗΣΥΧΙΑ: Πώς ερμηνεύεται η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΜΣ «Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και της Πληροφορίας για την Εκπαίδευση» ακαδ. έτος 2007-2008. Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης

ΔΠΜΣ «Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και της Πληροφορίας για την Εκπαίδευση» ακαδ. έτος 2007-2008. Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΠΜΣ «Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και της Πληροφορίας για την Εκπαίδευση» ακαδ. έτος 2007-2008 Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης Σωτήρης Κίργινας Α.Μ.5246 Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle Ιωάννου Παρασκευή Φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών Μεταπτυχιακή Διατριβή στα Πληροφοριακά Συστήματα Αξιοποίηση Συστήματος και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Μάθησης για την Υποστήριξη Διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.. 3... 3... Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών και Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Τίτλος: Τεχνολογίες και εφαρμογές σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

«Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο»

«Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο» «Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο» Αθανάσιος Τσαγκατάκης 1, Ευστάθιος Ζωγόπουλος 2 1 Εκπαιδευτικός ΠΕ19 2 ο Γυμνάσιο Ζεφυρίου thtsag@sch.gr 2 Εκπαιδευτικός ΠΕ12.04, ΕΠΑ.Σ Αιγάλεω

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση αξιοποίησης πλατφόρμας Learning Management System (moodle) στην τάξη

Πρόταση αξιοποίησης πλατφόρμας Learning Management System (moodle) στην τάξη Πρόταση αξιοποίησης πλατφόρμας Learning Management System (moodle) στην τάξη Α. Παναγιωτόπουλος, Γ. Αντωνέλου, Α. Καμέας Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.), Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση σπουδαστή στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Μοντελοποίηση σπουδαστή στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση Μοντελοποίηση σπουδαστή στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση Σκουληκάρη Αριάδνη-Ειρήνη 1, Τσώλης Δημήτριος 2, Τσακαλίδης Αθανάσιος 3 skoulikari@ceid.upatras.gr, dtsolis@upatras.gr, tsak@ceid.upatras.gr 1 Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση στη χρήση Η/Υ με ανοικτό λογισμικό από τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση στη χρήση Η/Υ με ανοικτό λογισμικό από τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση στη χρήση Η/Υ με ανοικτό λογισμικό από τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 1. Εισαγωγή Η ανάγκη για Διά Βίου Εκπαίδευση και Κατάρτιση σε συνδυασμό με

Διαβάστε περισσότερα