ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 10/2013. συµφωνήθηκαν, συνοµολογήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 10/2013. συµφωνήθηκαν, συνοµολογήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ"

Transcript

1 ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 10/2013 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε..Ε., ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα, σήµερα, την 25/07/2013 µεταξύ: 1) Αφενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - Ε.Τ.Α.Α.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μάρνη αρ 22. T.K , µε Α.Φ.Μ ,.Ο.Υ. ΙΑ Αθηνών και εκπροσωπείται νόµιµα από τον Πρόεδρο του.σ. κ. Αντώνη Σελλιανάκη (για λόγους συντοµίας στο εξής θα αποκαλείται «Ταµείο») και 2) Αφετέρου της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΨΥΚΤΙΚΗ Α.Ε. - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε έδρα τον Γέρακα Αττικής, οδός Ερµού 9, Τ.Κ τηλ , fax , µε Α.Φ.Μ &.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και εκπροσωπείται νόµιµα δυνάµει του υπ αριθµόν 8585/ ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ & ΓΕΜ) από τον κο ασκαλάκη Κωνσταντίνο του Γεωργίου, κάτοικο, κάτοχο του µε αριθµό Α Τ.. από. µε ΑΦΜ.., ΟΥ. (για λόγους συντοµίας στο εξής θα αποκαλείται ο «Ανάδοχος») συµφωνήθηκαν, συνοµολογήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο Ιδιοκτήτης µε την παρούσα σύµβαση, βάσει: 1. Της απόφασης επί του 10 ου θέµατος της 241 ης / συνεδρίασης του.σ. του Ε.Τ.Α.Α. σχετικά µε την κατακύρωση του πρόχειρου διαγωνισµού µε αρ. διακήρυξης 10/2013 «για την ετήσια συντήρηση των κλιµατιστικών εγκαταστάσεων κτηρίων Τοµέων του ΕΤΑΑ, προϋπολογισµού ,00 πλέον Φ.Π.Α.» 2. Της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης µε αρ. Πρωτ / και Α..Α ΒΕΧΒΟΡΕ1- ΟΧ5, ποσού ,84 για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του Ε.Τ.Α.Α./Τοµέας Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονοµικών, οικ. έτους 2013, η οποία καταχωρήθηκε µε α/α 635 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και εντολής Πληρωµών της Υπηρεσίας. 3. Της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης µε αρ. πρωτ / και Α..Α.: ΒΕΝΜΟΡΕ1- ΣΥ3, ποσού 8.856,00 για την πληρωµή της δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του Ε.Τ.Α.Α./ΤΣΜΕ Ε, οικ. έτους 2013, η οποία καταχωρήθηκε µε α/α 124 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και εντολής Πληρωµών της Υπηρεσίας. 4. Της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης µε αρ. πρωτ. 4910/ και Α..Α.:ΒΕΧΟΟΡΕ1- ΓΕΙ, ποσού 1.131,60 για την πληρωµή της δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του Ε.Τ.Α.Α./ΤΠΕ Ε, οικ. έτους 2013, η οποία καταχωρήθηκε µε α/α 60 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και εντολής Πληρωµών της Υπηρεσίας. 5. Της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης µε αρ. πρωτ. 140/17513/ και Α..Α.: ΒΕΝ2ΟΡΕ1-Ν3Φ, ποσού 1.722,00 για την πληρωµή της δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του Ε.Τ.Α.Α./ΤΠ Α, οικ. έτους 2013, η οποία καταχωρήθηκε µε α/α 140 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και εντολής Πληρωµών της Υπηρεσίας. 6. Της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης µε αρ. πρωτ. 192/ και Α..Α.: ΒΕΝ5ΟΡΕ1- ΞΛΕ, ποσού 1.353,00 για την πληρωµή της δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του 1

2 προϋπολογισµού εξόδων του Ε.Τ.Α.Α./ΤΑΝ, οικ. έτους 2013, η οποία καταχωρήθηκε µε α/α 192 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και εντολής Πληρωµών της Υπηρεσίας. 7. Της υπ αριθµ. πρωτ / προσφοράς του Αναδόχου που υποβλήθηκε στον εν λόγω διαγωνισµό αναθέτει στον Ανάδοχο τις εργασίες συντήρησης ( ) των κλιµατιστικών εγκαταστάσεων που λειτουργούν στα κτήρια Τοµέων του Ε.Τ.Α.Α., όπως αναλυτικώς περιγράφονται κατωτέρω: 1. Αχαρνών 27 και 29, όπου στεγάζονται οι κεντρικές διοικητικές υπηρεσίες του Ε.Τ.Α.Α. - ΤΣΑΥ. 2. Σταδίου 29, εκµισθωµένο κτήριο από το Ε.Τ.Α.Α. - ΤΣΑΥ στο Υπουργείο Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης & Πρόνοιας. 3. Κολοκοτρώνη 4, όπου στεγάζονται οι κεντρικές διοικητικές υπηρεσίες του Ε.Τ.Α.Α. ΤΣΜΕ Ε. 4. Βουκουρεστίου 30, όπου στεγάζονται οι κεντρικές διοικητικές υπηρεσίες του Ε.Τ.Α.Α. - ΤΠΕ Ε. 2. Σωκράτους 53, όπου στεγάζονται οι κεντρικές διοικητικές υπηρεσίες του Ε.Τ.Α.Α. ΤΑΝ. 3. Χαριλάου Τρικούπη 34, όπου στεγάζονται οι κεντρικές διοικητικές υπηρεσίες του Ε.Τ.Α.Α. ΤΠ Α. Α) ΚΤΗΡΙΑ ΕΤΑΑ ΤΣΑΥ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΤΑΑ - ΤΣΑΥ 1.1 Κτήριο οδού Σταδίου 29: Στους χώρους των γραφείων στεγάζεται η ΓΓΚΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς επίσης και τµήµα του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης στον 3 ο όροφο του κτηρίου. από: Όλοι οι ανωτέρω χώροι κλιµατίζονται µε κεντρικό σύστηµα κλιµατισµού, το οποίο αποτελείται δύο ψυκτικά συγκροτήµατα του οίκου TRANE RTHC στο 3 ο υπόγειο, δύο πύργους ψύξης στο δώµα, 272 τοπικές κλιµατιστικές µονάδες στους χώρους των γραφείων, µαζί µε όλα τα απαραίτητα βοηθητικά µηχανήµατα και αυτοµατισµούς. Για την κάλυψη πρόσθετων αναγκών σε κλιµατισµό στο κτήριο Σταδίου 29, έχουν τοποθετηθεί οι εξής αυτόνοµες κλιµατιστικές µονάδες (split unit). Μονάδα τύπου split της εταιρείας MITSUBISHI: 1τεµ. Μονάδα split τύπου κασέτας ψευδοροφής της εταιρείας MITSUBISHI στον 8 ο όροφο: 2 τεµ. Θερµαινόµενες αεροκουρτίνες εισόδου κτηρίου της εταιρείας OLEFINI: 2 τεµ. Ηµικεντρικό καναλάτο µηχάνηµα ψευδοροφής στην είσοδο του κτηρίου: 1 τεµ. Πολυδιαιρούµενα συστήµατα VRV της εταιρείας MITSUBISHI αποτελούµενα από µια εξωτερική µονάδα και 8 εσωτερικά στην αίθουσα εκδηλώσεων του 4 ου ορόφου του κτηρίου: 2 τεµ. 1.2 Κτήριο οδού Αχαρνών 27: Όπου στεγάζονται υπηρεσίες των Τοµέων Υγειονοµικών: Μονάδα τύπου split της εταιρείας MITSUBISHI: 52 τεµ. Μονάδα τύπου split της εταιρείας DELONGI: 1 τεµ. Μονάδα split τύπου κασέτας ψευδοροφής της εταιρείας MITSUBISHI στην είσοδο του κτηρίου: 1 τεµ. 2

3 Θερµαινόµενες αεροκουρτίνες εισόδου κτηρίου της εταιρείας OLEFINI: 2 τεµ. Μονάδα τύπου close control για το computer room του 4 ου ορόφου. Εφεδρική µονάδα οροφής τύπου split της εταιρείας MITSUBISHI ισχύος btu/h για το computer room του 4 ου ορόφου: 1 τεµ. Μονάδα split τύπου κασέτας ψευδοροφής στο ισόγειο κατάστηµα του κτηρίου: 4 τεµ. Ηµικεντρικό καναλάτο µηχάνηµα VRV στο ισόγειο κατάστηµα και το υπόγειο του κτηρίου: 1 τεµ. 1.3 Κτήριο οδού Αχαρνών 29: Οπού στεγάζονται υπηρεσίες των Τοµέων Υγειονοµικών: Μονάδα τύπου split της εταιρείας MITSUBISHI: 22 τεµ. Μονάδα τύπου split της εταιρείας DELONGI: 1 τεµ. Μονάδα τύπου split της εταιρείας FUJITSU: 5 τεµ. 23 τεµ. διαφόρων τύπων στους µισθωµένους χώρους σε υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας. 2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2.1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ Οι εργασίες γενικής συντήρησης θα πραγµατοποιούνται πριν από τη λειτουργία της θερινής περιόδου της εγκατάστασης και θα περιλαµβάνουν τα εξής: Έλεγχο των υδραυλικών συνδέσεων και παροχών νερού στα ψυκτικά συγκροτήµατα µέσω πτώσης πίεσης νερού στους εναλλάκτες Καθαρισµό φίλτρων νερού δικτύου ψυχρού νερού Ανασκόπηση ενδείξεων βλαβών και έλεγχο κεντρικών επεξεργαστών µηχανηµάτων Έλεγχο αυτοµατισµού και πρεσοστατών, αισθητηρίων και διακοπτών ροής νερού Συντήρηση ηλεκτρικών πινάκων Έλεγχο relay ισχύος, σύσφιξη καλωδίων, έλεγχο κατάστασης επαφών εκκινητών Μεγγοµέτρηση τυλιγµάτων κινητήρων των συµπιεστών Σύσφιξη ακροδεκτών συµπιεστών Έλεγχο διαρροών ψυκτικού υγρού µε ηλεκτρονικό ανιχνευτή Καθαρισµό των συµπυκνωτών µε χρήση καταλλήλων χηµικών (µη τοξικών και οικολογικών) και αντλίας κυκλοφορίας Εκκίνηση και έλεγχο σωστής λειτουργίας του ψυκτικού συγκροτήµατος Καταγραφή λειτουργικών παραµέτρων Καταµέτρηση πιέσεων, θερµοκρασιών, και αµπεροµέτρηση κινητήρων Έλεγχο µετρήσεων, ώστε να κυµαίνονται στα ασφαλή όρια του κατασκευαστικού οίκου Αντικατάσταση φίλτρου λαδιού συµπιεστή (ELM-17E). 3

4 Ανάλυση ψυκτελαίου (µία ανάλυση ανά ψυκτικό κύκλωµα µε αποστολή δειγµάτων σε εργαστήριο του εξωτερικού), ώστε να ελεγχθεί η εσωτερική κατάσταση του συµπιεστή κυκλώµατος στην αρχή θερινής περιόδου λειτουργίας ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Οι εργασίες περιοδικού ελέγχου και επιθεώρησης θα πραγµατοποιούνται τουλάχιστον 2 φορές κατά τη θερινή περίοδο λειτουργίας της εγκατάστασης και θα περιλαµβάνουν τα εξής: Έλεγχο των υδραυλικών συνδέσεων και παροχών νερού στα ψυκτικά συγκροτήµατα µέσω πτώσης πίεσης νερού στους εναλλάκτες Ανασκόπηση ενδείξεων βλαβών και έλεγχο κεντρικών επεξεργαστών µηχανηµάτων Έλεγχο αυτοµατισµού, πρεσοστατών, αισθητηρίων και διακοπτών ροής νερού Έλεγχο διαρροών ψυκτικού υγρού µε ηλεκτρονικό ανιχνευτή Καταγραφή λειτουργικών παραµέτρων Καταµέτρηση πιέσεων, θερµοκρασιών και αµπεροµέτρηση κινητήρων Έλεγχο µετρήσεων, ώστε να κυµαίνονται στα ασφαλή όρια του κατασκευαστικού οίκου. 2.3 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΓΩΝ ΨΥΞΕΩΣ ΝΕΡΟΥ Οι εργασίες συντήρησης των πύργων ψύξεως νερού θα πραγµατοποιούνται πριν την έναρξη λειτουργίας της θερινής περιόδου των εγκαταστάσεων και θα περιλαµβάνουν τα εξής: Έλεγχο κινητήρων, µέτρηση και καταγραφή ρεύµατος (αµπεροµέτρηση) Λίπανση κουζινέτων άξονα / κινητήρων Έλεγχο ιµάντων και αντικατάστασή τους, εάν απαιτηθεί Καθαρισµό ακροφυσίων (µπέκ) Καθαρισµό λεκάνης νερού Ρύθµιση πλωτήρα στάθµης νερού. Με το πέρας της συντήρησης θα γίνει παράθεση Τεχνικής Έκθεσης για κάθε Ψυκτικό Συγκρότηµα - Πύργο ψύξης, µε τις υπόλοιπες µετρήσεις, καθώς και καταγραφή τυχόν πρόσθετων απαιτήσεων για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του συστήµατος του κεντρικού κλιµατισµού ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Οι εργασίες συντήρησης των τοπικών κλιµατιστικών µονάδων θα περιλαµβάνουν τα εξής: Χηµικό καθαρισµό µε µη τοξικό και οικολογικό υγρό (το οποίο θα συνοδεύεται από δελτίο καταλληλότητας) εξωτερικά των εναλλακτών θερµότητας µία φορά το έτος (στην αρχή της θερινής περιόδου). 4

5 Έλεγχο καθαρισµό των δικτύων αποχέτευσης συµπυκνωµάτων της εγκατάστασης (των λεκανών περισυλλογής συµπυκνωµάτων και των σωληνώσεων σύνδεσης των τοπικών κλιµατιστικών µονάδων µε τα δίκτυα) Καθαρισµό των φίλτρων αέρα περσίδων Έλεγχο και ρύθµιση των τριόδων ηλεκτροβανών on - off (όπου υπάρχουν) Έλεγχο και ρύθµιση όλων των οργάνων λειτουργίας και αυτοµατισµού. 2.5 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις παρακάτω καλύψεις: Ανταπόκριση σε περίπτωση ανάγκης εντός 24 ωρών καθ όλη τη διάρκεια της σύµβασης συµπεριλαµβανοµένων Σαββατοκύριακων, εορτών και αργιών Παροχή τηλεφωνικής υποστήριξης από 07:00 19:00 καθηµερινά ιαγνώσεις βλαβών χωρίς οικονοµική επιβάρυνση.γκρο 2.6. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ (split type unit) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης κλιµατιστικών µηχανηµάτων θα πραγµατοποιούνται δύο φορές ετησίως, σε όλα τα κτίρια, µία στην αρχή της θερινής περιόδου και µία στην αρχή της χειµερινής περιόδου και θα περιλαµβάνουν τα εξής: Επιθεώρηση όλων των µηχανηµάτων Καθαρισµό πλύσιµο των µηχανηµάτων εξωτερικά Καθαρισµό φίλτρων αέρα -περσίδων εσωτερικών µονάδων. Ο καθαρισµός για τα φίλτρα πλενόµενου τύπου θα γίνεται επιµελώς µε νερό Καθαρισµό της πτερωτής, του καλύµµατος και των εδράνων των ανεµιστήρων των µονάδων, έλεγχο καλής λειτουργίας Έλεγχο πιέσεων και πληρότητας ψυκτικού µέσου Έλεγχο διαρροών ψυκτικού υγρού. Σε περίπτωση που θα διαπιστώνεται απώλεια του ψυκτικού µέσου, θα εντοπίζεται το σηµείο διαρροής του, θα επισκευάζεται και θα συµπληρώνεται µε την απαραίτητη ποσότητα του ψυκτικού µέσου και θα επανελέγχεται Καθαρισµό των δικτύων αποχέτευσης συµπυκνωµάτων της εγκατάστασης (των λεκανών περισυλλογής συµπυκνωµάτων,των σωληνώσεων σύνδεσης συσκευών µε τα δίκτυα, των σωληνώσεων των δικτύων, κλπ.) Χηµικό Καθαρισµό εναλλακτών θερµότητας (στοιχείων) µε µη τοξικό και οικολογικό υγρό, το οποίο θα συνοδεύεται από δελτίο καταλληλότητας, την πρώτη φορά και απλός υγρός καθαρισµός χωρίς την χρήση χηµικών την δεύτερη φορά, επιθεώρηση των συσκευών για πιθανή διάβρωση ή φθορές Έλεγχο των ηλεκτρικών οργάνων και κυκλωµάτων κινήσεως και αυτοµατισµού (Αµπεροµέτρηση συµπιεστών και έλεγχος καλής λειτουργίας αυτών, έλεγχος θερµικών, έλεγχος, καθαρισµός και σύσφιξη των ηλεκτρικών επαφών-συνδέσεων των καλωδίων ) και συµπλήρωση του πρωτοκόλλου µετρήσεων για κάθε µονάδα. 5

6 Β) ΚΤΗΡΙΑ ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕ Ε Αναλυτικά τα κτήρια αρµοδιότητας Ε.Τ.Α.Α. - ΤΣΜΕ Ε είναι: 1. Κολοκοτρώνη 4, Αθήνα, ιδιοκτησίας των Τοµέων Μηχανικών & Ε..Ε. του Ε.Τ.Α.Α. 2. Θηβών 215, Περιστέρι, ιδιοκτησίας των Τοµέων Μηχανικών & Ε..Ε. του Ε.Τ.Α.Α. 3. Ελπίδος 10, Αγία Παρασκευή, µισθωµένο γραφείο από τον Τοµέων Μηχανικών & Ε..Ε. του Ε.Τ.Α.Α. 4. Ακτή Ποσειδώνος 26, Πειραιάς µισθωµένο γραφείο από τον Τοµέων Μηχανικών & Ε..Ε. του Ε.Τ.Α.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. (Ε.Τ.Α.Α. ΤΣΜΕ Ε) 1) Κολοκοτρώνη 4, Αθήνα (ιδιόκτητο κτήριο ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕ Ε) Μία (1) Κεντρική Κλιµατιστική Μονάδα στο δώµα του κτηρίου τύπου αντλίας θερµότητας (heat pump) νερού αέρα / MPCA 029 HSB της εταιρείας INTERKLIMA, ονοµαστικής ψυκτικής απόδοσης 107,3 KW και θερµικής 123,0 KW για την ψύξη - θέρµανση των γραφειακών χώρων του ισογείου και ηµιώροφου επί της οδού Κολοκοτρώνη 4 στην Αθήνα. Μία (1) Κλιµατιστική µονάδα τύπου αντλίας θερµότητας αέρα - νερού/ FAWH 131 της εταιρείας FYROGENIS ψυκτικής απόδοσης 34,4KW και θερµικής 38,6 KW για την ψύξη - θέρµανση χώρων του ισογείου (Κυλικείο). Τρεις (3) µονάδες προκλιµατισµού που βρίσκονται στον Ηµιώροφο- Μηχανοστάσιο. Τρείς (3) µονάδες εξαερισµού (δύο στον Ηµιώροφο και µία στο Υπόγειο). ύο (2) ηµικεντρικές µονάδες κλιµατισµού του οίκου STULZ που είναι εγκατεστηµένες στο Μηχανογραφικό Κέντρο στον 3 ο όροφο. Τα τοπικά κλιµατιστικά µηχανήµατα του κτηρίου είναι της κατηγορίας κλιµατιστικών µηχανηµάτων µε εναλλάκτη θερµότητας απ ευθείας εκτόνωσης, και συγκεκριµένα : Αυτοτελής (κλιµατιστική) ιµερής Μονάδα (Split Type unit) : 72 τεµ. Μονάδα τύπου κασέτας : 2 τεµ. Τοπικές Μονάδες Νερού Fan Coils: 12 τεµ. Αεροκουρτίνα της εταιρείας OLEFINI: 1 τεµ. (είσοδος κτηρίου). 2) Ελπίδος 10, Αγία Παρασκευή (µισθωµένο κτήριο από ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕ Ε) ύο (2) κλιµατιστικά µηχανήµατα κατηγορίας κλιµατιστικών µηχανηµάτων µε εναλλάκτη θερµότητας απ ευθείας εκτόνωσης, τύπου split system. 6

7 3) Λεωφόρος Θηβών 215, Περιστέρι Αττικής (µισθωµένο γραφείο από ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕ Ε) Τέσσερα (4) κλιµατιστικά µηχανήµατα γραφείου κατηγορίας κλιµατιστικών µηχανηµάτων µε εναλλάκτη θερµότητας απ ευθείας εκτόνωσης, τύπου split system. 4) Ακτή Ποσειδώνος 26, Πειραιάς Αττικής (γραφείο 3 ου ορόφου µισθωµένο από το ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕ Ε & ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ) Σύνολο Έξι (6) κλιµατιστικά µηχανήµατα γραφείου - εκ των οποίων τρία (3) αρµοδιότητας ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕ Ε και τρία (3) αρµοδιότητας ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ - κατηγορίας κλιµατιστικών µηχανηµάτων µε εναλλάκτη θερµότητας απ ευθείας εκτόνωσης, τύπου split system. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 1. Τα κλιµατιστικά µηχανήµατα µε εναλλάκτη θερµότητας απ ευθείας εκτόνωσης θα συντηρούνται δύο (2) φορές τον χρόνο ήτοι, µία φορά στην αρχή της θερινής περιόδου και µία άλλη στην αρχή της χειµερινής περιόδου µε τις εξής προδιαγραφές : Καθαρισµός πλύσιµο των µηχανηµάτων εξωτερικά. Επιθεώρηση όλων των µηχανηµάτων. Καθαρισµός φίλτρων αέρα - περσίδων εσωτερικών µονάδων. Ο καθαρισµός για τα φίλτρα πλενόµενου τύπου θα γίνεται επιµελώς µε νερό. Καθαρισµός της πτερωτής, του καλύµµατος και των εδράνων των ανεµιστήρων των µονάδων, έλεγχος οµαλής λειτουργίας τους. Έλεγχος πιέσεων και πληρότητας ψυκτικού µέσου. Σε περίπτωση που θα διαπιστώνεται απώλεια του ψυκτικού µέσου, θα εντοπίζεται το σηµείο διαρροής του, θα επισκευάζεται το αντίστοιχο ψυκτικό κύκλωµα και θα συµπληρώνεται µε την απαραίτητη ποσότητα του ψυκτικού µέσου και θα επανελέγχεται. Καθαρισµός των δικτύων αποχέτευσης συµπυκνωµάτων της εγκατάστασης (των λεκανών περισυλλογής συµπυκνωµάτων συσκευών, των σιφονιών ή των σωληνώσεων σύνδεσης συσκευών µε τα δίκτυα, των σωληνώσεων των δικτύων, κλπ.) Χηµικός καθαρισµός εναλλακτών θερµότητας (στοιχείων) των αερόψυκτων συµπυκνωτών (Condensers) µε µη τοξικό και οικολογικό υγρό, το οποίο θα συνοδεύεται από δελτίο καταλληλότητας, επιθεώρηση των συσκευών για πιθανή διάβρωση ή φθορές. Έλεγχος των ηλεκτρικών οργάνων και κυκλωµάτων κινήσεως και αυτοµατισµού και αντικατάσταση µη λειτουργούντων (Αµπεροµέτρηση συµπιεστών και έλεγχος καλής λειτουργίας τους, έλεγχος θερµικού και πηνίου µονάδας, έλεγχος, καθαρισµός, σύσφιξη των ηλεκτρικών επαφών-συνδέσεων των καλωδίων). 2. Οι Αντλίες Θερµότητας & Μονάδες Προκλιµατισµού & Εξαερισµού θα συντηρούνται δύο φορές ετησίως. Η πρώτη στην αρχή της θερινής περιόδου και η δεύτερη στην αρχή της χειµερινής περιόδου µε τις εξής προδιαγραφές: 7

8 Έλεγχος καλής λειτουργίας και επιθεώρηση εν γένει των εγκαταστάσεων και των αυτοµατισµών τους. Έλεγχος των ηλεκτρικών συνδέσεων και σύσφιξη των επαφών των ρελέ ισχύος (συµπιεστών, ανεµιστήρων) και της κεντρικής παροχής. Έλεγχος των κυκλωµάτων ψυκτικού µέσου για τυχόν διαρροές (έλεγχος πιέσεων - πληρότητας ψυκτικού µέσου-πλήρωση εφόσον απαιτείται και επανέλεγχος). Έλεγχος των θερµοκρασιών και παροχής του νερού. Παρακολούθηση λειτουργίας συµπιεστών, αµπεροµέτρηση συµπιεστών, ανεµιστήρων, αντλιών και έλεγχος καλής λειτουργίας τους. οκιµή καλής λειτουργίας των οργάνων και αυτοµατισµών προστασίας και λειτουργίας. Αφού προηγηθεί καθαρισµός µε χρήση πεπιεσµένου αέρα και φύσηµα των εναλλακτών, ακολουθεί χηµικός καθαρισµός εναλλακτών θερµότητας (στοιχείων) των αερόψυκτων συµπυκνωτών (Condensers) µε µη τοξικό και οικολογικό υγρό, το οποίο θα συνοδεύεται από δελτίο καταλληλότητας, επιθεώρηση των συσκευών για πιθανή διάβρωση ή φθορές. Έλεγχος ασφαλιστικών διατάξεων. Επιθεώρηση της κατάστασης των σωληνώσεων και των µονώσεων ψυκτικών κυκλωµάτων. Έλεγχος των δικτύων αεραγωγών, των µονώσεων, στηριγµάτων, συνδέσεων διαφραγµάτων. Έλεγχος της θερµοκρασίας και παροχής αέρα από τα στόµια αερισµού, ρύθµιση αυτών και καθαρισµός των στοµίων προσαγωγής και απαγωγής αέρα. Έλεγχος και αντικατάσταση των σακόφιλτρων των τριών µονάδων προκλιµατισµού εφόσον απαιτείται (6 τεµάχια 592mmΧ287mm κλάσης EU7, L-600mm -4σάκοι & 6 τεµάχια 592mmΧ592mm κλάσης EU7, L-600mm -8σάκοι) και προφίλτρων (3 τεµάχια 110mmΧ90mm). Έλεγχος κυκλοφορητών, κινητήρων ανεµιστήρων, στοιχείων, ιµάντων, αυτοµατισµών, τρίοδης βάνας των µονάδων προκλιµατισµού. Έλεγχος για την κανονική απορροή των συµπυκνωµάτων των ανωτέρω µονάδων και επιδιόρθωση όπου απαιτείται. Με το πέρας της συντήρησης θα γίνεται παράθεση Τεχνικής Έκθεσης για τις κλιµατιστικές εγκαταστάσεις µε τις ανάλογες µετρήσεις καθώς και την καταγραφή τυχόν πρόσθετων απαιτήσεων για την βελτιστοποίηση της λειτουργίας τους. 3. Οι ηµικεντρικές µονάδες κλιµατισµού STULZ εγκατεστηµένες στον 3 ο όροφο στο Μηχανογραφικό Κέντρο, θα συντηρούνται, σύµφωνα µε τις εξής προδιαγραφές: Κάθε µήνα θα πραγµατοποιείται καθαρισµός των φίλτρων των µονάδων, έλεγχος πιέσεων, θερµοκρασιών και εξασφάλιση καλής λειτουργίας συγκροτηµάτων. Κάθε τρίµηνο θα πραγµατοποιούνται όλες οι εργασίες της παραπάνω µηνιαίας συντήρησης συν τον έλεγχο και καθαρισµό των συµπυκνωτικών µονάδων. Κάθε χρόνο θα πραγµατοποιούνται όλες οι ανωτέρω εργασίες, συν τον γενικό έλεγχο όλων των κινητών µερών των µονάδων, του ηλεκτρολογικού και ψυκτικού κυκλώµατος. Γ) ΚΤΗΡΙΟ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. - ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Βουκουρεστίου 30, Αθήνα (Ε.Τ.Α.Α. ΤΠΕ Ε) Τα κλιµατιστικά µηχανήµατα του κτηρίου είναι της κατηγορίας κλιµατιστικών µηχανηµάτων µε εναλλάκτη θερµότητας απ ευθείας εκτόνωσης, και συγκεκριµένα είκοσι (20) τοπικές µονάδες τύπου split system της εταιρείας SHARP και τρείς (3) τοπικές µονάδες τύπου split system της εταιρείας DAIKIN. 8

9 Οι εργασίες συντήρησης των κλιµατιστικών µηχανηµάτων µε εναλλάκτη θερµότητας απ ευθείας εκτόνωσης θα πραγµατοποιούνται µία φορά ετησίως στην αρχή της θερινής περιόδου σύµφωνα µε τις εξής τεχνικές προδιαγραφές: Επιθεώρηση όλων των µηχανηµάτων Καθαρισµός πλύσιµο των µηχανηµάτων εξωτερικά Καθαρισµός φίλτρων αέρα - περσίδων εσωτερικών µονάδων. Ο καθαρισµός για τα φίλτρα πλενόµενου τύπου θα γίνεται επιµελώς µε νερό. Καθαρισµός της πτερωτής, του καλύµµατος και των εδράνων των ανεµιστήρων των µονάδων, έλεγχος οµαλής λειτουργίας τους. Έλεγχος πιέσεων και πληρότητας ψυκτικού µέσου. Σε περίπτωση που θα διαπιστώνεται απώλεια του ψυκτικού µέσου, θα εντοπίζεται το σηµείο διαρροής του, θα επισκευάζεται το αντίστοιχο ψυκτικό κύκλωµα και θα συµπληρώνεται µε την απαραίτητη ποσότητα του ψυκτικού µέσου και θα επανελέγχεται. Καθαρισµός των δικτύων αποχέτευσης συµπυκνωµάτων της εγκατάστασης όλων των λεκανών περισυλλογής συµπυκνωµάτων συσκευών, των σιφονιών ή των σωληνώσεων σύνδεσης συσκευών µε τα δίκτυα, των σωληνώσεων των δικτύων. Χηµικός καθαρισµός εναλλακτών θερµότητας (στοιχείων) των αερόψυκτων συµπυκνωτών (Condensers) µε µη τοξικό και οικολογικό υγρό, το οποίο θα συνοδεύεται από δελτίο καταλληλότητας, επιθεώρηση των συσκευών για πιθανή διάβρωση ή φθορές. Έλεγχος των ηλεκτρικών οργάνων και κυκλωµάτων κινήσεως και αυτοµατισµού και αντικατάσταση µη λειτουργούντων (Αµπεροµέτρηση συµπιεστών και έλεγχος καλής λειτουργίας τους, έλεγχος θερµικού και πηνίου µονάδας, έλεγχος, καθαρισµός, σύσφιξη των ηλεκτρικών επαφών-συνδέσεων των καλωδίων ) ) ΚΤΗΡΙΟ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Χαριλάου Τρικούπη 34, Αθήνα (Ε.Τ.Α.Α. ΤΠ Α) Εφάπαξ συντήρηση των κάτωθι εγκαταστάσεων: α. Κλιµατιστικά τύπου split system 11 τεµ. : 1. Χηµικός καθαρισµός εσωτερικής και εξωτερικής µονάδας 2. Καθαρισµός φίλτρων 3. Έλεγχος πληρότητας ψυκτικού υγρού 4. Έλεγχος καλής λειτουργίας β. FAN COIL UNITS 50 τεµ. : 1. Χηµικός καθαρισµός στοιχείων ψύξεως 2. Καθαρισµός φίλτρων 3. Γενικός έλεγχος για την καλή λειτουργία τους γ. Πύργο Ψύξης (δώµα): 1. Χηµικός καθαρισµός µπέκ, λεκάνης, σταγονοσυλλεκτών, φίλτρων νερού 2. Έλεγχος και ρύθµιση φλοτέρ 3. Έλεγχος δικτύου κυκλοφορίας νερού 4. Πλήρωση µε νερό 5. Εκκίνηση & παρακολούθηση καλής λειτουργίας του 9

10 δ. Μονάδα Ψύκτη TRANE (υπόγειο): 1. Χηµικός καθαρισµός υδρόψυκτου συµπυκνωτή 2. Έλεγχος πληρότητας ψυκτικών ελαίων στους συµπιεστές 3. Έλεγχος πληρότητας ψυκτικών υγρών 4. Έλεγχος ηλεκτρικού δικτύου και αυτοµατισµών 5. Εκκίνηση έλεγχος καλής λειτουργίας ρύθµιση παρακολούθηση ε. ύο (2) Κεντρικές προκλιµατιστικές µονάδες (στην ταράτσα): 1. Χηµικός καθαρισµός των στοιχείων ψύξης 2. Καθαρισµός λεκάνης συµπυκνωµάτων 3. Καθαρισµός φίλτρων ή αντικατάστασή τους, όπου απαιτείται 4. Έλεγχος κινητήρων ανεµιστήρων ιµάντων 5. Εκκίνηση έλεγχος καλής λειτουργίας Ε) ΚΤΗΡΙΟ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ Σωκράτους 53, Αθήνα (Ε.Τ.Α.Α. ΤΑΝ) Εφάπαξ συντήρηση των κάτωθι εγκαταστάσεων: α. FAN COIL τεµ 152: 1. Χηµικός καθαρισµός στοιχείων ψύξεως 2. Χηµικός καθαρισµός φίλτρων 3. Γενικός ηλεκτρολογικός έλεγχος καλής λειτουργίας β. Στόµια εξαερισµού τεµ 100: 1. Εξάρµωση των στοµίων 2. Χηµικός καθαρισµός αυτών 3. Άρµωση αυτών γ. Μονάδα Ψύκτη αέρος νερού (CLIVET): 1. Χηµικός καθαρισµός αερόψυκτου συµπυκνωτή 2. Έλεγχος πληρότητας ψυκτικού υγρού 3. Έλεγχος πληρότητας ψυκτικών ελαίων συµπιεστών 4. Έλεγχος ηλεκτρικού δικτύου και αυτοµατισµών 5. Εκκίνηση έλεγχος καλής λειτουργίας ρύθµιση παρακολούθηση δ. Κλιµατιστικά τύπου split system, 10 τεµ. : 1. Χηµικός καθαρισµός εσωτερικής και εξωτερικής µονάδας 1. Καθαρισµός φίλτρων 2. Έλεγχος πληρότητας ψυκτικού υγρού 3. Έλεγχος καλής λειτουργίας - Όλα τα βασικά υλικά συντήρησης συµπεριλαµβάνονται στο κόστος συντήρησης. - εν συµπεριλαµβάνεται το κόστος πρόσθετων εργασιών και ανταλλακτικών (ανά περίπτωση) που αφορά κυρίως επισκευαστικές επεµβάσεις. - Στο κόστος συµπεριλαµβάνονται όλες οι νόµιµες κρατήσεις. 10

11 ΙΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΡΚΕΙΑ Ως τίµηµα ορίζεται η από τον Ανάδοχο προσφερθείσα τιµή, δηλαδή, το συνολικό ποσό των ,00 (δέκα τρεις χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα ευρώ) πλέον του νοµίµου Φ.Π.Α. Συγκεκριµένα, βάσει της προσφοράς του Αναδόχου και για την εκπλήρωση των από την παρούσα σύµβαση απορρεουσών υποχρεώσεών του, συµφωνείται ότι ο Ανάδοχος θα λάβει: 1. Για τη συντήρηση των κλιµατιστικών εγκαταστάσεων των ιδιόκτητων ή µισθωµένων κτηρίων των Τοµέων Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Έργων του Ε.Τ.Α.Α. επί των οδών: α) Κολοκοτρώνη 4, Αθήνα β) Θηβών 215, Περιστέρι γ) Ελπίδος 10, Αγία Παρασκευή και δ) Ακτή Ποσειδώνος 26, Πειραιάς, το ποσό των 3.700,00 πλέον Φ.Π.Α. 23% 2. Για τη συντήρηση των κλιµατιστικών εγκαταστάσεων των κτηρίων ιδιοκτησίας των Τοµέων Υγειονοµικών του Ε.Τ.Α.Α. επί των οδών: α) Σταδίου 29, Αθήνα και β) Αχαρνών 27 & 29, Αθήνα, το ποσό των 7.400,00 πλέον Φ.Π.Α. 23% 3. Για τη συντήρηση των κλιµατιστικών εγκαταστάσεων του κτηρίου ιδιοκτησίας του Τοµέα Πρόνοιας Εργοληπτών ηµοσίων Έργων του Ε.Τ.Α.Α. επί της οδού Βουκουρεστίου 30, Αθήνα, το ποσό των 420,00 πλέον Φ.Π.Α. 23% 4. Για τη συντήρηση των κλιµατιστικών εγκαταστάσεων του κτηρίου ιδιοκτησίας του Τοµέα Πρόνοιας ικηγόρων Αθηνών του Ε.Τ.Α.Α. επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη 34, Αθήνα, το ποσό των 1.260,00 πλέον Φ.Π.Α. 23% 5. Για τη συντήρηση των κλιµατιστικών εγκαταστάσεων του κτηρίου ιδιοκτησίας του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών του Ε.Τ.Α.Α. επί της οδού Σωκράτους 53, Αθήνα, το ποσό των 1.100,00 πλέον Φ.Π.Α. 23% Ο Ανάδοχος υπόκειται στις πιο κάτω κρατήσεις: α. Για τον Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών (Τ.Α.Ν.) ΤΕΑ : - Για τυχόν τιµολόγια προµήθειας ειδών: 4,75% επί της καθαρής αξίας (φόρος προµηθευτών 4%, κρατήσεις υπέρ ηµοσίου 0,10% & 0,25%, ΤΕΑ Υ 0,30%, και 0,10% υπέρ Ε.Α.Α. Η.ΣΥ.). - Για τιµολόγια παροχής υπηρεσιών, φόρος προµηθευτών 8% επί της καθαρής αξίας και 0,10% υπέρ Ε.Α.Α. Η.ΣΥ. β. Για τους υπόλοιπους Τοµείς του Ε.Τ.Α.Α.: - Για τυχόν τιµολόγια προµήθειας ειδών: 3% επί της καθαρής αξίας προ ΦΠΑ των τιµολογίων για Μ.Τ.Π.Υ., 2,4% χαρτόσηµο στο ποσό των κρατήσεων του Μ.Τ.Π.Υ., 0,10% υπέρ Ε.Α.Α. Η.ΣΥ. και 4% επί της καθαρής αξίας προ ΦΠΑ και - Για τιµολόγια παροχής υπηρεσιών: 3% επί της καθαρής αξίας προ ΦΠΑ των τιµολογίων για Μ.Τ.Π.Υ., 2,4% χαρτόσηµο στο ποσό των κρατήσεων του Μ.Τ.Π.Υ., 0,10% υπέρ Ε.Α.Α. Η.ΣΥ. και 8% επί της καθαρής αξίας προ ΦΠΑ (φόρος προµηθευτών). Τα τιµολόγια θα εκδίδονται στα εξής στοιχεία: 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α./ ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π... ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΧΑΡΝΩΝ 27, ΑΘΗΝΑ Α.Φ.Μ Ο.Υ. ΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 2. ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α./ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε..Ε. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π... 11

12 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κολοκοτρώνη 4, ΑΘΗΝΑ Α.Φ.Μ Ο.Υ. ΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 3. ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α./ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π... ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βουκουρεστίου 30, ΑΘΗΝΑ Α.Φ.Μ Ο.Υ. ΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 4. ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α./ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π... ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Χαρ. Τρικούπη 34, ΑΘΗΝΑ Α.Φ.Μ Ο.Υ. ΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 5. ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α./ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π... ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53, ΑΘΗΝΑ Α.Φ.Μ Ο.Υ. ΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Με την προϋπόθεση ότι έχουν υποβληθεί από τον προµηθευτή τα σχετικά τιµολόγια, η αρµόδια Υπηρεσία κάθε Τοµέα υποχρεούται να διαβιβάσει άµεσα, όλα τα δικαιολογητικά τα σχετιζόµενα µε την πληρωµή, στην αρµόδια Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για έλεγχο. Tα ανωτέρω µερικά & το συνολικό ποσό µετά την αφαίρεση των νοµίµων κρατήσεων θα καταβάλλεται στον Ανάδοχο χωριστά από κάθε Τοµέα του ΕΤΑΑ, µετά από προηγούµενη θεώρηση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής από τον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ύστερα από την εκτέλεση των πιστοποιηµένων κάθε φορά εργασιών, από τα αρµόδια όργανα του εκάστοτε Τοµέα. Τα εργατικά και το κόστος των βασικών υλικών της προληπτικής συντήρησης συµπεριλαµβάνονται στο συµβατικό ποσό και βαρύνουν τον Ανάδοχο. Στην αµοιβή του Αναδόχου δεν περιλαµβάνεται το κόστος ανταλλακτικών φίλτρων κ.λ.π., για την αντικατάσταση φθαρµένων υλικών ή στοιχείων των µονάδων που ενδεχοµένως θα παρουσιάσουν κάποιο πρόβληµα. Άπαντα τα µηχανικά µέσα, τα εργαλεία καθαρισµού και κάθε άλλο υλικό για τη συντήρηση, βαρύνουν τον Ανάδοχο και αυτός τα διαθέτει. Η διάρκεια της παρούσας σύµβασης που αφορά στη συντήρηση των κλιµατιστικών µονάδων των Τοµέων του Ε.Τ.Α.Α. συµφωνείται για ένα έτος και συγκεκριµένα από 25/07/2013 έως 24/07/2014. ΙΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Το όλο έργο της συντήρησης θα εκτελείται από τον ανάδοχο µε επιµέλεια, σύµφωνα µε τους όρους και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης. Σε περίπτωση πληµµελούς ή ατελούς εκτελέσεως των ανωτέρω εργασιών εκ µέρους του Αναδόχου ή µη εκτελέσεως µέρους ή όλων των εργασιών από αυτόν, θα καταπίπτει καταρχήν υπέρ του Ε.Τ.Α.Α. ποινική ρήτρα οριζόµενη σε 100,00 για κάθε παράβαση και θα παρακρατείται από την πληρωµή αυτού. 12

13 Ο Ανάδοχος συντηρητής οφείλει να χρησιµοποιεί κατά την συντήρηση των κλιµατιστικών εγκαταστάσεων των κτηρίων βάσει της παρούσας, µόνο προσωπικό το οποίο θα ασφαλίζει στα προβλεπόµενα από τον νόµο Κύρια και Επικουρικά Ταµεία Ασφάλισης. Κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης θα πρέπει να λαµβάνονται όλα τα κατάλληλα µέτρα ασφαλείας προς αποτροπή ατυχηµάτων του προσωπικού, καθώς και η λήψη παντός αναγκαίου µέτρου προς αποτροπή ζηµιών στους χώρους της εκτελουµένης εργασίας. Το Ε.Τ.Α.Α. δεν έχει και ούτε θα µπορούσε να αποκτήσει καµία εργασιακή ή άλλης φύσεως σχέση µε το προσωπικό που θα χρησιµοποιήσει ο Ανάδοχος για την εκτέλεση των συµφωνηθεισών από τη σύµβαση εργασιών και δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για την πληρωµή της µισθοδοσίας, των ασφαλιστικών εισφορών ή οποιαδήποτε άλλη σχετική µε το προσωπικό υποχρέωση, καθώς αυτές οι δαπάνες και υποχρεώσεις βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. IV. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύµβασης ο Ανάδοχος κατέθεσε την µε αριθµό 099/ / εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού 1.388,00 της Εθνικής Τράπεζας υπέρ του Ε.Τ.Α.Α., που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. Η εγγυητική αυτή επιστολή έχει διάρκεια µέχρι την 01/10/2014 και θα επιστραφεί στον Ανάδοχο µετά την πλήρη εκκαθάριση όλων των εκκρεµοτήτων µε το Ε.Τ.Α.Α. V. ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ Ο Ανάδοχος που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε για να υπογράψει την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του.σ. του Ε.Τ.Α.Α. Με την ίδια διαδικασία, ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµά του που απορρέει απ αυτή, εφόσον δεν εκτέλεσε την υπηρεσία µέσα στον συµβατικό χρόνο που του δόθηκε, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 26 του Π.. 118/2007. Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύµβαση όταν: α. Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή η υπηρεσία δεν εκτελέσθηκε µε ευθύνη του Ταµείου. β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, επιβάλλονται, µε απόφαση του.σ. του Ε.Τ.Α.Α, ύστερα από παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις: α. Εκτέλεση της υπηρεσίας σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου είτε µε ανάθεση στον επόµενο µειοδότη, είτε µε διενέργεια διαγωνισµού, είτε µε διαπραγµάτευση, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του Π.. 118/2007. Κάθε άµεση ή έµµεση προκαλούµενη ζηµία της υπηρεσίας ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου. Ο καταλογισµός αυτός γίνεται ακόµη και στην περίπτωση που δεν πραγµατοποιείται νέα ανάθεση υπηρεσίας, κατά τα παραπάνω οριζόµενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισµός του καταλογιζόµενου ποσού γίνεται µε βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρµοδίου οργάνου και µε βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. β. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισµός του αναδόχου από το σύνολο των προµηθειών των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ν. 2286/1995. Ο αποκλεισµός, σε οποιαδήποτε περίπτωση, επιβάλλεται µόνο µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνωµοδότηση 13

14 της Επιτροπής Πολιτικής Προγραµµατισµού Προµηθειών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο για παροχή εξηγήσεων και µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση του φορέα που διενεργεί το διαγωνισµό. γ. Είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύµβαση ανάδοχο, είτε από ποσό που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε µε κατάθεση του ποσού από τον ίδιο. Ο υπολογισµός των τόκων γίνεται από την ηµεροµηνία λήψης της προκαταβολής από τον ανάδοχο µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ηµεροµηνία δε αυτή και µέχρι της επιστροφής της, µε το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερηµερίας. δ. Ολική ή µερική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής που έχει καταθέσει ο Ανάδοχος για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, ύστερα από εισήγηση του αρµόδιου οργάνου για την παρακολούθηση, παραλαβή και βεβαίωση της καλής εκτέλεσης των εργασιών και ύστερα από απόφαση του.σ. του Ε.Τ.Α.Α. Σε περίπτωση που η εκτέλεση της υπηρεσίας σε βάρος εκπτώτου αναδόχου γίνεται µε τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύµβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισµό του διαφέροντος σε βάρος του, λαµβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συµψηφίζεται µε το προς καταλογισµό ποσό. Ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεών του, αν η παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούµενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς και ότι ο προµηθευτής που πλήττεται από το περιστατικό ανωτέρας βίας προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις του γεγονότος ανωτέρας βίας. Σαν ανωτέρα βία εννοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο και αναπότρεπτο που καθιστά απολύτως αδύνατη την εκτέλεση της Σύµβασης. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτή βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται, µέσα σε είκοσι (20) µέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία και δεδοµένου ότι εντός αυτών των 20 ηµερών κατέβαλε όλες τις απαραίτητες προσπάθειες να αποκαταστήσει µερικώς ή ολικώς την παράλειψη αυτή, αλλά αποδεδειγµένα δεν κατέστη εφικτό χωρίς δική του υπαιτιότητα, να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει στο Ε.Τ.Α.Α. τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος µέσα στην ανωτέρω προθεσµία δεν αναφέρει τα περιστατικά και δεν προσκοµίσει τα απαιτούµενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώµατος να επικαλεσθεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας. VI. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Το Ε.Τ.Α.Α. δικαιούται να καταγγείλει άµεσα την παρούσα σύµβαση στην περίπτωση παραβίασης των συµβατικών υποχρεώσεων από τον Ανάδοχο, αλλά και να αξιώσει από αυτόν την καταβολή αποζηµίωσης για κάθε περαιτέρω θετική ή αποθετική ζηµία που θα προκληθεί από την αθέτηση οποιουδήποτε όρου της σύµβασης. VII. ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Η παρούσα αποτελεί την πλήρη και οριστική συµφωνία µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών και υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης προγενέστερης γραπτής ή προφορικής συµφωνίας. 2. Οι όροι της διακήρυξης Νο 10/2013 του Ε.Τ.Α.Α. καθώς και της σύµβασης αυτής, είναι ουσιώδεις και δεσµεύουν τον Ανάδοχο και οποιαδήποτε παράβαση ή αθέτηση ενός ή περισσοτέρων όρων, που υπολογίζονται ως ενιαίο σύνολο, θα έχει ως αποτέλεσµα την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής 14

15 και την κήρυξη του Αναδόχου έκπτωτου, κατά την απόλυτη κρίση του Ε.Τ.Α.Α. µε απλή εξώδικη δήλωση, που θα του κοινοποιηθεί νόµιµα. 3. Αναπόσπαστο µέρος και στοιχεία της παρούσας σύµβασης αποτελούν: α) Η από 13/06/2013 µε αριθ. 10/2013 διακήρυξη του διαγωνισµού του Ε.Τ.Α.Α. β) Η υπ αριθµ / έγγραφη προσφορά του Προµηθευτή γ) Η υπ αριθµ. 241/ θέµα 10ο απόφαση του.σ. του Ε.Τ.Α.Α., τα οποία αποτελούν ενιαίο σύνολο µε την παρούσα σύµβαση. Οποιαδήποτε µεταβολή των όρων της παρούσας σύµβασης, θα γίνεται και θα αποδεικνύεται µε έγγραφη συµφωνία, αποκλειοµένου παντός άλλου αποδεικτικού µέσου, ακόµη δε και του όρκου. 4 Ο Ανάδοχος δεν µπορεί να εκχωρήσει ή να µεταβιβάσει µε άλλο τρόπο τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από την παρούσα, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του άλλου µέρους. 5. Σε καµία περίπτωση, η παράλειψη ή καθυστέρηση των συµβαλλοµένων µερών να ασκήσουν τα νόµιµα ή συµβατικά δικαιώµατά τους δεν θα µπορεί να ερµηνευθεί ως παραίτηση από τα δικαιώµατα αυτά. 6. Η µερική ή ολική ακυρότητα ενός ή περισσοτέρων όρων της παρούσας, οι οποίοι συµφωνούνται όλοι ως ουσιώδεις, δεν θίγει το κύρος των υπολοίπων όρων, καθώς και εν γένει της συµβατικής σχέσεως των συµβαλλοµένων µερών. 7. Η παρούσα σύµβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και αρµόδια δικαστήρια είναι τα καθ ύλην αρµόδια ικαστήρια των Αθηνών. Η σύµβαση αυτή συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε σε 7 πρωτότυπα ίσης αξίας, από τα οποία έλαβαν ένα ο Συντηρητής και 6 το Ταµείο. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 15

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 8.650,00 ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Στην Αθήνα σήµερα 8/6/2012 µεταξύ τον παρακάτω συµβαλλοµένων, όπως αυτοί εκπροσωπούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ. ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Στην Αθήνα σήµερα µεταξύ τον παρακάτω συµβαλλοµένων, όπως αυτοί εκπροσωπούνται νόµιµα ήτοι. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ Στην Αθήνα σήµερα 28/07/2015, ηµέρα Τρίτη, µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλοµένων: Α) Αφενός του Ν.Π...

Διαβάστε περισσότερα

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. /νση : Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα : Προµηθειών Μάρνη 22-104 33 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53, ΑΘΗΝΑ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Α.Ν.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53, ΑΘΗΝΑ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Α.Ν. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53, ΑΘΗΝΑ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Α.Ν. Στην Αθήνα, σήµερα, την ευτέρα 10/06/2013, µεταξύ: 1) Αφενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. 210-5217327/304/325 Fax: 210-5217315 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ

Τηλ. 210-5217327/304/325 Fax: 210-5217315 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. /νση : Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα : Προµηθειών Μάρνη 22-104 33 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. Με την παρούσα σύµβαση ανατίθεται στον προµηθευτή η προµήθεια 8.000 λίτρων

ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. Με την παρούσα σύµβαση ανατίθεται στον προµηθευτή η προµήθεια 8.000 λίτρων ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 8.000 LT ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ Στην Αθήνα σήµερα, την 11/01/2013 ηµέρα Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης µε αρ. πρωτ. 160/10.06.2013 και

Της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης µε αρ. πρωτ. 160/10.06.2013 και ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (2013-2014) & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΜΕΩΝ ΕΤΑΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Στην Αθήνα, σήµερα, την 12.11.2013, µεταξύ: 1) Aφ ενός

Διαβάστε περισσότερα

COMPUTER ROOM 3-5 .

COMPUTER ROOM 3-5  . ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ COMPUTER ROOM ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ Π.Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ 3-5 Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε..Ε ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα, σήµερα, την 23/07/2014, µεταξύ: 1)

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 210 5217327 Fax: 210 5217315

Τηλ.: 210 5217327 Fax: 210 5217315 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.) ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα, σήμερα, την 20/12/2012 μεταξύ: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Στην Αθήνα σήμερα 19/6/2014, ημέρα Πέμπτη, του μήνα Ιουνίου, του έτους 2014 οι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε..Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε..Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε..Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. (ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΖΕΥΞΙ ΟΣ 8 ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) Στην Αθήνα Αττικής, σήµερα, την 5/11/2013 µεταξύ: αφ ενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στην Αθήνα σήμερα 27 Αυγούστου 2015, ημέρα Πέμπτη, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων:

Στην Αθήνα σήμερα 27 Αυγούστου 2015, ημέρα Πέμπτη, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53 - ΑΘΗΝΑ (ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΑΝ) ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 34 ΑΘΗΝΑ (ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α..Α.: 603ΖΟΡΕ1-22Τ. Τηλ. 210-5217327, 5217312-304 Fax: 210-5217315 2198/1994 & 2286/1995.

Α..Α.: 603ΖΟΡΕ1-22Τ. Τηλ. 210-5217327, 5217312-304 Fax: 210-5217315 2198/1994 & 2286/1995. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αθήνα, 04/08/2015 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & KOINΩΝΙΚΗΣ ΩΝΙΚΗΣΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ: 274635 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Αριθµ. ιακ:11/2015 Ε.Τ.Α.Α. Α..Α.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε..Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε..Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε..Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. (ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΖΕΥΞΙ ΟΣ 8 ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) Στην Αθήνα Αττικής, σήµερα, την 31/12/2014 µεταξύ: αφ ενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση Συντήρησης Λογισµικού e-τσμε Ε

Σύµβαση Συντήρησης Λογισµικού e-τσμε Ε Ε.Τ.Α.Α. ΤΟΜΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε..Ε. Σύµβαση Συντήρησης Λογισµικού e-τσμε Ε Ισχύει από : 01/01/2013 έως 31/12/2013 Σύµβαση Συντήρησης του Εξοπλισµού και του Λογισµικού που αφορούν το έργο «Προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 10/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 17.07. 2015 & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθμ. Διακ: 10/2015 Αρ.πρωτ: 251356 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Δ.Α. : Ψ9ΚΧΟΡΕ1-ΤΒΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ αρ. 21/2011. Προµήθεια Πετρελαίου Θέρµανσης για τις ανάγκες των κτιρίων ιδιοκτησίας Τοµέων του Ε.Τ.Α.Α. για τη χειµερινή περίοδο 2011-2012.

ΣΥΜΒΑΣΗ αρ. 21/2011. Προµήθεια Πετρελαίου Θέρµανσης για τις ανάγκες των κτιρίων ιδιοκτησίας Τοµέων του Ε.Τ.Α.Α. για τη χειµερινή περίοδο 2011-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.) ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ OIKONOMIKΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ αρ. 21/2011

Διαβάστε περισσότερα

.)»» . «O.T.S. S.A.» 1 -

.)»» . «O.T.S. S.A.» 1 - ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Ο.Π.Σ. ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα, 16/10/2013, µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλοµένων: Α)

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟN ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

EΘΝΙΚΟN ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΘΝΙΚΟN ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 40641/2013

Διαβάστε περισσότερα

«SECURITY SERVICES POWER HELLAS A.E.»

«SECURITY SERVICES POWER HELLAS A.E.» ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΕΠΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των Μονάδων Υγείας είτε ανά Μονάδα Υγείας, με τους εξής όρους:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των Μονάδων Υγείας είτε ανά Μονάδα Υγείας, με τους εξής όρους: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα Αττικής, σήµερα, την 13 η Ιουνίου 2012 µεταξύ: αφ ενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα Αττικής, σήµερα, την.2011 µεταξύ: αφ ενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ» µε διακριτικό τίτλο Ε.Τ.Α.Α. που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Ν ο 05/ 2013

ΣΥΜΒΑΣΗ Ν ο 05/ 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ Ν ο 05/ 2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ-ΤΕΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 26-06-2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 26-06-2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 26-06-2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ Γ31/1756/2015 ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιπποκράτους 19 - Αθήνα. Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Στην Αθήνα σήμερα 10/07/2015, ημέρα Παρασκευή, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων:

Στην Αθήνα σήμερα 10/07/2015, ημέρα Παρασκευή, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 4 (ΑΘΗΝΑ) ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΤΗΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑ: 7ΤΜΠ469Β7Θ-1ΚΞ ΑΔΑΜ: 15PROC003067587 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα