16/9 ΕΟΡΤΗ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΤΗ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ ΔΙΑΛΑΜΨΑΝΤΩΝ ΑΓΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "16/9 ΕΟΡΤΗ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΤΗ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ ΔΙΑΛΑΜΨΑΝΤΩΝ ΑΓΙΩΝ"

Transcript

1 ΑΚΟΥΣΤΕ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΠΑΡΕ (Γ.Κοτσώνη)- https://www.youtube.com/watch?v=yoszsxqc-ye... Με τίς ζυμώσεις στό Κυπριακό νά αὐξαίνουν, μέ καμμίαν ἀνθρώπινην λύσιν στό προσκήνιο, ΑΝ ΔΕΝ ΒΑΛΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΤΟ ΧΕΡΙΝ ΤΟΥ εἴμαστεν ὅλοι γιά κλάματα. Καί, τό τραγικότερον, που κι ἐμεῖς ἀμετανόητοι γελούσαμε στίς γειτονιές σάν κάθε μέρα. Καλήν μας ἀφύπνισιν καί ἐπανέγερσιν. Ὅσοι προλαβαίνουμε. 16/9 ΕΟΡΤΗ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΤΗ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ ΔΙΑΛΑΜΨΑΝΤΩΝ ΑΓΙΩΝ (ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟ τοῦ Xριστόδουλου Γ. Παχουλίδη) Μέσα στήν ἀγλαόκαρπη χορεία τῶν Κυπρίων Ἁγίων πού κοσμοῦν τό στερέωμα τῆς ἐν οὐρανοῖς θριαμβεύουσας Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ καί ἀποτελοῦν ἀγλάϊσμα καί κλέος τῆς Κύπριδας Ἐκκλησίας, ἐξέχουσα θέση κατέχουν οἱ διαλάμψαντες Ἅγιοι, στήν περιοχή τῆς Μητροπολιτικῆς Ἐπαρχίας Κυρηνείας, οἱ ὁποῖοι σέ δύσκολους καιρούς μέ τούς ἀγῶνες, τά μαρτύρια, τίς προσευχές, τά δάκρυα, τό παράδειγμα τῆς κατά Χριστό ζωῆς τους καί τόν θεῖο ζῆλο, φύτευσαν στήν Κερυνειώτικη γῆ, τό δένδρο τοῦ Χριστιανισμοῦ, τό πρόσεχαν καί τό μεγάλωσαν, ὥστε σύντομα νά σκεπάζει ὁλόκληρη τήν ἐπαρχία, ὁλόκληρη τήν Κύπρο καί οἱ γλυκύτατοι καρποί του νά φθάσουν στά πέρατα τῆς Οἰκουμένης. Πολλοί ἀπό τούς Ἁγίους αὐτούς παραμένουν ἀνώνυμοι. Γιά ἄλλους ἐλάχιστα γνωρίζουμε, εἴτε ἀπό παραδόσεις τῶν πιστῶν, ἀπό στόμα σέ στόμα, εἴτε ἀπό κατάλοιπα τῶν ἐρειπωμένων ἀσκητηρίων τους. Στό μικρό τοῦτο σημείωμα, θά ἀναφέρουμε μέ συντομία αὐτούς ἀπό τούς διαλάμψαντες Ἁγίους τῆς κατά Κυρήνειαν Ἐκκλησίας, πού εἶναι γνωστά τά ὀνόματά τους, κυρίως δέ αὐτούς, πού ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία τούς καταχώρησε στό ἑορτολόγιό της καί ὑπάρχει σχετική ἀκολουθία καί ἡμέρα μνήμης τους, μέ τή χρονονολογική σειρά πού ἤκμασαν. Πρῶτοι χρονολογικά Ἅγιοι, τῆς κατά Κυρήνειαν Ἐκκλησίας ἀναφέρονται ὁ Τίμων καί ὁ Ἀριστίων. Μνημονεύονται στό ἀπόκρυφο βιβλίο: «Πράξεις τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα - Acta et passio Barnapae in Cypro τοῦ 5 ου μ.χ, αἰώνα», ὡς καταγόμενοι ἀπό τόν «Κρομμυακίτην», σημερινό χωριό Κορμακίτης, οἱ ὁποῖοι ἀκολούθησαν τούς Ἀποστόλους Παῦλο καί Βαρνάβα, ὅταν αυτοί σύμφωνα μέ τήν παράδοση, πέρασαν ἀπό τά μέρη ἐκεῖνα. Ὁ ἐκκλησιαστικός ἱστορικός Ἀρχιμανδρίτης Κυπριανός, τόν Ἀριστίωνα ἤ Ἀρίστωνα, ταυτίζει μέ τόν πρεσβύτερο Ἀρίστωνα τόν ὁποῖο ὁ ἐπίσης ἐκκλησιαστικός ἱστορικός Εὐσέβιος ἀναφέρει, «ὡς ἕνα τῶν πρεσβυτέρων, παρ ὧν ἤντλησε τάς παραδόσεις αὐτοῦ ὁ Παππίας». Πρῶτος γνωστός Ἐπίσκοπος Κυρηνείας ἀναφέρεται ὁ Ἅγιος Θεόδοτος, «ἄνθρωπος ταπεινός ὡς πρός τό φρόνημα, ἀλλά καί φλογερός, ὡς πρός τήν πίστη». Ἔζησε στά τέλη τοῦ 3 ου, ἀρχές τοῦ 4 ου μ.χ. αἰώνα. Στό συναξάρι τῆς Κωνσταντινουπόλεως μνημονεύεται στίς 19 Ἰανουαρίου, μέρα τῆς σύλληψής του καί 2 Μαρτίου μέρα τῆς ἀπελευθέρωσής του. Ἀκολουθεῖ ὁ Μεγάλος ἀσκητής Ἅγιος Ἱλαρίωνας, πού γεννήθηκε στό χωριό Ταβαθᾶ τῆς Παλαιστίνης, σύμφωναα μέ τόν μαθητή καί φίλο του, ἐπίσης Μεγάλο ἀσκητή, Ἅγιο Ἐπιφάνιο, Ἐπίσκοπο Κωνσταντίας τῆς Κύπρου. Ὁ Ἅγιο Ἱλαρίωνας, ἀσκήτευε τό πρῶτο, στήν ἔρημο τῆς Παλαιστίνης. Ἀκολούθως, ἀφοῦ, ἐπιχείρησε περιοδεῖες σέ διάφορα μέρη, γιά διάδοση καί στήριξη τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἔφθασε στήν ἐπαρχία τῆς Πάφου, στήν περιοχή τοῦ σημερινοῦ χωριοῦ Ἐπισκοπή, καί παρέμεινε σέ ἕνα ἔρημο μέρος γιά δύο χρόνια. Ἐπειδή δέ, ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ κόσμου ἐκεῖ δέν εὕρισκε ἡσυχία, ὁ μαθητής του Ἡσύχιος ἀνέλαβε καί τοῦ βρῆκε κατάλληλο μέρος, «ὕπερθεν τῶν τῆς Κυρηνείας ὀρέων» ( ἐκεῖ πού σήμερα ὑψώνεται τό ὁμώνυμο Κάστρο τοῦ Ἁγίου Ἱλαρίωνα), μετέβη ἐκεῖ, τοῦ ἄρεσε τό μέρος, οἰκοδόμησε ἀσκητήριο στά ἐρείπια εἰδωλολατρικοῦ ναοῦ καί ἀσκήτεψε ἐκεῖ, μέ προσευχή καί νηστεία,

2 τά πέντε τελευταῖα ἔτη τῆς ζωῆς του καί ὅταν πέθανε, τόν ἔθαψαν στό μέρος ἐκεῖνο πού ἀσκήτεψε. Μετά δύο χρόνια ὁ πιστός μαθητής του Ἡσύχιος, πῆρε τό ἱερό σκήνωμά του, τό μετέφερε καί τό έθαψε ἐκεῖ στήν Παλαιστίνη, στήν πρώτη Μονή τῆς μετανοίας του. Ἡ Ἐκκλησία ἑορτάζει τή μνήμη του, στήν 21 Ὀκτωβρίου. Ἅγιοι μαθητές τοῦ Ἁγίου Ἱλαρίωνος τοῦ Μεγάλου ἀναφέρονται καί οἱ Κρισπιανός, Μαλχιών, Σαλαμάνης καί Φωκίων. ( Ἰ Χάκκεττ Παπαϊωάννου, Β τόμος Ἐκκλ. ἱστορίας Κύπρου, σελ , Ἀρχιεπ. Μακαρίου Γ, Κύπρος Ἁγία Νῆσος, σελ. 31, 33, 39, 42). Ἀκολουθεῖ ὁ Ἅγιος Εὐλάλιος Ἐπίσκοπος Λαμπούσης, «Οὗτος ὁ μέγας καί θαυματουργός Εὐλάλιος, διά τήν ἐνάρετον καί σεμνήν αὐτοῦ πολιτείαν καί διά τό ἄριστον τῆς αὐτοῦ εὐγλωττίας... ψήφῳ τῆς ἄνωθεν χάριτος προχειρίζεται Ἐπίσκοπος Λαμπούσης...» ( Κώστα Χατζηψάλτη, ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Εὐλαλίου, Κυπριακαί Σπουδαί, τόμ. Θ, 1945, σελ. 7-35). Ἡ ἱερή μνήμη του ἑορτάζεται στίς 22 Ὀκτωβρίου. Ἅγιος Ἐπίκτητος ὁ Θαυματουργός, ἕνας ἐκ τῶν λεγομένων Ἀλαμάνων Ἁγἰων. Ἀσκήτεψε «παρά τό Κάζα Πιφάνη», σύμωνα μέ τό χρονικό τοῦλεόντιου Μαχαιρᾶ, (Χρονικό Λ. Μαχαιρᾶ, σελ. 100), στό μέρος πού σήμερα βρίσκεται τό τουρκοκατεχόμενο χωριό Ἅγιος Ἐπίκτητος. Πολλά τά θαύματά του, πού γιά αὐτά πῆρε τό ὄνομα «θαυματουργός». Πάνω ἀπό τήν σπηλιά πού ἀσκήτεψε, πέθανε καί τάφηκε, τό 1856, κτίσθηκε ὁ σημερινός ναός, πού οἱ βάρβαροι εἰσβολεῖς καί τά ἐδῶ ὄργανά τους τόν μετέτρεψαν σέ τέμενος τοὺ Ἰσλάμ. Ἡ θαυματουργή εἰκόνα του βρίσκεται στόν Καθεδρικό ναό τοῦ Ἀρχάγγελου Μιχαήλ στήν Κερύνεια, πού οἱ Τοῦρκοι τόν μετέτρεψαν σέ Μουσεῖο.... Τά ἀρκοσόλια τῆς Χρυσοκάβας καί τῆς Βασιλικῆς τοῦ Ἁγίου Παύλου, παρά τόν Ἅγιο Ἐπίκτητο, ὡς καί τά λαξευτά ἀσκητήρια τοῦ Καραβᾶ καί τῆς ὀροσειράς τοῦ Πενταδακτύλου, οἱ κατά καιρούς ὑπό τῶν ἀλλοπίστων καί ἀλλοδόξων ἀναιρεθέντες, (βλέπε γιά 13 Μοναχούς τῆς Μονῆς τῆς Καντάρας, οἱ ὁποῖοι πέρασαν καί ἀπό τήν Ἱερά Μονή τοῦ Κουτσοβέντη, Μητροπολίτην Κυρηνείας Λαυρέντιον καί ἄλλοι ἡρωομάρτυρες, κληρικούς καί λαϊκούς, ἀπό τήν ἐπαρχία Κυρηνείας, πού σφαγιάστηκαν ἀπό τούς Τούρκους τήν 9 η Ἰουλίου 1821 ὡς καί ἄλλους), μαρτυροῦν ὅτι πολλές ἅγιες μορφές τῆς ἐπαρχίας Κυρηνείας, παραμένουν ἄγνωστες σέ μᾶς, γνωστές ὅμως στόν Παντογνώστη καί Δικαιοκρίτη Θεό. Ὅλες αὐτές οἱ Ἅγιες μορφές προσεύχονται γιά μᾶς στόν Θεό, καί Τον παρακαλοῦν νά μᾶς φυλάττει καί νά μᾶς καί ἐνισχύει πρός τό ἀγαθόν, ὅταν ἐμεῖς μένουμε πιστοί στό Πανάγικο θέλημά Του. Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κυρηνείας, μέ εὐγνωμοσύνη καί βαθύτατο σεβασμό, γιoρτάζει φέτος, τήν Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2015, τήν ἱερή μνήμη «πάντων τῶν ἐν τῆ Μητροπολιτικῆ ἐπαρχίᾳ Κυρηνείας διαλαμψάντων Ἁγίων», μέ κατανυκτικό Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό στόν ἱερό ναό Ἁγίου Γεωργίου στό Μάμμαρη, χοροστατοῦντος τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κυρηνείας κ. Χρυσοστόμου, Ἠδη τήν Κυριακή πρό της Ὑψώσεως, 13 Σεπτεμβρίου, τιμήθηκε ἡ μνήμη τοῦ Αγίου ἡρωομάρτυρα Μητροπολίτη Σμύρνης Χρυσοστόμου, στόν ἱερό Μητροπολιτικό ναό Ἀποστόλου Βαρνάβα, στην Κοκκινοτριμιθιά, (μέρα πού διάλεξε καί ὁ νῦν Μητροπολίτης Κυρηνείας κ. Χρυσόστομος, να ἄγει τα ὀνομαστήριά του) καί καλεῖ τό κατά Κυρήνειαν ἐκτοπισμένο ποίμνιό της, νά παραστεῖ στόν Ἑσπερινό, καί ἐν μετανοίᾳ, ὅλοι μαζί, νά παρακαλέσουμεν τούς ἐν Κυρηνείᾳ διαλάψαντες Ἁγίους, νά μεσιτεύσουν πρός τόν Παντοδύναμον Θεό γιά μᾶς, ὥστε νά μᾶς δώσει σύντομα τήν χαρά, νά μεταβοῦμε ἐλεύθερα στά καταστραφέντα καί βεβηλωθέντα προσκυνήματά τους, νά τά ἁγιάσουμε, νά τά ἐπισκευάσουμε καί μέσα ἀπό αὐτά νά ψάλλουμε εὐχαριστήριες δοξολογίες πρός τόν ελευθερωτή μας Θεό. Ἐγκαταλείψαμε τόν Θεό καί μᾶς ἐγκατέλειψε ἡ χάρη Του. Τό νησί μας, ἀπό νῆσος Ἁγίων, ἔγινε νῆσος τῆς ἀποστασίας, τῶν αἱρέσεων, τῆς σαρκολατρείας, τῆς κλεψιᾶς, τῆς ἀπάτης καί τῆς κάθε ἁμαρτίας. Ἡ πίστη μας δέν ἔχει νά πάθει τίποτα. Ἐμεῖς πάθαμε, θά πάθουμε καί θά ὑποφέρουμε, ἄν δέν μετανοήσουμε καί στραφοῦμε πρός τόν Θεό καί πρός τό πανάγιο θέλημά Του. Ἄς τό πράξουμε ἀπό τώρα καί ὁ Θεός καί οἱ Ἄγιοι μας θά εἶναι κοντά μας, βοηθοί καί συμπαραστάτες στόν δύσκολο ἀγώνα μας γιά ἐλευθερία καί δικαίωση τῆς πατρίδας μας. ΑΜΗΝ.

3 - ΝΙΚΟΥ καί ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗ, στό ΜΑΜΜΑΡΙ (δίπλα στήν Ἐκκλησίαν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου) ΕΓΚΑΙΝΙΑ: Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2015 ὥρα Τά Ἐγκαίνια τελοῦνται ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυρηνείας, μέ την στήριξη τῆς Κοινότητας Μάμμαρι.

4 - Κατά τήν διάρκειαν τῆς ἐκδηλώσεως θά ἀπολαύσωμεν ζωντανά καί παραδοσιακούς τεχνίτες πού ὁ κ.νῖκος Σταμάτης φιλοξενεῖ, ταξιδεύοντες μέσα σέ Κυπριακές μελωδίες. Θά παρουσιασθεῖ ἐπίσης καί ὁ πίνακας τοῦ κ.ἀνδρέα Κεραυνοῦ γιά τήν Ἱστορία τοῦ Μάμμαρι. Ὁ τροχός ἀγγειοπλαστικῆς πού κατασκευάσθηκεν στά πλαίσια μαθημάτων Χειροτεχνίας τό 2014 μέ ἐπιχορήγησιν τῶν Πολιτιστικῶν Ὑπηρεσιῶν θά εἶναι διαθέσιμος, μέ πηλόν γιά ὅ,ποιον θέλει νά πηλοχρισθεῖ δημιουργήσει τά δικά του ἀριστουργήματα. Τό μεράκι τοῦ κ.νίκου, στην προσπάθειά του να διατηρήσουμε τις ρίζες μας, τόν ὤθησε νά συνάγει ἀπό δεκαετίες τά γνήσια ἐκεῖνα καί ἁπλᾶ παλιά ἐργαλεῖα, καταφέρνοντας τό ὄνειρόν του νά συναχθεῖ μιά πλούσια συλλογή γιά νά μαθαίνουμε κι ἐπιβιώνουμε. Παράλληλα ἐδημιούργησεν τόν Πολιτιστικόν Ὅμιλον «Η ΒΟΥΡΚΑ».

5 ... Ναί, βεβαίως, τριγύρω ζοῦμε χίλιες προσκλήσεις νά γινοῦμε γιατροί καί δικηγόροι, ἐπιχειρηματίες, καλλιτέχνες κι ἀρχιτέκτονες. Ὅμως... ποῦ θά δουλέψουν ἄραγε ὅλοι τοῦτοι;... - Νά φυτεύουμεν καί καλλιεργοῦμεν; - Νά συντηροῦμεν τούς καρπούς; (γλυκά τοῦ κουταλιοῦ, παστά, ξυδάτα κλπ). - Νά πλέκουμεν καλάθι, ἤ κεντητό μέ σμιλί, ἤ ἔστω νά φτιάχνουμεν τό σκουφάκιν μας; - Πῶς ἐκτρέφουμεν μεταξοσκώληκαν καί βγάζουμεν τό νῆμαν ἀπό μετάξι; - Τί εἶναι τό ἀρκαστήριν (ἀργαλειός), πού ἀποτέλεσε καί τήν βάσιν γιά τά πρῶτα κομπιούτερς; - Πῶς φτιάχνουμεν ὅ,τι θέλουμεν μέ πηλόν ἀγγειοπλαστικῆς ἤ σκαλίζοντας ξύλον, κολοκούδιν καί πέτραν; - Τί ζωήν μεταδίδουσιν τά παραδοσιακά ὄργανα; (σαντοῦρι, λύρα, πιθκιαύλιν) - Τό γυμναστήριον ἐκεῖνο ὅπου πληρώνεσαι ἀθλούμενος; (δρεπάνι, δουκάνη, ἀλέτριν, χειροκίνητη ὑδραντλία ) - Τέλοσπάντων, γνωρίζουμεν καί μποροῦμεν ἄραγε νά ζοῦμεν μέ συνθῆκες ἁπλές, τέτοιες πού ἅμα ἐπιταχυνθεῖ ἡ κρῖσις ΜΟΝΟ ΑΥΤΕΣ ΘΑ ΕΠΙΒΙΩΣΟΥΝ;;;... Ἅμα μένουμεν ἀχάμπαροι γιά τά πιό πάνω, ἰδίως ἅμα τούς κάμνουμεν «γιάξ!»... ΤΙ ΘΑ ΤΑ ΚΑΜΟΥΜΕΝ ΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΜΑΣ ἄραγε ἅμα χειροτερέψουσιν τά πράγματα;

6 Διαφήμιση: ΣΠΟΥΔΑΣΤΕ... ΚΑΡΕΚΛΟ - ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ! Κυριολεκτικά. Σήμερα πού τ ὄνειρο ὅλων εἶναι ἡ ΚΑΡΕΚΛΑ, πολύ περισσότερο ἀπό ποτέ χρειαζόμαστε την παρουσία της. ΠΟΙΑΣ; Μά φυσικά, τῆς παλιᾶς ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΞΥΛΙΝΗΣ - ΨΑΘΙΝΗΣ (τόνενης) ΠΛΕΚΤΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ. Μάθετε κι ἐσεῖς την πανάρχαια αὐτή τέχνη, νά ΚΕΝΤΑΤΕ (πλέκετε) ΚΑΡΕΚΛΕΣ!! ΒΡΙΣΚΕΤΕ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΛΙΟΥΣ, ΚΑΛΟΥΣ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΑΣ. ΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΟΣ. Βάλετέ τους ὀμπρός ἐπιτέλους, σ ἕναν χῶρον νά μᾶς διδάσκουσιν κᾶθε ἑβδομάδαν τίς τέχνες τους.... Ἐγυρίστηκεν κάποτε ἕνα ντοκυμανταίρ γιά τόν τελευταῖον Μαντηλάρην τῆς Κύπρου. Ἄς προλάβουμεν: Μήν φτάσουμεν σέ ντοκυμανταίρ γιά τόν «τελευταῖο» Παπλωματά, Σκαρπάρη, Ὑφαντή, Καρεκλά, Βούρκατζη, Ἀγγειοπλάστη, Κεντήτρια. Ζοῦν ἀκόμα ἀνάμεσά μας. Δέν ξέρουμε γιά πόσο ἀκόμα. Τά ἐργαλεῖα τῶν τεχνῶν αὐτῶν, καί ἄλλα πολλά γνήσια ἀποτυπώματα τῆς Παράδοσής μας, μπορεῖτε νά τά ἀνταμώσετε κατά τήν ἐπίσκεψή σας στό

7 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΦΙΣΑΣ «ΖΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΣΕ ΜΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΠΡΟ» (ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ): Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις κατηγορίες και τα βραβεία καθώς και για τους αναλυτικούς όρους συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα καθώς και τη σελίδα του διαγωνισμού στο facebook «Ζω - Δημιουργώ σε μια ελεύθερη Κύπρο». Οι νέοι του Καραβά και της Λαπήθου καλούν όλους τους νέους της Κύπρου, ανεξαρτήτως καταγωγής να μοιραστούν μαζί τους το όραμα τους για μια ελεύθερη ενωμένη Κύπρο!

8

9 ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ: ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ «ΠΙΑΘΚΙΑ» ΣΤΟ ΑΚΑΚΙ ΛΕΒΕΝΤΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ: ΩΡΑΙΕΣ ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

10

11

12 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΔΙΟΥ: «Α ΗΡΑΚΛΕΙΔΙΑ»

13 ΟΙ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΤΑΛΑΙΠΩΡΟΥΝ ΕΧΟΥΝ ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΦΤΗΝΗ ΛΥΣΗ (ΓΙ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΤΗΝ ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ) Η Συμμαχία για την Υγεία Δρ. Rath Διαδικτυακό σεμινάριο - Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2015 Έχει ξεκινήσει πλέον επίσημα η νέα ακαδημαϊκή περίοδος, και η τοπική ομάδα "Συμμαχία για την Υγεία" στην Κύπρο, ξεκινά και πάλι τη δραστηριότητά της, προκειμένου να συνεχιστεί η διάδοση της επιστημονικά τεκμηριωμένης γνώσης του Δρος Rath και του ερευνητικού του κέντρου στην Καλιφόρνια, Dr Rath Research Institute. Ο Δρ Γεώργιος Κατσώνης, Ομοιοπαθητικός γιατρός και Σύμβουλος Κυτταρικής Ιατρικής, αποφάσισε να ξεκινήσει τη σειρά των διαδικτυακών του διαλέξεων αυτής της χρονιάς, με το θέμα της καρδιοπάθειας. Μετά τις ιστορικές ανακοινώσεις που έκαναν την περασμένη άνοιξη στο Μάαστριχτ οι ερευνητές μας, το θέμα της εξάλειψης της αθηρωμάτωσης των στεφανιαίων αρτηριών πρέπει να είναι κυρίαρχο στις δράσεις μας. Το 1ο λοιπόν διαδικτυακό σεμινάριο γι' αυτή την ακαδημαϊκή χρονιά, θα λάβει χώραν την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2015 στις 9.00 το βράδυ ώρα Ελλάδας και Κύπρου, με θέμα: "Τέλος στα καρδιακά εμφράγματα και στις κλειστές αρτηρίες. Το φαρμακευτικό εμπόριο με τη χοληστερίνη φτάνει στο τέλος του" Παρακαλούμε διαδώστε αυτό το μήνυμα και προσκαλέστε γνωστούς, συγγενείς και φίλους, να συνδεθούν μαζί μας και να παρακολουθήσουν δωρεάν και χωρίς καμιά υποχρέωση, αυτήν την διάλεξη. Είναι πολύ σημαντικό να διευρύνουμε συνέχεια τον κύκλο των ενημερωμένων συνανθρώπων μας. *Λεπτομέρειες για το πώς θα συνδεθείτε, θα βρείτε στο τέλος αυτού του . Συνδεθείτε με τη σελίδα του ιδρύματος στο Facebook και μείνετε συντονισμένοι με όλες τις τελευταίες ενημερώσεις. Με εκτίμηση, Κυπριακή Εθελοντική Ομάδα Συμμαχία Για την Υγεία Κάντε μας Like στο Facebook και μείνετε συντονισμένοι με τα τελευταία νέα της ομάδας και τις προγραμματισμένες μας εκδηλώσεις. Τα τελευταία άρθρα σχετικά με την Κυτταρική Ιατρική και την Φυσική Υγεία, θα βρείτε στη σελίδα μας "Κίνημα Ζωής Κύπρου" Οδηγίες για σύνδεση στην σελίδα της πλατφόρμας: 1. Λίγα λεπτά πριν την παρουσίαση, πηγαίνετε σε αυτή τη σελίδα. 2. Προσθέστε το ονοματεπώνυμο σας, το σας και τον κωδικό του σεμιναρίου. Ο κωδικός του σεμιναρίου είναι: rath 3. Κάντε κλικ "Join Now" 4. Όταν δείτε ένα μήνυμα από το Cisco WebEx Add-On, κάντε κλικ στο "Download and Agree" και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη σας. Το διαδικτυακό πρόγραμμα WebEx θα εγκατασταθεί αυτόματα στον υπολογιστή σας και θα οδηγηθείτε κατευθείαν στη σελίδα του διαδικτυακού σεμιναρίου. Εφόσον το πρόγραμμα WebEx έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας δεν θα χρειαστεί να το επαναγκαταστήσετε για μελλοντικά σεμινάρια. Εάν σας είναι δύσκολο να εγκαταστείσετε το Cisco WebEx Add-On μπορείτε να διαλέξετε την επιλογή "Run a temporary application". Σε αυτή την περίπτωση θα το φυλάξετε προσωρινά ως log-in file και μετά κάνοντας διπλό κλικ θα εκκινήσετε το πρόγραμμα και θα οδηγηθείτε αυτόματα στο κανάλι του διαδικτυακού σεμιναρίου. Για περαιτέρω πληροφορίες, πηγαίνετε σε αυτή τη σελίδα.

14 ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Καλή σχολική χρονιά με το etwinning! Περιηγηθείτε στη νέα ιστοσελίδα του ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης για τη Δράση etwinning και ανακαλύψτε μεταξύ άλλων, τις νέες προσφερόμενες Online Εκδηλώσεις Μάθησης etwinning καθώς επίσης και τα Εργαστήρια/Σεμινάρια etwinning που θα πραγματοποιηθούν στο εξωτερικό μέχρι το τέλος του Περισσότερα στο Αποτελέσματα πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων 2015! Το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του τα αποτελέσματα που αφορούν τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στα πλαίσια της Πρόσκλησης για Υποβολή Αιτήσεων Βασική Δράση 1 (Εκπαίδευση και Κατάρτιση) Βασική Δράση 2 (Εκπαίδευση και Κατάρτιση - όλοι οι τομείς πλην των συμπράξεων που είναι μεταξύ μόνο σχολείων). Σύντομα θα ενημερωθεί η ιστοσελίδα μας και με τα αποτελέσματα που αφορούν τις Στρατηγικές Συμπράξεις μεταξύ μόνο σχολείων. Ενδιαφέρεστε να βρείτε εταίρους για να υποβάλετε αίτηση στα πλαίσια της Βασικής Δράσης 2; Το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης έχει ανακοινώσει κατάλογο με σεμινάρια επαφών σκοπός των οποίων είναι να φέρουν σε επαφή εκπροσώπους διαφόρων ιδρυμάτων που ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση στα πλαίσια της Βασικής Δράσης 2 - Στρατηγικές Συμπράξεις. Εκδηλώσεις ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης Από τώρα μέχρι το τέλος του 2015, το ΙΔΕΠ προγραμματίζει διάφορες εκδηλώσεις! Μπορείτε να ενημερώνεστε σχετικά από τις ανακοινώσεις μας! ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΜΑΣ! Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να αξιολογείτε τις υπηρεσίες που προσφέρει το ΙΔΕΠ από την ιστοσελίδα μας στο σημείο ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΜΑΣ αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά από το χρόνο σας. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημέρωση από το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης, μπορείτε να αποχωρήσετε από τη λίστα επαφών επιλέγοντας το Unsubscribe τηλ.: https://www.facebook.com/diavioumathisis

15 ΩΡΑΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΓΚΩΜΗΣ - ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΕΓΚΩΜΗΣ Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου Γ Δημοτικό Σχολείο Μακεδονίτισσας «Στυλιανός Λένας» Ώρα: 7:00 μ.μ. Ο Δήμος Έγκωμης διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία στο Γ Δημοτικό Σχολείο Μακεδονίτισσας «Στυλιανός Λένας» την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου και ώρα 7:00 μ.μ. Η αιμοδοσία είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Γιώργου Γκουγκούρη και Κωνσταντίνου Χριστοφίδη. ΥΜΝΟΙ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου Προαύλιο Ιερού Ναού Παναγίας Μακεδονίτισσας Ώρα: 8:00 μ.μ. Την Τετάρτη 9/9/2015, στις 8.00 μ.μ. επ ευκαιρία της γέννησης της Υπεραγίας Θεοτόκου, θα ψαλούν Ύμνοι αφιερωμένοι στην Υπεραγία Θεοτόκο από την Παγκύπρια Ένωση Ιεροψαλτών «Ιωάννης Κουκουζέλης», σε συνεργασία με τον κ. Μάριο Βασίλειου. Η εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο προαύλιο της Εκκλησίας της Παναγίας της Μακεδονίτισσας, έχει τεθεί υπό την αιγίδα του Δημάρχου Έγκωμης. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΗΜΟΥ ΕΓΚΩΜΗΣ Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου Πολυπροπονητήριο «Ευάγγελος Φλωράκης» (Μακάρειο Αθλητικό Κέντρο, Έγκωμη) Ώρα: 9:30 π.μ. Ο Δήμος Έγκωμης, σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ), διοργανώνει το ετήσιο Αθλητικό Φεστιβάλ στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού, που φέτος θα καλύψει για πρώτη φορά όλη την Ευρώπη. Το Αθλητικό Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο σύμπλεγμα των εγκαταστάσεων του Μακαρείου Αθλητικού Κέντρου. Η τελετή έναρξης θα γίνει η ώρα 9:30 το πρωί στο Πολυπροπονητήριο Ευάγγελος Φλωράκης, δίπλα από το Μακάρειο στάδιο. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ και με το σύνθημα «Be Active» ο Δήμος Έγκωμης και οι συνεργαζόμενοι με αυτόν φορείς θέλουν να δώσουν την ευκαιρία να προβληθεί ένας εναλλακτικός τρόπος ζωής. Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τα οφέλη του αθλητισμού και η προώθηση και αύξηση ευκαιριών πρόσβασης και ενασχόλησης του Ευρωπαίων πολιτών όλων των ηλικιών με τον αθλητισμό. Οι δημότες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις επιδείξεις από επαγγελματίες αθλητές και ακολούθως να δοκιμάσουν το άθλημα. Παράλληλα θα γίνει διαγωνιστικός αγώνας δρόμου για παιδιά και ενήλικες. Η συμμετοχή είναι ελεύθερη για άτομα όλων των ηλικιών. Συνδιοργανωτές: Δήμος Έγκωμης, Κυπριακή Ομοσπονδία Badminton, ΑΓΟ, Ε.Θ.Α. Έγκωμης, Μορφωτικός Σύλλογος Έγκωμης, Σωματείο Δρομέων Κύπρου «Περικλής Δημητρίου», Κοινοτική Αστυνόμευση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 9:30 Τελετή έναρξης - Επιδείξεις προγραμμάτων ΑΓΟ 10:15 Αγώνας δρόμου παίδων 1 km και ενηλίκων 6 km Πεζοπορία 3 km 10:30 Επιδείξεις Καλαθόσφαιρας από το σωματείο ΕΘΑ Επιδείξεις Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης από το σωματείο ΕΘΑ Επιδείξεις Badminton από την Κυπριακή Ομοσπονδία Μπάτμιντον και τον Μορφωτικό Σύλλογο Έγκωμης

16 ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου Πάρκο Παύλου Ιησού (γωνία οδών Αυτοκράτορος Ιουστινιανού και Βυζαντίου, Μακεδονίτισσα) Ώρα: 7:30 μ.μ. Ο Δήμος Έγκωμης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με τους Ανδρέα Λέοντα (φωνή και κιθάρα) και Κυριάκο Μάρκου (φωνή και πλήκτρα). Το ρεπερτόριο περιλαμβάνει ελληνικά λαϊκά και έντεχνα τραγούδια. ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Συνεχίζεται 16 Σεπτεμβρίου, 8:00 μ.μ.: Θεατρική παράσταση «Η γαουρίτσα» (Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Λευκωσίας) 26 Σεπτεμβρίου, 6:00 μ.μ.: Παιδικό πρόγραμμα (πάρκο Παύλου Ιησού) 4 Οκτωβρίου, 8:00 μ.μ.: Μουσική βραδιά (Μορφωτικός Σύλλογος) Για περισσότερες λεπτομέρειες για το Πολιτιστικό Φεστιβάλ του Μορφωτικού Συλλόγου Έγκωμης παρακαλώ δέστε το συνημμένο πρόγραμμα. Υποστηρικτής: Δήμος Έγκωμης ΑΣ ΑΡΧΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΨΑΛΛΟΥΜΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΥΚΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μονής Κύκκου ανακοινώνει ότι οι εγγραφές για τους πρωτοετείς και προς κατάταξη φοιτητές θα γίνονται στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου 2015 από τις 17:00 μ.μ. μέχρι τις 20:00 μ.μ., στο Οίκημα της Σχολής. Πληροφορίες: :00 π.μ. 12:00 μ.μ. Τα μαθήματα αρχίζουν την Δευτέρα, στις 5 Οκτωβρίου Στασίνου 1, 2404 Έγκωμη Τηλ.:

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013.

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013. Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Διοργανωτές: «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013 ΣΑΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοι είμαστε αδέλφια

Ολοι είμαστε αδέλφια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού (Μέρος Α ) Ολοι είμαστε αδέλφια ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού Ολοι είμαστε αδέλφια (Μέρος A )

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά B Δημοτικού (Μέρος Α ) Ομορφος κόσμος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Β Δημοτικού Ομορφος κόσμος (Μέρος A ) Συγγραφική ομάδα:

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του,

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Παρασκευή, 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Θρησκευτικών Μελετών του Μίνσκ συνάντηση ανάμεσα στο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο και 10 εκπροσώπων Ορθοδόξων Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Από Ι1^ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ μέχρι 15^ Σεπτεμβρίου 2015 ΣΑΒΒΑΤΟ 1η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ώρα 7-10 π.μ. Η τελετή της Προόδου

Διαβάστε περισσότερα

16η Διεθνής Εκπαιδευτική Έκθεση

16η Διεθνής Εκπαιδευτική Έκθεση 16η Διεθνής Εκπαιδευτική Έκθεση Στα πλαίσια της 16 ης Διεθνούς Εκπαιδευτικής Έκθεσης, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού συμμετέχει με δικό του περίπτερο με θέμα: «Έτος Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης» Το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΓΥΜΝΑΣΙΑ 1 Β' ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 10 2612 ΜΑΛΟΥΝΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22634654 22634652 22634653 gym-perifereiako2-lef@schools.ac.cy 2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΝΤΑΡΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Προσκυνηματική Εκδρομή

Προσκυνηματική Εκδρομή Προσκυνηματική Εκδρομή στους Αγίους Τόπους ραγματοποιήθηκε από τις 23 μέχρι και τις 27 Αυγούστου πενθήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους των μελών και των φίλων των Χριστιανικών Συνδέσμων

Διαβάστε περισσότερα

Από τα παιδιά της Β 2

Από τα παιδιά της Β 2 Από τα παιδιά της Β 2 Γιαλούσα Η Γιαλούσα βρίσκεται στην Καρπασία. Είναι κοντά στο Μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα. Το χωριό οφείλει το όνομα του στη θέση του, που είναι δίπλα από τη θάλασσα. Οι κάτοικοι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015 «ΙΑΧΡΟΝΙΚΑ Ι ΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» Οι αγώνες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσμάς ο Αιτωλός και η εποχή του, Αθήνα 1972 Ιωάννης Μενούνος, Κοσμά Αιτωλού Διδαχές, Αθήνα 1979 Αρτ. Ξανθοπούλου-Κυριακού, Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: 7.24.07/4 προσ. Αρ. Τηλ.:22800698/735 Αρ. Φαξ:22428268 19 Απριλίου 2011 E-mail:circularsec@schools.ac.cy

Αρ. Φακ.: 7.24.07/4 προσ. Αρ. Τηλ.:22800698/735 Αρ. Φαξ:22428268 19 Απριλίου 2011 E-mail:circularsec@schools.ac.cy ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 7.24.07/4 προσ. Αρ. Τηλ.:22800698/735 Αρ. Φαξ:22428268 19 Απριλίου 2011 E-mail:circularsec@schools.ac.cy Διευθυντές/Διευθύντριες,

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Λαζουράς. Με τιμή, Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων

Γιώργος Λαζουράς. Με τιμή, Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Εκδηλώσεις Μνήμης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1943 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε να τιμήσετε, τους Καλαβρυτινούς που εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, στην περιοχή του Δήμου Καλαβρύτων, και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κ.Σ.Α. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κ.Σ.Α. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας για τους αποφοίτους/τελειοφοίτους Κυπριακών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Μ.Ε.) Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου»

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου» Ιανουάριος 1 Πέμπτη Θεία Λειτουργία «Περιτομή Του Κυρίου» 4 Κυριακή Θεία Λειτουργία 5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός 6 Τρίτη Θεία Λειτουργία & Αγιασμός «Άγια Θεοφάνεια» 7 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006

ΝΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 ΝΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 25η Μαρτίου Στις 25 Μαρτίου εορτάζουμε τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου καθώς και την Επέτειο της Εθνικής μας Ανεξαρτησίας. Τέτοια ημέρα, πριν από 2006 χρόνια, η Παναγία έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου.

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου. Εισαγωγή Το Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων δημιουργήθηκε το 1960. Πρωταρχικός του στόχος είναι η προσφορά και η στήριξη του παιδιού στην Κυπριακή κοινωνία. Το Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων, μέσα από τις εβδομαδιαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2012-2013

ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2012-2013 ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2012-2013 1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ 1. Βραβείο Φυσικής Καθηγητικού Συλλόγου στη μνήμη Προκόπη Τάκη Το βραβείο επιδίδει ο Κυριάκος Ερωτοκρίτου ΒΔ. Απονέμεται στον τελειόφοιτο μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αδέλφια στο σχολείο Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μου Οι μαθήτριες του Χριστού Κάποτε, μια γυναίκα, που ονομαζόταν Μάρθα, υποδέχτηκε στο σπίτι της τον Ιησού. Η Μάρθα, ήταν αδελφή του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ. Εκδηλώσεις Μνήμης. Χρόνια από το Ολοκαύτωμα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ. Εκδηλώσεις Μνήμης. Χρόνια από το Ολοκαύτωμα ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Εκδηλώσεις Μνήμης 69 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1943 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Χρόνια από το Ολοκαύτωμα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε να τιμήσετε, τους Καλαβρυτινούς που εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ SCHAERBEEK 293, rue du Progrès - 1030 Schaerbeek. Email: paroisse.schaerbeek@gmail.com Τηλ. : 02-201.19.38. Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Αγαπητοί μου, Όλοι μας χαιρόμαστε απόψε ιδιαίτερα στα Θυρανοίξια του Ιερού αυτού Ναού. Βλέπουμε τον ιστορικό αυτό Ναό της Παναγίας

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Μάρτιος 2011 - Τεύχος 7

Ενημερωτικό Δελτίο Μάρτιος 2011 - Τεύχος 7 The G C School of Careers Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Ενημερωτικό Δελτίο Μάρτιος 2011 - Τεύχος 7 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2 Μαρτίου Δείπνο Συνδέσμου Γονέων με το Προσωπικό του Σχολείου Με δέος

Διαβάστε περισσότερα

Καλοκαίρι 2013 - Αθλητισμός - Πολιτισμός - Βιβλιοθήκες Παναγιώτης Τροκάνας Πρόεδρος ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.

Καλοκαίρι 2013 - Αθλητισμός - Πολιτισμός - Βιβλιοθήκες Παναγιώτης Τροκάνας Πρόεδρος ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. Δήμος Θερμαϊκoύ ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. Καλοκαίρι 2013 - Αθλητισμός - Πολιτισμός - Βιβλιοθήκες Παναγιώτης Τροκάνας Πρόεδρος ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 - Σάββατο 8 και Κυριακή 9 Ιουνίου - 7ο Πανελλήνιο Παιδικό

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας για τους αποφοίτους/τελειοφοίτους Κυπριακών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Μ.Ε.) Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Προσωπικό Γραφείου Αθλητισμού Δρ. Εύρος Δημοσθένους : Λειτουργός Πανεπιστημίου (Υπεύθυνος Γραφείου Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του. Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου. Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής

Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του. Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου. Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής Η ενδεκάτη Συνάντηση της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 16 Μαρτίου 2012, ώρα 7.30 μ.μ.. 1

Ημερομηνία: 16 Μαρτίου 2012, ώρα 7.30 μ.μ.. 1 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 7.24.07.6.2 Αρ. Τηλ.:22800698/735 Αρ. Φαξ:22428268 E-mail:circularsec@schools.ac.cy 5 Ιανουαρίου 2012 Διευθυντές/τριες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ, στις διάφορες δραστηριότητες που διοργανώνει κάθε χρόνο, προσπαθεί να αφυπνίσει τους μαθητές για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Κύπρος εξαιτίας της

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Σεμινάρια Σεπτεμβρίου 2013

Θέμα : Σεμινάρια Σεπτεμβρίου 2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ.: 7.7.02/11 Αρ. Τηλ.: 2800642 Αρ. Φαξ: 2800638 E-mail: chrychrysanthou@schools.ac.cy 21 Αυγούστου 2013 Διευθυντές/τριες Σχολείων Μέσης Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ. www.kavala.gov.gr τηλ. 2513500204, 2513500205 Φαξ: 2510-620405 email: politismos@dkavalas.

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ. www.kavala.gov.gr τηλ. 2513500204, 2513500205 Φαξ: 2510-620405 email: politismos@dkavalas. ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ www.kavala.gov.gr τηλ. 2513500204, 2513500205 Φαξ: 2510-620405 email: politismos@dkavalas.gr Όνοµα συλλόγου Βιογραφικό Πχ. έτος ίδρυσης, ιδρυτές ιστορικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ, 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΚΥΡΙΑΚΗ, 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΑΛΑΒρΥΤΑ 72 χρονια απο το ολοκαυτωμα ΚΥΡΙΑΚΗ, 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 10.00 Καθεδρικός Ναός Μαρτυρικής Πόλης Καλαβρύτων» Τέλεση πάνδημου μνημοσύνου, για τους Καλαβρυτινούς που εκτελέστηκαν από τα γερμανικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑ ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ AΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΚΑ/ΚΒ Μαθηματικά - Εκπαιδευτικοί Ε' - ΣΤ τάξη ΑΓΙΟΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΚΑ/ΚΒ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΒ Αναφορά και Χειρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΟΡΑΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. που γέννησες και ανάθρεψες τους γονείς και τους παππούδες μας.

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΟΡΑΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. που γέννησες και ανάθρεψες τους γονείς και τους παππούδες μας. ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΟΡΑΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Λεμεσός, πόλη μας αγαπημένη. Η πόλη που γεννηθήκαμε, η πόλη που μεγαλώνουμε. Πόλη που γέννησες και ανάθρεψες τους γονείς και τους παππούδες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η πολυπόθητη μέρα για την εκδρομή μας στην Κωνσταντινούπολη είχε φτάσει! Βαλίτσες, φωτογραφικές μηχανές, τα λόγια που είχε να μάθει ο καθένας από όσους συμμετέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστικός Σύλλογος Σίφνου

Πολιτιστικός Σύλλογος Σίφνου Πολιτιστικός Σύλλογος Σίφνου Σάββατο 10 Ιουλίου έως Κυριακή 25 Ιουλίου Έκθεση αγιογραφίας από 25 Αγιογράφους - μέλη της Πανελλήνιας Εταιρίας Λόγου και Τέχνης (Π.Ε.Λ.Τ.) Στο Παλιό Σχολείο του Κάστρου Ώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2011-2012 1 ος Στόχος Το σχολείο μας Ένα εργαστήριο ανάπτυξης κριτικής σκέψης, δημιουργικότητας και συνεργασίας. 1 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

The G C School of Careers. Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο. Ενημερωτικό Δελτίο. Δεκέμβριος 2010 - Τεύχος 4

The G C School of Careers. Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο. Ενημερωτικό Δελτίο. Δεκέμβριος 2010 - Τεύχος 4 The G C School of Careers Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Ενημερωτικό Δελτίο Δεκέμβριος 2010 - Τεύχος 4 Χριστούγεννα στο GCS ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 7 Ιανουαρίου Έναρξη μαθημάτων 11 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕ ΜΑΣ. Ενημερωτικό Δελτίο. Φυλακισμένα Μνήματα. Επίσκεψη στα. The G C School of Careers

ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕ ΜΑΣ. Ενημερωτικό Δελτίο. Φυλακισμένα Μνήματα. Επίσκεψη στα. The G C School of Careers The G C School of Careers Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Ενημερωτικό Δελτίο Μάιος 2012 - Τεύχος 19 Επίσκεψη στα Φυλακισμένα Μνήματα ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕ ΜΑΣ Ο μαθητής της 3 Μπλε, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. 29/2, Τετάρτη των Τεφρών. Αρχή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η Θεία Λειτουργία στις 19.00 στον Ιερό Καθολικό Μητροπολιτικό Ναό (Ντόμο) με την επίθεση της τέφρας. ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΟ Δευτέρα 9 Θεατρική παράσταση με τίτλο: «Το Χρώμα Είναι το πιο Δυνατό Χαστούκι» Μαρκίδειο Θέατρο Ώρα: 8:00 μ.μ. / Τιμή: 5

ΘΕΑΤΡΟ Δευτέρα 9 Θεατρική παράσταση με τίτλο: «Το Χρώμα Είναι το πιο Δυνατό Χαστούκι» Μαρκίδειο Θέατρο Ώρα: 8:00 μ.μ. / Τιμή: 5 MUSICAL SUNDAYS Κυριακή 1 Musical Sundays ΠΑΙΔΙΚΟ Κυριακή 1 Παιδική θεατρική παράσταση με τίτλο: «Παθήματα Μαθήματα», από τους μύθους του Αισώπου / Τιμή: 5 Οργανωτής: Θεατρική Παιδική Σκηνή «Αιώρα». ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΦΝΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΣΙΦΝΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΙΦΝΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Πέμπτη 21 Ιουνίου έως Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου 2012, στο Veranda café bar, στην Απολλωνία Sifnos, October: Έκθεση με ασπρόμαυρες φωτογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ-ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ-ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2013 Εκμάθηση & Αγωνιστική Κολύμβηση Τεχνική Κολύμβηση ΑΧΕΡΟΝΤΑ 3 ΚΕΚΩΠ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Τ.Κ. 45445 ΤΗΛ. 26510-71581 ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ-ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ 3 ο SWIMMING CUP IOANNINA

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΔΕΥΤΕΡΑ 22/9/14

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΔΕΥΤΕΡΑ 22/9/14 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 22/9/14 Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα χωρίς Αυτοκίνητο θα πραγματοποιηθούν δράσεις σε όλες τις τάξεις με στόχο τον προβληματισμό και την ευαισθητοποίηση των παιδιών σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ. Εκδηλώσεις Μνήμης. Χρόνια από το Ολοκαύτωμα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ. Εκδηλώσεις Μνήμης. Χρόνια από το Ολοκαύτωμα ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Εκδηλώσεις Μνήμης 71 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1943 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Χρόνια από το Ολοκαύτωμα ΔΗΜΟΣ ΚΑλΑΒΡΥτωΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΝΗΜΗΣ για τα 71 χρονια ΑΠΟ το ΚΑλΑΒΡΥτΙΝΟ ΟλΟΚΑΥτωΜΑ ΠαραςκΕυη, 21

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΛΕΜΕΣΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ 2014. «Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στη ζωή μας»

ΣΧΟΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΛΕΜΕΣΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ 2014. «Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στη ζωή μας» ΣΧΟΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΛΕΜΕΣΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ 2014 «Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στη ζωή μας» Ομιλίες κάθε ΤΕΤΑΡΤΗ από 22 Ιανουαρίου, 2014 μέχρι 14 Μαΐου, 2014 ΤΕΠΑΚ Αίθουσα Κερύνεια Κτήριο Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

mitata.gr Αναμνήσεις ενός χωριού

mitata.gr Αναμνήσεις ενός χωριού Αναμνήσεις ενός χωριού Αναμνήσεις ενός χωριού Με αυτό το ημερολόγιο το χωριό και ο σύλλογος στέλνουν τις ευχές σε όλα τα μέλη και τους φίλους. Είναι οι Αναμνήσεις ενός Χωριού όπως τις κατέγραψαν κάποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013 ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013 ΙΟΥΛΙΟΣ 3 4 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ Παραστάσεις της θεατρικής ομάδας του Συλλόγου «Του νεκρού αδελφού», θερινό σινεμά «Αλκυονίς»

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή, 09 Δεκεμβρίου 2012 Ιδιαίτερη Μέρα! Ιδιαίτερες Ρυθμίσεις. Οι δρόμοι που οδηγούν εκτός και προς Λευκωσία

Κυριακή, 09 Δεκεμβρίου 2012 Ιδιαίτερη Μέρα! Ιδιαίτερες Ρυθμίσεις. Οι δρόμοι που οδηγούν εκτός και προς Λευκωσία Κυριακή, 09 Δεκεμβρίου 2012 Ιδιαίτερη Μέρα! Ιδιαίτερες Ρυθμίσεις. Οι δρόμοι που οδηγούν εκτός και προς Λευκωσία Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου 2012. Μεγάλη γιορτή για την πόλη της Λευκωσίας. Η μοναδική μέρα του

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων

Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων 1 Ἰωάννης Ν. Λίλης Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων Ἀναμφισβήτητα τό πιό λαμπρό κομμάτι τῆς Ἐκκλησίας μᾶς εἶναι ὁ λειτουργικός της πλοῦτος. Κάθε μήνα, κάθε ἑβδομάδα, κάθε ἡμέρα ὁ λειτουργικός ἐκκλησιαστικός

Διαβάστε περισσότερα

2013.20 ΧΡΟΝΙΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΗΛΟΥ

2013.20 ΧΡΟΝΙΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΗΛΟΥ 2013.20 ΧΡΟΝΙΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α/ Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΕΙΣΟ ΔΟΣ 1 10 ΜΑΪΟΥ 2013 ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2 22 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΠΛΑΚΙΩΤΙΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Ημερομηνία: Τρίτη 2/9/2008 : 11.30 π.μ. 1.30 μ.μ. Θέματα: 1. Στόχοι της Σχολικής Χρονιάς 2008 2009 2. Προγραμματισμοί Φιλολογικών Μαθημάτων 3. Καταρτισμός

Διαβάστε περισσότερα

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ.

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ. 1 η ΕΒΔΟΜΑΔΑ (Καθαρά) 3/3 Κ.ΔΕΥΤΕΡΑ Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3 5/3 Κ.ΤΡΙΤΗ Κ.ΤΕΤΑΡΤΗ Μένα Απόδειπνο Β' μέρος Μ. Κανόνος. Μελέτη της Αγίας Γραφής με τον Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Με εκτίμηση. Δέσποινα Ευθυμίου Πρόεδρος Επαρχιακής Επιτροπής Λάρνακας - Αμμοχώστου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Με εκτίμηση. Δέσποινα Ευθυμίου Πρόεδρος Επαρχιακής Επιτροπής Λάρνακας - Αμμοχώστου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η Σχολή Καταναλωτών ιδρύθηκε το 1990 από την αείμνηστη κα Σταυρούλα Ιακώβου. Μετά από την επιτυχία της Σχολής Καταναλωτών Λευκωσίας το 1991, ιδρύει τη Σχολή Καταναλωτών Λεμεσού και το 1992 τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΙΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 1. 1. ΠΑΡΤΥ ΜΑΣΚΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΜΑΣ ΦΙΛΟΥΣ Κυριακή 10 Μαρτίου και ώρα 10:30 το πρωί παρτυ μασκέ για τους μικρούς μας φίλους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΙΦΝΟ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2011

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΙΦΝΟ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2011 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΙΦΝΟ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2011 Κυριακή 29 Μαΐου Εξόρμηση εθελοντικών καθαρισμών των ακτών της Σίφνου Τόπος Συγκέντρωσης: πλατεία Αρτεμώνα Ώρα: 11:00 Οργάνωση: ΔΗ.Κ.Ε.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτική Στέγη Ενηλίκων Αθηένου Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ενηλίκων Πρόγραμμα Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελοντισμού

Δημοτική Στέγη Ενηλίκων Αθηένου Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ενηλίκων Πρόγραμμα Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελοντισμού Χαιρετίζοντας την ανοιξιάτικη έκδοση του Ημερολογίου μας, νοιώθουμε την ανάγκη να υπερευχαριστήσουμε τους εθελοντές μας, χωρίς την ενεργό στήριξη των οποίων η Στέγη μας δε θα μπορούσε να ανθίσει και να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

OPΓANΩΣH: ΠOΛITIΣTIKOΣ ΣYΛΛOΓOΣ ΓEPΓEPHΣ. Στο Pούβα... Γιορτές της φύσης & των ανθρώπων! Γιορτές της φύσης. & των ανθρώπων!

OPΓANΩΣH: ΠOΛITIΣTIKOΣ ΣYΛΛOΓOΣ ΓEPΓEPHΣ. Στο Pούβα... Γιορτές της φύσης & των ανθρώπων! Γιορτές της φύσης. & των ανθρώπων! OPΓANΩΣH: ΠOΛITIΣTIKOΣ ΣYΛΛOΓOΣ ΓEPΓEPHΣ Στο Pούβα... Γιορτές της φύσης Γιορτές της φύσης & των ανθρώπων! & των ανθρώπων! συνδιοργάνωση Kαλοκαίρι 2012 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΡΓΕΡΗΣ Και να αδερφέ μου που

Διαβάστε περισσότερα

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Παναγία, η μητέρα του Θεού Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.16) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΧΟΡΟΥ 2007-08

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΧΟΡΟΥ 2007-08 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 7.24.08 Αρ. Τηλ.:22800764, 765 Αρ. Φαξ:22809582 E-mail:circularsec@schools.ac.cy 8 Νοεμβρίου 2007 Διευθυντές/ντριες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Δημοτικό Κατάστημα, 25 ης Μαρτίου 15, Τ.Κ. 50 200 Πτολεμαΐδα, τηλ 24633 50100, FAX 24633 50150 Πτολεμαΐδα 04-10-2012 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ Πρόκειται για ένα «όραμα ζωής του Σεβ. Μητροπολίτου μας για τη νεολαία». Η πρωτοβουλία, αλλά και οι δαπάνες για την ανέγερση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ν. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ν. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ν. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Α ΤΡΙΜΗΝΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Στη διάρκεια του Α Τριμήνου η ΣΤ τάξη θα εμβαθύνει στο έργο και την προσωπικότητα του μεγάλου μας μουσικοσυνθέτη Μίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΛΕΜΕΣΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ 2014. «Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στη ζωή μας»

ΣΧΟΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΛΕΜΕΣΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ 2014. «Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στη ζωή μας» ΣΧΟΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΛΕΜΕΣΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ 2014 «Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στη ζωή μας» Ομιλίες κάθε ΤΕΤΑΡΤΗ από 22 Ιανουαρίου, 2014 μέχρι 21 Μαΐου, 2014 ΤΕΠΑΚ Αίθουσα Κερύνεια Κτήριο Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 125 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ - ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΜΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΝΑ. Επιμέλεια football-academies Πέμπτη, 11 Δεκέμβριος 2014

ΟΠΑΠ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 125 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ - ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΜΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΝΑ. Επιμέλεια football-academies Πέμπτη, 11 Δεκέμβριος 2014 Ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα στήριξης 125 ερασιτεχνικών ακαδημιών ποδοσφαίρου σε όλη την Ελλάδα, παρουσίασε η ΟΠΑΠ Α.Ε. Δείτε ποιες ακαδημίες έχουν δικαίωμα συμμετοχής, πως μπορεί μια ακαδημία να δηλώσει

Διαβάστε περισσότερα

Η µαγεία του βιβλίου

Η µαγεία του βιβλίου Η µαγεία του βιβλίου Χριστιάνα Αντρέου Παναγιώτα Χαραλάµπους για το βιβλίο Το βιβλίο, το βιβλίο είναι φίλος µου καλός. Το κρατώ και το διαβάζω, και λεπτό δε σταµατώ. Η µαγεία του µε ταξιδεύει στο δικό

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Υποβολής Αίτησης Έμμεσης Διαφήμισης (Χορηγιών) από τη Cyta

Έντυπο Υποβολής Αίτησης Έμμεσης Διαφήμισης (Χορηγιών) από τη Cyta ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (ΧΟΡΗΓΙΩΝ) ΑΠΟ ΤΗ CYTA Έντυπο Υποβολής Αίτησης Έμμεσης Διαφήμισης (Χορηγιών) από τη Cyta Η παρούσα αίτηση αφορά έργα που πραγματοποιούνται την ακόλουθη

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη ηµιουργία έντυπου και ψηφιακού υλικού για την Τουριστική Προβολή του ήµου Νέας Προποντίδας.

Περίληψη ηµιουργία έντυπου και ψηφιακού υλικού για την Τουριστική Προβολή του ήµου Νέας Προποντίδας. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αρ. 4/2011 πρακτικό Συνεδριάσεων Τ.Σ. της Τοπικής Κοινότητας Ν.Σιλάτων του ήµου Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής 7/2011 Απόφ. Αριθ. Περίληψη ηµιουργία έντυπου και ψηφιακού υλικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι'

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι' ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΘΕΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ, ΣΥΡΙΑΣ, ΑΡΑΒΙΑΣ, ΚΙΛΙΚΙΑΣ, ΙΒΗΡΙΑΣ ΤΕ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι' 8-13 ΜΑΪΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα--

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Σελίδα 1 από 5 ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων Αναζήτηση ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 Ευχές στον Μακαριώτατο Συνάντηση του Μακαριωτάτου με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Πληροφοριακό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015)

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.282 & 210-72.72.993, e-mail: fspk2008@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Δευτέρα, 11 Μάιος 2015 Άγιον Όρος Αδελφέ, πατέρα, γέροντα και ΦΙΛΕ, αγαπημένε μου Σπυρίδωνα καλή ανάπαυση και Καλή Ανάσταση. π. Τιμόθεος Ηλιάκης "Στις 04.10

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Επαρχία

Σχολείο Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Επαρχία ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αριστείδη Χαραλάµπους 8 2008 Στρόβολος ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22316439 22316445 22315562 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α' Κυριάκου Μάτση 26 2368 Άγιος Δοµέτιος ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22776530

Διαβάστε περισσότερα

Πασχαλινό Τουρνουά Ακαδημιών Ποδοσφαίρου Υπό την αιγίδα της «Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ρεθύμνου» ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΤΡΙΤΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

Πασχαλινό Τουρνουά Ακαδημιών Ποδοσφαίρου Υπό την αιγίδα της «Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ρεθύμνου» ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΤΡΙΤΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΡΓΙΩΝ 11-16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014, ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Πασχαλινό Τουρνουά Ακαδημιών Ποδοσφαίρου Υπό την αιγίδα της «Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων

Διαβάστε περισσότερα

***** ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αγαπητοί γονείς,

***** ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αγαπητοί γονείς, Το Σχολείο μας έκλεισε για τις καλοκαιρινές διακοπές!!! Από όλους τους εκπαιδευτικούς και τον διευθυντή του Σχολείου μας πολλές ευχές για Καλό Καλοκαίρι σε όλους!!! Θα τα ξαναπούμε την 1η Σεπτεμβρίου!!!!

Διαβάστε περισσότερα

Αμερικανική Γεωργική Σχολή Εκδηλώσεις του Συλλόγου Φίλων

Αμερικανική Γεωργική Σχολή Εκδηλώσεις του Συλλόγου Φίλων Αμερικανική Γεωργική Σχολή Εκδηλώσεις του Συλλόγου Φίλων προς υποστήριξη του Προγράμματος Υποτροφιών 2009-2010 Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 12:30 μ.μ. Μπάρμπεκιου Γουρουνόπουλου Οι φίλοι της Σχολής απολαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ Αντιδημαρχία Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού, Νεολαίας και Εθελοντισμού. Σελίδα 1 από 8 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ Πανηγύρι Αξιούπολης / Συναυλίες, χορευτικές

Διαβάστε περισσότερα

5 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

5 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Από τη μαγεία του παραμυθιού στην πλάνη της μαγείας (κεφ.35) Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ Οι θρησκευτικές εικόνες ως μέσον έκφρασης του θρησκευτικού συναισθήματος 9ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης Τάξη: ΣΤ 1 Σχολικό έτος: 2006 07 Υπεύθυνη δασκάλα: Σπανού Σοφία «Όταν πρόκειται να αρχίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού Σχολείο Ετος: 2013-2014 Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη γιαγιά μου Όνομα Μαθήτριας: Νικολέττα Χρίστου Τάξη: Γ 4 Όνομα Καθηγήτριας: Σταυρούλας Ιωάννου Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ...ἐνορία ἐν δράσῃ!

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ...ἐνορία ἐν δράσῃ! διαδρομές Ν ο ητ ι κ έ ς δ ι α δ ρ ο μ έ ς σ τ ό ν χ ῶ ρ ο τ ῆ ς π ί σ τ η ς Μηνιαῖο φυλλάδιο τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως Σουλίου 167 - Τηλ.: 210 5013108 Τεῦχος 15 ο - Σεπτέμβριος 2015 ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΥΣΦΜ ΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ 1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΗΣ Υ.Σ.Φ.Μ. ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 75 (7 30/9/2015) 2. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ»

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» «ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» ΤΑΞΗ Γ1 2 ο Δ Σ ΓΕΡΑΚΑ ΔΑΣΚ:Αθ.Κέλλη ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Κατά τη διάρκεια της περσινής σχολικής χρονιάς η τάξη μας ασχολήθηκε με την ανάγνωση και επεξεργασία λογοτεχνικών βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική αναδρομή του θεσμού της Μουσειακής Αγωγής. Α. Λειτουργία Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Μουσειακής Αγωγής ΛΕΥΚΩΣΙΑ.

Ιστορική αναδρομή του θεσμού της Μουσειακής Αγωγής. Α. Λειτουργία Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Μουσειακής Αγωγής ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Ιστορική αναδρομή του θεσμού της Μουσειακής Αγωγής Α. Προγραμμάτων Μουσειακής Αγωγής ΛΕΥΚΩΣΙΑ Λειτουργία Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Μουσειακής Αγωγής 2014-2015 Εφαρμογή νέου Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Χορηγία Εκδήλωσης. Δευτέρα, 13 Μαΐου 2013. Οργάνωση:

Χορηγία Εκδήλωσης. Δευτέρα, 13 Μαΐου 2013. Οργάνωση: Χορηγία Εκδήλωσης «Τρίποντα Ζωής» Δευτέρα, 13 Μαΐου 2013 Οργάνωση: Σύλλογος Αποφοίτων Εκπαιδευτηρίων Κωστέα Γείτονα (CGS Alumni) & Σύλλογος Βετεράνων Καλαθοσφαιριστών Ελλάδος Υπό την Αιγίδα του Δήμου Βριλησσίων

Διαβάστε περισσότερα

http://dasta.uowm.gr/internship/

http://dasta.uowm.gr/internship/ Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ Στο νέο οδηγό σπουδών του Τµήµατός Μηχανικών Πληροφορικής και θεσµοθετήθηκε το πρόγραµµα τρίµηνης Πρακτικής Άσκησης, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

Σχολική Χρονιά 2010-2011

Σχολική Χρονιά 2010-2011 ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΓΕΙΑΣ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2011 Κατά το τρέχον σχολικό έτος αναλήφθηκαν από τη μαθητική κοινότητα του σχολείου μας εθελοντικές δράσεις και διοργανώθηκαν εκδηλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο 24 Νοεμβρίου 5.00μ.μ. Εγκαίνια και φωταγώγηση του χωριού από το Δήμαρχο Λεμεσού κ. Ανδρέα Χρίστου. Συμμετέχει η Φιλαρμονική του Δήμου Λεμεσού

Σάββατο 24 Νοεμβρίου 5.00μ.μ. Εγκαίνια και φωταγώγηση του χωριού από το Δήμαρχο Λεμεσού κ. Ανδρέα Χρίστου. Συμμετέχει η Φιλαρμονική του Δήμου Λεμεσού Χριστουγεννιάτικο Χωριό των Θαυμάτων Χώρος στάθμευσης Εναερίου Χριστουγεννιάτικο Χωριό των Θαυμάτων Σάββατο 24 Νοεμβρίου 5.00μ.μ. Εγκαίνια και φωταγώγηση του χωριού από το Δήμαρχο Λεμεσού κ. Ανδρέα Χρίστου.

Διαβάστε περισσότερα

Θεσ/νικη, 14/10/2015 Αριθμός Πρωτ. 388. Προς

Θεσ/νικη, 14/10/2015 Αριθμός Πρωτ. 388. Προς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1 Ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αμερικανική Γεωργική Σχολή. Εκδηλώσεις του Συλλόγου Φίλων. προς υποστήριξη του Προγράμματος Υποτροφιών

Αμερικανική Γεωργική Σχολή. Εκδηλώσεις του Συλλόγου Φίλων. προς υποστήριξη του Προγράμματος Υποτροφιών Αμερικανική Γεωργική Σχολή Εκδηλώσεις του Συλλόγου Φίλων προς υποστήριξη του Προγράμματος Υποτροφιών 2008-2009 Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 12:30 μ.μ. Country & Western Barbeque - Αθήνα Βρεθείτε με τους φίλους

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Ζώντας υγιεινά!» Σχολικό έτος 2012-2013. 39 ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Ζώντας υγιεινά!» Σχολικό έτος 2012-2013. 39 ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Ζώντας υγιεινά!» Σχολικό έτος 2012-2013 39 ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών Υπεύθυνος εκπαιδευτικός: Αμπλά Μαρία Συνεργαζόμενοι: Δανέλλη Όλγα, Παπαγεωργίου Αλέξης, Παύλου Μαριάνθη Τάξη:

Διαβάστε περισσότερα

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Θεατρικές Παραστάσεις στα νησιά του Βορείου Αιγαίου Λήμνος, Λέσβος, Χίος Καλοκαίρι 2014 «Ένα τραγούδι γυρεύουμε. Το τραγούδι των τραγουδιών καρτερούμε. Το τραγούδι

Διαβάστε περισσότερα