16/9 ΕΟΡΤΗ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΤΗ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ ΔΙΑΛΑΜΨΑΝΤΩΝ ΑΓΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "16/9 ΕΟΡΤΗ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΤΗ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ ΔΙΑΛΑΜΨΑΝΤΩΝ ΑΓΙΩΝ"

Transcript

1 ΑΚΟΥΣΤΕ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΠΑΡΕ (Γ.Κοτσώνη)- https://www.youtube.com/watch?v=yoszsxqc-ye... Με τίς ζυμώσεις στό Κυπριακό νά αὐξαίνουν, μέ καμμίαν ἀνθρώπινην λύσιν στό προσκήνιο, ΑΝ ΔΕΝ ΒΑΛΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΤΟ ΧΕΡΙΝ ΤΟΥ εἴμαστεν ὅλοι γιά κλάματα. Καί, τό τραγικότερον, που κι ἐμεῖς ἀμετανόητοι γελούσαμε στίς γειτονιές σάν κάθε μέρα. Καλήν μας ἀφύπνισιν καί ἐπανέγερσιν. Ὅσοι προλαβαίνουμε. 16/9 ΕΟΡΤΗ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΤΗ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ ΔΙΑΛΑΜΨΑΝΤΩΝ ΑΓΙΩΝ (ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟ τοῦ Xριστόδουλου Γ. Παχουλίδη) Μέσα στήν ἀγλαόκαρπη χορεία τῶν Κυπρίων Ἁγίων πού κοσμοῦν τό στερέωμα τῆς ἐν οὐρανοῖς θριαμβεύουσας Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ καί ἀποτελοῦν ἀγλάϊσμα καί κλέος τῆς Κύπριδας Ἐκκλησίας, ἐξέχουσα θέση κατέχουν οἱ διαλάμψαντες Ἅγιοι, στήν περιοχή τῆς Μητροπολιτικῆς Ἐπαρχίας Κυρηνείας, οἱ ὁποῖοι σέ δύσκολους καιρούς μέ τούς ἀγῶνες, τά μαρτύρια, τίς προσευχές, τά δάκρυα, τό παράδειγμα τῆς κατά Χριστό ζωῆς τους καί τόν θεῖο ζῆλο, φύτευσαν στήν Κερυνειώτικη γῆ, τό δένδρο τοῦ Χριστιανισμοῦ, τό πρόσεχαν καί τό μεγάλωσαν, ὥστε σύντομα νά σκεπάζει ὁλόκληρη τήν ἐπαρχία, ὁλόκληρη τήν Κύπρο καί οἱ γλυκύτατοι καρποί του νά φθάσουν στά πέρατα τῆς Οἰκουμένης. Πολλοί ἀπό τούς Ἁγίους αὐτούς παραμένουν ἀνώνυμοι. Γιά ἄλλους ἐλάχιστα γνωρίζουμε, εἴτε ἀπό παραδόσεις τῶν πιστῶν, ἀπό στόμα σέ στόμα, εἴτε ἀπό κατάλοιπα τῶν ἐρειπωμένων ἀσκητηρίων τους. Στό μικρό τοῦτο σημείωμα, θά ἀναφέρουμε μέ συντομία αὐτούς ἀπό τούς διαλάμψαντες Ἁγίους τῆς κατά Κυρήνειαν Ἐκκλησίας, πού εἶναι γνωστά τά ὀνόματά τους, κυρίως δέ αὐτούς, πού ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία τούς καταχώρησε στό ἑορτολόγιό της καί ὑπάρχει σχετική ἀκολουθία καί ἡμέρα μνήμης τους, μέ τή χρονονολογική σειρά πού ἤκμασαν. Πρῶτοι χρονολογικά Ἅγιοι, τῆς κατά Κυρήνειαν Ἐκκλησίας ἀναφέρονται ὁ Τίμων καί ὁ Ἀριστίων. Μνημονεύονται στό ἀπόκρυφο βιβλίο: «Πράξεις τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα - Acta et passio Barnapae in Cypro τοῦ 5 ου μ.χ, αἰώνα», ὡς καταγόμενοι ἀπό τόν «Κρομμυακίτην», σημερινό χωριό Κορμακίτης, οἱ ὁποῖοι ἀκολούθησαν τούς Ἀποστόλους Παῦλο καί Βαρνάβα, ὅταν αυτοί σύμφωνα μέ τήν παράδοση, πέρασαν ἀπό τά μέρη ἐκεῖνα. Ὁ ἐκκλησιαστικός ἱστορικός Ἀρχιμανδρίτης Κυπριανός, τόν Ἀριστίωνα ἤ Ἀρίστωνα, ταυτίζει μέ τόν πρεσβύτερο Ἀρίστωνα τόν ὁποῖο ὁ ἐπίσης ἐκκλησιαστικός ἱστορικός Εὐσέβιος ἀναφέρει, «ὡς ἕνα τῶν πρεσβυτέρων, παρ ὧν ἤντλησε τάς παραδόσεις αὐτοῦ ὁ Παππίας». Πρῶτος γνωστός Ἐπίσκοπος Κυρηνείας ἀναφέρεται ὁ Ἅγιος Θεόδοτος, «ἄνθρωπος ταπεινός ὡς πρός τό φρόνημα, ἀλλά καί φλογερός, ὡς πρός τήν πίστη». Ἔζησε στά τέλη τοῦ 3 ου, ἀρχές τοῦ 4 ου μ.χ. αἰώνα. Στό συναξάρι τῆς Κωνσταντινουπόλεως μνημονεύεται στίς 19 Ἰανουαρίου, μέρα τῆς σύλληψής του καί 2 Μαρτίου μέρα τῆς ἀπελευθέρωσής του. Ἀκολουθεῖ ὁ Μεγάλος ἀσκητής Ἅγιος Ἱλαρίωνας, πού γεννήθηκε στό χωριό Ταβαθᾶ τῆς Παλαιστίνης, σύμφωναα μέ τόν μαθητή καί φίλο του, ἐπίσης Μεγάλο ἀσκητή, Ἅγιο Ἐπιφάνιο, Ἐπίσκοπο Κωνσταντίας τῆς Κύπρου. Ὁ Ἅγιο Ἱλαρίωνας, ἀσκήτευε τό πρῶτο, στήν ἔρημο τῆς Παλαιστίνης. Ἀκολούθως, ἀφοῦ, ἐπιχείρησε περιοδεῖες σέ διάφορα μέρη, γιά διάδοση καί στήριξη τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἔφθασε στήν ἐπαρχία τῆς Πάφου, στήν περιοχή τοῦ σημερινοῦ χωριοῦ Ἐπισκοπή, καί παρέμεινε σέ ἕνα ἔρημο μέρος γιά δύο χρόνια. Ἐπειδή δέ, ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ κόσμου ἐκεῖ δέν εὕρισκε ἡσυχία, ὁ μαθητής του Ἡσύχιος ἀνέλαβε καί τοῦ βρῆκε κατάλληλο μέρος, «ὕπερθεν τῶν τῆς Κυρηνείας ὀρέων» ( ἐκεῖ πού σήμερα ὑψώνεται τό ὁμώνυμο Κάστρο τοῦ Ἁγίου Ἱλαρίωνα), μετέβη ἐκεῖ, τοῦ ἄρεσε τό μέρος, οἰκοδόμησε ἀσκητήριο στά ἐρείπια εἰδωλολατρικοῦ ναοῦ καί ἀσκήτεψε ἐκεῖ, μέ προσευχή καί νηστεία,

2 τά πέντε τελευταῖα ἔτη τῆς ζωῆς του καί ὅταν πέθανε, τόν ἔθαψαν στό μέρος ἐκεῖνο πού ἀσκήτεψε. Μετά δύο χρόνια ὁ πιστός μαθητής του Ἡσύχιος, πῆρε τό ἱερό σκήνωμά του, τό μετέφερε καί τό έθαψε ἐκεῖ στήν Παλαιστίνη, στήν πρώτη Μονή τῆς μετανοίας του. Ἡ Ἐκκλησία ἑορτάζει τή μνήμη του, στήν 21 Ὀκτωβρίου. Ἅγιοι μαθητές τοῦ Ἁγίου Ἱλαρίωνος τοῦ Μεγάλου ἀναφέρονται καί οἱ Κρισπιανός, Μαλχιών, Σαλαμάνης καί Φωκίων. ( Ἰ Χάκκεττ Παπαϊωάννου, Β τόμος Ἐκκλ. ἱστορίας Κύπρου, σελ , Ἀρχιεπ. Μακαρίου Γ, Κύπρος Ἁγία Νῆσος, σελ. 31, 33, 39, 42). Ἀκολουθεῖ ὁ Ἅγιος Εὐλάλιος Ἐπίσκοπος Λαμπούσης, «Οὗτος ὁ μέγας καί θαυματουργός Εὐλάλιος, διά τήν ἐνάρετον καί σεμνήν αὐτοῦ πολιτείαν καί διά τό ἄριστον τῆς αὐτοῦ εὐγλωττίας... ψήφῳ τῆς ἄνωθεν χάριτος προχειρίζεται Ἐπίσκοπος Λαμπούσης...» ( Κώστα Χατζηψάλτη, ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Εὐλαλίου, Κυπριακαί Σπουδαί, τόμ. Θ, 1945, σελ. 7-35). Ἡ ἱερή μνήμη του ἑορτάζεται στίς 22 Ὀκτωβρίου. Ἅγιος Ἐπίκτητος ὁ Θαυματουργός, ἕνας ἐκ τῶν λεγομένων Ἀλαμάνων Ἁγἰων. Ἀσκήτεψε «παρά τό Κάζα Πιφάνη», σύμωνα μέ τό χρονικό τοῦλεόντιου Μαχαιρᾶ, (Χρονικό Λ. Μαχαιρᾶ, σελ. 100), στό μέρος πού σήμερα βρίσκεται τό τουρκοκατεχόμενο χωριό Ἅγιος Ἐπίκτητος. Πολλά τά θαύματά του, πού γιά αὐτά πῆρε τό ὄνομα «θαυματουργός». Πάνω ἀπό τήν σπηλιά πού ἀσκήτεψε, πέθανε καί τάφηκε, τό 1856, κτίσθηκε ὁ σημερινός ναός, πού οἱ βάρβαροι εἰσβολεῖς καί τά ἐδῶ ὄργανά τους τόν μετέτρεψαν σέ τέμενος τοὺ Ἰσλάμ. Ἡ θαυματουργή εἰκόνα του βρίσκεται στόν Καθεδρικό ναό τοῦ Ἀρχάγγελου Μιχαήλ στήν Κερύνεια, πού οἱ Τοῦρκοι τόν μετέτρεψαν σέ Μουσεῖο.... Τά ἀρκοσόλια τῆς Χρυσοκάβας καί τῆς Βασιλικῆς τοῦ Ἁγίου Παύλου, παρά τόν Ἅγιο Ἐπίκτητο, ὡς καί τά λαξευτά ἀσκητήρια τοῦ Καραβᾶ καί τῆς ὀροσειράς τοῦ Πενταδακτύλου, οἱ κατά καιρούς ὑπό τῶν ἀλλοπίστων καί ἀλλοδόξων ἀναιρεθέντες, (βλέπε γιά 13 Μοναχούς τῆς Μονῆς τῆς Καντάρας, οἱ ὁποῖοι πέρασαν καί ἀπό τήν Ἱερά Μονή τοῦ Κουτσοβέντη, Μητροπολίτην Κυρηνείας Λαυρέντιον καί ἄλλοι ἡρωομάρτυρες, κληρικούς καί λαϊκούς, ἀπό τήν ἐπαρχία Κυρηνείας, πού σφαγιάστηκαν ἀπό τούς Τούρκους τήν 9 η Ἰουλίου 1821 ὡς καί ἄλλους), μαρτυροῦν ὅτι πολλές ἅγιες μορφές τῆς ἐπαρχίας Κυρηνείας, παραμένουν ἄγνωστες σέ μᾶς, γνωστές ὅμως στόν Παντογνώστη καί Δικαιοκρίτη Θεό. Ὅλες αὐτές οἱ Ἅγιες μορφές προσεύχονται γιά μᾶς στόν Θεό, καί Τον παρακαλοῦν νά μᾶς φυλάττει καί νά μᾶς καί ἐνισχύει πρός τό ἀγαθόν, ὅταν ἐμεῖς μένουμε πιστοί στό Πανάγικο θέλημά Του. Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κυρηνείας, μέ εὐγνωμοσύνη καί βαθύτατο σεβασμό, γιoρτάζει φέτος, τήν Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2015, τήν ἱερή μνήμη «πάντων τῶν ἐν τῆ Μητροπολιτικῆ ἐπαρχίᾳ Κυρηνείας διαλαμψάντων Ἁγίων», μέ κατανυκτικό Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό στόν ἱερό ναό Ἁγίου Γεωργίου στό Μάμμαρη, χοροστατοῦντος τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κυρηνείας κ. Χρυσοστόμου, Ἠδη τήν Κυριακή πρό της Ὑψώσεως, 13 Σεπτεμβρίου, τιμήθηκε ἡ μνήμη τοῦ Αγίου ἡρωομάρτυρα Μητροπολίτη Σμύρνης Χρυσοστόμου, στόν ἱερό Μητροπολιτικό ναό Ἀποστόλου Βαρνάβα, στην Κοκκινοτριμιθιά, (μέρα πού διάλεξε καί ὁ νῦν Μητροπολίτης Κυρηνείας κ. Χρυσόστομος, να ἄγει τα ὀνομαστήριά του) καί καλεῖ τό κατά Κυρήνειαν ἐκτοπισμένο ποίμνιό της, νά παραστεῖ στόν Ἑσπερινό, καί ἐν μετανοίᾳ, ὅλοι μαζί, νά παρακαλέσουμεν τούς ἐν Κυρηνείᾳ διαλάψαντες Ἁγίους, νά μεσιτεύσουν πρός τόν Παντοδύναμον Θεό γιά μᾶς, ὥστε νά μᾶς δώσει σύντομα τήν χαρά, νά μεταβοῦμε ἐλεύθερα στά καταστραφέντα καί βεβηλωθέντα προσκυνήματά τους, νά τά ἁγιάσουμε, νά τά ἐπισκευάσουμε καί μέσα ἀπό αὐτά νά ψάλλουμε εὐχαριστήριες δοξολογίες πρός τόν ελευθερωτή μας Θεό. Ἐγκαταλείψαμε τόν Θεό καί μᾶς ἐγκατέλειψε ἡ χάρη Του. Τό νησί μας, ἀπό νῆσος Ἁγίων, ἔγινε νῆσος τῆς ἀποστασίας, τῶν αἱρέσεων, τῆς σαρκολατρείας, τῆς κλεψιᾶς, τῆς ἀπάτης καί τῆς κάθε ἁμαρτίας. Ἡ πίστη μας δέν ἔχει νά πάθει τίποτα. Ἐμεῖς πάθαμε, θά πάθουμε καί θά ὑποφέρουμε, ἄν δέν μετανοήσουμε καί στραφοῦμε πρός τόν Θεό καί πρός τό πανάγιο θέλημά Του. Ἄς τό πράξουμε ἀπό τώρα καί ὁ Θεός καί οἱ Ἄγιοι μας θά εἶναι κοντά μας, βοηθοί καί συμπαραστάτες στόν δύσκολο ἀγώνα μας γιά ἐλευθερία καί δικαίωση τῆς πατρίδας μας. ΑΜΗΝ.

3 - ΝΙΚΟΥ καί ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗ, στό ΜΑΜΜΑΡΙ (δίπλα στήν Ἐκκλησίαν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου) ΕΓΚΑΙΝΙΑ: Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2015 ὥρα Τά Ἐγκαίνια τελοῦνται ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυρηνείας, μέ την στήριξη τῆς Κοινότητας Μάμμαρι.

4 - Κατά τήν διάρκειαν τῆς ἐκδηλώσεως θά ἀπολαύσωμεν ζωντανά καί παραδοσιακούς τεχνίτες πού ὁ κ.νῖκος Σταμάτης φιλοξενεῖ, ταξιδεύοντες μέσα σέ Κυπριακές μελωδίες. Θά παρουσιασθεῖ ἐπίσης καί ὁ πίνακας τοῦ κ.ἀνδρέα Κεραυνοῦ γιά τήν Ἱστορία τοῦ Μάμμαρι. Ὁ τροχός ἀγγειοπλαστικῆς πού κατασκευάσθηκεν στά πλαίσια μαθημάτων Χειροτεχνίας τό 2014 μέ ἐπιχορήγησιν τῶν Πολιτιστικῶν Ὑπηρεσιῶν θά εἶναι διαθέσιμος, μέ πηλόν γιά ὅ,ποιον θέλει νά πηλοχρισθεῖ δημιουργήσει τά δικά του ἀριστουργήματα. Τό μεράκι τοῦ κ.νίκου, στην προσπάθειά του να διατηρήσουμε τις ρίζες μας, τόν ὤθησε νά συνάγει ἀπό δεκαετίες τά γνήσια ἐκεῖνα καί ἁπλᾶ παλιά ἐργαλεῖα, καταφέρνοντας τό ὄνειρόν του νά συναχθεῖ μιά πλούσια συλλογή γιά νά μαθαίνουμε κι ἐπιβιώνουμε. Παράλληλα ἐδημιούργησεν τόν Πολιτιστικόν Ὅμιλον «Η ΒΟΥΡΚΑ».

5 ... Ναί, βεβαίως, τριγύρω ζοῦμε χίλιες προσκλήσεις νά γινοῦμε γιατροί καί δικηγόροι, ἐπιχειρηματίες, καλλιτέχνες κι ἀρχιτέκτονες. Ὅμως... ποῦ θά δουλέψουν ἄραγε ὅλοι τοῦτοι;... - Νά φυτεύουμεν καί καλλιεργοῦμεν; - Νά συντηροῦμεν τούς καρπούς; (γλυκά τοῦ κουταλιοῦ, παστά, ξυδάτα κλπ). - Νά πλέκουμεν καλάθι, ἤ κεντητό μέ σμιλί, ἤ ἔστω νά φτιάχνουμεν τό σκουφάκιν μας; - Πῶς ἐκτρέφουμεν μεταξοσκώληκαν καί βγάζουμεν τό νῆμαν ἀπό μετάξι; - Τί εἶναι τό ἀρκαστήριν (ἀργαλειός), πού ἀποτέλεσε καί τήν βάσιν γιά τά πρῶτα κομπιούτερς; - Πῶς φτιάχνουμεν ὅ,τι θέλουμεν μέ πηλόν ἀγγειοπλαστικῆς ἤ σκαλίζοντας ξύλον, κολοκούδιν καί πέτραν; - Τί ζωήν μεταδίδουσιν τά παραδοσιακά ὄργανα; (σαντοῦρι, λύρα, πιθκιαύλιν) - Τό γυμναστήριον ἐκεῖνο ὅπου πληρώνεσαι ἀθλούμενος; (δρεπάνι, δουκάνη, ἀλέτριν, χειροκίνητη ὑδραντλία ) - Τέλοσπάντων, γνωρίζουμεν καί μποροῦμεν ἄραγε νά ζοῦμεν μέ συνθῆκες ἁπλές, τέτοιες πού ἅμα ἐπιταχυνθεῖ ἡ κρῖσις ΜΟΝΟ ΑΥΤΕΣ ΘΑ ΕΠΙΒΙΩΣΟΥΝ;;;... Ἅμα μένουμεν ἀχάμπαροι γιά τά πιό πάνω, ἰδίως ἅμα τούς κάμνουμεν «γιάξ!»... ΤΙ ΘΑ ΤΑ ΚΑΜΟΥΜΕΝ ΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΜΑΣ ἄραγε ἅμα χειροτερέψουσιν τά πράγματα;

6 Διαφήμιση: ΣΠΟΥΔΑΣΤΕ... ΚΑΡΕΚΛΟ - ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ! Κυριολεκτικά. Σήμερα πού τ ὄνειρο ὅλων εἶναι ἡ ΚΑΡΕΚΛΑ, πολύ περισσότερο ἀπό ποτέ χρειαζόμαστε την παρουσία της. ΠΟΙΑΣ; Μά φυσικά, τῆς παλιᾶς ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΞΥΛΙΝΗΣ - ΨΑΘΙΝΗΣ (τόνενης) ΠΛΕΚΤΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ. Μάθετε κι ἐσεῖς την πανάρχαια αὐτή τέχνη, νά ΚΕΝΤΑΤΕ (πλέκετε) ΚΑΡΕΚΛΕΣ!! ΒΡΙΣΚΕΤΕ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΛΙΟΥΣ, ΚΑΛΟΥΣ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΑΣ. ΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΟΣ. Βάλετέ τους ὀμπρός ἐπιτέλους, σ ἕναν χῶρον νά μᾶς διδάσκουσιν κᾶθε ἑβδομάδαν τίς τέχνες τους.... Ἐγυρίστηκεν κάποτε ἕνα ντοκυμανταίρ γιά τόν τελευταῖον Μαντηλάρην τῆς Κύπρου. Ἄς προλάβουμεν: Μήν φτάσουμεν σέ ντοκυμανταίρ γιά τόν «τελευταῖο» Παπλωματά, Σκαρπάρη, Ὑφαντή, Καρεκλά, Βούρκατζη, Ἀγγειοπλάστη, Κεντήτρια. Ζοῦν ἀκόμα ἀνάμεσά μας. Δέν ξέρουμε γιά πόσο ἀκόμα. Τά ἐργαλεῖα τῶν τεχνῶν αὐτῶν, καί ἄλλα πολλά γνήσια ἀποτυπώματα τῆς Παράδοσής μας, μπορεῖτε νά τά ἀνταμώσετε κατά τήν ἐπίσκεψή σας στό

7 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΦΙΣΑΣ «ΖΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΣΕ ΜΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΠΡΟ» (ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ): Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις κατηγορίες και τα βραβεία καθώς και για τους αναλυτικούς όρους συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα καθώς και τη σελίδα του διαγωνισμού στο facebook «Ζω - Δημιουργώ σε μια ελεύθερη Κύπρο». Οι νέοι του Καραβά και της Λαπήθου καλούν όλους τους νέους της Κύπρου, ανεξαρτήτως καταγωγής να μοιραστούν μαζί τους το όραμα τους για μια ελεύθερη ενωμένη Κύπρο!

8

9 ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ: ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ «ΠΙΑΘΚΙΑ» ΣΤΟ ΑΚΑΚΙ ΛΕΒΕΝΤΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ: ΩΡΑΙΕΣ ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

10

11

12 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΔΙΟΥ: «Α ΗΡΑΚΛΕΙΔΙΑ»

13 ΟΙ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΤΑΛΑΙΠΩΡΟΥΝ ΕΧΟΥΝ ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΦΤΗΝΗ ΛΥΣΗ (ΓΙ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΤΗΝ ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ) Η Συμμαχία για την Υγεία Δρ. Rath Διαδικτυακό σεμινάριο - Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2015 Έχει ξεκινήσει πλέον επίσημα η νέα ακαδημαϊκή περίοδος, και η τοπική ομάδα "Συμμαχία για την Υγεία" στην Κύπρο, ξεκινά και πάλι τη δραστηριότητά της, προκειμένου να συνεχιστεί η διάδοση της επιστημονικά τεκμηριωμένης γνώσης του Δρος Rath και του ερευνητικού του κέντρου στην Καλιφόρνια, Dr Rath Research Institute. Ο Δρ Γεώργιος Κατσώνης, Ομοιοπαθητικός γιατρός και Σύμβουλος Κυτταρικής Ιατρικής, αποφάσισε να ξεκινήσει τη σειρά των διαδικτυακών του διαλέξεων αυτής της χρονιάς, με το θέμα της καρδιοπάθειας. Μετά τις ιστορικές ανακοινώσεις που έκαναν την περασμένη άνοιξη στο Μάαστριχτ οι ερευνητές μας, το θέμα της εξάλειψης της αθηρωμάτωσης των στεφανιαίων αρτηριών πρέπει να είναι κυρίαρχο στις δράσεις μας. Το 1ο λοιπόν διαδικτυακό σεμινάριο γι' αυτή την ακαδημαϊκή χρονιά, θα λάβει χώραν την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2015 στις 9.00 το βράδυ ώρα Ελλάδας και Κύπρου, με θέμα: "Τέλος στα καρδιακά εμφράγματα και στις κλειστές αρτηρίες. Το φαρμακευτικό εμπόριο με τη χοληστερίνη φτάνει στο τέλος του" Παρακαλούμε διαδώστε αυτό το μήνυμα και προσκαλέστε γνωστούς, συγγενείς και φίλους, να συνδεθούν μαζί μας και να παρακολουθήσουν δωρεάν και χωρίς καμιά υποχρέωση, αυτήν την διάλεξη. Είναι πολύ σημαντικό να διευρύνουμε συνέχεια τον κύκλο των ενημερωμένων συνανθρώπων μας. *Λεπτομέρειες για το πώς θα συνδεθείτε, θα βρείτε στο τέλος αυτού του . Συνδεθείτε με τη σελίδα του ιδρύματος στο Facebook και μείνετε συντονισμένοι με όλες τις τελευταίες ενημερώσεις. Με εκτίμηση, Κυπριακή Εθελοντική Ομάδα Συμμαχία Για την Υγεία Κάντε μας Like στο Facebook και μείνετε συντονισμένοι με τα τελευταία νέα της ομάδας και τις προγραμματισμένες μας εκδηλώσεις. Τα τελευταία άρθρα σχετικά με την Κυτταρική Ιατρική και την Φυσική Υγεία, θα βρείτε στη σελίδα μας "Κίνημα Ζωής Κύπρου" Οδηγίες για σύνδεση στην σελίδα της πλατφόρμας: 1. Λίγα λεπτά πριν την παρουσίαση, πηγαίνετε σε αυτή τη σελίδα. 2. Προσθέστε το ονοματεπώνυμο σας, το σας και τον κωδικό του σεμιναρίου. Ο κωδικός του σεμιναρίου είναι: rath 3. Κάντε κλικ "Join Now" 4. Όταν δείτε ένα μήνυμα από το Cisco WebEx Add-On, κάντε κλικ στο "Download and Agree" και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη σας. Το διαδικτυακό πρόγραμμα WebEx θα εγκατασταθεί αυτόματα στον υπολογιστή σας και θα οδηγηθείτε κατευθείαν στη σελίδα του διαδικτυακού σεμιναρίου. Εφόσον το πρόγραμμα WebEx έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας δεν θα χρειαστεί να το επαναγκαταστήσετε για μελλοντικά σεμινάρια. Εάν σας είναι δύσκολο να εγκαταστείσετε το Cisco WebEx Add-On μπορείτε να διαλέξετε την επιλογή "Run a temporary application". Σε αυτή την περίπτωση θα το φυλάξετε προσωρινά ως log-in file και μετά κάνοντας διπλό κλικ θα εκκινήσετε το πρόγραμμα και θα οδηγηθείτε αυτόματα στο κανάλι του διαδικτυακού σεμιναρίου. Για περαιτέρω πληροφορίες, πηγαίνετε σε αυτή τη σελίδα.

14 ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Καλή σχολική χρονιά με το etwinning! Περιηγηθείτε στη νέα ιστοσελίδα του ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης για τη Δράση etwinning και ανακαλύψτε μεταξύ άλλων, τις νέες προσφερόμενες Online Εκδηλώσεις Μάθησης etwinning καθώς επίσης και τα Εργαστήρια/Σεμινάρια etwinning που θα πραγματοποιηθούν στο εξωτερικό μέχρι το τέλος του Περισσότερα στο Αποτελέσματα πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων 2015! Το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του τα αποτελέσματα που αφορούν τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στα πλαίσια της Πρόσκλησης για Υποβολή Αιτήσεων Βασική Δράση 1 (Εκπαίδευση και Κατάρτιση) Βασική Δράση 2 (Εκπαίδευση και Κατάρτιση - όλοι οι τομείς πλην των συμπράξεων που είναι μεταξύ μόνο σχολείων). Σύντομα θα ενημερωθεί η ιστοσελίδα μας και με τα αποτελέσματα που αφορούν τις Στρατηγικές Συμπράξεις μεταξύ μόνο σχολείων. Ενδιαφέρεστε να βρείτε εταίρους για να υποβάλετε αίτηση στα πλαίσια της Βασικής Δράσης 2; Το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης έχει ανακοινώσει κατάλογο με σεμινάρια επαφών σκοπός των οποίων είναι να φέρουν σε επαφή εκπροσώπους διαφόρων ιδρυμάτων που ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση στα πλαίσια της Βασικής Δράσης 2 - Στρατηγικές Συμπράξεις. Εκδηλώσεις ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης Από τώρα μέχρι το τέλος του 2015, το ΙΔΕΠ προγραμματίζει διάφορες εκδηλώσεις! Μπορείτε να ενημερώνεστε σχετικά από τις ανακοινώσεις μας! ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΜΑΣ! Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να αξιολογείτε τις υπηρεσίες που προσφέρει το ΙΔΕΠ από την ιστοσελίδα μας στο σημείο ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΜΑΣ αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά από το χρόνο σας. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημέρωση από το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης, μπορείτε να αποχωρήσετε από τη λίστα επαφών επιλέγοντας το Unsubscribe τηλ.: https://www.facebook.com/diavioumathisis

15 ΩΡΑΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΓΚΩΜΗΣ - ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΕΓΚΩΜΗΣ Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου Γ Δημοτικό Σχολείο Μακεδονίτισσας «Στυλιανός Λένας» Ώρα: 7:00 μ.μ. Ο Δήμος Έγκωμης διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία στο Γ Δημοτικό Σχολείο Μακεδονίτισσας «Στυλιανός Λένας» την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου και ώρα 7:00 μ.μ. Η αιμοδοσία είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Γιώργου Γκουγκούρη και Κωνσταντίνου Χριστοφίδη. ΥΜΝΟΙ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου Προαύλιο Ιερού Ναού Παναγίας Μακεδονίτισσας Ώρα: 8:00 μ.μ. Την Τετάρτη 9/9/2015, στις 8.00 μ.μ. επ ευκαιρία της γέννησης της Υπεραγίας Θεοτόκου, θα ψαλούν Ύμνοι αφιερωμένοι στην Υπεραγία Θεοτόκο από την Παγκύπρια Ένωση Ιεροψαλτών «Ιωάννης Κουκουζέλης», σε συνεργασία με τον κ. Μάριο Βασίλειου. Η εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο προαύλιο της Εκκλησίας της Παναγίας της Μακεδονίτισσας, έχει τεθεί υπό την αιγίδα του Δημάρχου Έγκωμης. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΗΜΟΥ ΕΓΚΩΜΗΣ Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου Πολυπροπονητήριο «Ευάγγελος Φλωράκης» (Μακάρειο Αθλητικό Κέντρο, Έγκωμη) Ώρα: 9:30 π.μ. Ο Δήμος Έγκωμης, σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ), διοργανώνει το ετήσιο Αθλητικό Φεστιβάλ στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού, που φέτος θα καλύψει για πρώτη φορά όλη την Ευρώπη. Το Αθλητικό Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο σύμπλεγμα των εγκαταστάσεων του Μακαρείου Αθλητικού Κέντρου. Η τελετή έναρξης θα γίνει η ώρα 9:30 το πρωί στο Πολυπροπονητήριο Ευάγγελος Φλωράκης, δίπλα από το Μακάρειο στάδιο. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ και με το σύνθημα «Be Active» ο Δήμος Έγκωμης και οι συνεργαζόμενοι με αυτόν φορείς θέλουν να δώσουν την ευκαιρία να προβληθεί ένας εναλλακτικός τρόπος ζωής. Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τα οφέλη του αθλητισμού και η προώθηση και αύξηση ευκαιριών πρόσβασης και ενασχόλησης του Ευρωπαίων πολιτών όλων των ηλικιών με τον αθλητισμό. Οι δημότες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις επιδείξεις από επαγγελματίες αθλητές και ακολούθως να δοκιμάσουν το άθλημα. Παράλληλα θα γίνει διαγωνιστικός αγώνας δρόμου για παιδιά και ενήλικες. Η συμμετοχή είναι ελεύθερη για άτομα όλων των ηλικιών. Συνδιοργανωτές: Δήμος Έγκωμης, Κυπριακή Ομοσπονδία Badminton, ΑΓΟ, Ε.Θ.Α. Έγκωμης, Μορφωτικός Σύλλογος Έγκωμης, Σωματείο Δρομέων Κύπρου «Περικλής Δημητρίου», Κοινοτική Αστυνόμευση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 9:30 Τελετή έναρξης - Επιδείξεις προγραμμάτων ΑΓΟ 10:15 Αγώνας δρόμου παίδων 1 km και ενηλίκων 6 km Πεζοπορία 3 km 10:30 Επιδείξεις Καλαθόσφαιρας από το σωματείο ΕΘΑ Επιδείξεις Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης από το σωματείο ΕΘΑ Επιδείξεις Badminton από την Κυπριακή Ομοσπονδία Μπάτμιντον και τον Μορφωτικό Σύλλογο Έγκωμης

16 ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου Πάρκο Παύλου Ιησού (γωνία οδών Αυτοκράτορος Ιουστινιανού και Βυζαντίου, Μακεδονίτισσα) Ώρα: 7:30 μ.μ. Ο Δήμος Έγκωμης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με τους Ανδρέα Λέοντα (φωνή και κιθάρα) και Κυριάκο Μάρκου (φωνή και πλήκτρα). Το ρεπερτόριο περιλαμβάνει ελληνικά λαϊκά και έντεχνα τραγούδια. ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Συνεχίζεται 16 Σεπτεμβρίου, 8:00 μ.μ.: Θεατρική παράσταση «Η γαουρίτσα» (Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Λευκωσίας) 26 Σεπτεμβρίου, 6:00 μ.μ.: Παιδικό πρόγραμμα (πάρκο Παύλου Ιησού) 4 Οκτωβρίου, 8:00 μ.μ.: Μουσική βραδιά (Μορφωτικός Σύλλογος) Για περισσότερες λεπτομέρειες για το Πολιτιστικό Φεστιβάλ του Μορφωτικού Συλλόγου Έγκωμης παρακαλώ δέστε το συνημμένο πρόγραμμα. Υποστηρικτής: Δήμος Έγκωμης ΑΣ ΑΡΧΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΨΑΛΛΟΥΜΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΥΚΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μονής Κύκκου ανακοινώνει ότι οι εγγραφές για τους πρωτοετείς και προς κατάταξη φοιτητές θα γίνονται στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου 2015 από τις 17:00 μ.μ. μέχρι τις 20:00 μ.μ., στο Οίκημα της Σχολής. Πληροφορίες: :00 π.μ. 12:00 μ.μ. Τα μαθήματα αρχίζουν την Δευτέρα, στις 5 Οκτωβρίου Στασίνου 1, 2404 Έγκωμη Τηλ.:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΓΥΜΝΑΣΙΑ 1 Β' ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 10 2612 ΜΑΛΟΥΝΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22634654 22634652 22634653 gym-perifereiako2-lef@schools.ac.cy 2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΝΤΑΡΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Αγαπητοί μου, Όλοι μας χαιρόμαστε απόψε ιδιαίτερα στα Θυρανοίξια του Ιερού αυτού Ναού. Βλέπουμε τον ιστορικό αυτό Ναό της Παναγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015 «ΙΑΧΡΟΝΙΚΑ Ι ΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» Οι αγώνες

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του. Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου. Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής

Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του. Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου. Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής Η ενδεκάτη Συνάντηση της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Από τα παιδιά της Β 2

Από τα παιδιά της Β 2 Από τα παιδιά της Β 2 Γιαλούσα Η Γιαλούσα βρίσκεται στην Καρπασία. Είναι κοντά στο Μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα. Το χωριό οφείλει το όνομα του στη θέση του, που είναι δίπλα από τη θάλασσα. Οι κάτοικοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας για τους αποφοίτους/τελειοφοίτους Κυπριακών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Μ.Ε.) Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ. www.kavala.gov.gr τηλ. 2513500204, 2513500205 Φαξ: 2510-620405 email: politismos@dkavalas.

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ. www.kavala.gov.gr τηλ. 2513500204, 2513500205 Φαξ: 2510-620405 email: politismos@dkavalas. ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ www.kavala.gov.gr τηλ. 2513500204, 2513500205 Φαξ: 2510-620405 email: politismos@dkavalas.gr Όνοµα συλλόγου Βιογραφικό Πχ. έτος ίδρυσης, ιδρυτές ιστορικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Λαζουράς. Με τιμή, Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων

Γιώργος Λαζουράς. Με τιμή, Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Εκδηλώσεις Μνήμης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1943 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε να τιμήσετε, τους Καλαβρυτινούς που εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, στην περιοχή του Δήμου Καλαβρύτων, και

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Μάρτιος 2011 - Τεύχος 7

Ενημερωτικό Δελτίο Μάρτιος 2011 - Τεύχος 7 The G C School of Careers Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Ενημερωτικό Δελτίο Μάρτιος 2011 - Τεύχος 7 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2 Μαρτίου Δείπνο Συνδέσμου Γονέων με το Προσωπικό του Σχολείου Με δέος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑ ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ AΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΚΑ/ΚΒ Μαθηματικά - Εκπαιδευτικοί Ε' - ΣΤ τάξη ΑΓΙΟΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΚΑ/ΚΒ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΒ Αναφορά και Χειρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Καλοκαίρι 2013 - Αθλητισμός - Πολιτισμός - Βιβλιοθήκες Παναγιώτης Τροκάνας Πρόεδρος ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.

Καλοκαίρι 2013 - Αθλητισμός - Πολιτισμός - Βιβλιοθήκες Παναγιώτης Τροκάνας Πρόεδρος ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. Δήμος Θερμαϊκoύ ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. Καλοκαίρι 2013 - Αθλητισμός - Πολιτισμός - Βιβλιοθήκες Παναγιώτης Τροκάνας Πρόεδρος ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 - Σάββατο 8 και Κυριακή 9 Ιουνίου - 7ο Πανελλήνιο Παιδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι'

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι' ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΘΕΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ, ΣΥΡΙΑΣ, ΑΡΑΒΙΑΣ, ΚΙΛΙΚΙΑΣ, ΙΒΗΡΙΑΣ ΤΕ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι' 8-13 ΜΑΪΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου

Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου Στην Αγορά των αρχαίων Αθηναίων (με τον Κ. Βέτση), Γνώση, Αθήνα 19893, Καλειδοσκόπιο, Αθήνα 20064 (έκδοση αναθεωρημένη και εμπλουτισμένη) Αρχαιολογία Ένα ταξίδι στο παρελθόν, οδηγός για παιδιά, Κέδρος,

Διαβάστε περισσότερα

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Παναγία, η μητέρα του Θεού Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.16) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΔΟΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2009 / Αριθμός Φύλλου 134 ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ ΞΕΠΕΡΑΣΕ Η ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ, στις διάφορες δραστηριότητες που διοργανώνει κάθε χρόνο, προσπαθεί να αφυπνίσει τους μαθητές για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Κύπρος εξαιτίας της

Διαβάστε περισσότερα

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Θεατρικές Παραστάσεις στα νησιά του Βορείου Αιγαίου Λήμνος, Λέσβος, Χίος Καλοκαίρι 2014 «Ένα τραγούδι γυρεύουμε. Το τραγούδι των τραγουδιών καρτερούμε. Το τραγούδι

Διαβάστε περισσότερα

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ.

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ. 1 η ΕΒΔΟΜΑΔΑ (Καθαρά) 3/3 Κ.ΔΕΥΤΕΡΑ Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3 5/3 Κ.ΤΡΙΤΗ Κ.ΤΕΤΑΡΤΗ Μένα Απόδειπνο Β' μέρος Μ. Κανόνος. Μελέτη της Αγίας Γραφής με τον Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΦΝΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΣΙΦΝΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΙΦΝΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Πέμπτη 21 Ιουνίου έως Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου 2012, στο Veranda café bar, στην Απολλωνία Sifnos, October: Έκθεση με ασπρόμαυρες φωτογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΟ Δευτέρα 9 Θεατρική παράσταση με τίτλο: «Το Χρώμα Είναι το πιο Δυνατό Χαστούκι» Μαρκίδειο Θέατρο Ώρα: 8:00 μ.μ. / Τιμή: 5

ΘΕΑΤΡΟ Δευτέρα 9 Θεατρική παράσταση με τίτλο: «Το Χρώμα Είναι το πιο Δυνατό Χαστούκι» Μαρκίδειο Θέατρο Ώρα: 8:00 μ.μ. / Τιμή: 5 MUSICAL SUNDAYS Κυριακή 1 Musical Sundays ΠΑΙΔΙΚΟ Κυριακή 1 Παιδική θεατρική παράσταση με τίτλο: «Παθήματα Μαθήματα», από τους μύθους του Αισώπου / Τιμή: 5 Οργανωτής: Θεατρική Παιδική Σκηνή «Αιώρα». ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η πολυπόθητη μέρα για την εκδρομή μας στην Κωνσταντινούπολη είχε φτάσει! Βαλίτσες, φωτογραφικές μηχανές, τα λόγια που είχε να μάθει ο καθένας από όσους συμμετέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη, κρατική μουσική Σχολή στην Κύπρο

Η πρώτη, κρατική μουσική Σχολή στην Κύπρο Μ Ο Υ Σ Ι Κ Ο Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο Λ Ε Υ Κ Ω Σ Ι Α Σ Η πρώτη, κρατική μουσική Σχολή στην Κύπρο Ιστορικό της ίδρυσης του Μουσικού Σχολείου και η υλοποίηση της ιδέας ιδέα για τη δημιουργία του Μουσικού Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Προσωπικό Γραφείου Αθλητισμού Δρ. Εύρος Δημοσθένους : Λειτουργός Πανεπιστημίου (Υπεύθυνος Γραφείου Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 697/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 697/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 697/2015 ΘΕΜΑ: 79 ο Έγκριση συνδιοργάνωσης πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ Πρόκειται για ένα «όραμα ζωής του Σεβ. Μητροπολίτου μας για τη νεολαία». Η πρωτοβουλία, αλλά και οι δαπάνες για την ανέγερση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

Aνοίγει η αυλαία. Βρες λέξεις που να ανήκουν στην ίδια οικογένεια με τις λέξεις που βρίσκονται στα αστεράκια.

Aνοίγει η αυλαία. Βρες λέξεις που να ανήκουν στην ίδια οικογένεια με τις λέξεις που βρίσκονται στα αστεράκια. 3E ERGASION_XPress_Hamster_temp.qxp 27/04/2011 3:02 μ.μ. Page 1 Aνοίγει η αυλαία Βρες λέξεις που να ανήκουν στην ίδια οικογένεια με τις λέξεις που βρίσκονται στα αστεράκια. θέατρο παράσταση σκηνή χορός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Με εκτίμηση. Δέσποινα Ευθυμίου Πρόεδρος Επαρχιακής Επιτροπής Λάρνακας - Αμμοχώστου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Με εκτίμηση. Δέσποινα Ευθυμίου Πρόεδρος Επαρχιακής Επιτροπής Λάρνακας - Αμμοχώστου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η Σχολή Καταναλωτών ιδρύθηκε το 1990 από την αείμνηστη κα Σταυρούλα Ιακώβου. Μετά από την επιτυχία της Σχολής Καταναλωτών Λευκωσίας το 1991, ιδρύει τη Σχολή Καταναλωτών Λεμεσού και το 1992 τις

Διαβάστε περισσότερα

2013.20 ΧΡΟΝΙΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΗΛΟΥ

2013.20 ΧΡΟΝΙΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΗΛΟΥ 2013.20 ΧΡΟΝΙΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α/ Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΕΙΣΟ ΔΟΣ 1 10 ΜΑΪΟΥ 2013 ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2 22 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΠΛΑΚΙΩΤΙΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013 ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013 ΙΟΥΛΙΟΣ 3 4 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ Παραστάσεις της θεατρικής ομάδας του Συλλόγου «Του νεκρού αδελφού», θερινό σινεμά «Αλκυονίς»

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:---------

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- 25η Μαρτίου 1821 Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- Στόχοι: Μέσα από διάφορες επικοινωνιακές και διαθεματικές δραστηριότητες τo παιδί:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ Μαρτυρία της νεαρής Σοφίας από την Αθήνα για το θαύμα που έζησε, στο οποίο ξαφνικά βρέθηκε να τρώει χώμα στο περιστατικό που περιγράφει αναλυτικά η ίδια, επιβεβαιβεώνοντας τα προφητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΛΕΜΕΣΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ 2014. «Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στη ζωή μας»

ΣΧΟΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΛΕΜΕΣΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ 2014. «Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στη ζωή μας» ΣΧΟΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΛΕΜΕΣΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ 2014 «Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στη ζωή μας» Ομιλίες κάθε ΤΕΤΑΡΤΗ από 22 Ιανουαρίου, 2014 μέχρι 21 Μαΐου, 2014 ΤΕΠΑΚ Αίθουσα Κερύνεια Κτήριο Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΙΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 1. 1. ΠΑΡΤΥ ΜΑΣΚΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΜΑΣ ΦΙΛΟΥΣ Κυριακή 10 Μαρτίου και ώρα 10:30 το πρωί παρτυ μασκέ για τους μικρούς μας φίλους

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015)

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.282 & 210-72.72.993, e-mail: fspk2008@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο 24 Νοεμβρίου 5.00μ.μ. Εγκαίνια και φωταγώγηση του χωριού από το Δήμαρχο Λεμεσού κ. Ανδρέα Χρίστου. Συμμετέχει η Φιλαρμονική του Δήμου Λεμεσού

Σάββατο 24 Νοεμβρίου 5.00μ.μ. Εγκαίνια και φωταγώγηση του χωριού από το Δήμαρχο Λεμεσού κ. Ανδρέα Χρίστου. Συμμετέχει η Φιλαρμονική του Δήμου Λεμεσού Χριστουγεννιάτικο Χωριό των Θαυμάτων Χώρος στάθμευσης Εναερίου Χριστουγεννιάτικο Χωριό των Θαυμάτων Σάββατο 24 Νοεμβρίου 5.00μ.μ. Εγκαίνια και φωταγώγηση του χωριού από το Δήμαρχο Λεμεσού κ. Ανδρέα Χρίστου.

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

OPΓANΩΣH: ΠOΛITIΣTIKOΣ ΣYΛΛOΓOΣ ΓEPΓEPHΣ. Στο Pούβα... Γιορτές της φύσης & των ανθρώπων! Γιορτές της φύσης. & των ανθρώπων!

OPΓANΩΣH: ΠOΛITIΣTIKOΣ ΣYΛΛOΓOΣ ΓEPΓEPHΣ. Στο Pούβα... Γιορτές της φύσης & των ανθρώπων! Γιορτές της φύσης. & των ανθρώπων! OPΓANΩΣH: ΠOΛITIΣTIKOΣ ΣYΛΛOΓOΣ ΓEPΓEPHΣ Στο Pούβα... Γιορτές της φύσης Γιορτές της φύσης & των ανθρώπων! & των ανθρώπων! συνδιοργάνωση Kαλοκαίρι 2012 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΡΓΕΡΗΣ Και να αδερφέ μου που

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE

2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE 2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE FUNDRAISER FOR FR. KYRIAKOS AXARIDES FEBRUARY 8, 2009 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ Κυριακη 1 Μαρτιου 2009 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ ευτερα 2 Μαρτιου 2009 ΚΑΘΕΡΑ ΕΥΤΕΡΑ ΑΡΧΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

The G C School of Careers. Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο. Ενημερωτικό Δελτίο. Δεκέμβριος 2010 - Τεύχος 4

The G C School of Careers. Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο. Ενημερωτικό Δελτίο. Δεκέμβριος 2010 - Τεύχος 4 The G C School of Careers Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Ενημερωτικό Δελτίο Δεκέμβριος 2010 - Τεύχος 4 Χριστούγεννα στο GCS ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 7 Ιανουαρίου Έναρξη μαθημάτων 11 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ appleúè ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δωρεάν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δωρεάν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων Δράμα 09-01-2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δωρεάν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων Το Δημοτικό Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δράμας, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους

Διαβάστε περισσότερα

ημοτικό Μουσείο σε παιδιά της Προγράμματα:

ημοτικό Μουσείο σε παιδιά της Προγράμματα: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ.: 7.1.22..1 Αρ. Τηλ.: 22800922 Αρ. Φαξ.: 22305126 E mail: mousiakiagogi@schools.ac.cy. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

11:00. του bike sharing.

11:00. του bike sharing. Ποδηλατοδράσεις από τον ΟΤΕ και την COSMOTE Στο ήµο Ρεθύµνης Ηµεροµηνία: 24 & 25Οκτωβρίου2014 Τοποθεσία: Είσοδος Ενετικού Λιµανιού Ποδηλατούµε για καλό σκοπό στον 1ο Ποδηλατικό Γύρο Αρχαιοτήτων ήµου Ρεθύµνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΙΦΝΟ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2011

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΙΦΝΟ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2011 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΙΦΝΟ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2011 Κυριακή 29 Μαΐου Εξόρμηση εθελοντικών καθαρισμών των ακτών της Σίφνου Τόπος Συγκέντρωσης: πλατεία Αρτεμώνα Ώρα: 11:00 Οργάνωση: ΔΗ.Κ.Ε.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Αμερικανική Γεωργική Σχολή Εκδηλώσεις του Συλλόγου Φίλων

Αμερικανική Γεωργική Σχολή Εκδηλώσεις του Συλλόγου Φίλων Αμερικανική Γεωργική Σχολή Εκδηλώσεις του Συλλόγου Φίλων προς υποστήριξη του Προγράμματος Υποτροφιών 2009-2010 Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 12:30 μ.μ. Μπάρμπεκιου Γουρουνόπουλου Οι φίλοι της Σχολής απολαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Θέμα: Σέβομαι & Αγαπώ το σώμα μου, Τρώω σωστά, με το δικό μου τρόπο, κάθε μέρα. Αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων, που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Διαιτολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012 ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡΙΠΕΙΟΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012 «ΕΚΚΛΗΣΙΑ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ: ΤΡΕΙΣ ΤΑΥΤΟΣΗΜΟΙ ΑΙΩΝΙΑΙ ΑΞΙΑΙ ΚΑΙ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 13 Μαΐου 2010 ρα Ζήνα Πουλλή ιευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Λευκωσία, 13 Μαΐου 2010 ρα Ζήνα Πουλλή ιευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Λευκωσία, 13 Μαΐου 2010 ρα Ζήνα Πουλλή ιευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αξιότιμη Κυρία, ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα Παγκύπριας Ολυμπιάδας Χημείας 2009 2010 για τις τάξεις Α, Β και

Διαβάστε περισσότερα

Προσκύνημα Αρτιεπισκόποσ Αμερικής στην Καρπασία

Προσκύνημα Αρτιεπισκόποσ Αμερικής στην Καρπασία Προσκύνημα Αρτιεπισκόποσ Αμερικής στην Καρπασία Ήχησε και πάλι χαρμόσυνα η καμπάνα της Μονής του Αγίου Ανδρέα υποδεχόμενη τον εβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Δημήτριο στην ιστορική πρώτη επίσκεψη-προσκύνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ Οι θρησκευτικές εικόνες ως μέσον έκφρασης του θρησκευτικού συναισθήματος 9ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης Τάξη: ΣΤ 1 Σχολικό έτος: 2006 07 Υπεύθυνη δασκάλα: Σπανού Σοφία «Όταν πρόκειται να αρχίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

Στο παρελθόν συμμετείχαν στο τουρνουά ομάδες από Αγγλία, Φιλανδία, Ισραήλ, Ουγγαρία, Ρωσσία και Ελλάδα κυρίως.

Στο παρελθόν συμμετείχαν στο τουρνουά ομάδες από Αγγλία, Φιλανδία, Ισραήλ, Ουγγαρία, Ρωσσία και Ελλάδα κυρίως. Η Soccerworldcyprus διοργανώνει το καθιερωμένο Φεστιβάλ Ποδοσφαίρου Αγίας Νάπας με την επωνυμία Ayia Napa Youth Soccer Festival από τις 6 μέχρι και τις 11 Απριλίου του 2012. Η όλη διοργάνωση πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Η ετυµολογία της λέξης µας µεταφέρει στην αρχαιότητα όπου άγγελοι ονοµάζονταν οι αγγελιαφόροι, οι µεταφορείς µηνυµάτων. Τέτοιους αγγέλους έχει κι ο θεός για να κάνει γνωστό το θέληµά

Διαβάστε περισσότερα

Θα χορηγηθούν Mόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης

Θα χορηγηθούν Mόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης Θα χορηγηθούν Mόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος: Χ. Παπαφράγκος Αντιπρόεδρος: Ε. Σκληρός Γραμματέας/Ταμίας: Α. Σωτηρόπουλος Μέλη: Φ. Καρακώστας Σ. Σκούρτης Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Χορηγία Εκδήλωσης. Δευτέρα, 13 Μαΐου 2013. Οργάνωση:

Χορηγία Εκδήλωσης. Δευτέρα, 13 Μαΐου 2013. Οργάνωση: Χορηγία Εκδήλωσης «Τρίποντα Ζωής» Δευτέρα, 13 Μαΐου 2013 Οργάνωση: Σύλλογος Αποφοίτων Εκπαιδευτηρίων Κωστέα Γείτονα (CGS Alumni) & Σύλλογος Βετεράνων Καλαθοσφαιριστών Ελλάδος Υπό την Αιγίδα του Δήμου Βριλησσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ. Η Κυρά της Λευκωσίας Η Φανερωμένη και τα κειμήλιά της Εικόνες και θαύματα στη Λευκωσία

ΕKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ. Η Κυρά της Λευκωσίας Η Φανερωμένη και τα κειμήλιά της Εικόνες και θαύματα στη Λευκωσία ΕKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ Η Κυρά της Λευκωσίας Η Φανερωμένη και τα κειμήλιά της Εικόνες και θαύματα στη Λευκωσία ΕKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ Η Κυρά της Λευκωσίας Η Φανερωμένη και τα κειμήλιά της Εικόνες και θαύματα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ. Γιώργος Ε 1

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ. Γιώργος Ε 1 Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ Γιώργος Ε 1 ΣΩΤΗΡΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η Σωτήρα έχει Αγιολογική ονομασία: φέρει το όνομα του Σωτήρος Χριστού. Εξάλλου στις 6 Αυγούστου τελείται μεγάλο πανηγύρι κατά τη γιορτή της Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα A : Το νομοθετικό πλαίσιο του Αθλητισμού σε Διεθνές και τοπικό επίπεδο

Ενότητα A : Το νομοθετικό πλαίσιο του Αθλητισμού σε Διεθνές και τοπικό επίπεδο Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2010 08.15 08.45 Προσέλευση - Εγγραφές 08.45 09.00 Τελετή Έναρξης 1. Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, Δρ. Νίκο Καρτακούλλη 2. Εναρκτήρια ομιλία από

Διαβάστε περισσότερα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα χορτιατη - θεσσαλονικησ α εβδομαδα κυριακη τυρινης 7.30 10.30 π.μ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία 5.30 μ.μ Α Κατανυκτικός Ἑσπερινός (Ἑσπερινός τῆς Συγχωρήσεως) καθαρα δευτερα 8.00 π.μ. Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού

ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Χρύσα Κουράκη, Δασκάλα, Δρ. Παιδικής Λογοτεχνίας Παν/μίου Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο Αγιογράφος Ραλλού Λιόλιου Κούση Βυζαντινές Εικόνες Οι βυζαντινές εικόνες είναι ιεροί πνευματικοί θησαυροί του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ κ. ΔΩΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΒΑΘΚΕΙΑΣ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ κ. ΔΩΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΒΑΘΚΕΙΑΣ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ κ. ΔΩΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΒΑΘΚΕΙΑΣ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Έντιμε Υπουργέ Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης & Περιβάλοντος κ. Νίκο Κουγιάλη Πανιερώτατε Μητροπολίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Γ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015) Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει πιο κάτω

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Πολιτική Τράπεζα Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ

Εταιρική Πολιτική Τράπεζα Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ Εταιρική Πολιτική Τράπεζα Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ Με στόχο την κοινωνική προσφορά, η Τράπεζα Πειραιώς στην Κύπρο αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στο κοινωνικό έργο και τα περιβαλλοντικά θέματα, στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό Ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς και ως καλός ποιμένας ήρθε στον κόσμο για να οδηγήσει τα πρόβατά Του στην αληθινή

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.E. ΤΜΗΜΑ Γ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κέρκυρα, 16.12.2014 Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου, κ.κ. Βαρθολομαίου, στην Κέρκυρα, μία επίσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

Η µαγεία του βιβλίου

Η µαγεία του βιβλίου Η µαγεία του βιβλίου Χριστιάνα Αντρέου Παναγιώτα Χαραλάµπους για το βιβλίο Το βιβλίο, το βιβλίο είναι φίλος µου καλός. Το κρατώ και το διαβάζω, και λεπτό δε σταµατώ. Η µαγεία του µε ταξιδεύει στο δικό

Διαβάστε περισσότερα

16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΔΟΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Νεολαία Δημοκρατικού Συναγερμού Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2013 / Αριθμός Φύλλου 234 16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Η ΝΕΔΗΣΥ σε συνεδρία

Διαβάστε περισσότερα

Tηλ: 210 82 03 737-8 E-mail: din@aueb.gr URL: www.din.aueb.gr

Tηλ: 210 82 03 737-8 E-mail: din@aueb.gr URL: www.din.aueb.gr Diploma In Negotiations Αθήνα, 24 Απριλίου 2014 Το ετήσιο, καινοτόμο και βιωματικό Πρόγραμμα Diploma In Negotiations (www.din.aueb.gr), το οποίο είναι ένα Πρόγραμμα Κατάρτισης στις Διαπραγματεύσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Εξαιρετικά αντίγραφα βυζαντινών εικόνων

Εξαιρετικά αντίγραφα βυζαντινών εικόνων Εξαιρετικά αντίγραφα βυζαντινών εικόνων από την H ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΙΝΑ «Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΣΙΝΑ είναι ένα Ελληνορθόδοξον Χριστιανικόν μοναστικόν κέντρον με αδιάκοπον πνευματική ζωήν δεκαεπτά αιώνων. Η ασκητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΡΗΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ, ΤΕΥΧΟΣ 33 ΡΕΘΥΜΝΟ 2014 Ἱερά Μητρόπολις Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Περιοδική ἔκδοση Νέα Χριστιανική

Διαβάστε περισσότερα

Αμερικανική Γεωργική Σχολή. Εκδηλώσεις του Συλλόγου Φίλων. προς υποστήριξη του Προγράμματος Υποτροφιών

Αμερικανική Γεωργική Σχολή. Εκδηλώσεις του Συλλόγου Φίλων. προς υποστήριξη του Προγράμματος Υποτροφιών Αμερικανική Γεωργική Σχολή Εκδηλώσεις του Συλλόγου Φίλων προς υποστήριξη του Προγράμματος Υποτροφιών 2008-2009 Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 12:30 μ.μ. Country & Western Barbeque - Αθήνα Βρεθείτε με τους φίλους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣ Ε Νεολαία σε κίνηση: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΟΥ Η Ευρώπη στηρίζει τους νέους ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΘΕ ΚΙΝΗΣΟΥ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ στην ΕΕ Δεν είναι υπεύθυνη ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε

Διαβάστε περισσότερα

Αρ Φακ: 6.31.01. 4 Απριλίου 2014. Κυρίους Ανδρέα Μαϊμάρη, Αντιδήμαρχο

Αρ Φακ: 6.31.01. 4 Απριλίου 2014. Κυρίους Ανδρέα Μαϊμάρη, Αντιδήμαρχο P συνεδρία P συνεδρία Αρ Φακ: 6.31.01 4 Απριλίου 2014 Κυρίους Ανδρέα Μαϊμάρ, Αντιδήμαρχο Γιάννο Κατσουρίδ Ανδρέα Παπαχαραλάμπους Σταύρο Γερολατσίτ Φρόσω Γεωργιάδου Ανδρούλα Αντωνίου Δμήτρ Τσίγκ Μαρία Πασχάλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Αθλούμαι Μαθαίνω Διασκεδάζω Εκφράζομαι... ΔΗΜΟΥ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ. Με μόνο 70 το χρόνο για κάθε δραστηριότητα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Αθλούμαι Μαθαίνω Διασκεδάζω Εκφράζομαι... ΔΗΜΟΥ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ. Με μόνο 70 το χρόνο για κάθε δραστηριότητα ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ Αθλούμαι Μαθαίνω Διασκεδάζω Εκφράζομαι... Με μόνο 70 το χρόνο για κάθε δραστηριότητα Σχολική Χρονιά 0-0 Το Ανοικτό Σχολείο Δήμου Λακατάμιας, πρόγραμμα επιχορηγημένο από

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός της Προέδρου του Συνδέσμου. ότι η επικοινωνία μας. δελτίου είναι απαραίτητη. Θα προσπαθήσουμε να σας ανακοινώνουμε τουλάχιστο μια φορά το

Χαιρετισμός της Προέδρου του Συνδέσμου. ότι η επικοινωνία μας. δελτίου είναι απαραίτητη. Θα προσπαθήσουμε να σας ανακοινώνουμε τουλάχιστο μια φορά το Σύνδεσμος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας στην Οικογένεια Ενημερωτικό Δελτίο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Χαιρετισμός της προέδρου Πρόγραμμα Grundtvig Πορεία καταδίκης της βίας Γονείς και εκπαιδευτικοί ενάντια στη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός LinkedIn. «10 συμβουλές επέκτασης της επιχείρησης σας, χρησιμοποιώντας το LinkedIn» Provided to you by

Οδηγός LinkedIn. «10 συμβουλές επέκτασης της επιχείρησης σας, χρησιμοποιώντας το LinkedIn» Provided to you by Οδηγός LinkedIn «10 συμβουλές επέκτασης της επιχείρησης σας, χρησιμοποιώντας το LinkedIn» Provided to you by 2 Οδηγός Linkedin, πώς να βοηθήσετε την επιχείρηση σας χρησιμοποιώντας το Ο ποιο κάτω οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Παύλεια. digitalarchive

Παύλεια. digitalarchive digitalarchive publishing by tag Γιορτή που διεξάγεται στη Βέροια προς τιμήν του Αποστόλου Παύλου. Τα γιορτάζονται κάθε Ιούνιο, στο Βήμα του Αποστόλου Παύλου, στο σημείο, δηλαδή, από όπου εκείνος μίλησε

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική αναδρομή του θεσμού της Μουσειακής Αγωγής. Α. Λειτουργία Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Μουσειακής Αγωγής ΛΕΥΚΩΣΙΑ.

Ιστορική αναδρομή του θεσμού της Μουσειακής Αγωγής. Α. Λειτουργία Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Μουσειακής Αγωγής ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Ιστορική αναδρομή του θεσμού της Μουσειακής Αγωγής Α. Προγραμμάτων Μουσειακής Αγωγής ΛΕΥΚΩΣΙΑ Λειτουργία Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Μουσειακής Αγωγής 2014-2015 Εφαρμογή νέου Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Με τιμή

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Με τιμή Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σας προσκαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας τις επετειακές εκδηλώσεις των 90 χρόνων Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό κράτος. Με τιμή Ο Μητροπολίτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εγκεκριμένο Προσωπικό... 2. Ημερήσια αποζημίωση για Αγώνες Εσωτερικού... 2. Οδοιπορικά για αγώνες εσωτερικού και συνεδριάσεις...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εγκεκριμένο Προσωπικό... 2. Ημερήσια αποζημίωση για Αγώνες Εσωτερικού... 2. Οδοιπορικά για αγώνες εσωτερικού και συνεδριάσεις... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγκεκριμένο Προσωπικό........ 2 Ημερήσια αποζημίωση για Αγώνες Εσωτερικού.... 2 Οδοιπορικά για αγώνες εσωτερικού και συνεδριάσεις.... 2 Επιχορηγήσεις για διοργάνωση αγώνων εσωτερικού.... 2

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε Ελισσαιος καβαζη Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε μια μέρα στο χωράφι του, έδωσαν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 18/06/15 για τα τμήματα βρεφικό, μεταβρεφικό,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 18/06/15 για τα τμήματα βρεφικό, μεταβρεφικό, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α. Στις 11 Ιουνίου 2015 (ημέρα Πέμπτη) και ώρα 18.15 θα πραγματοποιηθεί διάλεξη για τους γονείς του νηπιαγωγείου με θέμα: Μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό. Ομιλήτρια θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Eναλλακτικός Τουρισμός - είναι μια καινούρια φιλοσοφία στον τομέα του τουρισμού και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ενότητα: Κοινωνικές σχέσεις (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Β1, Β2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα: 1

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009 2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα