16/9 ΕΟΡΤΗ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΤΗ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ ΔΙΑΛΑΜΨΑΝΤΩΝ ΑΓΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "16/9 ΕΟΡΤΗ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΤΗ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ ΔΙΑΛΑΜΨΑΝΤΩΝ ΑΓΙΩΝ"

Transcript

1 ΑΚΟΥΣΤΕ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΠΑΡΕ (Γ.Κοτσώνη)- https://www.youtube.com/watch?v=yoszsxqc-ye... Με τίς ζυμώσεις στό Κυπριακό νά αὐξαίνουν, μέ καμμίαν ἀνθρώπινην λύσιν στό προσκήνιο, ΑΝ ΔΕΝ ΒΑΛΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΤΟ ΧΕΡΙΝ ΤΟΥ εἴμαστεν ὅλοι γιά κλάματα. Καί, τό τραγικότερον, που κι ἐμεῖς ἀμετανόητοι γελούσαμε στίς γειτονιές σάν κάθε μέρα. Καλήν μας ἀφύπνισιν καί ἐπανέγερσιν. Ὅσοι προλαβαίνουμε. 16/9 ΕΟΡΤΗ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΤΗ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ ΔΙΑΛΑΜΨΑΝΤΩΝ ΑΓΙΩΝ (ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟ τοῦ Xριστόδουλου Γ. Παχουλίδη) Μέσα στήν ἀγλαόκαρπη χορεία τῶν Κυπρίων Ἁγίων πού κοσμοῦν τό στερέωμα τῆς ἐν οὐρανοῖς θριαμβεύουσας Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ καί ἀποτελοῦν ἀγλάϊσμα καί κλέος τῆς Κύπριδας Ἐκκλησίας, ἐξέχουσα θέση κατέχουν οἱ διαλάμψαντες Ἅγιοι, στήν περιοχή τῆς Μητροπολιτικῆς Ἐπαρχίας Κυρηνείας, οἱ ὁποῖοι σέ δύσκολους καιρούς μέ τούς ἀγῶνες, τά μαρτύρια, τίς προσευχές, τά δάκρυα, τό παράδειγμα τῆς κατά Χριστό ζωῆς τους καί τόν θεῖο ζῆλο, φύτευσαν στήν Κερυνειώτικη γῆ, τό δένδρο τοῦ Χριστιανισμοῦ, τό πρόσεχαν καί τό μεγάλωσαν, ὥστε σύντομα νά σκεπάζει ὁλόκληρη τήν ἐπαρχία, ὁλόκληρη τήν Κύπρο καί οἱ γλυκύτατοι καρποί του νά φθάσουν στά πέρατα τῆς Οἰκουμένης. Πολλοί ἀπό τούς Ἁγίους αὐτούς παραμένουν ἀνώνυμοι. Γιά ἄλλους ἐλάχιστα γνωρίζουμε, εἴτε ἀπό παραδόσεις τῶν πιστῶν, ἀπό στόμα σέ στόμα, εἴτε ἀπό κατάλοιπα τῶν ἐρειπωμένων ἀσκητηρίων τους. Στό μικρό τοῦτο σημείωμα, θά ἀναφέρουμε μέ συντομία αὐτούς ἀπό τούς διαλάμψαντες Ἁγίους τῆς κατά Κυρήνειαν Ἐκκλησίας, πού εἶναι γνωστά τά ὀνόματά τους, κυρίως δέ αὐτούς, πού ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία τούς καταχώρησε στό ἑορτολόγιό της καί ὑπάρχει σχετική ἀκολουθία καί ἡμέρα μνήμης τους, μέ τή χρονονολογική σειρά πού ἤκμασαν. Πρῶτοι χρονολογικά Ἅγιοι, τῆς κατά Κυρήνειαν Ἐκκλησίας ἀναφέρονται ὁ Τίμων καί ὁ Ἀριστίων. Μνημονεύονται στό ἀπόκρυφο βιβλίο: «Πράξεις τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα - Acta et passio Barnapae in Cypro τοῦ 5 ου μ.χ, αἰώνα», ὡς καταγόμενοι ἀπό τόν «Κρομμυακίτην», σημερινό χωριό Κορμακίτης, οἱ ὁποῖοι ἀκολούθησαν τούς Ἀποστόλους Παῦλο καί Βαρνάβα, ὅταν αυτοί σύμφωνα μέ τήν παράδοση, πέρασαν ἀπό τά μέρη ἐκεῖνα. Ὁ ἐκκλησιαστικός ἱστορικός Ἀρχιμανδρίτης Κυπριανός, τόν Ἀριστίωνα ἤ Ἀρίστωνα, ταυτίζει μέ τόν πρεσβύτερο Ἀρίστωνα τόν ὁποῖο ὁ ἐπίσης ἐκκλησιαστικός ἱστορικός Εὐσέβιος ἀναφέρει, «ὡς ἕνα τῶν πρεσβυτέρων, παρ ὧν ἤντλησε τάς παραδόσεις αὐτοῦ ὁ Παππίας». Πρῶτος γνωστός Ἐπίσκοπος Κυρηνείας ἀναφέρεται ὁ Ἅγιος Θεόδοτος, «ἄνθρωπος ταπεινός ὡς πρός τό φρόνημα, ἀλλά καί φλογερός, ὡς πρός τήν πίστη». Ἔζησε στά τέλη τοῦ 3 ου, ἀρχές τοῦ 4 ου μ.χ. αἰώνα. Στό συναξάρι τῆς Κωνσταντινουπόλεως μνημονεύεται στίς 19 Ἰανουαρίου, μέρα τῆς σύλληψής του καί 2 Μαρτίου μέρα τῆς ἀπελευθέρωσής του. Ἀκολουθεῖ ὁ Μεγάλος ἀσκητής Ἅγιος Ἱλαρίωνας, πού γεννήθηκε στό χωριό Ταβαθᾶ τῆς Παλαιστίνης, σύμφωναα μέ τόν μαθητή καί φίλο του, ἐπίσης Μεγάλο ἀσκητή, Ἅγιο Ἐπιφάνιο, Ἐπίσκοπο Κωνσταντίας τῆς Κύπρου. Ὁ Ἅγιο Ἱλαρίωνας, ἀσκήτευε τό πρῶτο, στήν ἔρημο τῆς Παλαιστίνης. Ἀκολούθως, ἀφοῦ, ἐπιχείρησε περιοδεῖες σέ διάφορα μέρη, γιά διάδοση καί στήριξη τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἔφθασε στήν ἐπαρχία τῆς Πάφου, στήν περιοχή τοῦ σημερινοῦ χωριοῦ Ἐπισκοπή, καί παρέμεινε σέ ἕνα ἔρημο μέρος γιά δύο χρόνια. Ἐπειδή δέ, ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ κόσμου ἐκεῖ δέν εὕρισκε ἡσυχία, ὁ μαθητής του Ἡσύχιος ἀνέλαβε καί τοῦ βρῆκε κατάλληλο μέρος, «ὕπερθεν τῶν τῆς Κυρηνείας ὀρέων» ( ἐκεῖ πού σήμερα ὑψώνεται τό ὁμώνυμο Κάστρο τοῦ Ἁγίου Ἱλαρίωνα), μετέβη ἐκεῖ, τοῦ ἄρεσε τό μέρος, οἰκοδόμησε ἀσκητήριο στά ἐρείπια εἰδωλολατρικοῦ ναοῦ καί ἀσκήτεψε ἐκεῖ, μέ προσευχή καί νηστεία,

2 τά πέντε τελευταῖα ἔτη τῆς ζωῆς του καί ὅταν πέθανε, τόν ἔθαψαν στό μέρος ἐκεῖνο πού ἀσκήτεψε. Μετά δύο χρόνια ὁ πιστός μαθητής του Ἡσύχιος, πῆρε τό ἱερό σκήνωμά του, τό μετέφερε καί τό έθαψε ἐκεῖ στήν Παλαιστίνη, στήν πρώτη Μονή τῆς μετανοίας του. Ἡ Ἐκκλησία ἑορτάζει τή μνήμη του, στήν 21 Ὀκτωβρίου. Ἅγιοι μαθητές τοῦ Ἁγίου Ἱλαρίωνος τοῦ Μεγάλου ἀναφέρονται καί οἱ Κρισπιανός, Μαλχιών, Σαλαμάνης καί Φωκίων. ( Ἰ Χάκκεττ Παπαϊωάννου, Β τόμος Ἐκκλ. ἱστορίας Κύπρου, σελ , Ἀρχιεπ. Μακαρίου Γ, Κύπρος Ἁγία Νῆσος, σελ. 31, 33, 39, 42). Ἀκολουθεῖ ὁ Ἅγιος Εὐλάλιος Ἐπίσκοπος Λαμπούσης, «Οὗτος ὁ μέγας καί θαυματουργός Εὐλάλιος, διά τήν ἐνάρετον καί σεμνήν αὐτοῦ πολιτείαν καί διά τό ἄριστον τῆς αὐτοῦ εὐγλωττίας... ψήφῳ τῆς ἄνωθεν χάριτος προχειρίζεται Ἐπίσκοπος Λαμπούσης...» ( Κώστα Χατζηψάλτη, ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Εὐλαλίου, Κυπριακαί Σπουδαί, τόμ. Θ, 1945, σελ. 7-35). Ἡ ἱερή μνήμη του ἑορτάζεται στίς 22 Ὀκτωβρίου. Ἅγιος Ἐπίκτητος ὁ Θαυματουργός, ἕνας ἐκ τῶν λεγομένων Ἀλαμάνων Ἁγἰων. Ἀσκήτεψε «παρά τό Κάζα Πιφάνη», σύμωνα μέ τό χρονικό τοῦλεόντιου Μαχαιρᾶ, (Χρονικό Λ. Μαχαιρᾶ, σελ. 100), στό μέρος πού σήμερα βρίσκεται τό τουρκοκατεχόμενο χωριό Ἅγιος Ἐπίκτητος. Πολλά τά θαύματά του, πού γιά αὐτά πῆρε τό ὄνομα «θαυματουργός». Πάνω ἀπό τήν σπηλιά πού ἀσκήτεψε, πέθανε καί τάφηκε, τό 1856, κτίσθηκε ὁ σημερινός ναός, πού οἱ βάρβαροι εἰσβολεῖς καί τά ἐδῶ ὄργανά τους τόν μετέτρεψαν σέ τέμενος τοὺ Ἰσλάμ. Ἡ θαυματουργή εἰκόνα του βρίσκεται στόν Καθεδρικό ναό τοῦ Ἀρχάγγελου Μιχαήλ στήν Κερύνεια, πού οἱ Τοῦρκοι τόν μετέτρεψαν σέ Μουσεῖο.... Τά ἀρκοσόλια τῆς Χρυσοκάβας καί τῆς Βασιλικῆς τοῦ Ἁγίου Παύλου, παρά τόν Ἅγιο Ἐπίκτητο, ὡς καί τά λαξευτά ἀσκητήρια τοῦ Καραβᾶ καί τῆς ὀροσειράς τοῦ Πενταδακτύλου, οἱ κατά καιρούς ὑπό τῶν ἀλλοπίστων καί ἀλλοδόξων ἀναιρεθέντες, (βλέπε γιά 13 Μοναχούς τῆς Μονῆς τῆς Καντάρας, οἱ ὁποῖοι πέρασαν καί ἀπό τήν Ἱερά Μονή τοῦ Κουτσοβέντη, Μητροπολίτην Κυρηνείας Λαυρέντιον καί ἄλλοι ἡρωομάρτυρες, κληρικούς καί λαϊκούς, ἀπό τήν ἐπαρχία Κυρηνείας, πού σφαγιάστηκαν ἀπό τούς Τούρκους τήν 9 η Ἰουλίου 1821 ὡς καί ἄλλους), μαρτυροῦν ὅτι πολλές ἅγιες μορφές τῆς ἐπαρχίας Κυρηνείας, παραμένουν ἄγνωστες σέ μᾶς, γνωστές ὅμως στόν Παντογνώστη καί Δικαιοκρίτη Θεό. Ὅλες αὐτές οἱ Ἅγιες μορφές προσεύχονται γιά μᾶς στόν Θεό, καί Τον παρακαλοῦν νά μᾶς φυλάττει καί νά μᾶς καί ἐνισχύει πρός τό ἀγαθόν, ὅταν ἐμεῖς μένουμε πιστοί στό Πανάγικο θέλημά Του. Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κυρηνείας, μέ εὐγνωμοσύνη καί βαθύτατο σεβασμό, γιoρτάζει φέτος, τήν Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2015, τήν ἱερή μνήμη «πάντων τῶν ἐν τῆ Μητροπολιτικῆ ἐπαρχίᾳ Κυρηνείας διαλαμψάντων Ἁγίων», μέ κατανυκτικό Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό στόν ἱερό ναό Ἁγίου Γεωργίου στό Μάμμαρη, χοροστατοῦντος τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κυρηνείας κ. Χρυσοστόμου, Ἠδη τήν Κυριακή πρό της Ὑψώσεως, 13 Σεπτεμβρίου, τιμήθηκε ἡ μνήμη τοῦ Αγίου ἡρωομάρτυρα Μητροπολίτη Σμύρνης Χρυσοστόμου, στόν ἱερό Μητροπολιτικό ναό Ἀποστόλου Βαρνάβα, στην Κοκκινοτριμιθιά, (μέρα πού διάλεξε καί ὁ νῦν Μητροπολίτης Κυρηνείας κ. Χρυσόστομος, να ἄγει τα ὀνομαστήριά του) καί καλεῖ τό κατά Κυρήνειαν ἐκτοπισμένο ποίμνιό της, νά παραστεῖ στόν Ἑσπερινό, καί ἐν μετανοίᾳ, ὅλοι μαζί, νά παρακαλέσουμεν τούς ἐν Κυρηνείᾳ διαλάψαντες Ἁγίους, νά μεσιτεύσουν πρός τόν Παντοδύναμον Θεό γιά μᾶς, ὥστε νά μᾶς δώσει σύντομα τήν χαρά, νά μεταβοῦμε ἐλεύθερα στά καταστραφέντα καί βεβηλωθέντα προσκυνήματά τους, νά τά ἁγιάσουμε, νά τά ἐπισκευάσουμε καί μέσα ἀπό αὐτά νά ψάλλουμε εὐχαριστήριες δοξολογίες πρός τόν ελευθερωτή μας Θεό. Ἐγκαταλείψαμε τόν Θεό καί μᾶς ἐγκατέλειψε ἡ χάρη Του. Τό νησί μας, ἀπό νῆσος Ἁγίων, ἔγινε νῆσος τῆς ἀποστασίας, τῶν αἱρέσεων, τῆς σαρκολατρείας, τῆς κλεψιᾶς, τῆς ἀπάτης καί τῆς κάθε ἁμαρτίας. Ἡ πίστη μας δέν ἔχει νά πάθει τίποτα. Ἐμεῖς πάθαμε, θά πάθουμε καί θά ὑποφέρουμε, ἄν δέν μετανοήσουμε καί στραφοῦμε πρός τόν Θεό καί πρός τό πανάγιο θέλημά Του. Ἄς τό πράξουμε ἀπό τώρα καί ὁ Θεός καί οἱ Ἄγιοι μας θά εἶναι κοντά μας, βοηθοί καί συμπαραστάτες στόν δύσκολο ἀγώνα μας γιά ἐλευθερία καί δικαίωση τῆς πατρίδας μας. ΑΜΗΝ.

3 - ΝΙΚΟΥ καί ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗ, στό ΜΑΜΜΑΡΙ (δίπλα στήν Ἐκκλησίαν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου) ΕΓΚΑΙΝΙΑ: Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2015 ὥρα Τά Ἐγκαίνια τελοῦνται ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυρηνείας, μέ την στήριξη τῆς Κοινότητας Μάμμαρι.

4 - Κατά τήν διάρκειαν τῆς ἐκδηλώσεως θά ἀπολαύσωμεν ζωντανά καί παραδοσιακούς τεχνίτες πού ὁ κ.νῖκος Σταμάτης φιλοξενεῖ, ταξιδεύοντες μέσα σέ Κυπριακές μελωδίες. Θά παρουσιασθεῖ ἐπίσης καί ὁ πίνακας τοῦ κ.ἀνδρέα Κεραυνοῦ γιά τήν Ἱστορία τοῦ Μάμμαρι. Ὁ τροχός ἀγγειοπλαστικῆς πού κατασκευάσθηκεν στά πλαίσια μαθημάτων Χειροτεχνίας τό 2014 μέ ἐπιχορήγησιν τῶν Πολιτιστικῶν Ὑπηρεσιῶν θά εἶναι διαθέσιμος, μέ πηλόν γιά ὅ,ποιον θέλει νά πηλοχρισθεῖ δημιουργήσει τά δικά του ἀριστουργήματα. Τό μεράκι τοῦ κ.νίκου, στην προσπάθειά του να διατηρήσουμε τις ρίζες μας, τόν ὤθησε νά συνάγει ἀπό δεκαετίες τά γνήσια ἐκεῖνα καί ἁπλᾶ παλιά ἐργαλεῖα, καταφέρνοντας τό ὄνειρόν του νά συναχθεῖ μιά πλούσια συλλογή γιά νά μαθαίνουμε κι ἐπιβιώνουμε. Παράλληλα ἐδημιούργησεν τόν Πολιτιστικόν Ὅμιλον «Η ΒΟΥΡΚΑ».

5 ... Ναί, βεβαίως, τριγύρω ζοῦμε χίλιες προσκλήσεις νά γινοῦμε γιατροί καί δικηγόροι, ἐπιχειρηματίες, καλλιτέχνες κι ἀρχιτέκτονες. Ὅμως... ποῦ θά δουλέψουν ἄραγε ὅλοι τοῦτοι;... - Νά φυτεύουμεν καί καλλιεργοῦμεν; - Νά συντηροῦμεν τούς καρπούς; (γλυκά τοῦ κουταλιοῦ, παστά, ξυδάτα κλπ). - Νά πλέκουμεν καλάθι, ἤ κεντητό μέ σμιλί, ἤ ἔστω νά φτιάχνουμεν τό σκουφάκιν μας; - Πῶς ἐκτρέφουμεν μεταξοσκώληκαν καί βγάζουμεν τό νῆμαν ἀπό μετάξι; - Τί εἶναι τό ἀρκαστήριν (ἀργαλειός), πού ἀποτέλεσε καί τήν βάσιν γιά τά πρῶτα κομπιούτερς; - Πῶς φτιάχνουμεν ὅ,τι θέλουμεν μέ πηλόν ἀγγειοπλαστικῆς ἤ σκαλίζοντας ξύλον, κολοκούδιν καί πέτραν; - Τί ζωήν μεταδίδουσιν τά παραδοσιακά ὄργανα; (σαντοῦρι, λύρα, πιθκιαύλιν) - Τό γυμναστήριον ἐκεῖνο ὅπου πληρώνεσαι ἀθλούμενος; (δρεπάνι, δουκάνη, ἀλέτριν, χειροκίνητη ὑδραντλία ) - Τέλοσπάντων, γνωρίζουμεν καί μποροῦμεν ἄραγε νά ζοῦμεν μέ συνθῆκες ἁπλές, τέτοιες πού ἅμα ἐπιταχυνθεῖ ἡ κρῖσις ΜΟΝΟ ΑΥΤΕΣ ΘΑ ΕΠΙΒΙΩΣΟΥΝ;;;... Ἅμα μένουμεν ἀχάμπαροι γιά τά πιό πάνω, ἰδίως ἅμα τούς κάμνουμεν «γιάξ!»... ΤΙ ΘΑ ΤΑ ΚΑΜΟΥΜΕΝ ΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΜΑΣ ἄραγε ἅμα χειροτερέψουσιν τά πράγματα;

6 Διαφήμιση: ΣΠΟΥΔΑΣΤΕ... ΚΑΡΕΚΛΟ - ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ! Κυριολεκτικά. Σήμερα πού τ ὄνειρο ὅλων εἶναι ἡ ΚΑΡΕΚΛΑ, πολύ περισσότερο ἀπό ποτέ χρειαζόμαστε την παρουσία της. ΠΟΙΑΣ; Μά φυσικά, τῆς παλιᾶς ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΞΥΛΙΝΗΣ - ΨΑΘΙΝΗΣ (τόνενης) ΠΛΕΚΤΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ. Μάθετε κι ἐσεῖς την πανάρχαια αὐτή τέχνη, νά ΚΕΝΤΑΤΕ (πλέκετε) ΚΑΡΕΚΛΕΣ!! ΒΡΙΣΚΕΤΕ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΛΙΟΥΣ, ΚΑΛΟΥΣ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΑΣ. ΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΟΣ. Βάλετέ τους ὀμπρός ἐπιτέλους, σ ἕναν χῶρον νά μᾶς διδάσκουσιν κᾶθε ἑβδομάδαν τίς τέχνες τους.... Ἐγυρίστηκεν κάποτε ἕνα ντοκυμανταίρ γιά τόν τελευταῖον Μαντηλάρην τῆς Κύπρου. Ἄς προλάβουμεν: Μήν φτάσουμεν σέ ντοκυμανταίρ γιά τόν «τελευταῖο» Παπλωματά, Σκαρπάρη, Ὑφαντή, Καρεκλά, Βούρκατζη, Ἀγγειοπλάστη, Κεντήτρια. Ζοῦν ἀκόμα ἀνάμεσά μας. Δέν ξέρουμε γιά πόσο ἀκόμα. Τά ἐργαλεῖα τῶν τεχνῶν αὐτῶν, καί ἄλλα πολλά γνήσια ἀποτυπώματα τῆς Παράδοσής μας, μπορεῖτε νά τά ἀνταμώσετε κατά τήν ἐπίσκεψή σας στό

7 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΦΙΣΑΣ «ΖΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΣΕ ΜΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΠΡΟ» (ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ): Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις κατηγορίες και τα βραβεία καθώς και για τους αναλυτικούς όρους συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα καθώς και τη σελίδα του διαγωνισμού στο facebook «Ζω - Δημιουργώ σε μια ελεύθερη Κύπρο». Οι νέοι του Καραβά και της Λαπήθου καλούν όλους τους νέους της Κύπρου, ανεξαρτήτως καταγωγής να μοιραστούν μαζί τους το όραμα τους για μια ελεύθερη ενωμένη Κύπρο!

8

9 ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ: ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ «ΠΙΑΘΚΙΑ» ΣΤΟ ΑΚΑΚΙ ΛΕΒΕΝΤΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ: ΩΡΑΙΕΣ ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

10

11

12 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΔΙΟΥ: «Α ΗΡΑΚΛΕΙΔΙΑ»

13 ΟΙ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΤΑΛΑΙΠΩΡΟΥΝ ΕΧΟΥΝ ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΦΤΗΝΗ ΛΥΣΗ (ΓΙ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΤΗΝ ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ) Η Συμμαχία για την Υγεία Δρ. Rath Διαδικτυακό σεμινάριο - Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2015 Έχει ξεκινήσει πλέον επίσημα η νέα ακαδημαϊκή περίοδος, και η τοπική ομάδα "Συμμαχία για την Υγεία" στην Κύπρο, ξεκινά και πάλι τη δραστηριότητά της, προκειμένου να συνεχιστεί η διάδοση της επιστημονικά τεκμηριωμένης γνώσης του Δρος Rath και του ερευνητικού του κέντρου στην Καλιφόρνια, Dr Rath Research Institute. Ο Δρ Γεώργιος Κατσώνης, Ομοιοπαθητικός γιατρός και Σύμβουλος Κυτταρικής Ιατρικής, αποφάσισε να ξεκινήσει τη σειρά των διαδικτυακών του διαλέξεων αυτής της χρονιάς, με το θέμα της καρδιοπάθειας. Μετά τις ιστορικές ανακοινώσεις που έκαναν την περασμένη άνοιξη στο Μάαστριχτ οι ερευνητές μας, το θέμα της εξάλειψης της αθηρωμάτωσης των στεφανιαίων αρτηριών πρέπει να είναι κυρίαρχο στις δράσεις μας. Το 1ο λοιπόν διαδικτυακό σεμινάριο γι' αυτή την ακαδημαϊκή χρονιά, θα λάβει χώραν την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2015 στις 9.00 το βράδυ ώρα Ελλάδας και Κύπρου, με θέμα: "Τέλος στα καρδιακά εμφράγματα και στις κλειστές αρτηρίες. Το φαρμακευτικό εμπόριο με τη χοληστερίνη φτάνει στο τέλος του" Παρακαλούμε διαδώστε αυτό το μήνυμα και προσκαλέστε γνωστούς, συγγενείς και φίλους, να συνδεθούν μαζί μας και να παρακολουθήσουν δωρεάν και χωρίς καμιά υποχρέωση, αυτήν την διάλεξη. Είναι πολύ σημαντικό να διευρύνουμε συνέχεια τον κύκλο των ενημερωμένων συνανθρώπων μας. *Λεπτομέρειες για το πώς θα συνδεθείτε, θα βρείτε στο τέλος αυτού του . Συνδεθείτε με τη σελίδα του ιδρύματος στο Facebook και μείνετε συντονισμένοι με όλες τις τελευταίες ενημερώσεις. Με εκτίμηση, Κυπριακή Εθελοντική Ομάδα Συμμαχία Για την Υγεία Κάντε μας Like στο Facebook και μείνετε συντονισμένοι με τα τελευταία νέα της ομάδας και τις προγραμματισμένες μας εκδηλώσεις. Τα τελευταία άρθρα σχετικά με την Κυτταρική Ιατρική και την Φυσική Υγεία, θα βρείτε στη σελίδα μας "Κίνημα Ζωής Κύπρου" Οδηγίες για σύνδεση στην σελίδα της πλατφόρμας: 1. Λίγα λεπτά πριν την παρουσίαση, πηγαίνετε σε αυτή τη σελίδα. 2. Προσθέστε το ονοματεπώνυμο σας, το σας και τον κωδικό του σεμιναρίου. Ο κωδικός του σεμιναρίου είναι: rath 3. Κάντε κλικ "Join Now" 4. Όταν δείτε ένα μήνυμα από το Cisco WebEx Add-On, κάντε κλικ στο "Download and Agree" και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη σας. Το διαδικτυακό πρόγραμμα WebEx θα εγκατασταθεί αυτόματα στον υπολογιστή σας και θα οδηγηθείτε κατευθείαν στη σελίδα του διαδικτυακού σεμιναρίου. Εφόσον το πρόγραμμα WebEx έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας δεν θα χρειαστεί να το επαναγκαταστήσετε για μελλοντικά σεμινάρια. Εάν σας είναι δύσκολο να εγκαταστείσετε το Cisco WebEx Add-On μπορείτε να διαλέξετε την επιλογή "Run a temporary application". Σε αυτή την περίπτωση θα το φυλάξετε προσωρινά ως log-in file και μετά κάνοντας διπλό κλικ θα εκκινήσετε το πρόγραμμα και θα οδηγηθείτε αυτόματα στο κανάλι του διαδικτυακού σεμιναρίου. Για περαιτέρω πληροφορίες, πηγαίνετε σε αυτή τη σελίδα.

14 ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Καλή σχολική χρονιά με το etwinning! Περιηγηθείτε στη νέα ιστοσελίδα του ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης για τη Δράση etwinning και ανακαλύψτε μεταξύ άλλων, τις νέες προσφερόμενες Online Εκδηλώσεις Μάθησης etwinning καθώς επίσης και τα Εργαστήρια/Σεμινάρια etwinning που θα πραγματοποιηθούν στο εξωτερικό μέχρι το τέλος του Περισσότερα στο Αποτελέσματα πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων 2015! Το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του τα αποτελέσματα που αφορούν τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στα πλαίσια της Πρόσκλησης για Υποβολή Αιτήσεων Βασική Δράση 1 (Εκπαίδευση και Κατάρτιση) Βασική Δράση 2 (Εκπαίδευση και Κατάρτιση - όλοι οι τομείς πλην των συμπράξεων που είναι μεταξύ μόνο σχολείων). Σύντομα θα ενημερωθεί η ιστοσελίδα μας και με τα αποτελέσματα που αφορούν τις Στρατηγικές Συμπράξεις μεταξύ μόνο σχολείων. Ενδιαφέρεστε να βρείτε εταίρους για να υποβάλετε αίτηση στα πλαίσια της Βασικής Δράσης 2; Το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης έχει ανακοινώσει κατάλογο με σεμινάρια επαφών σκοπός των οποίων είναι να φέρουν σε επαφή εκπροσώπους διαφόρων ιδρυμάτων που ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση στα πλαίσια της Βασικής Δράσης 2 - Στρατηγικές Συμπράξεις. Εκδηλώσεις ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης Από τώρα μέχρι το τέλος του 2015, το ΙΔΕΠ προγραμματίζει διάφορες εκδηλώσεις! Μπορείτε να ενημερώνεστε σχετικά από τις ανακοινώσεις μας! ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΜΑΣ! Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να αξιολογείτε τις υπηρεσίες που προσφέρει το ΙΔΕΠ από την ιστοσελίδα μας στο σημείο ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΜΑΣ αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά από το χρόνο σας. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημέρωση από το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης, μπορείτε να αποχωρήσετε από τη λίστα επαφών επιλέγοντας το Unsubscribe τηλ.: https://www.facebook.com/diavioumathisis

15 ΩΡΑΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΓΚΩΜΗΣ - ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΕΓΚΩΜΗΣ Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου Γ Δημοτικό Σχολείο Μακεδονίτισσας «Στυλιανός Λένας» Ώρα: 7:00 μ.μ. Ο Δήμος Έγκωμης διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία στο Γ Δημοτικό Σχολείο Μακεδονίτισσας «Στυλιανός Λένας» την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου και ώρα 7:00 μ.μ. Η αιμοδοσία είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Γιώργου Γκουγκούρη και Κωνσταντίνου Χριστοφίδη. ΥΜΝΟΙ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου Προαύλιο Ιερού Ναού Παναγίας Μακεδονίτισσας Ώρα: 8:00 μ.μ. Την Τετάρτη 9/9/2015, στις 8.00 μ.μ. επ ευκαιρία της γέννησης της Υπεραγίας Θεοτόκου, θα ψαλούν Ύμνοι αφιερωμένοι στην Υπεραγία Θεοτόκο από την Παγκύπρια Ένωση Ιεροψαλτών «Ιωάννης Κουκουζέλης», σε συνεργασία με τον κ. Μάριο Βασίλειου. Η εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο προαύλιο της Εκκλησίας της Παναγίας της Μακεδονίτισσας, έχει τεθεί υπό την αιγίδα του Δημάρχου Έγκωμης. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΗΜΟΥ ΕΓΚΩΜΗΣ Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου Πολυπροπονητήριο «Ευάγγελος Φλωράκης» (Μακάρειο Αθλητικό Κέντρο, Έγκωμη) Ώρα: 9:30 π.μ. Ο Δήμος Έγκωμης, σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ), διοργανώνει το ετήσιο Αθλητικό Φεστιβάλ στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού, που φέτος θα καλύψει για πρώτη φορά όλη την Ευρώπη. Το Αθλητικό Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο σύμπλεγμα των εγκαταστάσεων του Μακαρείου Αθλητικού Κέντρου. Η τελετή έναρξης θα γίνει η ώρα 9:30 το πρωί στο Πολυπροπονητήριο Ευάγγελος Φλωράκης, δίπλα από το Μακάρειο στάδιο. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ και με το σύνθημα «Be Active» ο Δήμος Έγκωμης και οι συνεργαζόμενοι με αυτόν φορείς θέλουν να δώσουν την ευκαιρία να προβληθεί ένας εναλλακτικός τρόπος ζωής. Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τα οφέλη του αθλητισμού και η προώθηση και αύξηση ευκαιριών πρόσβασης και ενασχόλησης του Ευρωπαίων πολιτών όλων των ηλικιών με τον αθλητισμό. Οι δημότες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις επιδείξεις από επαγγελματίες αθλητές και ακολούθως να δοκιμάσουν το άθλημα. Παράλληλα θα γίνει διαγωνιστικός αγώνας δρόμου για παιδιά και ενήλικες. Η συμμετοχή είναι ελεύθερη για άτομα όλων των ηλικιών. Συνδιοργανωτές: Δήμος Έγκωμης, Κυπριακή Ομοσπονδία Badminton, ΑΓΟ, Ε.Θ.Α. Έγκωμης, Μορφωτικός Σύλλογος Έγκωμης, Σωματείο Δρομέων Κύπρου «Περικλής Δημητρίου», Κοινοτική Αστυνόμευση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 9:30 Τελετή έναρξης - Επιδείξεις προγραμμάτων ΑΓΟ 10:15 Αγώνας δρόμου παίδων 1 km και ενηλίκων 6 km Πεζοπορία 3 km 10:30 Επιδείξεις Καλαθόσφαιρας από το σωματείο ΕΘΑ Επιδείξεις Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης από το σωματείο ΕΘΑ Επιδείξεις Badminton από την Κυπριακή Ομοσπονδία Μπάτμιντον και τον Μορφωτικό Σύλλογο Έγκωμης

16 ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου Πάρκο Παύλου Ιησού (γωνία οδών Αυτοκράτορος Ιουστινιανού και Βυζαντίου, Μακεδονίτισσα) Ώρα: 7:30 μ.μ. Ο Δήμος Έγκωμης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με τους Ανδρέα Λέοντα (φωνή και κιθάρα) και Κυριάκο Μάρκου (φωνή και πλήκτρα). Το ρεπερτόριο περιλαμβάνει ελληνικά λαϊκά και έντεχνα τραγούδια. ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Συνεχίζεται 16 Σεπτεμβρίου, 8:00 μ.μ.: Θεατρική παράσταση «Η γαουρίτσα» (Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Λευκωσίας) 26 Σεπτεμβρίου, 6:00 μ.μ.: Παιδικό πρόγραμμα (πάρκο Παύλου Ιησού) 4 Οκτωβρίου, 8:00 μ.μ.: Μουσική βραδιά (Μορφωτικός Σύλλογος) Για περισσότερες λεπτομέρειες για το Πολιτιστικό Φεστιβάλ του Μορφωτικού Συλλόγου Έγκωμης παρακαλώ δέστε το συνημμένο πρόγραμμα. Υποστηρικτής: Δήμος Έγκωμης ΑΣ ΑΡΧΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΨΑΛΛΟΥΜΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΥΚΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μονής Κύκκου ανακοινώνει ότι οι εγγραφές για τους πρωτοετείς και προς κατάταξη φοιτητές θα γίνονται στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου 2015 από τις 17:00 μ.μ. μέχρι τις 20:00 μ.μ., στο Οίκημα της Σχολής. Πληροφορίες: :00 π.μ. 12:00 μ.μ. Τα μαθήματα αρχίζουν την Δευτέρα, στις 5 Οκτωβρίου Στασίνου 1, 2404 Έγκωμη Τηλ.:

τα νέα της Λαπήθου ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΠΗΘΟΥ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 32 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

τα νέα της Λαπήθου ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΠΗΘΟΥ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 32 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΠΗΘΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΠΗΘΟΥ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 32 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΤΙΚΑΤΟΧΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ Εκδήλωση για Λαπηθιώτες τελειόφοιτους και άριστους μαθητές Λυκείων

Διαβάστε περισσότερα

τα νέα της Λαπήθου τα πλαίσια μιας σύντομης και σεμνής εκδήλωσης, που πραγματοποιήθηκε στις

τα νέα της Λαπήθου τα πλαίσια μιας σύντομης και σεμνής εκδήλωσης, που πραγματοποιήθηκε στις 33 LAPITHOS-S1-final:Layout 1 12/4/12 11:19 AM Page 1 ΔΗΜΟΣ ΛΑΠΗΘΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΠΗΘΟΥ ΕΚΔΡΟΜΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΩΝ ΛΑΠΗΘΙΩΤΩΝ Π ραγματοποιήθηκε και φέτος με μεγάλη επιτυχία η 21η κατά σειρά ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

τα νέα της Λαπήθου Δήμος Λαπήθου και το Προσφυγικό Σωματείο «Η ΛΑΠΗΘΟΣ» συνδιοργάνωσαν και φέτος την 23η κατά σειρά

τα νέα της Λαπήθου Δήμος Λαπήθου και το Προσφυγικό Σωματείο «Η ΛΑΠΗΘΟΣ» συνδιοργάνωσαν και φέτος την 23η κατά σειρά ΔΗΜΟΣ ΛΑΠΗΘΟΥ y ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΠΗΘΟΥ Δήμος Λαπήθου και το Προσφυγικό Σωματείο «Η ΛΑΠΗΘΟΣ», διοργανώνουν την καθιερωμένη Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση και το Kόψιμο της Βασιλόπιτας την Κυριακή, 11 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

τα νέα της Λαπήθου ετά από 192 χρόνια, αντιπροσωπεία Λαπηθιωτών ανταποδίδει την ιστορική επίσκεψη που πραγματοποίησε ο

τα νέα της Λαπήθου ετά από 192 χρόνια, αντιπροσωπεία Λαπηθιωτών ανταποδίδει την ιστορική επίσκεψη που πραγματοποίησε ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΠΗΘΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΠΗΘΟΥ Ο Δήμος Λαπήθου και το Προσφυγικό Σωματείο «Η ΛΑΠΗΘΟΣ» διοργανώνουν την καθιερωμένη Παιδική Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση και το κόψιμο της Βασιλόπιτας την Κυριακή

Διαβάστε περισσότερα

Ασυνείδητοι απορρίπτουν συνεχώς άχρηστα σε ανοικτούς χώρους Ευθύνη όλων η καθαριότητα Μεγάλη σημασία δίνει το Δημοτικό Συμβούλιο Έγκωμης

Ασυνείδητοι απορρίπτουν συνεχώς άχρηστα σε ανοικτούς χώρους Ευθύνη όλων η καθαριότητα Μεγάλη σημασία δίνει το Δημοτικό Συμβούλιο Έγκωμης ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ EΓΚΩΜΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Ασυνείδητοι απορρίπτουν συνεχώς άχρηστα σε ανοικτούς χώρους Ευθύνη όλων η καθαριότητα Μεγάλη σημασία δίνει το Δημοτικό Συμβούλιο Έγκωμης στα θέματα καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Τέρμα στους παράνομους αγώνες ταχύτητας Δυναμική εκδήλωση για τις «κόντρες» στη λεωφ. Γρίβα-Διγενή

Τέρμα στους παράνομους αγώνες ταχύτητας Δυναμική εκδήλωση για τις «κόντρες» στη λεωφ. Γρίβα-Διγενή ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ EΓΚΩΜΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 21 ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Τιμή στον αγνοούμενο υποστράτηγο Τάσο Μάρκου Αντικατοχική εκδήλωση μπροστά στον ανδριάντα του ήρωα ΤΟΝ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟ υποστράτηγο Τάσο Μάρκου τίμησε σε αντικατοχική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΜΑ. Αρκέστηκε στα μεγάλα ο Ποντίφικας

ΤΟ ΘΕΜΑ. Αρκέστηκε στα μεγάλα ο Ποντίφικας ο τύπος ΤΩΝ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ: 2014 ΕΚΔΟΤΗΣ: MOUSSAS PUBLICATIONS ΤΟ ΘΕΜΑ Αρκέστηκε στα μεγάλα ο Ποντίφικας Δεν έγινε ειδική αναφορά στα Μαρωνίτικα χωριά. Το θέμα τοποθετήθηκε στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ. ο τύπος. Οι Μαρωνιτες στην Κυθρέα 40 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ... ΟΙ ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΝΤΕΣ ΞΕΠΕΡΑΣΑΝ ΤΟΥΣ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΥΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ. ο τύπος. Οι Μαρωνιτες στην Κυθρέα 40 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ... ΟΙ ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΝΤΕΣ ΞΕΠΕΡΑΣΑΝ ΤΟΥΣ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΥΣ ο τύπος www.typosmaroniton.com ΤΩΝ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝ MHNIAIA ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 113 - ΕΤΟΣ 2014 - ΕΚΔΟΤΗΣ: MOUSSAS PUBLICATIONS ΑΝΤΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ Έμπρακτα στο πλευρό των Μαρωνιτών η πρώτη κυρία

Διαβάστε περισσότερα

Η Αραδίππου αντιστέκεται!

Η Αραδίππου αντιστέκεται! Διαβάστε Πνευματικό Κέντρο «Άγιος Φανούριος» Σελίδα 10 Αραδιππιώτες που μας τιμούν Σελίδα 12 Η προδημοτική εκπαίδευση στην Αραδίππου Σελίδα 14 Εκπαιδευτικά θέματα Σελίδα 14-20 Όλη η Αθλητική Επικαιρότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΗAΘΑΝΑΣΙΤΙΚΑ ΝΕΑ. Eυχές για Καλές Γιορτές και Ευτυχισμένο το 2012 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. ένας δήμος που αξίζει να ζεις...

ΑΗAΘΑΝΑΣΙΤΙΚΑ ΝΕΑ. Eυχές για Καλές Γιορτές και Ευτυχισμένο το 2012 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. ένας δήμος που αξίζει να ζεις... ΑΗAΘΑΝΑΣΙΤΙΚΑ ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ένας δήμος που αξίζει να ζεις... www.agiosathanasios.org.cy Τεύχος 17 / Δεκέμβριος 2011 Eυχές για Καλές Γιορτές και Ευτυχισμένο το 2012 Αη

Διαβάστε περισσότερα

ο τύπος ΤΩΝ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 115 ΕΤΟΣ: 2015 ΕΚΔΟΤΗΣ: MOUSSAS PUBLICATIONS ΑΒΒΑΣ ΙΩΣΗΦ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΦΩΤΙΟΥ ΛΑΚΚΟΤΡΥΠΗΣ

ο τύπος ΤΩΝ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 115 ΕΤΟΣ: 2015 ΕΚΔΟΤΗΣ: MOUSSAS PUBLICATIONS ΑΒΒΑΣ ΙΩΣΗΦ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΦΩΤΙΟΥ ΛΑΚΚΟΤΡΥΠΗΣ ο τύπος ΤΩΝ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ: 2015 ΕΚΔΟΤΗΣ: MOUSSAS PUBLICATIONS ΤΟ ΘΕΜΑ Το παραμύθι της φύσης όπως γράφεται στον Κορμακίτη Απαράμιλλη ομορφιά και απίστευτοι χρωματισμοί συνθέτουν το σκηνικό

Διαβάστε περισσότερα

KOINOTIKO BHMA. Προσκύνημα στην Κατεχόμενη Αγία Μαρίνα. EKºPA TIKO OP ANO KOINOTHTA MAPøNITøN KY POY

KOINOTIKO BHMA. Προσκύνημα στην Κατεχόμενη Αγία Μαρίνα. EKºPA TIKO OP ANO KOINOTHTA MAPøNITøN KY POY Πρώτη Κοινωνία στον Κορμακίτη και Ασώματο Ενέργειες για αναζωογόνηση των χωριών μας Σελ.8 Κοινή Εκδήλωση Νεολαίας «Προοπτικές εργασίας στην Ε.Ε.» Σελ. 9 Δημοτικό Σχολείο Άγιος Μάρωνας Αδελφοποίηση με Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ. Κατάμεστο το Σπίτι της Κύπρου στην εκδήλωση αφιέρωμα στην πινακίδα του Ιδαλίου Η ιστορία του Ιδαλίου στην Αθήνα

Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ. Κατάμεστο το Σπίτι της Κύπρου στην εκδήλωση αφιέρωμα στην πινακίδα του Ιδαλίου Η ιστορία του Ιδαλίου στην Αθήνα ΔΑΛΙ news Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ Ο δίσκος της Φαιστού μαζί με την επιγραφή σε χαλκό από το αρχαίο Ιδάλιον αποτελούν σπουδαιότατα ευρήματα για το Ελληνικό έθνος. Η πρώτη περιφερειακή εφημερίδα της περιοχής Ιδαλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΙΓΓΕΙ Ο ΚΛΟΙΟΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 100 ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΝΤΕΣ. Όσοι δεν μένουν ΘΑ ΚΟΒΟΝΤΑΙ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΕΛ. 5

ΣΦΙΓΓΕΙ Ο ΚΛΟΙΟΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 100 ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΝΤΕΣ. Όσοι δεν μένουν ΘΑ ΚΟΒΟΝΤΑΙ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΕΛ. 5 ο τύπος www.typosmaroniton.com ΤΩΝ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝ MHNIAIA ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 112 - ΕΤΟΣ 2014 - ΕΚΔΟΤΗΣ: MOUSSAS PUBLICATIONS Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤΟΝ «Τ» Ο Σωκράτης Χάσικος με την γνωστή του

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο πόλης ο Στρόβολος

Πρότυπο πόλης ο Στρόβολος ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2011 - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 24 - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Πρότυπο πόλης ο Στρόβολος Παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στο δημότη Ευρωπαϊκή Δράση για τα Ναρκωτικά Δράσεις πρόληψης από το Δήμο Στροβόλου Ο Δήμος Στροβόλου

Διαβάστε περισσότερα

Είναι δύσκολο να πιστέψω πως

Είναι δύσκολο να πιστέψω πως ΚΑΡΑΒΙΩΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ 2 Καραβάς παραλία Πέντε Μίλι Είναι δύσκολο να πιστέψω πως μας τους έφερε η αγαπημένη θάλασσα της Κερύνειας Κώστας Μόντης ISSN:1986-051X Κι η μνήμη μου δεμένη με τον χρόνο Με

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη Πατριάρχη Μαρωνιτών στην Κύπρο

Επίσκεψη Πατριάρχη Μαρωνιτών στην Κύπρο Διασπορά: Νότιος Αφρική Αντρέας Φραγκέσκου: Μισός αιώνας μακριά από τον Κορμακίτη Σελ. 21 Αφιέρωμα: Ιωάννης Μαυρίδης Συμπληρώνονται φέτος 20 χρόνια από το θάνατο του Σελ. 19 Αφιέρωμα: 5 Χρόνια χωρίς τον

Διαβάστε περισσότερα

τα νέα της Λαπήθου ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΠΗΘΟΥ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 38 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΤΙΚΑΤΟΧΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ

τα νέα της Λαπήθου ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΠΗΘΟΥ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 38 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΤΙΚΑΤΟΧΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΠΗΘΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΠΗΘΟΥ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 38 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΤΙΚΑΤΟΧΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ Μετά από τέσσερις (4) δεκαετίες δύσκολης και πολυτάραχης διαδρομής

Διαβάστε περισσότερα

τα νέα της Λαπήθου ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΠΗΘΟΥ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 34 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

τα νέα της Λαπήθου ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΠΗΘΟΥ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 34 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ 34 LAPITHOS-S1-final:Layout 1 4/16/13 2:00 PM Page 1 ΔΗΜΟΣ ΛΑΠΗΘΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΠΗΘΟΥ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 34 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΑΠΗΘΟΥ κ. ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΥ ΚΟΤΣΑΠΑ ΠΑΝΔΗΜΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα πάρκο γεννιέται στην Έγκωμη

Ένα πάρκο γεννιέται στην Έγκωμη ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ EΓΚΩΜΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Πλατώ στη λεωφ. Γρίβα Διγενή Οι συντονισμένες προσπάθειες δημοτών και Δήμου Έγκωμης, αποδίδουν καρπούς. Το χρονίζον πρόβλημα των παράνομων αγώνων ταχύτητας,

Διαβάστε περισσότερα

ENA Ασωμάτου Συνέντευξη με τον Ηλία Μαλτέζο «Επιθυμούμε να βλέπουμε τους νέους του Ασωμάτου ενωμένους» Σελ. 21

ENA Ασωμάτου Συνέντευξη με τον Ηλία Μαλτέζο «Επιθυμούμε να βλέπουμε τους νέους του Ασωμάτου ενωμένους» Σελ. 21 Συνέντευξη με τον Δρ. Γαβριήλ Καλακουτή «Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να μηδενίσει τα περιστατικά καρκίνου» Σελ. 16 ENA Ασωμάτου Συνέντευξη με τον Ηλία Μαλτέζο «Επιθυμούμε να βλέπουμε τους νέους του Ασωμάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 120 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ (1893-2013)

ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 120 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ (1893-2013) ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 21 ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 120 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ (1893-2013) ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

BHMA MHNIAIA KOINOTIKH EΦHMEPIΔA - ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 - AP. ΦYΛ. 82

BHMA MHNIAIA KOINOTIKH EΦHMEPIΔA - ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 - AP. ΦYΛ. 82 Πατριάρχης Buchara Rai Ιστορική Επίσκεψη στα Μαρωνίτικα χωριά μας Σελ. 4 O Πατριάρχης σε κάθε μέρος της Κύπρου, όπου υπαρχουν Μαρωνίτες Σελ. 6 Με την παρουσία του Πατριάρχη τιμήθηκε φέτος ο Άγιος Μάρωνας

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιομαραθώνιος 2012 Μηνύματα προσφοράς και αγάπης από το Σωματείο «O ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ» Σελ. 3 EKΦPAΣTIKO OPΓANO KOINOTHTAΣ MAPΩNITΩN KYΠPOY BHMA

Ραδιομαραθώνιος 2012 Μηνύματα προσφοράς και αγάπης από το Σωματείο «O ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ» Σελ. 3 EKΦPAΣTIKO OPΓANO KOINOTHTAΣ MAPΩNITΩN KYΠPOY BHMA Καρδινάλιος ο Πατριάρχης Μαρωνιτών Βαθιά συγκίνηση, τιμή και υπερηφάνεια σε όλους τους Μαρωνίτες Σελ.2 Ραδιομαραθώνιος 2012 Μηνύματα προσφοράς και αγάπης από το Σωματείο «O ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ» Σελ.3 EKΦPAΣTIKO

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠOΣ NOTA EYΡΩΠΗΣ ΤΩΝ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝ. O πρόεδρος του Λιβάνου Μισιέλ Σουλεϊμάν με τους Μαρωνίτες της Κύπρου. η ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΤΥΠOΣ NOTA EYΡΩΠΗΣ ΤΩΝ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝ. O πρόεδρος του Λιβάνου Μισιέλ Σουλεϊμάν με τους Μαρωνίτες της Κύπρου. η ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ o MHNIAIA ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 91 - ΕΤΟΣ 2010 ΤΥΠOΣ ΤΩΝ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ O πάτερ Ουμπέρτο Μπαράτο μιλά για την επίσκεψη του Πάπα στην Κύπρου ΣEΛ. 7 ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΕΟΡΤΑΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΜΑΡΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προστατέψτε τη δημόσια υγεία

Προστατέψτε τη δημόσια υγεία ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ EΓΚΩΜΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 24 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 ΠΡΟΧΩΡΕΙ ΜΕ ΓΟΡΓΑ ΒΗΜΑΤΑ Ο ΘΕΣΜΟΣ «Παρατηρητές» της Γειτονιάς» για ασφάλεια Ο Δήμος Έγκωμης αξιοποιώντας το εθελοντικό κίνημα, προχώρησε στη λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΘΗΕΝΟΥ. Μέρες Μνήμης. Υπουργός Εσωτερικών. Η πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών τέθηκε ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης

H ΑΘΗΕΝΟΥ. Μέρες Μνήμης. Υπουργός Εσωτερικών. Η πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών τέθηκε ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης H ΑΘΗΕΝΟΥ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΕΝΟΥ T. 39 ΙΟΥΝΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 Η ΑΘΗΕΝΟΥ ΔΙΕΚΔΙΚEI ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔIΑΚΙΝΗΣΗ ΑΘΗΕΝΟΥ ΠΥΡΟΪ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Μέρες Μνήμης Διαβάστε Δημήτρης Παπαπέτρου Δήμαρχος Καλοκαίρι

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΘΗΕΝΟΥ. Εντείνεται ο αγώνας μας για διεκδίκηση απαλλαγής της Αθηένου από την κτηματική φορολογία

H ΑΘΗΕΝΟΥ. Εντείνεται ο αγώνας μας για διεκδίκηση απαλλαγής της Αθηένου από την κτηματική φορολογία H ΑΘΗΕΝΟΥ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΕΝΟΥ Η ΑΘΗΕΝΟΥ ΔΙΕΚΔΙΚEI ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔIΑΚΙΝΗΣΗ ΑΘΗΕΝΟΥ ΠΥΡΟΪ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Εντείνεται ο αγώνας μας για διεκδίκηση απαλλαγής της Αθηένου από την κτηματική φορολογία Σε

Διαβάστε περισσότερα

Έντονες προσπάθειες επίσπευσης της ανέγερσης του νέου Δημοτικού

Έντονες προσπάθειες επίσπευσης της ανέγερσης του νέου Δημοτικού ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΕΝΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 29 ΜΑΡΤΗΣ - ΑΠΡΙΛΗΣ 2012 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΠΡΙΝ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Έντονες προσπάθειες επίσπευσης της ανέγερσης του νέου Δημοτικού ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έπιασαν δουλειά οι εθελοντές

Έπιασαν δουλειά οι εθελοντές ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ EΓΚΩΜΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 23 ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Με διαφάνεια μπροστά στους δημότες ΠΑΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΜΕ ΜΑΖΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Με μαζική συμμετοχή δημοτών πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 4 Μαρτίου Πανδημοτική

Διαβάστε περισσότερα