ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Λεωφόρος Αλεξάνδρας 13, 4 ος Όροφος Κέρκυρα, Τ.Κ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Λεωφόρος Αλεξάνδρας 13, 4 ος Όροφος Κέρκυρα, Τ.Κ. 49100"

Transcript

1 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Λεωφόρος Αλεξάνδρας 13, 4 ος Όροφος Κέρκυρα, Τ.Κ Αρ. πρωτ.: 2/2013 Κέρκυρα, 08/02/2013 ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 17, Τ.Κ.11523, ΑΘΗΝΑ ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟ κ. ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΣΤΑΥΡΟ Θέμα: Πλαίσιο εφαρμογής της παραγράφου 2, Άρθρου 8, Ν.4030/2011 και διαχωρισμός αρχιτεκτονικής μελέτης αποτύπωσης υπάρχοντος κτηρίου από την αρχιτεκτονική μελέτη. Σχετ: α) Επιστολή Συλλόγων Διπλωματούχων Μηχανικών Δήμου Κέρκυρας προς 21η ΕΒΑ/ β) Γνωμοδότηση Διοικούσας Επιτροπής Π.Τ. ΤΕΕ Κέρκυρας με Α.Π. 674/ γ) Επιστολή Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κέρκυρας Νοέμβριος 2012 δ) Επιστολή ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ προς ΥΠΕΚΑ με Α.Π.46587/ ε) Ν.4030/2011 (ΦΕΚ 249Α/ ) στ) Ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79Α/ ) ζ) Π.. 696/74 (ΦΕΚ 301Α/ ), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.515/1989 (ΦΕΚ 219Α/ ). Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, τους τελευταίους μήνες οι μηχανικοί της χώρας έχουμε γίνει μάρτυρες μιας πρωτοφανούς προσπάθειας διαστρέβλωσης και παρερμηνείας των διατάξεων που καθορίζουν τα επαγγελματικά μας δικαιώματα, με στόχο την αποκόμιση οφέλους από ένα και μόνο κλάδο μηχανικών. Σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του Άρθρου 8 του Ν.4030/2011, χωρίς να θεωρούμε σκόπιμο να εξετάσουμε τις κοινωνικοπολιτικές συνθήκες υπό τις οποίες ψηφίστηκε ο εν λόγω νόμος από μια Βουλή υπό διάλυση και μια κυβέρνηση υπό παραίτηση, "Για τις άδειες δόμησης που αφορούν κτίρια σε παραδοσιακό οικισμό, παραδοσιακό ή ιστορικό τμήμα πόλης, οικιστικό σύνολο που έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, καθώς και κηρυγμένα διατηρητέα κτίρια ή νεότερα μνημεία οι αρχιτεκτονικές μελέτες εκπονούνται και υπογράφονται αποκλειστικά από αρχιτέκτονες μηχανικούς και οι στατικές μελέτες από τους αρμόδιους πολιτικούς μηχανικούς". Επιπρόσθετα, στο Άρθρο 4 του Ν.4067/2012 (Ν.Ο.Κ.-(στ) σχετικό), γίνεται διάκριση των διοικητικών πράξεων/ενεργειών που απαιτούνται για την εκτέλεση οποιουδήποτε τύπου εργασίας σε: α) Άδεια δόμησης (παράγραφος 1), β) Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας (παράγραφος 2), γ) Έγγραφη ενημέρωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης (παράγραφος 3), Τηλ. Επικοινωνίας: Πρόεδρος: , , Αντιπρόεδρος: , , Γραμματέας: , Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κέρκυρας

2 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Λεωφόρος Αλεξάνδρας 13, 4 ος Όροφος Κέρκυρα, Τ.Κ ενώ στην παράγραφο 4 ορίζονται οι εργασίες εκείνες για την εκτέλεση των οποίων δεν απαιτείται άδεια δόμησης. Συνδυάζοντας τα παραπάνω, γίνεται ξεκάθαρο ότι το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του Άρθρου 8 του Ν.4030/2011 έχει εφαρμογή μόνο στην περίπτωση εκπόνησης αρχιτεκτονικής μελέτης, η οποία αποτελεί διακριτό τμήμα ενός φακέλου για την έκδοση αποκλειστικά και μόνο μιας άδειας δόμησης. Δεν χωράει καμία απολύτως παρερμηνεία του νόμου ότι σε καμιά άλλη περίπτωση και για την έκδοση οποιασδήποτε άλλης διοικητικής πράξης πέραν της Άδειας Δόμησης, όπως: α) Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας, β) Έγγραφη Ενημέρωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης, γ) Ρύθμιση αυθαιρέτων κατασκευών σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Β του Ν.4014/2011, δ) Έγκριση Εργασιών από Εφορεία Αρχαιοτήτων, ε) Έγκριση από Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, στ) Έγκριση από επιτροπή της παρ. 9 του Άρθρου 24 του Ν.4014/2011, ή οποιαδήποτε άλλη έγκριση η οποία προηγείται της κατάθεσης του φακέλου για την έκδοση άδειας δόμησης και δύναται να χρησιμοποιηθεί για την έκδοση αυτής, δε θα πρέπει να γίνεται εφαρμογή των οριζομένων στην παράγραφο 2 του Άρθρου 8 του Ν.4030/2011. Άλλωστε, η μόνη Αρχή η οποία εκδίδει άδειες δόμησης είναι η κατά τόπους Υπηρεσία Δόμησης και κατά συνέπεια είναι αυτονόητο ότι αυτή και μόνο αυτή καθίσταται αρμόδια για τον έλεγχο των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μηχανικών που υπογράφουν τις επιμέρους μελέτες για την έκδοση της συγκεκριμένης διοικητικής πράξης. Στη συνέχεια και σύμφωνα με τα (γ) και (δ) σχετικά παρατηρούμε ότι γίνεται προσπάθεια από πλευράς ενός συγκεκριμένου κλάδου μηχανικών να ενταχθεί η μελέτη αρχιτεκτονικής αποτύπωσης υπάρχοντος κτηρίου στα πλαίσια της αρχιτεκτονική μελέτης, ως τμήμα αυτής. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Π.Δ.696/1974. Άρθρο 88.2), την Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Περιφερειακού Τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ ((β) σχετικό), αλλά ακόμα και την παραδοχή από το ίδιο το συνδικαλιστικό όργανο του εν λόγω κλάδου μηχανικών (ΣΑΔΑΣ -ΠΕΑ) στο (δ) σχετικό, «η αρχιτεκτονική αποτύπωση κτιρίου αποτελεί διακριτή εργασία» και κατά συνέπεια δεν αποτελεί μέρος της αρχιτεκτονικής μελέτης κτηρίου. Η μόνη σύνδεση των δύο μπορεί να γίνει στον καθορισμό της αμοιβής της μελέτης αποτύπωσης, η οποία όντας διακριτή κι ανεξάρτητη εργασία, αμείβεται με συγκεκριμένο ποσοστό επί της αμοιβής της αρχιτεκτονικής μελέτης που θα αντιστοιχούσε σε ένα κτήριο ομοίων χαρακτηριστικών - (Π.Δ.696/1974. Άρθρο 88.2): «Η μελέτη αποτύπωσης υπαρχόντων κτιρίων, που δεν είναι χαρακτηρισμένα ως μνημεία ή διατηρητέα, είναι ίση με το 75% της αμοιβής προμελέτης που αντιστοιχεί στο υπόψη κτίριο, θεωρούμενο ως νέο»). Όσον αφορά, τα Π.Δ. 696/1977 και 515/1985 τα οποία μνημονεύονται στο (δ) σχετικό, προφανώς συγχέονται με τα Π.Δ. 696/1974 και 515/1989 αντίστοιχα ((ζ) σχετικό). Άλλωστε, οι σύγχρονες μέθοδοι αρχιτεκτονικής αποτύπωσης κτηρίων (π.χ. φωτογραμμετρία) δεν περιλαμβάνονται καν στο γνωστικό αντικείμενο του συγκεκριμένου κλάδου μηχανικών (Α.Μ.). Κατόπιν των παραπάνω, ζητούμε να προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να σταματήσει να συγχέεται από οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή ο όρος της μελέτης αποτύπωσης υπάρχοντος κτηρίου Τηλ. Επικοινωνίας: Πρόεδρος: , , Αντιπρόεδρος: , , Γραμματέας: , Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κέρκυρας

3 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Λεωφόρος Αλεξάνδρας 13, 4 ος Όροφος Κέρκυρα, Τ.Κ από την αρχιτεκτονική μελέτη κτηρίου, και κατά συνέπεια στις περιπτώσεις που απαιτείται μόνο η μελέτη αποτύπωσης αυτού να μην έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 2 του Άρθρου 8 του Ν.4030/2011, ως προς την αναγκαιότητα εκπόνησης και υπογραφής αποκλειστικά και μόνο από αρχιτέκτονες μηχανικούς. Συνημμένα: α) Επιστολή Συλλόγων Διπλωματούχων Μηχανικών Δήμου Κέρκυρας προς 21η ΕΒΑ/ β) Γνωμοδότηση Διοικούσας Επιτροπής Π.Τ. ΤΕΕ Κέρκυρας με Α.Π. 674/ γ) Επιστολή Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κέρκυρας Νοέμβριος 2012 δ) Επιστολή ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ προς ΥΠΕΚΑ με Α.Π.46587/ Με τιμή Εκ του προεδρείου, Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας Παναγιώτης Μάριος Μπολοβίνος Άγγελος Κουλούρης ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Τομέας Πολιτισμού) Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Υπουργείο Τουρισμού, Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, Ειδική Υπηρεσία προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ), Πολεοδομικό Γραφείο. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Πρόεδρος κ. Σπίρτζης Χρήστος. Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας, Πρόεδρος κ. Στασινός Γιώργος. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Περιφερειακό Τμήμα Κέρκυρας, Πρόεδρος κ. Σπίγγος Νικόλαος. Δήμος Κέρκυρας, Υπηρεσία Δόμησης, Προϊστάμενος κ. Ρίγγας Σπύρος. Τοπικά Τμήματα Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας. Τηλ. Επικοινωνίας: Πρόεδρος: , , Αντιπρόεδρος: , , Γραμματέας: , Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κέρκυρας

4 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Λεωφόρος Αλεξάνδρας 13, 4 ος Όροφος Κέρκυρα, Τ.Κ ΣΧΕΤΙΚΑ α, β, γ, δ, Τηλ. Επικοινωνίας: Πρόεδρος: , , Αντιπρόεδρος: , , Γραμματέας: , Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κέρκυρας

5

6

7

8

9

10

11 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Α.Π Αθήνα 30 Ιανουαρίου 2013 Προς: To Γενικό Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ κο Σωκράτη Αλεξιάδη Αμαλιάδος 17, Αθήνα Κοινοποίηση: Γενική Γραμματέα Πολιτισμού ΥΠΑΙΘΠΑ κα Στέλλα Μενδώνη Θέμα: Ανάγκη έκδοσης διευκρινιστικής εγκυκλίου για την εφαρμογή του άρθρου 8 του Ν. 4030/2011 Σχετ.: Έγγραφο ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ με Α.Π / Αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα, Μετά από παρακολούθηση της εφαρμογής του θέματος από τις υπηρεσίες δόμησης και μετά από τη συγκέντρωση σχετικών ερωτημάτων, ζητάμε να προβείτε στις παρακάτω διευκρινίσεις για διευκόλυνση του έργου των υπηρεσιών και των συναλλασσόμενων. α) Η αρχιτεκτονική αποτύπωση κτιρίου όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 108 του Ν. 696/77 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 515/85 αποτελεί διακριτή εργασία και αμείβεται ιδιαίτερα, όπως αντίστοιχα και η στατική αποτύπωση. Ιδιαίτερα στα διατηρητέα ή ιστορικά κτίρια αρμοδιότητας ΥΠΠΟ, ισχύουν επιπλέον πρόσθετες αντίστοιχες προδιαγραφές και ειδική μέθοδος υπολογισμού της αμοιβής της σύνθετης και σημαντικής αυτής εργασίας. Επομένως στην πρόβλεψη του νομοθέτη για εκπόνηση της αρχιτεκτονικής μελέτης από αρχιτέκτονες σε διατηρητέα κτίρια ή εντός ιστορικών κέντρων ή παραδοσιακών περιοχών και οικισμών, πρέπει να διευκρινισθεί ότι εμπεριέχεται και η αρχιτεκτονική αποτύπωση υφιστάμενων τέτοιων κτιρίων. Επίσης στις τεχνικές εκθέσεις για άδειες μικρής κλίμακας για οιαδήποτε επέμβαση στα συγκεκριμένα κτίρια όπως και στις αντίστοιχες επιβλέψεις των εργασιών, πρέπει να ισχύει το διακριτό δικαίωμα της γενικής επίβλεψης αρχιτεκτονικών από αρχιτέκτονες και αντίστοιχα στατικών όπου απαιτείται από Πολιτικούς Μηχανικούς, όπως προβλέπεται για τις μελέτες. β) Ότι η παραπάνω διάταξη αφορά όλα τα κτίρια χρήζοντα προστασίας, τα διατηρητέα κτίρια, τα χαρακτηρισμένα σαν συνοδείας και αυτά που βρίσκονται στο στάδιο του χαρακτηρισμού τους. γ) Ότι οι παραπάνω ρυθμίσεις του άρθρου 8 του Ν. 4030/11 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις», έχουν ισχύ και εφαρμόζονται σε όλα τα κτίρια εντός ιστορικού κέντρου ή παραδοσιακού οικισμού και όχι μόνο στα χαρακτηρισμένα εξ αυτών (διευκρίνιση σχετικής ορολογίας). Επιπροσθέτως να διευκρινιστεί ότι ιστορικό κέντρο, παραδοσιακός οικισμός, ζώνη προστασίας μνημείων κλπ. αποτελούν ευρύτερες περιοχές εφαρμογής του άρθρου 8. Βρυσακίου 15 & Κλάδου, Αθήνα, τηλ.: , fax: ,

12 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Ζητάμε επίσης τη δημοσιοποίηση με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ όλων των περιοχών και κτιρίων ανά περιφέρεια, με συμπερίληψη των διατηρητέων και αντίστοιχων περιοχών του ΥΠΠΟ, για διευκόλυνση των υπηρεσιών δόμησης και άρση οιωνδήποτε αμφισβητήσεων ή καταστρατηγήσεων. Σημειώνουμε ότι με τη διάταξη αυτή για την αντιμετώπιση των θεμάτων των πλέον σημαντικών και ευαίσθητων πολιτισμικά κτιρίων και περιοχών, κρίθηκε ως μόνο αρμόδιο το επιστημονικό πεδίο του αρχιτέκτονα και τέθηκε σε υποχρεωτική ισχύ η συνεργασία των σχετικών ειδικοτήτων στην αντιμετώπιση και υλοποίηση ενός άρτιου επιστημονικά και τεχνικά έργου. Στη διάθεσή σας για κάθε συμβολή για την υλοποίηση των παραπάνω. Με εκτίμηση, Βρυσακίου 15 & Κλάδου, Αθήνα, τηλ.: , fax: ,

ΟΔΗΓΟΣ για Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) και Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.)

ΟΔΗΓΟΣ για Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) και Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) ΟΔΗΓΟΣ για Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) και Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας - Τοπικό Τμήμα Κέρκυρας (ver.1.01, 03/2013) http://www.spmkerkyras.org

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων.

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων. ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Έχοντας υπόψη : 1.

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών

Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ Άρθρο 1 Ορισμοί της έγκρισης δόμησης και της άδειας δόμησης Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου νοούνται : α)

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 11 Ιουλίου 2012

Πειραιάς, 11 Ιουλίου 2012 Πειραιάς, 11 Ιουλίου 2012 Με πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, εκδόθηκε από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, το αριθμ. 14720/2185/20-6-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ της ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ της ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Επιµόρφωσης Μελών Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας Α.Ε. ο ΝΟΚ (ν. 4067/12) και η Μαρία Φραντζή Aρχιτέκτονας µηχ - Πολεοδόµος Μπιρµπίλη 47 11744 Αθήνα Αράχωβα 32004 τηλ: +302109025323

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕA ΕΤΑΙΡΙΚH ΜΟΡΦΗ - ΣΗΜΑΤΑ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ. «Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών»

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ. «Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών» ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών» ΕΠΙ ΣΗ ΑΡΦΗ 1.Η ανάγκη για την θεσμοθέτηση ενός νέου πλαισίου για την έκδοση αδειών δόμησης, τον αδιάβλητο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 249 25 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4030 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α. Προστασία Παραδοσιακών Οικισμών & Σύγχρονος Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α. Προστασία Παραδοσιακών Οικισμών & Σύγχρονος Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Προστασία Παραδοσιακών Οικισμών & Σύγχρονος Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας «Πανταζοπούλειος Λαϊκή Σχολή» 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 Τίτλος εισήγησης: Το θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Σκοπός της Ομάδας Εργασίας... 04. Κεφάλαιο Α Εκπροσωπήσεις του Τ.Ε.Ε.-Α.Μ... 07. Κεφάλαιο Β Προτάσεις Κριτήρια Ορισμού Εκπροσώπων...

Εισαγωγή Σκοπός της Ομάδας Εργασίας... 04. Κεφάλαιο Α Εκπροσωπήσεις του Τ.Ε.Ε.-Α.Μ... 07. Κεφάλαιο Β Προτάσεις Κριτήρια Ορισμού Εκπροσώπων... Τ Ε Ε -Τ Α Καβάλ α-φε βρουάρι ος2013 Μ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Α.Μ., ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή Σκοπός της Ομάδας Εργασίας..........................

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικό Προφίλ Εκπαιδευτικού Πολιτικού Δομικών Έργων / Μηχανικού Δομικών Έργων ΤΕ

Επαγγελματικό Προφίλ Εκπαιδευτικού Πολιτικού Δομικών Έργων / Μηχανικού Δομικών Έργων ΤΕ Επαγγελματικό Προφίλ Εκπαιδευτικού Πολιτικού Δομικών Έργων / Μηχανικού Δομικών Έργων ΤΕ ΜΑΡΟΥΣΙ 2013 . Μελέτη στο πλαίσιο της Πράξης: «Γραφείο Διασύνδεσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.», συγχρηματοδοτούμενης, μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Θεματική Ενότητα: ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Θεματική Ενότητα: ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΙΝΗ Μηχανικός Περιβάλλοντος Δ.Π.Θ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΕΚΚΑ Αρχιτέκτων Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης 18/2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. εγγράφου: 6692/06/2.7 Ειδικοί Επιστήµονες: Μαυροµάτη Ελευθερία, Φιλιππάκη άφνη. Ηµεροµηνία: 01.06.11. Προς:

Αρ. πρωτ. εγγράφου: 6692/06/2.7 Ειδικοί Επιστήµονες: Μαυροµάτη Ελευθερία, Φιλιππάκη άφνη. Ηµεροµηνία: 01.06.11. Προς: Αρ. πρωτ. εγγράφου: 6692/06/2.7 Ειδικοί Επιστήµονες: Μαυροµάτη Ελευθερία, Φιλιππάκη άφνη Ηµεροµηνία: 01.06.11 Προς: 1)Αξιότιµο κύριο ήµαρχο ήµου Κω Ακτή Κουντουριώτη Τ.Κ. 85300 Κως 2)4 η Εφορεία Βυζαντινών

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ. 65 /2014 ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Κατά το άρθρο 4 του ν. 3316/2005

Α.Μ. 65 /2014 ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Κατά το άρθρο 4 του ν. 3316/2005 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ν Ο Μ Ο Σ Δ Η Μ Ο Σ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Η Μ Α Θ Ι Α Σ Β Ε Ρ Ο Ι Α Σ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΩΡΕΑ Κ.Α. 30.7411039 ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ 23.468,04 ΕΡΓΟ: «Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Τ Α Τ Ι Κ Η Σ Α Π Ο Κ Α Τ Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

N.4178/2013. 2.. 4178/13. 6-2-2015

N.4178/2013. 2.. 4178/13. 6-2-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων & Τρικάλων 36

Διαβάστε περισσότερα

: : : . 4178/2013 , , . . - . - 1. -

: : :   . 4178/2013 , ,  . . - . - 1. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων & Τρικάλων 36

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Χριστίνα Κλιμένκου Τηλ.: 2610-521884 και 6976050053

Πτυχιακή Εργασία. Χριστίνα Κλιμένκου Τηλ.: 2610-521884 και 6976050053 Τ.Ε.Ι. Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ (Μ.Σ.Δ.) Χριστίνα Κλιμένκου Τηλ.: 2610-521884 και 6976050053

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Νόµος υπ' αριθµ. N. 4072 - Α 86-11/4/2012

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Νόµος υπ' αριθµ. N. 4072 - Α 86-11/4/2012 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Νόµος υπ' αριθµ. N. 4072 - Α 86-11/4/2012 Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταξη: ΒΕΝΤΗΡΗ 7, 115 28 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2107222160, 2107292349 FAX: 2107250320 e-mail: marnet@otenet.gr

Σύνταξη: ΒΕΝΤΗΡΗ 7, 115 28 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2107222160, 2107292349 FAX: 2107250320 e-mail: marnet@otenet.gr «ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜ ΜΑΝΣΗΣΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ και ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ» ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Σύνταξη: ΒΕΝΤΗΡΗ 7, 115 28 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2107222160, 2107292349 FAX: 2107250320 e-mail: marnet@otenet.gr Επιστημονικός υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

www.realestatenews.gr

www.realestatenews.gr Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Άρθρο 1 Απαγόρευση εμπράγματων δικαιοπραξιών σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», Άρθρο 3 5) ΘΕΜΑ Οικοδοµικές εργασίες εντός αρχαιολογικών χώρων µε αφορµή την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών µικρής

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Σρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, Ελέγχου Κατασκευών και Λοιπές Διατάξεις

Νέος Σρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, Ελέγχου Κατασκευών και Λοιπές Διατάξεις Νέος Σρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, Ελέγχου Κατασκευών και Λοιπές Διατάξεις ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α ΕΚΔΟΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΗ Άρθρο 1 Ορισμοί της έγκρισης δόμησης και της άδειας δόμησης Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 5. (Απόφαση 337/2014 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων συμβάσεων)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 5. (Απόφαση 337/2014 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων συμβάσεων) EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 7 Τ.Κ. Πόλη: 11523 Αθήνα Πληροφορίες: Σπ. Παναγόπουλος Σ. Καλογήρου Τηλέφωνo: 213 2124 793-4

Διαβάστε περισσότερα

Πολύ σημαντική υπήρξε η βοήθεια των υπηρεσιών στις οποίες αποταθήκαμε και πολύτιμη η συμβολή τους στον έλεγχο των διαγραμμάτων μας.

Πολύ σημαντική υπήρξε η βοήθεια των υπηρεσιών στις οποίες αποταθήκαμε και πολύτιμη η συμβολή τους στον έλεγχο των διαγραμμάτων μας. To θέμα με το οποίο ασχολήθηκε η παρούσα ομάδα εργασίας είναι: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΡΟΗΣ». Το σκεπτικό της εργασίας είναι να δώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4072/ΦΕΚ 86/Α/ 11.4.2012

ΝΟΜΟΣ 4072/ΦΕΚ 86/Α/ 11.4.2012 ΝΟΜΟΣ 4072/ΦΕΚ 86/Α/ 11.4.2012 Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων και αλιείας και άλλες διατάξεις. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης. Άρθρο 1

Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης. Άρθρο 1 Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Άρθρο 1 Απαγόρευση εμπράγματων δικαιοπραξιών σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΚ ΟΣΗ Α ΕΙΩΝ ΟΜΗΣΗΣ. Άρθρο ρ 1 Ορισμοί της έγκρισης δόμησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΚ ΟΣΗ Α ΕΙΩΝ ΟΜΗΣΗΣ. Άρθρο ρ 1 Ορισμοί της έγκρισης δόμησης Ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, Ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» - Άρθρα 1έως37- Μητρακάκη Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός, MSc Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΚ ΟΣΗ Α ΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3906 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

3906 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 3906 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) πό αυτές ενδίκων μέσων, εφαρμόζονται αναλόγως και για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και των άλλων Ν.Π.Δ.Δ. που διέπονται από το ίδιο με τους δημοσίους υπαλλήλους

Διαβάστε περισσότερα