ΚΩ ΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ/ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Επώνυµο : Πατρώνυµο : Όνοµα : Ηµ/νία Γέννησης : Φύλο :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΩ ΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ/ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Επώνυµο : Πατρώνυµο : Όνοµα : Ηµ/νία Γέννησης : Φύλο :"

Transcript

1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «SWEET HOME» ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: ΚΩ ΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ/ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Επώνυµο : Πατρώνυµο : Όνοµα : Ηµ/νία Γέννησης : Φύλο : Επάγγελµα : Ι /νση Αλληλογραφίας : Τ.Κ. : Πόλη : Τηλ. Επικοινωνίας Σταθερό : (1) (2) Τηλ. Επικοινωνίας Κινητό :.Ο.Υ. : Α..Τ./ ιαβατήριο : Α.Φ.Μ.: Ιδιότητα : Ιδιώτης Επιτηδευµατίας ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ (Συµπληρώνεται µόνο αν ο ιδιοκτήτης του ακινήτου είναι διαφορετικό πρόσωπο από το συµβαλλόµενο) Επώνυµο : Πατρώνυµο : Όνοµα : Ηµ/νία Γέννησης : Φύλο : Επάγγελµα : /νση Αλληλογραφίας : Τ.Κ. : Πόλη : Τηλ. Επικοινωνίας Σταθερό : (1) (2) Τηλ. Επικοινωνίας Κινητό : Α.Φ.Μ.: :.Ο.Υ. : Α..Τ. / ιαβατήριο : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΕΙΟΥ (Συµπληρώνεται εφόσον η προς ασφάλιση κατοικία είναι ενυπόθηκη) 1. Κωδικός ακινήτου : 2. Αριθµός δανείου : 3. Τράπεζα : 4. Αριθµός δανειακού λογαριασµού : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1. ιεύθυνση Ασφαλισµένου Ακινήτου Οδός & Αριθµός : Τ.Κ. Πόλη : 2. Όροφος : 3. Η οικοδοµή που στεγάζει την προς ασφάλιση κατοικία αποτελείται από περισσότερους των τριών ορόφους συµπεριλαµβανοµένου και του ισογείου και δεν ανήκει εξ ολοκλήρου σε έναν ιδιοκτήτη; ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ : Τα δώµατα και οι σοφίτες υπολογίζονται ως ανεξάρτητοι όροφοι εκτός από τις σοφίτες που έχουν κατασκευασθεί ως εσωτερικά πατάρια στη στέγη. ΝΑΙ τότε για τους σκοπούς της παρούσας ασφάλισης η προτεινόµενη κατοικία χαρακτηρίζεται ιαµέρισµα ΟΧΙ τότε για τους σκοπούς της παρούσας ασφάλισης η προτεινόµενη κατοικία χαρακτηρίζεται Μονοκατοικία 4. Εµβαδόν οικοπέδου όπου βρίσκεται η µονοκατοικία (συµπληρώνεται εφόσον η προς ασφάλιση κατοικία χαρακτηρίζεται µονοκατοικία) : Μέχρι τ.µ. Πάνω από τ.µ. 5. Εµβαδόν κατοικίας : Για ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ συµπληρώστε τα συνολικά Τ.Μ. : Για ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ συµπληρώστε τα παρακάτω : Κυρίως κατοικία (εκτός αποθηκών & θέσεων στάθµευσης) ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ Τ.Μ. Αποθήκες Πλήθος Τ.Μ. Κλειστές θέσεις στάθµευσης Πλήθος Τ.Μ. Επειδή η κάλυψη παρέχεται σε αξία αντικατάστασης µε καινούργια και προκειµένου τα ασφαλιστικά ποσά να είναι επαρκή θα πρέπει τα τετραγωνικά µέτρα που δηλώνονται να είναι τα συνολικά στεγασµένα (συµπεριλαµβανοµένων των κλειστών ηµιυπαίθριων χώρων, βοηθητικών χώρων, αποθηκών, κλειστών γκαράζ) και όχι αυτά που αναφέρονται στην οικοδοµική άδεια ή στους τίτλους ιδιοκτησίας). 6. Για την ανέγερση της οικοδοµής χορηγήθηκε άδεια οικοδόµησης από την πολεοδοµία : ΝΑΙ ΟΧΙ Έτος έκδοσης αρχικής οικοδοµικής αδείας (συµπληρώνεται εφόσον έχει εκδοθεί άδεια οικοδόµησης) : 7. Η οικοδοµή όπου ανήκει η προς ασφάλιση κατοικία αποτελείται, εκτός του ισογείου, από. ορόφους 8. Χρήση κατοικίας : Μόνιµη ευτερεύουσα 9. Κατασκευή της οικοδοµής : Ο σκελετός από µπετόν αρµέ Οι τοίχοι από µπετόν αρµέ ή τούβλα ή πέτρες ΝΑΙ Η σκεπή από µπετόν αρµέ ή κεραµίδια ή πλάκες Αν η σκεπή έχει κεραµίδια ή πλάκες, αυτά στηρίζονται σε µπετόν αρµέ; ΝΑΙ ΟΧΙ σελίδα 1 από 5

2 10. Έχουν συµβεί στο παρελθόν ζηµιές από : α) σεισµό στο φέροντα οργανισµό (στο σκελετό της οικοδοµής) ΝΑΙ ΟΧΙ β) κλοπή ΝΑΙ ΟΧΙ γ) πληµµύρα θύελλα καταιγίδα ΝΑΙ ΟΧΙ 11. Μέτρα προστασίας κλοπής : Πόρτα εισόδου ασφαλείας Κλειδαριές ασφαλείας στην πόρτα εισόδου Σύστηµα συναγερµού Σύστηµα συναγερµού συνδεδεµένο µε εταιρία φύλαξης ή αστυνοµία Σιδερένια κάγκελα ή πίρους ή σύρτες ή κλειδαριές σε παράθυρα & µπαλκονόπορτες Ο Συµβαλλόµενος /Ασφαλισµένος οφείλει να διατηρεί σε ισχύ και σε καλή κατάσταση τα µέτρα προστασίας που έχει δηλώσει. Η ύπαρξη µέτρων προστασίας για την κλοπή συνεπάγεται έκπτωση στα ασφάλιστρα της κάλυψης του περιεχοµένου. ΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΛΟΠΗΣ Πόρτα εισόδου ασφαλείας : ατσάλινη πόρτα µε κλειδαριά ασφαλείας πολλαπλών σηµείων και µεταλλικούς πίρους στη βάση της. Σύστηµα συναγερµού : ηλεκτρονικό σύστηµα συναγερµού που λειτουργεί µε ηλεκτρικό ρεύµα και αυτόνοµη µπαταρία και παγιδεύει όλες τις εισόδους µε κρουστά ή ραντάρ. εν θεωρείται σύστηµα συναγερµού αυτό το οποίο για οποιοδήποτε λόγο δε λειτουργεί. Σύστηµα συναγερµού συνδεδεµένο µε εταιρία φύλαξης ή / και αστυνοµία : ηλεκτρονικό σύστηµα συναγερµού που λειτουργεί µε ηλεκτρικό ρεύµα και αυτόνοµη µπαταρία, παγιδεύει όλες τις εισόδους µε κρουστά ή ραντάρ και είναι συνδεδεµένο µε ειδικό κέντρο λήψης σηµάτων ή / και την αστυνοµία. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ Ελάχιστες αποδεκτές τιµές ανά τ.µ. ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΜΒΑ ΟΝ Τ.Μ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΙΜΗ ΑΝΑ Τ.Μ. Μονοκατοικία σε οικόπεδο εµβαδού έως τ.µ Μέχρι 125 τ.µ. 450 Μονοκατοικία σε οικόπεδο εµβαδού πάνω από τ.µ Μέχρι 220 τ.µ. 375 µε min. Κεφάλαιο ιαµέρισµα σε πολυκατοικία Κυρίως κατοικία Αποθήκες κλειστές θέσεις στάθµευσης Πάνω από 220 τ.µ. 285 µε min. κεφάλαιο Τα ασφαλιστικά ποσά υπολογίζονται µε βάση τουλάχιστον τις ελάχιστες αποδεκτές τιµές ανά τ.µ. και εφόσον ο συµβαλλόµενος θεωρεί ότι δεν επαρκούν για την ορθή κάλυψη της προς ασφάλιση κατοικίας, µπορεί να τις αυξήσει. ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΟΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ* Κάλυψη Κτιρίου Κάλυψη Περιεχοµένου Κάλυψη βελτιώσεων κτιρίου Σεισµός Κτιρίου Σεισµός Περιεχοµένου Οικογενειακή Αστική Ευθύνη Συνολικά Ετήσια / Εξαµηνιαία ασφάλιστρα * Στο ασφαλιστήριο, λόγω ηλεκτρονικού υπολογισµού των ασφαλίστρων, ενδέχεται να υπάρξουν ελάχιστες αποκλίσεις από τα ποσά που αναφέρονται στην πρόταση. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΤΜΗΜΑ Α ) - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΤΜΗΜΑ Β ) Πυρκαγιά Κεραυνός-Πυρκαγιά άσους Καπνός -Έκρηξη-Πτώση αεροσκαφών-πρόσκρουση οχηµάτων Στάσεις Απεργίες Οχλαγωγίες - Πολιτικές ταραχές Κακόβουλη ενέργεια ή βανδαλισµός Θραύση υαλοπινάκων µέχρι του ποσού εφόσον καλύπτει κτίριο Θραύση καθρεπτών µέχρι του ποσού εφόσον καλύπτει περιεχόµενο Έξοδα αποµάκρυνσης συντριµµάτων ποσοστό 5% του ασφαλιστικού ποσού Απώλεια ενοικίου / Έξοδα προσωρινής κατοικίας µέχρι του ποσού Πληµµύρα θύελλα καταιγίδα, Παγετός χαλάζι χιόνι, Θραύση ή / και υπερχείλιση δεξαµενών σωληνώσεων και εγκαταστάσεων ύδρευσης θέρµανσης κλιµατισµού συµπεριλαµβανοµένων και των πισινών Αστική ευθύνη από πυρκαγιά & έκρηξη µέχρι 25% του ασφαλιστικού ποσού µε µέγιστο ποσό Ίδιες ζηµιές εκρηγνυόµενου µέχρι του ποσού εφόσον καλύπτει κτίριο Αµοιβές αρχιτεκτόνων µηχανικών Έξοδα έκδοσης αδειών εφόσον καλύπτει κτίριο Κόστος εντοπισµού της θραύσης ή της διαρροής και ζηµιές στις ίδιες τις σωληνώσεις µέχρι του ποσού 400 εφόσον καλύπτει κτίριο Πτώση δένδρων, στύλων, κεραιών εφόσον καλύπτει κτίριο Ζηµιές στο κτίριο από κλέφτη µέχρι εφόσον καλύπτει κτίριο Ζηµιές σε τρόφιµα µέσα σε ψυγεία µέχρι του ποσού εφόσον καλύπτει περιεχόµενο Θραύση ειδών υγιεινής µέχρι του ποσού 600 εφόσον καλύπτει κτίριο Κάλυψη εξωτερικών κινητών στοιχείων µέχρι του ποσού 500 εφόσον καλύπτει περιεχόµενο σελίδα 2 από 5

3 Ζηµιές περιεχοµένου στον τόπο προσωρινής διαµονής µέχρι 15% του ασφαλιστικού ποσού του περιεχοµένου εφόσον καλύπτει περιεχόµενο Προσωπικό ατύχηµα µέχρι 20% του ασφαλιστικού ποσού µε µέγιστο εφόσον καλύπτει περιεχόµενο Κλοπή από διάρρηξη Ληστεία εφόσον καλύπτει περιεχόµενο και πρόκειται για κατοικία µόνιµη Τεχνική βοήθεια Προαιρετικές καλύψεις Σεισµός κτιρίου ΝΑΙ ΟΧΙ Σεισµός περιεχοµένου ΝΑΙ ΟΧΙ Οικογενειακή αστική ευθύνη µέχρι του ποσού ΝΑΙ ΟΧΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Ι ΙΑΙΤΕΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ Τα Ιδιαίτερης Αξίας Αντικείµενα καλύπτονται ανά τεµάχιο µέχρι του ποσού των εκτός και αν δηλωθούν και περιγραφούν αναλυτικά µε την αξία τους. Ως Ιδιαίτερης Αξίας Αντικείµενα ορίζονται : αντικείµενα από πορσελάνη, ασήµι, κρύσταλλο, αντικείµενα συλλεκτικής αξίας, εικονογραφίες, εικόνες, ιχνογραφίες, αντικείµενα γλυπτικής, µουσικά όργανα ή εργαλεία των µαθηµατικών, φυσικών, χηµικών και λοιπών επιστηµών, αντίκες (που ορίζονται ως έργα τέχνης ή έπιπλα ή διακοσµητικά αντικείµενα αποδεδειγµένης ηλικίας τουλάχιστον 100 ετών), κάθε είδους έργα τέχνης, γούνες, µηχανήµατα ήχου και εικόνας (τηλεοράσεις, βίντεο, στερεοφωνικά, φωτογραφικές και κινηµατογραφικές µηχανές, κ.λπ.), ηλεκτρονικά µηχανήµατα, χειροποίητα χαλιά και όπλα. Περιγραφή Μάρκα Τύπος ιαστάσεις Τεµάχια ηλωθείσα Αξία Οι ανωτέρω δηλωθείσες αξίες βασίζονται στην εκτίµηση του αιτούντος. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ Τρόπος καταβολής ασφαλίστρων : Συχνότητα Πληρωµής : ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΡΗΤΑ ΠΑΓΙΑ ΕΝΤΟΛΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η έναρξη της ασφάλισης θα ισχύει από την αναγραφόµενη στο ασφαλιστήριο ηµεροµηνία. Το πρόγραµµα SWEET HOME δίνεται αποκλειστικά σε κατοικίες που στεγάζονται σε οικοδοµή κατασκευασµένη µε σκελετό από µπετόν αρµέ, τουβλόκτιστη ή πετρόκτιστη, µε στέγη από µπετόν αρµέ ή κεραµίδια ή πλάκες που στηρίζονται σε µπετόν αρµέ ή σε ξύλινα δοκάρια. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα επιθεώρησης του κινδύνου. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν κακή κατάσταση, κατασκευαστικές ατέλειες ή αποκλίσεις από τα ελάχιστα κριτήρια και τεχνικές προδιαγραφές ασφαλισιµότητας και καθιστούν κατά την Εταιρία τον κίνδυνο µη επιθυµητό ή µη αναλήψιµο, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα της διακοπής της κάλυψης του Σεισµού ή της ακύρωσης του Ασφαλιστηρίου. Η ασφάλιση γίνεται σε αξία αντικατάστασης µε καινούργια υπό την προϋπόθεση ότι η ασφαλισµένη κατοικία είναι σωστά συντηρηµένη και σε καλή κατάσταση. Σε αντίθετη περίπτωση οι αξίες θα αποµειώνονται λόγω κακής χρήσης. Η ασφάλιση µε το παραπάνω πακέτο βασικών καλύψεων ισχύει εφόσον η ασφαλισµένη κατοικία είναι πλήρως αποπερατωµένη. Για όσο διάστηµα βρίσκεται υπό κατασκευή, από τις αναφερόµενες καλύψεις ισχύουν µόνο οι : πυρκαγιά, πυρκαγιά από δάσος, πτώση αεροσκαφών, έκρηξη, πρόσκρουση οχηµάτων, καπνός ενώ από τις προαιρετικές καλύψεις µπορούν να επιλεγούν οι : Σεισµός οικοδοµής και Οικογενειακή Αστική Ευθύνη. Εάν ο ασφαλισµένος είναι ενοικιαστής και έχει πραγµατοποιήσει βελτιώσεις στο κτίριο της κατοικίας του µπορεί να τις καλύψει. Σε αυτή την περίπτωση το ασφαλιστικό ποσό των βελτιώσεων προτείνεται από τον ίδιο. Η ασφάλιση του περιεχοµένου παρέχεται για το σύνολο της αξίας του και όχι αποσπασµατικά για µεµονωµένα αντικείµενα. σελίδα 3 από 5

4 ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΕΝΤΟΛΗΣ Ο υπογράφων την παρούσα Πάγια Εντολή αναθέσεως εξοφλήσεως ασφαλίστρων, δηλώνω ότι εξουσιοδοτώ την ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (εφεξής «η Τράπεζα») να χρεώνει αυτοµάτως τον υπ αριθ. Τραπεζικό λογαριασµό µου* ή τον τραπεζικό λογαριασµό, που υπάρχει ήδη ή που θα ανοιχθεί για την εξυπηρέτηση του Στεγαστικού δανείου που έχω λάβει από την Τράπεζα και συνδέεται µε την παρούσα ασφάλιση, µε το ποσό των εκάστοτε οφειλοµένων ασφαλίστρων, καθώς και µε τα ασφάλιστρα των εν συνεχεία ανανεώσεων τού προς έκδοση Ασφαλιστηρίου µε βάση την παρούσα αίτηση µαζί µε τις τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις του. Η παρούσα εντολή ισχύει µέχρι εγγράφου ανακλήσεως νοµίµως κοινοποιούµενης στην Τράπεζα. ηλώνω επίσης ότι έλαβα γνώση και αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα τους όρους πάγιας εντολής που αναγράφονται κατωτέρω. Υπογραφή Αντισυµβαλλόµενου Ηµεροµηνία Για την Τράπεζα EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε... *( συµπληρώνεται σε περίπτωση µη ύπαρξης στεγαστικού δανείου) ΟΡΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΝΤΟΛΗΣ - Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης εξόφλησης οποιασδήποτε δόσης ασφαλίστρων, λόγω µη ύπαρξης επαρκούς διαθεσίµου υπολοίπου στο λογαριασµό η EFG Eurolife Α.Ε.Γ.Α θα επιδιώκει την είσπραξή του κατά τα ισχύοντα. - Ο χρεούµενος τραπεζικός λογαριασµός θα πρέπει να έχει επαρκές διαθέσιµο υπόλοιπο κατά την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας πληρωµής των δόσεων των ασφαλίστρων. Σε περίπτωση µη ύπαρξης υπολοίπου η Τράπεζα δεν υποχρεούται να ενηµερώσει τον εντολέα. - Η παρούσα παύει να ισχύει µόλις γνωστοποιηθεί εγγράφως στην Τράπεζα ο θάνατος του εντολέα ή η ανάκληση της εντολής λόγω πραγµατικού ή νοµικού γεγονότος. Σε περίπτωση θανάτου υπόχρεου για την εξόφληση λογαριασµών ή πιστούµενου πελάτη, η παρούσα παύει να ισχύει. Επίσης, η πάγια εντολή παύει να ισχύει από την εποµένη της εγγράφου κοινοποιήσεως στην Τράπεζα από την EFG Eurolife Α.Ε.Γ.Α. κατάστασης µε τις περιπτώσεις που η Αίτηση Ασφάλισης ακυρώθηκε, το ασφαλιστήριο δεν εξεδόθη ή έληξε, καθώς και τις περιπτώσεις που άλλαξε ο τρόπος πληρωµής. - Για την εξόφληση λογαριασµού µε χρέωση τραπεζικού λογαριασµού τρίτου προσώπου, η ΕΝΤΟΛΗ υπογράφεται τόσο από τον δικαιούχο του τραπεζικού λογαριασµού, όσο και από τον υπόχρεο για την εξόφληση του λογαριασµού ασφαλίστρων ή τον πιστούµενο πελάτη. Αντί του τελευταίου µπορεί να υπογράψει εκπρόσωπος του υπόχρεου για την εξόφληση του λογαριασµού ασφαλίστρων ή του πιστούµενου πελάτη, µε απλή εξουσιοδότηση θεωρηµένη αρµοδίως για το γνήσιο της υπογραφής του. - Η Τράπεζα δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη στο ποσό της χρέωσης του λογαριασµού του πελάτη, εφόσον αυτά δε γίνονται από υπαιτιότητά της. Η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά την EFG Eurolife Α.Ε.Γ.Α. Επίσης, η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωµα διαγραφής του πελάτη από το σύστηµα, εφόσον συντρέχουν λόγοι προς τούτο. ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΣΗ ΧΡΕΩΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ Ο υπογράφων την παρούσα Εξουσιοδότηση αναθέσεως εξοφλήσεως ασφαλίστρων, δηλώνω ότι εξουσιοδοτώ την EFG Eurolife Α.Ε.Γ.Α. να χρεώνει αυτοµάτως την Πιστωτική µου κάρτα. µε αριθµό :... και ηµεροµηνία Λήξεως : µε το ποσό των εκάστοτε ασφαλίστρων, καθώς και µε τα ασφάλιστρα των εν συνεχεία ανανεώσεων του προς έκδοση Ασφαλιστηρίου µε βάση την παρούσα αίτηση µαζί µε τις τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις του. Η παρούσα εξουσιοδότηση ισχύει µέχρι εγγράφου ανακλήσεώς της προς την EFG Eurolife Α.Ε.Γ.Α Ηµεροµηνία ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (Σύµφωνα µε τον Ν. 2472/1997 και µε την υπ αριθµ. 1/1999 Κανονιστική Πράξη της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα). H Εταιρεία EFG Eurolife ΑΕΓΑ, («Υπεύθυνος Επεξεργασίας») ενηµερώνει τα πρόσωπα που υπογράφουν το παρόν έντυπο («Υποκείµενα εδοµένων») ότι τα δεδοµένα προσωπικού τους χαρακτήρα που η Εταιρία συλλέγει µε την παρούσα αίτηση ή θα δηµιουργηθούν µετά την έγκρισή της και κατά τη διάρκεια της συµµετοχής τους στην Ασφάλιση, στα οποία περιλαµβάνονται και ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα των ασφαλιζόµενων προσώπων που αφορούν κυρίως την υγεία, θα αποτελέσουν αντικείµενο επεξεργασίας από την Εταιρία ή και από τρίτους, που εκτελούν την επεξεργασία κατ εντολή και για λογαριασµό της, µε σκοπό την εκτέλεση της µεταξύ τους σύµβασης, την υποστήριξη και παρακολούθηση της ασφαλιστικής τους σχέσης, την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Εταιρίας και την προάσπιση των εννόµων συµφερόντων της και την αναβάθµιση των παρεχοµένων υπηρεσιών. Περαιτέρω τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, πλην των ευαίσθητων, θα αποτελέσουν αντικείµενο επεξεργασίας µε σκοπό την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας εφ όσον συντρέχουν οι εκάστοτε νόµιµες προϋποθέσεις. Αποδέκτες των δεδοµένων: Η διοίκηση και οι υπηρεσίες της Εταιρίας, συνεργαζόµενα µε την Εταιρία φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, όπως εµπειρογνώµονες, πραγµατογνώµονες, ερευνητές, σύµβουλοι κάθε φύσεως όπως νοµικοί και οικονοµικοί πάροχοι ή συντηρητές µηχανογραφικών εφαρµογών, νοσηλευτικά ιδρύµατα, διαγνωστικά κέντρα, ιατροί, ασφαλιστικοί οργανισµοί, στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων τους, λοιπές ασφαλιστικές/ αντασφαλιστικές εταιρείες για τα δεδοµένα τα σχετικά µε τη λήψη αντασφάλισης από την Εταιρεία, οι συνδεδεµένες µε την Εταιρεία επιχειρήσεις στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων τους, η Τράπεζα "EFG Eurobank Ergasias AE" στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της, οι δηµόσιες υπηρεσίες και δικαστικές αρχές, δηµόσιοι λειτουργοί και τρίτοι βάσει επιταγών νόµου, δικαστικών αποφάσεων και για την προάσπιση των εννόµων συµφερόντων της Εταιρίας. ικαίωµα πρόσβασης και αντίρρησης: Τα υποκείµενα δεδοµένων έχουν δικαίωµα να γνωρίζουν εάν τα προσωπικά τους δεδοµένα σελίδα 4 από 5

5 αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείµενο επεξεργασίας (άρθρο 12 Ν. 2472/97) καθώς και να προβάλλουν οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδοµένων αυτών (άρθρο 13 Ν. 2472/97). Για την άσκηση δικαιωµάτων πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδοµένων τα υποκείµενα δεδοµένων µπορούν να απευθύνονται στον Προϊστάµενο της ιεύθυνσης της Εταιρίας (Λεωφ. Συγγρού , Ν. Σµύρνη, τηλ ). ΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Εφόσον δε σηµειώνεται η αρνητική επιλογή στα κατωτέρω πεδία, οι υπογράφοντες την παρούσα αίτηση δηλώνουµε ότι, κατόπιν της ενηµέρωσης που έγινε προς εµάς και αναφέρεται στην αρχή της παρούσας αιτήσεως, συγκατατιθέµεθα στη συλλογή και επεξεργασία από την EFG Eurolife Α.Ε.Γ.Α. ή και τρίτους κατ εντολή και για λογαριασµό της, α) των ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων των εξ ηµών ασφαλιζοµένων Ο ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕN ΣΥΝΑΙΝΩ Ο ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕN ΣΥΝΑΙΝΩ και β) των προσωπικών µου δεδοµένων µε σκοπό την ενηµέρωσή µου για οποιοδήποτε θέµα σχετικό µε την ασφαλιστική σύµβαση, την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών ή και την αναβάθµιση των µεταξύ της Εταιρείας και εµού σχέσεων, µέσω σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας (φωνητικών κλήσεων και SMS) ή και ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( ), όπως και µε οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο µέσο. Ο ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε ΣΥΝΑΙΝΩ Περαιτέρω τα εξ ηµών ασφαλιζόµενα πρόσωπα εξουσιοδοτούµε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που µας περιέθαλψε ή θα µας περιθάλψει ιατρικώς, να δίνει, µε την επίδειξη του πρωτοτύπου ή απλού φωτοτυπικού αντιγράφου της παρούσας, στην EFG Eurolife Α.Ε.Γ.Α. οποιαδήποτε πληροφορία αυτή κρίνει αναγκαία σχετικά µε την υγεία µας. Συµφωνούµε επίσης η εξουσιοδότηση να είναι ισχυρή για όσο διάστηµα η κάλυψη που ζητείται παραµένει σε ισχύ και µετά το θάνατό µας για όσο διάστηµα θα υπάρχει απαίτηση που θα προκύπτει από το Ασφαλιστήριο. ΗΛΩΣΕΙΣ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ/ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ Οι υπογράφοντες την παρούσα αίτηση δηλώνουµε ότι η δηλούµενη από καθέναν από εµάς στην παρούσα αίτηση διεύθυνση αλληλογραφίας ισχύει για την αποστολή κάθε είδους αλληλογραφίας καθώς και βεβαιώσεων, δηλώσεων ή ειδοποιήσεων που τυχόν προβλέπονται συµβατικά ή εκ του Νόµου σε σχέση και µε οποιοδήποτε άλλο ασφαλιστήριο συµβόλαιο διατηρούµε ήδη στην Εταιρεία σας, µέχρι να σας ειδοποιήσουµε εγγράφως για τυχόν αλλαγή αυτής. Τα στοιχεία που δώσαµε στην παρούσα και µας αφορούν προσωπικά, είναι αληθινά, πλήρη και χωρίς παραλήψεις, ότι φέρουν την υπογραφή µας, και συµφωνούµε να αποτελέσουν δήλωση, που είναι και η βάση της προτεινόµενης κάλυψης. Ο κάτωθι υπογεγραµµένος. δηλώνω προς την EFG Eurolife ΑΕΓΑ ότι κατά το χρόνο υποβολής της παρούσας αίτησης παρέλαβα αντίγραφο αυτής µε το προβλεπόµενο από το νόµο Ενηµερωτικό Έντυπο Πληροφοριών, ότι επέλεξα την ασφαλιστική κάλυψη που αναγράφεται ανωτέρω αφού ενηµερώθηκα για την κάλυψη και το κόστος αυτής. Έλαβα επίσης γνώση του δικαιώµατός µου περί Υπαναχώρησης και Εναντίωσης καθώς και του δικαιώµατος της Εταιρίας να αρνηθεί την αίτησή µου για ασφάλιση ή να την αποδεχθεί µε διαφορετικούς όρους από αυτούς που ζητούνται χωρίς υποχρέωση να δικαιολογήσει την απόφαση της. ηλώνω και αποδέχοµαι ότι ουδεµία αξίωση για αποζηµίωση (ασφάλισµα) θα έχω για οποιοδήποτε ζηµιογόνο γεγονός το οποίο θα έχει συµβεί πριν από την έκδοση του Ασφαλιστηρίου. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (Άρθρο 4 παρ.2 περιπτ. Η του Ν.. 400/70, όπως τροποποιήθηκε από το Π.. 252/96) Επωνυµία, Σκοπός, Νοµική µορφή της Ασφαλιστικής Επιχείρησης : EFG Eurolife Α.Ε.Γ.Α., µε σκοπό τη διενέργεια ασφαλίσεων κατά ζηµιών ως Ανώνυµος Εταιρία. Κράτος Μέλος καταγωγής της Επιχείρησης : ΕΛΛΑ Α ιεύθυνση της Έδρας της Ασφαλιστικής Επιχείρησης : Λ. Συγγρού 209, Νέα Σµύρνη, Τηλ Fax , website : Εφαρµοστέο ίκαιο : Εφαρµοστέο ίκαιο είναι το Ελληνικό. Τρόπος και Χρόνος διευθέτησης εγγράφων παραπόνων του Ασφαλισµένου και/ ή Λήπτη της ασφάλισης: Η εταιρία σε εύλογο χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο των τριάντα (30) ηµερών από την παραλαβή του εγγράφου στην έδρα της, θα επιλαµβάνεται για τη διευθέτηση των εγγράφων παραπόνων. Ονοµατεπώνυµο Αιτούντος Υπογραφή Αιτούντος Ονοµατεπώνυµο Ασφαλισµένου Ηµεροµηνία, Υπογραφή Ασφαλισµένου Υπογραφή Συνεργάτη.. σελίδα 5 από 5

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Επιχειρήσεων

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Επιχειρήσεων ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Επιχειρήσεων Η πρόταση ασφάλισης αποτελεί τη βάση της ασφάλισής σας και µας επιτρέπει να εκτιµήσουµε σωστά τον κίνδυνο που µας προτείνετε να ασφαλίσουµε. Παρακαλούµε απαντήσετε µε προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Αριθµός Πρότασης ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΛΗΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ/ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Σηµειώστε Χ στο ανάλογο τετράγωνο) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Διαμεσολαβών στην ασφάλιση (κωδικός) Αριθμός προσωρινού σήματος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ / ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ Επώνυμο/Επωνυμία συμβαλλόμενου Όνομα Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Επιχειρήσεων

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Επιχειρήσεων EFG Eurolife Α.Ε.Γ.Α. Λεωφόροs Συγγρού 209-211, 171 21 Νέα Σµύρνη Τnλ. 210 9303690, Fax 210 9303689 26 ης Οκτωβρίου 90, Porto Center, 546 28, Θεσσαλονίκη Tnλ. 2310 506340, Fax 2310 506220 ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ. Αριθµός συµβολαίου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ. Αριθµός συµβολαίου ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Συµπληρώνεται από την Εταιρεία Αριθµός πρότασης Αριθµός συµβολαίου Κωδικός πρακτορείου Κ. Λ ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ/ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Αριθµός Πρότασης ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Αριθµός Συµβολαίου Κωδικός πρακτορείου ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ Ονοµατεπώνυµο του λήπτη της

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί Συνεργάτες, Φιλικά, Χριστιάνα Πυρρή. Διεύθυνση Υποστήριξης Πωλήσεων. Eurolife ERB Ασφαλιστική. Λ. Συγγρού 209-211, Ν.

Αγαπητοί Συνεργάτες, Φιλικά, Χριστιάνα Πυρρή. Διεύθυνση Υποστήριξης Πωλήσεων. Eurolife ERB Ασφαλιστική. Λ. Συγγρού 209-211, Ν. Αγαπητοί Συνεργάτες, Στα πλαίσια της συμμόρφωσης με το θεσμικό πλαίσιο για την Αποφυγή Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (σχετική ενημέρωσή σας από 4/7/2013)

Διαβάστε περισσότερα

Εξασφαλίζουν το σπίτι σας και όλα όσα σημαίνει για εσάς!

Εξασφαλίζουν το σπίτι σας και όλα όσα σημαίνει για εσάς! Νέα προγράμματα Ασφάλισης Κατοικίας INTERAMERICAN HOME Εξασφαλίζουν το σπίτι σας και όλα όσα σημαίνει για εσάς! Όταν κοιτάμε την πραγματικότητα κατάματα, λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και προετοιμαζόμαστε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΥΡΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚ ΟΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΥΡΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚ ΟΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΓΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΥΡΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ / ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚ ΟΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Η παρούσα Πρόταση θα αποτελέσει αναπόσπαστο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ασφάλισης Κατοικίας

Εγχειρίδιο Ασφάλισης Κατοικίας ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Εγχειρίδιο Ασφάλισης Κατοικίας Περιεχόμενα 1. Η ασφάλιση κατοικίας 2 1.1. Γιατί είναι σημαντική 2 1.2. Στοιχεία και αριθμοί 2 1.3. Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της ΑΧΑ 3 1.4. Σε ποιους

Διαβάστε περισσότερα

HOME COMFORT - Πλήρες

HOME COMFORT - Πλήρες HOME COMFORT - Πλήρες ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Τo Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του: Οι Γενικοí Όροι, οι Ειδικές ιατάξεις των καλύψεων, οι

Διαβάστε περισσότερα

Η 1η direct ασφάλιση ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 07/2013

Η 1η direct ασφάλιση ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 07/2013 Η 1η direct ασφάλιση ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 07/2013 INTERAMERICAN ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την Anytime για την ασφάλιση της κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

HOME COMFORT Πλήρες Πρόγραμμα

HOME COMFORT Πλήρες Πρόγραμμα ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ HOME COMFORT Πλήρες Πρόγραμμα Τo Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του: Οι Γενικοí Όροι, οι Ειδικές Διατάξεις των καλύψεων,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι ασφαλιστηρίου προγράμματος

Όροι ασφαλιστηρίου προγράμματος επιχείρηση Όροι ασφαλιστηρίου προγράμματος Επιχείρηση Τι πρέπει να γνωρίζετε Οκτώβριος 2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ περιεχόµενα ενότητες σελίδα ενότητες που περιλαµβάνουν Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου 3

Διαβάστε περισσότερα

Το ασφαλιστήριο της επιχείρησής σας Business4all

Το ασφαλιστήριο της επιχείρησής σας Business4all Ασφάλιση επιχείρησης Το ασφαλιστήριο της επιχείρησής σας Business4all Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα 801 111 222 333 (από σταθερό με αστική χρέωση)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ασφάλισης Κατοικίας

Πρόταση Ασφάλισης Κατοικίας AIG Europe Limited Υποκατάστημα Ελλάδος Λεωφόρος Κηφισίας 119, 151 24 Μαρούσι, τηλ.: 210 8127 600, fax: 210 8027 189 Info.Gr@aig.com www.aig.com.gr Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης Μαρίνου Αντύπα 42, 570 01 Πυλαία

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL

Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL Συµπληρώστε υποχρεωτικά ένα από τα παρακάτω: ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΗ Επώνυµο/Επωνυµία- ιακριτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία µε την επωνυµία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» παρέχει στους Συνδροµητές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση: Οι ηλεκτρικές καλωδιώσεις που βρίσκονται µέσα στην τοιχοποιία του

Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση: Οι ηλεκτρικές καλωδιώσεις που βρίσκονται µέσα στην τοιχοποιία του ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΗΘΕΙ ΚΤΟΙΚΙΩΝ & ΕΠΕΛΜΤΙΚΩΝ ΟΙΚΗΜΤΩΝ Ι. ΕΝΙΚ ΚΕΦΛΙΟ Ι ΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΡΤΗΜΤΟΣ Το παρόν συµβόλαιο καλύπτει τις υπηρεσίες επείγουσας Τεχνικής οήθειας για την ασφαλισµένη κατοικία ή επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΝΕΑ Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Kyria KATOIKIA (40sel)_Layout 1 28/02/2014 1:33 μ.μ. Page 1 ΝΕΑ Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟTΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟTΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟTΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ FORTHNET MEDIA A.E. OΔOΣ ΜΑΝΗΣ, 153 51, ΚΑΝΤΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, FAX: 211 95 59 399, Δ.O.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΦΜ: 998179538 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΝΕΑ Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Exohiko KATOIKIA (40sel)_Layout 1 28/02/2014 1:31 μ.μ. Page 1 ΝΕΑ Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ EΞΟΧΙΚΗΣ - ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 40 χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ασφάλισης ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Πρόταση Ασφάλισης ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Πρόταση Ασφάλισης ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Μόνιµη Εξοχική Κωδικός ιαµεσολαβούντα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Επίθετο : Όνοµα : Πατρώνυµο : FAX : Α.Φ.Μ. :.Ο.Υ. : Επάγγελµα : Ηµ/νία γέννησης : ηλώστε Αριθµό ικαιούχων της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND ONE

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND ONE κινητή σταθερή internet ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND ONE WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. Λεωφόρος Κηφισίας 66, 151 25 Μαρούσι, Α.Φ.Μ.: 099936189 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 48025/01ΑΤ/Β/01/26/03 ΤΗΛ: 210 6158000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ XΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ XΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ XΑΡΑΚΤΗΡΑ (σύµφωνα µε το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, και τις σχετικές αποφάσεις της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα) H «HELLENIC POST CREDIT ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ INTERAMERICAN HOME

ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ INTERAMERICAN HOME ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ INTERAMERICAN HOME Έκδοση 08.2012 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ INTERAMERICAN HOME H ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

MOTOR. Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. www.generali.gr

MOTOR. Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. www.generali.gr MOTOR ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! www.generali.gr Μην ξεχνάτε! Φροντίδα Ατυχήματος 210 34 97 023 Το τηλέφωνο ισχύει επίσης και για την οδική βοήθεια εφόσον υπάρχει κάλυψη.

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Κύριας Κατοικίας ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Ασφάλιση Κύριας Κατοικίας ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ Ασφάλιση Κύριας Κατοικίας ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΟ Η/ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ Πυρκαγιά Κεραυνός Καπνός Έκρηξη (Συμπεριλαμβάνονται και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Προς την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυµη Εταιρεία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ/ΠΕΛΑΤΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Προς την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυµη Εταιρεία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ/ΠΕΛΑΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (σύµφωνα µε τον Ν. 2472/1997 και µε την υπ αριθµ. 1/1999 Κανονιστική Πράξη της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα) Η Τράπεζα EFG Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ...5 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ...5 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...9 ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ...5 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...9 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...19 Ειδικός Όρος Πυρκαγιάς (EO 401)...19 Ειδικός Όρος Κεραυνού (ΕΟ 402)...19 Ειδικός Όρος Καπνού (ΕΟ 403)...19 Ειδικός

Διαβάστε περισσότερα