ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΒΔΟΜΗ Η ΠΡΩΙΜΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΒΔΟΜΗ Η ΠΡΩΙΜΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ"

Transcript

1 ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΒΔΟΜΗ Η ΠΡΩΙΜΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1. Εισαγωγή - Η πιο παραμελημένη περίοδος της ιστορίας της Ελληνικής είναι η μεσαιωνική. Για λόγους καθαρά ιδεολογικούς και πολιτικούς, το νέο ελληνικό κράτος βασίστηκε για τις εθνικές του αφηγήσεις στην κλασική αρχαιότητα, πολλές φορές παρακάμπτοντας πλήρως την μεσαιωνική περίοδο και, κατ επέκταση, την Μεσαιωνική Ελληνική. - Αυτό από μόνο του καθιστά ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα την ενασχόληση με αυτή την περίοδο, που παραμένει πολύ λίγο γνωστή στους γλωσσολόγους αλλά και σε όσους γενικότερα ασχολούνται με την ελληνική. Κι όμως, αντίθετα με την επικρατούσα εντύπωση, τότε είναι που διαμορφώνεται η πρώτη μορφή της δημοτικής, που οδήγησε στη σημερινή Κοινή Νέα Ελληνική - Θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι 2 είναι τα βασικά της χαρακτηριστικά: - Α) Η μεγάλη χρονική έκταση. Με τον όρο ΜΕ αναφερόμαστε στην περίοδο της ελληνικής μεταξύ 5 ου -15 ου αι. περίπου. Βέβαια, τα όρια είναι συμβατικά και αλλάζουν ανάλογα με τον ερευνητή: Άλλοι ξεκινάνε λίγο αργότερα (6 ο αι., με τον Ιουστινιανό), άλλοι καταλήγουν λίγο αργότερα (π.χ. 17 ο αι. με την πτώση της Κρήτης στους Τούρκους). - Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για μια περίοδο που καλύπτει περίπου μία χιλιετία, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες περιόδους της ελληνικής. Αυτό φυσικά σχετίζεται με την Βυζαντινή αυτοκρατορία και την διάρκειά της, μια και στην επικράτειά της ζούσαν κυρίως οι ελληνόφωνοι (τουλάχιστον μέχρι και τον 11 ο -12 ο αι.). 1

2 - Δεδομένης της μακράς χρονικής διάρκειας, οι μελετητές χωρίζουν συνήθως την ΜΕ σε 2 επιμέρους περιόδους: την πρώιμη (5 ος -6 ος 10 ος αι.) και την ύστερη (11 ος -15 ος αι. περίπου). Η διάκριση αυτή δεν βασίζεται ιδιαίτερα σε κάποια κοινωνικά κριτήρια (όπως γίνεται συνήθως στις ιστορίες των γλωσσών), αλλά σε γλωσσικά, και πιο συγκεκριμένα, στο ζήτημα της ύπαρξης κειμένων σε δημώδη μορφή, κάτι που μας οδηγεί στο δεύτερο βασικό χαρακτηριστικό. - Β) Η «διγλωσσία» (diglossia), δηλ. το φαινόμενο κατά το οποίο μία γλωσσική κοινότητα έχει μία διαφορετική μορφή της ίδιας γλώσσας ως επίσημη, και όχι την μητρική. Το φαινόμενο ξεκινάει από τον Αττικισμό της ρωμαϊκής περιόδου και ουσιαστικά παίρνει θεσμικό χαρακτήρα στη Βυζαντινή αυτοκρατορία, όπου το μεγαλύτερο μέρος της επίσημης γραμματείας (αλλά και μεγάλο μέρος της ιστοριογραφίας, λογοτεχνίας κλπ.) είναι γραμμένο σε μία «τυποποιημένη» μορφή της Κοινής, με πολλές επιμέρους διαφορές. - Αυτό φυσικά είχε ως συνέπεια τα κείμενα που να προσεγγίζουν έστω στοιχειωδώς την καθημερινή, προφορική γλώσσα των ελληνόφωνων κατοίκων της αυτοκρατορίας να είναι πολύ λίγα στον αριθμό. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία προέρχονται από τον 11 ο αι. κ.εξ., οπότε αλλάζουν και οι κοινωνικο-πολιτικές συνθήκες. - Η ξεκάθαρη διχοτόμηση της ΜΕ σε πρώιμη και ύστερη με βάση την έλλειψη αξιόπιστων πηγών για την πρώτη οδηγεί και σε σημαντικά προβλήματα χρονολόγησης για τα φαινόμενα που απαντούν πρώτη φορά στα δημώδη κείμενα της ύστερης περιόδου. - Πιο συγκεκριμένα, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε κατά πόσο πρόκειται για εξελίξεις της ύστερης περιόδου, ή αν απλά εμφανίζονται για πρώτη φορά τότε λόγω της έλλειψης αντίστοιχων κειμένων από την πρώιμη περίοδο (παραδείγματα, λ.χ. θέλω + Απαρ. ως μελλοντική περίφραση). Μόνο κατά 2

3 περίσταση (κατά φαινόμενο δηλαδή) μπορεί να απαντηθεί αυτό το ερώτημα. 2. Το Βυζάντιο τον 6 ο αιώνα - Για τους περισσότερους μελετητές, η πρώιμη μεσαιωνική περίοδος της ελληνικής ξεκινάει γύρω στον 6 ο αι., με την βασιλεία του Ιουστινιανού. Ο 6 ος αι. αποτελεί ένα καλό σημείο για αφετηρία, καθώς παρατηρούνται σημαντικές αλλαγές στην επίσημη γλωσσική «πολιτική» / αντίληψη του βυζαντινού κράτους. - Για τον λόγο αυτό, θα εξετάσουμε καταρχήν το κοινωνικό πλαίσιο στις απαρχές της πρώιμης μεσαιωνικής περιόδου, την εποχή του Ιουστινιανού, ιδιαίτερα σε σχέση με την πολυγλωσσία της βυζαντινής επικράτειας. Θα εξετάσουμε ακροθιγώς και την εξέλιξη των κοινωνιο-γλωσσικών συνθηκών μέχρι και τον 10 ο αι., οπότε και θεωρούμε ότι «λήγει» ο πρώιμος μεσαίωνας για την ελληνική. - Ο Ιουστινιανός, με μια σειρά επεκτατικών πολέμων, κατάφερε να προσαρτήσει στο βυζαντινό κράτος αρκετές περιοχές που ανήκαν στην πρώην δυτική ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Επιπλέον, το Βυζάντιο διατηρούσε ακόμα τον 6 ο αι. πολλές από τις περιοχές της Ανατολής που συνέχιζαν την παράδοση του ελληνορωμαϊκού κόσμου της ύστερης αρχαιότητας. - Οι κοινωνικές και γλωσσικές συνθήκες διέφεραν σε μεγάλο βαθμό ανάλογα με την επαρχία του βυζαντινού κράτους: κάθε επαρχία είχε πολύ συγκεκριμένη κοινωνιο-γλωσσική παράδοση, με συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες. Επομένως η εξέταση της γλωσσικής πραγματικότητας πρέπει να γίνει τμηματικά. - Από γλωσσική άποψη (όπως και από πολιτική παλιότερα), η αυτοκρατορία χωριζόταν σε δυτική και ανατολική: όλες οι περιοχές δυτικά των Βαλκανίων και της Αιγύπτου είχαν την (ύστερη) Λατινική ως 3

4 κοινή γλώσσα επικοινωνίας, και όλες οι περιοχές ανατολικά από αυτή την γραμμή την ελληνική. - Δεν είναι απολύτως ξεκάθαρο ποια ήταν η έκταση της ελληνομάθειας στο ανατολικό τμήμα. Ήταν σίγουρα υποχρεωτική για την ανέλιξη στη δημόσια διοίκηση, και αποτελούσε τον βασικότερο φορέα παιδείας στην περιοχή. Άγνωστο παραμένει κατά πόσο είχε διαπεράσει τους πληθυσμούς στην καθημερινή τους επικοινωνία (όπως είχε συμβεί λ.χ. στη Δύση με την Λατινική). Αυτό πρέπει να ποίκιλλε κατά περίσταση και κατά περιοχή. - Το κέντρο όλης της αυτοκρατορίας ήταν αναμφισβήτητα η Κωνσταντινούπολη. Εκεί συνυπήρχαν πολλοί διαφορετικοί πληθυσμοί από όλη την βυζαντινή επικράτεια, αλλά και έξω από αυτή: Ρωμαίοι, Άραβες, Εβραίοι, Γότθοι, Πέρσες, Σύροι, Αιγύπτιοι, Ιταλοί κ.ο.κ. Η γλώσσα συνεννόησης στην πρωτεύουσα ήταν αναμφισβήτητα τα ελληνικά. Η λατινομάθεια είχε περιοριστεί σημαντικά ήδη από τον 6 ο αι., προτού εκλείψει τελείως στη συνέχεια. - Αν ταξιδεύαμε με τη φορά του ρολογιού, ο πρώτος μας σταθμός έξω από την Κων/πολη θα ήταν η Μικρά Ασία. Ουσιαστικά η καρδιά του βυζαντινού κράτους. Στη Μικρά Ασία κατοικούσαν πολλοί λαοί από διαφορετικές γλωσσικές ομάδες: Γαλάτες (Κέλτες δηλαδή), Φρύγες κ.ά. Ωστόσο, ο εξελληνισμός της περιοχής είχε προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό, αν κρίνουμε από το γεγονός ότι οι επιγραφές σε επιχώριες γλώσσες ουσιαστικά εξαφανίζονται μετά τον 5 ο αι. π.χ. Μπορεί να επιβίωναν ως μητρικές γλώσσες μεμονωμένων ομάδων για ένα διάστημα, αλλά η κυρίαρχη γλώσσα στη Μ. Ασία αυτή την περίοδο ήταν τα ελληνικά. - Αν κινηθούμε νοτιότερα, εκεί βρίσκονται οι επαρχίες της Συρίας και της Παλαιστίνης. Παρά την μακρόχρονη ελληνική διοίκηση σε μεγάλα τμήματα της Συρίας, ο βαθμός γνώσης της ελληνικής έξω από τα μεγάλα και γνωστά αστικά και εκπαιδευτικά κέντρα είναι άγνωστος. Παλαιότερα θεωρούσαμε ότι όλοι σχεδόν οι κάτοικοι μιλούσαν Συριακά και μόνο η 4

5 ανώτερη τάξη ελληνικά. Υπάρχουν ευρήματα που αμφισβητούν αυτή την εικόνα. Σε κάθε περίπτωση, μέρος του πληθυσμού ήταν χωρίς αμφιβολία δίγλωσσο. - Το ίδιο περίπου ισχύει και για την Παλαιστίνη. Αξίζει να επισημάνουμε και την πυκνή παρουσία των Αράβων στην περιοχή. Πολλές φορές υπηρετούσαν στην βυζαντινή φρουρά. Επιπλέον, λόγω της φήμης των Αγίων Τόπων, η Παλαιστίνη προσέλκυε πλήθος κόσμου από κάθε γωνιά της αυτοκρατορίας. - Η Κύπρος αποτελούσε μία ιδιάζουσα περίπτωση. Είναι αμφίβολο από πού ακριβώς αντλούσε την καταγωγή του ο πληθυσμός της, ελληνόφωνος στην πλειοψηφία του. Υπήρχαν βέβαια και Σύροι και Άραβες, και σύμφωνα με μαρτυρίες αρκετοί Κύπριοι γνώριζαν 2 ή και περισσότερες γλώσσες. - Η Αίγυπτος αποτελούσε μία κρίσιμη επαρχία, κυρίως λόγω του ότι προμήθευε με σιτάρι την πρωτεύουσα. Στην χώρα ουσιαστικά συνυπήρχαν η ελληνική και η κοπτική, χωρίς να γνωρίζουμε ακριβώς την έκταση της ελληνομάθειας. Αν κρίνουμε από το πλήθος των παπύρων στα ελληνικά, θα πρέπει να ήταν υπολογίσιμη. Πολύ πιθανό και σε αγροτικές περιοχές να υπήρχαν κάποιοι δίγλωσσοι. Στα αστικά κέντρα, η επίσημη γλώσσα κύρους ήταν αναμφισβήτητα η ελληνική. - Στην Ιταλική χερσόνησο, οι μόνοι ουσιαστικά θύλακες ελληνομάθειας βρίσκονταν στην νότια Ιταλία και, κυρίως, στην ανατολική Σικελία, που ήταν σχεδόν εξ ολοκλήρου ελληνόφωνη. Η υπόλοιπη χερσόνησος μιλούσε Λατινικά και διάφορες άλλες γερμανικές γλώσσες (λόγω της εισβολής των Οστρογότθων). - Η κατάσταση στην Βαλκανική δεν είναι καθόλου ξεκάθαρη. Στο βόρειο τμήμα της επικρατούσαν οι λατινόφωνοι, ενώ στο νότιο οι ελληνόφωνοι. Βέβαια, υπήρχαν και οι επιδρομές πολλών άλλων λαών, οπότε δεν είναι ξεκάθαρο ποιες ήταν οι ακριβείς κοινωνιο-γλωσσικές συνθήκες. 5

6 - Σε αυτή την εικόνα των βυζαντινών επαρχιών των αρχών του 6 ου αι. θα πρέπει να προσθέσουμε και τις μεταναστεύσεις πληθυσμών, που ήταν αρκετά συχνές, προς τα κεντρικά η περιφερειακά αστικά κέντρα, οι οποίες διαμόρφωναν συνθήκες πραγματικής πολυγλωσσίας, με πιθανή γλώσσα επικοινωνίας την ελληνική. - Σε όλες αυτές τις περιοχές, είχαν διαμορφωθεί τοπικές «Κοινές» με κάποιες ιδιαιτερότητες, ως απόρροια της επαφής της ελληνικής με τις επιχώριες γλώσσες. Η λεγόμενη Κοινή δεν ήταν φυσικά όμοια σε όλη την ρωμαϊκή και πρώιμη βυζαντινή επικράτεια! Αυτές οι τοπικές Κοινές, οι οποίες έχουν μελετηθεί σε πολύ μικρό βαθμό, αποτέλεσαν πιθανότατα και την πρώτη ύλη για την δημιουργία των νεοελληνικών διαλέκτων. 3. Από τον 6 ο στον 10 ο αιώνα - Το βυζαντινό κράτος άλλαξε ριζικά τον 7 ο αι., όταν οι Άραβες κατέλαβαν ουσιαστικά όλες τις ανατολικές επαρχίες, με μοναδική εξαίρεση την Μ. Ασία. Αυτό αποτέλεσε πραγματικό χτύπημα στην αυτοκρατορία, η οποία είχε χάσει και τις περισσότερες δυτικές επαρχίες ήδη από τον 6 ο αι. - Η ελληνομάθεια μειώθηκε δραστικά σε όλες αυτές τις περιοχές, και τα Αραβικά απέκτησαν θέση ισχύος. Η απώλεια της Αιγύπτου σηματοδοτεί και το τέλος των ελληνικών παπύρων, που φτάνουν μέχρι και τις πρώτες δεκαετίες του 8 ου αι. - Οι απώλειες αυτές είχαν ως αποτέλεσμα οι υπήκοοι του βυζαντινού κράτους να είναι κατά πλειοψηφία ελληνόφωνοι, κάτι που διαμόρφωσε σταδιακά άλλες στάσεις και αντιλήψεις για την ελληνική γλώσσα, ειδικά στην ύστερη μεσαιωνική περίοδο. - Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι σταμάτησαν και οι επαφές με λαούς έξω από τα όρια της βυζαντινής επικράτειας. Άλλωστε, και τα ίδια τα όρια ήταν πολλές φορές συγκεχυμένα. 6

7 - Βασικά γεγονότα αυτών των αιώνων: η εισβολή και η εγκατάσταση των Σλάβων στην Βαλκανική, που οδήγησε τελικά στο Balkan Sprachbund. - Η εικονομαχία, που αποτελεί ένα σοβαρό λόγο μειωμένης γραμματειακής παραγωγής, άρα και μειωμένων γραπτών μνημείων από αυτή την περίοδο. - Η ιδιάζουσα περίπτωση της Κύπρου: από τον 8 ο ως τον 10 ο αι. κυβερνάται ουσιαστικά από κοινού από τους Βυζαντινούς και τους Άραβες, σε ένα καθεστώς που σίγουρα ευνοούσε την επαφή ανάμεσα στις δύο γλώσσες, τουλάχιστον για ορισμένες κοινωνικές ομάδες (λ.χ. έμποροι). - Συνολικά, μπορούμε να πούμε ότι το Βυζάντιο ήταν μία πολυεθνική και πολύγλωσση αυτοκρατορία στην πρώιμη φάση του, με αποτέλεσμα η διγλωσσία (ή και πολυγλωσσία) αρκετών από τους κατοίκους του να είναι γεγονός. - Σε αυτή την περίοδο, η κεντρική εξουσία ασκεί ακόμα αρκετή επιρροή στα περιφερειακά κέντρα με αποτέλεσμα να μην εμφανίζεται πουθενά κάποιο ίχνος τοπικών γλωσσικών ιδιαιτεροτήτων σε γραπτά μνημεία, μολονότι διαφορές θα υπήρχαν. - Δεν έχουν δημιουργηθεί ακόμα οι συνθήκες αναζήτησης μίας άλλης γλωσσικής και πολιτισμικής ταυτότητας που θα επέτρεπαν την εμφάνιση της προφορικής γλώσσας σε γραπτά μνημεία (το ίδιο συμβαίνει και στη Δύση). Πολύ λίγες ενδείξεις της πραγματικής εξέλιξης της ελληνικής στην πρώιμη μεσαιωνική περίοδο. 4. Πηγές της Πρώιμης Μεσαιωνικής - Οι δύο περίοδοι της μεσαιωνικής ελληνικής διαφέρουν σημαντικά ως προς τον αριθμό των πηγών που διαθέτουν σε σχέση με την εξέλιξη της καθομιλουμένης. Ενώ κατά την πρώιμη μεσαιωνική περίοδο ελάχιστα κείμενα γράφονταν που να απηχούν έστω και μερικώς την 7

8 καθομιλουμένη, από την ύστερη μεσαιωνική περίοδο έχουμε μια πλειάδα τέτοιων κειμένων, τα οποία μας δίνουν μια πολύ πληρέστερη εικόνα των μεταβολών που συντελούνταν σε αυτή την φάση της ελληνικής. - Μέχρι και τον 7ο αι., υπάρχουν κάποια λιγοστά κείμενα που είναι γραμμένα σε μία γλώσσα κοντινή στον προφορικό λόγο. - Πρόκειται κυρίως για τους λίγους σχετικά παπύρους που καλύπτουν τον 6ο και 7ο αι., οι οποίοι αποτελούν και την σημαντικότερη πηγή για την μελέτη των εξελίξεων της ελληνικής. - Επιπλέον, σημαντικό θεωρείται το "Λειμωνάριον" του Ι. Μόσχου (6ος-7ος αι.), μία συλλογή από κοινωφελείς ιστορίες εκκλησιαστικού χαρακτήρα. Ειδικά στα διαλογικά μέρη των αφηγήσεων, ο Μόσχος κατέβαλε συνειδητή προσπάθεια να πλησιάσει τον προφορικό λόγο της εποχής του. - Από τον 8ο αι. κ.εξ. δεν σώζεται σχεδόν απολύτως τίποτα που να ακολουθεί την προφορική γλωσσική παράδοση. Οι μόνες μαρτυρίες για την εξέλιξη της ελληνικής από αυτούς τους αιώνες βρίσκονται ουσιαστικά στις πρωτοβουλγαρικές επιγραφές (9ος αι.), ένα σώμα επιγραφών στα ελληνικά, οι οποίες γράφτηκαν προς τιμήν Βούλγαρων ηγεμόνων από κάποιους που ήξεραν ελληνικά, αλλά δεν είχαν καμία επαφή με την λόγια παράδοση. 8

Για τον χρόνο εµφάνισης των νεοελληνικών διαλέκτων και ιδιαίτερα των βορείων ιδιωµάτων έχουν διατυπωθεί πολλές απόψεις. [2]

Για τον χρόνο εµφάνισης των νεοελληνικών διαλέκτων και ιδιαίτερα των βορείων ιδιωµάτων έχουν διατυπωθεί πολλές απόψεις. [2] 4.5. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΑΛΕΚΤΟΙ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑΛΕΚΤΟΛΟΓΙΑ Χρήστος Τζιτζιλής Eίναι γνωστό ότι η ελληνική εµφανίζεται στο ιστορικό προσκήνιο µε τη µορφή διαλέκτων που η καθεµιά τους αποκτά, για διαφορετικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: Κοινωνικές και Οικονοµικές ιαστάσεις των Βυζαντινών Εκστρατειών του 10

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 22 (2012) 443-456

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 22 (2012) 443-456 Neglected Barbarians, επιμ. έκδ. F. Cu r ta [Studies in the Early Middle Ages 32], Brepols Publishers n.v., Turnhout 2010. 629 σ., 24 έγχρωμες εικόνες, ISBN: 978-2-503-53125-0 Η εποχή της ύστερης Αρχαιότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ E.J.HOBSBAWM Nations & Nationalism since 1780

ΜΙΑ ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ E.J.HOBSBAWM Nations & Nationalism since 1780 ΜΙΑ ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ E.J.HOBSBAWM Nations & Nationalism since 1780 Το κείμενο αυτό πραγματεύεται την ιστορική εξέλιξη του εθνικισμού ως ιδεολογία από τη γέννησή του στον απόηχο των επαναστάσεων στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ» Πολεοδομία - Χωροταξία ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αλεξάνδρα Ν. Παπασπύρου Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ. Τι γνωρίζετε για την πνευματική ιδιοσυγκρασία του Βυζαντινού ανθρώπου;

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ. Τι γνωρίζετε για την πνευματική ιδιοσυγκρασία του Βυζαντινού ανθρώπου; ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ Τι γνωρίζετε για την πνευματική ιδιοσυγκρασία του Βυζαντινού ανθρώπου; Ο Βυζαντινός διακρινόταν για το ανεπτυγμένο θρησκευτικό αίσθημα, που τον βοήθησε να

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. 6ος 7ος αιώνας

Κεφάλαιο 2. 6ος 7ος αιώνας Κεφάλαιο 2 Από τη Ρωμαϊκή στη Βυζαντινή Aυτοκρατορία Η δημιουργία του Αραβοϊσλαμικού Xαλιφάτου Οι εξελίξεις στα «βαρβαρικά βασίλεια» της δυτικής Ευρώπης (6ος -- 7ος αιώνας) Οι ιστορικοί ονομάζουν τον 6ο

Διαβάστε περισσότερα

Η κρίση του ρωµαϊκού κόσµου

Η κρίση του ρωµαϊκού κόσµου Εισαγωγή Ως πολιτισµός θα µπορούσε να ορισθεί η έννοια που υποδηλώνει τη σχέση του ανθρώπου µε το περιβάλλον του και το µετασχηµατισµό του εξωτερικού κόσµου, µέσω της ανθρώπινης δραστηριότητας στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΗΣ «ιερεύνηση της διαισθητικής γνώσης των µαθητών για τη γλώσσα και ανάπτυξη της γλωσσικής τους επίγνωσης µέσω της γλωσσικής διδασκαλίας.» Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ»

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη. 100 χρόνια. είναι αρκετά 1912-2012. ελλάδας, πατριαρχίας καπιταλισμού. Εισαγωγή στο εγχείρημα Μπάσταρδες με Μνήμη

Θεσσαλονίκη. 100 χρόνια. είναι αρκετά 1912-2012. ελλάδας, πατριαρχίας καπιταλισμού. Εισαγωγή στο εγχείρημα Μπάσταρδες με Μνήμη Θεσσαλονίκη 1912-2012 100 χρόνια ελλάδας, πατριαρχίας καπιταλισμού είναι αρκετά Εισαγωγή στο εγχείρημα Μπάσταρδες με Μνήμη Χρειαζόμαστε μια ιστορία, με διαφορετικό όμως τρόπο απ' ότι την χρειάζεται ο κακομαθημένος

Διαβάστε περισσότερα

ΦPONTIΣTHPIO IΣTOPIKΩN EΠIΣTHMΩN ΠPOΓPAMMA MAΘHMATΩN

ΦPONTIΣTHPIO IΣTOPIKΩN EΠIΣTHMΩN ΠPOΓPAMMA MAΘHMATΩN ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕPEYNΩN ΤΜΗΜΑ BΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΡ ΕΥΝΩΝ ΦPONTIΣTHPIO IΣTOPIKΩN EΠIΣTHMΩN ΠPOΓPAMMA MAΘHMATΩN ΠEPIOΔOΣ ΚϚ (2012-2013) Το Φροντιστήριο Ιστορικών Επιστημών οργανώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΟΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΟΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Θανάσης Διαλεκτόπουλος ΝΕΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ Πολλαπλές ελληνικές ταυτότητες ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΟΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Θεσσαλονίκη 2008 Στην κόρη μου Ειρήνη-Χρυσοβαλάντου που έχει κατορθώσει τη σύνθεση δύο πολιτισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΠΕΝΤΕ ΕΤΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΠΕΝΤΕ ΕΤΩΝ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΠΕΝΤΕ ΕΤΩΝ Η ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: Α.Μ.: 250/05

Διαβάστε περισσότερα

ΦPONTIΣTHPIO IΣTOPIKΩN EΠIΣTHMΩN ΠPOΓPAMMA MAΘHMATΩN

ΦPONTIΣTHPIO IΣTOPIKΩN EΠIΣTHMΩN ΠPOΓPAMMA MAΘHMATΩN ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕPEYNΩN ΤΟΜΕΑΣ BΥΖΑΝΤ ΙΝΩΝ ΕΡ ΕΥΝΩΝ ΦPONTIΣTHPIO IΣTOPIKΩN EΠIΣTHMΩN ΠPOΓPAMMA MAΘHMATΩN ΠEPIOΔOΣ ΚH (2014-2015) Πληροφορίες URL: www.eie.gr www.facebook.com/fie.eie

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης του πολιτιστικού θεσμού των. ημητρίων στην Θεσσαλονίκη. Ο τρόπος που ο θεσμός. εκφράζει την πολιτιστική ταυτότητα της πόλης.

Μελέτη περίπτωσης του πολιτιστικού θεσμού των. ημητρίων στην Θεσσαλονίκη. Ο τρόπος που ο θεσμός. εκφράζει την πολιτιστική ταυτότητα της πόλης. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Μουσικής Τεχνολογίας Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής Πτυχιακή εργασία με θέμα: Μελέτη περίπτωσης του πολιτιστικού θεσμού των ημητρίων στην Θεσσαλονίκη. Ο τρόπος που ο θεσμός εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Στρατηγική για την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών. Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής Υπουργείο Εσωτερικών

Εθνική Στρατηγική για την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών. Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής Υπουργείο Εσωτερικών Εθνική Στρατηγική για την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής Υπουργείο Εσωτερικών 23-04-2013 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Ευρετήριο Πινάκων... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (2 ΟΣ 14 ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ)

ΟΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (2 ΟΣ 14 ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ) ΟΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (2 ΟΣ 14 ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ) ΕΠΟ12 ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΡΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΟΔΩΡΗΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOEΔPOΣ Thomas Sinclair ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Θεοχάρης Σταυρίδης KAΘHΓHTΕΣ Niyazi M. Kιzιlyürek Martin Strohmeier ANAΠΛHPΩTEΣ KAΘHΓHTEΣ Christiane Bulut Thomas A. Sinclair

Διαβάστε περισσότερα

Οι αντωνυμίες σε μεσαιωνικά κυπριακά κείμενα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία

Οι αντωνυμίες σε μεσαιωνικά κυπριακά κείμενα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Φιλολογίας Τομέας Γλωσσολογίας Αντώνης Κουντούρης Οι αντωνυμίες σε μεσαιωνικά κυπριακά κείμενα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία Επόπτης καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΦPONTIΣTHPIO IΣTOPIKΩN EΠIΣTHMΩN ΠPOΓPAMMA MAΘHMATΩN

ΦPONTIΣTHPIO IΣTOPIKΩN EΠIΣTHMΩN ΠPOΓPAMMA MAΘHMATΩN ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕPEYNΩN ΤΟΜΕΑΣ BΥΖΑΝΤ ΙΝΩΝ ΕΡ ΕΥΝΩΝ ΦPONTIΣTHPIO IΣTOPIKΩN EΠIΣTHMΩN ΠPOΓPAMMA MAΘHMATΩN ΠEPIOΔOΣ ΚZ (2013-2014) Πληροφορίες URL: www.eie.gr www.facebook.com/fie.eie

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κατεύθυνση: Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες της

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κατεύθυνση: Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες της ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κατεύθυνση: Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες της πολυπολιτισµικότητας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2014 1 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μια αναφορά στη θεωρία του Mikhail. μηχανισμός,κατά την ίδρυση του. νεοελληνικού κράτους. Η πόλη και οι μετανάστες. Συναντήσεις στην πόλη

Μια αναφορά στη θεωρία του Mikhail. μηχανισμός,κατά την ίδρυση του. νεοελληνικού κράτους. Η πόλη και οι μετανάστες. Συναντήσεις στην πόλη 02 editorial 0 6 Το καρναβάλι ως κατάσταση ανατρεπτική Μια αναφορά στη θεωρία του Mikhail Bakhtin 12 Η νεοκλασική πολεοδομία ως ιδεολογικός μηχανισμός,κατά την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους 28 Η πόλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ Πτυχιακή εργασία με τίτλο: «Το πέρασμα των κομπανιών των χάλκινων πνευστών στον 21 ο αιώνα» Επιβλέπων: Σωκράτης Σινόπουλος Φοιτητής: Μέτσιος

Διαβάστε περισσότερα

Τα εισαγωγικά κείμενα των θεματικών ενοτήτων της μόνιμης έκθεσης

Τα εισαγωγικά κείμενα των θεματικών ενοτήτων της μόνιμης έκθεσης Τα εισαγωγικά κείμενα των θεματικών ενοτήτων της μόνιμης έκθεσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ & ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η Βυζαντινή αυτοκρατορία Α. Βυζαντινή αυτοκρατορία ονομάστηκε κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Τα αρβανίτικα τραγούδια της κεντρικής και νότιας Ελλάδας. Μια περιοδολόγηση της εμφάνισής τους στο δημόσιο χώρο των κοινοτήτων.

Τα αρβανίτικα τραγούδια της κεντρικής και νότιας Ελλάδας. Μια περιοδολόγηση της εμφάνισής τους στο δημόσιο χώρο των κοινοτήτων. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Καμπόλης Δημήτρης Επόπτης καθηγητής: Σκουλίδας Ηλίας Πτυχιακή εργασία: Τα αρβανίτικα τραγούδια της κεντρικής και νότιας Ελλάδας.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΗ ΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. ΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟΥΣ (ΣΥΜ)ΜΑΘΗΤΕΣ

Η ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΗ ΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. ΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟΥΣ (ΣΥΜ)ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ(A.M. 339) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ

Α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ Α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ 1. Οι Ρωμαίοι κυβερνούν τους Έλληνες Χρόνος: Πρωταγωνιστές: Βασικές έννοιες: αμέσως μετά την κατάκτηση της Ελλάδας από τους Ρωμαίους (146 π.χ.) οι Ρωμαίοι - οι κάτοικοι των

Διαβάστε περισσότερα

Averil Cameron, 2006

Averil Cameron, 2006 TIÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: THE BYZANTINES Από τις Εκδόσεις BLACKWELL, Λονδίνο 2006 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Οι Βυζαντινοί ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Averil Cameron ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Γιώργος Τζήµας ÅÐÉΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ηλίας Γιαρένης

Διαβάστε περισσότερα