ΘΕΜΑ: Εβδομαδιαίος Προγραμματισμός Προμηθειών/Εργασιών ΝΚ/ΔΚ/ΝΑΤΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: Εβδομαδιαίος Προγραμματισμός Προμηθειών/Εργασιών ΝΚ/ΔΚ/ΝΑΤΟ"

Transcript

1 ΒΕΖΚ6-ΥΧΤ -ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ- ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ ` ΚΟΙΝ: ΓΕΝ/ΔΚΓ, ΔΔΜΝ/ΔΚΓ -ΕΠΕΙΓΟΝ- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΝΑΤΟ Αρ.Φακ. : 608.6/ 27 /13 Aρ. Σχεδ. : 94 Τηλ. : Σούδα : 06 Ιουνΐου 2013 Συνημμένα: Όπως το κείμενο ΘΕΜΑ: Εβδομαδιαίος Προγραμματισμός Προμηθειών/Εργασιών ΝΚ/ΔΚ/ΝΑΤΟ ΣΧΕΤ: α. TAS Z ΦΕΒ 13 / ΓΕΝ β. TAS Z ΜΑΥ 13 / ΓΕΝ Σε συνέχεια σχετικών υποβάλλονται συνημμένα (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) τα σχετικά, που αφορούν στην απαίτηση υποβολής προσφορών / προσκλήσεως εκδηλώσεως ενδιαφέροντος, για την εργασία συντήρησης κήπων και βοτανίσματος χώρων και εγκαταστάσεων περιοχής ΝΚ. Πλοίαρχος (Μ) Β. Παπανικολόπουλος Π.Ν. Διευθυντής ΝΚ/ΔΚ Ακριβές Αντίγραφο Γραμματεία ΝΚ/ΔΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ «A»: Πίνακας Προγραμματισμού «B»: Τεχνική Περιγραφή

2 ΒΕΖΚ6-ΥΧΤ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» στο έγγραφο ΑΔ Φ:608.6/ 27 /Σ. 94 / 06 ΙΟΥN 13/ΝΚ/ΔΚ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΚ/ΔΚ/ΝΑΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΒΟΤΑΝΙΣΜΑΤΟΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΚ ΑΡΙΘ. ΕΝΤΟΛΗ Σ ΣΗΜΑ/ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ 1. α. TAS Z ΦΕΒ 13 / ΓΕΝ β. TAS Z ΜΑΥ 13 / ΓΕΝ γ. Ν.4013/2011 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΒΟΤΑΝΙΣΜΑΤΟΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΚ ΠΟΣ/Τ Α ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝ ΛΟΓΩ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες εταιρείες εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία δημοσιεύσεως να αποστείλουν προσφορά ταχυδρομικά εντός σφραγισμένου φακέλου στην υπηρεσία μας (ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΟΥΔΑ, Τ.Κ , Γραφείο Προέδρου Επιτροπής Προμηθειών Σούδα-Χανίων, Τηλ ) ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μ.Π.Υ. Γιάννης Καρπουζάς - Τηλ κ ΥΠΟΜΝΗΜΑ 1. Αναλυτικά οι εργασίες φαίνονται στην συνημμένη τεχνική προδιαγραφή. 2. Το τίμημα της υποβαλλόμενης προσφοράς για την ανωτέρω εργασία θα είναι ανά μήνα και δεν θα περιλαμβάνει ΦΠΑ ενώ η σύμβαση της εργολαβίας θα είναι για ένα (1) έτος. H ισχύς της προσφοράς θα είναι για τέσσερις (4) μήνες. 3. Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει εκτός των απαιτούμενων της συνημμένης Τεχνικής Προδιαγραφής επιπροσθέτως να περιέχεται και Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

3 4. Η πίστωση θα είναι, αρμοδιότητας ΓΕΝ για έκδοση Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος / Κύριου Διατάκτη στο όνομα του Προμηθευτή και για την δημοσιολογιστική τακτοποίηση της δαπάνης θα υποβληθούν προς έλεγχο και ενταλματοποίηση τα κατάλληλα δικαιολογητικά. ΒΕΖΚ6-ΥΧΤ 5. Το τιμολόγιο θα κόβεται επι πιστώσει και βαρύνεται με τις εξής κρατήσεις: 8% (για παροχή υπηρεσιών) στο καθαρό ποσόν ως φόρος εισοδήματος, μετά την αφαίρεση των κρατήσεων 0,10 % υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ως σχετ.(γ) Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Πλοίαρχος (Μ) Β. Παπανικολόπουλος Π.Ν. Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς ΝΚ/ΔΚ

4 ΒΕΖΚ6-ΥΧΤ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» στο έγγραφο ΑΔ Φ:608.6/ 27 /Σ. 94 / 06 ΙΟΥN 13/ΝΚ/ΔΚ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στην συντήρησης κήπων και στον καθαρισμό της εύφλεκτης βιομάζας στο οδικό δίκτυο και στους χώρους αρμοδιότητας ΝΚ. Η απομάκρυνση των ξερών χόρτων, σκουπιδιών και ξερών κλαδιών κρίνονται απαραίτητα διότι εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών που παρατηρούνται κατά τους θερινούς μήνες σε συνδυασμό με την κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο και την ευαισθησία της περιοχής υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πυρκαγιάς. Η εργασία βοτανίσματος των χώρων θα πραγματοποιηθεί με την χρήση των κατάλληλων ειδικών μηχανημάτων και εργαλείων από εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, για την αποφυγή ατυχημάτων. Στη συνέχεια θα γίνεται η συγκομιδή των προϊόντων κοπής, η συσσώρευση τους σε σωρούς και η αυθημερόν απομάκρυνσή τους στη χωματερή. 2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ειδικότερα οι εργασίες που αφορούν την τακτική συντήρηση - αποψίλωση περιλαμβάνουν: 2.1 Κλάδεμα δένδρων σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της εμπειρίας μια φορά σε όλη τη διάρκεια του χρόνου όλων των φυτών, δένδρων και δενδρυλλίων. Μετά το κλάδεμα θα πρέπει να γίνεται απομάκρυνση των κλαδιών και κάψιμο αυτών σε ειδικό χώρο εκτός ΝΚ. 2.2 Ξελάκκωμα Σχηματισμός λεκάνης σε δένδρα, φυτά, θάμνους, δενδρύλλια, πόες και ιδιαίτερα στα φυτά μπορντούρας, ώστε κατά τη θερινή περίοδο να υπάρχει δυνατότητα ποτίσματος αυτών. Οι λεκάνες άρδευσης πρέπει να είναι για τα φυτά σπορείου 0,40 εκ διάμετρος και βάθος 10 εκ, για τους θάμνους 0,80 εκ διάμετρος και βάθος 10 εκ. και για τα δέντρα 100 εκ διάμετρος και βάθος 10 εκ. 2.3 Καταπολέμηση ασθενειών και εντόμων Θα γίνεται προληπτικός ψεκασμός του πρασίνου ή όπου χρειάζεται μία φορά το χρόνο. Εφ όσον εμφανισθεί ασθένεια θα ληφθεί μέριμνα από τον ανάδοχο του έργου για την καταπολέμηση και παρεμπόδιση εξάπλωσης αυτής. Ο ψεκασμός θα γίνεται με κατάλληλο σκεύασμα εντομοκτόνου ή μυκητοκτόνου ή με συνδυασμό αυτών. Από τον ανάδοχο και άνευ εντολής κανενός και ευθύνη αυτού θα ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του εργαζόμενου στον ψεκασμό προσωπικού, ως και του

5 ΒΕΖΚ6-ΥΧΤ κοινού και των ζώων, Στην εργασία αυτή θα απασχοληθεί ειδικευμένο προσωπικό, εφοδιασμένο με τα κατάλληλα προστατευτικά μέσα και το οποίο έχει ασχοληθεί με παρόμοιες εργασίες. Η εργασία αυτή αφορά στις περιοχές για τις οποίες ο ανάδοχος έχει οποιαδήποτε σχέση εργασίας. 2.4 Κοπή χόρτων και απομάκρυνση αυτών από τους χώρους πρασίνου Η εργασία αυτή αφορά στο καθάρισμα των χώρων στους οποίους φυτεύτηκαν τα φυτά ή των χώρων του έργου από διάφορα ζιζάνια που αναπτύσσονται στη διάρκεια του χρόνου συντήρησης των φυτών. Η παραπάνω εργασία θα γίνει με οποιοδήποτε μέσο (με τα χέρια ή ξύσιμο του εδάφους με τσάπα και κοπή των ζιζανίων ή κοπή με κόσσα κλπ). Τα προϊόντα του βοτανίσματος θα απομακρύνονται αυθημερόν από τους χώρους των οδών. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να διατηρούνται καθαροί οι χώροι και να μην υπάρχει ανταγωνιστική βλάστηση μεταξύ ή γύρω από τα φυτά. Η εργασία αυτή θα πραγματοποιείται καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης ώστε οι χώροι να είναι καθαροί από τα ζιζάνια στην έκταση του περιβάλλοντα χώρου όπως καθορίζεται στην παράγραφο Νέες Εργασίες Για την βελτίωση της εικόνας του περιβάλλοντα χώρου ο ανάδοχος θα πρέπει να κάνει άμεσα συμπληρωματικές φυτεύσεις στους υπάρχοντες χώρους πρασίνου και κυρίως στις μπορντούρες και τα διαζώματα προκειμένου να βελτιωθεί η κακή εικόνα που υπάρχει λόγο αστοχιών σε παλαιότερες φυτεύσεις. Οι συμπληρωματικές φυτεύσεις θα γίνουν με υπόδειξη της Υπηρεσίας και ευθύνη του αναδόχου. 2.6 Άρδευση με παροχές Η άρδευση φυτών και πρασίνου θα γίνεται με το υπάρχον αυτόματο σύστημα άρδευσης και με χρήση παροχών (λάστιχο) όπου υπάρχει ανάγκη. Σε περίπτωση που το υπάρχον σύστημα άρδευσης δεν καλύπτει πλήρως της ανάγκες άρδευσης, ο ανάδοχος υποχρεούται με ευθύνη του να προβεί στις απαραίτητες βελτιώσεις του συστήματος άρδευσης (προσθήκη επιπλέον εκτοξευτήρων ή αλλαγή θέσης μετακίνηση των υπαρχόντων, μικρής κλίμακας επέκταση του δικτύου αν απαιτείται, τοποθέτηση παροχώνβρύσες κλπ) ώστε να επιτυγχάνεται πλήρης και επαρκής άρδευση των χώρων πρασίνου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει και να εκτελεί όλες τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης και επισκευής του συστήματος άρδευσης και να διαθέτει όλα τα μέσα (ελαστικούς σωλήνες, άλλου τύπου εκτοξευτήρες, κλπ), που απαιτούνται για την πλήρη άρδευση όλων των χώρων. Σε κάθε άρδευση θα παρέχεται επαρκής, κατά περίπτωση, ποσότητα νερού με ευθύνη του αναδόχου για την σωστή συντήρηση και ανάπτυξη φυτών και πρασίνου. 2.7 Ριζοτομές και αυλακώσεις Θα γίνονται, με ευθύνη του αναδόχου, όπου και εφόσον κριθεί αναγκαίο για καλύτερη και ταχύτερη ανάπτυξή, σε δένδρα, φυτά, περιμετρικά των χώρων χλοοτάπητα και νησίδων και σε σημεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία κατά την διάρκεια της σύμβασης.

6 ΒΕΖΚ6-ΥΧΤ 2.8 Ζιζανιοκτονία Θα γίνει ράντισμα με ειδικά ζιζανιοκτόνα φάρμακα σε ακάλυπτες από θάμνους και δέντρα επιφάνειες, για την καταστροφή των ζιζανίων, σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Ο ανάδοχος θα πρέπει να λάβει τα αναγκαία μέτρα, ούτως ώστε να μην καταστραφούν οι υπάρχοντες θάμνοι και δέντρα, άλλως είναι υποχρεωμένος να επανορθώσει κάθε καταστροφή με δικές του δαπάνες. 2.9 Λίπανση φυτών και δένδρων H λίπανση θα γίνεται τοπικά στη ρίζα των φυτών και των δένδρων πριν από την άρδευσή τους, δύο φορές το χρόνο τουλάχιστον και ανεξάρτητα από τη λίπανση του χλοοτάπητα. Για το χρόνο λίπανσης θα ενημερώνεται η Υπηρεσία. Η επιλογή, προμήθεια και μεταφορά των λιπασμάτων θα γίνεται με ευθύνη του αναδόχου Συντήρηση χλοοτάπητα Αποψίλωση χόρτων α. Κουρά χλοοτάπητα: Θα γίνεται με ειδική χλοοκοπτική μηχανή και με προσοχή για να μην καταστρέφονται φυτά, δενδρύλλια, θάμνοι κλπ που υπάρχουν στο χώρο. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επανορθώσει κάθε καταστροφή με δική του ευθύνη και δαπάνη και να μεταφέρει τα προϊόντα κουρέματος μακριά από τον χώρο, σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Η κουρά του χλοοτάπητα και η αποψίλωση των χόρτων θα γίνεται πέντε έως έξι φορές τον μήνα για τους μήνες Μάιο έως Σεπτέμβριο και τρείς με τέσσερις φορές το μήνα για τους μήνες Οκτώβριο με Απρίλιο. β. Άρδευση χλοοτάπητα: Θα γίνεται με το υπάρχον αυτόματο σύστημα άρδευσης μετά και τις απαραίτητες βελτιώσεις που θα γίνουν με ευθύνη του αναδόχου. γ. Καταπολέμηση ασθενειών χλοοτάπητα: Εφ όσον, παρά τον προληπτικό ψεκασμό, εμφανιστούν ασθένειες, στο χλοοτάπητα, με ευθύνη του αναδόχου, θα γίνεται καταπολέμηση αυτών, με εντομοκτόνο ή μυκητοκτόνο σκεύασμα με ψεκαστικό μηχάνημα, όσες φορές χρειαστεί για την πλήρη αντιμετώπισή τους. δ. Λίπανση χλοοτάπητα: Η λίπανση θα γίνεται δια σποράς του λιπάσματος στην επιφάνεια του χλοοτάπητα, πριν από την άρδευσή του, δύο φορές ετησίως τουλάχιστον. Για το χρόνο λίπανσης θα ενημερώνεται η Υπηρεσία. Η επιλογή, προμήθεια και μεταφορά των λιπασμάτων θα γίνεται με ευθύνη του αναδόχου. Η λίπανση του χλοοτάπητα θα γίνεται ανεξάρτητα από τη λίπανση φυτών και δένδρων, η λίπανση των οποίων περιγράφεται στην ανωτέρω παράγραφο 2.9 της παρούσας. ε. Βοτάνισμα χλοοτάπητα: Το βοτάνισμα του χλοοτάπητα θα γίνεται με εργάτες δια χειρός όποτε και όσες φορές χρειάζεται και τα προϊόντα βοτανίσματος θα απομακρύνονται με φροντίδα και δαπάνη του αναδόχου σε χώρο που θα υποδειχθεί από τη Υπηρεσία Καταπολέμηση κάμπιας Για αισθητικούς λόγους και λόγους προστασίας των πεύκων επιβάλλεται η κοπή, απομάκρυνση των φωλεών των προνυμφών και καύση αυτών. Εργασίες που απαιτούνται: α. Κοπή των φωλεών (κοινώς κουκούλια) στα

7 ΒΕΖΚ6-ΥΧΤ προσβεβλημένα δέντρα, με την χρήση κλαδευτήρων χειρός, κλαδευτήρων με κοντάρι ή ακόμα και με τη χρήση καλαθοφόρου οχήματος. β. Συγκέντρωση των φωλεών σε σωρούς κατά θέσεις, όπου δεν υπάρχουν κοντά άλλα δέντρα ή βλάστηση σε ακτίνα τουλάχιστον 6 μέτρων και καύση αυτών με τη βοήθεια πετρελαίου ή άλλης καύσιμης ύλης. γ. Σύνθλιψη των λιτανευουσών προνυμφών χειρονακτικά όπου είναι δυνατόν. δ. Αναγκαία μέτρα προστασίας για τους εργάτες πρέπει να παρθούν για αλλεργίες με τη χρήση προστατευτικών ρούχων, γαντιών και προμήθεια φαρμακευτικού σκευάσματος Κοπή δέντρων α. Σε περίπτωση που η υπηρεσία υποδείξει την κοπή δένδρου αυτό θα γίνει με ιδιαίτερη προσοχή και με επίβλεψη της Υπηρεσίας. Τεχνικά η κοπή θα γίνει ως εξής: Κοπή του κορμού του δέντρου σε ύψος 20 εκατοστά από το έδαφος με τρεις τομές. Οι δύο πρώτες αφορούν τριγωνικό κομμάτι (φέτα) που κ αλύπτει την περιφέρεια του κορμού κατά 60-70% και καθορίζει την κατεύθυνση πτώσης του κορμού, ενώ η Τρίτη τομή που γίνεται 5 εκατοστά πάνω από τις προηγούμενες, αποκόπτει πλήρως το δέντρο. Μετά την κοπή δένδρου θα πρέπει να γίνει καθαρισμός του χώρου από τους κλώνους και τα υπολείμματα της κοπής. Ήτοι, τεμαχισμός του δένδρου, κόψιμο των κλώνων του και απομάκρυνση αυτών προς καύση σε ιδικό χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία. Σε περίπτωση που έχουμε σπάσιμο δένδρων ή κλώνων από τον αέρα θα πρέπει επίσης, με ευθύνη του αναδόχου, να γίνεται απομάκρυνση των σπασμένων κλώνων και καθαρισμός του χώρου. β. Σε περιπτώσεις όπου έχουμε απομάκρυνση μολυσμένων δέντρων, επιβάλλεται η απομάκρυνση και καύση όλου του οργανικού υλικού. 3. ΧΩΡΟΙ : 1. Κήποι περιοχής περιμετρικά διοικητηρίου ΝΚ (1.000 τ.μ.) 2. Κήποι περιοχής περιμετρικά διοικητηρίου ΝΚ/ΔΚ (1.500 τ.μ.) 3. Προαύλιος χώρος περιμετρικά πύλης Μινώα (500 τ.μ.) 4. Προαύλιος χώρος περιμετρικά πλατείας εισόδου / πρατηρίου ΝΚ (1.500 τ.μ.) 5. Προαύλιος χώρος περιμετρικά οικίας Δ/ΔΤ και Δ/ΔΚ (2.000 τ.μ.) 6. Χώρος εκατέρωθεν εσωτερικών δρόμων ΔΚ/ΕΘΝΙΚΑ (2.500 τ.μ.) Συνολική επιφάνεια 9000 τ.μ. περίπου 4. EIΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 4.1 Η εργασία θα αρχίζει από 08:00 και θα τελειώνει εντός εργάσιμου ωραρίου. Τροποποίηση του ωραρίου θα γίνεται μόνο κατόπιν συμφωνίας της ΝΚ/ΔΚ. 4.2 Όλα τα απαραίτητα υλικά καθώς και τα μηχανήματα για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών θα διατίθενται από τον ανάδοχο.

8 ΒΕΖΚ6-ΥΧΤ 4.3 Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους Ελληνικούς Νόμους τους σχετικούς με την εργασία (Εργατική Νομοθεσία) και τις διατάξεις για αμοιβές, ωράριο εργασίας, κοινωνικών παροχών, αποζημιώσεων φόρων, μέτρων ασφαλείας κλπ, έναντι του προσωπικού που θα απασχολήσει κατά την εκτέλεση της εργασίας. 4.4 Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί της εργοδοτικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και να είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που ήθελε συμβεί στο προσωπικό του. Η υπηρεσία δεν έχει καμία αστική ή νομική ευθύνη για κάθε αξίωση εκ μέρους οποιουδήποτε μισθωτού του εργολάβου και η υποχρέωση της εξαντλείται πλήρως με την καταβολή της κατά μήνα αμοιβής. 4.5 Οι οδηγοί οχημάτων και οι εργαζόμενοι θα είναι καθορισμένοι ώστε να εφοδιαστούν με ειδική άδεια εισόδου για εργασίες σε στρατιωτική περιοχή. Ειδικά για την περίπτωση αλλοδαπών εργαζομένων θα πρέπει να κατατεθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να αναληφθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την έκδοση της εν λόγω άδειας. 4.6 Το τίμημα της υποβαλλόμενης προσφοράς για την ανωτέρω εργασία θα είναι ανά μήνα και δεν θα περιλαμβάνει ΦΠΑ ενώ η σύμβαση της εργολαβίας θα είναι για ένα έτος. H ισχύς της προσφοράς θα είναι για τέσσερις (4) μήνες. 4.7 Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να καταθέσουν με την προσφορά τους εβδομαδιαίο αναλυτικό πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τύπο εργασίας, απασχολούμενα άτομα, χώρο εργασίας, υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, εργατοώρες κτλ, σύμφωνα νε την ανωτέρω τεχνική περιγραφή. 4.8 Η πληρωμή των προμηθευτών θα διενεργηθεί από Δημόσιο Ταμείο ΠΝ. 4.9 Κατά την έκδοση του τιμολογίου θα υπάρχει παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% σύμφωνα με Άρθρο 24 του Ν. 2198/ Στην υποβαλλόμενη προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να επισυναφθεί φύλλο συμμορφώσεως ως παρακάτω υπόδειγμα. Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Πλοίαρχος (Μ) Β. Παπανικολόπουλος Π.Ν. Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς ΝΚ/ΔΚ

9 ΒΕΖΚ6-ΥΧΤ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΩΣ προς την Τεχνική Προδιαγραφή της Υπηρεσίας (υπόδειγμα) ΑΝΤΙΣΤ. ΠΑΡΑΓΡ. ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Σ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ (Επιγραμματικά) Αντικείμενο ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ Συμφωνώ. Συμφωνώ Ο Προσφέρων (σφραγίδα - υπογραφή) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1.Το παραπάνω αναλυτικό «Φύλλο Συμμορφώσεως» (ΦΣ) θα αποτελεί το κύριο μέρος της τεχνικής προσφοράς. Στο ΦΣ θα γίνεται συσχέτιση της προσφοράς προς όλες τις απαιτήσεις της ΤΠ, παράγραφο προς παράγραφο, θα αναφέρονται με λεπτομέρεια όλες οι συμφωνίες ή τυχόν διαφοροποιήσεις και θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα στοιχεία ή διευκρινίσεις που ζητούνται (τιμές μεγεθών, απαντήσεις σε ερωτήματα κλπ), με παραπομπές σε υποβληθέντα τεχνικά φυλλάδια, όπου κρίνεται αναγκαίο. 2. Ανάμεσα στην 1.1 και την τελευταία 3.6 νοείται ότι θα αναγραφούν κατά σειρά όλες οι παράγραφοι / υποπαράγραφοι της παρούσας ΤΠ.

10 ΒΕΖΚ6-ΥΧΤ

ΘΕΜΑ: Εβδομαδιαίος Προγραμματισμός Προμηθειών/Εργασιών ΝΚ/ΔΚ/ΝΑΤΟ

ΘΕΜΑ: Εβδομαδιαίος Προγραμματισμός Προμηθειών/Εργασιών ΝΚ/ΔΚ/ΝΑΤΟ ΒΙΞΡ6-Ε0Η -ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ- ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ ` ΚΟΙΝ: ΓΕΝ/ΔΚΓ, ΔΔΜΝ/ΔΚΓ -ΕΠΕΙΓΟΝ- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΝΑΤΟ Αρ.Φακ. : 608.6/01/14

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίος Προγραμματισμός Προμηθειών/Εργασιών ΝΚ/ΔΚ/ΝΑΤΟ

Εβδομαδιαίος Προγραμματισμός Προμηθειών/Εργασιών ΝΚ/ΔΚ/ΝΑΤΟ -ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ- ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ ` ΚΟΙΝ: ΓΕΝ/ΔΚΓ, ΔΔΜΝ/ΔΚΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΝΑΤΟ Φ. : 608.6/42/15 Σ. : 215 Τηλ. : 28210-82408

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Ενδιαφερόμενους Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Α Ρ Ι Θ Μ. 18 /2014

Προς: Ενδιαφερόμενους Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Α Ρ Ι Θ Μ. 18 /2014 Άρτα, 10/11/2014 Αριθ. Πρωτ.: Φ.23/5203 Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, 47100 Άρτα Βασιλική Φραγκάκη 26810 50005 26810 76404 vfragaki@teiep.gr www.teiep.gr Προς: Ενδιαφερόμενους Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Α Ρ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εβδομαδιαίος Προγραμματισμός Προμηθειών/Εργασιών ΝΚ/ΔΚ/ΝΑΤΟ

ΘΕΜΑ: Εβδομαδιαίος Προγραμματισμός Προμηθειών/Εργασιών ΝΚ/ΔΚ/ΝΑΤΟ -ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ- ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ ` ΚΟΙΝ: ΓΕΝ/ΔΚΓ, ΔΔΜΝ/ΔΚΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΝΑΤΟ Αρ.Φακ. : 608.6/31/15 Aρ. Σχεδ. :

Διαβάστε περισσότερα

(ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΔ 28/80 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ

(ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΔ 28/80 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 6/2011 (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΔ 28/80 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Διεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Γ Προμηθειών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 314/01.07.2015

ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Διεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Γ Προμηθειών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 314/01.07.2015 ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/01.07.2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Διεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Γ Προμηθειών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 1/01.07.2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΚ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ YΛΙΚΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΚ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΚ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ YΛΙΚΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» Ανήκει στο στο έγγραφο ΑΔ Φ:608.6/ 05 /13/Σ.953 /9-09-13//ΝΚ ΑΔΑ: ΒΛ9Λ6-81Λ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΚ ΑΡΙΘ. ΕΝΤΟ ΛΗΣ 1. ΣΗΜΑ/ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ α.ναα220647

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ AO/RES/ASAIN/Gardening/009/09 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΗΠΩΝ ΤΟΥ CEDEFOP

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ AO/RES/ASAIN/Gardening/009/09 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΗΠΩΝ ΤΟΥ CEDEFOP European Centre for the Development of Vocational Training ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ AO/RES/ASAIN/Gardening/009/09 Θεσσαλονίκη, 26/05/2009 RS/PRO/2009/455 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΚ/ΔΝΟ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΚ/ΔΝΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΑΔΑ: 6ΚΥΞ6-ΜΡ6 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΚ/ΔΝΟ ΑΡΙΘ. ΕΝΤ ΟΛΗ Σ 1. ΣΗΜΑ/ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ TAS 021413Ζ JUN 15 /ΓΕΝ 26 Αυγούστου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 05/06/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 05/06/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 05/06/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΗΚ/ΔΟ/2071 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση αριθμός 34/2012

Σύμβαση αριθμός 34/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας Λάρισα, 23 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001774401 2013-12-11

13PROC001774401 2013-12-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Πληροφορίες : Παππά Μαρία Τηλέφωνο : 213 2010130 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002866750 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εργασία : «Συντήρηση χώρων πρασίνου

15REQ002866750 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εργασία : «Συντήρηση χώρων πρασίνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εργασία : «Συντήρηση χώρων πρασίνου ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ σε κοινόχρηστους χώρους ευθύνης του Δήμου Κομοτηνής ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2015-2016» Δ/νση Περ/ντος, Ανακύκλωσης & Καθαριότητας Τμήμα Πρασίνου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/ 19/13-02-2015 Αρ.Αποφ :2303/117/23-12-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/ 19/13-02-2015 Αρ.Αποφ :2303/117/23-12-2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμός Διακήρυξης: 620/ 19/13-02-2015 Αρ.Αποφ :2303/117/23-12-2014 Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002576990 2015-02-16

15PROC002576990 2015-02-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 02/02/2015 Αριθμ. Πρωτ. 2510 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. Β. Την υπ αριθμ.1867/27956/3.09.2014 απόφαση Δημάρχου για «Ορισμό Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Δήμο Διονύσου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. Β. Την υπ αριθμ.1867/27956/3.09.2014 απόφαση Δημάρχου για «Ορισμό Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Δήμο Διονύσου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 23/04/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 10223 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. Δημάρχου: 712 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. Φ1/2/27671/5171/23-9-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9, 2102517292 - FAX:2102517292 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

: 20/1/2014 : 10/2013 152.499,09 » 152.499,09 ,

: 20/1/2014 : 10/2013 152.499,09  » 152.499,09 , ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ράµα: 20/1/2014 ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθµ. µελέτης: 10/2013 Εργασία: «Συντήρηση κήπων, πάρκων» Προϋπολογισµός: 152.499,09ευρώ µε Φ.Π.Α. Χρηµατοδότηση: ΣΑΤΑ Έχοντας υπόψη: ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗ Αρ. Μελέτης 46/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α. 35.6262.22 77200000-2 77312000-0 77211400-6 20.000,00

Κ.Α. 35.6262.22 77200000-2 77312000-0 77211400-6 20.000,00 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αριθµ. Μελέτης: 4/2014 Εργασία: «Εργασίες πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας στα περιαστικά άλση του ήµου ράµας» Ο ΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΟΛΕΩΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 250.000 Κ.Α. 35.6262.0024 ΧΑΛΚΙΔΑ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης».

Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΒΛΓΛ7ΛΚ-212 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ηράκλειο, 16-12-2013 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ.126741 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Δημοσίευση γίνεται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ: και στο site του ΠΓΝΠ www.pgnp.gr. Τεχνικές Προδιαγραφές (ΝΑΙ - ΟΧΙ) Κατάθεση Δείγματος

Η Δημοσίευση γίνεται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ: και στο site του ΠΓΝΠ www.pgnp.gr. Τεχνικές Προδιαγραφές (ΝΑΙ - ΟΧΙ) Κατάθεση Δείγματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1208/22-1-2015 ΠΑΤΡΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» Ταχ. Δ/νση: ΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τ.Κ. 26504

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 15725/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠAΡΟXH YΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΚΟΠΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΕΥΣΗ ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 17/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 17/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα, 6-6-2014 Αρ. Πρωτ.: 939 Ταχ. Δ/νση : Νεομ. Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Τ.Κ. 45

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 / 07 / 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 / 07 / 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 / 07 / 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ Αρ. Διακ.: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 1073 Email: mbaka@teicm.gr Ημερομηνία: 21/04/2015

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 1073 Email: mbaka@teicm.gr Ημερομηνία: 21/04/2015 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΘΕΣΗ: Κ.Φ. 122 Ε ΜΑΣΤΑΜΠΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα