TO ΞENO OXEIO MONT PARNES MIA APXITEKTONIKH OPEINH IΣTOPIA. Eβίτα Aράπογλου: «Έλληνες καλλιτέχνες στο Mont Parnes»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TO ΞENO OXEIO MONT PARNES MIA APXITEKTONIKH OPEINH IΣTOPIA. Eβίτα Aράπογλου: «Έλληνες καλλιτέχνες στο Mont Parnes»"

Transcript

1 TO ΞENO OXEIO MONT PARNES MIA APXITEKTONIKH OPEINH IΣTOPIA Eµµανουήλ B. Mαρµαράς Eβίτα Aράπογλου: «Έλληνες καλλιτέχνες στο Mont Parnes»

2 ISBN: Εκδ σεις ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΠΕ Πρώτη έκδοση: Αθήνα, Iανουάριος 2007 Σ µβουλος - επιστηµονική επιµέλεια: Γεωργία M. Πανσεληνά Παραγωγή: Εκδ σεις ΚΕΡΚΥΡΑ Καλλιτεχνική επιµέλεια - σχεδιασµ ς εξωφ λλου: Λευτέρης Μαλαγάρης Κεντρική διάθεση: Βλαχάβα 6-8, Αθήνα, τηλ.: , fax: Απαγορε εται η αναδηµοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή του παρ ντος έργου, µε οποιονδήποτε τρ πο, τµηµατικά ή περιληπτικά, στο πρωτ τυπο ή σε µετάφραση ή άλλη διασκευή, χωρίς γραπτή άδεια του εκδ τη. ME THN EYΓENIKH XOPHΓIA TOY ΘANAΣH K. ΛAΣKAPI H

3 Περιεχ µενα ΠPOΛOΓIKO ΣHMEIΩMA 9 Tου Θανάση K. Λασκαρίδη ΠΡOΛΟΓΟΣ: H ΑΝAΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟY ΤΟΥΡΙΣΜΟY. ΤΟΜEΣ ΚΑΙ ΣΥΝEΧΕΙΕΣ 13 Tης Μαργαρίτας ρίτσα ΕΙΣΑΓΩΓH: TΟ ΚΤHΡΙΟ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕIΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΧΡOΝΟ 31 Tου Eµµανουήλ B. Mαρµαρά KEΦAΛAIO 1: Η ΗΜΙΟΥΡΓIΑ ΤΗΣ ΚΤΗΡΙΑΚHΣ ΥΠΟ ΟΜHΣ ΤΟΥ MONT PARNES 36 Η απ φαση για την ανοικοδ µηση του Mont Parnes και το πλαίσιο της ανέγερσής του 38 Η κτηριακή µελέτη και η εκτέλεσή της 41 Ο αρχιτέκτονας του έργου 41 Το αρχιτεκτονικ ζητο µενο του νέου ξενοδοχειακο συγκροτήµατος και οι αισθητικές επιδιώξεις 50 Η συγκρ τηση της οµάδας µελέτης και κατασκευής του έργου 56 Χρηµατοδοτικά και άλλα προβλήµατα κατά την εκτέλεση του έργου 58 Η ένταξη στο ορειν τοπίο και η αρχιτεκτονική διάρθρωση 63 Περιδιάβαση στον εσωτερικ χώρο του Mont Parnes 72 H διαµ ρφωση των εξωτερικών χώρων του Mont Parnes 95 Η επίπλωση των χώρων 101 KEΦAΛAIO 2: EΛΛΗΝΕΣ ΚΑΛΛΙΤEΧΝΕΣ ΣΤΟ MONT PARNES: ΠΑΡA ΟΣΗ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΙΚOΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚH ΤΩΝ ΑΝΤΙΦAΣΕΩΝ ΤΟΥ Tης Eβίτας Aράπογλου

4 KEΦAΛAIO 3: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΡOΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟ ΟΧΕIΟΥ 158 Η τελετή των εγκαινίων 160 H υποδοχή του Mont Parnes απ τον Τ πο και τον αρχιτεκτονικ κ σµο 166 Το Mont Parnes ως τ πος διαµονής, αναψυχής και λοιπών εκδηλώσεων 177 KEΦAΛAIO 4: Η ΕΝΣΩΜAΤΩΣΗ ΚΑΖIΝΟΥ ΣΤΟ MONT PARNES 186 Tο Mont Parnes γίνεται καζίνο 188 Ο µιλος Φρίξου ηµητρίου στο καζίνο 194 Οι ανάγκες σε νέους χώρους 198 Επεκτάσεις στο αρχικ κτηριακ περίγραµµα του Mont Parnes και εσωτερικές µετατροπές για τις ανάγκες του καζίνου 198 Η κατασκευή και λειτουργία του τελεφερίκ 202 Η ανάληψη της λειτουργίας του καζίνου στο Mont Parnes απ τον ΕΟΤ 206 KEΦAΛAIO 5: TΟ ΤΈΛΟΣ ΜΙΑΣ ΕΠΟΧHΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝEΟΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟI 210 Το χρονικ του σεισµο, οι επιπτώσεις της σεισµικής δράσης στον κτηριακ οργανισµ του Mont Parnes και η αποκατάσταση του 212 Το τυπικ τέλος της ξενοδοχειακής λειτουργίας του Mont Parnes και το νέο ξεκίνηµα 219 Aντί επιλ γου 232 ΣHMEIΩΣEIΣ 235 BIBΛIOΓPAΦIA ΠHΓEΣ EIKONOΓPAΦHΣH 245 EYPETHPIO 251 BIOΓPAΦIKA ΣHMEIΩMATA ΣYΓΓPAΦEΩN

5 Εισαγωγή: Tο κτήριο και η πορεία του στο χρ νο Tου Eµµανουήλ B. Mαρµαρά

6 MONT PARNES MIA APXITEKTONIKH OPEINH IΣTOPIA Η ενασχ ληση µε το παρελθ ν εν ς κτηρίου ή µιας π λης έχει αποδώσει στην ελληνική ιστοριογραφία τα τελευταία χρ νια αρκετές και εξαιρετικά σηµαντικές επιστηµονικές προσεγγίσεις, που αναµφίβολα έχουν εµπλουτίσει την έρευνα της νε τερης Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής και της Πολεοδοµίας στη χώρα µας. Στο πλαίσιο αυτών των προσπαθειών θα µπορο σε να συµπεριληφθεί και το παρ ν βιβλίο, µε τίτλο: Tο Ξενοδοχείο Mont Parnes: Mια αρχιτεκτονική ορεινή ιστορία. Το βιβλίο αναφέρεται στο µεγάλο και πολυτελές ξενοδοχείο που ανεγέρθηκε στο βουν της Πάρνηθας στο τέλος της δεκαετίας του 1950 απ τον Ελληνικ Οργανισµ Τουρισµο (ΕΟΤ) και έµελλε να διαγράψει µια πολυτάραχη τροχιά που φτάνει ώς τις µέρες µας. Τα µέσα της δεκαετίας του 1950 ήταν µια περίοδος που ο ελληνικ ς τουρισµ ς επιχειρο σε την απογείωσή του στο στερέωµα του διεθνο ς ανταγωνισµο, προσπαθώντας να κατακτήσει ένα ση- µαντικ µερίδιο στη συγκεκριµένη, αναδυ µενη παγκοσµίως αγορά. Πολλά ήταν τα ξενοδοχεία που κτίστηκαν τ τε σε ενδιαφέρουσες, απ ιστορική ή φυσική άποψη, περιοχές και π λεις της Ελλάδας. Ωστ σο, στις προθέσεις τής τ τε κυβέρνησης ήταν να ιδρυθεί η ναυαρχίδα αυτο του «τουριστικο» στ λου κοντά στην Αθήνα, ώστε να σηµατοδοτηθεί έτσι ο κεντρικ ς ρ λος της πρωτε ουσας στη µεγάλη προσπάθεια που αναλάµβανε η ελληνική τουριστική βιοµηχανία. Την κτηριακή οργάνωση του Mont Parnes και την εκτέλεση ανέλαβε µια ισχυρή οµάδα εργασίας που λειτουργο σε υπ τη διε θυνση και καθοδήγηση του αρχιτέκτονα, και τ τε καθηγητή της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, Πα λου Μ. Μυλωνά. Aς σηµειωθεί τι ο δηµιουργ ς του Mont Parnes, που υπήρξε µέλος της Ακαδηµίας Αθηνών, έγινε και ο βασικ ς εµπνευστής αυτο του βιβλίου, µε τις µεταξ µας συζητήσεις, αλλά και µε το πλο σιο υλικ που διέθεσε απ το προσωπικ αρχείο του. Όµως, ο Πα λος Mυλωνάς δυστυχώς δεν πρ λαβε να δει ολοκληρωµένη την παρο σα έκδοση. Έφυγε στις 12 Mαρτίου Ήταν ιδιαίτερη τιµή για µένα να µου εµπιστευτεί τη συγγραφή του βιβλίου και να µε βοηθήσει στην προσέγγιση του αρχιτεκτονικο του έργου. Στο τέλος λοιπ ν της δεκαετίας του 1950, η οµάδα εργασίας του Mυλωνά, αποτελο µενη απ αρχιτέκτονες, µηχανικο ς, καλλιτέχνες, εργοδηγο ς και εργατοτεχνικ δυναµικ, είχε να αντιπαλέψει, εκτ ς του περιορισµένου χρ νου και των αντίξοων, δυσµενών φυσικών συνθηκών που επικρατο σαν στο εργοτάξιο της Πάρνηθας, ένα κλίµα δυσπιστίας που απλώθηκε στην ελ- 32

7 TO KTHPIO KAI H ΠOPEIA TOY ΣTO XPONO EIΣAΓΩΓH ληνική κοινωνία λ γω της πολιτικής αντιπαράθεσης σχετικά µε το κ στος κατασκευής του έργου. Παρά τις δυσκολίες που ανέκυψαν, το έργο ολοκληρώθηκε τον Ιο νιο του 1961, αποτελώντας αρχιτεκτονικ επίτευγµα και πραγµατικ κ σµηµα για την κοινωνικοπολιτιστική ζωή της ελληνικής πρωτε ουσας. Και η αρχιτεκτονική ευρηµατικ τητα δεν περιορίστηκε στην εξωτερική ψη του κτηρίου. Οι αίθουσες υποδοχής, τα σ γχρονα και ταυτ χρονα πολυτελή σαλ νια, το νυχτεριν κέντρο διασκέδασης και γενικά λοι οι χώροι τ σο ίδιοι αλλά και τ σο διαφορετικοί µεταξ τους έγιναν ιδιαίτερα προσφιλείς στους Αθηναίους, οι οποίοι δεν άργησαν να τους µετατρέψουν σε χώρους επαγγελµατικών και φιλικών συναντήσεων. Ο ελληνικ ς κινηµατογράφος των ασπρ µαυρων κυρίως ταινιών σ αυτήν την ξενοδοχειακή µονάδα της υψηλής αισθητικής και της αρχιτεκτονικής αρτι τητας βρήκε ένα απ τα καλ τερα σκηνικά του. Το Mont Parnes λειτο ργησε αποκλειστικά ως ξενοδοχείο πολυτελείας έως το 1970, οπ τε και κρίθηκε αναγκαία η δηµιουργία καζίνου που θα απέφερε τα απαραίτητα έσοδα για την απρ σκοπτη συνέχιση της λειτουργίας του. Ο µιλος του Κ πριου επιχειρηµατία Φρίξου ηµητρίου ανέλαβε να οδηγήσει σε αυτή τη νέα περίοδο το Mont Parnes. Έγιναν σηµαντικές τροποποιήσεις στους εσωτερικο ς ισ γειους κοιν χρηστους χώρους αλλά και στο εξωτερικ περίγραµµά του. Οι µετατροπές αυτές επέδρασαν καταστροφικά στη διατήρηση της αρχικής εσωτερικής φυσιογνωµίας του έργου και αποτέλεσαν χι την αρχή της νέας περι δου, αλλά την αρχή του τέλους για το Mont Parnes, την οικοδ µηση του οποίου µε τ σο µεράκι είχε µελετήσει και επιβλέψει ο αρχιτέκτονας Πα λος Μ. Μυλωνάς. Κι αν αναζητήσουµε κάποια θετική εξέλιξη σ αυτήν την περίοδο, θα περιοριστο µε στη σπουδαία, χωρίς αµφιβολία, κατασκευή του εναέριου σιδηροδρ µου (τελεφερίκ), που συνέδεσε τους πρ ποδες της Πάρνηθας µε το ξενοδοχειακ συγκρ τηµα. Το 1984 το ξενοδοχείο-καζίνο Mont Parnes περιήλθε στην εκµετάλλευση του ΕΟΤ και άρχισε να λειτουργεί ως υπηρεσία αυτεπιστασίας του συγκεκριµένου κρατικο οργανισµο. Με αυτή τη µορφή λειτουργίας το κτήριο έφθασε ώς τον Σεπτέµβριο του 1999, ταν, στις 7 του µήνα, ένα ισχυρ σεισµικ κτ πηµα έπληξε το συγκρ τηµα και επέφερε ορισµένες σηµαντικές καταστροφές και αρκετές δευτερε ουσες ζηµιές στο φέροντα οργανισµ του. Με την αποκατάσταση της στατικής επάρκειας του κτηρίου, το καζίνο επαναλειτο ργησε, ωστ σο το Mont Parnes είχε ήδη απο- 33

8 MONT PARNES MIA APXITEKTONIKH OPEINH IΣTOPIA λέσει τον ξενοδοχειακ του χαρακτήρα προ πολλο λ γω της ουσιαστικής εγκατάλειψης και της έλλειψης συντήρησης του κτηρίου κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρ νων. Tο 2000, η εκµετάλλευση της επιχείρησης του Kαζίνου της Πάρνηθας πέρασε στη διοίκηση και διαχείριση της ανώνυµης εταιρείας του ελληνικο ηµοσίου Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα (ΕΤΑ) σήµερα µε την επωνυµία Eταιρεία Tουριστικής Aνάπτυξης A.E. Tο 2001 η ETA A.E. προκήρυξε διεθνή διαγωνισµ, µε σκοπ την προσέλκυση στρατηγικο επενδυτή, στον οποίο θα µεταβιβαζ ταν έως το 51% των µετοχών της θυγατρικής της εταιρείας Eλληνικ Kαζίνο Πάρνηθας A.E. Ο διεθνής ανοικτ ς πλειοδοτικ ς διαγωνισµ ς οδήγησε στην επιλογή της κοινοπραξίας Athens Resort Casino S.A. Tο 2003, η Hyatt Regency Ξενοδοχειακή και Τουριστική (Ελλάς) Α.Ε., βασικ ς µέτοχος της κοινοπραξίας, ανέλαβε τη διαχείριση του συγκροτήµατος. Aπ το 2006 το Mont Parnes διαν ει πλέον µια νέα εποχή, αφο η Hyatt Regency που µετονοµάστηκε σε Regency Entertainment Ψυχαγωγική και Tουριστική Α.Ε. πέρασε στον έλεγχο της BC Partners. Το βιβλίο αρθρώνεται µε βάση τη σειρά των γεγον των που αναφέρονται στη δηµιουργία, στη ζωή και στις µεταβολές που υπέστη το ξενοδοχείο Mont Parnes στο πέρασµα του χρ νου. Αρχικά, σκιαγραφείται η εποχή και οι συνθήκες µέσα στις οποίες πραγµατοποιήθηκε η µελέτη και η εκτέλεση του έργου, δηλαδή η περίοδος απ το 1958 έως το Στη συνέχεια, επιχειρείται η ανάλυση της αρχιτεκτονικής σ νθεσης, του εσωτερικο εξοπλισµο καθώς και του καλλιτεχνικο διάκοσµου του κτηρίου. Ακολο θως, περιγράφονται τα πρώτα χρ νια λειτουργίας του Mont Parnes, που αποτελο σαν τη «χρυσή» περίοδο του µεγάλου ξενοδοχείου. Έπεται η παρουσίαση της περι δου κατά την οποία το ξενοδοχείο µετατράπηκε σε καζίνο, αρχικά υπ ιδιωτική διαχείριση και στη συνέχεια υπ την εκµετάλλευση του ΕΟΤ, καθώς και των αλλαγών που επήλθαν στο κτήριο. Ακολουθο ν οι επιπτώσεις στον κτηριακ οργανισµ απ το σεισµικ κτ πηµα του 1999, το οποίο οδήγησε στο πρακτικ τέλος του Mont Parnes µε τη µορφή που είχε αποκτήσει το Aντί επιλ γου γίνεται µια συνοπτική αναφορά στην προσπάθεια για τη δηµιουργία του νέου Mont Parnes στη θέση του παλαιο κτηρίου. 34

9 Η δηµιουργία της κτηριακής υποδοµής του Mont Parnes

10 MONT PARNES MIA APXITEKTONIKH OPEINH IΣTOPIA Η ΑΠOΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΟ OΜΗΣΗ ΤΟΥ ΜONT PARNES ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΑIΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝEΓΕΡΣHΣ ΤΟΥ Στα µέσα της δεκαετίας του 1950, η Ελλάδα, και ιδιαίτερα η Αθήνα, εξελισσ ταν σε κέντρο προορισµο του διεθνο ς τουρισµο. Στο πλαίσιο αυτών των εξελίξεων, ο Ελληνικ ς Οργανισµ ς Τουρισµο (ΕΟΤ), ως ο αρµ διος κρατικ ς φορέας, άρχισε να κατασκευάζει σε ολ κληρη τη χώρα ξενοδοχεία και µοτέλ µε προδιαγραφές τέτοιες ώστε να ανταποκρίνονται, αφεν ς, στην πατροπαράδοτη ελληνική φιλοξενία και, αφετέρου, να προσφέρουν λες τις ανέσεις ακ µη και στους πιο απαιτητικο ς επισκέπτες. Η µεγάλη προσπάθεια για την απογείωση του τουριστικο εξοπλισµο ξεκίνησε µε την κατασκευή ξενοδοχειακών µονάδων σε επιλεγµένες περιοχές της χώρας 1 και µε την ανέγερση εν ς µεγάλου ξενοδοχείου πολυτελείας στην Πάρνηθα. Κατ αυτήν την έννοια, το ξενοδοχείο της Πάρνηθας, τοποθετηµένο σε ένα τοπίο εξαίρετης φυσικής οµορφιάς, µε βραχώδες περιβάλλον καλυπτ - µενο απ ελατοδάση, ήταν ενταγµένο στις ενέργειες της τ τε πρώτης κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή, που αποσκοπο σαν στην προώθηση των τουριστικών υποδοµών της χώρας στην πενταετία Η ολοκλήρωση της κατασκευής του προβλεπ ταν, στους αρχικο ς κυβερνητικο ς προγραµµατισµο ς, για τα Χριστο γεννα του 1959, 2 ωστ σο διάφορες δυσκολίες στην πορεία της κατασκευής µετέθεσαν τη λειτουργία του για τον Ιο νιο του Για την επιλογή της τοποθεσίας του νέου ξενοδοχείου κρίθηκε τι η γειτνίαση µε την πρωτε ουσα θα εξασφάλιζε πελατεία τέτοια που θα µπορο σε να το καταστήσει πυρήνα εν ς ευρ τερου κέντρου ορεινών δραστηριοτήτων στο βουν της Αττικής. Άλλωστε το ξηρ µικρο-κλίµα της συγκεκριµένης περιοχής της Πάρνηθας ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκ. Ταυτ χρονα, στα µάτια του ενοίκου ή του επισκέπτη της ξενοδοχειακής µονάδας θα αναπτυσσ ταν ένα καταπληκτικ παν ραµα απ γειτονικά βουνά, απ νησιά και νησίδες που ξεπηδο ν απ τα νερά του Αιγαίου πελάγους. Το νέο ξενοδοχείο θα διέθετε άνετους χώρους υποδοχής και συµπληρωµατικές εγκαταστάσεις ώστε να µπορεί να απευθ νεται και να φιλοξενεί ηµερήσιους επισκέπτες και εκδροµείς. Θα κατελάµβανε επιφάνεια περίπου 8 στρεµµάτων και θα περιβαλλ ταν απ έκταση 850 στρεµµάτων δά- 38

11 Η ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η εξέλιξη της ελληνικής οικονοµίας (1960), πως δηµοσιε τηκε στους Financial Times, το 1961, που φαίνεται ο ρ λος του τουρισµο και ειδικ τερα του ξενοδοχείου Mont Parnes. H λη προσπάθεια εντάσσεται στη σ νδεση της Eλλάδας µε την EOK και την υπογραφή της Συµφωνίας των Aθηνών την ίδια εποχή. (Aρχείο Bοβολίνη) 39

12 Η ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 σαν να βιώσουν µια εµπειρία διακοπών στο βουν. Θα έπρεπε, λοιπ ν, ο νέος χώρος, ως αποδέκτης αυτών των «τουριστών», να είναι κατάλληλα οργανωµένος ώστε, εκτ ς απ τον ορειν περίπατο, να προσφέρει ξεκο ραση, διασκέδαση και οικει τητα. Παράλληλα, υπήρχε η πρ νοια της δηµιουργίας ειδικής πτέρυγας που θα δεχ ταν ορειβάτες και άλλους εκδροµείς της Πάρνηθας για διηµέρευση, δηλαδή χώροι για πρ χειρο φαγητ και ψυχαγωγία ένα είδος συν παρξης εν ς «ξενοδοχείου ηµέρας» µε την κεντρική πολυτελή ξενοδοχειακή εγκατάσταση που θα αποτελο σε την «καρδιά» του Mont Parnes. Οι αισθητικές προτιµήσεις του αρχιτέκτονα θα µπορο σαν να συνοψιστο ν στην «υστεροµοντέρνα» έκφραση, πως αυτή είχε αρχίσει να διατυπώνεται κατά την περι δο µελέτης και κατασκευής του έργου απ τη µορφολογική τάση του international style και η οποία γνώριζε τ τε ευρ τατη διάδοση στις προηγµένες χώρες της υφηλίου. ηλαδή, στις εξελικτικές τάσεις των µοντέρνων ιδεών που πρωτοεµφανίστηκαν στην Ευρώπη και κυρίως στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του πρώτου µισο του 20ο αιώνα, µετά το ε τερο Παγκ σµιο Π λεµο. Παράλληλα, µως, τον Πα λο Μυλωνά απασχολο σαν: η προβολή της πλο σιας πολιτισµικής παράδοσης του τ που, η οποία κριν ταν ως αναγκαία παράµετρος για ένα ξενοδοχείο απευθυν µενο Η µακέτα του Mont Parnes, πως δηµοσιε τηκε στο πρώτο τε χος του περιοδικο Tourism in Greece το (Aρχείο Bοβολίνη) σε ευρ τατη γκάµα πελατών, η λαϊκή έκφραση, που τ τε αποτελο σε την πηγή έµπνευσης των νέων 53

13 Eυρετήριο Tο ευρετήριο περιλαµβάνει κ ρια ον µατα, ιδρ µατα, οργανισµο ς, επιχειρήσεις και γεωγραφικο ς τ πους. εν έχουν ευρετηριαστεί τα λήµµατα: Ξενοδοχείο Πάρνηθας, Mont Parnes, Πάρνηθα και Πα λος M. Mυλωνάς. O Πα λος M. Mυλωνάς καταγράφεται µ νο ταν αναφέρεται στις λεζάντες και στα παραθέµατα. H ένδειξη µε αστερίσκο (*) παραπέµπει στην εικονογράφηση.

14 MONT PARNES MIA APXITEKTONIKH OPEINH IΣTOPIA Αβέρωφ-Τοσίτσας Ευάγγελος 160, 178*, 179*, 183*, 184*, 189*, Βενέζης Ηλίας 160 ίδυµο (βουν ) 63* 163* 196*, 209*, 217* Βενετία 119 ιδώνης Χρήστος 48, 58, 79, 86, Αγαπητ ς Σπήλιος 41 Αρχείο Ελληνικ Καζίνο Βενιζέλος Ελευθέριος , 125*, 127 Αγία Τριάδα (Πάρνηθος) 51, 62* Πάρνηθας Α.Ε. 100*, 113*, Βενιζέλος Σοφοκλής 160, 163* ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης 54 Άγιο Όρος *, 123*, 125*, 126*, 205*, Βερναδάκη Ελένη 114, 150 οξιάδης Απ στολος 185 Άγιος Γεώργιος (νησί) 63* 218*, 223*, 224*, 225*, 226*, Βλάχου Ελένη 167, 169, 171*, υτική Ευρώπη 47, 179 Άγιος Μερκο ριος (Αττικής) 42* 227*, 229*, 230*, 231* 177, 188 Αγκίστρι (νησί) 63* Αρχείο Ελληνικο Οργανισµο Βοβολίνης Κωνσταντίνος Α. 172, Αδέρες (βουν ) 63* Τουρισµο 200*, 206*, 214* 173*, 178* Εγγον πουλος Νίκος 49 Αζάµ Μποµπ 164*, 165 Αρχείο Πα λου Μ. Μυλωνά 42*, Β ρεια Αφρική 47 Εθνική Βιβλιοθήκη 46 Αθήνα 38, 41, 43, 47, 51, 63, 63*, 45*, 49*, 57*, 59*, 60*, 61*, 62*, Βο λα (Αττικής) 179 Εθνική Εστία 44 75, 112, 116, 122, 156, 175, 63*, 64*, 65*, 66*, 69*, 70*, 73*, Βο λγαρη-οικον µου (αρχοντικ ) Εθνική Πινακοθήκη (µέγαρο) 44, 185, 212, *, 76*, 77*, 78*, 81*, 85*, 86*, 79, 81* 143, 172 Άθως 44 88*, 90*, 91*, 92*, 93*, 94*, 95*, Βουλγαρίδης Βαγγέλλης 194 Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση (ΕΡΕ) Αιγαίο (πέλαγος) 38 97*, 98*, 100*, 101*, 103*, 105*, Βουλή των Ελλήνων 173*, 178* 58 Αίγινα (νησί) 63* 106*, 107*, 108*, 114*, 119*, Βουλιαγµένη 116 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 149, Ακαδηµία Αθηνών 46, *, 129*, 163*, 165*, 167*, Βουρέκας Εµµανουήλ Ακαδηµία Επιστηµών (ΗΠΑ) *, 171*, 177*, 180*, 181*, Βο ρος Γιάννης 194 Εθνικ Μετσ βιο Πολυτεχνείο Ακροκ ρινθος (βουν ) 63* 190*, 202* Βρετανία 194 (ΕΜΠ) 43, 58, 180, 215 Ακτή Μιαο λη (Πειραιάς) 43 Αρχείο Σβάρνα Σ. 207*, 208* Βυτίνα 161 Εθνικ ς Οργανισµ ς Ελληνικής Αλαφο ζος Αριστείδης 57 Αρχείο Τσικο ρια Π. 64*, 81*, 82*, Χειροτεχνίας 150 Αλεξ πουλος Α *, 87*, 92*, 96*, 161*, 163*, Εκάλη 175 Αλεξ πουλος Καίσαρας *, 171*, 189*, 197* Γαλλία 174 Ελβετία 169, 174 Αµπελάκια (Θεσσαλίας) 86, 88*, Αρχιτεκτονική (περ.) 112, 174 Γεράνια (βουν ) 63* Ελευθερία (εφ.) 165*, 167, Αστακ ς 72 Γερµανική Σχολή Αθηνών 43 Ελλάδα 38, 54, 56, 112, 113, 114, Αναγνωστ πουλος Γεώργιος 56 Αστέρας Βουλιαγµένης 225 Γερµανικ Επιµορφωτικ Ινστιτο το 140, 175, 191 Ανδριαν πουλος Γεώργιος 160 Ατλάντα (ΗΠΑ) 224 Goethe (Αθήνα) 44 Ελληνικά Ξενοδοχεία - Λάµψα Α.Ε. Άνδρος (νησί) 63* Αττική 38, 97*, 169, 191 Γερµαν ς Φρέντυ 167, Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών 41, Αυστρία 169, 174 Γεροντάκης Λέανδρος 56 Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε. 58, 86*, 112, 114, 121, 122 Γιο ργκενς Κουρτ 160, 163* (ΕΤΑ Α.Ε.) 208*, 219, 220, Απάρτης Θανάσης 122 Γκάρτζος Κωστής *, 221, 225 Αραχναίο (βουν ) 63* Βακαλ Γιώργος 49 Γυπαράκης Γιώργος 225*, 227 Ελληνική Εταιρία για την Προστασία Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Βαλκάνια 47 του Περιβάλλοντος και της Θεσσαλονίκης 41, 174, 180 Βασιλειάδης ηµήτρης 51, 72, 75, Πολιτιστικής Κληρονοµιάς 44 Αρχαιολογικ Μουσείο Ίσθµίας 44 86, 95, 117, 174 εκαβάλλας Κωστάκης 47 Ελληνική Τεχνοδοµική ΤΕΒ Α.Ε. Αρχείο ΕΤΑ Α.Ε. 203*, 213*, 220* Βασιλείου Σπ ρος 58, 109, 112, ηµητρίου Φρίξος 188, 193, 193*, 221 Αρχείο Hyatt Regency Ξενοδοχειακή 128, 131*, 133*, 135*, 137*, 194, 197, 202, 205* Ελληνικ Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε. & Τουριστική (Ελλάς) Α.Ε. 221* 139*, 140, 140*, 143, 150, 209* ηµητρίου Χάρης , 221, 224, 225, 226 Αρχείο Βοβολίνη 39*, 40*, 51*, Βασιλική Πρ νοια 58 ηµοτικ Βρεφοκοµείο Ελληνικ Χορ δραµα 48*, 114, 53*, 55*, 102*, 163*, 164*, 173*, Βασιλίσσης Σοφίας (λεωφ ρος) 43 Θεσσαλονίκης , 128,

15 MONT PARNES EYPETHPIO Ελληνικ ς Οργανισµ ς Τουρισµο Θρ λος Άλκης (ψευδ. Ελένης 109, 112, 114, 121, 150 Μάνου Ραλλο 47, 48, 48*, 49, (ΕΟΤ) 38, 41, 55, 61, 68, 112, Ουράνη) 167, 172 Κολλέγιο Αθηνών 43 49*, 114, 121, 128, , 116, 160, 166*, 171*, 188, Κ ντι (πρεσβευτής Ιταλίας) 160 Μαραθώνας 63*, 97* 194, 202*, 206, 207*, 212, 216. Κοντολέων Γεώργιος 175 Μαρα της Ι , 221 Ιάκωβος Αττικής και Μεγαρίδος Κοτζιάς Γεώργιος Κ. 180 Μαρο δας Τώνης 193, 198, 199* Ελληνικ ς Ορειβατικ ς Σ νδεσµος (Μητροπολίτης) 160, 163* Κο λογλου Άννυ 56 Μαυροβο νι (Πάρνηθος) 59, 63, Αθηνών 41 Ιταλία 174 Κουµαρ πουλος Θανάσης 57 64*, 68 Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος Ιωαννίδης Παναγιώτης 57 Κουνάδης Αργ ρης 49 Μαυρο δης Γεώργιος 48, 58, 75, 55* Κουντουριώτη (αρχοντικ ) 81*, 108, 112, 119*, 120*, 121, 189* Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων , 115 Μεγάλη Βρεταννία (ξενοδοχείο) Εργαστήριο Απ ρων Γυναικών 58, Καβο ρι (Αττικής) 179 Κουρλής Κώστας , Καζαντζίδης Στέλιος 193 Κρεµαστή Πεζογέφυρα Αγίας Μέγαρο Στρατιωτικών Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Α.Ε. Καζίνο Αττικής 221 Παρασκευής (Τέµπη) 43 Υπηρεσιών Καζίνο Λουτρακίου 221 Κριεζής Εµµανουήλ 175 Μέθανα 46, 63* Ε βοια 63*, 97*, 167 Καιροφ λας Ιωάννης 174 Κρίσπης Φ. 58 Μελάς Σπ ρος 160 Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοιν τητα Καλλιγάς Μαρίνος 172, 173 Κυλλήνη (βουν ) 63* Μενίδι 66 (ΕΟΚ) 39* Καλλίνσκης Α. 58 ΚΥΡ (γελοιογράφος) 190* Μέρενς (πρεσβευτής Ολλανδίας) Ευρώπη 53, 114, 169, 172, 188 Κανταληδιο (χαράδρα) 94 Κυριακ πουλος Λ Καραµανλής Κωνσταντίνος 38, 58, Κωλέττη (οδ ς) 175 Μέση Ανατολή 47 60, 68, 160, 163*, 166, 169, Κωνσταντινίδης Άρης 50, 51, 175 Μεσηµβρινή (εφ.) 190* Ζαδ κ Βίκτωρας *, 178, 191 Κωνσταντινίδης Χ. 58 Μεσ γειος (θάλασσα) 172 Ζάννου Έλλη Κ. 41 Καραπαναγιώτης Λέοντας 63 Κωνσταντινο πολη 82, 122 Μητσάκης Νικ λαος 175 Ζάχος Αριστοτέλης 50 Καράς Χρίστος 180 Μητσο (ζε γος) 192 Ζέελος (πρεσβευτής υτικής Καρέας (οικισµ ς) 43 Μικρά Ασία 47 Γερµανίας) 160 Κάρολος Φιξ Α.Ε. 182 Λαβράνος Γεράσιµος 165 Μιχαηλίδης Μίκης 192*, 195*, Ζενέτος Τάκης 50 Κατράκη Βάσω 157* Λαγο σες (νησί) 63* 197 Ζυγ ς (περ.) 72, 174 Κατσέλη Αλέκα 49 Λαµπάκης Αντώνης 56 Μιχελής Παναγιώτης 50, 94, 214* Κατσέλης Πέλος και Αλέκα Λασκαρίδη (οικογένεια) 231 Μονή Βατοπεδίου 47 (έπαυλη) 43 Λαυρεωτικ ς Όλυµπος Μονή Οσίου Λουκά Η Αυγή (εφ.) 178 Κέλι Βιρτζίνια 160 (βουν ) 63* του Στειριώτη 47 Η Καθηµερινή (εφ.) 167, 170, 171*, Κεντρική Ευρώπη 47 Λεβίδης Κωνσταντίνος 160 Μονή Σίµωνος Πέτρας 98*, Κεντρικ Αρχαιολογικ Λεµ ς Κώστας Μ. (µέγαρο) 43 Μ ραλης Γιάννης 40*, 48, 57, 58, Ηλιάσκος Κ. 202* Συµβο λιο 44 Λιβιεράτος Γεράσιµος 56 84, 85*, 112, 114, 115, 116, 117, Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής (ΗΠΑ) Κέρκυρα (νησί) 191 Λουκάκης Πα λος *, 118, 118*, 119, 143, 149, 43, 47, 53, 114, 180 Κεφαλλωνίτης Μάρκος 48, 58, Λ τρας Νικηφ ρος , 163*, 224*, 227 Ηρώδου του Αττικο (οδ ς) 43 95*, 112, 114*, 127 Λυχνάρι 58 Μορέλ 160 Κιθαιρώνας (βουν ) 63* Μ σχα 180 Θεοδωράκης Μίκης 49 Κιράλ (πρεσβευτής Τουρκίας) 160 Μακρ νησος (νησί) 63* Μουσείο Βορρέ 144 Θεοδωρακ πουλος Ιωάννης 160 Κνωσ ς 98, 127 Μακρυνικ λα Μαρία 56 Μουσείο Μπενάκη 46*, 47, 92*, Θεοχαράκη (οικογένεια) 231 Κοκκινίδης ηµοσθένης 48, 58, Μαλτέζος Βαγγέλης 57 98* 253

16 MONT PARNES MIA APXITEKTONIKH OPEINH IΣTOPIA Μουτσ πουλος Νίκος 44, 180 Πανεπιστήµιο Αθηνών 41, 46 Σαλαµίνα (νησί) 63*, 167 Τίρυνθα 98, 127 Μπαλλ πουλος Κωνσταντίνος Παντελής Μασουρίδης & Σαρίφ Οµάρ 195* Το Βήµα (εφ.) Συνεργάτες (Αρχιτεκτονικ Σαρωνικ ς κ λπος 75 Τοµπάζη (αρχοντικ ) 79, 81*, 115 Μπαστιάς Κωστής 163* Γραφείο) 230 Σβαρτς (αρχοντικ ) 86, 88*, 122, Τοπιντζής Τ. 215 Μπάφι (Πάρνηθος) 41, 51, 184 Παπαϊωάννου Ντίνος Τοπ-Καπο 82 Μπίτσιου (αρχοντικ ) 81*, 108 Παπανδρέου Βάσω 208 Σισιλιάνος Γιώργος 49 Τράπεζα Πειραιώς 221 Μποσταντζ γλου Μ. (Μποστ) Παπασπ ρου Σπ ρος 57 Σκανδιναβία 47 Τράπεζα Πίστεως *, 171 Παπουτσάκης Χρήστος 56 Σκρουµπέλος Ηλίας 198, 199, Τριανταφυλλίδης Γιάννης 47 Μπρεν Ιρέν 160 Παράδεισος Αµαρουσίου *, 219 Τσαρο χης Γιάννης 48, 49, 57, Μυλωνάς Αλέξανδρος 163* Πανελλήνιο Σοσιαλιστικ Κίνηµα Σοβιετική Ένωση , 112, 115, 116, 129*, 209* Μυλωνάς Μιλτιάδης Κ. 41 (ΠΑΣΟΚ) 206 Σολοµ ς Αλέξης 49 Τσάτσος Κωνσταντίνος 58, 58*, Μυλωνάς Πα λος M. 42*, 45*, Πατέρας (βουν ) 63* Σπαθάρης Ευγένιος 58, 98, 112, 160, 161*, 163*, 166, 182*, *, 48*, 49*, 51*, 57*, 101*, Πατησίων (οδ ς) Τσουκαντάς Γ *, 163*, 165*, 166*, 179* «Πατησίων Μέλαθρον» Σπέντζα Μαρία 114, 156* Τυρ λο 169 (συγκρ τηµα πολυκατοικιών) Σταυρ πουλος Τάκης Στεφανάκης Νίκος 57 Νατσάρι Αµεντέο 160, 163* Πατριαρχικ Ίδρυµα (Γενε η) 43 Στρατιωτική Γυµναστική Ύδρα 44, 49*, 63* Ναυτικ Μέγαρο Λεµο 43 Παυλίδης Νίκος 58 Ακαδηµία 43 Υµηττ ς (βουν ) 63*, 169 Νέα Σµ ρνη 43 Πειραιάς 63*, 173*, 178* Στρατιωτική Λέσχη Υπουργείο Περιβάλλοντος Nέα Υ ρκη (ΗΠΑ) 43 Πεντέλη (βουν ) 63*, 97*, 169 Θεσσαλονίκης 44 Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων Νικολάου Νίκος 48, 58, 109, 112, Περιηγητική (περ.) 184* Συλλογή ΑΓΕΤ 143 (ΥΠΕΧΩ Ε) 215, , 143, 143*, 144, 144*, 150 Πεσµαζ γλου Στέφανος 40, 51, 60 Συλλογή Εµµανουήλ Πεταλιοί (νησίδες) 63* B. Μαρµαρά 46* Πήλιο (βουν ) 160 Συλλογή Μίκη Μιχαηλίδη 192*, Φάληρο 43 Ξ δης Αλέξανδρος 112, 116 Πικιώνης ηµήτρης 50, 54, *, 195*, 199* Φαλκονέρα (νησί) 63* Πίττας Κώστας 58 Συλλογή Μωρίς Μοντιάνο 182 Φατο ρος ηµήτρης 44, 174 Πλατεία Συντάγµατος 225 Συµφωνία των Αθηνών 39* Φιλίππου Έλυα 198 Οίκος Καπ ν 58 Πλυτάς Γεώργιος 160, 171* Φινές Κώστας 56 Οίκος Λάιος 58 Π ρος (νησί) 63* Φλέβες (νησί) 63* Οίκος Τσαο σογλου 58 Ποτήρη Ντένη 56 Τα Νέα (εφ.) 167, 167*, 168*, 188 Φλώρινα 116 Ολυµπία 121 Πρεβ Φρανσουάζ 160 Τατ ι 166 Φουκς (πρεσβευτής Ελβετίας) 160 Οργανισµ ς ιαχείρισης Πρελ Μισλίν 160, 163* Τάχα Αθηνά 58, 98, 100*, 112, Φωκάς Νικ λαος 51, 113, 160, Εκκλησιαστικής Περιουσίας Π λος , 125*, *, 163*, 166* (Ο ΕΠ) 59 Τέτσης Παναγιώτης 48, 58, 109, Όχη (βουν ) 63* 114, 128, 129*, 144, 147*, 149 Ροδ πουλος Κωνσταντίνος 160 Τεχνικ Επιµελητήριο Ελλάδος Χα νης Γιάννης 48, 58, 109, 112, Ρ δος (νησί) * 114, 128, 149, 149*, 150, 150* Παλιο ρι (Χαλκιδικής) 175 Τζέννα Ιρένε 163* Χάσε Ότο 160 Παναθηναϊκ Στάδιο 44 Πανεπιστήµιο Columbia 43 Σαβάλας Τέλης 197 Σακελλάριος Περικλής 163* Τζια (νησί) 63* Τήνος 72 Χατζηκυριάκος-Γκίκας Νίκος 48, 57, 68, 79, 81*, 94, 95*, 98, 108, 254

17 MONT PARNES EYPETHPIO 112, 114*, 115, 116, 214* Χατζηνικολή Μαρία 48, 58, 109, 112, 114, 150 Χατζιδάκις Μάνος 49 Χατζ πουλος Ιωάννης 180 Χίλτον (ξενοδοχείο) 55, 55*, 56, 116 Χοϊδάς Κώστας 49 Χολαργ ς 43 Elle (περ.) 160 Eurobank 221 Financial Times (εφ.) 39* Frampton Kenneth 176 Gimson Ernest 101 Gropius Walter 47, 101 Mackintosh Charles Rennie 101 Newsweek (περ.) 160 O Neal Jimmy 227 Olympic Casino 194 Ψαθάς ηµήτρης 166*, 167, 167*, 168*, 169, 188 Ψυχικ 43 Aalto Alvar 101 Athens Resort Casino S.A. 221 BC Partners 231 Biedermayer 108 Bouw (περ.) 175 Breuer Marcel 101 Cernovska Miroslava 227* Chaine Rhone Hotels Grece S.A. 178 Chelmer (λ ρδος) 192* Chewning Chuck 225 Dawe Martin 227 Doppelmayr Tramways Ltd. 203, 226, 230* Ehrlich E. 189* Haberger 202 Hansen (αδελφοί) 46 Harpers Bazar (περ.) 160 HBA (Hirsch Bedner Associates) 223*, 224, 225, 226*, 227, 229* Hellenic Casinos Company 231 Herrington Melissa 227 Hill Glazier Architects 229*, 230 Hotel (περ.) 175 Hyatt Regency Ξενοδοχειακή και Τουριστική (Ελλάς) A.E. 221, 221*, 224, 226, 227, 229*, 231, 233 Interbuild (περ.) 175 Interiors (περ.) 175 L Architecture d Aujourd Hui (περ.) 175 Le Batiment et Saint-Gobain (περ.) 175 Le Corbusier (Jaenneret Charles Edouard) 47, 101 Lendi Richard 161*, 178 Look (περ.) 160 Pritzker (οικογένεια) 231 Regency Entertainment Ψυχαγωγική και Τουριστική Α.Ε. 231, 233 Rohe (van der) Ludwig Mies 47, 101, 107 Sheraton 108 Spoker W.G. 180 Tourism in Greece (περ.) 40*, 53*, 55*, 179*, 183*, 189* Vago Pierre 175, 176, 177* Velde (van de) Henry 101 Von Roll Tramways Ltd. 202, 203 Welner Sharon 225* Wright Frank Lloyd

18 Κεντρική διάθεση: Βλαχάβα 6-8, Αθήνα, τηλ.: , fax:

Μεταπολεμική αρχιτεκτονική (παγκόσμιος πόλεμος κ ύστερα)

Μεταπολεμική αρχιτεκτονική (παγκόσμιος πόλεμος κ ύστερα) Μεταπολεμική αρχιτεκτονική (παγκόσμιος πόλεμος κ ύστερα) ΔΑΛΑΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ ΥΑΚΙΝΘΗ ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΩΡΓΟΣ ΟΡΦΕΑΣ ΚΟΥΦΟΛΑΜΠΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΟΓΑ ΕΛΕΝΑ Πολυκατοικίες σε μεγάλες πόλεις από

Διαβάστε περισσότερα

ÁÚÔÙÔ ÚÈÛÙÈÎ Ò Ó ÔÚÁ ÓÒÛÂÙÂ ÙË ÈÎ Û ÁÚÔÙÔ ÚÈÛÙÈÎ ÂappleÈ Â ÚËÛË

ÁÚÔÙÔ ÚÈÛÙÈÎ Ò Ó ÔÚÁ ÓÒÛÂÙÂ ÙË ÈÎ Û ÁÚÔÙÔ ÚÈÛÙÈÎ ÂappleÈ Â ÚËÛË Ù ÏÏ ÛÎ ÏË appleè ÂÈÚ ÛÙÂ ÁÚÔÙÔ ÚÈÛÙÈÎ Ò Ó ÔÚÁ ÓÒÛÂÙÂ ÙË ÈÎ Û ÁÚÔÙÔ ÚÈÛÙÈÎ ÂappleÈ Â ÚËÛË 2Ë EK O H Παραγωγή: Εκδ σεις ΚΕΡΚΥΡΑ Συντονισµ ς: Έφη Ανδρικοπο λου ι ρθωση: Λίτσα Αχλίου Υπε θυνος παραγωγής:

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Υποψήφια Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Αχαΐας Εκλογές 2009. Νοµαρχιακή Σύµβουλος Αχαΐας. e-mail: info@georgakopoulou-basta.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Υποψήφια Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Αχαΐας Εκλογές 2009. Νοµαρχιακή Σύµβουλος Αχαΐας. e-mail: info@georgakopoulou-basta. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - 1 - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ : ΕΠΩΝΥΜΟ : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ήµητρα Γεωργακοπούλου-Μπάστα Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ι ΙΟΤΗΤΑ : Γενική Γραµµατέας Περιφέρειας Ηπείρου Υποψήφια Βουλευτής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Ο επιχειρηματικός τουρισμός αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς τομείς της τουριστικής αγοράς παγκοσμίως. Συνέργιες Αγορών Ο επιχειρηματικός τουρισμός αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς τομείς της τουριστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστικός Σύλλογος Σίφνου

Πολιτιστικός Σύλλογος Σίφνου Πολιτιστικός Σύλλογος Σίφνου Σάββατο 10 Ιουλίου έως Κυριακή 25 Ιουλίου Έκθεση αγιογραφίας από 25 Αγιογράφους - μέλη της Πανελλήνιας Εταιρίας Λόγου και Τέχνης (Π.Ε.Λ.Τ.) Στο Παλιό Σχολείο του Κάστρου Ώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΕΡΕΥΝΑΣ &ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ Οκτώβριος 2014 IV. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: ΚΑΤΟΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σε αναπτυξιακή τροχιά η Regency Entertainment

Σε αναπτυξιακή τροχιά η Regency Entertainment ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ REGENCY ENTERTAINMENT ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. Σε αναπτυξιακή τροχιά η Regency Entertainment Για ποια αποκλειστικότητα μιλάμε; Σύντομα στο 51% το ποσοστό της

Διαβάστε περισσότερα

Παναθηναϊκό Στάδιο Το πρώτο στάδιο που έγινε στο χώρο που είναι σήµερα το Στάδιο, ήταν το 336 π.χ. την εποχή του Λυκούργου. Μετά από πέντε αιώνες, ο Ηρώδης ο Αττικός κατασκεύασε ένα αρχιτεκτονικό κοµψοτέχνηµα

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Ιο νιο Πανεπιστη μιο, Κε ρκυρα 17-5-2012 Παύλος Σταμπουλι δης, Με λος ΔΣ Hellenic Startup

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ LIONS ΡΟΔΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ LIONS ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ LIONS ΡΟΔΟΥ 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ Σε μια από τις πιο τουριστικές περιοχές της Ρόδου, το Φαληράκι, η Λέσχη Ρόδου προκειμένου να βοηθήσει στην κάλυψη της πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Η λαϊκή μας τέχνη κι εμείς Δημήτρης Πικιώνης, 1925. Γύρω από ένα συνέδριο Δημήτρης Πικιώνης, 1933. Αρχιτεκτονική Πάτροκλος Καραντίνας, 1937

Η λαϊκή μας τέχνη κι εμείς Δημήτρης Πικιώνης, 1925. Γύρω από ένα συνέδριο Δημήτρης Πικιώνης, 1933. Αρχιτεκτονική Πάτροκλος Καραντίνας, 1937 Π Ε Ρ Ν Πρόλογος Η λαϊκή μας τέχνη κι εμείς Δημήτρης Πικιώνης, 1925 13 Ο συνοικισμός «Νέας Αλεξανδρείας» και η εδαφική οικονομία των Αθηνών Στάμος Παπαδάκης, 1933 17 Γύρω από ένα συνέδριο Δημήτρης Πικιώνης,

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Η Προοπτική Ανάπτυξης του Κυπριακού Τουρισµού µέσω των PPPs Αντώνης Πασχαλίδης Υπουργός Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 1 Τι είναι οι Συµπράξεις ηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα; PPP s: είναι ευρέως γνωστές,

Διαβάστε περισσότερα

F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ:

F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΠΟΥ ΡΩΤΕΙΤΑΙ: -ΦΥΛΟ: ΑΡΣΕΝΙΚΟq, ΘΗΛΥΚΟ q -

Διαβάστε περισσότερα

Η Μοντέρνα αρχιτεκτονική στην περίοδο του µεσοπολέµου. Κοινωνία και ιδεολογία του σύγχρονου τρόπου ζωής

Η Μοντέρνα αρχιτεκτονική στην περίοδο του µεσοπολέµου. Κοινωνία και ιδεολογία του σύγχρονου τρόπου ζωής . Η Μοντέρνα αρχιτεκτονική στην περίοδο του µεσοπολέµου. Κοινωνία και ιδεολογία του σύγχρονου τρόπου ζωής Περικλής Σακελλάριος, έπαυλη Λ. Ευταξία στην Κηφισιά, 1938-39 4ο ιεθνές Συνέδριο Μοντέρνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 20 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΟΥΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλάδες Δωδεκάνησα Βόρειο Αιγαίο Σποράδες Αργοσαρωνικός Παράλια (Ελληνικά) Εύβοια Κρήτη Μικρασιατικά Παράλια

Κυκλάδες Δωδεκάνησα Βόρειο Αιγαίο Σποράδες Αργοσαρωνικός Παράλια (Ελληνικά) Εύβοια Κρήτη Μικρασιατικά Παράλια Κυκλάδες Δωδεκάνησα Βόρειο Αιγαίο Σποράδες Αργοσαρωνικός Παράλια (Ελληνικά) Εύβοια Κρήτη Μικρασιατικά Παράλια Η λέξη 'κως' προέρχεται από την λέξη 'κοίον = πρόβατό πληθυσμός 34.280 κατοίκους, τρίτο μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕ ΙΑ Παρουσίαση των Σχολών του Μηχανογραφικού ελτίου Οι Σχολές και τα Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26565 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2138 1 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου «ALBA ΚΟΛ ΛΕΓΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΜΕΡΟΣ Α : Στοιχεία για τους επισκέπτες της Ελλάδας 1. Αριθμός ημερών παραμονής στην Ελλάδα... 7 2. Αριθμός επισκέψεων στην Ελλάδα για διακοπές...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε µε το Π. (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2010)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε µε το Π. (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ηµεροµηνία: 29/04/2010 Α.Π: 2898 Ταχ. /νση : 8 ης Μεραρχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑ ΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ Ο.Τ.Α. Α

ΚΛΙΜΑ ΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ Ο.Τ.Α. Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΚΤ ΚΛΙΜΑ ΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ Ο.Τ.Α. Α ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΟΤΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

STUDIO V ΔΟΧΕΙΟ ΔΩΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ. Διδάσκοντες: Δραμυτινός Π., Σκουρμπούτης Ε., Φωτιάδης Σ., Παπακωστόπουλος Β.

STUDIO V ΔΟΧΕΙΟ ΔΩΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ. Διδάσκοντες: Δραμυτινός Π., Σκουρμπούτης Ε., Φωτιάδης Σ., Παπακωστόπουλος Β. STUDIO V ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η / 2011-12 ΔΟΧΕΙΟ ΔΩΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ Διδάσκοντες: Δραμυτινός Π., Σκουρμπούτης Ε., Φωτιάδης Σ., Παπακωστόπουλος Β. ΘΕΜΑ Δοχείο δωρεών για Μουσείο Μπενάκη ΠΛΑΙΣΙΟ Το Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά εύτερης Κατοικίας

Αγορά εύτερης Κατοικίας Αγορά εύτερης Κατοικίας Rhodes Tourism Forum 2006 10-11 Νοεµβρίου Θάλεια ρουσιώτου 1 Η Αγορά της εύτερης Κατοικίας στην Ευρώπη Ιστορικό Χρονολογείται από τη δεκαετία του 70 και συνδέεται άµεσα µε την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Ε.ΚΟ.Γ.Ι. 2012

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Ε.ΚΟ.Γ.Ι. 2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Ε.ΚΟ.Γ.Ι. 2012 Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος: Χ. Παπαφράγκος Αντιπρόεδρος: Ε. Σκληρός Γραμματέας/Ταμίας: Α. Σωτηρόπουλος Μέλη: Φ. Καρακώστας Σ. Σκούρτης Πρόλογος Αγαπητοί συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

Η Πόλη έξω από τα Â Ë

Η Πόλη έξω από τα Â Ë Η Πόλη έξω από τα Â Ë Είναι τόσα πολλά αυτά που έχει να κάνει και να δει ο επισκέπτης της Πόλης της Ρόδου, τόσες πολλές οι επιλογές που σίγουρα δεν θα πλήξει. Μέρες ολόκληρες θα µπορούσε κανείς να περάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION MOTORSPORT FEDERATION ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΡΑΛΛΥ 2009 OVERALL STANDINGS 1 ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κώστας 10 10 8 10 10 48 48 2 ΓΑΛΑΤΑΡΙΩΤΗΣ Σίµος 4 8 10 6 10 38 38 3 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Παρασκευάς 6 8 5 6 8 8 41 36 4 ΑΝ ΡΕΟΥ Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π. Φάληρο, 29.09.2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π. Φάληρο, 29.09.2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π. Φάληρο, 29.09.2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΖ 24.09.2014, ΗΜΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστηρίξτε τη δράση µας»

«Υποστηρίξτε τη δράση µας» «Υποστηρίξτε τη δράση µας» 1 Λαιµός, 18 Φεβρουαρίου 2012 Αγαπητοί φίλοι, υποστηρικτές και συνεργάτες, Το Πολιτιστικό Τρίγωνο Πρεσπών είναι πάνω από 11 χρόνια σηµείο αναφοράς για νέους από την ευρύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ Κέα 2009 Αγροτεμάχιο 165 στρέμματα, ιδανικό για επένδυση στις Κυκλάδες

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Ρ Ο Δ Ι Ω Ν ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Δ Η Μ Ο Σ Ρ Ο Δ Ι Ω Ν ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Δ Η Μ Ο Σ Ρ Ο Δ Ι Ω Ν ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ρόδος 23 / 9 / 2010 Αρ. Πρωτ: 14965 ΠΡΟΣ: Τον Δήμαρχο Ροδίων κ.χατζή Χατζηευθυμίου Τους κ.κ.δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Ροδίων Τους Προέδρους Οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΑ ΤΑΞΙ ΕΥΟΥΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΤΣΟΥΛΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρ λογος... 11 Εισαγωγή... 15 Η ΤΑΥΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗΣ 25-83

Πρ λογος... 11 Εισαγωγή... 15 Η ΤΑΥΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗΣ 25-83 Π E P I E X O M E N A Πρ λογος..................................................... 11 Εισαγωγή..................................................... 15 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η ΤΑΥΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΟ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ρ Ο Ο Υ. ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2, 85100 ΡΟ ΟΣ Τηλ. 22410 24190-22410 74468 email: aste-rod@otenet.gr. χρόνια Α.Σ.Τ.Ε.

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΟ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ρ Ο Ο Υ. ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2, 85100 ΡΟ ΟΣ Τηλ. 22410 24190-22410 74468 email: aste-rod@otenet.gr. χρόνια Α.Σ.Τ.Ε. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΟ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ρ Ο Ο Υ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2, 85100 ΡΟ ΟΣ Τηλ. 22410 24190-22410 74468 email: aste-rod@otenet.gr 50 χρόνια Α.Σ.Τ.Ε.Ρ «50 χρόνια Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.: Η συµβολή της Σχολής στην αναβάθµιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ 24 η ιεθνής Έκθεση Τουρισμού 30 Οκτωβρίου 2 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΗΜΕΡΑ ΤΟΠΟΣ ΩΡΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ Τετάρτη 29/10 Αίθουσα CORONA 19:00 21:00 είπνο εργασίας για Νομάρχες και Γενικούς Γραμματείς

Διαβάστε περισσότερα

ÂÚÈÂ fiìâó ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΜΠΟΥ-ΝΑΚΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι

ÂÚÈÂ fiìâó ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΜΠΟΥ-ΝΑΚΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι ÂÚÈÂ fiìâó ΕΙΣΑΓΩΓΗ................................................... 15 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΜΠΟΥ-ΝΑΚΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ Α. Η αξιολ γηση της ψυχολογικής και σχολικής λειτουργικ τητας µε τη χρήση τυποποιηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε Ενότητα: Χαιρετισμοί, συστάσεις, γνωριμία (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα:

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στις ελληνικές πόλεις της αρχαιότητας Ασκήσεις στον πηλό

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στις ελληνικές πόλεις της αρχαιότητας Ασκήσεις στον πηλό Τευχος τριτο αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στις ελληνικές πόλεις της αρχαιότητας Ασκήσεις στον πηλό Άσκηση Οι γραφείς του ανακτόρου της Πύλου Κάθε χρόνο τέτοια εποχή στο ανάκτορο της Πύλου

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14031981 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 13032289 ΑΝΤΥΠΑ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 14031982 ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗ 14031958

Διαβάστε περισσότερα

Πάσχα στα «πόδια» της Χαλκιδικής Άγιον Όρος, 5 μέρες. 18 22 Απριλίου 2014

Πάσχα στα «πόδια» της Χαλκιδικής Άγιον Όρος, 5 μέρες. 18 22 Απριλίου 2014 Σίνα 14 & Ακαδημίας, τηλ. 210 3642707, φαξ. 201-3642707 e-mail: info@cosmorama.gr Πάσχα στα «πόδια» της Χαλκιδικής Άγιον Όρος, 5 μέρες 18 22 Απριλίου 2014 Μόνο σε εμάς θα βρείτε: Πλούσιες πρωινές ξεναγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ 2 o Πίνακα Αποδεκτών Τηλ.: 2131501706 Fax: 2103457749

ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ 2 o Πίνακα Αποδεκτών Τηλ.: 2131501706 Fax: 2103457749 ΠΡΟΣ: ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ 2 o Πίνακα Αποδεκτών Τηλ.: 2131501706 Fax: 2103457749 ΚΟΙΝ.: Σ. 9438 Φ.437/ 1 /26937 Αθήνα, 4 Νοε 2013 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Στρατευσίµων Κλάσης 2017 (Γεννηθέντων το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ alco THE PULSE OF SOCIETY ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΕΝΤΟΛΕΑΣ: ΤΥΠΟΣ: ΔΕΙΓΜΑ: ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ: ΧΡΟΝΟΣ: ALCO Ε.Ο.Τ. ΠΟΣΟΤΙΚΗ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ) 1.500

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 3 Οκτωβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ 0.4.009 (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ

Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ Ενότητα 5 - Πάμε για επανάληψη Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ 1. Συμπληρώστε τα κενά με λέξεις από το πλαίσιο: βιβλιοθήκη, φιλοσοφία, εγκυκλοπαίδεια, παιδίατρος, φωτογραφία, αθλητισμό, Ελλάδα, σχολείο, φίλο, κινηματογράφο,

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο ρόλος του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης Η περίπτωση της Σουηδίας»

«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο ρόλος του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης Η περίπτωση της Σουηδίας» «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο ρόλος του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης Η περίπτωση της Σουηδίας» Εισηγητής: Νίκος Παπαδόπουλος MP of SWEDEN Γενικά Χαρακτηριστικά της Σουηδίας Πληθυσμός 10.500.000 κάτοικοι Το 84%

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» IΣΤΟΡΙΚΟ Tο Κοινωφελές Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», αναγνωρίζοντας τις δραστηριότητές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΤΗ ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΕΛΕΤΗ ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Διευθυντής: Π. Κυριαζόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π. Φάληρο 09.04.2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π. Φάληρο 09.04.2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π. Φάληρο 09.04.2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Π.Ζ. 04.04.2012,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ο Μ Ε Σ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ

Δ Ο Μ Ε Σ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ Δ Ο Μ Ε Σ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ B. ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΩΝ) Γ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ATHENS 2004 Δ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ-ΕΙΔΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΩΝ) Α Διαμόρφωση Θαλάσσιου Μετώπου Θες/νικης.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ MASTER PLAN ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΤΗ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 Ο.Λ.Π. Α.Ε. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

FORUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2ο ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ HOTEL DIVANI CARAVEL 26 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008

FORUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2ο ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ HOTEL DIVANI CARAVEL 26 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 FORUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2ο ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ HOTEL DIVANI CARAVEL 26 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 Πρόγραµµα Πέµπτη, 26 Ιουνίου 2008 09:30 10:00 Προσέλευση - Εγγραφή Συνέδρων 10:00 10:15 Σπύρος Ευσταθόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΑΣ ΜΤΒ "ΛΟΥΚΑΣ ΜΠΑΡΛΟΣ" ΝΕΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΠΠ ΠΚ ΚΟΡ

ΑΓΩΝΑΣ ΜΤΒ ΛΟΥΚΑΣ ΜΠΑΡΛΟΣ ΝΕΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΠΠ ΠΚ ΚΟΡ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΠΠ ΠΚ ΚΟΡ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΜΠΑΙ ΩΝ 1 118 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΡΜΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛ 2 119 ΣΑΛΠΑ ΗΜΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΕΡΜΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛ 3 121 ΠΕΡ ΙΚΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΡΜΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛ 4 122 ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΡΜΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο του στο Ν. Τρικάλων. Παρουσίαση: Ιωάννης Παπαδόπουλος Καθηγητής ΤΕΙ Λάρισας

Το έργο του στο Ν. Τρικάλων. Παρουσίαση: Ιωάννης Παπαδόπουλος Καθηγητής ΤΕΙ Λάρισας Το έργο του στο Ν. Τρικάλων Παρουσίαση: Ιωάννης Παπαδόπουλος Καθηγητής ΤΕΙ Λάρισας ΠΕΡΤΟΥΛΙ 5/6/2012 Συνεργάτες: Οι Δ/ντές της Ν.Α. Τρικάλων Ηλίας Διαμαντής και Βασίλης Παπαευθυμίου ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τελικός Ανοιχτών Πρωταθλημάτων 2014-2015 Παίδες B' Φάση Θέσεις 1-8 Θέσεις 1-8 Θέσεις 1-4 Τελικός

Τελικός Ανοιχτών Πρωταθλημάτων 2014-2015 Παίδες B' Φάση Θέσεις 1-8 Θέσεις 1-8 Θέσεις 1-4 Τελικός Παίδες B' Φάση Θέσεις 1-8 Θέσεις 1-8 Θέσεις 1-4 Τελικός 13 1 ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΥΜΝ.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ""ΑΡΗΣ"" ΒΟΥΛΑΣ) Παχινίδι 1, Τραπέζι, 09.30 19 2 ΣΤΑΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΓΥΜΝ.ΑΘΛΗΤ.ΣΥΛΛ. "Η ΕΛΕΥΣΙΣ") 20 3 ΒΛΑΧΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟ ΟΥ-.Ο.Π.ΑΡ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟ ΟΥ-.Ο.Π.ΑΡ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟ ΟΥ-.Ο.Π.ΑΡ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΡΟ ΟΥ-ΕΚΘΕΣΗ ιάρκεια έκθεσης: 15 Νοεµβρίου 08:00-20:00 " Ρόδος, ένα νησί στις πύλες της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Σοφοκλέους 40 Βούλα Αττικής Τ.Κ 16673 Email: akal1949@gmail.com - info@pezoporia.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΣΙΩΝΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Α.Μ.: 001/03 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π ΚΟΧ.Π. 13.605/1/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π ΚΟΧ.Π. 13.605/1/2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυσταδιακή δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία.

Πολυσταδιακή δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία. Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία όνομα Εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Έρευνα κοινής γνώμης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περιφέρεια : υτικής Ελλάδος Νοµός : Ηλείας ΟΤΑ : ήµος Αρχαίας Ολυµπίας Τίτλος έργου : Μελέτη και κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΙΜΑΝΣΗ προς ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΩΡΙΜΑΝΣΗ προς ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΩΡΙΜΑΝΣΗ προς ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ (Ω -ΠΓ.0) Εµπλεκόµενοι φορείς ΠΓ-0 από ΠΓ-8 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ 1 ΥΠΕΧΩ Ε / ΓΓ Ε ιευθυνση Οδικών Έργων ( 1) Χαρ. Τρικούπη 182 10178 Μελετών Έργων Οδοποιίας

Διαβάστε περισσότερα

Αίθουσα Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού, Αρχιμήδους 2 (8πμ-10μμ) Αίθουσα Συνεδριάσεων στο Καμίνι, Χρ. Καψάλη 14 και Ρεθύμνης 36 (8πμ-10μμ)

Αίθουσα Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού, Αρχιμήδους 2 (8πμ-10μμ) Αίθουσα Συνεδριάσεων στο Καμίνι, Χρ. Καψάλη 14 και Ρεθύμνης 36 (8πμ-10μμ) Χώροι φιλοξενίας Δήμος Αθηναίων Πολιτιστικός Χώρος, Λένορμαν και Αλεξάνδρειας Λέσχη Φιλίας, Αγίου Μελετίου και Ξεναγόρα 6 Λέσχη Φιλίας, Κίου 5, Κυψέλη Γυμναστήριο Ρουφ, Πειραιώς και Εχελίδων 69 Δήμος Βύρωνα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΡΕΙΝΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΚΑΜΤΣΑΤΚΑ

Η ΟΡΕΙΝΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΚΑΜΤΣΑΤΚΑ Η ΟΡΕΙΝΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΚΑΜΤΣΑΤΚΑ ΔΠΜΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΟΥΡΑΣ ΒΑΝΕΣΣΑ ΜΠΟΥΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Λ. Κουντουριώτη 80 Ρέθυμνο, / / Τ.Θ. 174 Τηλ. : 28313 41301-5, e-mail: dimos@rethymno.gr

Αρ. Πρωτ.: Λ. Κουντουριώτη 80 Ρέθυμνο, / / Τ.Θ. 174 Τηλ. : 28313 41301-5, e-mail: dimos@rethymno.gr ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: Λ. Κουντουριώτη 80 Ρέθυμνο, / / Τ.Θ. 174 Τηλ. : 28313 41301-5, e-mail: dimos@rethymno.gr ΠΡΟΣ: Σύμφωνα με τον Πίνακα αποδεκτών ΘΕΜΑ: Ένταξη στον Τουριστικό Οδηγό του Δήμου Ρεθύμνου

Διαβάστε περισσότερα

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 ΔΕΥΤΕΡΑ, 1 Ιουλίου Άφιξη στο ξενοδοχείο Ιλισός και τακτοποίηση στα δωμάτια 17:30 Κέρασμα και συνάντηση με τους υπεύθυνους των Θερινών Σχολείων 20:30-23:00 ΤΡΙΤΗ, 2 Ιουλίου 09:30-10:00

Διαβάστε περισσότερα

À ª. π ø º πƒ. À ƒ º πƒ. ª º πƒ. ƒø π ø º πƒ. µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ÎÂÊ Ï ÈÔ 7

À ª. π ø º πƒ. À ƒ º πƒ. ª º πƒ. ƒø π ø º πƒ. µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ÎÂÊ Ï ÈÔ 7 ª ƒ ƒπ À ª ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 π ø º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ª º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 7 π º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 À ƒ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ƒø π ø º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 π ø º πƒ ƒ π Ã O ª ÛÙ Ì Ù Î È appleôû ÛÙ Ì Ù 117 115 º π 5

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολέας Παραλήπτης Ημερομηνία είδος Τόπος Αρ Φακέλου Αρχείου. Βενέζης, Ηλίας 13/1/67 επιστολή [φ.1] Αμμόχωστος, Κύπρος Φ10.3

Αποστολέας Παραλήπτης Ημερομηνία είδος Τόπος Αρ Φακέλου Αρχείου. Βενέζης, Ηλίας 13/1/67 επιστολή [φ.1] Αμμόχωστος, Κύπρος Φ10.3 Α' Γυμνάσιο Αρρένων Αμμοχώστου Αβραμίδης, Β. Δ., Εταιρία Ελλήνων Δημοσιολόγων Αγγέλογλου, Γιώργος, Διευθυντής της Ελληνικής Υπηρεσίας του BBC Αγγλο-Ελληνικός Σύνδεσμος Πειραιώς Βενέζης, Ηλίας 13/1/67 επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

2 0 0 5-2 0 1 5 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

2 0 0 5-2 0 1 5 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 5-2 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 26 Υπεύθυνος Λειτουργός Στέλιος Μυτίδης, Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνία, Κοινωνική Αλλαγή και Επανάσταση

Κοινωνία, Κοινωνική Αλλαγή και Επανάσταση Κοινωνία, Κοινωνική Αλλαγή και Επανάσταση Εισαγωγή 2.1 Μεταβολές στην ανθρώπινη κοινωνία 2.2 Η µεταβολή στη σ γχρονη περίοδο 4 [ 49 ] ÈÛ ÁˆÁ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΘΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΧΩΡΑ ΕΥδιάκριτες

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικές Επενδύσεις: Ξεκλειδώνοντας τη Δυναμική Δημόσια Ακίνητα και Προσέλκυση Τουριστικών Επενδύσεων μέσω των ΕΣΧΑΔΑ

Τουριστικές Επενδύσεις: Ξεκλειδώνοντας τη Δυναμική Δημόσια Ακίνητα και Προσέλκυση Τουριστικών Επενδύσεων μέσω των ΕΣΧΑΔΑ Τουριστικές Επενδύσεις: Ξεκλειδώνοντας τη Δυναμική Δημόσια Ακίνητα και Προσέλκυση Τουριστικών Επενδύσεων μέσω των ΕΣΧΑΔΑ Ζωή Χριστοδουλοπούλου, Project Manager 2015 - Νέο Ρεκόρ για τον Ελληνικό Τουρισμό

Διαβάστε περισσότερα

Karystos Beach Front - Εύβοια. οικολογικό συγκρότημα

Karystos Beach Front - Εύβοια. οικολογικό συγκρότημα Karystos Beach Front - Εύβοια οικολογικό συγκρότημα Περιγραφή συγκροτήματος Συγκρότημα τεσσάρων οικολογικών και βιοκλιματικών εξοχικών κατοικιών σε οργανωμένο παραθεριστικό οικισμό, με άμεση πρόσβαση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Παρασκευή Μπάτσου, Πρόεδρος Δάφνη Μπαρμπαγιανέρη, Αντιπρόεδρος Μηνάς Αγγελίδης, Τακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ Απόστα ση ΦΑΛΗΡΟ - ΥΔΡΑ 36 ΥΔΡΑ - ΦΑΛΗΡΟ 36

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ Απόστα ση ΦΑΛΗΡΟ - ΥΔΡΑ 36 ΥΔΡΑ - ΦΑΛΗΡΟ 36 Ημερομηνία Σαβ 16/2 Κυρ 17/2 Σαβ 23/3 Δευ 2/3 Σαβ 23/3 Δευ 2/3 Κυρ 31/3 Σαβ 6/4 Κυρ 7/4 Σαβ 13/4 Σαβ 13/4 Κυρ 14/4 Κυρ 14/4 Ονομασία Ώρα Διαδρομή ΚΥΠΕΛΛΟ ΟΜΙΛΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ J24 (Α' ΦΑΣΗ) 4ος

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Σ.(m) 19. Κατά τη γνώµη του Τµήµατος, την οποία υποστήριξαν η Πρόεδρος, οι Σύµβουλοι Αικ. Σακελλαροπούλου, Μ.-Ε. Κωνσταντινίδου και ο Πάρεδρος. Βασιλειάδης, από τα στοιχεία που συνοδεύουν το σχέδιο και

Διαβάστε περισσότερα

Fam trips. Fam Trip Βόλος Πήλιο

Fam trips. Fam Trip Βόλος Πήλιο Fam trips Το Γραφείο ΕΟΤ Αυστρίας Ουγγαρίας, διοργανώνει σε συνεργασία με αεροπορικές εταιρείες στην Αυστρία, με διοργανωτές ταξιδιών (Τ.Ο.ς), και τους κατά τόπους τουριστικούς φορείς στην Ελλάδα με το

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μαθητές: Αγγελόπουλος Ηρακλής Ανδρεσάκης Κωνσταντίνος

Οι Μαθητές: Αγγελόπουλος Ηρακλής Ανδρεσάκης Κωνσταντίνος Οι Μαθητές: Αγγελόπουλος Ηρακλής Ανδρεσάκης Κωνσταντίνος Ο Πειραιάς (Αρχαία Ελληνικά: Πειραιεύς) είναι πόλη της περιφέρειας Αττικής και διαθέτει τον σημαντικότερο λιμένα της Ελλάδας και της ανατολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 2007-2008 ΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 2007-2008 ΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 2007-2008 ΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 1 ΣΚΥΤΑΛΟ ΡΟΜΙΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΑΕΤΟΙ ΑΤΙ 2 ΜΙΚΤΟ ΑΝ ΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΑΛΠΑΤΡΟΣ 83 3 ΜΙΚΤΟ ΕΦΗΒΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τετραήμερη εξόρμηση στα Τζουμέρκα

Τετραήμερη εξόρμηση στα Τζουμέρκα 25-28 Δεκεμβρίου 2014 1 η Ημέρα: Πέμπτη 25/12/14: Αναχώρηση από το Πεδίον του Άρεως στις 07:00 με προορισμό τα Τζουμέρκα (432 χμ.) στην Νότια Πίνδο. Τα Τζουμέρκα αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους ορεινούς

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνα επικοινωνίας: 2384091423, 6946066130 e-mail: filoksenoi@yahoo.gr

Tηλέφωνα επικοινωνίας: 2384091423, 6946066130 e-mail: filoksenoi@yahoo.gr 2108832450 Tηλέφωνα επικοινωνίας: 2384091423, 6946066130 e-mail: filoksenoi@yahoo.gr Eκ του σωματείου ενοικιαζομένων δωματίων Σε αυτό τον οδηγό μπορείτε να βρείτε γενικές πληροφορίες για το Λουτράκι Αριδαίας-Πόζαρ,τα

Διαβάστε περισσότερα

στον Τριγωνοψαρο λη για τα γενέθλιά του. στα κρυφά πρωτ τυπα δώρα, γιρλάντες απ φ κια, φαγητά απ πλαγκτ ν και µια τεράστια

στον Τριγωνοψαρο λη για τα γενέθλιά του. στα κρυφά πρωτ τυπα δώρα, γιρλάντες απ φ κια, φαγητά απ πλαγκτ ν και µια τεράστια ΣΤΟ BΑΘΟΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ, κάτω απ την επιφάνεια των αγριεµένων κυµάτων, βρίσκεται η κοινωνία των ψαριών. Εκεί συνήθως επικρατεί απ λυτη ηρε- µία. Τις τελευταίες µως ηµέρες, αυτή την απ λυτη ηρεµία του βυθο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΟΙΚΟΝ. Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Ανακηρυχθέντων Συνδυασµών Υποψηφίων ηµάρχων και ηµοτικών Συµβούλων του ήµου Λέρου για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. /νση : Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα Πληροφορίες : Τηλέφωνο :2103332267/2103332399

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ. τουρισμό

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ. τουρισμό ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ Συμβολή του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ στον πολιτιστικό τουρισμό Η πολιτιστική διαδρομή, ως επώνυμο τουριστικό προϊόν Η πολιτιστική διαδρομή είναι ένα εξειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΖΕΛΕΠΗ ΆΝΝΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΡΕΚΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΣΤΑΜΕΝΤΖΑΣ ΗΛΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΒΟΥ 2016 "Σ.Ε.Γ.Α.Σ."

ΕΠΙΣΗΜΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΒΟΥ 2016 Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1-Ιαν Πα 2-Ιαν Σα 3-Ιαν Κυ 4-Ιαν Δε 5-Ιαν Τρ 6-Ιαν Τε 7-Ιαν Πε 8-Ιαν Πα 9-Ιαν Σα 10-Ιαν Κυ 11-Ιαν Δε Πανελλήνιο Πρωτ. Βάδην 50 χλμ Ανδρών (Σχινιάς Μαραθώνα) 12-Ιαν Τρ 13-Ιαν Τε 14-Ιαν Πε 15-Ιαν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚ ΡΟΜΩΝ ΜΕ ΤΟ ΤΡΑΙΝΟ

ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚ ΡΟΜΩΝ ΜΕ ΤΟ ΤΡΑΙΝΟ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚ ΡΟΜΩΝ ΜΕ ΤΟ ΤΡΑΙΝΟ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Η ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισµού στην περιοχή του ήµου Αµυνταίου αποτελεί βασική προτεραιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΚYΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

ΚYΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ Πρόλογος Το παρόν βιβλίο εκδίδεται με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 50 χρόνων από την ίδρυση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ), ενώ σημαντική χρονική συγκυρία αποτελεί και η ανάληψη της Προεδρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ. Η βιομηχανία κρουαζιέρας στην Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο σήμερα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ. Η βιομηχανία κρουαζιέρας στην Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο σήμερα ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ Η βιομηχανία κρουαζιέρας στην Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο σήμερα Συνοπτικά σημεία της ομιλίας του κ. Γιώργου Ανωμερίτη στο Posidonia Sea Tourism Forum 2015 ΑΘΗΝΑ 26 Μαΐου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ-ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ

ΕΡΕΥΝΑ-ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑ-ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ H ανάλυση και η επεξεργασία των ερωτηµατολογίων έγινε από τον κο Χασαπογιάννη Γιώργο. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΑΣΤΡΟΣ Β. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ τηλ.: 27550 24094 697580

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα