TO ΞENO OXEIO MONT PARNES MIA APXITEKTONIKH OPEINH IΣTOPIA. Eβίτα Aράπογλου: «Έλληνες καλλιτέχνες στο Mont Parnes»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TO ΞENO OXEIO MONT PARNES MIA APXITEKTONIKH OPEINH IΣTOPIA. Eβίτα Aράπογλου: «Έλληνες καλλιτέχνες στο Mont Parnes»"

Transcript

1 TO ΞENO OXEIO MONT PARNES MIA APXITEKTONIKH OPEINH IΣTOPIA Eµµανουήλ B. Mαρµαράς Eβίτα Aράπογλου: «Έλληνες καλλιτέχνες στο Mont Parnes»

2 ISBN: Εκδ σεις ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΠΕ Πρώτη έκδοση: Αθήνα, Iανουάριος 2007 Σ µβουλος - επιστηµονική επιµέλεια: Γεωργία M. Πανσεληνά Παραγωγή: Εκδ σεις ΚΕΡΚΥΡΑ Καλλιτεχνική επιµέλεια - σχεδιασµ ς εξωφ λλου: Λευτέρης Μαλαγάρης Κεντρική διάθεση: Βλαχάβα 6-8, Αθήνα, τηλ.: , fax: Απαγορε εται η αναδηµοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή του παρ ντος έργου, µε οποιονδήποτε τρ πο, τµηµατικά ή περιληπτικά, στο πρωτ τυπο ή σε µετάφραση ή άλλη διασκευή, χωρίς γραπτή άδεια του εκδ τη. ME THN EYΓENIKH XOPHΓIA TOY ΘANAΣH K. ΛAΣKAPI H

3 Περιεχ µενα ΠPOΛOΓIKO ΣHMEIΩMA 9 Tου Θανάση K. Λασκαρίδη ΠΡOΛΟΓΟΣ: H ΑΝAΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟY ΤΟΥΡΙΣΜΟY. ΤΟΜEΣ ΚΑΙ ΣΥΝEΧΕΙΕΣ 13 Tης Μαργαρίτας ρίτσα ΕΙΣΑΓΩΓH: TΟ ΚΤHΡΙΟ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕIΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΧΡOΝΟ 31 Tου Eµµανουήλ B. Mαρµαρά KEΦAΛAIO 1: Η ΗΜΙΟΥΡΓIΑ ΤΗΣ ΚΤΗΡΙΑΚHΣ ΥΠΟ ΟΜHΣ ΤΟΥ MONT PARNES 36 Η απ φαση για την ανοικοδ µηση του Mont Parnes και το πλαίσιο της ανέγερσής του 38 Η κτηριακή µελέτη και η εκτέλεσή της 41 Ο αρχιτέκτονας του έργου 41 Το αρχιτεκτονικ ζητο µενο του νέου ξενοδοχειακο συγκροτήµατος και οι αισθητικές επιδιώξεις 50 Η συγκρ τηση της οµάδας µελέτης και κατασκευής του έργου 56 Χρηµατοδοτικά και άλλα προβλήµατα κατά την εκτέλεση του έργου 58 Η ένταξη στο ορειν τοπίο και η αρχιτεκτονική διάρθρωση 63 Περιδιάβαση στον εσωτερικ χώρο του Mont Parnes 72 H διαµ ρφωση των εξωτερικών χώρων του Mont Parnes 95 Η επίπλωση των χώρων 101 KEΦAΛAIO 2: EΛΛΗΝΕΣ ΚΑΛΛΙΤEΧΝΕΣ ΣΤΟ MONT PARNES: ΠΑΡA ΟΣΗ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΙΚOΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚH ΤΩΝ ΑΝΤΙΦAΣΕΩΝ ΤΟΥ Tης Eβίτας Aράπογλου

4 KEΦAΛAIO 3: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΡOΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟ ΟΧΕIΟΥ 158 Η τελετή των εγκαινίων 160 H υποδοχή του Mont Parnes απ τον Τ πο και τον αρχιτεκτονικ κ σµο 166 Το Mont Parnes ως τ πος διαµονής, αναψυχής και λοιπών εκδηλώσεων 177 KEΦAΛAIO 4: Η ΕΝΣΩΜAΤΩΣΗ ΚΑΖIΝΟΥ ΣΤΟ MONT PARNES 186 Tο Mont Parnes γίνεται καζίνο 188 Ο µιλος Φρίξου ηµητρίου στο καζίνο 194 Οι ανάγκες σε νέους χώρους 198 Επεκτάσεις στο αρχικ κτηριακ περίγραµµα του Mont Parnes και εσωτερικές µετατροπές για τις ανάγκες του καζίνου 198 Η κατασκευή και λειτουργία του τελεφερίκ 202 Η ανάληψη της λειτουργίας του καζίνου στο Mont Parnes απ τον ΕΟΤ 206 KEΦAΛAIO 5: TΟ ΤΈΛΟΣ ΜΙΑΣ ΕΠΟΧHΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝEΟΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟI 210 Το χρονικ του σεισµο, οι επιπτώσεις της σεισµικής δράσης στον κτηριακ οργανισµ του Mont Parnes και η αποκατάσταση του 212 Το τυπικ τέλος της ξενοδοχειακής λειτουργίας του Mont Parnes και το νέο ξεκίνηµα 219 Aντί επιλ γου 232 ΣHMEIΩΣEIΣ 235 BIBΛIOΓPAΦIA ΠHΓEΣ EIKONOΓPAΦHΣH 245 EYPETHPIO 251 BIOΓPAΦIKA ΣHMEIΩMATA ΣYΓΓPAΦEΩN

5 Εισαγωγή: Tο κτήριο και η πορεία του στο χρ νο Tου Eµµανουήλ B. Mαρµαρά

6 MONT PARNES MIA APXITEKTONIKH OPEINH IΣTOPIA Η ενασχ ληση µε το παρελθ ν εν ς κτηρίου ή µιας π λης έχει αποδώσει στην ελληνική ιστοριογραφία τα τελευταία χρ νια αρκετές και εξαιρετικά σηµαντικές επιστηµονικές προσεγγίσεις, που αναµφίβολα έχουν εµπλουτίσει την έρευνα της νε τερης Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής και της Πολεοδοµίας στη χώρα µας. Στο πλαίσιο αυτών των προσπαθειών θα µπορο σε να συµπεριληφθεί και το παρ ν βιβλίο, µε τίτλο: Tο Ξενοδοχείο Mont Parnes: Mια αρχιτεκτονική ορεινή ιστορία. Το βιβλίο αναφέρεται στο µεγάλο και πολυτελές ξενοδοχείο που ανεγέρθηκε στο βουν της Πάρνηθας στο τέλος της δεκαετίας του 1950 απ τον Ελληνικ Οργανισµ Τουρισµο (ΕΟΤ) και έµελλε να διαγράψει µια πολυτάραχη τροχιά που φτάνει ώς τις µέρες µας. Τα µέσα της δεκαετίας του 1950 ήταν µια περίοδος που ο ελληνικ ς τουρισµ ς επιχειρο σε την απογείωσή του στο στερέωµα του διεθνο ς ανταγωνισµο, προσπαθώντας να κατακτήσει ένα ση- µαντικ µερίδιο στη συγκεκριµένη, αναδυ µενη παγκοσµίως αγορά. Πολλά ήταν τα ξενοδοχεία που κτίστηκαν τ τε σε ενδιαφέρουσες, απ ιστορική ή φυσική άποψη, περιοχές και π λεις της Ελλάδας. Ωστ σο, στις προθέσεις τής τ τε κυβέρνησης ήταν να ιδρυθεί η ναυαρχίδα αυτο του «τουριστικο» στ λου κοντά στην Αθήνα, ώστε να σηµατοδοτηθεί έτσι ο κεντρικ ς ρ λος της πρωτε ουσας στη µεγάλη προσπάθεια που αναλάµβανε η ελληνική τουριστική βιοµηχανία. Την κτηριακή οργάνωση του Mont Parnes και την εκτέλεση ανέλαβε µια ισχυρή οµάδα εργασίας που λειτουργο σε υπ τη διε θυνση και καθοδήγηση του αρχιτέκτονα, και τ τε καθηγητή της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, Πα λου Μ. Μυλωνά. Aς σηµειωθεί τι ο δηµιουργ ς του Mont Parnes, που υπήρξε µέλος της Ακαδηµίας Αθηνών, έγινε και ο βασικ ς εµπνευστής αυτο του βιβλίου, µε τις µεταξ µας συζητήσεις, αλλά και µε το πλο σιο υλικ που διέθεσε απ το προσωπικ αρχείο του. Όµως, ο Πα λος Mυλωνάς δυστυχώς δεν πρ λαβε να δει ολοκληρωµένη την παρο σα έκδοση. Έφυγε στις 12 Mαρτίου Ήταν ιδιαίτερη τιµή για µένα να µου εµπιστευτεί τη συγγραφή του βιβλίου και να µε βοηθήσει στην προσέγγιση του αρχιτεκτονικο του έργου. Στο τέλος λοιπ ν της δεκαετίας του 1950, η οµάδα εργασίας του Mυλωνά, αποτελο µενη απ αρχιτέκτονες, µηχανικο ς, καλλιτέχνες, εργοδηγο ς και εργατοτεχνικ δυναµικ, είχε να αντιπαλέψει, εκτ ς του περιορισµένου χρ νου και των αντίξοων, δυσµενών φυσικών συνθηκών που επικρατο σαν στο εργοτάξιο της Πάρνηθας, ένα κλίµα δυσπιστίας που απλώθηκε στην ελ- 32

7 TO KTHPIO KAI H ΠOPEIA TOY ΣTO XPONO EIΣAΓΩΓH ληνική κοινωνία λ γω της πολιτικής αντιπαράθεσης σχετικά µε το κ στος κατασκευής του έργου. Παρά τις δυσκολίες που ανέκυψαν, το έργο ολοκληρώθηκε τον Ιο νιο του 1961, αποτελώντας αρχιτεκτονικ επίτευγµα και πραγµατικ κ σµηµα για την κοινωνικοπολιτιστική ζωή της ελληνικής πρωτε ουσας. Και η αρχιτεκτονική ευρηµατικ τητα δεν περιορίστηκε στην εξωτερική ψη του κτηρίου. Οι αίθουσες υποδοχής, τα σ γχρονα και ταυτ χρονα πολυτελή σαλ νια, το νυχτεριν κέντρο διασκέδασης και γενικά λοι οι χώροι τ σο ίδιοι αλλά και τ σο διαφορετικοί µεταξ τους έγιναν ιδιαίτερα προσφιλείς στους Αθηναίους, οι οποίοι δεν άργησαν να τους µετατρέψουν σε χώρους επαγγελµατικών και φιλικών συναντήσεων. Ο ελληνικ ς κινηµατογράφος των ασπρ µαυρων κυρίως ταινιών σ αυτήν την ξενοδοχειακή µονάδα της υψηλής αισθητικής και της αρχιτεκτονικής αρτι τητας βρήκε ένα απ τα καλ τερα σκηνικά του. Το Mont Parnes λειτο ργησε αποκλειστικά ως ξενοδοχείο πολυτελείας έως το 1970, οπ τε και κρίθηκε αναγκαία η δηµιουργία καζίνου που θα απέφερε τα απαραίτητα έσοδα για την απρ σκοπτη συνέχιση της λειτουργίας του. Ο µιλος του Κ πριου επιχειρηµατία Φρίξου ηµητρίου ανέλαβε να οδηγήσει σε αυτή τη νέα περίοδο το Mont Parnes. Έγιναν σηµαντικές τροποποιήσεις στους εσωτερικο ς ισ γειους κοιν χρηστους χώρους αλλά και στο εξωτερικ περίγραµµά του. Οι µετατροπές αυτές επέδρασαν καταστροφικά στη διατήρηση της αρχικής εσωτερικής φυσιογνωµίας του έργου και αποτέλεσαν χι την αρχή της νέας περι δου, αλλά την αρχή του τέλους για το Mont Parnes, την οικοδ µηση του οποίου µε τ σο µεράκι είχε µελετήσει και επιβλέψει ο αρχιτέκτονας Πα λος Μ. Μυλωνάς. Κι αν αναζητήσουµε κάποια θετική εξέλιξη σ αυτήν την περίοδο, θα περιοριστο µε στη σπουδαία, χωρίς αµφιβολία, κατασκευή του εναέριου σιδηροδρ µου (τελεφερίκ), που συνέδεσε τους πρ ποδες της Πάρνηθας µε το ξενοδοχειακ συγκρ τηµα. Το 1984 το ξενοδοχείο-καζίνο Mont Parnes περιήλθε στην εκµετάλλευση του ΕΟΤ και άρχισε να λειτουργεί ως υπηρεσία αυτεπιστασίας του συγκεκριµένου κρατικο οργανισµο. Με αυτή τη µορφή λειτουργίας το κτήριο έφθασε ώς τον Σεπτέµβριο του 1999, ταν, στις 7 του µήνα, ένα ισχυρ σεισµικ κτ πηµα έπληξε το συγκρ τηµα και επέφερε ορισµένες σηµαντικές καταστροφές και αρκετές δευτερε ουσες ζηµιές στο φέροντα οργανισµ του. Με την αποκατάσταση της στατικής επάρκειας του κτηρίου, το καζίνο επαναλειτο ργησε, ωστ σο το Mont Parnes είχε ήδη απο- 33

8 MONT PARNES MIA APXITEKTONIKH OPEINH IΣTOPIA λέσει τον ξενοδοχειακ του χαρακτήρα προ πολλο λ γω της ουσιαστικής εγκατάλειψης και της έλλειψης συντήρησης του κτηρίου κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρ νων. Tο 2000, η εκµετάλλευση της επιχείρησης του Kαζίνου της Πάρνηθας πέρασε στη διοίκηση και διαχείριση της ανώνυµης εταιρείας του ελληνικο ηµοσίου Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα (ΕΤΑ) σήµερα µε την επωνυµία Eταιρεία Tουριστικής Aνάπτυξης A.E. Tο 2001 η ETA A.E. προκήρυξε διεθνή διαγωνισµ, µε σκοπ την προσέλκυση στρατηγικο επενδυτή, στον οποίο θα µεταβιβαζ ταν έως το 51% των µετοχών της θυγατρικής της εταιρείας Eλληνικ Kαζίνο Πάρνηθας A.E. Ο διεθνής ανοικτ ς πλειοδοτικ ς διαγωνισµ ς οδήγησε στην επιλογή της κοινοπραξίας Athens Resort Casino S.A. Tο 2003, η Hyatt Regency Ξενοδοχειακή και Τουριστική (Ελλάς) Α.Ε., βασικ ς µέτοχος της κοινοπραξίας, ανέλαβε τη διαχείριση του συγκροτήµατος. Aπ το 2006 το Mont Parnes διαν ει πλέον µια νέα εποχή, αφο η Hyatt Regency που µετονοµάστηκε σε Regency Entertainment Ψυχαγωγική και Tουριστική Α.Ε. πέρασε στον έλεγχο της BC Partners. Το βιβλίο αρθρώνεται µε βάση τη σειρά των γεγον των που αναφέρονται στη δηµιουργία, στη ζωή και στις µεταβολές που υπέστη το ξενοδοχείο Mont Parnes στο πέρασµα του χρ νου. Αρχικά, σκιαγραφείται η εποχή και οι συνθήκες µέσα στις οποίες πραγµατοποιήθηκε η µελέτη και η εκτέλεση του έργου, δηλαδή η περίοδος απ το 1958 έως το Στη συνέχεια, επιχειρείται η ανάλυση της αρχιτεκτονικής σ νθεσης, του εσωτερικο εξοπλισµο καθώς και του καλλιτεχνικο διάκοσµου του κτηρίου. Ακολο θως, περιγράφονται τα πρώτα χρ νια λειτουργίας του Mont Parnes, που αποτελο σαν τη «χρυσή» περίοδο του µεγάλου ξενοδοχείου. Έπεται η παρουσίαση της περι δου κατά την οποία το ξενοδοχείο µετατράπηκε σε καζίνο, αρχικά υπ ιδιωτική διαχείριση και στη συνέχεια υπ την εκµετάλλευση του ΕΟΤ, καθώς και των αλλαγών που επήλθαν στο κτήριο. Ακολουθο ν οι επιπτώσεις στον κτηριακ οργανισµ απ το σεισµικ κτ πηµα του 1999, το οποίο οδήγησε στο πρακτικ τέλος του Mont Parnes µε τη µορφή που είχε αποκτήσει το Aντί επιλ γου γίνεται µια συνοπτική αναφορά στην προσπάθεια για τη δηµιουργία του νέου Mont Parnes στη θέση του παλαιο κτηρίου. 34

9 Η δηµιουργία της κτηριακής υποδοµής του Mont Parnes

10 MONT PARNES MIA APXITEKTONIKH OPEINH IΣTOPIA Η ΑΠOΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΟ OΜΗΣΗ ΤΟΥ ΜONT PARNES ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΑIΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝEΓΕΡΣHΣ ΤΟΥ Στα µέσα της δεκαετίας του 1950, η Ελλάδα, και ιδιαίτερα η Αθήνα, εξελισσ ταν σε κέντρο προορισµο του διεθνο ς τουρισµο. Στο πλαίσιο αυτών των εξελίξεων, ο Ελληνικ ς Οργανισµ ς Τουρισµο (ΕΟΤ), ως ο αρµ διος κρατικ ς φορέας, άρχισε να κατασκευάζει σε ολ κληρη τη χώρα ξενοδοχεία και µοτέλ µε προδιαγραφές τέτοιες ώστε να ανταποκρίνονται, αφεν ς, στην πατροπαράδοτη ελληνική φιλοξενία και, αφετέρου, να προσφέρουν λες τις ανέσεις ακ µη και στους πιο απαιτητικο ς επισκέπτες. Η µεγάλη προσπάθεια για την απογείωση του τουριστικο εξοπλισµο ξεκίνησε µε την κατασκευή ξενοδοχειακών µονάδων σε επιλεγµένες περιοχές της χώρας 1 και µε την ανέγερση εν ς µεγάλου ξενοδοχείου πολυτελείας στην Πάρνηθα. Κατ αυτήν την έννοια, το ξενοδοχείο της Πάρνηθας, τοποθετηµένο σε ένα τοπίο εξαίρετης φυσικής οµορφιάς, µε βραχώδες περιβάλλον καλυπτ - µενο απ ελατοδάση, ήταν ενταγµένο στις ενέργειες της τ τε πρώτης κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραµανλή, που αποσκοπο σαν στην προώθηση των τουριστικών υποδοµών της χώρας στην πενταετία Η ολοκλήρωση της κατασκευής του προβλεπ ταν, στους αρχικο ς κυβερνητικο ς προγραµµατισµο ς, για τα Χριστο γεννα του 1959, 2 ωστ σο διάφορες δυσκολίες στην πορεία της κατασκευής µετέθεσαν τη λειτουργία του για τον Ιο νιο του Για την επιλογή της τοποθεσίας του νέου ξενοδοχείου κρίθηκε τι η γειτνίαση µε την πρωτε ουσα θα εξασφάλιζε πελατεία τέτοια που θα µπορο σε να το καταστήσει πυρήνα εν ς ευρ τερου κέντρου ορεινών δραστηριοτήτων στο βουν της Αττικής. Άλλωστε το ξηρ µικρο-κλίµα της συγκεκριµένης περιοχής της Πάρνηθας ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκ. Ταυτ χρονα, στα µάτια του ενοίκου ή του επισκέπτη της ξενοδοχειακής µονάδας θα αναπτυσσ ταν ένα καταπληκτικ παν ραµα απ γειτονικά βουνά, απ νησιά και νησίδες που ξεπηδο ν απ τα νερά του Αιγαίου πελάγους. Το νέο ξενοδοχείο θα διέθετε άνετους χώρους υποδοχής και συµπληρωµατικές εγκαταστάσεις ώστε να µπορεί να απευθ νεται και να φιλοξενεί ηµερήσιους επισκέπτες και εκδροµείς. Θα κατελάµβανε επιφάνεια περίπου 8 στρεµµάτων και θα περιβαλλ ταν απ έκταση 850 στρεµµάτων δά- 38

11 Η ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η εξέλιξη της ελληνικής οικονοµίας (1960), πως δηµοσιε τηκε στους Financial Times, το 1961, που φαίνεται ο ρ λος του τουρισµο και ειδικ τερα του ξενοδοχείου Mont Parnes. H λη προσπάθεια εντάσσεται στη σ νδεση της Eλλάδας µε την EOK και την υπογραφή της Συµφωνίας των Aθηνών την ίδια εποχή. (Aρχείο Bοβολίνη) 39

12 Η ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 σαν να βιώσουν µια εµπειρία διακοπών στο βουν. Θα έπρεπε, λοιπ ν, ο νέος χώρος, ως αποδέκτης αυτών των «τουριστών», να είναι κατάλληλα οργανωµένος ώστε, εκτ ς απ τον ορειν περίπατο, να προσφέρει ξεκο ραση, διασκέδαση και οικει τητα. Παράλληλα, υπήρχε η πρ νοια της δηµιουργίας ειδικής πτέρυγας που θα δεχ ταν ορειβάτες και άλλους εκδροµείς της Πάρνηθας για διηµέρευση, δηλαδή χώροι για πρ χειρο φαγητ και ψυχαγωγία ένα είδος συν παρξης εν ς «ξενοδοχείου ηµέρας» µε την κεντρική πολυτελή ξενοδοχειακή εγκατάσταση που θα αποτελο σε την «καρδιά» του Mont Parnes. Οι αισθητικές προτιµήσεις του αρχιτέκτονα θα µπορο σαν να συνοψιστο ν στην «υστεροµοντέρνα» έκφραση, πως αυτή είχε αρχίσει να διατυπώνεται κατά την περι δο µελέτης και κατασκευής του έργου απ τη µορφολογική τάση του international style και η οποία γνώριζε τ τε ευρ τατη διάδοση στις προηγµένες χώρες της υφηλίου. ηλαδή, στις εξελικτικές τάσεις των µοντέρνων ιδεών που πρωτοεµφανίστηκαν στην Ευρώπη και κυρίως στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του πρώτου µισο του 20ο αιώνα, µετά το ε τερο Παγκ σµιο Π λεµο. Παράλληλα, µως, τον Πα λο Μυλωνά απασχολο σαν: η προβολή της πλο σιας πολιτισµικής παράδοσης του τ που, η οποία κριν ταν ως αναγκαία παράµετρος για ένα ξενοδοχείο απευθυν µενο Η µακέτα του Mont Parnes, πως δηµοσιε τηκε στο πρώτο τε χος του περιοδικο Tourism in Greece το (Aρχείο Bοβολίνη) σε ευρ τατη γκάµα πελατών, η λαϊκή έκφραση, που τ τε αποτελο σε την πηγή έµπνευσης των νέων 53

13 Eυρετήριο Tο ευρετήριο περιλαµβάνει κ ρια ον µατα, ιδρ µατα, οργανισµο ς, επιχειρήσεις και γεωγραφικο ς τ πους. εν έχουν ευρετηριαστεί τα λήµµατα: Ξενοδοχείο Πάρνηθας, Mont Parnes, Πάρνηθα και Πα λος M. Mυλωνάς. O Πα λος M. Mυλωνάς καταγράφεται µ νο ταν αναφέρεται στις λεζάντες και στα παραθέµατα. H ένδειξη µε αστερίσκο (*) παραπέµπει στην εικονογράφηση.

14 MONT PARNES MIA APXITEKTONIKH OPEINH IΣTOPIA Αβέρωφ-Τοσίτσας Ευάγγελος 160, 178*, 179*, 183*, 184*, 189*, Βενέζης Ηλίας 160 ίδυµο (βουν ) 63* 163* 196*, 209*, 217* Βενετία 119 ιδώνης Χρήστος 48, 58, 79, 86, Αγαπητ ς Σπήλιος 41 Αρχείο Ελληνικ Καζίνο Βενιζέλος Ελευθέριος , 125*, 127 Αγία Τριάδα (Πάρνηθος) 51, 62* Πάρνηθας Α.Ε. 100*, 113*, Βενιζέλος Σοφοκλής 160, 163* ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης 54 Άγιο Όρος *, 123*, 125*, 126*, 205*, Βερναδάκη Ελένη 114, 150 οξιάδης Απ στολος 185 Άγιος Γεώργιος (νησί) 63* 218*, 223*, 224*, 225*, 226*, Βλάχου Ελένη 167, 169, 171*, υτική Ευρώπη 47, 179 Άγιος Μερκο ριος (Αττικής) 42* 227*, 229*, 230*, 231* 177, 188 Αγκίστρι (νησί) 63* Αρχείο Ελληνικο Οργανισµο Βοβολίνης Κωνσταντίνος Α. 172, Αδέρες (βουν ) 63* Τουρισµο 200*, 206*, 214* 173*, 178* Εγγον πουλος Νίκος 49 Αζάµ Μποµπ 164*, 165 Αρχείο Πα λου Μ. Μυλωνά 42*, Β ρεια Αφρική 47 Εθνική Βιβλιοθήκη 46 Αθήνα 38, 41, 43, 47, 51, 63, 63*, 45*, 49*, 57*, 59*, 60*, 61*, 62*, Βο λα (Αττικής) 179 Εθνική Εστία 44 75, 112, 116, 122, 156, 175, 63*, 64*, 65*, 66*, 69*, 70*, 73*, Βο λγαρη-οικον µου (αρχοντικ ) Εθνική Πινακοθήκη (µέγαρο) 44, 185, 212, *, 76*, 77*, 78*, 81*, 85*, 86*, 79, 81* 143, 172 Άθως 44 88*, 90*, 91*, 92*, 93*, 94*, 95*, Βουλγαρίδης Βαγγέλλης 194 Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση (ΕΡΕ) Αιγαίο (πέλαγος) 38 97*, 98*, 100*, 101*, 103*, 105*, Βουλή των Ελλήνων 173*, 178* 58 Αίγινα (νησί) 63* 106*, 107*, 108*, 114*, 119*, Βουλιαγµένη 116 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 149, Ακαδηµία Αθηνών 46, *, 129*, 163*, 165*, 167*, Βουρέκας Εµµανουήλ Ακαδηµία Επιστηµών (ΗΠΑ) *, 171*, 177*, 180*, 181*, Βο ρος Γιάννης 194 Εθνικ Μετσ βιο Πολυτεχνείο Ακροκ ρινθος (βουν ) 63* 190*, 202* Βρετανία 194 (ΕΜΠ) 43, 58, 180, 215 Ακτή Μιαο λη (Πειραιάς) 43 Αρχείο Σβάρνα Σ. 207*, 208* Βυτίνα 161 Εθνικ ς Οργανισµ ς Ελληνικής Αλαφο ζος Αριστείδης 57 Αρχείο Τσικο ρια Π. 64*, 81*, 82*, Χειροτεχνίας 150 Αλεξ πουλος Α *, 87*, 92*, 96*, 161*, 163*, Εκάλη 175 Αλεξ πουλος Καίσαρας *, 171*, 189*, 197* Γαλλία 174 Ελβετία 169, 174 Αµπελάκια (Θεσσαλίας) 86, 88*, Αρχιτεκτονική (περ.) 112, 174 Γεράνια (βουν ) 63* Ελευθερία (εφ.) 165*, 167, Αστακ ς 72 Γερµανική Σχολή Αθηνών 43 Ελλάδα 38, 54, 56, 112, 113, 114, Αναγνωστ πουλος Γεώργιος 56 Αστέρας Βουλιαγµένης 225 Γερµανικ Επιµορφωτικ Ινστιτο το 140, 175, 191 Ανδριαν πουλος Γεώργιος 160 Ατλάντα (ΗΠΑ) 224 Goethe (Αθήνα) 44 Ελληνικά Ξενοδοχεία - Λάµψα Α.Ε. Άνδρος (νησί) 63* Αττική 38, 97*, 169, 191 Γερµαν ς Φρέντυ 167, Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών 41, Αυστρία 169, 174 Γεροντάκης Λέανδρος 56 Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε. 58, 86*, 112, 114, 121, 122 Γιο ργκενς Κουρτ 160, 163* (ΕΤΑ Α.Ε.) 208*, 219, 220, Απάρτης Θανάσης 122 Γκάρτζος Κωστής *, 221, 225 Αραχναίο (βουν ) 63* Βακαλ Γιώργος 49 Γυπαράκης Γιώργος 225*, 227 Ελληνική Εταιρία για την Προστασία Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Βαλκάνια 47 του Περιβάλλοντος και της Θεσσαλονίκης 41, 174, 180 Βασιλειάδης ηµήτρης 51, 72, 75, Πολιτιστικής Κληρονοµιάς 44 Αρχαιολογικ Μουσείο Ίσθµίας 44 86, 95, 117, 174 εκαβάλλας Κωστάκης 47 Ελληνική Τεχνοδοµική ΤΕΒ Α.Ε. Αρχείο ΕΤΑ Α.Ε. 203*, 213*, 220* Βασιλείου Σπ ρος 58, 109, 112, ηµητρίου Φρίξος 188, 193, 193*, 221 Αρχείο Hyatt Regency Ξενοδοχειακή 128, 131*, 133*, 135*, 137*, 194, 197, 202, 205* Ελληνικ Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε. & Τουριστική (Ελλάς) Α.Ε. 221* 139*, 140, 140*, 143, 150, 209* ηµητρίου Χάρης , 221, 224, 225, 226 Αρχείο Βοβολίνη 39*, 40*, 51*, Βασιλική Πρ νοια 58 ηµοτικ Βρεφοκοµείο Ελληνικ Χορ δραµα 48*, 114, 53*, 55*, 102*, 163*, 164*, 173*, Βασιλίσσης Σοφίας (λεωφ ρος) 43 Θεσσαλονίκης , 128,

15 MONT PARNES EYPETHPIO Ελληνικ ς Οργανισµ ς Τουρισµο Θρ λος Άλκης (ψευδ. Ελένης 109, 112, 114, 121, 150 Μάνου Ραλλο 47, 48, 48*, 49, (ΕΟΤ) 38, 41, 55, 61, 68, 112, Ουράνη) 167, 172 Κολλέγιο Αθηνών 43 49*, 114, 121, 128, , 116, 160, 166*, 171*, 188, Κ ντι (πρεσβευτής Ιταλίας) 160 Μαραθώνας 63*, 97* 194, 202*, 206, 207*, 212, 216. Κοντολέων Γεώργιος 175 Μαρα της Ι , 221 Ιάκωβος Αττικής και Μεγαρίδος Κοτζιάς Γεώργιος Κ. 180 Μαρο δας Τώνης 193, 198, 199* Ελληνικ ς Ορειβατικ ς Σ νδεσµος (Μητροπολίτης) 160, 163* Κο λογλου Άννυ 56 Μαυροβο νι (Πάρνηθος) 59, 63, Αθηνών 41 Ιταλία 174 Κουµαρ πουλος Θανάσης 57 64*, 68 Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος Ιωαννίδης Παναγιώτης 57 Κουνάδης Αργ ρης 49 Μαυρο δης Γεώργιος 48, 58, 75, 55* Κουντουριώτη (αρχοντικ ) 81*, 108, 112, 119*, 120*, 121, 189* Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων , 115 Μεγάλη Βρεταννία (ξενοδοχείο) Εργαστήριο Απ ρων Γυναικών 58, Καβο ρι (Αττικής) 179 Κουρλής Κώστας , Καζαντζίδης Στέλιος 193 Κρεµαστή Πεζογέφυρα Αγίας Μέγαρο Στρατιωτικών Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Α.Ε. Καζίνο Αττικής 221 Παρασκευής (Τέµπη) 43 Υπηρεσιών Καζίνο Λουτρακίου 221 Κριεζής Εµµανουήλ 175 Μέθανα 46, 63* Ε βοια 63*, 97*, 167 Καιροφ λας Ιωάννης 174 Κρίσπης Φ. 58 Μελάς Σπ ρος 160 Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοιν τητα Καλλιγάς Μαρίνος 172, 173 Κυλλήνη (βουν ) 63* Μενίδι 66 (ΕΟΚ) 39* Καλλίνσκης Α. 58 ΚΥΡ (γελοιογράφος) 190* Μέρενς (πρεσβευτής Ολλανδίας) Ευρώπη 53, 114, 169, 172, 188 Κανταληδιο (χαράδρα) 94 Κυριακ πουλος Λ Καραµανλής Κωνσταντίνος 38, 58, Κωλέττη (οδ ς) 175 Μέση Ανατολή 47 60, 68, 160, 163*, 166, 169, Κωνσταντινίδης Άρης 50, 51, 175 Μεσηµβρινή (εφ.) 190* Ζαδ κ Βίκτωρας *, 178, 191 Κωνσταντινίδης Χ. 58 Μεσ γειος (θάλασσα) 172 Ζάννου Έλλη Κ. 41 Καραπαναγιώτης Λέοντας 63 Κωνσταντινο πολη 82, 122 Μητσάκης Νικ λαος 175 Ζάχος Αριστοτέλης 50 Καράς Χρίστος 180 Μητσο (ζε γος) 192 Ζέελος (πρεσβευτής υτικής Καρέας (οικισµ ς) 43 Μικρά Ασία 47 Γερµανίας) 160 Κάρολος Φιξ Α.Ε. 182 Λαβράνος Γεράσιµος 165 Μιχαηλίδης Μίκης 192*, 195*, Ζενέτος Τάκης 50 Κατράκη Βάσω 157* Λαγο σες (νησί) 63* 197 Ζυγ ς (περ.) 72, 174 Κατσέλη Αλέκα 49 Λαµπάκης Αντώνης 56 Μιχελής Παναγιώτης 50, 94, 214* Κατσέλης Πέλος και Αλέκα Λασκαρίδη (οικογένεια) 231 Μονή Βατοπεδίου 47 (έπαυλη) 43 Λαυρεωτικ ς Όλυµπος Μονή Οσίου Λουκά Η Αυγή (εφ.) 178 Κέλι Βιρτζίνια 160 (βουν ) 63* του Στειριώτη 47 Η Καθηµερινή (εφ.) 167, 170, 171*, Κεντρική Ευρώπη 47 Λεβίδης Κωνσταντίνος 160 Μονή Σίµωνος Πέτρας 98*, Κεντρικ Αρχαιολογικ Λεµ ς Κώστας Μ. (µέγαρο) 43 Μ ραλης Γιάννης 40*, 48, 57, 58, Ηλιάσκος Κ. 202* Συµβο λιο 44 Λιβιεράτος Γεράσιµος 56 84, 85*, 112, 114, 115, 116, 117, Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής (ΗΠΑ) Κέρκυρα (νησί) 191 Λουκάκης Πα λος *, 118, 118*, 119, 143, 149, 43, 47, 53, 114, 180 Κεφαλλωνίτης Μάρκος 48, 58, Λ τρας Νικηφ ρος , 163*, 224*, 227 Ηρώδου του Αττικο (οδ ς) 43 95*, 112, 114*, 127 Λυχνάρι 58 Μορέλ 160 Κιθαιρώνας (βουν ) 63* Μ σχα 180 Θεοδωράκης Μίκης 49 Κιράλ (πρεσβευτής Τουρκίας) 160 Μακρ νησος (νησί) 63* Μουσείο Βορρέ 144 Θεοδωρακ πουλος Ιωάννης 160 Κνωσ ς 98, 127 Μακρυνικ λα Μαρία 56 Μουσείο Μπενάκη 46*, 47, 92*, Θεοχαράκη (οικογένεια) 231 Κοκκινίδης ηµοσθένης 48, 58, Μαλτέζος Βαγγέλης 57 98* 253

16 MONT PARNES MIA APXITEKTONIKH OPEINH IΣTOPIA Μουτσ πουλος Νίκος 44, 180 Πανεπιστήµιο Αθηνών 41, 46 Σαλαµίνα (νησί) 63*, 167 Τίρυνθα 98, 127 Μπαλλ πουλος Κωνσταντίνος Παντελής Μασουρίδης & Σαρίφ Οµάρ 195* Το Βήµα (εφ.) Συνεργάτες (Αρχιτεκτονικ Σαρωνικ ς κ λπος 75 Τοµπάζη (αρχοντικ ) 79, 81*, 115 Μπαστιάς Κωστής 163* Γραφείο) 230 Σβαρτς (αρχοντικ ) 86, 88*, 122, Τοπιντζής Τ. 215 Μπάφι (Πάρνηθος) 41, 51, 184 Παπαϊωάννου Ντίνος Τοπ-Καπο 82 Μπίτσιου (αρχοντικ ) 81*, 108 Παπανδρέου Βάσω 208 Σισιλιάνος Γιώργος 49 Τράπεζα Πειραιώς 221 Μποσταντζ γλου Μ. (Μποστ) Παπασπ ρου Σπ ρος 57 Σκανδιναβία 47 Τράπεζα Πίστεως *, 171 Παπουτσάκης Χρήστος 56 Σκρουµπέλος Ηλίας 198, 199, Τριανταφυλλίδης Γιάννης 47 Μπρεν Ιρέν 160 Παράδεισος Αµαρουσίου *, 219 Τσαρο χης Γιάννης 48, 49, 57, Μυλωνάς Αλέξανδρος 163* Πανελλήνιο Σοσιαλιστικ Κίνηµα Σοβιετική Ένωση , 112, 115, 116, 129*, 209* Μυλωνάς Μιλτιάδης Κ. 41 (ΠΑΣΟΚ) 206 Σολοµ ς Αλέξης 49 Τσάτσος Κωνσταντίνος 58, 58*, Μυλωνάς Πα λος M. 42*, 45*, Πατέρας (βουν ) 63* Σπαθάρης Ευγένιος 58, 98, 112, 160, 161*, 163*, 166, 182*, *, 48*, 49*, 51*, 57*, 101*, Πατησίων (οδ ς) Τσουκαντάς Γ *, 163*, 165*, 166*, 179* «Πατησίων Μέλαθρον» Σπέντζα Μαρία 114, 156* Τυρ λο 169 (συγκρ τηµα πολυκατοικιών) Σταυρ πουλος Τάκης Στεφανάκης Νίκος 57 Νατσάρι Αµεντέο 160, 163* Πατριαρχικ Ίδρυµα (Γενε η) 43 Στρατιωτική Γυµναστική Ύδρα 44, 49*, 63* Ναυτικ Μέγαρο Λεµο 43 Παυλίδης Νίκος 58 Ακαδηµία 43 Υµηττ ς (βουν ) 63*, 169 Νέα Σµ ρνη 43 Πειραιάς 63*, 173*, 178* Στρατιωτική Λέσχη Υπουργείο Περιβάλλοντος Nέα Υ ρκη (ΗΠΑ) 43 Πεντέλη (βουν ) 63*, 97*, 169 Θεσσαλονίκης 44 Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων Νικολάου Νίκος 48, 58, 109, 112, Περιηγητική (περ.) 184* Συλλογή ΑΓΕΤ 143 (ΥΠΕΧΩ Ε) 215, , 143, 143*, 144, 144*, 150 Πεσµαζ γλου Στέφανος 40, 51, 60 Συλλογή Εµµανουήλ Πεταλιοί (νησίδες) 63* B. Μαρµαρά 46* Πήλιο (βουν ) 160 Συλλογή Μίκη Μιχαηλίδη 192*, Φάληρο 43 Ξ δης Αλέξανδρος 112, 116 Πικιώνης ηµήτρης 50, 54, *, 195*, 199* Φαλκονέρα (νησί) 63* Πίττας Κώστας 58 Συλλογή Μωρίς Μοντιάνο 182 Φατο ρος ηµήτρης 44, 174 Πλατεία Συντάγµατος 225 Συµφωνία των Αθηνών 39* Φιλίππου Έλυα 198 Οίκος Καπ ν 58 Πλυτάς Γεώργιος 160, 171* Φινές Κώστας 56 Οίκος Λάιος 58 Π ρος (νησί) 63* Φλέβες (νησί) 63* Οίκος Τσαο σογλου 58 Ποτήρη Ντένη 56 Τα Νέα (εφ.) 167, 167*, 168*, 188 Φλώρινα 116 Ολυµπία 121 Πρεβ Φρανσουάζ 160 Τατ ι 166 Φουκς (πρεσβευτής Ελβετίας) 160 Οργανισµ ς ιαχείρισης Πρελ Μισλίν 160, 163* Τάχα Αθηνά 58, 98, 100*, 112, Φωκάς Νικ λαος 51, 113, 160, Εκκλησιαστικής Περιουσίας Π λος , 125*, *, 163*, 166* (Ο ΕΠ) 59 Τέτσης Παναγιώτης 48, 58, 109, Όχη (βουν ) 63* 114, 128, 129*, 144, 147*, 149 Ροδ πουλος Κωνσταντίνος 160 Τεχνικ Επιµελητήριο Ελλάδος Χα νης Γιάννης 48, 58, 109, 112, Ρ δος (νησί) * 114, 128, 149, 149*, 150, 150* Παλιο ρι (Χαλκιδικής) 175 Τζέννα Ιρένε 163* Χάσε Ότο 160 Παναθηναϊκ Στάδιο 44 Πανεπιστήµιο Columbia 43 Σαβάλας Τέλης 197 Σακελλάριος Περικλής 163* Τζια (νησί) 63* Τήνος 72 Χατζηκυριάκος-Γκίκας Νίκος 48, 57, 68, 79, 81*, 94, 95*, 98, 108, 254

17 MONT PARNES EYPETHPIO 112, 114*, 115, 116, 214* Χατζηνικολή Μαρία 48, 58, 109, 112, 114, 150 Χατζιδάκις Μάνος 49 Χατζ πουλος Ιωάννης 180 Χίλτον (ξενοδοχείο) 55, 55*, 56, 116 Χοϊδάς Κώστας 49 Χολαργ ς 43 Elle (περ.) 160 Eurobank 221 Financial Times (εφ.) 39* Frampton Kenneth 176 Gimson Ernest 101 Gropius Walter 47, 101 Mackintosh Charles Rennie 101 Newsweek (περ.) 160 O Neal Jimmy 227 Olympic Casino 194 Ψαθάς ηµήτρης 166*, 167, 167*, 168*, 169, 188 Ψυχικ 43 Aalto Alvar 101 Athens Resort Casino S.A. 221 BC Partners 231 Biedermayer 108 Bouw (περ.) 175 Breuer Marcel 101 Cernovska Miroslava 227* Chaine Rhone Hotels Grece S.A. 178 Chelmer (λ ρδος) 192* Chewning Chuck 225 Dawe Martin 227 Doppelmayr Tramways Ltd. 203, 226, 230* Ehrlich E. 189* Haberger 202 Hansen (αδελφοί) 46 Harpers Bazar (περ.) 160 HBA (Hirsch Bedner Associates) 223*, 224, 225, 226*, 227, 229* Hellenic Casinos Company 231 Herrington Melissa 227 Hill Glazier Architects 229*, 230 Hotel (περ.) 175 Hyatt Regency Ξενοδοχειακή και Τουριστική (Ελλάς) A.E. 221, 221*, 224, 226, 227, 229*, 231, 233 Interbuild (περ.) 175 Interiors (περ.) 175 L Architecture d Aujourd Hui (περ.) 175 Le Batiment et Saint-Gobain (περ.) 175 Le Corbusier (Jaenneret Charles Edouard) 47, 101 Lendi Richard 161*, 178 Look (περ.) 160 Pritzker (οικογένεια) 231 Regency Entertainment Ψυχαγωγική και Τουριστική Α.Ε. 231, 233 Rohe (van der) Ludwig Mies 47, 101, 107 Sheraton 108 Spoker W.G. 180 Tourism in Greece (περ.) 40*, 53*, 55*, 179*, 183*, 189* Vago Pierre 175, 176, 177* Velde (van de) Henry 101 Von Roll Tramways Ltd. 202, 203 Welner Sharon 225* Wright Frank Lloyd

18 Κεντρική διάθεση: Βλαχάβα 6-8, Αθήνα, τηλ.: , fax:

Μεταπολεμική αρχιτεκτονική (παγκόσμιος πόλεμος κ ύστερα)

Μεταπολεμική αρχιτεκτονική (παγκόσμιος πόλεμος κ ύστερα) Μεταπολεμική αρχιτεκτονική (παγκόσμιος πόλεμος κ ύστερα) ΔΑΛΑΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ ΥΑΚΙΝΘΗ ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΩΡΓΟΣ ΟΡΦΕΑΣ ΚΟΥΦΟΛΑΜΠΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΟΓΑ ΕΛΕΝΑ Πολυκατοικίες σε μεγάλες πόλεις από

Διαβάστε περισσότερα

ÁÚÔÙÔ ÚÈÛÙÈÎ Ò Ó ÔÚÁ ÓÒÛÂÙÂ ÙË ÈÎ Û ÁÚÔÙÔ ÚÈÛÙÈÎ ÂappleÈ Â ÚËÛË

ÁÚÔÙÔ ÚÈÛÙÈÎ Ò Ó ÔÚÁ ÓÒÛÂÙÂ ÙË ÈÎ Û ÁÚÔÙÔ ÚÈÛÙÈÎ ÂappleÈ Â ÚËÛË Ù ÏÏ ÛÎ ÏË appleè ÂÈÚ ÛÙÂ ÁÚÔÙÔ ÚÈÛÙÈÎ Ò Ó ÔÚÁ ÓÒÛÂÙÂ ÙË ÈÎ Û ÁÚÔÙÔ ÚÈÛÙÈÎ ÂappleÈ Â ÚËÛË 2Ë EK O H Παραγωγή: Εκδ σεις ΚΕΡΚΥΡΑ Συντονισµ ς: Έφη Ανδρικοπο λου ι ρθωση: Λίτσα Αχλίου Υπε θυνος παραγωγής:

Διαβάστε περισσότερα

Σε αναπτυξιακή τροχιά η Regency Entertainment

Σε αναπτυξιακή τροχιά η Regency Entertainment ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ REGENCY ENTERTAINMENT ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. Σε αναπτυξιακή τροχιά η Regency Entertainment Για ποια αποκλειστικότητα μιλάμε; Σύντομα στο 51% το ποσοστό της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Ο επιχειρηματικός τουρισμός αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς τομείς της τουριστικής αγοράς παγκοσμίως. Συνέργιες Αγορών Ο επιχειρηματικός τουρισμός αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς τομείς της τουριστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΕΡΕΥΝΑΣ &ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ Οκτώβριος 2014 IV. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: ΚΑΤΟΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ LIONS ΡΟΔΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ LIONS ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ LIONS ΡΟΔΟΥ 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ Σε μια από τις πιο τουριστικές περιοχές της Ρόδου, το Φαληράκι, η Λέσχη Ρόδου προκειμένου να βοηθήσει στην κάλυψη της πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

2 0 0 8-2 0 1 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

2 0 0 8-2 0 1 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 0 0 8-2 0 1 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Επιμέλεια Έκδοσης Χριστάκης Χριστοφή, Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Υποψήφια Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Αχαΐας Εκλογές 2009. Νοµαρχιακή Σύµβουλος Αχαΐας. e-mail: info@georgakopoulou-basta.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Υποψήφια Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Αχαΐας Εκλογές 2009. Νοµαρχιακή Σύµβουλος Αχαΐας. e-mail: info@georgakopoulou-basta. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - 1 - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ : ΕΠΩΝΥΜΟ : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ήµητρα Γεωργακοπούλου-Μπάστα Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ι ΙΟΤΗΤΑ : Γενική Γραµµατέας Περιφέρειας Ηπείρου Υποψήφια Βουλευτής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26565 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2138 1 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου «ALBA ΚΟΛ ΛΕΓΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑ ΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ Ο.Τ.Α. Α

ΚΛΙΜΑ ΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ Ο.Τ.Α. Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΚΤ ΚΛΙΜΑ ΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ Ο.Τ.Α. Α ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΟΤΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ:

F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΠΟΥ ΡΩΤΕΙΤΑΙ: -ΦΥΛΟ: ΑΡΣΕΝΙΚΟq, ΘΗΛΥΚΟ q -

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Παρασκευή Μπάτσου, Πρόεδρος Δάφνη Μπαρμπαγιανέρη, Αντιπρόεδρος Μηνάς Αγγελίδης, Τακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕ ΙΑ Παρουσίαση των Σχολών του Μηχανογραφικού ελτίου Οι Σχολές και τα Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ 2 o Πίνακα Αποδεκτών Τηλ.: 2131501706 Fax: 2103457749

ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ 2 o Πίνακα Αποδεκτών Τηλ.: 2131501706 Fax: 2103457749 ΠΡΟΣ: ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ 2 o Πίνακα Αποδεκτών Τηλ.: 2131501706 Fax: 2103457749 ΚΟΙΝ.: Σ. 9438 Φ.437/ 1 /26937 Αθήνα, 4 Νοε 2013 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Στρατευσίµων Κλάσης 2017 (Γεννηθέντων το

Διαβάστε περισσότερα

Πρ λογος... 11 Εισαγωγή... 15 Η ΤΑΥΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗΣ 25-83

Πρ λογος... 11 Εισαγωγή... 15 Η ΤΑΥΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗΣ 25-83 Π E P I E X O M E N A Πρ λογος..................................................... 11 Εισαγωγή..................................................... 15 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η ΤΑΥΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυσταδιακή δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία.

Πολυσταδιακή δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία. Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία όνομα Εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Έρευνα κοινής γνώμης

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΜΕΡΟΣ Α : Στοιχεία για τους επισκέπτες της Ελλάδας 1. Αριθμός ημερών παραμονής στην Ελλάδα... 7 2. Αριθμός επισκέψεων στην Ελλάδα για διακοπές...

Διαβάστε περισσότερα

Αίθουσα Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού, Αρχιμήδους 2 (8πμ-10μμ) Αίθουσα Συνεδριάσεων στο Καμίνι, Χρ. Καψάλη 14 και Ρεθύμνης 36 (8πμ-10μμ)

Αίθουσα Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού, Αρχιμήδους 2 (8πμ-10μμ) Αίθουσα Συνεδριάσεων στο Καμίνι, Χρ. Καψάλη 14 και Ρεθύμνης 36 (8πμ-10μμ) Χώροι φιλοξενίας Δήμος Αθηναίων Πολιτιστικός Χώρος, Λένορμαν και Αλεξάνδρειας Λέσχη Φιλίας, Αγίου Μελετίου και Ξεναγόρα 6 Λέσχη Φιλίας, Κίου 5, Κυψέλη Γυμναστήριο Ρουφ, Πειραιώς και Εχελίδων 69 Δήμος Βύρωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟ ΟΥ-.Ο.Π.ΑΡ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟ ΟΥ-.Ο.Π.ΑΡ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟ ΟΥ-.Ο.Π.ΑΡ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΡΟ ΟΥ-ΕΚΘΕΣΗ ιάρκεια έκθεσης: 15 Νοεµβρίου 08:00-20:00 " Ρόδος, ένα νησί στις πύλες της

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλάδες Δωδεκάνησα Βόρειο Αιγαίο Σποράδες Αργοσαρωνικός Παράλια (Ελληνικά) Εύβοια Κρήτη Μικρασιατικά Παράλια

Κυκλάδες Δωδεκάνησα Βόρειο Αιγαίο Σποράδες Αργοσαρωνικός Παράλια (Ελληνικά) Εύβοια Κρήτη Μικρασιατικά Παράλια Κυκλάδες Δωδεκάνησα Βόρειο Αιγαίο Σποράδες Αργοσαρωνικός Παράλια (Ελληνικά) Εύβοια Κρήτη Μικρασιατικά Παράλια Η λέξη 'κως' προέρχεται από την λέξη 'κοίον = πρόβατό πληθυσμός 34.280 κατοίκους, τρίτο μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ÚÔÛ ÁÁÈÛË ÙˆÓ ËÌÔÙÈÎÒÓ ÚÔÛ ÔÏÈÎÒÓ ÓÙÚˆÓ ÙÔ ƒ Ù ÈÔ Ì ÏÈ ÙË πù Ï

ÚÔÛ ÁÁÈÛË ÙˆÓ ËÌÔÙÈÎÒÓ ÚÔÛ ÔÏÈÎÒÓ ÓÙÚˆÓ ÙÔ ƒ Ù ÈÔ Ì ÏÈ ÙË πù Ï ÚÔÛ ÁÁÈÛË ÙˆÓ ËÌÔÙÈÎÒÓ ÚÔÛ ÔÏÈÎÒÓ ÓÙÚˆÓ ÙÔ ƒ Ù ÈÔ Ì ÏÈ ÙË πù Ï 2 37 Τ ο Ρέτζιο Εµίλια είναι µια π λη της Β ρειας Ιταλίας µε 130.000 κατοίκους, της οποίας το δηµοτικ εκπαιδευτικ σ στηµα προσχολικής αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνία, Κοινωνική Αλλαγή και Επανάσταση

Κοινωνία, Κοινωνική Αλλαγή και Επανάσταση Κοινωνία, Κοινωνική Αλλαγή και Επανάσταση Εισαγωγή 2.1 Μεταβολές στην ανθρώπινη κοινωνία 2.2 Η µεταβολή στη σ γχρονη περίοδο 4 [ 49 ] ÈÛ ÁˆÁ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΘΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΧΩΡΑ ΕΥδιάκριτες

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΙΜΑΝΣΗ προς ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΩΡΙΜΑΝΣΗ προς ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΩΡΙΜΑΝΣΗ προς ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ (Ω -ΠΓ.0) Εµπλεκόµενοι φορείς ΠΓ-0 από ΠΓ-8 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ 1 ΥΠΕΧΩ Ε / ΓΓ Ε ιευθυνση Οδικών Έργων ( 1) Χαρ. Τρικούπη 182 10178 Μελετών Έργων Οδοποιίας

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Σ.(m) 19. Κατά τη γνώµη του Τµήµατος, την οποία υποστήριξαν η Πρόεδρος, οι Σύµβουλοι Αικ. Σακελλαροπούλου, Μ.-Ε. Κωνσταντινίδου και ο Πάρεδρος. Βασιλειάδης, από τα στοιχεία που συνοδεύουν το σχέδιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ MASTER PLAN ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΤΗ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 Ο.Λ.Π. Α.Ε. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά εύτερης Κατοικίας

Αγορά εύτερης Κατοικίας Αγορά εύτερης Κατοικίας Rhodes Tourism Forum 2006 10-11 Νοεµβρίου Θάλεια ρουσιώτου 1 Η Αγορά της εύτερης Κατοικίας στην Ευρώπη Ιστορικό Χρονολογείται από τη δεκαετία του 70 και συνδέεται άµεσα µε την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

στον Τριγωνοψαρο λη για τα γενέθλιά του. στα κρυφά πρωτ τυπα δώρα, γιρλάντες απ φ κια, φαγητά απ πλαγκτ ν και µια τεράστια

στον Τριγωνοψαρο λη για τα γενέθλιά του. στα κρυφά πρωτ τυπα δώρα, γιρλάντες απ φ κια, φαγητά απ πλαγκτ ν και µια τεράστια ΣΤΟ BΑΘΟΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ, κάτω απ την επιφάνεια των αγριεµένων κυµάτων, βρίσκεται η κοινωνία των ψαριών. Εκεί συνήθως επικρατεί απ λυτη ηρε- µία. Τις τελευταίες µως ηµέρες, αυτή την απ λυτη ηρεµία του βυθο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π. Φάληρο, 29.09.2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π. Φάληρο, 29.09.2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π. Φάληρο, 29.09.2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΖ 24.09.2014, ΗΜΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Αριθμός Συνεδρίασης 3η Στο Χαλάνδρι σήμερα 19 Μαρτίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Δ.Σ. της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» IΣΤΟΡΙΚΟ Tο Κοινωφελές Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», αναγνωρίζοντας τις δραστηριότητές

Διαβάστε περισσότερα

Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κατάλογος Πινάκων... 13. Κατάλογων Σχηµάτων... 17 Ευχαριστίες... 19 Εισαγωγή... 21

Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κατάλογος Πινάκων... 13. Κατάλογων Σχηµάτων... 17 Ευχαριστίες... 19 Εισαγωγή... 21 Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κατάλογος Πινάκων..................................... 13 Κατάλογος ιαγραµµάτων............................... 15 Κατάλογων Σχηµάτων................................... 17 Ευχαριστίες............................................

Διαβάστε περισσότερα

17-18 Οκτωβρίου 2013. Απολογισµός

17-18 Οκτωβρίου 2013. Απολογισµός 6 ο Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα «Ενέργεια Περιβάλλον Οικονοµία» 17-18 Οκτωβρίου 2013 Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλαδος Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας Μ. Αλεξάνδρου 49, Θεσσαλονίκη 54643 Απολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ Κέα 2009 Αγροτεμάχιο 165 στρέμματα, ιδανικό για επένδυση στις Κυκλάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

FORUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2ο ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ HOTEL DIVANI CARAVEL 26 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008

FORUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2ο ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ HOTEL DIVANI CARAVEL 26 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 FORUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2ο ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ HOTEL DIVANI CARAVEL 26 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 Πρόγραµµα Πέµπτη, 26 Ιουνίου 2008 09:30 10:00 Προσέλευση - Εγγραφή Συνέδρων 10:00 10:15 Σπύρος Ευσταθόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

2 0 0 5-2 0 1 5 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

2 0 0 5-2 0 1 5 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 5-2 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 26 Υπεύθυνος Λειτουργός Στέλιος Μυτίδης, Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

4o Πανελλήνιο Συνέδριο & Workshops για το Συνεδριακό & Επαγγελματικό Τουρισμό

4o Πανελλήνιο Συνέδριο & Workshops για το Συνεδριακό & Επαγγελματικό Τουρισμό 4o Πανελλήνιο Συνέδριο & Workshops για το Συνεδριακό & Επαγγελματικό Τουρισμό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ» 28 & 29 Φεβρουαρίου 2008 Μέγαρο, Διεθνές Συνεδριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ 24 η ιεθνής Έκθεση Τουρισμού 30 Οκτωβρίου 2 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΗΜΕΡΑ ΤΟΠΟΣ ΩΡΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ Τετάρτη 29/10 Αίθουσα CORONA 19:00 21:00 είπνο εργασίας για Νομάρχες και Γενικούς Γραμματείς

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε Ενότητα: Χαιρετισμοί, συστάσεις, γνωριμία (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Σοφοκλέους 40 Βούλα Αττικής Τ.Κ 16673 Email: akal1949@gmail.com - info@pezoporia.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΑΡΙΝΕΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΑΡΙΝΕΣ Η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς στον κόσμο και φυσικό παράδεισο για τους λάτρεις του υγρού στοιχείου. Ένας ωκεανός από ευκαιρίες Η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους

Διαβάστε περισσότερα

Η Πόλη έξω από τα Â Ë

Η Πόλη έξω από τα Â Ë Η Πόλη έξω από τα Â Ë Είναι τόσα πολλά αυτά που έχει να κάνει και να δει ο επισκέπτης της Πόλης της Ρόδου, τόσες πολλές οι επιλογές που σίγουρα δεν θα πλήξει. Μέρες ολόκληρες θα µπορούσε κανείς να περάσει

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστηρίξτε τη δράση µας»

«Υποστηρίξτε τη δράση µας» «Υποστηρίξτε τη δράση µας» 1 Λαιµός, 18 Φεβρουαρίου 2012 Αγαπητοί φίλοι, υποστηρικτές και συνεργάτες, Το Πολιτιστικό Τρίγωνο Πρεσπών είναι πάνω από 11 χρόνια σηµείο αναφοράς για νέους από την ευρύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9.848 9.337 511 5,5% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 7.196 7.154 42 0,6%

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μαθητές: Αγγελόπουλος Ηρακλής Ανδρεσάκης Κωνσταντίνος

Οι Μαθητές: Αγγελόπουλος Ηρακλής Ανδρεσάκης Κωνσταντίνος Οι Μαθητές: Αγγελόπουλος Ηρακλής Ανδρεσάκης Κωνσταντίνος Ο Πειραιάς (Αρχαία Ελληνικά: Πειραιεύς) είναι πόλη της περιφέρειας Αττικής και διαθέτει τον σημαντικότερο λιμένα της Ελλάδας και της ανατολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΣ E-MAIL ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΧ Μονάδα Υγείας Χαλανδρίου Τοπικό Ιατρείο Βριλλησίων Τοπικό Ιατρείο Κ.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΣ E-MAIL ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΧ Μονάδα Υγείας Χαλανδρίου Τοπικό Ιατρείο Βριλλησίων Τοπικό Ιατρείο Κ. Χαλανδρίου Βριλλησίων Κ.Χαλανδρίου Δημοσθένους 8 15234 Χαλάνδρι ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ pedy.chalandriou@yahoo.gr 2106840027 (τηλ. Κέντρο)-2106840028 (γραμματεία) Λ.Πεντέλης 132 15235 Βριλήσσια ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 210-6137671

Διαβάστε περισσότερα

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 ΔΕΥΤΕΡΑ, 1 Ιουλίου Άφιξη στο ξενοδοχείο Ιλισός και τακτοποίηση στα δωμάτια 17:30 Κέρασμα και συνάντηση με τους υπεύθυνους των Θερινών Σχολείων 20:30-23:00 ΤΡΙΤΗ, 2 Ιουλίου 09:30-10:00

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Σχολή Τμήμα Πόλη Διανομέας Πόλη Διανομέα

Ίδρυμα Σχολή Τμήμα Πόλη Διανομέας Πόλη Διανομέα Ίδρυμα Σχολή Τμήμα Πόλη Διανομέας Πόλη Διανομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Η ΛΕΣΧΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τετραήμερη εξόρμηση στα Τζουμέρκα

Τετραήμερη εξόρμηση στα Τζουμέρκα 25-28 Δεκεμβρίου 2014 1 η Ημέρα: Πέμπτη 25/12/14: Αναχώρηση από το Πεδίον του Άρεως στις 07:00 με προορισμό τα Τζουμέρκα (432 χμ.) στην Νότια Πίνδο. Τα Τζουμέρκα αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους ορεινούς

Διαβάστε περισσότερα

À ª. π ø º πƒ. À ƒ º πƒ. ª º πƒ. ƒø π ø º πƒ. µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ÎÂÊ Ï ÈÔ 7

À ª. π ø º πƒ. À ƒ º πƒ. ª º πƒ. ƒø π ø º πƒ. µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ÎÂÊ Ï ÈÔ 7 ª ƒ ƒπ À ª ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 π ø º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ª º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 7 π º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 À ƒ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ƒø π ø º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 π ø º πƒ ƒ π Ã O ª ÛÙ Ì Ù Î È appleôû ÛÙ Ì Ù 117 115 º π 5

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Β) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ:

Α) ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Β) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ µε Υφυπουργό του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Hans Joachim Fuchtel ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Ως Περιφέρεια Ν.Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by THEODOROS MOUMOURIS Date: 2013.08.16 10:05:23 EEST Reason: Signed PD (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 28077 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ-ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ

ΕΡΕΥΝΑ-ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑ-ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ H ανάλυση και η επεξεργασία των ερωτηµατολογίων έγινε από τον κο Χασαπογιάννη Γιώργο. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΑΣΤΡΟΣ Β. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ τηλ.: 27550 24094 697580

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ 2 o Πίνακα Αποδεκτών Τηλ.: 2131501706 Fax: 2103457749 Φ.437/ 1 /26937 ΚΟΙΝ.: Σ. 9438 Αθήνα, 4 Νοε 2013

ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ 2 o Πίνακα Αποδεκτών Τηλ.: 2131501706 Fax: 2103457749 Φ.437/ 1 /26937 ΚΟΙΝ.: Σ. 9438 Αθήνα, 4 Νοε 2013 ΠΡΟΣ: ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ 2 o Πίνακα Αποδεκτών Τηλ.: 2131501706 Fax: 2103457749 Φ.437/ 1 /26937 ΚΟΙΝ.: Σ. 9438 Αθήνα, 4 Νοε 2013 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Στρατευσίμων Κλάσης 2017 (Γεννηθέντων το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ alco THE PULSE OF SOCIETY ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΕΝΤΟΛΕΑΣ: ΤΥΠΟΣ: ΔΕΙΓΜΑ: ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ: ΧΡΟΝΟΣ: ALCO Ε.Ο.Τ. ΠΟΣΟΤΙΚΗ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ) 1.500

Διαβάστε περισσότερα

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης Έργο: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗ ΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡ ΙΚΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡ ΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Π ρ δοτέο Π.3: Προτάσεις Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1ος ΤΟΜΕΑΣ Αγκίστρι Κ. Ψ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αίγινα Δ/νση: Μπουμπουλίνας και Νοταρά 16, Τ.Κ. 18535 Αμπελάκια Τηλ.: 210-4170500, 4118748 Αντικύθηρα Δραπετσώνα Παιδοψυχιατρικό

Διαβάστε περισσότερα

Karystos Beach Front - Εύβοια. οικολογικό συγκρότημα

Karystos Beach Front - Εύβοια. οικολογικό συγκρότημα Karystos Beach Front - Εύβοια οικολογικό συγκρότημα Περιγραφή συγκροτήματος Συγκρότημα τεσσάρων οικολογικών και βιοκλιματικών εξοχικών κατοικιών σε οργανωμένο παραθεριστικό οικισμό, με άμεση πρόσβαση στην

Διαβάστε περισσότερα

Fam trips. Fam Trip Βόλος Πήλιο

Fam trips. Fam Trip Βόλος Πήλιο Fam trips Το Γραφείο ΕΟΤ Αυστρίας Ουγγαρίας, διοργανώνει σε συνεργασία με αεροπορικές εταιρείες στην Αυστρία, με διοργανωτές ταξιδιών (Τ.Ο.ς), και τους κατά τόπους τουριστικούς φορείς στην Ελλάδα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 45 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΗΣ 14ης Μαϊου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 45 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΗΣ 14ης Μαϊου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 45 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER Ν. ΤΗΣ 14ης Μαϊου 2014 Στον Πολύγυρο Χαλκιδικής σήμερα την 14η Μαΐου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 συνήλθαν στα γραφεία της Εταιρείας στην

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ο Μ Ε Σ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ

Δ Ο Μ Ε Σ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ Δ Ο Μ Ε Σ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ B. ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΩΝ) Γ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ATHENS 2004 Δ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ-ΕΙΔΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΩΝ) Α Διαμόρφωση Θαλάσσιου Μετώπου Θες/νικης.

Διαβάστε περισσότερα

1o Πεδίο Θετικές Επιστήμες. 1ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

1o Πεδίο Θετικές Επιστήμες. 1ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 1o Πεδίο Θετικές Επιστήμες 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 139 21.054 810 20.083 20.615 20.782 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 184 20.229 520 19.190 19.937 19.827

Διαβάστε περισσότερα

Ðñïóôáóßá ôçò áñ éôåêôïíéêþò êáé ðïëéôéóôéêþò ôáõôüôçôáò ôçò ËåõêÜäáò

Ðñïóôáóßá ôçò áñ éôåêôïíéêþò êáé ðïëéôéóôéêþò ôáõôüôçôáò ôçò ËåõêÜäáò ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Σ υ ν έ δ ρ ι ο Ðñïóôáóßá ôçò áñ éôåêôïíéêþò êáé ðïëéôéóôéêþò ôáõôüôçôáò ôçò ËåõêÜäáò 16 &17 Ìáñôßïõ 2006 Συνδιοργάνωση: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λευκάδας Σύλλογος Αρχιτεκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΜΟΥΣΕΙΑ - ΜΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ. Το παράδειγμα του προτεινόμενου Οικομουσείου στα Μαντεμοχώρια της Χαλκιδικής

ΟΙΚΟΜΟΥΣΕΙΑ - ΜΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ. Το παράδειγμα του προτεινόμενου Οικομουσείου στα Μαντεμοχώρια της Χαλκιδικής ΟΙΚΟΜΟΥΣΕΙΑ - ΜΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ Το παράδειγμα του προτεινόμενου Οικομουσείου στα Μαντεμοχώρια της Χαλκιδικής Υπαίθρια μουσεία, Οικομουσεία, Στόχος τους open air, site museums η διάσωση - διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Συνθέσεις από το Αιγαίο και τη Μεσόγειο, Ποίηση και ζωγραφική κ ά. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνθέσεις από το Αιγαίο και τη Μεσόγειο, Ποίηση και ζωγραφική κ ά. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης του ήµου Ρόδου, µε χαρά ανακοινώνει την ατοµική εικαστική έκθεση, του γνωστού «δικού µας» ζωγράφου Μάνου Αναστασιάδη, που θα φιλοξενήσει στην "Νέα Πτέρυγά" του,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. /νση : Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα Πληροφορίες : Τηλέφωνο :2103332267/2103332399

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΟ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ρ Ο Ο Υ. ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2, 85100 ΡΟ ΟΣ Τηλ. 22410 24190-22410 74468 email: aste-rod@otenet.gr. χρόνια Α.Σ.Τ.Ε.

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΟ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ρ Ο Ο Υ. ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2, 85100 ΡΟ ΟΣ Τηλ. 22410 24190-22410 74468 email: aste-rod@otenet.gr. χρόνια Α.Σ.Τ.Ε. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΟ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ρ Ο Ο Υ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2, 85100 ΡΟ ΟΣ Τηλ. 22410 24190-22410 74468 email: aste-rod@otenet.gr 50 χρόνια Α.Σ.Τ.Ε.Ρ «50 χρόνια Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.: Η συµβολή της Σχολής στην αναβάθµιση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9.848 9.337 511 5,5% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΑΧΩΒΑ (Τρεις διανυκτερεύσεις)

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΑΧΩΒΑ (Τρεις διανυκτερεύσεις) Tour code: 02118F ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΑΧΩΒΑ (Τρεις διανυκτερεύσεις) Μόνο δυο ώρες απέχει από τη Αθήνα κι όμως, το στολίδι του Παρνασσού, η γνωστή από τα χιονοδρομικά κέντρα και την κοσμοπολίτικη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνα επικοινωνίας: 2384091423, 6946066130 e-mail: filoksenoi@yahoo.gr

Tηλέφωνα επικοινωνίας: 2384091423, 6946066130 e-mail: filoksenoi@yahoo.gr 2108832450 Tηλέφωνα επικοινωνίας: 2384091423, 6946066130 e-mail: filoksenoi@yahoo.gr Eκ του σωματείου ενοικιαζομένων δωματίων Σε αυτό τον οδηγό μπορείτε να βρείτε γενικές πληροφορίες για το Λουτράκι Αριδαίας-Πόζαρ,τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247

Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247 Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247 Κείμενο [Η επίδραση της τηλεόρασης στην ανάγνωση] Ένα σημαντικό ερώτημα που αφορά τις σχέσεις τηλεόρασης και προτιμήσεων του κοινού συνδέεται

Διαβάστε περισσότερα

Davydov, V. P. Gillingham-Ryan, Maxwell Great Grenier, Jean, 1898-1971 Handbook Handbook Simmons, Ian

Davydov, V. P. Gillingham-Ryan, Maxwell  Great Grenier, Jean, 1898-1971 Handbook Handbook Simmons, Ian Davydov, V. P. Ταξιδιωτικές σηµειώσεις : από τα Ιόνια Νησιά, την Ελλάδα, τη Μικρά Ασία και την Τουρκία στα 1835 / Βλαδίµηρος Νταβίντωφ ; [µετάφραση από τα ρώσικα Ολέγ Τσυµπένκο].-- Αθήνα, Εµπορική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολέας Παραλήπτης Ημερομηνία είδος Τόπος Αρ Φακέλου Αρχείου. Βενέζης, Ηλίας 13/1/67 επιστολή [φ.1] Αμμόχωστος, Κύπρος Φ10.3

Αποστολέας Παραλήπτης Ημερομηνία είδος Τόπος Αρ Φακέλου Αρχείου. Βενέζης, Ηλίας 13/1/67 επιστολή [φ.1] Αμμόχωστος, Κύπρος Φ10.3 Α' Γυμνάσιο Αρρένων Αμμοχώστου Αβραμίδης, Β. Δ., Εταιρία Ελλήνων Δημοσιολόγων Αγγέλογλου, Γιώργος, Διευθυντής της Ελληνικής Υπηρεσίας του BBC Αγγλο-Ελληνικός Σύνδεσμος Πειραιώς Βενέζης, Ηλίας 13/1/67 επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

2007 Διδακτορική Διατριβή στην Τέχνη και το Design, University of Derby, Μεγάλη Βρετανία

2007 Διδακτορική Διατριβή στην Τέχνη και το Design, University of Derby, Μεγάλη Βρετανία Γιώργης Γερόλυµπος Γεννήθηκε στο Παρίσι, 1973 2008-2011 Διδάσκων Φωτογραφίας (Π.Δ.407/80) στο τµήµα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστηµίου της Θεσσαλίας. Φωτογράφος, αρχιτέκτωv-µηχανικός. Εκπαίδευση 2007 Διδακτορική

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική, Εκπαιδευτική, Ερευνητική δραστηριότητα κατά την τελευταία δεκαετία.

Επιστημονική, Εκπαιδευτική, Ερευνητική δραστηριότητα κατά την τελευταία δεκαετία. Επιστημονική, Εκπαιδευτική, Ερευνητική δραστηριότητα κατά την τελευταία δεκαετία. Όνομα, ειδικότητα, θέση στο Ίδρυμα: Γιώργος Παρμενίδης, αρχιτέκτων μηχανικός, δρ. Καθηγητής στην περιοχή του Αρχιτεκτονικού

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Πειραιά. «Ξαναχτυπάει το ρολόι του Πειραιά»

Δήμος Πειραιά. «Ξαναχτυπάει το ρολόι του Πειραιά» Δήμος Πειραιά «Ξαναχτυπάει το ρολόι του Πειραιά» ΙΣΤΟΡΙΑ Το πολεοδομικό σχέδιο ολοκληρώθηκε το 1832 από τους αρχιτέκτονες Σταμάτιο Κλεάνθη και Εδουάρδο Σάουμπερτ, ακολουθώντας στις βασικές του γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

1ο Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών & Κοινωνικών Επιστημών

1ο Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών & Κοινωνικών Επιστημών 1ο Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών & Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστήμια Τμήμα Εισαγωγική κατεύθυνση (κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου) 2014 2013 2012 127 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 19.964

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων.

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι ΑΜΙΓΗ 1 Βουτσίνος Μάριος του Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

Η Περιφέρεια υτικής Ελλάδας αναγνωρίζοντας το σηµαντικό ρόλο του τουρισµού στην οικονοµία και την ανάπτυξη της περιοχής, εισάγει σε ανοιχτή,

Η Περιφέρεια υτικής Ελλάδας αναγνωρίζοντας το σηµαντικό ρόλο του τουρισµού στην οικονοµία και την ανάπτυξη της περιοχής, εισάγει σε ανοιχτή, ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Φίλες/Φίλοι, Η Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 47 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΗΣ 18ης Ιουνίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 47 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΗΣ 18ης Ιουνίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 47 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΗΣ 18ης Ιουνίου 2014 Στον Πολύγυρο Χαλκιδικής σήμερα την 18η Ιουνίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 συνήλθαν στα γραφεία της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26577 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2139 1 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ου στην Ανώνυμη Εταιρεία «ICBS Επιχειρησιακό Κολέγιο Λάρισας ΑΕ».... 1 ου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 201 11-12 ΟΚΤ 201 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ MOΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΣΕΤΑΑ Σ ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 1

Διαβάστε περισσότερα

www.theodorou.info portfolio σελίδα 1

www.theodorou.info portfolio σελίδα 1 www.theodorou.info portfolio σελίδα 1 Ανάμικτη (σελ. 20, 23) Βασάλτης - Μαύρη πέτρα (σελ. 28) Κατεδαφίσεως (σελ. 4, 11, 13, 22, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 47, 48) Πορόλιθος (σελ. 31, 33, 38, 44, 47) Τούβλο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Γραφείο Υπουργού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ minoff@culture.gr Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδική Προβολής και Αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές τουρισμού γκολφ στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες

Προοπτικές τουρισμού γκολφ στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες Προοπτικές τουρισμού γκολφ στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες Ονοματεπώνυμο: Γεωργίου Παναγιώτης 113125 Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Γιωργής Κριτσωτάκης Δεκέμβριος 2014 Γκολφ - Τουρισμός Readman

Διαβάστε περισσότερα

Άνδρες και γυναίκες, 18 ετών και άνω. 892 νοικοκυριά

Άνδρες και γυναίκες, 18 ετών και άνω. 892 νοικοκυριά Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την ΚΑΠΑ RESEARCH Α.Ε. Περίοδος διεξαγωγής Η συλλογή των στοιχείων έγινε από 17 έως και 18 Απριλίου 2007 Περιοχή διεξαγωγής Πληθυσμός Δείγμα Τεχνική συλλογής πληροφοριών Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 2013 23/6/2013 RANK BIB ATHLETE TEAM/SPONSOR CAT TOTAL TIME

ΛΙΜΝΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 2013 23/6/2013 RANK BIB ATHLETE TEAM/SPONSOR CAT TOTAL TIME 1 74 ΓΑΓΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ MEDITTERANEAN SWIMMING PROJECTM1 00:38'48"484 2 77 ΤΣΟΚΑΙ ΣΕΡΙΛΙΟ Κ.Ο.ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΙΛΙΣΙΩΝ M1 00:38'49"641 3 78 ΚΑΡΡΑΒΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Κ.Ο.ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΙΛΙΣΙΩΝ M1 00:40'26"578 4 12 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΜΙΛΟΣ «ΕΝΑ» ΕΥΧΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2013 ΚΑΛΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ

Ο ΟΜΙΛΟΣ «ΕΝΑ» ΕΥΧΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2013 ΚΑΛΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ Ο ΟΜΙΛΟΣ «ΕΝΑ» ΕΥΧΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2013 ΚΑΛΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΜΠΛΑΒΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΡΙΣΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΤΙΝΑ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΑΓΓΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικός Κήρυκας 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Εθνικός Κήρυκας 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Εθνικός Κήρυκας 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 15 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας... 3 1. Βαθμός ενδιαφέροντος για τις Βουλευτικές Εκλογές στις Σεπτεμβρίου... 4 2. Για το αν η προσφυγή στις πρόωρες

Διαβάστε περισσότερα

Στην εν τητα αυτή θα περιγράψουµε το κοινωνικ και οικονοµικ πλαίσιο

Στην εν τητα αυτή θα περιγράψουµε το κοινωνικ και οικονοµικ πλαίσιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κοινωνικ Περιβάλλον και Υγεία Στην εν τητα αυτή θα περιγράψουµε το κοινωνικ και οικονοµικ πλαίσιο µελέτης της υγείας. Επίσης θα περιγραφεί και θα συζητηθεί η σχέση µεταξ της υγείας και της κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα

H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα 1 2 H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα 3 Περιβαλλοντική υποβάθμιση 4 Σε αναζήτηση της σύγχρονης ταυτότητας 5 Ανεργία -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ -23. ΠΡΑΚΤΙΚΑ διε ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΜΟΣ Β ΤΟΜΟΣ Β AΘHNA 2012 ISBN 978-960-404-238-8

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ -23. ΠΡΑΚΤΙΚΑ διε ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΜΟΣ Β ΤΟΜΟΣ Β AΘHNA 2012 ISBN 978-960-404-238-8 Ο Νικόλαος Γ. Πολίτης και το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ -23 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ISBN 978-960-404-238-8 Ο Νικόλαος Γ. Πολίτης και το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα