Οδηγός εγκατάστασης. Σαρωτής έγχρωµων εικόνων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγός εγκατάστασης. Σαρωτής έγχρωµων εικόνων"

Transcript

1 Σαρωτής έγχρωµων εικόνων Οδηγός εγκατάστασης 1 Οδηγίες για την ασφάλεια Παρουσίαση του σαρωτή Εγκατάσταση του λογισµικού Εγκατάσταση του σαρωτή Χρήση του σαρωτή Πρόσθετα εξαρτήµατα Περισσότερες πληροφορίες για το σαρωτή σας GR

2 Πού µπορείτε να βρείτε πληροφορίες Οδηγός εγκατάστασης (το παρόν έγγραφο) Περιγράφει πώς µπορείτε να εγκαταστήσετε το σαρωτή, να εγκαταστήσετε το λογισµικό του σαρωτή και να χρησιµοποιήσετε το σαρωτή για να εκτελέσετε τις βασικές λειτουργίες σάρωσης. Εξηγεί επίσης τον τρόπο εγκατάστασης πρόσθετων στοιχείων. Ηλεκτρονικός οδηγός αναφοράς Το CD-ROM που συνοδεύει το σαρωτή σας περιλαµβάνει τον παρόντα οδηγό καθώς και το πρόγραµµα οδήγησης του σαρωτή και τα προγράµµατα Adobe Acrobat Reader, ScanSoft Paper Port και ABBYY FineReader. Παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά µε τη σάρωση. Περιλαµβάνει επίσης πληροφορίες σχετικά µε τις ρυθµίσεις και τις λειτουργίες του λογισµικού του σαρωτή (EPSON Scan) και άλλων βοηθητικών προγραµµάτων του σαρωτή EPSON. Παρέχονται επίσης πληροφορίες σχετικά µε τη συντήρηση, την αντιµετώπιση προβληµάτων, τις τεχνικές προδιαγραφές και την υποστήριξη πελατών. Πληροφορίες στο λογισµικό του σαρωτή EPSON (ηλεκτρονική βοήθεια) Παρέχει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά µε το EPSON Scan. Για να µεταβείτε στην ηλεκτρονική βοήθεια, πατήστε το κουµπί Help (Βοήθεια) στο παράθυρο EPSON Scan. Πληροφορίες άλλου λογισµικού Ανατρέξτε στην αντίστοιχη τεκµηρίωση για πληροφορίες. 2

3 Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε σύστηµα ανάκτησης ή η µετάδοση, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, (ηλεκτρονικά, µηχανικά, ως φωτοαντίγραφα, µε εγγραφή σε κάποιο µέσο ή µε άλλο τρόπο) της εν λόγω έκδοσης ή τµήµατος αυτής χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της SEIKO EPSOΝ CORPORATION. εν αναλαµβάνεται καµία ευθύνη από διπλώµατα ευρεσιτεχνίας αναφορικά µε τη χρήση των πληροφοριών που περιλαµβάνονται στο παρόν. Επίσης δεν αναλαµβάνεται καµία ευθύνη για ζηµιές που προκύπτουν από τη χρήση των πληροφοριών που περιλαµβάνονται στο παρόν. Η SEIKO EPSON CORPORATION και οι θυγατρικές της δεν φέρουν καµία ευθύνη έναντι του αγοραστή αυτού του προϊόντος ή έναντι τρίτων για τυχόν ζηµίες, απώλειες, δαπάνες, ή έξοδα στα οποία υποβάλλεται ο αγοραστής ή τρίτοι ως συνέπεια: ατυχήµατος, κακής χρήσης ή κατάχρησης του εν λόγω προϊόντος ή µη εγκεκριµένων τροποποιήσεων, επισκευών ή µετατροπών στο εν λόγω προϊόν. Η SEIKO EPSON CORPORATION και οι θυγατρικές της δεν φέρουν ευθύνη για οποιεσδήποτε ζηµιές ή προβλήµατα προκύπτουν από τη χρήση εξαρτηµάτων ή αναλώσιµων προϊόντων διαφορετικών από αυτά που χαρακτηρίζονται ως Αυθεντικά Προϊόντα EPSON ή Εγκεκριµένα Προϊόντα EPSON από τη SEIKO EPSON CORPORATION. Το EPSON Scan βασίζεται εν µέρει στην εργασία του Independent JEPG Group. Η ονοµασία EPSON αποτελεί εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας SEIKO EPSON CORPORATION. Οι ονοµασίες Microsoft και Windows αποτελούν εµπορικά σήµατα της Microsoft Corporation κατατεθέντα στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής και σε άλλες χώρες. Οι ονοµασίες Adobe, Acrobat Reader και Photoshop αποτελούν εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της Adobe Systems Incorporated. Η ονοµασία ScanSoft αποτελεί εµπορικό σήµα κατατεθέν της ScanSoft Inc. Οι ονοµασίες ABBYY και FineReader αποτελούν εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της ABBYY Software House. Γενική Άλλα ονόµατα προϊόντων που χρησιµοποιούνται στο παρόν προορίζονται µόνο για σκοπούς αναγνώρισης και µπορεί να αποτελούν εµπορικά σήµατα των αντίστοιχων εταιρειών. Πνευµατικά δικαιώµατα 2003 SEIKO EPSON CORPORATION, Ναγκάνο, Ιαπωνία. Προειδοποιήσεις, προφυλάξεις και σηµειώσεις w Προειδοποιήσεις c Προφυλάξεις πρέπει να ακολουθούνται µε προσοχή για την αποφυγή τραυµατισµών. πρέπει να τηρούνται για την αποφυγή βλάβης στον εξοπλισµό σας. Σηµειώσεις περιέχουν σηµαντικές πληροφορίες και χρήσιµες συµβουλές για τη λειτουργία του σαρωτή. 3

4 1 Οδηγίες για την ασφάλεια Σηµαντικές οδηγίες για την ασφάλεια ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες και φυλάξτε τις για να µπορείτε να ανατρέξετε σε αυτές στο µέλλον. Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που αναγράφονται στο σαρωτή. Αποσυνδέστε το σαρωτή από την πρίζα πριν τον καθαρίσετε. Καθαρίστε τον µόνο µε ένα υγρό πανί. Μην χύσετε υγρά στο εσωτερικό του σαρωτή. Μην τοποθετείτε το σαρωτή σε ασταθή επιφάνεια, κοντά σε σώµατα θέρµανσης ή άλλες πηγές θερµότητας. Χρησιµοποιήστε µόνο το καλώδιο τροφοδοσίας που συνοδεύει το προϊόν. Η χρήση άλλου καλωδίου µπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Το καλώδιο τροφοδοσίας αυτού του προϊόντος µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο µε αυτό το προϊόν. Η χρήση του καλωδίου µε άλλες συσκευές µπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Χρησιµοποιείτε µόνο τον τύπο πηγής τροφοδοσίας που αναγράφεται στην ετικέτα του σαρωτή. Η τροφοδοσία πρέπει να γίνεται απευθείας από τυπική πρίζα µε καλώδιο ρεύµατος που πληροί τα σχετικά τοπικά πρότυπα ασφάλειας. Συνδέστε τον εξοπλισµό σας σε κατάλληλα γειωµένες πρίζες. Μην χρησιµοποιείτε πρίζες που βρίσκονται στο ίδιο κύκλωµα µε φωτοτυπικά µηχανήµατα ή συστήµατα αερισµού που ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται τακτικά. Προσέξτε µην καταστραφεί ή φθαρεί το καλώδιο τροφοδοσίας. 4 Οδηγίες για την ασφάλεια

5 Αν χρησιµοποιείτε καλώδιο προέκτασης για το σαρωτή, βεβαιωθείτε ότι η συνολική ένταση σε αµπέρ των συσκευών που έχουν συνδεθεί µε το καλώδιο προέκτασης δεν υπερβαίνει την ένταση σε αµπέρ του καλωδίου. Βεβαιωθείτε επίσης ότι η συνολική ένταση σε αµπέρ των συσκευών που έχουν συνδεθεί µε την πρίζα δεν υπερβαίνει την ένταση σε αµπέρ της πρίζας. Μην επιχειρήσετε να συντηρήσετε ή να επισκευάσετε µόνοι σας το σαρωτή, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στον παρόντα Οδηγό εγκατάστασης και στον Ηλεκτρονικό οδηγό αναφοράς. Αποσυνδέστε το σαρωτή από την πρίζα και απευθυνθείτε σε ειδικευµένο τεχνικό προσωπικό για την συντήρηση ή την επισκευή του, στις παρακάτω περιπτώσεις: Αν το καλώδιο τροφοδοσίας ή ο ακροδέκτης έχουν καταστραφεί. Αν έχει εισρεύσει υγρό στο σαρωτή. Αν ο σαρωτής έπεσε κάτω ή το περίβληµά του έχει καταστραφεί. Αν ο σαρωτής δε λειτουργεί κανονικά ή αν η απόδοσή του παρουσιάζει αισθητή αλλαγή. (Μη ρυθµίζετε τα στοιχεία ελέγχου που δεν αναφέρονται στις οδηγίες λειτουργίας.) Αν σκοπεύετε να χρησιµοποιήσετε το σαρωτή στη Γερµανία, πρέπει να λάβετε υπόψη τα εξής: Για να προστατεύσετε το σαρωτή από βραχυκύκλωµα ή υπερβολική τάση, η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του κτηρίου πρέπει να προστατεύεται από ασφαλειοδιακόπτη 10 ή 16 αµπέρ. Οδηγίες για την ασφάλεια 5

6 2 Παρουσίαση του σαρωτή Αφαίρεση συσκευασίας του σαρωτή Ο σαρωτής EPSON GT συνοδεύεται από τα CD-ROM που περιλαµβάνουν το πρόγραµµα οδήγησης του σαρωτή και άλλα πρόσθετα στοιχεία. Τα περιεχόµενα ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα µε την περιοχή. σαρωτής καλώδιο τροφοδοσίας καλώδιο διασύνδεσης USB Οδηγός εγκατάστασης CD-ROM 6 Παρουσίαση του σαρωτή

7 Πρόσθετα εξαρτήµατα Τα ακόλουθα πρόσθετα εξαρτήµατα σας παρέχουν µεγαλύτερη ευελιξία κατά τη χρήση του σαρωτή. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση των πρόσθετων εξαρτηµάτων, ανατρέξτε στην ενότητα "Πρόσθετα εξαρτήµατα" στη σελίδα 24. Κάποια από τα πρόσθετα εξαρτήµατα δεν είναι διαθέσιµα σε όλες τις περιοχές. Αυτόµατος τροφοδότης εγγράφων (B81321 ) Ο αυτόµατος τροφοδότης εγγράφων σας δίνει τη δυνατότητα να σαρώνετε αυτόµατα µέχρι 100 σελίδες µονής ή διπλής όψης. Με αυτό το εξάρτηµα η εισαγωγή του εγγράφου στο σαρωτή γίνεται από την πρώτη σελίδα και η αρχική σειρά των σελίδων παραµένει ως έχει. Όταν χρησιµοποιείτε το εξάρτηµα αυτό σε συνδυασµό µε κάποια εφαρµογή οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR), µπορείτε να επεξεργαστείτε το σαρωµένο έγγραφο µε προγράµµατα επεξεργασίας κειµένου σαν να το είχατε δακτυλογραφήσει οι ίδιοι. Κάρτα διασύνδεσης σαρωτή IEEE 1394 (B80834 ) Σας επιτρέπει να συνδέσετε τον υπολογιστή ή το σαρωτή σας µε άλλες συσκευές που υποστηρίζουν το πρότυπο IEEE Κάρτα EPSON Network Image Express (B80839 ) ίνει τη δυνατότητα στους σαρωτές EPSONπου υποστηρίζουν το πρόγραµµα EPSON Scan και τη σύνδεση σε δίκτυο να λειτουργούν ως κοινόχρηστοι σε ένα δίκτυο. Με την κάρτα αυτή µπορείτε να χρησιµοποιείτε το σαρωτή σας σε δίκτυο εξοικονοµώντας ενέργεια και χώρο. Ανατρέξτε στην τεκµηρίωση που συνοδεύει την κάρτα για περισσότερες πληροφορίες. Ο αστερίσκος αντικαθιστά το τελευταίο ψηφίο στον αριθµό του προϊόντος που διαφοροποιείται ανάλογα µε τη χώρα. Παρουσίαση του σαρωτή 7

8 3 Εγκατάσταση του λογισµικού Εγκατάσταση του λογισµικού Το CD λογισµικού περιέχει το λογισµικό του σαρωτή. Πρέπει να εγκαταστήσετε το λογισµικό ΠΡΙΝ συνδέσετε το σαρωτή στον υπολογιστή. Στα Windows XP, 2000 και NT 4.0, ο χρήστης πρέπει να έχει δικαιώµατα διαχειριστή για να εγκαταστήσει το λογισµικό. 1. Τοποθετήστε το CD λογισµικού στη µονάδα του CD-ROM. Εµφανίζεται το παράθυρο διαλόγου EPSON Installer Program (Πρόγραµµα εγκατάστασης EPSON). Επιλέξτε τη γλώσσα που προτιµάτε και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο. Αν δεν εµφανιστεί το παράθυρο διαλόγου EPSON Installation Program (Πρόγραµµα εγκατάστασης EPSON), κάντε κλικ στο εικονίδιο CD-ROM και στη συνέχεια επιλέξτε Open (Άνοιγµα) από το µενού File (Αρχείο). Κάντε διπλό κλικ στο SETUP.EXE. 2. Επιλέξτε Install Software (Εγκατάσταση λογισµικού) και στη συνέχεια πατήστε. 3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του λογισµικού. 8 Εγκατάσταση του λογισµικού

9 Σηµείωση για τους χρήστες Windows XP και 2000: Αν κατά την εγκατάσταση εµφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου που αναφέρεται στην ανάγκη ελέγχου του λογισµικού για τη συµβατότητά του µε τα Windows, κάντε κλικ στο Continue Anyway (Συνέχεια) (Windows XP) ή Yes (Ναι) (Windows 2000) για να συνεχίσετε. 4. Όταν εµφανιστεί ένα µήνυµα που σας πληροφορεί ότι η εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί, κάντε κλικ στο OK. 5. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας, αν εµφανιστεί σχετικό µήνυµα. Εγκατάσταση λογισµικού εφαρµογών Ο σαρωτής συνοδεύεται από τα ακόλουθα CD-ROM εφαρµογών. ιαβάστε τα ηλεκτρονικά εγχειρίδια που περιλαµβάνονται σε αυτά τα CD-ROM. CD λογισµικού σαρωτή Στο CD αυτό περιλαµβάνονται οι ακόλουθες εφαρµογές λογισµικού: ScanSoft Paper Port DELUXE 8.0 (µόνο για Windows) ABBYY FineReader 5.0 Sprint Plus (µόνο για Windows) Adobe Acrobat Reader (µόνο για Windows) CD Adobe Photoshop Elements Κάποιες από τις παραπάνω εφαρµογές ενδέχεται να µην περιλαµβάνονται στα CD ανάλογα µε την περιοχή. Για να εγκαταστήσετε το Adobe Photoshop Elements, τοποθετήστε το CD του Photoshop στη µονάδα του CD-ROM και στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στην οθόνη. Το Adobe Photoshop Elements υποστηρίζεται από τα λειτουργικά συστήµατα Windows XP, 2000, Me, 98 και 98 Second Edition. Εγκατάσταση του λογισµικού 9

10 4 Εγκατάσταση του σαρωτή Επιλογή θέσης για το σαρωτή Όταν επιλέγετε τη θέση που θα τοποθετήσετε το σαρωτή, λάβετε υπόψη σας τα εξής: Τοποθετήστε το σαρωτή σε µια σταθερή και επίπεδη επιφάνεια. Οσαρωτής δεν θα λειτουργεί σωστά αν έχει τοποθετηθεί σε επικλινή επιφάνεια. Τοποθετήστε το σαρωτή κοντά στον υπολογιστή έτσι ώστε να µη χρειάζεται να τεντώσετε το καλώδιο διασύνδεσης. Τοποθετήστε το σαρωτή κοντά σε πρίζα έτσι ώστε να είναι εύκολη η αποσύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας. Αφήστε χώρο για τα καλώδια στο πίσω µέρος του σαρωτή. Αφήστε επίσης χώρο πάνω από το σαρωτή για να µπορείτε να ανοίξετε το κάλυµµα εγγράφων. 573 χιλ. 150 χιλ. ή περισσότερο 132 χιλ. 458 χιλ. 656 χιλ. 10 Εγκατάσταση του σαρωτή

11 Τοποθετήστε το σαρωτή σε σηµείο µακριά από υψηλές θερµοκρασίες, υγρασία και υπερβολική σκόνη ή βρωµιά. Μην χρησιµοποιείτε ή αποθηκεύετε το σαρωτή σε χώρους όπου παρατηρούνται απότοµες αλλαγές θερµοκρασίας ή υγρασίας. Ο σαρωτής δεν πρέπει να είναι εκτεθειµένος στον ήλιο ή σε δυνατό φως. Αποφύγετε επιφάνειες που υφίστανται κραδασµούς και δονήσεις. Εγκατάσταση 1. Τραβήξτε προς τα πάνω την ασφάλεια µεταφοράς για να απασφαλίσει. ασφάλεια µεταφοράς 2. Βεβαιωθείτε ότι ο σαρωτής είναι απενεργοποιηµένος. Ο σαρωτής είναι απενεργοποιηµένος όταν το κουµπί Power (Λειτουργία) P είναι σε όρθια θέση. kουµπί Power (Λειτουργία) Εγκατάσταση του σαρωτή 11

12 3. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι ήδη συνδεδεµένο στο σαρωτή, συνδέστε τη µια του άκρη στην υποδοχή AC που βρίσκεται στο πίσω µέρος του σαρωτή και την άλλη σε µια πρίζα. 4. Ενεργοποιήστε το σαρωτή πατώντας το κουµπί Power (Λειτουργία) P. φωτεινή ένδειξη Ready (Έτοιµος) kουµπί Power (Λειτουργία) Ο σαρωτής ενεργοποιείται και ξεκινά η διαδικασία προετοιµασίας. Η φωτεινή ένδειξη Ready (Έτοιµος) αναβοσβήνει (πράσινο χρώµα) µέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία προετοιµασίας. Όταν η διαδικασία αυτή ολοκληρωθεί, σταµατά να αναβοσβήνει και παραµένει αναµµένη (πράσινο χρώµα). Αυτό δηλώνει ότι ο σαρωτής είναι έτοιµος για χρήση. c Προσοχή: Όταν απενεργοποιείται το σαρωτή, περιµένετε τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα πριν τον ενεργοποιήσετε ξανά. 12 Εγκατάσταση του σαρωτή

13 Σύνδεση του σαρωτή µε χρήση της διασύνδεσης SCSI Για οδηγίες σχετικά µε τη σύνδεση του σαρωτή µε χρήση της διασύνδεσης SCSI, διαβάστε την ενότητα αυτή. Βεβαιωθείτε ότι εγκαταστήσατε το λογισµικό του σαρωτή πριν συνδέσετε το σαρωτή στον υπολογιστή σας. Ανατρέξτε στην ενότητα "Εγκατάσταση του λογισµικού" στη σελίδα 8 για περισσότερες πληροφορίες. Αν στον υπολογιστή σας δεν έχει εγκατασταθεί µια κάρτα SCSI, πρέπει να εγκαταστήσετε µια κάρτα µαζί µε το αντίστοιχο πρόγραµµα οδήγησης SCSI. Εγκαταστήστε την κάρτα SCSI σύµφωνα µε τις οδηγίες που τη συνοδεύουν. Αν στον υπολογιστή σας έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί µια κάρτα SCSI, συνδέστε το σαρωτή όπως περιγράφεται στην επόµενη ενότητα. Θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε το πρόγραµµα οδήγησης SCSI που περιλαµβάνεται συνήθως στα Windows (ανατρέξτε στην τεκµηρίωση του συστήµατός σας για οδηγίες) ή το πρόγραµµα οδήγησης που περιγράφεται στην τεκµηρίωση για την εγκατάσταση της κάρτας SCSI. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη διασύνδεση SCSI και τον τρόπο εγκατάστασης των συσκευών SCSI, ανατρέξτε στον Ηλεκτρονικό οδηγό αναφοράς. Ανατρέξτε στην ενότητα "Προβολή του ηλεκτρονικού οδηγού" στη σελίδα 33. Εγκατάσταση του σαρωτή 13

14 Ρύθµιση του αναγνωριστικού αριθµού SCSI Ο προεπιλεγµένος αριθµός αναγνωριστικού SCSI (SCSI ID) του σαρωτή είναι 2. Περιστρεφόµενος διακόπτης αναγνωριστικού SCSI Αν εγκαθιστάτε το σαρωτή σε ένα σύστηµα στο οποίο υπάρχει ήδη µια συσκευή SCSI µε αναγνωριστικό αριθµό 2, αλλάξτε τον αναγνωριστικό αριθµό SCSI του σαρωτή χρησιµοποιώντας τον περιστρεφόµενο διακόπτη για επιλέξετε έναν αριθµό που δεν χρησιµοποιείται. Συµβουλευθείτε τον ακόλουθο πίνακα. Αναγνωριστικό ιαθεσιµότητα Περιγραφή 0, 1 εν συνιστάται Χρησιµοποιείται συνήθως για σκληρό δίσκο 2 ιαθέσιµο Εργοστασιακή ρύθµιση για το σαρωτή 3-6 ιαθέσιµο 7 Ενδέχεται µα µην είναι διαθέσιµο Χρησιµοποιείται συνήθως για την κάρτα SCSI c Προσοχή: Μην ορίσετε ως αναγνωριστικό αριθµό SCSI έναν αναγνωριστικό αριθµό που έχει ήδη οριστεί για µια άλλη συσκευή γιατί ο υπολογιστής, ο σαρωτής και οι άλλες συσκευές δεν θα λειτουργούν σωστά. 14 Εγκατάσταση του σαρωτή

15 Ρύθµιση του τερµατιστή Ο σαρωτής διαθέτει έναν ενσωµατωµένο τερµατιστή, που επιτρέπει τη σωστή επικοινωνία ανάµεσα στις συσκευές SCSI. Ίσως χρειαστεί να αλλάξετε τη ρύθµιση του διακόπτη του τερµατιστή ανάλογα µε το σύστηµα του υπολογιστή σας. Μην χρησιµοποιείτε εξωτερικό τερµατιστή. ιακόπτης τερµατιστή Όταν συνδέετε το σαρωτή στο τέλος µιας αλυσιδωτής σύνδεσης, γυρίστε το διακόπτη του τερµατιστή στη θέση On (Ενεργοποίηση). Σε άλλη περίπτωση, γυρίστε το διακόπτη στη θέση Off (Απενεργοποίηση). Σύνδεση του σαρωτή Συνδέστε το σαρωτή στον υπολογιστή σας ή σε κάποια άλλη συσκευή όπως περιγράφεται παρακάτω: Ο συνδυασµός των ακροδεκτών στο καλώδιο διασύνδεσης SCSI διαφέρει ανάλογα µε τον κατασκευαστή της συσκευής και της κάρτας διασύνδεσης SCSI. 1. Βεβαιωθείτε ότι ο σαρωτής, ο υπολογιστής και οι άλλες συσκευές SCSI δεν είναι ενεργοποιηµένες και συνδεδεµένες στην πρίζα. c Προσοχή: Μην συνδέετε το σαρωτή στον υπολογιστή ή σε άλλες συσκευές ενώ είναι ενεργοποιηµένες γιατί µπορεί να προκληθεί βλάβη. Εγκατάσταση του σαρωτή 15

16 2. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου διασύνδεσης σε µια από τις υποδοχές SCSI του σαρωτή µέχρι να εφαρµόσουν οι ασφάλειες που βρίσκονται στις άκρες. Για να συνδέσετε το σαρωτή σε έναν υπολογιστή ή σε κάποια άλλη συσκευή SCSI, το συνολικό µήκος του καλωδίου στην αλυσιδωτή σύνδεση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα τρία µέτρα. ιαφορετικά το σύστηµα µπορεί να µην λειτουργεί σωστά. Όταν χρησιµοποιείτε διασύνδεση SCSI, µην χρησιµοποιείτε ταυτόχρονα άλλους τύπους διασύνδεσης όπως USB ή IEEE. 3. Συνδέστε την άλλη άκρη του καλωδίου στη θύρα SCSI του υπολογιστή ή µιας άλλης συσκευής SCSI. 4. Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας του υπολογιστή, του σαρωτή και των άλλων εξωτερικών συσκευών SCSI. Μετά τη σύνδεση του υπολογιστή µε το σαρωτή, όταν ενεργοποιήσετε το σύστηµά σας, ο σαρωτής θα εµφανιστεί ως νέο υλικό µε το όνοµα EPSON Scanner ES-7000H. Πριν ενεργοποιήσετε το σύστηµά σας, διαβάστε την ενότητα "Σειρά ενεργοποίησης" που ακολουθεί. Σειρά ενεργοποίησης υποδοχή διασύνδεσης SCSI Κάθε φορά που ενεργοποιείτε τον υπολογιστή σας και τις συσκευές SCSI, συµπεριλαµβανοµένου του σαρωτή, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία. 16 Εγκατάσταση του σαρωτή

17 Ενεργοποιήστε πρώτα τη συσκευή που βρίσκεται στο τέλος της αλυσιδωτής σύνδεσης, στη συνέχεια τις υπόλοιπες στη σειρά και τέλος τον υπολογιστή. Αν δοκιµάσετε να χρησιµοποιήσετε µια συσκευή SCSI που ενεργοποιήσατε µετά τον υπολογιστή, ή συσκευή ή ο υπολογιστής µπορεί να µη λειτουργεί σωστά. Σειρά απενεργοποίησης Κάθε φορά που απενεργοποιείτε τον υπολογιστή σας και τις συσκευές SCSI, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία. Όταν ολοκληρώσετε την εργασία σας, απενεργοποιήστε πρώτα τον υπολογιστή και στη συνέχεια το σαρωτή και τις άλλες συσκευές SCSI. Όταν χρησιµοποιείτε τον υπολογιστή σας, µην απενεργοποιείτε καµία από τις συσκευές SCSI που έχουν έναν ενεργοποιηµένο (On) τερµατιστή. Μην απενεργοποιείτε και ενεργοποιείτε ξανά το σαρωτή ενώ χρησιµοποιείτε τον υπολογιστή σας γιατί ο σαρωτής µπορεί να µην λειτουργεί σωστά. Σύνδεση του σαρωτή µε χρήση της διασύνδεσης USB Ο υπολογιστής σας πρέπει να έχει προεγκατεστηµένο λειτουργικό σύστηµα Windows XP, 2000, Me ή 98 και να διαθέτει θύρα USB που να λειτουργεί. Βεβαιωθείτε ότι εγκαταστήσατε το λογισµικό του σαρωτή πριν συνδέσετε το σαρωτή στον υπολογιστή σας. Ανατρέξτε στην ενότητα "Εγκατάσταση του λογισµικού" στη σελίδα 8 για περισσότερες πληροφορίες. Εγκατάσταση του σαρωτή 17

18 Κατανόηση των συνδέσεων USB Μην συνδέετε ή αποσυνδέετε τα καλώδια USB όταν λειτουργεί οσαρωτής. Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε ένα διανοµέα USB, ο οποίος σας δίνει τη δυνατότητα να αυξήσετε τις θύρες USB και εποµένως, να συνδέσετε αρκετές περιφερειακές συσκευές. Αν συνδέσετε το σαρωτή µέσω περισσότερων διανοµέων, το σύστηµα ενδέχεται να µη λειτουργεί σωστά. Σε αυτή την περίπτωση, δοκιµάστε να συνδέσετε το σαρωτή απευθείας στη θύρα USB του υπολογιστή. Επίσης, το σύστηµα ενδέχεται να µη λειτουργεί σωστά αν χρησιµοποιήσετε καλώδιο USB διαφορετικό από αυτό που παρέχεται από την EPSON. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου στη θύρα USB στο πίσω µέρος του σαρωτή, και το άλλο άκρο σε ένα διανοµέα USB ή στη θύρα USB του υπολογιστή. υποδοχή διασύνδεσης USB Για σύνδεση υψηλής ταχύτητας USB 2.0, συνδέστε το σαρωτή απευθείας σε µια θύρα USB 2.0 στον υπολογιστή σας χρησιµοποιώντας το καλώδιο USB υψηλής ταχύτητας. Βεβαιωθείτε ότι το USB 2.0 Host Driver της Microsoft είναι εγκατεστηµένο στον υπολογιστή σας. Όταν χρησιµοποιείτε διασύνδεση USB, µην χρησιµοποιείτε ταυτόχρονα άλλες διασυνδέσεις όπως SCSI ή IEEE. 18 Εγκατάσταση του σαρωτή

19 5 Χρήση του σαρωτή Τοποθέτηση ενός εγγράφου στο σαρωτή 1. Βεβαιωθείτε ότι ο σαρωτής είναι ενεργοποιηµένος. Φωτεινή ένδειξη Ready (Έτοιµος) kουµπί Power (Λειτουργία) 2. Ανοίξτε το κάλυµµα εγγράφων και τοποθετήστε το έγγραφο έτσι ώστε να βλέπει προς τον πίνακα εγγράφων. γωνία του εγγράφου Μία περιοχή 1±0,5 εκ. από τα οριζόντια και κατακόρυφα άκρα της γυάλινης επιφάνειας του πίνακα εγγράφων δεν θα συµπεριληφθεί στη σάρωση. 3. Κλείστε το κάλυµµα εγγράφων. Χρήση του σαρωτή 19

20 Όταν κλείνετε το κάλυµµα εγγράφων, η λάµπα φθορισµού αναβοσβήνει για να ανιχνεύσει το µέγεθος του εγγράφου. Αν κοιτάξετε απευθείας στη λάµπα, ενδέχεται να προκληθούν ενοχλήσεις στα µάτια. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείµενα πάνω στο σαρωτή. 4. Εκκινήστε το λογισµικό του σαρωτή και ακολουθήστε τις οδηγίες σάρωσης που περιγράφονται στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου, στον ηλεκτρονικό οδηγό αναφοράς ή στην ηλεκτρονική βοήθεια για το λογισµικό. Σάρωση του εγγράφου µε χρήση του EPSON Scan Το EPSON Scan παρέχει τρεις λειτουργίες µε τις οποίες µπορείτε να τροποποιήσετε οποιεσδήποτε ρυθµίσεις σάρωσης: Home Mode (Βασική λειτουργία), Office Mode (Λειτουργία γραφείου) και Professional Mode (Επαγγελµατική λειτουργία). Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο σάρωσης µιας εικόνας σε Home Mode. Η λειτουργία Home Mode επιτρέπει τη σάρωση εικόνων µε χρήση των βασικών ρυθµίσεων. Για περισσότερες λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στον ηλεκτρονικό οδηγό αναφοράς και στην ηλεκτρονική βοήθεια για το λογισµικό. Την πρώτη φορά που χρησιµοποιείτε το EPSON Scan, η προκαταρκτική σάρωση ξεκινά αυτόµατα σε Home Mode (Βασική λειτουργία). 20 Χρήση του σαρωτή

21 Εκκίνηση του λογισµικού και σάρωση µιας εικόνας Μπορείτε να εκκινήσετε το EPSON Scan µε τους ακόλουθους τρόπους. Εκκινήστε απευθείας το EPSON Scan ως µεµονωµένη εφαρµογή Εκκινήστε το EPSON Scan από µια εφαρµογή συµβατή µε TWAIN Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο εκκίνησης του EPSON Scan µόνο από το Photoshop Elements. Για πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση άλλης µεθόδου για την εκκίνηση του EPSON Scan, ανατρέξτε στον ηλεκτρονικό οδηγό αναφοράς. Το Adobe Photoshop Elements υποστηρίζεται από τα λειτουργικά συστήµατα Windows XP, 2000, Me, 98 και 98 Second Edition. Μπορείτε να σαρώσετε εικόνες χρησιµοποιώντας οποιαδήποτε εφαρµογή συµβατή µε TWAIN, όπως το Adobe Photoshop. Αν η εφαρµογή περιλαµβάνει ένα µενού επιλογής σαρωτή ή συσκευής συµβατής µε TWAIN, επιλέξτε EPSON GT Στη συνέχεια, επιλέξτε το µενού για την εισαγωγή από συσκευή συµβατή µε TWAIN, ώστε να γίνει εκκίνηση του EPSON Scan. Ανάλογα µε την εφαρµογή που χρησιµοποιείτε, η επιλογή ενός µενού συσκευής συµβατής µε TWAIN µπορεί από µόνη της να εκκινήσει το EPSON Scan. 1. Επιλέξτε Start (Έναρξη), τοποθετήστε το δείκτη στο All Programs (Όλα τα προγράµµατα) (για χρήστες Windows XP) ή Programs (Προγράµµατα) (για χρήστες Windows Me, 98 ή 2000), και κάντε κλικ στο Adobe Photoshop Elements. 2. Επιλέξτε Import (Εισαγωγή) από το µενού File (Αρχείο) και στη συνέχεια επιλέξτε το σαρωτή σας. Γίνεται εκκίνηση του EPSON Scan. Σηµείωση για χρήστες Windows XP: Μην επιλέξετε WIA-EPSON GT από το µενού για να επιλέξετε το σαρωτή. Αν το επιλέξετε, δεν θα µπορείτε να χρησιµοποιήσετε πλήρως τις λειτουργίες του σαρωτή EPSON. Χρήση του σαρωτή 21

22 Το EPSON Scan εκτελεί αυτόµατα προεπισκόπηση των εικόνων, οι οποίες εµφανίζονται στο παράθυρο Preview (Προεπισκόπηση). Αν έχει επιλεγεί το πλαίσιο ελέγχου Auto preview (Αυτόµατη προεπισκόπηση), η προεπισκόπηση σάρωσης ξεκινά αυτόµατα όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία Home. Αν αυτό το πλαίσιο ελέγχου δεν είναι επιλεγµένο, η εικόνα προεπισκόπησης δεν εµφανίζεται αυτόµατα. Πατήστε Preview (Προεπισκόπηση). 22 Χρήση του σαρωτή

23 3. Καθορίστε τις ρυθµίσεις Document Type (Τύπος εγγράφου), Image Type (Τύπος εικόνας) και Destination (Προορισµός) ώστε να ταιριάζουν µε τις εικόνες. Αν είναι απαραίτητο, επαναλάβετε την προεπισκόπηση των εικόνων επιλέγοντας Preview (Προεπισκόπηση). 4. Αν είναι απαραίτητο, καθορίστε το µέγεθος της σαρωµένης εικόνας στο Target Size (Τελικό µέγεθος) και κάντε ρυθµίσεις χρησιµοποιώντας τα εργαλεία ρύθµισης της ποιότητας εικόνας. 5. Επιλέξτε Scan (Σάρωση). Το EPSON Scan ξεκινά τη σάρωση. 6. Η σαρωµένη εικόνα αποστέλλεται στο Adobe Photoshop Elements. Επιλέξτε Close (Κλείσιµο) για να τερµατίσετε τη λειτουργία του EPSON Scan, αν είναι απαραίτητο. 7. Επιλέξτε Save As (Αποθήκευση ως) από το µενού File (Αρχείο) στο Adobe Photoshop Elements. 8. Πληκτρολογήστε ένα όνοµα αρχείου, επιλέξτε µια µορφή αρχείου και στη συνέχεια πατήστε Save (Αποθήκευση). Χρήση του σαρωτή 23

24 6 Πρόσθετα εξαρτήµατα Χρήση του αυτόµατου τροφοδότη εγγράφων Ο αυτόµατος τροφοδότης εγγράφων (B81321 ) σας δίνει τη δυνατότητα να τοποθετείτε αυτόµατα πολυσέλιδα έγγραφα στο σαρωτή σας. Αυτός ο τροφοδότης εγγράφων είναι ιδιαίτερα χρήσιµος για τη σάρωση OCR (οπτική αναγνώριση χαρακτήρων) ή για τη δηµιουργία µιας βάσης δεδοµένων για εικόνες. Αφαίρεση συσκευασίας του αυτόµατου τροφοδότη εγγράφων Κατά την αφαίρεση της συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα εξαρτήµατα που εµφανίζονται παρακάτω και ότι κανένα δεν έχει υποστεί ζηµιά. Αν κάποιο στοιχείο λείπει ή είναι κατεστραµµένο, επικοινωνήστε αµέσως µε τον αντιπρόσωπο της EPSON. Αυτόµατος τροφοδότης εγγράφων µοχλοί (2) βίδες εγκατάστασης (2) στηρίγµατα (2) για άλλα µοντέλα στηρίγµατα (2) για GT κατσαβίδι 24 Πρόσθετα εξαρτήµατα

25 Εγκατάσταση του αυτόµατου τροφοδότη εγγράφων Πριν εγκαταστήσετε τον αυτόµατο τροφοδότη εγγράφων, πρέπει να γνωρίζετε ότι: Ο αυτόµατος τροφοδότης εγγράφων είναι βαρύς, εποµένως ίσως χρειαστεί να σας βοηθήσει κάποιος στη µεταφορά του. Ο αυτόµατος τροφοδότης εγγράφων έχει µεγάλες διαστάσεις, εποµένως θα πρέπει να αφήσετε αρκετό χώρο γύρω από το σαρωτή. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για να εγκαταστήσετε τον αυτόµατο τροφοδότη εγγράφων στο σαρωτή EPSON: 1. Βεβαιωθείτε ότι ο σαρωτής είναι απενεργοποιηµένος και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. 2. Ανοίξτε το κάλυµµα εγγράφων του σαρωτή και στη συνέχεια αφαιρέστε το σηκώνοντας το πίσω µέρος του καλύµµατος προς τα πάνω. w Προειδοποίηση: Πριν αφαιρέσετε το κάλυµµα εγγράφων, βεβαιωθείτε ότι το ανασηκώνετε σε όρθια θέση ώστε να µην µπλεχτούν οι αρµοί στα ελατήρια. Πρόσθετα εξαρτήµατα 25

26 3. Τοποθετήστε τα δύο µικρότερα στηρίγµατα µε µια εγκοπή στο πλάι όπως φαίνεται παρακάτω. Για να αφαιρέσετε τα στηρίγµατα, στρέψτε τα και αφαιρέστε τα όπως φαίνεται παρακάτω: 4. Τοποθετήστε τις βίδες εγκατάστασης στις οπές στο πίσω µέρος του σαρωτή και στη συνέχεια σφίξτε τις χρησιµοποιώντας το παρεχόµενο κατσαβίδι. 26 Πρόσθετα εξαρτήµατα

27 5. Ευθυγραµµίστε τις βίδες εγκατάστασης µε τις οπές στον αυτόµατο τροφοδότη εγγράφων. Μετακινήστε τις οπές στις βίδες εγκατάστασης. w Προειδοποίηση: Ο αυτόµατος τροφοδότης εγγράφων είναι βαρύς. Ζητήστε από κάποιον να σας βοηθήσει κατά τη µεταφορά του. 6. Σφίξτε τους µοχλούς στο άκρο κάθε βίδας χρησιµοποιώντας το παρεχόµενο κατσαβίδι. Πρόσθετα εξαρτήµατα 27

28 7. Συνδέστε τον ακροδέκτη του αυτόµατου τροφοδότη εγγράφων στην υποδοχή διασύνδεσης πρόσθετων στοιχείων του σαρωτή. 8. Κλείστε τον αυτόµατο τροφοδότη εγγράφων. 9. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο σαρωτή και ενεργοποιήστε τον. Για πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο χρήσης του αυτόµατου τροφοδότη εγγράφων, ανατρέξτε στον Οδηγό αναφοράς - Πρόσθετα στοιχεία στο CD-ROM του λογισµικού. Χρήση της πρόσθετης κάρτας διασύνδεσης Η πρόσθετη κάρτα διασύνδεσης σαρωτή IEEE 1394 (B80834 ) προσφέρει στο σαρωτή σας ευελιξία στη σύνδεση και υψηλές ταχύτητες µεταφοράς δεδοµένων. Υποστηρίζει µέγιστη ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων 400 Mbps ενώ µπορείτε να συνδέετε και να αποσυνδέετε τα καλώδια διασύνδεσης χωρίς να χρειάζεται να απενεργοποιήσετε το σαρωτή ή τον υπολογιστή. Μπορείτε να συνδέσετε ταυτόχρονα πολλές συσκευές IEEE 1394 είτε σε µια αλυσιδωτή σύνδεση είτε σε ένα σύστηµα µε δενδροειδή διαµόρφωση. 28 Πρόσθετα εξαρτήµατα

29 Απαιτήσεις συστήµατος Υλικό: Λειτουργικό σύστηµα: PC µε ενσωµατωµένο κεντρικό ελεγκτή διαύλου IEEE 1394 OHCI υποστηριζόµενο από τη Microsoft ή PC µε εγκατεστηµένη κάρτα IEEE 1394 PCI. Προεγκατεστηµένα Microsoft Windows XP, 2000 Professional ή Me µε θύρα IEEE 1394 OHCI Εγκατάσταση της κάρτας διασύνδεσης σαρωτή IEEE 1394 στο σαρωτή σας Για να χρησιµοποιήσετε το σαρωτή σας ως συσκευή IEEE 1394, πρέπει να εγκαταστήσετε την πρόσθετη κάρτα διασύνδεσης σαρωτή IEEE Απενεργοποιήστε το σαρωτή. Αποσυνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας και στη συνέχεια αποσυνδέστε όλα τα καλώδια από το πίσω µέρος του σαρωτή. 2. Αφαιρέστε µε ένα σταυροκατσάβιδο τις δύο βίδες και το κάλυµµα. Φυλάξτε και τις δύο βίδες. Ίσως χρειαστεί να τοποθετήσετε ξανά το προστατευτικό κάλυµµα. Πρόσθετα εξαρτήµατα 29

30 w Προσοχή: Ο στατικός ηλεκτρισµός µπορεί να προκαλέσει βλάβη στα ηλεκτρονικά εξαρτήµατα. Απαλλαγείτε από τον στατικό ηλεκτρισµό αγγίζοντας το µεταλλικό πλαίσιο του σαρωτή πριν χρησιµοποιήσετε την κάρτα διασύνδεσης. 3. Τοποθετήστε την κάρτα διασύνδεσης σαρωτή στους πλευρικούς οδηγούς της υποδοχής επέκτασης στην υποδοχή πρόσθετης διασύνδεσης. 4. Ασφαλίστε την µε τις βίδες συγκράτησης. 5. Συνδέστε ξανά όλα τα καλώδια. 30 Πρόσθετα εξαρτήµατα

31 Κατανόηση των συνδέσεων IEEE 1394 Η κάρτα διασύνδεσης σαρωτή διαθέτει δύο ακροδέκτες καλωδίων. Οένας χρησιµοποιείται για τη σύνδεση της κάρτας στον υπολογιστή και ο άλλος για τη σύνδεση άλλων συσκευών IEEE 1394 µε αλυσιδωτή σύνδεση ή δενδροειδή διαµόρφωση. Χρησιµοποιήστε για τη σύνδεση το παρεχόµενο καλώδιο. Το καλώδιο µπορεί να συνδεθεί χωρίς να απενεργοποιήσετε την παροχή ρεύµατος στον υπολογιστή ή το σαρωτή διότι συµµορφώνεται µε το πρότυπο IEEE Μπορείτε να συνδέσετε τα καλώδια είτε ο σαρωτής και ο υπολογιστής είναι ενεργοποιηµένοι είτε απενεργοποιηµένοι. c Προσοχή: Μην συνδέετε ή αποσυνδέετε τα καλώδια IEEE 1394 όταν λειτουργεί ο σαρωτής. Σύνδεση στον υπολογιστή Για να συνδέσετε το σαρωτή στον υπολογιστή ή άλλη συσκευή IEEE 1394: Πρέπει να εγκαταστήσετε το λογισµικό του σαρωτή πριν συνδέσετε το σαρωτή στον υπολογιστή σας. 1. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου στη θύρα IEEE 1394 της κάρτας διασύνδεσης σαρωτή στο πίσω µέρος του σαρωτή. 2. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου στη θύρα IEEE 1394 του υπολογιστή ή µιας άλλης συσκευής IEEE Πρόσθετα εξαρτήµατα 31

32 Αν έχουν ήδη συνδεθεί συσκευές IEEE 1394 στον υπολογιστή σας, συνδέστε το σαρωτή έτσι ώστε να είναι η τελευταία συσκευή IEEE 1394 στην αλυσίδα. Το καλώδιο IEEE 1394 που παρέχεται µε την κάρτα διασύνδεσης σαρωτή IEEE 1394 έχει 2 ακροδέκτες έξι ακίδων σε κάθε άκρο. Αν χρησιµοποιούνται σε αλυσιδωτή ή δενδροειδή σύνδεση συσκευές IEEE 1394 µε ακροδέκτες τεσσάρων ακίδων, θα πρέπει να χρησιµοποιήσετε ένα καλώδιο µετατροπής 6:4. Συνδέστε το καλώδιο σε έναν κενό ακροδέκτη IEEE 1394 αν πρόκειται να συνδεθούν πρόσθετες συσκευές IEEE 1394 στο σαρωτή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις ρυθµίσεις IEEE 1394, ανατρέξτε στον ηλεκτρονικό οδηγό αναφοράς. Ανατρέξτε στην ενότητα "Προβολή του ηλεκτρονικού οδηγού" στη σελίδα 33. Χρήση της πρόσθετης κάρτας Optional Network Image Express Card Η κάρτα EPSON Network Image Express Card επιτρέπει σε ένα σαρωτή EPSON που υποστηρίζει τη λειτουργία δικτύου να χρησιµοποιηθεί σε ένα δίκτυο. Αυτό αποτελεί εναλλακτική δυνατότητα της σύνδεσης του σαρωτή σε υπολογιστή-διακοµιστή. Η διαδικασία εγκατάστασης µιας κάρτας EPSON Network Image Express Card είναι η ίδια µε την κάρτα διασύνδεσης σαρωτή IEEE Ανατρέξτε στην ενότητα "Εγκατάσταση της κάρτας διασύνδεσης σαρωτή IEEE 1394 στο σαρωτή σας" στη σελίδα 29. Για πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο χρήσης, ανατρέξτε στην τεκµηρίωση που συνοδεύει την κάρτα EPSON Network Image Express Card. 32 Πρόσθετα εξαρτήµατα

33 7 Περισσότερες πληροφορίες για το σαρωτή σας Ηλεκτρονικός οδηγός αναφοράς Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το σαρωτή σας, ανατρέξτε στον Οδηγό αναφοράς στο CD µε το λογισµικό, το οποίο περιέχει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά µε τη σάρωση και την αντιµετώπιση προβληµάτων. Μπορείτε να προβάλετε αυτόν τον οδηγό απευθείας από το CD ή να τον εγκαταστήσετε στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας για προβολή. Προβολή του ηλεκτρονικού οδηγού 1. Τοποθετήστε το CD λογισµικού στη µονάδα του CD-ROM. Αν το CD δεν έχει αφαιρεθεί από τότε που εγκαταστήσατε το λογισµικό, αφαιρέστε το και στη συνέχεια τοποθετήστε το ξανά. Εµφανίζεται το παράθυρο διαλόγου EPSON Installer Program (Πρόγραµµα εγκατάστασης EPSON). Επιλέξτε τη γλώσσα που προτιµάτε και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο. Αν δεν εµφανιστεί το παράθυρο διαλόγου EPSON Installation Program (Πρόγραµµα εγκατάστασης EPSON), κάντε κλικ στο εικονίδιο του CD-ROM και στη συνέχεια επιλέξτε Open (Άνοιγµα) από το µενού File (Αρχείο). Κάντε διπλό κλικ στο SETUP.EXE. 2. Επιλέξτε User Guides (Οδηγοί χρήσης) και στη συνέχεια πατήστε. Περισσότερες πληροφορίες για το σαρωτή σας 33

34 3. Για να προβάλετε τον Οδηγό αναφοράς, κάνετε κλικ στοview Reference Guide (Προβολή οδηγού αναφοράς). Για να αντιγράψετε τον Οδηγό αναφοράς στον υπολογιστή σας, πατήστε Install Reference Guide (Εγκατάσταση οδηγού αναφοράς). Ηλεκτρονική βοήθεια Η ηλεκτρονική βοήθεια παρέχεται µαζί µε το λογισµικό. Περιλαµβάνει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά µε το λογισµικό. Πατήστε το κουµπί HELP (Βοήθεια) στο παράθυρο διαλόγου του λογισµικού. 34 Περισσότερες πληροφορίες για το σαρωτή σας

Οδηγός εγκατάστασης. Έγχρωµος σαρωτής εικόνων. Ελληνικά

Οδηγός εγκατάστασης. Έγχρωµος σαρωτής εικόνων. Ελληνικά Έγχρωµος σαρωτής εικόνων Οδηγός εγκατάστασης 1 Οδηγίες ασφαλείας.....................4 2 Γνωρίστε το σαρωτή σας................ 6 3 Εγκατάσταση του λογισµικού.............8 4 Ρύθµιση του σαρωτή..................11

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Πνευµατικά δικαιώµατα και Άδεια χρήσης 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

FB000011 Κάρτα FireWire PCI 3 θυρών Sweex FB000010 Κάρτα FireWire PCI 4 θυρών Sweex

FB000011 Κάρτα FireWire PCI 3 θυρών Sweex FB000010 Κάρτα FireWire PCI 4 θυρών Sweex FB000011 Κάρτα FireWire PCI 3 θυρών Sweex FB000010 Κάρτα FireWire PCI 4 θυρών Sweex Εισαγωγή Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε την κάρτα FireWire PCI Sweex. Η κάρτα αυτή σας δίνει πολλές δυνατότητες: - Η

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια Aυτος ο οδηγος περιλαµβανει: "Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια" στη σελιδα 23. "Αντιµετωπιση προβληµατων εγκαταστασης" στη σελιδα 24. "Ευρεση περισσοτερων πληροφοριων" στη σελιδα 28. Πληροφοριες σχετικα

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

HDD Password Tool. Εγχειρίδιο χρήσης. Ελληνικά

HDD Password Tool. Εγχειρίδιο χρήσης. Ελληνικά HDD Password Tool Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά 1 Πίνακας περιεχομένων Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 3 Εμπορικά σήματα... 4 Κεφάλαιο 2: Απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα... 5 - HDD Password Tool για Windows... 5

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Εγκατάσταση του εξοπλισμού. Ελληνική έκδοση. PU013 Sweex - Κάρτα PCI 1 παράλληλης & 2 σειριακών θυρών

Εισαγωγή. Εγκατάσταση του εξοπλισμού. Ελληνική έκδοση. PU013 Sweex - Κάρτα PCI 1 παράλληλης & 2 σειριακών θυρών PU013 Sweex - Κάρτα PCI 1 παράλληλης & 2 σειριακών θυρών Εισαγωγή Μην εκθέσετε την κάρτα PU013 σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή κοντά σε στοιχεία θέρμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 5 1

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 5 1 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 5 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α Τ Η Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Α Σ Ί Α Σ 4 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ά Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ά 4 Α Π Α Ι Τ Ή Σ Ε Ι Σ Σ Υ Σ Τ Ή Μ Α Τ Ο Σ 4 Ε Γ Κ Α Τ Ά Σ Τ Α Σ Η Ε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Τα Apple, Bonjour, Macintosh, Mac OS και Safari αποτελούν εµπορικά σήµατα της Apple Computer, Inc. στις Ηνωµένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

Τα Apple, Bonjour, Macintosh, Mac OS και Safari αποτελούν εµπορικά σήµατα της Apple Computer, Inc. στις Ηνωµένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Copyright 2007 Xerox Corporation. Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Τα µη δηµοσιευµένα δικαιώµατα προστατεύονται από το νόµο περί πνευµατικής ιδιοκτησίας των Ηνωµένων Πολιτειών. Τα XEROX, CentreWare, ControlCentre,

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµός επιτραπέζιας σύνδεσης HP Οδηγός αναφοράς

Σταθµός επιτραπέζιας σύνδεσης HP Οδηγός αναφοράς Σταθµός επιτραπέζιας σύνδεσης HP Οδηγός αναφοράς Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Microsoft είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Αυτές οι οδηγίες χρήσης προορίζονται για χρήστες Η/Υ µε ΚΜΕ Pentium (ή συµβατή) ή χρήστες Mac µε Power PC τουλάχιστον.

Αυτές οι οδηγίες χρήσης προορίζονται για χρήστες Η/Υ µε ΚΜΕ Pentium (ή συµβατή) ή χρήστες Mac µε Power PC τουλάχιστον. Οδηγίες για την πρώτη χρήση Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή (1) 3. Εγκατάσταση και ενεργοποίηση (3) Αφαίρεση παλαιών οδηγών (3.1) Εγκατάσταση σε Windows 98SE/2000 (3.2) Ενεργοποίηση σε Windows (3.3) Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης Σελίδα 1 από 6 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD λογισμικού στα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα: Windows 8.1

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M276 Βελτιστοποίηση ποιότητας αντιγραφής Διατίθενται οι ακόλουθες ρυθμίσεις ποιότητας αντιγράφων: Αυτόματη επιλογή: Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση αυτή όταν

Διαβάστε περισσότερα

S ATA T O U S B 2. 0 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο

S ATA T O U S B 2. 0 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 3. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 7 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 3. 5 S T O

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Windows και Windows Vista είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat

Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat Απαιτήσεις συστήματος IBM συμβατό PC με επεξεργαστή Pentium III 700 MHz ή ανώτερο Τουλάχιστον 256 MB RAM Τουλάχιστον 30 MB ελεύθερος χώρος στον σκληρό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ανάκτησης, δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και αντιμετώπισης προβλημάτων

Εγχειρίδιο ανάκτησης, δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και αντιμετώπισης προβλημάτων Εγχειρίδιο ανάκτησης, δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και αντιμετώπισης προβλημάτων Συνιστούμε να δημιουργείτε μέσα ανάκτησης αμέσως μετά την εγκατάσταση. Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Σχετικά με την ανάκτηση...

Διαβάστε περισσότερα

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M575 Εκτύπωση μιας αποθηκευμένης εργασίας Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία για να εκτυπώσετε μια εργασία που είναι αποθηκευμένη στη μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου Εάν χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή για να εισάγετε, οργανώσετε και να δείτε βίντεο, κατεβάστε το λογισμικό διαχείρισης περιεχομένου (συμβατό μόνο με PC). Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.fisher-price.com/kidtough

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. USB 2.0 Adaptor. για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. USB 2.0 Adaptor. για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ USB 2.0 Adaptor για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Επιτρέπει σύνδεση στο PC συσκευών που διαθέτουν υποδοχές SATA/ IDE μέσω USB2.0

Διαβάστε περισσότερα

Welcome to the World of PlayStation Σύντομος οδηγός έναρξης

Welcome to the World of PlayStation Σύντομος οδηγός έναρξης Welcome to the World of PlayStation Σύντομος οδηγός έναρξης Ελληνικά PCH-2016 7025579 Χρήση του συστήματος PlayStation Vita για πρώτη φορά Πατήστε για 5 δευτερόλεπτα Ενεργοποιήστε το σύστημα PS Vita. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

I J. D: Ένδειξη ανάγνωσης/εγγραφής E: Υποδοχή: SMC, SM-RAM F: Υποδοχή: CF I, CF II, MD G: Υποδοχή: SD, Mini SD, MMC, RS-MMC

I J. D: Ένδειξη ανάγνωσης/εγγραφής E: Υποδοχή: SMC, SM-RAM F: Υποδοχή: CF I, CF II, MD G: Υποδοχή: SD, Mini SD, MMC, RS-MMC Πληροφορίες προϊόντος A B C D E F G H I J A: Βύσµα ακουστικών/ηχείου B: Βύσµα µικροφώνου C: Ένδειξη ισχύος D: Ένδειξη ανάγνωσης/εγγραφής E: Υποδοχή: SMC, SM-RAM F: Υποδοχή: CF I, CF II, MD G: Υποδοχή:

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός επιτραπέζιας σύνδεσης ταξιδιού USB-C της HP. Οδηγός χρήσης

Σταθμός επιτραπέζιας σύνδεσης ταξιδιού USB-C της HP. Οδηγός χρήσης Σταθμός επιτραπέζιας σύνδεσης ταξιδιού USB-C της HP Οδηγός χρήσης Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν ή εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες

Διαβάστε περισσότερα

S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο

S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 132 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές προδιαγραφές. PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές προδιαγραφές. PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card. Αυτή η κάρτα σας επιτρέπει να προσθέσετε απλά

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS.

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS. Πληροφορίες προϊόντος E A C F G H A: ιακόπτης On/Off : Με ηλεκτρικό ρεύµα: σταθερά µε πράσινο χρώµα Με µπαταρία: αναβοσβήνει µε πράσινο χρώµα C: Με ηλεκτρικό ρεύµα: δείχνει το επίπεδο φορτίου Με µπαταρία:

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρµογέας Memory Stick Duo ExpressCard

Προσαρµογέας Memory Stick Duo ExpressCard 3-218-419-71 (1) Προσαρµογέας Memory Stick Duo ExpressCard Οδηγίες χρήσης MSAC-EX1 Ελληνικά Πριν χρησιµοποιήσετε τη µονάδα, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και φυλάξτε τις για µελλοντική χρήση. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Online Åêêßíçóç

Εγχειρίδιο Χρήσης Online Åêêßíçóç Εγχειρίδιο Χρήσης Online Åêêßíçóç Κάντε click στο πλήκτρο "Εκκίνηση". Εισαγωγή Το εγχειρίδιο χρήσης περιγράφει τις λειτουργίες εκτύπωσης του ψηφιακού πολυµηχανήµατος e-studio6. Για περισσότερες πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών. Σελίδα 1 από 7 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD Λογισμικό και τεκμηρίωση για τα ακόλουθα λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές προδιαγραφές. Συνδέσεις. PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές προδιαγραφές. Συνδέσεις. PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card. Αυτή η κάρτα σας επιτρέπει να προσθέσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης. 1. Συσκευασία. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

Οδηγός εγκατάστασης. 1. Συσκευασία. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που θα βρείτε στο CD-ROM προκειμένου να εξοικειωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Οδηγός χρήσης 1

Περιεχόµενα. Οδηγός χρήσης 1 HP Scanjet G3010 Περιεχόµενα 1 Τρόπος χρήσης του σαρωτή...2 Πού θα βρείτε πρόσθετες πληροφορίες...2 Πρόσβαση για άτοµα µε ειδικές ανάγκες...2 Τρόπος χρήσης του λογισµικού HP Photosmart...3 Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός Χρήστη

Μονάδες µνήµης. Οδηγός Χρήστη Μονάδες µνήµης Οδηγός Χρήστη Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Αντιµετώπιση προβληµάτων MPEG

Αντιµετώπιση προβληµάτων MPEG MPEG Η ενότητα αυτή αφορά τους χρήστες καρδιολογίας που προβάλλουν αρχεία MPEG. Ανατρέξτε στα θέµατα που ακολουθούν για βοήθεια στα προβλήµατα που ενδεχοµένως αντιµετωπίζετε κατά την προβολή αρχείων MPEG.

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N600. Μοντέλο WN3500RP

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N600. Μοντέλο WN3500RP Εγκατάσταση Επέκταση εμβέλειας WiFi N600 Μοντέλο WN3500RP Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης

Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες εξωτερικών µέσων

Κάρτες εξωτερικών µέσων Κάρτες εξωτερικών µέσων Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Java είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Sun Microsystems, Inc στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Περιεχόμενα συσκευασίας Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Πίνακας ελέγχου

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Πίνακας ελέγχου Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη ρύθμιση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Oδηγό χρήσης. 3 5 Απασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Κάρτα επέκτασης USB 3.0 TS-PDU3. (Έκδοση 1.6)

Εγχειρίδιο χρήσης. Κάρτα επέκτασης USB 3.0 TS-PDU3. (Έκδοση 1.6) Εγχειρίδιο χρήσης Κάρτα επέκτασης USB 3.0 TS-PDU3 (Έκδοση 1.6) Περιεχόμενα Εισαγωγή...1 Περιεχόμενα συσκευασίας...1 Χαρακτηριστικά...2 Απαιτήσεις συστήματος...2 Προειδοποιήσεις ασφάλειας...3 Γενική Χρήση...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης για Mac

Οδηγός Χρήσης για Mac Οδηγός Χρήσης για Mac Περιεχόμενα Γρήγορο Ξεκίνημα... 1 Χρήση του Εργαλείου εκ νέου Διαμόρφωσης Mac... 1 Εγκατάσταση του λογισμικού FreeAgent... 4 Aσφαλής αφαίρεση μονάδων δίσκου... 9 Διαχείριση των μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 4 Επισκόπηση εγκατάστασης 4 Βήμα 1: Έλεγχος για ενημερώσεις 4 Βήμα 2: Προετοιμασία του Mac για τα Windows 4 Βήμα 3: Εγκατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN3000RPv3

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN3000RPv3 Εγκατάσταση Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN3000RPv3 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης AE6000. Ασύρματος προσαρμογέας Mini USB AC580 Dual Band

Οδηγός χρήσης AE6000. Ασύρματος προσαρμογέας Mini USB AC580 Dual Band Οδηγός χρήσης AE6000 Ασύρματος προσαρμογέας Mini USB AC580 Dual Band a Περιεχόμενα Επισκόπηση προϊόντος Χαρακτηριστικά 1 Εγκατάσταση Εγκατάσταση 2 Ρύθμιση παραμέτρων ασύρματου δικτύου Wi-Fi Protected Setup

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α Τ Η Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Α Σ Ί Α Σ 4 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ά Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ά 5 Ε Ύ Ρ Ο Σ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ώ Ν 6 Κ Ά Ρ Τ Α P C / P C I 6

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α Τ Η Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Α Σ Ί Α Σ 4 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ά Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ά 5 Ε Ύ Ρ Ο Σ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ώ Ν 6 Κ Ά Ρ Τ Α P C / P C I 6 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο N I - 7 0 7 5 0 3 N I - 7 0 7 5 0 7 N I - 7 0 7 5 0 8 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α Τ Η Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Α Σ Ί Α Σ 4 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ά Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ά 5 Ε Ύ Ρ Ο Σ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ώ Ν 6

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Εγκατάσταση του εξοπλισμού. Ελληνική έκδοση. LW057V2 Sweex - Ασύρματη κάρτα LAN PCI 54 Mbps

Εισαγωγή. Εγκατάσταση του εξοπλισμού. Ελληνική έκδοση. LW057V2 Sweex - Ασύρματη κάρτα LAN PCI 54 Mbps LW057V2 Sweex - Ασύρματη κάρτα LAN PCI 54 Mbps Εισαγωγή Μην εκθέτετε την ασύρματη κάρτα LAN PCI 54Mbps σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή κοντά σε στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες εξωτερικών µέσων

Κάρτες εξωτερικών µέσων Κάρτες εξωτερικών µέσων Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Το λογότυπο SD είναι εµπορικό σήµα του κατόχου του. Η επωνυµία Java είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγίες χρήσης

Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγίες χρήσης Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγίες χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

No1 ADSL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ασύρµατο Router ADSL2+ T&W matr-x 4Ew

No1 ADSL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ασύρµατο Router ADSL2+ T&W matr-x 4Ew No1 ADSL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ασύρµατο Router ADSL2+ T&W matr-x 4Ew T&W matr-x 4Ew ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1 Ασύρµατο ADSL2+ Router 1 Καλώδιο Ethernet RJ45 2 Τηλεφωνικά Καλώδια RJ11

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγίες Εκτυπωτή/Σαρωτή

Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγίες Εκτυπωτή/Σαρωτή Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγίες Εκτυπωτή/Σαρωτή Για ασφαλή και σωστή χρήση, βεβαιωθείτε ότι θα διαβάσετε τις Πληροφορίες Ασφαλείας στις "Οδηγίες Φωτοαντιγραφής" πριν τη χρήση του μηχανήματος. Εισαγωγή Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Δρομολογητής WiFi N150 (N150R)

Δρομολογητής WiFi N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης Δρομολογητής WiFi N150 (N150R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης

Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης Αυτός ο οδηγός περιγράφει την γρήγορη εγκατάσταση με τον οδηγό Smart Wizard της NETGEAR καθώς και την εγκατάσταση μεμονωμένου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Εγκατάσταση του εξοπλισμού. Ελληνική έκδοση. LC202 Sweex - Προσαρμογέας Ethernet γραμμής ρεύματος 200 Mbps

Εισαγωγή. Εγκατάσταση του εξοπλισμού. Ελληνική έκδοση. LC202 Sweex - Προσαρμογέας Ethernet γραμμής ρεύματος 200 Mbps LC202 Sweex - Προσαρμογέας Ethernet γραμμής ρεύματος 200 Mbps Εισαγωγή Μην εκθέτετε τον Προσαρμογέα Ethernet γραμμής ρεύματος 200 Mbps της Sweex σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε το προϊόν σε άμεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή. 1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 2. Ρύθμιση 3. Βραχίονας 4. Ενδείκτης ισχύος 5. Ανίχνευση κίνησης (Ενεργοποίηση)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή. 1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 2. Ρύθμιση 3. Βραχίονας 4. Ενδείκτης ισχύος 5. Ανίχνευση κίνησης (Ενεργοποίηση) Εισαγωγή Ο ανιχνευτής κίνησης είναι ιδανικός για κρυφή ασφάλεια και παρατήρηση. Στο περίβλημα PIR υπάρχει μια συσκευή ανάγνωσης κάρτας SD (δεν περιλαμβάνεται κάρτα SD) για εγγραφή, ενσωματωμένη με τη μοναδική

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Οι ονοµασίες EPSON και EPSON ESC/P είναι κατατεθέντα εµπορικά σήµατα της SEIKO EPSON CORPORATION.

Οι ονοµασίες EPSON και EPSON ESC/P είναι κατατεθέντα εµπορικά σήµατα της SEIKO EPSON CORPORATION. Εκτυπωτής dot matrix 9 ακίδων Με επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. εν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε σύστηµα ανάκτησης ή η µετάδοση κανενός τµήµατος της παρούσας έκδοσης µε οποιαδήποτε µορφή

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο EX2700

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο EX2700 Εγκατάσταση Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα