FASHION BOX ΕΛΛΑΣ ΑΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "FASHION BOX ΕΛΛΑΣ ΑΕ"

Transcript

1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ FASHION BOX ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΜΕ ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ , ΑΡ.Μ.Α.Ε 59041/01AT/Β/95/328, ΑΦΜ: ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Σύμφωνα με τις διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 30 και 31 του Ν. 3756/2009 και ισχύουν από ) FASHION BOX ΕΛΛΑΣ ΑΕ Καποδιστρίου Ν.Ιωνία Αττικής ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ

2 1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ- ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ (α)αρθρ.42α/3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση με απόλυτη σαφήνεια της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού. Απάντηση:Δεν έγινε (β)αρθρ.42β/1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λ/σμού " Αποτελέσματα Χρήσεως ". Απάντηση: Δεν έγινε. (γ)αρθρ.42β/2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό, στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς. Απάντηση: Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. (δ)αρθρ.42β/3: Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχείρησης το απαιτεί. Απάντηση:Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. (ε)αρθρ.42β/4: Συμπτύξεις λ/σμών του ισολογισμού, που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις), συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής. Απάντηση:Δεν έγινε (στ)αρθρ.42β/5: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως, για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως. Απάντηση:Δεν χρειάστηκε να γίνουν. 2

3 2. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (α)αρθρ.43α/1-α: Μέθοδος αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων, καθώς και των προβλέψεων λόγω υποτιμήσεως της αξίας τους. Απάντηση 1.Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο τακτικές αποσβέσεις. Ο υπολογισμός των αποσβέσεων έγινε με τη Σταθερή Μέθοδο Αποσβέσεων. 2. Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως των παγίων περιουσιακών στοιχείων. 3. Οι συμμετοχές αποτιμήθηκαν στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως και της τρέχουσας τιμής τους. Ως τρέχουσα τιμή λήφθηκε η εσωτερική λογιστική αξία τους, όπως προκύπτει από το νόμιμα συνταγμένο τελευταίο ισολογισμό τους και ελεγμένο από Ορκωτό Ελεγκτή. 4. Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα (εμπορεύματα, αναλώσιμα υλικά κλπ) αποτιμήθηκαν στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως, της κατά το τέλος της χρήσεως τρέχουσας τιμής αγοράς τους και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους, μειωμένη με τα προβλεπόμενα άμεσα έξοδα πωλήσεως. 5. Η μέση τιμή κτήσεως όλων των αποθεμάτων προσδιορίστηκε με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους η οποία ακολουθείται πάγια. (β)αρθρ.43α/1-α: Βάσεις μετατροπής σε ευρώ των περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (ΞΝ) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών. Απάντηση: 1.Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις σε Ξ.Ν., εκτός των υποχρεώσεων που χρησιμοποιήθηκαν για κτήσεις πάγιων στοιχείων, αποτιμoούντε με βάση την επίσημη τιμή του Ξ.Ν. της 31 ης Δεκεμβρίου Οι χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές καταχωρούντε στ Αποτελέσματα Χρήσεως ενώ οι πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές καταχωρούνται στις προβλέψεις για συναλλαγματικές διαφορές από αποτίμηση απαιτήσεων και λοιπών υποχρεώσεων σε Ξ.Ν. Στις η εταιρεία δεν είχε απαιτήσεις ή υποχρεώσεις σε Ξ.Ν. 2. Οι υποχρεώσεις σε Ξ.Ν, που χρησιμοποιήθηκαν για κτήσεις πάγιων στοιχείων, αποτιμούντε στην επίσημη τιμή πωλήσεως του Ξ.Ν. της 31 ης Δεκεμβρίου Στις η εταιρεία δεν είχε υποχρεώσεις σε Ξ.Ν. που χρησιμοποιήθηκαν για κτήσεις πάγιων στοιχείων. 3. Τα διαθέσιμα σε Ξ.Ν. αποτιμούντε στην επίσημη τιμή αγοράς του Ξ.Ν. της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 και οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν καταχωρούντε στα αποτελέσματα χρήσεως. Στις η εταιρεία δεν είχε διαθέσιμα σε Ξ.Ν. 3

4 4. Τα περιουσιακά στοιχεία του ισολογισμού και τα έξοδα και έσοδα της θυγατρικής που είναι εκφρασμένα σε ξένο νόμισμα, ενσωματώθηκαν στον ενοποιημένο ισολογισμό και στα έξοδα και έσοδα της εταιρείας, μετά από μετατροπή του Ξ.Ν. σε με βάση τις τιμές που προβλέπονται από την παρ. 10 του άρθρου 43 του Ν. 2190/20. (γ)aθρ. 43/2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως. Απάντηση: Δεν έγινε. (δ)αρθρ. 43/7-β: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών. Απάντηση: Δεν έγινε. (ε)αρθρ. 43/7-γ Παράθεση της διαφοράς μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη. Απάντηση: Παρατίθεται ανάλυση παρακάτω στη παράγραφο 7α «Προβλέψεις». (στ)αρθρ. 43/9 Ανάλυση και επεξήγηση της γενόμενης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λ/σμού "Διαφορές αναπροσαρμογής ". Απάντηση: Δέν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση (ζ)άρθρο 43α, παρ. 1,περ.ιζ: Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλογη αξία. Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων έχει γίνει στην εύλογη αξία πρέπει να παρέχονται πληροφορίες. Απάντηση:Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικά μέσα για τα οποία με βάση της διατάξεις του άρθρου 43γ του κωδ. Ν.2190/1920 να υφίσταται υποχρέωση αποτιμήσεως στην εύλογη αξία. (η)άρθρο 43α, παρ. 1, περ. ιθ: Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων σε διαφορετική αξία της εύλογης. Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων δεν έχει γίνει στην εύλογη αξία σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 43γ του κωδ. Ν.2190/1920 πρέπει να παρέχονται πληροφορίες. Απάντηση: Δεν υπάρχουν: α) παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα και β) πάγια περιουσιακά στοιχεία, τα οποία έχουν αποτιμηθεί στην εύλογη αξία. 4

5 3. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ (α)αρθρ.42ε/8 Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως). Απάντηση: Παρατίθεται σχετικός πολύστηλος πίνακας για τη κλειόμενη χρήση του 2012 και για τη συγκρίσιμη του 2011: Στη κατωτέρω κατηγορία Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός περιλαμβάνονται πάγια εκτός εκμεταλεύσεως Αξίας κτήσεως , με Σωρευμένες Αποσβέσεις και Αναπόσβεστη Αξία , τα οποία βρίσκονται στην αποθήκη Logistic της Goldair Cargo Sa, στην οποία η εταιρεία μας είχε αναθέση την φύλαξή τους. Για τα εν λόγω πάγια καθότι είναι εκτός εκμεταλεύσεως, δεν διενεργούνταιαποσβέσεις Κ.Α. Περιγραφή Σωρευμένες Αποσβέσεις Σωρευμένες Αξία κτήσης Προσθήκες Πωλήσεις/Μει Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη Αποσβέσεις πωλήσεων/μ Αποσβέσεις ώσεις Αξία ειώσεων Κτίρια-Εγκατ/σεις κτιρίων ( ) (65.125) ( ) Μεταφορικά Μέσα (1.358) (652) (2.010) Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός (12.643) ( ) ( ) ( ) Δαπάνες Πολυετούς Απόσβεσεις ( ) (47.714) ( ) Σύνολα (12.643) ( ) ( ) ( )

6 Κ.Α. Περιγραφή Σωρευμένες Αποσβέσεις Σωρευμένες Αξία κτήσης Προσθήκες Πωλήσεις- Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη Αποσβέσεις πωλήσεωνμειώσεων Αποσβέσεις Μειώσεις Αξία Κτίρια-Εγκατ/σεις κτιρίων (23.565) ( ) (69.255) ( ) Μεταφορικά Μέσα (706) (652) 0 (1.358) Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός ( ) ( ) ( ) ( ) Δαπάνες Πολυετούς Απόσβεσεις ( ) ( ) (99.640) ( ) Σύνολα ( ) ( ) ( ) ( ) (β)αρθρ.43/5-δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων. Απάντηση:Δεν έγιναν πρόσθετες αποσβέσεις. (γ)αρθρ.43/5-ε: Ενδεχόμενη πρόβλεψη υποτίμησης της αξίας ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Απάντηση: Δεν σχηματίστηκε πρόβλεψη υποτίμησης ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων. (δ)αρθρ.43/3-ε: Ανάλυση και επεξήγηση των εξόδων εγκαταστάσεως ( πολυετούς αποσβέσεως ) που αφορούν τη χρήση. Απάντηση: Παρατίθεται ανάλυση κατά λογαριασμό με τη μορφή πίνακα για τη κλειόμενη χρήση του 2012 και για τη συγκρίσιμη του

7 Κ.Α. Περιγραφή Αξία κτήσης Προσθήκες 2012 Πωλήσεις/Μ ειώσεις 2012 Αξία κτήσης Σωρευμένες Αποσβέσεις Αποσβέσεις 2012 Αποσβέσεις πωλήσεων/με ιώσεων Σωρευμένες Αποσβέσεις Αναπόσβεστη Αξία Λοιπά δικαιώματα ( ) 0 0 ( ) Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατάστασης ( ) (16.179) 0 ( ) Εξοδα αυξήσεως κεφαλαίου & εκδόσεως (41.090) (18.195) 0 (59.285) ομολογιακών δανείων Εξοδα αναδοργανώσεως ( ) (3.469) 0 ( ) Λοιπά έξοδα πολυετούς απόσβεσης (74.549) (9.871) 0 (84.420) Σύνολα ( ) (47.714) 0 ( ) Κ.Α. Περιγραφή Σωρευμένες Αποσβέσεις Σωρευμένες Αξία κτήσης Προσθήκες Πωλήσεις- Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη Αποσβέσεις πωλήσεωνμειώσεων Αποσβέσεις Μειώσεις Αξία Λοιπά δικαιώματα ( ) ( ) (50.000) ( ) Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατάστασης ( ) (14.560) 0 ( ) Εξοδα αυξήσεως κεφαλαίου & εκδόσεως ομολογιακών (22.555) (18.535) 0 (41.090) δανείων Εξοδα αναδοργανώσεως ( ) (8.019) 0 ( ) Λοιπά έξοδα πολυετούς απόσβεσης (66.022) (8.527) 0 (74.549) Σύνολα ( ) ( ) (99.640) ( )

8 (ε)αρθρ.43/3-γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως, δανείων ή πιστώσεων, χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων στοιχείων. Απάντηση: Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση κατά τη διάρκεια της χρήσης. (στ)αρθρ.43/4 εδάφ. α' και β': Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως», βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWILL)». «Παραχωρήσεις και δικαιώματα Απάντηση: Δεν υπήρξαν τέτοια κονδύλια. 4. Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Ε Σ (α)αρθρ.43α/1-β Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%. Απάντηση Παρατίθεται πίνακας σχετικά με τη δομή και τις συμμετοχές της εταιρείας για τη κλειόμενη χρήση του 2012 και για τη συγκρίσιμη του 2011: α) Δομή του ομίλου Δομή του Ομίλου Ποσοστό Συμ/χής Μέθοδος Ενοποίησης Σύνολο Iδίων Κεφαλαίων Σύνολο Αποτ/των Χρήσης 2012 FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε, Καποδιστρίου 88-Τ.Κ Νέα Ιωνία Αττικής Μητρική ( ) F.B.C. FASHION BOX CYPRUS LTD, Δεληγιώργη 1"COSMO BUILDING - 3os Οροφος"Τ.Κ 1687 Λευκωσία Κύπρου 100% Ολική Ενοποίηση (67.216) FASHIOBOX ROMANIA SRL, SECTOR 2,STR.DRAGOS VODA 53,ETAJ1,CAMERA 13- BUCURESTI ROMANIA 100% Ολική Ενοποίηση ( ) ( ) F.B.C. PROPERTIES LTD, Εξαιρείται Δεληγιώργη 1"COSMO BUILDING - 3os Οροφος"Τ.Κ 1687 Λευκωσία 100% της Κύπρου Ενοποίησης 8

9 Δομή του Ομίλου Ποσοστό Συμ/χής Μέθοδος Ενοποίησης Σύνολο Iδίων Κεφαλαίων Σύνολο Αποτ/των Χρήσης 2011 FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε, Καποδιστρίου 88-Τ.Κ Νέα Ιωνία Αττικής F.B.C. FASHION BOX CYPRUS LTD, Δεληγιώργη 1"COSMO BUILDING - 3os Οροφος"Τ.Κ 1687 Λευκωσία Κύπρου FASHIOBOX ROMANIA SRL, SECTOR 2,STR.DRAGOS VODA, NR.53,ETAJ1,CAMERA 13- BUCURESTI ROMANIA F.B.C. PROPERTIES LTD, Δεληγιώργη 1"COSMO BUILDING - 3os Οροφος"Τ.Κ 1687 Λευκωσία Κύπρου Μητρική ( ) 100% Ολική Ενοποίηση (81.429) 100% Ολική Ενοποίηση ( ) ( ) 100% Εξαιρείται της Ενοποίησης Σε σχέση με τη θυγατρική εταιρεία «F.B.C. PROPERTIES LTD» διευκρινίζεται ότι αυτή συστήθηκε αποκλειστικά για τη διευθέτηση νομικών θεμάτων που αφορούν την προστασία της επαγγελματικής στέγης (ενοικιοστασίου) σύμφωνα με την Κυπριακή Νομοθεσία και έκτοτε καμία οικονομική δραστηριότητα δεν ασκεί. Κατ επέκταση εμπίπτει στην παράγραφο 1 του άρθρου 97 του Ν.2190 όπου μία επιχείρηση μπορεί να μη συμπεριληφθεί στην ενοποίηση όταν παρουσιάζει επουσιώδες ενδιαφέρον σε σχέση με το σκοπό του άρθρου 100 παρ. 3. Για τον λόγο αυτό η εταιρεία «F.Β.C PROPERTIES LTD» δεν περιλαμβάνεται στην ενοποίηση. β) Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις Οφειλόμενες δόσεις Εταιρεία 31-Δεκ-12 Μείον: Πρόβλεψη για υποτίμηση συμμετοχής Λογιστική Αξία Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις Οφειλόμενες δόσεις Εταιρεία 31-Δεκ-11 Μείον: Πρόβλεψη για υποτίμηση συμμετοχής Λογιστική Αξία Fashion Box Cyprus Ltd ( ) ( ) Fashion Box Romania Srl ( ) ( ) 0 Fashion Box Properties Ltd (903) (903) Σύνολο (903) ( ) (903) ( )

10 (β)αρθρ.43α/1-β προστέθηκε με το άρθρο 3, Π.Δ. 326/1994 : Όταν η Α.Ε.( ή Ε.Π.Ε. και οι Ε.Ε. κατά μετοχές ) συμμετέχουν στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων (π.χ. Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες εταιρείες ) στις οποίες η Α.Ε. ( ή Ε.Π.Ε. ή Ε.Ε. κατά τις μετοχές ) είναι απεριόριστα ευθυνόμενοι εταίροι. Απάντηση: Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή. (γ)αρθρ.43α/1-ιε Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. Απάντηση: Η εταιρία συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Στην ενοποίηση περιλαμβάνονται οι κάτωθι εταιρείες: Δομή του Ομίλου FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε, Καποδιστρίου 88-Τ.Κ Νέα Ιωνία Αττικής F.B.C. FASHION BOX CYPRUS LTD, Δεληγιώργη 1"COSMO BUILDING - 3os Οροφος"Τ.Κ 1687 Λευκωσία Κύπρου Ποσοπστό Συμμετοχής μεταξύ των Ποσοστό Μέθοδος ενοποιημένων Συμ/χής Ενοποίησης επιχειρήσεων Σχέση που υπαγόρευσε την ενοποίηση εκτός της μητρικής Μητρική Σύμφωνα με το άρθρο 42ε,παρ.5α υπάρχει σχέση μητρικής επιχείρησης προς 100% Ολική θυγατρική λόγω ότι η μητρική κατέχει την Δεν υπάρχει Ενοποίηση πλειοψηφία του κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της θυγατρικής. Σύμφωνα με το άρθρο 42ε,παρ.5α FASHIOBOX ROMANIA SRL, STR.ZARZARILOR NR.5, CAMERA 1, SECTOR 3, BUCURESTI ROMANIA 100% Ολική Ενοποίηση Δεν υπάρχει υπάρχει σχέση μητρικής επιχείρησης προς θυγατρική λόγω ότι η μητρική κατέχει την πλειοψηφία του κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της θυγατρικής. F.B.C. PROPERTIES LTD, Δεληγιώργη 1"COSMO BUILDING - 3os Οροφος"Τ.Κ 1687 Λευκωσία Κύπρου 100% Εξαιρείται της Ενοποίησης Δεν υπάρχει Σύμφωνα με τη παράγραφο 1 του άρθρου 97 του Ν.2190, εξαιρείτε της ενοποίησης - 5. Α Π Ο Θ Ε Μ Α Τ Α (α)αρθρ.43α/1-ια Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων. Απάντηση: Δεν έγινε καμία παρέκκλιση 10

11 (β)αρθρ.43/1-ι Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται καθώς και η φορολογική τους μεταχείριση. Απάντηση: H εταιρεία εντός της χρήσης του 2012 σχημάτισε πρόβλεψη υποτίμησης για τα πεπαλαιωμένα-απαξιωμένα βραδέως κινούμενα αποθεμάτα, αξίας ,75 έναντι το Για τον προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών η εταιρεία προέβη σε ισόποση λογιστική αναφόρφωση του ποσού της πρόβλεψης με ταυτόχρονη αναπροσαρμοχή των φορολογητέων αποτελεσμάτων χρήσεως. 6. Μ Ε Τ Ο Χ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο (α)αρθρ.43α/1-δ Κατηγορίες μετοχών στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο. Απάντηση: Παρατίθεται σχετικός πίνακας ανά εταιρεία. Δομή του Ομίλου Είδος μετοχών Μετοχές Αξία Μετοχής Μετοχικό Κεφάλαιο FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε, Καποδιστρίου 88-Τ.Κ Νέα Ιωνία Αττικής F.B.C. FASHION BOX CYPRUS LTD, Δεληγιώργη 1"COSMO BUILDING - 3os Οροφος"Τ.Κ 1687 Λευκωσία Κύπρου FASHIOBOX ROMANIA SRL, STR.ZARZARILOR NR.5, CAMERA 1, SECTOR 3, BUCURESTI ROMANIA F.B.C. PROPERTIES LTD, Δεληγιώργη 1"COSMO BUILDING - 3os Οροφος"Τ.Κ 1687 Λευκωσία Κύπρου Κοινές μετοχές , ,00 Κοινές μετοχές , ,00 Κοινές μετοχές , ,00 Κοινές μετοχές , ,89 (β)αρθρ.43α/1-γ Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Απάντηση: Δεν εκδόθεικαν μέσα στη χρήση νέες μετοχές για αύξηση κεφαλαίου. (γ)αρθρ.43α/1-ε και 42ε/10 Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σε αυτούς δικαιώματα. Απάντηση: Δεν εξεδόθησαν τίτλοι και ενσωματωμένα σε αυτούς δικαιώματα. 11

12 (δ)αρθρ.43α/1-ιστ Απόκτηση ίδιων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση. Απάντηση: Δεν αποκτήθηκαν ίδιες μετοχές μέσα στη χρήση. 7. Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Κ Α Ι Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ι Σ (α)αρθρ.42ε/14 εδάφ.δ Ανάλυση του λογαριασμού Προβλέψεις, αν το ποσό είναι σημαντικό. Απάντηση: Παρατίθεται σχετικός πίνακας. Προβλέψεις επιστροφών πωλήσεων από πελάτες Προβλέψεις Αποζ/σης Προσωπικού λόγω εξόδου από την Υπηρεσία Προβλέψεις Επισφαλών Απαιτήσεων Προβλέψεις συν/κών διαφορών από αποτίμηση απαιτήσεων Προβλέψεις Υποτίμησης Συμμετοχών Προβλέψεις Υποτίμησης Βραδέως Κινούμενων Αποθεμάτων Λογιστική αξία την 1η Ιανουαρίου 2011 ( ) ( ) ( ) (1.239) ( ) ( ) ( ) Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως ( ) ( ) ( ) 0 ( ) ( ) ( ) Λογιστική αξία την 31η Δεκεμβρίου 2011 ( ) ( ) ( ) 0 ( ) ( ) ( ) Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις , Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως ( ) (27.214,58) ( ) 0 (67.252) ( ) ( ) Λογιστική αξία την 31η Δεκεμβρίου 2012 ( ) ( ) ( ) 0 ( ) ( ) ( ) Σύνολο 12

13 Παρατίθεται ο τρόπος υπολογισμού των προβλέψεων αποζημιώσεως του προσωπικού. Η πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού υπολογίσθηκε με βάση τα κάτωθι δεδομένα: α) Τον αριθμό των μηνιαίων αποδοχών που δικαιούτε ο εργαζόμενος με βάση τα έτη προυπηρεσίας στην επιχείρηση. β) Των μηνιαίων αποδοχών των εργαζομένων (Ακαθάριστες Μηνιαίες Αποδοχές Χ 14/12) γ) Την αποζημίωση που δικαιούνται οι εργαζόμενοι η οποία υπολογίσθηκε με βάση τον αριθμό των μηνιαίων αποδοχών και το ύψος των μηνιαίων αποδοχών, δηλ. Αποζημίωση = (α) * (β) και δ) Η πρόβλεψη υπολογίσθηκε στο 40% της αποζημίωσης που δικαιούτε ο εργαζόμενος λόγω εξόδου από την υπηρεσία, ήτοι: Πρόβλεψη αποζημίωσης = Αποζημίωση(α*β) * 40%. Με βάση τ ανωτέρω το σύνολο της υπολογισθείσας αποζημίωσης για το σύνολο των εργαζομένων της εταιρείας στις ανήλθε στα και η αντίστοιχη πρόβλεψη στα Η πρόβλεψη που επιβάρυνε την χρήση ανήλθε στα Στον υπολογισμό που διενεργήθηκε, λήφθησαν υπόψη και οι αλλαγές του Ν. 4093/2012 (β)αρθρ.43α/1-ζ Οι οικονομικές δεσμεύσεις κλπ από συμβάσεις που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεμένες επιχειρήσεις. Απάντηση: Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών δεν υπάρχουν. Οι οικονομικές συναλλαγές με τις συνδεμένες επιχειρήσεις παρατίθεται κατωτέρω: Οι συναλλαγές της χρήσης 2012 από και προς τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις αφορούν αγορές και πωλήσεις ως κάτωθι: ΑΓΟΡΕΣ 31/12/2012 ΠΩΛΗΣΕΙΣ 31/12/2012 FASHION BOX ROMANIA SRL F.B.C. FASHION BOX CYPRUS LTD FASHION ΒΟΧ SPA NEW MILLS FASHION BOX DEUTSCHLAND GMBH 0 0 ORIENT BOX LIMITED FASHION FIVE SRL-FISCAL REPRESENTATIVE OF ORIENT BOX LIMITED ΣΥΝΟΛΟ Οι αγορές και οι πωλήσεις της χρήσης 2012 από και προς τα συνδεδεμένα της Εταιρείας ανά φύση συναλλαγής αφορούν: ΑΓΟΡΕΣ 31/12/2012 ΠΩΛΗΣΕΙΣ 31/12/2012 Εμπορευμάτων Παγίων Υπηρεσίες Συμμετοχές 0 0 Σύνολο

14 Οι συναλλαγές της συγκρίσιμης χρήσης 2011 από και προς τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις αφορούν αγορές και πωλήσεις ως κάτωθι: ΑΓΟΡΕΣ 31/12/2011 ΠΩΛΗΣΕΙΣ 31/12/2011 FASHION BOX ROMANIA SRL F.B.C. FASHION BOX CYPRUS LTD FASHION ΒΟΧ SPA NEW MILLS FASHION BOX DEUTSCHLAND GMBH ORIENT BOX LIMITED ΣΥΝΟΛΟ Οι αγορές και οι πωλήσεις της συγκρίσιμης χρήσης 2011 από και προς τα συνδεδεμένα της Εταιρείας ανά φύση συναλλαγής αφορούν: ΑΓΟΡΕΣ 31/12/2011 ΠΩΛΗΣΕΙΣ 31/12/2011 Εμπορευμάτων Παγίων Υπηρεσίες Σύνολο Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις μεταξύ των συνδεδεμένων μερών της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε αφορούν: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 31/12/2012 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31/12/2012 FASHION BOX ROMANIA SRL F.B.C. FASHION BOX CYPRUS LTD FASHION ΒΟΧ SPA NEW MILLS FASHION BOX DEUTSCHLAND GMBH 0 0 ORIENT BOX LIMITED FASHION FIVE SRL-FISCAL EPRESENTATIVE OF ORIENT BOX LIMITED 0 0 ΣΥΝΟΛΟ Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις μεταξύ των συνδεδεμένων μερών της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε αφορούν: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 31/12/2011 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31/12/2011 FASHION BOX ROMANIA SRL F.B.C. FASHION BOX CYPRUS LTD FASHION ΒΟΧ SPA

15 NEW MILLS FASHION BOX DEUTSCHLAND GMBH ORIENT BOX LIMITED ΣΥΝΟΛΟ (γ)αρθρ.43α/1-ιβ Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή τις προβλέψεις. Απάντηση: Δεν υπάρχουν σημαντικές οφειλές φόρων μιας και η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά ως εξής: Η εταιρεία «FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» έχει περαιώσει φορολογικά έως και τη χρήση 2009 με το νόμο 1888/2010. Για τη χρήση του 2010 δεν έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος από τις φορολογικές αρχές με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα ελεγχθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και ως εκ τούτου δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό. Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά πως δεν συντρέχουν λόγοι δημιουργίας πρόβλεψης για την κάλυψη υποχρεώσεων που τυχόν θα προκύψουν για την εταιρεία από τον εν λόγω μελλοντικό φορολογικό έλεγχο, καθώς η ανέλεγκτη χρήση είναι ζημιογόνα Για τη χρήση του 2011 η εταιρεία έχει ελεχθεί με βάση το πρόγραμμα ελέγχου φορολογικής συμμόρφωσης που προβλέπεται στην υπ αριθ.π0λ.1159/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και έχει λάβει Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 5 ν. 2238/1994, από την ελελγκτική εταιρεία Grant Thornton AE. Από τον ανωτέρω έλεγχο δεν προέκυψαν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις που να έχουν ουσιώδη επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. Για τη χρήση 2012 η εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. (δ)αρθρ.43α/1-στ Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη. Απάντηση: Δεν υπάρχουν (ε)αρθρ.43α/1-στ Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες. Αναφέρονται κατά είδος ( Δάνεια, γραμμάτια πληρωτέα, κ.λ.π.) Απάντηση: Δεν υπάρχουν 15

16 8. Μ Ε Τ Α Β Α Τ Ι Κ Ο Ι Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι (α) Αρθρ.42ε/12 Τελευταίο εδάφιο: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» και «Έξοδα χρήσεως δουλευμένα». Απάντηση: 31-Δεκ Δεκ-11 Εσοδα Χρήσεως Εισπρακτέα: Εταιρεία Εταιρεία Έπιδότηση από ΟΑΕΔ των εισφορών ΤΕΑΥΕΚ Νοέμβριος Νοέμβριος 2011 μέσω του προγράμματος επιχορήγησης θέσεων πλήρους απασχόλησης με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών Δεκ Δεκ-11 Εξοδα Χρήσεως Δουλευμένα: Εταιρεία Εταιρεία Τηλεπικοινωνίες Έξοδα συντήρησης πάγιου εξοπλισμού Έξοδα Κοινοχρήστων Τόκοι & συναφή έξοδα Λοιπά έξοδα δουλευμένα Σύνολο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ (α) Αρθρ.42ε/11 Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως ( αλλότρια περιουσιακά στοιχεία, αμφοτεροβαρείς συμβάσεις και οι κάθε μορφής εγγυήσεις καθώς και οι εμπράγματες ασφάλειες στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από της πληροφορίες της επόμενης παρ. 10 ). Απάντηση: Παρατίθεται σχετικός πίνακας. 31-Δεκ Δεκ-11 ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ Εταιρεία Εταιρεία Εγγυητικές επιστολές πελατών για εξασφάλιση απαιτήσεων Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση καλής εκτέλεσεως συμβάσεων με προμηθευτές-πιστωτές Λοιποί πληροφοριακοί λ/μοί τάξεως Σύνολο ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (α) Αρθρ.42ε/9 Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία. 16

17 Απάντηση: Παρατίθεται πίνακας κατά είδος και αιτίες εγγυήσεως και εμπράγματης εξασφαλίσεως της και αντίστοιχα. Είδος Εγγύησης Αιτία Εγγυήσεως Τράπεζα έκδοσης Αξία Ε/Ε Ημερ/νία Εκδοσης Ημερ/νία Λήξης σύμβασης-τύπου Β ΕΤΕ ,68 08-Σεπ-10 Μέχρι την επιστροφή στη Τράπεζα πληρωμής-τύπου Γ σύμβασης-τύπου Β ΕΤΕ ,07 05-Μαρ Μαρ-13 ΕΤΕ ,00 08-Ιουλ Σεπ-13 σύμβασης-τύπου Β σύμβασης-τύπου Β ΕΤΕ ,00 27-Σεπ-12 ΕΤΕ ,04 04-Δεκ-12 Μέχρι την επιστροφή στη Τράπεζα Μέχρι την επιστροφή στη Τράπεζα πληρωμής τύπου Γ σύμβασης τύπου Β EFG Eurobank SA ,00 23-Απρ Απρ-13 EFG Eurobank Sa ,00 07-Δεκ-11 31/12/012 Σύνολο ,79 Είδος Εγγύησης Αιτία Εγγυήσεως σύμβασης-τύπου Β σύμβασης-τύπου Β πληρωμής-τύπου Γ σύμβασης-τύπου Β σύμβασης-τύπου Β Τράπεζα έκδοσης Αξία Ε/Ε Ημερ/νία Εκδοσης Ημερ/νία Λήξης ΕΤΕ ,61 7-Δεκ-11 6-Δεκ-12 ΕΤΕ ,68 8-Σεπ-10 Μέχρι την επιστροφή στη Τράπεζα ΕΤΕ ,07 5-Μαρ-11 5-Μαρ-12 ΕΤΕ ,00 8-Ιουλ Σεπ-13 ΕΤΕ ,13 6-Ιουλ Ιουλ-14 πληρωμής-τύπου Γ EFG Eurobank SA ,00 23-Απρ Απρ-12 σύμβασης-τύπου Β EFG Eurobank SA ,00 7-Δεκ Δεκ-12 Σύμολο ,49 17

18 11. ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ (α)αρθρ.43α/1-ιγ Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας. Απάντηση: Αμοιβές μελών και οργάνων διοικήσεως και δειυεθύνσεως του ομίλου: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ Δ.Σ & ΔΙΕΥΘ/ΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 1/1-31/12/12 1/1-31/12/11 ΑΜΟΙΒΕΣ Δ.Σ ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ Υποχρεώσεις στα μέλη και τα όργανα διοικήσεως από αμοιβές του ομίλου: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ Δ.Σ & ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΟΜΙΛΟΣ 1/1-31/12/12 1/1-31/12/11 ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ Δ.Σ ΣΥΝΟΛΟ (β)αρθρ.43α/1-ιγ Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας. Απάντηση: Δεν υπάρχουν. (γ)αρθρ.43α/1-ιδ Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις που δόθηκαν με βάση της κείμενες διατάξεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη ΔΣ και διαχειριστές). Απάντηση: Οι πιστώσεις που δόθηκαν σε όργανα διοικήσεως προέρχονται από πωλήσεις εμπορευμάτων της εταιρείας ως κάτωθι: ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ Δ.Σ & ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ 1/1-31/12/12 1/1-31/12/11 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΣΟΥΒΕΛΕΚΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΟΥΒΕΛΕΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΛΛΙΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 0 0 ΣΥΝΟΛΟ

19 Οι απαιτήσεις από τα όργανα διοικήσεως προέρχονται από πωλήσεις εμπορευμάτων της εταιρείας ως κάτωθι: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΛΗ Δ.Σ & ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ 1/1-31/12/12 1/1-31/12/11 ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠ/ΤΩΝ ΤΣΟΥΒΕΛΕΚΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΟΥΒΕΛΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΛΛΙΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 0 0 ΣΥΝΟΛΟ Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ (α)αρθρ.43α/1-η Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές. Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρ. 42ε/15 εδάφ. α'. Απάντηση: Κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2012 οι δραστηριότητες της εταιρείας συνιστούν έναν επιχειρηματικό τομέα, αυτόν της εμπορίας και διάθεσης ειδών ένδυσης, υπόδησης και λοιπών αξεσουάρ τα οποία φέρουν τα εμπορικά σήματα της Fashion Box S.p.A., REPLAY, REPLAY & SONS, REPLAY KNITWEAR, REPLAY SHOES. Κατά συνέπεια το κύριο ενδιαφέρον χρηματοοικονομικής πληροφόρησης επικεντρώνεται στη κατανομή της δραστηριότητας της εταιρείας, σε χονδρικό και λιανικό εμπόριο. Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε δύο κύριους επιχειρηματικούς τομείς: Χονδρική Λιανική. Τα αποτελέσματα των τομέων αυτών στις χρήσεις που έληξαν την 31 η Δεκεμβρίου 2012 καθώς και της συγκρίσιμης χρήσης του 2011 για την εταιρεία έχουν ως εξής: Τα αποτελέσματα των τομέων αυτών της περιόδου που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 για την εταιρεία έχουν ως εξής: 01/01-31/12/2012 Χονδρική Λιανική Γενικά έσοδα-έξοδα Σύνολο Κύκλος εργασιών Κόστος αποθεμάτων ( ) ( ) 0 ( ) Μικτά αποτελέσματα Λοιπά οργανικά έσοδα Κόστος προσωπικού ( ) ( ) 0 ( ) Αμοιβές & έξοδα Τρίτων ( ) ( ) 0 ( ) Παροχές Τρίτων ( ) ( ) 0 ( ) Φόροι-Τέλη (8.570) (32.099) 0 (40.669) Διάφορα έξοδα ( ) ( ) 0 ( ) Χρηματοοικονομικά Εσοδα-Εξοδα ( ) ( ) Αποσβέσεις ( ) ( ) 0 ( ) Προβλέψεις ( ) (268,27) ( ) ( ) Εκτακτα & ανόργανα έξοδα εκμετάλλευσης (2.157) (18) 0 (2.175) Εκτακτα & ανόργανα έσοδα εκμετάλλευσης Κέρδη /(ζημιές) προ φόρων ( ) ( ) ( ) ( ) 19

20 Τα αποτελέσματα των τομέων αυτών της περιόδου που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2011 για την εταιρεία έχουν ως εξής: 1/1-31/12/2011 Χονδρική Λιανική Γενικά έσοδαέξοδα Σύνολο Κύκλος εργασιών Κόστος αποθεμάτων ( ) ( ) 0 ( ) Μικτά αποτελέσματα Λοιπά οργανικά έσοδα Κόστος προσωπικού ( ) ( ) 0 ( ) Αμοιβές & έξοδα Τρίτων ( ) ( ) 0 ( ) Παροχές Τρίτων ( ) ( ) 0 ( ) Φόροι-Τέλη (15.460) (41.303) 0 (56.763) Διάφορα έξοδα ( ) ( ) 0 ( ) Χρηματοοικονομικά Εσοδα-Εξοδα 0 0 ( ) ( ) Αποσβέσεις ( ) ( ) 0 ( ) Προβλέψεις ( ) (47.602) ( ) ( ) Εκτακτα & ανόργανα έξοδα εκμετάλλευσης (24.698) (4.647) 0 (29.345) Εκτακτα & ανόργανα έσοδα εκμετάλλευσης Κέρδη /(ζημιές) προ φόρων ( ) ( ) ( ) Οι πωλήσεις της εταιρείας πραγματοποιούνται γεωγραφικά σε τρεις περιοχές, την Ελλάδα όπου είναι η έδρα και η κύρια δραστηριότητα του ομίλου, σε χώρες της Ευρωζώνης και σε λοιπές χώρες. Οι πωλήσεις της Εταιρείας για τη περίοδο από έως και την αντίστοιχη περίοδο για το 2011, έχουν ως εξής: 1/1-31/12/2012 Ελλάδα Χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης Λοιπές χώρες Σύνολο ΠΩΛΗΣΕΙΣ , , ,55% 13,41% 4,04% 1/1-31/12/2011 Ελλάδα Χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης Λοιπές χώρες Σύνολο ΠΩΛΗΣΕΙΣ ,58% 11,11% 4,31% 20

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ INFOGROUP ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΑΡ. ΜΑ.Ε. 17458/01/B/88/387

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ INFOGROUP ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΑΡ. ΜΑ.Ε. 17458/01/B/88/387 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ INFOGROUP ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΑΡ. ΜΑ.Ε. 17458/01/B/88/387 (Βάσει των διατάξεων του κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) Πρακτικό Δ.Σ. 1. ΣΥΝΝΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α Ν. Α Σ Η Μ Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Α Ε

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α Ν. Α Σ Η Μ Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Α Ε Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α Ν. Α Σ Η Μ Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Α Ε Α Ρ. Μ Α Ε 2 8 1 1 / 0 1 / Β / 8 6 / 2 8 1 0 ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας (α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 1 ης εταιρικής χρήσεως(20/12/2013 έως 31/12/2014)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 1 ης εταιρικής χρήσεως(20/12/2013 έως 31/12/2014) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 1 ης εταιρικής χρήσεως(20/12/2013 έως 31/12/2014) Διάταξη και περίληψή της Ενδεικτική Απάντηση Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/20, όπως ισχύει) Σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

1.Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας

1.Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Tης «ΤΕΤΡΑΣ Α.Ξ.Ε.Τ.Τ.Ν.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35548/10/Β/96/08 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920

Διαβάστε περισσότερα

2012 .2190/1920, : $ 1. - $ 3 : $ 1 : $ 2 : $ 3 : $ 4 $ 5 : $ 2.. $ 1-

2012 .2190/1920, : $ 1. - $ 3 : $ 1 : $ 2 : $ 3 : $ 4 $ 5 : $ 2.. $ 1- ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΕ (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει) ιάταξη και Περίληψη της: Ενδεικτική Απάντηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) της «ΚΤΕΛ ΘΗΡΑΣ Α.Ε.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) της «ΚΤΕΛ ΘΗΡΑΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) της «ΚΤΕΛ ΘΗΡΑΣ Α.Ε.» 1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν

Διαβάστε περισσότερα

AGROLOGY ABEE. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

AGROLOGY ABEE. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 AGROLOGY ΠAΠAOIKONOMOY ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜHΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε τον διακριτικό τίτλο AGROLOGY ABEE ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16308/62/Β/87/192 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 057431104000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

α. Άρθρο 43α παρ. 1-α: Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.

α. Άρθρο 43α παρ. 1-α: Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους. ΙΚΑΡΟΣ LABCHEM ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΗΜΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.K.E ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και

Διαβάστε περισσότερα

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση ΝΤΙ.ΕΜ.ΕΝ. (D.M.N.) ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Μ.Α.Ε. 57774/062/Β/04/0213 ΓΕΜΗ: 038794205000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης εκεµβρίου 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2014-31.12.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 102. Προσάρτημα ετήσιου ισολογισμού

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 102. Προσάρτημα ετήσιου ισολογισμού ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 102 Προσάρτημα ετήσιου ισολογισμού Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31-12-2012 ΤΗΣ «.«ΑΥΡΑ ΑΞΤΕΕ...» Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 43α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ ιάταξη και περίληψή της Παράγρ. 1 Σύννοµη κατάρτιση και δοµή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Συνήλθαν σήμερα, 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στην έδρα της Εταιρείας, στην Α Βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας.

Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΦΑΡΜΑ ΟΡΟΥΣ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 56044/65/Β/04/01 Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

(Βάσει των διατάξεων του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τον Ν.3604_ 2007)

(Βάσει των διατάξεων του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τον Ν.3604_ 2007) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2013 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΛΥΜΠΙΟΝ XANIΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.» Α.Μ.Α.Ε. 60028/22/Β/06/09 Γ.Ε.ΜΗ. 73700058000 (Βάσει των διατάξεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 01.01.2013 ΕΩΣ 31.12.2013 (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ 2005 Στοιχεία και πληροφορίες της εξαμηνιαίας περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2005, σύμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 01.01.2006 έως και 31.12.2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.

ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α. ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.A.

ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.A. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.A.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΤΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E.

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. Βαθύ Κριτσάς, Αγ. Νικόλαος Λασιθίου

Διαβάστε περισσότερα