ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ,00 (με Φ.Π.Α 23%) KA: οικ.έτους 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 11.000,00 (με Φ.Π.Α 23%) KA: 15.7135.10002 οικ.έτους 2013"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 163/2013 ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ,00 (με Φ.Π.Α 23%) KA: οικ.έτους 2013 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Συγχρηματοδοτούμενο έργο στα πλαίσια της πράξης : «Ανάπτυξη δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης, κωδ. ΟΠΣ «376270» του ειδικού στόχου 3.2 του Ε.Π. «Διοικητική μεταρρύθμιση , για τον άξονα Προτεραιότητας 07 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ για Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Σελ. 1 από 11

2 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε και αφορά τη διαμόρφωση υπάρχοντα χώρου για να μπορέσει να στεγαστεί το κέντρο συμβουλευτικής υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου. Η προμήθεια αυτή θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης 11389/93 (Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών), του Ν. 2286/95 και του Ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων). Το γεγονός οτι η εν λόγω προμήθεια δεν ξεπερνά κατ είδος τις ευρώ ( περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ) σύμφωνα με το 2ο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 23 της 11389/93 απόφασης του υπουργού εσωτερικών ( Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ), της υπ αριθμόν 27319/02 Κ.Υ.Α.(ΦΕΚ 945 Β / ) η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με απ ευθείας ανάθεση στο δικαίωμα του Δημάρχου. Αποδεκτές θα γίνονται οι προσφορές που θα αναφέρονται είτε στο σύνολο των περιγραφόμενων υλικών της ΟΜΑΔΑΣ Α: ΥΛΙΚΑ ΔΟΜΗΣΗΣ, είτε στο σύνολο των περιγραφόμενων υλικών της ΟΜΑΔΑΣ Β: ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ, είτε στο σύνολο των περιγραφόμενων υλικών της ΟΜΑΔΑ Γ: ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, είτε στο σύνολο των περιγραφόμενων υλικών της ΟΜΑΔΑ Δ: ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, είτε στο σύνολο τω περιγραφόμενων όλων των ομάδων (Α και Β και Γ και Δ). Η συνολική δαπάνη της προμήθειας προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των έντεκα χιλιάδων ευρώ (11.000,00 ) και θα επιβαρύνει τον Κ.Α οικ. έτους Στην τιμή αυτή συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 23%. ΦΥΛΗ, 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ Καμπόλη Καλλιόπη Μηχ/γος Μηχ/κός Τ.Ε. Μαραγκός Νικόλαος Αρχιτέκτονας Πολιτικός Μηχανικός ΣΗΜΑΝΣΗΣ για Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Σελ. 2 από 11

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 163/ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ α/α ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙΔΟΣ ΜOΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔ/ΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑ Α: ΥΛΙΚΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 1. 2 Οροφή σε μεταλλικό σκελετό με μονή γυψοσανίδα πάχους 12mm και ορυκτοβάμβακα πάχους 50mm, με 15 χωνευτά φωτιστικά. Φωτιστικά Ψευδοροφής παραβολικά χωρίς μετασχηματιστή-πυκνωτή των 4X36 Watt m ,00 Τεμάχιο ,00 3. Τοίχος μονής στάνταρτ γυψοσανίδας πάχους 12mm σε μεταλλικό σκελετό με ορυκτοβάμβακα πάχους 50mm. m ,00 Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους έως kg/m2 με τζάμι σταθερό διπλό πάχους 5mm 5. Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές 0,85μ Χ 2,00μ, τεμ. 4 m ,00 840,00 m 2 3, ,00 ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (Α) 5.083,00 ΟΜΑΔΑ Β: ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 5. Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή m , ,00 ΣΗΜΑΝΣΗΣ για Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Σελ. 3 από 11

4 στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (Β) 1.302,00 ΟΜΑΔΑ Γ : ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 6. Κλιματιστικό μηχάνημα (AIR CONDITION), inverter ψύξης περίπου btu/h θέρμανσης Τεμ ,00 560,00 7. Κλιματιστικό μηχάνημα (AIR CONDITION), inverter ψύξης περίπου btu/h θέρμανσης Τεμ , ,00 ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (Γ) 2.240,00 ΟΜΑΔΑ Δ: ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 8. Πινακίδα σήμανσης τριών χρωμάτων (εσωτερική-εξωτερική) Τεμ ,00 300,00 ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (Δ) 300,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ+Δ) 8.925,00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 18,09 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ(Α+Β+Γ+Δ) 8.943,09 Φ.Π.Α ,91 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ ,00 ΦΥΛΗ, 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ Καμπόλη Καλλιόπη Μηχ/γος Μηχ/κός Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραγκός Νικόλαος Αρχιτέκτονας Πολιτικός Μηχανικός ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΣΗΜΑΝΣΗΣ για Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Σελ. 4 από 11

5 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 163/2013 Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει: 3. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΟΜΑΔΑ Α: ΥΛΙΚΑ ΔΟΜΗΣΗΣ (ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ) Την προμήθεια και τοποθέτηση υλικών κατασκευής ελαφρών χωρισμάτων (γυψοσανίδες) και κουφωμάτων αλουμινίου. Τα προβλεπόμενα από την μελέτη χωρίσματα θα κατασκευασθούν από πανέλα διπλής γυψοσανίδας μέσα έξω στις θέσεις και διαστάσεις που υποδεικνύονται στο σχέδιο, ως κάτωθι : 1. Οροφή σε μεταλλικό σκελετό με μονή γυψοσανίδα πάχους 12mm και ορυκτοβάμβακα πάχους 50mm. Η γυψοσανίδα που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι στάνταρτ πάχους 12,5mm. Ο μεταλλικός σκελετός θα διαμορφωθεί με όλα τα ειδικά εξαρτήματα όπως βύσματα, ντίζες ανάρτησης, ταχεία ανάρτηση Τ, περιμετρικοί οδηγοί οροφής ενδ. διαστ. 28X27X0,6mm, οδηγοί οροφής ενδ. διαστ. 60X27X0,6, συνδετήρες Χ, συνδετήρες Μ κλπ. Η στερέωση της γυψοσανίδας στον μεταλλικό σκελετό θα γίνεται με τη χρήση κατάλληλων βιδών. Η γυψοσανίδα θα μονωθεί με ορυκτοβάμβακας πάχους 50mm. Οι αρμοί θα στοκαριστούν και θα γίνει το τελικό φινίρισμα με την χρήση υλικού φινιρίσματος. Περιλαμβάνεται προμήθεια υλικών και εργασία σε πλήρη τοποθέτηση. 2. Φωτιστικά Ψευδοροφής παραβολικά χωρίς μετασχηματιστή-πυκνωτή των 4X36 Watt. Περιλαμβάνεται προμήθεια υλικών και εργασία σε πλήρη τοποθέτηση. 3. Τοίχος διπλής στάνταρτ γυψοσανίδας σε μεταλλικό σκελετό με ορυκτοβάμβακα Η γυψοσανίδα που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι στάνταρτ πάχους 12,5mm κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520 με σήμανση CE. ΣΗΜΑΝΣΗΣ για Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Σελ. 5 από 11

6 Ο μεταλλικός σκελετός θα διαμορφωθεί με όλα τα ειδικά εξαρτήματα όπως βύσματα, αφρώδη αυτοκόλλητη ηχομονωτική ταινία, στρωτήρας ενδ. διαστ. 50Χ40Χ0,60, ορθοστάτης 50Χ50Χ0,6. Η στερέωση της γυψοσανίδας στον μεταλλικό σκελετό θα γίνεται με τη χρήση κατάλληλων βιδών. Η γυψοσανίδα θα μονωθεί με ορυκτοβάμβακας πάχους 50mm. Οι αρμοί θα στοκαριστούν και θα γίνει το τελικό φινίρισμα με την χρήση υλικού φινιρίσματος. Περιλαμβάνεται προμήθεια υλικών και εργασία σε πλήρη τοποθέτηση. 4. Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους έως 12 kg/m2 με τζάμι σταθερό διπλό πάχους 5mm Προερχόμενα από πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ SO 9001 παραγωγική διαδικασία, με διάταξη των επιμέρους στοιχείων τους σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ "Κουφώματα Αλουμινίου", ανάλογα με την "σειρά" τους, με δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα, πλήρως τοποθετημένα και στερεωμένα. Οι υαλοπίνακες θα είναι διαφανείς απλοί, πάχους 5,0 mm οποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι επί κουφωμάτων αλουμινίου, στερεωμένοι με πλαστικά παρεμβύσματα, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ "Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες". Περιλαμβάνεται προμήθεια υλικών και εργασία σε πλήρη τοποθέτηση. 5. Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές Κατασκευή πρεσσαριστής θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ "Ξύλινα κουφώματα", με περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm και στις δύο όψεις με φύλλα πρεσσαριστά με κόντρα - πλακέ, πλήρη ή με φεγγίτη, συνολικού πάχους 5 cm αποτελούμενα από πλαίσιο 4x7 cm με ενίσχυση στο ύψος της κλειδαριάς με ξύλο διαστάσεων 4x5x40 cm, με σκελετό σταυρωτό από ξύλα "μισοχαρακτά" 4x5 cm ανά 15 cm το πολύ ή από πήχεις σταυρωτές "μισοχαρακτές" καθαρής διατομής τουλάχιστον 36x8 mm με κενό 50x50 mm, περιθώρια 5x2,5 cm σε κάθε πλευρά και κόντρα πλακέ των 5 mm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας (εκτός από χωνευτή κλεδαριά και χειρολαβές) και μικροϋλικά και εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση περιλαμβανομένης και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών. Με κάσσα 9x9 cm, περιθώρια 2x5,5 cm και στις δύο όψεις και αρμοκάλυπτρα φύλλων 2x5 cm. ΟΜΑΔΑ Β: ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων". Προετοιμασία των επιφανειών, εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές των γυψοσανίδων, αστάρωμα με υλικό έμφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για την μείωση της ΣΗΜΑΝΣΗΣ για Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Σελ. 6 από 11

7 απορροφήτικότητάς της) και διάστρωση δύο στρώσεων χρώματος ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. Υλικά επί τόπου του έργου, ικριώματα και εργασία. ΟΜΑΔΑ Γ: ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Τα υπό προμήθεια κλιματιστικά τεχνολογίας inverter (ισχύος ψύξης BTU/H τεμ. 1 και BTU/H τεμ. 2), πρέπει να είναι διαιρούμενου τύπου, ψύξης θέρμανσης, αέρα αέρα, απευθείας εκτόνωσης, inverter, ενεργειακής κλάσης στην ψύξη και στην θέρμανση (C.O.P./E.E.R.) τουλάχιστον Α, οικολογικού ψυκτικού μέσου R410a και γνωστού εργοστασίου που αντιπροσωπεύεται στην χώρα μας. Οι εξωτερικές μονάδες των κλιματιστικών θα στερεωθούν σε βάσεις στον τοίχο και θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένες με βίδες, περικόχλια, στριφόνια κλπ. Η στήριξή τους θα γίνεται σε τουλάχιστον τέσσερα σημεία στον τοίχο. Τα συμπυκνώματα των εσωτερικών μονάδων θα οδεύουν σε σιφώνια, υδρορροή, κήπο και γενικά σε μέρος που δεν ενοχλούν. Η στάθμη θορύβου της εσωτερικής μονάδας δεν θα ξεπερνά τα 40db και της εξωτερικής τα 50db. Θα διαθέτουν αυτόματο τηλεχειριστήριο. Τα κλιματιστικά πρέπει να συνοδεύονται από την επίσημη εγγύηση της αντιπροσωπείας, να ανταποκρίνονται στους κανονισμούς της Ε.Ε. για ασφαλή λειτουργία και να διαθέτουν την πιστοποίηση EUROVENT. Οι θέσεις που θα τοποθετηθούν τα κλιματιστικά μηχανήματα, θα υποδειχθούν από αρμόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας. Υλικά επί τόπου του έργου, ικριώματα και εργασία. ΟΜΑΔΑ Δ: ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Οι πινακίδες σήμανσης του έργου θα είναι τριών χρωμάτων και θα γίνει σύμφωνα με τις «Τεχνικές προδιαγραφές σηματοδότησης του ΕΣΠΑ» που δίνονται στο link: Οι πινακίδες θα είναι μονής όψης, στεγανές και όψη από plexiglass, με τη μακέτα, διαστάσεων 45cmx28cm. Υλικά επί τόπου του έργου, ικριώματα και εργασία. ΦΥΛΗ, 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ Καμπόλη Καλλιόπη Μαραγκός Νικόλαος Μηχ/γος Μηχ/κός Τ.Ε. Αρχιτέκτονας - Πολιτικός Μηχανικός ΣΗΜΑΝΣΗΣ για Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Σελ. 7 από 11

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 163/ Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις: 1. Της υπ αριθμόν 11389/93 ( ΦΕΚ 185/Β / ) Υπουργικής Απόφασης με θέμα : Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 2. Του Π.Δ. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α / ) Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων 3. Του Νόμου 2286/95 ( ΦΕΚ 19/Α /1.2.95) με θέμα Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων, 4. Του Νόμου 2503/97 (ΦΕΚ 107/Α / ) με θέμα : Διοίκηση οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις, 5. Την Π1/433/ του ΥΠ. ΑΝ. με τίτλο : Εξαίρεση προμηθειών από την ένταξή τους στο ενιαίο πρόγραμμα προμηθειών (ΦΕΚ 221/Β/ ). 6. Του Ν. 3861/ΦΕΚ 112Α/ Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα διαύγεια» και άλλες διατάξεις». Η δαπάνη για την προμήθεια, προϋπολογίζεται να ανέλθει στις ,00 (η οποία αναλύεται ως εξής: Προϋπολογισμός 8.943,09 + ΦΠΑ 23% 2.056,91 = ,00 ). ΣΗΜΑΝΣΗΣ για Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Σελ. 8 από 11

9 Η εκτέλεση της προμήθειας δύναται να γίνει με διαδικασία απευθείας ανάθεσης, (κατόπιν έρευνας αγοράς, συλλογής προσφορών και σχετικής εισήγησης) σύμφωνα με την 11389/93 απόφαση (Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης) και τις εγκυκλίους που έχουν εκ δοθεί και ισχύουν μέχρι σήμερα για την εκτέλεσή του. Αποδεκτές θα γίνονται οι προσφορές που θα αναφέρονται είτε στο σύνολο των περιγραφομένων υλικών της ΟΜΑΔΑΣ Α: ΥΛΙΚΑ ΔΟΜΗΣΗΣ, είτε στο σύνολο των περιγραφομένων υλικών της ΟΜΑΔΑΣ Β: ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ, είτε στο σύνολο των περιγραφομένων υλικών της ΟΜΑΔΑ Γ: ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, είτε στο σύνολο των περιγραφομένων υλικών της ΟΜΑΔΑ Δ: ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, είτε στο σύνολο τω περιγραφομένων όλων των ομάδων (Α και Β και Γ και Δ). ΦΥΛΗ, 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ Καμπόλη Καλλιόπη Μαραγκός Νικόλαος Μηχ/γος Μηχ/κός Τ.Ε. Αρχιτέκτονας - Πολιτικός Μηχανικός Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ για Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Σελ. 9 από 11

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Της επιχείρησης., έδρα..., οδός, αριθμός, τηλέφωνο., fax.. α/α ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙΔΟΣ ΜΑΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑ Α: ΥΛΙΚΑ ΔΟΜΗΣΗΣ Οροφή σε μεταλλικό σκελετό με μονή γυψοσανίδα πάχους 12mm και ορυκτοβάμβακα πάχους 50mm. Φωτιστικά Ψευδοροφής παραβολικά χωρίς μετασχηματιστή-πυκνωτή των 4X36 Watt Τοίχος μονής στάνταρτ γυψοσανίδας πάχους 12mm σε μεταλλικό σκελετό με ορυκτοβάμβακα πάχους 50mm. Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο 4. αλουμίνιο βάρους έως 12 kg/m2 με τζάμι σταθερό διπλό πάχους 5mm 5. Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές 0,85μ Χ 2,00μ, τεμ. 4 m 2 15 Τεμάχιο 10 m 2 45 m 2 4 m 2 3,40 ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (Α) ΟΜΑΔΑ Β: ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ για Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Σελ. 10 από 11

11 5. Χρωματισμοί επιφανειών Γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού m ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (Β) ΟΜΑΔΑ Γ : ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Κλιματιστικό μηχάνημα (AIR CONDITION), inverter ψύξης περίπου btu/h θέρμανσης Κλιματιστικό μηχάνημα (AIR CONDITION), inverter ψύξης περίπου btu/h θέρμανσης Τεμ. 1 Τεμ. 2 ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (Γ) ΟΜΑΔΑ Δ: ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 8. Πινακίδα σήμανσης τριών χρωμάτων (εσωτερική-εξωτερική) Τεμ. 2 ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (Δ) ΔΑΠΑΝΗ : ΦΠΑ 23%: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ.././2013 (Υπογραφή Σφραγίδα Επιχείρησης) ΣΗΜΑΝΣΗΣ για Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Σελ. 11 από 11

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Δ/νση Πλ.& Τ.Υ Άγιος Λουκάς, Καβάλα ΕΡΓΟ: Διαμόρφωση χώρου στο Σ1 για την λειτουργία του GRID (φάση γ ) ΘΕΣΗ: Άγιος Λουκάς, Καβάλα ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 2014ΣΕ54300018 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 72.693,54 Ευρώ Τ Ι Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την προμήθεια εξοπλισμού για την ολοκλήρωση της μεταστέγασης του ΚΕΠ Αγίου Στεφάνου του Δήμου Διονύσου.

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την προμήθεια εξοπλισμού για την ολοκλήρωση της μεταστέγασης του ΚΕΠ Αγίου Στεφάνου του Δήμου Διονύσου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 10/06/2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου Τ.Κ. 145 65 Αρμόδιος Υπάλληλος: Χρυσαφογεώργη Μαρία Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α ΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α ΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ AΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Tαχ. Διεύθυνση : Ακτή Βασιλειάδη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αντικείμενο της προμήθειας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αντικείμενο της προμήθειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ (LED) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τμήμα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ» Κ.Μ. : Π 145 /2014 Κ. Α. : 30.6654.0004 ΠΡΟΫΠ : 3690,00 (με Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΣΚΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΣΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΣΚΗ Σεπτέμβριος 15/9/2014 Περιεχόμενα 1.

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΠΡΑΞΗ:

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΠΡΑΞΗ: ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Αρ.Μελέτης : 14/2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων Αρ. Μελέτης 6/2015 Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ α) Τεχνική Έκθεση β) Τεχνικές Προδιαγραφές γ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 19α/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 19α/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 19α/2012 ΦΟΡΕΑΣ : ΜΕΛΕΤΗ: ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:ΕΝΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΩΦΕΛΙΜΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 5-6 Μ3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :2/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : Βας.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

37/2013. 23% : 47.682,93

37/2013. 23% : 47.682,93 37/2013 :. : LEADER : : 205.275,03 : 2.042,05 : 207.317,08. 23% : 47.682,93 : 255.000,00 - - - - - (.) - ( ) - (.) - - -,, 4 ( ) µ.. : 48013/2-7-2015 4 (2007-2013) «2007 2013» 4 «LEADER» 413 321 ( :..

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠΑΝΗΣ: 60.000 ΦΠΑ 23%: 13.800 ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 73.800

ΔΑΠΑΝΗΣ: 60.000 ΦΠΑ 23%: 13.800 ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 73.800 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. μελέτης: 28 /2013 ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ: 60.000 ΦΠΑ 23%: 13.800

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: 45.000,00 Ευρώ Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: 45.000,00 Ευρώ Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ αριθμ. 15/2015 για την Εγκατάσταση Κλιματιστικών Συσκευών στην 115 Π.Μ.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ αριθμ. 15/2015 για την Εγκατάσταση Κλιματιστικών Συσκευών στην 115 Π.Μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ:. ΠΡΟΣ: 115 ΠΜ/ΤΜ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ KOIN.: 115ΠΜ/ΔΥΠ/ΤΜ.ΕΓΚΣΕΩΝ 115 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τηλ.: 2821005040-2-5 Φ.830/ΑΔ.2423 Σ.821 Σούδα, 28 Απρ 15 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αρθρο: 32.01.06 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου

Διαβάστε περισσότερα

; ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

; ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -2013 Τεχνική Υπηρεσία Προυπ 100.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στην προµήθεια και τοποθέτηση ενός (1) ισόγειου προκατασκευασµένου οικίσκου τύπου (ISOBOX), ο οποίος θα χρησιµοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προμήθειας Σελίδα 1 από 29

Μελέτη προμήθειας Σελίδα 1 από 29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Περαία, 09.03.2015 Τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Θερμαϊκού» Αρ. Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 50 /2014 Στο Μαρούσι σήμερα 20 Νοεμβρίου 2014 ημέρα Πέμπτη μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 50 /2014 Στο Μαρούσι σήμερα 20 Νοεμβρίου 2014 ημέρα Πέμπτη μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 50 /2014 Στο Μαρούσι σήμερα 20 Νοεμβρίου 2014 ημέρα Πέμπτη μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 39, εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ.Ε.ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ. Τίτλος : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ.Ε.ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ. Τίτλος : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Τίτλος : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ.Ε.ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπ. : 35.390,00 πλεον Φ.Π.Α. 23 % ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 50 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 50 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 50 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ

ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης: 14-19/02 / 2015 Προϋπολογισµός: 20.000,00 µε το Φ.Π.Α. ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 08-08-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 8045/8/44-β ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση ενδιαφέροντος για εργασίες υγρομόνωσης στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠ.: 73.800.00 µε Φ.Π.Α. Α.Μ. : 40 /14

ΠΡΟΫΠ.: 73.800.00 µε Φ.Π.Α. Α.Μ. : 40 /14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙ Τ.Κ. 152 34 ΤΗΛ.: 213 2023959 ΜΕΛΕΤΗ : «Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για το έτος 2014» ΠΡΟΫΠ.: 73.800.00 µε Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ο ΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.071,25 Φ.Π.Α. : 2.776,39 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 14.847,64 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1 / 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ο ΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.071,25 Φ.Π.Α. : 2.776,39 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 14.847,64 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1 / 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ο ΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.071,25 Φ.Π.Α. : 2.776,39 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 14.847,64

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων»

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων» ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων» Προϋπολογισμού δαπάνης 32.300,00 ΦΠΑ 23 % 7.429,00 ΣΥΝΟΛΟ 39.729,00 Αριθμός Μελέτης:20/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων» Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002779901 2015-05-15

15REQ002779901 2015-05-15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 290/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος, πρ/σμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΛΗΣ» Κ.Α. 30/6662-0003 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 190.000

Διαβάστε περισσότερα