ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. Τιμή Περιγραφή Εργασίας. Αριθμός Άρθρου & Κωδικός Μονάδα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. Τιμή Περιγραφή Εργασίας. Αριθμός Άρθρου & Κωδικός Μονάδα"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο : ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ Α.Τ.Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ Πρ/σμος : Αριθμός Άρθρου & Κωδικός Μονάδα Τιμή Α/Α Περιγραφή Εργασίας Ποσότητες Δ α π ά ν η (ΕΥΡΩ) Κωδικός Τιμολογίου Αναθεώρησης Μέτρησης Μονάδος ΟΜΑΔΑ Α : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Μερική Ολική 1 Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή ΟΙΚ-2204 m3 22,50 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα Με χρήση συνήθους κρουστικού 2 εξοπλισμού ΟΙΚ-2226 m3 28,00 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους Χωρίς να 3 καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών ΟΙΚ-2236 m2 7,90 Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή 4 ακεραίων πλακών ΟΙΚ-2238 m2 4,50 5 Καθαίρεση επικεραμώσεων, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων ΟΙΚ-2241 m2 6,70 6 Καθαίρεση επιχρισμάτων ΟΙΚ-2252 m2 5,60 7 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων ΟΙΚ-2275 m2 16,80 8 Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης ΟΙΚ-5276 m3 56,00 9 Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου ΟΙΚ-2275 m2 5,60 10 Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών ΟΙΚ-6102 kg 0,35 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση 11 αντλίας, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/ ΟΙΚ-3214 m3 84,00 12 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, δομικά πλέγματα B500C (S500s) ΟΙΚ-3873 Kgr 1,01 13 Λιθοδομές ανωδομών με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου ΟΙΚ-4313 m3 95,00 14 Προσαύξηση τιμής λιθοδομών ανά 2,0 m προσθέτου ύψους ΟΙΚ-4321 m3 5,60 15 Διαμόρφωση όψεων ακανονίστων (ημιεμπλέκτων) λιθοδομών ΟΙΚ-4503 m2 13,50 16 Ενισχύσεις τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα ΥΔΡ m2 2,60 17 Στέγη ξύλινη για επιστέγαση κεραμίδια γαλλικά κλπ ή τεχνητές πλάκες ανοίγματος έως 6,00 m ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ 5266 m2 45,00 Στέγη ξύλινη για επιστέγαση κεραμίδια γαλλικά κλπ ή τεχνητές πλάκεςανοίγματος 6,01 έως 12,00 18 m ΟΙΚ 5267 m2 61,00 19 Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με φύλλα λαμαρίνας ανοίγματος έως 6,00 m ΟΙΚ 5273 m2 39,00 20 Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με φύλλα λαμαρίνας ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m ΟΙΚ 5274 m2 50,50 21 Ζευκτά από ξυλεία πελεκητή ΟΙΚ 5276 m3 560,00 22 Ζευκτά από ξυλεία πριστή ΟΙΚ 5277 m3 675,00 23 Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πελεκητή ΟΙΚ 5279 m3 380,00 24 Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστή ΟΙΚ 5280 m3 450,00 25 Σανίδωμα στέγης με σκουρέττα ΟΙΚ 5281 m2 16,75 26 Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm ΟΙΚ 5282 m2 19,00 27 Σανίδωμα στέγης με τάβλες πάχους 2,5 cm ΟΙΚ 5283 m2 22,50 28 Επιτεγίδωση στέγης, για κεραμίδια γαλλικού τύπου ΟΙΚ 5286 m2 11,00 29 Κατασκευή σιδηρών εσχαρών φωταγωγών ΟΙΚ 6121 kg 3,40 30 Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης ΟΙΚ 6118 kg 3,40 "Aποκατάσταση ζημιών Δημοτικών κτιρίων" Αριθμ. Μελ. : 2 / ,00

2 Α/Α Περιγραφή Εργασίας Αριθμός Άρθρου & Κωδικός Τιμολογίου Κωδικός Αναθεώρησης Μονάδα Μέτρησης Ποσότητες Τιμή Μονάδος Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, δίφυλλες, με σταθερό 31 φεγγίτη ΟΙΚ-6504 m2 145,00 Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμένα περί 32 κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα ΟΙΚ-6522 m2 190,00 33 Αρμολογήματα ακατεργάστων όψεων λιθοδομών ΟΙΚ-7101 m2 16,80 34 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα ΟΙΚ-7131 m2 11,20 35 Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου ΟΙΚ 7211 m2 23,50 36 Επιστεγάσεις με αυλακωτή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,00 mm ΟΙΚ 7231 m2 15,70 37 Επιστεγάσεις με επίπεδη λαμαρίνα πάχους 1,00 mm ΟΙΚ 7231 m2 14,60 38 Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm ΟΙΚ 7331 m2 31,50 39 Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm ΟΙΚ 7331 m2 33,50 40 Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm ΟΙΚ 7331 m2 36,00 41 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm ΟΙΚ m2 33,50 42 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm ΟΙΚ m2 36,00 43 Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια ΟΙΚ μμ 4,50 44 Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,0 cm ΟΙΚ 7337 m2 14,60 45 Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 1,5 cm ΟΙΚ 7338 m2 12,30 46 Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο, από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 2 cm ΟΙΚ-7532 m2 84,00 Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 18 mm, 47 (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm) ΟΙΚ m2 50,00 Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 22 mm, 48 (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm) ΟΙΚ m2 54,00 49 Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς ΟΙΚ 7735 m2 1,70 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, 50 στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως, εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως ΟΙΚ m2 10,10 Δ α π ά ν η (ΕΥΡΩ) 51 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως, με σπατουλάρισμα, εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως ΟΙΚ m2 13,50 Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή 52 στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας ΟΙΚ m2 12,40 53 Γυψοσανίδες, κοινές, επίπεδες, πάχους 18 mm ΟΙΚ-7810 m2 14,30 54 Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15εως 20 mm,διαστάσεων 600*600mm OIK7809 m2 25,90 55 Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο ΟΙΚ-7912 m2 7,90 56 Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Υψηλής πιέσεως τύπου Νιαγάρα ΑΤΗΕ ΗΛΜ 15 τεμ 144,64 57 οχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Κυλινδρικό ή πρισµατοειδές, πατητό ή τραβηκτό πλήρες ΑΤΗΕ ΗΛΜ 15 τεμ 98,44 58 Αποξήλωση νιπτήρα, καταιονιστήρα, ουρητηρίου, νιπτήρα, δοχείο πλύσεως και λεκάνη WC ΑΤΗΕ Κ\ ΗΛΜ 14 τεμ 6,00 59 Υδρορρόη σωληνωτή κυκλική από γαλβανισμένη λαμαρίνα ΑΤΗΕ ΗΛΜ-1 Kgr 12,17 60 Υδρορρόη ανοικτή ορθογωνική από γαλβανισμένη λαμαρίνα ΑΤΗΕ ΗΛΜ-1 Kgr 13,76 Άθροισμα εργσιών προϋπολογισμού : ,00 Γ.Ε & Ο.Ε. 18% : 7.794,00 Σύνολο : ,00 Απρόβλεπτα (15%) Σύνολο : 7.664, ,10 Αναθεώρηση: 919,32

3 Α/Α Περιγραφή Εργασίας Αριθμός Άρθρου & Κωδικός Τιμολογίου Κωδικός Αναθεώρησης Μονάδα Μέτρησης Ποσότητες Τιμή Μονάδος Δ α π ά ν η (ΕΥΡΩ) Σύνολο : ,42 Φ.Π.Α. (24%) ,58 Γενικό Σύνολο : ,00 ΠΥΛΗ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΠΥΛΗ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Προϊσταμένος Τ.Υ. ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. ΣΠΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

4

5

6