ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ"

Transcript

1 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Η εδρεύουσα στην Ελλάδα, Μεταμόρφωση Αττικής (Αριστοτέλους 19-21) εταιρεία, «MONDELEZ EUROPE SERVICES GmbH - Υποκατάστημα Ελλάδος», (εφεξής η «Διοργανώτρια»), η οποία παρέχει υπηρεσίες προώθησης (marketing) των προϊόντων «TRIDENT SENSES» (εφεξής τα Προϊόντα),, διοργανώνει ένα Διαγωνισμό - Προωθητική ενέργεια με ονομασία ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), με τους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων «Όρων Συμμετοχής», οι οποίοι έχουν ως εξής: 1. Με το παρόν, καθορίζονται οι όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό και της ανάδειξης ενός (1) μεγάλου νικητή και είκοσι (20) νικητών, που θα κερδίσουν τα κατωτέρω περιγραφόμενα δώρα, τα οποία χορηγούνται από τη Διοργανώτρια. 2. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται (α) τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων Συμμετοχής, καθώς και των εκάστοτε επίσημων κανόνων και σχετικών με το Διαγωνισμό αποφάσεων/ ανακοινώσεων της Διοργανώτριας - ή/και τυχόν εκπροσώπων και προστηθέντων τους-, οι οποίες (αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων) είναι οριστικές, δεσμευτικές και αμετάκλητες, καθώς και (β) την παροχή ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης, όπου αυτό, βάσει του παρόντος, απαιτείται. 3. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι, νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας και Κύπρου, που έχουν συμπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας τους και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό όσοι είναι υπάλληλοι ή συνεργάτες ή διατηρούν οποιαδήποτε επαγγελματική ή άλλη σχέση ή άλλης μορφής εξάρτηση με/από τη Διοργανώτρια και οποιαδήποτε εταιρεία του Ομίλου Mondelez International, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω έως και β βαθμού. Σε διαφορετική περίπτωση, η συμμετοχή τους θα ακυρωθεί αυτόματα και άμεσα και οι ανωτέρω δε θα δύνανται να καρπωθούν τα δώρα του Διαγωνισμού. 4. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα, από την 11η Μαΐου 2015 και ώρα έως και την 27η Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα (εφεξής η «Διάρκεια του Διαγωνισμού»). Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι δυνατή καθ όλο το εικοσιτετράωρο κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού. Οποιαδήποτε συμμετοχή τυχόν ληφθεί πέραν της ως άνω Διάρκειας του Διαγωνισμού, δε θα γίνει δεκτή. 5. Το δώρο που θα κερδίσει ο μεγάλος νικητής του Διαγωνισμού, συνίσταται σε χρηματικό έπαθλο ενενήντα χιλιάδων ευρώ ( ), προ φόρων, και τα δώρα που θα κερδίσουν οι υπόλοιποι 20 νικητές συνίστανται σε χρηματικά έπαθλα τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 ), προ φόρων, έκαστο (εφεξής τα «Δώρα»), με τους ειδικότερους, οριζόμενους κατωτέρω στο παρόν όρους. 6. Εφεξής, ως «Συμμετέχων» ορίζεται οποιοσδήποτε, έγκυρα, βάσει των παρόντων όρων, συμμετέχει στο Διαγωνισμό. 7.1 Για τους κατοίκους Ελλάδας, η συμμετοχή στο Διαγωνισμό δύναται να λάβει χώρα με τον παρακάτω τρόπο: Oι χρήστες καλούνται να βρουν τον μοναδικό κωδικό με είκοσι δύο (22) ψηφία που βρίσκεται στα πακέτα των Προϊόντων. Στον Διαγωνισμό συμμετέχουν όλες οι συσκευασίες Trident Senses εκτός από τις συσκευασίες Trident Senses Mini και Trident Senses 0,80. Για την συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά Προϊόντος. Οι καταναλωτές μπορούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό με την δωρεάν λήψη ενός πακέτου τσικλών Trident Senses, από τα γραφεία της Διοργανώτριας, οδός Αριστοτέλους 19-21, Μεταμόρφωση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (από Δευτέρα έως Παρασκευή, πλην αργιών, ώρες ). Κάθε καταναλωτής μπορεί να λάβει μόνον ένα πακέτο δωρεάν. 1

2 Εν συνεχεία, μέσω του «microsite» της Διοργανώτριας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση οι χρήστες θα καλούνται να πληκτρολογήσουν τον μοναδικό κωδικό και να συμπληρώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία (Όνομα, Επώνυμο, , Τηλέφωνο, Πόλη, Ημ/νία γέννησης). Στη συνέχεια, και αφού οι χρήστες δηλώσουν ότι αποδέχονται του παρόντες όρους συμμετοχής στο Διαγωνισμό (επιλέγοντας τα αντίστοιχα πεδία), θα πρέπει να πατήσουν στο εικονίδιο «Αποστολή», δηλώνοντας έτσι συμμετοχή στο Διαγωνισμό. 7.2 Μετά από κάθε επιτυχή δήλωση συμμετοχής, θα εμφανίζεται στην οθόνη του χρήστη (και πλέον Συμμετέχοντα) ευχαριστήριο μήνυμα, με το οποίο θα ενημερώνεται ότι σύντομα θα λάβει ένα με το link που θα χρειαστεί για να επιβεβαιώσει τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό. Η επιβεβαίωση σύμφωνα με τις οδηγίες, είναι απαραίτητη για την έγκυρη Συμμετοχή στο Διαγωνισμό. 7.3 Κάθε Συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό με περισσότερες συμμετοχές, καταχωρώντας περισσότερους μοναδικούς κωδικούς, ωστόσο δύναται να κερδίσει μόνο ένα Δώρο των Κάθε Συμμετέχων θα πρέπει να φυλάξει την συσκευασία που αναγράφει τον μοναδικό κωδικό, η οποία είναι απαραίτητη για την απόδοση του Δώρου. 8. Ανάδειξη των Νικητών: 8.1 (α) θα πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση ηλεκτρονική κλήρωση για την ανάδειξη ενός νικητή κάθε εβδομάδα, ο οποίος θα κερδίζει το δώρο των 3.000, προ φόρων. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 20 κληρώσεις για την ανάδειξη 20 νικητών. Οι κληρώσεις θα λαμβάνουν χώρα κάθε Δευτέρα, με ημερομηνία πρώτης κλήρωσης την Δευτέρα 18 Μαΐου 2015 και ημερομηνία τελευταίας κλήρωσης την Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου Στην κάθε κλήρωση θα συμπεριλαμβάνονται οι έγκυρες συμμετοχές κατοίκων Ελλάδας και Κύπρου που καταχωρήθηκαν την εβδομάδα που προηγήθηκε, ήτοι συμμετοχές που καταχωρήθηκαν από Δευτέρα ώρα έως και Κυριακή ώρα 23.59, και θα κληρώνεται ένας νικητής και ένας επιλαχών. Οι κληρώσεις θα διεξαχθούν από την ανεξάρτητη εταιρεία Consultix GmbH, με έδρα στη Γερμανία, Wachtastr 17-24, Bremen. (β) θα πραγματοποιηθεί μία μεγάλη ηλεκτρονική κλήρωση για την ανάδειξη του μεγάλου νικητή, ο οποίος θα κερδίσει το μεγάλο δώρο των , προ φόρων. Η κλήρωση θα λάβει χώρα την Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2015, ώρα 12.00, στα γραφεία της Διοργανώτριας, οδός Αριστοτέλους Μεταμόρφωση Αττικής, Ελλάδα, με ευθύνη της Διοργανώτριας, παρουσία συμβολαιογράφου και θα κληρωθεί ένας νικητής και ένας επιλαχών. Στην μεγάλη κλήρωση θα συμπεριληφθούν οι έγκυρες συμμετοχές κατοίκων Ελλάδας και Κύπρου που καταχωρήθηκαν καθ όλη την Διάρκεια του Διαγωνισμού. Διευκρινίζεται ότι στην μεγάλη κλήρωση θα συμπεριληφθούν και οι συμμετοχές των νικητών υπό (α). (γ) Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή των ηλεκτρονικών κληρώσεων κατά τις προαναφερόμενες ημέρες, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα αυτών με προηγούμενη ανακοίνωσή της στην ηλεκτρονική διεύθυνση και της σελίδας της στο facebook (στην ηλεκτρονική διεύθυνση Οι κληρώσεις θα διεξαχθούν με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των Νικητών. 8.2 Η Διοργανώτρια θα ενημερώσει τους Νικητές μέσω ή/και τηλεφώνου (στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή/και στο τηλέφωνο που δήλωσαν κατά τη συμμετοχή τους) ότι κέρδισαν το Δώρο, γνωρίζοντάς τους και τον ακριβή χρόνο, τόπο και εν γένει περαιτέρω διαδικασία αποδοχής και κάρπωσης αυτού. 8.3 Σε περίπτωση συνδρομής κωλύματος/λόγου που δεν θα επιτρέψει σε κάποιο Νικητή να «καρπωθεί» το Δώρο, θα υπεισέλθει στη θέση του ο αντίστοιχος επιλαχών. Οι επιλαχόντες θα ειδοποιηθούν με τον ίδιο τρόπο που περιγράφεται ανωτέρω. 8.4 Τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν σε χρόνο επιλογής της Διοργανώτριας, με τους τρόπους που η τελευταία θα επιλέξει και δη, μεταξύ άλλων, με banner μέσω της ιστοσελίδας της Διοργανώτριας (στην ηλεκτρονική διεύθυνση και της σελίδας της στο facebook (στην ηλεκτρονική διεύθυνση TridentGreece ) ή/και άλλων ιστοσελίδων ή/και μέσω τηλεόρασης και ραδιοφώνου. 2

3 8.5 Οι Νικητές παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στην Διοργανώτρια για την προβολή του Διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του, των ονομάτων και φωτογραφιών των Νικητών μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, κινηματογράφου, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και του INTERNET (συμπεριλαμβανομένων και των social media). Έτσι, η Διοργανώτρια επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των Νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με το Διαγωνισμό για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στο Διαγωνισμό παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση για χρήση του ονόματος, του ήχου και της εικόνα των Νικητών και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων, ατελώς. 9. Η «κάρπωσή» των Δώρων του Διαγωνισμού από τους Νικητές υπόκειται και στους κάτωθι όρους: 9.1 Ο Νικητής ακυρώνεται ως τέτοιος και χάνει το δικαίωμα στο Δώρο που κέρδισε, εάν, για οποιονδήποτε λόγο και εντός της προθεσμίας που θα ταχθεί από την Διοργανώτρια κατά την σχετική έγγραφη ή/και προφορική ενημέρωση, δεν έχει μεταβεί στο χώρο, που θα του υποδειχθεί, προσκομίζοντας εν ισχύ αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή άλλο δημόσιο έγγραφο απόδειξης ταυτοπροσωπίας και δεν έχει υπογράψει τη σχετική «δήλωση» αποδοχής του δώρου και συμμετοχής του στον Διαγωνισμό, αποδεχόμενος πλήρως και τους παρόντες όρους συμμετοχής και κάρπωσης αυτού. Με την εκπνοή της παραπάνω προθεσμίας ή με τη μη υπογραφή της ως άνω Δήλωσης (και αποδοχή των παρόντων όρων), κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται και αυτή δεν υπέχει ή αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι του Νικητή, η δε Διοργανώτρια δύναται να προσφέρει το Δώρο στον επιλαχόντα ή να το διαθέσει άλλως κατά την κρίση της (ή ακόμη και να μην το διαθέσει). 9.2 Οποιοσδήποτε από τους Νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρω θεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που δεν πληροί τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) λόγω κωλύματος βάσει των παρόντων όρων, (γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον Νικητή εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους, (δ) σε περίπτωση που δεν παρουσιάσει αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή άλλο δημόσιο έγγραφο ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση- παραλαβή του Δώρου, (ε) σε περίπτωση μη υπογραφής της δήλωσης συναίνεσης κατά την παραλαβή του Δώρου. (στ) σε περίπτωση που δεν προσκομίσει την συσκευασία που αναγράφει τον μοναδικό κωδικό που αναδείχθηκε νικητήριος κατά την κλήρωση Η Διοργανώτρια σε περίπτωση που στο πρόσωπο κάποιου από τους Νικητές, συντρέχει κάποια από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις έχει το δικαίωμα να προβεί στην ακύρωση της συμμετοχής του σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και κατά το στάδιο της απόδοσης τ ων Δώρων. 10. Τα Δώρα είναι προσωπικά, ατομικά (αφορά ένα άτομο και δη αποκλειστικά και μόνο το Νικητή) και δε μεταβιβάζονται, δεν ανταλλάσσονται, δεν αντικαθίστανται. Τα Δώρα θα αποδοθούν στους νικητές με τραπεζικές επιταγές, αφού παρακρατηθεί από το κάθε χρηματικό έπαθλο ο αναλογούν φόρος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 11. Προσωπικά Δεδομένα: 11.1 Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό παρέχουν ρητά τη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή τους στην Διοργανώτρια για την χρήση των προσωπικών στοιχείων που υποβάλλουν με τη δήλωση συμμετοχής στον Διαγωνισμό και για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων αυτού μέσω ραδιοφώνου ή/και τηλεοράσεως ή/και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή/και του Διαδικτύου (Internet). Η ως άνω συγκατάθεση και εξουσιοδότηση γεννά το δικαίωμα της Διοργανώτριας να χρησιμοποιήσει το όνομα και τα λοιπά στοιχεία των συμμετεχόντων κατά την κρίση του και σύμφωνα με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, για οιονδήποτε σκοπό και χωρίς οποιοδήποτε αντάλλαγμα. 3

4 11.2. Τα μη ευαίσθητα στοιχεία των συμμετεχόντων συγκεντρώνονται σε Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων με τη μορφή βάσης δεδομένων (database) που τηρεί η Διοργανώτρια, η οποία διασφαλίζει πλήρως από τεχνικής απόψεως την ασφάλεια και το απόρρητο των εν λόγω στοιχείων. Με τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό οι με οιοδήποτε από τους ανωτέρω τρόπους συμμετέχοντες δηλώνουν ρητά και αποδέχονται ότι η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα, είτε η ίδια ως υπεύθυνος επεξεργασίας είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας (εκτελών την επεξεργασία) κατ εντολή και για λογαριασμό της, να διεκπεραιώσει την διαχείριση και επεξεργασία των εν λόγω στοιχείων Το ως άνω Αρχείο (database) θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, ήτοι για την επαλήθευση των στοιχείων του Νικητή και άλλων συναφών σκοπών καθώς και, σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες συμφωνούν, για μελλοντική ενημέρωσή τους σχετικά με διαφημιστικές προωθητικές ενέργειες (marketing) των προϊόντων και υπηρεσιών της Διοργανώτριας. Τα σχετικά προσωπικά δεδομένα που θα συλλεχθούν δεν θα κοινοποιηθούν σε άλλα, εκτός των ανωτέρω νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με τον Ν. 2472/1997, όπως ισχύει, τον Ν. 3471/2006 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους που τηρούνται στο ανωτέρω Αρχείο. Για την άσκηση των συναφών τους δικαιωμάτων, οι συμμετέχοντες δύνανται να επικοινωνούν στο τηλέφωνο COOKIES: Η ιστοσελίδα του Διαγωνισμού μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης της ιστοσελίδας του Διαγωνισμού δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στη συγκεκριμένη Ιστοσελίδα. 13. Η Διοργανώτρια δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη, απώλεια ή ζημία του Νικητή στο πλαίσιο/εξ αφορμής κάρπωσης/εκμετάλλευσης του Δώρου. 14. Η αγορά των Προϊόντων ή προϊόντος/υπηρεσίας της Διοργανώτριας δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό ούτε συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο και δεν επηρεάζει τις πιθανότητες να κερδίσει ο Συμμετέχων το Δώρο. 15. Σε περίπτωση εκ μέρους Συμμετέχοντα/Νικητή αθέτησης κάποιου από τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος, η Διοργανώτρια δύναται να αφαιρέσει το δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό/κάρπωσης του Δώρου του Νικητή. 16. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλματα στο υλικό ή/και το λογισμικό ή/και τα προγράμματα του συστήματος ηλεκτρονικών υπολογιστών/εφαρμογές ή/και του δικτύου ή του facebook ούτε για συμμετοχές, που ενδεχομένως χαθούν, καθυστερήσουν, είναι άκυρες, ελλιπείς, δυσανάγνωστες ή τυχόν έχουν λάθος στοιχεία ή/και περιεχόμενο. Περαιτέρω, η διαχείριση της ιστοσελίδας της Διοργανώτριας δεν εγγυώνται ότι οι σελίδες και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης, δεν παρέχεται η εγγύηση ότι ο σχετικός ιστότοπος ή οι διακομιστές «servers» μέσω των οποίων αυτός τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά ή ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα αποτελέσματά τους είναι ορθά, πλήρη και διαθέσιμα 4

5 ανά πάσα στιγμή. Περαιτέρω, στην περίπτωση εκ μέρους του χρήστη (εκούσιας ή ακούσιας) δημοσίευσης προσωπικών στοιχείων ή άλλων ευαίσθητων πληροφοριών, που δεν του ζητούνται από τη Διοργανώτρια, ο χρήστης αποδέχεται πλήρως και αποκλειστικά την ευθύνη για τις τυχόν ενδεχόμενες συνέπειες, ακόμη και της περίπτωσης κακοπροαίρετων παρενοχλήσεων από τρίτους. Ο χρήστης/ Συμμετέχων αναγνωρίζει ότι οι πληροφορίες στο Διαδίκτυο είναι ασφαλείς σε ορισμένο βαθμό, με ενδεχόμενο υποκλοπής ή εσφαλμένης αποστολής τους ή κατά βούληση τρίτου σε άλλη ηλεκτρονική διεύθυνση. Ο κάθε χρήστης/συμμετέχων έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση αντιικού λογισμικού την μη προσβολή και προστασία του προσωπικού υπολογιστή του και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα εφαρμογές καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε ανιχνευθέντος ιού. 17. Η Διοργανώτρια δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με καθυστερήσεις, αλλαγές, διακοπές, ματαιώσεις, αδυναμία απονομής του Δώρου εξαιτίας αργιών και εορτών, απεργιών ή άλλων συνθηκών, που εμποδίζουν την απονομή ή την κάρπωση του Δώρου ή άλλων πράξεων ή παραλείψεων, που προκαλούνται από κάθε μορφής απρόβλεπτα γεγονότα και συνθήκες σχετικά με την απονομή-κάρπωση του Δώρου. Επίσης, η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν δύναται να τηρήσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το παρόν για λόγους ανωτέρας βίας, εμφυλίου πολέμου ή διαμάχης, εχθροπραξιών, ενεργειών εξωτερικού εχθρού, εισβολής, πολέμου, νομοθετικής ρύθμισης, κυβερνητικής διαταγής ή νόμου ή για κάθε άλλο λόγο που βρίσκεται εκτός του ελέγχου της. Διευκρινίζεται επίσης ότι ο Δώρο θα αποδίδεται στο εκάστοτε ισχύον εθνικό νόμισμα και υπό την εκάστοτε ισοτιμία. 18. Κανείς από τους συμμετέχοντες (ή/και ο Νικητής) δεν επιτρέπεται να προβεί σε οποιαδήποτε δημόσια δήλωση ή δημοσιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας αναφορικά με το Δώρο στα μέσα ενημέρωσης, δίχως την πρότερη έγγραφη συναίνεση της Διοργανώτριας. 19. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα (μονομερώς και κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη διακριτική τους ευχέρεια) να διακόψει ή να ακυρώσει ή ματαιώσει ή αναβάλει το Διαγωνισμό ή οποιοδήποτε μέρος αυτού, να τροποποιεί εν γένει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης της παράτασης ή συντόμευσης της διάρκειας, της αλλαγής/αντικατάστασης/ τροποποίησης των Δώρων, διαφοροποίησης τρόπου/διαδικασίας επιλογής των Νικητών, μεταβολής του αριθμού των Νικητών κ.ο.κ) οποτεδήποτε κρίνει σκόπιμο, ενημερώνοντας για τις τροποποιήσεις και αλλαγές τους επισκέπτες / χρήστες/συμμετέχοντες, μέσω της ιστοσελίδας της Διοργανώτριας, στη διεύθυνση Κάθε τροποποίηση θα ισχύει αυτοδικαίως από τη δημοσίευσή της στην Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας (στην ως άνω διεύθυνση) και θα γίνεται ανεπιφύλακτα αποδεκτή από τους επισκέπτες/χρήστες/συμμετέχοντες/ Νικητές. 20. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την ερμηνεία ή η την εφαρμογή του παρόντος εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια καθίστανται τα Δικαστήρια της Αθήνας, Ελλάδα. 21. Το σύνολο των παρόντων Όρων Συμμετοχής βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας και δη στη διεύθυνση (microsite). Η Δήλωση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο Συμμετέχων γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους Όρους αυτούς. 22. Εάν οποιοσδήποτε όρος του παρόντος κριθεί παράνομος ή ανίσχυρος, δεν θα επηρεάζεται η διατήρηση σε πλήρη ισχύ και η εφαρμογή των υπόλοιπων όρων. 23. Λαμβάνοντας μέρος στον παρόντα διαγωνισμό, οι Συμμετέχοντες τεκμαίρεται αμάχητα ότι έχουν ανεπιφύλακτα αποδεχθεί και συμφωνήσει με τους δεσμευτικούς αυτούς όρους συμμετοχής και τυχόν λοιπούς κανόνες και προϋποθέσεις ή αποφάσεις της Διοργανώτριας. Κάθε επιπλέον ανακοίνωση με οδηγίες ή/και τροποποιήσεις σχετικά με τους παρόντες όρους για την συμμετοχή στο Διαγωνισμό ή/και την κάρπωση του Δώρου, η οποία θα αναρτηθεί από τη Διοργανώτρια, στις παραπάνω ιστοσελίδες ή/και θα δημοσιευθεί με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων όρων. 5

6 6

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 1. H σύμφωνα με τους παρόντες όρους διεξαγόμενη ενέργεια «Εσύ για ποιον θα ψήσεις;», διοργανώνεται από τις εταιρείες ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΕ, Εθνική Οδός Αθηνών-Λαμίας 11 ο ΧΛΜ Μεταμόρφωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΤΗΣ COSMOTE

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΤΗΣ COSMOTE ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΤΗΣ COSMOTE Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (COSMOTE) με έδρα στο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διαγωνισμός που διοργανώνει η «PRIME APPLICATIONS Α.Ε.» μέσα από το Site και ο οποίος στο σύνολό του διέπεται από τους παρόντες Όρους.

Ο Διαγωνισμός που διοργανώνει η «PRIME APPLICATIONS Α.Ε.» μέσα από το Site και ο οποίος στο σύνολό του διέπεται από τους παρόντες Όρους. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η εταιρεία «PRIME APPLICATIONS A.E.» διοργανώνει Διαγωνισμό Κλήρωση στον διαδικτυακό τόπο της «www.news.gr», (εφεξής: τo Site) και αναλαμβάνει τα δώρα του διαγωνισμού και την χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ» 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» (εφεξής ΟΤΕ ή Διοργανώτρια) που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - KΑΛΟ ΤΑΞΗΒΗ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - KΑΛΟ ΤΑΞΗΒΗ ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - KΑΛΟ ΤΑΞΗΒΗ 1. Αντικείμενο του Ενέργειας. Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «PEPSICO HBH Ε.Π.Ε.» και έδρα στον Άγιο Στέφανο Αττικής (22 ο χλμ ΕΟ Αθηνών-Λαμίας)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ ΟΤΕ TV»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ ΟΤΕ TV» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ ΟΤΕ TV» Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής ο «OTE» ή «Διοργανωτής), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 1. Ο διαγωνισµός «ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ» διοργανώνεται από την εταιρεία ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Αποστόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Όροι διαγωνισμού «ο πιο γρήγορος κερδίζει» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος διοργανώνεται και διεξάγεται από την εταιρεία «voicenews» (στο εξής «η Διοργανώτρια»), με Τεχνικό Πάροχο την

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Διαγωνισμού ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Όροι Διαγωνισμού ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Όροι Διαγωνισμού ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Η εταιρεία «LG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΑΕ», (εφεξής LG ), διοργανώνει την παρούσα προωθητική ηλεκτρονική ενέργεια με τίτλο «Γιόρτασε μαζί μας τα 10 Χρόνια της

Διαβάστε περισσότερα

«Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις για τη σελίδα Facebook του Διαγωνισμού «

«Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις για τη σελίδα Facebook του Διαγωνισμού « «Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις για τη σελίδα Facebook του Διαγωνισμού «Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Η σελίδα που θα τρέξει ο διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

9. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μέχρι την 23/03/2015 και ώρα 12:00, στα γραφεία της Διοργανώτριας επί της Λεωφ. Πεντέλης αρ. 73,Χαλάνδρι, παρουσία

9. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μέχρι την 23/03/2015 και ώρα 12:00, στα γραφεία της Διοργανώτριας επί της Λεωφ. Πεντέλης αρ. 73,Χαλάνδρι, παρουσία ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 19 Ιανουαριου στις 13:00 π.μ. 1. H Εταιρεία με την επωνυμία «ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΕΠΕ» που εδρεύει στo Χαλάνδρι, Λ.Πεντέλης 73 και εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

Όροι συμμετοχής διαγωνισμού "Make up your day"

Όροι συμμετοχής διαγωνισμού Make up your day Όροι συμμετοχής διαγωνισμού "Make up your day" 1. Η εκδοτική διαφημιστική εταιρία με την επωνυμία «MEDIAVIEW», η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη οδός Εθν. Αμύνης 32Α, (εφεξής: «η Διοργανώτρια»), και εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ»

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» Για το διαγωνισμό «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» που διοργανώνει η ΑΜΑΖΕ Α.Ε. που εφεξής καλείται με τεχνικό πάροχο την ιδία, ισχύουν τα κάτωθι: 1]

Διαβάστε περισσότερα

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν άντρες και γυναίκες. Δεν είναι

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν άντρες και γυναίκες. Δεν είναι ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού: Η ανώνυμος εταιρεία με την επωνυμία «ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»,

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ελλάδος, άνω των 18 ετών οι οποίοι ανήκουν σε οικογένεια που απαρτίζεται από

OPOI ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ελλάδος, άνω των 18 ετών οι οποίοι ανήκουν σε οικογένεια που απαρτίζεται από OPOI ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Ο διαγωνισµός διοργανώνεται από την εταιρεία µε την επωνυµία «ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ. Chillbox Activation 1

ΟΡΟΙ. Chillbox Activation 1 ΟΡΟΙ Chillbox Activation 1 Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «WEST A.E ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙKH ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε», που εδρεύει στην Πάτρα, Δίον. Λαυράγκα 24, ΤΚ 26 442, (στο εξής αναφερόμενη και ως «Εταιρεία»), και

Διαβάστε περισσότερα

4. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος του Διοργανωτή.

4. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος του Διοργανωτή. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Το Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνοαμερικανική Ένωση», που εδρεύει στην Αθήνα (Μασσαλίας 22) και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από την Διευθύντρια Επιχειρησιακής Λειτουργίας αυτού κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHAT S THE FORM/CHIPSTERS?

ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHAT S THE FORM/CHIPSTERS? ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHAT S THE FORM/CHIPSTERS? 1. H ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΤΣΑΚΙΡΗΣ Πρότυπος Βιοµηχανία Τροφίµων Snacks Α.Β.Ε.Ε» που εδρεύει στην Αταλάντη Φθιώτιδας, στη θέση Μούλκια

Διαβάστε περισσότερα

23:59:59. Όροι συµµετοχής

23:59:59. Όροι συµµετοχής Όροι συµµετοχής 1. Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία COCA-COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ η οποία εδρεύει στον Δήµο Αµαρουσίου Αττικής, επί της οδού Φραγκοκλησιάς αρ. 9, και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR Η Υπηρεσία παρέχεται από την εταιρία «WorldBridge-Υπηρεσίες Πληρωμών Α.Ε.» («WorldBridge») σε

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συμμετοχής στο Προωθητικό Πρόγραμμα BUSINESS IT EXCELLENCE

Όροι Συμμετοχής στο Προωθητικό Πρόγραμμα BUSINESS IT EXCELLENCE Όροι Συμμετοχής στο Προωθητικό Πρόγραμμα BUSINESS IT EXCELLENCE Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (εφεξής «OTE» ή/και «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ «ΕΤ QUIZ»

ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ «ΕΤ QUIZ» ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ «ΕΤ QUIZ» Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Ο Πάροχος: Η εταιρία με την επωνυμία "ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΕ." και με τον διακριτικό τίτλο "MEDIATEL S.A." είναι ανώνυμη εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκήρυξη όρων διαγωνισμού υπό τον τίτλο «Super Buzz» από την εταιρεία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ A.E.» (στο εξής "Διοργανώτρια") με την τεχνική υποδομή της AUDIOTEX. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

1. Η εταιρία Ολυμπιακή Ζυθοποιία Α.Ε. (εφεξής «Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με την

1. Η εταιρία Ολυμπιακή Ζυθοποιία Α.Ε. (εφεξής «Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με την Όροι Διαγωνισμού 1. Η εταιρία Ολυμπιακή Ζυθοποιία Α.Ε. (εφεξής «Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με την «The Mojo» (εφεξής «Διαφημιστική») που εδρεύει στη διεύθυνση Παπαχρήστου 3, Παπάγου Αττικής, διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

5. Αν κάποιος Νικητής αρνηθεί το έπαθλο για οποιονδήποτε λόγο ή αν εμπίπτει στις προϋποθέσεις της παραπάνω παραγράφου, χάνει το δικαίωμα στο έπαθλο.

5. Αν κάποιος Νικητής αρνηθεί το έπαθλο για οποιονδήποτε λόγο ή αν εμπίπτει στις προϋποθέσεις της παραπάνω παραγράφου, χάνει το δικαίωμα στο έπαθλο. ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ «ΕFSYN QUIZ» Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Ο Πάροχος: Η εταιρία με την επωνυμία "ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΕ." και με τον διακριτικό τίτλο "MEDIATEL S.A." είναι ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Wintiko» ιοργανωτές διαγωνισµού Η εταιρία περιορισµένης ευθύνης µε την επωνυµία «Cambo Industries Digital ΕΠΕ», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Καρυωτάκη αρ. 6) (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... @ 2155555900............ (SIM) SIM microsim n nosim 1....... 2....... 3................ 1 2 3 :... :... :... :... : : : :... :... ( & ) 1 2 3... : : :.:..:...... : :...:......... :... :... SMS (d ). :....:...:

Διαβάστε περισσότερα

1 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 2. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ... 5 3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Όροι συμμετοχής σε Πρόγραμμα προωθητικών Ενεργειών με διαδικασία άμεσης νίκης και τίτλο «Νέα εποχή στα καταστήματα WIND»

«Όροι συμμετοχής σε Πρόγραμμα προωθητικών Ενεργειών με διαδικασία άμεσης νίκης και τίτλο «Νέα εποχή στα καταστήματα WIND» «Όροι συμμετοχής σε Πρόγραμμα προωθητικών Ενεργειών με διαδικασία άμεσης νίκης και τίτλο «Νέα εποχή στα καταστήματα WIND» H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες διεξαγωγής του τηλεοπτικού παιχνιδιού «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ». I. Γενικά 1. Ο Πάροχος: H εταιρία Internetq SA είναι ανώνυμη εταιρία με μόνιμη

Κανόνες διεξαγωγής του τηλεοπτικού παιχνιδιού «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ». I. Γενικά 1. Ο Πάροχος: H εταιρία Internetq SA είναι ανώνυμη εταιρία με μόνιμη Κανόνες διεξαγωγής του τηλεοπτικού παιχνιδιού «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ». I. Γενικά 1. Ο Πάροχος: H εταιρία Internetq SA είναι ανώνυμη εταιρία με μόνιμη εγκατάσταση (έδρα) στην ελληνική επικράτεια -σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα