HELLAS ONLINE Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες Ανώνυμη Εταιρία

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "HELLAS ONLINE Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες Ανώνυμη Εταιρία"

Transcript

1 HELLAS ONLINE Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες Ανώνυμη Εταιρία Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την Οικονομική Χρήση 2013 (1 Ιανουαρίου έως ) Σύμφωνα με το Νόμο 3556/2007 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ (πρώην Μ.Α.Ε: 21328/06/Β/90/13) Αδριανείου 2 & Παπαδά, Αθήνα

2 Ετήσια Οικονομική Έκθεση Περιεχόμενα Δηλώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 3 Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας Hellas online ΑΕ... 4 Επεξηγηματική Έκθεση της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Ισολογισμός Κατάσταση συνολικού εισοδήματος Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση Ταμειακών Ροών Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων Γενικά Πλαίσιο κατάρτισης Συνεχιζόμενη δραστηριότητα Βασικές λογιστικές αρχές Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως Πληροφόρηση κατά τομέα Έσοδα Ανάλυση εξόδων Χρηματοοικονομικά έσοδα έξοδα Φόρος εισοδήματος Κέρδη / Ζημίες ανά μετοχή Ενσώματα πάγια στοιχεία Άυλα περιουσιακά στοιχεία Υπεραξία Αναβαλλόμενη φορολογία Εμπορικές απαιτήσεις Λοιπές απαιτήσεις Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Μετοχικό κεφάλαιο Λοιπά αποθεματικά Μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα δάνεια Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Έσοδα επομένων χρήσεων Επιχορηγήσεις Προμηθευτές Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη Αναπροσαρμογές κονδυλίων Κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις Ενδεχόμενες υποχρεώσεις Εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις Λειτουργικές μισθώσεις Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού Πληροφορίες Άρθρου 10 του Ν. 3401/ Διαθεσιμότητα Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης Στοιχεία και Πληροφορίες της Hellas online ΑΕ (2)

3 Δηλώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ.2 του Ν.3556/2007) hellas online Ετήσια Οικονομική Έκθεση Με την παρούσα δηλώνουμε ότι εξ όσων γνωρίζουμε, οι οικονομικές καταστάσεις της Hellas online AE για την χρήση 1 Ιανουαρίου έως, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του Ενεργητικού και του παθητικού, της Καθαρής Θέσης και των Αποτελεσμάτων Χρήσης, της εταιρίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 3 έως 5 του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επιπλέον δηλώνεται ότι εξ όσων γνωρίζουμε η ετήσια έκθεση του διοικητικού συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της εταιρίας, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 6 έως 8 του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Κλώνης Δημήτριος Κόκκαλης Κωνσταντίνος Άννινος Γεώργιος (3)

4 Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας Hellas online ΑΕ Εισαγωγή hellas online Ετήσια Οικονομική Έκθεση Η παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αφορά στη χρονική περίοδο των δώδεκα μηνών της κλειόμενης χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως. Η έκθεση συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007 και της απόφασης 7/448/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Οι οικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην παρούσα έκθεση περιέχονται συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρίας hellas online ΑΕ, περιγραφή των σημαντικών γεγονότων που έλαβαν χώρα κατά την τρέχουσα οικονομική χρήση, περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων για την επόμενη χρήση, παράθεση των σημαντικών συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ της Εταιρίας με τα συνδεδεμένα της μέρη, καθώς και παράθεση στοιχείων και εκτιμήσεων ποιοτικού χαρακτήρα για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων της Εταιρίας κατά την επόμενη χρήση. 1. Οικονομικά αποτελέσματα και σημαντικά γεγονότα Ανάλυση οικονομικών αποτελεσμάτων Δ' τρίμηνο '13 Δ' τρίμηνο '12 Διαφορά % 12μηνο '13 12μηνο '12 Διαφορά % Συνολικά έσοδα 57,372,452 58,603,149 (2.1%) 227,358, ,668,772 (5.5%) EBITDA 14,984,292 14,838, % 68,393,239 64,326, % % περιθώριο EBITDA 26.1% 25.3% +0.8μον 30.1% 26.7% +3.4μον Κέρδη προ φόρων (517,735) (5,466,068) - 1,896,218 (17,975,431) - Επενδύσεις 11,333,542 8,343, % 36,664,926 28,985, % Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές και 4,107,787 6,551,971 (37.3%) 9,701,164 15,963,184 (39.2%) Επενδυτικές Δραστηριότητες Καθαρός Δανεισμός 157,271, ,142,614 (5.3%) 157,271, ,142,614 (5.3%) Τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα εκ. από εκ. το 2012, μειωμένα κατά 13.3 εκ. (-5.5%). Η μείωση στα έσοδα αποδίδεται κατά 61% ή 8.1 εκ. περίπου στη μείωση των τελών τερματισμού προς κινητά αλλά και σταθερά δίκτυα, η οποία έχει επηρεάσει αρνητικά τα έσοδα από υπηρεσίες χονδρικής καθώς και από τερματισμό κλήσεων στο δίκτυο της hellas online. Εξαιρώντας τον αντίκτυπο της μείωσης των τελών τερματισμού, η μείωση των λειτουργικών εσόδων συγκρατήθηκε στο -2.1%. Τα λειτουργικά έξοδα προ αποσβέσεων ανήλθαν στα 159 εκ., μειωμένα κατά 17.4 εκ. (-9.9%) σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Οι σημαντικότερες μειώσεις αφορούν την μείωση των τελών διασύνδεσης κατά 15.3εκ., την μείωση της πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις κατά 5.5εκ. ως αποτέλεσμα της βελτιστοποίησης των διαδικασιών είσπραξης καθώς και τη μείωση κατά 2.1εκ. του κόστους μισθοδοσίας. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σημείωσαν αύξηση 6.3% και διαμορφώθηκαν σε 68.4 εκ., σε σύγκριση με 64.3 εκ. στο αντίστοιχο διάστημα πέρσι. Η αύξηση οφείλεται στην σημαντική μείωση των λειτουργικών εξόδων, η οποία αντιστάθμισε την απώλεια εσόδων από λειτουργικές δραστηριότητες. Τα κόστη των αποσβέσεων ανήλθαν σε 54.6εκ. από 64.9εκ. το 2012, παρουσιάζοντας μείωση 10.3εκ., ή 15.9%. Τα χρηματοοικονομικά κόστη παρουσίασαν σημαντική μείωση και διαμορφώθηκαν σε 11.9 εκ. από 17.5εκ. το Η μείωση κατά 5.5εκ. αποδίδεται στην μείωση του τραπεζικού δανεισμού κατά 4.2%, στην μείωση του μέσου επιτοκίου από 6.8% το 2012 σε 6% το 2013 και τέλος στη μείωση του κόστους για τόκους υπερημερίας σε προμηθευτές κατά 3εκ. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) της Εταιρίας για το 2013 ανήλθαν στα 1.9 εκατ., έναντι ζημιών - 18 εκ. το Υπενθυμίζεται ότι η Εταιρία πέρασε σε θετικό πρόσημο σε επίπεδο κερδών προ φόρων, για πρώτη φόρα, το α τρίμηνο του 2013 και παρέμεινε συνεπής όλη τη διάρκεια του έτους. (4)

5 Ετήσια Οικονομική Έκθεση Στο 12μηνο του 2013, οι ταμειακές ροές από λειτουργικές και επενδυτικές δραστηριότητες διαμορφώθηκαν στα 9.7 εκατ. έναντι 16 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η μείωση των ταμειακών ροών μεταφράζεται σε αποπληρωμές προμηθευτών καθώς και σε μείωση τραπεζικού δανεισμού. Συγκεκριμένα, το υπόλοιπο των προμηθευτών διαμορφώθηκε στα 73 εκ., μειωμένο κατά 7 εκ. σε σχέση με το κλείσιμο του 2012, ενώ ο τραπεζικός δανεισμός διαμορφώθηκε στα εκ., βελτιωμένος κατά 7.4 εκ. σε σχέση με το κλείσιμο της χρήσης του Ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) συνεχίζει να μειώνεται σε σχέση με τις προηγούμενες περιόδους και διαμορφώνεται στο 2.3x Καθαρός Δανεισμός / EBITDA 2.3x 2.6x 3.0x 4.1x Ανάπτυξη ιδιόκτητου δικτύου και ευρυζωνικότητα Προς την ίδια κατεύθυνση, άλλωστε, κινείται και το επενδυτικό πλάνο της εταιρίας καθώς οι επενδύσεις της το 2013 ανήλθαν στα 36.7 εκ., αυξημένες κατά 26.5% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Συνολικά, από τις αρχές του 2006 οι επενδύσεις προσεγγίζουν τα 441 εκ., υποστηρίζοντας την ανάπτυξη του ιδιόκτητου δικτύου οπτικών ινών, τη βελτιστοποίηση των τεχνολογικών συστημάτων εξυπηρέτησης πελατών, τη συνεχιζόμενη αναβάθμιση της διασύνδεσης με το εξωτερικό και της συνολικής χωρητικότητας, καθώς και των υπηρεσιών hol cloud. Εξέλιξη αγοράς Το 2013 η παροχή υπηρεσιών Αποδεσμοποίητης Πρόσβασης Τοπικού Βρόχου (ΑΠΤΒ) συνέχισε την άνοδο της κατά 113 χιλ. συνδρομητές (αύξηση 6.3%), καθώς η συνολική αγορά αυξήθηκε από 1,795 χιλ. (τέλος 2012) σε 1,907 χιλ. συνδρομητές (τέλος 2013, Πηγή: αποτελέσματα ΟΤΕ 2013). Ο ανταγωνισμός σταθερών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών συνεχίστηκε με αμείωτη ένταση και το 2013, προσφέροντας σημαντικές ελαφρύνσεις στον οικογενειακό προϋπολογισμό και δίνοντας έμφαση σε συνδυαστικά πακέτα σταθερής τηλεφωνίας, κινητής τηλεφωνίας και συνδρομητικής τηλεόρασης. Σε αυτό το περιβάλλον, η hellas online ακολουθώντας πιστά την στρατηγική της των 5 τελευταίων ετών για συνδυαστικές υπηρεσίες που προσφέρουν πραγματική αξία στον τελικό καταναλωτή, συνέχισε την ανάπτυξη της συνδρομητικής βάσης ΑΠΤΒ. Πιο συγκεκριμένα, η συνδρομητική βάση ΑΠΤΒ αυξήθηκε από χιλ. σε 519 χιλ. συνδρομητές (αύξηση 5.4%) σε σχέση με το τέλος του Q Q Q Q Q Ενεργοί συνδρομητές ΑΠΤΒ 519, , , , ,553 Καθαρές νέες συνδέσεις ΑΠΤΒ 12,891 (3,106) 13,120 3,614 6,990 Μερίδιο αγοράς ΑΠΤΒ 27% 27% 27% 27% 27% Σύνολο ευρυζωνικών συνδρομητών 523, , , , ,118 Καθαρές νέες ευρυζωνικές συνδέσεις 12,697 (3,365) 12,607 3,300 6,403 Η στρατηγική συνεργασία με τη Vodafone, τη μεγαλύτερη εταιρία κινητής τηλεφωνίας σε παγκόσμιο επίπεδο, ενδυναμώθηκε περαιτέρω σημειώνοντας αύξηση +13% στην κοινή συνδυαστική βάση. Πιο συγκεκριμένα, η κοινή συνδυαστική βάση των πελατών έφτασε τις 205 χιλιάδες το 2013 σε σχέση με τις 182 χιλιάδες (το 2012). Τον Ιούνιο του 2013, η Εταιρία ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες ανάγκες των πελατών εμπλούτισε τις υπηρεσίες της με νέα & πρωτοποριακά προγράμματα τηλεφωνίας και internet που προσφέρουν ευελιξία, και έλεγχο του κόστους στην καθημερινή επικοινωνία. Πιο συγκεκριμένα, αυτά τα νέα προγράμματα επιτρέπουν στους πελάτες (οικιακούς ή/και επαγγελματίες) να χρησιμοποιούν το χρόνο ομιλίας τους προς αστικά, υπεραστικά αλλά και προς όλα τα κινητά, όπως αυτοί θέλουν, παρέχοντας μάλιστα δωρεάν υπηρεσία ενημέρωσης υπολοίπου με γραπτό μήνυμα στο κινητό τους αλλά και internet έως 24mbps. Με αυτό τον τρόπο η Εταιρία αναδεικνύει για ακόμα μια φορά τον πελατοκεντρικό της χαραχτήρα μιας και είναι η μόνη Εταιρία, στον κλάδο της σταθερής & internet, που επιτρέπει στους συνδρομητές να εκμεταλλεύονται πλήρως τις δυνατότητες του προγράμματός τους. Αναφορικά με τη συνδρομητική υπηρεσία παροχής οπτικοακουστικού περιεχομένου για οικιακούς χρήστες hol my tv, η Εταιρία αναβάθμισε και ανασχεδίασε πλήρως το περιβάλλον πλοήγησης της υπηρεσίας στην οθόνη της τηλεόρασης, ενισχύοντας περαιτέρω τον αλληλεπιδραστικό χαρακτήρα της υπηρεσίας και προσθέτοντας νέες λειτουργικότητες που διευκολύνουν τη χρήση της από τους πελάτες. Επιπρόσθετα, υπήρξε σημαντική ενίσχυση της παρεχόμενης αξίας προς τους πελάτες μέσα από νέες συνεργασίες με διεθνή και καταξιωμένα τηλεοπτικά (5)

6 Ετήσια Οικονομική Έκθεση δίκτυα και προμηθευτές / διανομείς περιεχομένου. Το 2013 προστέθηκαν στην υπηρεσία συνολικά δεκατρία (13) νέα τηλεοπτικά κανάλια συνεχούς ροής: FOX Channel, National Geographic, National Geographic WILD, Disney Junior, BBC World, Food Network, Travel Channel, NHK World, C Music, Outdoor Channel, TV5MONDE, History Channel, World Fashion. Επιπλέον, το κατ απαίτηση διαθέσιμο περιεχόμενο (Video on Demand) εμπλουτίστηκε περαιτέρω το 2013 μέσω της επέκτασης της υφιστάμενης συνεργασίας της Εταιρίας με τη The Walt Disney Company για τη διάθεση δημοφιλών τηλεοπτικών προγραμμάτων του τηλεοπτικού δικτύου ABC με όλα τα επεισόδια και κύκλους άμεσα διαθέσιμα. Επιπλέον, ο κατάλογος των διαθέσιμων κατ απαίτηση οπτικοακουστικών προγραμμάτων ενδυναμώθηκε μέσω νέων συνεργασιών (Hollywood Entertainment) αλλά και επέκταση υφιστάμενων (συνεργασία με την MGM). Τέλος, το β εξάμηνο του έτους η Εταιρία διεύρυνε το φάσμα υπηρεσιών ψυχαγωγίας και διασκέδασης με την εμπορική διάθεση της υπηρεσίας μουσικής hol music club, παρέχοντας στους πελάτες της πρόσβαση σε ευρύτατους καταλόγους εκατομμυρίων μουσικών κομματιών από την Ελληνική και παγκόσμια δισκογραφία. Τέλος, η εταιρία στοχεύοντας να καλύψει τις σύγχρονες απαιτήσεις που επιβάλλει στις επιχειρήσεις το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, προχώρησε στην περαιτέρω ενδυνάμωση των υπηρεσιών hol cloud διαθέτοντας εμπορικά 3 νέες υπηρεσίες (Archive as a Service, Disaster Recovery as a Service (DRaaS) αλλά και Desktop as a Service (DaaS)). Με αυτό τον τρόπο και θα διευρυνθεί το κοινό-στόχος και αλλά και το hol cloud θα αποτελέσει βασικό συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού. Σημαντικά γεγονότα Η hellas online προχώρησε, στο τέλος του 2013, στη διακοπή της λειτουργίας των διευθύνσεων Customer Operations, Retail Sales και Retention εντός της hellas online και η εκτέλεση του αντικειμένου αυτού ανατέθηκε σε τρίτη Εταιρία, με την μορφή του outsourcing. Η κίνηση αυτή θα δώσει μεγαλύτερη ευελιξία και θα επιτρέψει στην hellas online να εστιάσει στο κύριο αντικείμενό της, αυτό της παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, και να γίνει περισσότερο ανταγωνιστική. 2. Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης Η Δήλωση αυτή αφορά στο σύνολο των αρχών που υιοθετεί η Εταιρία προκειμένου να διασφαλίσει την απόδοσή της, τα συμφέροντα των μετόχων της καθώς και των μερών των οποίων τα συμφέροντα συνδέονται με εκείνα της Εταιρίας. 2.1 Κώδικας εταιρικής διακυβέρνησης Δήλωση οικειοθελούς συμμόρφωσης της Εταιρίας με Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης Η Εταιρία, ως ανώνυμη Εταιρία της οποίας οι μετοχές διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, εφαρμόζει, χωρίς αποκλίσεις, τις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης, όπως αυτές ορίζονται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, συμμορφούμενη πλήρως με τις επιταγές και τις ρυθμίσεις των σχετικών νομοθετικών κειμένων (ιδίως Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει τροποποιηθείς, Ν. 3016/2002 και Ν. 3693/2008), οι οποίες αποτελούν και το ελάχιστο περιεχόμενο οιουδήποτε κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης. Στο πλαίσιο όμως συμμόρφωσης με τις διατάξεις του Ν. 3873/2010, η Εταιρία δηλώνει ότι κατά το παρόν χρονικό σημείο υιοθετεί ως κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης (ΚΕΔ) τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που διαμορφώθηκε από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (εφεξής καλούμενος ο «Κώδικας») ως αυτός ισχύει, ως Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) μετά από την αναθεώρηση/τροποποίηση από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) τον Οκτώβριο 2013, ο οποίος είναι αναρτημένος στον ιστότοπο : Αποκλίσεις από τον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης και αιτιολόγηση αυτών. Ειδικές διατάξεις του Κώδικα που δεν εφαρμόζει η Εταιρία και εξήγηση των λόγων της μη εφαρμογής Ως ήδη αναφέρθηκε, η Εταιρία εφαρμόζει χωρίς αποκλίσεις τις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης, όπως αυτές ορίζονται από το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο (Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει τροποποιηθείς, Ν. 3016/2002 και Ν. 3693/2008), οι οποίες αποτελούν και το ελάχιστο περιεχόμενο οιουδήποτε Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Σε σχέση όμως με τον ως άνω Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης κατά την παρούσα χρονική στιγμή υφίστανται ορισμένες αποκλίσεις (συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης της μη εφαρμογής), για τις οποίες αποκλίσεις ακολουθεί σύντομη ανάλυση καθώς και επεξήγηση των λόγων που τις δικαιολογούν. (6)

7 Μέρος Α'- Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του hellas online Ετήσια Οικονομική Έκθεση Ι. Ρόλος και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου - Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει προβεί στη σύσταση ξεχωριστής επιτροπής που να προΐσταται στη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο και να προετοιμάζει προτάσεις προς αυτό σχετικά με τις αμοιβές των εκτελεστικών μελών και των βασικών ανώτατων στελεχών. Η απόκλιση αυτή δικαιολογείται από το γεγονός ότι η πολιτική της Εταιρίας σε σχέση με τις αμοιβές των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. και των βασικών ανώτατων στελεχών προσαρμόζεται στις εκάστοτε κρατούσες οικονομικές συνθήκες και τις επιδόσεις της Εταιρίας και διασφαλίζεται η τήρησή της από το Δ.Σ., προκειμένου να αποφεύγεται η καταβολή αμοιβών που δεν βρίσκονται σε αντιστοιχία αφενός μεν με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, αφετέρου δε με τη γενικότερη κοινωνικο-οικονομική κατάσταση. Περαιτέρω, η μη ύπαρξη ξεχωριστής επιτροπής, η οποία προΐσταται στη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για εκλογή στο Δ.Σ. εξηγείται από το γεγονός ότι τα υποψήφια προς εκλογή στο Δ.Σ. μέλη, από συστάσεως της Εταιρίας μέχρι και σήμερα πληρούν όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την απονομή προς αυτά της ιδιότητας του μέλους του Δ.Σ., διακρίνονται για την υψηλή επαγγελματική τους κατάρτιση, τις γνώσεις, την εμπειρία και το ήθος τους και ως εκ τούτου δεν έχει ανακύψει μέχρι στιγμής ανάγκη λειτουργίας τέτοιας επιτροπής. ΙΙ. Μέγεθος και σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου - Το υφιστάμενο Δ.Σ. της Εταιρίας είναι 9μελές και αποτελείται από πέντε (5) εκτελεστικά και τέσσερα (4) μη εκτελεστικά μέλη εκ των οποίων τα δύο (2) μέλη είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Η παρούσα σύνθεση του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου όπου τα εκτελεστικά μέλη υπερτερούν αριθμητικά από τα μη εκτελεστικά, παραμένει η ίδια τα τελευταία έτη και έχει έμπρακτα αποδείξει ότι υποστηρίζει αποτελεσματικά την προώθηση του εταιρικού σκοπού και των δραστηριοτήτων της Εταιρίας. Αλλωστε η παρουσία των, κατά νόμο προβλεπομένων, δύο ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εξασφαλίζει την απαιτούμενη αντικειμενικότητα στη λήψη των αποφάσεων και ισορροπεί την αποτελεσματική λειτουργία του Δ.Σ. Η ως άνω απόκλιση από τις διατάξεις του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης δεν μπορεί να κριθεί ότι υπόκειται σε χρονικό περιορισμό. Όμως η Εταιρία, με βάση τη δομή και τη λειτουργία της, θα εξετάσει εκ νέου κατά πόσο η απαίτηση αυτή (περί συγκρότησης του ΔΣ κατά πλειοψηφία από μη εκτελεστικά μέλη) ανταποκρίνεται στις ανάγκες και την οργανωτική λειτουργία της. Το παρόν Δ.Σ. της Εταιρίας αποτελείται κατά την παρούσα χρονική στιγμή κατά πλειοψηφία από άνδρες, ήτοι εκ των εννέα (9) συνολικά μελών του, τα οκτώ (8) είναι άνδρες και το ένατο μέλος είναι γυναίκα. Η απόκλιση αυτή δικαιολογείται από την αδυναμία ανευρέσεως κατά το παρόν χρονικό διάστημα στελεχών που να ανήκουν στο γυναικείο φύλλο και να ανταποκρίνονται στις αυξημένες απαιτήσεις που συνδέονται με την ιδιότητα αυτή. Μεταξύ των προτεραιοτήτων της Εταιρίας στο μέλλον, χωρίς όμως να μπορεί να προσδιορισθεί με απόλυτη ακρίβεια το χρονικό σημείο συμμόρφωσης της Εταιρίας με την ως άνω πρακτική, συγκαταλέγεται η εύρεση και προσθήκη ικανών εκπροσώπων του γυναικείου φύλου, δεδομένου ότι κάτι τέτοιο αποτελεί συνάρτηση αφενός μεν της εκδήλωσης σχετικού ενδιαφέροντος και αφετέρου της εύρεσης ατόμων που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις. ΙΙΙ. Ρόλος και απαιτούμενες ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου - Το Δ.Σ. δε διορίζει ανεξάρτητο Αντιπρόεδρο προερχόμενο από τα ανεξάρτητα μέλη του, αλλά εκτελεστικό Αντιπρόεδρο, καθώς αξιολογείται ως προέχουσας σημασίας η συνδρομή εκ μέρους του Αντιπροέδρου, του Προέδρου του Δ.Σ. στην άσκηση των εκτελεστικών καθηκόντων του. IV. Καθήκοντα και συμπεριφορά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου - Μολονότι, το Δ.Σ. δεν έχει υιοθετήσει ως μέρος των εσωτερικών κανονισμών της Εταιρίας πολιτικές που να εξασφαλίζουν ότι το Δ.Σ. διαθέτει επαρκή πληροφόρηση ώστε να βασίζει τις αποφάσεις του αναφορικά με συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών σύμφωνα με το πρότυπο του συνετού επιχειρηματία, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και επομένως κατά τις συναλλαγές της Εταιρίας με συνδεδεμένα με αυτήν μέρη καταβάλει την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία, ώστε οι εν λόγω συναλλαγές να είναι απολύτως διαφανείς, σύμφωνες με τους όρους και τις συνθήκες της αγοράς και σε απόλυτη συμβατότητα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, όπως αυτό προσδιορίζεται από τις σχετικές εταιρικές και φορολογικές διατάξεις. (7)

8 Ετήσια Οικονομική Έκθεση Εφόσον κριθεί απαραίτητο η Εταιρία θα προχωρήσει στη συγκρότηση ομάδας εργασίας για τον καθορισμό των εφαρμοστέων διαδικασιών για την εξασφάλιση και την απόκτηση εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου επαρκούς πληροφόρησης, ώστε να βασίζει τις αποφάσεις του για τις συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών στο πρότυπο του συνετού επιχειρηματία. - Δεν υφίσταται υποχρέωση αναλυτικής γνωστοποίησης τυχόν επαγγελματικών δεσμεύσεων των μελών του Δ.Σ. (συμπεριλαμβανομένων και σημαντικών μη εκτελεστικών δεσμεύσεων σε εταιρείες και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα) πριν από το διορισμό τους στο Δ.Σ. Η απόκλιση αυτή εξηγείται από το γεγονός ότι τα μέλη του Δ.Σ. διακρίνονται για το υψηλό μορφωτικό τους επίπεδο, την επίδειξη επαγγελματισμού και έμπρακτης αφοσίωσης προς την Εταιρία και ως εκ τούτου παρά την έλλειψη θεσμοθετημένης υποχρέωσης αναλυτικής γνωστοποίησης τυχόν επαγγελματικών δεσμεύσεων των μελών του Δ.Σ. πριν την εκλογή τους σε αυτό, θα προέβαιναν άνευ ετέρου στη σχετική γνωστοποίηση εάν έκριναν ότι υπάρχει οποιοσδήποτε κίνδυνος σύγκρουσης συμφερόντων ή επηρεασμού ψυχολογικού, επαγγελματικού, ή οικονομικού χαρακτήρα. V. Ανάδειξη υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου - Δεν υφίσταται επιτροπή ανάδειξης υποψηφιοτήτων για το Δ.Σ. Η απόκλιση αυτή εξηγείται από το γεγονός ότι κάθε φορά που τίθεται θέμα εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλους αυτού, η Διοίκηση της Εταιρίας φροντίζει να εξασφαλίζει την ύπαρξη και εφαρμογή διαφανούς διαδικασίας, αξιολογεί το μέγεθος και την σύνθεση του υπό εκλογή Δ.Σ. ή μέλους αυτών, εξετάζει τα προσόντα, τις γνώσεις, τις ικανότητες, την εμπειρία, το ήθος και την ακεραιότητα των υποψηφίων μελών και ως εκ τούτου εκπληρώνεται στο ακέραιο το έργο που θα επιτελούσε η επιτροπή ανάδειξης υποψηφιοτήτων, εάν υφίστατο. VI. Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου - Δεν υφίσταται κανονισμός λειτουργίας του Δ.Σ., καθώς οι διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρίας θεωρούνται επαρκείς για την οργάνωση και λειτουργία του Δ.Σ. και διασφαλίζουν την πλήρη, ορθή και έγκαιρη εκπλήρωση των καθηκόντων του και την επαρκή εξέταση όλων των θεμάτων επί των οποίων λαμβάνει αποφάσεις. - Το Δ.Σ. δεν υιοθετεί στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους ημερολόγιο συνεδριάσεων και 12μηνο πρόγραμμα δράσης, το οποίο δύναται να αναθεωρείται ανάλογα με τις ανάγκες της Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύγκληση και συνεδρίαση του Δ.Σ. είναι δυνατή, όταν το επιβάλλουν οι ανάγκες της Εταιρίας ή ο νόμος, χωρίς την ύπαρξη προκαθορισμένου προγράμματος. - Δεν υφίσταται πρόβλεψη για υποστήριξη του Δ.Σ. κατά την άσκηση του έργου του από ικανό, εξειδικευμένο και έμπειρο εταιρικό γραμματέα. Περαιτέρω όλα τα μέλη του Δ.Σ. έχουν δυνατότητα, εφόσον παρίσταται σχετική ανάγκη, προσφυγής στις υπηρεσίες των νομικών συμβούλων της Εταιρίας προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση του Δ.Σ. με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το νέο ΚΕΔ χρέη εταιρικού γραμματέα μπορεί να επιτελέσει είτε ένας ανώτατος υπάλληλος, είτε ο νομικός σύμβουλος, ενώ έργο του εταιρικού γραμματέα είναι η παροχή πρακτικής υποστήριξης προς τον Πρόεδρο και τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ., ατομικά και συλλογικά, με απώτερο σκοπό και στόχο την πλήρη συμμόρφωση του Δ.Σ. με τις νομικές και καταστατικές απαιτήσεις και προβλέψεις. Η Εταιρία θα εξετάσει στο άμεσο μέλλον την αναγκαιότητα θεσπίσεως θέσεως εταιρικού γραμματέα. - Δεν υφίσταται πρόβλεψη για ύπαρξη προγραμμάτων εισαγωγικής ενημέρωσης για τα νέα μέλη του Δ.Σ. αλλά και την διαρκή επαγγελματική επιμόρφωση για τα υπόλοιπα μέλη. Η απόκλιση αυτή εξηγείται από το γεγονός ότι ως μέλη του Δ.Σ. προτείνονται πρόσωπα με αποδεδειγμένη εμπειρία, υψηλό μορφωτικό επίπεδο και διαπιστωμένες οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες. Άλλωστε βασική αρχή που διέπει την λειτουργία της Εταιρίας αποτελεί η διαρκής επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού και των στελεχών αυτής και η ενίσχυση της εταιρικής συνείδησης σε όλα τα επίπεδα μέσω της διεξαγωγής, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, επιμορφωτικών σεμιναρίων ανάλογα με τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται το εκάστοτε μέλος και τα καθήκοντα με τα οποία έχει επιφορτισθεί, ήτοι η διαρκής επιμόρφωση διέπει ως αρχή, όλη τη φιλοσοφία και λειτουργία της Εταιρίας και δεν περιορίζεται στα πλαίσια των μελών του Δ.Σ. - Επίσης, δεν υφίσταται πρόβλεψη για παροχή επαρκών πόρων προς τις επιτροπές του Δ.Σ. για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους και για την πρόσληψη εξωτερικών συμβούλων στο βαθμό που χρειάζονται. (8)

9 Ετήσια Οικονομική Έκθεση Η απόκλιση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι η Διοίκηση της Εταιρίας εξετάζει και εγκρίνει ανά συγκεκριμένη περίπτωση δαπάνες για την ενδεχόμενη πρόσληψη εξωτερικών συμβούλων με βάση τις εκάστοτε εταιρικές ανάγκες, προς συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών της Εταιρίας. VII. Αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου - Κατά την παρούσα χρονική στιγμή, δεν υφίσταται θεσμοθετημένη διαδικασία αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του Δ.Σ. και των επιτροπών του, ούτε αξιολογείται η επίδοση του Προέδρου του Δ.Σ. κατά την διάρκεια διαδικασίας στην οποία προΐσταται ο ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος ή άλλο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Παρόλα αυτά, όποτε διαπιστώνονται αδυναμίες ή δυσλειτουργίες αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου, πραγματοποιούνται συναντήσεις και διεξοδικές συζητήσεις, στις οποίες αναλύονται τα προβλήματα που παρουσιάζονται. Άλλωστε το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτά χρονικά διαστήματα παρακολουθεί και επανεξετάζει την προσήκουσα υλοποίηση των ληφθεισών αποφάσεών του, με βάση τα τεθέντα στοχο-χρονοδιαγράμματα, ενώ το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο αξιολογείται σε ετήσια βάση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, σύμφωνα με τις αρχές και την διαδικασία που περιγράφεται αναλυτικά στον Κ.Ν. 2190/1920 και στο Καταστατικό της Εταιρίας. Μέρος Β'- Εσωτερικός έλεγχος Ι. Σύστημα εσωτερικού ελέγχου - Δεν υφίσταται ειδικός και ιδιαίτερος κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής ελέγχου. Η απόκλιση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι τα βασικά καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της επιτροπής ελέγχου περιγράφονται επαρκώς στις κείμενες νομοθετικές διατάξεις και ως εκ τούτου η Εταιρία δεν θεωρεί αναγκαία κατά την παρούσα χρονική στιγμή την κατάρτιση ειδικότερου κανονισμού λειτουργίας της ως άνω επιτροπής, καθόσον αυτό που προέχει είναι η πιστή τήρηση και απαρέγκλιτη εφαρμογή του υφισταμένου κανονιστικού πλαισίου. - Δεν διατίθενται ιδιαίτερα κονδύλια στην επιτροπή ελέγχου για την εκ μέρους της χρήση υπηρεσιών εξωτερικών συμβούλων. Η απόκλιση αυτή αιτιολογείται από την παρούσα σύνθεση της επιτροπής ελέγχου και τις εξειδικευμένες γνώσεις και την εμπειρία των μελών της, οι οποίες διασφαλίζουν την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία της επιτροπής και την εκπλήρωση των καθηκόντων της στο ακέραιο με αποτέλεσμα να μην καθίσταται αναγκαία η χρήση υπηρεσιών εξωτερικών συμβούλων. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, εάν κριθεί σκόπιμη και ενδεδειγμένη η συνδρομή εξωτερικών συμβούλων, προς περαιτέρω βελτίωση της δομής και λειτουργίας της επιτροπής, είναι αυτονόητο ότι η Εταιρία θα θέσει στην διάθεσή της όλα τα απαραίτητα κονδύλια. Μέρος Γ'- Αμοιβές Ι. Επίπεδο και διάρθρωση των αμοιβών Κατά την παρούσα χρονική στιγμή δεν υφίσταται Επιτροπή αμοιβών αποτελούμενη αποκλειστικά από μη εκτελεστικά, ανεξάρτητα στην πλειονότητά τους μέλη του Δ.Σ. και κατά συνέπεια δεν υπάρχουν ρυθμίσεις για τα καθήκοντα της εν λόγω επιτροπής, τη συχνότητα συνεδριάσεών της και για άλλα θέματα που αφορούν τη λειτουργία της. Η απόκλιση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι η σύσταση της Επιτροπής, ενόψει της δομής και της λειτουργίας της Εταιρίας, δεν έχει αξιολογηθεί ως αναγκαία μέχρι σήμερα και τούτο γιατί η διοίκηση της Εταιρίας που επιμελείται τη διαδικασία καθορισμού των αμοιβών και της υποβολής των σχετικών προτάσεων φροντίζει ώστε η εν λόγω διαδικασία να γίνεται με αντικειμενικότητα, διαφάνεια και επαγγελματισμό, απαλλαγμένη από συγκρούσεις συμφερόντων. Αναφορικά δε με τον καθορισμό των αμοιβών των μελών του Δ.Σ., εκτελεστικών ή μη, η διοίκηση της Εταιρίας ενεργεί με γνώμονα τη δημιουργία μακροπρόθεσμης εταιρικής αξίας, τη διατήρηση των αναγκαίων ισορροπιών και την προώθηση της αξιοκρατίας, ώστε η επιχείρηση να προσελκύει αξιόλογα στελέχη για την αποτελεσματική διοίκηση της Εταιρίας. (9)

10 Ετήσια Οικονομική Έκθεση Το Δ.Σ. για τον προσδιορισμό της αμοιβής των μελών του και ιδιαίτερα των εκτελεστικών, λαμβάνει υπόψη του τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές τους, την επίδοσή τους σε σχέση με προκαθορισμένους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους, την οικονομική κατάσταση, την απόδοση και τις προοπτικές της Εταιρίας, το ύψος των αμοιβών για παροχή παρόμοιων υπηρεσιών σε ομοειδείς εταιρίες καθώς και το ύψος των αμοιβών των εργαζομένων στην Εταιρία. Η δε αμοιβή και οι τυχόν λοιπές αποζημιώσεις των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. αντανακλά το χρόνο απασχόλησής τους καθώς και τις αρμοδιότητές τους. Η Εταιρία θα εξετάσει στο μέλλον την αναγκαιότητα σύστασης ιδιαίτερης επιτροπής αμοιβών. -Στις συμβάσεις των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. δεν προβλέπεται ότι το Δ.Σ. μπορεί να απαιτήσει την επιστροφή όλου ή μέρους του bonus που έχει απονεμηθεί, λόγω αναθεωρημένων οικονομικών καταστάσεων προηγούμενων χρήσεων ή γενικώς βάσει εσφαλμένων χρηματοοικονομικών στοιχείων, που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του bonus αυτού. Η απόκλιση αυτή εξηγείται από το γεγονός ότι τα τυχόν δικαιώματα bonus ωριμάζουν μόνο μετά την οριστική έγκριση και έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων. Μέρος Δ - Σχέσεις με τους μετόχους Ι. Επικοινωνία με τους μετόχους - Η Εταιρία δεν έχει υιοθετήσει ειδική πρακτική αναφορικά με την επικοινωνία της με τους μετόχους, η οποία περιλαμβάνει την πολιτική της Εταιρίας σχετικά με την υποβολή ερωτήσεων από τους μετόχους προς το Δ.Σ. Κατά την παρούσα χρονική στιγμή δεν υφίσταται θεσμοθετημένη ειδική διαδικασία σχετικά με την υποβολή ερωτήσεων από τους μετόχους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, καθόσον οποιοσδήποτε από τους μετόχους έχει την δυνατότητα να απευθύνεται στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων, υποβάλλοντας αιτήματα και ερωτήσεις, τα οποία, εφόσον κριθεί ως αναγκαίο, διαβιβάζονται ομαδοποιημένα στο Διοικητικό Συμβούλιο για περαιτέρω επεξεργασία και η σχετική απάντηση ή ενημέρωση αποστέλλεται αμελλητί στον ενδιαφερόμενο. Περαιτέρω, οι διατάξεις του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920 περιγράφουν με λεπτομερή τρόπο την διαδικασία συμμετοχής των μετόχων της μειοψηφίας στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, διαδικασία η οποία τηρείται απαρέγκλιτα σε κάθε Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, προκειμένου να εξασφαλίζεται με τον τρόπο αυτό η προσήκουσα, έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των μετόχων αναφορικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων. ΙΙ. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων - Δεν παρατηρήθηκε κάποια απόκλιση Γενική σημείωση αναφορικά με το χρονικό σημείο άρσης της μη συμμόρφωσης της Εταιρίας με τις ειδικές πρακτικές που υιοθετεί ο νέος ΚΕΔ Όπως ανωτέρω αναφέρθηκε, ο νέος ΚΕΔ, όπως ισχύει από τον Οκτώβριο 2013 ακολουθεί την προσέγγιση «συμμόρφωση ή εξήγηση» και απαιτεί από τις εισηγμένες εταιρείες που επιλέγουν να τον εφαρμόζουν να δημοσιοποιούν την πρόθεσή τους αυτή και είτε να συμμορφώνονται με το σύνολο των ειδικών πρακτικών του Κώδικα, είτε να εξηγούν τους λόγους μη συμμόρφωσής τους με συγκεκριμένες ειδικές πρακτικές. Περαιτέρω, η σχετική εξήγηση των λόγων μη συμμόρφωσης με συγκεκριμένες ειδικές πρακτικές, δεν περιορίζεται μόνον σε απλή αναφορά της γενικής αρχής ή της ειδικής πρακτικής με την οποία δεν συμμορφώνεται η Εταιρία, αλλά πρέπει, μεταξύ άλλων, να αναφέρει κατά πόσον η απόκλιση από τις διατάξεις του Κώδικα είναι χρονικά περιορισμένη και πότε η Εταιρία προτίθεται να ευθυγραμμισθεί με τις διατάξεις αυτού. Οι αποκλίσεις της Εταιρίας από τις πρακτικές που καθιερώνει ο νέος ΚΕΔ δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υπόκεινται σε αυστηρό χρονικό περιορισμό. Πάντως η Εταιρία εξετάζει ήδη τις υφιστάμενες αποκλίσεις από τις ειδικές πρακτικές που καθιερώνει ο νέος ΚΕΔ και διερευνά την πιθανότητα συμμόρφωσης με αυτές καθώς και το ενδεχόμενο κατάρτισης και διαμόρφωσης δικού της Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. (10)

11 Ετήσια Οικονομική Έκθεση Πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρία επιπλέον των προβλέψεων του Νόμου Η Εταιρία εφαρμόζει πιστά τις προβλέψεις του κειμένου ως άνω νομοθετικού πλαισίου σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση. Δεν υφίστανται κατά την παρούσα χρονική στιγμή εφαρμοζόμενες πρακτικές επιπλέον των ως άνω προβλέψεων. 2.2 Διοικητικό Συμβούλιο & Επιτροπές που απαρτίζονται από μέλη αυτού Διοικητικό Συμβούλιο (Ρόλος - Σύνθεση και Λειτουργία) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης και κατά κύριο λόγο διαμορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης της Εταιρίας, εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της. Επιπλέον, διασφαλίζει τη δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση όλων των μετόχων της Εταιρίας. Πρώτιστη υποχρέωση και καθήκον των μελών του Δ.Σ. είναι η διαρκής επιδίωξη της ενίσχυσης της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της Εταιρίας και η προάσπιση του γενικού εταιρικού συμφέροντος. Απαγορεύεται στα μέλη του Δ.Σ. και σε κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από το Δ.Σ. αρμοδιότητές του, να επιδιώκουν ίδια οφέλη τα οποία αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρίας και να ωφελούνται επιχειρηματικά με πράξεις τους σε βάρος της Εταιρίας. Τα μέλη του Δ.Σ. και κάθε τρίτος, στον οποίο έχουν ανατεθεί από το Δ.Σ. αρμοδιότητές του, οφείλουν να γνωστοποιούν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. τα ίδια συμφέροντά τους που ενδέχεται να ανακύψουν από τις συναλλαγές της Εταιρίας που εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτών της Εταιρίας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Τα μέλη υποχρεούνται σε εχεμύθεια και σε κάθε διασφάλιση αυτής, αναφορικά με τις συναλλαγές της Εταιρίας, τους πελάτες, συμβούλους, συνεργάτες, προμηθευτές της κ.λ.π. Κάθε σχετική πληροφορία πρέπει να χρησιμοποιείται από τα μέλη μόνο στα πλαίσια του έργου τους και όχι για προσωπικό όφελος ή για όφελος τρίτου σε βάρος της Εταιρίας Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εννέα (9) μέλη. Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού της Εταιρίας, η μέτοχος «Vodafone - Panafon Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Τηλεπικοινωνιών Α.Ε.» (εφεξής Vodafone - Panafon) έχει το δικαίωμα, κατ άρθρο 18 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, όπως διορίζει απευθείας μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (οι «Διοριζόμενοι Σύμβουλοι») όχι όμως πέραν του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις ορισθείσες στο άρθρο 19 προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος αυτού, ιδιαίτερα σε σχέση με το ποσοστό συμμετοχής της Vodafone - Panafon στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας. Η Vodafone - Panafon γνωστοποιεί στην Εταιρία την άσκηση του ως άνω δικαιώματός της, τρεις μέρες πριν από την ημερομηνία της αντίστοιχης Γενικής Συνέλευσης, η οποία στην περίπτωση αυτή περιορίζεται στην εκλογή των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η λήξη της θητείας όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένων των διορισμένων συμβούλων) δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη. Εξαιρετικά, η προαναφερόμενη θητεία παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, δεν υπερβαίνει όμως τα τέσσερα (4) έτη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά. Οι διορισμένοι σύμβουλοι, ωστόσο, μπορούν να ανακληθούν μόνο με απόφαση της Vodafone - Panafon ή με δικαστική απόφαση κατόπιν της διαδικασίας που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920. Με την επιφύλαξη του ως άνω δικαιώματος της Vodafone - Panafon, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη είτε εκλέγουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες για το υπόλοιπο της θητείας των μελών που αντικαθίστανται και ορίζουν την ιδιότητα του κάθε μέλους ως εκτελεστικού ή μη εκτελεστικού, είτε συνεχίζουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρίας χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών. Αν εκλεγεί από το Δ.Σ. μέλος σε αναπλήρωση άλλου ανεξάρτητου, το μέλος που εκλέγεται πρέπει να είναι και αυτό ανεξάρτητο. Η εκλογή αυτή ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμα και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο ή κατόπιν σχετικής αίτησης τουλάχιστον 2 μελών του προς τον Πρόεδρό του. Με την επιφύλαξη σχετικών άρθρων του Καταστατικού, όπου προβλέπονται ειδικές απαρτίες και πλειοψηφίες για ειδικά θέματα, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν παρίστανται τα μισά πλέον ενός του συνόλου των μελών του, όμως ο (11)

12 Ετήσια Οικονομική Έκθεση αριθμός των παρόντων μελών δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Οι αποφάσεις του λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τον Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, ή από το Καταστατικό της Εταιρίας. Κάθε σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να συμμετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να προβαίνει στη λήψη αποφάσεων σχετικά με οποιαδήποτε πράξη αφορά τη διοίκηση της Εταιρίας, τη διαχείριση των περιουσιακών της στοιχείων και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της, προασπίζοντας τα συμφέροντα των μετόχων της και του επενδυτικού κοινού. Ως σύνολο, διαθέτει επαρκείς γνώσεις και εμπειρία για τις δραστηριότητες της Εταιρίας, ώστε να έχει τη δυνατότητα άσκησης εποπτείας επί του συνόλου των λειτουργιών της. Για την αποφυγή περιπτώσεων σύγκρουσης καθηκόντων, η Εταιρία υιοθετεί τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης που αφορούν, ιδίως το διαχωρισμό των εκτελεστικών και εποπτικών αρμοδιοτήτων των μελών του Δ.Σ. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη. Μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών υπάρχουν δύο τουλάχιστον ανεξάρτητα μέλη, τα οποία ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης. Υπό ίδια ευθύνη και με την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία, το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την Εταιρία και αναπτύσσει το στρατηγικό προσανατολισμό της, έχοντας ως πρώτιστη υποχρέωση και καθήκον τη διαρκή επιδίωξη της ενίσχυσης της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της Εταιρίας και την προάσπιση του γενικού εταιρικού συμφέροντος. Προς τούτο κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του, λαμβάνει πρώτιστα υπόψη του το συμφέρον των μετόχων καθώς και των μερών των οποίων τα συμφέροντα συνδέονται με εκείνα της Εταιρίας όπως είναι οι πελάτες, οι πιστωτές, οι εργαζόμενοι και οι κοινωνικές ομάδες που επηρεάζονται άμεσα από τη λειτουργία της Εταιρίας στο βαθμό που δεν προκύπτει σύγκρουση με το εταιρικό συμφέρον. Κρίσιμες για την Εταιρία αποφάσεις, ιδίως η εξειδίκευση των σκοπών της και ο προσδιορισμός της στρατηγικής της, λαμβάνονται μόνο από το Δ.Σ. Προς το σκοπό εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους, τα μέλη του Δ.Σ. έχουν δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης σε ορθή, ουσιώδη και έγκαιρη πληροφόρηση Για την επίτευξη των εταιρικών στόχων και την απρόσκοπτη λειτουργία της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους αυτών σε άλλα μέλη ή μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκτός εάν η σχετική απόφαση έχει ληφθεί με ομοφωνία, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να χορηγήσει σε κάθε τέτοιο πρόσωπο οποιαδήποτε εξουσία που αναφέρεται αμέσως ή εμμέσως στα θέματα αυξημένης απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 24 παρ. 5 του Καταστατικού της Εταιρίας. Επιπλέον, σε μία τέτοια περίπτωση, χορηγηθείσες εξουσίες σχετικά με θέματα αυξημένης απαρτίας και πλειοψηφίας θα αναφέρονται ρητά στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Πληροφορίες για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Η σύνθεση του Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, το οποίο εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της , όπως διαμορφώθηκε μετά από μεταβολές (παραιτήσεις και αντικαταστάσεις μελών) έχει σήμερα ως ακολούθως: Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Ανάληψη καθηκόντων Λήξη θητείας Δημήτριος Χρ. Κλώνης (1) Πρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος Γεώργιος Αρ. Αννινος (2) Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος Κων/νος Σ. Κόκκαλης (3) Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Αντώνιος Ι. Κεραστάρης (4) Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Ελευθερία Ι. Βασιλάκη Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Γλαύκος Π. Περσιάνης Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος Νικόλαος Ευαγ. Βλαχόπουλος Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος Κων/νος Γ. Αντωνόπουλος Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Ιωάννης Εμ. Καλλέργης Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος (12)

13 Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1) Ο κ. Δ. Κλώνης, ως Αντιπρόεδρος Δ.Σ. από , αντικατέστησε τον αποχωρήσαντα από τη διοίκηση της Εταιρίας, κ. Σ. Κόκκαλη, ο οποίος άσκησε τα καθήκοντα του Προέδρου Δ.Σ. από έως (2) Ο κ. Γ. Άννινος, ως Εκτελεστικό μέλος από , αντικατέστησε τον κ. Δ. Κλώνη (3) Ο κ. Κ. Κόκκαλης, ως Αναπλ. Δ/νων Σύμβουλος από , αντικατέστησε τον κ. Αντ. Κεραστάρη (4) Ο κ. Αντ. Κεραστάρης, ως Διευθύνων Σύμβουλος από , μετά την παραίτησή του από του ως άνω αξιώματος, παρέμεινε Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Η θητεία του ως άνω Δ.Σ. είναι 3ετής, ισχύουσα μέχρι την Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2013 πραγματοποιήθηκαν 27 συνολικά συνεδριάσεις του Δ.Σ. της Εταιρίας εκ των oποίων σε 2 συνεδριάσεις παρέστησαν 8 μέλη και στις λοιπές 25 συνεδριάσεις παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ Βιογραφικά σημειώματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν ως ακολούθως: Δημήτριος Κλώνης του Χρήστου: Ο κ. Κλώνης είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Διδάκτωρ Οικονομικών Επιστημών (M.Sc & Ph.D. in Economics) του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Έχει τιμηθεί με εκπαιδευτικά βραβεία και υποτροφίες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), την Τράπεζα της Ελλάδος και το Κοινωφελές Ίδρυμα "Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης". Εργάσθηκε ως Οικονομολόγος στη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της Τράπεζας της Ελλάδος έως το Μάρτιο 1994 και ως καθηγητής στο Οικονομικό Τμήμα του Deree College ( ). Διετέλεσε μέλος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Δήμου Αθηναίων ( ). O κ. Κλώνης εντάχθηκε στον Όμιλο INTRACOM το 1994 και συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας από το Έχει διατελέσει Γενικός Διευθυντής ( ), Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής αναλαμβάνοντας το Εταιρικό Κέντρο (Ιανουάριος ), Εντεταλμένος Σύμβουλος Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ομίλου ( ) καθώς και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ( ). Από τον Ιανουάριο 2014 κατέχει τη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. όλων των εταιριών του Ομίλου INTRACOM HOLDINGS (INTRACOM HOLDINGS, INTRASOFT INTERNATIONAL, INTRAKAT, INTRACOM DEFENSE ELECTRONICS, HELLAS ONLINE) και παράλληλα συμμετέχει στο Δ.Σ. της INTRALOT από το Είναι επίσης Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρίας ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. από το Γεώργιος Άννινος του Αριστοτέλη: Ο κ. Άννινος κατέχει δίπλωμα ειδικότητας Τηλεπικοινωνιακού Μηχανικού με μεταπτυχιακές στη Γερμανία στον κλάδο των Τηλεπικοινωνιών. Η προηγούμενη εργασιακή του εμπειρία περιλαμβάνει διευθυντικές θέσεις σε μεγάλους τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς στην Ελλάδα (ΟΤΕ) και τη Γερμανία (D.T.). Προσλήφθηκε στην INTRACOM το 1989 ως Διευθυντής Τηλεπικοινωνιακών Έργων και από το 1994 κατείχε τη θέση του Γενικού Διευθυντή παρά τω Προέδρω. Yπήρξε μέλος του Δ.Σ. της INTRACOM από το 2000 και στη συνέχεια από το Φεβρουάριο του 2006 ήταν εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της INTRACOM HOLDINGS, από το Νοέμβριο του 2006 Εντεταλμένος Σύμβουλος στο Γραφείο Διοίκησης της INTRACOM HOLDINGS και από τον Ιανουάριο του 2014 είναι Αντιπρόεδρος της INTRACOM HOLDINGS ενώ είναι και μέλος στα Δ.Σ. αρκετών εταιριών του Ομίλου INTRACOM. Κωνσταντίνος Κόκκαλης του Σωκράτη: O Κωνσταντίνος Κόκκαλης είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Intracom Holdings και της hellas online. Το 2009 ανέλαβε τη θέση του Αναπληρωτή Διευθ. Συμβούλου στην hellas online, ενώ από το 2006 κατείχε τη θέση του Corporate Strategy Director. Τον Ιούλιο του 2013 έγινε Αναπληρωτής Διευθ. Σύμβουλος της Intracom Holdings από όπου και ξεκίνησε την καριέρα του το 2003, ως Business Development Executive. Ο κ. Κόκκαλης είναι και Εκτελεστικό Μέλος στα Διοικητικά Συμβούλια των θυγατρικών του ομίλου Intracom Holdings: Intrasoft International, Intracom Defense Electronics και INTRAKAT. Κατέχει πτυχίο BSc in International Relations and Economics από το Πανεπιστήμιο της Βοστώνης και Executive Graduate Diploma in Finance από το Columbia University. Αντώνης Κεραστάρης του Ιωάννη: O κ. Κεραστάρης κατέχει τη θέση του Group Chief Financial Officer της INTRALOT από τον Φεβρουάριο του 2014 και είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου. Ο κ. Κεραστάρης προΐσταται της Οικονομικής Διεύθυνσης του Ομίλου INTRALOT και διαχειρίζεται όλα τα θέματα στρατηγικής που σχετίζονται με την Ταμειακή Διαχείριση, τις Επενδυτικές Σχέσεις, τον Οικονομικό Σχεδιασμό και Έλεγχο, την Φορολογία και τις Λογιστικές υπηρεσίες του Ομίλου. Επιπρόσθετα, είναι υπεύθυνος για Λειτουργικές και Διοικητικές υπηρεσίες του Ομίλου, όπως τα τμήματα Προμηθειών, Κοστολόγησης και Συμβάσεων, Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Μηχανογράφησης. (13)

14 Ετήσια Οικονομική Έκθεση Επικεφαλής του σχεδιασμού προγραμμάτων που υποστηρίζουν τη στρατηγική της Εταιρίας συνεργάζεται στενά με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου και τα άλλα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής για τη διαμόρφωση και αξιολόγηση της στρατηγικής του Ομίλου. Ηγείται επίσης της μεγάλης προσπάθειας του Ομίλου να αυξήσει περαιτέρω τις επενδύσεις του σε ανθρώπινο δυναμικό και να ενισχύσει την κουλτούρα αξιολόγησης του προσωπικού βάσει απόδοσης. Πριν την τωρινή του θέση κατείχε από τον Αύγουστο του 2009 τη θέση του Chief Executive Officer στην Hellas Οnline και παραμένει μέλος του Δ.Σ της Εταιρίας. Ο κ. Κεραστάρης έχει πολυετή εμπειρία σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες όπως οι Procter & Gamble, Hilton, Mercedes. Tο 2005, ο κ. Κεραστάρης ανέλαβε Chief Financial Officer στην Cosmote Ρουμανίας έως τον Απρίλιο του 2008, όταν ενσωματώθηκε στο δυναμικό του Ομίλου αναλαμβάνοντας τη θέση του Chief Financial Officer της Hellas Οnline. Ο κ. Κεραστάρης είναι κάτοχος πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ). Λία Βασιλάκη του Ιωάννη : Η κα Λία Βασιλάκη, ανέλαβε από 1 Νοεμβρίου 2013 καθήκοντα Chief Human Resources Officer με αρμοδιότητες τη χάραξη στρατηγικής και υλοποίησης βέλτιστων πρακτικών και αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού των εταιρειών του Ομίλου. Η κα Βασιλάκη ήταν στη Wind από το 2005 έως και το 2012, όπου από το 2009 διετέλεσε Chief HR Officer. Έχει πολυετή εμπειρία, εκ των οποίων 10 χρόνια σε θέση HR Director, σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες όπως Coca Cola (Hellenic Bottling Company), GlaxoSmithKline, SmithKline Beecham CISA, STET Hellas. Είναι κάτοχος πτυχίου B.Sc. σε Business Administration (Major in Computer Information) από το American College of Greece (DEREE). Γλαύκος Περσιάνης του Παναγιώτη: Ο κ. Γλαύκος Περσιάνης προέρχεται από την PepsiCo στην οποία εργάστηκε τα 12 τελευταία χρόνια με πιο πρόσφατη τη θέση του Γενικού Διευθυντή Κεντρικής Ευρώπης. Κατά το παρελθόν έχει εργαστεί στη Lek Consulting UK ως Consulting Manager, ενώ ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του από την Procter & Gamble, όπου εργάστηκε στον τομέα του Μάρκετινγκ. Διαθέτει 21 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στη διεθνή αγορά. Είναι κάτοχος MA στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Cambridge, καθώς και MBA από την INSEAD. Νικόλαος Βλαχόπουλος του Ευαγγέλου: O κ. Νικόλαος Βλαχόπουλος σπούδασε Μηχανολόγος Μηχανικός στο Πανεπιστήμιο των Πατρών (1987) ενώ είναι επίσης κάτοχος Master of Science του Washington University (1993) και MBA από το ALBA (2005). Από το 1994 ως το 1999 εργάστηκε στην εταιρία Federal Mogul Corporation ξεκινώντας ως Product Manager και στη συνέχεια ως Marketing and Logistics Manager. Το Σεπτέμβρη του 1999 εντάχθηκε στο δυναμικό της Panafon ως Trade Marketing Manager και στη συνέχεια ως Sales Operations Manager. Από το 2001 μέχρι το 2004 δραστηριοποιήθηκε στον τομέα της λιανικής έχοντας ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη και διεύθυνση πωλήσεων της αλυσίδας καταστημάτων Vodafone στην Ελλάδα. Το 2004 ανέλαβε την Διεύθυνση Πωλήσεων όλων των καναλιών διανομής της Vodafone ενώ από τον Οκτώβριο του 2007 είχε υπό την ευθύνη του την Εμπορική Διεύθυνση των Εταιρικών πελατών ως Business Commercial Director. Από τον Νοέμβριο του 2010 έως σήμερα κατέχει την θέση του Εμπορικού Διευθυντή Καταναλωτικών Προϊόντων. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος του Γεωργίου: Ο κ. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος είναι ιδρυτικό στέλεχος και μέτοχος της INTRALOT. Από το 1992, έτος σύστασης της Εταιρίας, κατέχει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Είναι Πρόεδρος πολλών εταιρειών του Ομίλου και μη Εκτελεστικό Μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της INTRACOM Holdings. Ξεκίνησε την καριέρα του σε σημαντικές βιομηχανικές μονάδες της χώρας (Ναυπηγεία Σκαραμαγκά και Ελευσίνας), ενώ κατείχε σημαντικές θέσεις στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και στο Υπουργείο Βιομηχανίας. Το 1989 μετακινήθηκε στην INTRACOM, μία από τις ηγέτιδες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας στη Νοτιανατολική Ευρώπη. Ο Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος έχει τιμηθεί με πολυάριθμες διακρίσεις ως ενεργό μέλος της επιχειρηματικής κοινότητας και συμμετέχει σε διάφορα Επιμελητήρια και Οργανισμούς. Έχει εκλεγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών και είναι μέλος της Eκτελεστικής Eπιτροπής εξωτερικών υποθέσεων του Συνδέσμου (ΣΕΒ International). Είναι Πρόεδρος του Επιχειρηματικού Συμβουλίου Ελλάδος Λατινικής Αμερικής. Εξελέγη Αντιπρόεδρος του Ελληνο-Σερβικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιχειρηματικού Συμβουλίου Ελλάδος-Τουρκίας. (14)

15 Ετήσια Οικονομική Έκθεση Γεννημένος στην Πάτρα, ο Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος αποφοίτησε το 1976 από το Εθνικό Μετσόβιο με πτυχίο Ηλεκτρολόγου-Μηχανολόγου. Συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο του Manchester (UMIST) της Αγγλίας, αποκτώντας μεταπτυχιακό τίτλο (MSc) στην Αξιοπιστία Συστημάτων. Είναι παντρεμένος και πατέρας τριών παιδιών. Ιωάννης Καλλέργης του Εμμανουήλ: Ο κ. Ιωάννης Καλλέργης είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της hellas online από την 29 Ιουνίου Έχει πάνω από 40 χρόνια εμπειρία στο χώρο των Οικονομικών και ειδικότερα στο Φορολογικό κλάδο. Διετέλεσε Πρόεδρος του Δ.Σ. της Α.Ε. «INFOTAX ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», της οποίας ήταν και ιδρυτής. Σήμερα εργάζεται ως Φορολογικός Σύμβουλος επιχειρήσεων και είναι εταίρος στην ΕΠΕ «ΚΜΠ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ». Ο κ. Καλλέργης είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής και κάτοχος πτυχίου Π.Α.Σ.Π.Ε Επιτροπή Ελέγχου Η Εταιρία, συμμορφούμενη πλήρως με τις προβλέψεις και τις επιταγές του Ν. 3693/2008, εξέλεξε κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της , 3μελή Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 αποτελούμενη από τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κ.κ. Γ. Κολιαστάση Κ. Αντωνόπουλο και Ι. Καλλέργη εκ των οποίων τα δύο (2) τελευταία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. Ακολούθως, με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας ο κ. Ν. Βλαχόπουλος ορίστηκε μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, σε αντικατάσταση του κ. Γ. Κολιαστάση Οι κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου είναι οι εξής: α) η παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, β) η παρακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και του συστήματος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και η παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας της μονάδας του εσωτερικού ελεγκτή της Εταιρίας, γ) η παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας, δ) η επισκόπηση και παρακολούθηση θεμάτων συναφών με την ύπαρξη και διατήρηση της αντικειμενικότητας και της ανεξαρτησίας της ελεγκτικής Εταιρίας PricewaterhouseCoopers ΑΕΕ (PwC), η οποία διενεργεί τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2013, ή/και των ελεγκτών αυτής, ιδιαιτέρως όσον αφορά την παροχή στην Εταιρία άλλων υπηρεσιών από το νόμιμο ελεγκτή ή την ελεγκτική Εταιρία Η Επιτροπή Ελέγχου κατά την διάρκεια της χρήσης 2013 συνεδρίασε τέσσερις φορές Αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι η διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των εταιρικών εργασιών, ο έλεγχος της αξιοπιστίας της παρεχόμενης προς το επενδυτικό κοινό και τους μετόχους της Εταιρίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, η συμμόρφωση της Εταιρίας με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, η περιφρούρηση των επενδύσεων και των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας και ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση των σημαντικότερων κινδύνων. 2.3 Γενική Συνέλευση των μετόχων Τρόπος λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης και βασικές εξουσίες αυτής Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Στη Γενική Συνέλευση, δικαιούνται να συμμετέχουν οι μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, σύμφωνα με την εκάστοτε προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο διασφαλίζει ότι η προετοιμασία και η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης διευκολύνουν την αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων των μετόχων, οι οποίοι ενημερώνονται για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων ημερήσιας διάταξης και των σχετικών δικαιωμάτων τους Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή στην περιφέρεια του δήμου όπου βρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς οι μετοχές της Εταιρίας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων σε έκτακτη συνεδρίαση όταν το (15)

16 Ετήσια Οικονομική Έκθεση κρίνει σκόπιμο ή εάν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το κατά νόμο και το Καταστατικό απαιτούμενο ποσοστό. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για την συνεδρίασή της, συνυπολογιζομένων και των μη εργάσιμων ημερών. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων δεν υπολογίζονται. Η πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση, ορίζει τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και ν' ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση στην έδρα της Εταιρίας και δημοσιεύεται όπως επιβάλλουν οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης όταν εκπροσωπούνται σε αυτήν μέτοχοι που κατέχουν τουλάχιστον το 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, αφού προσκληθεί για το σκοπό αυτό πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, που εκπροσωπούνται σ' αυτή Εξαιρετικώς, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, μετατροπή, διάσπαση, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρίας. β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρίας δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που από το νόμο ή το Καταστατικό ρυθμίζονται διαφορετικά ε) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών στ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων ζ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Δ.Σ. για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 2 του Καταστατικού η) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γ.Σ. απαιτείται η ως άνω αυξημένη απαρτία Εάν δε συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με προηγούμενη πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν σ αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Όλες οι αποφάσεις επί των ως άνω θεμάτων λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής καθώς και οι εσωτερικοί και εξωτερικοί ελεγκτές παρίστανται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προκειμένου να παρέχουν πληροφόρηση και ενημέρωση επί θεμάτων που τίθενται προς συζήτηση και επί ερωτήσεων ή διευκρινίσεων που ζητούν οι μέτοχοι Δικαιώματα των μετόχων και τρόπος άσκησής τους Δικαιώματα συμμετοχής και ψήφου Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος που εμφανίζεται με την ιδιότητα αυτή στα αρχεία του φορέα στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρίας κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και σε περίπτωση Επαναληπτικής (16)

17 Ετήσια Οικονομική Έκθεση Γενικής Συνέλευσης, κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η, σύμφωνα με τα ανωτέρω, βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Η άσκηση του δικαιώματος συμμετοχής δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου, ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Κατά τα λοιπά η Εταιρία συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 (άρθρο 28α) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιάς ψήφου. Οι Προνομιούχες μετοχές έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων στις περιπτώσεις που ορίζει ο Κ.Ν. 2190/ Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους και τα νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Η Εταιρία διαθέτει στην ιστοσελίδα της το έντυπο που οφείλει να χρησιμοποιεί ο μέτοχος για τον ορισμό του/των αντιπροσώπου/ων του. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στα γραφεία της Εταιρίας ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος οφείλει να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής των εντύπων διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου και της παραλαβής τους από την Εταιρία Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευομένου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ) Δικαιώματα Προνομιούχων μετοχών Σύμφωνα με την απόφαση της από Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση Προνομιούχων Ονομαστικών μετοχών, χωρίς δικαίωμα ψήφου και μη μετατρέψιμων σε κοινές, τα προνόμια των μετοχών αυτών συνίστανται: στην προνομιακή απόληψη μερίσματος πριν από τις κοινές μετοχές της Εταιρίας, στην προνομιακή εκ του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας (συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής αυτών στο τυχόν υπέρ το άρτιο ποσό) απόδοση του καταβληθέντος από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου στο δικαίωμα απόληψης τόκου ύψους 6% επί της τιμής διάθεσης των προνομιούχων μετοχών. Τα δικαιώματα που παρέχουν οι προνομιούχες μετοχές υπόκεινται στους περιορισμούς του άρθρου 44 α Κ.Ν. 2190/ Δικαιώματα μειοψηφίας - Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση, όπως ορίζεται στο άρθρο 39 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. - Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, όπως ορίζεται στο άρθρο 39 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. (17)

18 Ετήσια Οικονομική Έκθεση - Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 Κ.Ν. 2190/20, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, όπως ορίζεται στο άρθρο 39 παρ. 2α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. - Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία φορά μόνο αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 39 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. - Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 39 παρ. 4 εδάφιο 1 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς, όπως ορίζεται στο άρθρο 39 παρ. 4 εδάφιο 2 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο. - Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 39 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. - Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεων σε θέματα της Ημερησίας Διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση. - Σε όλες τις περιπτώσεις της παρούσας ενότητας οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παρ.1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. - Μέτοχοι της Εταιρίας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο τον έλεγχο της Εταιρίας, εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 40 παρ. 1 και 2 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. - Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο κατά τα οριζόμενα παραπάνω, έλεγχο της Εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση, όπως ορίζεται στο άρθρο 40 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. - Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 συμπεριλαμβανομένης της Πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης, της διαδικασίας για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου, των εντύπων διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου, των σχεδίων αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και πληρέστερες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παρ. 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920 είναι διαθέσιμα σε έγχαρτη μορφή στην Εταιρία, από όπου οι μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα. Επίσης, όλα τα ανωτέρω έγγραφα, ο συνολικός αριθμός των υφιστάμενων μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας. (18)

19 2.4 Σύστημα εσωτερικού ελέγχου και διαχείριση κινδύνων hellas online Ετήσια Οικονομική Έκθεση Κύρια χαρακτηριστικά του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (Σ.Ε.Ε.) Βασικό μέλημα της Εταιρίας αποτελεί η ανάπτυξη και η συνεχής αναβάθμιση Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (Σ.Ε.Ε.) το οποίο αποτελεί σύνολο λεπτομερώς καταγεγραμμένων ελεγκτικών μηχανισμών και διαδικασιών που τίθενται σε εφαρμογή από το Διοικητικό Συμβούλιο, τη διοίκηση και το υπόλοιπο προσωπικό της Εταιρίας, καλύπτουν σε συνεχή βάση κάθε δραστηριότητα και συναλλαγή της και συντελούν στη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των εταιρικών εργασιών, την αξιοπιστία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και τη συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς. Η Εταιρία έχει θεσπίσει Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου με σκοπό την περιφρούρηση των περιουσιακών στοιχείων της καθώς και τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των σημαντικότερων κινδύνων. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την τελική ευθύνη για τη διατήρηση του Συστήματος αυτού, τη διασφάλιση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητάς του καθώς και για την παρακολούθηση και εποπτεία της αποτελεσματικής εφαρμογής του. Παράλληλα τα μέλη του Δ.Σ. αξιολογούν την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα του συστήματος σε ετήσια βάση. Υπεύθυνοι για την τήρηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου είναι ο Εσωτερικός Ελεγκτής, η Επιτροπή Ελέγχου και η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου. Εσωτερικός Ελεγκτής Ο Εσωτερικός Ελεγκτής ως όργανο εσωτερικού ελέγχου που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 «Για την Εταιρική Διακυβέρνηση» κατά την άσκηση των καθηκόντων του, είναι ανεξάρτητος, δεν υπάγεται ιεραρχικά σε καμία υπηρεσιακή μονάδα της Εταιρίας πέραν της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου και εποπτεύεται από την Επιτροπή Ελέγχου. Ο Εσωτερικός Ελεγκτής ορίζεται από το Δ.Σ. και δεν μπορεί να είναι μέλος του Δ.Σ. της Εταιρίας ή διευθυντικό στέλεχος το οποίο έχει και άλλες εκτός του εσωτερικού ελέγχου αρμοδιότητες ή συγγενής των παραπάνω μέχρι και δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας. Είναι πρόσωπο με επαρκή προσόντα και εμπειρία και απασχολείται υπό καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Ο Εσωτερικός Ελεγκτής κατά την άσκηση των καθηκόντων του δικαιούται να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου, αρχείου και να έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε υπηρεσία αυτής. Για τη διευκόλυνση του έργου του Εσωτερικού Ελεγκτή, τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν να συνεργάζονται και να του παρέχουν κάθε αναγκαία πληροφορία, η δε διοίκηση της Εταιρίας οφείλει να του παρέχει κάθε αναγκαίο προς τούτο μέσο. Η Εταιρία υποχρεούται να ενημερώνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για οποιαδήποτε μεταβολή στα πρόσωπα ή την οργάνωση του Εσωτερικού Ελέγχου εντός δέκα εργάσιμων ημερών από τη μεταβολή αυτή. Ως προς την αξιολόγησή του ο εσωτερικός Ελεγκτής θεωρείται διευθυντικό στέλεχος. Επιτροπή Ελέγχου Το κύριο έργο της Επιτροπής Ελέγχου συνίσταται στη διαρκή παρακολούθηση και αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου με βάση τα σχετικά στοιχεία και πληροφορίες της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, τις διαπιστώσεις και παρατηρήσεις των εξωτερικών ελεγκτών, καθώς και των εποπτικών αρχών. Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου συνιστά αυτόνομη και αυτοτελή υπηρεσία της Εταιρίας, η οποία εντάσσεται οργανικά και αναφέρεται απ' ευθείας και εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε εξειδικευμένες περιπτώσεις (με σχετική ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου), ενεργεί για λογαριασμό του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των προϊσταμένων των υπηρεσιών. Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου στελεχώνεται από έναν τουλάχιστον εσωτερικό ελεγκτή. Κατά την άσκηση των καθηκόντων του είναι ανεξάρτητος, δεν υπάγεται ιεραρχικά σε καμία άλλη υπηρεσιακή μονάδα της Εταιρίας και εποπτεύεται από την Επιτροπή Ελέγχου. Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου τηρεί απαρέγκλιτα την εν γένει εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και κανονιστικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου θεσπίζει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα, τις διαδικασίες και πολιτικές καθώς και το πλαίσιο διενέργειας οικονομικών, διοικητικών και λειτουργικών ελέγχων, με βάση τα οποία διακριβώνεται: (19)

20 hellas online Ετήσια Οικονομική Έκθεση Η αξιοπιστία των λογιστικών και επιχειρηματικών δεδομένων, Η διασφάλιση της εταιρικής περιουσίας από αξιόποινες πράξεις (απάτης, καταδολίευσης, υφαρπαγής) ή χρήσης σε άσχετους με τους εταιρικούς προορισμούς, Η συμμόρφωση των υπηρεσιών της Εταιρίας με τα μέτρα διασφάλισης της νόμιμης δραστηριότητάς της και Η εφαρμογή και η τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, του Καταστατικού της Εταιρίας, καθώς και της εν γένει νομοθεσίας που αφορά την Εταιρία και ιδιαίτερα της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και της νομοθεσίας των ανωνύμων εταιριών. Πριν από τη διενέργεια των ως άνω ελέγχων, ο Εσωτερικός Ελεγκτής υποβάλει στην Επιτροπή Ελέγχου, πρόγραμμα με τα τμήματα / υπηρεσίες της Εταιρίας που πρόκειται να ελεγχθούν. Η εν λόγω υποβολή επιβάλλεται προκειμένου ο εσωτερικός ελεγκτής να λάβει τις κατάλληλες κατευθύνσεις και εξουσίες ελέγχου. Οι έλεγχοι της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, που σχετίζονται με το λογιστικό σύστημα, επιδιώκουν να διακριβώνεται ότι: Οι εταιρικές συναλλαγές εκτελούνται σύμφωνα με τη γενική ή την ειδική εξουσιοδότηση της διοίκησης. Όλες οι συναλλαγές καταχωρούνται με τα αληθή δεδομένα τους στους κατάλληλους λογιστικούς λογαριασμούς, στη χρήση που αφορούν, ώστε να διασφαλίζεται η αληθής κατάρτιση των λογιστικών καταστάσεων, στα πλαίσια αναγνωρισμένων λογιστικών μεθόδων και να διατηρείται η δυνατότητα λογιστικής παρακολούθησης των περιουσιακών στοιχείων. Η διαχείριση περιουσιακών στοιχείων επιτρέπεται μόνο ύστερα από εξουσιοδότηση της διοικήσεως ή σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις αυτής και Τα λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων να συγκρίνονται σε λογικά διαστήματα με τα πραγματικά δεδομένα και σε περιπτώσεις διαφορών, να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα. Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, επιμελείται, εκτός των άλλων, τους ακόλουθους ελέγχους: Τον έλεγχο τήρησης του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και του Καταστατικού της Εταιρίας, ως εκάστοτε ισχύουν, καθώς και της εν γένει νομοθεσίας που αφορά την Εταιρία, ιδίως της νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιριών και της χρηματιστηριακής, ειδικότερα δε της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ' αριθμόν 5/204/2000, ως τροποποιήθηκε και ισχύει Τον έλεγχο της τήρησης των δεσμεύσεων που περιέχονται στα ενημερωτικά δελτία και τα επενδυτικά σχέδια της Εταιρίας σχετικά με την χρήση των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από το Χρηματιστήριο ή την ορθή ενημέρωση των εποπτικών αρχών και του επενδυτικού κοινού για τις τυχόν διαφοροποιήσεις τους. Τον έλεγχο της νομιμότητας των αμοιβών και πάσης φύσεως παροχών προς τα μέλη της διοικήσεως αναφορικά με τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρίας. Τον έλεγχο των σχέσεων και συναλλαγών της Εταιρίας με τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και των σχέσεων της Εταιρίας με εταιρείες, στο κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν σε ποσοστό τουλάχιστον 10% μέλη του Δ.Σ. ή μέτοχοι της Εταιρίας με ποσοστό τουλάχιστον 10%. Τον έλεγχο των χρηματιστηριακών συναλλαγών επί τίτλων της Εταιρίας από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή πρόσωπα που κατέχουν εσωτερική πληροφόρηση. Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου αναφέρει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας περιπτώσεις σύγκρουσης των ιδιωτικών συμφερόντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των διευθυντικών στελεχών της Εταιρίας με τα συμφέροντα αυτής, τις οποίες διαπιστώνει κατά την άσκηση των καθηκόντων της. Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, παρέχει, μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί εγγράφως από τις εποπτικές αρχές, συνεργάζεται με αυτές και διευκολύνει με κάθε δυνατό τρόπο το έργο παρακολούθησης, εποπτείας και ελέγχου που αυτές ασκούν. Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου υποβάλλει προς το Διοικητικό Συμβούλιο μέσω της Επιτροπής Ελέγχου τακτικές ενημερώσεις, τουλάχιστον άπαξ ανά τρίμηνο και παρίσταται στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της Εταιρίας Διαχείριση των κινδύνων της Εταιρίας σε σχέση με τη διαδικασία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Η Επιτροπή Ελέγχου πραγματοποιεί επισκόπηση των χρηματοοικονομικών πληροφοριών όσον αφορά τις οικονομικές καταστάσεις καθώς και τα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία έχει συντάξει η Εταιρία σε τακτά χρονικά διαστήματα. Επανεξετάζει τις κυριότερες εκτιμήσεις και κρίσεις που μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά τα οικονομικά αποτελέσματα ώστε να διασφαλίσει την πληρότητα, σαφήνεια και επαρκή πληροφόρηση των (20)

21 Ετήσια Οικονομική Έκθεση οικονομικών καταστάσεων. Επιπλέον, στον έλεγχο που διενεργεί λαμβάνει υπόψη της τυχόν θέματα που μπορεί να έχουν προκύψει από τον Τακτικό Έλεγχο που διενεργούν οι ορκωτοί ελεγκτές (PwC). 2.5 Λοιπά διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρίας Δεν υφίστανται κατά την παρούσα χρονική στιγμή άλλα διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρίας. 2.6 Πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία τα οποία απαιτούνται κατά το άρθρο 10 παρ. 1 στοιχεία γ), δ), στ), η) και θ) της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Οι απαιτούμενες πληροφορίες του στοιχείου (γ) της παρ. 1 του άρθρου 10 της οδηγίας 2004/25/ΕΚ εμπεριέχονται ήδη σε άλλο τμήμα της Έκθεσης Διαχείρισης που αναφέρεται στις πρόσθετες πληροφορίες του άρθρου 4 παρ. 7 του Ν. 3556/2007. Σχετικά με τις απαιτούμενες πληροφορίες του στοιχείου (δ) της παρ. 1 του άρθρου 10 της οδηγίας 2004/25/ΕΚ, δεν υφίστανται κανενός είδους τίτλοι της Εταιρίας οι οποίοι να παρέχουν δικαιώματα ελέγχου. Σχετικά με τις απαιτούμενες πληροφορίες του στοιχείου (στ) της παρ. 1 του άρθρου 10 της οδηγίας 2004/25/ΕΚ, και με την εξαίρεση των Προνομιούχων, χωρίς δικαίωμα ψήφου, Ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, δεν υφίστανται κανενός είδους περιορισμοί στα δικαιώματα ψήφου. Σχετικά με τις απαιτούμενες πληροφορίες του στοιχείου (η) της παρ. 1 του άρθρου 10 της οδηγίας 2004/25/ΕΚ, σημειώνεται ότι: Η τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού προϋποθέτει τη λήψη σχετικής εγκριτικής απόφασης από τη Γ.Σ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κ.Ν 2190/20. Σχετικά δε με την αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Καταστατικό της Εταιρίας δεν διαφοροποιείται από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, προβλέποντας: α) τον, κατ άρθρο 18 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/20, διορισμό απευθείας από τη Vodafone Panafon μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σύμφωνα με τα αναλυτικώς οριζόμενα στο άρθρο 19 του Καταστατικού και β) την εκλογή των λοιπών μελών Δ.Σ. από τη Γ.Σ., κατόπιν σχετικής πρότασης του Δ.Σ. Σε περίπτωση αντικατάστασης μέλους του Δ.Σ., η απόφαση λαμβάνεται από το Δ.Σ. και ακολούθως ανακοινώνεται στην επόμενη Γ.Σ. Οι απαιτούμενες πληροφορίες του στοιχείου (θ) της παρ. 1 του άρθρου 10 της οδηγίας 2004/25/ΕΚ εμπεριέχονται ήδη σε άλλο τμήμα της Έκθεσης Διαχείρισης που αναφέρεται στις πρόσθετες πληροφορίες του άρθρου 4 παρ. 7 του Ν. 3556/ Κίνδυνοι και αβεβαιότητες Η Εταιρία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, κίνδυνο ταμειακών ροών και κίνδυνο εύλογης αξίας από μεταβολές επιτοκίων και κίνδυνο τιμών), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Η Εταιρία δραστηριοποιείται στην Ελληνική αγορά. Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρίας επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική επίδραση της μεταβλητότητας των χρηματοπιστωτικών αγορών στη χρηματοοικονομική απόδοση της Εταιρίας. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρίας (πέραν των εμπορικών υποχρεώσεων) αποτελούνται από βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια, ομολογιακά δάνεια και συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης. Με τα ανωτέρω προϊόντα χρηματοδοτούνται οι ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης, καθώς και οι επενδύσεις σε τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό. Συνοπτικά, οι μορφές χρηματοοικονομικών κινδύνων που προκύπτουν αναλύονται κατωτέρω. Κίνδυνος αγοράς (α) Κίνδυνος τιμής: Η Εταιρία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο μεταβολής της τιμής, καθώς δεν κατέχει επενδύσεις κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. (β) Συναλλαγματικός κίνδυνος: Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι περιορισμένος διότι η Εταιρία δραστηριοποιείται μόνο στην Ελλάδα, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις, όπου υπάρχουν απαιτήσεις από συμβάσεις σε ξένο νόμισμα, υπάρχουν αντίστοιχες υποχρεώσεις στο ίδιο νόμισμα. (21)

22 Ετήσια Οικονομική Έκθεση (γ) Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων: Η έκθεση της Εταιρίας στον κίνδυνο μεταβολής επιτοκίων στα ταμειακά διαθέσιμα είναι χαμηλός δεδομένου ότι δεν διακρατεί σημαντικά ταμειακά διαθέσιμα, αλλά τα χρησιμοποιεί για μείωση των δανειακών της υποχρεώσεων. Η Εταιρία διατηρεί το δανεισμό της σε προϊόντα κυμαινόμενου επιτοκίου (Euribor), 3μηνης και 6μηνης διάρκειας τα οποία την εκθέτουν σε επιτοκιακό κίνδυνο ταμειακών ροών. Το γεγονός ότι το σύνολο του τραπεζικού δανεισμού βασίζεται σε προϊόντα κυμαινόμενου επιτοκίου, έχει ως αποτέλεσμα οι επιπτώσεις των διακυμάνσεων των επιτοκίων στα αποτελέσματα χρήσης της Εταιρίας και στις ταμειακές ροές των λειτουργικών δραστηριοτήτων να είναι σημαντικές. Την εάν τα επιτόκια ήταν 1% μεγαλύτερα / (μικρότερα), οι ζημίες προ φόρων θα είχαν αυξηθεί / (μειωθεί) κατά 1.7 εκ (2012: 1.7 εκ.), ενώ λαμβάνοντας υπόψη και τα προϊόντα αντιστάθμισης επιτοκιακού κινδύνου, τα ίδια κεφάλαια θα είχαν αυξηθεί / (μειωθεί) κατά 1.5 εκ. (2012: 1.5 εκ.). Πιστωτικός κίνδυνος Η Εταιρία είναι εκτεθειμένη στον πιστωτικό κίνδυνο των πελατών της. Για τους πελάτες λιανικής ο κίνδυνος αυτός περιορίζεται εφαρμόζοντας διαδικασίες αυτόματης φραγής ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων, καθώς και εφαρμόζοντας καμπάνιες προσέλκυσης πελατών που δίνουν πάγιες εντολές εξόφλησης των λογαριασμών τους διαμέσου πιστωτικών καρτών ή τραπεζικών λογαριασμών. Για τους εταιρικούς πελάτες γίνεται αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας πριν από την υπογραφή σύμβασης και την έναρξη παροχής υπηρεσιών με αποτέλεσμα να μειώνεται ο πιστωτικός κίνδυνος. Ο πιστωτικός κίνδυνος σε ότι αφορά τα ταμειακά διαθέσιμα κρίνεται περιορισμένος λόγω του ότι η Εταιρία δεν διακρατεί σημαντικά ταμειακά διαθέσιμα, αλλά τα χρησιμοποιεί για μείωση των δανειακών της υποχρεώσεων. Κίνδυνος ρευστότητας Η συνεπής διαχείριση κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει την ύπαρξη επαρκών ταμειακών διαθεσίμων και την εξασφάλιση επαρκών ορίων χρηματοδότησης. Η Εταιρία ελέγχει διαρκώς το ποσό του βραχυπρόθεσμου δανεισμού καθώς και την αναλογία αυτού προς τις συνολικές υποχρεώσεις, τη σύνθεση των συνολικών υποχρεώσεων, και διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση. Όπως αναφέρεται στη Σημείωση 3 η Intracom Holdings έχει δεσμευτεί να συνεχίσει την οικονομική υποστήριξη της Εταιρίας, ως εγγυήτρια για το σύνολο του δανεισμού ή/και την παροχή πρόσθετης χρηματοδότησης που μπορεί να είναι απαραίτητη υπό τις περιστάσεις, έως ότου η Εταιρία να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις χρηματοδοτικές υποχρεώσεις της στα πλαίσια των συνήθων συναλλαγών της στο άμεσο μέλλον. Στον πιο κάτω πίνακα αναλύονται οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρίας κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων με βάση την ημερομηνία ωρίμανσης τους. Τα ποσά που αναφέρονται στον πίνακα είναι χωρίς προεξόφληση. Τα ποσά των λοιπών υποχρεώσεων που είναι εντός 12 μηνών παρουσιάζονται στη λογιστική τους αξία καθώς η επίπτωση της προεξόφλησης δεν είναι σημαντική. Λιγότερο από 1 έτος Από 1 έως 2 έτη Από 2 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη Δανειακές υποχρεώσεις 175,303, Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 554, Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 84,002, Δεκεμβρίου 2012 Λιγότερο από 1 έτος Από 1 έως 2 έτη Από 2 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη Δανειακές υποχρεώσεις 56,066, ,179, Χρηματοδοτικές μισθώσεις 566, Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 787, , Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 93,149, Αναφορικά με τις δανειακές υποχρεώσεις που λήγουν σε λιγότερο από ένα έτος και στις οποίες αναφέρονται οι σημειώσεις 3 και 22 των οικονομικών καταστάσεων, η Διοίκηση της Εταιρίας βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων με τους ομολογιούχους για την αναχρηματοδότηση τους. (22)

23 Διαχείριση κεφαλαίου hellas online Ετήσια Οικονομική Έκθεση Τη χρήση 2013 η Εταιρία είχε κέρδη ύψους 1.9 εκ. (προ φόρων). Η Διοίκηση εκτιμά ότι η Εταιρία θα συνεχίσει τη θετική της πορεία και τα αποτελέσματα και οι μελλοντικές ταμειακές ροές της Εταιρίας θα παρουσιάσουν σημαντική βελτίωση μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Η μητρική εταιρία Intracom Holdings ΑΕ παρέχει οικονομική στήριξη στην Εταιρία, είναι εγγυήτρια εταιρία για το σύνολο του δανεισμού και έχει δεσμευτεί επίσημα να συνεχίσει να παρέχει χρηματοοικονομική στήριξη στην Εταιρία για το άμεσο μέλλον. Επειδή το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας κατά την είναι αρνητικό συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920. Προς τούτο, η Διοίκηση της Εταιρίας στην προσεχή Γενική Συνέλευση θα εξετάσει την ανάγκη λήψης σχετικών μέτρων. Προσδιορισμός των ευλόγων αξιών Η Εταιρία χρησιμοποιεί την παρακάτω ιεραρχία για τον καθορισμό και την γνωστοποίηση των εύλογων αξιών των χρηματοοικονομικών μέσων ανά τεχνική αποτίμησης: Επίπεδο 1: διαπραγματεύσιμες (μη προσαρμοσμένες) τιμές σε ενεργές αγορές για όμοια περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις. Επίπεδο 2: λοιπές τεχνικές για τις οποίες όλες οι εισροές που έχουν σημαντική επίδραση στην καταγεγραμμένη εύλογη αξία είναι παρατηρήσιμες, είτε άμεσα είτε έμμεσα. Επίπεδο 3: τεχνικές που χρησιμοποιούν εισροές που έχουν σημαντική επίδραση στην καταγεγραμμένη εύλογη αξία και δεν βασίζονται σε παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς. Την και 31 Δεκεμβρίου 2012 η Εταιρία είχε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα σε εύλογη αξία, τα οποία κατατάσσονται στο Επίπεδο 2. Η εύλογη αξία προσδιορίζεται ως η παρούσα αξία των μελλοντικών χρηματοροών με τη χρήση τεχνικών αποτίμησης και παραδοχών που στηρίζονται κυρίως σε δεδομένα της αγοράς κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Συνεχιζόμενη δραστηριότητα Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμασθεί με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας. Η εγκυρότητα για την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας εξαρτάται κατά κύριο λόγο από την επιτυχή προσπάθεια της Διοίκησης να διασφαλίσει επιπρόσθετη χρηματοδότηση για να καλύψει τις συνεχείς ανάγκες της Εταιρίας στο προβλεπτό μέλλον. Αναφορικά με την αναχρηματοδότηση των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρίας και όπως αναφέρεται στη σημείωση 22 των οικονομικών καταστάσεων, η Εταιρία είναι σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων με τους ομολογιούχους και η νέα σύμβαση βρίσκεται στο στάδιο έγκρισης της από τα εμπλεκόμενα μέρη. H Intracom Holdings έχει δεσμευτεί να συνεχίσει την οικονομική υποστήριξη της Εταιρίας, ως εγγυήτρια για το σύνολο του δανεισμού ή/και την παροχή πρόσθετης χρηματοδότησης που μπορεί να είναι απαραίτητη υπό τις περιστάσεις, έως ότου η Εταιρία να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις χρηματοδοτικές υποχρεώσεις της στα πλαίσια των συνήθων συναλλαγών της στο προβλεπτό μέλλον. Δεδομένης της συνεχούς οικονομικής στήριξης της Εταιρίας από τον κύριο μέτοχο και λαμβάνοντας υπόψη τις αναμενόμενες ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες, καθώς και το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις για την αναχρηματοδότηση των δανειακών υποχρεώσεων βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, η Διοίκηση εκτιμά ότι η κατάρτιση των οικονομικών αυτών καταστάσεων στη βάση της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ορθή. Η Διοίκηση εκτιμά ότι οι μελλοντικές ταμειακές ροές της Εταιρίας θα παρουσιάσουν σημαντική βελτίωση μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, αφού προηγουμένως ολοκληρωθεί η φάση της ανάπτυξης στην οποία βρίσκεται τώρα. 4. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη (ΔΛΠ 24) Η Εταιρία ελέγχεται από την εταιρία Intracom Holdings AE, η οποία κατέχει το 57.24% (ποσοστό έμμεσης συμμετοχής) των μετοχών της Εταιρίας στις. Οι εμπορικές συναλλαγές της εταιρίας με τα συνδεδεμένα με αυτήν μέρη, στη διάρκεια της χρήσης 2013, έχουν πραγματοποιηθεί με όρους αγοράς και στα πλαίσια της συνήθους επιχειρηματικής της δραστηριότητας. (23)

24 Ετήσια Οικονομική Έκθεση Στους κατωτέρω πίνακες παρουσιάζονται οι σημαντικότερες διεταιρικές πωλήσεις / αγορές και οι σημαντικότερες λοιπές διεταιρικές συναλλαγές, μεταξύ της Εταιρίας και συνδεδεμένων μερών: Συνδεδεμένα μέρη Σχέση με την Εταιρία Πωλήσεις υπηρεσιών Αγορές υπηρεσιών 31/12/ /12/ /12/ /12/2012 Intracom Holdings AE Μητρική 4,622 3,906 2,092,866 2,027,574 Vodafone ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 19,459,476 21,617,984 7,542,423 16,458,136 Intracom Τηλεπικοινωνιακών Λύσεων ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 245, ,134 6,437,595 5,820,759 Intracom Αμυντικών Ηλεκτρ. Συστημάτων ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 44,480 42,527-42,453 Intrakat AE Λοιπά συνδεδεμένα 62,258 55, , ,865 Intrasoft International SA Λοιπά συνδεδεμένα 105, , , ,465 Intralot AE Λοιπά συνδεδεμένα 721, , Intracom Technologies Ltd Λοιπά συνδεδεμένα , ,000 Inmaint ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα , ,041 Τράπεζα πληροφοριών & περιεχομένου Α.Ε Λοιπά συνδεδεμένα 15, ,659,335 22,737,903 17,130,072 25,664,293 Οι πωλήσεις προς τα συνδεδεμένα μέρη αφορούν κυρίως παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (φωνή και Ιντερνέτ). Οι αγορές υπηρεσιών από συνδεδεμένα μέρη αφορούν κυρίως παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, διοικητικής υποστήριξης, παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, τεχνική υποστήριξη και ενοίκια κτιρίων. Συνδεδεμένα μέρη Σχέση με την Εταιρία Αγορές παγίων 31/12/ /12/2012 Vodafone ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 5,035,136 4,104,418 Intracom Τηλεπικοινωνιακών Λύσεων ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 3,607,922 5,712,790 Inrakat AE Λοιπά συνδεδεμένα 2,586,657 1,337,843 Intrasoft International Λοιπά συνδεδεμένα 1,149, ,426 Inmaint ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 3, ,382,727 11,585,752 Οι αγορές παγίων αφορούν κυρίως τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό και κατασκευή δικτύου. Χρηματοοικονομικά έξοδα Συνδεδεμένα μέρη Σχέση με την Εταιρία Χρηματοοικονομικά έξοδα 31/12/ /12/2012 Intracom Τηλεπικοινωνιακών Λύσεων ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 1,727,194 2,444,447 Intrakat AE Λοιπά συνδεδεμένα 34, ,615 1,761,577 2,753,062 Επίσης τα υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων από και προς τα συνδεδεμένα μέρη παρουσιάζονται στους κάτωθι πίνακες: Συνδεδεμένα μέρη Σχέση με την Εταιρία Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 31/12/ /12/ /12/ /12/2012 Intracom Holdings AE Μητρική 217, ,544 68,536 2,204 Vodafone ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 3,618,747 5,143,700 4,330,535 9,534,093 Intracom Τηλεπικοινωνιακών Λύσεων ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 343,032 40,709 43,136,006 41,420,927 Intracom Αμυντικών Ηλεκτρ. Συστημάτων ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα 58,594 87,687 - (2,985) Intrakat AE Λοιπά συνδεδεμένα 21,268 11,009 1,676,349 5,679,885 Intrasoft International SA Λοιπά συνδεδεμένα ,900 1,007, ,045 Intralot AE Λοιπά συνδεδεμένα 2,014,363 1,126, Inmaint ΑΕ Λοιπά συνδεδεμένα ,205 23,558 Τράπεζα πληροφοριών & περιεχομένου Α.Ε Λοιπά συνδεδεμένα 25, ,299,565 6,669,414 50,250,907 57,198,727 Τέλος, οι αμοιβές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας, όπως και οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις από και προς αυτούς για την Εταιρία έχουν ως εξής: 1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012 Βραχυπρόθεσμες παροχές για μέλη ΔΣ και Στελέχη Διοίκησης 1,117,794 1,314,114 Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 14, ,913 Απαιτήσεις από μέλη ΔΣ και Στελέχη Διοίκησης - - Αμοιβές πληρωτέες για μέλη ΔΣ και Στελέχη Διοίκησης - - (24)

25 5. Προβλεπόμενη πορεία και εξέλιξη της Εταιρίας για το έτος 2014 hellas online Ετήσια Οικονομική Έκθεση Τα αποτελέσματα του 2013 επιβεβαιώνουν το κατάλληλο μίγμα στρατηγικών και τις επιλογές της hellas online μέσα σε ένα ολοένα πιο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον (6 η συνεχή χρονιά ύφεσης), που είχε ως αποτέλεσμα τη συνεχιζόμενη υγιή ανάπτυξη και την ισχυροποίησή της. Με μοχλούς ανάπτυξης: το μεγάλο ιδιόκτητο δίκτυο της (περισσότερα από χιλιόμετρα οπτικών ινών) πανελλαδικά με 363 συνεγκαταστάσεις σε κόμβους του ΟΤΕ τη στρατηγική συνεργασία με τη Vodafone τη δυναμική υλοποίηση ολοκληρωμένου εμπορικού πλάνου τη συνεχή βελτίωση της συνολικής εμπειρίας του πελάτη με την εταιρία και την εφαρμογή στοχευμένων proactive CRM ενεργειών Η hellas online κατόρθωσε μέσα σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον να εμφανίσει σημαντικό ποσοστό αύξησης λειτουργικής κερδοφορίας (6.3%) με παράλληλη αύξηση εσόδων και σημαντικό ρυθμό αύξησης της LLU πελατειακής της βάσης σε σχέση με πέρυσι, συνδυάζοντας την ανάπτυξή της με νέες υπηρεσίες και βελτίωση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας. Σε αυτό το πλαίσιο η Εταιρία λαμβάνοντας υπόψη, 1. ότι οι πυλώνες στρατηγικής ανάπτυξης που έχει επιλέξει αποδίδουν και 2. το συνεχιζόμενο δυσμενές οικονομικό περιβάλλον στη χώρα μας, στοχεύει να διασφαλίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την επίτευξη των επιχειρηματικών της στόχων και το 2014 επενδύοντας με συνέπεια στους παρακάτω άξονες: υποδομές, εξυπηρέτηση του πελάτη, συνδυαστικές & οικονομικές υπηρεσίες και διαφοροποίηση. Όσον αφορά στη στρατηγική συνεργασία με τη Vodafone στόχος είναι να διατηρήσει και το 2014 υψηλή δυναμική μέσα από ανταγωνιστικά συνδυαστικά προϊόντα (2play/3play/4play) και να αποτελέσει συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού εκμεταλλευόμενη το υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης μέσα από το εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων της αλυσίδας της. Επιπρόσθετα με πελατοκεντρικό προσανατολισμό, η εταιρία θα εστιάσει περαιτέρω στην εξυπηρέτηση του πελάτη από το διαδικτυακό χώρο της εταιρίας ή/και μέσω κινητού με εφαρμογές οι οποίες θα δώσουν τη δυνατότητα για απλή, άμεση και συνάμα ποιοτική εξυπηρέτηση σε ένα πλήθος περιοχών που ενδιαφέρουν τον πελάτη. Με αυτό τον τρόπο, η Εταιρία αποσκοπεί να διαφοροποιηθεί από τον ανταγωνισμό, να μειώσει το κόστος εξυπηρέτησης και να γίνει σημείο αναφοράς στην καθημερινή επαφή της με τον πελάτη. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πελατοκεντρικός προσανατολισμός της Εταιρίας θα ενισχυθεί και με την εφαρμογή μιας αξιόπιστης, proactive CRM στρατηγικής που έχει σκοπό όχι μόνο την διακράτηση της πελατειακής βάσης αλλά και την διασφάλιση του εσόδου από τον πελάτη αυξάνοντας συγχρόνως τον βαθμό ικανοποίησης του προς την Εταιρία. Αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικού περιεχομένου, βασικός στόχος της Εταιρίας παραμένει η διεύρυνση της συνδρομητικής βάσης της υπηρεσίας hol video club, με πηγή ανάπτυξης από την υφιστάμενη πελατειακή βάση υπηρεσιών τηλεφωνίας και internet. Εξίσου σημαντικός στόχος παραμένει η διατήρηση των υψηλών ποιοτικών δεικτών στη χρήσης της υπηρεσίας, που βασίζεται κατά κύριο λόγω στη διάθεση και συνεχή ανανέωση ποιοτικού περιεχομένου ευρείας αποδοχής και ενδιαφέροντος. Με βάση τις παραπάνω κατευθύνσεις, το αναπτυξιακό πλάνο του 2014 για την υπηρεσία hol my tv περιλαμβάνει τον εμπλουτισμό του παρεχόμενου προγράμματος τόσο στην υπηρεσία Video on Demand, όσο και στα αναμεταδιδόμενα τηλεοπτικά κανάλια συνεχούς ροής. Επιπρόσθετα, επενδύοντας στη διαφοροποίηση έναντι του ανταγωνισμού, θεμελιώνονται οι βάσεις, η υποδομή και οι τεχνικές προϋποθέσεις για την εμπορική διάθεση καινοτόμων εφαρμογών, που προσδίδουν νέες δυνατότητες και ευελιξία στη θέαση οπτικοακουστικών προγραμμάτων του Video on Demand περιεχομένου σε πολλαπλές συσκευές (φορητές ή μη), ανεξάρτητα παρόχου δικτύου. Σε αυτή την κατεύθυνση και με γνώμονα την διεύρυνση των υπηρεσιών ψυχαγωγίας και αλληλεπίδρασης με τους πελάτες της, η Εταιρία έχει ως βασικό στόχο τον πλήρη ανασχεδιασμό της ιστοσελίδας hol.gr, εντάσσοντας νέες λειτουργικότητες που απευθύνονται και παρέχουν «προστιθέμενη αξία» τόσο στους πελάτες της, όσο και σε εγγεγραμμένους επισκέπτες της ιστοσελίδας. Με αυτό τον τρόπο η Εταιρία φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει πλήρως την στρατηγική της τοποθέτηση στο χώρο του internet, εκμεταλλευόμενη τη ραγδαία ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου (ecommerce) και ακολουθώντας τις διεθνής τάσεις και πρακτικές προσβασιμότητας ιστοσελίδων από πολλαπλές συσκευές (smartphones, tablets, υπολογιστές, «εξυπνες» τηλεοράσεις). Τέλος, η Εταιρία σταθερή στις αρχές και την φιλοσοφία της που αφορά στο σχεδιασμό καινοτόμων λύσεων στην αγορά των εταιρικών πελατών και στοχεύοντας στην περαιτέρω ενδυνάμωση του εταιρικού της πελατολογίου θα προχωρήσει 1. στην υλοποίηση και εμπορική διάθεση καινούργιας πλατφόρμας collaboration services ( και file sharing) και 2. στη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου του hol cloud με υπηρεσίες όπως software as a service και security as a service. Απώτερος στόχος είναι η hol να αποτελεί τη βάση για μια πιο αποτελεσματική επιχείρηση εξασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα υποστήριξης με end2end SLA και συνάμα σημαντικό οικονομικό όφελος. (25)

26 Ετήσια Οικονομική Έκθεση Επεξηγηματική Έκθεση της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου (Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007) Η παρούσα επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περιέχει πληροφορίες σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007 και θα υποβληθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 4 του Ν. 3556/ Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των , διαιρούμενο σε Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0.30 η κάθε μία εκ των οποίων Κοινές Ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές και Προνομιούχες Ονομαστικές μετοχές, χωρίς δικαίωμα ψήφου και μη μετατρέψιμες σε Κοινές. Οι Κοινές Ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας είναι διαπραγματεύσιμες στην κατηγορίας Επιτήρησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.Τα δικαιώματα των μετόχων της Εταιρίας που πηγάζουν από κάθε μετοχή, είναι ανάλογα με το ποσοστό του κεφαλαίου στο οποίο αντιστοιχεί η καταβεβλημένη αξία της μετοχής. Κάθε μετοχή ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο Νόμος και το Καταστατικό της Εταιρίας και ειδικότερα : α) Όσον αφορά στις Κοινές μετοχές (που αντιστοιχούν στο 95.38% του μετοχικού κεφαλαίου): Το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας Το δικαίωμα επί του μερίσματος από τα ετήσια ή τα κατά την εκκαθάριση κέρδη της Εταιρίας : Ποσοστό 35% των καθαρών κερδών μετ αφαίρεση μόνον του τακτικού αποθεματικού, ως ορίζεται στο άρθρο 3 του Ν. 148/1967, διανέμεται από τα κέρδη κάθε χρήσης στους μετόχους ως πρώτο μέρισμα, ενώ η χορήγηση πρόσθετου μερίσματος αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Δικαιούχοι μερίσματος είναι οι μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία Σ.Α.Τ. ως δικαιούχοι κατά την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων μερίσματος. Το μέρισμα κάθε μετοχής καταβάλλεται στο μέτοχο εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Ο τρόπος και ο χρόνος καταβολής του μερίσματος ανακοινώνεται από την Εταιρία στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. Η αξίωση είσπραξης του μερίσματος παραγράφεται και το αντίστοιχο ποσό περιέρχεται στο Δημόσιο μετά την παρέλευση 5 ετών από το τέλος του έτους, κατά το οποίο ενέκρινε τη διανομή του η Τακτική Γενική Συνέλευση. Το δικαίωμα προτίμησης σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με μετρητά και την ανάληψη νέων μετοχών. Το δικαίωμα λήψης αντιγράφου των οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων του Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας διατηρεί όλα τα δικαιώματά της, κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης (σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 33 του Καταστατικού της). β) Όσον αφορά στις Προνομιούχες μετοχές, έκδοσης 2011 (που αντιστοιχούν στο 4,62% του μετοχικού κεφαλαίου): Τα προνόμια αυτών συνίστανται: (i) στην προνομιακή απόληψη μερίσματος πριν από τις Κοινές μετοχές της Εταιρίας (ii) στην προνομιακή εκ του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας (συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής αυτών στο τυχόν υπέρ το άρτιο ποσό) απόδοση του καταβληθέντος από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου και (iii) στο δικαίωμα απόληψης τόκου ύψους 6% επί της τιμής διάθεσης των προνομιούχων μετοχών. Τα δικαιώματα που παρέχουν οι Προνομιούχες μετοχές υπόκεινται στους περιορισμούς του άρθρου 44 α Κ.Ν. 2190/20. Οι Προνομιούχες μετοχές έχουν εκδοθεί ως μη μετατρέψιμες σε Κοινές και άνευ δικαιώματος ψήφου. Δικαίωμα ψήφου έχουν στη Γενική Συνέλευση των Προνομιούχων μετόχων στις περιπτώσεις που ορίζει ο Κ.Ν. 2190/ Περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών της Εταιρίας Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται όπως ορίζει ο Νόμος και δεν υφίστανται περιορισμοί στη μεταβίβασή τους. (26)

27 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 3. Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 3556/2007 Οι μέτοχοι της Εταιρίας (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που στις κατείχαν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό μεγαλύτερο από 5% των Κοινών Ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών της Εταιρίας, παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα: Αριθμός Κοινών Ποσοστό Ονομαστικών μετοχών Intracom Holdings AE* 95,740, % World Equities Investments Holdings SA 27,869, % Vodafone - Παναφον Α.Ε.Ε.Τ. 33,123, % Λοιποί μέτοχοι (<2%) 22,973, % 179,707, % *Σημείωση: H Intracom Holdings κατέχει συνολικά (άμεσα και έμμεσα) το 57.24% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. 4. Κάτοχοι κάθε είδους μετοχών που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρίας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώματα ελέγχου. 5. Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου Με την εξαίρεση των Προνομιούχων Ονομαστικών μετοχών οι οποίες δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, δεν προβλέπονται από το Καταστατικό της Εταιρίας περιορισμοί του δικαιώματος ψήφου. 6. Συμφωνίες μετόχων γνωστές στην εταιρία, που συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση μετοχών ή στην άσκηση δικαιωμάτων ψήφου Η Intracom Holdings, η Vodafone Πάναφον (Vodafone) και η World Equities Investments Holdings S.A. (W.E.I.) υπέγραψαν στις 2/10/2009, εξωεταιρική συμφωνία μετόχων (shareholders agreement), της οποίας οι κυριότεροι όροι που αφορούν περιορισμούς στη μεταβίβαση μετοχών της Εταιρίας είναι οι εξής: H Vodafone υποχρεούται να μην εκποιήσει ή άλλως διαθέσει τη συμμετοχή της στην Εταιρία εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) έτους (lock-up) εκτός εάν στο διάστημα αυτό η άμεση και έμμεση συμμετοχή της Intracom Holdings γίνει κατώτερη του 50% + μία μετοχή. Με σκοπό την παροχή προστασίας στη Vodafone ως νεοεισερχόμενης μετόχου μειοψηφίας, η εξωεταιρική συμφωνία προβλέπει περαιτέρω ότι σε περίπτωση που η συνολική, άμεση και έμμεση, συμμετοχή στην Εταιρία των Intracom Holdings και WEI δεν αντιστοιχεί πλέον σε τουλάχιστον 50% συν μία μετοχή, οι εν λόγω μέτοχοι θα οφείλουν να προσφέρουν στη Vodafone το σύνολο των μετοχών τους. Σε περίπτωση αλλαγής ελέγχου επί ενός εκ των συμβαλλομένων Intracom Holdings και WEI, το αντίστοιχο μέρος οφείλει να προσφέρει τις μετοχές του στη Vodafone, ενώ, αντίστοιχα σε περίπτωση αλλαγής ελέγχου της τελευταίας, αυτή υποχρεούται να προσφέρει τις μετοχές της προς τα λοιπά αντισυμβαλλόμενα μέρη, κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά το οικείο χρονικό σημείο. Εφόσον η Intracom ή η WEI αποφασίσουν να εκποιήσουν ή άλλως διαθέσουν οιοδήποτε ποσοστό εκ της συμμετοχής τους στην Εταιρία, προβλέπεται δικαίωμα προτίμησης (right of first refusal) υπέρ της Vodafone. Ταυτόχρονα, εφόσον η Vodafone αποφασίσει να εκποιήσει ή άλλως διαθέσει οιοδήποτε ποσοστό εκ της συμμετοχής της στην Εταιρία, προβλέπεται δικαίωμα προτίμησης (right of first refusal) υπέρ των Intracom Holdings και WEI κατ αναλογία προς το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας. Το δικαίωμα προτίμησης δεν θα ισχύει στην περίπτωση ενδοομιλικής μεταβίβασης ποσοστών συμμετοχής ή στην περίπτωση μεταβίβασης λόγω συμμόρφωσης σε υπόδειξη ή απόφαση του Χ.Α. ή/και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επισημαίνεται ωστόσο ότι η ανωτέρω Εξωεταιρική Συμφωνία Μετόχων δεσμεύει τα συμβαλλόμενα μέρη αποκλειστικά σε ενδοσυμβατικό επίπεδο και δεν αναιρεί την ελεύθερη μεταβιβασιμότητα των μετοχών της Εταιρίας. 7. Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τροποποίησης του καταστατικού Οι διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρίας για το διορισμό και την αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της καθώς και για την τροποποίηση των διατάξεων του Καταστατικού της δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920, με επισήμανση των αναφερομένων στο άρθρο 19 του Καταστατικού της (27)

28 Ετήσια Οικονομική Έκθεση Εταιρίας κανόνων για τον, κατ άρθρο 18 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/20, διορισμό απευθείας από τη Vodafone Πάναφον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ως αναλυτικά αναφέρεται στο συγκεκριμένο άρθρο του Καταστατικού. 8. Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου ή ορισμένων μελών του για έκδοση νέων μετοχών ή την αγορά ιδίων μετοχών α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρίας και με την επιφύλαξη της αμέσως επόμενης περίπτωσης, μέσα σε 5 έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατ άρθρο 13, παρ. 1(β) του Κ.Ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία 8 εκ των 9 Μελών, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει τη θετική ψήφο τουλάχιστον ενός εκ των διορισμένων εκ μέρους της Vodafone Συμβούλων (ή ισοδύναμη αναλογία μελών, εάν αυξηθεί άνω των 9 Συμβούλων), ως προβλέπεται στο άρθρο 24 παρ. 5 του Καταστατικού, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που είναι ήδη καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπάγεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Κατ εξαίρεση των ανωτέρω, εάν τα αποθεματικά της Εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του Καταστατικόυ (άρθρο 29 παρ. 3 και 4 και άρθρο 31 παρ. 2 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν). β) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, ως ορίζεται στο άρθρο 24 παρ. 5 του Καταστατικού της Εταιρίας, με απόφασή του η οποία λαμβάνεται, ως ανωτέρω, με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία 8 εκ των 9 μελών του (ή ισοδύναμη αναλογία μελών, εάν αυξηθεί άνω των 9 Συμβούλων), η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τη θετική ψήφο τουλάχιστον ενός Διορισμένου Συμβούλου από την εκ των μετόχων, Vodafone-Panafon δύναται να αποφασίσει, μεταξύ άλλων, την έκδοση μετοχών της Εταιρίας ή χορήγηση οποιουδήποτε δικαιώματος προαίρεσης για την απόκτηση ή τη μετατροπή τίτλου σε τέτοιες μετοχές ή ομολογίες, που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της συμμετοχής της Vodafone-Panafon στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κάτω από ποσοστό (α) 15% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, κατά το χρονικό διάστημα των δύο (2) ετών από την ημερομηνία που η Vodafone-Panafon έχει καταστεί μέτοχος της Εταιρίας μέσω της εισφοράς του κλάδου αυτής (εφεξής καλούμενη ως Ημερομηνία Απόκτησης) και (β) 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά τη διάρκεια της περιόδου που αρχίζει στο τέλος του δεύτερου έτους από την Ημερομηνία Απόκτησης και λήγει στο τέλος του τρίτου (3ου) έτους από την ίδια ημερομηνία. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο με την αυτή ως ανωτέρω αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία δύναται να λάβει απόφαση για την έγκριση του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan), συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού των δικαιούχων, κάθε παραχώρηση δικαιώματος δυνάμει αυτού, τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος και εν γένει τους όρους της προσφοράς μετοχών για κάθε πρόγραμμα δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, καθώς επίσης για την έγκριση προγράμματος επαναγοράς μετοχών. 9. Σημαντικές συμφωνίες που έχει συνάψει η εταιρία που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της εταιρίας κατόπιν δημόσιας πρότασης και τα αποτελέσματα των συμφωνιών αυτών Δεν υφίστανται συμφωνίες, οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρίας κατόπιν δημόσιας πρότασης. 10. Κάθε συμφωνία που η εταιρία έχει συνάψει με τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου ή με το προσωπικό της, η οποία προβλέπει αποζημίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμό της θητείας ή της απασχόλησης τους εξαιτίας της δημόσιας πρότασης Δεν υπάρχουν άλλες συμφωνίες της Εταιρίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της, οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας δημόσιας πρότασης. (28)

29 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας Hellas online Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες ΑΕ (Εταιρία), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της Εταιρίας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρίας Hellas online Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες ΑΕ κατά την και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέμα έμφασης Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 3 των οικονομικών καταστάσεων, όπου περιγράφεται το θέμα της αναχρηματοδότησης των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρίας. Το θέμα αυτό δημιουργεί αβεβαιότητα και τυχόν αρνητική έκβασή του θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις στη δραστηριότητα της Εταιρίας. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων α) Στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 3δ του άρθρου 43α του κωδ. Ν. 2190/1920. β) Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43 α και 37 του κωδ. Ν. 2190/1920. (29)

30 γ) Εξαιτίας των συσσωρευμένων ζημιών, η καθαρή θέση της Εταιρίας έχει καταστεί αρνητική με συνέπεια να συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920. Αθήνα, 31 Μαρτίου 2014 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΠραϊσγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία Λεωφ. Κηφισίας 268 Δημήτρης Σούρμπης Χαλάνδρι Αρ Μ ΣΟΕΛ: ΑΜ ΣΟΕΛ 113 (30)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Σύσταση... 3 2. Σύνθεση... 3 3. Σκοπός... 3 4. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες... 3 4.1. Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της υπ' αριθμ. 11/12-5-2004 (θ.1). Εγκρίθηκε από το Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που Συμπληρωματικές διατάξεις του Ν.2190/1920 Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που επιβάλλει τη συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου)

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου) ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τετάρτη 22 η Ιουνίου 2016, ώρα 11:00 πμ Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Στην Ετήσια Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες Ανώνυμη Εταιρία

HELLAS ONLINE Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες Ανώνυμη Εταιρία HELLAS ONLINE Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες Ανώνυμη Εταιρία Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την Οικονομική Χρήση 2011 (1 Ιανουαρίου έως ) Σύμφωνα με το Νόμο 3556/2007 ΑΡ.Μ.Α.Ε: 21328/06/Β/90/13 Αδριανείου 2 &

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 Σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ( σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΣ και τα μέλη του

Το ΔΣ και τα μέλη του Βασικά Συμπεράσματα Στο Ν.3873/2010 αναφέρεται για πρώτη φορά ρητά ότι οι εισηγμένες εταιρείες οφείλουν να υιοθετήσουν και στη συνέχεια να γνωστοποιήσουν σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, έναν κώδικα εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες Ανώνυμη Εταιρία

HELLAS ONLINE Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες Ανώνυμη Εταιρία HELLAS ONLINE Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες Ανώνυμη Εταιρία Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την Οικονομική Χρήση 2012 (1 Ιανουαρίου έως ) Σύμφωνα με το Νόμο 3556/2007 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 8330701000 (πρώην Μ.Α.Ε: 21328/06/Β/90/13)

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε.

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000 Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 12470/06/Β/86/44 Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 11.06.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Γ.Ε.ΜΗ. 3719101000 (πρώην Αρ. ΜΑΕ 45688/06/Β/00/30) ΣΤΗ ΔΕΚΑΤΗ ΠΕΜΠΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο «Forthnet A.E.»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 (Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ», με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» και τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ» Μεσογείων 2-4, Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8429/06/B/86/50 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στις Σέρρες (3 ο χλμ ΕΟ Σερρών Δράμας), με αρ. Μ.Α.Ε. 30276/06/Β/93/12

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΤΡΟΠΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Δ.Τ. «ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε.13493/06/Β/86/13 ΓΕ.ΜΗ. 311301000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2013 και ορισμός της αμοιβής τους.

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2013 και ορισμός της αμοιβής τους. Ερμού 25, 145 64 Νέα Κηφισιά Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας, Κόμβος Ολυμπιακού Χωριού Tηλ: +30210 8184800 Fax: +30210 8184801 Email: reds@etae.com www.reds.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣ : Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Λεωφόρος Αθηνών 110, 104 42, Αθήνα ΥΠΟΨΗ : ΑΦΟΡΑ : ΗΜ/ΝΙΑ : 06/05/2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 και Γ.Ε.ΜΗ 51231919000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ 243701000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Π Ρ Ο Ο Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ

Α. ΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Α. ΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ Α.1: ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΣ Πίνακας Περιεχομένων (αρχή) ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ A.1.1: ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131 ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Σε Εκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 5780001000 Έδρα: Αθήνα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 5780001000 Έδρα: Αθήνα ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 5780001000 Έδρα: Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Κατόπιν αποφάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.»

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.» ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.» 1.Εισαγωγή Ο παρών Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (εφεξής «ΚΕΔ») περιλαμβάνει τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Η Δήλωση αυτή αφορά στο σύνολο των αρχών και πρακτικών που υιοθετεί η Εταιρεία προκειμένου να διασφαλίσει την απόδοσή της, τα συμφέροντα των μετόχων της και τα συμφέροντα

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Περιεχόμενα Εισαγωγή..2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ I. Ρόλος και αρμοδιότητες του ΔΣ. 2 II. Μέγεθος και σύνθεση του ΔΣ 4 III. Ρόλος και απαιτούμενες ιδιότητες του Προέδρου του ΔΣ...4

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 [1] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΜΕΡΟΣ Α ΤΟ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ... 3 1. Ρόλος και αρμοδιότητα του Δ.Σ.... 3... 3... 4 2. Μέγεθος και σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90)

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και την από 15.5.2014 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία» 05η Ιουνίου 2015

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία» 05η Ιουνίου 2015 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» σε Τακτική Γενική Συνέλευση Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 77083027000 Με βάση την από 13 Μαΐου 2015 απόφαση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. Κ4-01-003 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ και δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Αρ. Μ.Α.Ε /06/Β/00/2 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Αρ. Μ.Α.Ε /06/Β/00/2 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Αρ. Μ.Α.Ε. 47880/06/Β/00/2 «Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό καλεί τους Μετόχους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΗΣ ΣΚΟΥΠ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ & ΧΩΡΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΑΗΣ ΣΚΟΥΠ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ & ΧΩΡΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΗΣ ΣΚΟΥΠ Παγκρατίου Ανώνυμη Εταιρεία Επισιτισμού και Χώρων Μαζικής Εστίασης ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 7 ης Εταιρικής Χρήσης από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2015 Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» δ.τ.: «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» Αρ. ΓΕΜΗ: 122090707000 Πρώην Αρ.Μ.Α.Ε.: 28211/06/Β/93/8 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26 σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 7 Απριλίου 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αθήνα, 7 Απριλίου 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (MEGA CHANNEL) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (MEGA CHANNEL) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ιανουάριος 2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. Α. ΣΚΟΠΟΣ Β. ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ/ΕΞΟΥΣΙΑΣ Γ. ΣΥΝΘΕΣΗ. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΙΣ Ε. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤ. ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Πυλαία

Διαβάστε περισσότερα

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2004 αποφάσισε τη

Διαβάστε περισσότερα

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ»

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK A.E.» (εφεξής για λόγους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Ε.Γ.Σ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Ε.Γ.Σ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» Γ.Ε.ΜΗ. 3823201000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46329/06/Β/00/15) ΣΤΗΝ ΟΓΔΟΗ (8η) ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ (30%)

Α. ΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ (30%) Α. ΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ (30%) ΕΝΟΤΗΤΑ Α.1: ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΣ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ A.1.1: ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Ερ.1:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 Σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμός ΓΕΜΗ : 57235404000 (τέως αριθμός Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με το Κ.Ν.

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») Γ.Ε.ΜΗ. 3823201000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46329/06/Β/00/15) ΣΤΗ ΔΕΚΑΤΗ (10 η ) ΕΚΤΑΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06

«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06 «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ TAKTIKΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 29 ης Μαΐου 2015 Στο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Καταγραφής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Για την συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να

Ημερομηνία Καταγραφής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Για την συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΞΑΠΡΕΤ ΑΕ ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Α.Μ.Α.Ε. 9329/06/Β/86/22 Συμφώνως προς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. Α.Μ.Α.Ε. 13782/06/Β/86/06. ΑΡ. ΓΕΜΗ 356301000 Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. Α.Μ.Α.Ε. 13782/06/Β/86/06. ΑΡ. ΓΕΜΗ 356301000 Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. Α.Μ.Α.Ε. 13782/06/Β/86/06 ΑΡ. ΓΕΜΗ 356301000 Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Σύµφωνα µε το

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06)

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 3027701000 (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Κηφισιά 2012 1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η Επιτροπή Ελέγχου εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση για να συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκπλήρωση των καθηκόντων του: να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

O ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

O ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ O ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Λήδα Κοντογιάννη, Γενική Διευθύντρια Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης BETTER FUTURE «Boardrooms in Greece What are the practices» 6 Νοεμβρίου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των µετόχων της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16) σε Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Όμιλος στον οποίο ανήκει η Εταιρία αποτελεί οργανισμό με σημαντική ελληνική και διεθνή παρουσία και μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και κατόπιν αποφάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Κατόπιν αποφάσεως του ιοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ

ΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Κατόπιν αποφάσεως του ιοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚ ΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Κατόπιν αποφάσεως του ιοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10)

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 2β του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρία ενηµερώνει τους µετόχους για

Σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 2β του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρία ενηµερώνει τους µετόχους για Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" και το διακριτικό τίτλο INTRACOM HOLDINGS (η «Εταιρία») Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ. 303201000 (πρώην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (αριθμός Γ.Ε.ΜΗ )

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (αριθμός Γ.Ε.ΜΗ ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 15082945000) www.karelia.gr Σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας και τις διατάξεις του κωδ.ν.2190/1920, όπως ισχύει,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» σε Τακτική Γενική Συνέλευση Αρ. Μ.Α.Ε. : 11314/06/B/86/13 Με βάση την από 29 Μαΐου 2013 απόφαση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠPOΣKΛHΣH TΩN METOXΩN THΣ ANΩNYMHΣ ETAIPΕIAΣ ME THN EΠΩNYMIA «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» ΣE ΕΚΤΑΚΤΗ ΓENIKH ΣYNEΛEYΣH (AΡ.M.A.E. 23166/06/Β/90/01) (ΑΡ. ΓΕΜΗ 769101000)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στις Σέρρες (3 ο χλμ ΕΟ Σερρών Δράμας), με αρ. Μ.Α.Ε. 30276/06/Β/93/12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την ομαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρμογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την ομαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρμογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέμα: Διευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συμπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των νομίμων ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01/01/ /12/2014.

3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των νομίμων ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01/01/ /12/2014. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας «ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.», σύμφωνα με το Νόμο 2190/1920 και το Καταστατικό της Εταιρίας, καλεί τους μετόχους της, κατόχους κοινών ονομαστικών μετοχών, σε Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ KATAΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ A.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14216/06/Β/86/06 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε. ΠΑΪΡΗΣ ΑΒΕΕ ΑΡ.ΜΑΕ 8106/06/Β/86/47 ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η ΣΗ Των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Ε. ΠΑΪΡΗΣ ΑΒΕΕ ΑΡ.ΜΑΕ 8106/06/Β/86/47 ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η ΣΗ Των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση Ε. ΠΑΪΡΗΣ ΑΒΕΕ ΑΡ.ΜΑΕ 8106/06/Β/86/47 ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η 121724607000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η ΣΗ Των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και μετά από απόφαση του Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»

ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 281701000 Σύμφωνα με το Νόμο και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «MEDITERRA AE» σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΑΡ.Μ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/92/15)

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/92/15) ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 51520819000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε» σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύµφωνα µε το Κ.Ν. 2190/1920 Περί Ανωνύµων Εταιριών και

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4-6 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου... 4 II. Μέγεθος και σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ και το διακριτικό τίτλο INTRALOT ΑΡ. Μ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 24.03.2014

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 24.03.2014 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 24.03.2014 Μάρτιος 2014 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Γενικές αρχές... 4 1. Ρόλος και αρμοδιότητες του ΔΣ... 4 2. Μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα