ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Α.Μ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ Ν. ΜΠΑΦΡΑΣ ΑΓΓΙΣΤΑΣ 1 / 2014 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η ειδική αυτή συγγραφή αφορά τις εργασίες του παραπάνω έργου όπως αναγράφονται στη σχετική τεχνική περιγραφή της µελέτης. Ο Συνολικός προϋπ/σµός του έργου είναι ,00 Αναλύεται ως εξής: α) απάνη των εργασιών:38.181,25 β) απάνη προµηθειών από τον εργοδότη: 0. γ) απάνη εργασιών που θα εκτελεσθούν από τον εργοδότη: 0 δ) Γ.Ε + Ο.Ε: 6.872,63 ε) ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ: 6.758,08 στ) ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 1.033,57 ζ) Φ.Π.Α: ,47 ΑΡΘΡΟ 2ο : ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ & ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αναφέρονται στα άρθρα 5 & 7 της ιακήρυξης της ηµοπρασίας αντίστοιχα & του ΦΕΚ 2221/Β/ ΑΡΘΡΟ 3ο : ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ Από την ηµέρα υπογραφής της Σύµβασης αρχίζουν οι συµβατικές προθεσµίες, όπως ορίζονται στο άρθρο 48 του Ν. 3669/2008. Η προθεσµία αποπεράτωσης των εργασιών ορίζεται συνολικά σε οκτώ (8) ηµερολογιακούς µήνες από την υπογραφή της Σύµβασης. εν ορίζονται τµηµατικές ενδεικτικές προθεσµίες σύµφωνα µε το άρθρο 48 παρ. 6 του Ν. 3669/2008. Στον υπολογισµό των προθεσµιών αποπεράτωσης του έργου περιλαµβάνεται (όταν απαιτείται) και ο απαιτούµενος χρόνος για να εφοδιαστεί ο Ανάδοχος µε τις σχετικές άδειες εκσκαφής, να ενηµερώσει τις οριζοντιογραφίες των έργων µε τα στοιχεία των Ο.Κ.Ω. και να υποβάλει στην Υπηρεσία τα κατασκευαστικά σχέδια µηκοτοµών των αγωγών και διατοµών του εδάφους. Σε περίπτωση υπέρβασης της παραπάνω προθεσµίας (ή της ενδεχόµενης παράτασης που χορηγήθηκε) από υπαιτιότητα του αναδόχου, επιβάλλεται ποινική ρήτρα κατά τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 3669/2008 και ο εργοδότης δύναται να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο. Παράταση της συµβατικής προθεσµίας χορηγείται µόνο για εξαιρετικούς και ειδικούς λόγους, ύστερα από αίτηση του αναδόχου και αιτιολογηµένης εισήγησης της ιευθύνουσας Υπηρεσίας, σύµφωνα µε το άρθρο 48 παρ. 8 ως 10 του Ν. 3669/2008. ΑΡΘΡΟ 4ο: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος µε βάση την ολική και τις τµηµατικές προθεσµίες, συντάσσει και υποβάλλει στη διευθύνουσα υπηρεσία το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου Η διευθύνουσα υπηρεσία εγκρίνει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες το χρονοδιάγραµµα και µπορεί να τροποποιήσει τις προτάσεις του αναδόχου σχετικά µε τη σειρά και τη διάρκεια κατασκευής των έργων, ανάλογα µε τις δυνατότητες χρονικής κλιµάκωσης των πιστώσεων, µέσα στα όρια των συµβατικών προθεσµιών. Το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα αποτελεί συµβατικό στοιχείο του έργου και αποτελεί το αναλυτικό πρόγραµµα κατασκευής του. Το χρονοδιάγραµµα αναλύει ανά µονάδα χρόνου και πάντως ανά ηµερολογιακό τρίµηνο τις εργασίες που προβλέπεται να εκτελεσθούν. Το χρονοδιάγραµµα συντάσσεται µε τη µορφή τετραγωνικού πίνακα που περιλαµβάνει την 1

2 πιο πάνω χρονική ανάλυση των ποσοτήτων ανά εργασία ή οµάδα εργασιών και συνοδεύεται από γραµµικό διάγραµµα και σχετική έκθεση. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει συνεκτιµήσει κατά τη σύνταξη του χρονοδιαγράµµατος, το χρόνο που απαιτείται για τις διατυπώσεις εκτελωνισµού υλικών, εφοδίων και µηχανηµάτων που ενδεχοµένως θα εισάγει από το εξωτερικό και να συνεπάγεται τις κυρώσεις που αναφέρονται στο επόµενο άρθρο. O ανάδοχος κατασκευής του έργου υποχρεούται επίσης µέσα σε έναν (1) µήνα από την υπογραφή της σύµβασης να συντάξει και να υποβάλει οργανόγραµµα του εργοταξίου, στο οποίο θα περιγράφονται λεπτοµερώς τα πλήρη στοιχεία στελεχών, εξοπλισµού και µηχανηµάτων που θα περιλαµβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του έργου. Τα παραπάνω δεν εφαρµόζονται σε συµβάσεις έργων που στις δηµοπρασίες τους καλούνται να συµµετάσχουν, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και επιχειρήσεις εγγεγραµµένες στα νοµαρχιακά µητρώα. ΑΡΘΡΟ 5ο: ΠΡΟΟ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Ο Ανάδοχος θα τηρεί ηµερολόγιο του έργου που θα συµπληρώνεται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 47 του Ν. 3669/2008. Ο Ανάδοχος οφείλει να χρησιµοποιεί κάθε φορά επαρκή συνεργεία τεχνιτών και εργατών και µηχανικά µέσα κατασκευής ή να εργαστεί υπερωριακά και τις αργίες και γιορτές και να απασχολεί νυκτερινά συνεργεία, χωρίς να έχει δικαίωµα για το λόγο αυτό σε πρόσθετη αποζηµίωση, αν αυτό κριθεί απαραίτητο για την εξασφάλιση της εκτέλεσης των έργων σύµφωνα προς το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα εργασιών. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία αν κρίνει ότι ο ρυθµός προόδου των έργων δεν είναι ικανοποιητικός και σύµφωνος µε το εγκεκριµένο πρόγραµµα εργασιών, µπορεί να απαιτήσει από τον Ανάδοχο να αυξήσει τον αριθµό των συνεργείων του, τις υπερωρίες, τις εργάσιµες ηµέρες και τον αριθµό των µηχανηµάτων και γενικά να πάρει όλα τα µέτρα που επιβάλλονται για την επιτάχυνση της πορείας των έργων. Ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται προς τις σχετικές εντολές της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση. Η µη συµµόρφωση του Αναδόχου προς τις παραπάνω εντολές και η αποδεδειγµένα αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε το παραπάνω πρόγραµµα εργασιών, δίνει στον Εργοδότη το δικαίωµα να καταγγείλει τη σύµβαση και να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο από την Εργολαβία, σε εφαρµογή των σχετικών διατάξεων του άρθρου 61 του Ν. 3669/2008. Η άσκηση των παραπάνω δικαιωµάτων του Εργοδότη κατά του Αναδόχου, δεν απαλλάσσει τον τελευταίο από οποιαδήποτε υποχρέωση που προκύπτει από τη Σύµβαση. Αν ο Ανάδοχος εκτελεί τις εργασίες µε αργό ρυθµό που δεν ανταποκρίνεται στην πρόοδο και τις προθεσµίες που προβλέπονται από το χρονοδιάγραµµα, µε συνέπεια κατά την λήξη κάθε περιόδου να µην έχει εκτελέσει την προβλεπόµενη ποσότητα εργασίας καθώς και όταν υπερβεί τη συνολική προθεσµία περάτωσης του έργου, υπόκειται σε ποινικές ρήτρες που καθορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 49 του Ν. 3669/2008. Οι ποινικές αυτές ρήτρες επιβάλλονται µε απόφαση της ιευθύνουσας υπηρεσίας και παρακρατούνται από τον αµέσως επόµενο λογαριασµό του έργου. Με απόφαση επίσης της ιευθύνουσας υπηρεσίας ανακαλούνται τυχόν επιβληθείσες ποινικές ρήτρες ενδιαµέσων περιόδων αν το έργο περατωθεί εµπρόθεσµα στη συνολική προθεσµία. ΑΡΘΡΟ 6ο: ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα σύµφωνα µε τα γενικά και λεπτοµερειακά σχέδια της Οριστικής µελέτης και µε τα συµπληρωµατικά σχέδια που είναι πιθανό να του δοθούν από τον Εργοδότη κατά τη διάρκεια της Εργολαβίας. Ο Ανάδοχος µπορεί να υποδείξει παραλλαγές ως προς την εκτέλεση επί µέρους τµηµάτων του έργου, υποβάλλοντας προς έγκριση τη σχετική µελέτη στον Εργοδότη. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη για τις ζηµίες που θα προκύψουν από τυχόν σφάλµατα των σχεδίων που του έχουν δοθεί ή έχουν εγκριθεί από τον Εργοδότη, εάν πριν από την έναρξη των αντίστοιχων έργων δεν απευθύνει έγγραφα προς τον Εργοδότη, σχετικές παρατηρήσεις για τα σφάλµατα των σχεδίων αυτών. Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι για τυχόν τροποποιήσεις της Οριστικής µελέτης, που θα γίνουν τελικά δεκτές από τον Εργοδότη, δεν δικαιούται αµοιβής, έστω και αν από τις τροποποιήσεις αυτές προκύπτει οικονοµικό όφελος για τον Εργοδότη. ΑΡΘΡΟ 7ο: ΕΓΓΥΗΣΗ Η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ορίζεται σε 1.036,24 µε την µορφή γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης Τράπεζας ή του Ταµείου Συντάξεως Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Έργων, που έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τον τύπο που ισχύει για το ηµόσιο. Ο ανάδοχος κατά την υπογραφή της εργολαβικής σύµβασης πρέπει να αντικαταστήσει την εγγυητική επιστολή συµµετοχής, µε άλλη καλής εκτέλεσης ποσού ίσου προς 5% του προϋπολογισµού, καθώς και συµπληρωµατικής σύµφωνα µε το άρθρο 35 του Ν. 3669/

3 ΑΡΘΡΟ 8ο: ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Η πληρωµή στον ανάδοχο του εργολαβικού ανταλλάγµατος γίνεται τµηµατικά, µε βάση τις πιστοποιήσεις των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί µέσα στα όρια του χρονοδιαγράµµατος εργασιών. Οι λογαριασµοί συντάσσονται πάντοτε ανακεφαλαιωτικοί και για την πληρωµή συνοδεύονται µόνο από ανακεφαλαιωτικό συνοπτικό πίνακα των εργασιών που εκτελέσθηκαν από την αρχή του έργου, τα παραστατικά στοιχεία των τυχόν απολογιστικών εργασιών, το συνοπτικό πίνακα του υπολογισµού της αναθεώρησης και από τις αποφάσεις που αναγνωρίζουν αποζηµιώσεις ή επιβάλλουν ποινικές ρήτρες ή περικοπές ή άλλες απαιτήσεις του εργοδότη. Κατά την πληρωµή κάθε πιστοποίησης ο ανάδοχος πρέπει να προσκοµίζει αποδείξεις των υποχρεωτικών καταβολών του προς τα οικεία ταµεία καθώς και βεβαιώσεις εξοφλήσεως των υποχρεώσεων του για το πιστοποιούµενο ανακεφαλαιωτικό ποσό προς τους ασφαλιστικούς οργανισµούς. ΑΡΘΡΟ 9ο: ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ Στα γενικά έξοδα του αναδόχου και όφελος υπέρ αυτού ορίζεται κατωτέρω και περιλαµβάνονται οι παρακάτω ειδικές δαπάνες εφ όσον ζητηθούν από τον εργοδότη: 1. Οι κατά την εκτέλεση των έργων τοπογραφικές εργασίες που απαιτήθηκαν προς εφαρµογή της µελέτης και τυχόν τροποποιήσεις. 2. Οι καθ όλη την διάρκεια του έργου εργαστηριακοί έλεγχοι προς διαπίστωση της καταλληλότητας των χρησιµοποιουµένων υλικών και της εκτελούµενης ποιότητας της εργασίας σύµφωνα προς τις τεχνικές προδιαγραφές τις µνηµονευόµενες στο τιµολόγιο. 3. Η σύνταξη των τευχών αναλυτικών επιµετρήσεων πρωτοκόλλων µετά των απαραίτητων σχεδίων και δακτυλογραφήσεων σε ανάλογο αριθµό αντιτύπων βάσει των στοιχείων που καταµετρήθηκαν επί τόπου του έργου από τον επιβλέποντα παρουσία του αναδόχου. Η εργασία αυτή θα εκτελεσθεί κατά τις υποδείξεις του επιβλέποντα ώστε να είναι άρτια και ακριβής. Τα παραπάνω στοιχεία θα προσκοµίζονται για έλεγχο από τον επιβλέποντα πριν της δακτυλογράφησης ή φωτοαντιγράφησης τους. 4. Η λήψη µέχρι έξι φωτογραφιών 17Χ22 εκ. κατ' επιλογή. ΑΡΘΡΟ 10ο: ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο χρόνος εγγύησης, δηλαδή ο χρόνος κατά τον οποίο, µετά τη βεβαιωµένη περάτωση του έργου, ο Ανάδοχος οφείλει να διατηρεί τα έργα σε καλή κατάσταση, συντηρώντας τα και επανορθώνοντας µε δαπάνη του βλάβες ή φθορές από συνηθισµένη χρήση, καθορίζεται σε δεκαπέντε (15) µήνες υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 74, παρ.1 του Ν. 3669/2008. ΑΡΘΡΟ 11ο: ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να φροντίζει για την τήρηση της τάξης και της καθαριότητας στο εργοτάξιό του, για την έκδοση τυχόν απαιτουµένων Αστυνοµικών αδειών εργασίας και για την συµµόρφωσή του προς τις εκάστοτε Αστυνοµικές διατάξεις, τους Εργατικούς Νόµους, τις Συλλογικές συµβάσεις, τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις κ.λ.π. Ο ανάδοχος θα πρέπει να λαµβάνει όλα τα απαιτούµενα µέτρα προφύλαξης των προσκοµιζοµένων υλικών µέχρι χρησιµοποιήσεώς τους, των µηχανηµάτων, των µεταφορικών µέσων όπως και ασφαλείας του εν γένει εργατοτεχνικού προσωπικού, των επιβλεπόντων και κάθε τρίτου και σύµφωνα προς τις οδηγίες της επιβλεπούσης Υπηρεσίας, τους ισχύοντες Νόµους και ιατάξεις φέροντα µονοµερώς κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε συνέπεια από την µη καλή εφαρµογή. Ορισµένες εργασίες εκσκαφών κ.λ.π. λόγω της παρουσίας αγωγών κοινής και ιδιωτικής ωφελείας και άλλων εµποδίων θα πρέπει να εκτελεσθούν µε προσοχή µε χέρια αποκλειόµενης για την περίπτωση αυτή η χρήση µηνανικών µέσων. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται αποζηµίωσης ή παράτασης της προθεσµίας περάτωσης του έργου, λόγω ανεπάρκειας των χώρων του εργοταξίου, γιατί µε την υποβολή της προσφοράς του, έχει αποδειχθεί ότι έλαβε πλήρη γνώση των τοπικών συνθηκών. Αν οι τοπικές ή τοπογραφικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την απόθεση υλικών, εφοδίων ή µηχανηµάτων, σε κατάλληλους, κοντά στο σηµείο που εκτελούνται ο εργασίες, χώρους, ο Ανάδοχος θα φροντίζει για την αναζήτηση και εν ανάγκη διαµόρφωση παρακείµενων χώρων, χωρίς για το λόγο αυτό να γεννάται σ' αυτόν το δικαίωµα αποζηµίωσης για πρόσθετες συµπληρωµατικές εργασίες, φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές υλικών και εφοδίων, δεδοµένου ότι οι δαπάνες αυτές θεωρείται ότι έχουν συµπεριληφθεί στις τιµές προσφοράς του. Όλες οι βοηθητικές εργασίες, όπως προσωρινοί οδοί προσπέλασης προς τα εργοτάξια και τους χώρους των έργων, ερευνητικές εργασίες, εγκαταστάσεις παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος, νερού και τηλεφώνου, θα εκτελεσθούν µε ευθύνη και µε δαπάνες του Αναδόχου. Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται τα έξοδα σύνδεσης µα τα σχετικά δίκτυα καθώς και η πληρωµή της κατανάλωσης καθ' όλη τη διάρκεια του έργου. Οποιαδήποτε ζηµία ή φθορά στις υφιστάµενες οδούς ή προσπελάσεις θα αποκαθίσταται αµέσως από τον Ανάδοχο. 3

4 Κατά την εκτέλεση των έργων αυτών θα πρέπει να ληφθούν από τον εργολάβο όλα τα αναγκαία µέτρα (τοποθέτηση εµποδίων προειδοποιητικών πινακίδων, φανών κατά την νύκτα κ.λ.π.) προς αποφυγή ατυχήµατος στους εργαζόµενους, διαβάτες, τροχοφόρα κ.λ.π. και οποιασδήποτε βλάβης στις εγκαταστάσεις, κοινής ωφέλειας, υπονόµους, όπως και στις προκείµενες οικοδοµές. Οποιαδήποτε ζηµία θα βαρύνει αποκλειστικά τον εργολάβο. Εάν σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για ειδικούς λόγους, όπου οι τοπικές συνθήκες το επιτρέπουν και κατόπιν σχετικής αδείας των αρµοδίων αρχών της περιοχής, ο ανάδοχος µε αποκλειστική του ευθύνη και από δική του πρωτοβουλία προβεί σε µικρή λελογισµένη χρήση εκρηκτικών υλών κατά την εκτέλεση των εκσκαφών. Αυτό δεν συνεπάγεται την σύνταξη νέας τιµής εκτελέσεως των εκσκαφών. Κατά συνέπεια σε περίπτωση παράβασης ή ατυχήµατος παραµένει ο ανάδοχος µόνος υπεύθυνος αστικά και ποινικά και για ζηµιές και ατυχήµατα είτε στο προσωπικό εργασίας, υπάλληλοι κ.λ.π. είτε στις κατασκευές, είτε στον εργοδότη, είτε σε τρίτους λόγω παράβασης ή παράλειψης κατά την εφαρµογή αυτών που αναφέρονται µε την παρούσα. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπόχρεος για την ενδεχόµενη καταβολή αποζηµιώσεων έχοντας και κάθε άλλη αστική ή ποινική ευθύνη που προκύπτει από την εκτέλεση των έργων, ακόµη και αν αυτό δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα ή παράλειψή του αλλά σε τυχαίο γεγονός. ΑΡΘΡΟ 12ο: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 1. Κανονιστικές απαιτήσεις. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργο µε τρόπο ασφαλή και σύµφωνα µε τους νόµους, διατάγµατα, αστυνοµικές διατάξεις και οδηγίες του ΚτΕ, όπως εκφράζονται µέσω της υπηρεσίας αναφορικά µε την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων. 2. Σύστηµα Οργάνωσης και ιαχείρισης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας (ΣΟ ΑΥΕ). Ο ανάδοχος θα πρέπει να εφαρµόσει το ΣΟ ΑΥΕ στο έργο ώστε να περιοριστεί ο εργασιακός κίνδυνος στο ελάχιστο. Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το ΣΟ ΑΥΕ ορίζονται οι εξής: 2.1 ήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του αναδόχου. 2.2 Ορισµός τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και ιατρού Εργασίας. Ειδικότερα και λόγω της σπουδαιότητας των θεσµών αυτών, τα προσόντα και καθήκοντα των ατόµων τα οποία θα παρέχουν τις υπηρεσίες του τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή θεµάτων ασφαλείας και υγείας, καθώς και του ιατρού Εργασίας θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας (Ν.1568/85, Π 17/96, Π 305/96, Π 294/88). Η ανάθεση των καθηκόντων του τεχνικού ασφάλειας και συντονιστή ασφάλειας και υγείας της Εργασίας καθώς και του ιατρού Εργασίας γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στη ιευθύνουσα Υπηρεσία και στο αρµόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του Σ.ΕΠ.Ε. Για την κάλυψη των αναγκών του σε υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και ιατρού Εργασίας, µετρήσεις, αναπροσαρµογή ή και εκπόνηση του ΣΑΥ και ΦΑΥ περιλαµβανοµένης της εκτίµησης του εργασιακού κινδύνου, εκπαίδευση προσωπικού, κλπ. ο ανάδοχος µπορεί να συµβάλλεται µε εξωτερικούς συνεργάτες ή και µε ειδικά αδειοδοτηµένη (Π 95/99, Π 17/96) από το Υπουργείο Εργασίας Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης του Επαγγελµατικού Κινδύνου (ΕΞ.Υ.Π.Π.). 2.3 Καθορισµός αρµοδιοτήτων προσωπικού αναδόχου για θέµατα ΑΥΕ. 2.4 Οργάνωση υπηρεσιών ΑΥΕ υπεργολάβων. 2.5 Εκπόνηση διαδικασιών ασφάλειας. Κατ' ελάχιστον απαιτούνται διαδικασίες για: αναφορά ατυχήµατος, διερεύνηση των ατυχηµάτων και τήρηση αρχείων βάσει της νοµοθεσίας, αντιµετώπιση έκτακτης ανάγκης, χρήση µέσων ατοµικής προστασίας, εκπαίδευση προσωπικού, ιατρικές εξετάσεις εργαζοµένων 2.6 Κατάρτιση ειδικών µελετών π.χ. για βοηθητικές κατασκευές όπου τέτοια µελέτη προβλέπεται από τη νοµοθεσία ή προτείνεται από το ΣΑΥ της µελέτης ή της κατασκευής ιαδικασίες Επιθεωρήσεων Ο ανάδοχος θα πρέπει να προγραµµατίζει την τακτική επιθεώρηση των χώρων, του εξοπλισµού, των µεθόδων και των πρακτικών εργασίας σε εβδοµαδιαία βάση, εκτός αν άλλως ορίζεται στη νοµοθεσία ή το απαιτούν οι συνθήκες εκτέλεσης του έργου, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη λήψη µέτρων για την επανόρθωση των επικίνδυνων καταστάσεων που επισηµαίνονται. Οι επιθεωρήσεις πρέπει να τεκµηριώνονται γραπτά. 2.8 Άλλες προβλέψεις. Εκ των προτέρων γνωστοποίηση της έναρξης των εργασιών στο Έργο προς το αρµόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του Σ.ΕΠ.Ε Κατάρτιση προγράµµατος και υλοποίηση εκπαίδευσης των εργαζοµένων σε θέµατα ΑΥΕ. Οδηγίες ασφαλούς εργασίας προς εφαρµογή από όλους τους εργαζόµενους στο εργοτάξιο. Πρόβλεψη για σύγκληση µηνιαίων συσκέψεων για θέµατα ΑΥΕ µε το συντονιστή ΑΥΕ και τους υπεργολάβους, παρουσία του τεχνικού ασφαλείας και του ιατρού Εργασίας. 2.9 Υποχρέωση αναδόχου για αναθεώρηση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. 4

5 Ο συντονιστής ασφάλειας και υγείας του έργου υποχρεούται να κάνει την αναθεώρηση του Σχεδίου και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας της Μελέτης, να παρακολουθεί τις εργασίες όσον αφορά θέµατα Α.Υ.Ε. και να συντάξει τον τελικό ΦΑΥ. Το Σ.Α.Υ. αναπροσαρµόζεται σε συνάρτηση µε την εξέλιξη των εργασιών, στο δε (ΦΑΥ) εµπεριέχονται οι ενδεχόµενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Συνεπώς ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συµπληρώνεται σταδιακό και παραδίδεται µε την ολοκλήρωση του Έργου στον ΚτΕ ενηµερωµένος ώστε να περιέχει τα πραγµατικό στοιχεία του έργου, έτσι όπως αυτό κατασκευάστηκε. Σε nερίπτωση που δεν έχει παραδοθεί από την Υπηρεσία ΣΑΥ και ΦΑΥ στον Ανάδοχο µαζί µε την τεχνική µελέτη, αυτός υποχρεούται στη σύνταξή των αδαπάνως για το ηµόσιο. Το ΣΑΥ πρέπει να περιέχει τα εξής: Γενικά Είδος έργου και χρήση αυτού Σύντοµη περιγραφή του έργου. Ακριβής διεύθυνση του έργου. Στοιχεία του κυρίου του έργου. Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις εργασίας Ρύθµιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων εντός και πέριξ του εργοταξίου Καθορισµό των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκοµιδής αχρήστων Συνθήκες αποκοµιδής επικινδύνων υλικών ιευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α' βοηθειών Μελέτες κατασκευής ικριωµάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις π.x. ειδικοί τύποι ικριωµάτων, αντιστηρίξεις µεγάλων ορυγµάτων, ή επιχωµάτων κ.λ.π. και διατάξεις για πρόσδεση κατά την εργασία σε ύψος Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και υποφάσεων εργασιών του έργου, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων και της εκτίµησης επικινδυνότητας κάθε φάσης και υποφάσης του έργου µε κλιµάκωση της εκτίµησης επικινδυνότητας π.χ. Χ= χαµηλή εκτίµηση κινδύνου Μ= Μέτρια εκτίµηση κινδύνου Υ= υψηλή εκτίµηση κινδύνου Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι επιπλέοv απορρέοντες κίνδυνοι Εναλλακτικές µέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν µπορούν να αποφευχθούν Για τον εναποµένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριµένα µέτρα για την πρόληψή του, καθώς και ειδικά µέτρα για εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (Παράρτηµα ΙΙ του άρθρου 12 του Π. 305/96). Ο Φ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει το εξής: 2.9. Α Γενικά: είδος έργου και χρήση αυτού ακριβή διεύθυνση του έργου αριθµό αδείας στοιχεία του κυρίου του έργου στοιχεία του συντονιστή ασφάλειας και υγείας που θα συντάξει τον ΦΑΥ Β Στοιχεία από το µητρώο του έργου: τεχνική περιγραφή του έργου παραδοχές µελέτης τα σχέδια "ως κατεσκευάσθη" Γ Οδηγίες και χρήσιµα στοιχεία σε θέµατα ασφάλειας και υγείας, τα οποία θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόµενες µεταγενέστερες εργασίες καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, π.χ. εργασίες συντήρησης, µετατροπής, καθαρισµού κ.λ.π. Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών, στην αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα (ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, αερίων, ατµού, κ.λ.π.) στην πυρασφάλεια κ.λ.π Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου. Το ανωτέρω περιλαµβάνει: Τον Κανονισµό λειτουργίας του έργου π.χ. όλα τα στοιχεία που θα αφορούν τη χρήση του έργου από τους χρήστες, βασικά ενηµερωτικά φυλλάδια κατάλληλα και επαρκή, που θα διανεµηθούν στους χρήστες ώστε κάθε χρήστης να γνωρίζει πως θα χρησιµοποιήσει το έργο και τι θα κάνει σε περίπτωση έκτακτων γεγονότων. 5

6 Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκµετάλλευσης του έργου π.χ. οδηγίες χρήσης του ακίνητου και κινητού εξοπλισµού που ανήκει στην συγκεκριµένη εργoλαβία σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας και σε συνθήκες έκτακτου περιστατικού κ.λ.π. Οδηγίες συντήρησης του έργου. Περιλαµβάνονται συγκεκριµένες οδηγίες για την περιοδική συντήρηση του έργου. Κατά την εκτέλεση του έργου, το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ τηρούνται στο εργοτάξιο µε ευθύνη του ανοδόχου και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Η /νσα Υπηρεσία υποχρεούται να παρακολουθεί την ύπαρξη και εφαρµογή των ΣΑΥ-ΦΑΥ. Μετά την αποπεράτωση του έργου ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συνοδεύει το έργο καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται µε ευθύνη του ΚτΕ. 3. απάνη σύνταξης ΣΑΥ και ΦΑΥ Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, αφορούν στην οργάνωση του εργοταξίου και απαιτούνται από το νόµο, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί από αυτόν κατά τη διαµόρφωση της προσφοράς του. ΑΡΘΡΟ 13ο: Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο* ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, των διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχηµάτων ή επαγγελµατικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου : Π 305/96 (αρ. 7-9), Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.7), Ν. 3850/10 ** (αρ. 42). 2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται : α. Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης έργων κλπ.) και να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα Ν.3669/08 (αρθ. 37 παρ.7). β. Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩ Ε : ΙΠΑ /οικ. 177/2-3-01, ΕΕΠΠ/85/ και ΙΠΑ /οικ889/ , στο χρονοδιάγραµµα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη φάση της µελέτης και της κατασκευής του έργου : Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ. 182). γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων, να τους ενηµερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των µέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώµη τους και να διευκολύνει τη συµµετοχή τους σε ζητήµατα ασφάλειας και υγείας : Π 1073/81 (αρ. 111), Π 305/96 (αρ. 10,11), Ν.3850/10 (αρ ). Για την σωστή εφαρµογή της παρ.γ στους αλλοδαπούς εργαζόµενους, είναι αυτονόητο ότι η γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να µπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρµογής των µέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τµήµα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευµένη εταιρεία). * H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασµό µε το παράρτηµα Ι του άρθρου 12 του Π 305/96. ** O Ν.3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων άρ. δεύτερο, καταργεί διατάξεις που ρυθµίζονται από αυτόν όπως διατάξεις των : Ν.1568/85, Π 294/88, Π 17/96, κλπ. 3. Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα : 3.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας ( ΣΑΥ ) - Φάκελος Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριµένα : α. Να διαβιβάσει στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ των προτέρων γνωστοποίηση, προκειµένου για εργοτάξιο µε προβλεπόµενη διάρκεια εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιµες ηµέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόµενοι ή ο προβλεπόµενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ηµεροµίσθια : Π 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα III του άρθρου 12 του Π 305/96. β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελούν τµήµα της τεχνικής µελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρµογής) σύµφωνα µε το Π.. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και την ΥΑ ΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩ Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ. 182). 6

7 γ. Να αναπτύξει, να προσαρµόσει και να συµπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της µελέτης (τυχόν παραλήψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύµφωνα µε την µεθοδολογία που θα εφαρµόσει στο έργο ανάλογα µε την κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητες του, κλπ (µέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισµός, κλπ). δ. Να αναπροσαρµόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν λόγω τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία, µέτρα ασφάλειας και υγείας : Π 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ ΙΠΑ /οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ. 182). ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : Π 305/96 (αρ. 3 παρ. 10) και ΥΑ ΙΠΑ /οικ/889/2002 (παρ.2.9 ) του (τ.)υπεχω Ε και να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. στ. Συµπληρωµατικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ). Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για τους εργαζόµενους και για τα άλλα εµπλεκόµενα µέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου. Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για όσους µελλοντικά ασχοληθούν µε τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου. 1.Το περιεχόµενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο Π 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) και στις ΥΑ : ΙΠΑ /οικ/177/2001 (αρ.3) και ΙΠΑ /οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ Ε οι οποίες ενσωµατώθηκαν στο Ν.3669/08 (αρ. 37 και 182). 2.Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύµφωνα µε το Π 305/96 (αρ. 3 παρ.4), όταν: α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα του ενός συνεργεία στην κατασκευή. β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους : Π..305/96 (αρθ. 12 παράρτηµα II). γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. δ. Για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, επιβάλλεται µε ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος νόµιµο δικαίωµα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του έργου από την αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α' του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/ ) και την αρ. πρωτ / εγκύκλιο του Ειδ. Γραµµατέα του Σ.ΕΠ.Ε. 3.Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή κάθε ηµόσιου Έργου : ΥΑ ΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩ Ε, η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.3669/08 αρ. (73 και 75). 4.Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται µε ευθύνη του Κυρίου του Έργου και το συνοδεύει καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του : Π 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ Ι ΠΑ /οι κ/889/2002 (παρ.2.9 ) του (τ.) ΥΠΕΧΩ Ε. 5. ιευκρινίσεις σχετικά µε την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ περιλαµβάνονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 µε αρ. πρωτ. ΙΠΑ /οικ/215/ του (τ.) ΥΠΕΧΩ Ε. 3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας - τηρηση στοιχείων ασφάλειας και υγείας Ο ανάδοχος υποχρεούται : α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 εργαζόµενους σύµφωνα µε το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ. 12 παρ.4). β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 50 και άνω εργαζόµενους, σύµφωνα µε το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25). γ. Τα παραπάνω καθήκοντα µπορεί να ανατεθούν σε εργαζόµενους στην επιχείρηση ή σε άτοµα εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύµβαση µε τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. Η ανάθεση καθηκόντων σε άτοµα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο και αντίγραφο της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ.9). 7

8 δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των : τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων : 1.Γραπτή εκτίµηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν οµάδες εργαζοµένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8). 2.Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ. 14 παρ.1 και αρ. 17 παρ. 1). Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδοµετρείται και θεωρείται από την αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. Αν ο ανάδοχος διαφωνεί µε τις γραπτές υποδείξεις και συµβουλές του τεχνικού ή του ιατρού εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζοµένων των οποίων η σύσταση και οι αρµοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και µόνο. 3.Βιβλίο ατυχηµάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήµατος και να το θέτει στη διάθεση των αρµόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β). Τα µέτρα που λαµβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόµοιων ατυχηµάτων, καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες αστυνοµικές αρχές και στις αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισµού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόµενος όλα τα εργατικά ατυχήµατα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, να τηρεί αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήµατος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 4.Κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ). 5.Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόµενου Ν 3850/10 (αρ. 18 παρ.9). 3.3 Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 0 ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο σύµφωνα µε το Π 305/96 (αρ.3 παρ. 14) σε συνδυασµό µε την Υ.Α /1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας. Το ΗΜΑ θεωρείται, σύµφωνα µε την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους /νσεις, Τµήµατα ή Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συµπληρώνεται από τους επιβλέποντες µηχ/κούς του αναδόχου και της /νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιµών για ό,τι αφορά τα αποτελέσµατα των ελέγχων ή δοκιµών, από το αρµόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κλπ : Π 1073/81 (αρ.113 ), Ν. 1396/83 (αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩ Ε µε αρ.πρωτ. ΕΕΠΠ/208 / Συσχετισµός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ηµερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) Για την πιστή εφαρµογή του Σ ΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται µε το Η Μ Α. Στα πλαίσια του συσχετισµού αυτού, να σηµειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και εµπλουτισµός του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραποµπή των αναγραφόµενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήµατος. 8

9 4. Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο εργοτάξιο. 4.1 Προετοιµασία εργοταξίου - Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) 0 ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα παρακάτω µέτρα ασφάλειας και υγείας : α. Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου µε ιδιαίτερη προσοχή στη σήµανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : Π 105/95, Π 305//96 (αρ. 12 παραρτ. IV µέρος Α, παρ. 18.1). β. Τον εντοπισµό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόµενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : Π 1073/81 (αρ.75-79), Π 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV µέρος Β, τµήµα II, παρ.2). γ. Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατµών θερµών, υγρών ή αερίων κλπ) και τα απαιτούµενα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων από τους κινδύνους των εγκαταστάσεων αυτών : Π 1073/81 (αρ.92-95), Π 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.6). δ. Τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση σχεδίου διαφυγής - διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόµενους, πρόληψη - αντιµετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυµιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ. : Π 1073/81 (αρ ), Π 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45). ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονοµικού εξοπλισµού (ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρµακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ) : Π 1073/81 (αρ. 109,110), Ν. 1430/84 (αρ. 17,18), Π 305/96 (αρ. 12 παράρτ. IV µέρος Α, παρ. 13, 14). στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους εργαζόµενους όπως προστατευτικά κράνη, µπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωµες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους ενηµερώσει εκ των προτέρων σχετικά µε τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισµός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του : Π /81 (αρ ), Ν. 1430/84 (αρ ), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.β.5261/190/97, Π.. 396/94, Π.. 305/96 (αρ.9,παρ.γ). 4.2 Εργοταξιακή σηµανση - σηµατοδότηση, συστήµατα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση - εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χηµικοί παράγοντες κλπ 0 ανάδοχος υποχρεούται : α. Να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκοπό την ασφαλή διέλευση των πεζών και των οχηµάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε : -Την Υ.Α αριθ. ΜΕΟ/Ο/613/ του τ.υπυμε Ι: «Οδηγίες Σήµανσης Εκτελούµενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) -Τη ΚΥΑ αριθ.6952/ του τ.υπεκα και τ.υπυμε Ι «Υποχρεώσεις και µέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών» Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ και αρ.52 ) και την τροπ. αυτού : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46). β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς, κατάληψης τµήµατος οδού και πεζοδροµίου : Ν. 2696/99 (αρ. 47, 48) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.43,44). γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας και να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισµού εργοταξίου, κλπ : Π 1073/81 (αρ.75-84), Π 305/96 (αρ.8.δ και αρ. 12,παραρτ.ΙΝ/µέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35). δ. Να προβεί στα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και µεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων : Π 216/78, Π 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), Π 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ. 12 παραρτ. IV µέρος Α παρ. 11 και. µέρος Β τµήµα II παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού : Ν. 3542/07 (αρ.30). 9

10 ε. Να τηρεί µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που αφορούν : α) κραδασµούς : Π 176/05, β) θόρυβο : Π 85/91, Π 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : Π 397/94, δ) προστασία από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 (άρ ), Π 82/ Μηχανήµατα έργων / Εξοπλισµοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών. Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων Π 304/00 (αρ.2). α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισµό των µηχανηµάτων (χωµατουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών µηχανηµάτων, των οχηµάτων, των εγκαταστάσεων, των µηχανών και του λοιπού εξοπλισµού εργασίας (ζώνες ασφαλείας µε µηχανισµό ανόδου και καθόδου, κυλιόµενα ικριώµατα, φορητές κλίµακες, κλπ ) : Π 1073/81 (αρ. 17, ), Ν 1430/84 (αρ ), Π 31/90, Π 499/91, Π 395/94 και οι τροπ. αυτού: Π 89/99, Π 304/00 και Π 155/04, Π 105/95 (παραρτ. IX), Π 305/96 (αρ. 12 παραρτ.iv µέρος Β τµήµα II παρ.7-9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ. 13ε/4800/03, Π 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). β. Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π 305/96 (αρ. 12 παραρτ.iv, µέρος Β', τµήµα II, παρ.7.4 και 8.5) και το Π 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία : 1.Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας 2.Άδεια κυκλοφορίας 3.Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 4.Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 5.Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το Π 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV, µέρος Β', τµήµα II, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το Π 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). Σηµειώνεται ότι η άδεια χειριστού µηχανήµατος συνοδεύει τον χειριστή. 6.Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισµού εργασίας (ορθή συναρµολόγηση - εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσµατα των ελέγχων σύµφωνα µε το Π 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6). 7.Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού µηχανήµατος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύµφωνα µε την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4. παρ.7 ). 5.Νοµοθετήµατα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του εκτελούµενου έργου. 0 ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόµενα, πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του εκτελούµενου έργου. Τα εν λόγω απαιτούµενα µέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νοµοθετήµατα : 5.1 Κατεδαφίσεις : Ν 495/76, Π 413/77, Π 1073/81 (αρ , 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν. 2168/93, Π 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. Ill ), Υ.Α. 3009/2/21- γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π 305/96 (αρ. 12, παραρτ.ιν/ µέρος Β τµήµα II, παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, Π 455/95 και η τροπ. αυτού Π 2/06, Π 212/06,ΥΑ 21017/84/ Εκσκαφές (θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις : Ν. 495/76, Π 413/77, Π 1073/81 (αρ.2-17, ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8- ασφάλεια και αντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. Ill), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π 455/95 και η τροπ. αυτού : Π 2/06, Π 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Β τµήµα II παρ. 10 ). 5.3 Ικριώµατα και κλίµακες, Οδοί κυκλοφορίας - ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύιµος, Εργασίες σε στέγες. Π 778/80, Π 1073/81 (αρ.34-44), Ν. 1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ. 10.4/445/93, Π 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. Ill), Π 155/04, Π 305/96 (αρ. 12, παραρτ.iv µέρος Α παρ.1, 10 και µέρος Β τµήµα II παρ.4-6,14 ). 10

11 5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπης & λοιπές θερµές εργασίες Π 95/78, Π 1073/81 (αρ.96, 99,. 104, 105 ), Π 70/90 (αρ. 15), Π 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. IΙΙ), Πυροσβεστική ιάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ /330/ Κατασκευή δοµικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστηριξης, δεξαµενές, κλπ.) Π 778/80, Π 1073/81 (αρ.26-33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, Π 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. Ill), Π 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα II παρ. 12). 5.6 Προετοιµασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων. (Σήραγγες κυκλοφορίας οχηµάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθµοί παραγωγής ενέργειας και εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασµένα τµήµατα των οικοδοµικών ή άλλης φύσης έργων και σε στάθµη χαµηλότερη των 6.00 µ. κάτω από την επιφάνεια της γης.) Ν.495/76, Π 413/77, Π 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. Ill), ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21 -γ/94, Π 455/95 και η τροπ. αυτού : Π 2/06, Π 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα II παρ.10). 5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιµενικά έργα (Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαµόρφωση πυθµένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κλπ µε χρήση πλωτών ναυπηγηµάτων και καταδυτικού συνεργείου.) Π 1073/81 (αρ. 100), Ν 1430/84 (αρ.17), Π 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ιιι), ΥΑ /20/95/95, Π 305/96 (αρ. 12, παραρτ.ΐν µέρος Β τµήµα II παρ.8.3 και παρ. 13). 6. Ακολουθεί κατάλογος µε τα νοµοθετήµατα και τις κανονιστικές διατάξεις που περιλαµβάνουν τα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. ΑΡΘΡΟ 14ο: ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Λόγω του εξαιρετικά επείγοντος ορισµένων ειδικών εργασιών για το σκοπό ταχείας περάτωσης προς πρόληψη τυχόν ατυχηµάτων ή προς πρόληψη ζηµιών στο έργο λόγου επικειµένων δυσµενών καιρικών συνθηκών, ο εργολάβος υποχρεούται να εκτελέσει νυκτερινή ή υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και εορτές εφ όσον διαταχθεί εγγράφως από την Υπηρεσία, κατόπιν σχετικής αδείας των αρµοδίων αρχών. Καµία αξίωση εργολάβου για οποιαδήποτε αποζηµίωση δεν θα γίνει αποδεκτή από τον λόγο αυτό. Κατά την εκτέλεση νυκτερινής εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει µε δαπάνη του πρόσθετο και ικανοποιητικό φωτισµό για την ασφάλεια του προσωπικού του και το κοινού καθώς και τα κατάλληλα µέσα που θα επιτρέπουν την καλή τοποθέτηση και επιθεώρηση των υλικών και την από κάθε άποψη αποδοτική εκτέλεση των έργων. ΑΡΘΡΟ 15ο: Ο ΟΣΤΡΩΜΑ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΑ Για την τοµή των οδοστρωµάτων και πεζοδροµίων θα πρέπει προηγουµένως ο Εργολάβος µε φροντίδα του να εφοδιασθεί µε τη σχετική άδεια του κυρίου της αντίστοιχης οδού ή πεζοδροµίου δηλαδή το ήµο ή Κοινότητα, στην περιοχή του οποίου εκτελείται το έργο, θεωρούµενη από την τροχαία. Η επαναφορά των οδοστρωµάτων και των πεζοδροµίων θα γίνεται µε τον τρόπο που θα καθορίζεται από τον Εργοδότη, µε τη σύµβαση και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ενδιαφερόµενου ήµου και το Σ.Ο.Μ.Ε. και θα εκτελείται αµέσως µετά την αποπεράτωση των εργασιών τοποθετήσεως των αγωγών, αφού ληφθούν όλα Τα απαραίτητα τελικά µέτρα (διαβροχή και Καλή συµπίεση των στρώσεων επιχώσεως, ξηρολιθοδοµές όπου απαιτούνται κλπ.), ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε µελλοντική καθίζηση των οδών ή πεζοδροµίων. Ο Εργολάβος έχει όλη την ευθύνη για την αποκατάσταση µε δαπάνες του, κάθε εµφανιζόµενης ανωµαλίας στις τοµές αυτές µέχρι την οριστική παραλαβή του έργου. Το µέγιστο µήκος εκσκαφής ορύγµατος, που δεν έχει επιχωθεί, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 200µ. εκτός εάν για έκτακτους λόγους η επίβλεψη επιτρέπει να υπάρχει µεγαλύτερο µήκος. Σχετικά µε τις προθεσµίες για την αποκατάσταση των τοµών και την πλήρη αποµάκρυνση των υλικών ισχύουν τα εξής σύµφωνα µε την 1854/ απόφαση Υ.Β.Ε. "περί εγκαίρου και έντεχνου αποκαταστάσεως προκαλουµένων τοµών, οδοστρωµάτων και πεζοδροµίων": Από την ηµέρα προσβολής τµήµατος οδοστρώµατος κατά την έννοια του µήκους της οδού και για µήκος αντίστοιχο ενός οικοδοµικού τετραγώνου µέχρι την πλήρη αποκατάσταση και αποµάκρυνση και του τελευταίου 11

12 καταλοίπου υλικών, µπαζών, εργαλείων, εµποδίων τοποθέτηση καλυµµάτων φρεατίων κλπ. ηµέρες ηµερολογιακές επτά (7), εκτός από τα φρεάτια και τον τάπητα για τα οποία οι ηµερολογιακές ηµέρες αυξάνονται σε είκοσι (20). Από την ηµέρα προσβολής τµήµατος οδοστρώµατος εγκαρσίως µέχρι την πλήρη αποκατάσταση και την πλήρη αποµάκρυνση και του τελευταίου καταλοίπου υλικών, µπαζών, εργαλείων κλπ. τριάντα έξι ώρες (36) για περίπτωση που διακόπτεται η κυκλοφορία, και εξήντα (60) ώρες για περίπτωση που η οδός συνεχίζει να λειτουργεί.σε περίπτωση που δεν τηρηθούν τα των παραπάνω παραγράφων οι παραβάτες τιµωρούνται µε τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα. Οι οικείοι ήµοι και Κοινότητες µετά την παρέλευση της προθεσµίας θα καταλογίζουν σε βάρος του Aναδόxoυ τη δαπάνη για την αποκατάσταση της τοµής και τοποθέτησης των καλυµµάτων φρεατίων ακόµη και εάν τα έχουν κάνει. Παράταση των ανωτέρω προθεσµιών µπορεί να υπάρξει µόνον εφ' όσον υπάρχει σύµφωνη γνώµη του αντίστοιχου ήµου ή Κοινότητας και της Επιβλέπουσας υπηρεσίας και µόνον σε εξαιρετικά ειδικές περιπτώσεις. Η αποκοµιδή των προϊόντων εκσκαφής, που αφήνονται κατά µήκος του σκάµµατος µε έγκριση της υπηρεσίας σαν προστατευτικά αναχώµατα, γίνεται υποχρεωτικώς ταυτόχρονα µε την κατασκευή της υποβάσεως του οδοστρώµατος. Εάν δεν ορίζεται αλλιώς στα σχέδια ή στα τεύχη του έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το οδόστρωµα στη κατάσταση που ήταν πριν από την έναρξη των εργασιών, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Επίσης, έχει εφαρµογή ο Ν. 1080/80 "Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως διατάξεων τινών της περί των προσόδων του Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νοµοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων". ΑΡΘΡΟ 16ο: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ Ο Εργολάβος πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εντολής που θα του δοθεί για κατασκευή έργου έχει υποχρέωση να φροντίσει για την ενηµέρωση το σχεδίου οριζοντιογραφίας αυτού µε τα στοιχεία των αγωγών ή γραµµών όλων των Ο.Κ.Ω. καθώς και του. αγωγού φυσικού αερίου που διέρχονται από την περιοχή του έργου, πρέπει δε να κάνει γνωστό στη υπηρεσία κάθε πρόβληµα που προκύπτει σχετικά.η έρευνα των υπογείων εµποδίων θα συµπληρώνεται και µε δοκιµαστικές τοµές αµοιβή των οποίων περιλαµβάνεται στην τιµή του άρθρου των εκσκαφών και δεν θα πληρωθούν ιδιαίτερα. Απαγορεύεται καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών κάθε επέµβαση σε αγωγούς, καλώδια, εξαρτήµατα κ.λ.π. ξένων δικτύων χωρίς έγγραφη εντολή της επιβλέψεως, κάθε βλάβης που προξενείτε σ' αυτά µε υπαιτιότητα του Αναδόχου, βαρύνει εξ ολοκλήρου ποινικώς και αστικώς αυτόν. Ιδιαίτερα µέριµνα θα ληφθεί κατά την επίχωση των ορυγµάτων, όπου υφίσταται αγωγοί Ο.Κ.Ω. για να αποφευχθεί τυχόν υποχώρηση του εδάφους κάτω από τους αγωγούς Ο.Κ.Ω. και η συνέπεια αυτής θραύση ή υπερβολική παραµόρφωση των αγωγών. Κάθε βλάβη στους αγωγούς αυτούς είτε κατά την εκσκαφή, είτε από κακή εκτέλεση της υποστήριξης του αγωγού µετά το πέρας τους, βαρύνει τον Ανάδοχο και η απαιτούµενη επισκευή θα γίνεται από την Υπηρεσία, στην οποία ανήκει ο βλαβείς αγωγός εις βάρος του Αναδόχου στον οποίο συγχρόνως θα καταλογίζονται όλες οι προς τρίτους τυχόν αποζηµιώσεις λόγω ζηµιών τους από την παραπάνω αιτία. Στην περίπτωση κατά την οποία η θέση των αγωγών είναι τέτοια ώστε να απαιτηθεί µετάθεσή τους, αυτή θα εκτελείται µε δαπάνες του Εργοδότη. Στην περίπτωση αυτή, ο.ανάδοχος δεν δικαιούται καµία αποζηµίωση εξαιτίας τυχόν πρόσθετων δυσχερειών ή καθυστερήσεως ή άλλης αιτίας που θα δηµιουργηθούν από την ανάγκη µεταθέσεως του αγωγού εγκαταστάσεων Κοινής Ωφελείας, γιατί έχει την υποχρέωση να πάρει όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες προκειµένου να εκτιµήσει τις τυχόν πρόσθετες δαπάνες και καθυστερήσεις τις οποίες θα του επιφέρει η µετάθεση του αγωγού Κοινής Ωφελείας. Προκειµένου για προσωρινές µετατοπίσεις αγωγών, ο Ανάδοχος δεν θα πληρωθεί ιδιαίτερα γιατί η αµοιβή του περιλαµβάνεται στις συµβατικές τιµές µονάδας του Τιµολογίου, ανεξάρτητα από τις τυχόν δυσχέρειες. Η υπηρεσία µπορεί να αναθέτει στον Ανάδοχο, εφόσον κρίνει σκόπιµο σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, την εκτέλεση των εργασιών µε τις συµβατικές τιµές µονάδας. Αν οι µετατοπίσεις των αγωγών Ο.Κ.Ω. επηρεάζουν υπερβολικά και δυσανάλογα προς την εγκεκριµένη προθεσµία εκτελέσεως των εργασιών το πρόγραµµα κατασκευής των έργων, τότε ο Ανάδοχος δικαιούται µόνον ανάλογη παράταση προθεσµίας και όχι αποζηµίωση. Επίσης ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει κάθε µέτρο εξασφαλίσεως του προσωπικού του ή τρίτων λόγω της διατηρήσεως των αγωγών αυτών ανοιχτών κατά τη διάρκεια εκτελέσεως των εργασιών και είναι ο µόνος υπεύθυνος για κάθε ατύχηµα που θα προκληθεί από το λόγο αυτό. ΑΡΘΡΟ 17ο: ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ Ο εργολάβος θα πρέπει να έχει υπόψη ότι για κάθε καθολική διακοπή της κυκλοφορίας των κατασκευαζοµένων δρόµων θα πρέπει απαραίτητα να συνεννοείται προηγούµενα µε την Υπηρεσία και του αρµοδίου τµήµατος της τροχαίας κινήσεως. Ο εργολάβος υποχρεούται µε δικές του δαπάνες να τοποθετήσει πινακίδες καθοδήγησης της κυκλοφορίας των οχηµάτων, νυκτερινά φωτεινά σήµατα κ.λ.π. Επίσης µε δαπάνες του οφείλει να περιφράξει κάθε επικίνδυνο για την κυκλοφορία οχηµάτων και πεζών θέση και να επισηµάνει αυτή για την τοποθέτηση πινακίδων, νυκτερινών σηµάτων κ.λ.π. Επίσης ο εργολάβος οφείλει µε δαπάνες του να τοποθετήσει σε όλα τα επί µέρους εκτελούµενα από αυτόν έργα και στις πλέον εµφανείς θέσεις ξύλινα εµπόδια που αναγράφουν τον τίτλο της ηµοτικής Αρχής που εκτελεί τα έργα, το 12

13 ονοµατεπώνυµο και τον αριθµό τηλεφώνου του εργολάβου. Επίσης να εξασφαλίζει ασφαλείς διαβάσεις των ακαλύπτων τάφρων σε επίκαιρα σηµεία καθ' υπόδειξη του επιβλέποντα. ΑΡΘΡΟ 18ο: ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Ο Ανάδοχος οφείλει να παρακολουθεί τις εργασίες αυτοπροσώπως ή µε τον πληρεξούσιο που έχει ορίσει, ευρισκόµενος καθηµερινά επί τόπου του έργου. Ο Ανάδοχος ή ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπός του που θα διευθύνει τα έργα και που πρέπει να είναι αποδεκτός από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, πρέπει να είναι ιπλωµατούχος Μηχανικός της απαιτούµενης για το έργο ειδικότητας, αποδεδειγµένης πείρας στην κατασκευή και διοίκηση έργων εκτάσεως και φύσεως όπως αυτό της παρούσας Εργολαβίας. Οι επιστάτες και οι εργοδηγοί του Αναδόχου πρέπει να είναι ικανοί να τον βοηθούν και εν ανάγκη να τον αντικαθιστούν στην εκτέλεση των έργων, τις επιµετρήσεις κλπ. Οι εργατοτεχνίτες πρέπει να έχουν την απαιτούµενη εµπειρία στα έργα, στην κατασκευή των οποίων συµµετέχουν. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία έχει δικαίωµα να διατάξει την αντικατάσταση ή άµεση αποποµπή των απειθών, ανίκανων ή µη τίµιων υπαλλήλων, εργοδηγών, τεχνιτών ή οποιουδήποτε άλλου από το προσωπικό του Αναδόχου. Για τις από δόλο ή αµέλεια πράξεις τους κατά την εκτέλεση του έργου, την πλήρη ευθύνη φέρει ο Ανάδοχος. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δυστροπήσει και δεν συµµορφωθεί µε τις εντολές που του δίνονται από την Υπηρεσία, ο Εργοδότης µπορεί να προβεί στην αντικατάσταση των ακατάλληλων προσώπων µε άλλα, που θα αµείβονται από τον Εργοδότη σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου και µε τιµές, αυτές που ορίζονται στα ισχύοντα δελτία τιµαριθµικής διαπιστώσεως ή και µε ανώτερες αυτών σε περίπτωση κατά την οποία δεν βρεθεί ο κατάλληλος άνθρωπος µε τις παραπάνω αµοιβές. Τούτο γίνεται για να αποφευχθεί καθυστέρηση του έργου και ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καµία πρόσθετη αποζηµίωση εκτός από την πιστοποιούµενη µε βάση τις τιµές µονάδας της Σύµβασης. Ο εργολάβος αρνούµενος ή αναβάλλοντας την εκτέλεση ενδεχοµένης διαταγής της επίβλεψης για αποµάκρυνση ορισµένων προσώπων κηρύσσεται έκπτωτος σύµφωνα µε το άρθρο 47 του Π..6Ο9/85 ανά παρεχοµένη ηµέρα από της λήψεως της σχετικής διαταγής. Ο ασκούµενος έλεγχος από τον εργοδότη στο προσωπικό του αναδόχου σκοπό έχει την διασφάλιση της κατά τέλειο και οµαλό τρόπο αποπεράτωσης των τεχνικών κατασκευών. Σε καµιά περίπτωση δεν θα πρέπει να ερµηνευθεί ότι καθιστά συµµέτοχο τον εργοδότη στις οποιεσδήποτε παραβάσεις του προσωπικού και τις κακές συνέπειες λόγω ακαταλληλότητάς του. ΑΡΘΡΟ 19ο : ΥΛΙΚΑ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Για το υπόψη έργο ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές του Υ..Ε. καθώς επίσης και οι σχετικές διαταγές του Υπουργείου Εσωτερικών, που αφορούν γενικά την εκτέλεση έργων. Για τα διάφορα υλικά, συσκευές κλπ. των οποίων οι ιδιότητες και χαρακτηριστικά τυχόν δεν καθορίζονται µε ακριβή και ικανοποιητικό τρόπο στις προδιαγραφές και για την πρόληψη τυχόν παρερµηνειών ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν από την παραγγελία να υποβάλει για έγκριση στην Υπηρεσία κατάσταση που να περιλαµβάνει τα ειδικά υλικά κατασκευής κλπ. που θα συνοδεύεται από αντίστοιχα τεχνικά στοιχεία του κατασκευαστή τους, ώστε να αποδεικνύεται κατ' ένδειξη ότι τα είδη που θα παραγγελθούν συµφωνούν µε τις τεχνικές προδιαγραφές. Για εργασίες των σχετικών άρθρων του τιµολογίου που δεν µνηµονεύονται τεχνικές προδιαγραφές, τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι άριστης ποιότητας και της εκλογής της Υπηρεσίας, η οποία έχει το δικαίωµα να διατάξει την αποµάκρυνση εκείνων που δεν είναι κατάλληλα. Επίσης πρέπει να γίνεται και εργαστηριακός έλεγχος των εργασιών που εκτελούνται για να διαπιστωθεί αν αυτές γίνονται µε τις προδιαγραφές που ισχύουν. Οι εργασίες αυτές ελέγχονται και από τον επιβλέποντα, ο οποίος µπορεί να διατάξει την καθαίρεση και αποκατάσταση τυχόν κακότεχνης εργασίας. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα σε κάθε στιγµή της δειγµατοληψίας και ελέγχου της ποιότητας των υλικών και εργασιών. Γι αυτό µπορεί να χρησιµοποιήσει το κεντρικό εργαστήριο του Υπουργείου ηµ. Έργων (ΚΕ Ε) ή ειδικά εργαστήρια. Οι δαπάνες λήψεως δοκιµίων, απασχολήσεως προσωπικού, µεταφορικών µέσων και αποζηµιώσεως του εργαστηρίου για την έκδοση των σχετικών βαρύνουν τον ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 20ο: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Ο Ανάδοχος πριν αρχίσει την κατασκευή των έργων θα εγκαταστήσει στο χώρο του έργου σύστηµα υψοµετρικών αφετηριών (reperes), εξαρτηµένο από Εθνικό Τριγωνοµετρικό ίκτυο της Γεωγραφική Υπηρεσίας Στρατού. Οι Υψοµετρικές αφετηρίες θα τοποθετηθούν µε κλειστή όδευση σε κατάλληλες θέσεις. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει για αποκλειστική χρήση του Επιβλέποντα Μηχανικού, σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των έργων, τα απαιτούµενα τοπογραφικά όργανα και βοηθητικά εξαρτήµατα για τον έλεγχο των υψοµέτρων του έργου. 13

14 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει για αποκλειστική χρήση του Επιβλέποντα Μηχανικού, σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των έργων, τα απαιτούµενα τοπογραφικά όργανα και βοηθητικά εξαρτήµατα για τον έλεγχο των υψοµέτρων του έργου. Ο Ανάδοχος οφείλει χωρίς πρόσθετη αµοιβή να αναρτήσει σε εµφανή θέση του έργου πινακίδα σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του, στην οποία θα αναγράφονται το έργο, ο κύριος του, ο προϋπολογισµός, ο Ανάδοχος, ο Μελετητής και η πηγή χρηµατοδότησης. Η πινακίδα θα είναι µεταλλική, κατασκευασµένη από γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 1 χλστ. µε στραντζαρισµένα άκρα, µε τις απαραίτητες ενισχύσεις για ακαµψία, καθώς και όλα τα υλικά. στήριξης και τοποθέτησης τα οποία θα είναι ανοξείδωτα. Η πινακίδα θα είναι βαµµένη σε τρεις στρώσεις µε βερνικόχρωµα κατάλληλο για συνθήκες υπαίθρου. Τα γράµµατα θα έχουν ελάχιστο ύψος 200 χλστ. πάχους τύπου Ελβετικά, εκτός αν αλλιώς οριστεί από την Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στη λήψη, εκτύπωση και παράδοση στον Εργοδότη, σειράς έγχρωµων φωτογραφιών και έγχρωµων διαφανειών (slides) των διαφόρων φάσεων κατασκευής του έργου, παραγωγής υλικών και εκτέλεσης δοκιµών. Θα προβεί επίσης στην βιντεοσκόπηση όλων των σταδίων των εργασιών Οι έγχρωµες φωτογραφίες θα παραδοθούν σε τρία αντίτυπα, µε σηµειωµένο αύξοντα αριθµό, ηµεροµηνία λήψης και σύντοµο τίτλο. Τα αρνητικά των φωτογραφιών καθώς και η βιντεοκασέτα θα είναι αριθµηµένα, αρχειοθετηµένα και καταχωρηµένα στο εργοτάξιο και θα περιέλθουν στην κυριότητα του Εργοδότη, στον οποίο ανήκει το αποκλειστικό δικαίωµα ανατύπωσης. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Πρώτη 7 /1/2014 Πρώτη 7/1/2014 O Συντάξας Ο Αν. Προϊστάµενος Τµήµατος Τεχνικών Υπηρεσιών Μπαρµπουτίδης Γιώργος Πολιτικός Μηχανικός Χρήστος Μερτζάνος Πολιτικός Μηχανικός 14

(Φ.Ε.Κ. 16/Β/ )

(Φ.Ε.Κ. 16/Β/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. ΙΠΑ /οικ/889/2003 Πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή ηµοσίων Έργων (ΣΑΥ και ΦΑΥ) Έχοντας υπόψη: (Φ.Ε.Κ. 16/Β/14-1-03) Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Ανακατασκευή και εγκατάσταση

ΕΡΓΟ : Ανακατασκευή και εγκατάσταση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Ανακατασκευή και εγκατάσταση νέων ταπήτων γηπέδων μπάσκετ, βόλευ κ.λ.π. σε σχολεία και άλλες δημοτικές εγκαταστάσεις ΑΡ. ΜΕΛ. 08 /13 Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ:ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΔΡΟΜΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΛΠ. Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.ΜΕΛ. 49/2012 Κ.Α

ΑΡ.ΜΕΛ. 49/2012 Κ.Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2012 ΑΡ.ΜΕΛ. 49/2012 Κ.Α. 30.7331.01 Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ένταξη στα συμβατικά τεύχη (Ε.Σ.Υ) των δημοπρατούμενων έργων, άρθρου σχετικού με τα «απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο».

Ένταξη στα συμβατικά τεύχη (Ε.Σ.Υ) των δημοπρατούμενων έργων, άρθρου σχετικού με τα «απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ MEΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡΧΩΝ & ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ» ΑΡ. ΜΕΛ.: 06/ 2016 Κ.Α. 30.7326.0026 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική και ενεργειακή νομοθεσία

Τεχνική και ενεργειακή νομοθεσία Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τεχνική και ενεργειακή νομοθεσία Ενότητα 1: Νομοθεσία Υγιεινής & Ασφάλειας Γενικά στοιχεία Σκόδρας Γεώργιος, Αν. Καθηγητής gskodras@uowm.gr Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Άρθρο 1 ο

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Άρθρο 1 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΡΙΦΤΟΜΠΟΛΑ Τ.Κ. ΚΕΡΤΕΖΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 40.000 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικό πλαίσιο Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας

Νομοθετικό πλαίσιο Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας Τ.Ε.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ημερίδα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία Τρίπολη, 15-06-2016 Νομοθετικό πλαίσιο Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας Γεώργιος Ι. Φαράντος Προϊστάμενος Τμήματος Υγιεινής

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Αρ. Πρωτ. : 13513 / 16-09-2014 Οικ. έτος 2014 Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ ΕΡΓΟ: «Αντικατάσταση Συντήρηση Στέγης Σχολείου στη θέση: «ΙΤΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελ.: 33 / 2016 Έργο.: Επικαιροποίηση της αριθ. 1/2016 τεχνικής μελέτης «Συντήρηση κοιμητηρίου Φαρκαδόνας» ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ Περίφραξη, σήµανση εργοταξίου Α, 3 & 18.1) Π 105/95 Σήµανση εγκαταστάσεων αγωγών ατµών, θερµών υγρών Π 1073/81 (αρ. 93 & 95) ή αερίων Μέτρα ασφάλειας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Π

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Αντικατάσταση παλαιών αγωγών δευτερεύοντος δικτύου ύδρευσης

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Αντικατάσταση παλαιών αγωγών δευτερεύοντος δικτύου ύδρευσης --------- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΣΑΥ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Αντικατάσταση παλαιών αγωγών δευτερεύοντος δικτύου ύδρευσης ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΚΜ Σεµινάριο µικρής διάρκειας «Υγεία και Ασφάλεια στα Τεχνικά Έργα» Κατερίνη - Μάιος 2005

ΤΕΕ ΤΚΜ Σεµινάριο µικρής διάρκειας «Υγεία και Ασφάλεια στα Τεχνικά Έργα» Κατερίνη - Μάιος 2005 ΤΕΕ ΤΚΜ Σεµινάριο µικρής διάρκειας «Υγεία και Ασφάλεια στα Τεχνικά Έργα» Κατερίνη - Μάιος 2005 Προετοιµασία εργοταξίου Εκ των προτέρων γνωστοποίηση Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας (Η.Μ.Α.) Mαρία Σ. όση -Σιββά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελ.: 22 /2013 Έργο.: «Κατασκευή υπόγειου αρδευτικού δικτύου ΤΔ Ζάρκου». ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ο : Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ Aριθµ. Μελέτης : 1 /2017 Παροχή υπηρεσιών: «Ιατρού Ε.Ξ.Υ.Π.Π. στο ήµο Σερρών για το από την υπογραφή της σύµβασης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ Περίφραξη, σήµανση εργοταξίου Π 305/96 (αρ.12, παρiv, µέρος Α, 3 & 18.1) Π 105/95 Σήµανση εγκαταστάσεων αγωγών ατµών, θερµών υγρών Π 1073/81 (αρ. 93 & 95) ή αερίων

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ, ΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ, ΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ, ΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 4/07-02-2012 ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.Ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να έχουν τεχνικό ασφάλειας; Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία όλες οι επιχειρήσεις εφόσον απασχολούν έστω και έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Κατασκευή νέας υδρογεώτρησης στη ηµοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Κατασκευή νέας υδρογεώτρησης στη ηµοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας --------- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΦΑΥ ----- /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Κατασκευή νέας υδρογεώτρησης στη ηµοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ» ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείµενο της συγγραφής Αυτή η ΓΣΥ αφορά το έργο «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ( ΕΝ ΡΟ ΟΧΟΙ, ΦΘΟΡΕΣ ΚΛΠ.)» Τ.Π. 2015

ΕΡΓΟ: «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ( ΕΝ ΡΟ ΟΧΟΙ, ΦΘΟΡΕΣ ΚΛΠ.)» Τ.Π. 2015 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ & Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟ: «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ( ΕΝ ΡΟ ΟΧΟΙ, ΦΘΟΡΕΣ ΚΛΠ.)» Τ.Π. 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 500.000,00 ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜαρίαΣ. όση-σιββά Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ. Τεχνικός Επιθεωρητής Εργασίας Προϊσταµένη Τµήµατος ΚΕ.Π.Ε.Κ Μακεδονίας-Θράκης

ΜαρίαΣ. όση-σιββά Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ. Τεχνικός Επιθεωρητής Εργασίας Προϊσταµένη Τµήµατος ΚΕ.Π.Ε.Κ Μακεδονίας-Θράκης ΜαρίαΣ. όση-σιββά Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ. Τεχνικός Επιθεωρητής Εργασίας Προϊσταµένη Τµήµατος ΚΕ.Π.Ε.Κ Μακεδονίας-Θράκης Ιδιωτικά Έργα ηµόσια Έργα Ν.1396/83 (ΦΕΚ 126/15-9-983) Π..305/96 και σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Θέση: ΦΥΛΗ Αρ. Μελέτης: 94/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Θέση: ΦΥΛΗ Αρ. Μελέτης: 94/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ Θέση: ΦΥΛΗ Αρ. Μελέτης: 94/2015 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Σύµφωνα µε τον πίνακα αντιστοίχησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΧΩΡΩΝ 2017» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελ.: 9/2017 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΧΩΡΩΝ 2017» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελ.: 9/2017 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΧΩΡΩΝ 2017» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελ.: 9/2017 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑ: 35.6262-17 ΠΡΟΫΠ.: 200.000,00 ΕΤΟΣ: 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4.840,00 Φ.Π.Α. 23% : 1.113,20 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 5.953,20 ΕΥΡΩ C:\p126\ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 2015\ΜΕΛΕΤΗ 2015.doc 1 ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ/νση ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ» ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΫΠ. : 30.000,00 ΕΥΡΩ (ΜΕ ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Παροχή υπηρεσιών στον ήµο Τεχνικού Ασφαλείας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Παροχή υπηρεσιών στον ήµο Τεχνικού Ασφαλείας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.600,79 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΑ Η µελέτη αυτή αφορά την ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για τους εργαζόµενους του ήµου Κοµοτηνής για διάστηµα 12 µηνών από την υπογραφή της σύµβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ Περίφραξη, σήμανση εργοταξίου Α, 3 & 18.1) ΠΔ 105/95 Σήμανση εγκαταστάσεων αγωγών ατμών, θερμών υγρών ΠΔ 1073/81 (αρ. 93 & 95) ή αερίων Μέτρα ασφάλειας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ΠΔ 1073/81 (αρ. 75-79) (εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΦΠΑ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΦΠΑ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΦΠΑ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ-ΘΡΑΨΑΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΜΠΑΛΗ - ΖΑΙΜΗ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ TΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΟΥ Δ. ΦΥΛΗΣ» ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α για το έτος 2015 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Κ.Α για το έτος 2015 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ /ΝΣΗ :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΟ:«ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 4 ου & 50 ου ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ στον 1ο προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης 65/2015 ΠΡ/ΣΜΟΣ: 34.900,00 ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΣΑΤΑ 2012 (10.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΈΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΈΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ»

ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ» ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.696,56 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Aριθµ. Μελέτης :3/2017 (Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα υγείας και ασφάλειας ) ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνία : 14/3/2017 Αριθμ. Πρωτ. : 2984/ΠΡ416

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Aριθµ. Μελέτης : 2/2013 (Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα υγείας και ασφάλειας ) Κ.Α.00.6117.004 Κ.Α. 00.6117.005 ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙ ΙΚΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ( ΕΥΑΛ) ΤΕΡΜΑ ΤΥΧΕΡΟΥ 41222 ΛΑΡΙΣΑ ΕΡΓΟ:./13 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΟΠΕ ΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΕΥΑΛ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ :.Ε.Υ.Α.Λ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 426.810,00 ευρώ ΕΙ ΙΚΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Άρθρον 2 ον Διατάξεις που ισχύουν

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Άρθρον 2 ον Διατάξεις που ισχύουν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ ΕΡΓΟ: «Ενέργειες για την αναβάθμιση του Πολιτιστικού Κέντρου Μανταμάδου» ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρον 1 ον

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1ο Αντικείµενο µελέτης ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.Θ.»

Άρθρο 1ο Αντικείµενο µελέτης ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.Θ.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Άρθρο 1ο Αντικείµενο µελέτης Αντικείµενο της παρούσης µελέτης είναι η: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.Θ.» και αφορά τα εξής αντικείµενα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Συντήρηση δωµάτων και στεγών σχολικών συγκροτηµάτων.η. Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ.Τ.Υ. ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 Αριθμ. Μελέτης: 47/2015 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο της Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ Προϋπολογισµός 44.900,00 Φ.Π.Α. (23%) 10.327,00 ΣΥΝΟΛΟ 55.227,00 1 Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη συντάσσεται από τον ήµο ιονύσου και αφορά στον καθαρισµό

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ΤΕΡΜΑ ΤΥΧΕΡΟΥ 412 22 ΛΑΡΙΣΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΕΥΑΛ 4/14 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΚΕΠΑΣΤΡΟΥ ΑΙΘΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 25.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ) ΕΙΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η συµβολή του κυρίου του έργου (ΚτΕ) στην εφαρµογή της νοµοθεσίας για την ΑΥΕ σε µεγάλο τεχνικό έργο. Β. Λουκίδης Προϊστάµενος τµήµατος ΕΥΑ EOAE

Η συµβολή του κυρίου του έργου (ΚτΕ) στην εφαρµογή της νοµοθεσίας για την ΑΥΕ σε µεγάλο τεχνικό έργο. Β. Λουκίδης Προϊστάµενος τµήµατος ΕΥΑ EOAE Η συµβολή του κυρίου του έργου (ΚτΕ) στην εφαρµογή της νοµοθεσίας για την ΑΥΕ σε µεγάλο τεχνικό έργο Β. Λουκίδης Προϊστάµενος τµήµατος ΕΥΑ EOAE 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΥΑ ΤΟΜΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1998 ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑ (K/Ξ) M.A.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015

ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015 ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥEΣ ΣΥΝΤΗΡHΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Διεύθυνση Πλ. & Τ.Υ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «Διαμόρφωση χώρου στο Σ1 για την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : "ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 2017"

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 2017 --------- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΦΑΥ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : "ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ο (Αντικείμενο της Σύμβασης) Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 21 / 2016 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 23.966,55 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) Κ.Α. 35.6142.28 CPV 77312000-0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (Α.Σ.Δ.Α.) ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΙΛΙΟΝ Ο.Τ. 1152 (μεταξύ των οδών Φιλιατών, Ηροδότου, Ιωνίας και Πλουτάρχου) ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΦΙΑΛ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 68 /11 Κ.Α.30.7311.24 Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 10/2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 10/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΘΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Υ Π Ο Γ Ε Ι Ω Σ Η Δ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου» Π. Δ. 350 / 1996 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) Μυτιλήνη 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΕΕ Κέρκυρα 26-11-2014 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΕΪΝΤΗ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Msc Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αχαΐας ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Με το Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Αγ. Γεωργίου 40 Τ.Κ. 142 32 Ν. Ιωνια Τηλ.: 2132000455 Φάξ : 2102797192 Πληρ.: κα. Ζαχαρακη Αλ. Μελέτη : «Συντήρηση σχολικών κτιρίων ήµου Νέας

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΕ 1 ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ο (Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808. ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής»

Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808. ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» Ταχ. /νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1 Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808 ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 5017/15 ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥEΣ ΣΥΝΤΗΡHΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Ειδικές Απαιτήσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Ειδικές Απαιτήσεις Ειδικές Απατήσεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ανάλογα µε το έργο και τις επιπτώσεις του στη λειτουργία υφιστάµενου οδικού δικτύου, οι παράγραφοι που ακολουθούν θα πρέπει, όπου κρίνεται απαραίτητο, να εντάσσονται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Κ.Α. 00.6117.007 CPV: 85121100-4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα µελέτη αφορά στην παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας για τις ανάγκες του Συνδέσµου ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Κέρκυρας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α

Κ.Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ /ΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ & Λοιπών Τεχνικών Έργων ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ &ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2132123007-3010 2132123021 ΕΡΓΑΣΙΑ: «Περίφραξη εργοταξίου για λήψη µέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α Υποχρεώσεις του αναδόχου

Κ.Α Υποχρεώσεις του αναδόχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΤΗΣ /ΝΣΗ O ΟΠΟΙΪΑΣ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: «Επιστηµονικός και Τεχνικός Σύµβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Κ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ Δ.Κ. ΒΙΛΙΩΝ» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.400,00 (με το Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο ΟΣΤΡΩΣΙΑΣ - ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΪΑΣ, Υ ΡΑΥΛIΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 53 /

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΪΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΪΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΪΑΣ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προϋπολογισµός: 100.000,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Σ.Α.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΚΑΕ Ειδικός Φορέας ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΚΑΕ Ειδικός Φορέας ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΚΑΕ Ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1ο. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ: ΤΕΜΠΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

4. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ10) ΕΡΓΟ: «Άμεσες επεμβάσεις επισκευήςαντικατάστασης εσχαρών

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Μελέτης: 46/2013 Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) Π.Δ. 305/96, (άρθρο 3, παρ.3,4,5,6,8,9,10)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) Π.Δ. 305/96, (άρθρο 3, παρ.3,4,5,6,8,9,10) ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) Π.Δ. 305/96, (άρθρο 3, παρ.3,4,5,6,8,9,10) 1 Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. ΕΡΓΟ: «ΑΝΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Δ.Κ. ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ» 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καλαμπάκας & προμήθεια των ανταλλακτικών για το έτος 2017-2018

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ΤΕΡΜΑ ΤΥΧΕΡΟΥ 412 22 ΛΑΡΙΣΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΕΥΑΛ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΑΦΡΟΥ Ι8 ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 17.220,00 Ευρώ (με ΦΠΑ) ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ: ΣΕΡΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΡΓΟ: Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Σερρών έτους 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης 45/2016 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ: ΤΕΜΠΩΝ ΕΡΓΟ: ΟΔΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΠΥΡΓΕΤΟΥ ΜΕΣΩ «ΜΕΡΙΑ» ΚΑΙ «ΣΤΑΥΡΟΥ» ΠΡΟΣ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΥΡΓΕΤΟΥ Αρ. Μελ.: 4/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα µελέτη αφορά στην παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για τις ανάγκες του Συνδέσµου ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Κέρκυρας για διάστηµα ενός έτους, σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά τις δαπάνες που θα απαιτηθούν για την συντήρηση και επισκευή του ανελκυστήρα στο Δημοτικό Κολυμβητήριο του Νομικού Προσώπου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 76523 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝ. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ Εργασίες ελέγχου ισολογισµού και οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αγίου Όρους 2 Ταχ. Κώδικας: 63075 Πληροφορίες: κ. Γεώργιος Ζάπρης Τηλ.: 2377

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ-ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 3 ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΕΙΔΙΚΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1ο. Αντικείμενο της εργολαβίας Αντικείμενο της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ. : 4 / 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Προϋπ 13.000.00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή Ιδιοι Πόροι Χρήση 2014

ΕΡΓΟ : ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Προϋπ 13.000.00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή Ιδιοι Πόροι Χρήση 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΦΟΡΕΑΣ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΡΓΟ ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.M.: 03/2015 Κ.Α:30-7333.0031 Προϋπ 69.885,30 Ευρώ ( με Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

1

1 ΕΤΕΚ - ΗΜΕΡΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 2016 15 Ιουνίου 2016 Ασφάλεια & Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις του Μηχανικού Ενότητα 3 Τα Μέσα Πρόληψης Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά στην κατασκευή του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά στην κατασκευή του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελ.:102/2016 ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1ο: Αντικείμενο μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ) ΠΔ 305/96 ΑΡΘ.3 ΠΑΡ 3,7,8,9,10,11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα