ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ"

Transcript

1 ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΜΠΑΛΤΣΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΗΤΣΙΚΩΣΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ

2 Β Οχημάτων 1.Θεσμικό Πλαίσιο Επαγγέλματος. 2.Θεσμικό Πλαίσιο Ίδρυσης και Λειτουργίας Συνεργείου Αυτοκινήτων 3. Διάφορα Άρθρα Επί του Θέματος 4. Επαγγελματικά Δικαιώματα Αποφοίτων ΕΠΑΛ Συντακτική Ομάδα: Χότζα Τζουλιάνο Κοστακόπουλος Γιάννης Γιώγος Θύμιος Θεσμικό Πλαίσιο Επαγγέλματος Τι αφορά Ο Μηχανικός Αυτοκινήτων προσφέρει εξαρτημένη ή μη εξαρτημένη εργασία που αφορά σε εργασίες: επισκευής όλων των μηχανισμών και συστημάτων του αυτοκινήτου, συντήρησης όλων των μηχανισμών και συστημάτων του αυτοκινήτου, διάγνωσης/ανεύρεσης βλαβών όλων των συστημάτων κάθε τύπου αυτοκινήτου και έλεγχο καλής λειτουργίας όλων των συστημάτων κάθε τύπου αυτοκινήτου. Κατά συνέπεια ο Μηχανικός αυτοκινήτων συντηρεί και επισκευάζει τον κινητήρα, το κιβώτιο ταχυτήτων, το διαφορικό καθώς και τα συστήματα-συμβατικά και σύγχρονα-τροφοδοσίας, εξαγωγής καυσαερίων, διεύθυνσης (συμπεριλαμβανόμενης και της ζυγοστάθμισης τροχών), πέδησης, μετάδοσης κίνησης στους κινητήριους τροχούς, ανάρτηση, ψύξης και λίπανσης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων. Αναλαμβάνει επίσης την εξαγωγή και επανατοποθέτηση αερόσακων αεροθαλάμων καθώς και τις εργασίες συντήρησης και επισκευής πάσης φύσεως συστημάτων κλιματισμού (air condition, climatair), όπως την συντήρηση και την αντικατάσταση των συσσωρευτών. Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης Οι τάσεις που επικρατούν στο επάγγελμα λόγω ραγδαίας τεχνολογικής εξέλιξης στο αυτοκίνητο είναι κάποιες ειδικότητες του επαγγέλματος που μειώνονται δραματικά (π.χ τεχνίτες επισκευής εξαερωτήρων), ενώ ταυτόχρονα να δημιουργούνται <<νέες>> (όπως π.χ διαγνωστής βλαβών, χειριστής προγραμμάτων αποθήκης ανταλλακτικών, υποδοχέας αυτοκινήτων συνεργείου κ.α). Οι νέες τεχνολογίες που διαθέτουν τα σύγχρονα αυτοκίνητα, επέβαλλαν την επαγγελματική

3 επιμόρφωση και κατάρτιση όλων των ειδικοτήτων του κλάδου, αλλά και την απόκτηση νέου και ακριβού μηχανολογικού εξοπλισμού με αποτέλεσμα πολλά ανεξάρτητα συνεργεία να μην μπορούν να ακολουθήσουν τις πολλές και ταχείες με συνέπεια τη συρρίκνωση των μικρών αυτών επιχειρήσεων. Ένα μεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων επισκευής του αυτοκινήτου (συνεργεία, ηλεκτρολογεία, φανοποιεία/βαφεία), λειτουργούν με ημερομηνία λήξης (2010), λόγω αλλαγής χρήσεων γης κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα και μη ύπαρξης συνθηκών και κινήτρων μετεγκατάστασης. Πολλοί (αυτό)-απασχολούμενοι στο επάγγελμα βρίσκονται στα όρια συνταξιοδότησης και ένα μεγάλο ποσοστό σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα (2-3 χρόνια) αναμένεται να απομακρυνθεί από τον ενεργό επαγγελματικό βίο. Οι επιχειρήσεις που εμφανίζουν αναπτυξιακή δυναμική είναι κυρίως: Επιχειρήσεις με προγράμματα ανεύρεσης βλαβών Επιχειρήσεις με την διάγνωση βλαβών Επιχειρήσεις / Συνεργεία κάθετης οργάνωσης Επιχειρήσεις Τεχνικού Ελέγχου (ιδιωτικά ΚΤΕΟ). Χορήγηση άδειας και λειτουργίας συνεργείου επισκευής οχημάτων Αρμόδιος φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Εμπλεκόμενοι φορείς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ: Πυροσβεστική Υπηρεσία, Διευθύνσεις Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος [Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις] Χρόνος διεκπεραίωσης Έως 90 ημέρες από την περιέλευση του αιτήματος και των τυχών απαραίτητων δικαιολογητικών Κόστος: Γραμμάτιο κατάθεσης στη Δ.Ο.Υ 23,50 (για την άδεια ίδρυσης) Ιστοσελίδα: Νομικό πλαίσιο: ΚΥΑ 52424/8501/ , Π.Δ. 78/88 όπως ισχύει Περιγραφή Διαδικάσια, προϋποθέσεις και απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων. Επιχείρηση που επισκευάζει και συντηρεί οχήματα. Γενικά Δικαιολογητικά -ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείου επισκευής οχημάτων (Απαραίτητο έγγραφο) -Αρχιτεκτονικά σχέδια του κτιρίου του συνεργείου. Σε τρία αντίτυπα, σε κλίμακα 1:50 και σε περίπτωση μεγάλων συνεργείων 1:100 που να εμφανίζουν τις κατόψεις όλων των επιπέδων του κτιρίου του συνεργείου, με όλα τα στοιχεία του και τους βοηθητικούς χώρους, τη θέση των κεκλιμένων επιπέδων με τη διαστασιολόγηση τους (πλάτη, κλίσεις, ακτίνα καμπυλότητας κλπ) όλες τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις και την θέση των μηχανημάτων, την ηλεκτρική εγκατάσταση (πίνακας και θέση φωτιστικών σωμάτων), υπάρχουσες τάφρους επιθεώρησης και σύστημα αποχέτευσης δαπέδου καθώς και υπόμνημα με πλήρη εμβαδομέτρηση των χώρων, η κλίση των ράμπων και η θέση των δαπέδων σε σχέση με την στάθμη του πεζοδρομίου και του περιβάλλοντος χώρου.

4 -Βεβαίωση ή τον αριθμό πρωτοκόλλου περί υποβολής στην αρμόδια αρχή της μελέτης των περιβαντολλογικών επιπτώσεων. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, Γεωργίας, Πολιτισμού, Εμπορικής Ναυτιλίας, Τουρισμού, ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Μεταφορών και Επικ/νιών. -(για τα βαφεία) Μελέτη υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο Διπλ/χο Μηχανολόγο Μηχανικό. Ειδικά για τα βαφεία απαιτείται μελέτη, η οποία να περιγράφει και το επιλεγόμενο σύστημα αντιρρύπανσης και από την οποία να προκύπτει ότι επιτυγχάνεται κατακράτηση των διαλυτών τουλάχιστον στα ποσοστά που αναφέρονται στο άρθρο 9 του Ν. 1575/85 -(Για την άδεια ίδρυσης συνεργείου φανοποιείου)μελέτη υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο Διπλ/χο Μηχανολόγο Μηχανικό. Υποβάλλεται για την άδεια ίδρυσης συνεργείου-φανοποιείου και σ αυτή καταγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση ακουστικού περιβάλλοντος, εκτιμάται η αναμενόμενη στάθμη θορύβου και κραδασμών από την λειτουργία του συνεργείου και προτείνονται συγκεκριμένα μέτρα αντιθορυβικής - αντικραδασμικής προστασίας με πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά και υπολογισμούς, ώστε να μην υπάρχει υπέρβαση στα όρια του Π.Δ 1180/81. -(για την άδεια λειτουργίας) βεβαίωσης Κ.Ε.Κ στο όνομα του έχοντος την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Ειδικά για την αδειοδότηση συνεργείων βαφής και αμαξωμάτων. -(για την άδεια λειτουργίας) Άδεια οικοδομής ή απόφαση εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή κάθε άλλο στοιχείο που πιστοποιεί την νομιμότητα του κτιρίου. Σε περίπτωση υφιστάμενου κτιρίου, απαιτείται η υποβολή αναθεωρημένης άδειας για την εγκατάσταση συνεργείου από την οικεία πολεοδομική Αρχή. - (για την άδεια λειτουργίας) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων από την κατά τόπους αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος. -(για την άδεια λειτουργίας) Πτυχίο τεχνίτη επισκευής Αυτοκινήτων Θεωρημένο φωτοαντίγραφο πτυχίο τεχνίτη επισκευής αυτοκινήτων ή άδεια ασκήσεως επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1575/85 όπως ισχύει. Σε περίπτωση που ο εκμεταλλευτής του συνεργείου δεν είναι κάτοχος του προαναφερόμενου πτυχίου ή άδειας υπαλλήλου του συνεργείου, συνοδευόμενο από το Δελτίο Αναγγελίας Πρόσληψης ή την θεωρημένη κατάσταση του προσωπικού του συνεργείου. -(για την άδεια λειτουργίας) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/86 του επιβλέψαντος μηχανικού, ότι η κατασκευή του συνεργείου και οι εντός αυτού εγκαταστάσεις έγιναν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα και τους ισχύοντες τεχνικούς κανονισμούς και ότι κατά την εκτέλεση των εργασιών τηρήθηκαν οι όροι και οι περιορισμοί του παρόντος και της άδειας ίδρυσης.

5 -(για την άδεια λειτουργίας) Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, στο οποίο αναγράφεται η χρονική άδεια ισχύος του. -Γραμμάτιο κατάθεσης στη Δ.Ο.Υ 23,50 -Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης Σύμφωνα με τα υποδείγματα του Π.Δ 143/89 για τα εκτός σχεδίου επί των εθνικών οδών ιδρυόμενα συνεργεία που αποτελούν εγκαταστάσεις κατά την έννοια του άρθρου 24 του Β.Δ 465/70. -Μελέτη Υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα, υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο Διπλ/χο Μηχανολόγο Μηχανικό ή Τεχνολόγο Μηχανικό, των μηχανημάτων και αεραγωγών του εξαερισμού και προσαγωγής νωπού αέρα στις αίθουσες του συνεργείου. -Τεχνική έκθεση Υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα υπογεγραμμένη από τον κατά νόμο υπεύθυνο που συνέταξε την μελέτη και στην οποία πρέπει να περιγράφονται λεπτομερώς η κατασκευή του κτιρίου, και οι εντός αυτού μηχανολογικές εγκαταστάσεις και συσκευές. -Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της περιοχής. -Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν απαγορεύεται από το καταστατικό της πολυκατοικίας η ίδρυση και λειτουργά συνεργείου. -Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/86 -Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86 του Διπλ/χου Μηχανικού, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο εκπεμπόμενος συνολικά θόρυβος θα είναι μικρότερος από τα ανώτατα όρια που καθορίζονται στο άρθρο 2, παρ. 5του Π.Δ 1180/81 ή από άλλες σχετικές διατάξεις. -Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 Την υπεύθυνη δήλωση την υποβάλλει ο αιτών την άδεια και ο Διπλ/χος Μηχανικός ή Τεχνολόγος Μηχανικός, και σ αυτή την βεβαιώνεται ότι το κτίριο όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το συνεργείο βρίσκεται σε περιοχή στην οποία η χρήση δεν απαγορεύεται από τις ισχύουσες διατάξεις και ότι τηρούνται οι αποστάσεις που προβλέπονται από το άρθρο 1 του Π.Δ 78/88. Προϋποθέσεις 1.Να επιτρέπεται η εγκατάσταση συνεργείου (εργαστήρια χαμηλής όχλησης) από τις χρήσεις γης. 2.Να πληροί τους περιβαλλοντολογικούς όρους της ΚΥΑ 69269/5387/1990 όπως ισχύει. 3. Το κτίριο όπου θα εγκατασταθεί το συνεργείο να διαθέτει την ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια μετά των βοηθητικών χώρων και το ελάχιστο ύψος στους χώρους εργασίας που προβλέπονται από το Π.Δ 78/88 όπως αυτό ισχύει σήμερα.

6 Διαδικασία Βήμα 1. Ο Πολίτης προσέρχεται στην Διεύθυνση Μεταφορών, Επικοινωνιών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για να αιτηθεί τη χορήγηση άδειας ίδρυσης συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Βήμα 2 (για την άδεια ίδρυσης) :Αποστολή των δικαιολογητικών της άδειας ίδρυσης στην Διεύθυνση Μεταφορών της περιφέρειας. Βήμα 3 (για την άδεια ίδρυσης): Έλεγχος των δικαιολογητικών από τον Αρμόδιο Υπάλληλο της Διεύθυνσης Μεταφορών. Βήμα 4 (για την άδεια ίδρυσης): Αυτοψία από τον Αρμόδιο Υπάλληλο της Διεύθυνσης Μεταφορών. Βήμα 5 (για την άδεια ίδρυσης): Έκδοση Άδειας ίδρυσης. Βήμα 6 (για την άδεια λειτουργίας): Αίτηση Άδειας λειτουργίας (μαζί με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά) Βήμα 7 (για την άδεια λειτουργίας): Αποστολή των δικαιολογητικών για την Άδεια λειτουργίας στην Διεύθυνση Μεταφορών. Βήμα 8 (για την άδεια λειτουργίας): Έλεγχος των δικαιολογητικών της άδειας λειτουργίας από την Διεύθυνση Μεταφορών. Βήμα 9. Έκδοση Άδειας λειτουργίας. Διάφορα Αρθρα Επί Του Θέματος Άρθρο 1 Θέση Συνεργείων 1. Κρίνεται κατάλληλη μια θέση για την ίδρυση, μετεγκατάσταση και λειτουργία συνεργείου συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων του άρθρου 1 του Ν.1575/1985 (ΦΕΚ. 207) εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α. Το κτίριο όπου θα εγκατασταθεί το συνεργείο βρίσκεται σε περιοχή, μέσα στην οποία επιτρέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις η ίδρυση και μετεγκατάσταση συνεργείων. Κατ εξαίρεση, επιτρέπεται η μετεγκατάσταση νόμιμα υφισταμένων συνεργείων κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος που έχουν άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου, μέσα στην ίδια περιοχή χρήσεων γης και στα όρια του ίδιου Δήμου ή Κοινότητας, που ανήκει η παλιά του θέση, όταν η μετεγκατάσταση τους επιβάλλεται από λόγους ανωτέρας βίας (κατεδάφιση, έξωση λόγω ιδιόχρησης, αναγκαστική απαλλοτρίωση, πυρκαϊά, σεισμό κλπ). Ως νόμιμα υφιστάμενα συνεργεία νοούνται τα κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος διατάγματος λειτουργούντα σε περιοχές όπου βάσει των ισχυουσών κατά την ημερομηνία αυτή πολεοδομικών διατάξεων επιτρέπεται η χρήση αυτή. β. Το κτίριο όπου θα εγκατασταθεί το συνεργείο, διαθέτει την προβλεπόμενη από το άρθρο 13 ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια, το προβλεπόμενο από το άρθρο 2 ελάχιστο ύψος, χώρους υγιεινής (νιπτήρες, wc κλπ) και αποθήκη υλικών συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας τουλάχιστον 10 τ.μ. γ. Δεν υπάρχει στάση λεωφορείων ή άλλων συγκοινωνιακών μέσων σε απόσταση μικρότερη των 10 μέτρων. Η απόσταση αυτή μετριέται μεταξύ της στάσης και του μέσου της εισόδου του συνεργείου. Στις περιπτώσεις αυτές, η στάση μετατοπίζεται όπου αυτό είναι εφικτό με φροντίδα του αρμόδιου φορέα. Ως είσοδος του συνεργείου θεωρείται η είσοδος των οχημάτων. 2. Απαγορεύεται η ίδρυση και λειτουργία συνεργείου στις ακόλουθες περιπτώσεις: α. Όταν γειτνιάζει άμεσα με ορατό αρχαιολογικό χώρο, ιστορικό τόπο ή μνημείο, σχολείο, βρεφονηπιακό σταθμό, γηροκομείο νοσοκομείο ή κλινική. Η γειτνίαση συνεργείου με αρχαιολογικό χώρο, ιστορικό τόπο ή μνημείο, σχολείο, νοσοκομείο, κλινική, βρεφονηπιακό σταθμό ή γηροκομείο, χαρακτηρίζεται ως άμεση εφ όσον μεταξύ του περιγράμματος του

7 συνεργείου και των ορίων του αρχαιολογικού χώρου ή ιστορικού τόπου ή μνημείου ή του κτιρίου του σχολείου, νοσοκομείου, κλινικής, βρεφονηπιακού σταθμού ή γηροκομείου δεν παρεμβάλλεται δρόμος ή κτίσμα ή ακάλυπτος χώρος ανεξαρτήτως πλάτους. β. Σε κτίρια ή οικόπεδα που έχουν πρόσωπο με λειτουργική είσοδο ή έξοδο είτε επί οδού απέναντι από χώρο εκκλησίας, πλατείας ή πράσινου, αν και εφ όσον υπάρχει σχετική απαγόρευση που να απορρέει από εγκεκριμμένη πολεοδομική μελέτη, είτε επί πεζοδρομίου. Για τις περιπτώσεις αυτές απαιτείται βεβαίωση της οικείας Πολεοδομικής Αρχής. Σε κτίρια ή οικόπεδα που έχουν πρόσωπο σε τέτοιο χώρο κοινής χρήσεως από μία ή περισσότερες πλευρές τους, στις οποίες δεν υπάρχει λειτουργική είσοδος ή έξοδος του συνεργείου, επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία συνεργείου εφ όσον δεν υπάρχει οπτική επαφή των χώρων εργασίας του συνεργείου με τους ανωτέρω κοινόχρηστους χώρους. γ. Σε απόσταση μικρότερη των 15 μέτρων από το πλησιέστερο σημείο αντλιών καυσίμων, φρεατίου δεξαμενών καυσίμων και στομίων εξαέρωσης αυτών για συνεργεία για τα οποία από τις διατάξεις του παρόντος είναι υποχρεωτική η χρήση φλόγας ή χρησιμοποιείται αποδεδειγμένα. Η μέτρηση γίνεται από το πλησιέστερο άνοιγμα του συνεργείου μέσα στο οποίο χρησιμοποιείται φλόγα οξυγόνου ή ηλεκτροκόλλησης κλπ. δ. Σε κτίρια με υπερκείμενους και υποκείμενους ορόφους, εφ όσον από τον κανονισμό του πολυωρόφου κτιρίου απαγορεύεται η ίδρυση και λειτουργία τέτοιας εγκατάστασης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός. ε. Για την περίπτωση των συνεργείων της παρ. 14 του άρθρου 13 πρέπει να τηρούνται εκτός των παραπάνω και οι παρακάτω αποστάσεις: αα) 45 μέτρα από τον άξονα διαδρόμου δουλείας διέλευσης γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας τάσης VOLTS και άνω όπως και σταθμών ιδιοπαραγωγής ή 30 μέτρα από εναέριες ηλεκτρικές γραμμές κατώτερης των VOLTS. ββ) 20 μέτρα από αποθήκες εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών. γγ) 100 μέτρα από τα σύνορα των οικοπέδων: παιδικών σταθμών, κατασκηνώσεων, περιφραγμένων χώρων άθλησης, σωφρονιστικών ιδρυμάτων και νεκροταφείων, κινηματογράφων, θεάτρων, κέντρων διασκέδασης, κλειστών γυμναστηρίων, δημόσιων υπηρεσιών, τερματικών σταθμών υπεραστικών λεωφορείων ή τραίνων και αεροδρομίων. δδ) 45 μέτρα από εγκατάσταση, της οποίας η λειτουργία προϋποθέτει χρήση φλόγας ή ελεκτροσυγκόλλησης. Προκειμένου περί εστιών εστιατορίων και λεβητοστάσιων κεντρικών θερμάνσεων, εφ όσον αυτές εγκαθίστανται μέσα σε ιδιαίτερο διαμέρισμα, χωρίς να έχει άμεση επικοινωνία με το χώρο του συνεργείου, η απόσταση μπορεί να είναι μικρότερη από 45 μέτρα και μέχρι 30 μέτρα. εε) 150 μέτρα από γήπεδα χωρητικότητας πάνω από χίλια (1.000) άτομα, νοσηλευτικά ιδρύματα και στρατόπεδα Η μέτρηση των παραπάνω αποστάσεων γίνεται από το πλησιέστερο σημείο του περιγράμματος του συνεργείου. Άρθρο 2 -Κτίριο 1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 14 του άρθρου 13, το κτίριο του συνεργείου μπορεί να περιλαμβάνει αίθουσες εργασίας που είναι χώροι κυρίας χρήσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΟΚ. Οι χώροι αυτοί μπορούν να βρίσκονται σε ένα ή περισσότερα επίπεδα λειτουργικά συνυφασμένα μεταξύ τους ώστε να αποτελούν ενιαία επιχειρηματική μονάδα. Το ελάχιστο ελεύθερο ύψος των αιθουσών εργασίας πρέπει να είναι 2,40 μέτρα προκειμένου για επιβατηγά ή ελαφρά φορτηγά οχήματα και 4,50 μέτρα προκειμένου για λεωφορεία και λοιπά φορτηγά, επιφυλασσόμενων των διατάξεων του άρθρου 11 του παρόντος. Για τα ύψη των βοηθητικών χώρων, ισχύουν οι διατάξεις του ΓΟΚ. 2(3). Σε συνεργεία μπροστά από τα οποία και εσωτερικά του πεζοδρομίου υπάρχει ιδιωτικός χώρος, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την στάθμευση των οχημάτων, απαγορεύεται η

8 εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας σε αυτόν, εφόσον προκαλείται όχληση των περιοίκων. Επίσης απαγορεύεται η στάθμευση στο πεζοδρόμιο και κάθε επισκευή οχημάτων επάνω στο πεζοδρόμιο ή στο κατάστρωμα του δρόμου. 3(4). Η κατασκευή του κτιρίου, γενικά, πρέπει να είναι σύμφωνη με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για ηχομονώσεις. Οι εγκαταστάσεις του συνεργείου πρέπει να είναι τέτοιες, ώστε να αποκλείεται η μεταβίβαση προς τα γειτονικά κτίρια ή τους ορόφους του ίδιου κτιρίου, κραδασμών και θορύβων που προκαλούνται από την λειτουργία του συνεργείου. Ο εκπεμπόμενος συνολικά θόρυβος θα πρέπει να μην υπερβαίνει τα ανώτατα όρια που καθορίζονται από το άρθρο 2 παρ. 5 του ΠΔ. 1180/1980 (ΦΕΚ. 293) ή από άλλες σχετικές διατάξεις. Ο έλεγχος των διατάξεων αυτής της παραγράφου γίνεται από τις αρμόδιες περιφερειακές ή κεντρικές υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ. 4. Στα συνεργεία της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του παρόντος, για την μείωση των θορύβων, πρέπει να χρησιμοποιούνται ηχομονωμένοι χώροι σφυρηλάτησης, το είδος των οποίων προκύπτει από την εκτίμηση του ακουστικού περιβάλλοντος πριν την εγκατάσταση της δραστηριότητας. β) Εκτίμηση της αναμενόμενης στάθμης και χαρακτηριστικών θορύβων και κραδασμών από το συνεργείο. γ) Λήψη μέτρων αντιθορυβικής αντικραδασμικής προστασίας με πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά και υπολογισμούς. Η μελέτη των πιο πάνω μέτρων απαιτείται στην περίπτωση που οι αναμενόμενες στάθμες θορύβου (από την εκτίμηση της παραγράφου β) υπερβαίνουν τα όρια του άρθρου 2, παράγραφος 5, του Π.Δ. 1180/81, όπως εκάστοτε ισχύει. Άρθρο 3 Στέγη. Δάπεδο Το δάπεδο του κτιρίου πρέπει να διαθέτει επιφάνεια επίπεδη. Άρθρο 4 - Αποχετεύσεις 1. Το συνεργείο πρέπει να διαθέτει πλήρες και ικανό αποχετευτικό σύστημα, κατασκευασμένο σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. 2. Για την προστασία του περιβάλλοντος, η αποκομιδή από το συνεργείο των απορριμμάτων, των προερχόμενων από την επισκευή των αυτοκινήτων (π.χ. συσσωρευτές, ελαστικά, εξατμίσεις, διάφορα εξαρτήματα και άχρηστα ανταλλακτικά, υλικά πλήρωσης φίλτρων) θα γίνεται με μέριμνα του υπεύθυνου του συνεργείου, κατά τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια θα διαχειρίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Άρθρο 5 Ανοίγματα 1. Τυχόν ανοίγματα σε φωταγωγούς κατασκευάζονται από μεταλλικό σκελετό, διπλό τζάμι και με τρόπο που να παραμένουν μόνιμα κλειστά. 2.Οι πόρτες και τα πλαίσια των παραθύρων, φεγγιτών κ.λπ, πρέπει να είναι κατασκευασμένα από άκαυστο υλικό. Ανάλογα με την θέση των παραθύρων, μπορεί να επιβάλλεται η χρήση κρυστάλλων, εξοπλισμένων με μεταλλικό πλέγμα ή κρυστάλλων με ανάλογες ιδιότητες, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει προστέγασμα (μαρκίζα) στην ή στις προσόψεις του κτιρίου κάτω από το παράθυρο. Άρθρο 6 Επικοινωνία μεταξύ ορόφων Η άνοδος και η κάθοδος οχημάτων σε αίθουσες εργασίας που βρίσκονται σε διαφορετικά επίπεδα ή η προσπέλαση σε βοηθητικούς χώρους (αναμονή αυτοκινήτων, αποθήκευση υλικών κλπ) μπορεί να γίνεται με ανόδους καθόδους (RAMPES) είτε με ανελκυστήρες ηλεκτρικούς, υδραυλικούς ή άλλης τεχνολογίας. Άρθρο 7 Επίπεδα με κλίση

9 1. Εντός και εκτός των συνεργείων κλίση των ανόδων καθόδων σε σχέση με το οριζόντιο δάπεδο, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20% καθ όλο το μήκος τους. Ειδικά για συνεργεία ωφέλιμης επιφάνειας μικρότερης των 100 τ.μ επιτρέπεται κλίση μέχρι 25%. Σε περίπτωση υπερυψωμένου συνεργείου με είσοδο επί της ρυμοτομικής γραμμής, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσπέλαση των οχημάτων στο συνεργείο κινητές ράμπες ανεξαρτήτως κλίσης, εφόσον η υψομετρική διαφορά του δαπέδου του συνεργείου από το πεζοδρόμιο δεν υπερβαίνει τα 0,60 μ. 2. Το δάπεδο των ανόδων καθόδων με κλίση πρέπει να παρουσιάζει ειδικά διαμορφωμένη επιφάνεια για επίτευξη μεγαλύτερης πρόσφυσης στην άνοδο και κάθοδο των οχημάτων. 3. Στο πλάτος του καταστρώματος των ανόδων καθόδων με κλίση πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,25 μέτρα στα ευθύγραμμα τμήματα και 3,00 στα καμπύλα τμήματα. Οι ελικοειδούς μορφής άνοδοι κάθοδοι πρέπει να έχουν ακτίνα καμπυλότητας 6,50 μέτρα τουλάχιστον που μετριέται από το εξωτερικό ακραίο σημείο του ελεύθερου καταστρώματος, η δε επιφάνεια αυτών πρέπει να έχει εγκάρσια κλίση 3% μέχρι 5%. 4. Οι ανοικτές πλευρές των χώρων στάθμευσης και των διαδρόμων προσπέλασης σ αυτούς, περιλαμβανόμενων και των ανόδων καθόδων, πρέπει να προστατεύονται με στηθαίο από οπλισμένο σκυρόδεμα ή κιγκλίδωμα με ανάλογη αντοχή σε κρούση, αν τα δάπεδα στάθμευσης και κυκλοφορίας υπέρκεινται του περιβάλλοντος χώρου περισσότερο από 0,50 μ. Αν υπέρκεινται από 0,20 μ. έως 0,50 μ. τότε επιβάλλεται κατασκευή κράσπεδου ύψους τουλάχιστον 0,15 μ. 5. Η θέση της επικλινούς επιφάνειας ανόδου καθόδου μέσα στο συνεργείο επιλέγεται έτσι, ώστε να αποκλείεται η οποιασδήποτε μορφής ενόχληση των κατοικούντων γύρω από το συνεργείο, είτε από το θόρυβο είτε απόκραδασμούς. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (ΤΟΜΕΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) Ο απόφοιτος της ειδικότητας αποκτά δεξιότητες που τον καθιστά ικανό να εργαστεί σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με το αυτοκίνητο, όπως: - έλεγχο λειτουργίας επισκευή, συντήρηση του ηλεκτρικού συστήματος αυτοκινήτου - έλεγχο λειτουργίας, επισκευή, συντήρηση ηλεκτρομηχανικών συστημάτων και συστημάτων αυτοματισμού του αυτοκινήτου

10 Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να αποκτήσει τις παρακάτω επαγγελματικές άδειες: - μηχανοτεχνίτη (απαιτείται πτυχίο και 2 έτη προϋπηρεσίας) - τεχνίτη συστήματος πέδησης ή αναρτήσεων (απαιτείται πτυχίο και 2 έτη προϋπηρεσίας) - τεχνίτη αντλιών πετρελαιοκινητήρων ή εξαερωτήρων (απαιτείται πτυχίο και 1 έτος προϋπηρεσίας) - τεχνίτη μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων (απαιτείται πτυχίο και 1έτος προϋπηρεσίας) τεχνίτη αμαξωμάτων (φανοποιού) (απαιτείται πτυχίο και 2 έτη προϋπηρεσίας) - ηλεκτροτεχνίτη ή τεχνίτη οργάνων (απαιτείται πτυχίο και 2 έτη προϋπηρεσίας) - τεχνίτη συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων (σιγαστήρων) ή ψυγείων ή τροχών (απαιτείται πτυχίο και 1 έτος προϋπηρεσίας) - τεχνίτη βαφής (απαιτείται πτυχίο και 2 έτη προϋπηρεσίας) Ο απόφοιτος έχει τη δυνατότητα να εργαστεί: - στους οργανισμούς ΔΕΚΟ - Δημόσιες υπηρεσίες - σε συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων - οχημάτων - σε βιομηχανίες παραγωγής αυτοκινήτων - σε εταιρείες εμπορίες ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών ειδών αυτοκινήτων - σαν ελεύθερος επαγγελματίας ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΕΞΟΔΟΙ Στους αποφοίτους των ΕΠΑΛ χορηγείται απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου και πτυχίο επιπέδου 3 της παρ. γ' της παρ.1 του άρθρου 6 του Ν.2009/1992 (ΦΕΚ.18Α) Οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα: να λάβουν άδεια εξασκήσεων επαγγέλματος να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα τμήματα και στις σχολές των Ανωτέρων και Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων να εγγραφούν στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) (κατά προτεραιότητα σε σχετικά με την ειδικότητά τους αντικείμενα)

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 -Γενικά προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας Για να μπορέσεις να ανοίξεις ένα συνεργείο στις μέρες μας θα πρέπει να λάβεις ορισμένα μέτρα τα οποία θα πρέπει να παρθούν για την ομαλή και σωστή λειτουργία του συνεργείου χωρίς να υπάρξουν προβλήματα τα οποία μπορούν να προκαλέσουν κάποιον τραυματισμό όχι μόνο στους εργαζομένους του συνεργείου αυτού αλλά κα στους πελάτες οι οποίοι θα βρίσκονται μέσα στο συνεργείο.ο νόμος στα μέτρα πυροπροστασίας είναι πάρα πολύ αυστηρός ειδικά στα συνεργεία και από προσωπική μου άποψη έτσι πρέπει να γίνεται διότι θεωρείται αλλά και είναι μια δύσκολη και πολύ επικίνδυνη δουλειά που μπορεί να στοιχίσει σε τραυματισμούς αλλά και ζωές.υπάρχουν πάρα πολλά μέτρα πυροπροστασίας αλλά για εμένα τα ποιο σημαντικά είναι: Σήμανση οδεύσεων διαφυγής και εξόδων κινδύνων Σήμανση επικινδύνων υλικών και χώρων Απαγόρευση καπνίσματος και χρήσης γυμνής φλόγας

22 Απομάκρυνση εύφλεκτων υλικών από θέσεις όπου γίνεται χρήση γυμνής φλόγας,από όπου προκαλούνται σπινθήρες και γενικά από πηγές εκπομπής θερμότητας Επαρκής και συχνός αερισμός Απομάκρυνση εύφλεκτων υλικών από σημεία με μεγάλη θερμοκρασία Περιορισμός γενικού οικοδομικού κανονισμού Ένα συνεργείο για να μπορέσει να λειτουργήσει πρέπει να περιέχει χώρους υγιεινής, W.C, ελάχιστο ύψους, αποθήκη υλικών συνολικής ωφέλιμης επιφανείας, τουλάχιστον 10 ταμ. Δεν πρέπει να υπάρχει στάση λεωφορείων ή άλλων συγγινονιακών μέσων σε απόσταση μικρότερη από 10 μετρά. Απαγορεύεται η ίδρυση και λειτουργία συνεργείου στις ακόλουθες περιπτώσεις : Όταν γειτνιάζει άμεσα με αρχαιολογικό χώρο, ιστορικό τόπο, σχολεία, βρεφονηπιακούς σταθμούς, γηροκομεία, νοσοκομεία ή σε σημείο το οποίο δεν βρίσκεται τουλάχιστον σε απόσταση 15 μέτρων από σημείο αντλιών καυσίμου,

23 φρεατίου δεξαμενών καυσίμου,φρεατίου δεξαμενών καυσίμου, πρέπει επίσης να απέχει 20 μετρά αναγκάστηκα από αποθήκες με εύφλεκτα η εκρηκτικά υλικά, και τέλος πρέπει να απέχει 100 μετρά από σύνορα οικοπέδων :παιδικών σταθμών κατασκηνοδέων σωφρονιστικός ιδρυμάτων και νεκροταφείων κινηματογράφων θεάτρων κέντρων διασκεδάσεων χώρο δημοσιών υπηρεσιών και σταθμών λεωφορείων η τραίνων η αεροδρομίων. ΨΥΛΕΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΙΣΩΠΟΣ ΟΡΦΕΑΣ ΛΙΑΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

24 ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : Έναρξη λειτουργίας συνεργείου αυτοκίνητων και απόκτηση πιστοποίησης (ISO) ΔΙΑΘΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ) ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ (ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ) ΟΜΑΔΑ :MONSTER ENERGY ΠΑΝΑΓΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : «ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO)» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η απόκτηση( ISO) από τα σύγχρονα συνεργεία δεν είναι πλέον κάτι καινούργιο. Τα συνεργεία αυτοκίνητων καλούν τις εταιρίες οι οποίες πιστοποιούν, ότι αυτά τα συγκεκριμένα συνεργεία παρέχουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, τεχνικές γνώσεις, εξυπηρέτηση και τιμές. Εάν ένα συνεργείο πληρεί όλες τις προϋποθέσεις αποκτά(iso) το όποιο ανανεώνεται κατά διαστήματα. Για να πιστοποιηθεί ένα συνεργείο με (ISO) ελέγχονται όλες οι πλευρές της λειτουργιάς του όπως : (η σήμανση των χώρων, η διαμόρφωση των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, η αρτιότητα του εξοπλισμού, η διάρθρωση των τμημάτων, η στελέχωση του συνεργείου.) Παρακάτω παρουσιάζουμε μερικές από τις προϋποθέσεις. Ελπίζουμε ότι καταφέρνουμε να ερευνήσουμε τις σημαντικότερες, για να πιστοποιηθεί ένα συνεργείο.

25 ΣΗΜΑΝΣΗ Ο μηχανικός πρέπει να διασώζει και να διαφυλάσσει σε τέλεια κατάσταση τον πυλώνα. Ο μηχανικός θα πρέπει να προσέχει και να διατηρεί σε πολύ καλή κατάσταση την ταμπέλα πρόσοψης. Ο πυλώνας και η ταμπέλα πρόσοψης θα πρέπει να είναι πάντα αναμμένα τη νύχτα με υποχρέωση και έξοδα του μηχανικού. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ Κάθε συνεργείο θα πρέπει να έχει χώρο στάθμευσης για τα αυτοκίνητα των πελατών με τουλάχιστον δυο θέσεις ανά θέση εργασίας. Το λιγότερο μια από τις ανωτέρω θέσεις θα πρέπει να διαθέτει προδιαγραφές και να τοποθετεί σηματοδότες για άτομα με ειδικές ανάγκες. Ο μηχανικός θα πρέπει να έχει προφυλαγμένο χώρο για την παράδοση οχημάτων. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

26 Στο σύνολο τους, οι εγκαταστάσεις του συνεργείου, θα πρέπει να είναι απολύτως προσεγμένες με όλες τις σχετικές νομοθεσίες (πυρασφάλειες θορύβου, υγιεινής, ασφάλειας εργαζόμενου, και ασφαλείς αποθέσεις απόβλητων). 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ Στις εγκαταστάσεις του συνεργείου επισκευάζονται τουλάχιστον δυο αυτοκίνητα ταυτόχρονα Όλα τα ανυψωτικά μηχανήματα έχουν τις αποστάσεις και την ανυψωτική ικανότητα εξυπηρέτησης όλων των επιβατηγών οχημάτων. Το λιγότερο ένα ανυψωτικό μηχάνημα έχει τις αποστάσεις και την ανυψωτική ικανότητα εξυπηρέτησης όλων των οχημάτων. Το λιγότερο ύψος οροφής για την τοποθέτηση ανυψωτικού μηχανήματος είναι 3,8 μέτρα. Για την πιο διεξοδική εκτέλεση των εργασιών, εύκολη πρόσβαση των μαστόρων στην αποθήκη ανταλλακτικών και στο χώρο των ειδικών εργαλείων. Κάθε θέση εργασίας έχει παροχή αέρος, πάγκο εργασίας, εργαλεία χειρός σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Η ύπαρξη συστήματος απομάκρυνσης καυσαερίων και εξαερισμού. Η διαίρεση δαπέδου των θέσεων εργασίας, διαδρόμου και της ροής οχημάτων Αποχετευτικό σύστημα και φωτισμός σύμφωνα με την διάταξη περί υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένου. Κατάλληλος χώρος αποθήκευσης επικίνδυνων υλικών το λιγότερο 4 τ.μ. και σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία.

27 Γραφείο υπεύθυνου συνεργείου για την καλύτερη παροχή βοήθειας πελατών. Γραφείο τεχνικού συμβούλου. 3. ΕΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΑΝΟΒΑΦΕΙΟΥ Οι εγκαταστάσεις φανοποιείου θα πρέπει να είναι ξεχωριστές από το χώρο του συνεργείου σε κοντινό χώρο. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα εξαερισμού καθώς και τμήμα προετοιμασίας. (Εξίσου θα πρέπει να χρησιμοποιείται σύστημα συλλογής απόβλητων σύμφωνα με την επικείμενη νομοθεσία. Γραφείο υπεύθυνου φανοποιείου βαφείου για την καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών. Χώρος αποθήκευσης και αναμίξεις χρωμάτων. Ύπαρξη καλίμπρας για βαριές επιδιορθώσεις. 4.ΧΩΡΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Ο χώρος υποδοχής των πελατών θα πρέπει να είναι κατάλληλα διαμορφωμένος από τους χώρους αναμονής συνεργείου. Θερμοκρασία χώρου 20 ο c 23 ο c

28 Κρεμασμένος κύριος τιμοκατάλογος εργασιών, συντήρησης και ωραρίου. Αυτόματα μηχανήματα αναψυκτικών/ροφημάτων. Θα πρέπει να υπάρχει συσκευή για τη μαγνητική εγγραφή και τηλεόραση. Επίσης και καρτοτηλέφωνο. 5.ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ Παρουσιάζουμε το οργανόγραμμα ενός συνεργείου το οποίο στελεχώνεται από τα μέλη της ομάδας μας. Το οργανόγραμμα είναι απαραίτητο γιατί καθορίζει ποιες ακριβώς είναι οι ευθύνες και οι υποχρεώσεις του κάθε εργαζόμενου καθώς και τη θέση του στην ιεραρχία. Με αυτόν τον τρόπο το συνεργείο δουλεύει πιο οργανωμένα, οι εργαζόμενοι είναι πιο ήρεμοι και πιο αποτελεσματικοί καθώς γνωρίζουν για ποιες δουλειές είναι υπεύθυνοι και ποιος είναι ο αμέσως ανώτερος στον οποίο θα απευθυνθούν για κάθε πρόβλημα.

29 Δ / Ν Τ Η Σ Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ Π Α Ν Α Γ Η Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α 1)Λ Ε Τ Σ Α Σ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 1)ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2)ΠΑΝΑΓΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 1)ΛΕΤΣΑΣ ΠΛΥΝΤΗΣ 1)ΚΕΝΤΡΟΙ ΦΑΝΟΒΑΦΕΙΟ 1)ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 3)ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ SALES MANAGER 1)ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 1)ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 1)ΛΗΞΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΦΑΝΟΒΑΦΕΙΟΥ 1)ΠΑΝΑΓΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 1)ΓΚΙΟΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ 1)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 1)ΨΥΛΕΑΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ 1)ΓΙΩΓΟΣ ΦΑΝΟΠΟΙΟΣ 1)ΜΟΥΣΤΑΦΑΙ 2)ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ ΒΑΦΕΑΣ 1)ΧΥΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 1)ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 2)ΧΟΤΖΑ 3)ΜΙΧΑΛΗΣ 4)ΝΤΑΦΟΣ ΜΙΧΑΝΙΚΟΙ 1)ΛΕΤΣΑΣ 2)ΝΤΑΛΑΝΗ 3)ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 4)ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

30 Εξασφαλίζει τη ζωηρή εκδήλωση φιλικών αισθημάτων στο προσωπικό. Αυτό συνυπάρχει με τις διαδικασίες κυρίως στις φάσεις αντικατάστασης του προσωπικού. Εξασφαλίζεται η συνέχεια όσον αφορά στην εκτέλεση των δια -δικασιών που προβλέπονται. Να μετέχουν όλοι οι τεχνικοί σε μέθοδο αξιολόγησης της Εταιρείας και στις τεχνικές Ολυμπιάδες. Διάσωση οργανογράμματος βιογραφικών και αρχείου ανάπτυξης. Καταγράφει αξιολογήσεις προσωπικού σε συνδυασμό ποιοτικών και ποσοτικών αποτελεσμάτων. 6.ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ο τεχνίτης είναι υποχρεωμένος να έχει ακέραιο εκπαιδευμένο προσωπικό και με πλούσιες γνώσεις των συστημάτων και διαδικασιών πληροφορικής. Αυτός που έχει οριστεί να έχει την ευθύνη του συνεργείου θα συμμετέχει σε σεμινάρια επιχειρηματικής διαχείρισης όταν θα του ζητείται από την Εταιρεία.

Ίδρυση και λειτουργία συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων

Ίδρυση και λειτουργία συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων Ίδρυση και λειτουργία συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων Αρµόδια Υπηρεσία: Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών Θέση Συνεργείων - Άρθρο 1 1. Κρίνεται κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 11 Μαρτίου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 11 Μαρτίου 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 595. (Οπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 269/98 (ΦΕΚ Α 196) και το Π.. 282/99 (ΦΕΚ Α 242)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 595. (Οπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 269/98 (ΦΕΚ Α 196) και το Π.. 282/99 (ΦΕΚ Α 242) 1 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 595 (Οπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 269/98 (ΦΕΚ Α 196) και το Π.. 282/99 (ΦΕΚ Α 242) Οροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργία πρατηρίων διανοµής υγραερίου GPL (LPG).

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή. Άρθρο 1 Σκοπός

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή. Άρθρο 1 Σκοπός ΝΟΜΟΣ: 1577/85 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/18-12-1985) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή. Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΑΡΟΓΛΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΤΣΕΑΔΗ ΑΧΙΛΛΕΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων καυσίµων

Άρθρο 1 Ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων καυσίµων Π.. 1224 της 29.9/15.10.81: Περί όρων και προϋποθέσεων Ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίµων κειµένων εντός εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων ή κωµών ή εγκεκριµένων οικισµών ή εν γένει κατωκηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 1 ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Αφού λήφθηκαν υπόψη οι διατάξεις των σχετικών νόμων, καθώς επίσης και η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ)

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ (CAMPINGS)

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ (CAMPINGS) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΟΤ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ (CAMPINGS) Αποφ. Γ.Γ. ΕΟΤ 530992/28.9.87 (ΦΕΚ Β 557): Τεχνικές προδιαγραφές τουριστικών εγκαταστάσεων. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3046/304/89 Κτιριοδοµικός Κανονισµός. (ΦΕΚ 59/ /3-02-89) Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρ. 26 του Ν. 1577/1985

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΒΕΒΑΙΩΣΗ (ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ Σ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Σ Α Υ )

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Σ Α Υ ) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Άξονας προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία με θέμα: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας: Τζαγκαράκη Αικατερίνη Επιβλέπων Καθηγητής: Μωϋσιάδης Αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνεδρίαση παρών ήταν και ο Δήμαρχος Θήρας κ. Ζώρζος Αναστάσιος-Νικόλαος.

Στη Συνεδρίαση παρών ήταν και ο Δήμαρχος Θήρας κ. Ζώρζος Αναστάσιος-Νικόλαος. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 8/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θήρας. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ : 72/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΡΑΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΡΖΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ ΤΗΣ Ε.E.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ ΤΗΣ Ε.E. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Περιεχόμενα Άρθρο 1 : Αντικείμενο της Εργολαβίας...1 Άρθρο 2 : Ισχύουσα Νομοθεσία Συμβατικά τεύχη της εργολαβίας εγγύηση καλής εκτέλεσης...1 Άρθρο 3: Προσαρμογή Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Διπλωματική εργασία. Καταγραφή και ταξινόμηση λατομικής και περιβαλλοντικής ελληνικής νομοθεσίας

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Διπλωματική εργασία. Καταγραφή και ταξινόμηση λατομικής και περιβαλλοντικής ελληνικής νομοθεσίας Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Διπλωματική εργασία Καταγραφή και ταξινόμηση λατομικής και περιβαλλοντικής ελληνικής νομοθεσίας Πασιπουλαρίδης Παύλος Εξεταστική επιτροπή Αγιουτάντης Ζαχαρίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ Σελίδα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - Δημοτικής Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΤΜΗΜΑ Α Γενικά Είδος του έργου και χρήση αυτού: Υδραυλικό έργο Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στη Φωλιά Σύντομη περιγραφή του έργου: Ανόρυξη μιας αρδευτικής γεώτρησης για κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) ( Π.Δ. 305/1996 Άρθρο 3 παράγρ. 3,4,5,6,8,9,10 )

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) ( Π.Δ. 305/1996 Άρθρο 3 παράγρ. 3,4,5,6,8,9,10 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 65/2011 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 998.207,43

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (Π.Δ. 71/88) ΑΘΗΝΑ 1999 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Π.Δ. 71 / 88 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας ΧΡΥΣΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας Αρχική επιμόρφωση ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ) ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ) ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ Τ. Υ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε Ρ Γ Ο ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ , 2009 ( ) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Νοέμβριος 2009 Copyright Συγγραφέας - Εκδότης Το παρόν βιβλίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για διδακτικούς σκοπούς 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. Θεσμικό Πλαίσιο Παραγωγής Ιδιωτικών Έργων Πρόταση του ΤΕΕ για το Σχέδιο Νόμου

Αιτιολογική έκθεση. Θεσμικό Πλαίσιο Παραγωγής Ιδιωτικών Έργων Πρόταση του ΤΕΕ για το Σχέδιο Νόμου Αιτιολογική έκθεση Θεσμικό Πλαίσιο Παραγωγής Ιδιωτικών Έργων Πρόταση του ΤΕΕ για το Σχέδιο Νόμου 1. Πρόλογος. Αιτιολογική έκθεση της πρότασης του ΤΕΕ Η εκτέλεση των ιδιωτικών έργων προϋποθέτει ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός T.K. 85100 FAX: 2241364695 ΤΗΛ:224364615

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός T.K. 85100 FAX: 2241364695 ΤΗΛ:224364615 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 10/09/2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Α.Δ.Α.: Β4Θ4Ω1Ρ-ΡΧ4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός

Διαβάστε περισσότερα