ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ I LEARN)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ I LEARN)"

Transcript

1 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή εκπαιδευτικού έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης στον Κλάδο των Επισκευαστών Αυτοκινήτου» με κωδικό ΟΠΣ Δευτέρα 31/03/2014 Αρ. Πρ.:990 Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Επισκευαστών Αυτοκινήτου υλοποιεί την Πράξη «Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης στον Κλάδο των Επισκευαστών Αυτοκινήτου» στα πλαίσια της Δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 8 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.). Συμμετέχοντες Φορείς της Αναπτυξιακής Σύμπραξης είναι οι ακόλουθοι: Συντονιστής: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΜΕΔΕ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ (STRATIS) ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΚΕ I LEARN Ολοκληρωμένες Λύσεις Υπηρεσιών και Συστημάτων Εκπαίδευσης & Κατάρτισης Ανώνυμη Εταιρεία (ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ I LEARN) ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ε.Ε (ΕΥΜΕΤΡΙΑ) ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΒΕΑ) ΕΝΙΑΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ (Ε.Ο.Β.Ε.Α.Μ.Μ.) ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Οι Δράσεις που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια της Πράξης είναι οι ακόλουθες: Δράση 0: Μελέτη Ανάλυσης Τοπικής Αγοράς Εργασίας ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ: «ΔΙΚΤΥΩΣΗ» 1

2 Δράση 1: Φυσική Δικτύωση μεταξύ των Μελών της Αναπτυξιακής Σύμπραξης & Διακρατική Συνεργασία Δράση 2: Ηλεκτρονική Δικτύωση (internet, social media) Δράση 3: Δικτύωση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με τις Υπόλοιπες Συμπράξεις Δράση 4: Δικτύωση μεταξύ της Αναπτυξιακής Σύμπραξης και Τοπικών Φορέων ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ/ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ» Δράση 5: Κατάρτιση Εκπαιδευτική Πρακτική Σεμινάρια ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ: «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ» Δράση 6: Ενέργειες Ενημέρωσης Ευαισθητοποίησης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ» Δράση 7: Επαγγελματική Συμβουλευτική και Υποστήριξη στην Απασχόληση Δράση 8: Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας για Ίδρυση Νέων Επιχειρήσεων Δράση 9: Υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Υποστήριξης προς τους Εργοδότες ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ: «ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ» Δράση 10: Συντονισμός και Διαχείριση Πράξης Στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 5 «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ» η I LEARN Ολοκληρωμένες Λύσεις Υπηρεσιών και Συστημάτων Εκπαίδευσης & Κατάρτισης Ανώνυμη Εταιρεία (ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ I LEARN) στο εξής καλούμενη ως «KEK I learn» με κωδικό Πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ , που μετέχει ως Εταίρος προσκαλεί εκπαιδευτές ενηλίκων να υποβάλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα και τα Δικαιολογητικά τους προς επιλογή για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή εκπαιδευτικού έργου. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που θα υλοποιηθούν είναι τα ακόλουθα και προβλέπεται να ξεκινήσουν τον Μάϊου του ΚΕΚ i learn Ώρες Θεωρίας Τόπος Υλοποίησης ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 106 ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 106 ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ (ΦΑΝΟΠΟΙΟΣ ΒΑΦΕΑΣ) Αμβροσίου Φραντζή 3, Ν. Κόσμος Αττικής, ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 100 Η παρούσα δράση αφορά στην κατάρτιση και επιμόρφωση 78 ωφελουμένων και έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η ανεργία αυξάνεται ραγδαία και οι άνεργοι πρέπει να καλύψουν ελλείψεις που έχουν σε δεξιότητες και επαγγελματικά προσόντα σε σχέση με το υπόλοιπο εργατικό δυναμικό για να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα και την απασχολησιμότητά τους. Η ποιότητα της προσφερόμενης εργασίας και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του εργατικού δυναμικού καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από την ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων και προσόντων. Οι ενέργειες κατάρτισης που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της παρούσας δράσης θεμελιώνονται στα άτυπα προσόντα, στις εξειδικευμένες ανάγκες των ομάδων στόχου, 100 2

3 καθώς και στις ανάγκες και τις υπαγορεύσεις της τοπικής αγοράς εργασίας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη δυνατότητα για πιστοποίηση των άτυπων προσόντων καθώς και των προσόντων που θα αποκτηθούν μέσω των προγραμμάτων. Όλα τα προγράμματα κατάρτισης θα υλοποιηθούν σύμφωνα με το ΕΣΔΕΚ, και σε πλήρη συμφωνία και σύζευξη της αναγκαιότητάς τους και με εξειδικευμένο αντικείμενο απόλυτα συνδεδεμένο με τις ανάγκες των ωφελουμένων και τους στόχους της παρέμβασης. Έμφαση θα δοθεί στην ένταση γνώσης και την εξειδίκευση σύμφωνα με τις διαγνωσμένες ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας και των ωφελουμένων. Πιο συγκεκριμένα τα προγράμματα κατάρτισης επιμόρφωσης που προβλέπεται να υλοποιηθούν αφορούν τους ακόλουθους θεματικούς άξονες κατηγορίες επαγγελμάτων: o Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα o Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Αμοιβή Εκπαιδευτών Σύμφωνα με την ΚΥΑ (αριθμ. 644/13 ΦΕΚ 171Β/ ) το ύψος της ωριαίας αμοιβής εκπαιδευτή ανηλίκων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζεται ως ακολούθως: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ Μη πτυχιούχοι με εμπειρία μέχρι και 10 έτη Μη πτυχιούχοι με εμπειρία μεγαλύτερη των 10 ετών Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κάτοχοι διδακτορικού τίτλου Μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων/Μέλη ΕΠ ΤΕΙ ΩΡΙΑΙΑ ΑΜΟΙΒΗ δεκατρία (13) ευρώ Δεκατέσσερα (14) ευρώ δέκα επτά (17) ευρώ. δέκα εννέα (19) ευρώ. είκοσι δύο (22) ευρώ. είκοσι επτά (27) ευρώ. Μετά την συμφωνία μεταξύ ενδιαφερόμενου εκπαιδευτή και ΚΕΚ θα υπογραφεί συμφωνητικό συνεργασίας. Περιγραφή του προφίλ των εκπαιδευτών, ανάλυση και τεκμηρίωση του τρόπου επιλογής και του συντονισμού τους Η I learn έχει διαπιστώσει ότι καμία προσπάθεια εκσυγχρονισμού ή βελτίωσης των υπηρεσιών της σε ένα πρόγραμμα κατάρτισης δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, χωρίς να δοθεί έμφαση και σημασία στην αξιοποίηση και ανάδειξη των ικανοτήτων του ανθρώπινου παράγοντα και ιδιαίτερα των εκπαιδευτών. Ως συνέπεια των απαιτήσεων των εκπαιδευτικών σεμιναρίων, θα δοθεί ιδιαίτερη μέριμνα στη μεθοδολογία προσέγγισης και επιλογής των εκπαιδευτών που θα είναι σε θέση: 1 ον πρώτον να εμβαθύνουν στα αντικείμενα κατάρτισης στοχεύοντας στην πλήρη κατανόηση από τους εκπαιδευόμενους του γνωστικού περιεχομένου της κάθε ενότητας 3

4 2 ον δεύτερον να προσδώσουν στους εκπαιδευόμενους συγκεκριμένες δεξιότητες σχετικά με το αντικείμενο κατάρτισης του κάθε εκπαιδευτικού σεμιναρίου μέσα από εξειδικευμένες ασκήσεις, ασκήσεις προσομοίωσης, ατομικές και ομαδικές εργασίες 3 ον τρίτον να πείσουν τους εκπαιδευόμενους για την χρησιμότητα, τη δυνατότητα εφαρμογής και τα θετικά αποτελέσματα που θα έχει η χρησιμοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτήσουν, στην άσκηση των εργασιακών τους καθηκόντων. Η διαδικασία που θα ακολουθήσει το ΚΕΚ για να επιλέξει τους εκπαιδευτές που θα χρησιμοποιήσει, είναι η εξής: 1. Οι Εκπαιδευτές θα πρέπει να είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Β του ΕΟΠΠΕΠ (δίνεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης μη πιστοποιημένων εκπαιδευτών έως το ποσοστό που ορίζει το ΕΣΔΕΚ) 2. Οι Εκπαιδευτές θα πρέπει να αποστείλουν Α) Βιογραφικό Σημείωμα, Β) Συμπληρωμένο το Έντυπο «Στοιχεία Εκπαιδευτή» του Παραρτήματος Ι της Πρόσκλησης και Γ) τα Δικαιολογητικά τους 3. Διεξαγωγή Προσωπικής Συνέντευξης με τον Διευθυντή Κατάρτισης του ΚΕΚ που σαν στόχο θα έχει αφ ενός την ενημέρωση των ενδιαφερομένων για το προφίλ του Αναδόχου και τις προδιαγραφές του προγράμματος κατάρτισης και αφ ετέρου τη διερεύνηση των προσωπικών τους χαρακτηριστικών. Τα επιθυμητά χαρακτηριστικά που πρέπει να προκύψουν για τους εκπαιδευτές είναι: Εκπαιδευτικές Δεξιότητες Σχεδιασμός διδακτικών ενοτήτων Οργάνωση διδασκαλίας Χρήση ενεργητικών μεθόδων διδασκαλίας Ικανότητα συντονισμού εκπαιδευτικού έργου Πνεύμα συνεργατικότητας με τους επιμορφούμενους Εμψύχωση των επιμορφούμενων Προσωπικά Χαρακτηριστικά Ικανότητα Ανάλυσης της δυναμικής της ομάδας των επιμορφούμενων Ευαισθησία για το κοινωνικό περιβάλλον της συγκεκριμένης ομάδας Αυτοπεποίθηση Κατανόηση Ταχύτητα Αντίληψης Συνείδηση Προσωπικής Αξίας Τα κριτήρια αξιολόγησης που θα χρησιμοποιηθούν για τον κάθε εκπαιδευτή καθώς και ο συντελεστής βαρύτητας για κάθε κριτήριο παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα. 4

5 ΕΘ1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Συσχέτιση της ειδικότητας με το αντικείμενο κατάρτισης ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 0,20 ΕΘ2 Επαγγελματική εμπειρία 0,20 ΕΘ3 ΕΘ4 ΕΘ5 Εκπαιδευτική εμπειρία (ειδικά σε εκπαίδευση ενηλίκων) Εκπαιδευτικό υλικό (παρουσιάσεις, ασκήσεις, case studies, κλπ) Χρήση σύγχρονων εποπτικών μέσων (Η/Υ, video projector) 0,15 0,20 0,05 ΕΘ6 Εκπαιδευτικές μέθοδοι και τεχνικές 0,20 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΘ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (1 5) Τα στοιχεία που αξιολογούνται ανά κριτήριο είναι τα εξής: ΕΘ1 ΕΘ2 ΕΘ3 ΕΘ4 ΕΘ5 ΕΘ6 Επίπεδο και τύπος εκπαίδευσης, επιστημονική εξειδίκευση σε σχέση με το αντικείμενο κατάρτισης, προκειμένου να διασφαλίζονται πλήρως οι αναγκαίες προϋποθέσεις κάλυψης του περιεχομένου των αντίστοιχων διδακτικών ενοτήτων, μαθησιακών εμπειριών, και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Αξιολόγηση των κύριων χαρακτηριστικών της απαιτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας (χρονική διάρκεια, αντικείμενο, θέση ή ειδικότητα). Έτη εκπαιδευτικής εμπειρίας, αντικείμενο και τύπος, προκειμένου να διασφαλίζονται πλήρως οι αναγκαίες προϋποθέσεις εφαρμογής των εκπαιδευτικών μεθόδων για τις διδακτικές ενότητες που μπορεί να διδάξει ο εκπαιδευτής. Η ποιότητα, το είδος και το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού υλικού που θα χρησιμοποιηθεί τόσο κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας όσο και αυτό που θα παραδοθεί στους καταρτιζόμενους υπό την μορφή σημειώσεων (έντυπου ή ηλεκτρονικού υλικού) Αξιολογείται η χρήση σύγχρονων εποπτικών μέσων από τον εκπαιδευτή (Η/Υ, video projector), κατά αντιστοιχία με το διαθέσιμο εποπτικό υλικό που έχει ο ίδιος αναπτύξει. Αξιολογείται η χρήση των εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών που θα χρησιμοποιηθούν κατά την διάρκεια της διδασκαλίας Οι εκπαιδευτές με βάση την αξιολόγηση που συγκεντρώνουν κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά και ανάλογα χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος. Οι εκπαιδευτές/τριες υποχρεούνται να συμμετέχουν σε τακτές παιδαγωγικού περιεχομένου συναντήσεις με τον Διευθυντή Κατάρτισης του ΚΕΚ, με στόχο: να γίνει ο επιμερισμός της ύλης, να καθοριστεί το είδος και η μορφή των ασκήσεων, να εφαρμοστεί ενιαία διδακτική μεθοδολογία και να είναι ενιαία η μορφή των σημειώσεων, ώστε να αποφευχθούν οι επικαλύψεις και να επιτευχθεί η αλληλουχία στην εκπαιδευτική διαδικασία 5

6 η εκπαιδευτική μεθοδολογία και το επίπεδο των ασκήσεων να είναι σύμφωνα με τις ανάγκες και τις ικανότητες των εκπαιδευομένων να εκτιμάται η συνολική πορεία του προγράμματος, το ενδιαφέρον που δείχνουν οι εκπαιδευόμενοι/ες και να υπάρχει δυνατότητα συντονισμένης αντιμετώπισης διαφόρων προβλημάτων να εξετάζονται η περίπτωση μικρής τροποποίησης της διάρκειας της κάθε ενότητας, τα αποτελέσματα της εφαρμογής των εργαστηριακών ασκήσεων ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες ή δυνατότητες των εκπαιδευομένων, ατομικά ή συνολικά και η ανάγκη τυχόν εξατομικευμένης επιπλέον βοήθειας. Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής: Παρασκευή 18 Απριλίου 2014 και ώρα 14:00, στην παρακάτω διεύθυνση: ΚΕΚ ΙLEARN Αμβροσίου Φραντζή 3, Ν. Κόσμος Αττικής, Υπόψη Διευθυντή Κατάρτισης ΚΕΚ Ένδειξη Φακέλου Κατάθεσης: Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτών ΤοπΣΑ Επισκευαστών Αυτοκινήτου. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α) Βιογραφικού Σημειώματος, Β) Συμπληρωμένο το Έντυπο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ» του Παραρτήματος I της παρούσης και Γ) Δικαιολογητικών που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της παρούσης Η αποστολή γίνεται με παρουσία ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή εναλλακτικά με courier. Φάκελοι μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτοί εκτός αν δοθεί παράταση και ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα Η σφραγίδα του ταχυδρομείου ή courier αντίστοιχα αποτελεί απόδειξη της ημερομηνίας υποβολής του φακέλου. Πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Για το ΚΕΚ I LEARN O νόμιμος Εκπρόσωπος Μιχάλης Γαλουζίδης 6

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΟΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ Τ.Κ. ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ. Α.Δ.Τ. ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟ ΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΟ 1993 ΜΕΤΑ ΤΟ 1993 ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΚΑ (απαραίτητος για όλους εκτός τους δημόσιους υπαλλήλους) ΤΩΡΙΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 7

8 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Μ.Κ.Α. (για τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ) Τράπεζα ΙΒΑΝ λογαριασμού ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 1. Βεβαίωση από την υπηρεσία σας ότι είστε δημόσιος υπάλληλος καθώς και για το ασφαλιστικό σας ταμείο 2. Βεβαίωση από την υπηρεσία σας ότι σας παρέχεται η δυνατότητα να προσφέρετε υπηρεσίες στον ιδιωτικό τομέα(θα δοθεί εφόσον υπάρξει συνεργασία) ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 1. Φωτοτυπία έναρξης δραστηριότητας 2. Φωτοτυπία της τελευταίας πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΑΕΕ 3. Εάν ο ελεύθερος επαγγελματίας είναι στο μηχανικός και συναφών ειδικοτήτων, τότε βεβαίωση πληρωμής των ασφαλιστικών του εισφορών στο ΤΣΜΕΔΕ ΜΙΣΘΩΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Βεβαίωση εργοδότη όπου θα αναφέρεται ότι εργάζεστε μέχρι εκείνη την στιγμή και ότι είστε ασφαλισμένος στο ΙΚΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (εάν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή θα πρέπει να προσκομισθεί η αναγνώριση και η ισοτιμία του τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ (εάν υπάρχει) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (να συμπεριληφθεί και κατάλογος με τα 8

9 εκπαιδευτικά αντικείμενα διδασκαλίας) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΕΠΙΣ (μητρώο Β ) ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ (υπογραφή) 9

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Σας γνωστοποιούµε, ότι µε τις αποφάσεις (υπ αριθµ. πρωτ. 4726/27-12-2012 και 1 η Τροποποίηση Πράξης,3565/09-09-2014)

Διαβάστε περισσότερα

Σύμπραξη. Αναπτυξιακή. Ν. Κόσμος. 2 η. Αυτοκινήτου» Στο πλαίσιο. λόγω Πράξη: αντικείμενο

Σύμπραξη. Αναπτυξιακή. Ν. Κόσμος. 2 η. Αυτοκινήτου» Στο πλαίσιο. λόγω Πράξη: αντικείμενο η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 2 η Η «Αναπτυξιακή Επισκευαστών Αυτοκινήτου» Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης για τον κλάδο των Επισκευαστών Αυτοκινήτου» το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

t 210-9273118 f 210-9273119 e asset@asset-tec.gr, ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

t 210-9273118 f 210-9273119 e asset@asset-tec.gr, ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «MEΣΟΓΑΙΑ» Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των Δήμων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΕΝΝΕΑ (9) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΕΝΝΕΑ (9) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Αρ. Πρωτ.: 10962 Αθήνα, 31-07-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΕΝΝΕΑ (9) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 3.11577/5.7600/1-4-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γραφείο Προγραμμάτων και Διαγωνισμών Διεύθυνση: Α. Τσόχα 36, Τ.Κ.: 11521 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2013 Αριθ. Πρωτ. 4491 Πληροφορίες: Δημήτρης Μαγγιώρης Τηλ. 210-3310283, εσωτ. 511 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ ΓΗ» Διεύθυνση: Ν. Πλαστήρα 81, Τ.Κ. 593 00, Αλεξάνδρεια Ημαθίας Τηλ: (23330) 28010 Fax: (23330) 53060 www.alexandrinigi.gr, e-mail: alexandria@kaele.gr (Εταίροι: Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πράξης: Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο

Τίτλος Πράξης: Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο Τίτλος Πράξης: Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο Αρχάνες, 29/09/2014 Αρ.Πρωτ: 887 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013»

στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» Τεύχος Διακήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του Έργου: «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρµοσµένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των ήµων Αµαρουσίου, Αγίας Παρασκευής και Βριλησσίων» εντάσσεται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: Ολοκληρωμένο Σχέδιο για την Ανάταξη και Τόνωση της Απασχόλησης στον Τουριστικό Κλάδο της Αττικής μέσα από την προώθηση νέων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -20490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -20490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΔΑ: ΒΛ4ΙΩΞΧ-18 ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -0490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΗΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΗ ΖΩΗ».

«ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΗΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΗ ΖΩΗ». ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Θεσσαλονίκη: 26/03 / 2015 Αριθμ. Πρωτ.: 4197 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» το οποίο αποτελεί το υποέργο 4 της Εγκεκριμένης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΣΑΡΜΟ-ΖΩ»

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΣΑΡΜΟ-ΖΩ» Πρέβεζα 06-03-2013 Αρ. πρωτ: 6611 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Η ΕΤΑΝΑΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Τομέας Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" Άξονας Προτεραιότητας 14: «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον

Διαβάστε περισσότερα

Καβάλα 4. Αρ. Πρωτ.10222. α" ) BUSINESSS ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ. ο Ελλάδος. - Τμήμα. Ανατολικής. Βότση 2-65403

Καβάλα 4. Αρ. Πρωτ.10222. α ) BUSINESSS ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ. ο Ελλάδος. - Τμήμα. Ανατολικής. Βότση 2-65403 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας Βότση 2-65403 Καβάλα Τηλ. : 251.0227430 / Fax: 251.0224624 4 E-mail: libteeam@tee.gr Καβάλα, 24 Σεπτεμβρίου 2014 Αρ. Πρωτ.10222 ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2015

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθμ.πρωτ: 55119/8.7.2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΚΤ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας»

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Επικαιροποιημένη Έκδοση μετά τη λήξη της Πιλοτικής Φάσης Επωνυμία: ENVIROMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ:Β4ΣΩ469ΗΞΗ-45Χ Αριθμ. Πρωτ.: 3569 Χανιά, 13/11/2012 Πληρ. Ε.Μηλιδάκης τηλ.: 28210-29214 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τίτλος : «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Δημοσιότητας στα πλαίσια του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ

Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 36 Τ. Κ. Πόλη :

Διαβάστε περισσότερα

PRAKSIS Αθήνα, 06/07/2015

PRAKSIS Αθήνα, 06/07/2015 PRAKSIS Αθήνα, 06/07/2015 Ταχ. Δ/νση : Στουρνάρη 57, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. : 10432 Πληροφορίες: κ. Δανάη Βαλλιανάτου E MAIL: d.vallianatou@praksis.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για τη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» Σελίδα1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης : «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΝΔΟΧΩΡΑΣ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ» η οποία εντάσσεται στην

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ, η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ και η ΧΕΝ Ελλάδος Ανακοινώνουν

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ, η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ και η ΧΕΝ Ελλάδος Ανακοινώνουν Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ, η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ και η ΧΕΝ Ελλάδος Ανακοινώνουν Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα πέντε (45) ανέργων ατόμων (επιδιώκεται η εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ» με MIS 465618 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα