ΘΕΜΑ : «Μεταφορά υπολοίπων στο λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου Νο 200 και κλείσιμο λογαριασμών που τηρεί η Κεντρική Διοίκηση σε εμπορικές τράπεζες»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ : «Μεταφορά υπολοίπων στο λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου Νο 200 και κλείσιμο λογαριασμών που τηρεί η Κεντρική Διοίκηση σε εμπορικές τράπεζες»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Ταχ. Διευθ.: Πανεπιστημίου 37, Αθήνα Πληροφορίες: Ι. Κατσούλας Τηλέφωνο: Fax: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΜΕ ΕΠΙΔΟΣΗ Αθήνα 26 Μαίου 2015 Αρ. Πρ.: οικ. 2/ / ΔΛΔ ΘΕΜΑ : «Μεταφορά υπολοίπων στο λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου Νο 200 και κλείσιμο λογαριασμών που τηρεί η Κεντρική Διοίκηση σε εμπορικές τράπεζες» Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Των άρθρων του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). γ) Των άρθρων 1-7 του ν.3697/2008 «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 194 Α ). δ) Του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 178 Α ). 2. Την αρ. πρωτ. οικ. 2/20497/ΔΠΓΚ/ εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών «Τροποποίηση κώδικα κατάταξης εσόδων και εξόδων του κρατικού προϋπολογισμού», όπως ισχύει. 3. Την αρ. Υ6/ Απόφαση του Πρωθυπουργού περί Καθορισμού σειράς τάξης των Υπουργείων (ΦΕΚ 204 Β ). 4. Τις διατάξεις του ΠΔ 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 20 Α ) και του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29 Α ). 5. Την αρ. Υ59/ Απόφαση του Πρωθυπουργού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Δημήτριο Μάρδα (ΦΕΚ 256 Β ). 6. Την αρ. οικ. 2/18991/ΔΛΔ/ επιστολή της Διεύθυνσης Λογαριασμών Δημοσίου προς τις Εμπορικές Τράπεζες και Πιστωτικά Ιδρύματα της χώρας για την καταγραφή των λογαριασμών της Κεντρικής Διοίκησης που τηρούνται σε αυτές. 7. Την ανάγκη κλεισίματος λογαριασμών της Κεντρικής Διοίκησης με ημερομηνία τελευταίας κίνησης μέχρι και την 31η/12/2009 ανεξαρτήτως υπολοίπου ποσού και των τραπεζικών λογαριασμών που παρουσιάζουν στις 15/03/2015 υπόλοιπο από 0,00 έως 99,99 ευρώ με ημερομηνία τελευταίας κίνησης τα έτη και μέσο ετήσιο χρηματικό υπόλοιπο του έτους 2014 ίσο ή μικρότερο των 99,99 ευρώ. 8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Τη μεταφορά των τυχόν πιστωτικών υπολοίπων, λογαριασμών της Κεντρικής Διοίκησης που τηρούνται στις εμπορικές τράπεζες στο λογαριασμό Νο 200 «Ε.Δ. Συγκέντρωση εισπράξεων και πληρωμών», υπολογαριασμός Νο «Μεταφορά από Διάφορους Λογαριασμούς» ο οποίος τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος Κεντρικό Κατάστημα, με ΙΒΑΝ GR (SWIFT CODE BNGRGRAAXXX), στη μερίδα του Υπολόγου Συμψηφισμών και το κλείσιμο αυτών όπως αυτοί αναγράφονται ανά τράπεζα στους πίνακες που παρατίθενται κατωτέρω: ALPHA BANK α/α Τίτλος Λογαριασμού ΙΒΑΝ Επωνυμία ΑΦΜ 1 Α290 GR ΠΟΡΘΜΕΙΑ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 2 Όψεως ΝΠΔΔ GR ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Όψεως ΝΠΔΔ GR ΥΠΠΟ Δ/ΝΣΗ ΒΥΖ/ΝΩΝ-ΜΕΤΑΒΥΖ/ΝΩΝ ΑΡΧ/ΤΩΝ Όψεως ΝΠΔΔ GR ΥΠΠΟ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Όψεως ΝΠΔΔ GR ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

2 6 Α290 GR ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΛΕΥ.ΕΠΑΓΓΕΛΜ.ΕΠΙΤΗΔΕΥΜ. 7 Όψεως ΝΠΔΔ GR ΠΡΟΓ ΚΑΤ/ΣΗΣ ΑΠΟΚ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓ 8 Όψεως ΝΠΔΔ GR Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Όψεως ΝΠΔΔ GR Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Όψεως ΝΠΔΔ GR Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Όψεως ΝΠΔΔ GR ΒΟΛΤΣΙΝΗΣ Ε ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΘ ΕΠΚΑ Όψεως ΝΠΔΔ GR ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Όψεως ΝΠΔΔ GR ΙΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Όψεως ΝΠΔΔ GR ΙΣΤ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Όψεως ΝΠΔΔ GR ΙΣΤ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Όψεως ΝΠΔΔ GR ΚΕ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤ & ΚΛΑΣ.ΑΡΧ/ΤΩΝ Όψεως ΝΠΔΔ GR ΚΕ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤ & ΚΛΑΣ.ΑΡΧ/ΤΩΝ Όψεως ΝΠΔΔ GR ΚΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Όψεως ΝΠΔΔ GR ΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ Α290 GR Λ' ΕΦΟΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΙΑΝΗΣ Όψεως ΝΠΔΔ GR ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΕΦΟΡΕΙΕΣ Όψεως ΝΠΔΔ GR ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΕΦΟΡΕΙΕΣ Όψεως ΝΠΔΔ GR ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΕΦΟΡΕΙΕΣ Όψεως ΝΠΔΔ GR ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΕΦΟΡΕΙΕΣ Όψεως ΝΠΔΔ GR ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΕΦΟΡΕΙΕΣ Όψεως ΝΠΔΔ GR ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΕΦΟΡΕΙΕΣ Όψεως ΝΠΔΔ GR ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΟΥΣΗΣ Όψεως ΝΠΔΔ GR ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ Ν.ΧΑΛ.ΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK α/α ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΙΒΑΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΦΜ /0327/ /0027/ /0027/ /0027/ /0027/ /0027/ /0349/ GR GR GR GR GR GR GR ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧ/ΜΕΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧ/ΜΕΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧ/ΜΕΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧ/ΜΕΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧ/ΜΕΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ α/α Αριθμός Λογαριασμού ΙΒΑΝ Επωνυμία ΑΦΜ GR ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΦ ΚΑΙ ΕΠΙΚ ΝΟΜ ΑΥΤ ΜΑΓΝΗΣΙ GR ΚΤΕΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ GR ΚΤΕΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ GR ΚΤΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

3 GR ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΑ GR ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΑΤΡΑΣ GR Α ΚΤΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ GR ΚΤΕΟ Ν ΒΟΙΩΤΙΑΣ GR ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠ GR Δ ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ GR ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΙΓΙΟΥ GR ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΦ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ GR ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΤΕΟ Ν ΦΩΚΙΔΑΣ ΙΟΥΛΙΑΝ GR ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΑ ΑΡΤΑΣ GR ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ν ΗΜΑΘΙΑΣ GR ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ν ΗΜΑΘΙΑΣ GR ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΑ ΠΕΛΛΑΣ ΤΜΗΜΑ GR ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ GR ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩ GR ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ GR ΚΑ ΕΠΚΑ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΟΥ GR ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ GR ΥΠΟΥΡΓ ΜΕΤΑΦ Κ ΕΠΙΚΟΙΝ Ν ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ GR ΚΤΕΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ GR ΥΠΟΥΡΓ ΜΕΤΑΦ Κ ΕΠΙΚΟΙΝ Ν ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ GR ΚΤΕΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ GR ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚ ΚΑΣΤΟΡ GR ΚΤΕΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ GR ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ GR ΔΙΕΥΘ ΜΕΤ ΚΑΙ ΕΠΙΚ Ν ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ GR ΚΤΕΟ GR ΚΤΕΟ ΜΕΓΑΡΩΝ GR ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ GR ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ GR ΚΤΕΟ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ GR ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΤΣΙΓΓΙΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ GR ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΙΩΝ ΟΡΕΣ GR ΤΜΗΜΑ ΚΤΕΟ GR ΚΤΕΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΕΒ GR ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ν ΗΛΕΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚ GR ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ GR ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦ ΕΠΙΚΟΙΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙ GR ΚΤΕΟ Ν ΠΕΛΛΑΣ GR ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΕΟ GR ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΕΟ GR ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ GR ΚΤΕΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ GR ΚΤΕΟ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ GR ΚΤΕΟ Ν Α ΦΛΩΡΙΝΑΣ

4 GR ΔΙΕΥΘ ΜΕΤΑΦ ΕΠΙΚ Ν Α ΦΛΩΡΙΝΑΣ GR ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΤΕΟ Ν ΕΥΒΟΙΑΣ GR ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ GR ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ν GR Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΑΝΔΡΑΣ GR ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡ ΥΠΟΛ ΓΚΑΣΔΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ GR ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΥΠΟΥΡΓ ΟΙΚ ΓΛΚ GR ΥΠ ΜΕΤ ΕΠΙΚ ΕΛΕΝΗ ΖΟΥΓΚΟΥ GR ΥΠΕΞ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ GR ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΑΠ ΔΥΟ GR ΠΕ Δ ΑΘ ΕΝ ΔΙΔ Ξ ΓΛ ΠΡ ΕΚ ΑΠ ΔΥΟ GR ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Β GR ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥ GR ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΚΗ ΔΝΣ GR ΓΑΚ ΑΡΧΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ GR ΥΠΗΡ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝ ΕΡΓ GR ΥΠΗΡ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝ ΕΡΓ GR Ε Ο Π ΤΟΜΕΑΣ ΚΕ Φ Ο ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ GR Ε Ο Π ΤΟΜΕΑΣ ΚΕ Φ Ο ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ GR ΓΑΚ ΑΡΧΕΙΑ Ν ΔΡΑΜΑΣ GR ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΚΚΑ GR ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝ GR ΥΠΟΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΤΚΕΠ GR ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ GR ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ ΥΠΗΡ ΤΜ ΤΟΠΓ ΔΙΑΧ ΠΑ GR ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ Κ ΔΕ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘ GR ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ Κ ΔΕ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘ GR ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ Κ ΔΕ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘ GR ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ Κ ΔΕ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘ GR ΔΙΕΥΘ ΜΕΤΑΦ Κ ΕΠΙΚ Ν Α ΛΑΡΙΣΑΣ GR ΔΙΕΥΘ ΜΕΤΑΦ Κ ΕΠΙΚ Ν Α ΛΑΡΙΣΑΣ GR ΥΠΗΡ ΜΕΤ ΩΝ ΕΠΙΚ ΩΝ ΚΑΙ ΚΤΕΟ ΛΕΥΚΑΔ GR ΑΠΟΚ ΔΙΟΙΚ ΠΕΛΟΠ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ Ι GR ΤΜ ΜΕΤ ΕΠΙΚ ΝΟΜ ΑΥΤ ΛΕΥΚΑΔΑΣ GR ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΛΗΜΝΟΥ GR ΑΓΡΟΝΟΜΕΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ GR ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ GR ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ GR ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ GR ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ GR ΛΓ ΕΠΚΑ ΥΠΟΛ ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΑΣ GR ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΡΕΘΥ GR ΔΑΝ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΑΔΤΕ GR ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ GR ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦ Κ ΕΠΙΚ ΝΟΜΑΡΧ ΑΥΤΟΔ GR ΕΜΑΚΒΕ ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

5 GR ΥΠ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘ Κ ΘΡΗΣΚ GR ΥΠ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘ Κ ΘΡΗΣΚ GR ΥΠ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘ Κ ΘΡΗΣΚ GR ΥΠ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘ Κ ΘΡΗΣΚ GR ΕΦΟΡ ΑΡΧΑΙΟΠ ΛΕΙΩΝ Κ ΙΔΙΩΤ ΑΡΧ ΣΥΛΛ GR ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Β ΕΦΟΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΤΣΟΠΕΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΩΝ GR ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΩΝ GR ΣΠΟΥΔΩΝ GR ΣΤ ΕΦ ΠΡΟΙΣΤ ΚΑΙ ΚΛΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ GR Λ ΕΦ ΠΡΟΙΣΤ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩ GR Λ ΕΦ ΠΡΟΙΣΤ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩ GR ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ GR ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ GR ΚΕ ΕΦΟΡ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΣ ΑΡΧΑ GR ΕΦΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ GR ΕΦΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ GR ΤΡΙΤΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩ GR ΙΘ ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Τ GR ΙΘ ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Τ GR ΙΘ ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Τ GR ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ GR ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ GR ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΤΣΑΜΑΖΙΔΟΥ Β GR ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ α/α Αριθμός Λογαριασμού ΙΒΑΝ Επωνυμία ΑΦΜ 1 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ 94/2014 ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ 95/2014 ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ 311 ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ Α.Π. 1180/2014 ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ 662/2014 ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ 1951 ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ; Όψεως Εταιριών Κ (Άτοκος) GR ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΓΕΝ.ΓΡΑΜ.ΕΜΠΟΡΙΟΥ- ΓΕΝ.Δ/; Όψεως Εταιριών Κ (Άτοκος) GR ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ; Όψεως Εταιριών Κ (Άτοκος) GR ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤ.ΕΡΕΥΝΩΝ &; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΥΠΟΥΡ.ΔΗΜ ΤΑΞΗΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΥΠΟΥΡ.ΔΗΜ.ΤΑΞΗΣ ΧΕΠ 4315/; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΥΠΟΥΡ.ΕΣΩΤ.ΔΗΜ.Δ.& ΑΠΟΚ.; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΥΠΟΥΡ.ΕΣΩΤ.ΔΗΜ.Δ.& ΑΠΟΚ.;

6 14 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΥΠΟΥΡ.ΕΣΩΤΕΡ.ΔΗΜΟΣ.Δ.& ΑΠ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΥΠ.ΤΥΠΟΥ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖ.ΕΝ.; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΥΠ.ΤΥΠΟΥ & Μ.Μ.Ε.; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΥΠΟΥΡ.ΤΥΠΟΥ & Μ.Μ.Ε.; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΥΠ.ΤΥΠΟΥ & ΜΜΕ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Α ΤΥΠΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Α ΤΥΠΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Α ΤΥΠΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Α ΤΥΠΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Α ΤΥΠΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΥΠΟΥΡ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ; GR ΥΠΟΥΡΓ.ΔΙΟΙΚΗΤ.ΜΕΤΑΡ. & ΗΛΕΚΤΡ.ΔΙΑΚΥΒ.; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ.ΓΡΑ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ /2013/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ; GR ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Β ΤΥΠΟΥ ΚΕΡΚΥΡ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Δ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 44 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

7 49 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΔΙΑΦΑΝΕ; ΓΛΚ ΧΕΠ /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙ; ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕ; ΓΛΚ ΧΕΠ /ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙ; ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕ; ΓΛΚ ΧΕΠ /ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙ; ΓΛΚ ΧΕΠ /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Δ; ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘ; ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛ; ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝ; ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ; ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓ; ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ; ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ; ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ Π; ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙ; ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑ; ΓΛΚ ΧΕΠ /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙ; ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕ; ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΛΚ ΧΕΠ /ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙ; ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ ΓΡΑ; ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ.ΓΡΑ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ 634 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ 343/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ 346/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ 085/5/ΑΣ/101 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ 20/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Α; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΣΤ4/ΑΣ.163 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΣΤ4/ΑΣ189 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΣΤ4/ΑΣ12 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

8 81 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ; ΓΛΚ ΧΕΠ 146/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ; ΓΛΚ ΧΕΠ/ΓΔΟΥ/ΔΟΥ/10317/1239/1206/467 ΥΠ.ΠΟ.Α; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ 2939 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ 085/18/ΑΣ/59 ΥΠΟΥΡΓΙΕΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ 238 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΣΤ4 ΑΣ 470 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΣΤ5 ΑΣ 133 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 91 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ 0829 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ 1512 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 93 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΣΤ4/ΑΣ/483 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΣΤ4/ΑΣ480 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΡ.ΠΡΩΤ. Ζ5-25/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΑΠ8558/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 97 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΡ. ΠΡΩΤ. Ζ5-50/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΣΤ4/ΑΣ 641ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΣΤ4/ΑΣ 161 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 102 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΧ ΧΕΠ ΣΤ4/ΑΣ 709 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ ΣΤ5/Φ.085.1/1512/ΑΣ21149 ΥΠΟΥΡΓΕ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π ΧΕΠ ΣΤ5/Φ.085.1/1511/ΑΣ 54 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ 2/6060-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 106 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ 7435 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ Δ14/3326-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ 2715 / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ 2707-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΡ.ΠΡΩΤ.300/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ.ΑΡ.ΠΡΩΤ.301/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Α; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΡ. ΠΡΩΤ 960/ΓΔΟΥ73 / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

9 115 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΑΝΑΠΤΥΞΗ; ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ 2411-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗ; ΓΛΚ Α.Π ΧΕΠ ΣΤ5/Φ.085.1/1512/ΑΣ 44 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ; ΓΛΚ Α.Π ΧΕΠ ΣΤ5/Φ.Φ085/10875/ΑΣ 43 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ; ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ Ζ5-15 / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΠ 9437 ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π ΧΕΠ 498 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 121 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ 14593/Δ13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 122 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ 2/8632-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 123 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ 2/4985/ΔΠΔΑ/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ Χ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠΖ5-209 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ Ζ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & Α; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ (Δ9/Β/2999/660/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ 2/726 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 129 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ ΣΤ4/ΑΣ1075 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ 3402/Δ1/617 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ Β2-571 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ 801 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ε.Λ.Υ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ 2/922 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π ΧΕΠ 2/995 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ 2/5022/0026 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ ΣΤ4/ΑΣ1089 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΠ Φ.80428/723/111 ΧΕΠ / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ Δ9/Β/3473/597 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ Α.Π. 2/6797 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 142 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π ΧΕΠ 888 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 143 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ Α.Π. 2/6804 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 144 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ Β3.Α/ΟΙΚ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ 19-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

10 10 ΝΑΥΤΙΛΙΑ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 151 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ 19010/Δ13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 152 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ 19008/Δ13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 153 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ ΣΤ4/ΑΣ1223 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ 4727/Δ1/853 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΠ.ΧΕΠ 4804/Δ1/879-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & 157 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ 2/5022/0026 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Γ.Λ.Κ. Α.Π ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΣΤ4/0713/65/ΑΣ1331 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΣΤ4/713/56/ΑΣ 321 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ 1870 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ 3052 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ Δ9/Β/4859/1504 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ Δ11/Α/4887/2902-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΣΤ5/Φ.085.1/1511/ΑΣ 2569 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ Δ11/Α/4881/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ Ζ5-369 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑ Ι ΑΝΤΑ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Ζ5-287 / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ 4570 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ ΣΤ4/ΜΕ1 /085/0713/62/ΑΣ 1293/ΥΠΟΥ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Γ.Λ.Κ. Α.Π.ΧΕΠ 9048 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ 1222-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ 7544 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π ΧΕΠ 2290-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ 7707 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.Κ.Α.; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ ΣΤ ΑΣ 1435 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ 5744/Δ1/1018 -ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ 1511 ΑΣ2595 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ 581-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑ;

11 181 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ 2008/ΓΔΟΥ119 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤ; ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ 718 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓ; ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑ; ΓΛΚ ΧΕΠ ΑΠ Β2-719 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝ; ΓΚΛ Α.Π.ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡ; ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ 6127/Δ1/1069 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ; ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗ; ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ 717-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝ; ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤ; ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗ; ΓΛΚ ΧΕΠ 4733 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤ; ΓΛΚ ΧΕΠ 4737 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙ; ΓΛΚ ΧΕΠ 4738 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤ; ΓΛΚ ΧΕΠ 4739 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙ; ΓΛΚ ΧΕΠ 4747 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙ; ΓΛΚ ΧΕΠ 4745 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙ; ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ 2/3173 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ 2/10586-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ 5000/2014 -ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ; ΓΛΚ Α.Π ΧΕΠ 5004/2014 -ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ; ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ 579 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑ; ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ ΣΤ4/ΑΣ1545 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ; ΓΛΚ ΧΕΠ ΣΤ4/ΑΣ486 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ; ΓΛΚ ΧΕΠ 1431 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜ; ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ 6120/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣ; ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ 576 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑ; ΓΛΚ Α.Π ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝ; ΓΛΚ Α.Π.Φ.24/2131-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΛΚ Α.Π _ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚ; ΓΛΚ ΑΠ.ΧΕΠ 5102/Δ1/927-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟ; ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ Β ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑ; ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ 2486-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤ;

12 213 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡ; ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓ; ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ ΣΤ4/ ΑΣ 530 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩ; ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ 5195/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ; ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ Ζ5-ΟΙΚ 423 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; ΓΛΚ ΧΕΠ Α.Π ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΛΚ ΧΕΠ 2779 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙ; ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ 085.3/5131/ΕΙ/ΑΣ/601 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞ; ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ; ΓΛΚ Α.Π ΧΕΠ /27/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤ; ΓΛΚ Α.Π ΧΕΠ /10/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙ; ΓΛΚ Α.Π ΧΕΠ /26/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥ; ΓΛΚ Α.Π ΧΕΠ /11/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ 085/0713/536/ΑΣ 1635 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚΙ ΧΕΠ 2821/ΓΔΟΥ 127 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 32562/Δ13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΑΠ4875/31141 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ Φ144/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ 2837 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Α; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ Δ5Α ΕΞ2014/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ 29031/Δ13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ 33145/Δ13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ 4983/32037 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Α; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ 4984/32038 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Α; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ 4982/32036 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Α; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ Δ9/Β/6834/2420/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,Μ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ 085 1/0813/ΚΙΝΣΑΣΑ/ΑΣ 4579 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ 085/0713/78/ΑΣ 576 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙ;

13 246 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ Α.Π. 5159/33537 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ; ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ; ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ Ζ5-512/ ΓΔΟΥ 116 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤ; ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ Ζ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ; ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ 085/0713/0717/84/ΑΣ 1998 ΥΠΟΥΡΓΕΙ; ΓΛΚ ΑΠ.Π. ΧΕΠ 8168 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΟΥ/ΤΑΤΠ/66667/7816/7; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ Δ5Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ /19/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ 5409/35711 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ 5388/35465 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ 5389/35466 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.Κ.Α.; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ Δ5Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ 4063 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ Δ5Α ΕΞ2014-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ 647 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ41158/Δ13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ Δ5Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 268 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠ 8956; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ Δ5Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ 580-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ 561-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ Φ.80428/5805/901 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ 5422/35857 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ Β3Α /Γ.Π. ΟΙΚ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Ζ5-513 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣ;

14 279 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ 511 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ 3/ ΘΕΜΑ 50 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ /33/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & Α; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ 3/ ΘΕΜΑ 50 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ 3/ ΘΕΜΑ 50 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ 3/ ΘΕΜΑ 50 -ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Υ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ 3/ ΘΕΜΑ 50 -ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Υ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ 3681ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΑΠ ΣΤ4/ΜΕ.1/085/0713/93/ΑΣ2379 ΥΠΟΥΡ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ 9685/Δ1/1725/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ Δ5Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ 2/22096 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 293 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ Β3.Α/Γ.Π.ΟΙΚ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ 3/ ΘΕΜΑ 50-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ 3/ ΘΕΜΑ 50-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ 46409/Δ13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ 17470ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΚΑ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ 8095/4861 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ 10430/Δ1/1896 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ 4997 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ 1021-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ 83969/10082/9532/5055 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ Β3Α/Γ.Π.ΟΙΚ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ 146 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ; ΓΛΚ Α.ΠΧΕΠ 6304/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 307 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Α; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α ΠΧΕΠ 6305/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΝΡΓ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕ;

15 312 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ; ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 313 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΘΡ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ Δ11/Α/9054/5420 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ68319/8029/7612/3903ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ ΣΤ4/ΜΕ/085/713/112/ΑΣ 844 ΥΠΟΥΡΓΕ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΕΛΩ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ 21400/4799/Φ1699 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ 8099/4864 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.ΠΧΕΠ 6713/47087 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Α; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ1130/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ 57198/Δ13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 325 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ 085/0717/122/ΑΣ 953 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ 4442/ΓΔΟΥ 162 ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ. ΣΤ4/ΜΕ.1/085/0713,/103/ΑΣ 2873; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ 1226 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ Α.Π /Δ1/2268 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ Α.Π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΟΥ/93248/11272/1066; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ 59120/Δ13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 333 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ Δ11/Α/10376/3011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ 30/078/103 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π ΧΕΠ 7942 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ 7574/51269 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ 2/30410 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 338 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ 085/5131/617/ΑΣ 3011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ 2/29848 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 340 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ 61184/Δ13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 341 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ 61182/Δ13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 342 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ 61188/Δ13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 343 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΟΥ/98362/11760/1113; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΟΥ/98272/11741/111;

16 345 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΟΥ/98268/11739/1111; ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ 7845/53030 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝ; ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ 7844/53029 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝ; ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ 13011/Δ1/2468 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑ; ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ 13065/Δ1/2472 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑ; ΓΛΚ ΧΕΠ 995 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝ; ΔΛΚ ΧΕΠ 61187/Δ13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΛΚ ΧΕΠ 63782/Δ13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡ; ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ 483-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ7435 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΚΛ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ 14768/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ 1109-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ Α.Π ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ε; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ 8329/55668 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ Ζ5763 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ /14055/ /ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Ν; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 366 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 367 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 368 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 369 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ 17441/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΠ.ΧΕΠ Φ80428/7517/1108-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ Α.Π ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.ΚΑ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ Ζ5968 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ- ΧΕΠ4010/; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΠ.ΧΕΠ 14036/Δ1/2666ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ ΔΣΣ ΔΒ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ 8896/59222 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

17 379 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ; ΓΛΚ.Α.Π.ΧΕΠ 14354/Δ1/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π ΧΕΠ 8978/59660 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Α; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ 407 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ ΛΟΓ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ.ΑΠ.ΧΕΠ.14319/Δ1/2710-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΑΠ 8965/59604 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ 8967/59609 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ Ζ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ 13276/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ Δ9/Β12448/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΚΛ ΧΕΠ 851 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & Δ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.Κ.Α.; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΚΛ ΧΕΠ 852 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΑΠ Φ.80428/9948/1416 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΑΠ 28705/6281/Φ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ 15352/Δ1/2911 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 398 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ40979 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ ΣΤ4/ΜΕ1/085/0713/143/ΑΣ1250/ΥΠΟΥΡ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ ΣΤ4/ΜΕ1/085/0713/144/ΑΣ1249/ ΥΠΟΥ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ 66749/Δ13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 403 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ Δ11/Α/14182/9197 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ Ζ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Γ.Λ.Κ. Α.Π. Δ11/Α/10285/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ 8964/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΟΥ/ΔΟΥ/122994/14224/; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ 8792 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ 15854/Δ1/2987ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΑΠ 9809/63838 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Α; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΠ.ΧΕΠ.Φ80428/10225/1447-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣ;

18 412 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ 76816/Δ13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΛΚ ΧΕΠ 77530/Δ13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΛΚ ΧΕΠ 77529/Δ13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΛΚ 7738 ΧΕΠ- ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚ; ΓΛΚ Α.Π 24815/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ; ΓΛΚ ΧΕΠ ΑΠ 16475/Δ1/3113 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ; ΓΛΚ ΧΕΠ ΑΠ 16476/Δ1/3114 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ43607 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Α; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΑΠ10449/67630 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ; Δεσμευμένες Καταθέσεις Κ GR ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ 7721 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ 15252/Δ1/2898 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ 16806/Δ1/3190-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ Δ11/Α/15328/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ Δ9/Β/15276/6788 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,Μ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ 0717 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ; ΓΛΚ ΧΕΠ Δ11/Α/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 429 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΥΠΟΔΟΜΩΝ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΒΙΙ7Γ ΜΜ7 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠΔ5Α ΕΞ 2014/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤ/ΡΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ Φ.80428/11291/1562-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ Φ.80428/ΟΙΚ.11316/ ΥΠΟΥΡΓ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ /15547/14695/8179 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΑΣ 4271 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ 16332/Δ1/3083- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ Α.Π.17382/Δ1/3297 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ46208 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π.ΟΙΚ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.ΚΑ.; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 443 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΧΕΠ ΓΛΚ 25633/ΔΟΔ663 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 445 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΠ.ΧΕΠ 17127/Δ1/3251 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;

19 446 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ 21665ΔΟΔ145 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞ; ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ ΔΣΣΟΔΒ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚ; ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ ΔΣΣΟΔΒ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟ; ΓΛΚ Α.Π ΧΕΠ 10871/70820 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ; ΓΛΚ ΧΕΠ 84728/Δ13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΛΚ ΧΕΠ 10952/71322 ΥΠ.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; ΓΛΚ ΧΕΠ 85051/Δ13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ 16018/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ; ΓΛΚ ΧΕΠ Α.Π /Δ1/2899 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑ; ΓΛΚ ΧΕΠ 8282 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΛΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙ; ΓΛΚ ΑΠ 32853/7126/Φ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ; ΓΛΚ ΧΕΠ Α.Π ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑ; ΓΛΚ ΧΕΠ Α.Π ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑ; ΓΛΚ ΑΠ.ΧΕΠ 21416/-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ; ΓΛΚ ΧΕΠ ΑΠ ΣΤ4 ΜΕ 3/085/0714/ΑΣ 4207 ΥΠΟΥΡΓΕ; ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ 16911/Δ1/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙ; ΓΛΚ ΧΕΠ (26872/ΔΟΔ817)/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κ; ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ 16503/Δ1/3120 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ; ΓΛΚ ΑΠ. ΧΕΠ.Ζ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ; ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ 18193/Δ1/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙ; ΓΛΚ ΧΕΠ /16048/15160/8453 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟ; ΓΛΚ ΧΕΠ ΑΠ 11082/72229 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Α; ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ 11080/72224 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ; ΓΛΚ.ΑΠ.ΧΕΠ.18727/Δ1/3630-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ; ΓΛΚ ΧΕΠ 11298/73459 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑ; ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ 18062/Δ1/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙ; ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ ΣΤ4/ΜΕ3/085/0714/ΑΣ/4649 ΥΠΟΥΡΓΕΙ; ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ4/ΜΕ.1/085/0713/1; ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ Ζ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κ Α; ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ- ΥΠΗΡΕ; ΓΛΚ ΧΕΠ ΑΠ 11378/73927 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Α; ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ 27246/ΔΟΔ 837 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞ;

20 478 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ 88773/Δ13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΛΚ ΧΕΠ Α.Π.14293/16440/15523/8602 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ; ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ Δ11/Α/17016/11071-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔ; ΓΛΚ Α.Π ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡ; ΓΛΚ ΑΡ.ΠΡΩΤ.1541/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟ; ΓΛΚ ΧΕΠ Α.Π /Δ1.3727/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡ; ΓΛΚ ΧΕΠ Δ5Α ΕΞ / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩ; ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ Δ5Α ΕΞ / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟ; ΧΕΠ Α.Π /Δ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ; ΓΛΚ ΧΕΠ Α.Π. Φ.80428/12126/1690 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡ; ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ Δ11/Α/16893/10969 / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Υ; ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ Δ9/Β/16901/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟ; ΓΛΚ ΧΕΠ ΣΤ4/ΜΕ.1/085/5131/678/ΑΣ 4998 ΥΠΟΥΡΓ; ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ 28515/ΔΟΔ1058-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ ΣΤ4/0713/ΑΣ4955 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ &; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΑΠ 13848/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΑΠ 13847/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ 18133/11777 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΔΣΣΟΔΒ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 502 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π ΧΕΠ 11675/76988 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ; GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ε; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΑΠ 11531/75575 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Α; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΑΠ 11532/75581 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Κ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΠ. ΧΕΠ 11534/75587 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ ΣΤ5/Φ.085.1/1512/ΑΣ9163 ΥΠΟΥΡΓΕ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ 31386/ΔΟΔ 1437 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΑΠ ΣΤ4/ΜΕ.1/085/0713/684/ΑΣ5290 ΥΠΟΥ;

ΘΕΜΑ : «Μεταφορά υπολοίπων στο λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου Νο 200 και κλείσιμο λογαριασμών που τηρεί η Κεντρική Διοίκηση σε εμπορικές τράπεζες»

ΘΕΜΑ : «Μεταφορά υπολοίπων στο λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου Νο 200 και κλείσιμο λογαριασμών που τηρεί η Κεντρική Διοίκηση σε εμπορικές τράπεζες» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, Σεπτεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 16-12-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 3 Οκτωβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ 0.4.009 (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Μ. Δαφνά, Λ. Δουληγέρη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:30420 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Αυγούστου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 24689 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟ Α 44.696.639.659,03 40.990.667.740,13 ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002340258 2014-10-14

14PROC002340258 2014-10-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθμός Προτεραιότητας: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) - 65 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ - 4 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 55 Β Αθήνας (Π.Ε.) 74 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ 4 Γ Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Α) Αρχαιολογικές Υπηρεσίες 1. Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς ΥΠΟΤ 2. Α Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Αθήνα 3.

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 Αθήνα, 18-12-2015 Αρ. Πρωτ.: 131956 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,357 1,603 1,553 1,036 0,763 0,674 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,413 1,654 1,603 1,080 0,806 0,741 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,385

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟ Α 47.180.281.037,09 43.730.351.532,41 ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

/Β1/2016,ΦΕΚ-4331/Β/

/Β1/2016,ΦΕΚ-4331/Β/ 1 223858/Β1/2016,ΦΕΚ-4331/Β/30.12.2016 Ανάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 24, 26, 66 και 69Γ του ν. 4270/2014 επί των δαπανών που διενεργούνται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82 - Αθήνα TELEFAX

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes.

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 20ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 Αθήνα, 26-01-2016 Αρ. Πρωτ.: 8320 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,306 1,549 1,502 0,945 0,686 0,644 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,361 1,621 1,546 0,993 0,734 0,723 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,339

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 33038 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ T.A ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Γραφείο Υπουργού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ minoff@culture.gr Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδική Προβολής και Αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μπράτης Δημήτρης Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr Τηλ. 6974754 1179-144884 Fax: 14689 Παληγιάννης Βασίλειος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. paligiannis@hotmail.gr Τηλ. 69747549 Fax: 14487

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές».

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 13703 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ.A. 10852 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A. 27 10183 ΑΘΗΝΑ 213-1364734, FAX:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ.A. 10852 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A. 27 10183 ΑΘΗΝΑ 213-1364734, FAX: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προσωπικού στις διευθύνσεις Δια Βίου Μάθησης (ΔΔΒΜ) της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001] 2011

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001] 2011 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΣΕ [001.ΔΕ001] 2011 Γραφείο/Διεύθυνση κατάθεσης αίτησης Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΣ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Οκτωβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 27760 & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I Α) Η λίστα συμπληρώνεται από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο που παραδίδει σάκο (τακτικός αντιπρόσωπος ή σε περίπτωση αναπλήρωσης ο αναπληρωτής δικαστικός αντιπρόσωπος που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ) Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων Εθνικού Αρχείου, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ποσό ,45, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ποσό ,45, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ Πρωτ: 30260 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ ΤαχΔ/νση: Σταδίου 27 ΤαχΚωδ: 101 83- ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 Ιουνίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:21528 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 10:31:35 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 ----- Νοµός ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 137572 67589 56288 27809 80521 39453 763 327 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ 35402 17261 15378 7542 19765 9600

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΗΑΚ-Ψ. Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2010 Αρ. Πρωτ. : Ταχ.Κώδικας : Fax :

ΑΔΑ : 4ΙΗΑΚ-Ψ. Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2010 Αρ. Πρωτ. : Ταχ.Κώδικας : Fax : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση : Σταδίου 27 Ταχ.Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς»

ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10433 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.A. Αριθµ. Πρωτ.: 534 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Υπηρεσία Προβολής και Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Σύγχρονης Δημιουργίας

Ειδική Υπηρεσία Προβολής και Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Σύγχρονης Δημιουργίας Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός Γραφείο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας Εκπαιδευτικής Πολιτικής & Θρησκευμάτων Πολιτικής Τομέων & Δ. Ανθρ. Πόρων Υ Γενική Οικονομικών Υπηρεσιών Υ Γενική και Γενική Αναστήλωσης, Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους

Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους ενεργούς Μαθητές και τους Εκπαιδευτικούς της κάθε σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Πηγή δεδομένων:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Πηγή δεδομένων: Πηγή δεδομένων: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΕΠΘ 2004, 2005 και 2006 Έργο : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πηγή : Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ /ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Αν. Καραµατσούκης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 6 ης ΜΑΙΟΥ 2012 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4559

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4559 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 ΠΡΟΣ: Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 ΚΟΙΝ: 15122, ΜΑΡΟΥΣΙ M. Σωτηράκου M. Κούβελου

Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 ΚΟΙΝ: 15122, ΜΑΡΟΥΣΙ M. Σωτηράκου M. Κούβελου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ &ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ENIAIOΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 211-212

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιανουαρίου 04 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔIOIKHTIΚΟΥ ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΙΔ/ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αθήνα, 11 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση :Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2002/2003

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2002/2003 Ώρα: 12:27:44 ΠΙΝΑΚΑΣ 18: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΗΜΟΤΙΚΑ - Σελίδα 1 από 16 ----------------------------------------------------------------------------------------T Α Ξ Η ---------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 09:55:11 Σελίδα 2 από 5 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 107 5

Ώρα: 09:55:11 Σελίδα 2 από 5 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 107 5 : Ηµ/νία:15/10/2009 sed02pin3 Ώρα: 09:55:11 Σελίδα 1 από 5 Γενικά Χαρακτηριστικά Εργαστήρια που χρησιµοποιούν Σχ. Αρ. Τµηµάτων Απ' αυτά Αρ.ολ/ων διδασκαλίας Αίθουσα ΥΠΑ, µονάδες που αποκλειστικά τµηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ****************************** Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ Α/Α ΕΦΕΤΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ FAX ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ e-mail 1. Αθηνών (έδρα) 210-6404143 210-6404146 210-6404544 210-6404644 K. Λουκάρεως 14 Τ.Κ. 115 22 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2599 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κα τάρτισης (ΔΙΕΚ)... 1 Ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ****************************** Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : 4ΙΚΧΚ-2

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : 4ΙΚΧΚ-2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ 4ΙΚΧΚ-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.6) ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κωδ.: 10184 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ :

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ : Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Αλεξανδρούπολη 20/03/2013 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΑΝΕΡΓΙΑΣ 2010-2012 Σύνολο ΧΩΡΑ Α. Μ. Θ. Κ. ΜΑΚ ΘΕΣ/ΚΗ Υπ. Κ. Μ Δ. ΜΑΚ Πληθυσμός Εργάσιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ -ΚΕΔΔΥ[001.ΔΕΣΚΕ]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ -ΚΕΔΔΥ[001.ΔΕΣΚΕ] ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ -ΚΕΔΔΥ[001.ΔΕΣΚΕ] 2013-14 ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Αναστολή λειτουργίας και μετατροπή επιπέδου ορισμένων Δ.Ο.Υ.» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Θέμα: «Αναστολή λειτουργίας και μετατροπή επιπέδου ορισμένων Δ.Ο.Υ.» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 23/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12349 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 23/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12349 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 23/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12349 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ 001.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ 001. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ 001.ΔΕΚΤ 2013-14 ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2016 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Τόπος : Αθήνα ΑΠΟ - ΕΩΣ ΣΥΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΕΠΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013 Υφιστάμενο Οργανόγραμμα (πλην ΣΕΠΕ) ΙΣΧΥΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο Α - ΓΑ 2ο ΓΕ - ΖΑΡΖ 3ο ΖΑΡΚ - ΚΑΡΑΓ 4ο ΚΑΡΑΔ - ΚΟΜ 5ο ΚΟΝ - ΛΑΚ 6ο ΛΑΜ - ΜΟΥΝ 7ο ΜΟΥΡ - ΝΙ 8ο ΝΟ - ΠΑΠΑΝ 9ο ΠΑΠΑΠ - Ρ 10ο Σ - ΣΤΟ 11ο ΣΤΡ - ΤΣΙΛ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 16-12-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15630 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 16-12-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15630 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 16-12-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15630 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

15/2011) το οποίο σχεδιάστηκε για να αποτελέσει τη βάση για τη σταδιακή µετάβαση από την παραδοσιακή λογιστική της ταµειακής βάσης στην ακριβέστερη κα

15/2011) το οποίο σχεδιάστηκε για να αποτελέσει τη βάση για τη σταδιακή µετάβαση από την παραδοσιακή λογιστική της ταµειακής βάσης στην ακριβέστερη κα Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Για τον Απολογισµό οικονοµικού έτους 2012 και τον Ισολογισµό χρήσεως από 01.01.2012 έως 31.12.2012 της Κεντρικής ιοίκησης Προς τη Βουλή των Ελλήνων Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, Α.Π.:6179/634

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, Α.Π.:6179/634 Αθήνα, 4-6-2010 Α.Π.:6179/634 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα Πληροφορίες : Μακρυνιώτη Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Οικονοµικό Έτος 2016 Νοµού ΣΥΝΟΛΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ-ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 11 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 11 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡAΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14 Τ.Κ. 10563 Αθήνα, Τηλ. 213 214 1800 FAX 210 5227300 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Προτερ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Υ.ΖΗ.Ν

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Υ.ΖΗ.Ν ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Υ.ΖΗ.Ν 2012-13 Το Ε.Υ.ΖΗ.Ν. είναι πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που στοχεύει στη διασφάλιση της υγιούς ανάπτυξης των παιδιών και των εφήβων μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 326 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προ σωπικού στις Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6165 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 519 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8039/11010/15/2 γ Αναλήψεις υποχρεώσεων στον ΚΑΕ 9811 που αφορούν τα μισθώματα οικημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΕΔΔΥ [001.ΣΜΚΔ001]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΕΔΔΥ [001.ΣΜΚΔ001] ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΕΔΔΥ [001.ΣΜΚΔ001] 2013-14 ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ Αρ.Ε.Τ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΌ - ΕΩΣ 1ο Α - ΒΛ 2ο ΒΝ - ΔΗ 3ο ΔΙ - ΚΑΛΙ 4ο ΚΑΛΛ - ΚΑΤΣΑ 5ο ΚΑΤΣΙ - ΚΟΥΣ 6ο ΚΟΥΤ - ΜΑΚΡΗ 7ο ΜΑΚΡΟ - ΜΠΑΜ 8ο ΜΠΑΝ - Ν

Διαβάστε περισσότερα