ΘΕΜΑ : «Μεταφορά υπολοίπων στο λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου Νο 200 και κλείσιμο λογαριασμών που τηρεί η Κεντρική Διοίκηση σε εμπορικές τράπεζες»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ : «Μεταφορά υπολοίπων στο λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου Νο 200 και κλείσιμο λογαριασμών που τηρεί η Κεντρική Διοίκηση σε εμπορικές τράπεζες»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Ταχ. Διευθ.: Πανεπιστημίου 37, Αθήνα Πληροφορίες: Ι. Κατσούλας Τηλέφωνο: Fax: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΜΕ ΕΠΙΔΟΣΗ Αθήνα 26 Μαίου 2015 Αρ. Πρ.: οικ. 2/ / ΔΛΔ ΘΕΜΑ : «Μεταφορά υπολοίπων στο λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου Νο 200 και κλείσιμο λογαριασμών που τηρεί η Κεντρική Διοίκηση σε εμπορικές τράπεζες» Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Των άρθρων του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). γ) Των άρθρων 1-7 του ν.3697/2008 «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 194 Α ). δ) Του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 178 Α ). 2. Την αρ. πρωτ. οικ. 2/20497/ΔΠΓΚ/ εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών «Τροποποίηση κώδικα κατάταξης εσόδων και εξόδων του κρατικού προϋπολογισμού», όπως ισχύει. 3. Την αρ. Υ6/ Απόφαση του Πρωθυπουργού περί Καθορισμού σειράς τάξης των Υπουργείων (ΦΕΚ 204 Β ). 4. Τις διατάξεις του ΠΔ 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 20 Α ) και του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29 Α ). 5. Την αρ. Υ59/ Απόφαση του Πρωθυπουργού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Δημήτριο Μάρδα (ΦΕΚ 256 Β ). 6. Την αρ. οικ. 2/18991/ΔΛΔ/ επιστολή της Διεύθυνσης Λογαριασμών Δημοσίου προς τις Εμπορικές Τράπεζες και Πιστωτικά Ιδρύματα της χώρας για την καταγραφή των λογαριασμών της Κεντρικής Διοίκησης που τηρούνται σε αυτές. 7. Την ανάγκη κλεισίματος λογαριασμών της Κεντρικής Διοίκησης με ημερομηνία τελευταίας κίνησης μέχρι και την 31η/12/2009 ανεξαρτήτως υπολοίπου ποσού και των τραπεζικών λογαριασμών που παρουσιάζουν στις 15/03/2015 υπόλοιπο από 0,00 έως 99,99 ευρώ με ημερομηνία τελευταίας κίνησης τα έτη και μέσο ετήσιο χρηματικό υπόλοιπο του έτους 2014 ίσο ή μικρότερο των 99,99 ευρώ. 8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Τη μεταφορά των τυχόν πιστωτικών υπολοίπων, λογαριασμών της Κεντρικής Διοίκησης που τηρούνται στις εμπορικές τράπεζες στο λογαριασμό Νο 200 «Ε.Δ. Συγκέντρωση εισπράξεων και πληρωμών», υπολογαριασμός Νο «Μεταφορά από Διάφορους Λογαριασμούς» ο οποίος τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος Κεντρικό Κατάστημα, με ΙΒΑΝ GR (SWIFT CODE BNGRGRAAXXX), στη μερίδα του Υπολόγου Συμψηφισμών και το κλείσιμο αυτών όπως αυτοί αναγράφονται ανά τράπεζα στους πίνακες που παρατίθενται κατωτέρω: ALPHA BANK α/α Τίτλος Λογαριασμού ΙΒΑΝ Επωνυμία ΑΦΜ 1 Α290 GR ΠΟΡΘΜΕΙΑ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 2 Όψεως ΝΠΔΔ GR ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Όψεως ΝΠΔΔ GR ΥΠΠΟ Δ/ΝΣΗ ΒΥΖ/ΝΩΝ-ΜΕΤΑΒΥΖ/ΝΩΝ ΑΡΧ/ΤΩΝ Όψεως ΝΠΔΔ GR ΥΠΠΟ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Όψεως ΝΠΔΔ GR ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

2 6 Α290 GR ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΛΕΥ.ΕΠΑΓΓΕΛΜ.ΕΠΙΤΗΔΕΥΜ. 7 Όψεως ΝΠΔΔ GR ΠΡΟΓ ΚΑΤ/ΣΗΣ ΑΠΟΚ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓ 8 Όψεως ΝΠΔΔ GR Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Όψεως ΝΠΔΔ GR Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Όψεως ΝΠΔΔ GR Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Όψεως ΝΠΔΔ GR ΒΟΛΤΣΙΝΗΣ Ε ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΘ ΕΠΚΑ Όψεως ΝΠΔΔ GR ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Όψεως ΝΠΔΔ GR ΙΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Όψεως ΝΠΔΔ GR ΙΣΤ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Όψεως ΝΠΔΔ GR ΙΣΤ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Όψεως ΝΠΔΔ GR ΚΕ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤ & ΚΛΑΣ.ΑΡΧ/ΤΩΝ Όψεως ΝΠΔΔ GR ΚΕ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤ & ΚΛΑΣ.ΑΡΧ/ΤΩΝ Όψεως ΝΠΔΔ GR ΚΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Όψεως ΝΠΔΔ GR ΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ Α290 GR Λ' ΕΦΟΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΙΑΝΗΣ Όψεως ΝΠΔΔ GR ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΕΦΟΡΕΙΕΣ Όψεως ΝΠΔΔ GR ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΕΦΟΡΕΙΕΣ Όψεως ΝΠΔΔ GR ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΕΦΟΡΕΙΕΣ Όψεως ΝΠΔΔ GR ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΕΦΟΡΕΙΕΣ Όψεως ΝΠΔΔ GR ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΕΦΟΡΕΙΕΣ Όψεως ΝΠΔΔ GR ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΕΦΟΡΕΙΕΣ Όψεως ΝΠΔΔ GR ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΟΥΣΗΣ Όψεως ΝΠΔΔ GR ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ Ν.ΧΑΛ.ΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK α/α ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΙΒΑΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΦΜ /0327/ /0027/ /0027/ /0027/ /0027/ /0027/ /0349/ GR GR GR GR GR GR GR ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧ/ΜΕΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧ/ΜΕΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧ/ΜΕΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧ/ΜΕΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧ/ΜΕΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ α/α Αριθμός Λογαριασμού ΙΒΑΝ Επωνυμία ΑΦΜ GR ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΦ ΚΑΙ ΕΠΙΚ ΝΟΜ ΑΥΤ ΜΑΓΝΗΣΙ GR ΚΤΕΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ GR ΚΤΕΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ GR ΚΤΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

3 GR ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΑ GR ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΑΤΡΑΣ GR Α ΚΤΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ GR ΚΤΕΟ Ν ΒΟΙΩΤΙΑΣ GR ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠ GR Δ ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ GR ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΙΓΙΟΥ GR ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΦ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ GR ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΤΕΟ Ν ΦΩΚΙΔΑΣ ΙΟΥΛΙΑΝ GR ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΑ ΑΡΤΑΣ GR ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ν ΗΜΑΘΙΑΣ GR ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ν ΗΜΑΘΙΑΣ GR ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΑ ΠΕΛΛΑΣ ΤΜΗΜΑ GR ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ GR ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩ GR ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ GR ΚΑ ΕΠΚΑ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΟΥ GR ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ GR ΥΠΟΥΡΓ ΜΕΤΑΦ Κ ΕΠΙΚΟΙΝ Ν ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ GR ΚΤΕΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ GR ΥΠΟΥΡΓ ΜΕΤΑΦ Κ ΕΠΙΚΟΙΝ Ν ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ GR ΚΤΕΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ GR ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚ ΚΑΣΤΟΡ GR ΚΤΕΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ GR ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ GR ΔΙΕΥΘ ΜΕΤ ΚΑΙ ΕΠΙΚ Ν ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ GR ΚΤΕΟ GR ΚΤΕΟ ΜΕΓΑΡΩΝ GR ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ GR ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ GR ΚΤΕΟ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ GR ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΤΣΙΓΓΙΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ GR ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΙΩΝ ΟΡΕΣ GR ΤΜΗΜΑ ΚΤΕΟ GR ΚΤΕΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΕΒ GR ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ν ΗΛΕΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚ GR ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ GR ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦ ΕΠΙΚΟΙΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙ GR ΚΤΕΟ Ν ΠΕΛΛΑΣ GR ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΕΟ GR ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΕΟ GR ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ GR ΚΤΕΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ GR ΚΤΕΟ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ GR ΚΤΕΟ Ν Α ΦΛΩΡΙΝΑΣ

4 GR ΔΙΕΥΘ ΜΕΤΑΦ ΕΠΙΚ Ν Α ΦΛΩΡΙΝΑΣ GR ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΤΕΟ Ν ΕΥΒΟΙΑΣ GR ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ GR ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ν GR Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΑΝΔΡΑΣ GR ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡ ΥΠΟΛ ΓΚΑΣΔΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ GR ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΥΠΟΥΡΓ ΟΙΚ ΓΛΚ GR ΥΠ ΜΕΤ ΕΠΙΚ ΕΛΕΝΗ ΖΟΥΓΚΟΥ GR ΥΠΕΞ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ GR ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΑΠ ΔΥΟ GR ΠΕ Δ ΑΘ ΕΝ ΔΙΔ Ξ ΓΛ ΠΡ ΕΚ ΑΠ ΔΥΟ GR ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Β GR ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥ GR ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΚΗ ΔΝΣ GR ΓΑΚ ΑΡΧΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ GR ΥΠΗΡ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝ ΕΡΓ GR ΥΠΗΡ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝ ΕΡΓ GR Ε Ο Π ΤΟΜΕΑΣ ΚΕ Φ Ο ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ GR Ε Ο Π ΤΟΜΕΑΣ ΚΕ Φ Ο ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ GR ΓΑΚ ΑΡΧΕΙΑ Ν ΔΡΑΜΑΣ GR ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΚΚΑ GR ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝ GR ΥΠΟΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΤΚΕΠ GR ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ GR ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ ΥΠΗΡ ΤΜ ΤΟΠΓ ΔΙΑΧ ΠΑ GR ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ Κ ΔΕ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘ GR ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ Κ ΔΕ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘ GR ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ Κ ΔΕ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘ GR ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ Κ ΔΕ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘ GR ΔΙΕΥΘ ΜΕΤΑΦ Κ ΕΠΙΚ Ν Α ΛΑΡΙΣΑΣ GR ΔΙΕΥΘ ΜΕΤΑΦ Κ ΕΠΙΚ Ν Α ΛΑΡΙΣΑΣ GR ΥΠΗΡ ΜΕΤ ΩΝ ΕΠΙΚ ΩΝ ΚΑΙ ΚΤΕΟ ΛΕΥΚΑΔ GR ΑΠΟΚ ΔΙΟΙΚ ΠΕΛΟΠ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ Ι GR ΤΜ ΜΕΤ ΕΠΙΚ ΝΟΜ ΑΥΤ ΛΕΥΚΑΔΑΣ GR ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΛΗΜΝΟΥ GR ΑΓΡΟΝΟΜΕΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ GR ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ GR ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ GR ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ GR ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ GR ΛΓ ΕΠΚΑ ΥΠΟΛ ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΑΣ GR ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΡΕΘΥ GR ΔΑΝ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΑΔΤΕ GR ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ GR ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦ Κ ΕΠΙΚ ΝΟΜΑΡΧ ΑΥΤΟΔ GR ΕΜΑΚΒΕ ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

5 GR ΥΠ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘ Κ ΘΡΗΣΚ GR ΥΠ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘ Κ ΘΡΗΣΚ GR ΥΠ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘ Κ ΘΡΗΣΚ GR ΥΠ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘ Κ ΘΡΗΣΚ GR ΕΦΟΡ ΑΡΧΑΙΟΠ ΛΕΙΩΝ Κ ΙΔΙΩΤ ΑΡΧ ΣΥΛΛ GR ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Β ΕΦΟΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΤΣΟΠΕΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΩΝ GR ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΩΝ GR ΣΠΟΥΔΩΝ GR ΣΤ ΕΦ ΠΡΟΙΣΤ ΚΑΙ ΚΛΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ GR Λ ΕΦ ΠΡΟΙΣΤ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩ GR Λ ΕΦ ΠΡΟΙΣΤ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩ GR ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ GR ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ GR ΚΕ ΕΦΟΡ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΣ ΑΡΧΑ GR ΕΦΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ GR ΕΦΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ GR ΤΡΙΤΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩ GR ΙΘ ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Τ GR ΙΘ ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Τ GR ΙΘ ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Τ GR ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ GR ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ GR ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΤΣΑΜΑΖΙΔΟΥ Β GR ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ α/α Αριθμός Λογαριασμού ΙΒΑΝ Επωνυμία ΑΦΜ 1 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ 94/2014 ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ 95/2014 ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ 311 ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ Α.Π. 1180/2014 ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ 662/2014 ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ 1951 ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ; Όψεως Εταιριών Κ (Άτοκος) GR ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΓΕΝ.ΓΡΑΜ.ΕΜΠΟΡΙΟΥ- ΓΕΝ.Δ/; Όψεως Εταιριών Κ (Άτοκος) GR ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ; Όψεως Εταιριών Κ (Άτοκος) GR ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤ.ΕΡΕΥΝΩΝ &; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΥΠΟΥΡ.ΔΗΜ ΤΑΞΗΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΥΠΟΥΡ.ΔΗΜ.ΤΑΞΗΣ ΧΕΠ 4315/; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΥΠΟΥΡ.ΕΣΩΤ.ΔΗΜ.Δ.& ΑΠΟΚ.; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΥΠΟΥΡ.ΕΣΩΤ.ΔΗΜ.Δ.& ΑΠΟΚ.;

6 14 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΥΠΟΥΡ.ΕΣΩΤΕΡ.ΔΗΜΟΣ.Δ.& ΑΠ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΥΠ.ΤΥΠΟΥ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖ.ΕΝ.; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΥΠ.ΤΥΠΟΥ & Μ.Μ.Ε.; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΥΠΟΥΡ.ΤΥΠΟΥ & Μ.Μ.Ε.; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΥΠ.ΤΥΠΟΥ & ΜΜΕ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Α ΤΥΠΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Α ΤΥΠΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Α ΤΥΠΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Α ΤΥΠΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Α ΤΥΠΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΥΠΟΥΡ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ; GR ΥΠΟΥΡΓ.ΔΙΟΙΚΗΤ.ΜΕΤΑΡ. & ΗΛΕΚΤΡ.ΔΙΑΚΥΒ.; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ.ΓΡΑ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ /2013/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ; GR ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Β ΤΥΠΟΥ ΚΕΡΚΥΡ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Δ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 44 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

7 49 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΔΙΑΦΑΝΕ; ΓΛΚ ΧΕΠ /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙ; ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕ; ΓΛΚ ΧΕΠ /ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙ; ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕ; ΓΛΚ ΧΕΠ /ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙ; ΓΛΚ ΧΕΠ /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Δ; ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘ; ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛ; ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝ; ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ; ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓ; ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ; ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ; ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ Π; ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙ; ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑ; ΓΛΚ ΧΕΠ /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙ; ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕ; ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΛΚ ΧΕΠ /ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙ; ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ ΓΡΑ; ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ.ΓΡΑ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ 634 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ 343/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ 346/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ 085/5/ΑΣ/101 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ 20/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Α; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΣΤ4/ΑΣ.163 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΣΤ4/ΑΣ189 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΣΤ4/ΑΣ12 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

8 81 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ; ΓΛΚ ΧΕΠ 146/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ; ΓΛΚ ΧΕΠ/ΓΔΟΥ/ΔΟΥ/10317/1239/1206/467 ΥΠ.ΠΟ.Α; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ 2939 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ 085/18/ΑΣ/59 ΥΠΟΥΡΓΙΕΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ 238 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΣΤ4 ΑΣ 470 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΣΤ5 ΑΣ 133 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 91 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ 0829 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ 1512 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 93 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΣΤ4/ΑΣ/483 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΣΤ4/ΑΣ480 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΡ.ΠΡΩΤ. Ζ5-25/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΑΠ8558/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 97 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΡ. ΠΡΩΤ. Ζ5-50/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΣΤ4/ΑΣ 641ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΣΤ4/ΑΣ 161 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 102 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΧ ΧΕΠ ΣΤ4/ΑΣ 709 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ ΣΤ5/Φ.085.1/1512/ΑΣ21149 ΥΠΟΥΡΓΕ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π ΧΕΠ ΣΤ5/Φ.085.1/1511/ΑΣ 54 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ 2/6060-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 106 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ 7435 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ Δ14/3326-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ 2715 / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ 2707-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΡ.ΠΡΩΤ.300/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ.ΑΡ.ΠΡΩΤ.301/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Α; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΡ. ΠΡΩΤ 960/ΓΔΟΥ73 / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

9 115 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΑΝΑΠΤΥΞΗ; ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ 2411-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗ; ΓΛΚ Α.Π ΧΕΠ ΣΤ5/Φ.085.1/1512/ΑΣ 44 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ; ΓΛΚ Α.Π ΧΕΠ ΣΤ5/Φ.Φ085/10875/ΑΣ 43 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ; ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ Ζ5-15 / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΠ 9437 ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π ΧΕΠ 498 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 121 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ 14593/Δ13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 122 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ 2/8632-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 123 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ 2/4985/ΔΠΔΑ/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ Χ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠΖ5-209 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ Ζ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & Α; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ (Δ9/Β/2999/660/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ 2/726 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 129 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ ΣΤ4/ΑΣ1075 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ 3402/Δ1/617 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ Β2-571 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ 801 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ε.Λ.Υ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ 2/922 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π ΧΕΠ 2/995 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ 2/5022/0026 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ ΣΤ4/ΑΣ1089 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΠ Φ.80428/723/111 ΧΕΠ / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ Δ9/Β/3473/597 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ Α.Π. 2/6797 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 142 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π ΧΕΠ 888 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 143 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ Α.Π. 2/6804 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 144 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ Β3.Α/ΟΙΚ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ 19-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

10 10 ΝΑΥΤΙΛΙΑ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 151 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ 19010/Δ13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 152 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ 19008/Δ13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 153 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ ΣΤ4/ΑΣ1223 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ 4727/Δ1/853 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΠ.ΧΕΠ 4804/Δ1/879-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & 157 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ 2/5022/0026 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Γ.Λ.Κ. Α.Π ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΣΤ4/0713/65/ΑΣ1331 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΣΤ4/713/56/ΑΣ 321 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ 1870 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ 3052 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ Δ9/Β/4859/1504 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ Δ11/Α/4887/2902-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΣΤ5/Φ.085.1/1511/ΑΣ 2569 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ Δ11/Α/4881/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ Ζ5-369 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑ Ι ΑΝΤΑ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Ζ5-287 / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ 4570 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ ΣΤ4/ΜΕ1 /085/0713/62/ΑΣ 1293/ΥΠΟΥ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Γ.Λ.Κ. Α.Π.ΧΕΠ 9048 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ 1222-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ 7544 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π ΧΕΠ 2290-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ 7707 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.Κ.Α.; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ ΣΤ ΑΣ 1435 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ 5744/Δ1/1018 -ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ 1511 ΑΣ2595 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ 581-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑ;

11 181 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ 2008/ΓΔΟΥ119 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤ; ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ 718 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓ; ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑ; ΓΛΚ ΧΕΠ ΑΠ Β2-719 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝ; ΓΚΛ Α.Π.ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡ; ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ 6127/Δ1/1069 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ; ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗ; ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ 717-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝ; ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤ; ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗ; ΓΛΚ ΧΕΠ 4733 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤ; ΓΛΚ ΧΕΠ 4737 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙ; ΓΛΚ ΧΕΠ 4738 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤ; ΓΛΚ ΧΕΠ 4739 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙ; ΓΛΚ ΧΕΠ 4747 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙ; ΓΛΚ ΧΕΠ 4745 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙ; ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ 2/3173 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ 2/10586-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ 5000/2014 -ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ; ΓΛΚ Α.Π ΧΕΠ 5004/2014 -ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ; ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ 579 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑ; ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ ΣΤ4/ΑΣ1545 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ; ΓΛΚ ΧΕΠ ΣΤ4/ΑΣ486 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ; ΓΛΚ ΧΕΠ 1431 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜ; ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ 6120/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣ; ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ 576 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑ; ΓΛΚ Α.Π ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝ; ΓΛΚ Α.Π.Φ.24/2131-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΛΚ Α.Π _ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚ; ΓΛΚ ΑΠ.ΧΕΠ 5102/Δ1/927-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟ; ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ Β ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑ; ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ 2486-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤ;

12 213 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡ; ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓ; ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ ΣΤ4/ ΑΣ 530 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩ; ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ 5195/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ; ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ Ζ5-ΟΙΚ 423 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; ΓΛΚ ΧΕΠ Α.Π ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΛΚ ΧΕΠ 2779 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙ; ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ 085.3/5131/ΕΙ/ΑΣ/601 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞ; ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ; ΓΛΚ Α.Π ΧΕΠ /27/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤ; ΓΛΚ Α.Π ΧΕΠ /10/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙ; ΓΛΚ Α.Π ΧΕΠ /26/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥ; ΓΛΚ Α.Π ΧΕΠ /11/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ 085/0713/536/ΑΣ 1635 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚΙ ΧΕΠ 2821/ΓΔΟΥ 127 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 32562/Δ13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΑΠ4875/31141 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ Φ144/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ 2837 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Α; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ Δ5Α ΕΞ2014/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ 29031/Δ13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ 33145/Δ13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ 4983/32037 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Α; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ 4984/32038 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Α; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ 4982/32036 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Α; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ Δ9/Β/6834/2420/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,Μ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ 085 1/0813/ΚΙΝΣΑΣΑ/ΑΣ 4579 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ 085/0713/78/ΑΣ 576 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙ;

13 246 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ Α.Π. 5159/33537 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ; ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ; ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ Ζ5-512/ ΓΔΟΥ 116 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤ; ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ Ζ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ; ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ 085/0713/0717/84/ΑΣ 1998 ΥΠΟΥΡΓΕΙ; ΓΛΚ ΑΠ.Π. ΧΕΠ 8168 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΟΥ/ΤΑΤΠ/66667/7816/7; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ Δ5Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ /19/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ 5409/35711 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ 5388/35465 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ 5389/35466 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.Κ.Α.; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ Δ5Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ 4063 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ Δ5Α ΕΞ2014-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ 647 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ41158/Δ13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ Δ5Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 268 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠ 8956; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ Δ5Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ 580-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ 561-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ Φ.80428/5805/901 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ 5422/35857 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ Β3Α /Γ.Π. ΟΙΚ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Ζ5-513 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣ;

14 279 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ 511 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ 3/ ΘΕΜΑ 50 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ /33/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & Α; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ 3/ ΘΕΜΑ 50 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ 3/ ΘΕΜΑ 50 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ 3/ ΘΕΜΑ 50 -ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Υ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ 3/ ΘΕΜΑ 50 -ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Υ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ 3681ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΑΠ ΣΤ4/ΜΕ.1/085/0713/93/ΑΣ2379 ΥΠΟΥΡ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ 9685/Δ1/1725/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ Δ5Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ 2/22096 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 293 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ Β3.Α/Γ.Π.ΟΙΚ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ 3/ ΘΕΜΑ 50-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ 3/ ΘΕΜΑ 50-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ 46409/Δ13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ 17470ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΚΑ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ 8095/4861 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ 10430/Δ1/1896 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ 4997 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ 1021-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ 83969/10082/9532/5055 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ Β3Α/Γ.Π.ΟΙΚ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ 146 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ; ΓΛΚ Α.ΠΧΕΠ 6304/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 307 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Α; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α ΠΧΕΠ 6305/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΝΡΓ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕ;

15 312 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ; ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 313 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΘΡ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ Δ11/Α/9054/5420 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ68319/8029/7612/3903ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ ΣΤ4/ΜΕ/085/713/112/ΑΣ 844 ΥΠΟΥΡΓΕ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΕΛΩ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ 21400/4799/Φ1699 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ 8099/4864 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.ΠΧΕΠ 6713/47087 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Α; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ1130/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ 57198/Δ13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 325 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ 085/0717/122/ΑΣ 953 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ 4442/ΓΔΟΥ 162 ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ. ΣΤ4/ΜΕ.1/085/0713,/103/ΑΣ 2873; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ 1226 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ Α.Π /Δ1/2268 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ Α.Π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΟΥ/93248/11272/1066; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ 59120/Δ13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 333 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ Δ11/Α/10376/3011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ 30/078/103 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π ΧΕΠ 7942 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ 7574/51269 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ 2/30410 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 338 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ 085/5131/617/ΑΣ 3011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ 2/29848 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 340 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ 61184/Δ13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 341 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ 61182/Δ13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 342 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ 61188/Δ13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 343 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΟΥ/98362/11760/1113; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΟΥ/98272/11741/111;

16 345 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΟΥ/98268/11739/1111; ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ 7845/53030 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝ; ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ 7844/53029 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝ; ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ 13011/Δ1/2468 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑ; ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ 13065/Δ1/2472 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑ; ΓΛΚ ΧΕΠ 995 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝ; ΔΛΚ ΧΕΠ 61187/Δ13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΛΚ ΧΕΠ 63782/Δ13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡ; ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ 483-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ7435 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΚΛ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ 14768/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ 1109-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ Α.Π ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ε; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ 8329/55668 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ Ζ5763 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ /14055/ /ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Ν; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 366 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 367 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 368 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 369 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ 17441/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΠ.ΧΕΠ Φ80428/7517/1108-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ Α.Π ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.ΚΑ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ Ζ5968 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ- ΧΕΠ4010/; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΠ.ΧΕΠ 14036/Δ1/2666ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ ΔΣΣ ΔΒ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ 8896/59222 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

17 379 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ; ΓΛΚ.Α.Π.ΧΕΠ 14354/Δ1/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π ΧΕΠ 8978/59660 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Α; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ 407 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ ΛΟΓ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ.ΑΠ.ΧΕΠ.14319/Δ1/2710-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΑΠ 8965/59604 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ 8967/59609 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ Ζ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ 13276/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ Δ9/Β12448/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΚΛ ΧΕΠ 851 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & Δ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.Κ.Α.; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΚΛ ΧΕΠ 852 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΑΠ Φ.80428/9948/1416 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΑΠ 28705/6281/Φ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ 15352/Δ1/2911 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 398 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ40979 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ ΣΤ4/ΜΕ1/085/0713/143/ΑΣ1250/ΥΠΟΥΡ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ ΣΤ4/ΜΕ1/085/0713/144/ΑΣ1249/ ΥΠΟΥ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ 66749/Δ13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 403 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ Δ11/Α/14182/9197 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ Ζ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Γ.Λ.Κ. Α.Π. Δ11/Α/10285/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ 8964/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΟΥ/ΔΟΥ/122994/14224/; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ 8792 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ 15854/Δ1/2987ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΑΠ 9809/63838 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Α; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΠ.ΧΕΠ.Φ80428/10225/1447-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣ;

18 412 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ 76816/Δ13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΛΚ ΧΕΠ 77530/Δ13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΛΚ ΧΕΠ 77529/Δ13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΛΚ 7738 ΧΕΠ- ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚ; ΓΛΚ Α.Π 24815/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ; ΓΛΚ ΧΕΠ ΑΠ 16475/Δ1/3113 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ; ΓΛΚ ΧΕΠ ΑΠ 16476/Δ1/3114 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ43607 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Α; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΑΠ10449/67630 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ; Δεσμευμένες Καταθέσεις Κ GR ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ 7721 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ 15252/Δ1/2898 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ 16806/Δ1/3190-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ Δ11/Α/15328/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ Δ9/Β/15276/6788 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,Μ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ 0717 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ; ΓΛΚ ΧΕΠ Δ11/Α/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 429 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΥΠΟΔΟΜΩΝ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΒΙΙ7Γ ΜΜ7 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠΔ5Α ΕΞ 2014/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤ/ΡΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ Φ.80428/11291/1562-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ Φ.80428/ΟΙΚ.11316/ ΥΠΟΥΡΓ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ /15547/14695/8179 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΑΣ 4271 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ 16332/Δ1/3083- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ Α.Π.17382/Δ1/3297 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ46208 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π.ΟΙΚ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.ΚΑ.; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 443 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΧΕΠ ΓΛΚ 25633/ΔΟΔ663 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 445 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΠ.ΧΕΠ 17127/Δ1/3251 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;

19 446 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ 21665ΔΟΔ145 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞ; ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ ΔΣΣΟΔΒ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚ; ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ ΔΣΣΟΔΒ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟ; ΓΛΚ Α.Π ΧΕΠ 10871/70820 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ; ΓΛΚ ΧΕΠ 84728/Δ13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΛΚ ΧΕΠ 10952/71322 ΥΠ.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; ΓΛΚ ΧΕΠ 85051/Δ13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ 16018/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ; ΓΛΚ ΧΕΠ Α.Π /Δ1/2899 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑ; ΓΛΚ ΧΕΠ 8282 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΛΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙ; ΓΛΚ ΑΠ 32853/7126/Φ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ; ΓΛΚ ΧΕΠ Α.Π ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑ; ΓΛΚ ΧΕΠ Α.Π ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑ; ΓΛΚ ΑΠ.ΧΕΠ 21416/-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ; ΓΛΚ ΧΕΠ ΑΠ ΣΤ4 ΜΕ 3/085/0714/ΑΣ 4207 ΥΠΟΥΡΓΕ; ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ 16911/Δ1/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙ; ΓΛΚ ΧΕΠ (26872/ΔΟΔ817)/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κ; ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ 16503/Δ1/3120 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ; ΓΛΚ ΑΠ. ΧΕΠ.Ζ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ; ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ 18193/Δ1/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙ; ΓΛΚ ΧΕΠ /16048/15160/8453 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟ; ΓΛΚ ΧΕΠ ΑΠ 11082/72229 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Α; ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ 11080/72224 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ; ΓΛΚ.ΑΠ.ΧΕΠ.18727/Δ1/3630-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ; ΓΛΚ ΧΕΠ 11298/73459 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑ; ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ 18062/Δ1/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙ; ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ ΣΤ4/ΜΕ3/085/0714/ΑΣ/4649 ΥΠΟΥΡΓΕΙ; ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ4/ΜΕ.1/085/0713/1; ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ Ζ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κ Α; ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ- ΥΠΗΡΕ; ΓΛΚ ΧΕΠ ΑΠ 11378/73927 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Α; ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ 27246/ΔΟΔ 837 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞ;

20 478 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ 88773/Δ13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΛΚ ΧΕΠ Α.Π.14293/16440/15523/8602 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ; ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ Δ11/Α/17016/11071-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔ; ΓΛΚ Α.Π ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡ; ΓΛΚ ΑΡ.ΠΡΩΤ.1541/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟ; ΓΛΚ ΧΕΠ Α.Π /Δ1.3727/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡ; ΓΛΚ ΧΕΠ Δ5Α ΕΞ / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩ; ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΛΚ Α.Π.ΧΕΠ Δ5Α ΕΞ / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟ; ΧΕΠ Α.Π /Δ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ; ΓΛΚ ΧΕΠ Α.Π. Φ.80428/12126/1690 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡ; ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ Δ11/Α/16893/10969 / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Υ; ΓΛΚ ΑΠ ΧΕΠ Δ9/Β/16901/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟ; ΓΛΚ ΧΕΠ ΣΤ4/ΜΕ.1/085/5131/678/ΑΣ 4998 ΥΠΟΥΡΓ; ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ 28515/ΔΟΔ1058-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ ΣΤ4/0713/ΑΣ4955 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ &; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΑΠ 13848/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΑΠ 13847/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ 18133/11777 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΔΣΣΟΔΒ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 502 Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π ΧΕΠ 11675/76988 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ; GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ε; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΑΠ 11531/75575 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Α; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΑΠ 11532/75581 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Κ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΑΠ. ΧΕΠ 11534/75587 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ Α.Π. ΧΕΠ ΣΤ5/Φ.085.1/1512/ΑΣ9163 ΥΠΟΥΡΓΕ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ 31386/ΔΟΔ 1437 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κ; Όψεως ΧΕΠ Γ.Λ.Κ. GR ΓΛΚ ΧΕΠ ΑΠ ΣΤ4/ΜΕ.1/085/0713/684/ΑΣ5290 ΥΠΟΥ;

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40141 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2710 24 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία ιατρικής εξέτασης ατόμων με αναπηρίες για τη χορήγηση της απαλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

: Ετήσιος Συγκεντρωτικός Πίνακας Προγραμματισμού. : Υπόδειγμα Μητρώου Δεσμεύσεων Δημοσίων Επενδύσεων. : Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Έργου Εθνικοί Πόροι

: Ετήσιος Συγκεντρωτικός Πίνακας Προγραμματισμού. : Υπόδειγμα Μητρώου Δεσμεύσεων Δημοσίων Επενδύσεων. : Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Έργου Εθνικοί Πόροι ΑΔΑ: ΒΕ2ΠΦ-Π6Γ - 23 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πίνακας 1α : Ετήσιος Αναλυτικός Πίνακας Προγραμματισμού Πίνακας 1β : Ετήσιος Συγκεντρωτικός Πίνακας Προγραμματισμού Πίνακας 2 : Υπόδειγμα Μητρώου Δεσμεύσεων Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1553 23 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 208068/Κ1/19 12 2014 κοι νής Υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 126 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε δικα στικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 229 21 Φεβρουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για σαράντα (40) υπαλλήλους με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1289 21 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά της καθ ύλην και κατά τόπον αρμοδιό τητας των Κτηματικών Υπηρεσιών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Σύσταση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 όπως ο ν.3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012.

Θέμα: Σύσταση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 όπως ο ν.3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 18 Ιουνίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/1/οικ.13718 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15.07.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1030 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας: 101 87 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19595 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1226 11 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 74/Γ5 20/4 1 2012 απόφασης (ΦΕΚ 111/Β /2 2 2012) με θέμα Έγκριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3286 9 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση στον Rashed jalal Khlled.... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 116 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός κατ αποκοπή χορηγήματος για καθα ριότητα της Υ.Δ.Ε. Ν. Τρικάλων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 69 21 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3, Δ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3623 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/3 09 2010 (ΦΕΚ 1388/Β) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ 24 η ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ /ΝΣΗ 22 α ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ 24 η ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ /ΝΣΗ 22 α ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αριθ. Πρωτ.: 824 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4499 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 330 10 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για δημόσιες συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 608 5 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στο Διευθυντή της Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11497 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1062 5 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξαίρεση Ειδικού Συμβούλου, δικηγόρου στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συλλογή Στοιχείων Δανειακών Συμβάσεων με Πιστωτικά Ιδρύματα του Εξωτερικού».

ΘΕΜΑ: «Συλλογή Στοιχείων Δανειακών Συμβάσεων με Πιστωτικά Ιδρύματα του Εξωτερικού». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Με e-mail ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 04 Μαΐου 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Αριθμ. Πρωτ.: 9786 ΑΔΑ: Β499Ν-342

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 492 31 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός νέου ορίου έκδοσης εγγυητικών επιστο λών της «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 916 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 14 Ιουλίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση των υπ αριθμ. 15413/5.8.2005 (ΦΕΚ 1147/Β /17.8.2005) και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25009 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1753 18 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός σημείου υποδοχής, όπου κατατίθενται οι αιτήσεις πολιτών τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26105 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1869 31 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία χο ρήγησης απαλλαγής από το τέλος

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9545 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 28 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση καθ υπέρβαση εργασίας κατά τις Κυρια κές και εξαιρέσιμες ημέρες,

Διαβάστε περισσότερα

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι.. Βαθμός Ασφαλείας Μαρούσι, 09-3-2015 Αρ. Πρωτ.: 1362 ----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28769 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2026 20 Ιουνίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση της Ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος των ΝΠΔΔ Κεφάλαια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21973 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1363 26 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα