127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 1 13195 13195 http://www.enl.uoa.gr/ 1"

Transcript

1 ΑΓ.ΚΤΑΝΤΙΝΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΗΛ , KΩΔ ΝΜΑ ΧΛΗ ΤΠ ΕΠΙΤΥΧ ΒΑΘΜ ΒΑΘΜ ΙΤΕΛΙΔΑ ΠΕΔΙ ΝΤΕ ΠΡΩΤΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΥ 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΠΛΥΤΕΚΝ. 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΙ 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΛΓΙΑ ΘΕ/ΚΗ ΘΕ/ΚΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΛΓΙΑ ΘΕ/ΚΗ ΘΕ/ΚΗ ΠΛΥΤΕΚΝ. 129 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΛΓΙΑ ΘΕ/ΚΗ ΘΕ/ΚΗ ΤΡΙΤΕΚΝΙ 129 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΛΓΙΑ ΘΕ/ΚΗ ΘΕ/ΚΗ ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. 129 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΛΓΙΑ ΘΕ/ΚΗ ΘΕ/ΚΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΠΛΥΤΕΚΝ. 131 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΙ 131 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. 131 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΛΓΙΑ ΘΕ/ΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ 133 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΛΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΠΛΥΤΕΚΝ. ΘΕ/ΚΗ 1

2 ΑΓ.ΚΤΑΝΤΙΝΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΗΛ , ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΛΓΙΑ ΘΕ/ΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΤΡΙΤΕΚΝΙ 133 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΛΓΙΑ ΘΕ/ΚΗ 1 ΘΕ/ΝΙΚΗ ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. 133 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΛΓΙΑ ΘΕ/ΚΗ 1 ΘΕ/ΝΙΚΗ 135 ΓΕPΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ 135 ΓΕPΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΠΛΥΤΕΚΝ. 135 ΓΕPΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΙ 135 ΓΕPΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. 135 ΓΕPΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ 137 ΓΕPΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΛΓΙΑ ΘΕ/ΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ 137 ΓΕPΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΛΓΙΑ ΘΕ/ΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΠΛΥΤΕΚΝ. 137 ΓΕPΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΛΓΙΑ ΘΕ/ΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΤΡΙΤΕΚΝΙ 137 ΓΕPΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΛΓΙΑ ΘΕ/ΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. 137 ΓΕPΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΛΓΙΑ ΘΕ/ΚΗ 1 ΘΕ/ΝΙΚΗ 139 ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΛΓΙΑ ΘΕ/ΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ 139 ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΛΓΙΑ ΘΕ/ΚΗ 1 ΘΕ/ΝΙΚΗ ΠΛΥΤΕΚΝ. 139 ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΛΓΙΑ ΘΕ/ΚΗ 1 ΘΕ/ΝΙΚΗ ΤΡΙΤΕΚΝΙ 139 ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΛΓΙΑ ΘΕ/ΚΗ 1 ΘΕ/ΝΙΚΗ ΚΙΝ.ΚΡΙΤ.

3 ΑΓ.ΚΤΑΝΤΙΝΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΗΛ , ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΛΓΙΑ ΘΕ/ΚΗ 1 ΘΕ/ΝΙΚΗ 182 ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΑ & ΦΙΛΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΑ & ΦΙΛΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΠΛΥΤΕΚΝ. 182 ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΑ & ΦΙΛΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ 1 ΤΡΙΤΕΚΝΙ 182 ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΑ & ΦΙΛΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. 182 ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΑ & ΦΙΛΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΙΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ & ΦΙΛΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΙΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ & ΦΙΛΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΠΛΥΤΕΚΝ. 183 ΙΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ & ΦΙΛΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΙ 183 ΙΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ & ΦΙΛΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. 183 ΙΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ & ΦΙΛΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΓΛΩΑ ΦΙΛΛ. & ΠΛΙΤ. ΠΑΡΕΥΞ. ΧΩΡ ΚΜΤΗ ΘΡΑΚΗ(ΚΜΤΗΝΗ) ΝΗ 186 ΓΛΩΑ ΦΙΛΛ. & ΠΛΙΤ. ΠΑΡΕΥΞ. ΧΩΡ ΚΜΤΗ ΘΡΑΚΗ(ΚΜΤΗΝΗ) ΠΛΥΤΕΚΝ. ΝΗ 186 ΓΛΩΑ ΦΙΛΛ. & ΠΛΙΤ. ΠΑΡΕΥΞ. ΧΩΡ ΚΜΤΗ ΘΡΑΚΗ(ΚΜΤΗΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΙ ΝΗ 186 ΓΛΩΑ ΦΙΛΛ. & ΠΛΙΤ. ΠΑΡΕΥΞ. ΧΩΡ ΚΜΤΗ ΘΡΑΚΗ(ΚΜΤΗΝΗ) ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. ΝΗ 186 ΓΛΩΑ ΦΙΛΛ. & ΠΛΙΤ. ΠΑΡΕΥΞ. ΧΩΡ ΚΜΤΗ ΘΡΑΚΗ(ΚΜΤΗΝΗ) ΝΗ 101 ΘΕΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΘΕΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΠΛΥΤΕΚΝ. ΑΘΗΝΑ ΘΕΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΙ ΑΘΗΝΑ

4 ΑΓ.ΚΤΑΝΤΙΝΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΗΛ , ΘΕΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. ΑΘΗΝΑ ΘΕΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΘΕΛΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ 103 ΘΕΛΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΠΛΥΤΕΚΝ ΘΕ/ΝΙΚΗ 103 ΘΕΛΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΤΡΙΤΕΚΝΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ 103 ΘΕΛΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΚΙΝ.ΚΡΙΤ ΘΕ/ΝΙΚΗ 103 ΘΕΛΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ 1 ΘΕ/ΝΙΚΗ 105 ΚΙΝΙΚΗ ΘΕΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΚΙΝΙΚΗ ΘΕΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΠΛΥΤΕΚΝ. ΑΘΗΝΑ ΚΙΝΙΚΗ ΘΕΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΙ ΑΘΗΝΑ ΚΙΝΙΚΗ ΘΕΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. ΑΘΗΝΑ ΚΙΝΙΚΗ ΘΕΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΠΙΜΑΝΤΙΚΗ & ΚΙΝΙΚΗ ΘΕΛΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ 107 ΠΙΜΑΝΤΙΚΗ & ΚΙΝΙΚΗ ΘΕΛΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΠΛΥΤΕΚΝ. ΘΕ/ΝΙΚΗ ΠΙΜΑΝΤΙΚΗ & ΚΙΝΙΚΗ ΘΕΛΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΤΡΙΤΕΚΝΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ 107 ΠΙΜΑΝΤΙΚΗ & ΚΙΝΙΚΗ ΘΕΛΓΙΑ

5 ΑΓ.ΚΤΑΝΤΙΝΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΗΛ , ΘΕ/ΝΙΚΗ ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. ΘΕ/ΝΙΚΗ 107 ΠΙΜΑΝΤΙΚΗ & ΚΙΝΙΚΗ ΘΕΛΓΙΑ 1 ΘΕ/ΝΙΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ 118 ΦΙΛ/ΦΙΑ- ΠΑΙΔ/ΚΗ & ΨΥΧΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΦΙΛ/ΦΙΑ- ΠΑΙΔ/ΚΗ & ΨΥΧΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΠΛΥΤΕΚΝ. 118 ΦΙΛ/ΦΙΑ- ΠΑΙΔ/ΚΗ & ΨΥΧΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΙ 118 ΦΙΛ/ΦΙΑ- ΠΑΙΔ/ΚΗ & ΨΥΧΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. 118 ΦΙΛ/ΦΙΑ- ΠΑΙΔ/ΚΗ & ΨΥΧΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΦΙΛ/ΦΙΑ ΠΑΙΔ/ΓΙΚΗ & ΨΥΧΛΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝ ΙΩΑΝΝΙΝ 122 ΦΙΛ/ΦΙΑ ΠΑΙΔ/ΓΙΚΗ & ΨΥΧΛΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝ ΙΩΑΝΝΙΝ ΠΛΥΤΕΚΝ. 122 ΦΙΛ/ΦΙΑ ΠΑΙΔ/ΓΙΚΗ & ΨΥΧΛΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝ ΙΩΑΝΝΙΝ ΤΡΙΤΕΚΝΙ 122 ΦΙΛ/ΦΙΑ ΠΑΙΔ/ΓΙΚΗ & ΨΥΧΛΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝ ΙΩΑΝΝΙΝ ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. 122 ΦΙΛ/ΦΙΑ ΠΑΙΔ/ΓΙΚΗ & ΨΥΧΛΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝ ΙΩΑΝΝΙΝ 120 ΦΙΛ/ΦΙΑ-ΠΑΙΔ/ΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΦΙΛ/ΦΙΑ-ΠΑΙΔ/ΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΠΛΥΤΕΚΝ. ΘΕ/ΝΙΚΗ ΦΙΛ/ΦΙΑ-ΠΑΙΔ/ΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΤΡΙΤΕΚΝΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΦΙΛ/ΦΙΑ-ΠΑΙΔ/ΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. ΘΕ/ΝΙΚΗ ΦΙΛ/ΦΙΑ-ΠΑΙΔ/ΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ

6 ΑΓ.ΚΤΑΝΤΙΝΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΗΛ , ΦΙΛ/ΦΙΚ & ΚΙΝΙΚ ΠΥΔ ΚΡΗΤΗ ΚΡΗΤΗ(ΡΕΘΥΜΝ) 138 ΦΙΛ/ΦΙΚ & ΚΙΝΙΚ ΠΥΔ ΚΡΗΤΗ ΚΡΗΤΗ(ΡΕΘΥΜΝ) ΠΛΥΤΕΚΝ. 138 ΦΙΛ/ΦΙΚ & ΚΙΝΙΚ ΠΥΔ ΚΡΗΤΗ ΚΡΗΤΗ(ΡΕΘΥΜΝ) ΤΡΙΤΕΚΝΙ 138 ΦΙΛ/ΦΙΚ & ΚΙΝΙΚ ΠΥΔ ΚΡΗΤΗ ΚΡΗΤΗ(ΡΕΘΥΜΝ) ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. 138 ΦΙΛ/ΦΙΚ & ΚΙΝΙΚ ΠΥΔ ΚΡΗΤΗ ΚΡΗΤΗ(ΡΕΘΥΜΝ) 102 ΦΙΛΦΙΑ ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΑ ex.php 102 ΦΙΛΦΙΑ ΠΑΤΡΑ ΠΛΥΤΕΚΝ. ΠΑΤΡΑ ex.php 102 ΦΙΛΦΙΑ ΠΑΤΡΑ ΤΡΙΤΕΚΝΙ ΠΑΤΡΑ ex.php 102 ΦΙΛΦΙΑ ΠΑΤΡΑ ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. ΠΑΤΡΑ ex.php 102 ΦΙΛΦΙΑ ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΑ ex.php 113 ΦΙΛΛΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝ ΙΩΑΝΝΙΝ ΦΙΛΛΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝ ΠΛΥΤΕΚΝ. ΙΩΑΝΝΙΝ ΦΙΛΛΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝ ΤΡΙΤΕΚΝΙ ΙΩΑΝΝΙΝ ΦΙΛΛΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝ ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. ΙΩΑΝΝΙΝ ΦΙΛΛΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝ ΙΩΑΝΝΙΝ ΦΙΛΛΓΙΑ ΚΡΗΤΗ (ΡΕΘΥΜΝ) ΡΕΘΥΜΝ ΦΙΛΛΓΙΑ ΚΡΗΤΗ (ΡΕΘΥΜΝ) ΠΛΥΤΕΚΝ. ΡΕΘΥΜΝ

7 ΑΓ.ΚΤΑΝΤΙΝΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΗΛ , ΦΙΛΛΓΙΑ ΚΡΗΤΗ (ΡΕΘΥΜΝ) ΤΡΙΤΕΚΝΙ ΡΕΘΥΜΝ ΦΙΛΛΓΙΑ ΚΡΗΤΗ (ΡΕΘΥΜΝ) ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. ΡΕΘΥΜΝ ΦΙΛΛΓΙΑ ΚΡΗΤΗ (ΡΕΘΥΜΝ) ΡΕΘΥΜΝ ΦΙΛΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΦΙΛΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΠΛΥΤΕΚΝ. ΑΘΗΝΑ ΦΙΛΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΙ ΑΘΗΝΑ ΦΙΛΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. ΑΘΗΝΑ ΦΙΛΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΦΙΛΛΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΦΙΛΛΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΠΛΥΤΕΚΝ. ΘΕ/ΝΙΚΗ ΦΙΛΛΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΤΡΙΤΕΚΝΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΦΙΛΛΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. ΘΕ/ΝΙΚΗ ΦΙΛΛΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΦΙΛΛΓΙΑ ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΑ ΦΙΛΛΓΙΑ ΠΑΤΡΑ ΠΛΥΤΕΚΝ. ΠΑΤΡΑ ΦΙΛΛΓΙΑ ΠΑΤΡΑ ΤΡΙΤΕΚΝΙ ΠΑΤΡΑ ΦΙΛΛΓΙΑ ΠΑΤΡΑ ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. ΠΑΤΡΑ ΦΙΛΛΓΙΑ ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΑ ΦΙΛΛΓΙΑ ΠΕΛΠΝΝΗΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΚΑΛΑΜΑ ΤΑ 189 ΦΙΛΛΓΙΑ ΠΕΛΠΝΝΗΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΛΥΤΕΚΝ. ΚΑΛΑΜΑ ΤΑ ΦΙΛΛΓΙΑ ΠΕΛΠΝΝΗΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΙ ΚΑΛΑΜΑ ΤΑ

8 ΑΓ.ΚΤΑΝΤΙΝΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΗΛ , ΦΙΛΛΓΙΑ ΠΕΛΠΝΝΗΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΚΑΛΑΜΑ ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. ΤΑ 189 ΦΙΛΛΓΙΑ ΠΕΛΠΝΝΗΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΚΑΛΑΜΑ ΤΑ 106 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΛΓΙΑ ΘΡΑΚΗ ΚΜΤΗ (ΚΜΤΗΝΗ) ΝΗ 106 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΛΓΙΑ ΘΡΑΚΗ ΚΜΤΗ (ΚΜΤΗΝΗ) ΠΛΥΤΕΚΝ. ΝΗ 106 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΛΓΙΑ ΘΡΑΚΗ ΚΜΤΗ (ΚΜΤΗΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΙ ΝΗ 106 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΛΓΙΑ ΘΡΑΚΗ ΚΜΤΗ (ΚΜΤΗΝΗ) ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. ΝΗ 106 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΛΓΙΑ ΘΡΑΚΗ ΚΜΤΗ (ΚΜΤΗΝΗ) ΝΗ 112 ΙΤPΙΑ & ΑPΧΑΙΛΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΙΤPΙΑ & ΑPΧΑΙΛΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΠΛΥΤΕΚΝ. 112 ΙΤPΙΑ & ΑPΧΑΙΛΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΤΡΙΤΕΚΝΙ 112 ΙΤPΙΑ & ΑPΧΑΙΛΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. 112 ΙΤPΙΑ & ΑPΧΑΙΛΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΙΤPΙΑ & ΑPΧΑΙΛΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝ ΙΩΑΝΝΙΝ ΙΤPΙΑ & ΑPΧΑΙΛΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝ ΙΩΑΝΝΙΝ ΠΛΥΤΕΚΝ. 114 ΙΤPΙΑ & ΑPΧΑΙΛΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝ ΙΩΑΝΝΙΝ ΤΡΙΤΕΚΝΙ 114 ΙΤPΙΑ & ΑPΧΑΙΛΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝ ΙΩΑΝΝΙΝ ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. 114 ΙΤPΙΑ & ΑPΧΑΙΛΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝ ΙΩΑΝΝΙΝ

9 ΑΓ.ΚΤΑΝΤΙΝΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΗΛ , ΙΤPΙΑ & ΑPΧΑΙΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΙΤPΙΑ & ΑPΧΑΙΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΠΛΥΤΕΚΝ. 110 ΙΤPΙΑ & ΑPΧΑΙΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΙ 110 ΙΤPΙΑ & ΑPΧΑΙΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. 110 ΙΤPΙΑ & ΑPΧΑΙΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 116 ΙΤPΙΑ & ΑPΧΑΙΛΓΙΑ ΚΡΗΤΗ (ΡΕΘΥΜΝ) 116 ΙΤPΙΑ & ΑPΧΑΙΛΓΙΑ ΚΡΗΤΗ (ΡΕΘΥΜΝ) ΠΛΥΤΕΚΝ. 116 ΙΤPΙΑ & ΑPΧΑΙΛΓΙΑ ΚΡΗΤΗ (ΡΕΘΥΜΝ) ΤΡΙΤΕΚΝΙ 116 ΙΤPΙΑ & ΑPΧΑΙΛΓΙΑ ΚΡΗΤΗ (ΡΕΘΥΜΝ) ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. 116 ΙΤPΙΑ & ΑPΧΑΙΛΓΙΑ ΚΡΗΤΗ (ΡΕΘΥΜΝ) 177 ΙΤΡΙΑ ΑΡΧΑΙΛ & ΚΙΝ. ΑΝΘΡΩΠΛ. ΘΕΑΛΙΑ(ΒΛ) 177 ΙΤΡΙΑ ΑΡΧΑΙΛ & ΚΙΝ. ΑΝΘΡΩΠΛ. ΘΕΑΛΙΑ(ΒΛ) ΠΛΥΤΕΚΝ. 177 ΙΤΡΙΑ ΑΡΧΑΙΛ & ΚΙΝ. ΑΝΘΡΩΠΛ. ΘΕΑΛΙΑ(ΒΛ) ΤΡΙΤΕΚΝΙ 177 ΙΤΡΙΑ ΑΡΧΑΙΛ & ΚΙΝ. ΑΝΘΡΩΠΛ. ΘΕΑΛΙΑ(ΒΛ) ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. 177 ΙΤΡΙΑ ΑΡΧΑΙΛ & ΚΙΝ. ΑΝΘΡΩΠΛ. ΘΕΑΛΙΑ(ΒΛ) 104 ΙΤΡ. ΑΡΧ.& ΔΙΑΧ. ΠΛ/Κ ΑΓΑΘ ΠΕΛ/Υ(ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 104 ΙΤΡ. ΑΡΧ.& ΔΙΑΧ. ΠΛ/Κ ΑΓΑΘ ΠΕΛ/Υ(ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΛΥΤΕΚΝ. ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΡΕΘΥΜΝ ΡΕΘΥΜΝ ΡΕΘΥΜΝ ΡΕΘΥΜΝ ΡΕΘΥΜΝ ΒΛ ΒΛ ΒΛ ΒΛ ΒΛ ΚΑΛΑΜΑ ΤΑ ΚΑΛΑΜΑ ΤΑ

10 ΑΓ.ΚΤΑΝΤΙΝΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΗΛ , ΙΤΡ. ΑΡΧ.& ΔΙΑΧ. ΠΛ/Κ ΑΓΑΘ ΚΑΛΑΜΑ ΠΕΛ/Υ(ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΙ ΤΑ 104 ΙΤΡ. ΑΡΧ.& ΔΙΑΧ. ΠΛ/Κ ΑΓΑΘ ΚΑΛΑΜΑ ΠΕΛ/Υ(ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. ΤΑ 104 ΙΤΡ. ΑΡΧ.& ΔΙΑΧ. ΠΛ/Κ ΑΓΑΘ ΚΑΛΑΜΑ ΠΕΛ/Υ(ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΤΑ 145 ΙΤPΙΑ ΙΝΙΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΚΕΡΚΥΡΑ ΙΤPΙΑ ΙΝΙΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΠΛΥΤΕΚΝ. ΚΕΡΚΥΡΑ ΙΤPΙΑ ΙΝΙΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΙ ΚΕΡΚΥΡΑ ΙΤPΙΑ ΙΝΙΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. ΚΕΡΚΥΡΑ ΙΤPΙΑ ΙΝΙΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΚΕΡΚΥΡΑ ΙΤPΙΑ & ΕΘΝΛΓΙΑ ΘΡΑΚΗ ΚΜΤΗ (ΚΜΤΗΝΗ) ΝΗ 108 ΙΤPΙΑ & ΕΘΝΛΓΙΑ ΘΡΑΚΗ ΚΜΤΗ (ΚΜΤΗΝΗ) ΠΛΥΤΕΚΝ. ΝΗ 108 ΙΤPΙΑ & ΕΘΝΛΓΙΑ ΘΡΑΚΗ ΚΜΤΗ (ΚΜΤΗΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΙ ΝΗ 108 ΙΤPΙΑ & ΕΘΝΛΓΙΑ ΘΡΑΚΗ ΚΜΤΗ (ΚΜΤΗΝΗ) ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. ΝΗ 108 ΙΤPΙΑ & ΕΘΝΛΓΙΑ ΘΡΑΚΗ ΚΜΤΗ (ΚΜΤΗΝΗ) ΝΗ 121 ΝΜΙΚΗ ΘΡΑΚΗ (ΚΜΤΗΝΗ) ΚΜΤΗ ΝΗ 121 ΝΜΙΚΗ ΘΡΑΚΗ (ΚΜΤΗΝΗ) ΠΛΥΤΕΚΝ. ΚΜΤΗ ΝΗ 121 ΝΜΙΚΗ ΘΡΑΚΗ (ΚΜΤΗΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΙ ΚΜΤΗ ΝΗ 121 ΝΜΙΚΗ ΘΡΑΚΗ (ΚΜΤΗΝΗ) ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. ΚΜΤΗ ΝΗ 121 ΝΜΙΚΗ ΘΡΑΚΗ (ΚΜΤΗΝΗ) ΚΜΤΗ ΝΗ 117 ΝΜΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΝΜΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΠΛΥΤΕΚΝ. ΑΘΗΝΑ

11 ΑΓ.ΚΤΑΝΤΙΝΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΗΛ , ΝΜΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΙ ΑΘΗΝΑ ΝΜΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. ΑΘΗΝΑ ΝΜΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΝΜΙΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΝΜΙΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΠΛΥΤΕΚΝ. ΘΕ/ΝΙΚΗ ΝΜΙΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΤΡΙΤΕΚΝΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΝΜΙΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. ΘΕ/ΝΙΚΗ ΝΜΙΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΘΕΑΤPΙΚ ΠΥΔ ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΑ ΘΕΑΤPΙΚ ΠΥΔ ΠΑΤΡΑ ΠΛΥΤΕΚΝ. ΠΑΤΡΑ ΘΕΑΤPΙΚ ΠΥΔ ΠΑΤΡΑ ΤΡΙΤΕΚΝΙ ΠΑΤΡΑ ΘΕΑΤPΙΚ ΠΥΔ ΠΑΤΡΑ ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. ΠΑΤΡΑ ΘΕΑΤPΙΚ ΠΥΔ ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΑ ΘΕΑΤPΙΚ ΠΥΔ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΘΕΑΤPΙΚ ΠΥΔ ΑΘΗΝΑ ΠΛΥΤΕΚΝ. ΑΘΗΝΑ ΘΕΑΤPΙΚ ΠΥΔ ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΙ ΑΘΗΝΑ ΘΕΑΤPΙΚ ΠΥΔ ΑΘΗΝΑ ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. ΑΘΗΝΑ ΘΕΑΤPΙΚ ΠΥΔ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΘΕΑΤPΙΚ ΠΥΔ ΠΕΛΠΝΝΗΥ ΝΑΥΠΛΙ (ΝΑΥΠΛΙ) 362 ΘΕΑΤPΙΚ ΠΥΔ ΠΕΛΠΝΝΗΥ ΝΑΥΠΛΙ (ΝΑΥΠΛΙ) ΠΛΥΤΕΚΝ. 362 ΘΕΑΤPΙΚ ΠΥΔ ΠΕΛΠΝΝΗΥ ΝΑΥΠΛΙ (ΝΑΥΠΛΙ) ΤΡΙΤΕΚΝΙ 362 ΘΕΑΤPΙΚ ΠΥΔ ΠΕΛΠΝΝΗΥ ΝΑΥΠΛΙ

12 (ΝΑΥΠΛΙ) ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. ΑΓ.ΚΤΑΝΤΙΝΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΗΛ , ΘΕΑΤPΙΚ ΠΥΔ ΠΕΛΠΝΝΗΥ ΝΑΥΠΛΙ (ΝΑΥΠΛΙ) 168 ΘΕΑΤPΥ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΘΕΑΤPΥ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΠΛΥΤΕΚΝ. ΘΕ/ΝΙΚΗ ΘΕΑΤPΥ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΤΡΙΤΕΚΝΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΘΕΑΤPΥ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. ΘΕ/ΝΙΚΗ ΘΕΑΤPΥ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΓΡΑΦΥ ΘΕ/ΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΓΡΑΦΥ ΘΕ/ΚΗ ΠΛΥΤΕΚΝ. ΘΕ/ΝΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΓΡΑΦΥ ΘΕ/ΚΗ ΤΡΙΤΕΚΝΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΓΡΑΦΥ ΘΕ/ΚΗ ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. ΘΕ/ΝΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΓΡΑΦΥ ΘΕ/ΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ & ΚΙΝΙΚΗ ΠΛΙΤΙΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΜΑΚΕΔΝΙΑ (ΘΕ/ΝΙΚΗ) egorymenu=2 174 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ & ΚΙΝΙΚΗ ΠΛΙΤΙΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΜΑΚΕΔΝΙΑ (ΘΕ/ΝΙΚΗ) ΠΛΥΤΕΚΝ. egorymenu=2 174 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ & ΚΙΝΙΚΗ ΠΛΙΤΙΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΜΑΚΕΔΝΙΑ (ΘΕ/ΝΙΚΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΙ egorymenu=2 174 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ & ΚΙΝΙΚΗ ΠΛΙΤΙΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΜΑΚΕΔΝΙΑ (ΘΕ/ΝΙΚΗ) ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. egorymenu=2 174 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ & ΚΙΝΙΚΗ ΠΛΙΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΝΙΑ (ΘΕ/ΝΙΚΗ) ΘΕ/ΝΙΚΗ egorymenu=2 1

13 ΑΓ.ΚΤΑΝΤΙΝΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΗΛ , ΚΙΝΙΚΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤ. ΠΛΙΤΙΚΗ ΚΡΙΝΘ ΠΕΛΠΝΝΗΥ(ΚΡΙΝΘ) kpaideutikhs-politikhs.htm 187 ΚΙΝΙΚΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤ. ΠΛΙΤΙΚΗ ΚΡΙΝΘ ΠΕΛΠΝΝΗΥ(ΚΡΙΝΘ) ΠΛΥΤΕΚΝ. kpaideutikhs-politikhs.htm 187 ΚΙΝΙΚΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤ. ΠΛΙΤΙΚΗ ΚΡΙΝΘ ΠΕΛΠΝΝΗΥ(ΚΡΙΝΘ) ΤΡΙΤΕΚΝΙ kpaideutikhs-politikhs.htm 187 ΚΙΝΙΚΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤ. ΠΛΙΤΙΚΗ ΚΡΙΝΘ ΠΕΛΠΝΝΗΥ(ΚΡΙΝΘ) ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. kpaideutikhs-politikhs.htm 187 ΚΙΝΙΚΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤ. ΠΛΙΤΙΚΗ ΚΡΙΝΘ ΠΕΛΠΝΝΗΥ(ΚΡΙΝΘ) kpaideutikhs-politikhs.htm 159 ΚΙΝΙΚΗ ΠΛΙΤΙΚΗ ΠΑΝΤΕΙΥ ΑΘΗΝΑ ΚΙΝΙΚΗ ΠΛΙΤΙΚΗ ΠΑΝΤΕΙΥ ΑΘΗΝΑ ΠΛΥΤΕΚΝ. 159 ΚΙΝΙΚΗ ΠΛΙΤΙΚΗ ΠΑΝΤΕΙΥ ΤΡΙΤΕΚΝΙ ΑΘΗΝΑ ΚΙΝΙΚΗ ΠΛΙΤΙΚΗ ΠΑΝΤΕΙΥ ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. ΑΘΗΝΑ ΚΙΝΙΚΗ ΠΛΙΤΙΚΗ ΠΑΝΤΕΙΥ ΑΘΗΝΑ ΑΡΧΕΙΝΜΙΑ & ΒΙΒΛΙΘΗΚΝΜΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΙΝΙΥ ΚΕΡΚΥΡΑ) 342 ΑΡΧΕΙΝΜΙΑ & ΒΙΒΛΙΘΗΚΝΜΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΙΝΙΥ ΚΕΡΚΥΡΑ) ΠΛΥΤΕΚΝ. 342 ΑΡΧΕΙΝΜΙΑ & ΒΙΒΛΙΘΗΚΝΜΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΙΝΙΥ ΚΕΡΚΥΡΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΙ 342 ΑΡΧΕΙΝΜΙΑ & ΒΙΒΛΙΘΗΚΝΜΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΙΝΙΥ ΚΕΡΚΥΡΑ) ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. 342 ΑΡΧΕΙΝΜΙΑ & ΒΙΒΛΙΘΗΚΝΜΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΙΝΙΥ ΚΕΡΚΥΡΑ) 355 ΔΙΕΘΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚ ΠΥΔ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΕΘΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚ ΠΥΔ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΛΥΤΕΚΝ. 355 ΔΙΕΘΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚ ΠΥΔ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΙ 355 ΔΙΕΘΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚ ΠΥΔ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

14 ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. ΑΓ.ΚΤΑΝΤΙΝΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΗΛ , ΔΙΕΘΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚ ΠΥΔ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΕΘΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚ ΠΥΔ ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΤΕΙΥ 179 ΔΙΕΘΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚ ΠΥΔ ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΤΕΙΥ ΠΛΥΤΕΚΝ. 179 ΔΙΕΘΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚ ΠΥΔ ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΤΕΙΥ ΤΡΙΤΕΚΝΙ 179 ΔΙΕΘΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚ ΠΥΔ ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΤΕΙΥ ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. 179 ΔΙΕΘΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚ ΠΥΔ ΑΘΗΝΑ 1 ΠΑΝΤΕΙΥ 351 ΠΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΗΜΗ ΚΡΗΤΗ (ΡΕΘΥΜΝ) ΡΕΘΥΜΝ nces/political-science-intro.html 351 ΠΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΗΜΗ ΚΡΗΤΗ (ΡΕΘΥΜΝ) ΡΕΘΥΜΝ ΠΛΥΤΕΚΝ. nces/political-science-intro.html 351 ΠΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΗΜΗ ΚΡΗΤΗ (ΡΕΘΥΜΝ) ΡΕΘΥΜΝ ΤΡΙΤΕΚΝΙ nces/political-science-intro.html 351 ΠΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΗΜΗ ΚΡΗΤΗ (ΡΕΘΥΜΝ) ΡΕΘΥΜΝ ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. nces/political-science-intro.html 351 ΠΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΗΜΗ ΚΡΗΤΗ (ΡΕΘΥΜΝ) ΡΕΘΥΜΝ nces/political-science-intro.html 357 ΠΛΙΤΙΚ ΕΠΙΤΗΜ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΠΛΙΤΙΚ ΕΠΙΤΗΜ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΠΛΥΤΕΚΝ. 357 ΠΛΙΤΙΚ ΕΠΙΤΗΜ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΤΡΙΤΕΚΝΙ 357 ΠΛΙΤΙΚ ΕΠΙΤΗΜ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. 357 ΠΛΙΤΙΚ ΕΠΙΤΗΜ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ

15 ΑΓ.ΚΤΑΝΤΙΝΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΗΛ , ΠΛΙΤΙΚ ΕΠΙΤΗΜ ΘΡΑΚΗ ΚΜΤΗ (ΚΜΤΗΝΗ) ΝΗ 373 ΠΛΙΤΙΚ ΕΠΙΤΗΜ ΘΡΑΚΗ ΚΜΤΗ (ΚΜΤΗΝΗ) ΠΛΥΤΕΚΝ. ΝΗ 373 ΠΛΙΤΙΚ ΕΠΙΤΗΜ ΘΡΑΚΗ ΚΜΤΗ (ΚΜΤΗΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΙ ΝΗ 373 ΠΛΙΤΙΚ ΕΠΙΤΗΜ ΘΡΑΚΗ ΚΜΤΗ (ΚΜΤΗΝΗ) ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. ΝΗ 373 ΠΛΙΤΙΚ ΕΠΙΤΗΜ ΘΡΑΚΗ ΚΜΤΗ (ΚΜΤΗΝΗ) ΝΗ 123 ΠΛΙΤ. ΕΠΙΤΗΜΗ & ΔΗΜΙΑ ΔΙΙΚΗΗ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ 123 ΠΛΙΤ. ΕΠΙΤΗΜΗ & ΔΗΜΙΑ ΔΙΙΚΗΗ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΠΛΥΤΕΚΝ. 123 ΠΛΙΤ. ΕΠΙΤΗΜΗ & ΔΗΜΙΑ ΔΙΙΚΗΗ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΙ 123 ΠΛΙΤ. ΕΠΙΤΗΜΗ & ΔΗΜΙΑ ΔΙΙΚΗΗ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. 123 ΠΛΙΤ. ΕΠΙΤΗΜΗ & ΔΗΜΙΑ ΔΙΙΚΗΗ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ 124 ΔΗΜΙΑ ΔΙΙΚΗΗ ΠΑΝΤΕΙΥ ΑΘΗΝΑ ΔΗΜΙΑ ΔΙΙΚΗΗ ΠΑΝΤΕΙΥ ΠΛΥΤΕΚΝ. ΑΘΗΝΑ ΔΗΜΙΑ ΔΙΙΚΗΗ ΠΑΝΤΕΙΥ ΤΡΙΤΕΚΝΙ ΑΘΗΝΑ ΔΗΜΙΑ ΔΙΙΚΗΗ ΠΑΝΤΕΙΥ ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. ΑΘΗΝΑ ΔΗΜΙΑ ΔΙΙΚΗΗ ΠΑΝΤΕΙΥ ΑΘΗΝΑ ΠΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΗΜΗ & ΙΤΡΙΑ ΠΑΝΤΕΙΥ ΑΘΗΝΑ ΠΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΗΜΗ & ΙΤΡΙΑ ΠΑΝΤΕΙΥ ΑΘΗΝΑ ΠΛΥΤΕΚΝ. 125 ΠΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΗΜΗ & ΙΤΡΙΑ ΠΑΝΤΕΙΥ ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΙ 125 ΠΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΗΜΗ & ΙΤΡΙΑ ΠΑΝΤΕΙΥ ΑΘΗΝΑ ΚΙΝ.ΚΡΙΤ.

16 ΑΓ.ΚΤΑΝΤΙΝΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΗΛ , ΠΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΗΜΗ & ΙΤΡΙΑ ΠΑΝΤΕΙΥ ΑΘΗΝΑ ΠΛΙΤ. ΕΠΙΤΗΜΗ & ΔΙΕΘΝ ΧΕΕ ΚΡΙΝΘ ΠΕΛ/ΝΗΥ(ΚΡΙΝΘ) 411 ΠΛΙΤ. ΕΠΙΤΗΜΗ & ΔΙΕΘΝ ΧΕΕ ΚΡΙΝΘ ΠΕΛ/ΝΗΥ(ΚΡΙΝΘ) ΠΛΥΤΕΚΝ. 411 ΠΛΙΤ. ΕΠΙΤΗΜΗ & ΔΙΕΘΝ ΧΕΕ ΚΡΙΝΘ ΠΕΛ/ΝΗΥ(ΚΡΙΝΘ) ΤΡΙΤΕΚΝΙ 411 ΠΛΙΤ. ΕΠΙΤΗΜΗ & ΔΙΕΘΝ ΧΕΕ ΚΡΙΝΘ ΠΕΛ/ΝΗΥ(ΚΡΙΝΘ) ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. 411 ΠΛΙΤ. ΕΠΙΤΗΜΗ & ΔΙΕΘΝ ΧΕΕ ΚΡΙΝΘ ΠΕΛ/ΝΗΥ(ΚΡΙΝΘ) 181 ΜΕΓΕΙΑΚ ΠΥΔ ΑΙΓΑΙΥ (ΡΔ) ΡΔ tm 181 ΜΕΓΕΙΑΚ ΠΥΔ ΑΙΓΑΙΥ (ΡΔ) ΡΔ ΠΛΥΤΕΚΝ. tm 181 ΜΕΓΕΙΑΚ ΠΥΔ ΑΙΓΑΙΥ (ΡΔ) ΡΔ ΤΡΙΤΕΚΝΙ tm 181 ΜΕΓΕΙΑΚ ΠΥΔ ΑΙΓΑΙΥ (ΡΔ) ΡΔ ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. tm 181 ΜΕΓΕΙΑΚ ΠΥΔ ΑΙΓΑΙΥ (ΡΔ) ΡΔ tm 126 ΚΙΝΙΛΓΙΑ ΠΑΝΤΕΙΥ ΑΘΗΝΑ ΚΙΝΙΛΓΙΑ ΠΑΝΤΕΙΥ ΠΛΥΤΕΚΝ. ΑΘΗΝΑ ΚΙΝΙΛΓΙΑ ΠΑΝΤΕΙΥ ΤΡΙΤΕΚΝΙ ΑΘΗΝΑ ΚΙΝΙΛΓΙΑ ΠΑΝΤΕΙΥ ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. ΑΘΗΝΑ ΚΙΝΙΛΓΙΑ ΠΑΝΤΕΙΥ ΑΘΗΝΑ ΚΙΝΙΛΓΙΑ ΚΡΗΤΗ (ΡΕΘΥΜΝ) ΡΕΘΥΜΝ nces/social-intro.html 149 ΚΙΝΙΛΓΙΑ ΚΡΗΤΗ (ΡΕΘΥΜΝ) ΡΕΘΥΜΝ ΠΛΥΤΕΚΝ. nces/social-intro.html 149 ΚΙΝΙΛΓΙΑ ΚΡΗΤΗ (ΡΕΘΥΜΝ) ΡΕΘΥΜΝ ΤΡΙΤΕΚΝΙ nces/social-intro.html

17 ΑΓ.ΚΤΑΝΤΙΝΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΗΛ , ΚΙΝΙΛΓΙΑ ΚΡΗΤΗ (ΡΕΘΥΜΝ) ΡΕΘΥΜΝ ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. nces/social-intro.html 149 ΚΙΝΙΛΓΙΑ ΚΡΗΤΗ (ΡΕΘΥΜΝ) ΡΕΘΥΜΝ nces/social-intro.html 348 ΚΙΝΙΛΓΙΑ ΑΙΓΑΙΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΜΥΤΙΛΗΝ Η 348 ΚΙΝΙΛΓΙΑ ΑΙΓΑΙΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΜΥΤΙΛΗΝ ΠΛΥΤΕΚΝ. Η 348 ΚΙΝΙΛΓΙΑ ΑΙΓΑΙΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΜΥΤΙΛΗΝ ΤΡΙΤΕΚΝΙ Η 348 ΚΙΝΙΛΓΙΑ ΑΙΓΑΙΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΜΥΤΙΛΗΝ ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. Η 348 ΚΙΝΙΛΓΙΑ ΑΙΓΑΙΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΜΥΤΙΛΗΝ Η 165 ΚΙΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΛΓΙΑ ΠΑΝΤΕΙΥ ΑΘΗΝΑ ΚΙΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΛΓΙΑ ΠΑΝΤΕΙΥ ΑΘΗΝΑ ΠΛΥΤΕΚΝ. 165 ΚΙΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΛΓΙΑ ΠΑΝΤΕΙΥ ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΙ 165 ΚΙΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΛΓΙΑ ΠΑΝΤΕΙΥ ΑΘΗΝΑ ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. 165 ΚΙΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΛΓΙΑ ΠΑΝΤΕΙΥ ΑΘΗΝΑ ΚΙΝΙΚΗ ΑΝΘPΩΠΛΓΙΑ & ΙΤΡΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝ ΑΙΓΑΙΥ(ΜΥΤΙΛΗΝΗ) Η 167 ΚΙΝΙΚΗ ΑΝΘPΩΠΛΓΙΑ & ΙΤΡΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝ ΑΙΓΑΙΥ(ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΛΥΤΕΚΝ. Η 167 ΚΙΝΙΚΗ ΑΝΘPΩΠΛΓΙΑ & ΙΤΡΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝ ΑΙΓΑΙΥ(ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΙ Η 167 ΚΙΝΙΚΗ ΑΝΘPΩΠΛΓΙΑ & ΙΤΡΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝ ΑΙΓΑΙΥ(ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. Η 167 ΚΙΝΙΚΗ ΑΝΘPΩΠΛΓΙΑ & ΙΤΡΙΑ ΑΙΓΑΙΥ(ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΜΥΤΙΛΗΝ Η

18 ΑΓ.ΚΤΑΝΤΙΝΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΗΛ , ΚΙΝΙΚΗ ΔΙΙΚΗΗ ΘΡΑΚΗ ΚΜΤΗ (ΚΜΤΗΝΗ) ΝΗ 343 ΚΙΝΙΚΗ ΔΙΙΚΗΗ ΘΡΑΚΗ ΚΜΤΗ (ΚΜΤΗΝΗ) ΠΛΥΤΕΚΝ. ΝΗ 343 ΚΙΝΙΚΗ ΔΙΙΚΗΗ ΘΡΑΚΗ ΚΜΤΗ (ΚΜΤΗΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΙ ΝΗ 343 ΚΙΝΙΚΗ ΔΙΙΚΗΗ ΘΡΑΚΗ ΚΜΤΗ (ΚΜΤΗΝΗ) ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. ΝΗ 343 ΚΙΝΙΚΗ ΔΙΙΚΗΗ ΘΡΑΚΗ ΚΜΤΗ (ΚΜΤΗΝΗ) ΝΗ 148 ΕΠΙΚ/ΝΙΑ & ΜΕ ΜΑΖΙΚΗ ΕΝΗΜΕPΩΗ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ 148 ΕΠΙΚ/ΝΙΑ & ΜΕ ΜΑΖΙΚΗ ΕΝΗΜΕPΩΗ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΠΛΥΤΕΚΝ. 148 ΕΠΙΚ/ΝΙΑ & ΜΕ ΜΑΖΙΚΗ ΕΝΗΜΕPΩΗ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΙ 148 ΕΠΙΚ/ΝΙΑ & ΜΕ ΜΑΖΙΚΗ ΕΝΗΜΕPΩΗ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. 148 ΕΠΙΚ/ΝΙΑ & ΜΕ ΜΑΖΙΚΗ ΕΝΗΜΕPΩΗ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ 153 ΕΠΙΚΙΝΙΑ ΜΕ ΚΑΙ ΠΛΙΤΙΜΥ ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΤΕΙΥ 153 ΕΠΙΚΙΝΙΑ ΜΕ ΚΑΙ ΠΛΙΤΙΜΥ ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΤΕΙΥ ΠΛΥΤΕΚΝ. 153 ΕΠΙΚΙΝΙΑ ΜΕ ΚΑΙ ΠΛΙΤΙΜΥ ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΤΕΙΥ ΤΡΙΤΕΚΝΙ 153 ΕΠΙΚΙΝΙΑ ΜΕ ΚΑΙ ΠΛΙΤΙΜΥ ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΤΕΙΥ ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. 153 ΕΠΙΚΙΝΙΑ ΜΕ ΚΑΙ ΠΛΙΤΙΜΥ ΑΘΗΝΑ 1 ΠΑΝΤΕΙΥ 147 ΔΗΜΙΓΡΑΦΙΑ & ΜΕ ΜΑΖΙΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ 147 ΔΗΜΙΓΡΑΦΙΑ & ΜΕ ΜΑΖΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΠΛΥΤΕΚΝ. ΘΕ/ΝΙΚΗ

Ημερήσια Γενικά Λύκεια, ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β) του 90%

Ημερήσια Γενικά Λύκεια, ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β) του 90% Ημερήσια Γενικά Λύκεια, ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β) του 90% KΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 225 225 22729 19.05 38.5 19709 16.97 32.5

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΑΣΕΩΝ 2012-2011 90% KΩΔ.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΑΣΕΩΝ 2012-2011 90% KΩΔ. 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 19709 16,97 32,5 19927 16,75 33,7-218 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 18002 14,95 30 6768 5,35 4,2 11234 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΑΣΕΩΝ 2012-2011 10% KΩΔ.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΑΣΕΩΝ 2012-2011 10% KΩΔ. 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 19579 17,1 31,9 20205 17,42 34,3-626 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛ2010-11 ΗΜ. 18924 15,85 34 16708 13,81 27,4 2216 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΑΣΕΩΝ 2012-2011 10% KΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΒΑΣΕΙΣ 2012 ΒΑΣΕΙΣ 2011 ΔΙΑΦΟΡΑ 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 19579 17.1 31.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΑΣΕΩΝ 2012-2011 10% KΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΒΑΣΕΙΣ 2012 ΒΑΣΕΙΣ 2011 ΔΙΑΦΟΡΑ 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 19579 17.1 31. 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 19579 17.1 31.9 20205 17.42 34.3-626 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛ2010-11 ΗΜ. 18924 15.85 34 16708 13.81 27.4 2216 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012

ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012 ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012 KΩ. 1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΕΙ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΚΤ. ΒΑΣΗ 2012 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2012. 1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2012. 1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2012 1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ/ΣΧΟΛΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣ/ΚΗ) 20244 19364 20127 19877 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ-ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ 10% ΕΤΟΥΣ 2012

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ-ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ 10% ΕΤΟΥΣ 2012 KΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 25 25 21844 18.48 36.2 19579 17.10 31.9 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛ2010-11

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ

10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ 0%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-203 ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. 27 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΒΑΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΡΟ ΓΙΑ ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΒΑΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΡΟ ΓΙΑ ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012 231 ΑPΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ 8 19.169 19.615 233 ΑPΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 8 19.047 19.444 225 ΑΓPΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓPΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ 7 16.628 19.087 227 ΑΓPΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

2o Πεδίο Θετικές Επιστήμες. 2ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ. 2ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

2o Πεδίο Θετικές Επιστήμες. 2ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ. 2ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 2o Πεδίο Θετικές Επιστήμες 2ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 409 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ 49 16.121 1.787 14.968 14.083 14.062 401 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)

Διαβάστε περισσότερα

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ 90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ 90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-203 ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. 27 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προτίμησαν σχολές με προοπτική

Προτίμησαν σχολές με προοπτική 2 12 Προτίμησαν σχολές με προοπτική χολές στον τόπο κατοικίας τους προτίμησαν φέτος οι υποψήφιοι, προκειμένου να αποφύγουν το κόστος της φοιτητικής μετανάστευσης. Άνοδο σημείωσαν, παράλληλα, τα τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2013 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2013 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014 ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014 ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. Β.Π.(1) ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

2014 10% αποφ 13 2014-2013 90% 2013 90% 2014 ΕΣΠ 2014 ΕΠΑΛ 2014 90% ΚΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΔΙΟ

2014 10% αποφ 13 2014-2013 90% 2013 90% 2014 ΕΣΠ 2014 ΕΠΑΛ 2014 90% ΚΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΔΙΟ ΚΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΔΙΟ 2014 90% 2014-2013 90% 2013 90% 2014 10% αποφ 13 2014 10% αποφ 12 127 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 19964-265 20229 20130 13705 9711 129 Αγγλικής Γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη η πτώση λεύθερη... πτώση έκαναν οι βάσεις εισαγωγής, ακόμα

Ελεύθερη η πτώση λεύθερη... πτώση έκαναν οι βάσεις εισαγωγής, ακόμα 2 2011 Σε μερικές περιπτώσεις ακόμη Ελεύθερη η πτώση λεύθερη... πτώση έκαναν οι βάσεις εισαγωγής, ακόμα και σε περιζήτητες σχολές. Η μείωση, μάλιστα, των βάσεων χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη της τελευταίας

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικός Πίνακας Σχολών & Προτιμήσεων Υποψηφίων 90% ΓΕΛ - ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β) του Έτους 2014. Γενικό Άθροισμα. http://sep4u.gr

Συγκεντρωτικός Πίνακας Σχολών & Προτιμήσεων Υποψηφίων 90% ΓΕΛ - ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β) του Έτους 2014. Γενικό Άθροισμα. http://sep4u.gr Συγκεντρωτικός Πίνακας Σχολών & Προτιμήσεων Υποψηφίων 90% ΓΕΛ - ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β) του Έτους 2014 Γενικό Άθροισμα (140) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) Α.Π.Θ. 10819 (130) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2012 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2012 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014 ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2012 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014 ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. Β.Π.(1) ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β.

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΕΙ

1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΕΙ 1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΕΙ Κ.Σ. E.Π. ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ (2013) (2012) ΔΙΑΦΟΡΑ (Μόρια) 129 1o ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ 90% 2012. Καλοδήμος Δημ. 1 http://sep4u.gr

ΒΑΣΕΙΣ 90% 2012. Καλοδήμος Δημ. 1 http://sep4u.gr ΚΩΔ ΣΧΟΛΗ ΓΕΝ ΚΟΙΝ %(ΓΣ) ΤΡΙ %(ΓΣ) ΠΟΛ %(ΓΣ) ΜΟΥΣ %(ΓΣ) ΔΙΑΦ ΚΚ ΠΟΛ 101 Θεολογίας Αθήνας 11535 10420 90% 11059 96% 9832 85% -639 1 1 102 Φιλοσοφίας Πάτρας 13387 13134 98% 13226 99% 11975 89% 3889 29% -92

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΕΙ Ελλάδας: Ελάχιστες και μέγιστες βαθμολογίες επιτυχόντων ανά Σχολή / Τμήμα. (Αλλοδαπών - Αλλογενών Κατηγορία 1 )

ΑΑΕΙ Ελλάδας: Ελάχιστες και μέγιστες βαθμολογίες επιτυχόντων ανά Σχολή / Τμήμα. (Αλλοδαπών - Αλλογενών Κατηγορία 1 ) 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) Ε.Κ.Π.Α. 10.784 19.319 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) Α.Π.Θ. 15.651 19.290 225 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) Ε.Μ.Π. 12.224 15.620

Διαβάστε περισσότερα

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΕΣΠΕΡΙΝΑ-2013

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΕΣΠΕΡΙΝΑ-2013 90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΕΣΠΕΡΙΝΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1ο Πεδίο - Ανθρωπιστικών, νομικών και κοινωνικών επιστημών Κ/Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΙΔΡΥΜΑ 2013-2012 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 20229

1ο Πεδίο - Ανθρωπιστικών, νομικών και κοινωνικών επιστημών Κ/Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΙΔΡΥΜΑ 2013-2012 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 20229 1ο Πεδίο - Ανθρωπιστικών, νομικών και κοινωνικών επιστημών Κ/Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΙΔΡΥΜΑ 2013-2012 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 20229 520 19709 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 21.054 20.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 21.054 20. ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 21.054 20.244 810 4,0% 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΜΟΡΙΑ (2013) ΜΟΡΙΑ (2012) ΔΙΑΦΟΡΑ (Μόρια) ΔΙΑΦΟΡΑ (%) 408 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 13.135 6.465

Διαβάστε περισσότερα

Τελ/1. http://sep4u.gr ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ 408 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 22,738 5,272 17,466 23%

Τελ/1. http://sep4u.gr ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ 408 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 22,738 5,272 17,466 23% ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΘΜΟΣ Τελ/1 ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΩΤΟΥ ΤΕΛ ΔΙΑΦ 408 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 22,738 5,272 17,466 23% 133 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 21,755 5,394 16,361 25% 406 ΜΟΥΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα