127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 1 13195 13195 http://www.enl.uoa.gr/ 1"

Transcript

1 ΑΓ.ΚΤΑΝΤΙΝΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΗΛ , KΩΔ ΝΜΑ ΧΛΗ ΤΠ ΕΠΙΤΥΧ ΒΑΘΜ ΒΑΘΜ ΙΤΕΛΙΔΑ ΠΕΔΙ ΝΤΕ ΠΡΩΤΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΥ 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΠΛΥΤΕΚΝ. 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΙ 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΛΓΙΑ ΘΕ/ΚΗ ΘΕ/ΚΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΛΓΙΑ ΘΕ/ΚΗ ΘΕ/ΚΗ ΠΛΥΤΕΚΝ. 129 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΛΓΙΑ ΘΕ/ΚΗ ΘΕ/ΚΗ ΤΡΙΤΕΚΝΙ 129 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΛΓΙΑ ΘΕ/ΚΗ ΘΕ/ΚΗ ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. 129 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΛΓΙΑ ΘΕ/ΚΗ ΘΕ/ΚΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΠΛΥΤΕΚΝ. 131 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΙ 131 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. 131 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΛΓΙΑ ΘΕ/ΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ 133 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΛΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΠΛΥΤΕΚΝ. ΘΕ/ΚΗ 1

2 ΑΓ.ΚΤΑΝΤΙΝΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΗΛ , ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΛΓΙΑ ΘΕ/ΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΤΡΙΤΕΚΝΙ 133 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΛΓΙΑ ΘΕ/ΚΗ 1 ΘΕ/ΝΙΚΗ ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. 133 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΛΓΙΑ ΘΕ/ΚΗ 1 ΘΕ/ΝΙΚΗ 135 ΓΕPΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ 135 ΓΕPΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΠΛΥΤΕΚΝ. 135 ΓΕPΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΙ 135 ΓΕPΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. 135 ΓΕPΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ 137 ΓΕPΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΛΓΙΑ ΘΕ/ΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ 137 ΓΕPΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΛΓΙΑ ΘΕ/ΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΠΛΥΤΕΚΝ. 137 ΓΕPΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΛΓΙΑ ΘΕ/ΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΤΡΙΤΕΚΝΙ 137 ΓΕPΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΛΓΙΑ ΘΕ/ΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. 137 ΓΕPΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΛΓΙΑ ΘΕ/ΚΗ 1 ΘΕ/ΝΙΚΗ 139 ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΛΓΙΑ ΘΕ/ΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ 139 ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΛΓΙΑ ΘΕ/ΚΗ 1 ΘΕ/ΝΙΚΗ ΠΛΥΤΕΚΝ. 139 ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΛΓΙΑ ΘΕ/ΚΗ 1 ΘΕ/ΝΙΚΗ ΤΡΙΤΕΚΝΙ 139 ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΛΓΙΑ ΘΕ/ΚΗ 1 ΘΕ/ΝΙΚΗ ΚΙΝ.ΚΡΙΤ.

3 ΑΓ.ΚΤΑΝΤΙΝΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΗΛ , ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΛΓΙΑ ΘΕ/ΚΗ 1 ΘΕ/ΝΙΚΗ 182 ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΑ & ΦΙΛΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΑ & ΦΙΛΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΠΛΥΤΕΚΝ. 182 ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΑ & ΦΙΛΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ 1 ΤΡΙΤΕΚΝΙ 182 ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΑ & ΦΙΛΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. 182 ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΑ & ΦΙΛΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΙΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ & ΦΙΛΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΙΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ & ΦΙΛΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΠΛΥΤΕΚΝ. 183 ΙΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ & ΦΙΛΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΙ 183 ΙΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ & ΦΙΛΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. 183 ΙΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ & ΦΙΛΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΓΛΩΑ ΦΙΛΛ. & ΠΛΙΤ. ΠΑΡΕΥΞ. ΧΩΡ ΚΜΤΗ ΘΡΑΚΗ(ΚΜΤΗΝΗ) ΝΗ 186 ΓΛΩΑ ΦΙΛΛ. & ΠΛΙΤ. ΠΑΡΕΥΞ. ΧΩΡ ΚΜΤΗ ΘΡΑΚΗ(ΚΜΤΗΝΗ) ΠΛΥΤΕΚΝ. ΝΗ 186 ΓΛΩΑ ΦΙΛΛ. & ΠΛΙΤ. ΠΑΡΕΥΞ. ΧΩΡ ΚΜΤΗ ΘΡΑΚΗ(ΚΜΤΗΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΙ ΝΗ 186 ΓΛΩΑ ΦΙΛΛ. & ΠΛΙΤ. ΠΑΡΕΥΞ. ΧΩΡ ΚΜΤΗ ΘΡΑΚΗ(ΚΜΤΗΝΗ) ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. ΝΗ 186 ΓΛΩΑ ΦΙΛΛ. & ΠΛΙΤ. ΠΑΡΕΥΞ. ΧΩΡ ΚΜΤΗ ΘΡΑΚΗ(ΚΜΤΗΝΗ) ΝΗ 101 ΘΕΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΘΕΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΠΛΥΤΕΚΝ. ΑΘΗΝΑ ΘΕΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΙ ΑΘΗΝΑ

4 ΑΓ.ΚΤΑΝΤΙΝΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΗΛ , ΘΕΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. ΑΘΗΝΑ ΘΕΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΘΕΛΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ 103 ΘΕΛΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΠΛΥΤΕΚΝ ΘΕ/ΝΙΚΗ 103 ΘΕΛΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΤΡΙΤΕΚΝΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ 103 ΘΕΛΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΚΙΝ.ΚΡΙΤ ΘΕ/ΝΙΚΗ 103 ΘΕΛΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ 1 ΘΕ/ΝΙΚΗ 105 ΚΙΝΙΚΗ ΘΕΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΚΙΝΙΚΗ ΘΕΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΠΛΥΤΕΚΝ. ΑΘΗΝΑ ΚΙΝΙΚΗ ΘΕΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΙ ΑΘΗΝΑ ΚΙΝΙΚΗ ΘΕΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. ΑΘΗΝΑ ΚΙΝΙΚΗ ΘΕΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΠΙΜΑΝΤΙΚΗ & ΚΙΝΙΚΗ ΘΕΛΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ 107 ΠΙΜΑΝΤΙΚΗ & ΚΙΝΙΚΗ ΘΕΛΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΠΛΥΤΕΚΝ. ΘΕ/ΝΙΚΗ ΠΙΜΑΝΤΙΚΗ & ΚΙΝΙΚΗ ΘΕΛΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΤΡΙΤΕΚΝΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ 107 ΠΙΜΑΝΤΙΚΗ & ΚΙΝΙΚΗ ΘΕΛΓΙΑ

5 ΑΓ.ΚΤΑΝΤΙΝΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΗΛ , ΘΕ/ΝΙΚΗ ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. ΘΕ/ΝΙΚΗ 107 ΠΙΜΑΝΤΙΚΗ & ΚΙΝΙΚΗ ΘΕΛΓΙΑ 1 ΘΕ/ΝΙΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ 118 ΦΙΛ/ΦΙΑ- ΠΑΙΔ/ΚΗ & ΨΥΧΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΦΙΛ/ΦΙΑ- ΠΑΙΔ/ΚΗ & ΨΥΧΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΠΛΥΤΕΚΝ. 118 ΦΙΛ/ΦΙΑ- ΠΑΙΔ/ΚΗ & ΨΥΧΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΙ 118 ΦΙΛ/ΦΙΑ- ΠΑΙΔ/ΚΗ & ΨΥΧΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. 118 ΦΙΛ/ΦΙΑ- ΠΑΙΔ/ΚΗ & ΨΥΧΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΦΙΛ/ΦΙΑ ΠΑΙΔ/ΓΙΚΗ & ΨΥΧΛΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝ ΙΩΑΝΝΙΝ 122 ΦΙΛ/ΦΙΑ ΠΑΙΔ/ΓΙΚΗ & ΨΥΧΛΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝ ΙΩΑΝΝΙΝ ΠΛΥΤΕΚΝ. 122 ΦΙΛ/ΦΙΑ ΠΑΙΔ/ΓΙΚΗ & ΨΥΧΛΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝ ΙΩΑΝΝΙΝ ΤΡΙΤΕΚΝΙ 122 ΦΙΛ/ΦΙΑ ΠΑΙΔ/ΓΙΚΗ & ΨΥΧΛΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝ ΙΩΑΝΝΙΝ ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. 122 ΦΙΛ/ΦΙΑ ΠΑΙΔ/ΓΙΚΗ & ΨΥΧΛΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝ ΙΩΑΝΝΙΝ 120 ΦΙΛ/ΦΙΑ-ΠΑΙΔ/ΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΦΙΛ/ΦΙΑ-ΠΑΙΔ/ΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΠΛΥΤΕΚΝ. ΘΕ/ΝΙΚΗ ΦΙΛ/ΦΙΑ-ΠΑΙΔ/ΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΤΡΙΤΕΚΝΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΦΙΛ/ΦΙΑ-ΠΑΙΔ/ΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. ΘΕ/ΝΙΚΗ ΦΙΛ/ΦΙΑ-ΠΑΙΔ/ΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ

6 ΑΓ.ΚΤΑΝΤΙΝΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΗΛ , ΦΙΛ/ΦΙΚ & ΚΙΝΙΚ ΠΥΔ ΚΡΗΤΗ ΚΡΗΤΗ(ΡΕΘΥΜΝ) 138 ΦΙΛ/ΦΙΚ & ΚΙΝΙΚ ΠΥΔ ΚΡΗΤΗ ΚΡΗΤΗ(ΡΕΘΥΜΝ) ΠΛΥΤΕΚΝ. 138 ΦΙΛ/ΦΙΚ & ΚΙΝΙΚ ΠΥΔ ΚΡΗΤΗ ΚΡΗΤΗ(ΡΕΘΥΜΝ) ΤΡΙΤΕΚΝΙ 138 ΦΙΛ/ΦΙΚ & ΚΙΝΙΚ ΠΥΔ ΚΡΗΤΗ ΚΡΗΤΗ(ΡΕΘΥΜΝ) ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. 138 ΦΙΛ/ΦΙΚ & ΚΙΝΙΚ ΠΥΔ ΚΡΗΤΗ ΚΡΗΤΗ(ΡΕΘΥΜΝ) 102 ΦΙΛΦΙΑ ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΑ ex.php 102 ΦΙΛΦΙΑ ΠΑΤΡΑ ΠΛΥΤΕΚΝ. ΠΑΤΡΑ ex.php 102 ΦΙΛΦΙΑ ΠΑΤΡΑ ΤΡΙΤΕΚΝΙ ΠΑΤΡΑ ex.php 102 ΦΙΛΦΙΑ ΠΑΤΡΑ ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. ΠΑΤΡΑ ex.php 102 ΦΙΛΦΙΑ ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΑ ex.php 113 ΦΙΛΛΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝ ΙΩΑΝΝΙΝ ΦΙΛΛΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝ ΠΛΥΤΕΚΝ. ΙΩΑΝΝΙΝ ΦΙΛΛΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝ ΤΡΙΤΕΚΝΙ ΙΩΑΝΝΙΝ ΦΙΛΛΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝ ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. ΙΩΑΝΝΙΝ ΦΙΛΛΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝ ΙΩΑΝΝΙΝ ΦΙΛΛΓΙΑ ΚΡΗΤΗ (ΡΕΘΥΜΝ) ΡΕΘΥΜΝ ΦΙΛΛΓΙΑ ΚΡΗΤΗ (ΡΕΘΥΜΝ) ΠΛΥΤΕΚΝ. ΡΕΘΥΜΝ

7 ΑΓ.ΚΤΑΝΤΙΝΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΗΛ , ΦΙΛΛΓΙΑ ΚΡΗΤΗ (ΡΕΘΥΜΝ) ΤΡΙΤΕΚΝΙ ΡΕΘΥΜΝ ΦΙΛΛΓΙΑ ΚΡΗΤΗ (ΡΕΘΥΜΝ) ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. ΡΕΘΥΜΝ ΦΙΛΛΓΙΑ ΚΡΗΤΗ (ΡΕΘΥΜΝ) ΡΕΘΥΜΝ ΦΙΛΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΦΙΛΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΠΛΥΤΕΚΝ. ΑΘΗΝΑ ΦΙΛΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΙ ΑΘΗΝΑ ΦΙΛΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. ΑΘΗΝΑ ΦΙΛΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΦΙΛΛΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΦΙΛΛΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΠΛΥΤΕΚΝ. ΘΕ/ΝΙΚΗ ΦΙΛΛΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΤΡΙΤΕΚΝΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΦΙΛΛΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. ΘΕ/ΝΙΚΗ ΦΙΛΛΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΦΙΛΛΓΙΑ ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΑ ΦΙΛΛΓΙΑ ΠΑΤΡΑ ΠΛΥΤΕΚΝ. ΠΑΤΡΑ ΦΙΛΛΓΙΑ ΠΑΤΡΑ ΤΡΙΤΕΚΝΙ ΠΑΤΡΑ ΦΙΛΛΓΙΑ ΠΑΤΡΑ ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. ΠΑΤΡΑ ΦΙΛΛΓΙΑ ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΑ ΦΙΛΛΓΙΑ ΠΕΛΠΝΝΗΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΚΑΛΑΜΑ ΤΑ 189 ΦΙΛΛΓΙΑ ΠΕΛΠΝΝΗΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΛΥΤΕΚΝ. ΚΑΛΑΜΑ ΤΑ ΦΙΛΛΓΙΑ ΠΕΛΠΝΝΗΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΙ ΚΑΛΑΜΑ ΤΑ

8 ΑΓ.ΚΤΑΝΤΙΝΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΗΛ , ΦΙΛΛΓΙΑ ΠΕΛΠΝΝΗΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΚΑΛΑΜΑ ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. ΤΑ 189 ΦΙΛΛΓΙΑ ΠΕΛΠΝΝΗΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΚΑΛΑΜΑ ΤΑ 106 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΛΓΙΑ ΘΡΑΚΗ ΚΜΤΗ (ΚΜΤΗΝΗ) ΝΗ 106 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΛΓΙΑ ΘΡΑΚΗ ΚΜΤΗ (ΚΜΤΗΝΗ) ΠΛΥΤΕΚΝ. ΝΗ 106 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΛΓΙΑ ΘΡΑΚΗ ΚΜΤΗ (ΚΜΤΗΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΙ ΝΗ 106 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΛΓΙΑ ΘΡΑΚΗ ΚΜΤΗ (ΚΜΤΗΝΗ) ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. ΝΗ 106 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΛΓΙΑ ΘΡΑΚΗ ΚΜΤΗ (ΚΜΤΗΝΗ) ΝΗ 112 ΙΤPΙΑ & ΑPΧΑΙΛΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΙΤPΙΑ & ΑPΧΑΙΛΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΠΛΥΤΕΚΝ. 112 ΙΤPΙΑ & ΑPΧΑΙΛΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΤΡΙΤΕΚΝΙ 112 ΙΤPΙΑ & ΑPΧΑΙΛΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. 112 ΙΤPΙΑ & ΑPΧΑΙΛΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΙΤPΙΑ & ΑPΧΑΙΛΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝ ΙΩΑΝΝΙΝ ΙΤPΙΑ & ΑPΧΑΙΛΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝ ΙΩΑΝΝΙΝ ΠΛΥΤΕΚΝ. 114 ΙΤPΙΑ & ΑPΧΑΙΛΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝ ΙΩΑΝΝΙΝ ΤΡΙΤΕΚΝΙ 114 ΙΤPΙΑ & ΑPΧΑΙΛΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝ ΙΩΑΝΝΙΝ ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. 114 ΙΤPΙΑ & ΑPΧΑΙΛΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝ ΙΩΑΝΝΙΝ

9 ΑΓ.ΚΤΑΝΤΙΝΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΗΛ , ΙΤPΙΑ & ΑPΧΑΙΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΙΤPΙΑ & ΑPΧΑΙΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΠΛΥΤΕΚΝ. 110 ΙΤPΙΑ & ΑPΧΑΙΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΙ 110 ΙΤPΙΑ & ΑPΧΑΙΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. 110 ΙΤPΙΑ & ΑPΧΑΙΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 116 ΙΤPΙΑ & ΑPΧΑΙΛΓΙΑ ΚΡΗΤΗ (ΡΕΘΥΜΝ) 116 ΙΤPΙΑ & ΑPΧΑΙΛΓΙΑ ΚΡΗΤΗ (ΡΕΘΥΜΝ) ΠΛΥΤΕΚΝ. 116 ΙΤPΙΑ & ΑPΧΑΙΛΓΙΑ ΚΡΗΤΗ (ΡΕΘΥΜΝ) ΤΡΙΤΕΚΝΙ 116 ΙΤPΙΑ & ΑPΧΑΙΛΓΙΑ ΚΡΗΤΗ (ΡΕΘΥΜΝ) ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. 116 ΙΤPΙΑ & ΑPΧΑΙΛΓΙΑ ΚΡΗΤΗ (ΡΕΘΥΜΝ) 177 ΙΤΡΙΑ ΑΡΧΑΙΛ & ΚΙΝ. ΑΝΘΡΩΠΛ. ΘΕΑΛΙΑ(ΒΛ) 177 ΙΤΡΙΑ ΑΡΧΑΙΛ & ΚΙΝ. ΑΝΘΡΩΠΛ. ΘΕΑΛΙΑ(ΒΛ) ΠΛΥΤΕΚΝ. 177 ΙΤΡΙΑ ΑΡΧΑΙΛ & ΚΙΝ. ΑΝΘΡΩΠΛ. ΘΕΑΛΙΑ(ΒΛ) ΤΡΙΤΕΚΝΙ 177 ΙΤΡΙΑ ΑΡΧΑΙΛ & ΚΙΝ. ΑΝΘΡΩΠΛ. ΘΕΑΛΙΑ(ΒΛ) ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. 177 ΙΤΡΙΑ ΑΡΧΑΙΛ & ΚΙΝ. ΑΝΘΡΩΠΛ. ΘΕΑΛΙΑ(ΒΛ) 104 ΙΤΡ. ΑΡΧ.& ΔΙΑΧ. ΠΛ/Κ ΑΓΑΘ ΠΕΛ/Υ(ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 104 ΙΤΡ. ΑΡΧ.& ΔΙΑΧ. ΠΛ/Κ ΑΓΑΘ ΠΕΛ/Υ(ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΛΥΤΕΚΝ. ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΡΕΘΥΜΝ ΡΕΘΥΜΝ ΡΕΘΥΜΝ ΡΕΘΥΜΝ ΡΕΘΥΜΝ ΒΛ ΒΛ ΒΛ ΒΛ ΒΛ ΚΑΛΑΜΑ ΤΑ ΚΑΛΑΜΑ ΤΑ

10 ΑΓ.ΚΤΑΝΤΙΝΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΗΛ , ΙΤΡ. ΑΡΧ.& ΔΙΑΧ. ΠΛ/Κ ΑΓΑΘ ΚΑΛΑΜΑ ΠΕΛ/Υ(ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΙ ΤΑ 104 ΙΤΡ. ΑΡΧ.& ΔΙΑΧ. ΠΛ/Κ ΑΓΑΘ ΚΑΛΑΜΑ ΠΕΛ/Υ(ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. ΤΑ 104 ΙΤΡ. ΑΡΧ.& ΔΙΑΧ. ΠΛ/Κ ΑΓΑΘ ΚΑΛΑΜΑ ΠΕΛ/Υ(ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΤΑ 145 ΙΤPΙΑ ΙΝΙΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΚΕΡΚΥΡΑ ΙΤPΙΑ ΙΝΙΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΠΛΥΤΕΚΝ. ΚΕΡΚΥΡΑ ΙΤPΙΑ ΙΝΙΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΙ ΚΕΡΚΥΡΑ ΙΤPΙΑ ΙΝΙΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. ΚΕΡΚΥΡΑ ΙΤPΙΑ ΙΝΙΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΚΕΡΚΥΡΑ ΙΤPΙΑ & ΕΘΝΛΓΙΑ ΘΡΑΚΗ ΚΜΤΗ (ΚΜΤΗΝΗ) ΝΗ 108 ΙΤPΙΑ & ΕΘΝΛΓΙΑ ΘΡΑΚΗ ΚΜΤΗ (ΚΜΤΗΝΗ) ΠΛΥΤΕΚΝ. ΝΗ 108 ΙΤPΙΑ & ΕΘΝΛΓΙΑ ΘΡΑΚΗ ΚΜΤΗ (ΚΜΤΗΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΙ ΝΗ 108 ΙΤPΙΑ & ΕΘΝΛΓΙΑ ΘΡΑΚΗ ΚΜΤΗ (ΚΜΤΗΝΗ) ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. ΝΗ 108 ΙΤPΙΑ & ΕΘΝΛΓΙΑ ΘΡΑΚΗ ΚΜΤΗ (ΚΜΤΗΝΗ) ΝΗ 121 ΝΜΙΚΗ ΘΡΑΚΗ (ΚΜΤΗΝΗ) ΚΜΤΗ ΝΗ 121 ΝΜΙΚΗ ΘΡΑΚΗ (ΚΜΤΗΝΗ) ΠΛΥΤΕΚΝ. ΚΜΤΗ ΝΗ 121 ΝΜΙΚΗ ΘΡΑΚΗ (ΚΜΤΗΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΙ ΚΜΤΗ ΝΗ 121 ΝΜΙΚΗ ΘΡΑΚΗ (ΚΜΤΗΝΗ) ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. ΚΜΤΗ ΝΗ 121 ΝΜΙΚΗ ΘΡΑΚΗ (ΚΜΤΗΝΗ) ΚΜΤΗ ΝΗ 117 ΝΜΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΝΜΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΠΛΥΤΕΚΝ. ΑΘΗΝΑ

11 ΑΓ.ΚΤΑΝΤΙΝΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΗΛ , ΝΜΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΙ ΑΘΗΝΑ ΝΜΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. ΑΘΗΝΑ ΝΜΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΝΜΙΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΝΜΙΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΠΛΥΤΕΚΝ. ΘΕ/ΝΙΚΗ ΝΜΙΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΤΡΙΤΕΚΝΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΝΜΙΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. ΘΕ/ΝΙΚΗ ΝΜΙΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΘΕΑΤPΙΚ ΠΥΔ ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΑ ΘΕΑΤPΙΚ ΠΥΔ ΠΑΤΡΑ ΠΛΥΤΕΚΝ. ΠΑΤΡΑ ΘΕΑΤPΙΚ ΠΥΔ ΠΑΤΡΑ ΤΡΙΤΕΚΝΙ ΠΑΤΡΑ ΘΕΑΤPΙΚ ΠΥΔ ΠΑΤΡΑ ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. ΠΑΤΡΑ ΘΕΑΤPΙΚ ΠΥΔ ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΑ ΘΕΑΤPΙΚ ΠΥΔ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΘΕΑΤPΙΚ ΠΥΔ ΑΘΗΝΑ ΠΛΥΤΕΚΝ. ΑΘΗΝΑ ΘΕΑΤPΙΚ ΠΥΔ ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΙ ΑΘΗΝΑ ΘΕΑΤPΙΚ ΠΥΔ ΑΘΗΝΑ ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. ΑΘΗΝΑ ΘΕΑΤPΙΚ ΠΥΔ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΘΕΑΤPΙΚ ΠΥΔ ΠΕΛΠΝΝΗΥ ΝΑΥΠΛΙ (ΝΑΥΠΛΙ) 362 ΘΕΑΤPΙΚ ΠΥΔ ΠΕΛΠΝΝΗΥ ΝΑΥΠΛΙ (ΝΑΥΠΛΙ) ΠΛΥΤΕΚΝ. 362 ΘΕΑΤPΙΚ ΠΥΔ ΠΕΛΠΝΝΗΥ ΝΑΥΠΛΙ (ΝΑΥΠΛΙ) ΤΡΙΤΕΚΝΙ 362 ΘΕΑΤPΙΚ ΠΥΔ ΠΕΛΠΝΝΗΥ ΝΑΥΠΛΙ

12 (ΝΑΥΠΛΙ) ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. ΑΓ.ΚΤΑΝΤΙΝΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΗΛ , ΘΕΑΤPΙΚ ΠΥΔ ΠΕΛΠΝΝΗΥ ΝΑΥΠΛΙ (ΝΑΥΠΛΙ) 168 ΘΕΑΤPΥ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΘΕΑΤPΥ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΠΛΥΤΕΚΝ. ΘΕ/ΝΙΚΗ ΘΕΑΤPΥ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΤΡΙΤΕΚΝΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΘΕΑΤPΥ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. ΘΕ/ΝΙΚΗ ΘΕΑΤPΥ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΓΡΑΦΥ ΘΕ/ΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΓΡΑΦΥ ΘΕ/ΚΗ ΠΛΥΤΕΚΝ. ΘΕ/ΝΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΓΡΑΦΥ ΘΕ/ΚΗ ΤΡΙΤΕΚΝΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΓΡΑΦΥ ΘΕ/ΚΗ ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. ΘΕ/ΝΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΓΡΑΦΥ ΘΕ/ΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ & ΚΙΝΙΚΗ ΠΛΙΤΙΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΜΑΚΕΔΝΙΑ (ΘΕ/ΝΙΚΗ) egorymenu=2 174 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ & ΚΙΝΙΚΗ ΠΛΙΤΙΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΜΑΚΕΔΝΙΑ (ΘΕ/ΝΙΚΗ) ΠΛΥΤΕΚΝ. egorymenu=2 174 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ & ΚΙΝΙΚΗ ΠΛΙΤΙΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΜΑΚΕΔΝΙΑ (ΘΕ/ΝΙΚΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΙ egorymenu=2 174 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ & ΚΙΝΙΚΗ ΠΛΙΤΙΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΜΑΚΕΔΝΙΑ (ΘΕ/ΝΙΚΗ) ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. egorymenu=2 174 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ & ΚΙΝΙΚΗ ΠΛΙΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΝΙΑ (ΘΕ/ΝΙΚΗ) ΘΕ/ΝΙΚΗ egorymenu=2 1

13 ΑΓ.ΚΤΑΝΤΙΝΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΗΛ , ΚΙΝΙΚΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤ. ΠΛΙΤΙΚΗ ΚΡΙΝΘ ΠΕΛΠΝΝΗΥ(ΚΡΙΝΘ) kpaideutikhs-politikhs.htm 187 ΚΙΝΙΚΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤ. ΠΛΙΤΙΚΗ ΚΡΙΝΘ ΠΕΛΠΝΝΗΥ(ΚΡΙΝΘ) ΠΛΥΤΕΚΝ. kpaideutikhs-politikhs.htm 187 ΚΙΝΙΚΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤ. ΠΛΙΤΙΚΗ ΚΡΙΝΘ ΠΕΛΠΝΝΗΥ(ΚΡΙΝΘ) ΤΡΙΤΕΚΝΙ kpaideutikhs-politikhs.htm 187 ΚΙΝΙΚΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤ. ΠΛΙΤΙΚΗ ΚΡΙΝΘ ΠΕΛΠΝΝΗΥ(ΚΡΙΝΘ) ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. kpaideutikhs-politikhs.htm 187 ΚΙΝΙΚΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤ. ΠΛΙΤΙΚΗ ΚΡΙΝΘ ΠΕΛΠΝΝΗΥ(ΚΡΙΝΘ) kpaideutikhs-politikhs.htm 159 ΚΙΝΙΚΗ ΠΛΙΤΙΚΗ ΠΑΝΤΕΙΥ ΑΘΗΝΑ ΚΙΝΙΚΗ ΠΛΙΤΙΚΗ ΠΑΝΤΕΙΥ ΑΘΗΝΑ ΠΛΥΤΕΚΝ. 159 ΚΙΝΙΚΗ ΠΛΙΤΙΚΗ ΠΑΝΤΕΙΥ ΤΡΙΤΕΚΝΙ ΑΘΗΝΑ ΚΙΝΙΚΗ ΠΛΙΤΙΚΗ ΠΑΝΤΕΙΥ ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. ΑΘΗΝΑ ΚΙΝΙΚΗ ΠΛΙΤΙΚΗ ΠΑΝΤΕΙΥ ΑΘΗΝΑ ΑΡΧΕΙΝΜΙΑ & ΒΙΒΛΙΘΗΚΝΜΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΙΝΙΥ ΚΕΡΚΥΡΑ) 342 ΑΡΧΕΙΝΜΙΑ & ΒΙΒΛΙΘΗΚΝΜΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΙΝΙΥ ΚΕΡΚΥΡΑ) ΠΛΥΤΕΚΝ. 342 ΑΡΧΕΙΝΜΙΑ & ΒΙΒΛΙΘΗΚΝΜΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΙΝΙΥ ΚΕΡΚΥΡΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΙ 342 ΑΡΧΕΙΝΜΙΑ & ΒΙΒΛΙΘΗΚΝΜΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΙΝΙΥ ΚΕΡΚΥΡΑ) ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. 342 ΑΡΧΕΙΝΜΙΑ & ΒΙΒΛΙΘΗΚΝΜΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΙΝΙΥ ΚΕΡΚΥΡΑ) 355 ΔΙΕΘΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚ ΠΥΔ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΕΘΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚ ΠΥΔ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΛΥΤΕΚΝ. 355 ΔΙΕΘΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚ ΠΥΔ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΙ 355 ΔΙΕΘΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚ ΠΥΔ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

14 ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. ΑΓ.ΚΤΑΝΤΙΝΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΗΛ , ΔΙΕΘΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚ ΠΥΔ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΕΘΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚ ΠΥΔ ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΤΕΙΥ 179 ΔΙΕΘΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚ ΠΥΔ ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΤΕΙΥ ΠΛΥΤΕΚΝ. 179 ΔΙΕΘΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚ ΠΥΔ ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΤΕΙΥ ΤΡΙΤΕΚΝΙ 179 ΔΙΕΘΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚ ΠΥΔ ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΤΕΙΥ ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. 179 ΔΙΕΘΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚ ΠΥΔ ΑΘΗΝΑ 1 ΠΑΝΤΕΙΥ 351 ΠΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΗΜΗ ΚΡΗΤΗ (ΡΕΘΥΜΝ) ΡΕΘΥΜΝ nces/political-science-intro.html 351 ΠΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΗΜΗ ΚΡΗΤΗ (ΡΕΘΥΜΝ) ΡΕΘΥΜΝ ΠΛΥΤΕΚΝ. nces/political-science-intro.html 351 ΠΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΗΜΗ ΚΡΗΤΗ (ΡΕΘΥΜΝ) ΡΕΘΥΜΝ ΤΡΙΤΕΚΝΙ nces/political-science-intro.html 351 ΠΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΗΜΗ ΚΡΗΤΗ (ΡΕΘΥΜΝ) ΡΕΘΥΜΝ ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. nces/political-science-intro.html 351 ΠΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΗΜΗ ΚΡΗΤΗ (ΡΕΘΥΜΝ) ΡΕΘΥΜΝ nces/political-science-intro.html 357 ΠΛΙΤΙΚ ΕΠΙΤΗΜ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΠΛΙΤΙΚ ΕΠΙΤΗΜ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΠΛΥΤΕΚΝ. 357 ΠΛΙΤΙΚ ΕΠΙΤΗΜ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΤΡΙΤΕΚΝΙ 357 ΠΛΙΤΙΚ ΕΠΙΤΗΜ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. 357 ΠΛΙΤΙΚ ΕΠΙΤΗΜ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ

15 ΑΓ.ΚΤΑΝΤΙΝΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΗΛ , ΠΛΙΤΙΚ ΕΠΙΤΗΜ ΘΡΑΚΗ ΚΜΤΗ (ΚΜΤΗΝΗ) ΝΗ 373 ΠΛΙΤΙΚ ΕΠΙΤΗΜ ΘΡΑΚΗ ΚΜΤΗ (ΚΜΤΗΝΗ) ΠΛΥΤΕΚΝ. ΝΗ 373 ΠΛΙΤΙΚ ΕΠΙΤΗΜ ΘΡΑΚΗ ΚΜΤΗ (ΚΜΤΗΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΙ ΝΗ 373 ΠΛΙΤΙΚ ΕΠΙΤΗΜ ΘΡΑΚΗ ΚΜΤΗ (ΚΜΤΗΝΗ) ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. ΝΗ 373 ΠΛΙΤΙΚ ΕΠΙΤΗΜ ΘΡΑΚΗ ΚΜΤΗ (ΚΜΤΗΝΗ) ΝΗ 123 ΠΛΙΤ. ΕΠΙΤΗΜΗ & ΔΗΜΙΑ ΔΙΙΚΗΗ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ 123 ΠΛΙΤ. ΕΠΙΤΗΜΗ & ΔΗΜΙΑ ΔΙΙΚΗΗ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΠΛΥΤΕΚΝ. 123 ΠΛΙΤ. ΕΠΙΤΗΜΗ & ΔΗΜΙΑ ΔΙΙΚΗΗ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΙ 123 ΠΛΙΤ. ΕΠΙΤΗΜΗ & ΔΗΜΙΑ ΔΙΙΚΗΗ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. 123 ΠΛΙΤ. ΕΠΙΤΗΜΗ & ΔΗΜΙΑ ΔΙΙΚΗΗ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ 124 ΔΗΜΙΑ ΔΙΙΚΗΗ ΠΑΝΤΕΙΥ ΑΘΗΝΑ ΔΗΜΙΑ ΔΙΙΚΗΗ ΠΑΝΤΕΙΥ ΠΛΥΤΕΚΝ. ΑΘΗΝΑ ΔΗΜΙΑ ΔΙΙΚΗΗ ΠΑΝΤΕΙΥ ΤΡΙΤΕΚΝΙ ΑΘΗΝΑ ΔΗΜΙΑ ΔΙΙΚΗΗ ΠΑΝΤΕΙΥ ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. ΑΘΗΝΑ ΔΗΜΙΑ ΔΙΙΚΗΗ ΠΑΝΤΕΙΥ ΑΘΗΝΑ ΠΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΗΜΗ & ΙΤΡΙΑ ΠΑΝΤΕΙΥ ΑΘΗΝΑ ΠΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΗΜΗ & ΙΤΡΙΑ ΠΑΝΤΕΙΥ ΑΘΗΝΑ ΠΛΥΤΕΚΝ. 125 ΠΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΗΜΗ & ΙΤΡΙΑ ΠΑΝΤΕΙΥ ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΙ 125 ΠΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΗΜΗ & ΙΤΡΙΑ ΠΑΝΤΕΙΥ ΑΘΗΝΑ ΚΙΝ.ΚΡΙΤ.

16 ΑΓ.ΚΤΑΝΤΙΝΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΗΛ , ΠΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΗΜΗ & ΙΤΡΙΑ ΠΑΝΤΕΙΥ ΑΘΗΝΑ ΠΛΙΤ. ΕΠΙΤΗΜΗ & ΔΙΕΘΝ ΧΕΕ ΚΡΙΝΘ ΠΕΛ/ΝΗΥ(ΚΡΙΝΘ) 411 ΠΛΙΤ. ΕΠΙΤΗΜΗ & ΔΙΕΘΝ ΧΕΕ ΚΡΙΝΘ ΠΕΛ/ΝΗΥ(ΚΡΙΝΘ) ΠΛΥΤΕΚΝ. 411 ΠΛΙΤ. ΕΠΙΤΗΜΗ & ΔΙΕΘΝ ΧΕΕ ΚΡΙΝΘ ΠΕΛ/ΝΗΥ(ΚΡΙΝΘ) ΤΡΙΤΕΚΝΙ 411 ΠΛΙΤ. ΕΠΙΤΗΜΗ & ΔΙΕΘΝ ΧΕΕ ΚΡΙΝΘ ΠΕΛ/ΝΗΥ(ΚΡΙΝΘ) ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. 411 ΠΛΙΤ. ΕΠΙΤΗΜΗ & ΔΙΕΘΝ ΧΕΕ ΚΡΙΝΘ ΠΕΛ/ΝΗΥ(ΚΡΙΝΘ) 181 ΜΕΓΕΙΑΚ ΠΥΔ ΑΙΓΑΙΥ (ΡΔ) ΡΔ tm 181 ΜΕΓΕΙΑΚ ΠΥΔ ΑΙΓΑΙΥ (ΡΔ) ΡΔ ΠΛΥΤΕΚΝ. tm 181 ΜΕΓΕΙΑΚ ΠΥΔ ΑΙΓΑΙΥ (ΡΔ) ΡΔ ΤΡΙΤΕΚΝΙ tm 181 ΜΕΓΕΙΑΚ ΠΥΔ ΑΙΓΑΙΥ (ΡΔ) ΡΔ ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. tm 181 ΜΕΓΕΙΑΚ ΠΥΔ ΑΙΓΑΙΥ (ΡΔ) ΡΔ tm 126 ΚΙΝΙΛΓΙΑ ΠΑΝΤΕΙΥ ΑΘΗΝΑ ΚΙΝΙΛΓΙΑ ΠΑΝΤΕΙΥ ΠΛΥΤΕΚΝ. ΑΘΗΝΑ ΚΙΝΙΛΓΙΑ ΠΑΝΤΕΙΥ ΤΡΙΤΕΚΝΙ ΑΘΗΝΑ ΚΙΝΙΛΓΙΑ ΠΑΝΤΕΙΥ ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. ΑΘΗΝΑ ΚΙΝΙΛΓΙΑ ΠΑΝΤΕΙΥ ΑΘΗΝΑ ΚΙΝΙΛΓΙΑ ΚΡΗΤΗ (ΡΕΘΥΜΝ) ΡΕΘΥΜΝ nces/social-intro.html 149 ΚΙΝΙΛΓΙΑ ΚΡΗΤΗ (ΡΕΘΥΜΝ) ΡΕΘΥΜΝ ΠΛΥΤΕΚΝ. nces/social-intro.html 149 ΚΙΝΙΛΓΙΑ ΚΡΗΤΗ (ΡΕΘΥΜΝ) ΡΕΘΥΜΝ ΤΡΙΤΕΚΝΙ nces/social-intro.html

17 ΑΓ.ΚΤΑΝΤΙΝΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΗΛ , ΚΙΝΙΛΓΙΑ ΚΡΗΤΗ (ΡΕΘΥΜΝ) ΡΕΘΥΜΝ ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. nces/social-intro.html 149 ΚΙΝΙΛΓΙΑ ΚΡΗΤΗ (ΡΕΘΥΜΝ) ΡΕΘΥΜΝ nces/social-intro.html 348 ΚΙΝΙΛΓΙΑ ΑΙΓΑΙΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΜΥΤΙΛΗΝ Η 348 ΚΙΝΙΛΓΙΑ ΑΙΓΑΙΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΜΥΤΙΛΗΝ ΠΛΥΤΕΚΝ. Η 348 ΚΙΝΙΛΓΙΑ ΑΙΓΑΙΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΜΥΤΙΛΗΝ ΤΡΙΤΕΚΝΙ Η 348 ΚΙΝΙΛΓΙΑ ΑΙΓΑΙΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΜΥΤΙΛΗΝ ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. Η 348 ΚΙΝΙΛΓΙΑ ΑΙΓΑΙΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΜΥΤΙΛΗΝ Η 165 ΚΙΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΛΓΙΑ ΠΑΝΤΕΙΥ ΑΘΗΝΑ ΚΙΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΛΓΙΑ ΠΑΝΤΕΙΥ ΑΘΗΝΑ ΠΛΥΤΕΚΝ. 165 ΚΙΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΛΓΙΑ ΠΑΝΤΕΙΥ ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΙ 165 ΚΙΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΛΓΙΑ ΠΑΝΤΕΙΥ ΑΘΗΝΑ ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. 165 ΚΙΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΛΓΙΑ ΠΑΝΤΕΙΥ ΑΘΗΝΑ ΚΙΝΙΚΗ ΑΝΘPΩΠΛΓΙΑ & ΙΤΡΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝ ΑΙΓΑΙΥ(ΜΥΤΙΛΗΝΗ) Η 167 ΚΙΝΙΚΗ ΑΝΘPΩΠΛΓΙΑ & ΙΤΡΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝ ΑΙΓΑΙΥ(ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΛΥΤΕΚΝ. Η 167 ΚΙΝΙΚΗ ΑΝΘPΩΠΛΓΙΑ & ΙΤΡΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝ ΑΙΓΑΙΥ(ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΙ Η 167 ΚΙΝΙΚΗ ΑΝΘPΩΠΛΓΙΑ & ΙΤΡΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝ ΑΙΓΑΙΥ(ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. Η 167 ΚΙΝΙΚΗ ΑΝΘPΩΠΛΓΙΑ & ΙΤΡΙΑ ΑΙΓΑΙΥ(ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΜΥΤΙΛΗΝ Η

18 ΑΓ.ΚΤΑΝΤΙΝΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΗΛ , ΚΙΝΙΚΗ ΔΙΙΚΗΗ ΘΡΑΚΗ ΚΜΤΗ (ΚΜΤΗΝΗ) ΝΗ 343 ΚΙΝΙΚΗ ΔΙΙΚΗΗ ΘΡΑΚΗ ΚΜΤΗ (ΚΜΤΗΝΗ) ΠΛΥΤΕΚΝ. ΝΗ 343 ΚΙΝΙΚΗ ΔΙΙΚΗΗ ΘΡΑΚΗ ΚΜΤΗ (ΚΜΤΗΝΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΙ ΝΗ 343 ΚΙΝΙΚΗ ΔΙΙΚΗΗ ΘΡΑΚΗ ΚΜΤΗ (ΚΜΤΗΝΗ) ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. ΝΗ 343 ΚΙΝΙΚΗ ΔΙΙΚΗΗ ΘΡΑΚΗ ΚΜΤΗ (ΚΜΤΗΝΗ) ΝΗ 148 ΕΠΙΚ/ΝΙΑ & ΜΕ ΜΑΖΙΚΗ ΕΝΗΜΕPΩΗ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ 148 ΕΠΙΚ/ΝΙΑ & ΜΕ ΜΑΖΙΚΗ ΕΝΗΜΕPΩΗ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΠΛΥΤΕΚΝ. 148 ΕΠΙΚ/ΝΙΑ & ΜΕ ΜΑΖΙΚΗ ΕΝΗΜΕPΩΗ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΙ 148 ΕΠΙΚ/ΝΙΑ & ΜΕ ΜΑΖΙΚΗ ΕΝΗΜΕPΩΗ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. 148 ΕΠΙΚ/ΝΙΑ & ΜΕ ΜΑΖΙΚΗ ΕΝΗΜΕPΩΗ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ 153 ΕΠΙΚΙΝΙΑ ΜΕ ΚΑΙ ΠΛΙΤΙΜΥ ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΤΕΙΥ 153 ΕΠΙΚΙΝΙΑ ΜΕ ΚΑΙ ΠΛΙΤΙΜΥ ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΤΕΙΥ ΠΛΥΤΕΚΝ. 153 ΕΠΙΚΙΝΙΑ ΜΕ ΚΑΙ ΠΛΙΤΙΜΥ ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΤΕΙΥ ΤΡΙΤΕΚΝΙ 153 ΕΠΙΚΙΝΙΑ ΜΕ ΚΑΙ ΠΛΙΤΙΜΥ ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΤΕΙΥ ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. 153 ΕΠΙΚΙΝΙΑ ΜΕ ΚΑΙ ΠΛΙΤΙΜΥ ΑΘΗΝΑ 1 ΠΑΝΤΕΙΥ 147 ΔΗΜΙΓΡΑΦΙΑ & ΜΕ ΜΑΖΙΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ 147 ΔΗΜΙΓΡΑΦΙΑ & ΜΕ ΜΑΖΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΠΛΥΤΕΚΝ. ΘΕ/ΝΙΚΗ

19 ΑΓ.ΚΤΑΝΤΙΝΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΗΛ , ΔΗΜΙΓΡΑΦΙΑ & ΜΕ ΜΑΖΙΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΤΡΙΤΕΚΝΙ 147 ΔΗΜΙΓΡΑΦΙΑ & ΜΕ ΜΑΖΙΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. 147 ΔΗΜΙΓΡΑΦΙΑ & ΜΕ ΜΑΖΙΚΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ 184 ΒΑΛΚΑΝΙΚ ΠΥΔ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΝΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 184 ΒΑΛΚΑΝΙΚ ΠΥΔ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΝΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΛΥΤΕΚΝ. 184 ΒΑΛΚΑΝΙΚ ΠΥΔ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΝΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΙ 184 ΒΑΛΚΑΝΙΚ ΠΥΔ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΝΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. 184 ΒΑΛΚΑΝΙΚ ΠΥΔ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΝΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 176 ΒΑΛΚΑΝΙΚ,ΛΑΒ. & ΑΝΑΤ. ΠΥΔ ΜΑΚΕΔΝΙΑ(ΘΕ/ΝΙΚΗ) (ΘΕ/ΝΙΚ Η d&name=news&file=article&sid=4785&categ orymenu=7&tmima= ΒΑΛΚΑΝΙΚ,ΛΑΒ. & ΑΝΑΤ. ΠΥΔ ΜΑΚΕΔΝΙΑ(ΘΕ/ΝΙΚΗ) ΠΛΥΤΕΚΝ. 176 ΒΑΛΚΑΝΙΚ,ΛΑΒ. & ΑΝΑΤ. ΠΥΔ ΜΑΚΕΔΝΙΑ(ΘΕ/ΝΙΚΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΙ 176 ΒΑΛΚΑΝΙΚ,ΛΑΒ. & ΑΝΑΤ. ΠΥΔ ΜΑΚΕΔΝΙΑ(ΘΕ/ΝΙΚΗ) ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. 176 ΒΑΛΚΑΝΙΚ,ΛΑΒ. & ΑΝΑΤ. ΠΥΔ ΜΑΚΕΔΝΙΑ(ΘΕ/ΝΙΚΗ) (ΘΕ/ΝΙΚ Η (ΘΕ/ΝΙΚ Η (ΘΕ/ΝΙΚ Η (ΘΕ/ΝΙΚ Η d&name=news&file=article&sid=4785&categ orymenu=7&tmima= d&name=news&file=article&sid=4785&categ orymenu=7&tmima= d&name=news&file=article&sid=4785&categ orymenu=7&tmima= d&name=news&file=article&sid=4785&categ orymenu=7&tmima=1 192 ΛΑΒΙΚ ΠΥΔ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΛΑΒΙΚ ΠΥΔ ΑΘΗΝΑ ΠΛΥΤΕΚΝ. ΑΘΗΝΑ

20 ΑΓ.ΚΤΑΝΤΙΝΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΗΛ , ΛΑΒΙΚ ΠΥΔ ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΙ ΑΘΗΝΑ ΛΑΒΙΚ ΠΥΔ ΑΘΗΝΑ ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. ΑΘΗΝΑ ΛΑΒΙΚ ΠΥΔ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΤΥΡΚΙΚ ΠΥΔ & ΥΓΧΡΝ ΑΘΗΝΑ ΑΙΑΤΙΚ ΠΥΔ ΑΘΗΝΑ 188 ΤΥΡΚΙΚ ΠΥΔ & ΥΓΧΡΝ ΑΘΗΝΑ ΑΙΑΤΙΚ ΠΥΔ ΑΘΗΝΑ ΠΛΥΤΕΚΝ. 188 ΤΥΡΚΙΚ ΠΥΔ & ΥΓΧΡΝ ΑΘΗΝΑ ΑΙΑΤΙΚ ΠΥΔ ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΙ 188 ΤΥΡΚΙΚ ΠΥΔ & ΥΓΧΡΝ ΑΘΗΝΑ ΑΙΑΤΙΚ ΠΥΔ ΑΘΗΝΑ ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. 188 ΤΥΡΚΙΚ ΠΥΔ & ΥΓΧΡΝ ΑΘΗΝΑ ΑΙΑΤΙΚ ΠΥΔ ΑΘΗΝΑ 171 ΦΙΛ/ΦΙΑ ΠΑΙΔ/ΚΗ & ΑΘΗΝΑ ΨΥΧΛΓΙΑ(ΠΡΓ.ΨΥΧΛ.) ΑΘΗΝΑ 171 ΦΙΛ/ΦΙΑ ΠΑΙΔ/ΚΗ & ΑΘΗΝΑ ΨΥΧΛΓΙΑ(ΠΡΓ.ΨΥΧΛ.) ΑΘΗΝΑ ΠΛΥΤΕΚΝ. 171 ΦΙΛ/ΦΙΑ ΠΑΙΔ/ΚΗ & ΑΘΗΝΑ ΨΥΧΛΓΙΑ(ΠΡΓ.ΨΥΧΛ.) ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΙ 171 ΦΙΛ/ΦΙΑ ΠΑΙΔ/ΚΗ & ΑΘΗΝΑ ΨΥΧΛΓΙΑ(ΠΡΓ.ΨΥΧΛ.) ΑΘΗΝΑ ΚΙΝ.ΚΡΙΤ. 171 ΦΙΛ/ΦΙΑ ΠΑΙΔ/ΚΗ & ΑΘΗΝΑ ΨΥΧΛΓΙΑ(ΠΡΓ.ΨΥΧΛ.) ΑΘΗΝΑ 151 ΨΥΧΛΓΙΑ ΚΡΗΤΗ (ΡΕΘΥΜΝ) ΡΕΘΥΜΝ r.htm 151 ΨΥΧΛΓΙΑ ΚΡΗΤΗ (ΡΕΘΥΜΝ) ΡΕΘΥΜΝ ΠΛΥΤΕΚΝ. r.htm

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΑΣΕΩΝ 2012-2011 90% KΩΔ.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΑΣΕΩΝ 2012-2011 90% KΩΔ. 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 19709 16,97 32,5 19927 16,75 33,7-218 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 18002 14,95 30 6768 5,35 4,2 11234 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσια Γενικά Λύκεια, ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β) του 90%

Ημερήσια Γενικά Λύκεια, ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β) του 90% Ημερήσια Γενικά Λύκεια, ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β) του 90% KΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 225 225 22729 19.05 38.5 19709 16.97 32.5

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2012 KΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 225 19709

ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2012 KΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 225 19709 ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2012 KΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 225 19709 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 9 18002 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΑΣΕΩΝ 2012-2011 10% KΩΔ.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΑΣΕΩΝ 2012-2011 10% KΩΔ. 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 19579 17,1 31,9 20205 17,42 34,3-626 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛ2010-11 ΗΜ. 18924 15,85 34 16708 13,81 27,4 2216 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΑΣΕΩΝ 2011-2012

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΑΣΕΩΝ 2011-2012 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΑΣΕΩΝ 2011-2012 KΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΒΑΣΕΙΣ 2012 ΒΑΣΕΙΣ 2011 ΔΙΑΦΟΡΑ 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 19709 19927 218 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. 18002 6768 11234

Διαβάστε περισσότερα

KΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΒΑΣΕΙΣ 2012 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 19709 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ.

KΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΒΑΣΕΙΣ 2012 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 19709 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. KΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΒΑΣΕΙΣ 2012 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 19709 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 18002 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ 10% ΕΣΟΤ 2012

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ 10% ΕΣΟΤ 2012 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 25 25 21844 18.48 36.2 19579 17.10 31.9 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛ2010-11 ΗΜ. 1 1 18924 15.85 34.0 18924 15.85 34.0 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

KΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 25 25 21844 18.4836.

KΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 25 25 21844 18.4836. KΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 25 25 21844 18.4836.2 1957917.1031.9 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛ2010-11

Διαβάστε περισσότερα

KΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 225 225 22729 19.05 38.5 19709 16.97 32.5 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2o Πεδίο Θετικές Επιστήμες. 2ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ. 2ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

2o Πεδίο Θετικές Επιστήμες. 2ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ. 2ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 2o Πεδίο Θετικές Επιστήμες 2ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 409 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ 49 16.121 1.787 14.968 14.083 14.062 401 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Σχολών 2012. η επιτυχία. www.ekthesi-ekfrasi.gr

Βάσεις Σχολών 2012. η επιτυχία. www.ekthesi-ekfrasi.gr Βάσεις Σχολών 2012 η επιτυχία είναι θέµα επιλογής! www.ekthesi-ekfrasi.gr Ο κόσµος είναι γεµάτος από ανθρώπους που δε µπόρεσαν να βγουν από τις ράγες που τους έβαλαν άλλοι... εσύ τόλµησέ το! 1ο Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ-ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ 10% ΕΤΟΥΣ 2012

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ-ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ 10% ΕΤΟΥΣ 2012 KΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 25 25 21844 18.48 36.2 19579 17.10 31.9 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛ2010-11

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο ΘΕΤΙΚΟ -ΚΛΑΣΙΚΟ ΒΑΣΕΙΣ 2012 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%) Επιστ. Πεδίο ΙΙ - Βαθμολογική Ταξινόμηση

Φροντιστήριο ΘΕΤΙΚΟ -ΚΛΑΣΙΚΟ ΒΑΣΕΙΣ 2012 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%) Επιστ. Πεδίο ΙΙ - Βαθμολογική Ταξινόμηση Φροντιστήριο ΘΕΤΙΚΟ -ΚΛΑΣΙΚΟ ΒΑΣΕΙΣ 2012 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%) Επιστ. Πεδίο ΙΙ - Βαθμολογική Ταξινόμηση Kωδ. Τμ. 409 ΤΜΗΜΑ/ΣΧΟΛΗ ΙΔΡ. ΠΟΛΗ Ε.Μ. Βάση 2012 Γεν. Σειρά Αεράμυνας Γεν. Σειρά Ειδ.

Διαβάστε περισσότερα

10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ

10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ 0%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-203 ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. 27 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΑΣΕΩΝ 2012-2011 90% KΩΔ.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΑΣΕΩΝ 2012-2011 90% KΩΔ. 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 19709 16,97 32,5 19927 16,75 33,7-218 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 18002 14,95 30 6768 5,35 4,2 11234 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 90% LINΚS Π.Ι. ΒΑΣΕΙΣ 2007 ΒΑΣΕΙΣ 2008 ΔΙΑΦΟΡΑ Κωδ. Ε.Π. ΙΔΡ. ΤΜΗΜΑΤΑ (ΟΛΑ) ΠΟΛΗ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 90% LINΚS Π.Ι. ΒΑΣΕΙΣ 2007 ΒΑΣΕΙΣ 2008 ΔΙΑΦΟΡΑ Κωδ. Ε.Π. ΙΔΡ. ΤΜΗΜΑΤΑ (ΟΛΑ) ΠΟΛΗ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 90% LINΚS Π.Ι. ΒΑΣΕΙΣ 2007 ΒΑΣΕΙΣ 2008 ΔΙΑΦΟΡΑ Κωδ. Ε.Π. ΙΔΡ. ΤΜΗΜΑΤΑ (ΟΛΑ) ΠΟΛΗ 128 Α,Β ΑΕΙ Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης Αθήνα 18.197 18.696 499 130 Α,Β ΑΕΙ Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 2012-2011

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 2012-2011 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 2012-2011 ΚΩΔ ΣΧΟΛΗ Η/Ε 231 ΑPΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΗΜ. 21669 21715-46 231 ΑPΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 21506 19289 2217 231 ΑPΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 21480

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ ΝΕΟ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ ΝΕΟ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (Α ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 19 19 19 1,598 378 1,079 210 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (Θ ΤΕΙ ΘΕ/ΚΗ ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 22 22 22

Διαβάστε περισσότερα

KΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 225 225 22729 19.05 38.5 19709 16.97 32.

KΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 225 225 22729 19.05 38.5 19709 16.97 32. KΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 225 225 22729 19.05 38.5 19709 16.97 32.5 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΤΣΕΚΝ. ΗΜ. 9 9 19555

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2014 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2014 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΚΩΔΙΚΟ ΧΟΛΗ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΤ/ΤΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ 2014 2 2 1.217 258 1.057 247 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1o Πεδίο Θετικές Επιστήμες. 1ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

1o Πεδίο Θετικές Επιστήμες. 1ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 1o Πεδίο Θετικές Επιστήμες 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 139 21.054 810 20.083 20.615 20.782 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 184 20.229 520 19.190 19.937 19.827

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠ 2015 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%) ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Kωδ. ΕΠ. Βάση Βάση Θέσεις Θέσεις

ΒΑΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠ 2015 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%) ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Kωδ. ΕΠ. Βάση Βάση Θέσεις Θέσεις ΒΑΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠ 2015 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%) ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Kωδ. ΕΠ. Βάση Βάση Θέσεις Θέσεις Τμ. ΠΕΔΙΟ ΤΜΗΜΑ/ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΗ 2015 2014 2015 2014 129 I Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσ/νίκη 20206

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΒΑΕΙ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ 2013 1 1 1.275 239 1.275 239 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΒΑΕΙ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΗΜΕΡΗΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 ΚΩΔΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΤ/ΤΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ [3] [4] 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ ΕΠΑΛΑ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΟΝΟΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΤ/ΤΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΤΟΥ 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ ΕΠΑΛΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ 1 1 287 0 287 0 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΘΕ ΤΕΙ ΘΕ/ΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ ΕΣΟΤ 2011 ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (90%)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ ΕΣΟΤ 2011 ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (90%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 234 234 22636 19.12 38.8 19927 16.75 33.7 129 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ. 216 216 22994 19.15 39.0 20463 17.72 35.3 131 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1ο Επιστημινικό πεδίο

1ο Επιστημινικό πεδίο 1ο Επιστημινικό πεδίο ΑΕΙ 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 20.206 20.759-553 21.504-1.298 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 19.499 19.964-465 20.229-730 117 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 18.223

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ-ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΤΟΥΣ 2011 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ-ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΤΟΥΣ 2011 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 234 234 22636 19.12 38.8 19927 16.75 33.7 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 216 216 22994 19.15 39.0 20463 17.72 35.3 131 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙ ΑΠΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 90% Σελίδα 1

ΑΕΙ ΑΠΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 90% Σελίδα 1 ΚΩΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΒΑΣΗ 2011 ΒΑΣΗ 2010 ΔΙΑΦΟΡΑ 231 ΑPΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΗΜ. 21715 22313-598 233 ΑPΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 21258 21896-638 232 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 20522 21695-1173

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ 2012 24 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΒΑΣΕΙΣ 2012 24 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 28 Αυγούστου 117 17 Εγκατέλειψαν τις Παιδαγωγικές, αντιµετώπισαν µε δυσπιστία τις σπουδές των Μηχανικών και στράφηκαν σε Στρατιωτικές και Αστυνοµικές που εξασφαλίζουν άµεση πρόσληψη.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ-ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ 10% ΕΤΟΥΣ 2012

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ-ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ 10% ΕΤΟΥΣ 2012 ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 25 25 21844 18.48 36.2 19579 17.10 31.9 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛ2010-11 ΗΜ. 1 1 18924

Διαβάστε περισσότερα

2ο Επιστημονικό πεδίο ΑΕΙ ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ 2014 2013 ΔΙΑΦ ΔΙΑΦ(%) ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ 327 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ

2ο Επιστημονικό πεδίο ΑΕΙ ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ 2014 2013 ΔΙΑΦ ΔΙΑΦ(%) ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ 327 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 2ο Επιστημονικό πεδίο ΑΕΙ ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ 2014 2013 ΔΙΑΦ ΔΙΑΦ(%) ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ 327 ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 12.693 12.454 239 1.9% ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ 327 ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 2ου ΠΕΔΙΟΥ (ΘΕΤΙΚΗΣ) ΚΑΙ 4ου ΠΕΔΙΟΥ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ) 2014

ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 2ου ΠΕΔΙΟΥ (ΘΕΤΙΚΗΣ) ΚΑΙ 4ου ΠΕΔΙΟΥ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ) 2014 ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 2ου ΠΕΔΙΟΥ (ΘΕΤΙΚΗΣ) ΚΑΙ 4ου ΠΕΔΙΟΥ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ) 2014 Α/Α ΚΩΔ. ΜΗΧ. ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΗ ΒΑΣΙΚΟ 1 419 Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Αθήνας ΕΚΚΛ Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑ ΑΠΟ ΜΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

ΜΟΡΙΑ ΑΠΟ ΜΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 413 417 420 414 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΟΡΙΑ ΑΠΌ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΜΟΡΙΑ ΑΠΟ ΜΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1ο Επιστημονικό πεδίο ΑΕΙ ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ 2014 2013 ΔΙΑΦ ΔΙΑΦ(%) ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 127 (ΑΘΗΝΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ

1ο Επιστημονικό πεδίο ΑΕΙ ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ 2014 2013 ΔΙΑΦ ΔΙΑΦ(%) ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 127 (ΑΘΗΝΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 1ο Επιστημονικό πεδίο ΑΕΙ ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ 2014 2013 ΔΙΑΦ ΔΙΑΦ(%) ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 127 19.964 20.229-265 -1.3% ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 127 9.711 8.042 1.669 20.8% ΑΓΓΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙ ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ 2014 2013 ΔΙΑΦ ΔΙΑΦ(%)

ΑΕΙ ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ 2014 2013 ΔΙΑΦ ΔΙΑΦ(%) 1ο Επιστημονικό πεδίο ΑΕΙ ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ 2014 2013 ΔΙΑΦ ΔΙΑΦ(%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 19.964 20.229-265 -1.3% 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 20.759

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 90% ΒΑΣΕΙΣ 2008 ΒΑΣΕΙΣ 2009 ΔΙΑΦΟΡΑ. Κωδ. Ε.Π. ΙΔΡ. ΤΜΗΜΑΤΑ (ΟΛΑ) ΠΟΛΗ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 90% ΒΑΣΕΙΣ 2008 ΒΑΣΕΙΣ 2009 ΔΙΑΦΟΡΑ. Κωδ. Ε.Π. ΙΔΡ. ΤΜΗΜΑΤΑ (ΟΛΑ) ΠΟΛΗ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 90% Κωδ. Ε.Π. ΙΔΡ. ΤΜΗΜΑΤΑ (ΟΛΑ) ΠΟΛΗ ΒΑΣΕΙΣ 2008 ΒΑΣΕΙΣ 2009 ΔΙΑΦΟΡΑ 227 Δ ΑΕΙ Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Θεσσαλονίκη 17.789 18.243 454 225 Δ ΑΕΙ Αγρονόμων &

Διαβάστε περισσότερα

4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ (90%)

4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ (90%) 4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ (90%) ΒΑΣΕΙΣ 2010 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Kωδ. Βάση Βάση Επιτ. Θέσεις Θέσεις Τμ. ΤΜΗΜΑ/ΣΧΟΛΗ ΙΔΡ. ΠΟΛΗ Ε.Μ. 2010 2009 Διαφ. 2010 2010 2009 862 Μονίμων μ Υπαξ/κών ξ Στρατού ρ (Σ.Μ.Υ))

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 20.229 19.709 520 2,6% 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%) 2 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

ΒΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%) 2 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΜΗΜΑ/ΣΧΟΛΗ ΙΔΡ. ΠΟΛΗ Ε.Μ. E.M.* 231 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΕΜΠ ΠΑΝΕΠ Αθήνα ΣΧΕ (**) 19999 19838 161 95 95 99-4 217 826 Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ Ικάρων- Μηχανικοί (ΣΜΑ) Γεν. Σειρά ΠΑΝΕΠ Αθήνα 18628

Διαβάστε περισσότερα

2ο Επιστημινικό πεδίο Κωδ. Σχολής. Τμήμα Βάση 2015 Βάση 2014 Διαφορά Βάση 2013 Διαφορά

2ο Επιστημινικό πεδίο Κωδ. Σχολής. Τμήμα Βάση 2015 Βάση 2014 Διαφορά Βάση 2013 Διαφορά 2ο Επιστημινικό πεδίο Κωδ. ΑΕΙ 277 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 17.677 18.245-568 17.392 285 279 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 17.439 18.057-618 17.253 186 281 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 17.066 17.671-605 16.757 309 282 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1ο Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών & Κοινωνικών Επιστημών

1ο Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών & Κοινωνικών Επιστημών 1ο Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών & Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστήμια Τμήμα Εισαγωγική κατεύθυνση (κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου) 2014 2013 2012 127 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 19.964

Διαβάστε περισσότερα

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ 90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 184 184 23.260 19.35 38.4 20.229 17.42 33.7 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90%

Διαβάστε περισσότερα

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ 90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Α.Ε.Ι

Βάσεις Α.Ε.Ι κωδ. τμημ. Βάσεις Α.Ε.Ι. 2006-2007 επ. πεδ. ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΕΙ (αλφαβητική ταξινόμηση) ΠΟΛΗ 2007 2006 μόρια αρ. επιτ. μόρια διαφ. 06/07 127 I Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνα (**) 18926 270 18203 723 129 I

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστικό σύστημα 2015-2016

Εξεταστικό σύστημα 2015-2016 Εξεταστικό σύστημα 2015-2016 Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ΝΟΜΟ: 4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α, 14/05/2015), τροποποίηση του Ν. 4186/2013 «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

2ο (NEO) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

2ο (NEO) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 2ο (NEO) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΜΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 14.942 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Διαβάστε περισσότερα

10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013

10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πεδίο 1. Βάση Βάση Επιτ. Kωδ. ΤΜΗΜΑ/ΣΧΟΛΗ ΙΔΡ. ΠΟΛΗ Ε.Μ.

Πεδίο 1. Βάση Βάση Επιτ. Kωδ. ΤΜΗΜΑ/ΣΧΟΛΗ ΙΔΡ. ΠΟΛΗ Ε.Μ. Πεδίο 1 Επιτ. 2013 129 Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη (**) 20759 21054 135 127 Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΠΑΝΕΠ Αθήνα (**) 19964 20229 202 875 Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Επιστημονικό Πεδίο Θετικών Επιστημών

2 ο Επιστημονικό Πεδίο Θετικών Επιστημών 2 ο Επιστημονικό Πεδίο Θετικών Επιστημών Πανεπιστήμια Τμήμα Εισαγωγική κατεύθυνση (κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου) 2014 2013 2012 327 Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής 12.693 12.454

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο ΘΕΤΙΚΟ -ΚΛΑΣΙΚΟ ΒΑΣΕΙΣ 2012 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%) Επιστ. Πεδίο ΙV - Βαθμολογική Ταξινόμηση

Φροντιστήριο ΘΕΤΙΚΟ -ΚΛΑΣΙΚΟ ΒΑΣΕΙΣ 2012 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%) Επιστ. Πεδίο ΙV - Βαθμολογική Ταξινόμηση Kωδ. Τμ. 231 Φροντιστήριο ΘΕΤΙΚΟ -ΚΛΑΣΙΚΟ ΒΑΣΕΙΣ 2012 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%) Επιστ. Πεδίο ΙV - Βαθμολογική Ταξινόμηση ΤΜΗΜΑ/ΣΧΟΛΗ ΙΔΡ. ΠΟΛΗ Ε.Μ. Βάση 2012 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ Βάση 2011

Διαβάστε περισσότερα

10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ

10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ 10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ 19.434

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΑΣΕΩΝ 2012-2011 90% ΒΑΣΕΙΣ 2012

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΑΣΕΩΝ 2012-2011 90% ΒΑΣΕΙΣ 2012 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΑΣΕΩΝ -2011 90% 213 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 3672 12135-8463 827 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β ΗΜ. 7261 15619-8358 368 ΔΙΑΧ. ΠΟΛΙΤ. ΠΕΡΙΒ. &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ

ΑΡΧΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΡΧΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 413 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΑΣΕΩΝ % ΒΑΣΕΙΣ 2012

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΑΣΕΩΝ % ΒΑΣΕΙΣ 2012 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΑΣΕΩΝ -2011 90% 213 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 3672 12135-8463 827 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β ΗΜ. 7261 15619-8358 368 ΔΙΑΧ. ΠΟΛΙΤ. ΠΕΡΙΒ. &

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Εισαγωγής στα ΑΕΙ Ενιαίων Λυκείων 2000 2010

Βάσεις Εισαγωγής στα ΑΕΙ Ενιαίων Λυκείων 2000 2010 Πεδίο Όνομα Σχολής / Τμήματος ΠΟΛΗ Ε.Μ. 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1 Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνα 2E 20406 20147 19519 18926 18203 17526 17268 17232 17916 18187 20182

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΕΙ-ΤΕΙ 2012 (90% και 10%)

ΒΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΕΙ-ΤΕΙ 2012 (90% και 10%) ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΓΝΩΣΗ» ΒΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΕΙ-ΤΕΙ 01 (0% και ) ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 1η στήλη: Αύξων αριθμός σχολών. η στήλη: Επιστημονικά πεδία. η στήλη: Κωδικός σχολής (για το μηχανογραφικό). η στήλη: Η ονομασία και

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα Σχολής 1o ΠΕΔΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Όνομα Σχολής 1o ΠΕΔΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Πεδίο Κωδικός Σχολής Όνομα Σχολής 1o ΠΕΔΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Πόλη Βάση 2012 Πολύτεκνοι Τρίτεκνοι Κοιν.Κριτήρια Μουσουλμάνοι 1ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 129 Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ) - ΑΚ. ΕΤΟΣ 2014-15

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ) - ΑΚ. ΕΤΟΣ 2014-15 ΒΑΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ) - ΑΚ. ΕΤΟΣ 2014-15 (ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ- ) ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ 0,00 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ-ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ 10% ΕΤΟΥΣ 2012

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ-ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ 10% ΕΤΟΥΣ 2012 KΩ. ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 25 25 21844 18.48 36.2 19579 17.10 31.9 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛ2010-11 ΗΜ. 1 1 18924 15.85 34.0 18924 15.85 34.0 127

Διαβάστε περισσότερα

16.183 15.235 948 6.2% 255 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 16.178 15.338 840 5.5% ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 246 (ΑΘΗΝΑ)

16.183 15.235 948 6.2% 255 ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 16.178 15.338 840 5.5% ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 246 (ΑΘΗΝΑ) 2ο Επιστημονικό πεδίο ΑΕΙ ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ EΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ 2014 2013 ΔΙΑΦ ΔΙΑΦ(%) 277 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 18.245 17.392 853 4.9% 279 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 18.057 17.253 804 4.7% 281 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 17.671

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9.848 9.337 511 5,5% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΕΙ-ΤΕΙ 2015 (90% και 10%)

ΒΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΕΙ-ΤΕΙ 2015 (90% και 10%) ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΓΝΩΣΗ» ΒΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΕΙ-ΤΕΙ 0 (0% και ) ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ Στήλη : Αύξων αριθμός σχολών. Στήλη : Επιστημονικά πεδία. Στήλη : Κωδικός σχολής (για το μηχανογραφικό). Στήλη : Η ονομασία και η έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%) ΕΠΙΣΤ. ΠΕΔΙΑ Ι & ΙV - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

ΒΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%) ΕΠΙΣΤ. ΠΕΔΙΑ Ι & ΙV - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Τμήμα/Σχολή Ιδρ. Πόλη Ε.Μ. E.M.* 129 I Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΠΑΝΕΠ Θεσσαλονίκη ΑΓΓ (**) 19874 20206-332 138 138 144-6 127 I Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας ΠΑΝΕΠ Αθήνα ΑΓΓ (**) 19326 19499-173 181

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΕΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ 2012 ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΕΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ 2012 ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ Ε. 1 1 419 419 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ Ε. 1 1 260 260 661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ Ε. 1 1 371 371 643 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

http://sep4u.gr Καλοδήμος Δ. (1) ΒΑΣΕΙΣ 2012

http://sep4u.gr Καλοδήμος Δ. (1) ΒΑΣΕΙΣ 2012 KΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΒΑΣΕΙΣ 2012 ΒΑΣΕΙΣ 2011 ΔΙΑΦ 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 13195 13897-702 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 16740 7157 9583 135 ΓΕPΜΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις ΑΕΙ - Αλφαβητική Ταξινόμηση

Βάσεις ΑΕΙ - Αλφαβητική Ταξινόμηση ΑΕΙ Βάσεις ΑΕΙ - Αλφαβητική Ταξινόμηση Kωδ. Τμ. ΕΠ. ΠΕΔΙΟ 127 I 129 I 227 IV 225 IV 353 IV,V 326 IV,V 327 II,IV 342 I 232 IV 233 IV 231 IV 236 IV 234 IV 370 IV 184 I 176 I,V ΒΑΣΕΙΣ ΑΕΙ 2008 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

10% ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β) ΗΜΕΡΗΣΙΑ 2013 ΚΩΔΙΚΟΣ

10% ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β) ΗΜΕΡΗΣΙΑ 2013 ΚΩΔΙΚΟΣ 10% ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β) ΗΜΕΡΗΣΙΑ 2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2006 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΗ 1 ΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΑΛΕΞΗ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2006 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΗ 1 ΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΑΛΕΞΗ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)- ΦΡΟΝΤΙΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΟ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕ 2006 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΠΟΛΗ 1 ΑΓΓΕΛΗ ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2 ΑΛΕΞΗ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (Ε) ΟΠΛΑ ΕΙΔ. ΚΑΤ70&82 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 3 ΑΛΥΜΑΡΑ ΟΦΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

http://sep4u.gr 1,251 7.8% ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 332 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 17,654 16,449 1,205 7.3%

http://sep4u.gr 1,251 7.8% ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 332 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 17,654 16,449 1,205 7.3% ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΟΡΙΑ (2014) ΜΟΡΙΑ (2013) ΔΙΑΦΟΡ Α (Μόρια) ΔΙΑΦΟΡ Α (%) 748 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) 12,599 - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 6,916 ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ 5,683 82.2% ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ 2012 (ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ) ΚΩΔ ΣΧΟΛΗ 297 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 1 18059 16063 1996 302 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. 1 17300 15881 1419 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ - - ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ- - 2014 & 2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ - - ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ- - 2014 & 2013 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 10,338 10,651-313 - 2.9% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8,708 8,136 572 7.0% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 10.338 10.651-313 -2,9% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.708 8.136 572 7,0% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2014 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΚΩΔΙΚΟΣ

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2014 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2014 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΚΩΔΙΚΟΣ 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 13 13 21.299 17,88 37,50 19.927 17,00 32,50 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 90% LINΚS Π.Ι. ΒΑΣΕΙΣ 2007 ΒΑΣΕΙΣ 2008 ΔΙΑΦΟΡΑ Κωδ. Ε.Π. ΙΔΡ. ΤΜΗΜΑΤΑ (ΟΛΑ) ΠΟΛΗ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 90% LINΚS Π.Ι. ΒΑΣΕΙΣ 2007 ΒΑΣΕΙΣ 2008 ΔΙΑΦΟΡΑ Κωδ. Ε.Π. ΙΔΡ. ΤΜΗΜΑΤΑ (ΟΛΑ) ΠΟΛΗ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 90% LINΚS Π.Ι. ΒΑΣΕΙΣ 2007 ΒΑΣΕΙΣ 2008 ΔΙΑΦΟΡΑ Κωδ. Ε.Π. ΙΔΡ. ΤΜΗΜΑΤΑ (ΟΛΑ) ΠΟΛΗ 185 Δ ΑΕΙ Πλαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης Ιωάννινα 13.335 11.801-1.534 200 Β,Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ 90% ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

ΒΑΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ 90% ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Kωδ. Τµ. ΕΠ. ΠΕ ΙΟ 127 I 129 I 227 IV 225 IV ΤΜΗΜΑ/ΣΧΟΛΗ Αγγλικής Γλώσσας & Αγγλικής Γλώσσας & Αγρονόµων & Τοπογράφων Μηχανικών Αγρονόµων & Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ ΒΑΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΚΩΔΙΚΟΣ

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. Β.Π.(1) ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π.

Διαβάστε περισσότερα

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 A/A ΟΝΟΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ 1 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 139 139 23.410 19.32 39.6 21.054 17.88 35.4 2 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9.848 9.337 511 5,5% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 7.196 7.154 42 0,6%

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016 ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016 ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2015 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016 ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. Β.Π.(1) ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. Β.Π.(1) 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ 2012 (ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ)

ΒΑΣΕΙΣ 2012 (ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ) ΒΑΣΕΙΣ 2012 (ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ) ΚΩΔ ΣΧΟΛΗ 137 ΓΕPΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 20026 17549 2477 303 ΟΔΟΝΤΙΑΤPΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 18847 17270 1577 170 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ 17324 16554 770 171 ΦΙΛ/ΦΙΑΣ ΠΑΙΔ/ΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016 ΘΕΣΕΙΣ (Κατόπιν Μεταφοράς)

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016 ΘΕΣΕΙΣ (Κατόπιν Μεταφοράς) ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2015 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016 ΘΕΣΕΙΣ (Κατόπιν Μεταφοράς) ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. Β.Π.(1) ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Pierce - Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος Νέο Σύστημα

Επιτυχόντες Pierce - Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος Νέο Σύστημα Επιτυχόντες Pierce - Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος 2016 - Νέο Σύστημα 16009888 ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΡΤΑ) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 16009935 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 16009889 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση Βάσεων 2000-2011 για ΑΕΙ με το 90%

Σύγκριση Βάσεων 2000-2011 για ΑΕΙ με το 90% ΚΩΔ. Σχολή Σύγκριση Βάσεων 2000-2011 για ΑΕΙ με το 90% ΙΔΡΥ ΜΑ 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΕΙ 20182 18187 17916 17232 17268 17526 18203 18926 19519 20147 20406 19927 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%) 5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

ΒΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%) 5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΜΗΜΑ/ΣΧΟΛΗ ΙΔΡ. ΠΟΛΗ Ε.Μ. E.M.* 867 Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά ΣΧ.ΕΝΣΤ. Θεσσαλονίκη ΠΕ 18326 18983-657 7 7 10-3 355 Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών ΠΑΝΕΠ Πειραιάς 1ΓΛ (*) 17987 18090-103 130 130 135-5

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΚΩΔΙΚΟΣ

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΚΩΔΙΚΟΣ 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 189 189 23.179 19,27 38,70 19.499 16,63 32,90 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ 90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ ΕΜΠ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΟΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΘ 18.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ ΕΜΠ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΟΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΘ 18. 1 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΧΟΛΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 31 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 (Σχολές Πόλεις ΑΕΙ/ΤΕΙ Βάσεις 2016) 2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αλφαβητική κατάταξη τμημάτων πεδία εισαγωγής ΠΕΔΙΑ 1 2 3 4 5 ΑΕΙ 2. http://kentromeletis.edu.gr

Αλφαβητική κατάταξη τμημάτων πεδία εισαγωγής ΠΕΔΙΑ 1 2 3 4 5 ΑΕΙ 2. http://kentromeletis.edu.gr ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΑΕΙ 1 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΑΕΙ 1 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ ΑΕΙ 2 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 10,338 10,651-313 -2.9% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8,708 8,136

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΙΗ ΒΑΕΩΝ 2012-2011 ΕΠΑΛ Α

ΤΓΚΡΙΗ ΒΑΕΩΝ 2012-2011 ΕΠΑΛ Α 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 806 172 897 198-91 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ ΗΜ. 508 76 535 128-27 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα