Όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό «Selfie με το νέο τραπεζογραμμάτιο των 10 ευρώ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό «Selfie με το νέο τραπεζογραμμάτιο των 10 ευρώ»"

Transcript

1 Όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό «Selfie με το νέο τραπεζογραμμάτιο των 10 ευρώ» ΑΡΘΡΟ 1 - ΟΡΓΑΝΩΣΗ Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (εφεξής η «ΕΚΤ») διοργανώνει, από τις 23 Σεπτεμβρίου 2014 στις π.μ. μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2014 στις μ.μ., διαγωνισμό με τίτλο «Selfie με το νέο τραπεζογραμμάτιο των 10 ευρώ» (εφεξής ο «Διαγωνισμός») αποκλειστικά διαθέσιμο μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου: (εφεξής «ο Δικτυακός τόπος»). Πρέπει να σημειωθεί ότι: Η Havas Media France, ανώνυμη εταιρία με μετοχικό κεφάλαιο ύψους ευρώ, καταχωρημένη στο εμπορικό μητρώο της Nanterre υπ αριθμόν , με έδρα στη διεύθυνση 2 Bis rue Godefroy, Puteaux, Γαλλία, θα ενεργεί ως πάροχος τεχνικών υπηρεσιών για τον Διαγωνισμό (εφεξής «Havas Media France» ή ο «Πάροχος»). ΑΡΘΡΟ 2 ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο συμμετέχων (εφεξής ο «Συμμετέχων») αποδέχεται τους παρόντες όρους. Η παράβαση οποιουδήποτε άρθρου των παρόντων όρων συμμετοχής συνεπάγεται τον αποκλεισμό του Συμμετέχοντος από τον Διαγωνισμό. ΑΡΘΡΟ 3 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Στον Διαγωνισμό μπορεί να συμμετάσχει κάθε φυσικό πρόσωπο νόμιμης ηλικίας με κατοικία σε χώρα της ζώνης του ευρώ 1, εφόσον διαθέτει: - πρόσβαση στο διαδίκτυο, - δημόσιο («public») λογαριασμό Twitter ή/και Instagram, - διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ). Μέλη του προσωπικού της ΕΚΤ ή του Παρόχου που εμπλέκονται άμεσα στην οργάνωση και τη διαχείριση του διαγωνισμού καθώς και τα στενά συγγενικά τους πρόσωπα (σύζυγοι, σύντροφοι, γονείς, τέκνα και αδέλφια) δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό. 1 Οι χώρες της ζώνης του ευρώ είναι: Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Κύπρος, Λεττονία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία και Φινλανδία.

2 Οι Συμμετέχοντες επιτρέπουν την επαλήθευση της ταυτότητας και της ταχυδρομικής ή/και της ηλεκτρονικής τους διεύθυνσης. Η υποβολή ψευδούς ταυτότητας ή/και ψευδούς διεύθυνσης ή/και ψευδούς διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή εσφαλμένων στοιχείων καθιστά τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό και τυχόν απονομή επάθλου άκυρες. ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει τις ακόλουθες φάσεις: - Ο Συμμετέχων προβαίνει στη λήψη φωτογραφίας που απεικονίζει μόνο τον εαυτό του (selfie) με το νέο τραπεζογραμμάτιο των 10 ευρώ (εφεξής η «Συμμετοχή» ή/και η «Selfie»). - Αναρτά την Selfie σε λογαριασμό Twitter ή Instagram με την ένδειξη «#mynew10». Η Selfie πρέπει να είναι άμεσα ενσωματωμένη στο tweet ή στο μήνυμα και να μην επισυνάπτεται ως σύνδεσμος. - Ο Συμμετέχων συνδέεται με τον Δικτυακό τόπο. - Συμπληρώνει τη φόρμα συμμετοχής (όνομα χρήστη και προσωπικός κωδικός του λογαριασμού Twitter ή Instagram και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και αποδέχεται τους παρόντες όρους συμμετοχής καθώς και την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. - Ο Πάροχος ελέγχει ότι η Selfie πληροί τους όρους συμμετοχής στον Διαγωνισμό προτού την αναρτήσει στον Δικτυακό τόπο. - Ο Συμμετέχων λαμβάνει ηλεκτρονικό μήνυμα το οποίο επιβεβαιώνει την έγκριση της Selfie του. - Μετά την ημερομηνία λήξης του Διαγωνισμού στις 30 Νοεμβρίου, ο δικαστικός επιμελητής που ορίζεται στο άρθρο 5 διενεργεί κλήρωση για την απονομή των 100 επάθλων. Η εγγραφή στον Διαγωνισμό θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί εφόσον ο Συμμετέχων έχει συμπληρώσει τη φόρμα συμμετοχής, έχει αποδεχτεί τους παρόντες όρους και την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και η Συμμετοχή του έχει εγκριθεί από τον Πάροχο. Κάθε Συμμετέχων δύναται να συμμετέχει στον Διαγωνισμό μία φορά μόνο. Μόνο οι Συμμετοχές που απεικονίζουν το νέο τραπεζογραμμάτιο των 10 ευρώ με την ένδειξη «#mynew10» θα λαμβάνονται υπόψη. Οι Συμμετοχές δύνανται να απεικονίζουν ταυτοποιήσιμο ή μη ταυτοποιήσιμο πρόσωπο. Σε αυτήν την περίπτωση, μόνο το πρόσωπο που συμμετέχει στον Διαγωνισμό και επικυρώνει τη φόρμα συμμετοχής σύμφωνα με τις ως άνω προϋποθέσεις μπορεί να απεικονίζεται στην Selfie και πρέπει 2

3 να βεβαιώνει ότι όντως το ίδιο απεικονίζεται σε αυτήν. Οποιαδήποτε Selfie απεικονίζει άλλο πρόσωπο ή άλλα πρόσωπα πέραν του Συμμετέχοντος δεν θα αναρτηθεί στον Δικτυακό τόπο και ο Συμμετέχων θα κληθεί να υποβάλει νέα Selfie η οποία πληροί τους όρους συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Οι Selfie σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να απεικονίζουν το νέο τραπεζογραμμάτιο των 10 ευρώ κατά τρόπο που ενδέχεται να επηρεάζει αρνητικά τη φήμη και το κύρος της ΕΚΤ, που θεωρείται ότι είναι προσβλητικός ή δυσφημιστικός, ότι εισάγει φυλετικές διακρίσεις, ότι προσβάλλει τα χρηστά ήθη και τη δημόσια αιδώ, ότι έχει πορνογραφικό χαρακτήρα ή ότι εισάγει διακρίσεις ή συνιστά προτροπή σε τέλεση ποινικών ή λοιπών αδικημάτων και σε εκδηλώσεις μίσους φυλετικού ή θρησκευτικού χαρακτήρα ή λόγω φύλου ή εμφάνισης ή οποιασδήποτε άλλης μορφής. Οι Selfie που κρίνονται ακατάλληλες από τον Πάροχο δεν θα αναρτώνται και θα επιφέρουν τον αποκλεισμό του Συμμετέχοντος. Όλες οι Selfie που εγκρίνονται από τον Πάροχο υπό τους ως άνω όρους θα αναρτώνται στον Δικτυακό τόπο με τη μορφή μωσαϊκού από Selfie. Για τεχνικούς λόγους, ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το μέγεθος των Selfie ούτως ώστε αυτές να μπορούν να ενσωματωθούν στο μωσαϊκό. Ωστόσο, με κλικ πάνω στην Selfie η φωτογραφία θα απεικονίζεται στο αρχικό της μέγεθος. Η ΕΚΤ και ο Πάροχος δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να καταστούν υπεύθυνοι σε σχέση με την τροποποίηση αυτή. Η συμμετοχή δεν θεωρείται έγκυρη σε περίπτωση ημιτελών αναρτήσεων στο Twitter ή το Instagram. Συμμετοχή που υποβάλλεται πριν ή μετά τις ως άνω ημερομηνίες δεν λαμβάνεται υπόψη. Συμμετοχή που λαμβάνει χώρα με μέσα διαφορετικά των ανωτέρω οριζόμενων δεν θα λαμβάνεται υπόψη. Εφόσον παραστεί ανάγκη, ο Πάροχος διαβιβάζει τα σχετικά δεδομένα κίνησης σε τρίτα μέρη ή σε δημόσιες αρχές, υπό τις νομοθετικά προβλεπόμενες συνθήκες. Με την αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής, οι Συμμετέχοντες αποδέχονται ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στα συστήματα και τα αρχεία των υπολογιστών του Παρόχου έχουν αποδεικτική αξία μόνο όσον αφορά τα συνδετικά στοιχεία με τις πλατφόρμες Twitter και Instagram, τη συμμετοχή ή τον καθορισμό των νικητών. ΑΡΘΡΟ 5 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΝΙΚΗΤΩΝ Οι νικητές θα επιλεγούν κατόπιν κλήρωσης από τον κ. Crussard, δικαστικό επιμελητή, το γραφείο του οποίου βρίσκεται στη διεύθυνση 16 rue du pont neuf Paris, Γαλλία. Εκατό (100) Συμμετέχοντες οι οποίοι επιλέγονται τυχαία δύνανται να 3

4 αναδειχθούν νικητές και θα λάβουν ένα από τα έπαθλα που ορίζονται στο άρθρο 6 κατωτέρω. Οι Συμμετέχοντες που επιλέγονται ως νικητές κατόπιν της κλήρωσης θα αναδεικνύονται οριστικοί νικητές αφού επαληθευτεί ότι πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις. Οι Συμμετέχοντες που επιλέγονται ως νικητές κατόπιν της κλήρωσης θα ειδοποιούνται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και πρέπει να γνωστοποιήσουν την ταχυδρομική τους διεύθυνση στον Πάροχο μέσω του συνδέσμου που θα παρέχεται για τον σκοπό αυτόν στο ειδοποιητήριο μήνυμα καθώς και να επισυνάψουν ηλεκτρονικό αντίγραφο εγγράφου ταυτότητας ή διαβατηρίου εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αποστολής της εν λόγω ηλεκτρονικής ειδοποίησης. Η ΕΚΤ και ο Πάροχος επαληθεύουν ότι ο Συμμετέχων πληροί τις προβλεπόμενους προϋποθέσεις ώστε να λάβει το έπαθλο. Μετά την επαλήθευση, οι Συμμετέχοντες που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις οι οποίες ορίζονται στους παρόντες όρους συμμετοχής αναδεικνύονται οριστικοί νικητές (εφεξής οι «Νικητές»). Οι Συμμετέχοντες που δεν πληρούν τις εν λόγω προϋποθέσεις θα αποκλείονται. Η ΕΚΤ και ο Πάροχος δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με τους Νικητές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η παράλειψη απάντησης εκ μέρους των Νικητών στο ηλεκτρονικό μήνυμα που τους ενημερώνει για τη νίκη τους εντός των ως άνω χρονικών ορίων καθιστά την απονομή του επάθλου άκυρη. Με την απλή αποδοχή του επάθλου, ο Νικητής επιτρέπει στην ΕΚΤ και στον Πάροχο να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται στο πλαίσιο της συμμετοχής στον Διαγωνισμό για τους σκοπούς της αποστολής του επάθλου, χωρίς η εν λόγω χρήση να επιφέρει δικαιώματα ή αμοιβές πέραν του επάθλου και κατά κανένα τρόπο. ΑΡΘΡΟ 6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΠΑΘΛΟΥ Οι νικητές που προκύπτουν κατόπιν της κλήρωσης σύμφωνα με το άρθρο 5 ανωτέρω θα κερδίσουν τα ακόλουθα έπαθλα: - Πέντε (5) ipad mini αξίας 599,00 ευρώ έκαστο, - Ενενήντα πέντε (95) νέα τραπεζογραμμάτια των 10 ευρώ σε ακρυλική θήκη, αξίας 20,00 ευρώ έκαστο. Υπάρχουν εκατό (100) έπαθλα και καθίσταται σαφές ότι κάθε νικητής δύναται να κερδίσει ένα μόνο έπαθλο. Τα έπαθλα απονέμονται με βάση τη σειρά της κλήρωσης, 4

5 ήτοι: οι πρώτοι πέντε (5) Νικητές θα λάβουν ένα ipad mini και οι ακόλουθοι ενενήντα πέντε (95) Νικητές (από τον Νικητή που κληρώθηκε στην έκτη θέση έως τον Νικητή που κληρώθηκε στην εκατοστή θέση) θα λάβουν από ένα νέο τραπεζογραμμάτιο των 10 ευρώ σε ακρυλική θήκη. Η ΕΚΤ διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει το έπαθλο/τα έπαθλα με άλλα αντίστοιχης αξίας, γεγονός που δεν δύναται να επιφέρει καμία σχετική αξίωση. Η αποδοχή των επάθλων γίνεται σύμφωνα με τους παρόντες όρους συμμετοχής. Δεν υπάρχει δυνατότητα ανταλλαγής ή επιστροφής ούτε και χρηματικής αποζημίωσης. Αν οι Νικητές δεν επιθυμούν ή δεν είναι σε θέση να λάβουν το έπαθλο, δεν θα δικαιούνται καμία αποζημίωση. Το έπαθλο δεν θα απονεμηθεί και θα παραμείνει στην ιδιοκτησία της ΕΚΤ. ΑΡΘΡΟ 7 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΘΛΟΥ Κάθε έπαθλο αποστέλλεται στον Νικητή στη διεύθυνση που έχει προηγουμένως δηλώσει στον Πάροχο, εντός περιόδου περίπου δύο (2) μηνών από την ημερομηνία γνωστοποίησης της ταχυδρομικής διεύθυνσης στον Πάροχο. Οποιοδήποτε έπαθλο δεν παραδίδεται και επιστρέφεται στην ΕΚΤ λόγω ελλιπούς ή εσφαλμένης διεύθυνσης που έχει παράσχει ο Νικητής δεν δύναται να ανακτηθεί από τον τελευταίο και θα παραμένει στην ιδιοκτησία της ΕΚΤ, χωρίς η ΕΚΤ να φέρει ουδεμία ευθύνη. Ομοίως, κάθε έπαθλο που δεν παραλαμβάνεται από το ταχυδρομείο δεν δύναται να ανακτηθεί από τον Νικητή και θα παραμένει στην ιδιοκτησία της ΕΚΤ. Γενικά, η ΕΚΤ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία, κλοπή ή απώλεια κατά την αποστολή και παραλαβή επάθλου. Επιπροσθέτως, η ΕΚΤ δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για οποιοδήποτε συμβάν ή ατύχημα ενδέχεται να προκύψει κατά τη χρήση ή την απόλαυση του επάθλου. Πρέπει να σημειωθεί ότι η ΕΚΤ και ο Πάροχος δεν θα παρέχουν υπηρεσίες ή εγγύηση σε σχέση με τη χρήση των επάθλων. ΑΡΘΡΟ 8 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Οι παρόντες όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό διατίθενται στους Συμμετέχοντες δωρεάν στον Δικτυακό τόπο, με κλικ στον σύνδεσμο «Όροι του διαγωνισμού». Οι παρόντες όροι συμμετοχής κατατίθενται στον κ. Crussard, δικαστικό επιμελητή, τα στοιχεία του οποίου αναφέρονται στο άρθρο 5. Η ΕΚΤ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, στη διάρκεια του Διαγωνισμού, τους παρόντες όρους συμμετοχής σε σχέση με τυχόν αλλαγές στον Δικτυακό τόπο και τη λειτουργία του. 5

6 ΑΡΘΡΟ 9 - ΕΥΘΥΝΗ Οι Συμμετέχοντες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη σύνδεση οποιουδήποτε προσώπου με τον Δικτυακό τόπο και τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό. Οι Συμμετέχοντες είναι υπεύθυνοι για τη λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου προστασίας των δεδομένων ή/και του λογισμικού τους που είναι αποθηκευμένα στον εξοπλισμό του ηλεκτρονικού τους υπολογιστή, έναντι οποιασδήποτε προσβολής. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει τη γνώση και αποδοχή των χαρακτηριστικών και περιορισμών του διαδικτύου, ιδίως όσον αφορά την τεχνική απόδοση, τους απαιτούμενους χρόνους αναμονής για σκοπούς επαλήθευσης, αναζήτησης ή μετάδοσης πληροφοριών, τους κινδύνους διακοπής της λειτουργίας, τους κινδύνους που αφορούν τη σύνδεση, την έλλειψη προστασίας ορισμένων δεδομένων έναντι οποιασδήποτε αθέμιτης χρήσης και τον κίνδυνο προσβολής από ιούς που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Οι Συμμετέχοντες συμφωνούν να τηρούν τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, και ιδίως να μην αναρτούν, κοινοποιούν ή διαβιβάζουν πληροφορίες, περιεχόμενο, εικόνες, και ειδικά τις Συμμετοχές τυχόν μη συμμόρφωσή τους δύναται να οδηγεί σε αποκλεισμό τους, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 4. Η ΕΚΤ ή/και ο Πάροχος διατηρούν το δικαίωμα: i) να λαμβάνoυν μέτρα για τον τερματισμό οποιασδήποτε ανωμαλίας προκαλεί η διάδοση των Selfie στο διαδίκτυο ii) να κινούνται νομικά κατά του Συμμετέχοντος, διεκδικώντας αποζημίωση για ζημία που υφίστανται λόγω της διάθεσης των ανωτέρω Selfie. Οι Συμμετέχοντες δεσμεύονται να σέβονται τα δικαιώματα τρίτων, και ιδίως τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 κατωτέρω. Η ΕΚΤ και ο Πάροχος ουδόλως ευθύνονται σε περίπτωση αθέμιτης χρήσης ή επέλευσης συμβάντος σχετικά με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή Συμμετέχοντος ή σε περίπτωση τυχόν δυσλειτουργίας των μεθόδων σύνδεσης στο διαδίκτυο ή/και του ίδιου του διαδικτύου (διακοπή λειτουργίας, διαγραφή, ανεπαρκής μετάδοση δεδομένων κ.λπ.), συνεπεία των οποίων σημειώνονται ανεπάρκειες όσον αφορά τη διενέργεια, την ασφάλεια, την εφαρμογή των όρων περί ίσης μεταχείρισης, το αδιάβλητο ή τη διαχείριση του Διαγωνισμού. Ομοίως, η ΕΚΤ και ο Πάροχος δεν δύνανται να καταστούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημία, υλική ή μη, προκαλείται στους Συμμετέχοντες, στον εξοπλισμό του ηλεκτρονικού τους υπολογιστή και στα δεδομένα που αποθηκεύονται σ αυτόν ή για οποιεσδήποτε άμεσες ή έμμεσες συνέπειες της ως άνω ζημίας στις δραστηριότητές τους, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών, επαγγελματικών ή επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων. 6

7 Ο Πάροχος καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να καθίσταται ανά πάσα στιγμή δυνατή η πρόσβαση στον Διαγωνισμό μέσω του Δικτυακού τόπου, χωρίς ωστόσο να υποχρεούται σε διασφάλιση της πρόσβασης. Ο Πάροχος δύναται ανά πάσα στιγμή να αναστέλλει την πρόσβαση στον Δικτυακό τόπο ή/και στον Διαγωνισμό, ιδίως για τεχνικούς λόγους ή για λόγους ενημέρωσης ή συντήρησης. Η ΕΚΤ και ο Πάροχος σε καμία περίπτωση δεν ευθύνονται για τις εν λόγω διακοπές στην πρόσβαση και τις συνέπειές τους. Η ΕΚΤ δύναται να ακυρώσει τον Διαγωνισμό στο σύνολό του ή μερικώς σε περίπτωση οποιασδήποτε μορφής απάτης, συμπεριλαμβανομένης της απάτης με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, στο πλαίσιο της συμμετοχής στον Διαγωνισμό ή κατά τον προσδιορισμό του νικητή/των νικητών. Σε αυτή την περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει το έπαθλο/τα έπαθλα από το υποκείμενο/τα υποκείμενα τέλεσης της απάτης ή/και να κινηθεί νομικά κατά των υπευθύνων διάπραξής της. Ωστόσο, δεν αποδέχεται ουδεμία απολύτως ευθύνη έναντι των Συμμετεχόντων για οποιαδήποτε τελεσθείσα απάτη. ΑΡΘΡΟ 10 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Κάθε Συμμετέχων αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η εγγραφή του στον Διαγωνισμό συνεπάγεται τη δυνατότητα της ΕΚΤ και κάθε εθνικής κεντρικής τράπεζας του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (εφεξής «ΕθνΚΤ») να διαθέτουν, χωρίς χρέωση, τη Συμμετοχή του και ολόκληρο το περιεχόμενό της, που αυτός διαθέτει στο διαδίκτυο (δηλαδή το περιεχόμενο που ο ίδιος ο Συμμετέχων αναρτά), προς όλα τα μέσα ενημέρωσης, στο πλαίσιο εκστρατειών ενημέρωσης για το ευρώ, για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών. Συνεπώς, λαμβάνοντας μέρος στον Διαγωνισμό, κάθε Συμμετέχων παρέχει στην ΕΚΤ και στις ΕθνΚΤ άδεια για τη δωρεάν και αποκλειστική χρήση παγκοσμίως της Συμμετοχής του και του περιεχομένου αυτής για δέκα (10) έτη μετά την αρχική ανάρτηση. Η εν λόγω άδεια περιλαμβάνει ιδίως για την ΕΚΤ και τις ΕθνΚΤ: - το δικαίωμα αναπαραγωγής περιεχομένου για σκοπούς αποθήκευσης σε τεχνικές πλατφόρμες της κύριας εφαρμογής, - το δικαίωμα αναπαραγωγής σε όλα τα μέσα ενημέρωσης του περιεχομένου εκείνου που αποτελεί αντικείμενο της Συμμετοχής, - το δικαίωμα επίδειξης, στο σύνολο ή σε τμήμα του κοινού, ολόκληρου ή μέρους του περιεχομένου, είτε είναι συνημμένο σε άλλα στοιχεία είτε όχι, σε οποιοδήποτε δελτίο Τύπου και άρθρο εφημερίδας, διαφημιστικό υλικό ή φυλλάδιο. Συμφωνείται επίσης ότι ο Συμμετέχων επιτρέπει στην ΕΚΤ και τις ΕθνΚΤ, σύμφωνα με τους ως άνω όρους, να χρησιμοποιούν την εικόνα του, όπως αυτή αποτυπώνεται στην 7

8 Selfie που ο ίδιος έχει υποβάλει. Για τον σκοπό αυτόν κάθε Συμμετέχων επιτρέπει τη χρήση της εικόνας του, αποδεχόμενος την άδεια χρήσης εικόνας που εμφανίζεται στον Δικτυακό τόπο. Η ΕΚΤ και ο Πάροχος διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής μόνο του τραπεζογραμματίου στην Selfie και αντικατάστασής του με τραπεζογραμμάτιο διαφορετικής ονομαστικής αξίας. Τέλος, κάθε Συμμετέχων εγγυάται την απρόσκοπτη άσκηση των δικαιωμάτων της ΕΚΤ και των ΕθνΚΤ επί της Συμμετοχής του και παραιτείται από κάθε εναντίον τους αξίωση ή ενέργεια απορρέουσα από τη χρήση της εν λόγω Συμμετοχής. ΑΡΘΡΟ 11 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Η ΕΚΤ και ο Πάροχος δεν ευθύνονται σε περίπτωση ακύρωσης του Διαγωνισμού λόγω ανωτέρας βίας ή απάτης. Η ΕΚΤ διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει ανά πάσα στιγμή τον Διαγωνισμό χωρίς να υποχρεούται σε αποζημίωση των Συμμετεχόντων για οποιαδήποτε υλική ζημία ή ηθική βλάβη. ΑΡΘΡΟ 12 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Η ΕΚΤ και ο Πάροχος συλλέγουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των άρθρων 4 και 5 απευθείας από τους Συμμετέχοντες ως προϋπόθεση της συμμετοχής των τελευταίων στον Διαγωνισμό. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται στα άρθρα 4 και 5. Η ΕΚΤ και ο Πάροχος καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προς αποτροπή της χωρίς άδεια πρόσβασης στις πληροφορίες που συλλέγουν ή της αποκάλυψης αυτών και εφαρμόζουν προς τούτο διαδικασίες για τη διαφύλαξη και ασφάλεια των ως άνω πληροφοριών με τη χρήση υλικών και ηλεκτρονικών μέσων, καθώς και διαχειριστικές διαδικασίες. Στους Συμμετέχοντες επιτρέπεται πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από την ΕΚΤ και τον Πάροχο, δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Η μέγιστη περίοδος αποθήκευσης των δεδομένων αυτών είναι πέντε (5) έτη από τη λήξη του Διαγωνισμού. Στη συνέχεια τα δεδομένα θα διαγραφούν. Οι Συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα δικά τους δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, διόρθωσης ανακριβειών ή ελλιπών δεδομένων, καθώς και διαγραφής των δεδομένων 8

9 τους κατόπιν επικοινωνίας με τον Πάροχο. Για οποιοδήποτε άλλο αίτημα οι Συμμετέχοντες δύνανται να επικοινωνούν με την ΕΚΤ. Οι Συμμετέχοντες δύνανται να υποβάλλουν καταγγελία ενώπιον του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Υπεύθυνος επικοινωνίας για την ΕΚΤ: Olivier Radelet Outreach, Events and Protocol Division DG Communications & Language Services European Central Bank Kaiserstrasse Frankfurt am Main Germany Τηλ.: Υπεύθυνος επικοινωνίας για τον Πάροχο: Υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων γενικού χαρακτήρα Laurent Lé Havas /30 quai de Dion Bouton Puteaux Cedex France Τηλ.: Φαξ:

10 Jerome Ospitaletche CetSI (εταιρική έδρα) 93/105 rue Veuve Lacroix NANTERRE France Τηλ.: ΑΡΘΡΟ 13 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ Εφαρμοστέο δίκαιο για τους σκοπούς του παρόντος Διαγωνισμού είναι το γερμανικό. Η ΕΚΤ αποφασίζει επί όλων των υποθέσεων που δεν καλύπτονται από τους παραπάνω όρους συμμετοχής, οι δε αποφάσεις της θεωρούνται οριστικές. Εφόσον ανακύψει διαφορά στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, θα επιδιώκεται φιλικός διακανονισμός. Σε περίπτωση αδυναμίας διευθέτησής της θα παραπέμπεται στις αρμόδιες αρχές. Όλες οι αξιώσεις πρέπει να υποβάλλονται εντός δύο μηνών από την ημερομηνία λήξης του Διαγωνισμού. 10

ΑΡΘΡΟ 2 ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΑΡΘΡΟ 2 ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό «Tetris Το νέο τραπεζογραμμάτιο των 20 ευρώ» ΑΡΘΡΟ 1 - ΟΡΓΑΝΩΣΗ Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (εφεξής η «ΕΚΤ») διοργανώνει, από τις 5 Φεβρουαρίου 2015 στις 10.00 π.μ. μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης (Συµφωνία) αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch. PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.gr") και του χρήστη ("εσείς" ή "σας") σχετικά µε την εκ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE 1. Εισαγωγή Η «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ 36581/01ΑΤ/Β/96/449

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006)

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ Οι ακόλουθοι Όροι διέπουν τη Συμφωνία Συμμετοχής στα Συστήματα Καρτών μεταξύ της JCC και του Εμπόρου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 1. ΟΡΙΣΜΟΙ: Εκτός όπου το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:... Συμφωνία μεταξύ της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από την οδό Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ.24929, 1396 Λευκωσία (στο εξής η "Cyta")

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

1) Ορισμοί. Άδεια. Υπηρεσίες περιεχομένου της TomTom. Αποστολή Χρήση Περιεχόμενο δημιουργημένο από το χρήστη

1) Ορισμοί. Άδεια. Υπηρεσίες περιεχομένου της TomTom. Αποστολή Χρήση Περιεχόμενο δημιουργημένο από το χρήστη Όροι και προϋποθέσεις για τις υπηρεσίες περιεχομένου της της International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Ολλανδία ( ) 1) Ορισμοί Άδεια Άδεια χρήσης του περιεχομένου της και του κουμπιού όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005)

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Νομοθεσίας. Άρθρο 1 Γενικό Εμπορικό Μητρώο Υπόχρεοι καταχώρησης Επιμελητηριακής 2. Στο Γ.Ε.Μ.Η. εγγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Όροι διαγωνισμού «ο πιο γρήγορος κερδίζει» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος διοργανώνεται και διεξάγεται από την εταιρεία «voicenews» (στο εξής «η Διοργανώτρια»), με Τεχνικό Πάροχο την

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α /16-5-1997), του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-1999), της Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) Στην Αθήνα σήµερα την µεταξύ : α) της εν Αθήναις εδρευούσης Ανωνύµου Εταιρείας υπό την επωνυµία «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» που εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ με το Προεδρικό Διάταγμα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703116 2015-04-09

15PROC002703116 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5PROC0027036 205-04-09 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Τ.Κ. 11521- ΑΘΗΝΑ URL: www.epromy.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΤΔ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Παρέχουμε σε εσάς τις διαδικτυακές μας υπηρεσίες υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. Πρέπει να διαβάσετε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, πριν κάνετε χρήση των διαδικτυακών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β' Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) : "Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης"

ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β' Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) : Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β' Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) : "Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης" 'Εχοντας υπόψη τις διατάξεις: α. Του ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα" (Α'

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 3 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα