Όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό «Selfie με το νέο τραπεζογραμμάτιο των 10 ευρώ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό «Selfie με το νέο τραπεζογραμμάτιο των 10 ευρώ»"

Transcript

1 Όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό «Selfie με το νέο τραπεζογραμμάτιο των 10 ευρώ» ΑΡΘΡΟ 1 - ΟΡΓΑΝΩΣΗ Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (εφεξής η «ΕΚΤ») διοργανώνει, από τις 23 Σεπτεμβρίου 2014 στις π.μ. μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2014 στις μ.μ., διαγωνισμό με τίτλο «Selfie με το νέο τραπεζογραμμάτιο των 10 ευρώ» (εφεξής ο «Διαγωνισμός») αποκλειστικά διαθέσιμο μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου: (εφεξής «ο Δικτυακός τόπος»). Πρέπει να σημειωθεί ότι: Η Havas Media France, ανώνυμη εταιρία με μετοχικό κεφάλαιο ύψους ευρώ, καταχωρημένη στο εμπορικό μητρώο της Nanterre υπ αριθμόν , με έδρα στη διεύθυνση 2 Bis rue Godefroy, Puteaux, Γαλλία, θα ενεργεί ως πάροχος τεχνικών υπηρεσιών για τον Διαγωνισμό (εφεξής «Havas Media France» ή ο «Πάροχος»). ΑΡΘΡΟ 2 ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο συμμετέχων (εφεξής ο «Συμμετέχων») αποδέχεται τους παρόντες όρους. Η παράβαση οποιουδήποτε άρθρου των παρόντων όρων συμμετοχής συνεπάγεται τον αποκλεισμό του Συμμετέχοντος από τον Διαγωνισμό. ΑΡΘΡΟ 3 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Στον Διαγωνισμό μπορεί να συμμετάσχει κάθε φυσικό πρόσωπο νόμιμης ηλικίας με κατοικία σε χώρα της ζώνης του ευρώ 1, εφόσον διαθέτει: - πρόσβαση στο διαδίκτυο, - δημόσιο («public») λογαριασμό Twitter ή/και Instagram, - διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ). Μέλη του προσωπικού της ΕΚΤ ή του Παρόχου που εμπλέκονται άμεσα στην οργάνωση και τη διαχείριση του διαγωνισμού καθώς και τα στενά συγγενικά τους πρόσωπα (σύζυγοι, σύντροφοι, γονείς, τέκνα και αδέλφια) δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό. 1 Οι χώρες της ζώνης του ευρώ είναι: Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Κύπρος, Λεττονία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία και Φινλανδία.

2 Οι Συμμετέχοντες επιτρέπουν την επαλήθευση της ταυτότητας και της ταχυδρομικής ή/και της ηλεκτρονικής τους διεύθυνσης. Η υποβολή ψευδούς ταυτότητας ή/και ψευδούς διεύθυνσης ή/και ψευδούς διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή εσφαλμένων στοιχείων καθιστά τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό και τυχόν απονομή επάθλου άκυρες. ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει τις ακόλουθες φάσεις: - Ο Συμμετέχων προβαίνει στη λήψη φωτογραφίας που απεικονίζει μόνο τον εαυτό του (selfie) με το νέο τραπεζογραμμάτιο των 10 ευρώ (εφεξής η «Συμμετοχή» ή/και η «Selfie»). - Αναρτά την Selfie σε λογαριασμό Twitter ή Instagram με την ένδειξη «#mynew10». Η Selfie πρέπει να είναι άμεσα ενσωματωμένη στο tweet ή στο μήνυμα και να μην επισυνάπτεται ως σύνδεσμος. - Ο Συμμετέχων συνδέεται με τον Δικτυακό τόπο. - Συμπληρώνει τη φόρμα συμμετοχής (όνομα χρήστη και προσωπικός κωδικός του λογαριασμού Twitter ή Instagram και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και αποδέχεται τους παρόντες όρους συμμετοχής καθώς και την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. - Ο Πάροχος ελέγχει ότι η Selfie πληροί τους όρους συμμετοχής στον Διαγωνισμό προτού την αναρτήσει στον Δικτυακό τόπο. - Ο Συμμετέχων λαμβάνει ηλεκτρονικό μήνυμα το οποίο επιβεβαιώνει την έγκριση της Selfie του. - Μετά την ημερομηνία λήξης του Διαγωνισμού στις 30 Νοεμβρίου, ο δικαστικός επιμελητής που ορίζεται στο άρθρο 5 διενεργεί κλήρωση για την απονομή των 100 επάθλων. Η εγγραφή στον Διαγωνισμό θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί εφόσον ο Συμμετέχων έχει συμπληρώσει τη φόρμα συμμετοχής, έχει αποδεχτεί τους παρόντες όρους και την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και η Συμμετοχή του έχει εγκριθεί από τον Πάροχο. Κάθε Συμμετέχων δύναται να συμμετέχει στον Διαγωνισμό μία φορά μόνο. Μόνο οι Συμμετοχές που απεικονίζουν το νέο τραπεζογραμμάτιο των 10 ευρώ με την ένδειξη «#mynew10» θα λαμβάνονται υπόψη. Οι Συμμετοχές δύνανται να απεικονίζουν ταυτοποιήσιμο ή μη ταυτοποιήσιμο πρόσωπο. Σε αυτήν την περίπτωση, μόνο το πρόσωπο που συμμετέχει στον Διαγωνισμό και επικυρώνει τη φόρμα συμμετοχής σύμφωνα με τις ως άνω προϋποθέσεις μπορεί να απεικονίζεται στην Selfie και πρέπει 2

3 να βεβαιώνει ότι όντως το ίδιο απεικονίζεται σε αυτήν. Οποιαδήποτε Selfie απεικονίζει άλλο πρόσωπο ή άλλα πρόσωπα πέραν του Συμμετέχοντος δεν θα αναρτηθεί στον Δικτυακό τόπο και ο Συμμετέχων θα κληθεί να υποβάλει νέα Selfie η οποία πληροί τους όρους συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Οι Selfie σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να απεικονίζουν το νέο τραπεζογραμμάτιο των 10 ευρώ κατά τρόπο που ενδέχεται να επηρεάζει αρνητικά τη φήμη και το κύρος της ΕΚΤ, που θεωρείται ότι είναι προσβλητικός ή δυσφημιστικός, ότι εισάγει φυλετικές διακρίσεις, ότι προσβάλλει τα χρηστά ήθη και τη δημόσια αιδώ, ότι έχει πορνογραφικό χαρακτήρα ή ότι εισάγει διακρίσεις ή συνιστά προτροπή σε τέλεση ποινικών ή λοιπών αδικημάτων και σε εκδηλώσεις μίσους φυλετικού ή θρησκευτικού χαρακτήρα ή λόγω φύλου ή εμφάνισης ή οποιασδήποτε άλλης μορφής. Οι Selfie που κρίνονται ακατάλληλες από τον Πάροχο δεν θα αναρτώνται και θα επιφέρουν τον αποκλεισμό του Συμμετέχοντος. Όλες οι Selfie που εγκρίνονται από τον Πάροχο υπό τους ως άνω όρους θα αναρτώνται στον Δικτυακό τόπο με τη μορφή μωσαϊκού από Selfie. Για τεχνικούς λόγους, ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το μέγεθος των Selfie ούτως ώστε αυτές να μπορούν να ενσωματωθούν στο μωσαϊκό. Ωστόσο, με κλικ πάνω στην Selfie η φωτογραφία θα απεικονίζεται στο αρχικό της μέγεθος. Η ΕΚΤ και ο Πάροχος δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να καταστούν υπεύθυνοι σε σχέση με την τροποποίηση αυτή. Η συμμετοχή δεν θεωρείται έγκυρη σε περίπτωση ημιτελών αναρτήσεων στο Twitter ή το Instagram. Συμμετοχή που υποβάλλεται πριν ή μετά τις ως άνω ημερομηνίες δεν λαμβάνεται υπόψη. Συμμετοχή που λαμβάνει χώρα με μέσα διαφορετικά των ανωτέρω οριζόμενων δεν θα λαμβάνεται υπόψη. Εφόσον παραστεί ανάγκη, ο Πάροχος διαβιβάζει τα σχετικά δεδομένα κίνησης σε τρίτα μέρη ή σε δημόσιες αρχές, υπό τις νομοθετικά προβλεπόμενες συνθήκες. Με την αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής, οι Συμμετέχοντες αποδέχονται ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στα συστήματα και τα αρχεία των υπολογιστών του Παρόχου έχουν αποδεικτική αξία μόνο όσον αφορά τα συνδετικά στοιχεία με τις πλατφόρμες Twitter και Instagram, τη συμμετοχή ή τον καθορισμό των νικητών. ΑΡΘΡΟ 5 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΝΙΚΗΤΩΝ Οι νικητές θα επιλεγούν κατόπιν κλήρωσης από τον κ. Crussard, δικαστικό επιμελητή, το γραφείο του οποίου βρίσκεται στη διεύθυνση 16 rue du pont neuf Paris, Γαλλία. Εκατό (100) Συμμετέχοντες οι οποίοι επιλέγονται τυχαία δύνανται να 3

4 αναδειχθούν νικητές και θα λάβουν ένα από τα έπαθλα που ορίζονται στο άρθρο 6 κατωτέρω. Οι Συμμετέχοντες που επιλέγονται ως νικητές κατόπιν της κλήρωσης θα αναδεικνύονται οριστικοί νικητές αφού επαληθευτεί ότι πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις. Οι Συμμετέχοντες που επιλέγονται ως νικητές κατόπιν της κλήρωσης θα ειδοποιούνται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και πρέπει να γνωστοποιήσουν την ταχυδρομική τους διεύθυνση στον Πάροχο μέσω του συνδέσμου που θα παρέχεται για τον σκοπό αυτόν στο ειδοποιητήριο μήνυμα καθώς και να επισυνάψουν ηλεκτρονικό αντίγραφο εγγράφου ταυτότητας ή διαβατηρίου εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αποστολής της εν λόγω ηλεκτρονικής ειδοποίησης. Η ΕΚΤ και ο Πάροχος επαληθεύουν ότι ο Συμμετέχων πληροί τις προβλεπόμενους προϋποθέσεις ώστε να λάβει το έπαθλο. Μετά την επαλήθευση, οι Συμμετέχοντες που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις οι οποίες ορίζονται στους παρόντες όρους συμμετοχής αναδεικνύονται οριστικοί νικητές (εφεξής οι «Νικητές»). Οι Συμμετέχοντες που δεν πληρούν τις εν λόγω προϋποθέσεις θα αποκλείονται. Η ΕΚΤ και ο Πάροχος δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με τους Νικητές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η παράλειψη απάντησης εκ μέρους των Νικητών στο ηλεκτρονικό μήνυμα που τους ενημερώνει για τη νίκη τους εντός των ως άνω χρονικών ορίων καθιστά την απονομή του επάθλου άκυρη. Με την απλή αποδοχή του επάθλου, ο Νικητής επιτρέπει στην ΕΚΤ και στον Πάροχο να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται στο πλαίσιο της συμμετοχής στον Διαγωνισμό για τους σκοπούς της αποστολής του επάθλου, χωρίς η εν λόγω χρήση να επιφέρει δικαιώματα ή αμοιβές πέραν του επάθλου και κατά κανένα τρόπο. ΑΡΘΡΟ 6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΠΑΘΛΟΥ Οι νικητές που προκύπτουν κατόπιν της κλήρωσης σύμφωνα με το άρθρο 5 ανωτέρω θα κερδίσουν τα ακόλουθα έπαθλα: - Πέντε (5) ipad mini αξίας 599,00 ευρώ έκαστο, - Ενενήντα πέντε (95) νέα τραπεζογραμμάτια των 10 ευρώ σε ακρυλική θήκη, αξίας 20,00 ευρώ έκαστο. Υπάρχουν εκατό (100) έπαθλα και καθίσταται σαφές ότι κάθε νικητής δύναται να κερδίσει ένα μόνο έπαθλο. Τα έπαθλα απονέμονται με βάση τη σειρά της κλήρωσης, 4

5 ήτοι: οι πρώτοι πέντε (5) Νικητές θα λάβουν ένα ipad mini και οι ακόλουθοι ενενήντα πέντε (95) Νικητές (από τον Νικητή που κληρώθηκε στην έκτη θέση έως τον Νικητή που κληρώθηκε στην εκατοστή θέση) θα λάβουν από ένα νέο τραπεζογραμμάτιο των 10 ευρώ σε ακρυλική θήκη. Η ΕΚΤ διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει το έπαθλο/τα έπαθλα με άλλα αντίστοιχης αξίας, γεγονός που δεν δύναται να επιφέρει καμία σχετική αξίωση. Η αποδοχή των επάθλων γίνεται σύμφωνα με τους παρόντες όρους συμμετοχής. Δεν υπάρχει δυνατότητα ανταλλαγής ή επιστροφής ούτε και χρηματικής αποζημίωσης. Αν οι Νικητές δεν επιθυμούν ή δεν είναι σε θέση να λάβουν το έπαθλο, δεν θα δικαιούνται καμία αποζημίωση. Το έπαθλο δεν θα απονεμηθεί και θα παραμείνει στην ιδιοκτησία της ΕΚΤ. ΑΡΘΡΟ 7 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΘΛΟΥ Κάθε έπαθλο αποστέλλεται στον Νικητή στη διεύθυνση που έχει προηγουμένως δηλώσει στον Πάροχο, εντός περιόδου περίπου δύο (2) μηνών από την ημερομηνία γνωστοποίησης της ταχυδρομικής διεύθυνσης στον Πάροχο. Οποιοδήποτε έπαθλο δεν παραδίδεται και επιστρέφεται στην ΕΚΤ λόγω ελλιπούς ή εσφαλμένης διεύθυνσης που έχει παράσχει ο Νικητής δεν δύναται να ανακτηθεί από τον τελευταίο και θα παραμένει στην ιδιοκτησία της ΕΚΤ, χωρίς η ΕΚΤ να φέρει ουδεμία ευθύνη. Ομοίως, κάθε έπαθλο που δεν παραλαμβάνεται από το ταχυδρομείο δεν δύναται να ανακτηθεί από τον Νικητή και θα παραμένει στην ιδιοκτησία της ΕΚΤ. Γενικά, η ΕΚΤ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία, κλοπή ή απώλεια κατά την αποστολή και παραλαβή επάθλου. Επιπροσθέτως, η ΕΚΤ δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για οποιοδήποτε συμβάν ή ατύχημα ενδέχεται να προκύψει κατά τη χρήση ή την απόλαυση του επάθλου. Πρέπει να σημειωθεί ότι η ΕΚΤ και ο Πάροχος δεν θα παρέχουν υπηρεσίες ή εγγύηση σε σχέση με τη χρήση των επάθλων. ΑΡΘΡΟ 8 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Οι παρόντες όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό διατίθενται στους Συμμετέχοντες δωρεάν στον Δικτυακό τόπο, με κλικ στον σύνδεσμο «Όροι του διαγωνισμού». Οι παρόντες όροι συμμετοχής κατατίθενται στον κ. Crussard, δικαστικό επιμελητή, τα στοιχεία του οποίου αναφέρονται στο άρθρο 5. Η ΕΚΤ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, στη διάρκεια του Διαγωνισμού, τους παρόντες όρους συμμετοχής σε σχέση με τυχόν αλλαγές στον Δικτυακό τόπο και τη λειτουργία του. 5

6 ΑΡΘΡΟ 9 - ΕΥΘΥΝΗ Οι Συμμετέχοντες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη σύνδεση οποιουδήποτε προσώπου με τον Δικτυακό τόπο και τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό. Οι Συμμετέχοντες είναι υπεύθυνοι για τη λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου προστασίας των δεδομένων ή/και του λογισμικού τους που είναι αποθηκευμένα στον εξοπλισμό του ηλεκτρονικού τους υπολογιστή, έναντι οποιασδήποτε προσβολής. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει τη γνώση και αποδοχή των χαρακτηριστικών και περιορισμών του διαδικτύου, ιδίως όσον αφορά την τεχνική απόδοση, τους απαιτούμενους χρόνους αναμονής για σκοπούς επαλήθευσης, αναζήτησης ή μετάδοσης πληροφοριών, τους κινδύνους διακοπής της λειτουργίας, τους κινδύνους που αφορούν τη σύνδεση, την έλλειψη προστασίας ορισμένων δεδομένων έναντι οποιασδήποτε αθέμιτης χρήσης και τον κίνδυνο προσβολής από ιούς που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Οι Συμμετέχοντες συμφωνούν να τηρούν τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, και ιδίως να μην αναρτούν, κοινοποιούν ή διαβιβάζουν πληροφορίες, περιεχόμενο, εικόνες, και ειδικά τις Συμμετοχές τυχόν μη συμμόρφωσή τους δύναται να οδηγεί σε αποκλεισμό τους, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 4. Η ΕΚΤ ή/και ο Πάροχος διατηρούν το δικαίωμα: i) να λαμβάνoυν μέτρα για τον τερματισμό οποιασδήποτε ανωμαλίας προκαλεί η διάδοση των Selfie στο διαδίκτυο ii) να κινούνται νομικά κατά του Συμμετέχοντος, διεκδικώντας αποζημίωση για ζημία που υφίστανται λόγω της διάθεσης των ανωτέρω Selfie. Οι Συμμετέχοντες δεσμεύονται να σέβονται τα δικαιώματα τρίτων, και ιδίως τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 κατωτέρω. Η ΕΚΤ και ο Πάροχος ουδόλως ευθύνονται σε περίπτωση αθέμιτης χρήσης ή επέλευσης συμβάντος σχετικά με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή Συμμετέχοντος ή σε περίπτωση τυχόν δυσλειτουργίας των μεθόδων σύνδεσης στο διαδίκτυο ή/και του ίδιου του διαδικτύου (διακοπή λειτουργίας, διαγραφή, ανεπαρκής μετάδοση δεδομένων κ.λπ.), συνεπεία των οποίων σημειώνονται ανεπάρκειες όσον αφορά τη διενέργεια, την ασφάλεια, την εφαρμογή των όρων περί ίσης μεταχείρισης, το αδιάβλητο ή τη διαχείριση του Διαγωνισμού. Ομοίως, η ΕΚΤ και ο Πάροχος δεν δύνανται να καταστούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημία, υλική ή μη, προκαλείται στους Συμμετέχοντες, στον εξοπλισμό του ηλεκτρονικού τους υπολογιστή και στα δεδομένα που αποθηκεύονται σ αυτόν ή για οποιεσδήποτε άμεσες ή έμμεσες συνέπειες της ως άνω ζημίας στις δραστηριότητές τους, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών, επαγγελματικών ή επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων. 6

7 Ο Πάροχος καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να καθίσταται ανά πάσα στιγμή δυνατή η πρόσβαση στον Διαγωνισμό μέσω του Δικτυακού τόπου, χωρίς ωστόσο να υποχρεούται σε διασφάλιση της πρόσβασης. Ο Πάροχος δύναται ανά πάσα στιγμή να αναστέλλει την πρόσβαση στον Δικτυακό τόπο ή/και στον Διαγωνισμό, ιδίως για τεχνικούς λόγους ή για λόγους ενημέρωσης ή συντήρησης. Η ΕΚΤ και ο Πάροχος σε καμία περίπτωση δεν ευθύνονται για τις εν λόγω διακοπές στην πρόσβαση και τις συνέπειές τους. Η ΕΚΤ δύναται να ακυρώσει τον Διαγωνισμό στο σύνολό του ή μερικώς σε περίπτωση οποιασδήποτε μορφής απάτης, συμπεριλαμβανομένης της απάτης με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, στο πλαίσιο της συμμετοχής στον Διαγωνισμό ή κατά τον προσδιορισμό του νικητή/των νικητών. Σε αυτή την περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει το έπαθλο/τα έπαθλα από το υποκείμενο/τα υποκείμενα τέλεσης της απάτης ή/και να κινηθεί νομικά κατά των υπευθύνων διάπραξής της. Ωστόσο, δεν αποδέχεται ουδεμία απολύτως ευθύνη έναντι των Συμμετεχόντων για οποιαδήποτε τελεσθείσα απάτη. ΑΡΘΡΟ 10 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Κάθε Συμμετέχων αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η εγγραφή του στον Διαγωνισμό συνεπάγεται τη δυνατότητα της ΕΚΤ και κάθε εθνικής κεντρικής τράπεζας του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (εφεξής «ΕθνΚΤ») να διαθέτουν, χωρίς χρέωση, τη Συμμετοχή του και ολόκληρο το περιεχόμενό της, που αυτός διαθέτει στο διαδίκτυο (δηλαδή το περιεχόμενο που ο ίδιος ο Συμμετέχων αναρτά), προς όλα τα μέσα ενημέρωσης, στο πλαίσιο εκστρατειών ενημέρωσης για το ευρώ, για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών. Συνεπώς, λαμβάνοντας μέρος στον Διαγωνισμό, κάθε Συμμετέχων παρέχει στην ΕΚΤ και στις ΕθνΚΤ άδεια για τη δωρεάν και αποκλειστική χρήση παγκοσμίως της Συμμετοχής του και του περιεχομένου αυτής για δέκα (10) έτη μετά την αρχική ανάρτηση. Η εν λόγω άδεια περιλαμβάνει ιδίως για την ΕΚΤ και τις ΕθνΚΤ: - το δικαίωμα αναπαραγωγής περιεχομένου για σκοπούς αποθήκευσης σε τεχνικές πλατφόρμες της κύριας εφαρμογής, - το δικαίωμα αναπαραγωγής σε όλα τα μέσα ενημέρωσης του περιεχομένου εκείνου που αποτελεί αντικείμενο της Συμμετοχής, - το δικαίωμα επίδειξης, στο σύνολο ή σε τμήμα του κοινού, ολόκληρου ή μέρους του περιεχομένου, είτε είναι συνημμένο σε άλλα στοιχεία είτε όχι, σε οποιοδήποτε δελτίο Τύπου και άρθρο εφημερίδας, διαφημιστικό υλικό ή φυλλάδιο. Συμφωνείται επίσης ότι ο Συμμετέχων επιτρέπει στην ΕΚΤ και τις ΕθνΚΤ, σύμφωνα με τους ως άνω όρους, να χρησιμοποιούν την εικόνα του, όπως αυτή αποτυπώνεται στην 7

8 Selfie που ο ίδιος έχει υποβάλει. Για τον σκοπό αυτόν κάθε Συμμετέχων επιτρέπει τη χρήση της εικόνας του, αποδεχόμενος την άδεια χρήσης εικόνας που εμφανίζεται στον Δικτυακό τόπο. Η ΕΚΤ και ο Πάροχος διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής μόνο του τραπεζογραμματίου στην Selfie και αντικατάστασής του με τραπεζογραμμάτιο διαφορετικής ονομαστικής αξίας. Τέλος, κάθε Συμμετέχων εγγυάται την απρόσκοπτη άσκηση των δικαιωμάτων της ΕΚΤ και των ΕθνΚΤ επί της Συμμετοχής του και παραιτείται από κάθε εναντίον τους αξίωση ή ενέργεια απορρέουσα από τη χρήση της εν λόγω Συμμετοχής. ΑΡΘΡΟ 11 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Η ΕΚΤ και ο Πάροχος δεν ευθύνονται σε περίπτωση ακύρωσης του Διαγωνισμού λόγω ανωτέρας βίας ή απάτης. Η ΕΚΤ διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει ανά πάσα στιγμή τον Διαγωνισμό χωρίς να υποχρεούται σε αποζημίωση των Συμμετεχόντων για οποιαδήποτε υλική ζημία ή ηθική βλάβη. ΑΡΘΡΟ 12 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Η ΕΚΤ και ο Πάροχος συλλέγουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των άρθρων 4 και 5 απευθείας από τους Συμμετέχοντες ως προϋπόθεση της συμμετοχής των τελευταίων στον Διαγωνισμό. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται στα άρθρα 4 και 5. Η ΕΚΤ και ο Πάροχος καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προς αποτροπή της χωρίς άδεια πρόσβασης στις πληροφορίες που συλλέγουν ή της αποκάλυψης αυτών και εφαρμόζουν προς τούτο διαδικασίες για τη διαφύλαξη και ασφάλεια των ως άνω πληροφοριών με τη χρήση υλικών και ηλεκτρονικών μέσων, καθώς και διαχειριστικές διαδικασίες. Στους Συμμετέχοντες επιτρέπεται πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από την ΕΚΤ και τον Πάροχο, δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Η μέγιστη περίοδος αποθήκευσης των δεδομένων αυτών είναι πέντε (5) έτη από τη λήξη του Διαγωνισμού. Στη συνέχεια τα δεδομένα θα διαγραφούν. Οι Συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα δικά τους δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, διόρθωσης ανακριβειών ή ελλιπών δεδομένων, καθώς και διαγραφής των δεδομένων 8

9 τους κατόπιν επικοινωνίας με τον Πάροχο. Για οποιοδήποτε άλλο αίτημα οι Συμμετέχοντες δύνανται να επικοινωνούν με την ΕΚΤ. Οι Συμμετέχοντες δύνανται να υποβάλλουν καταγγελία ενώπιον του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Υπεύθυνος επικοινωνίας για την ΕΚΤ: Olivier Radelet Outreach, Events and Protocol Division DG Communications & Language Services European Central Bank Kaiserstrasse Frankfurt am Main Germany Τηλ.: Υπεύθυνος επικοινωνίας για τον Πάροχο: Υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων γενικού χαρακτήρα Laurent Lé Havas /30 quai de Dion Bouton Puteaux Cedex France Τηλ.: Φαξ:

10 Jerome Ospitaletche CetSI (εταιρική έδρα) 93/105 rue Veuve Lacroix NANTERRE France Τηλ.: ΑΡΘΡΟ 13 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ Εφαρμοστέο δίκαιο για τους σκοπούς του παρόντος Διαγωνισμού είναι το γερμανικό. Η ΕΚΤ αποφασίζει επί όλων των υποθέσεων που δεν καλύπτονται από τους παραπάνω όρους συμμετοχής, οι δε αποφάσεις της θεωρούνται οριστικές. Εφόσον ανακύψει διαφορά στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, θα επιδιώκεται φιλικός διακανονισμός. Σε περίπτωση αδυναμίας διευθέτησής της θα παραπέμπεται στις αρμόδιες αρχές. Όλες οι αξιώσεις πρέπει να υποβάλλονται εντός δύο μηνών από την ημερομηνία λήξης του Διαγωνισμού. 10

ΑΡΘΡΟ 2 ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΑΡΘΡΟ 2 ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό «Tetris Το νέο τραπεζογραμμάτιο των 20 ευρώ» ΑΡΘΡΟ 1 - ΟΡΓΑΝΩΣΗ Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (εφεξής η «ΕΚΤ») διοργανώνει, από τις 5 Φεβρουαρίου 2015 στις 10.00 π.μ. μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2 ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΑΡΘΡΟ 2 ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό «Tetris Το νέο τραπεζογραμμάτιο των 50 ευρώ» ΑΡΘΡΟ 1 - ΟΡΓΑΝΩΣΗ Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (εφεξής η «ΕΚΤ») διοργανώνει, από τις 5 Ιουλίου 2016 στις 09.00 (ώρα κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣTO ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ YELLOW IN FASHION ΤΗΣ ΜΤΝ ΣΤΟ FACEBOOK

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣTO ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ YELLOW IN FASHION ΤΗΣ ΜΤΝ ΣΤΟ FACEBOOK ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣTO ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ YELLOW IN FASHION ΤΗΣ ΜΤΝ ΣΤΟ FACEBOOK 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η MTN Cyprus Ltd (περαιτέρω ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο «MTN MADWALK INVITATIONS»

Διαβάστε περισσότερα

OΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Διαγωνισμού ΙΑΣΩ myiasomoments

OΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Διαγωνισμού ΙΑΣΩ myiasomoments OΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Διαγωνισμού ΙΑΣΩ myiasomoments 1. Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ- ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΚΡΑΤΣ SUPER ΜΑΓΙΚΑ ΚΕΡΑΣΙΑ ΜΕ ΓΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΣΟΥ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΚΡΑΤΣ SUPER ΜΑΓΙΚΑ ΚΕΡΑΣΙΑ ΜΕ ΓΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΣΟΥ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΚΡΑΤΣ SUPER ΜΑΓΙΚΑ ΚΕΡΑΣΙΑ ΜΕ ΓΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΣΟΥ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ. 1] Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY. 1.Αντικείμενο του Διαγωνισμού.

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY. 1.Αντικείμενο του Διαγωνισμού. ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY 1.Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΜΕΤΡΟΜΗΝΤΙΑ Α.Ε.», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (Κωνσταντινοπολίτικα), επί της οδού Κ. Παλαμά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΜΕΤΡΟΜΗΝΤΙΑ Α.Ε.», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Κ. Παλαμά αρ. 6Γ, όπως εκπροσωπείται νόμιμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. H Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΜΕΛΩΔΙΚΟΣ Μον. Ε.Π.Ε.», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Κ. Παλαμά αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY 1.Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΜΕΤΡΟΜΗΝΤΙΑ Α.Ε.», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Κ. Παλαμά αρ. 6Γ, όπως εκπροσωπείται νόμιμα,

Διαβάστε περισσότερα

1. - ΠΡΟΟΙΜΙΟ 2.- ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

1. - ΠΡΟΟΙΜΙΟ 2.- ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ 1. - ΠΡΟΟΙΜΙΟ Για την τήρηση όσων προβλέπονται από τον Νόμο περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, (ΝΟΜΟΣ 3471/2006 - ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006), η PRAXIS HISPANIA, S.L. (στο εξής PRAXIS) ενημερώνει τον χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Το πιο θρεπτικό ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς!»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Το πιο θρεπτικό ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς!» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Το πιο θρεπτικό ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς!» 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» και έδρα το Μαρούσι Αττικής (οδός

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός «το γαλατάκι μου» Όροι και Κανονισμοί

Διαγωνισμός «το γαλατάκι μου» Όροι και Κανονισμοί Διαγωνισμός «το γαλατάκι μου» Όροι και Κανονισμοί 1. Διοργανώτρια Εταιρεία: Ο διαγωνισμός «το γαλατάκι μου» διοργανώνεται από και ανήκει στην εταιρεία Χαραλαμπίδης Κρίστης Λτδ, 347 Λεωφόρος Λεμεσού, βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY 1.Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΜΕΤΡΟΜΗΝΤΙΑ Α.Ε.», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Κ. Παλαμά αρ. 6Γ, όπως εκπροσωπείται νόμιμα,

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr

Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr Ι. Εισαγωγή 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «INFOTYPE ΕΠΕ.» (εφεξής καλούμενη «INFOTYPE»), που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. H Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΜΕΛΩΔΙΚΟΣ Μον. ΕΠΕ», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ «ΜουντιαλοΚρυπτόλεξο»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ «ΜουντιαλοΚρυπτόλεξο» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ «ΜουντιαλοΚρυπτόλεξο» 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (εφεξής ο «Διοργανωτής» ή η «Τράπεζα»), με έδρα την Αθήνα, οδός Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

από την εταιρεία ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΟΣ A.E. (στο εξής "η Διοργανώτρια").

από την εταιρεία ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΟΣ A.E. (στο εξής η Διοργανώτρια). Κανονισμός διαγωνισμού υπό τον τίτλο Το Στήθος των Ονείρων Σου Προκήρυξη όρων διαγωνισμού υπό τον τίτλο Το Στήθος των Ονείρων Σου από την εταιρεία ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΟΣ A.E. (στο εξής "η Διοργανώτρια"). 1. ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Η Vodafone παρουσιάζει το Μιχάλη Χατζηγιάννη live!

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Η Vodafone παρουσιάζει το Μιχάλη Χατζηγιάννη live! ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Vodafone παρουσιάζει το Μιχάλη Χατζηγιάννη live! Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Vodafone - Panafon Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών», (περαιτέρω η VODAFONE ) που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΤΗΣ NRG

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΤΗΣ NRG ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΤΗΣ NRG 1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1.1 Η ανώνυμη εταιρεία εμπορίας και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με την επωνυμία «NRG TRADING HOUSE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙA REAL RADIO TRIVIA CONTEST Α. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία INTERNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙA REAL RADIO TRIVIA CONTEST Α. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία INTERNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙA REAL RADIO TRIVIA CONTEST Α. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία INTERNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Α.Ε., που εδρεύει στο Νέο Ψυχικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. H Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΜΕΛΩΔΙΚΟΣ Μον. ΕΠΕ», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Κ. Παλαμά αρ. 6Γ

Διαβάστε περισσότερα

4.2. Στο διαγωνισμό μπορεί να λάβει μέρος κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο διαμένει στην Ελλάδα μόνιμα, νόμιμα και έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικία

4.2. Στο διαγωνισμό μπορεί να λάβει μέρος κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο διαμένει στην Ελλάδα μόνιμα, νόμιμα και έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικία ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Προκήρυξη διαγωνισμού 1.1 Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΟΦΟΥ Α.Ε.» (πρακτόρευση ασφαλιστικών εταιρειών), καλούμενη εφεξής «η εταιρεία», που εδρεύει στο Δήμο Ζωγράφου

Διαβάστε περισσότερα

12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ)

12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) 12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) 1. Στο διαγωνισμό που διοργανώνει η αλυσίδα καταστημάτων με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Nestea your summer!» Από το Διαγωνισµό αποκλείονται όσοι εµπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Nestea your summer!» Από το Διαγωνισµό αποκλείονται όσοι εµπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Nestea your summer!» 1. Αντικείµενο του Διαγωνισµού. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» και έδρα το Μαρούσι Αττικής (οδός Πατρόκλου, αρ. 4) (περαιτέρω

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΕΣΥ ΤΙ ΜΗΛΟ ΕΙΣΑΙ;»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΕΣΥ ΤΙ ΜΗΛΟ ΕΙΣΑΙ;» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΕΣΥ ΤΙ ΜΗΛΟ ΕΙΣΑΙ;» 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. H Φώτος Φωτιάδης Διανομείς ΛΤΔ εξ Ελλησπόντου 4, 2220 Λατσιά-Λευκωσία (περαιτέρω ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «PRONEWS»

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «PRONEWS» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «PRONEWS» Για το διαγωνισμό «PRONEWS» που διοργανώνει η «Γ.ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» σε συνεργασία με το Skydive Athens, που εφεξής καλείται «Ο Διοργανωτής ισχύουν τα κάτωθι: 1] Στο διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «Χαλάρωση που πετάει» Οκτώβριος 2013

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «Χαλάρωση που πετάει» Οκτώβριος 2013 ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «Χαλάρωση που πετάει» Οκτώβριος 2013 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Cyta Ελλάς Τηλεπικοινωνιακή Α.Ε.» με το διακριτικό τίτλο «Cyta

Διαβάστε περισσότερα

3. Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από την 7/9/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ, έως και την 10/9/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.

3. Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από την 7/9/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ, έως και την 10/9/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στο Ν. Φάληρο του Δήμου Πειραιά στην οδό Εθν. Μακαρίου και Δημ. Φαληρέως αρ. 2 (εφεξής η «ΕΤΑΙΡΙΑ»),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY 1.Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΜΕΤΡΟΜΗΝΤΙΑ Α.Ε.», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Κ. Παλαμά αρ. 6Γ, όπως εκπροσωπείται νόμιμα,

Διαβάστε περισσότερα

8. H Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει

8. H Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει ΟΡΟΙΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Η ΣΙΓΑΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε που εδρεύει ΦΗΡΟΣΤΕΦΑΝΙ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ Τ.Κ 84700 Τ.Θ 119 και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από ΣΙΓΑΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (εφεξής καλούμενη η «Διοργανώτρια»),

Διαβάστε περισσότερα

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος, που έχουν ηλικία άνω των 18 χρονών και πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος, που έχουν ηλικία άνω των 18 χρονών και πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Όροι διαγωνισμού 1.Αντικείμενο του Διαγωνισμού Η εταιρία ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ Α.Ε. (εφεξής Διοργανωτής) διοργανώνει προωθητική ενέργεια και προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο "Ο απολαυστικά υγιεινός Διαγωνισμός" (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ KIDOM

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ KIDOM ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ KIDOM Ο διαγωνισµός KIDOM διοργανώνεται από την εταιρεία, ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Αποστόλου Παύλου 4, Μαρούσι, ΑΦΜ 094475540,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η εταιρία «Α. ΜΑΤΑΛΩΝ Ε. ΤΖΑΦΟΥ Α.Ε.», εφεξής αναφερόμενη και ως Εταιρία, διοργανώνει διαγωνισμό μέσω της εφαρμογής MALLFOX με τίτλο Κερδίστε ένα Βραβευμένο συμβατό μελάνι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΜΕΤΡΟΜΗΝΤΙΑ Α.Ε.», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Κ. Παλαμά αρ. 6Γ, όπως εκπροσωπείται νόμιμα,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι διαγωνισμού 31/10/2017 «ΚΕΡΔΙΣΕ ΜΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ»

Όροι διαγωνισμού 31/10/2017 «ΚΕΡΔΙΣΕ ΜΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ» Όροι διαγωνισμού 31/10/2017 «ΚΕΡΔΙΣΕ ΜΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ» 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η εφημερίδα ΑΜΑΡΥΣΙΑ με έδρα το Μαρούσι Αττικής (Αμαρυσίας Αρτέμιδος 27) (περαιτέρω ο «Διοργανωτής»), προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Συμμετοχής

Γενικοί Όροι Συμμετοχής Γενικοί Όροι Συμμετοχής Όροι Συμμετοχής στην ενέργεια THE BIG SCRATCH by ThinkDigital Η Μ. ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ThinkDigital Internet και Διαφήμιση» (στο εξής η «Διοργανώτρια»), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS την ευχή σου για τον Παναθηναϊκό Α.Ο και κερδίσε ένα από τα δυο γούρια με το Τριφύλλι για το 2014»

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS την ευχή σου για τον Παναθηναϊκό Α.Ο και κερδίσε ένα από τα δυο γούρια με το Τριφύλλι για το 2014» OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS την ευχή σου για τον Παναθηναϊκό Α.Ο και κερδίσε ένα από τα δυο γούρια με το Τριφύλλι για το 2014» Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος, που εδρεύει στην οδό Κόνιαρη

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr

Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr Ι. Εισαγωγή 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «INFOTYPE ΕΠΕ.» (εφεξής καλούμενη «INFOTYPE»), που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. H Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΜΕΛΩΔΙΚΟΣ Μον. ΕΠΕ», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Κ. Παλαμά αρ. 6Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΜΕΤΡΟΜΗΝΤΙΑ Α.Ε.», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Κ. Παλαμά αρ. 6Γ, όπως εκπροσωπείται νόμιμα,

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις σχετικά με την Προωθητική προσφορά «Εποχή για πτήσεις» της Parrot Drones

Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις σχετικά με την Προωθητική προσφορά «Εποχή για πτήσεις» της Parrot Drones Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις σχετικά με την Προωθητική προσφορά «Εποχή για πτήσεις» της Parrot Drones Αυτοί οι Συγκεκριμένοι Όροι και Προϋποθέσεις συμφωνούνται ανάμεσα στην Parrot Drones, γαλλική εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Έτσι ο κάθε συμμετέχων αφού κάνει like (μ αρέσει) στην παραπάνω σελίδα θα συμπληρώνει τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο χρήστη, διεύθυνση και e-mail.

Έτσι ο κάθε συμμετέχων αφού κάνει like (μ αρέσει) στην παραπάνω σελίδα θα συμπληρώνει τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο χρήστη, διεύθυνση και e-mail. Όροι 9 ου διαγωνισμού Χειμώνας 2013 1. Αντικείμενο της Κλήρωσης. Η εταιρεία με την επωνυμία «Δ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» MACE Advertising, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Στρ. Καλλιδοπούλου αρ. 5, με Α.Φ.Μ. 999489460,

Διαβάστε περισσότερα

Η συμμετοχή συνεπάγεται αυτοδικαίως και αυτομάτως την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή από τους χρήστες των Όρων Συμμετοχής του Διαγωνισμού.

Η συμμετοχή συνεπάγεται αυτοδικαίως και αυτομάτως την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή από τους χρήστες των Όρων Συμμετοχής του Διαγωνισμού. Όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό H δύναμη των Χριστουγέννων 1. Η εταιρία με την επωνυμία ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. που εδρεύει στο Περιστέρι, οδός Λεωφ. Κηφισού 130 (περαιτέρω ο «Διοργανωτής») διοργανώνει προωθητική

Διαβάστε περισσότερα

2. - ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ

2. - ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ 1. - ΠΡΟΟΙΜΙΟ Για την τήρηση όσων προβλέπονται από τον Νόμο περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, (ΝΟΜΟΣ 3471/2006 - ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006), η PRAXIS HISPANIA, S.L. (στο εξής PRAXIS) ενημερώνει τον χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΛΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΛΗΣΗΣ OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY Για το διαγωνισμό «24MEDIA» που διοργανώνει η μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «24MEDIA ΜΕΠΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» που εφεξής καλείται «24MEDIA»

Διαβάστε περισσότερα

Όροι συμμετοχής διαγωνισμού "Θες να πάμε τα DUO μας Μύκονο;"

Όροι συμμετοχής διαγωνισμού Θες να πάμε τα DUO μας Μύκονο; Όροι συμμετοχής διαγωνισμού "Θες να πάμε τα DUO μας Μύκονο;" 1. Η εκδοτική διαφημιστική εταιρία με την επωνυμία «MEDIAVIEW», η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη οδός Εθν. Αμύνης 32Α, (εφεξής: «η Διοργανώτρια»),

Διαβάστε περισσότερα

4. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια και τον Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν απαιτείται αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της Διοργανώτριας.

4. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια και τον Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν απαιτείται αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της Διοργανώτριας. Όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό Check Back in Time 1. H εταιρεία «ΕΨΑ A.E. Βιομηχανία Αναψυκτικών και Χυμών» (Λεωφ. Δημοκρατίας & Αποστόλου Λάμπη, Αγριά Βόλου 37300, τηλ. 24280-91901), εφεξής η «Διοργανώτρια»,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Διαγωνισμού Idealia

Όροι Διαγωνισμού Idealia Όροι Διαγωνισμού Idealia H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «L OREAL HELLAS A.E.», (εφεξής η «L OREAL») διοργανώνει προωθητική ενέργεια (διαγωνισμό) με έπαθλο τριάντα (30) κρέμες ημέρας Idealia για μικτή-λιπαρή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Rowenta, Shh

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Rowenta, Shh ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Rowenta, Shh 1.Η εταιρεία GROUPE SEB ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ. (εφεξής καλούμενη Διοργανωτής/Διοργανώτρια ), διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου (Internet) την παρούσα ενέργεια/διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

Όροι συμμετοχής στην κλήρωση

Όροι συμμετοχής στην κλήρωση adidas Open Run Όροι συμμετοχής στην κλήρωση ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία adidas Hellas ΑΕ, και έδρα στην Γλυφάδα (Λεωφ. Βουλιαγμένης 112) (εφεξής ο «Διοργανωτής»),

Διαβάστε περισσότερα

Όροι διαγωνισµού Αντικείµενο του Διαγωνισµού. Δικαίωµα Συµµετοχής στο Διαγωνισµό. Αποκλεισµός Διαγωνιζοµένων.

Όροι διαγωνισµού Αντικείµενο του Διαγωνισµού. Δικαίωµα Συµµετοχής στο Διαγωνισµό. Αποκλεισµός Διαγωνιζοµένων. Όροι διαγωνισµού 1. Αντικείµενο του Διαγωνισµού. Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Ελαΐς Unilever Hellas ΑΕ» µε έδρα το Δήµο Κηφισιάς (Λεωφόρος Κύµης και Σενέκα 10 145 64 Αττική), ΑΦΜ: 998279212, ΔΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ»

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» Για το διαγωνισμό «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» που διοργανώνει η ΑΜΑΖΕ Α.Ε. που εφεξής καλείται με τεχνικό πάροχο την ιδία, ισχύουν τα κάτωθι: 1]

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1. Ο παρών διαδικτυακός τόπος «Προδιαγραφές ΕΔ» ανήκει στο ΓΕΕΘΑ. Ο εν λόγω διαδικτυακός τόπος προσφέρει στους χρήστες/επισκέπτες υπηρεσίες ενημέρωσης,

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS και κέρδισε κάρτα διαρκείας της ΠΑΕ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ»

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS και κέρδισε κάρτα διαρκείας της ΠΑΕ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ» OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS και κέρδισε κάρτα διαρκείας της ΠΑΕ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ» Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος, που εδρεύει στην οδό Κόνιαρη 45, διοργανώνει από 12/08/2013 έως και 20/09/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «#WINDrising»

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «#WINDrising» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «#WINDrising» H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε.» (εφεξής η «Διοργανώτρια») διοργανώνει Διαγωνισμό με έπαθλα προσκλήσεις, συσκευές, δώρα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

4. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια και τον Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν απαιτείται αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της Διοργανώτριας.

4. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια και τον Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν απαιτείται αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της Διοργανώτριας. Όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό Ready, Kraft Go! 1. H εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής, Εμπορίας και Αντιπροσωπείας Τυπογραφικών Μελανών και Χρωμάτων ΝΤΡΟΥΚ- ΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ» και το διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Δήλωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ηλεκτρονική Δήλωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ηλεκτρονική Δήλωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Custom House Financial (UK) Limited Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 1 Νοεμβρίου 2014 Στην Κύπρο, οι υπηρεσίες παρέχονται από την Custom House Financial

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια του Διαγωνισμού είναι από την 16.30 στις 21/9/2015 έως και την 11.59 στις 04/10/2015. Α. Δικαιώματα και Προϋποθέσεις Συμμετοχής

ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια του Διαγωνισμού είναι από την 16.30 στις 21/9/2015 έως και την 11.59 στις 04/10/2015. Α. Δικαιώματα και Προϋποθέσεις Συμμετοχής ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εισαγωγή Η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΕΜΕ NEW YORK COLLEGE» με έδρα την Αθήνα Αμαλίας 38, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Πίστη, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, (εφ

Διαβάστε περισσότερα

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει: β) Να συμπληρώσουν σωστά τα στοιχεία που θα τους ζητηθούν.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει: β) Να συμπληρώσουν σωστά τα στοιχεία που θα τους ζητηθούν. Όροι Διαγωνισμού "Παίξε στα ΓΡΑΨΑ και Κέρδισε" 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Ο εκπαιδευτικός Όμιλος Ξένων Γλωσσών ΓΡΑΨΑ(εφεξής Διοργανωτής) διοργανώνει προωθητική ενέργεια και προκηρύσσει διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

Αφού δει το video καλείται να γράψει ένα δικό του tip στην κατηγορία του μήνα.

Αφού δει το video καλείται να γράψει ένα δικό του tip στην κατηγορία του μήνα. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: «Ακόμα και η μαμά θα Lanes» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Η ανώνυμη εταιρία «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ», που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

#CedefopPhotoAward 2017 «Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση: πες την ιστορία σου»

#CedefopPhotoAward 2017 «Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση: πες την ιστορία σου» ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 24 Απριλίου 2017 #CedefopPhotoAward 2017 «Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση: πες την ιστορία σου» ΚΑΝΟΝΕΣ Το #CedefopPhotoAward είναι ένας διαγωνισμός που διοργανώνεται από το Cedefop,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY 1.Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΜΕΤΡΟΜΗΝΤΙΑ Α.Ε.», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Κ. Παλαμά αρ. 6Γ, όπως εκπροσωπείται νόμιμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2016 ΜΕΣΩ ALPHA WEB BANKING ΙΔΙΩΤΩΝ KAI ALPHA MOBILE BANKING ΙΔΙΩΤΩΝ»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2016 ΜΕΣΩ ALPHA WEB BANKING ΙΔΙΩΤΩΝ KAI ALPHA MOBILE BANKING ΙΔΙΩΤΩΝ» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2016 ΜΕΣΩ ALPHA WEB BANKING ΙΔΙΩΤΩΝ KAI ALPHA MOBILE BANKING ΙΔΙΩΤΩΝ» H Τράπεζα ALPHA BANK A.Ε. (στο εξής ως η «Τράπεζα») διοργανώνει διαγωνισμό (στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η εταιρεία με την επωνυμία «General Motors Ελλάς Α.Ε.», η οποία εδρεύει στον Δήμο Αμαρουσίου, επί της Λεωφόρου Κηφισίας 56 & Δελφών 2, με ΑΦΜ 094139058 της ΔΟΥ Φ.Α.Ε. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «My salad style»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «My salad style» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «My salad style» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία EUROCATERING ΑΕ με έδρα ΚΑΑ-Κεντρική Αγορά Αθηνών, Υπόστεγο Δ-50, ΑΦΜ 099004349, ΔΟΥ ΦΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Όροι χρήσης Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Όροι χρήσης Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 1. Η πλατφόρμα διαβούλευσης http://hello.crowdapps.net/participation-roma-ekka/ ανήκει στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο εν λόγω διαδικτυακός

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Διαγωνισμού. VICHY Neovadiol «Πες μας τη γνώμη σου»

Όροι Διαγωνισμού. VICHY Neovadiol «Πες μας τη γνώμη σου» Όροι Διαγωνισμού VICHY Neovadiol «Πες μας τη γνώμη σου» H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «L OREAL HELLAS A.E.» (Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 39Α, Ν. Ιωνία Αττικής, Α.Φ.Μ 094026261/Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις Διαγωνισμού «MΕΤΡΗΤΑ - SFERAMAΞΟ»

Όροι και προϋποθέσεις Διαγωνισμού «MΕΤΡΗΤΑ - SFERAMAΞΟ» Όροι και προϋποθέσεις Διαγωνισμού «MΕΤΡΗΤΑ - SFERAMAΞΟ» H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «SPACE FM STEREO ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ A.E.» (εν συντομία «Διοργανώτρια») που εδρεύει στο νομό Αττικής,.., και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 1. Η «Tupperware Hellas Α.Β. & Ε.Ε», Ακαδημίας 4 - Αθήνα, (εφεξής ο

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 1. Η «Tupperware Hellas Α.Β. & Ε.Ε», Ακαδημίας 4 - Αθήνα, (εφεξής ο ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η «Tupperware Hellas Α.Β. & Ε.Ε», Ακαδημίας 4 - Αθήνα, (εφεξής ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει, σε συνεργασία και με την επιμέλεια της ASM Publications PC διαγωνισμό με την ονομασία «Γεύση

Διαβάστε περισσότερα

STYLE BATTLE ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 1. Ο σύμφωνα με τους παρόντες όρους διεξαγόμενος διαγωνισμός «Tecni.ART Style Battle», διοργανώνεται από την εταιρεία L

STYLE BATTLE ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 1. Ο σύμφωνα με τους παρόντες όρους διεξαγόμενος διαγωνισμός «Tecni.ART Style Battle», διοργανώνεται από την εταιρεία L STYLE BATTLE ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 1. Ο σύμφωνα με τους παρόντες όρους διεξαγόμενος διαγωνισμός «Tecni.ART Style Battle», διοργανώνεται από την εταιρεία L Oreal Hellas Α.Ε., Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 39Α, 14234

Διαβάστε περισσότερα

4. Οι νικητές του διαγωνισμού θα αναδειχθούν κατόπιν της διεξαγωγής του παιχνιδιού.

4. Οι νικητές του διαγωνισμού θα αναδειχθούν κατόπιν της διεξαγωγής του παιχνιδιού. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ NIKKO 1. Ο διαγωνισμός NIKKO διοργανώνεται από την εταιρεία, ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Αποστόλου Παύλου 4, Μαρούσι, ΑΦΜ 094475540,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις Διαγωνισμού

Όροι και προϋποθέσεις Διαγωνισμού Όροι και προϋποθέσεις Διαγωνισμού 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», µε έδρα την Αθήνα, οδός Μιχαλακοπούλου αρ. 48, (εφ εξής η «διοργανώτρια Εταιρεία») διοργανώνει διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΜΙΑ: «25 ΝΕΑ ΚΟΥΠΟΝΙΑ, 25 ΕΓΧΡΩΜΟΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ»

ΜΑΝΑΜΙΑ: «25 ΝΕΑ ΚΟΥΠΟΝΙΑ, 25 ΕΓΧΡΩΜΟΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΜΑΝΑΜΙΑ: «25 ΝΕΑ ΚΟΥΠΟΝΙΑ, 25 ΕΓΧΡΩΜΟΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ» Η εταιρεία NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. με έδρα στο Μαρούσι Αττικής,εφεξής αποκαλούμενη Διοργανώτρια Εταιρεία, διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συναυλίας Thirty Seconds to Mars powered by Vodafone CU

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συναυλίας Thirty Seconds to Mars powered by Vodafone CU ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συναυλίας Thirty Seconds to Mars powered by Vodafone CU Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Vodafone - Panafon Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» (περαιτέρω η VODAFONE ), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

«Διαφημιστική»), διοργανώνει το προωθητικό πρόγραμμα με τίτλο. 2] Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Πρόγραμμα οι εργαζόμενοι της

«Διαφημιστική»), διοργανώνει το προωθητικό πρόγραμμα με τίτλο. 2] Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Πρόγραμμα οι εργαζόμενοι της ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Honda Roadtrips» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Διαγωνισμού FB. 6. Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να πάρει μέρος μόνο μία φορά στον διαγωνισμό συμπληρώνοντας μία φορά την αίτηση συμμετοχής-φόρμα.

Όροι Διαγωνισμού FB. 6. Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να πάρει μέρος μόνο μία φορά στον διαγωνισμό συμπληρώνοντας μία φορά την αίτηση συμμετοχής-φόρμα. Όροι Διαγωνισμού FB 1. Ο διαγωνισμός «SCANIT στο Facebook» διοργανώνεται από την εταιρεία με την επωνυμία «ScanIT 4Experience s.a.», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι, Λεωφ. Κηφισίας 179, 2 ο Όροφο με ΑΦΜ 800385689,

Διαβάστε περισσότερα

3. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας, καθώς και οι συγγενείς πρώτου και δευτέρου βαθμού των ανωτέρω.

3. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας, καθώς και οι συγγενείς πρώτου και δευτέρου βαθμού των ανωτέρω. 'Οροι Διαγωνισμού 1. H Εταιρεία με την επωνυμία «ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ» που εδρεύει στο Χαλάνδρι, Λ. Πεντέλης 73 και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤO ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤO ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤO ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ», που εδρεύει στο Νέο Φάληρο Αττικής (οδός Εθνάρχου Μακαρίου και Δ. Φαληρέως αρ. 2, T.K. 185 47) (εφεξής οι «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ»),

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διαγωνισμός διέπεται από συγκεκριμένες διατάξεις που εμπεριέχονται στους παρόντες Όρους και την Διαδικασία Διεξαγωγής του.

Ο Διαγωνισμός διέπεται από συγκεκριμένες διατάξεις που εμπεριέχονται στους παρόντες Όρους και την Διαδικασία Διεξαγωγής του. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - NEWSBEAST.GR Η εταιρεία «PRIME APPLICATIONS A.E.» διοργανώνει Διαγωνισμό Κλήρωση στο διαδικτυακό τόπο της «www.newsbeast.gr» και αναλαμβάνει τα δώρα του διαγωνισμού και την χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΗΣ/ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΗΣ/ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΗΣ/ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Η ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «KICK A.E ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.», που εδρεύει στο Νέο Ηράκλειο, Χάλκης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ATHENAUM. στο εξής «FAMILY IN ACTION» σε συνεργασία µε το Διεθνές Καλλιτεχνικό

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ATHENAUM. στο εξής «FAMILY IN ACTION» σε συνεργασία µε το Διεθνές Καλλιτεχνικό ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ATHENAUM 1. Ο διαγωνισµός ATHENAEUM διοργανώνεται από την εταιρεία, ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Αποστόλου Παύλου 4, Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι συμμετοχής σε Πρόγραμμα προωθητικών Ενεργειών με διαδικασία κλήρωσης και τίτλο «ΜΠΑΙΝΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΒΓΑΙΝΕΙΣ ΜΕ ΔΩΡΑ»

Όροι συμμετοχής σε Πρόγραμμα προωθητικών Ενεργειών με διαδικασία κλήρωσης και τίτλο «ΜΠΑΙΝΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΒΓΑΙΝΕΙΣ ΜΕ ΔΩΡΑ» Όροι συμμετοχής σε Πρόγραμμα προωθητικών Ενεργειών με διαδικασία κλήρωσης και τίτλο «ΜΠΑΙΝΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΒΓΑΙΝΕΙΣ ΜΕ ΔΩΡΑ» 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «MINI @ RED BULL FLUGTAG EVENT»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «MINI @ RED BULL FLUGTAG EVENT» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «MINI @ RED BULL FLUGTAG EVENT» 1. Η ανώνυμη εταιρεία "PROXIMITY ZZ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", με έδρα στην Αθήνα, Αμβρ. Φραντζή 16, TK 117

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διαγωνισμός που διοργανώνει η «PRIME APPLICATIONS Α.Ε.» μέσα από το Site και ο οποίος στο σύνολό του διέπεται από τους παρόντες Όρους.

Ο Διαγωνισμός που διοργανώνει η «PRIME APPLICATIONS Α.Ε.» μέσα από το Site και ο οποίος στο σύνολό του διέπεται από τους παρόντες Όρους. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η εταιρεία «PRIME APPLICATIONS A.E.» διοργανώνει Διαγωνισμό Κλήρωση στον διαδικτυακό τόπο της «www.newsbeast.gr», (εφεξής: τo Site) και αναλαμβάνει τα δώρα του διαγωνισμού και την χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

https://www.facebook.com/mideasttravel»). -η, κα 2. Γενικοί όροι

https://www.facebook.com/mideasttravel»). -η, κα 2. Γενικοί όροι Όροι Συμμετοχής στον διαγωνισμό 30 χρόνια MidEast. 1. Διοργανωτής διαγωνισμού Η εταιρεία ΜΙΝΤΙΣΤ Ε.Π.Ε. Γραφείο Ταξιδίων και Τουρισμού διαγων «30 Χρόνια MidEast» https://www.facebook.com/mideasttravel»).

Διαβάστε περισσότερα

απασχολούµενοι µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας ή έµµισθης εντολής στο ιοργανωτή, καθώς και οι συγγενείς τους α βαθµού.

απασχολούµενοι µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας ή έµµισθης εντολής στο ιοργανωτή, καθώς και οι συγγενείς τους α βαθµού. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΕΣΑΚΕ διενεργεί διαγωνισµό υπό τους ακόλουθους όρους: 1. ιενεργείται διαγωνισµός µε δώρο την Επίσηµη Μπάλα Spalding της Basket League ΟΠΑΠ 2013-14 µε την υπογραφή του

Διαβάστε περισσότερα

Links to other sites ("Δεσμοί με άλλες ιστοσελίδες") Η ιστοσελίδας μας περιλαμβάνει links ("δεσμούς") προς άλλα web sites τα οποία και δεν

Links to other sites (Δεσμοί με άλλες ιστοσελίδες) Η ιστοσελίδας μας περιλαμβάνει links (δεσμούς) προς άλλα web sites τα οποία και δεν Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη των υπηρεσιών του site (stathiskotidis.gr) υπόκειται στους όρους του παρόντος κειμένου καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Εισαγωγή : Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί την ηλεκτρονική ιστοσελίδα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι συμμετοχής διαγωνισμού "Make up your day"

Όροι συμμετοχής διαγωνισμού Make up your day Όροι συμμετοχής διαγωνισμού "Make up your day" 1. Η εκδοτική διαφημιστική εταιρία με την επωνυμία «MEDIAVIEW», η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη οδός Εθν. Αμύνης 32Α, (εφεξής: «η Διοργανώτρια»), και εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ. Ελλάδος ή και Κύπρου άνω των 18 ετών β) το τέκνο τους ή οι τελούντες υπό

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ. Ελλάδος ή και Κύπρου άνω των 18 ετών β) το τέκνο τους ή οι τελούντες υπό ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ 1. Ο διαγωνισµός ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ διοργανώνεται από την εταιρεία, ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Αποστόλου Παύλου 4, Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

9. Οι διαγωνιζόμενοι φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους.

9. Οι διαγωνιζόμενοι φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από την Εταιρία με την επωνυμία HD Insurance LTD, που εδρεύει στη Λευκωσία Κύπρου, επί της οδού Σπύρου Κυπριανού αρ. 18, με ΑΦΜ 10289025S, Δ.Ο.Υ. Κύπρου,

Διαβάστε περισσότερα

Μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις βιβλία της Γιολάντας Τσορώνη-Γεωργιάδη!

Μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις βιβλία της Γιολάντας Τσορώνη-Γεωργιάδη! Μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις βιβλία της Γιολάντας Τσορώνη-Γεωργιάδη! Α. Αντικείμενο Διαγωνισμού: Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Α. & Σ. ΣΑΒΒΑΛΑΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «Εκδόσεις Σαββάλας»,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται από την «ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ» (εφεξής «η Εταιρεία») και την «HAVAS WORLWIDE ATHENS ΑΕ»

Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται από την «ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ» (εφεξής «η Εταιρεία») και την «HAVAS WORLWIDE ATHENS ΑΕ» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «TUNE IN» στο FACEBOOK. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται από την «ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ» (εφεξής «η Εταιρεία») και την «HAVAS WORLWIDE

Διαβάστε περισσότερα

1. Η εταιρία Ολυμπιακή Ζυθοποιία Α.Ε. (εφεξής «Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με την

1. Η εταιρία Ολυμπιακή Ζυθοποιία Α.Ε. (εφεξής «Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με την Όροι Διαγωνισμού 1. Η εταιρία Ολυμπιακή Ζυθοποιία Α.Ε. (εφεξής «Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με την «The Mojo» (εφεξής «Διαφημιστική») που εδρεύει στη διεύθυνση Παπαχρήστου 3, Παπάγου Αττικής, διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) Νοµικό Πρόσωπο Επωνυµία Εταιρείας: Άτοµο Επικοινωνίας: Αριθµός Τηλεφώνου: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Αριθµός Κινητού: Αριθµός Εγγραφής: Αριθµός ΦΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συμμετοχής Κύμα Εκπτώσεων ΙΟΥΛΙΟΣ 2017

Όροι Συμμετοχής Κύμα Εκπτώσεων ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 Όροι Συμμετοχής Κύμα Εκπτώσεων ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Στηλμέτ Υπηρεσίες Ακινήτων Ανώνυμη Εταιρεία που εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, επί της Λεωφόρου Μεσογείων αρ. 2-4, και η ατομική

Διαβάστε περισσότερα