532 Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Κρήτης (Χανιά)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "532 Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Κρήτης (Χανιά)"

Transcript

1 532 Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Κρήτης (Χανιά) Η έναρξη του Ακαδημαϊκού Έτους σηματοδότησε τη λειτουργία του νέου Τμήματος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος στο Παράρτημα Χανίων του ΤΕΙ Κρήτης με οργανωμένο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών, το οποίο έχει σχεδιασθεί σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις, και με βασικούς στόχους τη μελέτη, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αξιοποίηση των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται σήμερα για την ορθολογιστική διαχείριση των Φυσικών Πόρων. Συγκεκριμένα, οι πτυχιούχοι του Τμήματος θα έχουν να επιδείξουν ολοκληρωμένη κατάρτιση στις τεχνολογίες που σχετίζονται με τη διαχείριση των Ανανεώσιμων Ενεργειακών Πόρων, των Υδατικών Πόρων και του Περιβάλλοντος. Το Τμήμα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος είναι νέο Τμήμα στο ΤΕΙ Κρήτης, είναι οργανωμένο στους παρακάτω τρεις τομείς: Τομέας Ανανεώσιμων Ενεργειακών Πόρων Τομέας Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας Τομέας Υδατικών Πόρων & Γεωπεριβάλλοντος Διάρκεια & Περιεχόμενο Σπουδών Η διάρκεια των σπουδών στο Τμήμα Τεχνολογίας Συστημάτων Διαχείρισης Φυσικών Πόρων, είναι συνολικά οκτώ (8) εξάμηνα. Σε όλα τα εξάμηνα, πλην του τελευταίου, οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις, ασκήσεις πεδίου, σεμινάρια εκπόνηση ατομικών ή ομαδικών εργασιών, καθώς και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε χώρους που άπτονται των δραστηριοτήτων του Τμήματος. Τα μαθήματα που διδάσκονται ταξινομούνται σε: Μαθήματα Γενικής Υποδομής. Πρόκειται για υποχρεωτικά γενικά μαθήματα βασικών επιστημών και εισαγωγής στην επιστήμη του Μηχανικού. Μαθήματα Ειδικής Υποδομής. Πρόκειται για υποχρεωτικά τεχνολογικά μαθήματα που είναι απαραίτητα για τη σπουδή των Μαθημάτων Ειδικότητας. Μαθήματα Ειδικότητας. Πρόκειται για τα υποχρεωτικά και επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας της Τεχνολογίας Συστημάτων Διαχείρισης των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος. Σε όλη τη διάρκεια των επτά εξαμήνων διδάσκονται παράλληλα και μαθήματα Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών επιστημών. Εκτός των προαναφερόμενων μαθημάτων, οι σπουδαστές μπορούν να επιλέξουν προαιρετικά μαθήματα από μια σειρά προσφερόμενων μαθημάτων ή από Υποχρεωτικά ή Επιλογής Υποχρεωτικά μαθήματα άλλων Τμημάτων του Ιδρύματος. Η διδασκαλία της ξένης γλώσσας είναι υποχρεωτική για τους σπουδαστές. Στο 8ο εξάμηνο σπουδών ανατίθεται στους σπουδαστές η πτυχιακή εργασία που είναι συνθετική εργασία σε θέμα εφαρμοσμένης έρευνας ή εφαρμογής σε αντικείμενο που έχει σχέση με την ειδικότητα των σπουδών του Τμήματος. Στο 8ο εξάμηνο επίσης πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση σε χώρους εφαρμογής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Πρόγραμμα Σπουδών 1ο Εξάμηνο Μαθηματικά I

2 Τα μαθηματικά Ι αποτελούν βασικό εργαλείο για τα περισσότερα από τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών και ειδικότερα για τα Μαθηματικά Ι του Β Εξαμήνου και της Περιβαλλοντικής Στατιστικής του Γ Εξαμήνου. Περίγραμμα Θεωρίας Μαθήματος: Πραγματικοί αριθμοί. Μιγαδικοί αριθμοί. Διανύσματα και Αναλυτική Γεωμετρία. Στοιχεία Γραμμικής Άλγεβρας (πίνακες, ορίζουσες, επίλυση γραμμικών συστημάτων, ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα πινάκων, διαγωνοποίηση πινάκων). Ακολουθίες και σειρές. Πραγματικές συναρτήσεις μιας μεταβλητής. Όρια και συνέχεια συναρτήσεων. Παράγωγοι και ολοκληρώματα συναρτήσεων. Βιβλιογραφία: Ανώτερα Μαθηματικά, Spigel / Schaum/s / ΕΣΠΙ Γενικά Μαθηματικά, F. Ayres / Schaum/s / ΕΣΠΙ Απειροστικός Λογισμός Ι, Σ. Κ. Πηχωρίδης / Σύγχρονη Εποχή Γραμμική Αλγεβρα, Α. Γ. Αθανασιάδης / Τζιόλας Calculus, Thomas - Finney / Addison-Wesley 96 Φυσική Ο σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στο σπουδαστή μια ενοποιημένη εικόνα της Φυσικής δίνοντας έμφαση στους νόμους της κινηματικής, του Νεύτων και της διατήρησης καθώς και στις έννοιες των πεδίων. Το μάθημα αυτό αποτελεί την εισαγωγή και τη βάση των περισσοτέρων μαθημάτων ειδικής υποδομής και ειδικότητας. Στα πλαίσια των εργαστηριακών ασκήσεων, ο σπουδαστής εξοικειώνεται με την πειραματική διαδικασία και το κυριότερο, μαθαίνει να αναλύει και να επεξεργάζεται πειραματικά δεδομένα. Τόσο η θεωρία όσο και το εργαστήριο του μαθήματος εξοικειώνουν τον σπουδαστή με τον επιστημονικό τρόπο σκέψης. Κινηματική - Νόμοι του Νεύτωνα. Μηχανικές ταλαντώσεις. Θεωρία Ελαστικότητας. Ελαστικά κύματα. Μηχανικές ιδιότητες στερεών: Νόμος Ελαστικότητας του Hooke, Συμπεριφορά στερεών. Ιδανικά ρευστά, Ροή ρευστών, Παροχή, Διατήρηση ενέργειας ροής, Πραγματικά ρευστά, ινώδης και στροβιλώδης ροή. Εισαγωγή στη θερμότητα. Νόμοι ακτινοβολίας: Διάπυρα σώματα, Μαύρο σώμα, Νόμοι των Kirckoff, Wien, Reyleigh-Jeans, Plank. Ηλεκτρισμός - Μαγνητισμός, Ηλεκτρικό φορτίο και πεδίο, Δυναμικό, Διηλεκτρικά -πόλωση, Πυκνωτές, Μαγνητικό πεδίο, ύλη στο Μαγνητικό πεδίο. Ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Εισαγωγή στην ατομική και τη πυρηνική Φυσική. Τεχνητή ραδιενέργεια. Περίγραμμα Εργαστηρίου: Μετρήσεις - Σφάλματα Μετρήσεων Γραφικές Παραστάσεις Πειράματα Κινηματικής σε Air Track Πειραματική Μελέτη του Απλού Εκκρεμούς

3 Μέτρηση της Σταθεράς του Ελατηρίου Μέθοδοι μέτρησης της Ταχύτητας του Ήχου στον Αέρα Μέτρηση του Ιξώδους Ρευστών. Πειραματική Μελέτη της Θερμικής Διαστολής των Μετάλλων Πειραματικός Προσδιορισμός του Ηλεκτρικού Ισοδύναμου της Θερμίδας Πειραματική Μελέτη της Θερμικής Ακτινοβολίας των Σωμάτων Πειραματική Μελέτη Απορρόφησης Ακτινοβολίας γ και Σωματιδίων β από την Ύλη Βιβλιογραφία: Πανεπιστημιακή Φυσική (Τόμοι Ι και ΙΙ), H. D. Young / Παπαζήσης 1994 Φυσική, (Τόμοι Α και Β), Halliday - Resnick, / Τζιόλας Γενική Φυσική, D. Schaum, B.S.Carel, W. Van der Merwe / ΕΣΠΙ Θεμελιώδης Πανεπιστημιακή Φυσική (Τόμοι Ι και ΙΙ), M. Alonso, E. Finn / Κορφιάτης 1981 Μαθήματα Φυσικής Πανεπιστημίου Berkelay (I, II, ΙΙΙ καιv), C. Kittel, W.D. Knight, A.C. Helmolz, B.J. Moyer / Κορφιάτης 1978 Κλασική και Σύγχρονη Φυσική (Τόμοι Ι και ΙΙ), K. Ford / Πνευματικός 1980 Physics for Scientists and Engineers, R. Serway / Κορφιάτης 1990 Χημεία Ι Το μάθημα αυτό δίνει στους σπουδαστές τις βασικές χημικές έννοιες καθώς και τις έννοιες εκείνες που σχετίζονται με τα χημικά διαλύματα και τη χημική ισορροπία στα οξειδοαναγωγικά συστήματα. Το μάθημα αυτό (θεωρία και εργαστήριο), σε συνδυασμό με το μάθημα της Χημείας ΙΙ αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την υλοποίηση των μαθημάτων "Τεχνολογίας και Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων", "Τεχνολογίας και Ελέγχου Ποιότητας Νερού" και "Τεχνολογίας Επεξεργασίας Πόσιμου Νερού" Εισαγωγικές έννοιες χημείας. Χημικός δεσμός, χημικές εξισώσεις και αντιδράσεις. Οξέα, βάσεις και άλατα σε υδατικά διαλύματα. Γενικά περί διαλυμάτων. Ταχύτητα χημικής αντίδρασης και χημική ισορροπία. Ισορροπία ασθενών βάσεων και οξέων. Ιονισμός του νερού. Έννοια και μέτρηση ph. Ρυθμιστικά διαλύματα. Υδρόλυση. Γινόμενο διαλυτότητας και σχηματισμός ιζημάτων. Σύμπλοκα. Ισορροπίες που περιλαμβάνουν οξειδοαναγωγικά συστήματα. Εργαστήριο: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργαστηρίου Αναλυτικός Ζυγός - Παρασκευή Διαλυμάτων

4 Κορεσμένα και Ακόρεστα Διαλύματα Κρυστάλλωση - Ανακρυστάλλωση Πρωτεολυτικοί Δείκτες - Τιτλοδότηση Διαλύματος Ι Τιτλοδότηση Διαλύματος ΙΙ Προσδιορισμός Χλωρίου στο Νερό Ξήρανση Δείγματος - Εκχύλιση Λιπών Χημική Ισορροπία Ταχύτητα Χημικής Αντίδρασης Ποιοτική Ανάλυση Κατιόντων Ι Ποιοτική Ανάλυση Κατιόντων ΙΙ Βιβλιογραφία: Γενική και Ανόργανη Χημεία, Μ. Λάλια, Παπαστεφάνου Σ., Ζήτη 1995 Αναλυτική Χημεία, Δ. Θεμέλης, Γ. Ζαχαριάδης, Ζήτη 1997 Ανόργανη Χημεία, Π. Κοντογιαννίδης Βασική Ανόργανη Χημεία, Ν. Δ. Κλουρα, Τραυλός 1999 Γενική και Ανόργανη Χημεία (τόμοι Α και Β), Ι. Τοσσίδης, Συγγολλιτού, Κουράκου, Ζήτη Αρχές Αναλυτικής Χημείας, Δ. Θεμέλης, Ζήτη Ποιοτική Ανάλυση και Χημική Ισορροπία, Θ.Π. Χατζηιωάννου Τhe Chemistry of Water Susan E. Kegley, J. Andrews Ποσοτική χημική ανάλυση, Βουλγαρόπουλος, Ζαχαριάδης / ΖΗΤΗ Πληροφορική Ι Το μάθημα της Πληροφορικής Ι περιλαμβάνει τις βασικές των windows δεδομένου ότι όλα σχεδόν τα εκπαιδευτικά λογισμικά που θα χρησιμοποιήσουν οι σπουδαστές τόσο κατά την εκπαίδευσή τους όσο και κατά την επαγγελματική τους σταδιοδρομία έχουν αναπτυχθεί και λειτουργούν κάτω από το περιβάλλον των windows. Το μάθημα αυτό ως εργαστηριακό το παρακολουθούν υποχρεωτικά όλοι οι σπουδαστές. Περίγραμμα Εργαστηρίου: Γενικά περί Windows - Word (βασικά menu)

5 Word, Cut, Copy, Paste Αποθήκευση, Φόρτωση κειμένου, Κρυφοί Χαρακτήρες, Προεπισκόπηση Εκτύπωσης Συγραφή Μαθηματικών Εξισώσεων Πίνακες στο Word Excel, Πίνακες με Υπολογισμό Αθροίσματος Στηλών και Γραμμών Τύποι και Απλά Γραφήματα στο Excel Φίλτρα στο Excel, Σταθεροποίηση, Αποσταθεροποίηση Τμημάτων και Εναλλακτικοί Τρόποι Εμφάνισης Δεδομένων, Τύπων και Γραφημάτων Τύποι στο Excel και Γραφήματα Αναλυτικά Access, Πίνακες Access, Φόρμες Βιβλιογραφία: Το Πλήρες Περιβάλλον του MS OFFICE, Harbaken / CAD Η σπουδαιότητα των γνώσεων "Σχεδίου - CAD" ήταν ο κύριος λόγος που το συγκεκριμένο μάθημα επελέγη να είναι εργαστηριακό. Το περιεχόμενο του μαθήματος αυτού επελέγη έτσι ώστε ο σπουδαστής, μετά το πέρας της εκπαιδευτικής διαδικασίας, να είναι σε θέση να γνωρίζει τις σχεδιαστικές δυνατότητες των λογισμικών CAD. Τα εφόδια που θα αποκτήσει ο σπουδαστής με το συγκεκριμένο αυτό μάθημα θα λειτουργήσουν ως εργαλεία για τα μαθήματα "Κατασκευαστικές Τεχνολογίες" του Γ Εξαμήνου, "Τεχνολογία και Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων" του Ε Εξαμήνου (π.χ. σχεδίαση μονάδας βιολογικών καθαρισμού λυμάτων μικρής πόλης) και των "Ήπιων Μορφών Ενέργειας ΙΙ" του Στ Εξαμήνου (π.χ. σχεδίαση συστήματος ανεμογεννήτριας) Περίγραμμα Εργαστηρίου: Στοιχεία τεχνικής σχεδίασης - Συστήματα CAD. Σχεδιαστικό περιβάλλον συστήματος AutoCad Συστήματα συντεταγμένων, κλίμακες σχεδίασης. Σχεδιαστικά αντικείμενα. Eργαλεία σχεδίασης, ομαδοποίηση αντικειμένων. Eντολές διόρθωσης, αλλαγές ιδιοτήτων. Διαστάσεις. Εντολές μεγέθυνσης, όψεων και slides. Διαχείριση αρχείων, εκτυπώσεις.

6 Τρισδιάστατη σχεδίαση. Φωτορεαλισμός. Στοιχειώδεις κανονισμοί Μηχανολογικού Σχεδίου - Όψεις, τομές, διαστάσεις. Εφαρμογές σε Μηχανολογικά σχέδια και σχέδια εγκαταστάσεων. Βιβλιογραφία: AUTOCAD 2000 Βήμα προς Βήμα, D. Frey / Γκιούρδας Πλήρες εγχειρίδιο του AutoCAD George Omura - Εκδόσεις Γκιούρδας AutoCAD 2000I - First Level:2D Fundamentals, Randy Smith AutoCAD 2000I - Second Level:3D Fundamentals, Randy Smith Ενέργεια, Περιβάλλον και Φυσικοί Πόροι Η επιλογή της ύλης του μαθήματος αυτού έγινε με σκοπό, ο σπουδαστής να αντιληφθεί τη ταυτότητα του Τμήματος Τεχνολογίας Συστημάτων Διαχείρισης Φυσικών Πόρων. Το μάθημα αυτό είναι εισαγωγικό και διαπραγματεύεται όλους εκείνους τους τεχνολογικούς τομείς όπου οι απόφοιτοι του Τμήματος θα μπορούσαν στο μέλλον να απασχοληθούν επαγγελματικά. Ενεργειακοί ορισμοί, Ενεργειακές Πηγές, Ενεργειακό Δυναμικό Πηγών, Κατανάλωση Ενέργειας. Εδάφη, βοσκότοποι, χρήσεις γης, νερού. Δάση, διαχείριση δασών, πυρκαγιές. Αλιεύματα Αγρια ζώα, θηράματα. Ορυκτά καύσιμα. Ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι. Μέταλλα και μεταλλεύματα. Μη μεταλλικά ορυκτά. Ταξινόμηση και διαχείριση των φυσικών πόρων και αειφορία. Βιβλιογραφία Διαχείριση και Προστασία Φυσικών Πόρων, Camp. Daughrty / ΙΩΝ 1998 Περιβάλλον Ι - Αρχές περιβαλλοντικών Επιστημών, G. Muller / ΙΩΝ Βιώνοντας το Περιβάλλον I - G. Miller / ΙΩΝ 1999 Βιώνοντας το Περιβάλλον IΙ - G. Miller / ΙΩΝ 1999 Τεχνολογία και παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα, W. Makofske / Εκδόσεις ΙΩΝ Αξιοποίηση των Ήπιων Μορφών Ενέργειας, Ε.Ε.Τ.Α.Α, Εκδόσεις ΕΕΤΑΑ, 1999 Διαχείριση Φυσικών Πόρων και Ενέργειας, Δ. Κορδόσης, /Εκδόσεις Σταμούλη, 1992 Ηλεκτρική Ενέργεια και Περιβάλλον, Schawaller, Gilberti / ΙΩΝ Industrial Ecology, S. Manahan / Lewis Publisher, 1999 The Social Cost of Energy, D. Homayer, Springer Verlag, 1991

7 2ο Εξάμηνο Μαθηματικά II Οι διαφορικές εξισώσεις και οι αριθμητικές μέθοδοι επίλυσης αλγεβρικών εξισώσεων, γραμμικών συστημάτων και ορισμένων ολοκληρωμάτων αποτελούν τα πλέον βασικά εργαλεία ενός επαγγελματία ή ερευνητή τεχνολόγου για το προσδιορισμό και την επίλυση όλων σχεδόν των τεχνολογικών προβλημάτων. Για το λόγο αυτό, όλες οι παραπάνω διαδικασίες αντιμετωπίζονται στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος με την βοήθεια ειδικών λογισμικών πακέτων. Γραμμικές Διαφορικές Εξισώσεις πρώτης τάξεως. Γραμμικές Διαφορικές Εξισώσεις με σταθερούς συντελεστές. Ο μετασχηματισμός Laplace. Λύση των Γραμμικών Διαφορικών Εξισώσεων με σταθερούς συντελεστές με χρήση του μετασχηματισμού Laplace. Eφαρμογές των διαφορικών εξισώσεων σε περιβαλλοντολογικά προβλήματα. Πραγματικές συναρτήσεις πολλών μεταβλητών. Μερικοί Παράγωγοι. Ειδικές συναρτήσεις (Gamma, Beta, Bessel, Πολυώνυμα Legendre). Αριθμητική επίλυση αλγεβρικών εξισώσεων. Αριθμητικές μέθοδοι για την επίλυση γραμμικών συστημάτων. Αριθμητικές μέθοδοι υπολογισμού ορισμένων ολοκληρωμάτων. Αριθμητικοί μέθοδοι επίλυσης διαφορικών εξισώσεων. Χρήση μαθηματικών πακέτων (όπως Matlab, Maple, Mathematica) για συμβολικούς και αριθμητικούς υπολογισμούς. Περίγραμμα Εργαστηρίου: Εισαγωγή στη MACSYMA Απλοποιήσεις-Παραγοντοποιήσεις-Επιλύσεις Γραμμικών Συστημάτων. Αντικαταστάσεις Συναρτήσεις Τριγωνομετρικές Απλοποιήσεις και Παραγοντοποιήσεις. Υπερβολικές Συναρτήσεις Παραγώγιση Ολοκλήρωση Επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων α-τάξης Επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων β-τάξης Γραμμική Άλγεβρα. Πίνακες - Πολλαπλασιασμός Πινάκων - Διαγωνοποίηση Πινάκων Γραφικές Παραστάσεις Συναρτήσεων μιας και δυο Μεταβλητών Αριθμητικές και Προσεγγιστικές Μέθοδοι Βιβλιογραφία: Διαφορικές Εξισώσεις, (Schaum 's) / ΕΣΠΙ Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός (Τόμοι Ι και ΙΙ), Τ. Αποστολ / Ατλαντίς Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία, G.B. Thomas, R.L. Finney / Πανεπιστ. Εκδόσεις Κρήτης Χημεία ΙΙ

8 Το μάθημα αυτό δίνει στους σπουδαστές τις βασικές χημικές έννοιες καθώς και τις έννοιες εκείνες που σχετίζονται με τα χημικά διαλύματα και τη χημική ισορροπία στα οξειδοαναγωγικά συστήματα. Το μάθημα αυτό (θεωρία και εργαστήριο), σε συνδυασμό με το μάθημα της Χημείας ΙΙ αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την υλοποίηση των μαθημάτων "Τεχνολογίας και Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων", "Τεχνολογίας και Ελέγχου Ποιότητας Νερού" και "Τεχνολογίας Επεξεργασίας Πόσιμου Νερού" Οξείδωση και Αναγωγή. Στοιχεία Ηλεκτροχημείας και εφαρμογές. Διάβρωση και προστασία από τη διάβρωση. Ενεργειακή άποψη της Χημείας. Κολλοειδή συστήματα. Ώσμωση και Ωσμωτική Πίεση. Χημεία Νερού. Στοιχεία ενόργανης ανάλυσης. Στοιχεία Οργανικής Χημείας. Περίγραμμα Εργαστηρίου: Μέτρηση Αγωγιμότητας και ph Νερού Σκληρότητα Νερού Μέτρηση Νιτρικού και Αμμωνιακού Αζώτου στο Νερό Οξείδωση Αιθανόλης Εκχύλιση Υγρού - Υγρού Φασματοφωτομετρικός Προσδιορισμός Σιδήρου και Φαινολών Ρυθμιστικά Διαλύματα Σαπωνοποίηση Διαχωρισμός Μείγματος Ιοντική Χρωματογραφία Αέρια Χρωματογραφία Ηλεκτρόλυση Βιβλιογραφία: Γενική και Ανόργανη Χημεία, Μ. Λάλια, Σ. Παπαστεφάνου / ΖΗΤΗ Αρχές Οργανικής Χημείας, Α. Βάρβογλη / Ζήτη Ασκήσεις και Προβλήματα Οργανικής Χημείας, Βarlet and dupuy, Ζήτη Ποσοτική Ανάλυση, Θ. Π. Χατζηιωάννου / Χημεία Περιβάλλοντος, Θ. Κουιμτζής / Ζήτη The Chemistry of Water, S.E. Kegley, J. Andrews / Paperback

9 Πληροφορική ΙΙ Το μάθημα αυτό εισάγει τους σπουδαστές στον Δομημένο Προγραμματισμό. Το περιεχόμενο του μαθήματος αυτού έχει επιλεγεί έτσι ώστε ο σπουδαστής να μπορεί να αναπτύξει ρουτίνες για τον έλεγχο των μικροελεκτών καθώς και για να είναι σε θέση να διαχειριστεί τις βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιούνται στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών καθώς και κατά τη διαδικασία της ψηφιακής ανάλυση εικόνων που λαμβάνονται με τη διαδικασία της τηλεπισκόπισης. Για το λόγο αυτό οι θεματικές ενότητες του μαθήματος αυτού προσδιορίζονται με την συνεργασία των διδασκόντων που έχουν χρεωθεί τα μαθήματα "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών" και "Τηλεπισκόπισης - Ψηφιακή Ανάλυση Εικόνας" τα οποία οι σπουδαστές διδάσκονται στο Γ και στο Στ Εξάμηνο, αντίστοιχα. Περίγραμμα Εργαστηρίου: Γενικά περί Δομημένου Προγραμματισμού Υπολογιστών Φόρμες με command buttons, το Πρώτο Πρόγραμμα «Hello World» Πράξεις με Σταθερές Μεταβλητές (Αριθμητικές, Αλφαριθμητικές). Windows Controls (Text, Label) και Ιδιότητες. Παραδείγματα Υπολογιστικά Δομές if the else, do while, Συναρτήσεις Μετατροπής, Αθροισμα Διαδοχικών Αριθμών Δομές if then else, do while, Αναλυτικά με Εκτεταμένα Παραδείγματα Πίνακες Ι, (Μονοδιάστατοι, Δισδιάστατοι, Εισαγωγή Στοιχείων, Εκτύπωση) Πίνακες ΙΙ, Δομή for / next, Listbox control Υπορουτίνες και Συναρτήσεις με Παραδείγματα Αρχεία Κειμένου με Παραδείγματα Αρχεία Access I Αρχεία Access ΙΙ Βιβλιογραφία: Μάθετε τη Visual Basic σε 24 ώρες, Berry, / Παπασωτηρίου Πλήρες Εγχειρίδιο Visual Basic, Petrutsos / Παπασωτηρίου Τεχνική Θερμοδυναμική Το μάθημα αυτό, ως μάθημα Γενικής Υποδομής, περιλαμβάνει τις βασικές και τις πλέον απαραίτητες θερμοδυναμικές έννοιες και διαδικασίες που συναντώνται κατά την διαχείριση των Φυσικών Πόρων (π.χ. εκμετάλλευση της Ηλιοθερμικής Ενέργεια, της Βιομάζας και της Γεωθερμίας). Ενέργεια. Θερμοδυναμικά Συστήματα. Θερμότητα και Θερμοδυναμικές Ιδιότητες της Ύλης. Έργο. Καταστατική Εξίσωση των Αερίων. Πρώτος και Δεύτερος

10 Νόμος της Θερμοδυναμικής. Εντροπία. Θερμοδυναμικοί κύκλοι. Αντιστρεπτότητα και διαθεσιμότητα. Θερμοδυναμική αερίων μιγμάτων. Υδρατμοί. Θερμοδυναμικές ιδιότητες καθαρών ουσιών και υδρατμών. Κρίσιμο σημείο. Εξίσωση Clausius - Clapergon. Διάγραμμα υδρατμών. Κύκλοι ισχύος με ατμό. Φαινόμενα μεταφοράς. Βασικές λειτουργίες αεροσυμπιεστών. Ψυκτικοί κύκλοι. Εργαστήριο: Ηλεκτρική Θερμική Αντλία Συμπίεσης Τάση Ατμών Νερού σε Υψηλές Θερμοκρασίες Νόμοι Ιδανικών Αερίων Ειδική Θερμότητα Μετάλλων Ανύψωση του Σημείου Ζέσης Θερμιδομετρία Καύσης Συντελεστές Joule - Thomson το CO2 και του Ν2 Ηλεκτρική Θερμική Αντλία Συμπίεσης Αέρος - Νερού Αδιαβατικός Συντελεστής των Αερίων Διαγράμματα Mollier - Ιδιότητες Ατμού Νερού Βιβλιογραφία: Θερμοδυναμική για Μηχανικούς (Τόμοι Α και Β), Y.A. Gengel, M.A. Boles / Τζιόλας Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική, Κάππος / Κλειδάριθμος Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική, Ν. Κομούτσος / ΕΜΠ 1986 Τεχνική Θερμοδυναμική, Κ. Λέφας / Φοίβος 1986 nteractive Thermodynamics Software Ver Fundamentals of Thermodynamics +2 disks, Howel Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ο στόχος του μαθήματος αυτού είναι να εφοδιάσει του σπουδαστές με τις απαραίτητες βασικές γνώσεις στο συνεχές και στο εναλλασσόμενο ρεύμα και στους νόμους που διέπουν τα ρεύματα αυτά. Το μάθημα αυτό μαζί με τα "Αναλογικά-Ψηφιακά Ηλεκτρονικά", "Μικροελεγκτές" και "Συστήματα Λήψης Μετρήσεων και Ελέγχου" σε συνδυασμό και με τα μαθήματα της "Μετρολογίας" και των "Τεχνολογιών Σύζευξης Ενεργειακών Συστημάτων" αποσκοπούν στο να δώσουν στο σπουδαστή τα τελείως απαραίτητα εφόδια για να είναι στο μέλλον ο σπουδαστής αυτός ικανός να αντιμετωπίσει τα ηλεκτρονικά συστήματα που χρησιμοποιούνται στην διαχείριση των Φυσικών Πόρων.

11 Νόμοι και στοιχεία ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Γραμμικά και αμετάβλητα ηλεκτρικά κυκλώματα. Χωρητικότητα. Επαγωγή. Ηλεκτρικά κυκλώματα στο εναλλασσόμενο ρεύμα. Απόκριση στην ημιτονοειδή μόνιμη κατάσταση. Απόκριση συχνότητας - συντονισμός. Μέθοδοι επίλυσης ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Τοπολογία δικτύων και γενικές μέθοδοι ανάλυσης ηλεκτρικών κυκλωμάτων με Η/Υ. Περίγραμμα Εργαστηρίου: Χρωματικός Κώδικας Αντιστάσεων - Συνδεσμολογίες Αντιστάσεων - Μέτρηση Αντιστάσεων, Ρεύματος, Τάσης με Πολύμετρο. Τροφοδοτικό. Υλοποίηση Κυκλώματος σε Breadboard Κανόνες Kirchoff. Μετρήσεις με Πολύμετρο και Παλμογράφο Διαιρέτης Τάσης - Ρεύματος. Επίλυση Κυκλώματος με τις Μεθόδους Κόμβων και Επαλληλίας Επίλυση Κυκλώματος με το Θεώρημα Thevenin. Θεώρημα Μεταφορά Μέγιστης Ισχύος Λειτουργία Πηγής Τάσης υπό Φορτίο. Προσέγγιση Ιδανικής Πηγής Τάσης και Ρεύματος Μελέτη Κυματομορφών. Εξοικείωση με Παλμογράφο και Γεννήτρια Σήματος. Επίδραση της Συχνότητας στην Ακρίβεια του Πολυμέτρου Μελέτη Κυκλώματος R-C στο Εναλλασσόμενο Ρεύμα Μελέτη της Συμπεριφοράς Πυκνωτή σε Παλμικό Σήμα Μελέτη του κυκλώματος R-L στο Εναλλασσόμενο Ρεύμα. Μετασχηματιστής Βιβλιογραφία: Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων (Τόμοι Α και Β), Ν.Ι. Μάργαρης / Τζιόλας Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων, W.H. Hayt, J.E. Kemmerly / Τζιόλας Λυμένες Ασκήσεις Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων, Hayt, Kemmerly / Τζιόλας Ηλεκτρικά Κυκλώματα, Γ. Χατζαράκης / Τζιόλας Βασική Ηλεκτροτεχνία (Τόμοι Ι και ΙΙ), Σ. Φραγκόπουλος / ΙΩΝ Ασκήσεις Ηλεκτροτεχνίας Ι και ΙΙ (Φύλλα Ασκήσεων), ΙΩΝ Ασκήσεις Ηλεκτροτεχνίας Ι, ΙΙ, ΙΙΙ (Λύσεις Ασκήσεων), ΙΩΝ Βιβλίο Εξετάσεων Ηλεκτροτεχνίας, ΙΩΝ Βιβλίο Εξετάσεων Πρακτικής Ηλεκτροτεχνίας, ΙΩΝ Αειφόρος Ανάπτυξη και Γενική Οικολογία

12 Το μάθημα αυτό αποτελεί το πρώτο μάθημα Ειδικής Υποδομής και περιλαμβάνει τις πλέον συζητημένες έννοιες της Οικολογίας. Ο σκοπός και ταυτόχρονα ο στόχος του μαθήματος είναι να ενημερώσει τον σπουδαστή για την αλληλοεξάρτηση μεταξύ βιοτικού και αβιοτικού περιβάλλοντος και συνάμα να προβληματίσει τον σπουδαστή για τις συνέπειες που θα υποστεί ο πλανήτης Γη όταν ο άνθρωπος προβαίνει σε διαδικασίες αλόγιστης εκμετάλλευσης των Φυσικών Πόρων. Εισαγωγή στην οικολογία : Οικοσυστήματα - Εφαρμογές της οικολογίας. Οι οργανισμοί και το περιβάλλον τους: Νόμος του ελαχίστου και της ανοχής - Κατανομή οργανισμών- Προσαρμογή οργανισμών. Πληθυσμοί: Χαρακτηριστικά των πληθυσμών -Θνησιμότητα και Γονιμότητα - Αλληλεπιδράσεις πληθυσμών Ανταγωνισμός - Θήρευση Προσαρμογή - Συμβίωση-Αλληλοπάθεια. Οικολογική διαδοχή. Ευστάθεια κοινότητας. Παραγωγικότητα Οικοσυστημάτων: Ενεργειακή ροή - Χαρακτηριστικά οικοσυστημάτων - Ροή ενέργειας- Τροφικές αλυσίδες. Ανακύκλωση στοιχείων : Κύκλος νερού αζώτου φωσφόρου άνθρακα θείου. Ο άνθρωπος ως οικολογικός παράγοντας: Όξινη βροχή- Φαινόμενο θερμοκηπίου -Τρύπα όζοντος. Φυσικά οικοσυστήματα :Χερσαία : Έρημοι -Τούνδρες Λιβάδια Δάση. Υδατικά : Ποτάμια Λιμνιαία Έλη Θαλάσσια Βιβλιογραφία Οικολογία, Ι. Λυκάκης / Πανεπισήμιο Πατρών Το Λυκόφως του Ανθρώπινου Είδους, Γ. Φίλης, Εξάντας 1994 Περιβάλλον Ι, Miller, ΙΩΝ 1999 Γενική Οικολογία (Τόμο Α και Β) / Φοιβος Εισαγωγή στην Οικολογία, Στάμο / Μαστοριάδης Οικολογία, Ε. Φλογαϊτη 3ο Εξάμηνο Περιβαλλοντική Στατιστική Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει τις γνώσεις εκείνες που απαιτούνται για τη περιγραφή και τη μελέτη στατιστικών δειγμάτων. Οι γνώσεις αυτές αποτελούν τα βασικά εργαλεία για τον προσδιορισμό των σφαλμάτων μετρήσεων καθώς και για τον προσδιορισμό μαθηματικών σχέσεων που περιγράφουν συγκεκριμένα φαινόμενα ή άλλες διαδικασίες. Τα μαθήματα που θα υποστηριχθούν από τις γνώσεις του μαθήματος Περιβαλλοντικής Στατιστικής είναι η "Μετρολογία" του Δ Εξαμήνου, η "Μετεωρολογία-Κλιματολογία" και ο "Έλεγχος Ποιότητας Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Συστημάτων" του Ζ Εξαμήνου. Το μέγεθος της αξίας του Μαθήματος "Περιβαλλοντική Στατιστική" θα προκύψει από τη χρήση του στατιστικού λογισμικού για την ανάλυση και την στατιστική εκτίμηση περιβαλλοντικών και γεωφυσικών φαινομένων καθώς και φαινομένων που έχουν σχέση με την ανάλυση φυσικών καταστροφών Στοιχεία συνδυαστικής. Η έννοια της πιθανότητας και βασικές ιδιότητες. Δεσμευμένη πιθανότητα. Θεώρημα Bayes. Τυχαίες μεταβλητές. Μέση τιμή και διασπορά τυχαίων μεταβλητών. Μέθοδος Ελαχίστων Τετραγώνων. Παλινδρόμηση, Συσχέτιση. Κεντρικό οριακό θεώρημα. Τυχαίο δείγμα. Στοιχεία εκτιμητικής και ελέγχου υποθέσεων. Κατανομές στο χώρο, ανάλυση δεδομένων κατεύθυνσης, κινητοί μέσοι, Kriging, επιφάνειες τάσης, ανάλυση πολλαπλών μεταβλητών. Ταξινόμηση, ομαδοποίηση. Ανάλυση κυρίων μεταβλητών Χρήση στατιστικού πακέτου για ανάλυση και στατιστική εκτίμηση περιβαλλοντικών και γεωφυσικών δεδομένων. Φασματική ανάλυση.

13 Περίγραμμα Εργαστηρίου: Εισαγωγή στη Διαχείριση Δεδομένων Στατιστική Ανάλυση Ποιοτικής Μεταβλητής Στατιστική Ανάλυση Ποσοτικής Μεταβλητής Χρήση και Ερμηνεία Στατιστικών Συναρτήσεων Δειγματοληψία. Παραγωγή Συνόλου Τυχαίων Αριθμών με Συγκεκριμένη Κατανομή. Υπολογισμός και Ερμηνεία Διαστημάτων Εμπιστοσύνης Έλεγχοι Υποθέσεων Στατιστική Ανάλυση δύο Μεταβλητών Σύγκριση δύο Μεταβλητών Η Διαδικασία της Παλινδρόμησης Συσχέτιση δυο Μεταβλητών Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών Χρονολογικές Σειρές. Βιβλιογραφία: Στατιστική. Θεωρία - Εφαρμογές, Φ. Κολύβα-Μαχαίρα, Ε. Μπόρα-Σέντρα / ΖΗΤΗΣ 1999 Πιθανότητες και Στατιστική, M.R. Spiegel / ΕΣΠΙ Introduction toy Probability and Statistics, Mendenhall / Beaver, Cuxbury Press 1999 Introductory Statistics for Environmentalist, Moore/Cobby, Prentice Hall, 1997 Statistics and Data Analysis Introduction, Siegel - Morgan, Willey 1996 Probability and Statistics for engineering and the science, Devore, Cuxbury 1999 Αναλογικά και Ψηφιακά Κυκλώματα Ο στόχος του μαθήματος αυτού είναι να εφοδιάσει του σπουδαστές με τις απαραίτητες βασικές γνώσεις των Αναλογικών Ηλεκτρονικών (δίοδοι, transistors και FET, κυκλώματα ενισχυτών με transistors ή FET ή τελεστικούς ενισχυτές) καθώς και τις βασικές έννοιες της ψηφιακής λογικής και των ψηφιακών ηλεκτρονικών. Το μάθημα αυτό σε συνδυασμό με τα μαθήματα "Μικροελεγκτές" και "Συστήματα Λήψης Μετρήσεων και Ελέγχου", "Μετρολογίας" και "Τεχνολογίες Σύζευξης Ενεργειακών Συστημάτων" αποσκοπούν στο να δώσουν στο σπουδαστή τα τελείως απαραίτητα εφόδια για να είναι στο μέλλον ο σπουδαστής αυτός ικανός να αντιμετωπίσει τα ηλεκτρονικά συστήματα που χρησιμοποιούνται στην διαχείριση των Φυσικών Πόρων.

14 Δίοδοι ημιαγωγών και χαρακτηριστικές αυτών. Κυκλώματα με διόδους. Τρανζίστορ και χαρακτηριστικές αυτών. Κυκλώματα πόλωσης τρανζίστορ. Ενισχυτές με τρανζίστορ κοινού εκπομπού και κοινού συλλέκτη. J-FET και χαρακτηριστικές αυτών. Κυκλώματα πόλωσης J-FET. Ενισχυτές με J-FET. MOS-FET (χαρακτηριστικές - πόλωση - ενισχυτές). Ο διαφορικός ενισχυτής. Ο τελεστικός ενισχυτής. Εφαρμογές τελεστικών ενισχυτών. Αριθμητικά συστήματα και κώδικες. Η άλγεβρα Bool. Λογικές πύλες. Λογικές συναρτήσεις και μέθοδοι απλοποίησης. Συνδυαστικά κυκλώματα flip-flop. Σύγχρονα και ασύγχρονα ακολουθιακά κυκλώματα. Εφαρμογή στη κατασκευή καταχωρητών, απαριθμητών, αριθμητικών μονάδων και μονάδων μνήμης. Περίγραμμα Εργαστηρίου: Μελέτη Χαρακτηριστικών Διόδων και Transistor Κυκλώματα με Διόδους Κυκλώματα Πόλωσης Transistor Ενισχυτές με Transistor Κυκλώματα με Τελεστικούς Ενισχυτές Κυκλώματα Παλμών και Διακοπτών Κυκλώματα με Λογικές Πύλες Σχεδιασμός Συνδυαστικών Ψηφιακών Κυκλωμάτων Συγκριτές - Κωδικοποιητές - Αποκωδικοποιητές Βασικά Ακολουθιακά Κυκλώματα (Flip-Flops) Καταχωρητές - Απαριθμητές - Ολισθητές Βιβλιογραφία: Βασική Ηλεκτρονική, A.P. Malvino / Τζιόλας Μικροηλεκτρονική, Jaeger / Τζιόλας Ψηφιακά Συστήματα, Δ. Πογαρίδη / ΙΩΝ Ψηφιακή Σχεδίαση, Μ. Mano, Παπασωτηρίοου The Electronic Problem Solver, Staff of Research and Education Association - REA - Electronic Circuits, D. Schilling, C. Belove/McGraw Hill Ολοκληρωμένη Ηλεκτρονική (Τόμοι Α και Β), J. Milman, Χ. Χαλκιάς / ΤΕΕ Αναλογικά Κυκλώματα, Π. Καρατζάς / 1985 Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά, Α. Πάλλας / ΙΩΝ

15 Experiment for Electronics Principles, Malvino / McGraw Hill Analog Electronics, T. Price / Prentice Hall Γεωλογία Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει τις βασικές εκείνες γνώσεις που απαιτούνται για τη κατανόηση και την εμπέδωση των μαθημάτων της "Γεωφυσικής", της "Υδρογεωλογίας", της "Τεχνολογίας Γεωτρήσεων και Αντλήσεων" και της "Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας" που διδάσκονται σε επόμενα εξάμηνα. Η μελέτη και η ανάλυση των Γεωλογικών Χαρτών της Κρήτης σε συνδυασμό με τις επισκέψεις που πραγματοποιούνται σε περιοχές με γεωλογικό ενδιαφέρον συμβάλλουν στην επίτευξη του σκοπού και του στόχου του μαθήματος της Γεωλογίας. Εισαγωγή. Δομή της Γης. Τα υλικά της γης. Γεωλογικοί κύκλοι. Ηφαιστειότητα και Πλουτωνισμός. Τύποι ηφαιστείων και κρατήρων, τα ηφαίστεια της Ελλάδας. Λιθοποίηση και διαγένεση. Πυριγενή, ιζηματογενή και μεταμορφωμένα πετρώματα. Ενδογενείς γεωλογικές διεργασίες. Γεωλογικός χρόνος, λιθοστρωματογραφικές και χρονοστρωματογραφικές ενότητες. Η εξέλιξη και η μαρτυρία των απολιθωμάτων. Παλαιοκλιματολογία και ενδείξεις κλίματος. Τεκτονική ανάλυση, ταξινόμηση ρηγμάτων, πτυχών, επωθήσεις και εφιππεύσεις, μικροτεκτονική. Σεισμοί, τύποι κυμάτων, ταχύτητες και συμπεριφορά τους στην υδρόγειο, παραμορφώσεις του φλοιού και τεκτονική των πλακών. Οι ήπειροι και οι ωκεανοί, μετακίνηση ηπείρων και διάνειξη ωκεανών. Γεωλογία της Ελλάδας. Υπόγεια νερά, πορώδες και περατότητα, υδροπερατοί και αδιαπέρατοι σχηματισμοί, είδη υδροφόρων οριζόντων, κίνηση υπόγειου νερού. Γεωλογία Περιβαλλόντων. Εργαστήριο: Τοπογραφική και Γεωλογική Τομή. Χαρτογράφηση Οριζόντιων και Κατακόρυφων Στρωμάτων Tα Ρήγματα στις Χαρτογραφήσεις Οι Πτυχές σε Γεωλογικούς Χάρτες Παράσταση Βαθυλίθων Πλήρη Εφαρμογή σε Πραγματικούς Γεωλογικούς Χάρτες Πρακτική στην Ύπαιθρο Βιβλιογραφία: Διερευνώντας τη Γη - Εισαγωγή στη Γενική Γεωλογία, Μ. Δερμιτζάκης, Σ. Λέκκας / Τεχνική Γεωλογία, Γ. Χ. Δημόπουλου / Γιαχούδης, Γιαπούλης Γεωλογία της Ελλάδα, Δ. Παπανικολάου Οδηγός Υπαίθρου για τη Γεωλογία της Κρήτης, Χ.Γ. Φασουλάς /Πανεπ. Κρήτης GEODE II - Geologic Explorations on CD-ROM, D. Tassa, E. Tarbuch, F. Lutgens, Prnticie Prendice All 1999

16 Laboratory Manual in Physical Geology, (with CD-ROM), American Geological Institute, Prendice Hall 2000 Earth/s Dynamics Systems - eight ed, W. K. Hamblin, E. H. Christansen, Prendice Hall 1998 Exercises in Physical Geology, 10th edition, W. K. Hamblin,J. D. Howard, Prendice Hall 1999 Exploring the Earth An Introduction to Physical Geology. J. P. Davindson, W. E. Reed, P. M. Davis, Prendice Hall 1999 Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Ο στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τον σπουδαστή στις έννοιες που έχουν σχέση με τις ψηφιακές εικόνες και τη ψηφιακή χαρτογραφία. Το μάθημα αυτό θεωρείται από τα σπουδαιότερα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Τεχνολογίας Συστημάτων Διαχείρισης Φυσικών Πόρων δεδομένου ότι η χωροθέτηση και ψηφιακή απεικόνιση όλων των Φυσικών Πόρων (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Υδατικοί Πόροι, Αγροτικά Περιβάλλοντα) αλλά και αυτού καθ εαυτού του Φυσικό Περιβάλλοντος δίνει τη δυνατότητα στον μελετητή, στον ερευνητή ή σε αυτόν που θέλει να παρέχει υπηρεσίες να εκτιμήσει ή και να προβλέψει στο χρόνο τις παραμέτρους που έχουν σχέση με το Αιολικό, το Ηλιακό, το Γεωθερμικό, το Αγροτικό και το Υδατικό Δυναμικό ευρύτερων περιοχών της επιφάνειας της Γη. Οι διαδικασίες χαρτογράφησης και ψηφιακής απεικόνισης του Δυναμικού των Φυσικών Πόρων διδάσκονται στο μάθημα της "Τηλεπισκόπισης και της Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας" του Στ Εξαμήνου. Ορισμός του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών. Δομή και λειτουργία του συστήματος. Η σχέση του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών με τα συστήματα διαχείρισης φυσικών πόρων. Τρόποι επιλογής και αξιολόγησης του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών ανάλογα με την εφαρμογή. Βάσεις δεδομένων. Εισαγωγή, διαχείριση, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων. Εργαστήριο: Διαχείριση δεδομένων και ιδιοτήτων σε βάση δεδομένων τύπου Access, ενότητα 1η. Χώροι εργασίας (GeoWorkspaces) - Αποθήκες (Warehouses) Διαχείριση δεδομένων και ιδιοτήτων σε βάση δεδομένων τύπου Access, ενότητα 2η. Υπομνήματα (Legends) Τύποι δεδομένων (Data structures) - Διαχείριση δεδομένων και ιδιοτήτων σε βάση δεδομένων τύπου Access, ενότητα 3η. Θεματικοί χάρτες και Εικόνες, ενότητα 1η. Θεματικοί χάρτες και Εικόνες, ενότητα 2η. Ρύθμιση περιβάλλοντος εργασίας Επιλογή ομάδων (Sets) Ανάλυση δεδομένων με χρήση ερωτημάτων Εκτυπώσεις

17 Βιβλιογραφία Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Γ. Μανιάτης, Ζήτη 1996 Τα manuals του λογισμικού Geomedia Σημειώσεις Αυτοματοποιημένη Χαρτογραφία, Ι. Παρασχάκης, Μ. Παπαδοπούλου, Π. Πιατάς 1996 Γενική Χαρτογραφία, Ε. Λιβιεράτος, Ζήτη 1988 Γεωμετρική Γεωδεσία, Α. Φωτίου, Ε. Λιβιεράτου, Ζήτη 2000 Geographic Information Systems, Tor Bernhardsen, Wiley 1999 Principles of Geographical Information Systems, P.A. Burrough, Mc Donnel, Oxford 2000 Κατασκευαστικές Τεχνολογίες Το περιεχόμενο του μαθήματος αυτού επελέγη έτσι ώστε ο σπουδαστής, μετά το πέρας της εκπαιδευτικής διαδικασίας, να είναι σε θέση να γνωρίζει τις ιδιότητες και τον τρόπο κατεργασίας των υλικών που χρησιμοποιούνται στις μηχανολογικές κατασκευές. Τα εφόδια που θα αποκτήσει ο σπουδαστής από το συγκεκριμένο αυτό μάθημα αλλά και από το μάθημα "Σχέδιο-CAD" του Α Εξαμήνου θα λειτουργήσουν ως εργαλεία για τα μαθήματα "Τεχνολογία και Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων" του Ε Εξαμήνου (π.χ. σχεδίαση μονάδας βιολογικών καθαρισμού λυμάτων μικρής πόλης) και των "Ήπιων Μορφών Ενέργειας ΙΙ" του Στ Εξαμήνου (π.χ. σχεδίαση συστήματος ανεμογεννήτριας). Γενικά για υλικά κατασκευών και ιδιότητές τους. Στοιχεία ονοματολογίας. Κράματα, πλαστικά, κεραμικά, σύνθετα υλικά. Μορφοποίηση αντικειμένων με αρχέγονες μεθόδους (χύτευση και κονιμεταλλουργία). Μέθοδοι με αφαίρεση υλικού (η τόρνευση, το φρεζάρισμα, η διάτρηση, η λείανση κλπ). Μέθοδοι με παραμόρφωση (η έλαση, η κοίλανση, η απότμηση κλπ). Συνδέσεις - κολλήσεις (η ηλεκτροσυγκόλληση, η οξυγονοκόλληση κλπ). Αναφορά στις μη συμβατικές μεθόδους (η μέθοδος κατεργασίας με νερό, με υπερήχους κλπ). Περίγραμμα Εργαστηρίου: Εργαλεία και κλειδιά διαφόρων τύπων (Γερμανικά, Allen, κ.λπ.) - Κοχλίες και Περικόχλια. Χρήση εργαλείων - Λύση & συναρμολόγηση στοιχείων κινητήρα Μ.Ε.Κ Οδοντοκίνηση - Ιμαντοκίνηση - Αλυσσοκίνηση Κατεργασίες Διαμόρφωσης - Ελασματουργία - Ηλώσεις. Κοπή δοκιμίων για τόρνευση και φραιζάρισμα Άσκηση τόρνευσης 1 Άσκηση φραιζαρίσματος 1

18 Άσκηση τόρνευσης 2 Άσκηση φραιζαρίσματος 2 Άσκηση τόρνευσης 3 Άσκηση φραιζαρίσματος 3 Παρουσίαση των σύγχρονων μεθόδων κατασκευαστικών τεχνολογιών (CNC, CAD/CAM, CAE) Επίσκεψη στο Βιοτεχνικό Πάρκο Χανίων ή σε Βιομηχανίες του Ηρακλείου Βιβλιογραφία: Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών, Μετάφραση Μ. Βούλγαρης, Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδόσεις, Στοιχεία Μηχανών (Τόμοι 1, 2, 3), Ρ. Γραικούσης / Μηχανουργική Τεχνολογία τομ 2, Π. Πετρόπουλος Κανονισμοί Μηχανολογικού Σχεδίου, Κ. Δ. Μπουζάκης Στοιχεία Μηχανών με Υπολογιστές (CAD) (Τόμοι Α και Β), Δημαρόγκωνας Ειδική Μηχανολογία/β έκδοση, Δρακάτος Manufacturing Process and Equipment, J. Tlysty, G. Tlusty Manufacturing Engineering and Technology, S. Kalpakjian, S. R. Schmid, S. Sch,dt Manufacturing Automation: Metal Cutting Mechanics, Machine Tool Vibrations, CNC deign, Y. Altintas Κοινωνιολογική Προσέγγιση του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων Ο στόχος του μαθήματος είναι να γνωρίσει στο σπουδαστή τον τρόπο με τον οποίο η διαχείριση των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος επηρεάζουν τις κοινωνικές ομάδες. Ο σκοπός του μαθήματος είναι να ευαισθητοποιήσει του σπουδαστές έτσι ώστε αυτοί ως αυριανοί ενεργοί πολίτες να σέβονται το Φυσικό Περιβάλλον και ως επαγγελματίες να διαχειρίζονται ορθολογιστικά τόσο το Περιβάλλον όσο και τους Φυσικού Πόρους. Κοινωνία και Φύση. Η δημιουργία των περιβαλλοντικών Προβλημάτων ως Κοινωνικό Φαινόμενο. Περιβαλλοντικό Σύνταγμα και Κοινωνία. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Προστασία Περιβάλλοντος. Περιβαλλοντική Πολιτική και Κοινωνική Κινητοποίηση. Περιβάλλον και Ισότητα. Κοινωνιολογική Θεώρηση των Περιβαλλοντικών Προβλημάτων στην Ελλάδα. Ορθοδοξία και Περιβάλλον. Χωρική Πολιτική και Περιβάλλον. Κοινόχρηστοι Φυσικοί Πόροι. Περιβάλλον και Οικιστική, Τουριστική και Βιομηχανική Ανάπτυξη. Βιβλιογραφία Περιβαλλοντική Πολιτική στην Ελλάδα, Σκούρτη, Σοφούλη / ΤΥΠΟΘΗΤΩ Επιστήμες και Περιβάλλον στα Τέλη του Αιώνα, Προβλήματα και Προοπτικές, Δ. Ρόκος, Εναλλακτικές Εκδόσεις, 1994

19 Οικονομία και Περιβάλλον: Μια Βιο-οικονομική Προσέγγιση, R. Rasset, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1987 Πολιτικές Προστασίας του Περιβάλλοντος στον Αγροτικό Χώρο, Λ. Λουλούδης, Ν. Μπεόπουλος, Στοχαστής, 2000 Environmental Planning and Decision Making, L. Ortolano, John Wiley ο Εξάμηνο Φαινόμενα Μεταφοράς Ο στόχος του μαθήματος αυτού είναι να καλύψει τα φαινόμενα που σχετίζονται με τη μεταφορά μάζας και θερμότητας κατά την εξέλιξη των φυσικών διεργασιών που λαμβάνουν χώρα στη διαχείριση των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος. Για το λόγο αυτό, το μάθημα "Φαινόμενα Μεταφοράς" αποσκοπεί στο να υποστηρίξει τα μαθήματα "Μετεωρολογία-Κλιματολογία" του Ε Εξαμήνου, "Ήπιες Μορφές Ενέργειας" του Ε και Στ Εξαμήνου, "Ατμοσφαιρική Ρύπανση" του Στ Εξαμήνου και "Διαχείρισης Υδατικών Πόρων" του Ζ Εξαμήνου. Φυσικοί Πόροι και φαινόμενα μεταφοράς. Βασικές έννοιες στα φαινόμενα μεταφοράς. Γενικευμένο ισοζύγιο ιδιοτήτων Μοριακή μεταφορά και με συνολική ροή μεταβίβασης. Ισοζύγιο σε άλλες διαστάσεις και γεωμετρίες. Μέθοδοι ανάλυσης. Ρευστομηχανική και διαχείριση Φυσικών Πόρων. Μεταφορά θερμότητας και μάζας στη μηχανική των Φυσικών Πόρων. Μεταφορά σε μη μόνιμες καταστάσεις. Παραδείγματα φαινομένων μεταφοράς. Περίγραμμα Εργαστηρίου: Μέτρησης της Πτώση Πίεσης λόγω Τριβών σε Κλειστό Σύστημα Σωλήνων Πείραμα για τη Μελέτη Πίδακα Πείραμα Υδροστατικής Πίεσης Πειραματική Μελέτη του Θεωρήματος Bernoulli Πειραματική Μελέτη του Εναλλάκτη Θερμότητας Πειραματική Μελέτη του Νόμου του Darcy Πειραματική Μελέτη του Φαινομένου της Καθίζησης Μέτρηση του Συντελεστή Θερμικής Αγωγιμότητας Μετάλλων Μέτρηση του Συντελεστή Θερμικής Αγωγιμότητας Μονωτικών Υλικών Υπολογιστική Ρευστομηχανική Αεροδυναμική Επίδειξη λειτουργία μεμβρανών και διαχυτότητας αερίων Βιβλιογραφία Φαινόμενα Μεταφοράς, Β. Γκέκας, Πρωιμάκη, Τζιόλας 2000

20 Φαινόμενα Μεταφοράς, R. S. Brodkey, H. C. Hershey, Τζιόλας 1990 Φαινόμενα Μεταφοράς στην Ατμόσφαιρα, Μουσιοπούλου, Γιαχούδη Γιαπούλη, 1991 Μικροελεγκτές Ο στόχος του μαθήματος αυτού είναι να κατανοήσει ο σπουδαστής την αρχή λειτουργίας, τον προγραμματισμό και τις εφαρμογές των μικροελεγκτών. Το μάθημα "Μικροελεγκτές" σε συνδυασμό με τα μαθήματα "Μετρολογία" του ίδιου Εξαμήνου και των "Συστημάτων Λήψης Μετρήσεων και Ελέγχου" του Ε Εξαμήνου θα αποτελούν τα βασικά εργαλεία για την κατανόηση, την ανάπτυξη και την εφαρμογή των Τεχνολογιών Ελέγχου Γεωργικού Περιβάλλοντος καθώς και των Τεχνολογιών Σύζευξης Ενεργειακών Συστημάτων τα οποία διδάσκονται ως μαθήματα του Στ και Ζ Εξαμήνων, αντίστοιχα. Μικρεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές. Αρχιτεκτονική του 89C51. Οι εντολές του 89C51- παραδείγματα. Λειτουργία του απαριθμητή - χρονιστή παραδείγματα. Λειτουργία της σειριακής θύρας παραδείγματα. Οι διακοπές του μικροελεγκτή 89C51 παραδείγματα. Eργαλεία και Τεχνικές προγραμματισμού σε γλώσσα Assembly. Αναφορά σε άλλους μικροελεγκτές συμβατούς και μη. Περίγραμμα Εργαστηρίου: Εξοικείωση με τον cross assembler simulator Απλά και προγράμματα σε assembly του 89C51 Σύνθετα προγράμματα για εξοικείωση με το περιβάλλον της γλώσσας Έλεγχος πληκτρολογίου keypad 16 χαρακτήρων και απεικόνιση σε LCD display 2 γραμμών 16 χαρακτήρων ανά γραμμή Εφαρμογή real time clock Έλεγχος ταχύτητας και φοράς περιστροφής βηματικού κινητήρα Έλεγχος ταχύτητας και φοράς περιστροφής dc κινητήρα Σειριακή επικοινωνία δύο μικροελεγκτών που διαθέτουν πληκτρολόγιο και lcd οθόνη Δημιουργία ημιτονικών κυματομορφών με D/A μετατροπέα Μέτρηση θερμοκρασίας και έντασης φωτισμού με Α/D μετατροπέα Βιβλιογραφία Προγραμματίζοντας τον Μικροελεγκτή 8051, M. Predko, Τζιόλας 1999 Προγραμματίζοντας τον Μικροελεγκτή PIC, M. Predko, Τζιόλας 1999 The 8051 microcontroller, Ι. Scott Mackenzie, Maxwell Macmillan, 1992 The 8051 Microcontroller, Architecture programming and Applications, Kenneth J. Ajala, West publishing, 1991 Programming and Interfacing the 8051 microcontroller, Sencer Yeralan, Ashutosh Ahluwalia, Addison Wesley, 1993

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 0-3 ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Διακόπτες δικτύων ισχύος 3 4 5 Μηχανικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 18/9/2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ_ΚΕΦ. 1 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Διδάσκων Γεράσιμος Κουρούκλης Καθηγητής (Τμήμα Χημικών Μηχανικών). (gak@auth.gr,

Διαβάστε περισσότερα

6 Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας

6 Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας Πρόλογος Σ το βιβλίο αυτό περιλαμβάνεται η ύλη του μαθήματος «Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας» που διδάσκεται στους φοιτητές του Γ έτους σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

223 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Θράκης (Ξάνθη)

223 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Θράκης (Ξάνθη) 223 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Θράκης (Ξάνθη) Σκοπός Τα Τμήματα σκοπό έχουν να αναδείξουν επιστήμονες ικανούς να ασχολούνται με την ανάπτυξη και κατασκευή δικτύων και συστημάτων ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης 219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε με το ΒΔ.400/72 και άρχισε να λειτουργεί το 1972-73. Το ΑΠΘ είχε τότε ήδη 28.000 φοιτητές. Η ακριβής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 3-4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 3-4 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 3 ΗΜ/ΝΙΑ 1ο-2ο Φυσική Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 11. Εισαγωγή... 13. Κεφάλαιο 1. Η Σεισμική Μέθοδος... 15

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 11. Εισαγωγή... 13. Κεφάλαιο 1. Η Σεισμική Μέθοδος... 15 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13 Κεφάλαιο 1. Η Σεισμική Μέθοδος... 15 1.1 Γενικά...15 1.2 Ελαστικές σταθερές...16 1.3 Σεισμικά κύματα...19 1.3.1 Ταχύτητες των σεισμικών κυμάτων...22 1.3.2 Ακτινικές

Διαβάστε περισσότερα

235 Χημικών Mηχανικών ΕΜΠ

235 Χημικών Mηχανικών ΕΜΠ 235 Χημικών Mηχανικών ΕΜΠ Επαγγελματικές Διέξοδοι Για την άσκηση του επαγγέλματος του Χημικού Μηχανικού είναι απαραίτητη άδεια που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας κατόπιν εξετάσεων. Οι πτυχιούχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ονοματεπώνυμο : Σπανουδάκη Κατερίνα Όνομα Πατρός Μητρός : Εμμανουήλ Ειρήνη Έτος Γέννησης : 1977 Αριθμός Ταυτότητας : Ρ 834308 Τόπος Γέννησης : Ηράκλειο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡ. ΠΡΑΞΗΣ 459

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡ. ΠΡΑΞΗΣ 459 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡ. ΠΡΑΞΗΣ 459 Στο Ηράκλειο σήμερα 24/06/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:15 π.μ συνήλθε σε συνεδρίαση η Διεύθυνση της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΕΙ Κρήτης, στην Αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ Τμήμα Μηχανολογίας Επιτροπή Αναμόρφωσης Προγράμματος Σπουδών Σέρρες 11.3.2010 Προκειμένου να διευκολυνθείτε κατά την δήλωση μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014 ΑΙΘ.ΖΑ115-116

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014 ΑΙΘ.ΖΑ115-116 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014 ΟΜΑΔΑ Α ΔΕΥΤΕΡΑ 11-13, ΤΡΙΤΗ 9-10,10-11 ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΟΜΑΔΑ Β ΔΕΥΤΕΡΑ 13-15,ΤΡΙΤΗ 11-12,12-13 ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΑΙΘ.ΖΑ115-116 1 Μ.ΠΗΛΑΚΟΥΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1. Ειδικές συναρτήσεις. 2. Μιγαδικές Συναρτήσεις. 3. Η Έννοια του Τελεστή. Κεφάλαιο - Ενότητα

Περιεχόμενα. 1. Ειδικές συναρτήσεις. 2. Μιγαδικές Συναρτήσεις. 3. Η Έννοια του Τελεστή. Κεφάλαιο - Ενότητα Περιεχόμενα Κεφάλαιο - Ενότητα σελ 1. Ειδικές συναρτήσεις 1.0 Εισαγωγή 1.1 Εξίσωση του Laplace Συστήματα συντεταγμένων 1.2 Συνάρτηση δ του Dirac 1.3 Συνάρτηση του Heaviside 1.4 Οι συναρτήσεις Β, Γ και

Διαβάστε περισσότερα

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τίτλος Μαθήματος Μεθοδολογίες και Συστήματα Βιομηχανικής Αυτοματοποίησης Κωδικός Μαθήματος Μ3 Θεωρία / Εργαστήριο Θεωρία + Εργαστήριο Πιστωτικές μονάδες 4 Ώρες Διδασκαλίας 2Θ+1Ε Τρόπος/Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ ΔΕ 8/6 Μαθηματικά ΙΙ /ΑΒΓΔΕ Πειραματική Αντοχή Υλικών /Γ Σελίδα 1 από 5 Διάβρωση και προστασία υλικών /A Προγραμματισμός και Έλεγχος Παραγωγής /Γ Καύση /BΓ Μελέτη και σχεδιασμός οχημάτων /ΔΕ ΤΡ 9/6 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Καύση υλικών Ηλιακή ενέργεια Πυρηνική ενέργεια Από τον πυρήνα της γης Ηλεκτρισμό

Καύση υλικών Ηλιακή ενέργεια Πυρηνική ενέργεια Από τον πυρήνα της γης Ηλεκτρισμό Ενεργειακή Μορφή Θερμότητα Φως Ηλεκτρισμός Ραδιοκύματα Μηχανική Ήχος Τι είναι; Ενέργεια κινούμενων σωματιδίων (άτομα, μόρια) υγρής, αέριας ή στερεάς ύλης Ακτινοβολούμενη ενέργεια με μορφή φωτονίων Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΥΣΗΣ & ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κτ. Χ-Μ Αμφ. 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κτ. Χ-Μ ΑΙΘ.

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΥΣΗΣ & ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κτ. Χ-Μ Αμφ. 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κτ. Χ-Μ ΑΙΘ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 1 ο & 2 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3 ο & 4 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5 ο & 6 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 7 ο & 8 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 9 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΥΣΗΣ & ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κτ. Χ-Μ Αμφ. 1 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Κτ. Χ.-Μ. Αιθ.

Διαβάστε περισσότερα

2. ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ : Δύο (2) Θεωρία, δύο (2) Εργαστήριο

2. ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ : Δύο (2) Θεωρία, δύο (2) Εργαστήριο 1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : Μικτό 1 Υποχρεωτικό μάθημα 2. ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ : Δύο (2) Θεωρία, δύο (2) Εργαστήριο 3. ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS : Πέντε (5) μονάδες 4. ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 2 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 1 1.1.1 Αναλογικά σήματα 1 1.1.2 Οι αντιστάσεις 3 1.1.3 Οι πυκνωτές 7 1.1.4 Τα πηνία 11 1.1.5 Οι δίοδοι 13 1.1.6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/9/2015 ΠΕΜΠΤΗ 3/9/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 2/9/2015 ΤΡΙΤΗ 1/9/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 31/8/2015 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ Σύμφωνα με το ιδρυτικό Π.Δ, 365/93, αποστολή του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, του πρώτου τέτοιου Τμήματος στην Ελλάδα, είναι: 1. Να καλλιεργεί και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/6/2015 ΠΕΜΠΤΗ 18/6/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6/2015 ΤΡΙΤΗ 16/6/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 15/6/2015 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ECTS ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ECTS ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Στην υπ αριθµ. 361/30-11-2009 Γ.Σ. το Τµήµα Φυσικής του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων υιοθέτησε, σε εναρµόνιση µε το

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακών απαιτήσεων πρώτης ύλης, ενεργειακού περιεχομένου παραπροϊόντων, τρόπους αξιοποίησής

ενεργειακών απαιτήσεων πρώτης ύλης, ενεργειακού περιεχομένου παραπροϊόντων, τρόπους αξιοποίησής Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 03-4 ΤΜΗΜΑ: MHXANIKΩN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Προαπαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Περίοδος Φεβρουαρίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες Μορφές Ενέργειας

Ήπιες Μορφές Ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ενότητα 1: Εισαγωγή Καββαδίας Κ.Α. Τμήμα Μηχανολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική μηχανική

Περιβαλλοντική μηχανική Περιβαλλοντική μηχανική 2 Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab Enve-Lab, 2015 1 Environmental Μεγάλης κλίμακας περιβαλλοντικά προβλήματα Παγκόσμια κλιματική αλλαγή Όξινη βροχή Μείωση στρατοσφαιρικού

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στον Ενεργειακό Σχεδιασμό κάτω από διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες.

Αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στον Ενεργειακό Σχεδιασμό κάτω από διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες. Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 202-3 ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή 2 3 4 5 6 Έλεγχος της τάσης και της άεργης ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MATLAB... 13

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MATLAB... 13 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MATLAB... 13 1.1. Τι είναι το Matlab... 13 1.2. Περιβάλλον εργασίας... 14 1.3. Δουλεύοντας με το Matlab... 16 1.3.1. Απλές αριθμητικές πράξεις... 16 1.3.2. Σχόλια...

Διαβάστε περισσότερα

α/α Μάθημα Υ/ΕΥ Θ ΑΠ Ε Ω/Ε ΦΕ ECTS 1 Μαθηματικά Ι (101) ΜΓΥ Υ 3 2 0 5 11 6 2 Φυσική (102) ΜΓΥ Υ 2 1 2 5 9 5,5

α/α Μάθημα Υ/ΕΥ Θ ΑΠ Ε Ω/Ε ΦΕ ECTS 1 Μαθηματικά Ι (101) ΜΓΥ Υ 3 2 0 5 11 6 2 Φυσική (102) ΜΓΥ Υ 2 1 2 5 9 5,5 1. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Α Εξάμηνο Σπουδών α/α Μάθημα Υ/ΕΥ Θ ΑΠ Ε Ω/Ε ΦΕ ECTS 1 Μαθηματικά Ι (101) ΜΓΥ Υ 3 2 0 5 11 6 2 Φυσική (102) ΜΓΥ Υ 2 1 2 5 9 5,5 3 Χημική Τεχνολογία (103) MΓY Υ 2 0 2 4 8

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος:

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος: ΕΞΑΜΗΝΟ Δ 1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: 4 Κωδικός μαθήματος: ΖTΠO-4011 Επίπεδο μαθήματος: Υποχρεωτικό Ώρες ανά εβδομάδα Θεωρία Εργαστήριο Συνολικός αριθμός ωρών: 5 3 2 Διδακτικές Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 1ο Μέρος 1ο. Ανάλυση Κυκλωµάτων DC ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Μάθηµα 1ο Μέρος 1ο. Ανάλυση Κυκλωµάτων DC ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ Μάθηµα 1ο Μέρος 1ο Ανάλυση Κυκλωµάτων DC ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ 1 Σκοπός του µαθήµατος Εισαγωγή στις ηλεκτρονικές διατάξεις µε στόχο την απόκτηση αναλυτικής ικανότητας στα θέµατα αυτά. Απόκτηση απαραίτητων

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ίδα, 7 Ιουνίο ου 2012 Ημερ ΣχολήΗλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Προπτυχιακά μαθήματα ανά θεματική περιοχή: Ενεργειακή Διαχείριση Περιβάλλον Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ... 15 1.1. ΠΟΙΟΤΙΚΗ και ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ... 15 1.2. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ των ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ... 16 1.3. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας 711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας Το Τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας ιδρύθηκε και δέχτηκε τους πρώτους του σπουδαστές τον Οκτώβριο του 1983, ταυτόχρονα δηλαδή με την έναρξη ισχύος του νόμου 1404/83 για τα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος της ελληνικής έκδοσης... v Πρόλογος...vii Λίγα λόγια για τον συγγραφέα...ix Ευχαριστίες...ix

Πρόλογος της ελληνικής έκδοσης... v Πρόλογος...vii Λίγα λόγια για τον συγγραφέα...ix Ευχαριστίες...ix Περιεχόμενα Πρόλογος της ελληνικής έκδοσης... v Πρόλογος...vii Λίγα λόγια για τον συγγραφέα...ix Ευχαριστίες...ix Κεφαλαιο 1: Eισαγωγή... 1 1. ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ... 1 2. ΜΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνικών Εφαρμογών

Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνικών Εφαρμογών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνικών Εφαρμογών Ενότητα: Χωρητική Αντιστάθμιση Ισχύος Γεώργιος Χ. Ιωαννίδης Τμήμα Ηλεκτρολογίας Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας

329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας 329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας Σκοπός Το Τμήμα σκοπό έχει να αναδείξει επιστήμονες ικανούς να σχεδιάζουν, να αναλύουν και να επεξεργάζονται στατιστικές καθώς επίσης και να δημιουργούν προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ - ΦΩΤΙΑΔΗ

ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ - ΦΩΤΙΑΔΗ 1 ο ΕΤΟΣ Δευτέρα 8/6/2015 9:00-11:30 ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ 5 Τρίτη 9/6/2015 Τετάρτη 10/6/2015 ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 9:00-11:30 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Πέμπτη 11/6/2015 9:00-11:30

Διαβάστε περισσότερα

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) Το Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας συστάθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας "Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" του

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Κατερίνα Χατζηβασιλειάδη Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ 1. Εισαγωγή Η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 2012. 1.1 Εισαγωγή Αντικείμενο πτυχιακής εργασίας.σελ. 2. 1.2 Περιεχόμενα εγχειριδίου Αναφοράς Προγραμμάτων.. σελ. 3

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 2012. 1.1 Εισαγωγή Αντικείμενο πτυχιακής εργασίας.σελ. 2. 1.2 Περιεχόμενα εγχειριδίου Αναφοράς Προγραμμάτων.. σελ. 3 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Εισαγωγή Αντικείμενο πτυχιακής εργασίας.σελ. 2 1.2 Περιεχόμενα εγχειριδίου Αναφοράς Προγραμμάτων.. σελ. 3 1.3 Παράδειγμα τριφασικού επαγωγικού κινητήρα..σελ. 4-9 1.4 Σχεδίαση στο Visio

Διαβάστε περισσότερα

Η ύλη του βιβλίου περιλαμβάνει δέκα κεφάλαια.

Η ύλη του βιβλίου περιλαμβάνει δέκα κεφάλαια. vii Πρόλογος Σκοπός του παρόντος βιβλίου είναι να διερευνήσει τη λειτουργία των Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) υπό την επίδραση διαταραχών. Καλύπτει την ύλη των μαθημάτων «Ανάλυση ΣΗΕ ΙΙ» και «Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 014-015 Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜ ΕΝΑ 1. Κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓ ΤΩΝ ΡΟΜΠΟΤ 1 1. ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. 1.3.1 Μετατροπή από καρτεσιανό σε κυλινδρικό σύστηµα... 6 1.3.2 Απειροστές ποσότητες... 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. 1.3.1 Μετατροπή από καρτεσιανό σε κυλινδρικό σύστηµα... 6 1.3.2 Απειροστές ποσότητες... 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 1.1 Φυσικά µεγέθη... 1 1.2 ιανυσµατική άλγεβρα... 2 1.3 Μετατροπές συντεταγµένων... 6 1.3.1 Μετατροπή από καρτεσιανό σε κυλινδρικό σύστηµα... 6 1.3.2 Απειροστές ποσότητες...

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Η κατάταξη πτυχιούχων ΑΕΙ & ΤΕΙ στη Σχολή ΗΜΜΥ, για το ακαδημαϊκό έτος 2010-11, θα γίνει με κατατακτήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ MM505 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Εργαστήριο ο - Θεωρητικό Μέρος Βασικές ηλεκτρικές μετρήσεις σε συνεχές και εναλλασσόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΕΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΕΩΝ Z ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΡΛΟΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ, ΑΠΘ (e-mail: tsourlos@lemnos.geo.auth.gr) ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ Μελετά

Διαβάστε περισσότερα

Educational Laboratory of Multi Instruments (ELMI) for LabVIEW TM and MultiSIM TM

Educational Laboratory of Multi Instruments (ELMI) for LabVIEW TM and MultiSIM TM Educational Laboratory of Multi Instruments (ELMI) for LabVIEW TM and MultiSIM TM I Εκπαιδευτική Μονάδα Εργαστηριακών Ασκήσεων για προγραμματισμό LabVIEW TM και MultiSIM TM της National Instruments (Portable

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση, Έλεγχος και Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων

Προσομοίωση, Έλεγχος και Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Μαρία Σαμαράκου Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Διονύσης Κανδρής Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής Τομέας Αγροτικών Κατασκευών & Γεωργικής Μηχανολογίας. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών

Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής Τομέας Αγροτικών Κατασκευών & Γεωργικής Μηχανολογίας. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής Τομέας Αγροτικών Κατασκευών & Γεωργικής Μηχανολογίας Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών Γνωστικά Αντικείμενα Τομέα Αγροτικών Κατασκευών και Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

327 Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής Γεωπονικού Παν. Αθήνας

327 Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής Γεωπονικού Παν. Αθήνας 327 Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής Γεωπονικού Παν. Αθήνας Σκοπός Οποιαδήποτε προσπάθεια για την ορθολογική ανάπτυξη του αγροτικού χώρου απαιτεί τη δημιουργία και τη φροντίδα μιας αποτελεσματικής

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προτεινόµενων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόµενων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ4.0-Α Έκδοση η /.0.04 ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος Θέµατος Μέλος Ε.Π. Σύντοµη Περιγραφή Προαπαιτούµενα γνωστικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές επιδράσεις γεωθερμικών εκμεταλλεύσεων

Περιβαλλοντικές επιδράσεις γεωθερμικών εκμεταλλεύσεων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΛΕΞΗ ΙΙI Περιβαλλοντικές επιδράσεις γεωθερμικών εκμεταλλεύσεων ΑΠΟ Δρ. Α. ΤΖΑΝΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ B ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2007-2008 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1. Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1-3 Κέρδος Τάσης του ιαφορικού Ενισχυτή µε FET s 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1-3 Κέρδος Τάσης του ιαφορικού Ενισχυτή µε FET s 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 1 1-1 Κέρδος Τάσης του ιαφορικού Ενισχυτή µε BJT s 1 και ιπλή Έξοδο Ανάλυση µε το Υβριδικό Ισοδύναµο του Τρανζίστορ 2 Ανάλυση µε βάση τις Ενισχύσεις των Βαθµίδων CE- 4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα: ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 1

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα: ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 1 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, καλύπτει τη γνωστική περιοχή της οργάνωσης και διαχείρισης 0του χώρου και συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟ

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟ Διδάσκων : ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ Καθηγητής Τμήματος Φ.Π. Αντικείμενο Ειδίκευσης : Βιοχημεία & Βιοτεχνολογία Φυτών Διάλεξη 1η 04/10/2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Φυσική & Οπτικο-ηλεκτρονική Εισαγωγή

Ηλεκτρονική Φυσική & Οπτικο-ηλεκτρονική Εισαγωγή Ηλεκτρονική Φυσική & Οπτικο-ηλεκτρονική Εισαγωγή Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ α/α Τίτλος Μαθήματος Ωρες Διδασκαλίας ΣΥΝΟΛΟ Θεωρία Ασκ. Πράξης Εργαστ. 1 Μαθηματικά Ι 4 3 1 0 2 Φυσική 6 3 1 2 3 Η//N Φυσική & Οπτικοηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ.

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η διάρκεια φοίτησης στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών είναι πέντε (5) έτη χωρισμένα σε δέκα εξάμηνα. Στα πρώτα 9 εξάμηνα οι φοιτητές του τμήματος καλούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Τίτλος Μαθήματος. Διαλέξεις - Θεωρητική Διδασκαλία, Εποπτευόμενο Εργαστήριο Επίδειξη, Μελέτες (Projects)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Τίτλος Μαθήματος. Διαλέξεις - Θεωρητική Διδασκαλία, Εποπτευόμενο Εργαστήριο Επίδειξη, Μελέτες (Projects) ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τίτλος Μαθήματος Μικροελεγκτές και Ενσωματωμένα συστήματα Ανάπτυξη και Εφαρμογές Κωδικός Μαθήματος Μ2 Θεωρία / Εργαστήριο Θεωρία + Εργαστήριο Πιστωτικές μονάδες 4 Ώρες Διδασκαλίας 2Θ+1Ε

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστρίου 2013 Ενέργεια & Περιβάλλον Το ενεργειακό πρόβλημα (Ι) Σε τι συνίσταται το ενεργειακό πρόβλημα; 1. Εξάντληση των συμβατικών ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

Πιο συγκεκριμένα, η χρήση του MATLAB προσφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα.

Πιο συγκεκριμένα, η χρήση του MATLAB προσφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα. i Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στα βασικά προβλήματα των αριθμητικών μεθόδων της υπολογιστικής γραμμικής άλγεβρας (computational linear algebra) και της αριθμητικής ανάλυσης (numerical

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική

Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική Προπτυχιακό Πρόγραμμα Πολιτικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακά Προγράμματα Μηχανική Περιβάλλοντος Διατμηματικό Πρόγραμμα: Ενεργειακές Τεχνολογίες & Αειφόρος Σχεδιασμός Ερευνητικές Οντότητες:

Διαβάστε περισσότερα

1.5 1 Ο νόμος των ρευμάτων του Kirchhoff 11 1.5 2 Ο νόμος των τάσεων του Kirchhoff 12 1.5 3 Το θεώρημα του Tellegen 13

1.5 1 Ο νόμος των ρευμάτων του Kirchhoff 11 1.5 2 Ο νόμος των τάσεων του Kirchhoff 12 1.5 3 Το θεώρημα του Tellegen 13 Μέρος Α 1. Εισαγωγικές Έννοιες 3 1.1 Το αντικείμενο της θεωρίας των ηλεκτρικών κυκλωμάτων 4 1.2 Φυσικά και μαθηματικά μοντέλα 5 1.3 Συγκεντρωμένα και κατανεμημένα κυκλώματα 6 1.4 Ορισμοί Φορές αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Καθηγητής Ζαχαρίας Αγιουτάντης Σπουδές στο Πολυτεχνείο Κρήτης και μελλοντικές επαγγελματικές προοπτικές Δευτέρα 18 Ιουνίου 2011 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ορισμός «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι οι μη ορυκτές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή η αιολική, η ηλιακή και η γεωθερμική ενέργεια, η ενέργεια κυμάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η υδραυλική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Εισαγωγή Άνθρωπος και ενέργεια Σχεδόν ταυτόχρονα με την εμφάνιση του ανθρώπου στη γη,

Διαβάστε περισσότερα

iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος

iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xi 1 Αντικείμενα των Πιθανοτήτων και της Στατιστικής 1 1.1 Πιθανοτικά Πρότυπα και Αντικείμενο των Πιθανοτήτων, 1 1.2 Αντικείμενο της Στατιστικής, 3 1.3 Ο Ρόλος των Πιθανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ;

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ; ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ; Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Κινητά τηλέφωνα Τηλεπικοινωνίες Δίκτυα Ο κόσμος της Ηλεκτρονικής Ιατρική Ενέργεια Βιομηχανία Διασκέδαση ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Τι περιέχουν οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2: Τεχνικές πτυχές και διαδικασίες εγκατάστασης συστημάτων αβαθούς γεθερμίας

Ενότητα 2: Τεχνικές πτυχές και διαδικασίες εγκατάστασης συστημάτων αβαθούς γεθερμίας ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενότητα 2: Τεχνικές πτυχές και διαδικασίες εγκατάστασης συστημάτων αβαθούς γεθερμίας «Συστήματα ΓΑΘ Ταξινόμηση Συστημάτων ΓΑΘ και Εναλλαγή Θερμότητας

Διαβάστε περισσότερα

Παραδόσεις 4. Μαθήματα Γενικής Υποδομής Υποχρεωτικά. Δεν υφίστανται απαιτήσεις. Ελληνική/Αγγλική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Παραδόσεις 4. Μαθήματα Γενικής Υποδομής Υποχρεωτικά. Δεν υφίστανται απαιτήσεις. Ελληνική/Αγγλική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ DP1021 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρώτο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μαθηματικά ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε

Διαβάστε περισσότερα

Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση

Το υποσύστηµα αίσθησης απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" είσοδοι της διάταξης αντίληψη του "περιβάλλοντος" τροφοδοσία του µε καθορίζει τις επιδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας 221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ιδρύθηκε το 1967 ως το πρώτο Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής. Ο αρχικός τίτλος του

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Η θερμοκρασία του εδάφους είναι ψηλότερη από την ατμοσφαιρική κατά τη χειμερινή περίοδο, χαμηλότερη κατά την καλοκαιρινή

Διαβάστε περισσότερα

Γράφημα της συνάρτησης = (δηλ. της περιττής περιοδικής επέκτασης της f = f( x), 0 x p στο R )

Γράφημα της συνάρτησης = (δηλ. της περιττής περιοδικής επέκτασης της f = f( x), 0 x p στο R ) Γράφημα της συνάρτησης f( x), αν p x< 0 F( x) = f( x), αν 0 x p και F( x+ 2 p) = F( x), x R (δηλ. της περιττής περιοδικής επέκτασης της f = f( x), 0 x p στο R ) ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το Βιβλίο αυτό απευθύνεται στους

Διαβάστε περισσότερα

Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας

Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας 1 Ο Διεθνές Συνέδριο «BIOSOL 2011» Εσπερίδα: «ΑΠΕ: Συνεργασία Έρευνας και Βιομηχανίας» Χανιά 16/9/2011 Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας Δρ. Ν. Ζωγραφάκης Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2003

Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2003 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Γ ΕΚ ΟΣΗΣ Μετά την τρίτη έκδοση του βιβλίου µου µε τα προβλήµατα Μηχανικής για το µάθηµα Γενική Φυσική Ι, ήταν επόµενο να ακολουθήσει η τρίτη έκδοση και του παρόντος βιβλίου µε προβλήµατα Θερµότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όρος βιομάζα μπορεί να δηλώσει : α) Τα υλικά ή τα υποπροϊόντα και κατάλοιπα της φυσικής, ζωικής δασικής και αλιευτικής παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝ/ΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 (ταξινόµηση κατα ΕΞΑΜΗΝΟ και Κύκλο Εξειδίκευσης) _ 27/09/2012

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝ/ΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 (ταξινόµηση κατα ΕΞΑΜΗΝΟ και Κύκλο Εξειδίκευσης) _ 27/09/2012 1ο _ (103) Μηχανολογικό Σχέδιο Ι (557-558) (103) Μηχανολογικό Σχέδιο Ι (557-558) (105) Πληροφορική Ι (557-558) (105) Πληροφορική Ι (557-558) (102) Φυσική (557-558) Κουρούκλης Γ. (102) Φυσική (557-558)

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροτεχνία Ηλ. Ηλ. Μηχανές & Εγκαταστάσεις πλοίου

Ηλεκτροτεχνία Ηλ. Ηλ. Μηχανές & Εγκαταστάσεις πλοίου Ηλεκτροτεχνία Ηλ. Ηλ. Μηχανές & Εγκαταστάσεις πλοίου Γενική Γενική παρουσιάση του του μαθήματος μαθήματος Διδάσκων : Δρ. Δ.Ν. Παγώνης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ, ΣΤΕΦ, ΑΤΕΙ Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ Διευθυντής: Διονύσιος-Ελευθ. Π. Μάργαρης, Αναπλ. Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ακαδημαϊκό Έτος 2007-20082008 Μάθημα: Οικονομία Περιβάλλοντος για Οικονομολόγους Διδάσκων:Σκούρας Δημήτριος ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΕΤΟΣ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θ Α Ε ΔΜ. 2 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θ Α Ε ΔΜ

1 ο ΕΤΟΣ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θ Α Ε ΔΜ. 2 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θ Α Ε ΔΜ 1 ο ΕΤΟΣ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α1Υ Α2Υ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 3 1 1 5 2 2 5 Α3Υ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι 3 1 1 6 Α10Υ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΜΠ&Δ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή.

Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Αντικείμενο της εργασίας είναι η σχεδίαση και κατασκευή του ηλεκτρονικού τμήματος της διάταξης μέτρησης των θερμοκρασιών σε διάφορα σημεία ενός κινητήρα Ο στόχος είναι η ανάκτηση του

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Σέρρες, 17 / 01 / 2014

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Σέρρες, 17 / 01 / 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ Σέρρες, 17 / 01 / 2014 Α Ν Α Κ Ο Ι

Διαβάστε περισσότερα

737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας

737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας 737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας 1. Εισαγωγή Η ασφάλεια πτήσεων εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την επιμελημένη και σωστή συντήρηση των διαφόρων τύπων αεροσκαφών. Ο ρόλος λοιπόν των μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες µορφές ενέργειας

Ήπιες µορφές ενέργειας ΕΒ ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ήπιες µορφές ενέργειας Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντάς την σε κύκλο. 1. ΥΣΑΡΕΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 1 ο ΕΤΟΣ ευτέρα 3/6/2013 9:00-11:30 ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ- ΦΩΤΙΑ Η Τετάρτη 5/6/2013 9:00-11:30 Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ ΑΚΡΑΤΟΣ Παρασκευή 7/6/2013 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΚΕΡΛΕΚΟΠΟΥΛΟΥ ευτέρα 10/6/2013 Τρίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04)

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη (ΠΕ02) Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) Β T C E J O R P Υ Ν Η Μ Α Ρ Τ ΤΕ Α Ν Α Ν Ε Ω ΣΙ Μ ΕΣ Π Η ΓΕ Σ ΕΝ Ε Ρ ΓΕ Ι Α Σ. Δ Ι Ε Ξ Δ Σ Α Π ΤΗ Ν Κ Ρ Ι ΣΗ 2 Να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : Άννα Σωτηροπούλου, Φυσικός

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : Άννα Σωτηροπούλου, Φυσικός ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : Άννα Σωτηροπούλου, Φυσικός 1.Επικαιροποιημένα στοιχεία του ΕΚΦΕ. Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Είδος

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο Βασικές Έννοιες Επιστήμη των Υπολογιστών

κεφάλαιο Βασικές Έννοιες Επιστήμη των Υπολογιστών κεφάλαιο 1 Βασικές Έννοιες Επιστήμη 9 1Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ Στόχοι Στόχος του κεφαλαίου είναι οι μαθητές: να γνωρίσουν βασικές έννοιες και τομείς της Επιστήμης. Λέξεις κλειδιά Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Ρευστών ΙΙ. Εισαγωγή Κανονισμός Βιβλιογραφία. Διδάσκων: Δρ. Θεόδωρος Π. Γεροστάθης, Επικ. Καθηγητής email: tgero@teiath.

Μηχανική Ρευστών ΙΙ. Εισαγωγή Κανονισμός Βιβλιογραφία. Διδάσκων: Δρ. Θεόδωρος Π. Γεροστάθης, Επικ. Καθηγητής email: tgero@teiath. Μηχανική Ρευστών ΙΙ Διδάσκων: Δρ. Θεόδωρος Π. Γεροστάθης, Επικ. Καθηγητής email: tgero@teiath.gr Σκοπός του μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση μεθόδων προτυποποίησης προβλημάτων της μηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική στο THMMY της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Η Πληροφορική στο THMMY της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. Η Πληροφορική στο THMMY της Πολυτεχνικής Σχολής του Περικλής Α. Μήτκας Καθηγητής Ιδρυματικός Υπεύθυνος του Έργου ΕΠΕΑΕΚ Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής Αθήνα, 8-7-2008 ΤΗΜΜΥ Η Πολυτεχνική Σχολή ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

213 Μηχανoλόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών Πάτρας

213 Μηχανoλόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών Πάτρας 213 Μηχανoλόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών Πάτρας Σκοπός Το Τμήμα προσφέρει εκτεταμένες σπουδές στη Μηχανική συμπεριλαμβάνοντας τις διάφορες περιοχές που σχετίζονται με σύγχρονες και μελλοντικές ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Course: Renewable Energy Sources

Course: Renewable Energy Sources Course: Renewable Energy Sources Interdisciplinary programme of postgraduate studies Environment & Development, National Technical University of Athens C.J. Koroneos (koroneos@aix.meng.auth.gr) G. Xydis

Διαβάστε περισσότερα