698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)"

Transcript

1 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό πεδίο αιχμής που αφορά στις σχέσεις, στις αλληλεπιδράσεις και στις ισορροπίες ανάμεσα στους ζωντανούς οργανισμούς και το περιβάλλον. Ανήκει στις καινοτόμες επιστήμες ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και συγχρόνως απαντούν την καίρια ανάγκη της ορθής διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος. Το περιεχόμενο σπουδών αφορά στην εφαρμογή και στην εφαρμοσμένη έρευνα στα πεδία: Της Τεχνολογίας και Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος δηλαδή των επιστημονικών μεθόδων και τεχνικών προσδιορισμού, μέτρησης, παρακολούθησης και αντιμετώπισης της ανθρώπινης παρέμβασης στο φυσικό περιβάλλον, καθώς και της εφαρμοσμένης έρευνας του πεδίου αυτού (μετρήσεις ρύπων, διαχείριση αποβλήτων, διαχείριση φυσικών πόρων). Της Προστασίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος, δηλαδή της εφαρμογή των επιστημονικών μεθόδων και τεχνικών πρόληψης, προστασίας και ελέγχου ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα και η αειφορία στην διαχείριση των περιβαλλοντικών θεμάτων (Standards ποιότητας και ελέγχου, συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, περιβαλλοντική πολιτική και επικοινωνία, αντίστοιχα συστήματα λογισμικού, σύνταξη μελετών). Επίσης παρέχει γνώσεις υποδομείς στα γνωστικά αντικείμενα: Οικολογίας, Χημείας, Μηχανικής, Φυσικής, Μαθηματικών και Στατιστικής, Πληροφορικής, Μακροοικονομίας, Διαχείρισης, και Νομοθεσίας Συσχέτιση με το γνωστικό αντικείμενο συγγενών τμημάτων του εσωτερικού Το γνωστικό αντικείμενο του τμήματος δεν επικαλύπτει το γνωστικό αντικείμενο άλλου συγγενούς ή ομοειδούς τμήματος ΤΕΙ ή ΑΕΙ. Συγκεκριμένα, σε σχέση με το τμήμα «Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος» του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας υπάρχει μερική συνάφεια, και μόνο στο μέρος που αφορά σε περιβαλλοντικά θέματα, καθώς στο τμήμα αυτό υπάρχει σαφής προσανατολισμός σε θέματα γεωτεχνολογίας. Τα δε τμήματα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, και Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καλύπτουν εμπεριστατωμένα τις σπουδές και την έρευνα και όχι απαραιτήτως την εφαρμογή του γνωστικού αντικειμένου της επιστήμης του περιβάλλοντος. Τα τμήματα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης και του Δημοκρίτειου Θράκης έχουν αποκλειστικό προσανατολισμό τον τομέα της περιβαλλοντικής μηχανικής. Συνοψίζοντας, το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος», έχοντας σαφή τεχνολογικό προσανατολισμό, έρχεται να καλύψει σε μεγάλο βαθμό το θέμα που αφορά στη διαχείριση και στον έλεγχο της ποιότητας του περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής για την προστασία του. Εισάγει δε, και πραγματεύεται καινοτόμα το πεδίο της επιθεώρησης του περιβάλλοντος το οποίο μόλις ανέκυψε για τα ελληνικά δεδομένα σε εφαρμογή αντιστοίχων Κοινοτικών οδηγιών, και θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο τα επόμενα χρόνια, μέσω της υποχρεωτικής εφαρμογής της και της ανάγκης υποστήριξής της από κατάλληλα

2 εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Η Αποστολή του Τμήματος Tο τμήμα «Οικολογίας και Περιβάλλοντος» εντάσσεται στο 4ο επιστημονικό πεδίο και ιδρύθηκε με αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και στην επιστήμη της διαχείρισης του περιβάλλοντος με: τη διδασκαλία, και την εφαρμοσμένη έρευνα και τη χορήγηση στους σπουδαστές τα εφόδια εκείνα που τους εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή για την επιστημονική και την επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη, και τους καθιστούν ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας. Το τμήμα θα διασφαλίζει την ποιότητα στο εκπαιδευτικό του έργο μέσω: Εφαρμογής καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας Διαρκούς εκπαίδευσης των αποφοίτων Συνεργασιών με συναφή τμήματα του εσωτερικού και του εξωτερικού Δημιουργία θερινών σεμιναρίων σε ελληνική και ξένη γλώσσα Οργάνωση διεθνών συνεδρίων για την διαρκή παρακολούθηση των επιστημονικών και εκπαιδευτικών εξελίξεων Συνεργασίες με φορείς και επιχειρήσεις καθώς και οργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων απευθυνόμενων στην τοπική κοινωνία Συνοπτικά χορηγεί την απαραίτητα στάση και γνώση σε σχέση με τα γνωστικά αντικείμενα της Μηχανικής και της Διαχείρισης του περιβάλλοντος, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργεί η ανθρώπινη παρέμβαση σε αυτό. Περιγραφή του πτυχιούχου του Τμήματος Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ώστε να μπορούν να διεκπεραιώνουν με ποιότητα και αποτελεσματικότητα τα ακόλουθα: Εκτίμηση και έλεγχο της ποιότητας του περιβάλλοντος, Μετρήσεις ποιότητας εδάφους αέρα υδάτων και αποβλήτων, Παρακολούθηση συστημάτων επεξεργασίας νερού και αποβλήτων, Σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και αντιμετώπισης των επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο περιβάλλον, Εκτίμηση έλεγχος και πρόληψη της ρύπανσης IPPC, Εφαρμογή των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14000, Εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, Εκπόνηση περιβαλλοντικών διαχειριστικών σχεδίων, Εφαρμογή μεθόδων περιβαλλοντικού ελέγχου EMAS, Πιστοποίηση επιχειρήσεων σε περιβαλλοντικά πρότυπα, Προσδιορισμό περιβαλλοντικού κόστους Δομή σπουδών Το πρόγραμμα σπουδών είναι αντίστοιχο του σκοπού και στόχων του τμήματος και ανταποκρίνεται στις γνωστικές ανάγκες που απαιτεί το επιδιωκόμενο προφίλ του πτυχιούχου του. Σύμφωνα με αυτά το πρόγραμμα σπουδών δομείται πάνω στους εξής άξονες: 1. Γνώσεις γενικής υποδομής σχετικές με την οικολογία,

3 2. Γνώσεις γενικής υποδομής θετικών επιστημών (μαθηματικά, φυσική, χημεία, μηχανική) που θα υποβοηθήσουν στην απόκτηση ειδικών γνώσεων τεχνολογίας περιβάλλοντος. 3. Γνώσεις ειδικές σε θέματα ποιότητας & τεχνολογίας περιβάλλοντος όπως ρύπανση, απόβλητα, φυσικοί πόροι. 4. Γνώσεις ειδικές σε θέματα διαχείρισης, διασφάλισης ποιότητας, ελέγχου και προστασίας περιβάλλοντος. 5. Γνώσεις από επιστήμες ανθρωπιστικών σπουδών (όπως πολιτικής, κοινωνιολογίας) με σκοπό την ευαισθητοποίηση των σπουδαστών. Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος αποτελείται από μαθήματα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ, ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ, ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ. Το σύνολο των μαθημάτων που πρέπει να παρακολουθήσει ο σπουδαστής επιτυχώς, ώστε να καταστεί πτυχιούχος είναι: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ : 36 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ : 3 (από 2 ομάδες 6 μαθημάτων) ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ : 2 (από κατάλογο 6 μαθημάτων) Στο πρόγραμμα σπουδών υπάρχει ένα υποχρεωτικό μάθημα ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ στο Ε Εξάμηνο σπουδών. Οι σπουδαστές μπορούν να παρακολουθούν από το Β Εξάμηνο προπαρασκευαστικά προαιρετικά μαθήματα ξένης γλώσσας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες μαθημάτων: 1. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μ.Γ.Υ. / μαθήματα με περιεχόμενο που παρέχει την απαραίτητη γνωστική υποδομή ώστε να μπορέσουν οι σπουδαστές να παρακολουθήσουν με περισσότερη ευκολία τα μαθήματα ειδικής υποδομής και ειδικότητας 2. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μ.Ε.Υ. / μαθήματα που χορηγούν ειδικές και εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα τεχνολογίας, ελέγχου ποιότητας και διαχείρισης περιβάλλοντος 3. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Μ.Ε. / μαθήματα που χορηγούν απόλυτα ειδικές γνώσεις σε συγκεκριμένα περιβαλλοντικά θέματα 4. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Ο.Ν.Α)/ μαθήματα που βοηθούν στην πνευματική καλλιέργεια, την ευαισθητοποίηση και την υποβοήθηση του σπουδαστή στην Περιβαλλοντική Επιστήμη. Ποσοστιαία κατανομή των κατηγοριών μαθημάτων στο πρόγραμμα σπουδών ΕΙΔΟΣ Αριθμός μαθημάτων Ποσοστό κατανομής % standard Μ.Γ.Υ % Μ.Ε.Υ % Μ.Ε % Δ.Ο.Ν.Α % ΣΥΝΟΛΟ % Τα ΕΠΙΛΟΓΗΣ προέρχονται από 2 τομείς που αποτελούν κατά κάποιο τρόπο και τις μελλοντικές κατευθύνσεις του τμήματος. Οι τομείς αυτοί με τα αντίστοιχα μαθήματα είναι: Α) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Διαχείριση υγρών αποβλήτων - Διαχείριση στερεών αποβλήτων - Διαχείριση τοξικών & επικίνδυνων αποβλήτων Σημ.: Ο τομέας αυτός στηρίζεται και από το Εργαστήριο του Τμήματος «ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» για το οποίο έχει ήδη κατατεθεί Τεχνικό Δελτίο μέσω ΕΤΠΑ για την αγορά του εξοπλισμού του. Β) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Εναλλακτικές μορφές ανάπτυξης - Οικονομία περιβάλλοντος και φυσικών πόρων - Λογιστική περιβάλλοντος προσδιορισμός περιβαλλοντικού κόστους Σημ.: Ο τομέας αυτός καταρτίζει σπουδαστές ώστε να είναι ικανοί στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος.

4 Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στο μάθημα εναλλακτικές μορφές ανάπτυξης περιλαμβάνονται γνώσεις για εναλλακτικές μορφές τουρισμού και βιολογικής γεωργίας, όπως και παραδοσιακές μέθοδοι μεταποίησης. Η επιλογή των 2 προαιρετικών μαθημάτων γίνεται από τα παρακάτω: - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ΙΣΤΟΡΙΑ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ - ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ - ΘΡΗΣΚΕΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η διάρκεια σπουδών του τμήματος είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των επτά πρώτων εξαμήνων, οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, ασκήσεις πράξεις, εργαστήρια, διαλέξεις, επισκέψεις σε περιοχές που μπορούν να γίνουν ασκήσεις πεδίου και πραγματογνωμοσύνης. Το τελευταίο, όγδοο εξάμηνο, αφιερώνεται στην εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας και την πρακτική άσκηση στο επάγγελμα. Οι ασκήσεις πράξεις, σε εφαρμογή της θεωρίας πραγματοποιούνται με ατομικές και ομαδικές εργασίες, με μελέτες περιπτώσεων, με προβολή και διαλέξεις, με επισκέψεις στο φυσικό περιβάλλον και σε περιοχές που παρουσιάζουν οικολογικό και περιβαλλοντικό ενδιαφέρον. Πρόγραμμα Σπουδών 1ο Εξάμηνο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι 2ο Εξάμηνο ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ 3ο Εξάμηνο ΧΕΡΣΑΙΑ & ΥΔΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

5 ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ Γ.Σ.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΒΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 4ο Εξάμηνο ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ - ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 5ο Εξάμηνο ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΧ/ΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΔΙΑΘΕΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 6ο Εξάμηνο ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ & ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑθΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 7ο Εξάμηνο ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 8ο Εξάμηνο

6 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ - ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ - ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) Το Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας συστάθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας "Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2010 ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 1. Γνωστικό Αντικείμενο του Σμήματος Η απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΜΑΘΕΙΝ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΜΑΘΕΙΝ Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Θεσσαλονίκη... 5 Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Αθήνα... 7 Αγροτικής Ανάπτυξης Ορεστιάδα... 13 Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Αθήνα... 16 Ανακαίνισης και Αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΣ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι ΣΤΟ 5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Το 5 ο πεδίο περιλαμβάνει τμήματα τα οποία επικεντρώνονται κυρίως στις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2013-2014... 5 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ... 8 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ (ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Eπαγγέλματος. Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος ΚΟΖΑΝΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

Οδηγός Eπαγγέλματος. Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος ΚΟΖΑΝΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Οδηγός Eπαγγέλματος Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος ΚΟΖΑΝΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Κύριος Ερευνητής: Δρ. Κ. Ι. Βατάλης Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Λ. Ι. Τσικριτζής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ... 6 ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ... 7 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ... 11

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ... 6 ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ... 7 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ... 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ... 6 ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ... 7 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ... 11 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων... 13 Τμήμα Μηχανολογίας... 16 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγός Επαγγέλματος

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγός Επαγγέλματος Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Οδηγός Επαγγέλματος Μηχανολόγου Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 /blog /emagazine Γραφείο Διασύνδεσης gdias.teipir.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΑ, 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ. 2461068207 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ. Μηχανικού. Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων. Συντάκτες

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ. Μηχανικού. Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων. Συντάκτες ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Συντάκτες Έλληνας Ιωάννης Αναπληρωτής Καθηγητής Μητσάρας Άγγελος Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό Οκτώβριος 2007 2 Πρόλογος Η σύνταξη του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων Oδηγός Επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων Λάρισα 2012 Σύνταξη Οδηγού: Δρ. Δωροθέα Κασιτεροπούλου Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Τηλ.: 24310-32455 Fax: 24310-32473

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση αξιολόγησης Πανεπιστηµίου Αιγαίου (2008-09) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Δεκέμβριος 2009. εκέµβριος 2009 ~ 1 ~

Έκθεση αξιολόγησης Πανεπιστηµίου Αιγαίου (2008-09) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Δεκέμβριος 2009. εκέµβριος 2009 ~ 1 ~ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Έκθεση αξιολόγησης Πανεπιστημίου Αιγαίου (Ακαδημαϊκό έτος 2008-09) Δεκέμβριος 2009 ~ 1 ~ ΠΕΕΡΡΙΙΕΕΧΟΜΕΕΝΑ Ειισαγωγή 3 11.. Γεενιικά γιια ττο Πανεεπιισττήμιιο Αιιγαίίου 5 22.. Σττραττηγιικοίί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών Δοµικών Έργων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Πολιτικών Δοµικών Έργων Συντάκτης Δηµήτριος Κακαλέτσης Αναπληρωτής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101-

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101- ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101- ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Διδακτορικά Προγράμματα στη Μηχανική PhD Programs - School of Engineering and Applied Sciences Η Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Δομή Απασχόλησης Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Δομή Απασχόλησης Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ Σ.Τ.Εφ. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Οδηγός Επαγγέλματος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 /blog /emagazine gdias.teipir.gr :gdiasgr ISBN: 978-618-5085-07-0 Τίτλος πρωτοτύπου:

Διαβάστε περισσότερα

5ο Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης

5ο Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης 5ο Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης Αρθ. Τμημάτων ΑΕΙ ΤΕΙ Στρατός Μόνο στο 5 ο Πεδίο 32 2 Κοινές με 1 ο Πεδίο 2 0 Κοινές με 2 ο Πεδίο 0 0 Κοινές με 3 ο Πεδίο 0 0 Κοινές με 4 ο Πεδίο 6 0 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Κοινά Τμήματα ΑΕΙ 2ου και 4ου Πεδίου Στο Μηχανογραφικό του 2015 έχουμε τις εξής κοινές σχολές:

Κοινά Τμήματα ΑΕΙ 2ου και 4ου Πεδίου Στο Μηχανογραφικό του 2015 έχουμε τις εξής κοινές σχολές: Κοινά Τμήματα ΑΕΙ 2ου και 4ου Πεδίου Στο Μηχανογραφικό του 2015 έχουμε τις εξής κοινές σχολές: Κωδικός/Βάση 2014 κατ.90%/βαθμίδα/ονομασία 327 [ 12454](ΑΕΙ)-Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ 2012 ΚΟΖΑΝΗ 1 2 Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... 5 1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης... 6 1.1. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Οµάδα Εργασίας µε θέµα : «Νέες Ειδικότητες Μηχανικών Καταγραφή Προγράµµατα Σπουδών» Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Διοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων Συντάκτης Ευάγγελος Κεχρής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΑ 5 ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΑ 5 ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ 5 ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Αθήνα...3 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Αγ. Νικολάου, Κρήτης...5 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου...6 Δημόσιας Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι.Θ. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ALEXANDER TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF THESSALONIKI A.T.E.I.Th. DEPARTMENT OF MARKETINGK Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Oμάδα Eργασίας: Αφ. Δαΐκου, Δ. Πινότση

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Oμάδα Eργασίας: Αφ. Δαΐκου, Δ. Πινότση ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Oμάδα Eργασίας: Αφ. Δαΐκου, Δ. Πινότση «Η Υγεία και η Ασφάλεια της Εργασίας στην εκπαίδευση» ISBN: 978-960-6818-26-4 Α Έκδοση: 2013 Copyright Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας Διοίκησης & Πληροφορικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών University of Peloponnese School of Management and Economics Department of Economics Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΣΥΠ Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΠ) Ηλεκτρονικοί Οδηγοί

ΚΕΣΥΠ Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΠ) Ηλεκτρονικοί Οδηγοί ΚΕΣΥΠ Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΠ) Ηλεκτρονικοί Οδηγοί ΤΜΗΜΑΤΑ 2 ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΕΣΥΠ Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι της Σχολής: Στατιστικής του Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ενώ του Αιγαίου (2ο Πεδίο) δεν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελμάτων Πτυχιούχων Μηχανολόγων Μηχανικών Τ. Ε.

Οδηγός Επαγγελμάτων Πτυχιούχων Μηχανολόγων Μηχανικών Τ. Ε. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Οδηγός Επαγγελμάτων Πτυχιούχων Μηχανολόγων Μηχανικών Τ. Ε. Ακαδημαϊκό Έτος 2011-2012 Σέρρες, Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000 www.unipi.gr Οδηγός Σπουδών 2014-2015 - Τμήμα Πληροφορικής 2 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ WWW.CS.UNIPI.GR ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα