Georgiou, Styliani. Neapolis University. þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Georgiou, Styliani. Neapolis University. þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å"

Transcript

1 Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business Master Degree Thesis 2015 þÿ É ÃÇ»¹ºÌ µà±³³µ»¼±ä¹ºìâ þÿàá ñ½±Ä»¹Ã¼Ì Ãż²»»µ¹ þÿ±½ ÀÄž µà¹çµ¹á ¼±Ä¹º  à þÿäé½ ¼± Äν Georgiou, Styliani þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ & º à Â, þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Downloaded from HEPHAESTUS Repository, Neapolis University institutional repository

2 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΩΣ Ο ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Α.Μ.: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Δρ. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ-ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ

3 Περιεχόμενα Περίληψη... 4 Abstract... 4 Κεφάλαιο I: Η ανάγκη ανάπτυξης επιχειρηματικής σκέψης των νέων... 6 Σκοπός της μελέτης... 6 Το υπό εξέταση πρόβλημα της έρευνας... 6 Η αφορμή για την έρευνα... 7 Οι προβληματισμοί που προκύπτουν... 8 Κεφάλαιο II: Λόγοι ανάπτυξης επιχειρηματικής σκέψης και η συμβολή του εκπαιδευτικού συστήματος και του ΣΕΠ Επιχειρηματικότητα Η συμβολή του εκπαιδευτικού συστήματος Η συμβολή του ΣΕΠ Κεφάλαιο III: Μεθοδολογία δημιουργίας και εφαρμογής εργαλείων παιχνιδιών Παρουσίαση του εργαλείου παιχνιδιού «καρτέλες αυτογνωσίας» Ικανότητες - Δεξιότητες Παρουσίαση του εργαλείου παιχνιδιού: «Δημιουργία πόλης προτύπου» Παρουσίαση του εργαλείου παιχνιδιού: «Δημιουργία μιας επιχείρησης» Περιγραφή δραστηριότητας Οργάνωση σεμιναρίων Διαδικασία σεμιναρίων Επίσκεψη σε παραγωγική μονάδα Κατασκευαστικό μέρος εργασίας Γραπτή εργασία Διοργάνωση έκθεσης - παρουσίασης της εργασίας Κεφάλαιο IV: Ανάλυση δεδομένων, συμπεράσματα και περιορισμοί της έρευνας Ανάλυση δεδομένων και συμπεράσματα της εξαρτημένης μεταβλητής ανάπτυξης αυτογνωσίας αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης Ανάλυση δεδομένων και συμπεράσματα της εξαρτημένης μεταβλητής ανάπτυξης δημιουργικότητας Περιορισμοί έρευνας Κεφάλαιο V: Πορίσματα προτάσεις Επίλογος Αναφορές

4 Παράρτημα I: Kαρτέλες εφαρμογής του εργαλείου παιχνιδιού: «καρτέλες αυτογνωσίας» Παράρτημα II: Εικόνα I. Ποίημα μαθητή Δημοτικού σχολείου Παράρτημα III: Πίνακες και εργαλεία εφαρμογής του εργαλείου-παιχνιδιού: «Δημιουργία πόλης προτύπου» Παράρτημα IV: Πίνακες και εργαλεία εφαρμογής του εργαλείου-παιχνιδιού: «Δημιουργία μιας επιχείρησης» Παράρτημα V: Εκπαιδευτικές πρακτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση

5 Περίληψη Ο σκοπός της Διπλωματικής αυτής μελέτης είναι δίπτυχος. Ο πρώτος σκοπός είναι να ερευνηθεί η ανάγκη ανάπτυξης επιχειρηματικής σκέψης των νέων, και ο δεύτερος να εξεταστούν τα εργαλεία με τα οποία ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός (ΣΕΠ) μπορεί να συμβάλλει στην διαδικασία αυτή. Η πρώτη πτυχή ανιχνεύεται μέσα από την βιβλιογραφία. Η δεύτερη πτυχή εξετάζεται κυρίως μέσα από ποιοτική, και την μέθοδο πείραμα, που χρησιμοποίησε ως σταθερές μεταβλητές τρία εργαλείαπαιχνίδια, τα οποία έχουν εφαρμοστεί στα σχολεία. Με την μέθοδο πείραμα διαπιστώνεται εάν τα εργαλεία αυτά, συμβάλλανε στην ανάπτυξη επιχειρηματικών ικανοτήτων των νέων. Το δείγμα της έρευνάς είναι 30 μαθητές ενός τμήματος Γυμνασίου ή Λυκείου στην Θεσσαλονίκη. Τα πορίσματα από την έρευνα δείχνουν ότι οι μαθητές ανάπτυξαν αυτογνωσία αυτοπεποίθηση, έμαθαν να σκέφτονται δημιουργικά και να αποδέχονται την καινοτομία, στοιχεία απαραίτητα για την ανάπτυξη του μελλοντικού εργατικού δυναμικού. Λέξεις κλειδιά: Επιχειρηματικότητα, δημιουργικότητα, καινοτομία, αυτογνωσία, ικανότητες. Abstract The purpose of this Diplomatic study has two aspects. The first aim is to explore the necessity of developing entrepreneurial thinking of young people, and the second to examine the tools with which the School Vocational Guidance can contribute to this process. The first aspect is detected through the literature. The second aspect is examined mainly, through qualitative and experiment method, which used three toolsgames as constants variables, during application in schools. By the experiment 4

6 method, is ascertained if these tools contributed to the development of entrepreneurial skills of young people. The sample of my research is 30 students of a High School in Thessaloniki. The conclusions from this research, show us that the students developed self-awareness, self-confidence, and also they learned to think creatively and to accept innovation, which these elements are essential for the development of future workforce. Keywords: Entrepreneurship, creativity, innovation, self awareness, abilities. 5

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ½»Åà Äɽ µ½½ ¹Î½ Ä Â þÿ±¾¹»ì³ à  º±¹ Ä Â þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌÄ Ä±Â

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ¼ ¼± Ä Â ÆÅùº  ÃÄ ½

þÿ ¼ ¼± Ä Â ÆÅùº  ÃÄ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ¼ ¼± Ä Â ÆÅùº  ÃÄ ½ þÿ ż½±Ã Å. ÀÌȵ¹Â ¼± Äν º Likaki, Ioannis

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ½ ÁÉÀ ºµ½ÄÁ¹º ÀÁ à ³³¹Ã Ä þÿ Á³±½Éù±º  ±»»±³  ¼ ÃÉ þÿà» Á Æ Á¹±º Í ÃÅÃÄ ¼±Ä Â.

þÿ ½ ÁÉÀ ºµ½ÄÁ¹º ÀÁ à ³³¹Ã Ä þÿ Á³±½Éù±º  ±»»±³  ¼ ÃÉ þÿà» Á Æ Á¹±º Í ÃÅÃÄ ¼±Ä Â. Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016-02 þÿ ½ ÁÉÀ ºµ½ÄÁ¹º ÀÁ à ³³¹Ã Ä þÿ Á³±½Éù±º  ±»»±³  ¼ ÃÉ þÿà»

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÄÁ±Ä ³¹º µå ųÁ ¼¼¹Ã Äɽ þÿãåãä ¼ Äɽ E R P / C R M ³¹± Ä

þÿ ÄÁ±Ä ³¹º µå ųÁ ¼¼¹Ã Äɽ þÿãåãä ¼ Äɽ E R P / C R M ³¹± Ä Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÄÁ±Ä ³¹º µå ųÁ ¼¼¹Ã Äɽ þÿãåãä ¼ Äɽ E R P / C R M ³¹± Ä þÿ

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ɺÁ Ä ÅÂ, ±»Î¼ Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ ɺÁ Ä ÅÂ, ±»Î¼ Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ͽ Á ¼ µà±³³µ»¼±ä¹º  þÿµ¾ Å ½Éà  ³º» ³¹ºÎ½ ½ à þÿ ɺÁ Ä ÅÂ,

Διαβάστε περισσότερα

þÿµà Ã, Ä ½ ¹±¼ÌÁÆÉà º±¹ Ä þÿ±½ ÀÄž Ä Â ÀÁ ÃÉÀ¹ºÌÄ Ä±Â þÿ¼± Äν, ±»» º±¹ ÀÎÂ Ä ÅÂ

þÿµà Ã, Ä ½ ¹±¼ÌÁÆÉà º±¹ Ä þÿ±½ ÀÄž Ä Â ÀÁ ÃÉÀ¹ºÌÄ Ä±Â þÿ¼± Äν, ±»» º±¹ ÀÎÂ Ä Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ Ž ¹ ±Ãº±» ± ±ÀÌ Í þÿµºà±¹ µå乺 ÍÂ. Πµæ±á¼ì µä þÿàîâ µà Áµ

Διαβάστε περισσότερα

þÿµ½ ÃÇ»¹º  ² ±Â ÃÄ ÃͳÇÁ þÿ ¼ ĹºÌ ÃÇ»µ

þÿµ½ ÃÇ»¹º  ² ±Â ÃÄ ÃͳÇÁ þÿ ¼ ĹºÌ ÃÇ»µ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿÿ ÁÌ» Â Ä Â µºà±¹ µå乺  ³µ þÿãä ½ ±½Ä¹¼µÄÎÀ¹Ã Ä Â þÿµ½ ÃÇ»¹º

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ½ Á Å, ˆ»µ½± Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ ½ Á Å, ˆ»µ½± Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016-08 þÿ µà±³³µ»¼±ä¹º ½ ÀÄž ÄÉ þÿµºà±¹ µåä¹ºî½ - ¹µÁµÍ½ à Äɽ þÿ³½îãµé½

Διαβάστε περισσότερα

þÿ±½»åã ±½±³ºÎ½ ƱÁ¼ ³  þÿ» Á Æ Á¹±º Í ÅÃÄ ¼±Ä  þÿ ºº± Á¹Ã  ±À±½Î½

þÿ±½»åã ±½±³ºÎ½ ƱÁ¼ ³  þÿ» Á Æ Á¹±º Í ÅÃÄ ¼±Ä  þÿ ºº± Á¹Ã  ±À±½Î½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ Á ¼ µ¹µâ ¼Ìù Å ¼ ± º± þÿ±½»åã ±½±³ºÎ½ ƱÁ¼ ³  þÿ» Á Æ Á¹±º

Διαβάστε περισσότερα

þÿãä ¼¹ ÅÁ³ ± º±¹ ÅÀ ÃÄ Á¹¾ þÿ ¼Î½ ³¹± ¼± Ä Â ¼µ µ¹ ¹º Â

þÿãä ¼¹ ÅÁ³ ± º±¹ ÅÀ ÃÄ Á¹¾ þÿ ¼Î½ ³¹± ¼± Ä Â ¼µ µ¹ ¹º  Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿÿ ÁÌ» Â Ä Å ¹µÅ Å½Ä Ä Å Ã þÿãä ¼¹ ÅÁ³ ± º±¹ ÅÀ ÃÄ Á¹¾ þÿ ¼Î½ ³¹±

Διαβάστε περισσότερα

þÿä  ¹±Æ ÁµÄ¹ºÌÄ Ä±Â

þÿä  ¹±Æ ÁµÄ¹ºÌÄ Ä±Â Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿÿ ÁÌ» Â Ä Å ¹µÅ Å½Ä Ä Å Ã þÿãä ¹±Çµ Á¹Ã Ä Â µäµáìä ı þÿä  ¹±Æ

Διαβάστε περισσότερα

þÿ Á±½Äà Å, šåá¹±º Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ Á±½Äà Å, šåá¹±º Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ±¾ ± Ä Â ÃÉÃÄ Â ¹±Çµ Á¹Ã þÿ±½ ÁÉÀ ½ ŠŽ±¼¹º Í ÃÄ ÃÇ þÿ Á±½ÄÃ

Διαβάστε περισσότερα

Antoniou, Antonis. Neapolis University. þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Antoniou, Antonis. Neapolis University. þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ µà¹² ÁÅ½Ã Ä Â ¹º ³ ½µ¹±Â þÿæá ½Ä µ¹ ¼»  ¼µ Ãǹ Æ Antoniou, Antonis

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ¹±Çµ Á¹Ã ³Ç Å º±¹ þÿ ¼ à ɽ ˆÁ³É½ þÿ ±Ãà Â, ÁÅÃÌÃÄ ¼  Neapolis University

þÿ ¹±Çµ Á¹Ã ³Ç Å º±¹ þÿ ¼ à ɽ ˆÁ³É½ þÿ ±Ãà Â, ÁÅÃÌÃÄ ¼  Neapolis University Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ¹±Çµ Á¹Ã ³Ç Å º±¹ þÿ±à ĹºÌÄ Ä±Â Ä Â µá³±ã ±Â. þÿàµá ÀÄÉà Äɽ

Διαβάστε περισσότερα

Kyriakou, Eupraxia. Neapolis University. þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Kyriakou, Eupraxia. Neapolis University. þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ À±³³µ»¼±Ä¹º ¹º±½ À à ÄÉ þÿ½ ûµÅÄν À Å µá³ ½Ä±¹ à þÿ µ½¹ºì Ã

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¼ ½ ± ³¹± Ä ¹±Çµ Á¹Ã Ä Â

þÿ¼ ½ ± ³¹± Ä ¹±Çµ Á¹Ã Ä Â Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016-04 þÿÿ ÁÌ» Â Ä Â ³µÃ ±Â ÃÄ ÃÇ» þÿ¼ ½ ± ³¹± Ä ¹±Çµ Á¹Ã Ä Â þÿµà¹

Διαβάστε περισσότερα

þÿº ¹½É½¹ºÌ ºÌÃÄ Â ÃÄ ½ º ¹½É½

þÿº ¹½É½¹ºÌ ºÌÃÄ Â ÃÄ ½ º ¹½É½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ µ¼²ì»¹ Ä Å º±Áº ½ Å Ä Å þÿäá±ç» Å Ä Â ¼ ÄÁ±Â. ¹º þÿº ¹½É½¹ºÌ

Διαβάστε περισσότερα

Mina, Katerina. Neapolis University. þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Mina, Katerina. Neapolis University. þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ŽµÁ³±Ä¹Ã¼ÌÂ, ŽµÁ³±Ä¹º þÿ ¹ÃÄÉĹº Áͼ±Ä±, ųÇɽµ þÿœ½ ¼Ì½¹±,

Διαβάστε περισσότερα

Vaitsidis, Christos. Neapolis University. þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Vaitsidis, Christos. Neapolis University. þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ Ãż²» Ä Å ¹µÅ Å½Ä ÀÁ þÿ ¼ ºÁ±Ä¹º µºà± µåã Vaitsidis, Christos

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÁÉÄ ² ¼¹±Â ºÀ± µåã Â

þÿ ÁÉÄ ² ¼¹±Â ºÀ± µåã  Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015-09 þÿÿ ±À ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌ ¹µÅ Å½Ä þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌ ÃÇ»µ. þÿ ½Ä¹» ȵ¹Â

Διαβάστε περισσότερα

http://hdl.handle.net/11728/6817 Downloaded from HEPHAESTUS Repository, Neapolis University institutional repository

http://hdl.handle.net/11728/6817 Downloaded from HEPHAESTUS Repository, Neapolis University institutional repository Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ÅÁÉÀ±Êº ˆ½Éà º±¹ ı ±½ þÿ º º±, œ±á ± þÿ Á̳Á±¼¼± ¹µ ½  º±¹ ÅÁÉÀ±ÊºÌ

Διαβάστε περισσότερα

Pilloras, Panagiotis. Neapolis University. þÿ À¹ÃÄ ¼Î½, ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Pilloras, Panagiotis. Neapolis University. þÿ À¹ÃÄ ¼Î½, ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ± µã¼¹º ÌÁ³±½± Ä Â ÅÁÉÀ± Pilloras, Panagiotis þÿ Á̳Á±¼¼± ¹µ ½  º±¹

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¹±äṺ  º±¹ ½ ûµÅĹº Â

þÿ¹±äṺ  º±¹ ½ ûµÅĹº  Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015-07 þÿ ½ ¼¹ºÌ À»± ù ¹±Çµ Á¹Ã þÿ¹±äṺ  º±¹ ½ ûµÅĹº  þÿ±¼»µ¹±â

Διαβάστε περισσότερα

þÿº ¹½É½¹º ¹º±¹Î¼±Ä± ÃÄ ½ þÿ ÅÁÉÀ±Êº ˆ½ÉÃ

þÿº ¹½É½¹º ¹º±¹Î¼±Ä± ÃÄ ½ þÿ ÅÁÉÀ±Êº ˆ½Éà Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ µ¼µ»¹î µ¹â µ»µå µá µâ º±¹ þÿº ¹½É½¹º ¹º±¹Î¼±Ä± ÃÄ ½ þÿ ÅÁÉÀ±Êº ˆ½ÉÃ

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ±¾¹»Ì³ à Äɽ ÅÃÄ ¼ Äɽ

þÿ ±¾¹»Ì³ à Äɽ ÅÃÄ ¼ Äɽ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ±¾¹»Ì³ à Äɽ ÅÃÄ ¼ Äɽ þÿ ³µ ±Â : ½Ä¹ÀÁ ÃÉÀµÅĹº þÿ ÅÃÄ ¼±Ä±

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ±¾¹ À Ã Ä Â ÃÄÁ±Ä ³¹º Â

þÿ ±¾¹ À Ã Ä Â ÃÄÁ±Ä ³¹º  Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015-05 þÿ ±¾¹ À Ã Ä Â ÃÄÁ±Ä ³¹º  þÿ¼ à ±½±ÀÄ;  Äɽ Á³±½¹Ã þÿå³µ ±Â.œ

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÄÁ±Ä ³¹º  ¹±Çµ Á¹Ã  ³¹± Ä

þÿ ÄÁ±Ä ³¹º  ¹±Çµ Á¹Ã  ³¹± Ä Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÄÁ±Ä ³¹º  ¹±Çµ Á¹Ã  ³¹± Ä þÿ üµÅà Äɽ µá³± ¼ ½É½ à þÿ ³¹±Ä,

Διαβάστε περισσότερα

þÿ µ½¹º Í Ã º ¼µ Å Æ Å.

þÿ µ½¹º Í Ã º ¼µ Å Æ Å. Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ À±³³µ»¼±Ä¹º ¹º±½ À à ÄÉ þÿµá³± ¼ ½É½ ÃĹ ÅÀ ÁµÃ µâ þÿ ÀµÁ ÀÄÉÃ

Διαβάστε περισσότερα

þÿ½ ûµÅĹº Í ÀÁ ÃÉÀ¹º Í

þÿ½ ûµÅĹº Í ÀÁ ÃÉÀ¹º Í Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ² ± ÃÄ ÇÎÁ µá³±ã ±Â Ä Å þÿ½ ûµÅĹº Í ÀÁ ÃÉÀ¹º Í þÿœ¹ç±», œ¹ç»

Διαβάστε περισσότερα

þÿœ Ä, ¹ÉÁ³ Í»»± Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿœ Ä, ¹ÉÁ³ Í»»± Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿÿ ÁÌ» Â Ä Å µºà±¹ µå乺 Í ÃÄ þÿãí³çá ½ ÃÇ»µ þÿœ Ä, ¹ÉÁ³ Í»»± þÿ

Διαβάστε περισσότερα

þÿ µ ºÄµÂ À ¹ÌÄ Ä±Â ÃÄ

þÿ µ ºÄµÂ À ¹ÌÄ Ä±Â ÃÄ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015-09 þÿ µ ºÄµÂ À ¹ÌÄ Ä±Â ÃÄ þÿ²¹ À±» ³¹ºÌ µá³±ãä Á¹ Avraam, Anastasia

Διαβάστε περισσότερα

þÿšíá Å, Æ ± Neapolis University þÿ À¹ÃÄ ¼Î½, ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿšíá Å, Æ ± Neapolis University þÿ À¹ÃÄ ¼Î½, ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿÿ ÁÌ» Â Ä Â šåàá¹±º  ¼ ºÁ þÿãä ½ ± µ½µá³µ¹±º ÀÁ±³¼±Ä¹º þÿà±á±ä Á Ä Â

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ±½Äµ», ¹º» ½± Neapolis University þÿ À¹ÃÄ ¼Î½, ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ ±½Äµ», ¹º» ½± Neapolis University þÿ À¹ÃÄ ¼Î½, ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿÿ ÁÌ» Â Ä Â ÅÁÉÀ±Êº  šµ½ä þÿ Á Àµ ±Â ÃÄ ½ ±½Ä¹¼µÄÎÀ¹Ã þÿµåáéà±êº  ºÁ

Διαβάστε περισσότερα

þÿ²± ¼Ì ¹º±½ À à  ½ ûµÅÄ

þÿ²± ¼Ì ¹º±½ À à  ½ ûµÅÄ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ À±³³µ»¼±Ä¹º µ¾ Å ½Éà º±¹ þÿ²± ¼Ì ¹º±½ À à  ½ ûµÅÄ Lazarou,

Διαβάστε περισσότερα

Constantinou, Andreas

Constantinou, Andreas Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ ± µã¼¹º ÌÁ³±½± Ä Â ÅÁÉÀ± Constantinou, Andreas þÿ Á̳Á±¼¼± ¹µ ½  º±¹

Διαβάστε περισσότερα

Alexandrou, Sotiroula

Alexandrou, Sotiroula Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Architecture, Land and Environmental Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2012 þÿ ½»Åà Äɽ ¹±ºÅ¼ ½ÃµÉ½ Ä þÿ ¹º¹ÃĹºÎ½ ¹º À ɽ ÃÄ

Διαβάστε περισσότερα

þÿ À¹ÀÄÎõ¹Â ºÅº»¹º Í ÉÁ±Á Å Ã

þÿ À¹ÀÄÎõ¹Â ºÅº»¹º Í ÉÁ±Á Å Ã Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ À¹ÀÄÎõ¹Â ºÅº»¹º Í ÉÁ±Á Å Ã þÿå³µ ± Äɽ ûµÅĹºÎ½»µ¹Ä Nikolaou,

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÍÁ Å, µ ÆÍı Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ ÀÍÁ Å, µ ÆÍı Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ à ¼±Ã ± Ä Â µà¹º ¹½É½ ±Â þÿåà ÁµÃ µâ ųµ ±Â þÿ ÀÍÁ Å, µ ÆÍı

Διαβάστε περισσότερα

Moisi, Evgenios. Neapolis University. þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Moisi, Evgenios. Neapolis University. þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿœ ½Ä»± ³µÃ ±Â º±¹ ĵǽ¹º  þÿà±á±º ½ à  ÃÄ µá³±ã¹±ºì þÿàµá¹²»»

Διαβάστε περισσότερα

þÿ Á±ÃÄ Á Ä Ä±Â ÃÄ ½ šíàá, þÿ໹乺ì, ½ ¼¹ºÌ, Æ Á» ³¹ºÌ º þÿ ¹º ½ ¼¹ºÌ ÀµÁ¹²»» ½

þÿ Á±ÃÄ Á Ä Ä±Â ÃÄ ½ šíàá, þÿ໹乺ì, ½ ¼¹ºÌ, Æ Á» ³¹ºÌ º þÿ ¹º ½ ¼¹ºÌ ÀµÁ¹²»» ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2013 þÿ ±½ ÀÄž Ä Â µà¹çµ¹á ¼±Ä þÿ Á±ÃÄ Á Ä Ä±Â ÃÄ ½ šíàá, þÿ໹乺ì,

Διαβάστε περισσότερα

Kouklis, Giannis. Neapolis University

Kouklis, Giannis. Neapolis University Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Architecture, Land and Environmental Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Bachelor's Degree Thesis 2015 þÿš±ä±³á±æ º±¹ ±½»Åà ÃÄ ¹Ç þÿà Å ÃÇµÄ ½Ä±¹ ¼µÃ±

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ¼Ìù ¼ ± º±¹ À Á±Ã Ä

þÿ ¼Ìù ¼ ± º±¹ À Á±Ã Ä Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016-06 þÿ ±Á±º ½ à ɽ Á³± ¼ ½É þÿ ¼Ìù ¼ ± º±¹ À Á±Ã Ä þÿœ ½¹¼ÌÄ Ä±Â

Διαβάστε περισσότερα

þÿãä ½ Æ Á» ³¹º À»¹Ä¹º Ä Â þÿ»» ±Â Ä ½ ÀµÁ

þÿãä ½ Æ Á» ³¹º À»¹Ä¹º Ä Â þÿ»» ±Â Ä ½ ÀµÁ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2017 þÿ µ ƹ»µ»µÅ µá¹ã¼ìâ,»¹äìä ı þÿºá à : ¹ µà¹àäîãµ¹â Äɽ ¼½ ¼ þÿãä ½ Æ Á»

Διαβάστε περισσότερα

þÿº±¹ ½ ÀÄž ÃÄ Í³ÇÁ ½ À

þÿº±¹ ½ ÀÄž ÃÄ Í³ÇÁ ½ À Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ ½±»ÅĹº ÀÁ ³Á ¼¼±Ä± - ǵ ¹ þÿº±¹ ½ ÀÄž ÃÄ Í³ÇÁ ½ À þÿ Á ÃÄ Å,

Διαβάστε περισσότερα

Hadjiloukas, Loukianos

Hadjiloukas, Loukianos Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ½ ¼¹ºÌ º± µãäìâ Äɽ µà¹¼þÿà»¹ä¹ºî½ Ä Â Hadjiloukas, Loukianos þÿ Á̳Á±¼¼±

Διαβάστε περισσότερα

þÿ µà Á±Ã Ä Â ³µÃ ±Â ÃÄ ½

þÿ µà Á±Ã Ä Â ³µÃ ±Â ÃÄ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ µà Á±Ã Ä Â ³µÃ ±Â ÃÄ ½ þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹º ÃżÀµÁ¹Æ Á þÿµá³± ¼ ½É½.

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¼ ¹ ±¾¹»Ì³ Ã Â Ä Å þÿ±½ ÁÎÀ¹½ ŠŽ±¼¹º Í

þÿ¼ ¹ ±¾¹»Ì³ Ã Â Ä Å þÿ±½ ÁÎÀ¹½ ŠŽ±¼¹º Í Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿÿá³ ½Éà º±¹ ¹ ¹º à ±½ ÁÉÀ þÿàìáé½ ÃÄ ÃƱ Á± Ä Å ¼ à þÿä ¼ ± :

Διαβάστε περισσότερα

Chrysostomou, Panagiotis

Chrysostomou, Panagiotis Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ ± µã¼¹º ÌÁ³±½± Ä Â ÅÁÉÀ± Chrysostomou, Panagiotis þÿ ¹µ ½  º±¹ ÅÁÉÀ±ÊºÌ

Διαβάστε περισσότερα

þÿÿ ÁÌ» Â Ä Å ³ Ä ÃÄ ½ À±Á±º

þÿÿ ÁÌ» Â Ä Å ³ Ä ÃÄ ½ À±Á±º Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015-09 þÿÿ ÁÌ» Â Ä Å ³ Ä ÃÄ ½ À±Á±º þÿäé½ µá³± ¼ ½É½ Pishiara, Neophyta

Διαβάστε περισσότερα

Chitaridou, Kyriaki. Neapolis University. þÿ À¹ÃÄ ¼Î½, ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Chitaridou, Kyriaki. Neapolis University. þÿ À¹ÃÄ ¼Î½, ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ¹À»É¼±Ä ± : ½Ä±³É½¹Ã¼Ì ½ þÿ»¹äµ¹î½ ¼µÁ¹º  º±¹ Éùº þÿÿ¼ ÃÀ ½ ±Â ¼µ

Διαβάστε περισσότερα

Neapolis University HEPHAESTUS Repository

Neapolis University HEPHAESTUS Repository Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ À±³³µ»¼±Ä¹º ¾ Å ½Éà ÃÄ þÿ ûµÅÄ Â Åǹº  ³µ ±Â Psoma, Sofia þÿ

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ¹±½½¹ Í, ¼ ÄÁ± Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ ¹±½½¹ Í, ¼ ÄÁ± Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ Ž±¹ºµ ÆÍ» º±¹ ³µÃ ± : ±À þÿäé½ ³Å½±¹ºÎ½ µºà±¹ µåä¹ºî½ ³¹ þÿåà

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ¹µ ½  ±À±³É³ À±¹ ¹Î½ º±Ä þÿ ͼ²±Ã Ä Â ³ Â Ä Å

þÿ ¹µ ½  ±À±³É³ À±¹ ¹Î½ º±Ä þÿ ͼ²±Ã Ä Â ³ Â Ä Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ¹µ ½  ±À±³É³ À±¹ ¹Î½ º±Ä þÿ ͼ²±Ã Ä Â ³ Â Ä Å 1 9 8 0 þÿ ¼ à ½ ÅÂ,

Διαβάστε περισσότερα

þÿÿ ÁÌ» Â Ä Å ¹µÅ Å½Ä ÃÄ

þÿÿ ÁÌ» Â Ä Å ¹µÅ Å½Ä ÃÄ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿÿ ÁÌ» Â Ä Å ¹µÅ Å½Ä ÃÄ þÿ ¹±Çµ Á¹Ã ºÁ õɽ ÃÄ ÃÇ» Tokatzoglou,

Διαβάστε περισσότερα

þÿäá Àµ ±Â ÃÄ ½ ú Ã Ä Â þÿ½ ¼¹Ã¼±Ä¹º  À»¹Ä¹º  º±¹

þÿäá Àµ ±Â ÃÄ ½ ú Ã Ä Â þÿ½ ¼¹Ã¼±Ä¹º  À»¹Ä¹º  º±¹ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿÿ ÁÌ» Â Ä Â ÅÁÉÀ±Êº  ºµ½Ä þÿäá Àµ ±Â ÃÄ ½ ú Ã Ä Â þÿ½ ¼¹Ã¼±Ä¹º  À»¹Ä¹º

Διαβάστε περισσότερα

þÿ໹乺  º ¹½  ¼Å½±Â ÄÉ

þÿ໹乺  º ¹½  ¼Å½±Â ÄÉ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ¹ ¹ºÌĵÁµÂ ÁÅ ¼ õ¹Â ÀµÁ þÿ໹乺  º ¹½  ¼Å½±Â ÄÉ þÿºá±äî½ -¼µ»Î½

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ² ± Ãı ÃÇ»µ ± º±¹ ÁÌ»

þÿ ² ± Ãı ÃÇ»µ ± º±¹ ÁÌ» Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ² ± Ãı ÃÇ»µ ± º±¹ ÁÌ» þÿµºà±¹ µå乺 Í ÃÅÃÄ ¼±Ä  ÃÄ þÿ±½ä¹¼µäîà¹ã

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÃÇ Ã º±¹ ¹µ ½ Í þÿ ±²Á¹», ˆ»µ½ Neapolis University þÿ À¹ÃÄ ¼Î½, ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ ÃÇ Ã º±¹ ¹µ ½ Í þÿ ±²Á¹», ˆ»µ½ Neapolis University þÿ À¹ÃÄ ¼Î½, ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2017 þÿ ÃÇ Ã º±¹ ¹µ ½ Í þÿµàµ½ ÅĹº Í ¹º± Å : ±ÁÇ þÿ ±²Á¹», ˆ»µ½ þÿ Á̳Á±¼¼±

Διαβάστε περισσότερα

þÿš ¹½É½¹º ÃÄ ¹Çµ ± Ä Â š±¹½ þÿ ¹± º  ÃÄ š Á ½¹

þÿš ¹½É½¹º ÃÄ ¹Çµ ± Ä Â š±¹½ þÿ ¹± º  ÃÄ š Á ½¹ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Health Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿš ¹½É½¹º ÃÄ ¹Çµ ± Ä Â š±¹½ þÿ ¹± º  ÃÄ š Á ½¹ þÿ Šż Å,» ±Â þÿ Á̳Á±¼¼± µ»

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ±¾¹»Ì³ Ã Ä Â ±ÀÌ Ã Â Äɽ þÿ ¼ à ɽ ÅÀ±»»»É½ : ÀµÁ À þÿä »» ±Â

þÿ ±¾¹»Ì³ Ã Ä Â ±ÀÌ Ã Â Äɽ þÿ ¼ à ɽ ÅÀ±»»»É½ : ÀµÁ À þÿä »» ±Â Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ ±¾¹»Ì³ Ã Ä Â ±ÀÌ Ã Â Äɽ þÿ ¼ à ɽ ÅÀ±»»»É½ : ÀµÁ À þÿä »» ±Â

Διαβάστε περισσότερα

Isaak, Adriani. Neapolis University. þÿ À¹ÃÄ ¼Î½, ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Isaak, Adriani. Neapolis University. þÿ À¹ÃÄ ¼Î½, ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ± µã¼¹º ÌÁ³±½± Ä Â ÅÁÉÀ± Isaak, Adriani þÿ Á̳Á±¼¼± ¹µ ½  º±¹ ÅÁÉÀ±ÊºÌ

Διαβάστε περισσότερα

þÿ µà Á±Ã Ä Â ³µÃ ±Â ÃÄ ½

þÿ µà Á±Ã Ä Â ³µÃ ±Â ÃÄ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ µà Á±Ã Ä Â ³µÃ ±Â ÃÄ ½ þÿ±àì à Äɽ µºà±¹ µåä¹ºî½ þÿ Á¹ÃÄ ÆÌÁ

Διαβάστε περισσότερα

þÿà±á±º ½ à  ÃÄ ÇÎÁ Ä Â Å³µ

þÿà±á±º ½ à  ÃÄ ÇÎÁ Ä Â Å³µ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿœ ½Ä»± ³µÃ ±Â º±¹ ĵǽ¹º  þÿà±á±º ½ à  ÃÄ ÇÎÁ Ä Â Å³µ þÿ Á¹ÃÄ

Διαβάστε περισσότερα

Stylioti, Maria. Neapolis University. þÿ À¹ÃÄ ¼Î½, ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Stylioti, Maria. Neapolis University. þÿ À¹ÃÄ ¼Î½, ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ µã¼¹º ÌÁ³±½±, Á³±½¹Ã¼ º þÿåà ÁµÃ µâ Ä Â ÅÁÉÀ±Êº  ˆ½ Stylioti, Maria

Διαβάστε περισσότερα

þÿ»» ½¹º ¹±ºÅ² Á½ à : þÿ ½±ÃųºÁÌÄ Ã Ä Â ¼Ìù±Â ¹

þÿ»» ½¹º ¹±ºÅ² Á½ à : þÿ ½±ÃųºÁÌÄ Ã Ä Â ¼Ìù±Â ¹ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2013-09 þÿ»» ½¹º ¹±ºÅ² Á½ à : þÿ ½±ÃųºÁÌÄ Ã Ä Â ¼Ìù±Â ¹ þÿœ±á³±á Ä Å, šîãä±â

Διαβάστε περισσότερα

þÿœ± ± ½ ½Ä±Â ±ÀÌ Ä ½ µ»» ½¹º

þÿœ± ± ½ ½Ä±Â ±ÀÌ Ä ½ µ»» ½¹º Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Architecture, Land and Environmental Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ Π¼À Áµ ½± µæ±á¼ Ãĵ à þÿšíàá µã¼ìâ Äɽ R E I

Διαβάστε περισσότερα

þÿ Ž±¹Ã ¼±Ä¹º ¼ Ãͽ º±¹ þÿ ³µÃ ± : µà Á±Ã Ä Å Ãı

þÿ Ž±¹Ã ¼±Ä¹º ¼ Ãͽ º±¹ þÿ ³µÃ ± : µà Á±Ã Ä Å Ãı Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016-09 þÿ Ž±¹Ã ¼±Ä¹º ¼ Ãͽ º±¹ þÿ ³µÃ ± : µà Á±Ã Ä Å Ãı þÿ±à ĵ»

Διαβάστε περισσότερα

þÿä » Á Æ Á¹º  º±¹ Ä Â þÿ À¹º ¹½É½ ±Â ) ÃÄ ¹ º Ã

þÿä » Á Æ Á¹º  º±¹ Ä Â þÿ À¹º ¹½É½ ±Â ) ÃÄ ¹ º à Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ¾¹ À à Äɽ ( µç½» ³ þÿä » Á Æ Á¹º  º±¹ Ä Â þÿ À¹º ¹½É½ ±Â )

Διαβάστε περισσότερα

þÿ à ¼±Ã ± Ä Â ±¾¹»Ì³ à  ÄÉ þÿœµ» ³ ± º±¹ ÀÁ ²» ¼±Ä¹Ã¼

þÿ à ¼±Ã ± Ä Â ±¾¹»Ì³ à  ÄÉ þÿœµ» ³ ± º±¹ ÀÁ ²» ¼±Ä¹Ã¼ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ à ¼±Ã ± Ä Â ±¾¹»Ì³ à  ÄÉ þÿåà±»»»é½ Ä Â ¼Ìù±Â ¹ º þÿœµ» ³ ±

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ±¾¹»Ì³ Ã Ä Â ±ÀÌ Ã Â Äɽ þÿ Ãͽ µã Ä Â ¼µ Ä ½ ±¼ ¹² Vasileiou, Nikoletta Neapolis University þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ ±¾¹»Ì³ Ã Ä Â ±ÀÌ Ã Â Äɽ þÿ Ãͽ µã Ä Â ¼µ Ä ½ ±¼ ¹² Vasileiou, Nikoletta Neapolis University þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ ±¾¹»Ì³ Ã Ä Â ±ÀÌ Ã Â Äɽ þÿ ¼Ìùɽ ÅÀ±»»»É½ Ä Â šíàá þÿ Ãͽ µã

Διαβάστε περισσότερα

þÿ Ž±¹Ã ¼±Ä¹º ¼ Ãͽ º±¹

þÿ Ž±¹Ã ¼±Ä¹º ¼ Ãͽ º±¹ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ Ž±¹Ã ¼±Ä¹º ¼ Ãͽ º±¹ þÿ ³µÃ ± : ÉĹº  ¹º±½ÌÄ ÄµÂ ³¹ þÿä ÅÂ

Διαβάστε περισσότερα

þÿ»» ± - ±»» ± - ½É¼ ½ ±Ã»

þÿ»» ± - ±»» ± - ½É¼ ½ ±Ã» Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ µâ ĵǽ» ³ µâ º±¹ µºà± µ þÿàµá ÀÄÉÃ Ä Â µåäµá ² ¼¹± þÿµºà± µåã

Διαβάστε περισσότερα

Hadjiangeli, Maria-Pero

Hadjiangeli, Maria-Pero Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ± µã¼¹º ÌÁ³±½± Ä Â ÅÁÉÀ± Hadjiangeli, Maria-Pero þÿ Á̳Á±¼¼± ¹µ ½ Â

Διαβάστε περισσότερα

þÿ Π¼À Á ͽ ½± º±»»¹µÁ³ ͽ

þÿ Π¼À Á ͽ ½± º±»»¹µÁ³ ͽ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ Π¼À Á ͽ ½± º±»»¹µÁ³ ͽ þÿ ¹±ÀÁ ÃÉÀ¹º  ÃÇ Ãµ¹Â ±½ ¼µ þÿãä

Διαβάστε περισσότερα

þÿä  šíàá Å º±¹ ÀÁ ÀĹº Â

þÿä  šíàá Å º±¹ ÀÁ ÀĹº  Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2013 þÿ ¹±Çµ Á¹Ã Äɽ µ½µá³µ¹±ºî½ À þÿä  šíàá Å º±¹ ÀÁ ÀĹº  þÿ±½ º±¼È  Ä

Διαβάστε περισσότερα

þÿ Á±Æµ¹ ºÁ±Ä ± º±¹»µºÄÁ ½¹º þÿ ¹±ºÅ² Á½ à ÃÄ ¼Ìù± ¹ º

þÿ Á±Æµ¹ ºÁ±Ä ± º±¹»µºÄÁ ½¹º þÿ ¹±ºÅ² Á½ à ÃÄ ¼Ìù± ¹ º Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ Á±Æµ¹ ºÁ±Ä ± º±¹»µºÄÁ ½¹º þÿ ¹±ºÅ² Á½ à ÃÄ ¼Ìù± ¹ º Iosif, Giorgos

Διαβάστε περισσότερα

Stylianou, Marinos. Neapolis University

Stylianou, Marinos. Neapolis University Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿÿ ÁÌ»  º±¹ à ¼±Ã ± Ä Â µä± þÿ ¹±ºÅ² Á½ à  º±¹ µä±¹á¹º þÿº ¹½É½¹º µå

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¹º±½ À Ã Â Ä Å ½ ûµÅĹº þÿàá ÃÉÀ¹º Í Ä Å µ½¹º Í þÿ à º ¼µ Å Æ Å

þÿ¹º±½ À Ã Â Ä Å ½ ûµÅĹº þÿàá ÃÉÀ¹º Í Ä Å µ½¹º Í þÿ à º ¼µ Å Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ ¹µÁµÍ½ Ã Ä Å µà±³³µ»¼±ä¹º þÿãäáµâ º±¹ Ä Â µà±³³µ»¼±ä¹º  þÿ¹º±½

Διαβάστε περισσότερα

þÿº±¹ ¹ ¹ÉĹºÎ½ š ÃÄ ½»» ±.

þÿº±¹ ¹ ¹ÉĹºÎ½ š ÃÄ ½»» ±. Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ ½»Åà ±½Ä±³É½¹ÃĹº Í þÿ໵ ½µºÄ ¼±Ä  ¼µÄ±¾Í ¼ þÿº±¹ ¹ ¹ÉĹºÎ½

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ±Á±² ±Ã Äɽ ¹º±¹É¼ Äɽ

þÿ ±Á±² ±Ã Äɽ ¹º±¹É¼ Äɽ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016-03 þÿ ±Á±² ±Ã Äɽ ¹º±¹É¼ Äɽ þÿཱུ弱乺  ¹ ¹ ºÄ à ±Â ÃÄ þÿ ¹± ºÄÅ ¼ ñ

Διαβάστε περισσότερα

þÿ» Á Æ Á ±Â º±¹ À¹º ¹½É½ ± þÿº±¹ W e b 2. 0

þÿ» Á Æ Á ±Â º±¹ À¹º ¹½É½ ± þÿº±¹ W e b 2. 0 Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ¹ º à ǻ¹º  œ ½ ±Â ¼µ þÿ ŽµÁ³±Ä¹º Á³±»µ ± µç½» þÿ» Á Æ Á ±Â

Διαβάστε περισσότερα

þÿ O ÁÌ» Â Ä Å ¹µÅ Å½Ä Ç»¹

þÿ O ÁÌ» Â Ä Å ¹µÅ Å½Ä Ç»¹ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ O ÁÌ» Â Ä Å ¹µÅ Å½Ä Ç»¹ þÿœ ½ ±Â ÁÉÄ ² ¼¹±Â ºÀ± þÿãä ¼¹ ÅÁ³ ±

Διαβάστε περισσότερα

Kontouli, Panagiota. Neapolis University. þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Kontouli, Panagiota. Neapolis University. þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ¹µÁµÍ½ à ±½Ä¹» ȵɽ þÿµºà±¹ µåä¹ºî½ º±¹ ³ ½ ɽ ³¹± Ä þÿµ½ãé¼

Διαβάστε περισσότερα

þÿœ ¼±, Á ÃÄ Â Neapolis University þÿ À¹ÃÄ ¼Î½, ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿœ ¼±, Á ÃÄ Â Neapolis University þÿ À¹ÃÄ ¼Î½, ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2017 þÿ ½¹º µ½µá³µ¹±º À»¹Ä¹º þÿšíàá Å : ÀÁ º» õ¹Â º±¹ ÀÁ À þÿœ ¼±, Á ÃÄ Â þÿ

Διαβάστε περισσότερα

þÿº±¹ ÁÌ» Â Ä Â šåàá¹±º Â

þÿº±¹ ÁÌ» Â Ä Â šåàá¹±º  Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ À»¹Ä¹º ±½Ä±³É½¹Ã¼ Í ÃÄ þÿº±¹ ÁÌ» Â Ä Â šåàá¹±º  þÿµà¹äá À  ±½Ä±³É½¹Ã¼

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ±¾¹»Ì³ à Äɽ ¼ à ɽ þÿ ¼ à ɽ»µ¹Ä ÅÁ³Î½ Ä Â þÿ À±Áǹ±º  ¹ º Ã Â Æ Å þÿ±à ½±½Ä¹ ÃÄ ½ ±¾¹»Ì³ à Neapolis University

þÿ ±¾¹»Ì³ à Äɽ ¼ à ɽ þÿ ¼ à ɽ»µ¹Ä ÅÁ³Î½ Ä Â þÿ À±Áǹ±º  ¹ º Ã Â Æ Å þÿ±à ½±½Ä¹ ÃÄ ½ ±¾¹»Ì³ à Neapolis University Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ±¾¹»Ì³ à Äɽ ¼ à ɽ þÿåà±»»»é½. Ä Ãµ¹Â º±¹ ±ÀÌÈ þÿ ¼ à ɽ»µ¹Ä

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ¹ º Ã Â Ä Â ÃÇ»¹º  ¼ ½

þÿ ¹ º Ã Â Ä Â ÃÇ»¹º  ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿÿ ÁÌ» Â Ä Å ¹µÅ Å½Ä ÃÄ ½ þÿ±½ ÀÄž ÃŽµÁ³±Ä¹º Í º» ¼± þÿ³¹± Ä

Διαβάστε περισσότερα

Kalogirou, Dimitra. Neapolis University

Kalogirou, Dimitra. Neapolis University Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Health Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿÿ¹ º ¹½É½¹º Â Ä ¾µ¹Â Äɽ þÿãä ÃŽ ÀĹº º±¹ ÃÄ ½ ɱ½ Kalogirou, Dimitra þÿ Á̳Á±¼¼±

Διαβάστε περισσότερα

þÿ Éà Æ, ÆÁ Ä Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ Éà Æ, ÆÁ Ä Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ¼Ìù ÇÁ  º±¹ ¹º ½ ¼¹º þÿ Éà Æ, ÆÁ Ä þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º Ã

Διαβάστε περισσότερα

Cross border mergers and acquisitions: a critical analysis of the legal framework. motives and obstacles from a European Union perspective

Cross border mergers and acquisitions: a critical analysis of the legal framework. motives and obstacles from a European Union perspective Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2017 Cross border mergers and acquisitions: a critical analysis of the legal

Διαβάστε περισσότερα

þÿ Á º  ±À ½±½Ä¹ ÃÄ ½ ±¾¹»Ì³

þÿ Á º  ±À ½±½Ä¹ ÃÄ ½ ±¾¹»Ì³ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ±¾¹»Ì³ à Äɽ µºà±¹ µå乺 þÿä Å Á³ Å Ä ÅÂ. Ä Ãµ¹Â Äɽ þÿµºà±¹

Διαβάστε περισσότερα

þÿ Á Ä Ãµ¹Â º±¹ ÃÇ ¹±»ÍÃ Â Ä þÿšåàá¹±º Í ( 1 9 4 8-1 9 6 0 ) : ¹

þÿ Á Ä Ãµ¹Â º±¹ ÃÇ ¹±»ÍÃ Â Ä þÿšåàá¹±º Í ( 1 9 4 8-1 9 6 0 ) : ¹ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Health Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ Á Ä Ãµ¹Â º±¹ ÃÇ ¹±»ÍÃ Â Ä þÿšåàá¹±º Í ( 1 9 4 8-1 9 6 0 ) : ¹ þÿ ¹À»É¼±Ä¹º Â

Διαβάστε περισσότερα

þÿä  ÇÁ à  ±»º Ì». þÿžµ½ ÆÎ½Ä Â, ±½±³¹ÎÄ Â Neapolis University þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿä  ÇÁ à  ±»º Ì». þÿžµ½ ÆÎ½Ä Â, ±½±³¹ÎÄ Â Neapolis University þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿÿ ÁÌ» Â Ä Å ½ ûµÅÄ ÃÄ ½ þÿä  ÇÁ à  ±»º Ì». þÿžµ½ ÆÎ½Ä Â, ±½±³¹ÎÄ

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÅÁ¹À Å,»¹ ± Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ ÅÁ¹À Å,»¹ ± Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ ¼¹ºÌ À»± ù»µºÄÁ ½¹º Í Æ þÿ ÅÁ¹À Å,»¹ ± þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ¹ º à ±½ ÁÉÀ ½É½ ÀÌÁɽ Ã

þÿ ¹ º à ±½ ÁÉÀ ½É½ ÀÌÁɽ à Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ ¹ º à ±½ ÁÉÀ ½É½ ÀÌÁɽ à þÿãäµ» ÇÉà Äɽ ¼ ½ ɽ ųµ þÿ½ ¼¹ºÌ À»±

Διαβάστε περισσότερα

Nazlidou, Ioanna. Neapolis University. þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Nazlidou, Ioanna. Neapolis University. þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿÿ¹ ±ÀÌȵ¹Â Äɽ µºà±¹ µåä¹ºî½ þÿä ÁÌ» Ä Å ¹µÅ Å½Ä µ½ìâ þÿµà±³³µ»¼±ä¹º

Διαβάστε περισσότερα

http://hdl.handle.net/11728/6925 Downloaded from HEPHAESTUS Repository, Neapolis University institutional repository

http://hdl.handle.net/11728/6925 Downloaded from HEPHAESTUS Repository, Neapolis University institutional repository Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿÿ¹ ³Å½± ºµÂ õ ³µÄ¹º  õ¹Â þÿãä ½ µºà± µåã þÿ µ¼µáä, ¹º» Äı

Διαβάστε περισσότερα

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â þÿãå½±¹ã ¼±Ä¹º  ½ ¼ Ãͽ  þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹º

Διαβάστε περισσότερα

þÿ Á̳Á±¼¼± ÃÄ ½»» ½¹ºÌ»¹Ä¹Ã¼Ì, Ç» ¼¹ºÎ½ º±¹ š ¹½É½¹ºÎ½ À¹ÃÄ þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ Á̳Á±¼¼± ÃÄ ½»» ½¹ºÌ»¹Ä¹Ã¼Ì, Ç» ¼¹ºÎ½ º±¹ š ¹½É½¹ºÎ½ À¹ÃÄ þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ½µÀ ³Á±Æ± ıƹº ¼½ ¼µ ± þÿ ɼ±Êº  ÀµÁ¹Ì Å ÃÄ ½ šíàá þÿµà¹³á±æ¹º Â,

Διαβάστε περισσότερα