ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ"

Transcript

1 ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

2 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας: Σταθακόπουλος Βλάσης, Καθηγητής ΟΠΑ Ομάδα Εργασίας: Καρλής Δημήτριος, Καθηγητής ΟΠΑ Παναγιωτίδου Αγγελική, MSc, Σύμβουλος Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας ΟΠΑ Πούλου Μυρτώ, φοιτήτρια Τμήματος Στατιστικής ΟΠΑ 2

3 ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Με στόχο τη συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που προσφέρει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στους φοιτητές του, διεξήγαγε σχετική έρευνα μεταξύ των αποφοίτων του. Σκοπός της έρευνας αυτής ήταν ο προσδιορισμός του αντικειμένου και του επιπέδου των σπουδών τους, των συνθηκών της επαγγελματικής τους απασχόλησης και των επαγγελματικών τους βημάτων, καθώς και η αποτύπωση της άποψής τους για μια σειρά θεμάτων που κρίνονται σημαντικά για την ποιότητα των προσφερόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών του πανεπιστημίου. Τα κυριότερα συμπεράσματα από την έρευνα αυτή είναι τα εξής: Στο σύνολο των αποφοίτων του πανεπιστημίου, ένας στους δύο απόφοιτους έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές. Οι βασικότεροι λόγοι μη πραγματοποίησης μεταπτυχιακών σπουδών είναι η εύρεση εργασίας σε σύντομο χρονικό διάστημα από την αποφοίτηση. Σχεδόν οι μισοί (47%) επιλέγουν μεταπτυχιακές σπουδές με άμεση συνάφεια με τις προπτυχιακές σπουδές τους. Στο σύνολο των αποφοίτων, σχεδόν οκτώ στους δέκα απόφοιτους, εργάζονται (77%). Η συντριπτική πλειοψηφία των αποφοίτων που εργάζονται είναι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης. Πολλοί λίγοι απόφοιτοι απασχολούνται σε επιχείρηση δικής τους ιδιοκτησίας. Από τους απόφοιτους που δημιούργησαν δική τους επιχείρηση, ένας στους δύο το πραγματοποίησε εντός ενός έτους από την αποφοίτηση του και από αυτές τις επιχειρήσεις εννέα στις δέκα παραμένουν ενεργές. Μόνο τρεις στους δέκα απόφοιτους δηλώνουν ότι εργάζονται σε απόλυτα συναφές αντικείμενο. Έξι στους δέκα απόφοιτους εργάζονται στην Ελλάδα, ενώ το 1 απασχολείται στο εξωτερικό. Το 4 των αποφοίτων δήλωσε ότι εργαζόταν πριν την αποφοίτηση. Σχεδόν οι μισοί απόφοιτοι (49%) συμμετείχαν στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης. Το 36% των αποφοίτων δήλωσε ότι λαμβάνοντας υπόψη τη θέση εργασίας που κατείχε την ημέρα της αποφοίτησης του μέχρι σήμερα, άλλαξε μία με δύο θέσεις εργασίας. Όσον αφορά το ύψος των μηνιαίων αποδοχών τους, η πλειοψηφία έχει απολαβές από , ενώ πολύ μικρό ποσοστό δηλώνει αποδοχές υψηλότερες των

4 Το μεγαλύτερο ποσοστό των αποφοίτων δηλώνει πολύ και πάρα πολύ ευχαριστημένο από την παρούσα θέση εργασίας του. Οι βασικοί τρόποι εύρεσης εργασίας είναι το διαδίκτυο και οι προσωπικές γνωριμίες. Χαμηλά είναι τα σχετικά ποσοστά για το Γραφείο Διασύνδεσης (ΓΔ) του ΟΠΑ και τα γραφεία/εταιρείες εύρεσης εργασίας. Σχεδόν οι μισοί απόφοιτοι δηλώνουν ότι έλαβαν κατά τις σπουδές τους τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Το 66% των αποφοίτων δηλώνει ότι οι προπτυχιακές σπουδές του λειτούργησαν θετικά για τη συνέχιση των μετέπειτα σπουδών του. Το 6 των αποφοίτων θεωρεί ότι οι προπτυχιακές του σπουδές στο ΟΠΑ συνέβαλαν στην εύρεση εργασίας. Η πλειοψηφία των αποφοίτων (7) δηλώνει ικανοποιημένη από τα μαθήματα. Το 67% των αποφοίτων δηλώνει ικανοποιημένο από το διδακτικό προσωπικό του ΟΠΑ. Σημαντική δυσαρέσκεια καταγράφεται για τις υποδομές του ΟΠΑ από τους αποφοίτους του. Η πλειοψηφία των αποφοίτων (74%) απάντησε θετικά ως προς την πρόθεση σύστασης του ΟΠΑ σε τρίτους για προπτυχιακές σπουδές. Σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα του 2012, στη τωρινή έρευνα καταγράφονται οι παρακάτω αυξομειώσεις στις απόψεις των αποφοίτων. Αύξηση του ποσοστού: o των φοιτητών που βρίσκουν απασχόληση μετά την αποφοίτησή τους o των φοιτητών που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση o των φοιτητών που απασχολούνται κατά τη διάρκεια των σπουδών τους o των αποφοίτων που θα επέλεγαν και πάλι το ΟΠΑ για την πραγματοποίηση των προπτυχιακών σπουδών τους Μείωση του ποσοστού: o των αποφοίτων που πραγματοποιούν μεταπτυχιακές σπουδές. 4

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ακρωνύμια Εισαγωγή Μεθοδολογία Δομή Ερωτηματολογίου Ανάλυση Στοιχείων Αποτελέσματα Προφίλ Δείγματος Μετέπειτα Σπουδές Εργασιακή Απασχόληση Επαγγελματικά Βήματα Προπτυχιακές Σπουδές & Αγορά Εργασίας Προσωπικές Εντυπώσεις Σύγκριση Αποτελεσμάτων των Ερευνών του έτους 2012 & του έτους Ποσοστό Πραγματοποίησης ΜΠΣ Εργασία Μηνιαίες Αποδοχές Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Είδος Εργασίας Απασχόληση κατά τη Διάρκεια των Σπουδών Γνώσεις και Δεξιότητες από το ΟΠΑ Ικανοποίηση από τις Σπουδές στο ΟΠΑ Επίλογος

6 Ακρωνύμια N/A Not Applicable ΓΔ Γραφείο Διασύνδεσης ΔΕΟΣ Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ΔΕΤ Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ΛΟΧΡΗ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΜΚΤ Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ΜΟΔΙΠ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας ΜΠΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΟΔΕ Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΟΙΚ Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης ΟΠΑ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΠΛΗΡ Τμήμα Πληροφορικής ΣΤΑΤ Τμήμα Στατιστικής 6

7 1. Εισαγωγή Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) 1, στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των εκπαιδευτικών υπηρεσιών του απέναντι στους φοιτητές καθώς και της θέσης του στον Ελληνικό και Διεθνή ακαδημαϊκό χώρο, αποφάσισε τη διενέργεια έρευνας μεταξύ των αποφοίτων του. Η Επιστημονική Ομάδα Έργου, που συστάθηκε από τη ΜΟ.ΔΙ.Π και στη οποία συμμετείχαν ο Καθηγητής Βλάσης Σταθακόπουλος, ως Επιστημονικός Υπεύθυνος και Συντονιστής, ο Καθηγητής Δημήτριος Καρλής 2, η κ. Αγγελική Παναγιωτίδου, Σύμβουλος Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας και η κ. Μυρτώ Πούλου, Υποψήφια Διδάκτορας, σε συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης 3 ΟΠΑ, αναπόσπαστο κομμάτι της Μονάδας Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας και με το Τμήμα Στατιστικής 4, διεξήγαγε την έρευνα και αποτύπωσε τα αποτελέσματα τα οποία αναλύονται παρακάτω. Ο σκοπός της έρευνας αυτής ήταν ο προσδιορισμός της μετέπειτα πορείας των αποφοίτων, τόσο από επαγγελματική όσο και από εκπαιδευτική οπτική. Συγκεκριμένα, έγινε ανάλυση των επαγγελματικών/εκπαιδευτικών ευκαιριών των αποφοίτων αλλά και της επίδρασης του Πανεπιστημίου σε αυτούς. Απαραίτητη κρίθηκε η αποτύπωση της άποψης τους σχετικά με μια σειρά θεμάτων, που αξιολογήθηκαν κρίσιμα για την ποιότητα των προσφερόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών του πανεπιστημίου. Το ΟΠΑ αποτελείται από τρεις (3) Σχολές που χωρίζονται σε οκτώ (8) Τμήματα, τα οποία είναι τα παρακάτω: Σχολή Οικονομικών Επιστημών 5 o Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών. o Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης. Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων 6 o Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. o Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. o Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. o Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας. Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας 7 o Τμήμα Πληροφορικής. o Τμήμα Στατιστικής

8 Ως εκ τούτου, η έρευνα αφορούσε απόφοιτους όλων των Σχολών του ΟΠΑ και όλων των τμημάτων του. 8

9 2. Μεθοδολογία Η παρούσα έρευνα έλαβε χώρα από τον Μάιο μέχρι και τον Ιούνιο του Το σχετικό ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του πανεπιστημίου ( Η έρευνα κάλυψε απόφοιτους του ΟΠΑ για την περίοδο από τον Ιανουάριο του 2012 έως και τον Φεβρουάριο του Ως ημερομηνία αποφοίτησης ελήφθη η ημερομηνία που κατέστησαν πτυχιούχοι. Συνεπώς, οι απόφοιτοι της συγκεκριμένης περιόδου αποτέλεσαν τον πληθυσμό της έρευνας. Τα στοιχεία επικοινωνίας των αποφοίτων, ήτοι ηλεκτρονικές διευθύνσεις, δόθηκαν από τις γραμματείες των τμημάτων βάσει των αρχείων που τηρούν, μετά από έγκριση του Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, Καθηγητή Δημήτριο Μπουραντώνη 8. Το γεγονός αυτό είχε ως συνέπεια να μην καταστεί δυνατή η επικοινωνία με αρκετούς απόφοιτους, λόγω ελλιπών ή λανθασμένων στοιχειών, όπως για παράδειγμα με όσους άλλαξαν ηλεκτρονική διεύθυνση ( ) μετά την αποφοίτηση τους. Εδώ είναι χρήσιμο να τονιστεί ότι έγινε προσπάθεια να εμπλουτιστεί η συγκεκριμένη λίστα με χρήση μιας λίστας ηλεκτρονικών διευθύνσεων αποφοίτων (όχι πλήρης) που τηρεί το Γραφείο Διασύνδεσης. Πιστεύουμε ότι αυτό βοήθησε στο σχετικά αυξημένο, σε σχέση με την βιβλιογραφία για ηλεκτρονική έρευνα, ποσοστό απόκρισης. Ο πληθυσμός της έρευνας ανήλθε σε απόφοιτους, στους οποίους ζητήθηκε να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο σε ηλεκτρονική μορφή. Πιο αναλυτικά, εστάλησαν ηλεκτρονικές προσκλήσεις, με μοναδική ηλεκτρονική διεύθυνση συνδέσμου (unique URL), για τη διασφάλιση της προσωποποιημένης/μοναδικής απάντησης, οι οποίες επέτρεπαν την είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΠΑ «AUEB On Line Surveys». Μέσω του συνδέσμου αυτού, είχαν τη δυνατότητα, ακολουθώντας τις οδηγίες που αναγράφονταν στην ηλεκτρονική πρόσκληση, να εισέλθουν στη ηλεκτρονική πλατφόρμα και να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο. Ο κάθε συμμετέχων είχε τη δυνατότητα να απαντήσει μερικώς, αποθηκεύοντας προσωρινά τις απαντήσεις του και μόνο με την οριστική υποβολή των απαντήσεων δεν ήταν πλέον δυνατή η είσοδός του ξανά. Το σύστημα κατέγραφε όλες τις λεπτομέρειες της ηλεκτρονικής κίνησης του χρήστη, όπως ημερομηνία εισόδου/εξόδου, χρόνος παραμονής/ολοκλήρωσης κ.λπ. Καθ όλη τη διάρκεια συμπλήρωσης και επεξεργασίας του ερωτηματολογίου, δίνονταν η δυνατότητα χρήσης βοήθειας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης Μέσω τις ίδιας διεύθυνσης θα αποσταλούν στους συμμετέχοντες τα αποτελέσματα της έρευνας. Συνολικά ελήφθησαν απαντήσεις, εκ των οποίων οι ήταν ολοκληρωμένες. Το συνολικό ποσοστό ανταπόκρισης (response rate) ανήλθε σε 17,3%. Η συνολική διάρκεια που το ερωτηματολόγιο ήταν διαθέσιμο ήταν έξι (6) εβδομάδες. Η 8 9

10 γνωστοποίηση του και η αποστολή των προσκλήσεων στους απόφοιτους έγινε σταδιακά, για λόγους αποφυγής του φαινομένου ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam). Σε όλους τους συμμετέχοντες στάλθηκαν δυο υπενθυμίσεις για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Κατά την επεξεργασία των δεδομένων, τον υπολογισμό των διάφορων περιγραφικών μέτρων και για την απεικόνιση αυτών, έγιναν οι παρακάτω ενέργειες που αφορούσαν τη διαχείριση των δεδομένων. Ξεκινώντας από ελέγχους πληρότητας και λογικούς ελέγχους, από τα πρωτογενή δεδομένα: o αφαιρέθηκαν οι διπλές καταχωρήσεις o διορθώθηκαν λάθος στοιχεία ως προς το τμήμα και το έτος αποφοίτησης στους δείκτες που αφορούσαν την εργασία, ελήφθησαν υπόψη μόνο οι απαντήσεις αυτών που είχαν απαντήσει θετικά στην ερώτηση ότι εργάζονταν στους δείκτες που αφορούσαν την συνέχιση των σπουδών, ελήφθησαν υπόψη οι απαντήσεις μόνο αυτών που είχαν απαντήσει θετικά στην ερώτηση ότι συνέχισαν τις σπουδές τους στις προαιρετικές ερωτήσεις δεν έγινε απεικόνιση των κενών απαντήσεων η ερμηνεία των αποτελεσμάτων έχει γίνει ως προς τον άξονα των τμημάτων του ΟΠΑ. Θα πρέπει εδώ να τονιστεί ότι το ερωτηματολόγιο ήταν δομημένο και επέτρεπε λογικούς ελέγχους αποκλείοντας απ ευθείας κάποιες ερωτήσεις ανάλογα με την απάντηση που προηγήθηκε σε άλλες ερωτήσεις. Τέλος, αν και δεν θα αναφερθούν στην παρούσα έκθεση, έγιναν και κάποιοι βασικοί έλεγχοι ως προς την άρνηση απόκρισης που δεν ανέδειξαν κάποιο ουσιαστικό πρόβλημα μεροληψίας στις απαντήσεις. 10

11 3. Δομή Ερωτηματολογίου Το ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από ένα εισαγωγικό μήνυμα και μια σύντομη περιγραφή του σκοπού της έρευνας. Χωρίστηκε σε έξι (6) ενότητες, όπου η κάθε μία περιείχε μια σειρά ερωτήσεων γύρω από το θέμα που ερευνούσε. Ορισμένες ερωτήσεις ανάλογα με την απάντηση του ερωτηθέντος, οδηγούσαν σε επιπρόσθετες ερωτήσεις με σκοπό την πιο λεπτομερή διερεύνηση του θέματος. Οι ενότητες ήταν οι εξής: 1. Μετέπειτα Σπουδές. 2. Εργασιακή Απασχόληση. 3. Επαγγελματικά Βήματα. 4. Προπτυχιακές Σπουδές και Αγορά Εργασίας. 5. Προσωπικές Εντυπώσεις. 6. Προσωπικά Στοιχεία. Πιο αναλυτικά, στην 1η ενότητα ο συμμετέχων καλούνταν να απαντήσει σε ερωτήσεις αναφορικά με τις μετέπειτα σπουδές του. Στη 2η και 3η ενότητα, τα ερωτήματα που συναντούσε είχαν να κάνουν με την παρούσα εργασιακή του απασχόληση αλλά και γενικότερα με τα επαγγελματικά του βήματα. Στη συνέχεια, οι ενότητες 5 και 6 είχαν ως θέμα τις επιδράσεις του Πανεπιστημίου στη μετέπειτα ζωή του, αλλά και ποια είναι η προσωπική του αξιολόγηση για το ίδιο το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα. Η 6η και τελευταία ενότητα αναφερόταν σε προσωπικά στοιχεία, όπως το έτος εγγραφής/αποφοίτησης, η ηλικία κ.λπ. Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι το ερωτηματολόγιο βασίστηκε αφενός σε παλαιότερη έκδοση από προηγούμενη έρευνα αποφοίτων που έγινε το 2012, ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα σύγκρισης ανάμεσα στις διαφορετικές χρονικές στιγμές και αφετέρου σε απαιτήσεις της Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας 9 του ΟΠΑ ώστε να είναι δυνατή η εξαγωγή δεικτών που η ΜΟΔΙΠ χρειάζεται για την αξιολόγηση του πανεπιστημίου

12 4. Ανάλυση Στοιχείων Αποτελέσματα 4.1. Προφίλ Δείγματος Από το σύνολο των απαντήσεων που ελήφθησαν, οι 736 απαντήσεις ήταν από άντρες και οι 726 από γυναίκες, με ποσοστό συμμετοχής 50,3% και 49,7% αντίστοιχα. ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑ ΦΥΛΟ 49,7% 50,3% ΑΡΡΕΝ ΘΗΛΥ Διάγραμμα 1. Συμμετοχή ανά φύλο Στο Διάγραμμα 2 απεικονίζεται η σύνθεση του δείγματος των απαντήσεων ως προς το τμήμα αποφοίτησης επί του συνόλου των απαντήσεων. Εύλογα, τμήματα με μεγαλύτερο αριθμό αποφοίτων (π.χ., Οικονομικής Επιστήμης) έχουν και μεγαλύτερη συμμετοχή. ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ 8% 6% 8% 21% 1 11% 2 ΔΕΟΣ ΟΙΚ ΔΕΤ ΟΔΕ ΛΟΧΡΗ ΜΚΤ ΠΛΗΡ ΣΤΑΤ Διάγραμμα 2. Ποσοστό συμμετοχής ανά τμήμα 12

13 Το ποσοστό απόκρισης (response rate) ανά τμήμα (Διάγραμμα 3) έδειξε ότι οι απόφοιτοι του Τμήματος Στατιστικής ανταποκρίθηκαν στο μεγαλύτερο ποσοστό, ήτοι 27% και του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας στο μικρότερο, ήτοι 12%. ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ 3 27% % 21% 16% 18% 12% 14% 18% 1 ΔΕΟΣ ΟΙΚ ΔΕΤ ΟΔΕ ΛΟΧΡΗ ΜΚΤ ΠΛΗΡ ΣΤΑΤ ΟΠΑ ΔΕΟΣ ΟΙΚ ΔΕΤ ΟΔΕ ΛΟΧΡΗ ΜΚΤ ΠΛΗΡ ΣΤΑΤ ΟΠΑ Διάγραμμα 3. Ποσοστό απόκρισης ανά τμήμα Τα ποσοστά συμμετοχής ανά φύλο και ανά τμήμα αποφοίτησης απεικονίζονται στον παρακάτω Πίνακα 1. Οι γυναίκες του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής, ήτοι 26%, ενώ αντίστοιχα το μικρότερο εμφανίζουν οι άντρες του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας και οι γυναίκες του Τμήματος Πληροφορικής με ποσοστό 4%. ΦΥΛΟ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΔΕΟΣ ΟΙΚ ΔΕΤ ΟΔΕ ΛΟΧΡΗ ΜΚΤ ΠΛΗΡ ΣΤΑΤ ΑΝΔΡΑΣ 21% 12% 24% 18% 4% 12% ΓΥΝΑΙΚΑ 1 22% 11% 26% 13% 7% 4% 7% Πίνακας 1. Συμμετοχή ανά φύλο και ανά τμήμα 13

14 Στο Διάγραμμα 4 απεικονίζεται το ποσοστό απόκρισης ανά έτος αποφοίτησης. Όπως είναι αναμενόμενο το ποσοστό αυτό είναι μεγαλύτερο για τους πιο πρόσφατους απόφοιτους ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ 47% 21% 23% 17% 17% 1 13% 14% ΣΥΝΟΛΟ Διάγραμμα 4. Ποσοστό απόκρισης ανά έτος αποφοίτησης Η μεγαλύτερη συγκέντρωση απόκρισης συμμετεχόντων βρίσκεται στην ηλικιακή κλίμακα ετών σε ποσοστό 46% και στη συνέχεια στις ηλικίες ετών σε ποσοστό 34%, (Διάγραμμα 5). ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ % 34% 46% 6% 3% 2% Διάγραμμα 5. Ηλικία συμμετεχόντων 14

15 4.2. Μετέπειτα Σπουδές Στην ενότητα αυτή, οι ερωτήσεις αφορούσαν τη συνέχιση ή μη των σπουδών των αποφοίτων και με ποιο τρόπο. Οι προς επιλογή απαντήσεις ήταν μέσω μεταπτυχιακών σπουδών (ΜΠΣ), μέσω δεύτερου προπτυχιακού προγράμματος σπουδών ή κάτι άλλο. Όσον αφορά τη συνέχιση των σπουδών γενικά, σχεδόν οι μισοί και συγκεκριμένα σε ποσοστό 47, απάντησαν θετικά (Πίνακας 2), με το 87,3% από αυτούς να επιλέγει την απάντηση μέσω Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (Πίνακας 3). ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 47, 48,7% 3,8% Πίνακας 2. Συνέχιση σπουδών ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΜΕΣΩ 2ου ΠΤΥΧΙΟΥ ΆΛΛΟ/Αδιευκρίνιστο ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΟΣΟΥΣ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ ΟΤΙ ΣΥΝΕΧΙΣΑΝ 87,3% 2,7% 10, Πίνακας 3. Συνέχιση σπουδών ανά κατηγορία εκπαίδευσης Σημείωση: Στην επιλογή «Άλλο» ελήφθησαν τα παρακάτω είδη απαντήσεων: Επαγγελματικές πιστοποιήσεις (ACCA, CFA, ορκωτών λογιστών, κ.ά.). Εξειδικευμένα σεμινάρια. Άλλες βαθμίδες σπουδών όπως υποκριτική, σχέδιο μόδας ΙΕΚ, κ.ά. 15

16 Από το σύνολο των απαντήσεων που ελήφθησαν, το υψηλότερο ποσοστό στη συνέχιση των σπουδών του μετά την αποφοίτηση έχει το τμήμα Στατιστικής, με ποσοστό 5 και ακολουθούν τα τμήματα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και Οικονομικών Επιστημών. Το χαμηλότερο ποσοστό παρουσιάζει το τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας με ποσοστό 29%. Στο σύνολο των αποφοίτων του πανεπιστημίου το ποσοστό συνέχισης σπουδών ανέρχεται σε 47% (Διάγραμμα 6) ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΟΠΑ 52% 54% 42% 44% 54% 29% 38% 5 47% ΔΕΟΣ ΟΙΚ ΔΕΤ ΟΔΕ ΛΟΧΡΗ ΜΚΤ ΠΛΗΡ ΣΤΑΤ ΟΠΑ Διάγραμμα 6. Ποσοστό συνέχισης των σπουδών ανά τμήμα και συνολικά Από τον πληθυσμό των ερωτηθέντων που απάντησαν αρνητικά στη συνέχιση των σπουδών τους (48,7%) αναφέρθηκε ως συχνότερος λόγος ότι βρίσκεται στα μελλοντικά τους σχέδια σε ποσοστό 32%, με μικρή διαφορά από την ανεύρεση εργασίας σε σύντομο χρονικό διάστημα από την αποφοίτηση τους, σε ποσοστό 3 (Διάγραμμα 7). ΛΟΓΟΙ ΜΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ % 3 ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑ ΒΡΗΚΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΜΟΥ 18% ΕΛΛΕΙΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 8% 8% ΔΕΝ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ ΑΛΛΟ Διάγραμμα 7. Λόγοι μη συνέχισης σπουδών 16

17 Τα ποσοστά των αποφοίτων που επιλέγουν να πραγματοποιήσουν ΜΠΣ είναι αρκετά υψηλά, με το τμήμα Οικονομικής Επιστήμης να φτάνει το 5, ενώ το τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας να λαμβάνει το μικρότερο ποσοστό 34%. Στο σύνολο του πανεπιστημίου το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 41% (Διάγραμμα 8). 10 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ % 47% % 62% 36% 38% 43% 57% 24% 76% 33% 68% 49% 51% 41% 59% ΔΕΟΣ ΟΙΚ ΔΕΤ ΟΔΕ ΛΟΧΡΗ ΜΚΤ ΠΛΗΡ ΣΤΑΤ ΟΠΑ Πραγματοποιηση Μεταπτυχιακών Σπουδών Μη Πραγματοποιηση Μεταπτυχιακών Σπουδών Διάγραμμα 8. Πραγματοποίηση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ανά τμήμα Ενώ, στο Διάγραμμα 9 καταγράφεται το ποσοστό των αποφοίτων που συνέχισαν τις σπουδές τους μέσω μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών και το ποσοστό των αποφοίτων που συνέχισαν τις σπουδές τους μέσω άλλου τρόπου, ανά τμήμα ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΙΣΑΝ 1 7% 13% 13% 21% 18% 13% % 87% 87% 79% 82% 87% 9 ΔΕΟΣ ΟΙΚ ΔΕΤ ΟΔΕ ΛΟΧΡΗ ΜΚΤ ΠΛΗΡ ΣΤΑΤ Συνέχεια σπουδών μέσω ΜΠΣ Διάγραμμα 9. Πραγματοποίηση ΜΠΣ από το σύνολο αυτών που συνέχισαν τις σπουδές τους ανά τμήμα Σημείωση: τα ποσοστά προκύπτουν αθροιστικά από τις θετικές απαντήσεις ως προς τη συνέχιση των σπουδών. 17

18 Το 47% των ερωτηθέντων οι οποίοι επέλεξαν να συνεχίσουν τις σπουδές τους πραγματοποιώντας μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, απάντησαν ότι ήταν σε αντικείμενο συναφές με το πρώτο τους πτυχίο (Διάγραμμα 10) ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΣ ΣΕ ΣΥΝΑΦΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 3% 4% 11% 3 47% ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΡΚΕΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΛΥΤΗ Διάγραμμα 10. ΜΠΣ σε συναφές αντικείμενο 18

19 Παρόμοια είναι και η εικόνα της επιλογής μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών με επιστημονική συνάφεια και ανά τμήμα, με τα ποσοστά απόλυτης συνάφειας να κυμαίνονται από 28% στο τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας και 59% στο τμήμα Πληροφορικής (Διάγραμμα 11). 10 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΣ ΣΕ ΣΥΝΑΦΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ 8 33% 47% 32% 57% 28% 48% 59% 51% 6 33% % 29% 22% 36% 23% 29% 23% 12% 8% 13% 1 9% 1 17% 8% 3% 3% 2% 3% 3% 2% 4% 2% 2% 3% 4% ΔΕΟΣ ΟΙΚ ΔΕΤ ΛΟΧΡΗ ΜΚΤ ΟΔΕ ΠΛΗΡ ΣΤΑΤ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΡΚΕΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΛΥΤΗ Διάγραμμα 11. ΜΠΣ σε συναφές αντικείμενο ανά τμήμα 19

20 Η πραγματοποίηση μεταπτυχιακού προγράμματος σποδών σε συναφές αντικείμενο ανά φύλο παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 12. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΣ ΣΕ ΣΥΝΑΦΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑ ΦΥΛΟ % 54% 47% 53% ΑΡΡΕΝ ΘΗΛΥ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΡΚΕΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΛΥΤΗ Διάγραμμα 12. ΜΠΣ σε συναφές αντικείμενο ανά φύλο 20

21 4.3. Εργασιακή Απασχόληση Τα ποσοστά απασχόλησης σε όλα τα τμήματα παρουσιάζονται ιδιαίτερα υψηλά με το ποσοστό στο σύνολο του πανεπιστημίου να ανέρχεται σε 77%, με χαμηλότερο ποσοστό αυτό του τμήματος Στατιστικής σε ποσοστό 71% και υψηλότερο αυτό του τμήματος Πληροφορικής σε ποσοστό 84% (Διάγραμμα 13). 10 ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ 8 73% 74% 8 79% 78% 79% 84% 71% 77% % 26% 21% 22% 21% 16% 29% 23% ΔΕΟΣ ΟΙΚ ΔΕΤ ΟΔΕ ΛΟΧΡΗ ΜΚΤ ΠΛΗΡ ΣΤΑΤ ΟΠΑ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΔΕΝ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ Διάγραμμα 13. Ποσοστό εργαζομένων αυτή τη χρονική στιγμή ανά τμήμα Στο είδος της απασχόλησης, η πλήρης απασχόληση είναι σχεδόν ο κανόνας με υψηλότερα τα ποσοστά των τμημάτων Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και Πληροφορικής σε ποσοστό 74%, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό εργαζομένων με μερική απασχόληση καταγράφεται στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών σε ποσοστό 12% (Διάγραμμα 14). ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ % 63% 74% 69% 69% 6 74% 6 67% 4 12% 6% 4% 4% 8% 8% 1 6% ΔΕΟΣ ΟΙΚ ΔΕΤ ΟΔΕ ΛΟΧΡΗ ΜΚΤ ΠΛΗΡ ΣΤΑΤ ΟΠΑ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ MEΡIKΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Διάγραμμα 14. Είδος απασχόλησης ανά τμήμα 21

22 Ο κυριότερος λόγος μη εργασίας είναι η συνέχιση των σπουδών σε ποσοστό που φτάνει στο 13% στο τμήμα Στατιστικής, ενώ ακολουθεί η αδυναμία εύρεσης εργασίας σε ποσοστό 8% στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Διάγραμμα 15). 2 ΛΟΓΟΙ ΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ 4% 2% 1 1 7% 4% 1 3% 1% 6% 7% 8% 7% 1% 1% 4% 6% 8% 1% 8% 6% 3% 1% 13% 2% 1% 7% ΔΕΟΣ ΟΙΚ ΔΕΤ ΟΔΕ ΛΟΧΡΗ ΜΚΤ ΠΛΗΡ ΣΤΑΤ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΩ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΩ Διάγραμμα 15. Λόγοι μη εργασίας ανά τμήμα Στο Διάγραμμα 16 καταγράφονται οι κλάδοι όπου απασχολούνται οι απόφοιτοι του ΟΠΑ. Οι τομείς των Λογιστικών & Χρηματοοικονομικών, της Πληροφορικής και του Μάρκετινγκ βρίσκονται στην πρώτη τριάδα. ΚΛΑΔΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΆΛΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ MARKETING ΥΓΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ & ΧΡΗΜΑΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 6% 6% 7% 2% 4% 8% 1% 4% 13% 23% Διάγραμμα 16. Κλάδοι απασχόλησης των ερωτηθέντων 22

23 Όσον αφορά τη δημιουργία δικής τους επιχείρησης μετά την αποφοίτηση, το τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων παρουσιάζει το υψηλότερο ποσοστό 9%, ενώ το τμήμα Στατιστικής παρουσιάζει το μικρότερο, ήτοι 3%. Στο σύνολο του πανεπιστημίου το ποσοστό ανέρχεται στο 6% (Διάγραμμα 17). 1 9% 8% 7% 6% 4% 3% 2% 1% ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ 9% 7% 6% 6% 4% 3% ΔΕΟΣ ΟΙΚ ΔΕΤ ΟΔΕ ΛΟΧΡΗ ΜΚΤ ΠΛΗΡ ΣΤΑΤ ΟΠΑ Διάγραμμα 17. Δική τους επιχείρηση ανά τμήμα Ο χρόνος δημιουργίας δικής τους επιχείρησης παρουσιάζει την υψηλότερη συγκέντρωση στο διάστημα κάτω του ενός έτους με ποσοστό 5. Σταδιακά αυτό φθίνει με ποσοστό της τάξεως του 4% μετά τα 5 έτη (Διάγραμμα 18). ΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ % 1 6% 4% <1 χρόνο 1-2 χρόνια 2-3 χρόνια 3-5 χρόνια Μετά από 5 χρόνια Διάγραμμα 18. Χρόνος δημιουργίας ατομικών επιχειρήσεων 23

24 Από τις επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν, το 91% από αυτές παραμένουν ενεργές (Διάγραμμα 19). ΕΝΕΡΓΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ 91% 8% ΝΑΙ ΌΧΙ Διάγραμμα 19. Ενεργές επιχειρήσεις σήμερα Όσον αφορά την εργασία σε συναφές αντικείμενο, το 33% δηλώνει απόλυτη συνάφεια και μόλις το 1 δηλώνει καμία συνάφεια (Διάγραμμα 20). ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΣΥΝΑΦΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3 33% 3 27% % ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΡΚΕΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΛΥΤΗ Διάγραμμα 20. Εργασία σε συναφές αντικείμενο 24

25 Απεικονίζοντας τις απαντήσεις για την εργασία σε συναφές αντικείμενο ανά τμήμα (Διάγραμμα 21), η μικρότερη απόλυτη συνάφεια εμφανίζεται στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών με ποσοστό 17%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στο τμήμα Πληροφορικής είναι 62%. 10 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΣΥΝΑΦΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 8 17% 7% 19% 27% 33% 44% 32% 31% % 32% 16% 23% 2 17% 3% 8% 42% 32% 34% 19% 1 26% 8% 16% 62% 7% 6% 6% 1 2 8% 9% 9% 8% 9% ΔΕΟΣ ΟΙΚ ΔΕΤ ΟΔΕ ΛΟΧΡΗ ΜΚΤ ΠΛΗΡ ΣΤΑΤ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΡΚΕΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΛΥΤΗ Διάγραμμα 21. Ποσοστό που εργάζεται σε συναφή αντικείμενο ανά τμήμα Η πλειονότητα των αποφοίτων παραμένουν στην Ελλάδα σε ποσοστό 63%. Το 1 επιλέγει το εξωτερικό, ενώ το 22% των συμμετεχόντων δεν έδωσε απάντηση (Διάγραμμα 22). ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 22% 1 63% ΕΛΛΑΔΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Ν/Α Διάγραμμα 22. Τόπος εργασίας Σημείωση: το ποσοστό Ν/Α αφορά μη ληφθείσες (κενές) απαντήσεις. 25

26 Το τμήμα Στατιστικής παρουσιάζει το υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης στο εξωτερικό (21%) ενώ το χαμηλότερο παρουσιάζει το τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης (11%) (Διάγραμμα 23) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ 21% 18% 17% 16% 1 13% 13% 11% 1 ΔΕΟΣ ΟΙΚ ΔΕΤ ΟΔΕ ΛΟΧΡΗ ΜΚΤ ΠΛΗΡ ΣΤΑΤ ΟΠΑ Διάγραμμα 23. Ποσοστό εργαζομένων στο εξωτερικό ανά τμήμα Από τις απαντήσεις και τη σχετική κατανομή επιβεβαιώνεται η υψηλή συγκέντρωση στο Νομό Αττικής με ποσοστό 8 (Διάγραμμα 24). ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 0,7 0,5 0,4 0,7 0,4 2,6 2,7 3% 2,9 0,4 Αν. Μακεδονία & Θράκη Αττική Βόρειο Αιγαίο Δυτική Ελλάδα 1,1 Ήπειρος Θεσσαλία Ιόνιοι Νήσοι 85,0 Κεντρική Μακεδονία Κρήτη Νότιο Αιγαίο Πελοπόννησος Διάγραμμα 24. Ποσοστό απασχόλησης ανά γεωγραφική περιοχή στην Ελλάδα 26

27 4.4. Επαγγελματικά Βήματα Στα Διαγράμματα 25 και 26 απεικονίζονται οι απαντήσεις των συμμετεχόντων ως προς την απασχόληση τους (είτε σε συναφές είτε σε μη συναφές αντικείμενο) μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από την αποφοίτησή τους. Πιο συγκεκριμένα, μετά από 6, 12 και 24 μήνες. Παρατηρεί κανείς διακυμάνσεις ανάμεσα στα τμήματα. Εύλογα στους έξι (6) μήνες έχουμε τα μικρότερα ποσοστά απασχόλησης, ενώ τα ποσοστά αυτά βελτιώνονται σημαντικά με τη πάροδο του χρόνου. ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΟΥ ΔΗΛΩΣΑΝ ΟΤΙ 6,12 ΚΑΙ 24 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΝ ΕΙΤΕ ΣΕ ΣΥΝΑΦΕΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗ ΣΥΝΑΦΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ % 62% 61% % 56% 52% 48% 5 47% % 69% 66% 68% 63% 63% 61% 64% 5 56% 57% 52% 4 42% ΔΕΟΣ ΟΙΚ ΔΕΤ ΟΔΕ ΛΟΧΡΗ ΜΚΤ ΠΛΗΡ ΣΤΑΤ ΟΠΑ 6 ΜΗΝΕΣ 12 ΜΗΝΕΣ 24 ΜΗΝΕΣ Διάγραμμα 25. Ποσοστό αποφοίτων που δήλωσαν ότι 6,12 και 24 μήνες μετά την αποφοίτηση τους εργάζονταν είτε σε συναφές είτε σε μη συναφές αντικείμενο ανά τμήμα ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΟΥ ΔΗΛΩΣΑΝ ΟΤΙ 6,12 ΚΑΙ 24 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΝ ΣΕ ΣΥΝΑΦΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ % 51% 56% 49% % 48% 47% 48% 44% 44% 41% 43% 39% 41% 4 33% 3 27% 26% 28% 28% 22% 16% 18% ΔΕΟΣ ΟΙΚ ΔΕΤ ΟΔΕ ΛΟΧΡΗ ΜΚΤ ΠΛΗΡ ΣΤΑΤ ΟΠΑ 6 ΜΗΝΕΣ 12 ΜΗΝΕΣ 24 ΜΗΝΕΣ Διάγραμμα 26. Ποσοστό αποφοίτων που δήλωσαν ότι 6,12 και 24 μήνες μετά την αποφοίτηση τους εργάζονταν σε συναφές αντικείμενο ανά τμήμα 27

28 Όσον αφορά εάν εργάζονταν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, δηλαδή πριν την ημέρα που έκαναν αίτηση για τη λήψη πτυχίου, το 48% απάντησε θετικά και το 4 αρνητικά (Διάγραμμα 27). Διάγραμμα 27. Εργασία πριν την αποφοίτηση Σημείωση: το ποσοστό Ν/Α αφορά μη ληφθείσες (κενές) απαντήσεις. Πιο αναλυτικά τα ποσοστά εργασίας πριν την αποφοίτηση ανά τμήμα παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 28. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ % 43% 48% 44% 52% 51% 42% 42% 43% 51% 5 49% 44% 42% 52% 4 32% 3 1 ΔΕΟΣ ΟΙΚ ΔΕΤ ΟΔΕ ΛΟΧΡΗ ΜΚΤ ΠΛΗΡ ΣΤΑΤ ΝΑΙ ΟΧΙ Διάγραμμα 28. Εργασία πριν την αποφοίτηση ανά τμήμα 28

29 Η συμμετοχή στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, παρότι είναι υποχρεωτική μόνο στο τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, παρουσιάζει μια ιδιαίτερη προτίμηση με ποσοστό συμμετοχής που φτάνει στο 49% (Διάγραμμα 29). ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 7% 44% 49% ΝΑΙ ΟΧΙ Ν/Α Διάγραμμα 29. Ποσοστό συμμετοχής στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Σημείωση: το ποσοστό Ν/Α αφορά μη ληφθείσες (κενές) απαντήσεις. Καταγράφοντας τις απαντήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ανά τμήμα (Διάγραμμα 30), εξαιρώντας το τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας όπου η Πρακτική Άσκηση είναι υποχρεωτική, τα ποσοστά κυμαίνονται μεταξύ 34-51%. 10 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ % 41% 34% 59% 51% 42% 54% 47% 46% 48% % 44% ΔΕΟΣ ΟΙΚ ΔΕΤ ΟΔΕ ΛΟΧΡΗ ΜΚΤ ΠΛΗΡ ΣΤΑΤ ΝΑΙ ΟΧΙ Διάγραμμα 30. Συμμετοχή στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ανά τμήμα Σημείωση: τυχόν διαφορές που προκύπτουν στα αθροίσματα οφείλονται σε ελλείψεις απαντήσεων. 29

30 Όσον αφορά τη συχνότητα αλλαγής θέσεων εργασίας το μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε ότι έχει αλλάξει μία με δύο θέσεις, σε ποσοστό 36%. Το 31% δήλωσε ότι παραμένει στην ίδια θέση (Διάγραμμα 31). ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ % 36% 11% 1% 9% 31% Διάγραμμα 31. Συχνότητα αλλαγής θέσεων εργασίας Το 3 των συμμετεχόντων δηλώνει ύψος αποδοχών από , που αποτελεί και την πλειοψηφία, ενώ μόλις το 18% δηλώνει αποδοχές υψηλότερες των (Διάγραμμα 32) ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 27% 18% 1 13% 1 7% >1.501 Δεν απαντώ Διάγραμμα 32. Ύψος μηνιαίων αποδοχών σε ευρώ ( ) 30

31 Στο Διάγραμμα 33 απεικονίζονται τα ποσοστά ανά εύρος μηνιαίων αποδοχών για όσους απάντησαν ότι εργάζονται ανά τμήμα. ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ % 6% 9% 6% 9% 8% 16% 16% 23% 13% 23% 11% 14% 13% 11% 26% 27% 27% 23% 32% 3 13% 7% 22% 27% 1 11% 27% 27% 46% 39% 28% 37% 37% 32% 28% 29% ΔΕΟΣ ΟΙΚ ΔΕΤ ΟΔΕ ΛΟΧΡΗ ΜΚΤ ΠΛΗΡ ΣΤΑΤ >1.501 Δεν απαντώ Διάγραμμα 33. Μηνιαίες αποδοχές σε ευρώ ( ) για όσους εργάζονται ανά τμήμα Το 6 των ερωτηθέντων δηλώνει είτε πάρα πολύ, είτε πολύ ευχαριστημένο από την παρούσα εργασιακή του θέση, με μόλις το 4% να δηλώνει καθόλου ευχαριστημένο (Διάγραμμα 34). ΠΟΣΟΣΤΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ % 24% 24% 7% 4% ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΜΕΤΡΙΑ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ Διάγραμμα 34. Βαθμός ικανοποίησης από την τωρινή θέση 31

32 Στο Διάγραμμα 35 απεικονίζεται το ποσοστό ικανοποίησης από την παρούσα εργασία ανά τμήμα ΠΟΣΟΣΤΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΘΕΣΗ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ 19% 29% 33% 19% 24% 29% 23% % 38% 38% 39% 47% 23% 26% 26% 13% 28% 26% 28% 19% 9% 6% 11% 3% 7% 2% 2% 6% 3% 2% 2% 2% 2% ΔΕΟΣ ΟΙΚ ΔΕΤ ΟΔΕ ΛΟΧΡΗ ΜΚΤ ΠΛΗΡ ΣΤΑΤ ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ Διάγραμμα 35. Ευχαριστημένος από την τωρινή θέση ανά τμήμα Όσον αφορά τον τρόπο όπου αναζητούν και τελικά βρίσκουν θέσεις εργασίας, το διαδίκτυο κατέχει την πρώτη θέση με ποσοστό 44% και ακολουθεί η επιλογή «γνωστοί» με ποσοστό 28% (Διάγραμμα 36). ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 28% 7% 16% 44% ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΝΩΣΤΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΠΑ ΓΡΑΦΕΙΟ/ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Διάγραμμα 36. Προτίμηση τρόπου εύρεσης εργασίας 32

33 4.5. Προπτυχιακές Σπουδές & Αγορά Εργασίας Στην ενότητα αυτή οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις που αφορούσαν στο κατά πόσο το τμήμα φοίτησης βοήθησε τον/την απόφοιτο από επαγγελματική αλλά και εκπαιδευτική οπτική και στο κατά πόσο τους παρείχε τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες. Το 56% δηλώνει να συμφωνεί απόλυτα ή να συμφωνεί ότι έλαβε τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ως προς την αγορά εργασίας, ενώ το ποσοστό των διαφωνούντων ανέρχεται σε 16% (Διάγραμμα 37) ΛΗΨΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ & ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 37% ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 11% ΔΙΑΦΩΝΩ 28% ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ 19% ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ Διάγραμμα 37. Λήψη απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων ως προς την αγορά εργασίας 33

34 Αποτυπώνοντας τα αποτελέσματα για τη λήψη απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων ως προς την αγορά εργασίας ανά τμήμα, στην πλειονότητα των τμημάτων οι απόφοιτοι δήλωσαν ικανοποιημένοι. Σχετικά χαμηλότερα επίπεδα ικανοποίησης δηλώνουν οι απόφοιτοι των Τμημάτων Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών και Οικονομικής Επιστήμης (Διάγραμμα 38). ΛΗΨΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΓΝΩΣΩΝ & ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ % 9% 23% 2 33% 19% 3 18% 17% 21% % 37% 4 41% 44% 51% 42% 34% 26% 29% 2 29% 18% 2 16% 21% 11% 12% 11% 8% 14% 6% 1% 3% 4% 1% 2% 2% ΔΕΟΣ ΟΙΚ ΔΕΤ ΟΔΕ ΛΟΧΡΗ ΜΚΤ ΠΛΗΡ ΣΤΑΤ ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ ΔΙΑΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ Διάγραμμα 38. Λήψη απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων ως προς την αγορά εργασίας ανά τμήμα 34

35 Το 66% δηλώνει να συμφωνεί απόλυτα ή να συμφωνεί ότι οι προπτυχιακές σπουδές του λειτούργησαν θετικά για τη συνέχιση των μετέπειτα σπουδών του, ενώ το ποσοστό της διαφωνίας ανέρχεται σε 7% (Διάγραμμα 39). ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΣΠΟΥΔΕΣ % % 1 1 7% 4% ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ ΔΙΑΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ Διάγραμμα 39. Θετική επίδραση των προπτυχιακών σπουδών στις μετέπειτα σπουδές 35

36 Παρατηρείται στο Διάγραμμα 40 ότι στο σύνολο των τμημάτων του ΟΠΑ οι εκτιμήσεις των αποφοίτων συγκλίνουν ως προς τη θετική επίδραση των προπτυχιακών σπουδών τους για τις μετέπειτα σπουδές τους, αν και παρατηρούνται διαφορές ανάμεσα στα τμήματα. ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΣΠΟΥΔΕΣ % 33% 38% 3 47% 26% 37% 33% % 31% 21% 3 32% 36% 26% 2 29% 28% 22% 24% 21% 8% 1 3% 3% 9% 8% 6% 9% 6% 7% 2% 6% 6% 7% ΔΕΟΣ ΟΙΚ ΔΕΤ ΟΔΕ ΛΟΧΡΗ ΜΚΤ ΠΛΗΡ ΣΤΑΤ ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ ΔΙΑΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ Διάγραμμα 40. Θετική επίδραση των προπτυχιακών σπουδών στις μετέπειτα σπουδές ανά τμήμα 36

37 Το 6 δηλώνει να συμφωνεί απόλυτα ή να συμφωνεί για τη θετική επίδραση των προπτυχιακών σπουδών του στην εύρεση εργασίας, ενώ το ποσοστό της διαφωνίας ανέρχεται σε 6% (Διάγραμμα 41). 4 ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ % 34% 2 22% 1 1 6% 7% ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ ΔΙΑΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ Διάγραμμα 41. Θετική επίδραση των προπτυχιακών σπουδών ως προς την εύρεση εργασίας 37

38 Παρατηρείται στο Διάγραμμα 42 ότι στο σύνολο των τμημάτων του ΟΠΑ οι εκτιμήσεις των αποφοίτων συγκλίνουν γενικά ως προς τη θετική επίδραση των προπτυχιακών σπουδών τους στην εύρεση εργασίας. ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ % 3 33% 21% 46% 43% 4 53% 31% 37% 31% 36% 2 29% 27% 32% 26% 1 24% 18% 24% 11% 17% 16% 1 14% 9% 11% 4% 6% 1% 3% 4% 4% 3% 6% 6% ΔΕΟΣ ΟΙΚ ΔΕΤ ΟΔΕ ΛΟΧΡΗ ΜΚΤ ΠΛΗ ΣΤΑΤ ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ ΔΙΑΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ Διάγραμμα 42. Θετική επίδραση των προπτυχιακών σπουδών ως προς την εύρεση εργασίας ανά τμήμα 38

39 4.6. Προσωπικές Εντυπώσεις Κατά την αξιολόγηση του Πανεπιστημίου ως προς τα μαθήματα, το 7 δηλώνει ικανοποιημένο ή απόλυτα ικανοποιημένο, με μόλις το 6% να εκφράζει διαφωνία (Διάγραμμα 43). ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 6 52,9% , 17,1% 1 0,8% ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 5,2% ΔΙΑΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ Διάγραμμα 43. Ποσοστά ικανοποίησης από τα μαθήματα 39

40 Στο Διάγραμμα 44 απεικονίζονται τα ποσοστά ικανοποίησης των αποφοίτων από τα μαθήματα ανά τμήμα. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ % 13% 3 13% 22% 26% 12% 18% % 52% 57% 51% 53% 53% 3 26% 29% 28% 27% 16% 22% 8% 9% 11% 1% 1% 3% 1% 1% 4% 6% 2% 2% 2% ΔΕΟΣ ΟΙΚ ΔΕΤ ΟΔΕ ΛΟΧΡΗ ΜΚΤ ΠΛΗΡ ΣΤΑΤ ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ ΔΙΑΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ Διάγραμμα 44. Ποσοστά ικανοποίησης από τα μαθήματα ανά τμήμα Πάνω από τους μισούς και σε ποσοστό 67% δηλώνουν ικανοποιημένοι από το διδακτικό προσωπικό και μόνο το 7% έχει αντίθετη γνώμη (Διάγραμμα 45). ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 6 51,4% , 15,4% 1 1,2% ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 6, ΔΙΑΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ Διάγραμμα 45. Ποσοστά ικανοποίησης από το διδακτικό προσωπικό 40

41 Στο Διάγραμμα 46 παρουσιάζονται τα ποσοστά ικανοποίησης των αποφοίτων από το διδακτικό προσωπικό ανά τμήμα ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 9% 18% 17% 12% 19% 18% 13% 24% 6 52% 47% 61% 5 53% 68% 51% % 33% 26% 23% 2 29% 17% 17% 9% 6% 7% 4% 1% 3% 1% 2% 2% 7% ΔΕΟΣ ΟΙΚ ΔΕΤ ΟΔΕ ΛΟΧΡΗ ΜΚΤ ΠΛΗΡ ΣΤΑΤ ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ ΔΙΑΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ Διάγραμμα 46. Ποσοστά ικανοποίησης από το διδακτικό προσωπικό ανά τμήμα Όσον αφορά στο εάν το ΟΠΑ ανταποκρίθηκε στις ανάγκες τους ως φοιτητές, το 53% δηλώνει ικανοποιημένο ή πλήρως ικανοποιημένο, με το 14% να εκφράζει τη διαφωνία του (Διάγραμμα 47). KΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ 4 42% % % 11% 3% ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ ΔΙΑΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ Διάγραμμα 47. Ποσοστό κάλυψης αναγκών από το ΟΠΑ 41

42 Στο Διάγραμμα 48 παρουσιάζονται τα ποσοστά κάλυψης των αναγκών των αποφοίτων από το ΟΠΑ ανά τμήμα. 10 KΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ 1 13% 1 14% 1 12% 11% 8% % 33% 53% 37% 47% 46% 51% 49% 4 37% 3 24% % 31% 1 11% 13% 7% 7% 8% 2% 2% 3% 2% 6% 3% 12% ΔΕΟΣ ΟΙΚ ΔΕΤ ΟΔΕ ΛΟΧΡΗ ΜΚΤ ΠΛΗΡ ΣΤΑΤ ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ ΔΙΑΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ Διάγραμμα 48. Ποσοστό κάλυψης αναγκών από το ΟΠΑ ανά τμήμα Στην πρόθεση πρότασης του ΟΠΑ για σπουδές το ποσοστό θετικής απάντησης ανήλθε σε 74%, ενώ μόνο το 2% απάντησε αρνητικά (Διάγραμμα 49). ΠΡΟΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΠΑ % 9% 1 2% ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ ΙΣΩΣ ΝΑΙ ΟΧΙ Διάγραμμα 49. Ποσοστό πρόθεσης πρότασης του ΟΠΑ 42

43 Όσον αφορά το βαθμό ικανοποίησης από τις υποδομές του ΟΠΑ τα ποσοστά ικανοποίησης διαμορφώνονται σε χαμηλά επίπεδα με την πλειονότητα των συμμετεχόντων να εκφράζουν δυσαρέσκεια. Μόλις το 4% δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένο από τις υποδομές (Διάγραμμα 50). ΠΟΣΟΣΤΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ % 32% % 16% 4% ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ ΔΙΑΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ Διάγραμμα 50. Ποσοστό ικανοποίησης από τις υποδομές του ΟΠΑ Στο Διάγραμμα 51 παρουσιάζονται τα ποσοστά ικανοποίησης των αποφοίτων από τις υποδομές του ΟΠΑ ανά τμήμα. ΠΟΣΟΣΤΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ % 4% 3% 4% 6% 2% 18% 16% 1 14% 18% 14% 19% 16% 33% 26% 26% 32% 43% 33% 33% 46% 4 33% 39% 27% 29% 32% 2 27% 26% 18% 19% 18% 11% 12% 17% 9% ΔΕΟΣ ΟΙΚ ΔΕΤ ΟΔΕ ΛΟΧΡΗ ΜΚΤ ΠΛΗΡ ΣΤΑΤ ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ ΔΙΑΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 43

44 Διάγραμμα 51. Ποσοστό ικανοποίησης από τις υποδομές του ΟΠΑ ανά τμήμα 5. Σύγκριση Αποτελεσμάτων των Ερευνών του έτους 2012 & του έτους 2018 Η προηγούμενη μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του ΟΠΑ διεξήχθη το Στο ερωτηματολόγιο της τωρινής έρευνας που υποβλήθηκε στους απόφοιτους υπήρξαν κοινά ερωτήματα με την έρευνα του Για τις κοινές αυτές ερωτήσεις τα συγκριτικά αποτελέσματα των δύο ερευνών παρουσιάζονται στη συνέχεια, τόσο για το ΟΠΑ συνολικά, όσο και για κάθε τμήμα του. Θα πρέπει εδώ να τονιστεί ότι προκειμένου οι δυο έρευνες να είναι συγκρίσιμες έχουμε περιορίσει τον χρονικό ορίζοντα της έρευνας του 2012, ώστε να περιλαμβάνει απόφοιτους της τελευταίας 6ετίας όπως και η πρόσφατη έρευνα. Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι οι δυο έρευνες είχαν εντελώς διαφορετικό τρόπο διαχείρισης και εκτέλεσης (π.χ., η πρόσφατη έρευνα έγινε με ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, ενώ αυτή του 2012 με τηλεφωνικές συνεντεύξεις), κάτι που σημαίνει ότι δυνητικά υπάρχουν διαφορές και συνεπώς οι όποιες συγκρίσεις πρέπει να ερμηνευτούν με προσοχή Ποσοστό Πραγματοποίησης ΜΠΣ Αναφορικά με την πραγματοποίηση Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών στο σύνολο του πανεπιστημίου, στην έρευνα του έτους 2012 το ποσοστό αυτό ανήλθε σε 46%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην έρευνα του έτους 2018, ανήλθε σε 41%, σημειώνοντας πτώση (Διάγραμμα 52). ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ % 56% 5 36% 36% 38% 38% 43% 57% 54% 33% 49% 4 46% 41% 3 23% 24% 1 ΔΕΟΣ ΟΙΚ ΔΕΤ ΟΔΕ ΛΟΧΡΗ ΜΚΤ ΠΛΗΡ ΣΤΑΤ ΟΠΑ ΕΡΕΥΝΑ 2012 ΕΡΕΥΝΑ

45 Διάγραμμα 52. Ποσοστό πραγματοποίησης ΜΠΣ 5.2. Εργασία Στην έρευνα του έτους 2012, το 69% των ερωτηθέντων αποφοίτων δήλωσε ότι εργαζόταν τη συγκεκριμένη στιγμή της έρευνας (είτε full time είτε part time), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην έρευνα του έτους 2018, παρουσίασε άνοδο φτάνοντας στο 77%. Παρόλα αυτά, αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως θα δούμε έπειτα στο Διάγραμμα 56, στην έρευνα του 2018 έχει αυξηθεί πολύ και το ποσοστό αυτών που εργάζονται με μερική απασχόληση (part time). 10 ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ % 74% 69% % 79% 8 78% 79% 57% 6 84% 77% 71% 7 71% 69% 4 ΔΕΟΣ ΟΙΚ ΔΕΤ ΟΔΕ ΛΟΧΡΗ ΜΚΤ ΠΛΗΡ ΣΤΑΤ ΟΠΑ ΕΡΕΥΝΑ 2012 ΕΡΕΥΝΑ 2018 Διάγραμμα 53. Ποσοστό απασχολούμενων ανά τμήμα 45

46 5.3. Μηνιαίες Αποδοχές Όσον αφορά τις καθαρές μηνιαίες αποδοχές των ερωτηθέντων, στο εύρος αποδοχών τα ποσοστά και των δύο ερευνών βρίσκονται σχεδόν στο ίδιο επίπεδο, με μια μικρή αύξηση της τάξεως του 2% για την έρευνα του Στο εύρος αποδοχών παρατηρείται σημαντική μείωση από 46% στην έρευνα του έτους 2012 σε 29% στην έρευνα του έτους Στο εύρος τα ποσοστά παραμένουν ίδια και στο εύρος από και άνω σημειώθηκε αύξηση 14%, από σε 19%. Γενικά, η έρευνα του έτους 2018 δείχνει μεγαλύτερο μισθό κατά μέσο όρο από αυτό της έρευνας του έτους 2012 (Διάγραμμα 54). ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ % 38% 46% 29% % 14% 19% >1.501 ΕΡΕΥΝΑ 2012 ΕΡΕΝΑ 2018 Διάγραμμα 54. Μηνιαίες αποδοχές σε ευρώ ( ) 46

47 5.4. Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Στην έρευνα του έτους 2012, στο σύνολο των απαντήσεων το 38% δήλωσε ότι δεν συμμετείχε στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης και στην έρευνα του έτους 2018 το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώθηκε στο 49% σημειώνοντας μια σημαντική αύξηση του 11%. Με εξαίρεση το τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων όπου υπάρχει μια μικρή πτώση, όλα τα τμήματα παρουσιάζουν αύξηση της συμμετοχής των φοιτητών στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (Διάγραμμα 55). ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ % 46% 37% 53% 5 43% 38% 46% 29% 49% 32% 53% 38% 49% 16% 1% ΔΕΟΣ ΟΙΚ ΔΕΤ ΟΔΕ ΛΟΧΡΗ ΜΚΤ ΠΛΗΡ ΣΤΑΤ ΟΠΑ ΕΡΕΥΝΑ 2012 ΕΡΕΥΝΑ 2018 Διάγραμμα 55. Συμμετοχή στην πρακτική άσκηση ανά τμήμα 47

48 5.5. Είδος Εργασίας Στην έρευνα του έτους 2012 η συντριπτική πλειοψηφία μεταξύ των αποφοίτων που εργάζονται είναι πλήρους απασχόλησης, σε ποσοστό 89%, ενώ στην έρευνα του έτους 2018 το αντίστοιχο ποσοστό αυξήθηκε λίγο, στο 91% (Διάγραμμα 56). Οι διαφορές που παρατηρούνται ανά τμήμα είναι μικρές (Διάγραμμα 57). Στα περισσότερα τμήματα υπάρχει μια μικρή μετακίνηση προς εργασία πλήρους απασχόλησης, εκτός από τα τμήματα Διεθνών Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών και Στατιστικής, όπου όμως κι εκεί οι διαφορές είναι μικρές % 91% 83% 83% ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 9 91% 93% 91% 94% 89% 91% 91% 83% 84% 9 86% 89% 91% 6 4 ΔΕΟΣ ΟΙΚ ΔΕΤ ΟΔΕ ΛΟΧΡΗ ΜΚΤ ΠΛΗΡ ΣΤΑΤ ΟΠΑ ΕΡΕΥΝΑ 2012 ΕΡΕΥΝΑ 2018 Διάγραμμα 56. Πλήρης απασχόληση ανά τμήμα 18% 16% 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% 17% 8% ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 17% 17% 16% 14% 11% 11% 1 9% 9% 9% 9% 9% 9% 7% 6% ΔΕΟΣ ΟΙΚ ΔΕΤ ΟΔΕ ΛΟΧΡΗ ΜΚΤ ΠΛΗΡ ΣΤΑΤ ΟΠΑ ΕΡΕΥΝΑ 2012 ΕΡΕΥΝΑ 2018 Διάγραμμα 57. Μερική απασχόληση ανά τμήμα 48

49 49

50 5.6. Απασχόληση κατά τη Διάρκεια των Σπουδών Όσον αφορά στο αν ο απόφοιτος εργαζόταν κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών στην έρευνα του έτους 2012 το ποσοστό ανήλθε σε 41%, ενώ στην έρευνα του έτους 2018 το ποσοστό ανήλθε σε 48% (Διάγραμμα 58). ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ % 34% 34% 48% 52% 51% 51% 48% 43% 41% 47% 5 49% 4 42% 41% 48% 3 28% 1 ΔΕΟΣ ΟΙΚ ΔΕΤ ΟΔΕ ΛΟΧΡΗ ΜΚΤ ΠΛΗΡ ΣΤΑΤ ΟΠΑ ΕΡΕΥΝΑ 2012 ΕΡΕΥΝΑ 2018 Διάγραμμα 58. Εργασία πριν την αποφοίτηση 50

51 5.7. Γνώσεις και Δεξιότητες από το ΟΠΑ Στην έρευνα του έτους 2012, οι απόφοιτοι δηλώνουν σε ποσοστό 57% ότι έλαβαν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ως προς την αγορά εργασίας. Αντίστοιχα στην έρευνα του έτους 2018, το ποσοστό ανέρχεται στο 56%. Παρατηρούμε συνεπώς ότι δεν υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση για το σύνολο των τμημάτων του ΟΠΑ μεταξύ των δύο ερευνών (Διάγραμμα 59). Σημείωση: για λόγους συγκρισιμότητας προστέθηκαν τα ποσοστά των κατηγοριών «συμφωνώ» και «συμφωνώ απόλυτα». ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ & ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 10 91% % % 74% 69% 62% 59% 68% 5 57% 56% % 3 38% ΔΕΟΣ ΟΙΚ ΔΕΤ ΟΔΕ ΛΟΧΡΗ ΜΚΤ ΠΛΗΡ ΣΤΑΤ ΟΠΑ ΕΡΕΥΝΑ 2012 ΕΡΕΥΝΑ 2018 Διάγραμμα 59. Ποσοστά ικανοποίησης από τις προσφερόμενες γνώσεις και δεξιότητες 51

52 5.8. Ικανοποίηση από τις Σπουδές στο ΟΠΑ Στην έρευνα του έτους 2012, όσον αφορά το εάν οι απόφοιτοι θα επέλεγαν ξανά για τις προπτυχιακές σπουδές του το ΟΠΑ, στο σύνολο του πανεπιστημίου απάντησε θετικά το 6. Αντίστοιχα στην έρευνα του έτους 2018, στην πρόθεση πρότασης για προπτυχιακές σπουδές στο ΟΠΑ, απάντησε θετικά το 74% (Διάγραμμα 60). ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΣΠΟΥΔΕΣ % 69% 6 53% 77% 76% 72% % 69% 83% 73% 52% 7 74% % ΔΕΟΣ ΟΙΚ ΔΕΤ ΟΔΕ ΛΟΧΡΗ ΜΚΤ ΠΛΗΡ ΣΤΑΤ ΟΠΑ ΕΡΕΥΝΑ 2012 ΕΡΕΥΝΑ 2018 Διάγραμμα 60. Ποσοστά επιλογής του ΟΠΑ για προπτυχιακές σπουδές 52

53 6. Επίλογος Τα κυριότερα συμπεράσματα από την παρούσα έρευνα είναι τα εξής: Στο σύνολο των αποφοίτων οι μισοί σχεδόν (47,) συνέχισαν τις σπουδές τους, με το τμήμα Στατιστικής να κατέχει την πρώτη θέση στη συνέχιση των σπουδών με ποσοστό 5. Ο βασικός λόγος μη συνέχισης των σπουδών μετά την αποφοίτηση είναι η εύρεση εργασίας σε σύντομο χρονικό διάστημα (3), ενώ ένα μεγάλο ποσοστό (32%) απάντησε ότι η συνέχιση των σπουδών βρίσκεται στα μελλοντικά του σχέδια. Συνολικά το 41% συνέχισε με Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, με το τμήμα Οικονομικής Επιστήμης να κατέχει την πρώτη θέση σε ποσοστό 5. Είναι χρήσιμο να τονιστεί η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στα τμήματα στο ποσοστό αυτών που συνέχισαν με μεταπτυχιακές σπουδές (π.χ., 24% στο τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας και 5 στο τμήμα Οικονομικής Επιστήμης). Το 47% των αποφοίτων που έκαναν Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, δήλωσε ότι ήταν σε απόλυτη συνάφεια με τις προπτυχιακές σπουδές του, ενώ παρόμοια εικόνα παρουσιάζεται και στις απαντήσεις ανά τμήμα (από 28-59%). Στο σύνολο των αποφοίτων σχεδόν οκτώ στους δέκα (77%) εργάζονται, με τους επτά στους δέκα (67%) να εργάζονται με πλήρη απασχόληση. Όσον αφορά τους λόγους μη εργασίας, η συνέχιση των σπουδών (47%) και η αδυναμία εύρεσης εργασίας (3) παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά. Αναφορικά με τους κλάδους απασχόλησης των αποφοίτων, τα Λογιστικά και Χρηματοοικονομικά παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ποσοστό και ακολουθούν οι κλάδοι Πληροφορικής, Μάρκετινγκ, Τραπεζικός και Συμβουλευτικός. Οι μισοί απόφοιτοι επιλέγουν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση μέσα στο πρώτο έτος από την αποφοίτησή στους. Το ποσοστό αυτό φθίνει με το πέρασμα του χρόνου φτάνοντας μόλις το 4% μετά από πέντε (5) έτη. Το 91% των επιχειρήσεων που δημιούργησαν οι απόφοιτοι παραμένουν ενεργές. Το 33% εργάζεται σε απόλυτα συναφές αντικείμενο και το 27% εργάζεται σε αντικείμενο μεγάλης συνάφειας, ενώ μόλις το 1 δηλώνει ότι εργάζεται σε αντικείμενο με καμία συνάφεια. Έξι στους δέκα απόφοιτους επιλέγουν την Ελλάδα για εργασία, με αδιευκρίνιστο το 22% των συμμετεχόντων που δεν έδωσε απάντηση. Στο σύνολο των αποφοίτων το 1 εργάζεται στο εξωτερικό. Αναφορικά με τον τόπο εργασίας στο εσωτερικό, ο Νομός Αττικής συγκεντρώνει τις περισσότερες θετικές απαντήσεις σε ποσοστό που αγγίζει το 8. Το 48% των αποφοίτων εργαζόταν πριν από την αποφοίτηση. Η συμμετοχή στην Πρακτική Άσκηση, παρότι αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη πτυχίου μόνο στο τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ανέρχεται στο ποσοστό 49% συνολικά στο ΟΠΑ. Το 36% δήλωσε ότι άλλαξε μία με δύο φορές θέση εργασίας και το 31% ότι παραμένει στην ίδια θέση. 53

54 Αναφορικά με το ύψος των αποδοχών τους το μεγαλύτερο ποσοστό (3) δήλωσε αποδοχές από και μόνο το 18% από και άνω. Το 41% των αποφοίτων δήλωσε πολύ ευχαριστημένο από την παρούσα εργασιακή του θέση. Στον τρόπο αναζήτησης και εύρεσης εργασίας, το διαδίκτυο κατέχει την πρώτη θέση με ποσοστό 44% και ακολουθεί η επιλογή «γνωστοί» με ποσοστό 28%. Όσον αφορά στο κατά πόσο οι σπουδές τους στο ΟΠΑ βοήθησαν στην επαγγελματική και ακαδημαϊκή ζωή παρατηρείται ότι: o Το 56% δηλώνει ότι έλαβε τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες κατά τη διάρκεια των σπουδών του, για την εύρεση εργασίας. o Το 66% δηλώνει ότι οι προπτυχιακές του σπουδές επέδρασαν θετικά για τη συνέχιση των σπουδών του. o Το 6 δηλώνει ότι οι προπτυχιακές του σπουδές επέδρασαν θετικά για την εύρεση εργασίας. Το 7 των αποφοίτων δηλώνει ικανοποιημένο ή απόλυτα ικανοποιημένο από τα μαθήματα. Πάνω από τους μισούς και σε ποσοστό 66,8% δηλώνουν ικανοποιημένοι ή απόλυτα ικανοποιημένοι από το διδακτικό προσωπικό. Το 74% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι θα πρότεινε για σπουδές το ΟΠΑ. Όσον αφορά το βαθμό ικανοποίησης από τις υποδομές του ΟΠΑ, τα ποσοστά ικανοποίησης διαμορφώνονται σε χαμηλά επίπεδα με την πλειονότητα των συμμετεχόντων να εκφράζουν δυσαρέσκεια. 54

55 55

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας: Σταθακόπουλος Βλάσης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΟΠΑ Επιστημονικός Υπεύθυνος Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δημοσίευσε το Μάιο του 2012 τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε μεταξύ των αποφοίτων του, που

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α.

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. Από το σύνολο των πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμες Επικοινωνίας Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε. 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α.

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Ο.Π.Α. Το κύριο θέμα της έρευνας αφορούσε την τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία-Φιλοσοφία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιστορία-Αρχαιολογία Τμήμα Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τοπογράφοι Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήματα: ς, Ποιμαντικής & Κοινωνικής ς 1 Μελέτη απορρόφησης του

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Οικονομική Επιστήμη Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Κτηνιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΤΩΝ Υπεύθυνοι Έρευνας

ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΤΩΝ Υπεύθυνοι Έρευνας Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ-ΜΒΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Δασολογία-Περιβάλλον Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φυσική Αγωγή Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ξένες Γλώσσες Τμήματα: Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής & Ιταλικής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Γεωπονική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ. Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

B Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΤΕΙ Κρήτης [ ]

B Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΤΕΙ Κρήτης [ ] B Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΤΕΙ Κρήτης [2006 2009] Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Κρήτης τον Αύγουστο του 2013, ολοκλήρωσε την B Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων για τους απόφοιτους 2006 2009. Για την διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική εργασία ( Project) Α Λυκείου. Καταγραφή επαγγελμάτων των γονέων των μαθητών της Α Λυκείου και κατανομή τους στους τρεις τομείς παραγωγής

Ερευνητική εργασία ( Project) Α Λυκείου. Καταγραφή επαγγελμάτων των γονέων των μαθητών της Α Λυκείου και κατανομή τους στους τρεις τομείς παραγωγής 1 ο ΓΕΛ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ Ερευνητική εργασία ( Project) Α Λυκείου Θέμα: Καταγραφή επαγγελμάτων των γονέων των μαθητών της Α Λυκείου και κατανομή τους στους τρεις τομείς παραγωγής Α' Τετράμηνο Σεπτέμβρης 2013

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα γενιά ναυπηγών. Η μεγάλη ετήσια έρευνα των «Ν.Χ.»

Η νέα γενιά ναυπηγών. Η μεγάλη ετήσια έρευνα των «Ν.Χ.» 2 0 1 1 Η νέα γενιά ναυπηγών Η μεγάλη ετήσια έρευνα των «Ν.Χ.» Η επόμενη γενιά ναυπηγών Του Θάνου Πάλλη και της Αιμιλίας Παπαχρήστου Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΕΤΩΝ ( ) TOΥ ΠANEΠIΣTHMIOY KΡHTHΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Κρήτης

ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΕΤΩΝ ( ) TOΥ ΠANEΠIΣTHMIOY KΡHTHΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Κρήτης ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΕΤΩΝ (1998-2000) TOΥ ΠANEΠIΣTHMIOY KΡHTHΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Κρήτης 1 Εισαγωγικά Η παρούσα έρευνα του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Βασίλης Κουϊκόγλου. Καθηγητής. Επιστημονικά υπεύθυνος ΓΔΣ του Πολυτεχνείου Κρήτης

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Βασίλης Κουϊκόγλου. Καθηγητής. Επιστημονικά υπεύθυνος ΓΔΣ του Πολυτεχνείου Κρήτης ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας (ΓΔΣ) του Πολυτεχνείου Κρήτης διεξήγαγε το 2011 έρευνα απασχόλησης αποφοίτων των ετών 2001 2006 των τμημάτων Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Χημικοί Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Ναυπηγική έρευνα και καινοτομία στο ΕΜΠ Η επόμενη γενιά ναυπηγών

Ναυπηγική έρευνα και καινοτομία στο ΕΜΠ Η επόμενη γενιά ναυπηγών 2 0 1 2 Ναυπηγική έρευνα και καινοτομία στο ΕΜΠ Η επόμενη γενιά ναυπηγών ISSN 1106-7152 ΕΠΙΛΕΓΩ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Η επόμενη γενιά ναυπηγών Του δρος Θάνου Πάλλη και της Αιμιλίας Παπαχρήστου Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2003

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2003 Αθήνα, 22 Απριλίου 2004 Από τη Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας ανακοινώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίµηνο 2005

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίµηνο 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΓ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίµηνο 2005 Πειραιάς, 14 Ιουλίου 2005 Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ για το υποέργο: «Εξωτερική Αξιολόγηση Πράξης» Δράσεις προσαρμογής επαγγελμάτων που εκπροσωπούνται από τη ΓΣΕΒΕΕ στα δεδομένα της οικονομικής κρίσης διαμέσου πιλοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2004

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΓ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2004 Πειραιάς, 12 Απριλίου 2005 Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Β τρίμηνο 2006 Πειραιάς, 28 Σεπτεμβρίου 2006 Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στις Βιβλιοθήκες του ΤΕΙ Ηπείρου

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στις Βιβλιοθήκες του ΤΕΙ Ηπείρου ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στις Βιβλιοθήκες του ΤΕΙ Ηπείρου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2018 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2005

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ. Γ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2005 Πειραιάς, 16 Μαρτίου 2006 Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Απασχόλησης Αποφοίτων Τ.Ε.Φ.Α.Α. Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας

Μελέτη Απασχόλησης Αποφοίτων Τ.Ε.Φ.Α.Α. Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας Μελέτη Απασχόλησης Αποφοίτων Τ.Ε.Φ.Α.Α. Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας Γούδας Μάριος & Τσιμέας Παναγιώτης Μάρτιος 2015 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σελίδα 2 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του ΤΕΙ Θεσσαλίας

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του ΤΕΙ Θεσσαλίας ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του ΤΕΙ Θεσσαλίας ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2018 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2016 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 2019 ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Κ.Π.Α. ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 2019 Τα παρακάτω στοιχεία στηρίζονται στο 83% των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΟΑΕΔ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2019 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του TEI Ηπείρου

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του TEI Ηπείρου ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του TEI Ηπείρου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2017 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2006 Πειραιάς, 19 Δεκεμβρίου 2006 Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος ανακοινώνει τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ. ΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίμηνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ. ΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίμηνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) παρουσιάζει την Έρευνα Εργατικού Δυναμικοί για το Γ Τρίμηνο του 2016. Επισημαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίμηνο 2006

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίμηνο 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ. Γ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίμηνο 2006 Πειραιάς, 29 Ιουνίου 2006 Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 Κατά το Α Τρίμηνο του 2011 ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 4.194.429

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 13 Ιουνίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 13 Ιουνίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Ιουνίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2013 Κατά το Α Τρίμηνο του 2013 ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 3.595.921

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΟΑΕΔ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2017 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2018 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

DigiMa alumni Survey 2018

DigiMa alumni Survey 2018 DigiMa alumni Survey 2018 1 Ταυτότητα της έρευνας 2 On-line ερωτηματολόγιο που εστάλη μέσω e-mail στους 285 απόφοιτους των 9 σειρών του DigiMa το διάστημα Νοέμβριος Δεκέμβριος 2018 και απάντησαν 97 απόφοιτοι

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2017 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 9 Δεκεμβρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αύξηση 6,5% στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και 11% στην

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2018 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

3. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 3. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Από τους 812 αποφοίτους της έρευνας, 303 (ποσοστό 37.2%) έχουν πραγματοποιήσει ή πραγματοποιούν μεταπτυχιακές σπουδές. Καθώς πρόκειται για ένα αξιοσημείωτο ποσοστό των αποφοίτων,

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ο.Π.Α.

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ο.Π.Α. Συγκριτική Απεικόνιση Βάσεων Εισαγωγής 2015 και 2014 μεταξύ των Τμημάτων του Ο.Π.Α. και των αντίστοιχών τους Διαχρονική εξέλιξη Βάσεων Εισαγωγής αντίστοιχων Τμημάτων Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ο.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ Έρευνα του Τ.Ε.Ε. 2006

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ Έρευνα του Τ.Ε.Ε. 2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ Έρευνα του Τ.Ε.Ε. 2006 196 Πέτρου Πατιά Πηγή: Τ.Ε.Ε., Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών, Φεβρουάριος 2007 http://portal.tee.gr/portal/page/portal/professional_issues/neoi_mixanikoi/

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2018 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 4 1. Εγγεγραμμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2018 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα δειγματοληπτικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε για 5η συνεχή χρονιά από τη Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2017 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Οκτωβρίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Οκτωβρίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, Οκτωβρίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Ιούλιο 20.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, Σεπτεμβρίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Ιούνιο 20.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη της ΑΣΠΑΙΤΕ

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη της ΑΣΠΑΙΤΕ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη της ΑΣΠΑΙΤΕ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2019 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓυμΚαρλ1. 1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Στατιστικής. Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Δημόπουλος Ρένος Λεκιώτη Νεφέλη Μαρμαράς Ηλίας

ΓυμΚαρλ1. 1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Στατιστικής. Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Δημόπουλος Ρένος Λεκιώτη Νεφέλη Μαρμαράς Ηλίας 1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Στατιστικής ΓυμΚαρλ1 Περιφερειακή Ενότητα Σάμου Δημόπουλος Ρένος Λεκιώτη Νεφέλη Μαρμαράς Ηλίας Κατηγορία Β:Μαθητές Γυμνασίου Στόχος και μεθοδολογία Στόχος: Η μελέτη της ανεργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2016 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έρευνας για την Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα

Αποτελέσματα Έρευνας για την Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα Αποτελέσματα Έρευνας για την Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα Ιούνιος 2017 Ταυτότητα της Έρευνας Η παρούσα έρευνα διεξήχθη το διάστημα Μαΐου - Ιουνίου 2017. Δείγμα: 180 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την. «Παρακολούθηση της Επαγγελματικής Ένταξης Αποφοίτων» Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας

Μελέτη για την. «Παρακολούθηση της Επαγγελματικής Ένταξης Αποφοίτων» Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας Μελέτη για την «Παρακολούθηση της Επαγγελματικής Ένταξης Αποφοίτων» Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας 3 ο Παραδοτέο : «Έκθεση αποτελεσμάτων έρευνας απορρόφησης» Οκτώβριος 215 Κοινωνία Γνώσης Μονοπρόσωπη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2016 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Λ Λ Ο Π Ο Ν Η Σ Ο Υ Σ Χ Ο Λ Η Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Τ μ ή μ α Π ο λ ι τ ι κ ή ς Ε π ι σ τ ή μ η ς κ α ι Δ ι ε θ ν ώ ν Σ χ έ σ ε ω ν Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 338.055 38.632

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 267.924 34.817

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, Ιουλίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Απρίλιο 20. Στο

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 17 Σεπτεμβρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Β τρίμηνο 2009

Πειραιάς, 17 Σεπτεμβρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Β τρίμηνο 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 17 Σεπτεμβρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Β τρίμηνο 2009 Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίμηνο 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Σεπτεμβρίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίμηνο 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Σεπτεμβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 16 Σεπτεμβρίου 2010 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίμηνο 2010 Κατά το Β τρίμηνο του 2010 ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 4.426.992

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Μαρτίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2009 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα αποτελέσματα της δειγματοληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς,12.11.2008 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα