Μελέτη για την. «Παρακολούθηση της Επαγγελματικής Ένταξης Αποφοίτων» Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μελέτη για την. «Παρακολούθηση της Επαγγελματικής Ένταξης Αποφοίτων» Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας"

Transcript

1 Μελέτη για την «Παρακολούθηση της Επαγγελματικής Ένταξης Αποφοίτων» Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας 3 ο Παραδοτέο : «Έκθεση αποτελεσμάτων έρευνας απορρόφησης» Οκτώβριος 215 Κοινωνία Γνώσης Μονοπρόσωπη ΕΠΕ Σ ε λ ί δ α 1

2 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Μεθοδολογία υλοποίησης... 5 Υλοποίηση Μελέτης... 6 Ανάλυση αποτελεσμάτων έρευνας πεδίου... 8 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 8 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ... 5 ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σ ε λ ί δ α 2

3 Εισαγωγή Το Γραφείο Διασύνδεσης είναι η δομή του ΑΕΙ, αποστολή της οποίας είναι η σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασία μέσα από την ανάπτυξη διαύλων επικοινωνίας, δικτύωσης και συνεργασίας με τους παραγωγικούς φορείς, τους εργοδοτικούς φορείς και την ευρύτερη κοινωνία, καθώς και μέσα από την παροχή ολοκληρωμένης υποστήριξης και καθοδήγησης στους φοιτητές και αποφοίτους για το σχεδιασμό των περαιτέρω σπουδών τους και της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. Βασική του επιδίωξη είναι η πολύπλευρη υποστήριξη των φοιτητών/αποφοίτων για την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας και για την ανάπτυξη επιτυχημένης σταδιοδρομίας. Το Γραφείο Διασύνδεσης προωθεί την ανάπτυξη δυναμικών συνεργασιών και την εξυπηρέτηση τεσσάρων πόλων: των Φοιτητών & Αποφοίτων του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πελοποννήσου, του Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πελοποννήσου, των Επιχειρήσεων & Φορέων προώθησης απασχόλησης και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Για την επίτευξη του σημαντικού αυτού έργου χρησιμοποιούνται πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση. Προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη προετοιμασία του φοιτητή, το Γραφείο Διασύνδεσης προσφέρει πληροφορίες για τους ορίζοντες που ανοίγει η απόκτηση του πτυχίου τόσο στον εκπαιδευτικό, όσο και στον επαγγελματικό τομέα. Για το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πορείας του αποφοίτου δημιουργείται η κατάλληλη υποδομή σε έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό, το οποίο, με την στήριξη του εξειδικευμένου προσωπικού, μπορεί να οδηγήσει στην εξατομικευμένη, για τον κάθε χρήστη, επιλογή. Σ ε λ ί δ α 3

4 Όσον αφορά την επαγγελματική σταδιοδρομία, το Γραφείο Διασύνδεσης αποτελεί δίαυλο επικοινωνίας, που διασυνδέει την τριτοβάθμια εκπαίδευση με την αγορά εργασίας. Οι φοιτητές και οι απόφοιτοι μπορούν να ενημερώνονται για όλες τις τάσεις καθώς και τη ζήτηση των Ελληνικών επιχειρήσεων. Παράλληλα οι εργοδοτικοί φορείς ενημερώνονται για την άρτια κατάρτιση και το υψηλό επίπεδο των αποφοίτων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Σ ε λ ί δ α 4

5 Μεθοδολογία υλοποίησης Το Γραφείο Διασύνδεσης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πελοποννήσου, στα πλαίσια του έργου «Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας» και σε συνεργασία με την εταιρία μας, ανέλαβε να εκπονήσει μελέτη για την απορρόφηση και την επαγγελματική προοπτική των αποφοίτων όλων των τμημάτων του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πελοποννήσου. Ο σκοπός της Μελέτης Απορρόφησης Αποφοίτων του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πελοποννήσου είναι να διερευνηθεί η κατάσταση και το είδος της απασχόλησης καθώς και οι τρόποι ένταξης των αποφοίτων στην αγορά εργασίας. Η παρούσα μελέτη αφορά στους αποφοίτους των ετών 24 έως και σήμερα και διερευνά το βαθμό και την ποιότητα ένταξης των αποφοίτων στην αγορά εργασίας, τα στοιχεία απασχόλησης τους χρόνια μετά την αποφοίτηση και θα αναλύει την ποιότητα αυτής, καθώς και τη διαδικασία μετάβασης από την εκπαίδευση στην απασχόληση. Η μελέτη θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για τους αποφοίτους ώστε να μπορούν να βοηθηθούν κατά την εργασιακή τους ένταξη, θα δράσει επικουρικά στον επαγγελματικό προσανατολισμό και στην επιλογή της κατάλληλης σχολής από τους υποψηφίους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά θα συνδράμει και το ίδιο το πανεπιστήμιο για την προσαρμογή των εκπαιδευτικών του προγραμμάτων. Τα αποτελέσματά της, λόγω του μεγέθους του δείγματος αλλά και της πολυπλοκότητας του ερωτηματολογίου, θα επιδιώξουμε να τύχουν πρόσθετης ειδικής επεξεργασίας ανά επιστημονικό κλάδο, και τα συμπεράσματα που θα προκύπτουν σταδιακά θα δημοσιοποιούνται τόσο σε αντίστοιχες εκδηλώσεις, όσο και μέσω του δικτυακού τόπου του Γραφείου. Σ ε λ ί δ α 5

6 Επειδή η Πράξη αποτελεί μία σημαντική παρέμβαση στο πλαίσιο της διασύνδεσης της ανώτατης εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, η αξιολόγησή της δεν θα πρέπει να περιοριστεί μόνο στην διοικητική διεκπεραίωση των δράσεων ή στη μηχανιστική αποτύπωση των δεικτών και του προϋπολογισμού της Πράξης, αλλά θα πρέπει να μετρήσει και ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως άλλωστε ζητείται και από την προκήρυξη. Για την αξιολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της Πράξης πολύτιμο εργαλείο είναι η έρευνα πεδίου με τη μέθοδο της διακίνησης δομημένου ερωτηματολογίου. Τα ερωτηματολόγια θα είναι «μικτού» τύπου. Δηλαδή πέρα από τις ερωτήσεις κλειστού τύπου που κυρίως θα περιλαμβάνουν, θα έχουν και ερωτήσεις ανοικτού τύπου στα σημεία που κρίνεται απαραίτητο, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στον ερωτώμενο να εμπλουτίσει τις απαντήσεις του με περισσότερες πληροφορίες, η δευτερογενής επεξεργασία των οποίων θα αποκαλύψει σημαντικά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Υλοποίηση Μελέτης Για την υλοποίηση της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ένα 6-σέλιδο ερωτηματολόγιο (Παράρτημα Α) το οποίο διαμορφώθηκε από το έργο της Οριζόντιας Δράσης των Γραφείων Διασύνδεσης, και το οποίο περιελάμβανε τις ακόλουθες κύριες ενότητες: Δημογραφικά στοιχεία Είδος απασχόλησης και κλάδος Πρόσβαση στην αγορά εργασίας Σπουδές στο ΤΕΙ Πελοποννήσου Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδές και αγορά εργασίας Σ ε λ ί δ α 6

7 Οι απόφοιτοι του ΤΕΙ Πελοποννήσου, ενημερώθηκαν στο προσωπικό τους για τη διενέργεια της έρευνας. Το ερωτηματολόγιο αναρτήθηκε στην κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση όπου ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορούσε να μεταβεί για να το συμπληρώσει : Γενικός σκοπός της έρευνας ήταν η καταγραφή της κατάστασης και του είδους της απασχόλησης του συνόλου των αποφοίτων του Ιδρύματος καθώς και η διερεύνηση των τρόπων ένταξής τους στην απασχόληση. Ειδικότερα, στόχος της μελέτης ήταν να διερευνηθεί: α) ο βαθμός ένταξης των αποφοίτων στην απασχόληση, β) η ποιότητα της ένταξης, δηλαδή τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης όσων εργάζονται και γ) η διαδικασία μετάβασης από την εκπαίδευση στην απασχόληση. Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια καταχωρήθηκαν σε ειδικό λογισμικό σε Η/Υ, προκειμένου να γίνει η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων. Πληθυσμός και δείγμα της έρευνας Ο πληθυσμός αναφοράς περιελάμβανε το σύνολο των αποφοίτων όλων των Τμημάτων/Σχολών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πελοποννήσου από το 24 μέχρι και σήμερα. Πρωταρχικός στόχος της έρευνας, ήταν να συλλεχθούν κατ ελάχιστο 8 ερωτηματολόγια αποφοίτων. Έπειτα από τις αποστολές που πραγματοποίησε η εταιρεία μας στο πλαίσιο της έρευνας, ο αριθμός αποφοίτων οι οποίοι τελικά συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο ανέρχεται στους 127. Σ ε λ ί δ α 7

8 Ανάλυση αποτελεσμάτων έρευνας πεδίου ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Από τους συμμετέχοντες στην έρευνα, το 62,4% του συνόλου ήταν γυναίκες, ενώ το 37,6% ήταν άνδρες. Φύλο: Άνδρας % Γυναίκα % ΣΥΝΟΛΟ 984 ΦΥΛΟ Άνδρας Γυναίκα Σ ε λ ί δ α 8

9 Η πλειοψηφία των ερωτώμενων είναι απόφοιτοι του τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ποσοστό 2,8%), ενώ ακολουθούν τα τμήματα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής (με ποσοστό 16,43%) και το τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας (με ποσοστό 15,62%). Τμήμα Φοίτησης: ΤΕΓΕΠ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ) % ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ % ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ % ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ % ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΒΙΟΘΕΚΑ % ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ % ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ % ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ % ΣΥΝΟΛΟ 984 ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΕΓΕΠ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΒΙΟΘΕΚΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Σ ε λ ί δ α 9

10 Στη συνέχεια, σχετικά με το αν το τμήμα που φοίτησαν ήταν μέσα στις 3 πρώτες επιλογές του μηχανογραφικού δελτίου, η πλειοψηφία των αποφοίτων απαντά πως δεν ήταν (52,88%), ενώ το 47,12% απαντά πως ήταν μία από τις πρώτες τους επιλογές. Το τμήμα ήταν μέσα στις 3 πρώτες επιλογές του μηχανογραφικού δελτίου: % % ΣΥΝΟΛΟ 972 Ήταν στις 3 πρώτες επιλογές του μηχανογραφικού δελτίου; Σ ε λ ί δ α 1

11 Σχετικά με το αν έχουν προβεί σε μεταπτυχιακές σπουδές έπειτα από την απόκτηση του βασικού τους πτυχίου, η πλειοψηφία του συνόλου δηλώνει πως δεν έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές (ποσοστό 74,95%) σε σχέση με τους υπόλοιπους που αναφέρουν ότι έχουν πραγματοποιήσει (25,5%). Μεταπτυχιακές Σπουδές: % % ΣΥΝΟΛΟ 974 Μεταπτυχιακές Σπουδές Σ ε λ ί δ α 1 1

12 Όσοι από τους απόφοιτους δήλωσαν πως έχουν πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές, η πλειοψηφία τους τις έχει ολοκληρώσει (55,47%), ενώ ένα μικρότερο ποσοστό δηλώνει πως είναι σε εξέλιξη (44,53%). Εάν ναι: Ολοκληρωμένες % Σε εξέλιξη % ΣΥΝΟΛΟ Ολοκληρωμένες Εάν ναι: 18 Σε εξέλιξη Σ ε λ ί δ α 1 2

13 Λόγοι πραγματοποίησης ή μη πραγματοποίησης μεταπτυχιακών σπουδών: (Εντοπισμός συνηθέστερων απαντήσεων) Επαγγελματικής καριέρας και περισσότερα εφόδια για την αγορά εργασίας Για μεγαλύτερη επιτυχία στην αναζήτηση και εύρεση εργασίας Λόγω μεγάλης ανεργίας και ανταγωνισμού Περαιτέρω εξειδίκευση Υψηλότερες αποδοχές Ακαδημαϊκή συνέχεια Περισσότερα μόρια στην αγορά εργασίας Για να εμπλουτίσω το βιογραφικό μου για εύρεση εργασίας. Άμεση εύρεση εργασίας στην πόλη μου. Μη εξεύρεση εργασίας Χρηματική ανεπάρκεια Αλλαγή χώρας Έλλειψη χρόνου και χρήματος Φόρτος εργασίας Δεν ήταν αναγκαίο στον τομέα μου Δεν έχω εντοπίσει κάποιο πρόγραμμα σπουδών στο αντικείμενο που ενδιαφέρομαι Σ ε λ ί δ α 1 3

14 Όσοι από τους απόφοιτους δεν έχουν πραγματοποιήσει έως τώρα μεταπτυχιακές σπουδές, στην πλειονότητά τους δηλώνουν ότι στο μέλλον επιθυμούν να το κάνουν (66,4%). Εάν δεν έχετε πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές, θα επιθυμούσατε να το κάνετε στο μέλλον; % % ΣΥΝΟΛΟ 742 Επιθυμείτε να κάνετε στο μέλλον μεταπτυχιακές σπουδές; Σ ε λ ί δ α 1 4

15 Σχετικά με το αν η καταγωγής των αποφοίτων είναι από την πόλη των σπουδών τους, η πλειονότητα απαντά πως δεν είναι από την ίδια πόλη (81,28%). Η καταγωγή σας είναι από την πόλη σπουδών σας; % % ΣΥΝΟΛΟ 972 Καταγωγή από πόλη σπουδών; Σ ε λ ί δ α 1 5

16 Η πλειονότητα των αποφοίτων του ΤΕΙ Καλαμάτας, δεν διέμενε στο πατρικό τους σπίτι κατά τη διάρκεια των σπουδών τους (ποσοστό 8,21%). Διαμένατε στο πατρικό σπίτι κατά τη διάρκεια των σπουδών σας; % % ΣΥΝΟΛΟ 97 Διαμένατε στο πατρικό σπίτι κατά τη διάρκεια των σπουδών σας; Σ ε λ ί δ α 1 6

17 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Αναφορικά με την ενότητα «Απασχόληση», η πλειοψηφία των ερωτώμενων δηλώνουν πως εργάζονται (72,34%) ενώ ένα μικρότερο ποσοστό απαντούν πως δεν εργάζονται (27,66%). Εργάζεστε; % % ΣΥΝΟΛΟ 976 Εργάζεστε; Σ ε λ ί δ α 1 7

18 Σχετικά με το είδος της εργασίας τους, οι απόφοιτοι στην πλειοψηφία τους εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα (86,35%) ενώ πολύ μικρότερο είναι το ποσοστό εκείνων που εργάζονται στον δημόσιο τομέα (13,65%). Είδος εργασίας: Ιδιωτικό % Δημόσιο % ΣΥΝΟΛΟ 718 Είδος εργασίας: Ιδιωτικό Δημόσιο Σ ε λ ί δ α 1 8

19 Στην πλειονότητά τους οι απόφοιτοι, εργάζονται με σύμβαση αορίστου χρόνου (59,89%) συγκριτικά με εκείνους που εργάζονται με σύμβαση ορισμένου χρόνου (4,11%). Μορφή σύμβασης: Ορισμένου χρόνου % Αορίστου χρόνου % ΣΥΝΟΛΟ 698 Μορφή σύμβασης: Ορισμένου χρόνου Αορίστου χρόνου Σ ε λ ί δ α 1 9

20 Από τους ερωτώμενους οι οποίοι δήλωσαν πως εργάζονται, η πλειοψηφία απαντά πως εργάζονται σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης (7,99%), ενώ μικρότερο είναι το ποσοστό εκείνων οι οποίοι δουλεύουν σε συνθήκες μερικούς απασχόλησης (29,1%). Αν, ναι είναι πλήρους ή μερικής απασχόλησης; Πλήρης % Μερικής % ΣΥΝΟΛΟ 71 Πλήρης ή μερικής απασχόλησης; Πλήρης Μερικής Σ ε λ ί δ α 2

21 Στην πλειονότητά τους οι απόφοιτοι δεν εργάζονται σε κάποια οικογενειακή επιχείρηση (86,67%). Οικογενειακή επιχείρηση; 13.33% % ΣΥΝΟΛΟ 75 Οικογενειακή επιχείρηση; Σ ε λ ί δ α 2 1

22 Επιπλέον, η πλειοψηφία των αποφοίτων δηλώνουν πως δεν αυτοαπασχολούνται (88,%). Αυτοαπασχόληση; 9 12.% % ΣΥΝΟΛΟ 75 Αυτοαπασχόληση; Σ ε λ ί δ α 2 2

23 ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Συνεχίζοντας παρακάτω, όσον αφορά το χρόνο αναζήτησης της πρώτης απασχόλησης, η πλειοψηφία των ερωτώμενων δηλώνουν πως ήταν σε διάστημα 1-5 μηνών (39,12%), ακολουθώντας εκείνοι που δηλώνουν ότι αναζητούσαν εργασία επί 6-12 μήνες (3,11%). Χρόνος αναζήτησης της πρώτης απασχόλησης: 1-5 μήνες % 6-12 μήνες % μήνες % πάνω από 18 μήνες % ΣΥΝΟΛΟ 91 Χρόνος αναζήτησης της πρώτης απασχόλησης: μήνες 6-12 μήνες μήνες πάνω από 18 μήνες Σ ε λ ί δ α 2 3

24 Σχετικά με το αν η πρώτη τους απασχόληση είχε σχέση με τις σπουδές τους, η πλειονότητα των ερωτώμενων απαντούν πως δεν είχε (69,72%). Η πρώτη απασχόληση είχε σχέση με τις σπουδές σας; % % ΣΥΝΟΛΟ 938 Η πρώτη απασχόληση είχε σχέση με τις σπουδές σας; Σ ε λ ί δ α 2 4

25 Ήταν συναφείς με το αντικείμενο σπουδών σας; % % ΣΥΝΟΛΟ 866 Ήταν συναφείς με το αντικείμενο σπουδών σας; Σ ε λ ί δ α 2 5

26 Στην ερώτηση για το πόσο χρόνο χρειάστηκε για να βρουν μια ικανοποιητική εργασία, η πλειοψηφία των ερωτώμενων απαντά πως ήταν μεταξύ 6-12 μηνών (32,6%), ακολουθώντας εκείνοι που δηλώνουν πως χρειάστηκε διάστημα πάνω από 18 μήνες ούτως ώστε να βρουν κάτι που να τους ικανοποιεί (25,88%). Αν έχετε βρει ικανοποιητική απασχόληση, πόσο χρόνο χρειάστηκε; 1-5 μήνες % 6-12 μήνες % μήνες % πάνω από 18 μήνες % ΣΥΝΟΛΟ 68 Αν έχετε βρει ικανοποιητική απασχόληση, πόσο χρόνο χρειάστηκε; μήνες 6-12 μήνες μήνες πάνω από 18 μήνες Σ ε λ ί δ α 2 6

27 Στη συνέχεια, η πλειοψηφία των αποφοίτων δηλώνουν πως δεν είναι άνεργοι (69,38%), ενώ ένα σημαντικό ποσοστό δηλώνουν πως είναι (3,63%). Είστε άνεργος; % % ΣΥΝΟΛΟ 96 Είστε άνεργος; Σ ε λ ί δ α 2 7

28 Σειρά 1 Από αυτούς οι οποίοι δήλωσαν πως είναι άνεργοι, η πλειονότητά τους δηλώνει πως δεν έχουν εργασία για πάνω από 18 μήνες (38,92%), ακολουθώντας εκείνοι οι οποίοι δηλώνουν άνεργοι για μήνες (22,16%). Αν ναι για πόσο διάστημα: 1-5 μήνες % 6-12 μήνες % μήνες % πάνω από 18 μήνες % ΣΥΝΟΛΟ 334 Σ ε λ ί δ α 2 8

29 Η πλειοψηφία των ερωτώμενων απαντά πως η εργασία τους είναι στον ίδιο τόπο με το τόπο κατοικίας των γονέων τους (62,63%). Η δουλειά σας είναι στον τόπο κατοικίας των γονέων; % % ΣΥΝΟΛΟ 76 Η δουλειά σας είναι στον τόπο κατοικίας των γονέων; Σ ε λ ί δ α 2 9

30 Σε συνάρτηση με την παραπάνω ερώτηση, η πλειοψηφία των ερωτώμενων δηλώνουν πως η εργασία τους δεν είναι στον ίδιο τόπο με τον τόπο φοίτησής των σπουδών τους (84,27%). Η δουλειά σας είναι στον τόπο φοίτησης των σπουδών σας; % % ΣΥΝΟΛΟ 75 Η δουλειά σας είναι στον τόπο φοίτησης των σπουδών σας; Σ ε λ ί δ α 3

31 Σχετικά με το βαθμό ικανοποίησης των ερωτώμενων από την τωρινή τους θέση, η πλειοψηφία αυτών δηλώνουν πως είναι μέτρια ικανοποιημένοι από τη θέση εργασίας που κατέχουν (42,7%), ενώ ένα σημαντικό ποσοστό δηλώνουν πολύ ικανοποιημένοι (39,67%). Πόσο ικανοποιημένος είστε από την τωρινή σας θέση; Πολύ % Μέτρια % Λίγο % Καθόλου % ΣΥΝΟΛΟ 726 Πόσο ικανοποιημένος είστε από την τωρινή σας θέση; Πολύ Μέτρια Λίγο Καθόλου Σ ε λ ί δ α 3 1

32 Αναφορικά με το αν είναι καταχωρημένοι σε κάποιο ασφαλιστικό ταμείο, η πλειοψηφία των αποφοίτων απαντούν πως είναι ασφαλισμένοι (78,8%). Είστε καταχωρημένοι σε κάποιο ασφαλιστικό ταμείο; % % ΣΥΝΟΛΟ 868 Είστε καταχωρημένοι σε κάποιο ασφαλιστικό ταμείο; Σ ε λ ί δ α 3 2

33 ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Παρακάτω, στην ενότητα που αφορά τις σπουδές των αποφοίτων στο ΤΕΙ Πελοποννήσου, στην ερώτηση για το αν θεωρούν επαρκή τα εφόδια που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους από τη σχολή, η πλειοψηφία των ερωτώμενων χαρακτηρίζουν ικανοποιητικά τα εφόδια (57,92%). Τα εφόδια που αποκτήσατε από τη σχολή σας είναι επαρκή; Επαρκή % Ικανοποιητικά % Ελλειπή % ΣΥΝΟΛΟ 96 Τα εφόδια που αποκτήσατε από τη σχολή σας είναι επαρκή; Επαρκή Ικανοποιητικά Ελλειπή Σ ε λ ί δ α 3 3

34 Σχετικά με το αν αισθάνονται πως υστερούν σε σχέση με αποφοίτους άλλων ΑΕΙ του εσωτερικού, η πλειοψηφία απαντούν πως δεν αισθάνονται καθόλου μειονεκτικά (47,68%). Αισθάνεστε ότι υστερείτε σε σχέση με αποφοίτους άλλων ΑΕΙ του εσωτερικού; αρκετά % Μέτρια % Καθόλου % ΣΥΝΟΛΟ 948 Αισθάνεστε ότι υστερείτε σε σχέση με αποφοίτους άλλων ΑΕΙ του εσωτερικού; αρκετά Μέτρια Καθόλου Σ ε λ ί δ α 3 4

35 Σε συνάρτηση με την παραπάνω ερώτηση, οι απόφοιτοι ενώ δε νιώθουν ότι υστερούν σε σχέση με άλλους απόφοιτους, ωστόσο δε φαίνονται να αισθάνονται πως υπερτερούν (ποσοστό απαντήσεων 56,5%). Αισθάνεστε ότι υπερτερείτε σε σχέση με αποφοίτους άλλων ΑΕΙ του εξωτερικού; αρκετά % Μέτρια % Καθόλου % ΣΥΝΟΛΟ 938 Αισθάνεστε ότι υπερτερείτε σε σχέση με αποφοίτους άλλων ΑΕΙ του εξωτερικού; αρκετά Μέτρια Καθόλου Σ ε λ ί δ α 3 5

36 Αναφορικά με το πόσο ικανοποιημένοι είναι από τις σπουδές τους στο ΤΕΙ Πελοποννήσου, η πλειοψηφία των αποφοίτων δηλώνουν ικανοποιημένοι σε μέτριο βαθμό (51,55%), ενώ ακολουθούν εκείνοι οι οποίοι δηλώνουν αρκετά ικανοποιημένοι (4,99%). Πόσο ικανοποιημένος είστε από τις σπουδές σας στο ΤΕΙ Πελοποννήσου; αρκετά % Μέτρια % Καθόλου % ΣΥΝΟΛΟ 966 Πόσο ικανοποιημένος είστε από τις σπουδές σας στο ΤΕΙ Πελοποννήσου; αρκετά Μέτρια Καθόλου Σ ε λ ί δ α 3 6

37 Η πλειοψηφία των αποφοίτων που απάντησαν το ερωτηματολόγιο, θα συνιστούσαν σε κάποιον φίλο ή συγγενή σας το ΤΕΙ Πελοποννήσου για τις σπουδές του (8,17%). Θα συνιστούσατε σε κάποιον φίλο ή συγγενή σας το ΤΕΙ Πελοποννήσου για τις σπουδές του; % % ΣΥΝΟΛΟ 948 Θα συνιστούσατε σε κάποιον φίλο ή συγγενή σας το ΤΕΙ Πελοποννήσου για τις σπουδές του; Σ ε λ ί δ α 3 7

38 Η πλειοψηφία των αποφοίτων δηλώνουν, πως θα επέλεγαν το ίδιο τμήμα στο οποίο φοίτησαν (76,98%). Αν ναι, θα επιλέγατε το ίδιο ή κάποιο άλλο τμήμα; Το ίδιο % Άλλο % ΣΥΝΟΛΟ 86 Αν ναι, θα επιλέγατε το ίδιο ή κάποιο άλλο τμήμα; Το ίδιο Άλλο Σ ε λ ί δ α 3 8

39 Η πλειοψηφία των ερωτώμενων δεν συμμετείχε στο πρόγραμμα Erasmus (8,92%). Συμμετείχατε στο πρόγραμμα Erasmus; % % ΣΥΝΟΛΟ 954 Συμμετείχατε στο πρόγραμμα Erasmus; Σ ε λ ί δ α 3 9

40 Παρακάτω, σχετικά με το αν εργάζονταν κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών τους σπουδών, η πλειοψηφία των ερωτώμενων απαντούν πως εργάζονταν κατά διαστήματα (ποσοστό 51,45%), τις περισσότερες φορές δεν ήταν συναφής η εργασία τους με το αντικείμενο σπουδών τους (ποσοστό 87,4%, βλέπε συνέχεια) και κατά κύριο λόγο ήταν μερικής απασχόλησης και όχι πλήρους (8,58%, βλέπε συνέχεια). Εργαζόσασταν κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών σας; % Κατά διαστήματα % % ΣΥΝΟΛΟ 964 Εργαζόσασταν κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών σας; Κατά διαστήματα Σ ε λ ί δ α 4

41 Αν ναι, ήταν συναφής η εργασία σας με το αντικείμενο σπουδών σας; % % ΣΥΝΟΛΟ 762 Αν ναι, ήταν συναφής η εργασία σας με το αντικείμενο σπουδών σας; Σ ε λ ί δ α 4 1

42 Αν, ναι ήταν πλήρους ή μερικής απασχόλησης; Πλήρης % Μερικής % ΣΥΝΟΛΟ 69 Αν, ναι ήταν πλήρους ή μερικής απασχόλησης; Πλήρης Μερικής Σ ε λ ί δ α 4 2

43 Σχετικά με το αν θα συνιστούσαν το τμήμα από το οποίο αποφοίτησαν σε άλλους υποψήφιους φοιτητές, η πλειοψηφία των ερωτώμενων δηλώνουν πως θα συνιστούσαν το ίδιο (73,31%). Θα συνιστούσατε το Τμήμα από το οποίο αποφοιτήσατε σε άλλους υποψήφιους φοιτητές; % % ΣΥΝΟΛΟ 944 Θα συνιστούσατε το Τμήμα από το οποίο αποφοιτήσατε σε άλλους υποψήφιους φοιτητές; Σ ε λ ί δ α 4 3

44 Αναφορικά με την υποστήριξη που είχαν από το Γραφείο Διασύνδεσης, η πλειοψηφία των αποφοίτων απαντούν πως την είχαν όποτε τη χρειάστηκαν (ποσοστό 42,69%), από τους καθηγητές του τμήματος τους επίσης είχαν υποστήριξη (ποσοστό συμφωνίας 54,36%), από τη γραμματεία του τμήματος έλαβαν επίσης υποστήριξη σύμφωνα με την πλειοψηφία των αποφοίτων (48,53%) αλλά και από τη βιβλιοθήκη είχαν την κατάλληλη υποστήριξη όπως αναφέρει η πλειοψηφία (48,46%, βλέπε συνέχεια). Όποτε χρειάστηκε είχατε την υποστήριξη που θα θέλατε από: Το Γραφείο Διασύνδεσης % Εν μέρει % % ΣΥΝΟΛΟ 848 Σ ε λ ί δ α 4 4

45 Το Γραφείο Διασύνδεσης Εν μέρει Σ ε λ ί δ α 4 5

46 Τους καθηγητές του Τμήματός σας % Εν μέρει % % ΣΥΝΟΛΟ 894 Τους καθηγητές του Τμήματός σας Εν μέρει 46 Σ ε λ ί δ α 4 6

47 Τη Γραμματεία του Τμήματός σας % Εν μέρει % % ΣΥΝΟΛΟ 886 Τη Γραμματεία του Τμήματός σας Εν μέρει Σ ε λ ί δ α 4 7

48 Τη Βιβλιοθήκη % Εν μέρει % % ΣΥΝΟΛΟ 846 Τη Βιβλιοθήκη Εν μέρει Σ ε λ ί δ α 4 8

49 Σ ε λ ί δ α 4 9

50 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Παρακάτω, σχετικά με το αν γνωρίζουν το Γραφείο Διασύνδεσης, η πλειοψηφία των αποφοίτων απαντούν πως το γνωρίζουν (ποσοστό 79,96%). Γνωρίζετε το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Πελοποννήσου; % % ΣΥΝΟΛΟ 968 Γνωρίζετε το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Πελοποννήσου; Σ ε λ ί δ α 5

51 Σχετικά με το αν χρησιμοποίησαν τις υπηρεσίες του Γραφείου Διασύνδεσης κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, η πλειοψηφία των ερωτώμενων απαντούν πως δεν απευθύνθηκαν στο Γραφείο Διασύνδεσης (54,55%). Χρησιμοποιήσατε κατά τη διάρκεια των σπουδών σας τις υπηρεσίες του Γραφείου Διασύνδεσης; % % ΣΥΝΟΛΟ 968 Χρησιμοποιήσατε κατά τη διάρκεια των σπουδών σας τις υπηρεσίες του Γραφείου Διασύνδεσης; Σ ε λ ί δ α 5 1

52 ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αναφορικά με το κατά πόσο είναι γνωστό το τμήμα που φοίτησαν στην αγορά εργασίας, η πλειοψηφία των αποφοίτων απαντά πως είναι γνωστό σε μέτριο βαθμό (5,21%). Το Τμήμα είναι γνωστό στην αγορά εργασίας Σε υψηλό βαθμό % Σε μέτριο βαθμό % Σε χαμηλό βαθμό % ΣΥΝΟΛΟ 968 Το Τμήμα είναι γνωστό στην αγορά εργασίας Σε υψηλό βαθμό Σε μέτριο βαθμό Σε χαμηλό βαθμό Σ ε λ ί δ α 5 2

53 Σχετικά με το αν το πρόγραμμα σπουδών ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της αγοράς, η πλειοψηφία των ερωτώμενων απαντούν πως ανταποκρίνεται σε μέτριο βαθμό (ποσοστό απαντήσεων 63,15%). Το πρόγραμμα σπουδών ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της αγοράς; Σε υψηλό βαθμό % Σε μέτριο βαθμό % Σε χαμηλό βαθμό % ΣΥΝΟΛΟ 966 Το πρόγραμμα σπουδών ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της αγοράς; Σε υψηλό βαθμό Σε μέτριο βαθμό Σε χαμηλό βαθμό Σ ε λ ί δ α 5 3

54 Τέλος, σχετικά με το αν οι γνώσεις που προσφέρει το πτυχίο τους επαρκούν για τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, η πλειοψηφία των ερωτώμενων απαντούν πως οι γνώσει ανταποκρίνονται «εν μέρει» στην αγορά εργασίας (ποσοστό 62,37%). Οι γνώσεις του πτυχίου επαρκούν για τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας; % Εν μέρει % % ΣΥΝΟΛΟ 862 Οι γνώσεις του πτυχίου επαρκούν για τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας; Εν μέρει Σ ε λ ί δ α 5 4

55 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Σ ε λ ί δ α 5 5

56 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Δημογραφικά στοιχεία 1. ΦΥΛΟ: ΑΝΔΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 2. ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 3. ΝΟΜΟΣ: 4. ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ: ΤΕΓΕΠ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΒΙΟΘΕΚΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 5. ΈΤΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ: ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 6. ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ: 7. ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΗΤΑΝ ΜΕΣΑ στις 3 ΝΑΙ ΌΧΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 8. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΝΑΙ ΌΧΙ Σ ε λ ί δ α 5 6

57 ΕΑΝ ΝΑΙ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 9. ΛΟΓΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Ή ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1. ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΘΑ ΕΠΙΘΥΝΟΥΣΑΤΕ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ; 11. Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΑΣ; 12. ΔΙΑΜΕΝΑΤΕ ΣΤΟ ΠΑΤΡΙΚΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΑΣ; ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ Απασχόληση: 1. Εργάζεστε; ΝΑΙ ΟΧΙ 2. Είδος εργασίας: Ιδιωτικό Δημόσιο 3. Μορφή σύμβασης: Ορισμένου χρόνου Αορίστου χρόνου 4. Αν, ναι είναι πλήρους ή μερικής απασχόλησης; Πλήρης Μερικής 5. Κλάδος επιχείρησης (σε ποιο κλάδο ανήκει η επιχείρηση που εργάζεστε) 6. Τμήμα επιχείρησης (σε ποιο τμήμα της επιχείρησης εργάζεστε) Σ ε λ ί δ α 5 7

58 7. Οικογενειακή επιχείρηση ΝΑΙ ΟΧΙ 8. Αυτοαπασχόληση ΝΑΙ ΟΧΙ Αγορά εργασίας 1. Χρόνος αναζήτησης της πρώτης απασχόλησης: 2. Η πρώτη απασχόληση είχε σχέση με τις σπουδές σας; 3. Πόσες θέσεις αλλάξατε για να βρείτε μια ικανοποιητική εργασία; 4. Ηταν συναφείς με το αντικείμενο σπουδών σας; 5. Αν έχετε βρει ικανοποιητική απασχόληση, πόσο χρόνο χρειάστηκε; 1-5 μήνες 6-12 μήνες μήνες Πάνω από 18 μήνες 1-5 μήνες 6-12 μήνες μήνες Πάνω από 18 μήνες 6. Είστε άνεργος; 7. Αν ναι για πόσο διάστημα: 1-5 μήνες 6-12 μήνες μήνες Σ ε λ ί δ α 5 8

59 Πάνω από 18 μήνες 8. Αν ναι για ποιο λόγο: 9. Πως βρήκατε αυτή τη δουλειά; 1. Η δουλειά σας είναι στον τόπο κατοικίας των γονέων; 11. Η δουλειά σας είναι στον τόπο φοίτησης των σπουδών σας; 12. Πόσο ικανοποιημένος είστε από την τωρινή σας θέση; Πολύ Μέτρια Λίγο Καθόλου 13. Ποιες είναι οι καθαρές μηνιαίες αποδοχές σας; 14. Είστε καταχωρημένοι σε κάποιο ασφαλιστικό ταμείο; Σ ε λ ί δ α 5 9

60 15. Έχετε σκεφτεί ποτέ να ξεκινήσετε μια δική σας επιχείρηση; 16. Αν ναι, σε ποιον τομέα; 17. Αν όχι, ποια είναι τα εμπόδια; 18. Έχετε συμμετάσχει σε προγράμματα κατάρτισης ή επιδοτούμενη θέση εργασίας; Σπουδές στο ΤΕΙ Πελοποννήσου 1. Τα εφόδια που αποκτήσατε από τη σχολή σας είναι επαρκή; Επαρκή Ικανοποιητικά Ελλειπή 2. Αισθάνεστε ότι υστερείτε σε σχέση με αποφοίτους άλλων ΑΕΙ του εσωτερικού; αρκετά Μέτρια Καθόλου 3. Αισθάνεστε ότι υπερτερείτε σε σχέση με αποφοίτους άλλων ΑΕΙ του εξωτερικού; αρκετά Μέτρια Καθόλου 4. Πόσο ικανοποιημένος είστε από τις σπουδές σας στο ΤΕΙ Πελοποννήσου; Αρκετά Μέτρια Καθόλου Σ ε λ ί δ α 6

61 5. Θα συνιστούσατε σε κάποιον φίλο ή συγγενή σας το ΤΕΙ Πελοποννήσου για τις σπουδές του; 6. Αν ναι, θα επιλέγατε το ίδιο ή κάποιο άλλο τμήμα; 7. Ποιο άλλο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα θα επιλέγατε; 8. Συμμετείχατε στο πρόγραμμα Erasmus; 9. Εργαζόσασταν κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών σας; Το ίδιο Άλλο Κατά διαστήματα 1. Αν ναι, ήταν συναφής η εργασία σας με το αντικείμενο σπουδών σας; 11. Αν, ναι ήταν πλήρους ή μερικής απασχόλησης; 12. Θα συνιστούσατε το Τμήμα από το οποίο αποφοιτήσατε σε άλλους υποψήφιους φοιτητές; Πλήρης Μερικής 13. Όποτε χρειάστηκε είχατε την υποστήριξη που θα θέλατε από: Το Γραφείο Διασύνδεσης Εν μέρει Σ ε λ ί δ α 6 1

62 Τους καθηγητές του Τμήματός σας Εν μέρει Τη Γραμματεία του Τμήματός σας Εν μέρει Τη Βιβλιοθήκη Εν μέρει Γραφείο Διασύνδεσης 1. Γνωρίζετε το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Πελοποννήσου; 2. Χρησιμοποιήσατε κατά τη διάρκεια των σπουδών σας τις υπηρεσίες του Γραφείου Διασύνδεσης; Σ ε λ ί δ α 6 2

63 Σπουδές και Αγορά Εργασίας 1. Το Τμήμα είναι γνωστό στην αγορά εργασίας 2. Το πρόγραμμα σπουδών ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της αγοράς; Σε υψηλό βαθμό Σε μέτριο βαθμό Σε χαμηλό βαθμό Σε υψηλό βαθμό Σε μέτριο βαθμό Σε χαμηλό βαθμό 3. Οι γνώσεις του πτυχίου επαρκούν για τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας; Εν μέρει Σ ε λ ί δ α 6 3

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Οικονομική Επιστήμη Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δημοσίευσε το Μάιο του 2012 τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε μεταξύ των αποφοίτων του, που

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμες Επικοινωνίας Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε. 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία-Φιλοσοφία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Κτηνιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιστορία-Αρχαιολογία Τμήμα Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήματα: ς, Ποιμαντικής & Κοινωνικής ς 1 Μελέτη απορρόφησης του

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Δασολογία-Περιβάλλον Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Γεωπονική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ. Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ξένες Γλώσσες Τμήματα: Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής & Ιταλικής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φυσική Αγωγή Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τοπογράφοι Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην

Διαβάστε περισσότερα

B Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΤΕΙ Κρήτης [ ]

B Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΤΕΙ Κρήτης [ ] B Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΤΕΙ Κρήτης [2006 2009] Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Κρήτης τον Αύγουστο του 2013, ολοκλήρωσε την B Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων για τους απόφοιτους 2006 2009. Για την διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΤΩΝ Υπεύθυνοι Έρευνας

ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΤΩΝ Υπεύθυνοι Έρευνας Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ-ΜΒΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΕΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Πίνακας περιεχομένων 1. Εισαγωγή.... 1 2. Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας: Σταθακόπουλος Βλάσης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΟΠΑ Επιστημονικός Υπεύθυνος Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΕΤΩΝ ( ) TOΥ ΠANEΠIΣTHMIOY KΡHTHΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Κρήτης

ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΕΤΩΝ ( ) TOΥ ΠANEΠIΣTHMIOY KΡHTHΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Κρήτης ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΕΤΩΝ (1998-2000) TOΥ ΠANEΠIΣTHMIOY KΡHTHΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Κρήτης 1 Εισαγωγικά Η παρούσα έρευνα του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΤΠΕ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: Η φοιτήτρια Δάφνη Καλογεράκη εκπόνησε κατά το ακαδ. έτος 2010-2011 την πτυχιακή εργασία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 2014

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ικανοποίηση των Εργαζομένων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης 2014 Συνοπτική Έκδοση Ηράκλειο, Σεπτέμβριος 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 Τα στοιχεία που υποβάλλονται είναι αυστηρά ανώνυμα και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη σταδιοδρομίας και απορρόφησης αποφοίτων του ΑΤΕΙΘ από τους εξαγόμενους δείκτες του ερωτηματολογίου του Γραφείου Ποιότητας

Μελέτη σταδιοδρομίας και απορρόφησης αποφοίτων του ΑΤΕΙΘ από τους εξαγόμενους δείκτες του ερωτηματολογίου του Γραφείου Ποιότητας Γραφείο Ποιότητας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Μελέτη σταδιοδρομίας και απορρόφησης αποφοίτων του ΑΤΕΙΘ από τους εξαγόμενους δείκτες του ερωτηματολογίου του Γραφείου Ποιότητας Κωνσταντίνος Μητσαράκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Το Τµήµα ιαχείρισης Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Α. Σεµινάρια Γενικής Συµβουλευτικής µε θέµα τους τρόπους αναζήτησης εργασίας και την σύνταξη του βιογραφικού σηµειώµατος Μέσα από την υπηρεσία της συµβουλευτικής, σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α.

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. Από το σύνολο των πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α.

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Ο.Π.Α. Το κύριο θέμα της έρευνας αφορούσε την τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ «ΤοΤο Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Βασίλης Κουϊκόγλου. Καθηγητής. Επιστημονικά υπεύθυνος ΓΔΣ του Πολυτεχνείου Κρήτης

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Βασίλης Κουϊκόγλου. Καθηγητής. Επιστημονικά υπεύθυνος ΓΔΣ του Πολυτεχνείου Κρήτης ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας (ΓΔΣ) του Πολυτεχνείου Κρήτης διεξήγαγε το 2011 έρευνα απασχόλησης αποφοίτων των ετών 2001 2006 των τμημάτων Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Αποτίμηση και Προγραμματισμός Δράσεων Διασφάλισης Ποιότητας Συναντήσεις Εργασίας (20 & 21/03/2017) Συνάντηση Εργασίας ΑΔΙΠ, Αποτίμηση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Χημικοί Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΑΤΕΙ Καλαμάτας: μια πρώτη διερεύνηση αποτελεσμάτων αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησής της»

«Η ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΑΤΕΙ Καλαμάτας: μια πρώτη διερεύνηση αποτελεσμάτων αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησής της» «Η ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΑΤΕΙ Καλαμάτας: μια πρώτη διερεύνηση αποτελεσμάτων αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησής της» ΘΕΑΝΩ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΦΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΛΟΣ Θεματική: Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Συγχρηµατοδοτούµενο από την ΕΕ Επχι. Προγραµµα «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» µε κωδικό ΟΠΣ: 348162. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων γεωγράφων στην ελληνική αγορά εργασίας (2011)

Η επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων γεωγράφων στην ελληνική αγορά εργασίας (2011) Η επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων γεωγράφων στην ελληνική αγορά εργασίας (2011) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Φορέας υλοποίησης Παρατηρητήριο Απασχόλησης της Ένωση Γεωγράφων Ελλάδας (Ε.ΓΕΩ.) Περίοδος συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης των Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (το ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (Π.Μ.Σ.)

ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (Π.Μ.Σ.) ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (Π.Μ.Σ.) Στα πλαίσια της υποστήριξης σε θέµατα σπουδών και καριέρας το Γραφείο ιασύνδεσης (Γ ) διοργανώνει ανά τακτά χρονικά διαστήµατα ενηµερωτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 2019 ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Κ.Π.Α. ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 2019 Τα παρακάτω στοιχεία στηρίζονται στο 83% των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης των Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (το ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ AΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Σπουδές, Απασχόληση & Εργασιακή Ένταξη

ΕΡΕΥΝΑ AΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Σπουδές, Απασχόληση & Εργασιακή Ένταξη ΕΡΕΥΝΑ AΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Σπουδές, Απασχόληση & Εργασιακή Ένταξη Ποσοτική Έρευνα με τη μέθοδο των τηλεφωνικών συνεντεύξεων Μάιος Σεπτέμβριος 2009 Τμήμα Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Έκθεση απορρόφησης αποφοίτων

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Έκθεση απορρόφησης αποφοίτων ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki) Έκθεση απορρόφησης αποφοίτων 2001-2014 του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

[ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΠΑ για τα έτη ]

[ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΠΑ για τα έτη ] ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΠΑ Α. Κουτσούρης, Αν. Καθηγητής ΓΠΑ Ε. Νέλλας, ΕΕΔΙΠ Συνεργάτες: κ.κ. Ε. Καμπέρη, Π. Κάτσενος, Ε. Μάγου, Ν. Μποχωρίδης, Ν. Σεβαστίδου και Ε. Χαμπλά. Μεταπτυχιακοί φοιτητές-φοιτήτριες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης των Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (το ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο μεταπτυχιακών φοιτητών

Ερωτηματολόγιο μεταπτυχιακών φοιτητών Ερωτηματολόγιο μεταπτυχιακών φοιτητών 1. Ονομασία μεταπτυχιακού προγράμματος 12 2. Δίπλωμα προς απόκτηση Δίπλωμα εξειδίκευσης 100.0% 12 Διδακτορικό δίπλωμα 0.0% 0 3. Από ποιο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα πήρατε

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Ερωτηματολόγιο για τις μαθήτριες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Ερωτηματολόγιο για τις μαθήτριες Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Ερωτηματολόγιο για τις μαθήτριες Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιμόρφωση - Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Word 2. Excel 3. Powerpoint 4. Access 5. SPSS

Word 2. Excel 3. Powerpoint 4. Access 5. SPSS Πανεπιστήµιο Κρήτης Τµήµα Κοινωνιολογίας Πρακτική Άσκηση Επιστηµονικά Υπεύθυνος: Γιάννης Ζαϊµάκης Τηλ. επικοινωνίας: 28310 77495 Email: zaimakis@social.soc.uoc.gr Σε παρακαλώ πολύ να αφιερώσεις λίγο χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση αποτελεσμάτων έρευνας για επαγγελματική σταδιοδρομία

Έκθεση αποτελεσμάτων έρευνας για επαγγελματική σταδιοδρομία Έκθεση αποτελεσμάτων έρευνας για επαγγελματική σταδιοδρομία αποφοίτων Πανεπιστημίου Κύπρου Ετοιμάστηκε για το Γραφείο Αποφοίτων Πανεπιστημίου Κύπρου από CYMAR MarketResearch Ltd. Νοέμβριος 2009 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τον αντίκτυπο του Προγράμματος Erasmus στην Κύπρο

Έρευνα για τον αντίκτυπο του Προγράμματος Erasmus στην Κύπρο Έρευνα για τον αντίκτυπο του Προγράμματος Erasmus στην Κύπρο Χαρακτήρας της έρευνας Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 320 άτομα, εκ το οποίων το 84% έχουν καταγωγή από Κύπρο, 12% από Ελλάδα και το υπόλοιπο

Διαβάστε περισσότερα

H Υφιστάμενη Κατάσταση των Νέων στην Κύπρο. Νοέμβριος 2015

H Υφιστάμενη Κατάσταση των Νέων στην Κύπρο. Νοέμβριος 2015 H Υφιστάμενη Κατάσταση των Νέων στην Κύπρο Νοέμβριος 2015 Ατζέντα 1. Εισαγωγή 2. Γενικά Στοιχεία Ερωτηθέντων 3. Εκπαίδευση και Κατάρτιση 4. Νεανική Απασχόληση και Επιχειρηματικότητα 5. Κοινωνική Ένταξη

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Απασχόλησης Αποφοίτων Τ.Ε.Φ.Α.Α. Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας

Μελέτη Απασχόλησης Αποφοίτων Τ.Ε.Φ.Α.Α. Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας Μελέτη Απασχόλησης Αποφοίτων Τ.Ε.Φ.Α.Α. Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας Γούδας Μάριος & Τσιμέας Παναγιώτης Μάρτιος 2015 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σελίδα 2 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) «ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) «ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) «ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος Εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Λαμίας έχει ως κύριο μέλημά του τη συνεργασία με τους σπουδαστές και τους αποφοίτους σχετικά με τη συνέχιση της σταδιοδρομίας τους μετά την αποφοίτησή τους. ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) ΛΗΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΤΩΝ 2014/2015 ΚΑΙ 2015/2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) ΛΗΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΤΩΝ 2014/2015 ΚΑΙ 2015/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 5 Οκτωβρίου 2018 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) ΛΗΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΤΩΝ ΚΑΙ /2016 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύοντας στην εκπαίδευση σε περίοδο Οικονομικής Κρίσης: Η περίπτωση του Π.Μ.Σ. Διεθνής Διοικητική των Επιχειρήσεων

Επενδύοντας στην εκπαίδευση σε περίοδο Οικονομικής Κρίσης: Η περίπτωση του Π.Μ.Σ. Διεθνής Διοικητική των Επιχειρήσεων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ MARKETING & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Επενδύοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΓΕΠ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΓΕΠ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΓΕΠ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Ομάδα Έρευνας Αγγελική Λούμου, Επίκουρος Καθηγήτρια Σοφία Αγριοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος Εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

«Η γνώµη σου µετράει!»

«Η γνώµη σου µετράει!» Αποτελέσµατα διαδικτυακής δηµοσκόπησης στη φοιτητική κοινότητα µε θέµα: «Η γνώµη σου µετράει!» Με σκοπό την αξιολόγηση του Γραφείου ιασύνδεσης (Γ ) και των παρεχόµενων υπηρεσιών του, έχει αναρτηθεί στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) ΛΗΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΤΩΝ 2014/2015 ΚΑΙ 2015/2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) ΛΗΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΤΩΝ 2014/2015 ΚΑΙ 2015/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Αυγούστου 2018 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) ΛΗΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΤΩΝ 2014/2015 ΚΑΙ 2015/2016 Η Ελληνική Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα, 24-03-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ Ανακοινώνεται στους φοιτητές/τριες του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Επιστηµονικώς Υπεύθυνη: Καθηγήτρια Φρειδερίκη Μπατσαλιά ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα Βεβαίωση ανεργίας, όπου εμφαίνεται ανεργία πάνω από 12 μήνες (χορηγείται από τον ΟΑΕΔ)

Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα Βεβαίωση ανεργίας, όπου εμφαίνεται ανεργία πάνω από 12 μήνες (χορηγείται από τον ΟΑΕΔ) Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α «Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Ν Ο Υ Δ Υ Ν Α Μ Ι Κ Ο Υ» Τ Ι Τ Λ Ο Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ «Τ Ο Π Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Ε Ν Τ Α Ξ Η Σ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ «Γνωριμία με το Γραφείο Διασύνδεσης» Μπούρα Έφη Ψυχολόγος Στέλεχος του Γρ. Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι Λαμίας. Το γραφείο Διασύνδεσης Το Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι Λαμίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Έκθεση απορρόφησης αποφοίτων

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Έκθεση απορρόφησης αποφοίτων ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki) Έκθεση απορρόφησης αποφοίτων 2001-2013 του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος Εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ- L.L.P. ERASMUS - ΣΠΟΥΔΕΣ Ακαδημαϊκό έτος : 2013-2014 ΕΚΘΕΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ- L.L.P. ERASMUS - ΣΠΟΥΔΕΣ Ακαδημαϊκό έτος : 2013-2014 ΕΚΘΕΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Παράρτημα V.2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΤΔΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ Έρευνα του Τ.Ε.Ε. 2006

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ Έρευνα του Τ.Ε.Ε. 2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ Έρευνα του Τ.Ε.Ε. 2006 196 Πέτρου Πατιά Πηγή: Τ.Ε.Ε., Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών, Φεβρουάριος 2007 http://portal.tee.gr/portal/page/portal/professional_issues/neoi_mixanikoi/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Ικανοποίησης Σπουδαστή

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Ικανοποίησης Σπουδαστή ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Ικανοποίησης Σπουδαστή Από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Του ΤΕΙ Αθήνας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγαπητοί Σπουδαστές /Σπουδάστριες, Στα πλαίσια της Πρακτικής σας Άσκησης θα θέλαμε να σας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Πόρισμα Στατιστικής Έρευνας Αποφοίτων Τμήματος Ηλεκτρονικής Τ.Ε.Ι. Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2009 1 Περιεχόμενα 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος Εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος Εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Παραδοτέο 1.2.1 Αναφορά Έκθεση διαδικασίας επιλογής προσωπικού ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2: Πλαισίωση ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ με εξειδικευμένο Δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλείο αποτίμησης ποιότητας ανοικτού ψηφιακού μαθήματος. Η βαθμολογική κλίμακα για το ερωτηματολόγιο είναι η ακόλουθη:

Εργαλείο αποτίμησης ποιότητας ανοικτού ψηφιακού μαθήματος. Η βαθμολογική κλίμακα για το ερωτηματολόγιο είναι η ακόλουθη: Εργαλείο αποτίμησης ποιότητας ανοικτού ψηφιακού μαθήματος Το παρόν ερωτηματολόγιο αφορά στην αξιολόγηση των μαθημάτων που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Έκθεση απορρόφησης αποφοίτων

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Έκθεση απορρόφησης αποφοίτων ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki) Έκθεση απορρόφησης αποφοίτων 2001-2015 του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της

Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Η πρώτη παρέμβαση αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 09/05/2012 Α.Π. : 6793 Προς: ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΣ T.K : 24100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 09/05/2012 Α.Π. : 6793 Προς: ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΣ T.K : 24100 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ονοματεπώνυμο: Τουφεξή Ασπασία Σειρά: 12 Επιβλέπων καθηγητής: Ιωαννίδης Α. Διευθυντής ΠΜΣ: Σιώμκος Γεώργιος Ο ρόλος του μουσείου

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση συμμετοχής. στην Πράξη: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης»

Αίτηση συμμετοχής. στην Πράξη: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» 1 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Αριθμ. Πρωτ. Αίτησης (συμπληρώνεται από το Φορέα) Αίτηση συμμετοχής στην Πράξη: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» που υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 7 «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα