ΕΙΣΗΓΗΤΙKΗ ΕΚΘΕΣΗ Καθηγητή Αναλογικά και Ψηφιακά Συστήματα Συλλογής και Επεξεργασίας Δεδομένων.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΗΓΗΤΙKΗ ΕΚΘΕΣΗ Καθηγητή Αναλογικά και Ψηφιακά Συστήματα Συλλογής και Επεξεργασίας Δεδομένων."

Transcript

1 ΕΙΣΗΓΗΤΙKΗ ΕΚΘΕΣΗ Εισηγητική έκθεση για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο Αναλογικά και Ψηφιακά Συστήματα Συλλογής και Επεξεργασίας Δεδομένων. Με την από 8/11/2010 σχετική απόφαση του εκλεκτορικού σώματος, ορίσθηκε τριμελής Εισηγητική Επιτροπή αποτελούμενη από τους Καθηγητές Σέργιο Θεοδωρίδη Καθηγητή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθανάσιο Στουραΐτη Καθηγητή της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και Κιαμάλ Πεκμεστζή Καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, για την κρίση των υποψηφιοτήτων στη θέση του Καθηγητή με το ανωτέρω γνωστικό αντικείμενο. Η επιτροπή συνέταξε την εισηγητική έκθεση σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 15 του Ν. 1268/82, τα άρθρα 6 και 28 του Ν. 2083/92, τα άρθρα 1 και 4 του Ν. 2517/97, το άρθρο 2 του Ν. 3282/2004, το Ν. 3549/2007 και σχετικές αποφάσεις του ΣτΕ. Σύμφωνα με τη νομοθεσία για την εκλογή στη βαθμίδα του Καθηγητή απαιτούνται: Κατοχή διδακτορικής διατριβής της οποίας το αντικείμενο να είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο. Το ίδιο πρέπει να ισχύει για το ερευνητικό ή επιστημονικό εν γένει έργο του υποψηφίου (άρθρο 28 παρ. 26 Ν. 2083/92). Τουλάχιστον έξι χρόνια αυτοδύναμης διδασκαλίας, μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος, στο γνωστικό αντικείμενο του Τομέα, με τεκμηριωμένη συμβολή στη διαμόρφωση και διδασκαλία της ύλης δύο τουλάχιστον μαθημάτων ή τουλάχιστον έξι χρόνια εργασίας σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας ή της αλλοδαπής με τεκμηριωμένη συμβολή στην ανάπτυξη των ερευνητικών προγραμμάτων ή εκτεταμένο επαγγελματικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή συνδυασμός των παραπάνω. Διδακτική εμπειρία μεταπτυχιακών σπουδών συνιστάμενη στη διδασκαλία επί τριετία, τουλάχιστον, σε μεταπτυχιακά προγράμματα Πανεπιστημίων της χώρας ή της αλλοδαπής ή η επίβλεψη, με την ιδιότητα του επιβλέποντος μέλους Δ.Ε.Π., μιας τουλάχιστον διδακτορικής διατριβής που έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς, από την έναρξη μέχρι την περαίωσή της ή η συμμετοχή σε τριμελείς συμβουλευτικές επιτροπές δύο τουλάχιστον διδακτορικών διατριβών που έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς, από την έναρξη μέχρι την περαίωσή τους Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή σε πρακτικά συνεδρίων με διεθνές κύρος και με κρίση στο σύνολο της εργασίας (ΣτΕ 333/89, 3296/89) από τις οποίες ένας αριθμός πρέπει να είναι αυτοδύναμες ή πρωτότυπες επιστημονικές μονογραφίες. Για την εκλογή θα συνεκτιμάται κατά πόσο το συνολικό ερευνητικό έργο του υποψηφίου έχει αναγνωρισθεί διεθνώς για τη συμβολή του στην πρόοδο της επιστήμης και έχει χρησιμοποιηθεί και αναγνωρισθεί από άλλους ερευνητές. Η κρίση για εξέλιξη ή εκλογή μελών ΔΕΠ βασίζεται στο συνολικό διδακτικό έργο των κρινόμενων, στη συνολική τους επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα, με έμφαση στη διεθνή του παρουσία, ικανό μέρος των οποίων πρέπει να έχει συντελεστεί τα τελευταία πέντε χρόνια από την υποβολή της αίτησης για εξέλιξη ή εκλογή. Επιπλέον, στοιχεία τα οποία συνεκτιμώνται ιδιαίτερα κατά την κρίση για κατάληψη

2 θέσης ΔΕΠ είναι η αξιολόγηση του διδακτικού έργου από τους φοιτητές, το δημοκρατικό ήθος, η προσωπικότητα του υποψηφίου και η κοινωνική του προσφορά. Για την κατάληψη της εν λόγω θέσης υποψηφιότητα υπέβαλε εμπρόθεσμα ο Δημήτρης Μαρούλης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα μέλη της επιτροπής συνήλθαν στις 29/11/2011 στο γραφείο του Καθηγητή κ. Θεοδωρίδη στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών, και αφού εξέτασαν τα τυπικά προσόντα του υποψήφιου διαπίστωσαν τη νομιμότητα της υποψηφιότητάς του. Στη συνέχεια, η επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της υποψηφιότητας του και κατέληξε στην ακόλουθη εισηγητική έκθεση. Η Εισηγητική Έκθεση περιλαμβάνει: 1. Βιογραφικά στοιχεία και παρουσίαση του έργου του υποψήφιου. 2. Ανάλυση του δημοσιευμένου ερευνητικού έργου του. 3. Αξιολόγηση του συνολικού έργου του. 4. Εισήγηση της Επιτροπής. 5. Παράρτημα με τον κατάλογο των δημοσιεύσεων. 2

3 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ κ. ΜΑΡΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΗ HMEΡOM. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 29/4/1949 ΣΠΟΥΔΕΣ : Πτυχίο Φυσικής ΕΚΠΑ, "Λίαν Καλώς" : Μεταπτυχιακό Ενδεικτικό Ηλεκτρονικής και Ραδιοηλεκτρολογίας ΕΚΠΑ, "Άριστα" : Μεταπτυχιακό Ενδεικτικό Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού ΕΚΠΑ, "Λίαν Καλώς" : Διδακτορική Διατριβή, ΕΚΠΑ ( Τμήμα Πληροφορικής), "Αριστα". Τίτλος : "Σχεδίαση και υλοποίηση ψηφιακού συστήματος συλλογής επεξεργασίας και καταγραφής πολυκαναλικού σήματος σε πραγματικό χρόνο". Διάκριση : Υποτροφία που δίνεται στον 1ο φοιτητή των Μεταπτυχιακών Τμημάτων Ρ/Η και Η/Α του ΕΚΠΑ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ : ΟΤΕ, Διεύθυνση Οργάνωσης σήμερα : Εθνικό και Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών, Τμήμα Φυσικής : Αστεροσκοπείο της Meudon-Paris, Τμήμα Διαστημικής Έρευνας. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ Συμμετοχή στην οργάνωση και λειτουργία των Εργαστηρίων Ηλεκτρονικής του Δ' έτους των φοιτητών του Τμήματος Φυσικής ( ). Συμμετοχή στην οργάνωση και λειτουργία των Εργαστηρίων Ψηφιακών Τηλεπ/νιών του Τμήματος Φυσικής ( ). Συμμετοχή στη λειτουργία και διεξαγωγή των Εργαστηρίων του Β' έτους του Μεταπτυχιακού Ηλεκτρονικής και Ραδιοηλεκτρολογίας ( ). Συμμετοχή στην οργάνωση και λειτουργία Εργαστηρίου Μικροϋπολογιστών του Α' έτους του Μεταπτυχιακού Ηλεκτρονικής και Ραδιοηλεκτρολογίας ( ). Συμμετοχή στη δημιουργία, οργάνωση και λειτουργία των Εργαστηρίων Μετρήσεων και Κατασκευών του Β' έτους του Μεταπτυχιακού Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού ( ). Υπεύθυνος για τη δημιουργία, οργάνωση και λειτουργία των Εργαστηρίων Ψηφιακών Επικοινωνιών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (1994-σήμερα). 3

4 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Προπτυχιακά Μαθήματα Συμμετοχή επί σειρά ετών στην προετοιμασία, οργάνωση και διεξαγωγή Φροντιστηριακών μαθημάτων με αντικείμενο την Ηλεκτρονική και τους Μικροϋπολογιστές (Αρχιτεκτονική, προγραμματισμός σε Assembly, Ι/Ο επικοινωνίες κ.λ.π), στο Φυσικό Τμήμα του Παν/μίου Αθηνών ( ). Συνδιδασκαλία των μαθημάτων: "Προγραμματισμός" και "Υπολογιστικά Συστήματα" στους φοιτητές του Φυσικού Τμήματος ( ). Συνδιδασκαλία του μαθήματος "Αρχιτεκτονική Η/Υ" στους φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής( ). Συνδιδασκαλία του μαθήματος "Προγραμματισμός Συστήματος" στους φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής του Παν. Αθηνών( ). Διδασκαλία του μαθήματος "Ψηφιακές Επικοινωνίες" στους φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής(1994-σήμερα). Διδασκαλία του μαθήματος "Θεωρία Πληροφορίας και στοιχεία Κωδίκων" στους φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής( ). Μεταπτυχιακά Μαθήματα Διδασκαλία των μαθημάτων "Κεραίες" και "Γραμμές Μεταφοράς" στους φοιτητές του Μεταπτυχιακού Ηλεκτρονικής και Ραδιοηλεκτρολογίας ( , ). Συμμετοχή επί σειρά ετών στην προετοιμασία, οργάνωση και διεξαγωγή των Μαθημάτων και Φροντ/κών μαθημάτων με αντικείμενο τους Μικροϋπολογιστές (Αρχιτεκτονική, προγραμματισμός σε Assembly, Ι/Ο επικοινωνίες κ.λ.π), στο Β έτος του Μεταπτυχιακού Ενδεικτικού Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού του Παν/μίου Αθηνών ( ). Συνδιδασκαλία του μαθήματος "Λειτουργικά Συστήματα" στο Μεταπτυχιακό Ενδεικτικό Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού του Παν/μίου Αθηνών ( ). Συμμετοχή στη διδασκαλία του Μαθήματος Μετρήσεις και Κατασκευές στο Β έτος του ΠΜΣ Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού ( ). Διδασκαλία του μαθήματος "Συστήματα Ελέγχου και Μετρήσεων Πραγματικού χρόνου" στους φοιτητές του Μεταπτυχιακού Τμήματος Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού του ΕΚΠΑ(1998-σήμερα). Συνδιδασκαλία του μαθήματος "Γλώσσες & Τεχνικές Προγραμματισμού + Γλώσσα C" στους φοιτητές του Μεταπτυχιακού Τμήματος Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού του ΕΚΠΑ(1998-σήμερα). Διδασκαλία του μαθήματος "Συστήματα Πραγματικού Χρόνου" στους φοιτητές των ΠΜΣ του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ(2004-σήμερα). Συνδιδασκαλία του μαθήματος "Ευφυή Ιατρικά Συστήματα" στο διατμηματικό Μεταπτυχιακό Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ιατρική και Βιολογία(2010). 4

5 ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Μέλος Εκλεκτορικών Σωμάτων μελών ΔΕΠ του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπ/νιών του ΕΚΠΑ και άλλων Ελληνικών Πανεπιστημίων. Συμμετοχή σε τριμελείς Επιτροπές Καθοδήγησης και Επιτροπές Εξέτασης Διδακτορικών Διατριβών που υποστηρίχθηκαν στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίβλεψη μεγάλου αριθμού Διπλωματικών Εργασιών, τόσο προπτυχιακών, όσο και μεταπτυχιακών φοιτητών. Σε όλους τους Τόμους Επιλεγμένων Πτυχιακών και Διπλωματικών Εργασιών που έχει εκδόσει το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπ/νιών, συμπεριλαμβάνονται εργασίες φοιτητών, την επίβλεψη των οποίων είχε ο κ. Μαρούλης. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Διαλέξεις Σεμινάρια του ΕΛΚΕΠΑ (επί σειρά ετών). Διδασκαλία Μαθημάτων στη Σχολή Τηλεπικοινωνιών Αξιωματικών Διαβιβάσεων ΣΤΗΑΔ (επί σειρά ετών, μέχρι σήμερα). Μέλος ομάδας του Υπουργείου Παιδείας για τον καθορισμό ειδικοτήτων του Τομέα Πληροφορικής και σύνταξης αντίστοιχου αναλυτικού προγράμματος σπουδών, Τεχνικής μελέτης 150 σελίδων, των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ). Συμμετοχή σε προηγμένο σεμινάριο στη Γαλλία που οργανώθηκε από την MOTOROLA, με αντικείμενο : «Αρχιτεκτονική Μικροεπεξεργαστών MOTOROLA και Λειτουργικό Σύστημα VERSAdos». Συμμετοχή σε προηγμένο σεμινάριο στη Γαλλία που οργανώθηκε από την εταιρεία Wind-River, με αντικείμενο: «Το περιβάλλον πραγματικού χρόνου VxWorks». ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Υπεύθυνος για την κατάρτιση Ωρολογίων Προγραμμάτων Σπουδών και Προγραμμάτων Εξεταστικών Περιόδων του τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ ( ). Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια σύγχρονου Τηλεφωνικού Κέντρου του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπ/νιών. Υπεύθυνος του διαγωνισμού, Εποπτεία της εγκατάστασης και αρμόδιος για τον προγραμματισμό και την καλή λειτουργία του για περισσότερα από 10 έτη. Μέλος επιτροπών αξιολόγησης εξοπλισμού πληροφορικής, για τις ανάγκες του τμήματος Πληροφορικής και του Πανεπιστημίου. Μέλος επιτροπών σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και αξιολόγησης εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 5

6 Υπεύθυνος του εργαστηρίου Ψηφιακών Επικοινωνιών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ. Συμμετοχή σε εξελεγκτικές επιτροπές, τριμελείς και επταμελείς επιτροπές διδακτορικών και εκλεκτορικά σώματα ανά την Ελλάδα. Μέλος 3μελούς Επιτροπής καταγραφής υλικού, επιλογής παρωχημένου εξοπλισμού και σύνταξης πρωτοκόλλου καταστροφής για το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπ/νιών του ΕΚΠΑ. Μέλος της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής(ΕΔΕ) των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών Ρ/Η και Η/Α του ΕΚΠΑ. Αξιολογητής προτάσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων του Προγράμματος ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ. Μέλος 3μελούς Επιτροπής Μεταγραφής Φοιτητών στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπ/νιών του ΕΚΠΑ (2009-σήμερα). Μέλος της Ειδικής Διαπανεπιστημιακής Διατμηματικής Επιτροπής (ΕΔΔΕ) του Διαπανεπιστημιακού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας Πληροφορική Υγείας του ΕΚΠΑ (2009-σήμερα). ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Υπεύθυνος Επίβλεψης και Καθοδήγησης των 6 παρακάτω Διδακτορικών Διατριβών που ολοκληρώθηκαν και υποστηρήχθηκαν με επιτυχία: 1. Δημήτρης Ιακωβίδης, 2004, Σήμερα: Επικ. Καθηγητής ΤΕΙ Μετά την εκλογή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή καθηγητή. 2. Μιχάλης Σαβελώνας, 2008, Σήμερα: Εισηγητής Σχολής Ικάρων, ΤΕΙ 3. Δημήτρης Μπαριάμης, 2009, Σήμερα: Δεκτός στο Ερευνητικό Τμήμα BMW Γερμανίας 4. Διονύσης Χαϊκάλης, 2009, Σήμερα: Αναλυτής Συστημάτων SAP Business Warehouse, Ethnoplan S.A. 5. Στράτος Κεραμιδάς, 2009, Σήμερα: Σύμβουλος Πληροφορικής στις INTERAMERICAN and Datamation 6. Ελένη Ζαχαρία, 2009, Δεκτή στο Depts. of Computer Science, Univ. of Hοuston, για Μεταδιδ/ρική Έρευνα Για 5 από τους παραπάνω διδάκτορες, είχε εξασφαλισθεί χρηματοδότηση τους από προγράμματα ΠΕΝΕΔ, στα οποία ο κ. Μαρούλης συμμετείχε ή ήταν Επιστημονικός Υπεύθυνος. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Συμμετοχή 6

7 1) Σύστημα ARTEMIS Διαστημικό Tμήμα του Αστεροσκοπείου του Παρισιού στο Nancay, Institut National des Sciences de l Univers (INSU) France, Γ.Γ.Ε.Τ., Ευρωπαϊκή Ένωση, δρχ, ) Προγράμματα Platon και PICS: ARTEMIS MARK-IV, Ο Ελληνο-Γαλλικός ψηφιακός ραδιο-φασματογράφος στις Θερμοπύλες, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Institut National des Sciences de l Univers (INSU) France, Γ.Γ.Ε.Τ., δρχ, ) Πολυ-καναλικός Αισθητήρας Raman για ποσοτική παρακολούθηση της Ρύπανσης του Αέρα, Ευρωπαϊκή Ένωση, ECUS δρχ (ΕΚΠΑ ECUS δρχ, ) MEDEA: Ενδοσκόπιο Μικροσάρωσης με Διαγνωστικές Ιδιότητες και Ενισχυμένες Διακριτικές ικανότητες, Ευρωπαϊκή Ένωση (BIOMED II), 1500 KECUS δρχ (ΕΚΠΑ: ECUS δρχ), ) Σχεδιασμός και Εγκατάσταση Συστήματος Αυτομάτου Ελέγχου για το Microtron του ΙΕΣΕ, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, Ευρωπαϊκά Κοινοτικά Προγράμματα, University of Illinois, NIST, , ) ΠΕΝΕΔ 2003: Aνίχνευση και γονοτύπιση παθογόνων αναπνευστικών ιών και εντεροϊών με πρωτότυπες υπολογιστικές τεχνικές από δεδομένα μικροσυστοιχιών DNA, ΓΓΕΤ, , ) ΠΕΝΕΔ 2003: Μελέτη-ανάλυση της γονιδιακής έκφρασης με CDNA μικροσυστοιχίες στην παιδική λευχαιμία και ανεύρεση θεραπευτικών κλωνικών δεικτών με την υποστήριξη πρωτότυπων μεθοδολογιών μηχανικής μάθησης, ΓΓΕΤ, , Επιστημονικός Υπεύθυνος 8) ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ι: Ανάπτυξη Πληροφορικού Συστήματος Υποστήριξης Ιατρικής Απόφασης για τη Διάγνωση του Καρκίνου με Χρήση Κλινικών και Γονιδιακών Δεδομένων, ΥΠΕΠΘ & Ευρωπαϊκή Ένωση, , ) ΠΕΝΕΔ 2003: Υπολογιστικά υποβοηθούμενη επεξεργασία και ανάλυση ακολουθιών υπερηχογραφικών εικόνων για την αναγνώριση και τον χαρακτηρισμό θυρεοειδικών όζων, ΓΓΕΤ, , ) Προγράμματα ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ (6 ετήσια προγράμματα), ΕΛΚΕ, δρχ, 1.500, 2.900, 2.300, 2.500, 3.200, ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ IEEE Membership IEEE Engineering in Medicine and Biology Society Membership IEEE Instrumentation and Measurement Society Membership Μέλος, ΕΠΥ (Εταιρεία Επιστημόνων Πληροφορικής) Μέλος, ΕΕΦ (Ένωση Ελλήνων Φυσικών) 7

8 ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ Ο υποψήφιος αναφέρει στο βιογραφικό του ότι ο συνολικός αριθμός ετεροαναφορών υπερβαίνει τις 450. Κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά: 1 IEEE Trans. on Medical Imaging 2 IEEE Trans. on Information Technology in BioMedicine 3 IEEE Trans. on Biomedical Engineering 4 Computer Methods and Programs in Biomedicine, Elsevier 5 Pattern Recognition, Elsevier 6 Pattern Recognition Letters, Elsevier 7 Biomedical Informatics, Elsevier 8 Artificial Intelligence in Medicine(AIIM), Elsevier 9 Image and Vision Computing, Elsevier 10 IET Image Processing 11 Applied Signal Processing, EURASIP 12 Real-Time Image Processing, Springer Κριτής σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά συνέδρια: 1 IEEE International Conference on Pattern Recognition, ICPR 2 IEEE International Conference on Digital Signal Processing 3 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing 4 IEEE Global Communications Conference 5 Panhellenic Conference in Informatics, PCI 6 Panhellenic Conference on Electronics and Telecommunications Πρόεδρος σε συνεδρίες (chairman) Συνεδρίων, π.χ. IEEE International Conference on BioInformatics and BioEngineering 2008, IEEE International Conference on Information Technology in Biomedicine 2009, Signal Processing Eusipco ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, από τις οποίες 16 (Π1-Π16) πριν και 21 (Π17-Π37) μετά την εκλογή του στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή. Οι εργασίες αυτές είναι όλες εντός του γνωστικού αντικειμένου της θέσης. Από τις εργασίες του υποψηφίου, οκτώ (8) είναι δημοσιευμένες σε κορυφαία διεθνή περιοδικά, από τις οποίες οι τρείς Π5, Π13, Π14 είναι δημοσιευμένες στο IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, μια Π4 στο Geophysical Research Letters, μια Π6 στο Nuclear Physics, μια Π26 στο IEEE Transactions on Medical Imaging, μια Π36 στο BMC Bioinformatics και μια Π37 στο IEEE Transactions οn NanoBioscience. Δεκαπέντε (15) είναι δημοσιευμένες σε υψηλού 8

9 κύρους διεθνή περιοδικά, από τις οποίες τρεις Π2, Π3, Π7 στο Solar Physics, δύο Π23, Π33 στο Visual Communication and Image Representation, τρεις Π10, Π21, Π28 στο ΙΕΕΕ Transactions on Information Technology in Biomedicine, μια Π31 στο Artificial Intelligence in Medicine, μια Π25 στο Pattern Recognition Letters, μια Π34 στο Computerized Medical Imaging and Graphics, τρεις Π9, Π20, Π29 στο Computer Methods and Programs in Biomedicine και μια Π17 στο Computers in Biology and Medicine. Δεκατέσσερις(14) είναι δημοσιευμένες σε διεθνή περιοδικά, από τις οποίες μια Π1 στο Journal of Biomedical Engineering, μια Π8 στο Experimental Astronomy, μια Π12 στο Measurement, μία Π16, στο Journal of Microprocessors and Microsystems, μια Π15 στο International Journal of Artificial Intelligence Tools, δύο Π18, Π19 στο Journal of Electronic Imaging SPIE, μια Π22 στο Applied Intelligence, μια Π24 στο VLSI Signal Processing Systems, μια Π27 στο Signal Processing Systems, μια Π30 στο Real-Time Image Processing, μια Π32 στο Computers and Applications και μια Π35 στο Medical Systems. 24 από τις εργασίες του έχουν δημοσιευτεί την τελευταία πενταετία (2006 και μετά) σε κορυφαία, υψηλού κύρους και άλλα διεθνή περιοδικά. Από τις εργασίες του υποψήφιου τέσσερις(4) είναι δημοσιευμένες σε special issues Κεφάλαια σε Βιβλία εντός του γνωστικού αντικειμένου της θέσης, μετά από πρόσκληση (και τα δύο μετά τη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή) πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων, εντός του γνωστικού αντικειμένου της θέσης, από τις οποίες οι 31 (Σ1-Σ31) πριν και 33 (Σ31-Σ63) μετά την εκλογή του στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή. Ένας σημαντικός αριθμός των εργασιών αυτών έχει παρουσιασθεί σε κορυφαία ή υψηλού κύρους διεθνή συνέδρια, όπως στα: International Conference on Pattern Recognition (ICPR), IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), IEEE International Conference on Electronics Circuits & Systems, IEEE International Symposium on Computer-Based Medical Systems (CBMS), IEEE International Conference on Bioinformatics and BioEngineering (BIBE), κλπ ανακοινώσεις σε ελληνικά και άλλα συνέδρια, από τις οποίες οι 13 (Α1-Α13) πριν και 16 (Α14-Α29) μετά την εκλογή του στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή. 2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Η ερευνητική δραστηριότητα του κ. Μαρούλη επικεντρώνεται σε δύο κύριες κατευθύνσεις. Η μία αφορά την ανάπτυξη αναλογικών και ψηφιακών συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων, συχνά σε συνθήκες λειτουργίας πραγματικού χρόνου. Στα πλαίσια αυτής της δραστηριότητάς του ασχολήθηκε με την έρευνα στις επιστημονικές περιοχές της οργανολογίας και μετρήσεων, της επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων και της ηλεκτρονικής εξεικόνισης. Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Μαρούλης συμμετείχε α) στην σχεδίαση και ανάπτυξη 2 πολυκαναλικών ραδιοφασματογράφων (Artemis και Artemis-IV) για την καταγραφή και επεξεργασία του 9

10 ηλιακού ραδιοσήματος (Nancay-France και Δορυφορικός Σταθμός Θερμοπυλών), β) στην ανάπτυξη ενός πολυκαναλικού ψηφιακού συστήματος συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων ατμοσφαιρικών ρύπων βασισμένου στην φασματοσκοπία Raman, γ) στην υλοποίηση του συστήματος συλλογής δεδομένων και αυτομάτου ελέγχου του επιταχυντή Microtron του Ινστιτούτου Επιταχυντικών Συστημάτων και Εφαρμογών (ΙΕΣΕ) του Πανεπιστημίου Αθηνών, δ) στην ανάπτυξη καινοτόμου συστήματος αυτοστερεοσκοπικής απεικόνισης για τη δημιουργία, μεταβίβαση και ανακατασκευή τρισδιάστατων εικόνων ολοκληρωτικής φωτογράφισης σε πραγματικό χρόνο, και ε) στην ανάπτυξη ενδοσκοπικού συστήματος (MEDEA), βασισμένου σε διάταξη μικροκαθρεπτών για την σάρωση σύνθετης δέσμης laser. Η άλλη κατεύθυνση δραστηριότητας του κ. Μαρούλη αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια, στα πλαίσια της ερευνητικής ομάδας, που ο ίδιος δημιούργησε, και καλύπτει τις περιοχές επεξεργασίας σήματος και εικόνας με έμφαση σε εφαρμογές στην ιατρική και βιοπληροφορική. Στα πλαίσια της δραστηριότητας αυτής, ο κ. Μαρούλης και η ερευνητική του ομάδα (αποτελούμενη από τους Υποψήφιους Διδάκτορες του) διερεύνησαν και ανέπτυξαν μεθόδους επεξεργασίας και ανάλυσης των συλλεγομένων ενδοσκοπικών δεδομένων με χρήση τεχνικών επεξεργασίας και ανάλυσης εικόνας για το ενδοσκοπικό σύστημα MEDEA. Επίσης, ανέπτυξαν νέες μεθόδους επεξεργασίας εικόνας και αναγνώρισης προτύπων, για εικόνες υπερηχογράφων. Για επιδόσεις πραγματικού χρόνου, τα πιο χρονοβόρα τμήματα των αλγορίθμων ενσωματώθηκαν σε επαναπρογραμματιζόμενες διάταξεις υλικού. Τις παραπάνω μεθοδολογίες ενσωμάτωσαν σε ολοκληρωμένα υπολογιστικά συστήματα που ανέπτυξαν για την υποβοήθηση της ιατρικής διάγνωσης. Τέλος Ο κ. Μαρούλης έχει αναπτύξει αξιόλογη ερευνητική δραστηριότητα στον τομέα της Βιοπληροφορικής και συγκεκριμένα στα πεδία της Γενομικής και της Πρωτεομικής. Στα πλαίσια αυτής της δραστηριότητας, ο κ. Μαρούλης και η ομάδα του ανέπτυξαν πρωτότυπες υπολογιστικές μεθόδους ανάλυσης και επεξεργασίας εικόνων μικροσυστοιχιών cdna καθώς επίσης και εικόνων δισδιάστατου πηκτώματος πρωτεϊνών, όπως επίσης και ένα πρωτότυπο σύστημα για την ταξινόμηση δεδομένων γονιδιακής έκφρασης σε πολλές κατηγορίες, με στόχο τη διάγνωση ή και πρόβλεψη ασθενειών. 3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Η Επιτροπή κατά την αξιολόγησή της έλαβε υπόψη της τα βιογραφικά στοιχεία που κατέθεσε ο υποψήφιος σύμφωνα με το νόμο και διαμόρφωσε την άποψη της με βάση την εκπαιδευτική του εμπειρία και δραστηριότητα, την ποιότητα και ποσότητα του δημοσιευμένου έργου του, σε σχέση με το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης και την εν γένει προσφορά του στο Τμήμα. Ο κος Μαρούλης έχει πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία και πολυετή προσφορά στο εκπαιδευτικό έργο του τμήματος, που αφορά οργάνωση και διδασκαλία μαθημάτων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και οργάνωση εργαστηρίων. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η προσπάθεια του υποψηφίου στην ερευνητική διάσταση την τελευταία δεκαετία και κυρίως μετά την εκλογή του στη βαθμίδα του Αν. Καθηγητή. Έχει δημιουργήσει ομάδα με αξιοσημείωτη δραστηριότητα στους τομείς των ιατρικών και βιολογικών εφαρμογών της επεξεργασίας σήματος και εικόνας και στον τομέα της οργανολογίας (instrumentation) με οκτώ από τις δημοσιευμένες εργασίες του σε 10

11 κορυφαία περιοδικά και με διεθνή αναγνώριση, όπως αυτή τεκμαίρεται από τον αριθμό ετεροαναφορών που το δημοσιευμένο έργο του έχει λάβει. 4. ΕΙΣΗΓΗΣΗ Με βάση τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική πολυετή προσφορά του υποψηφίου στο τμήμα, τα μέλη της επιτροπής προτείνουν ομόφωνα την εκλογή του κ. Μαρούλη στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο Αναλογικά και Ψηφιακά Συστήματα Συλλογής και Επεξεργασίας Δεδομένων. Τα μέλη της Επιτροπής Σ. Θεοδωρίδης Α. Στουραΐτης Κ. Πεκμεστζή Καθηγητής Καθηγητής Καθηγητής 11

12 5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ Π1. C. Caroubalos, C. Perche, C. Metaxaki, E. Sangriotis and D. Maroulis, "Method for an automatic analysis of the ECG", J. Biomedical Engineering, Elsevier, Vol. 10, Issue 4, pp , Π2. D. Maroulis, G. Dumas, J.-L.Bougeret, C. Caroubalos, M. Poquerusse, "The Digital System ARTEMIS for Real Time Processing of Radio Transient Emission in the Solar Corona", Solar Physics, Springer, Vol. 147, pp , Π3. D. Maroulis, G. Dumas, C. Caroubalos, J.-L. Bougeret, X. Moussas, C. Alissandrakis, N. Patavalis, Artemis mark-iv, The new Greek-French Digital Radio Spectrograph at Thermopyles, Greece, Solar Physics, Springer, Vol. 172, pp , Π4. J.-L. Bougeret, P. Zarka, C. Caroubalos, M. Karlicky, Y. Leblanc, D. Maroulis, A. Hilaris, X. Moussas, C. Alissandrakis, G. Dumas, C. Perche, "A shock associated radio event and related phenomena observed from the base of the solar corona to 1 AU", Geophysical Research Letters, Amer. Geophysical Union, Vol.25, pp , Π5. P. Papageorgas, H. Winter, H. Albrecht, D. Maroulis, N. Theofanous, "A Multichannel Photon-Counting System for Gas Analysis with Raman-Scattering Technique, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, Vol. 48, No. 66, pp , Π6. E. Stiliaris, D. Baltadoros, M. Barbarosou, S. Cohen, D. Economou, T.A. Filippas, E.N. Gazis, N. Giokaris, H. Herminghaus, A. Karabarbounis, D. Maroulis, E. Meintanis, N.H. Papadakis, C.N. Papanicolas, P. Phinou, N. Sparveris, N. Uzunoglou, A. Zolfaghari: "The IASA RaceTrack Microtron Facility", Nuclear Physics, Elsevier, Vol. A663, pp , Π7. C.Caroubalos, C.Alissandrakis, A.Hillaris, A.Nindos, P.Tsitsipis, X.Moussas, J- L.Bougeret, K.Bouratzis, G.Dumas, G.Kanellakis, A.Kontogeorgos, D.Maroulis, N.Patavalis, C.Perche, J.Polygiannakis, P.Preka-Papadema, Artemis IV Radio Observations of the 14 July 2000 Large Solar Event Solar Physics, Springer, Vol. 204, pp , Π8. Caroubalos C, Maroulis D, Patavalis N, Bougeret JL, Dumas G, Perche C, Alissandrakis C, Hillaris A, Moussas X, Preka-Papadema P, Kontogeorgos A, Tsitsipis P, Kanelakis G The new multichannel radiospectrograph ARTEMIS- IV/HECATE, of the University of Athens, Experimental Astronomy, Springer, Vol. 11, pp ,

13 Π9. D. Maroulis, D. Iakovidis, S. Karkanis and D. Karras, "COLD: A Versatile System for Detection of Colorectal Lesions in Endoscopic Images", Computer Methods and Programs in Biomedicine, Elsevier Science, Vol. 70, pp , Π10. S. Karkanis, D. Iakovidis, D. Maroulis, D. Karras, M. Tzivras, "Computer Aided Tumor Detection in Endoscopic Video using Color Wavelet Features", IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine, Vol. 7, pp , Π11. D. Maroulis, S. Aronis, V. Nassiopoulou, N. Grammenos, C. Vassilakis, "A Web Browser for ISDN Card Phones", Journal of Internet Technology, Vol.5, No.3, pp , Π12. D. Iakovidis, D. Maroulis, S. Karkanis, P. Papageorgas and M. Tzivras, "Texture Multichannel Measurements for Cancer Precursors Identification using Support Vector Machines", Measurement, Elsevier Science, Vol. 36, No.3, pp , Π13. P. Papageorgas, D. Maroulis, H. Winter, S. Karkanis, H. Albrecht, N. Theofanous, "Multi-channel Gas Analyzer: The Data Acquisition and Control System. Measurement Improvement With Blue Laser Light, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, Vol. 53, No. 1, pp 58-66, Π14. P. Papageorgas, D. Maroulis, G. Anagnostopoulos, H. Albrecht, B. Wagner, D. Iakovidis, N. Theofanous, A High-Performance Imaging and Control System for a Micromirror-Based Laser-Scanning Endoscope Device, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, Vol. 55, No 5, pp , October Π15. I. Flaounas, D. Iakovidis, and D. Maroulis, Cascading SVMS as a Tool for Medical Diagnosis Using Multiclass Gene Expression Data, International Journal of Artificial Intelligence Tools, World Scientific, Vol. 15, No. 3, pp , Π16. D. Iakovidis, D. Maroulis, and D. Bariamis, FPGA Architecture for Fast Parallel Computation of Co-occurrence Matrices, Special Issue on FPGA-based Reconfigurable Computing, Journal of Microprocessors and Microsystems, Elsevier Science, Vol. 31, No. 2, pp , Μετά την εκλογή στη Βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή. Π17. D. Iakovidis, D. Maroulis, and S. Karkanis, An Intelligent System for Automatic Detection of Gastrointestinal Adenomas in Video Endoscopy, Computers in Biology and Medicine, Elsevier Science, Vol. 36, No. 10, pp , Π18. H. Albrecht, P. Papageorgas, D. Maroulis, N. Theofanous, S. Karkanis, B. Wagner, M. Schurr, C. Depeursinge, A. Menciassi, "Structure and characterization of an enhanced laser-scanning endoscope based on microelectromechanical mirrors", Journal of Electronic Imaging, SPIE, Vol. 15, No. 2, pp , Π19. S. Athineos, N. Sgouros, P. Papageorgas, D. Maroulis, M. Sangriotis, N. Theofanous, Photorealistic Integral Photography using a Ray Traced Model of the Capturing Optics, Journal of Electronic Imaging, SPIE, Vol. 15, No. 4, pp , Oct./Dec

14 Π20. D. Maroulis, I. Flaounas, D. Iakovidis, and S. Karkanis, Microarray-MD: A system for exploratory analysis of microarray gene expression data, Computer Methods and Programs in Biomedicine, Elsevier Science, Vol. 83, No. 2, pp , Π21. D. Maroulis, M. Savelonas, D. Iakovidis, S. Karkanis, N. Dimitropoulos, Variable Background Active Contour Model for Computer-Aided Delineation of Nodules in Thyroid Ultrasound Images, IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine, Vol. 11, No. 5, pp , Π22. D. Iakovidis, M. Savelonas, S. Karkanis, D. Maroulis, A Genetically Optimized Level Set Approach to Segmentation of Thyroid Ultrasound Images, special issue on Computational Intelligence in Medicine and Biology, Applied Intelligence, Springer, Vol. 27, No. 3, pp , Π23. D. Chaikalis, N. Sgouros, D. Maroulis, P. Papageorgas Hardware Implementation of a Disparity Estimation Scheme for Real-Time Compression in 3D Imaging Applications, Journal of Visual Communication and Image Representation, Elsevier Science, Vol. 19, No 1, pp. 1-11, Jan Π24. D. Maroulis, D. Iakovidis, D. Bariamis, "FPGA-based System for Real-time Video Texture Analysis", Journal of VLSI Signal Processing Systems, Springer, vol. 53, No 3, pp , Π25. M. Savelonas, D. Iakovidis, D. Maroulis, LBP-guided Active Contours, Pattern Recognition Letters, Elsevier Science, vol. 29, Issue 9, pp , July Π26. E. Zacharia, D. Maroulis, "An Original Genetic Approach to the Fully-Automatic Gridding of Microarray Images" IEEE Transactions on Medical Imaging, vol.27, no.6, pp , June Π27. D. Bariamis, D. Maroulis, D. Iakovidis, "Adaptable, Fast, Area-Efficient Architecture for Logarithm Approximation with Arbitrary Accuracy on FPGA", Journal of Signal Processing Systems, Springer, vol. 58, no. 3, pp , Π28. M.A. Savelonas, D.K. Iakovidis, I. Legakis, D. Maroulis, Active Contours Guided by Echogenicity and Texture for Delineation of Thyroid Nodules in Ultrasound Images, IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine, Vol. 13, No. 4, pp , Π29. M.A. Savelonas, D. Maroulis, M. Sangriotis, A Computer-Aided System for Malignancy Risk Assessment of Nodules in Thyroid US Images based on Boundary Features, Computer Methods and Programs in Biomedicine, Elsevier Science, Vol. 96, no. 1, pp , Π30. D. Chaikalis, N. Sgouros, D. Maroulis and M. Sangriotis, Real-Time Compression Architecture for Efficient Coding in Autostereoscopic Displays, Journal of Real- Time Image Processing, Springer,vol. 5, no.1, pp 45-56, Π31. D. Iakovidis, E. Keramidas, D. Maroulis, "Fusion of Fuzzy Statistical Distributions for Classification of Thyroid Ultrasound Patterns," special issue on Intelligent Data Analysis for Decision Support in Medicine, (eds. F. Tortonella, P. Soda, M. Pechenizkiy, and A. Tsymbal), Artificial Intelligence in Medicine, Elsevier, Vol. 50, Issue 1, pp , Π32. I. Legakis, M. Savelonas, D. Maroulis, D. Iakovidis, "Computer-based Nodule Malignancy Risk Assessment in Thyroid Ultrasound Images", accepted in International Journal of Computers and Applications, ACTA Press,

ΣΤΑΥΡΟΣ Α. ΚΑΡΚΑΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012.

ΣΤΑΥΡΟΣ Α. ΚΑΡΚΑΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012. ΣΤΑΥΡΟΣ Α. ΚΑΡΚΑΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012. ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΚΑΝΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. 1/10 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Υ Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Τ Ο Σ Πίνακας περιεχομένων : Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΕΒ. 2015 I. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Διεύθυνση: 3 ο χλμ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Λαμίας-Αθηνών, 35 100 Λαμία Τηλέφωνo: +30 22310 60159

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΕΒ. 2015 I. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Διεύθυνση: 3 ο χλμ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Λαμίας-Αθηνών, 35 100 Λαμία Τηλέφωνo: +30 22310 60159 ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ I. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΦΕΒ. 2015 Διεύθυνση: 3 ο χλμ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Λαμίας-Αθηνών, 35 100 Λαμία Τηλέφωνo: +30 22310 60159 II. ΣΠΟΥΔΕΣ Διδακτορικό Δίπλωμα Πληροφορικής, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΔΕΠ Ονοματεπώνυμο Αδάμ Αδαμόπουλος Βαθμίδα Επίκουρος Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο Ιατρική Φυσική Εργαστήριο/Κλινική Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γραφείο Τηλέφωνο 25510 30501

Διαβάστε περισσότερα

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. goumas@teikav.edu.gr, goumas@kav.forthnet.gr

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. goumas@teikav.edu.gr, goumas@kav.forthnet.gr BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 'Ονομα: Επώνυμο: Στέφανος Γκούμας Ημερομ.Γέννησης: 25/8/1960 Οικογενειακή κατάσταση: Τόπος κατοικίας: Έγγαμος Παλιό Καβάλας Διεύθυνση κατοικίας: Παπαϊωάννου 45 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Ομάδα Διαχείρισης Βιοϊατρικών Δεδομένων και Τηλεϊατρικής

Ερευνητική Ομάδα Διαχείρισης Βιοϊατρικών Δεδομένων και Τηλεϊατρικής Ερευνητική Ομάδα Διαχείρισης Βιοϊατρικών Δεδομένων και Τηλεϊατρικής Επίκουρος Καθηγητής Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική imaglo@ucg.gr Το Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Δημητριάδος 95 και Παύλου Μελά 38333 Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτριος Θ. Τόμτσης, Ph.D. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Δημήτριος Θ. Τόμτσης, Ph.D. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Δημήτριος Θ. Τόμτσης, Ph.D. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Τίτλοι σπουδών Πτυχίο: Μηχανικός Πληροφοριακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Coventry, U.K,, 1991. Μεταπτυχιακό: Μηχανικός Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη, 2 τέκνα Διεύθυνση:, Πατησίων 76, 104 34

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ : ΑΡΙΘΜ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ : Ρ (Τ.Α.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ : ΑΡΙΘΜ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ : Ρ (Τ.Α. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ : Στυλιανός : Κρηνίδης : Δημήτριος : Νίκη ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 09/03/1978 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΠΟΛΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Τ.Κ. : Νυρεμβέργης 77, Καβάλα :

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 1981 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. : mkrinidi@gmail.com

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 1981 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. : mkrinidi@gmail.com ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ : Μιχαήλ : Κρηνίδης : Δημήτριος : Νίκη ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 1981 ΠΟΛΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Τ.Κ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ e-mail

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία ιατρικών εικόνων θυρεοειδούς και εντοπισµός όζων

Επεξεργασία ιατρικών εικόνων θυρεοειδούς και εντοπισµός όζων Επεξεργασία ιατρικών εικόνων θυρεοειδούς και εντοπισµός όζων Μιχάλης Σαβελώνας, ηµήτρης Μαρούλης, ηµήτρης Ιακωβίδης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Όνομα: Γεώργιος Σταθάκης Εθνικότητα: Ελληνική Ημερομηνία γεννήσεως: 21 Ιουνίου 1972 Τηλέφωνα: +30 2281097114 e-mail: gstath@syros.aegean.gr Σπουδές 1997-2000 Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3685/08 - Απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α., Συνεδρίασης της 22-11-2016 1. Αρμόδια όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Πατρός: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 8 Νοεμβρίου 1981 Διεύθυνση Κατοικίας: Σωκράτους 13 Ν. Ηράκλειο Αττικής Προσωρινή Κατοικία: Β Πάροδος Καλαμπόκα 6, Χίος,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.ΔΙ.Π. Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Λύκειο Καπανδριτίου (Βαθμός Αποφοίτησης: Άριστα 20)

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.ΔΙ.Π. Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Λύκειο Καπανδριτίου (Βαθμός Αποφοίτησης: Άριστα 20) ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ Μέλος Ε.ΔΙ.Π. Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη, 2 τέκνα Διεύθυνση:, Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) 26/01/2014 Συνεισφορά του κλάδους ΗΜΜΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ευρύ φάσμα γνώσεων και επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

DECO DECoration Ontology

DECO DECoration Ontology Πράξη: «Αρχιμήδης ΙΙI Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Κρήτης» Υποέργο 32 DECO DECoration Ontology Οντολογία και εφαρμογές σημασιολογικής αναζήτησης και υποστήριξης στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αρ / Ε5 ΦΕΚ 764/ ) και λειτουργεί

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αρ / Ε5 ΦΕΚ 764/ ) και λειτουργεί Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αρ. 39480/ Ε5 ΦΕΚ 764/ 3-4-2013) και λειτουργεί βάσει του Ν. 3685/16.07.2008/ΦΕΚ 148 τ.α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΡΟΜΠΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16/1/1977 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 29, 16122, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο ΠΟΛΙΤΗΣ Όνομα Όνομα πατρός Διεύθυνση Ηλ. διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Παν Πειραιά, Δρ Φούντας Ευάγγελος. Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής

Καθηγητής Παν Πειραιά, Δρ Φούντας Ευάγγελος. Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής Μ. ΚΑΡΑΟΛΗ και Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 80, 185 34 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ 210 414 2314 / Fax: 210-4142107

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 89, 17671 ΑΘΗΝΑ -ΤΗΛ: 210-9549280, FAX: 210-9549281 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Άρθρο 1 1. Υποψηφιότητες για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Δρ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ ΠΥΛΟΥ 22, Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22310 60140 Kινητό τηλέφωνο: 6945-273390 email : g anetsos@teilam.gr 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ [1] C. Bouras, A. Gkamas, G. Kioumourtzis, Adaptive smooth multicast protocol for multimedia transmission:

ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ [1] C. Bouras, A. Gkamas, G. Kioumourtzis, Adaptive smooth multicast protocol for multimedia transmission: ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ [1] C. Bouras, A. Gkamas, G. Kioumourtzis, Adaptive smooth multicast protocol for multimedia transmission: Implementation details and performance evaluation, International

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο : Αμανατιάδης Δημήτριος του Σοφοκλή Ημ/νία Γέννησης : 12 Φεβρουαρίου 1970 Τόπος κατοικίας : Θεσσαλονίκη, Βατοπεδίου 5, 56224 Εύοσμος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Βιβλιοθηκονόμος, Ph.D. Διεθνολόγος Πολιτικός επιστήμονας koulouris.a@gmail.com, akoul@teiath.gr http://users.teiath.gr/akoul/ Σπουδές Οκτώβριος 2007 Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση υποτροφίας για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση υποτροφίας για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση υποτροφίας για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» ανακοινώνει εκδήλωση ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων NETWORKING DAY Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Συνεργασία στην Έρευνα & Επαγγελματικές Προοπτικές Νέων Επιστημόνων Αμφιθέατρο Κτιρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00 Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Α. Θεσμικό πλαίσιο Χρ. Γκόβαρης 1, Γ. Λυμπερόπουλος 2, Κ. Μαλίζος 3 30

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Αμφιθέατρο Κτηρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Αμφιθέατρο Κτηρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00 NETWORKING DAY Συνεργασία στην Έρευνα & Επαγγελματικές Προοπτικές Νέων Επιστημόνων Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Αμφιθέατρο Κτηρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00 Νάνο/Μικροηλεκτρονική και Ενσωματωμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ (TΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ T.E) ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή Αξιολόγηση Υποψηφίων για κάλυψη προκηρυχθείσας θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή

Γραπτή Αξιολόγηση Υποψηφίων για κάλυψη προκηρυχθείσας θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α. ΑΡΑΠΟΓΙΑΝΝΗ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΟΛΗ 157 84 ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 7275314 email: arapoyanni@di.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Secure Cyberspace: New Defense Capabilities

Secure Cyberspace: New Defense Capabilities Secure Cyberspace: New Defense Capabilities Dimitris Gritzalis November 1999 Υπουργείο Εθνικής Αμυνας Διημερίδα Πληροφορικής και Επιχειρησιακής Ερευνας Αθήνα, 2-3 Νοέμβρη 1999 Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚO ΤΗΣ 2 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚO ΤΗΣ 2 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Τέρμα οδού Καραϊσκάκη, 22100, Τρίπολη Τέρμα Καραϊσκάκη, 22100 Τρίπολη Τηλ. 2710372165 * Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ Σ. ΦΛΩΡΟΥ Ι ΑΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ Σ. ΦΛΩΡΟΥ Ι ΑΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ Σ. ΦΛΩΡΟΥ Ι ΑΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Γεώργιος Παπαϊωάννου

Βιογραφικό Σημείωμα Γεώργιος Παπαϊωάννου Βιογραφικό Σημείωμα Γεώργιος Παπαϊωάννου Στοιχεία Επικοινωνίας Ταχυδρομική διεύθυνση: Τμ. Πληροφορικής, Πατησίων 76, 104 34, Αθήνα Γραφείο: Ύδρας 28, 4 ος όροφος, Κυψέλη, Αθήνα Τηλέφωνο (γραφείου): 210-8203934

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 2014 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΔΔΦΕ) Το Τμήμα Φυσικής του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας 215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας Το Τμήμα ασχολείται με τη διδασκαλία και την έρευνα στην επιστήμη και τεχνολογία των υπολογιστών και τη μελέτη των εφαρμογών τους. Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1980 (ως

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Δραστηριοτήτων

Παρουσίαση Δραστηριοτήτων Ημερίδα Μικρο/νανο Ηλεκτρονική & Ενσωματωμένα Συστήματα Corallia Clusters Initiative 19 Νοεμβρίου 2008 Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Παρουσίαση Δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1. Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΗΜΑΚΗΣ Κ. ΛΕΡΟΣ. Μόνιµος Επίκουρος Καθηγητής Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων Πανεπιστήµιο Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΣΗΜΑΚΗΣ Κ. ΛΕΡΟΣ. Μόνιµος Επίκουρος Καθηγητής Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων Πανεπιστήµιο Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΣΗΜΑΚΗΣ Κ. ΛΕΡΟΣ Μόνιµος Επίκουρος Καθηγητής Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων Πανεπιστήµιο Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Οκτώβριος 2012 I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ηµεροµηνία γέννησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Α.Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη Ανακατασκευή Θραυσμένων Αντικειμένων

Αυτόματη Ανακατασκευή Θραυσμένων Αντικειμένων Αυτόματη Ανακατασκευή Θραυσμένων Αντικειμένων Κωνσταντίνος Παπαοδυσσεύς Καθηγητής ΣΗΜΜΥ, Δημήτρης Αραμπατζής Δρ. ΣΗΜΜΥ Σολομών Ζάννος Υ.Δ. ΣΗΜΜΥ Φώτιος Γιαννόπουλος Υ.Δ. ΣΗΜΜΥ Μιχαήλ Έξαρχος Δρ. ΣΗΜΜΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ : ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΟΝΟΜΑ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : ΘΕΜΙΣΤΙΚΛΗΣ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΛΑΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΑΒΕΡΩΦ 51 ΛΑΜΙΑ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΕΓΓΑΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Master of science in Networking and Data Communications Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Συνδιοργάνωση Το ΤΕΙ Πειραιά και το πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας συνδιοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 1 ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ), Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών συμμετέχει στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ.

Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών συμμετέχει στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ. 4. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 4.1 Δομή και Οργάνωση Στο Τμήμα λειτουργεί αυτοτελώς ένα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με έξι Μεταπτυχιακές Ειδικεύσεις ως ακολούθως: 1. Υπολογιστική Επιστήμη 2. Προηγμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία κριτήρια εκλογής μελών ΔΕΠ Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ και συναφείς αρχές ακαδημαϊκής δεοντολογίας

Ενιαία κριτήρια εκλογής μελών ΔΕΠ Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ και συναφείς αρχές ακαδημαϊκής δεοντολογίας Ενιαία κριτήρια εκλογής μελών ΔΕΠ Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ και συναφείς αρχές ακαδημαϊκής δεοντολογίας Σεπτέμβριος 2009 Ενιαία κριτήρια εκλογής μέλους ΔΕΠ Το τελικό κείμενο που ακολουθεί διαμορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα ΛΕΩΝΙΔΑΣ Λ. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γέννησης: Οικ. Κατάσταση: Τόπος Γέννησης: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 12 Σεπτεμβρίου 1976 Έγγαμος με ένα παιδί Καβάλα modip-tech@duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι του τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων (ΗΥΣ) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά διαθέτουν τις εξειδικευμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΥΦΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΛΕΣΤΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΥΑ ΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΚΜΕΣ *

ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΥΦΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΛΕΣΤΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΥΑ ΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΚΜΕΣ * ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΥΦΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΛΕΣΤΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΥΑ ΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΚΜΕΣ * Μιχάλης Α. Σαβελώνας 1, ηµήτρης Ε. Μαρούλης 1, ηµήτρης Κ. Ιακωβίδης 1, Σταύρος Α. Καρκάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981 Διεύθυνση κατοικίας Εγνατίας 125, 54635 - Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 535354, 6936127493 Φαξ 2310 530468 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή ΗΜΜΥ Πολυτεχνείου Κρήτης!

Σχολή ΗΜΜΥ Πολυτεχνείου Κρήτης! Σχολή ΗΜΜΥ Πολυτεχνείου Κρήτης! Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) Πολυτεχνείου Κρήτης www.ece.tuc.gr Open House Περιεχόμενα 1. Με τί ασχολείται ο ΗΜΜΥ; 2. Προπτυχιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Παραδόσεις 4. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις. Ελληνικά / Αγγλικά

Παραδόσεις 4. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις. Ελληνικά / Αγγλικά ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ GD2610 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών 35100 Λαμία Πληροφορίες: Σαρρής Θ. Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Security in the Cloud Era

Security in the Cloud Era Security in the Cloud Era Dimitris Gritzalis October 2011 Ασφάλεια στην εποχή του Cloud: Παράδοξο ή απλώς διαφορετικό; Δημήτρης Γκρίτζαλης Καθηγητής Ασφάλειας στις ΤΠΕ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Πάτρα 2012

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Πάτρα 2012 1 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Πάτρα 2012 1979 Πτυχιούχος Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών Βαθμός πτυχίου «Αριστα 9» 1987 Διδάκτωρ

Διαβάστε περισσότερα

«Σύγχρονα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογίες Διαδικτύου και Ασφάλεια Συστημάτων» Μια απάντηση στις προκλήσεις στον Τομέα της Πληροφορικής

«Σύγχρονα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογίες Διαδικτύου και Ασφάλεια Συστημάτων» Μια απάντηση στις προκλήσεις στον Τομέα της Πληροφορικής «Σύγχρονα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογίες Διαδικτύου και Ασφάλεια Συστημάτων» Μια απάντηση στις προκλήσεις στον Τομέα της Πληροφορικής Π.Μ.Σ. «Σύγχρονα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογίες Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηρισµός Νεοπλασµάτων στη Μαστογραφία από το Σχήµα της Παρυφής µε χρήση Νευρωνικών ικτύων

Χαρακτηρισµός Νεοπλασµάτων στη Μαστογραφία από το Σχήµα της Παρυφής µε χρήση Νευρωνικών ικτύων Χαρακτηρισµός Νεοπλασµάτων στη Μαστογραφία από το Σχήµα της Παρυφής µε χρήση Νευρωνικών ικτύων Χ. Γεωργίου 1 (xgeorgio@hol.gr),. Κάβουρας 2 (cavouras@hol.gr), Ν. ηµητρόπουλος 3, Σ. Θεοδωρίδης 1 (stheodor@di.uoa.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Παρουσίασης

Περιεχόμενα Παρουσίασης 1 Περιεχόμενα Παρουσίασης Σπουδές και εκπαίδευση Ποιοί είμαστε Τι προσφέρουμε: Προγράμματα σπουδών Προπτυχιακές σπουδές Επαγγελματικά δικαιώματα Μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα Διδακτορικές σπουδές Μεταδιδακτορική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Βιοπληροφορική. Μαργαρίτα Θεοδωροπούλου. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λαμία 2016

Βιοπληροφορική. Μαργαρίτα Θεοδωροπούλου. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λαμία 2016 Βιοπληροφορική Μαργαρίτα Θεοδωροπούλου Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λαμία 2016 Βιοπληροφορική Εισαγωγή στη Μοριακή Βιολογία, Γενωμική και Βιοπληροφορική. Βάσεις Βιολογικών Δεδομένων. Ακολουθίες Πρωτεϊνών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Μαθηματική Ανάλυση ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Μαθηματική Ανάλυση ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Μαθηματική Ανάλυση ΠΙΝΑΚΑΣ (β) Άρθρου 2, παρ. 2, Π.Δ. 163, ΦΕΚ 149/26-06-2002,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ Α) Ελληνικά 1. 1 ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Λοιμώξεων Π.Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», 11-13 Οκτωβρίου 1991 2. 2 ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση Απόψεων Μαθητών και Έλεγχος Επίδρασης στην Επίδοση τους από τη Χρήση Διαδικτυακού Εργαλείου Αξιολόγησης

Αποτύπωση Απόψεων Μαθητών και Έλεγχος Επίδρασης στην Επίδοση τους από τη Χρήση Διαδικτυακού Εργαλείου Αξιολόγησης Αποτύπωση Απόψεων Μαθητών και Έλεγχος Επίδρασης στην Επίδοση τους από τη Χρήση Διαδικτυακού Εργαλείου Αξιολόγησης Στ. Φιλιππίδης Εργαστήριο Πολυμέσων, Τμήμα Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

: Εσταυρωμένος 71004 : 1939 : Ελένη Αλίμπαλη : 2810-379391 : 2810-379328 : alibalie@staff.teicrete.gr

: Εσταυρωμένος 71004 : 1939 : Ελένη Αλίμπαλη : 2810-379391 : 2810-379328 : alibalie@staff.teicrete.gr Ηράκλειο 14-9-2011 Αριθμ. Πρωτ. 4688/Φ.30.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Θυρίδα Πληροφορίες Τηλέφωνα Fax E-mail

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε)

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Μάθησης Learning Technologies 2015 Τι είναι; Πρόκειται για διεπιστημονική Κατεύθυνση σπουδών που εστιάζει στις Τεχνολογίες Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1979-1981, Πτυχίο Οπτικής. - Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, Τμήμα Οπτικής του ΤΕΙ Αθήνας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1979-1981, Πτυχίο Οπτικής. - Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, Τμήμα Οπτικής του ΤΕΙ Αθήνας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Αριστείδης Επίθετο: Χανδρινός Τόπος Γέννησης: Αθήνα, Ελλάδα E-Mail: achand@teiath.gr, chandria@yahoo.com ΣΠΟΥΔΕΣ 1979-1981, Πτυχίο Οπτικής. - Σχολή Επαγγελμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Towards a more Secure Cyberspace

Towards a more Secure Cyberspace Towards a more Secure Cyberspace Dimitris Gritzalis 1 October 1999 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εφαρμογών Πληροφορικής Θεσσαλονίκη, 8-10 Οκτώβρη 1999 Πορεία προς έναν ασφαλέστερο Κυβερνοχώρο Δημήτρης Γκρίτζαλης

Διαβάστε περισσότερα

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 Πατρώνυμο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος με 2 τέκνα Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

Τμήμα Πληροφορικής. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης To Τμήμα Πληροφορικής του Α.Τ.Ε.Ι-Θ Το Τμήμα Πληροφορικής, στα πλαίσια μιας νέας εποχής που σηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο : Παπαδοπούλου Όνομα : Παναγιώτα Όνομα πατρός : Δημήτριος Όνομα συζύγου : Λεωνίδας Ημερομηνία Γέννησης : 1-6 - 1970 Οικογενειακή Κατάσταση : Έγγαμη με ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 2. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Ιδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Ημ/νία: 2003 Τίτλος: ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 2. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Ιδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Ημ/νία: 2003 Τίτλος: ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΜΟΝΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟΤΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΕΡ. ΓΕΝ.: 19/12/1980 ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΟΣ 2. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Ημ/νία: 2003 Τίτλος: ΔΙΠΛΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) Π Θ Τμήμα Φυσικής Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Ερευνητικές δραστηριότητες Στέλιος Σίσκος, Αναπληρωτής καθηγητής Δ/ντής Τομέα Ηλεκτρονικής και Η/Υ Aristotle University

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΜΟΛΗ 1. Εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, τίτλοι σπουδών: Ξένες Γλώσσες: Μετεκπαιδευτική κατάρτιση: 2. Διδακτικό έργο Πανεπιστημιακά Μαθήματα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΜΟΛΗ 1. Εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, τίτλοι σπουδών: Ξένες Γλώσσες: Μετεκπαιδευτική κατάρτιση: 2. Διδακτικό έργο Πανεπιστημιακά Μαθήματα ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΜΟΛΗ Επ. Καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1. Εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Λάρισα 07/09/2015 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3332/16-6-2015(ΣΥΝ) ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Ακρίβης. Προσωπικά στοιχεία. Εκπαίδευση. Ακαδημαϊκές Θέσεις. Ηράκλειο. Country, Ισπανία. Λευκωσία, Κύπρος. Rennes, Γαλλία.

Γεώργιος Ακρίβης. Προσωπικά στοιχεία. Εκπαίδευση. Ακαδημαϊκές Θέσεις. Ηράκλειο. Country, Ισπανία. Λευκωσία, Κύπρος. Rennes, Γαλλία. Γεώργιος Ακρίβης Προσωπικά στοιχεία Έτος γέννησης 1950 Τόπος γέννησης Χρυσοβίτσα Ιωαννίνων Εκπαίδευση 1968 1973,, Ιωάννινα. Μαθηματικά 1977 1983,, Μόναχο, Γερμανία. Μαθηματικά, Αριθμητική Ανάλυση Ακαδημαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία Ελληνικής Συμμετοχής στο 7ο ΠΠ.

Θέμα: Στοιχεία Ελληνικής Συμμετοχής στο 7ο ΠΠ. Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης Πληροφορίες: Μ. Κόνιαρης Θέμα: Στοιχεία Ελληνικής Συμμετοχής στο 7ο ΠΠ. Η παρούσα αναφορά παρουσιάζει πρόσθετα στατιστικά στοιχεία Ελληνικής συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Δ. Τριάντης, Ι. Λεράκη, Α. Κιντώνη ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Συνέδριο «Διασφάλιση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ Ρέθυμνο, 12 Αυγούστου 2013 Δεύτερη Αναγγελία Η Ελληνική Επιστημονική Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ. Βιογραφικό Σημείωμα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ. Βιογραφικό Σημείωμα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Εθνικότητα: Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης:

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη. και. Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου

Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη. και. Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα 2011 Επιτροπή Ηλεκτρονικών Πηγών: Κλωντίνη Ξενίδου-Δέρβου Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη και Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου Συλλογή HEAL-Link

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε)

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Η αξιοποίηση των σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση και τη µάθηση Πώς οι ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1. Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΔΑΛΙΑΝΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ KAI ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Institute of Sound

Διαβάστε περισσότερα

Quick algorithm f or computing core attribute

Quick algorithm f or computing core attribute 24 5 Vol. 24 No. 5 Cont rol an d Decision 2009 5 May 2009 : 100120920 (2009) 0520738205 1a, 2, 1b (1. a., b., 239012 ; 2., 230039) :,,.,.,. : ; ; ; : TP181 : A Quick algorithm f or computing core attribute

Διαβάστε περισσότερα

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27 .... 1-3.... 3-16 μ : 1. μ μ.... 3-4 2. μ... 4 3. μ / μ μ... 4-5 4. μ μ.... 5 5. μ... 5-6 6. μ μ.... 6 7.... 6-7 8. μ μ ( )... 7-8 9. μ/μ μ... 8 10. μ/μμ -... 8-9 11. μ / μ... 9-10 12. /... 10 13. / μ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα 2 Πρόλογος Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς καλύπτει δύο σημαντικούς κλάδους της Ψηφιακής Οικονομίας και της Κοινωνίας της Γνώσης: τον κλάδο των Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΡΟΜΠΟΤ ΜΕ ΜΟΝΟΦΘΑΛΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΑΣΗΣ

ΕΥΡΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΡΟΜΠΟΤ ΜΕ ΜΟΝΟΦΘΑΛΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΑΣΗΣ ΕΥΡΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΡΟΜΠΟΤ ΜΕ ΜΟΝΟΦΘΑΛΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΑΣΗΣ Νικόλαος Κυριακούλης *, Ευάγγελος Καρακάσης, Αντώνιος Γαστεράτος, Δημήτριος Κουλουριώτης, Σπυρίδων Γ. Μουρούτσος Δημοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Μεικτής Μάθησης για τα Μαθηματικά της Γ Λυκείου

Μοντέλο Μεικτής Μάθησης για τα Μαθηματικά της Γ Λυκείου Μοντέλο Μεικτής Μάθησης για τα Μαθηματικά της Γ Λυκείου Ηµερίδα Μαθηµατικών: «Γεωµετρία - Ανάλυση, Αρµονική Αλληλεπίδραση για την Επίλυση Μαθηµατικών Προβληµάτων» Θεσσαλονίκη 2 Απριλίου 2011 Ελληνογαλλική

Διαβάστε περισσότερα