Γ.Ν.Ν.Θ.Α «Η Σωτηρία», Πεπραγμένα - Επιχειρησιακό Σχέδιο - Εκδηλώσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γ.Ν.Ν.Θ.Α «Η Σωτηρία», Πεπραγμένα - Επιχειρησιακό Σχέδιο - Εκδηλώσεις"

Transcript

1 1

2 2

3 ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δρ. Μιλτιάδης Παπασταματίου ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Βασιλική Κωνσταντίνα Γκογκοζώτου ΜΕΛΟΣ Αυγερινός Αθανάσιος ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ Δεληγιώργης Θεόδωρος ΜΕΛΟΣ Παρασκευόπουλος Ιωάννης ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ Σγούντζος Βασίλειος ΜΕΛΟΣ Κωνσταντόπουλος ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ Σερμπενιάδης Παναγιώτης Αναστάσιος ΜΕΛΟΣ Βελδέκης Δημήτριος ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ Καίνης Ηλίας Εκπρόσωποι Ιατρών ΜΕΛΟΣ Κουτρομάνος Κώστας ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ Νικολακάκου Αμαλία Εκπρ. Εργαζομένων 3

4 4

5 Περιεχόμενα Α. Πεπραγμένα 2014 Β. Παρουσίαση Γ. Στατιστικά Δ. Επιχειρησιακό Σέδιο 1. Εισαγωγή 1.1. Λειτουργικοί Ορισμοί 1.2. Μεθοδολογία Διαμόρφωσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Δράσεων Συνοπτικό περίγραμμα για την κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου Επόμενο βήμα: Η κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού 1.3. Μεθοδολογίες Αποτύπωσης και Αξιολόγησης Υφιστάμενης Κατάστασης Τεχνική: Εφαρμογή SWOT ανάλυσης Εργαλεία Υλοποίησης 1.4. Περιορισμοί της SWOT ανάλυσης 2. Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης 2.1. Εισαγωγή 2.2. Σύντομο Ιστορικό 2.3. Σκοπός του Νοσοκομείου 2.4. Διοίκηση 2.5. Δυναμικότητα Κλινών 2.6. Έσοδα 2.7. Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας Εθνική Νομοθεσία Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 2.8. Διάκριση Υπηρεσιών Νοσοκομείου Η Ιατρική Υπηρεσία Η Νοσηλευτική Υπηρεσία Η Διοικητική Οικονομική Υπηρεσία 2.9. Λοιπές Δομές Νοσοκομείου Κέντρο Ψυχικής Υγείας του ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Ξενώνας Βραχείας Παραμονής του Ψυχιατρικού τμήματος ΚΕΚ ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Απασχολούμενο Προσωπικό ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Κέντρο Ψυχικής Υγείας 5

6 Ξενώνας Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Κέντρο Ψυχικής Υγείας του ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ Ξενώνας Βραχείας Παραμονής Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Εργαστηριακές και Διαγνωστικές Εξετάσεις Ποιότητα Παρεχόμενων Υπηρεσιών Υγείας σε Ασθενείς, Συγγενείς Αυτών & Εσωτερικούς Πελάτες - Πιστοποιήσεις Ποιότητα Παρεχόμενων Υπηρεσιών Υγείας σε Ασθενείς, Συγγενείς Αυτών & Εσωτερικούς Πελάτες - Πιστοποιήσεις Απογραφή Υφιστάμενων Τεχνολογικών Δομών Πληροφορικής Διαχείριση Αποβλήτων Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα Ενεργειακές Ανάγκες Νοσοκομείου Μέτρα Εξοικονόμησης Νερού Στοιχεία Απόδοσης Νοσοκομείου ΓΝΘΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» (2013) Χρηματοοικονομική Διοικητική Εισαγωγή Χρηματοοικονομική Αποτύπωση Διαχρονική εξέλιξη Ισολογισμών και Αποτελεσμάτων Χρήσεων ( ) Αριθμοδείκτες ( ) Αποτύπωση Διαχείρισης Παγίων Στοιχείων ( ) Κτίρια Εγκαταστάσεις κτιρίων τεχνικά έργα Μηχανήματα Τεχνικές εγκαταστάσεις Λοιπός μηχ. εξοπλισμός Μεταφορικά μέσα Έπιπλα και λοιπός Εξοπλισμός Λογιστικά Προγράμματα Ανάλυση Περιβάλλοντος ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» (SWOT) 3. Εξωτερικό Περιβάλλον 3.1. Ευρώπη Το Χρηματοδοτικό Πλαίσιο για την περίοδο Πολιτική Συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

7 3.4. Πολιτική Ποσοστά συγχρηματοδότησης ΕΠ Συνοχής της ΕΕ για την περίοδο Κατανομή πόρων από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία To νέο ΕΣΠΑ Προτεραιότητες και Αρχιτεκτονική Οι Θεματικοί Στόχοι των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα ΕΣΠΑ Περιφερειακό Πρόγραμμα «Αττική» ( ) Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» -ΕΠΑνΕΚ κίνηση ( ) Ενέργεια Τομέας Πληροφοριακών Συστημάτων Υγεία 3.5. Αναπτυξιακή Στρατηγική και Στόχοι του Υπουργείου Υγείας ( ) Πυλώνες και Στρατηγικοί Στόχοι στον Τομέα Υγείας Αναπτυξιακή Στρατηγική και Στόχοι του Υπουργείου Υγείας ( ) Το όραμα Γενικοί Στρατηγικοί Στόχοι του Νοσοκομείου Ειδικοί Επιχειρησιακοί Στόχοι του Νοσοκομείου (μεσοπρόθεσμοι) Το ζήτημα της αντιστοιχίας Στρατηγικών Στόχων και Επιχειρησιακών Στόχων 3.7. Επενδυτική Προτεραιότητα ανά Θ/Σ για την Υλοποίηση των Στρατηγικών Στόχων 3.8. Χάραξη Σχεδίων Δράσης με Κριτήριο Επιτακτικότητας Προτεραιότητες Γ.Ν.Θ.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» για την 5η Προγραμματική Περίοδο Προτεινόμενα Σχέδια Δράσης Για την Επίτευξη των Στρατηγικών Στόχων Συνοπτικός Πίνακας: Θεματικοί Στόχοι-Αναμενόμενα Αποτελέσματα 4. ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 4.1. Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας 4.2. Πιθανοί Κίνδυνοι και Μέτρα Για Να Ξεπεραστούν Ε. Εκδηλώσεις 7

8 Συνοπτικό Βιογραφικό Διοικητού Προέδρου Δ.Σ. Δρ.Μιλτιάδη Παπασταματίου Ο Ιατρός είναι Διοικητής του Γ Ν Ν Θ Αθηνών «Η Σωτηρία». Στο διάστημα του διοίκησής του, το Νοσοκομείο με 710 ενεργείς κλίνες αξιολογήθηκε στα 5 καλύτερα νοσοκομεία άνω των 600 κλινών την περίοδο 1/1/14-31/3/14 και στα 3 καλύτερα την περίοδο 1/4/14-31/7/14. Είναι απόφοιτος και υπότροφος του ΙΚΥ της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και Διδάκτορας της ιδίας Σχολής. Έχει τιμηθεί με επιστημονικές διακρίσεις από ιατρικές εταιρείες και κοινωνικούς φορείς, είναι Διευθυντής του Χειρουργικού Τμήματος ΓΝΝΙ «Κωνσταντοπούλειο πρ. Αγία Όλγα» και τ. Διοικητικός και Επιστημονικός Διευθυντής της Β Χειρουργικής Κλινικής του 7ου Νοσοκομείου ΙΚΑ ΕΤΑΜ. Επιστημονικός Σύμβουλος με απόφαση του Δ.Σ. στο «Ωνάσειο» Καρδιολογικό Κέντρο. Διετέλεσε επί δεκαετία ως μέλος του Δ.Σ. Νοσοκομείου Θ.Π. «Η Παμμακάριστος» και επί τριετία Πρώτος Διατάκτης ως Προεδρεύων Αντιπρόεδρος Δ.Σ., ασκώντας την διοίκηση του Νοσοκομείου. Έχει μετεκπαιδευτεί στην Αγγλία, Ολλανδία, Ελβετία, Αυστρία και Γερμανία σε ειδικά χειρουργικά θέματα που αφορούν στην χειρουργική του Γαστρεντερολογικού Συστήματος και των Ενδοκρινών Αδένων. Μετείχε στη διδασκαλία των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και κατέχει τίτλους διδάσκοντος Καθηγητού στα μετεκπαιδευτικά μαθήματα της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας. Δίδαξε επί δεκαετίας το μάθημα της Χειρουργικής και των Α Βοηθειών σε βαθμίδα Καθηγητού κατόπιν εκλογής από το Δ.Ε.Π. του Α.Τ.Ε.Ι. Αθηνών. Έχει συγγράψει τρία επιστημονικά βιβλία και μετάσχει ως συγγραφέας σε 200 ιατρικές εργασίες. Έχει συμμετοχή σε διάφορες θέσεις οργανωτικών και επιστημονικών επιτροπών 100 επιστημονικών ιατρικών συνεδρίων. Μετέχει ως μέλος σε 14 Ιατρικές Επιστημονικές Εταιρείες. Επί 8ετίας Ταμίας του Δ.Σ. της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, μετέχοντας από 20ετίας στο Επιστημονικό Συμβούλιο και Γραμματέας της Επαγγελματικής Ένωσης των Ελλήνων χειρουργών. Έχει εκλεγεί Πρόεδρος Δ.Σ. του Επαγγελματικού Συμβουλίου της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας ( ). 8

9 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2014 ΤΟ Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» (ΜΕ 710 ΕΝΕΡΓΕΙΣ ΚΛΙΝΕΣ) ΣΤΑ 3 ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 600 ΚΛΙΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΕΣΥ, ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/4/14-31/7/14 ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»: ΔΡ. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ INTERNET 1) 2) BLOG 3) 4) ΤΟ Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» (ΜΕ 710 ΕΝΕΡΓΕΙΣ ΚΛΙΝΕΣ) ΣΤΑ 5 ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΕΣΥ, ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/14-31/3/14 ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»: ΔΡ. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 1) ΤΟ ΒΗΜΑ 2) ΤΑ ΝΕΑ 3) Εφημερίδα Ελευθερία ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 1) Newsit.gr 9

10 2) News.gr 3) Inews.gr 4) 24hnews.gr ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 1) Sport FM INTERNET 1) Paraskhnio.gr 2) Patras Events.gr 3) Ktirio Online.gr 4) Planet Greece 5) Cebil.gr 6) Ιατροπαιδεία.gr 7) Νέα TV 8) Reporter.gr BLOG 1) Aegaio 10

11 2) Dexiextrem ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ : 1) ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (ΤΕΠ) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ) 2) ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΪΣΟΔΥΝΑΜΙΑΣ ΓΕΝΟΣΗΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΙΒΕΑΑ ΣΤΟ ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» (ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ) 3) Eγκατάσταση και λειτουργία Ακτινοσκοπικού Μηχανήματος C-ARM στο τμήμα της Επεμβατικής Ακτινολογίας ( ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ) 4) Εγκατάσταση σύγχρονου 2 ου Αξονικού Τομογράφου 64 τομών στο τμήμα της Επεμβατικής Ακτινολογίας. Τελικό στάδιο αδειοδότησης από την Περιφέρεια Αττικής ( ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ) 5) Δωρεά Ασθενοφόρου από τον Δήμο Ν. Ηρακλείου σε συνδυασμό με ανταποδοτικές ιατρικές πράξεις από ιατρούς του Νοσοκομείου μας, συγκεκριμένα ιατρικές εξετάσεις σε ΚΑΠΗ του Δήμου Ν. Ηρακλείου ( συνεργασία με Αντιδήμαρχο κα Γαλακτοπούλου). 6) Δωρεά Φορτηγού για τις ανάγκες του Νοσοκομείου από το Υπουργείο Υγείας. 7) Δωρεάν εργασίες αποψίλωσης και καθαρισμού του δάσους του Νοσοκομείου. 8) Δωρεάν παροχή μηχανογραφικού εξοπλισμού (HARDWARE) για την κάλυψη αναγκών τμημάτων του Νοσοκομείου. 9) Δωρεάν παροχή ιματισμού για την κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου. 10) Δωρεάν παροχή ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου. 11) Δωρεά Επίπλων και εξοπλισμού γραφείου 12) Δωρεά Σπυρομέτρου και Αναλώσιμου Υλικού 13) Δωρεά Αναπνευστήρων 14) Σχεδιασμός και επικύρωση Τοπογραφικού του Νοσοκομείου (για πρώτη φορά). (ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ) 15) Ορισμός του Νοσοκομείου μας ως Νοσοκομείο Αναφοράς για τον κοροναϊό MERS. (Υποδοχή και νοσηλεία για πρώτη φορά του πρώτου κρούσματος στην Ελλάδα με MERS). 11

12 16) Δεν δημιουργήθηκε δυσλειτουργία του Νοσοκομείου με τη διαθεσιμότητα των οδηγών (17 ) και ιατρών πρώην Νοσοκομείων ΙΚΑ. (σε συνεργασία με ΕΚΕΠΥ, ΕΚΑΒ και 1 η ΥΠΕ). 17) Παρουσία της Διοικήσεως σε όλες τις εκδηλώσεις - Συνέδρια Δημόσιας Υγείας και πολιτικής στο χώρο της Υγείας με συμμετοχή του κου Διοικητού Δρ Μιλτιάδη Παπασταματίου σε στρογγυλό τραπέζι στο 10 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας και στην Ημερίδα Νοσοκομειακών Λοιμώξεων στο Υπουργείο Υγείας ( & ). Προσφωνήσεις του κ. Διοικητή και κήρυξη εργασιών συνεδρίων Ιατρικού και Παραϊατρικού περιεχομένου. Δελτία Τύπου από το γραφείο του κου Διοικητή σε συνεργασία με το Γραφείο Τύπου του Υπουργού κου Γεωργιάδη και κου Βορίδη. 18) Πραγματοποίηση πολλών επιστημονικών και κοινωνικών εκδηλώσεων στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου και στο χώρο του Ιστορικού Μουσείου. 19) Μείωση ενέργειας από το 2013 στο 2014 κατά KW, επίτευξη της ελάχιστης απώλειας από τους (3) υποσταθμούς σύμφωνα με τις μετρήσεις της ΔΕΗ. 20) ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ : Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» - ΕΣΠΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΟΣΟ ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Προμήθεια και Εγκατάσταση Αξονικού Τομογράφου 64 τομών ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ / ΠΑΡΑΛΑΒΗ Προμήθεια Εξοπλισμού ΤΕΠ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Υποέργο του Αξονικού) Σύμβουλος ΕΣΠΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Θάλαμοι Αρνητικής Πίεσης Κατάθεση Τεχνικού Δελτίου Έργου Εξοπλισμός Ξενώνα Βραχείας Παραμονής Σύμβαση για τις κατηγορίες: Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού και Επίπλων Γραφείου. Μερική κατακύρωση για τις υπόλοιπες κατηγορίες και επανάληψη για είδη που δεν προσφέρθηκαν. 21) Συνεχής Εφαρμογή και επέκταση του Σχεδιασμού Διαχείρισης Ποιότητας (ESD) του Νοσοκομείου. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ : 1) Φαρμακευτικό τμήμα και κεντρική μονάδα διαλύσεων πιστοποιημένα με ΙSO. 2) Παρακολούθηση δαπανών φαρμάκων (κωδικός 1312) και λειτουργία με μειωμένο προϋπολογισμό έναντι 2013 κατά 25,5%. 12

13 3) Συνεργασία με Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την κάλυψη ειδικών χημειοθεραπευτικών φαρμάκων υψηλού κόστους Ν. 3816/ ) Μετά από πρόταση της επιτροπής φαρμάκου συλλογή και αξιολόγηση προσφορών εκπτώσεων εταιριών για χαμηλό κόστος λειτουργίας. 5) Αύξηση του αριθμού γεννοσήμων στο Νοσοκομείο σε ποσοστό 43% παρ ότι για τον καρκίνο του πνεύμονα που καλύπτει το Νοσοκομείο υπάρχουν καινοτόμα φάρμακα υψηλού κόστους μόνο πρωτότυπα. 6) Κάλυψη μέσω του μειωμένου προϋπολογισμού φαρμάκων απόρων ασθενών (βιβλιάρια πρόνοιας) άλλων Νοσοκομείων όπως, Αιγινήτειο, Ευαγγελισμός,κ. ά. 7) Κάλυψη αναγκών ΕΚΕΠΥ, σε φαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό. 8) Κάλυψη αναγκών ΕΚΑΒ, σε φαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: 1) Oλοκληρώθηκε η Διαπίστευση του Βιοχημικού και Μικροβιολογικού Εργαστηρίου Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μυκοβακτηριδίου του Γ.Ν.Ν.Θ.Α Η ΣΩΤΗΡΙΑ κατά ELOT EN ISO : 2007,από ΕΣΥΔ (ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ). Γίνεται προετοιμασία για την επέκταση της διαπίστευσης στα υπόλοιπα εργαστηριακά τμήματα. 2) Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η ηλεκτρονική παραγγελία εξετάσεων με σύστημα BARCODE των κλινικών τμημάτων του Νοσοκομείου και η διαδικασία ηλεκτρονικής αποστολής των αποτελεσμάτων στις Κλινικές (εφαρμογή από ) 3) Το Μικροβιολογικό Εργαστήριο και το Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Μυκοβακτηριδίου του Γ. Ν.Ν.Θ.Α, συνεχίζει την συνεργασία με το ΚΕΕΛΠΝΟ και τις φυλακές Κορυδαλλού για την αντιμετώπιση των προβλημάτων Δημόσιας Υγείας από την Φυματίωση. Συμμετείχε επίσης στη διερεύνηση επαφών ατόμων με Φυματίωση σε περιοχές και χώρους σε φυλακές και κέντρα κράτησης. 4) Συνέχιση εξορθολογισμού συνταγογραφούμενων εξετάσεων στους προσερχόμενους στο ΤΕΠ. 5) Τελικό στάδιο των βελτιωτικών εργασίων στο χώρο αρνητικής πίεσης του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου. 13

14 ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: 1) Παραγωγική Λειτουργία Εργαστηριακού Υποσυστήματος (LIS) και ένταξή του στο Ο.Π.Σ. (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα). 2) Παραγωγική Λειτουργία της Εφαρμογής Αναλυτικής Λογιστικής σε διασύνδεση με το Ο.Π.Σ. 3) Ενσωμάτωση Κωδικοποίησης ΕΚΑΠΤΥ στο Ο.Π.Σ με έκδοση αναφοράς σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου. 4) Διασύνδεση Medico με εφαρμογή του ΕΟΠΥΥ για αναγγελία Εισιτηρίων Εξιτηρίων ΑΣΘΕΝΩΝ 5) Διασύνδεση Medico με εφαρμογή της ΗΔΙΚΑ για ανεύρεση στοιχείων ασθενών. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 1) Συνεργασία με ΕΝΕ, εκπαίδευση πιστοποίηση στο BLS και ILS 2) Συνεργασία με Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στο BLS περιοχές Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων. 3) Εκπαίδευση εργαζομένων στην πληροφορική με απόκτηση ECDL 4) Εκπαίδευση εργαζομένων σε ξένη γλώσσα (Αγγλικά) με απόκτηση πιστοποιητικού πτυχίου. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: Συνολική μείωση δαπανών 10% στο ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ Α ΕΠΤΑΜΗΝΟΥ Α ΕΠΤΑΜΗΝΟΥ (%) Διαφορά ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ , ,00-8,26% ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ , ,00 + 4,34% ΜΑΡΤΙΟΣ , ,00-9,58% ΑΠΡΙΛΙΟΣ , ,00-15,90% ΜΑΪΟΣ , ,00-14,56% ΙΟΥΝΙΟΣ , ,00-1,40% ΙΟΥΛΙΟΣ , ,00-17,02% 14

15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ , ,76-9,55% ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ , ,84-2,09% ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ , ,04-20,96% ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ , ,90-13,56% ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ , ,85-7,72% ΣΥΝΟΛΟ , ,84-9,95% ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ: Α) ΔΩΡΕΑ από το Ίδρυμα Νιάρχου ανακαίνιση της Θ/Χειρουργικής Κλινικής Υλικοτεχνολογικές Υποδομές. Β) ΔΩΡΕΑ από την Εθνική Τράπεζα λεωφορείου, για εσωτερικό περιμετρικό δρομολόγιο 5km στο Νοσοκομείο, προκειμένου να μειωθούν τα αυτοκίνητα που παρκάρουν μέσα στο χώρο του Νοσοκομείου. Γ) Επιχορήγηση από 1 η ΥΠΕ για δημιουργία Σωληνωτού Ταχυδρομείου. Ε) Αντικατάσταση της χρήσης ακτινογραφικού φιλμ (υπερβολικά μεγάλο κόστος μέχρι σήμερα στο Νοσοκομείο) σε ψηφιακή απεικόνιση σε CD: για υπογραφή σύμβασης. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Το Νοσοκομείο Γ.Ν.Ν.Θ.Α «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» εμφανίζει : Μείωση αγορών κατά 16% σε Φάρμακα, Υγειονομικό Ακτινολογικό Τεχνικό Λοιπό Υλικό, Αντιδραστήρια, Τρόφιμα Ποτά, Καύσιμα, Είδη Ιματισμού. Μείωση κατά 10% στο σύνολο αγορών χρήσης και λειτουργικών δαπανών (Μισθοδοσία, Εστίαση, Καθαριότητα, Λογαριασμοί, Λοιπές Υπηρεσίες) Μείωση ημερών νοσηλείας κατά 5% Μείωση μέσης διάρκειας νοσηλείας κατά 9% Aύξηση εισαγωγών, (με νοσηλευθέντες/μήνα) με πληρότητα 82% σε 710 κλίνες που διαθέτει το Νοσοκομείο. Μέσος όρος ποσοστού κάλυψης κλινών 82 % Η μείωση δαπανών, η μείωση του κόστους των υλικών και υπηρεσιών, παρά την αύξηση της πληρότητας, καταδεικνύει την μείωση του συνολικού κόστους ανά ασθενή και 15

16 φαίνεται ότι το Νοσοκομείο «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» λειτουργεί οικονομικά χωρίς να παραβλάπτεται η ποιότητα των παρεχομένων, αλλά και εξειδικευμένων όπως ογκολογικών, χημειοθεραπειών θώρακος και άλλων περιπτώσεων, υπηρεσιών υγείας. Η απορρόφηση των επιχορηγήσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές έως 31/12/13 έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 99% και οι απορρόφησεις των επιχορηγήσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές έως και τον Ιούνιο 2014 είναι σε εξέλιξη, σημερινό ποσοστό 80%. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Α ΕΠΤΑΜΗΝΟΥ ΣΕ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ 2013/

17 ΑΓΟΡΕΣ ΕΤΟΥΣ (ΤΙΜΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ) (Μείωση αγορών κατά 16% σε: Φάρμακο, Υγειονομικό-Ακτινολογικό-Τεχνικό-Λοιπό Υλικό, Αντιδραστήρια, Τρόφιμα-Ποτά, Καύσιμα, Είδη Ιματισμού) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

18 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Μείωση κατά 10% στο σύνολο αγορών & λειτουργικών δαπανών (Μισθοδοσία, Εστίαση, Καθαριότητα, Λογαριασμοί, Λοιπές Υπηρεσίες) , , , , , ,00 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 18

19 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (Αύξηση εισαγωγών κατά 6%) ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

20 ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Μείωση ημερών νοσηλείας κατά 5%) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 20

21 ΜΕΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Μείωση μέσης διάρκειας νοσηλείας κατά 9%) ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ,80 4,00 4,20 4,40 4,60 4,80 5,00 5,20

22 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΛΙΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ % 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ (ΤΙΜΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ) Ιαν-13 Ιαν-14 Φεβ-13 Φεβ-14 Μαρ-13 Μαρ-14 Απρ-13 Απρ-14 ΑΠΡΙΛΙΟΣ Μαϊ-13 Μαϊ-14 Ιουν-13 Ιουν-14 ΦΑΡΜΑΚΟ , , , , , , , , , , , , ,92 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ , , , , , , , , , , , , ,42 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ,60 0, , , , , , , , , , , ,50 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ , , , , , , , , , , , , ,54 ΤΡΟΦΙΜΑ-ΠΟΤΑ , , , , , , , , , , , , ,93 ΚΑΥΣΙΜΑ 5.264, , , , , , , , , , , , ,34 ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 0,00 0,00 0,00 0, ,06 556, ,22 0,00 556,33 0,00 0,00 0,00 0,00 ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 6.619, , , , , , , , , , , , ,49 ΛΟΙΠΟ ΥΛΙΚΟ , , , , , , , , , , , , ,21 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , , , , , , , ,35 36

37 ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ (ΤΙΜΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ) Ιουλ-13 Ιουλ-14 Αυγ-13 Αυγ-14 Σεπ-13 Σεπ-14 Οκτ-13 Οκτ-14 Νοε-13 Νοε-14 Δεκ-13 Δεκ-14 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩ- ΤΙΚΑ 2013 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩ- ΤΙΚΑ 2013 ΦΑΡΜΑΚΟ , , , , , , , , , , , , , ,22 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ , , , , , , , , , , , , , ,20 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ , , , , , , , , , , , , , ,36 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ , , , , , , , , , , , , , ,97 ΤΡΟΦΙΜΑ-ΠΟΤΑ , , , , , , , , , , , , , ,94 ΚΑΥΣΙΜΑ 4.149, , ,77 834, , , , , , , , , , ,54 ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 0,00 0,00 0,00 996,30 0,00 98, , , ,28 624, ,42 669, , ,64 ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ , , , , , , , , , , , , , ,80 ΛΟΙΠΟ ΥΛΙΚΟ , , , , , , , , , , , , , ,39 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , , , , , , , , ,06 37

38 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Ιαν-13 Ιαν-14 Φεβ-13 Φεβ-14 Μαρ-13 Μαρ-14 Απρ-13 Απρ-14 Μαϊ-13 Μαϊ-14 Ιουν-13 Ιουν-14 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 0, , , , , , , , , , , ,25 ΕΣΤΙΑΣΗ 0, , , , , , , , , , , ,06 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ , , , , , , , , , , , ,93 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ , , , , , , , , , , , ,85 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , , , , , , , , , ,15 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , , , , , , ,24 ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , , , , , , ,59 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΝΟΣΗΛΙΑ Ιαν-13 Ιαν-14 Φεβ-13 Φεβ-14 Μαρ-13 Μαρ-14 Απρ-13 Απρ-14 Μαϊ-13 Μαϊ-14 Ιουν-13 Ιουν-14 31/12/ , , , , , ,21 ΑΝΑΜΕΝ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ , , , , , , , , , , , ,22 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ , , , , , , , , , , , ,00 38

39 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Ιουλ-13 Ιουλ-14 Αυγ-13 Αυγ-14 Σεπ-13 Σεπ-14 Οκτ-13 Οκτ-14 Νοε-13 Νοε-14 Δεκ-13 Δεκ-14 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩ- ΤΙΚΑ 2013 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩ- ΤΙΚΑ 2014 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ , , , , , , , , , , , , , ,63 ΕΣΤΙΑΣΗ , , , , , , , , , , , , , ,72 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ , , , , , , , , , , , , , ,16 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ , , , , , , , , , , , , , ,58 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , , , , , , , , , , , ,69 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , , , , , , , , ,78 ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , , , , , , , , ,84 31/12/2013 ΑΝΑΜΕΝ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ,19 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ,00 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΝΟΣΗΛΙΑ Ιουλ-13 Ιουλ-14 Αυγ-13 Αυγ-14 Σεπ-13 Σεπ-14 Οκτ-13 Οκτ-14 Νοε-13 Νοε-14 Δεκ-13 Δεκ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 39

40 ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31/12/2013 Ιαν-13 Ιαν-14 Φεβ-13 Φεβ-14 Μαρ-13 Μαρ-14 Απρ-13 Απρ-14 Μαϊ-13 Μαϊ-14 Ιουν-13 Ιουν-14 ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ: , , , , , , , , , , , , ,05 ΛΗΞΙΠΡΟΘ.: , , , , , , , , , , , , ,39 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Ιαν-13 Ιαν-14 Φεβ-13 Φεβ-14 Μαρ-13 Μαρ-14 Απρ-13 Απρ-14 Μαϊ-13 Μαϊ-14 Ιουν-13 Ιουν-14 ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΚΛΙΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΘΕΝΤΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΜΕΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 4,99 4,41 4,56 3,96 4,95 4,34 4,61 4,30 5,11 4,34 4,65 4,38 % ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΛΙΝΩΝ 90,71 91,46 87,35 89,41 89,48 89,58 87,61 79,82 84,49 80,82 78,23 79,43 40

41 ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31/12/2013 Ιουλ-13 Ιουλ-14 Αυγ-13 Αυγ-14 Σεπ-13 Σεπ-14 Οκτ-13 Οκτ-14 Νοε-13 Νοε-14 Δεκ-13 Δεκ-14 ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ: , , , , , , , , , , , , ,81 ΛΗΞΙΠΡΟΘ.: , , , , , , , , , , , , ,92 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Ιουλ-13 Ιουλ-14 Αυγ-13 Αυγ-14 Σεπ-13 Σεπ-14 Οκτ-13 Οκτ-14 Νοε-13 Νοε-14 Δεκ-13 Δεκ-14 ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΚΛΙΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΘΕΝΤΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΜΕΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 4,34 4,27 4,84 4,87 4,43 3,91 4,58 4,11 4,57 4,49 4,97 4,68 % ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΛΙΝΩΝ 72,30 75,34 61,39 65,16 72,94 74,24 82,56 76,47 84,92 83,37 81,56 90,63 41

42 Σύνοψη Επιχειρησιακού Σχεδίου Το Γενικό Νοσοκομείο «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» έχει μια μακρόχρονη και σημαντική κοινωνική, πολιτική και αρχιτεκτονική ιστορία η οποία εκφράζει μια ολόκληρη εποχή. Η ύπαρξή του ξεκινάει από τις αρχές του αιώνα μας, συνεχίζεται κατά τη διάρκεια των μεγάλων πολέμων και το μεσοπόλεμο, προχωρά κατά την μετέπειτα εποχή της αστικής ανάπτυξης της Ελλάδος και φτάνει στη σημερινή σύγχρονη εποχή. Από την ίδρυση του στα τέλη του 1902 από τη Σοφία Σλήμαν στις παρυφές του Γουδή ως το πρώτο Ελληνικό Σανατόριο, έχουν αλλάξει πολλά και οι αλλαγές συνεχίζονται έως και σήμερα προκειμένου να καταστεί ένα σύγχρονο νοσηλευτικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών. Το Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Σωτηρία» σήμερα είναι ένα Γενικό Νοσοκομείο το οποίο όπως κάθε μεγάλο γενικό Νοσοκομείο καλύπτει ουσιαστικά σε καθημερινή βάση το Λεκανοπέδιο Αττικής αλλά και την υπόλοιπη Ελλάδα για νοσήματα του πνεύμονα (Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, Νοσηλεία) καθώς και για παθολογικά, καρδιολογικά, ψυχιατρικά, χειρουργικά, οδοντιατρικά, αλλεργιολογικά και ΩΡΛ περιστατικά με καθολική συμμετοχή εφημεριών του στο σύστημα ΕΚΕΠΥ. Παράλληλα το νοσοκομείο έχει και ειδικό χαρακτήρα αποτελώντας ουσιαστικά το μόνο Πνευμονολογικό Κέντρο στην Ελλάδα και κέντρο διάγνωσης και αντιμετώπισης Πνευμονολογικών και Θωρακοχειρουργικών περιστατικών, περιθάλποντας εξειδικευμένα και ολοκληρωμένα ασθενείς από όλη την Ελλάδα. Στον εξυπηρετούμενο πληθυσμό συμπεριλαμβάνονται ασθενείς με ογκολογικά νοσήματα πνεύμονα, με περίπου νέους ασθενείς κατά έτος και περίπου συνεδρίες χημειοθεραπείας για καρκίνο του πνεύμονα κατά έτος. Το Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» αποτελεί το μεγαλύτερο και ουσιαστικά το μόνο πνευμονολογικό κέντρο στην Ελλάδα, με περίπου 400 πνευμονολογικές κλίνες, εφημερεύει δε όχι μόνο για το νομό Αττικής αλλά και για διακομιδές από όλη την Ελλάδα, συνήθως ως το πλέον εξειδικευμένο Νοσοκομείο για πνευμονολογικά περιστατικά. Εκτός του Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία», πνευμονολογικές κλινικές υπάρχουν ελάχιστες, 5-6 σε όλη την Αττική, άρα ο ρόλος του Νοσοκομείου ως πνευμονολογικού κέντρου είναι νευραλγικός και απαραίτητος. 42

43 Με το νέο οργανισμό του Νοσοκομείου, καθώς μειώθηκε ο αριθμός των πνευμονολογικών κλινικών, λειτουργούν σήμερα 7 πνευμονολογικές κλινικές (πλην της Πανεπιστημιακής) όπως και ειδικά τμήματα επεμβατικής πνευμονολογίας και βρογχοσκόπησης, άσθματος, ΧΑΠ, μελέτης και αντιμετώπισης διαταραχών ύπνου, τμήματα πνευμονικής αποκατάστασης, αντιφυματικό τμήμα και τμήμα ανθεκτικής φυματίωσης, ιατρεία διακοπής καπνίσματος, καθώς και πλήθος άλλων ειδικών τμημάτων για τα αναπνευστικά νοσήματα που καθιστούν το Νοσοκομείο μοναδικό. Στο Νοσοκομείο λειτουργεί η Α Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών όπου εκπαιδεύονται προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές στην Πνευμονολογία. Σε ότι αφορά στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), στο Νοσοκομείο λειτουργούν δύο μονάδες, εκ των οποίων η μία ανήκει στην Α Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ το νοσοκομείο διαθέτει και Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας. Μετά τη συνένωση των δύο Θωρακοχειρουργικών κλινικών με το νέο οργανισμό, λειτουργεί σήμερα μία Θωρακοχειρουργική Κλινική, με πολύ μεγάλο αριθμό επεμβάσεων ανά έτος, καθώς και Γενική Χειρουργική και Χειρουργική ΩΡΛ κλινική. Το νοσοκομείο διαθέτει επίσης και μονάδα για την αυξημένη μετεγχειρητική παρακολούθηση των ασθενών. Εκτός από Πνευμονολογικά και Θωρακοχειρουργικά τμήματα, λειτουργούν δύο Παθολογικές Κλινικές, εκ των οποίων η μία είναι η Γ Παθολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών με τμήματα ογκολογίας, αιματολογίας, γαστρεντερολογίας και ενδοκρινολογίας. Λειτουργούν επίσης μία καρδιολογική κλινική με ξεχωριστή στεφανιαία μονάδα, καθώς και αλλεργιολογικό και οδοντιατρικό τμήμα. Το Νοσοκομείο διαθέτει μία Ψυχιατρική Κλινική ενώ σε ότι αφορά στην Ψυχική Υγεία και στην υποστήριξη της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, στο Νοσοκομείο ανήκουν ο Μετανοσοκομειακός Ψυχιατρικός Ξενώνας, βραχείας διάρκειας παραμονής (μέχρι 6 μήνες) και υψηλού βαθμού υποστήριξης (24ωρη κάλυψη με προσωπικό), όπου παρέχονται υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. Στο Νοσοκομείο επίσης ανήκει και το Κέντρο Ψυχικής Υγείας μια από τις πιο σύγχρονες 43

44 δομές ψυχικής υγείας για το παιδί, τον έφηβο, τον ενήλικα και τις οικογένειας τους στο λεκανοπέδιο Αττικής. Στο Νοσοκομείο λειτουργεί επίσης Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ) υλοποιώντας προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και συναφών προς αυτήν δραστηριοτήτων (έρευνες μελέτες, ημερίδες, συνέδρια, εκπαιδευτικά βοηθήματα), συμμετέχοντας σε εθνικά προγράμματα, κοινοτικές πρωτοβουλίες ή δράσεις προώθησης και υποστήριξης της απασχόλησης. Επιπρόσθετα και έως το τέλος του εκπαιδευτικού έτους , συνεχίζει τη λειτουργία της η ΕΠΑΣ Βοηθών Νοσηλευτών «Σοφία Σλήμαν». Πρόσφατα εγκρίθηκε η δημιουργία και λειτουργία στο χώρο του Νοσοκομείου ενός σύγχρονου κέντρου κλινικών μελετών βιο-ισοδυναμίας ανάπτυξης γενοσήμων φαρμάκων και ίδρυσης βιοτράπεζας από το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών σε συνεργασία με το Νοσοκομείο. Το 70% των 702 παθολογικών και χειρουργικών κλινών του Νοσοκομείου, είναι ανεπτυγμένες για την ολοκληρωμένη διάγνωση και φροντίδα ασθενών που πάσχουν από αναπνευστικά νοσήματα και νεοπλάσματα πνευμόνων. Στο νοσοκομείο μας παραπέμπονται ασθενείς που νοσηλεύονται σε άλλα νοσοκομεία (δημόσια και ιδιωτικά) για τη διενέργεια ειδικών εξετάσεων και επεμβάσεων (επεμβατικής ακτινολογίας και επεμβατικής πνευμονολογίας). Έχουν αναπτυχθεί εξειδικευμένες δραστηριότητες οι οποίες εστιάζονται στα νοσήματα και στις νεοπλασίες θώρακα οι οποίες αφορούν σε: Διάγνωση: ακτινολογική, βρογχοσκοπική και με EBUS-EUS, ιστολογική, κυτταρολογική, χειρουργική (περίπου 3000 νέες διαγνώσεις ανά έτος). Θεραπεία - Επεμβατική ακτινολογία: χειρουργική και φαρμακολογική αντιμετώπιση καθώς και υποστηρικτική και παρηγορητική θεραπεία που υποστηρίζονται από τμήματα επεμβατικής πνευμονολογίας και ακτινολογίας με τοποθέτηση stent, κρυοπηξία, τοποθέτηση fiducial για gamma-knife και θερμοκαυτηρίαση. Επεμβατική πνευμονολογία: 4 συστήματα βίντεο-βρογχοσκόπησης, 15 βρογχοσκόπια, συστήματα EBUS-EUS, Argon, εξειδικευμένοι βρογχοσκόποι. 44

45 Το Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» λειτουργεί μέσα στα πλαίσια ενός δυναμικού εξωτερικού περιβάλλοντος, που επηρεάζει την δραστηριότητά του νοσοκομείου. Τα χαρακτηριστικά του εξωτερικού περιβάλλοντος (οικονομικά, περιβαλλοντικά, κοινωνικά, τεχνολογικά) καθορίζουν και διαμορφώνουν την πορεία ανάπτυξης του νοσοκομείου και ως εκ τούτου, η γνώση και η ανάλυση των χαρακτηριστικών αυτών είναι επιτακτική για την διαμόρφωση μια ευέλικτης πορείας ανάλογα με τις απαιτήσεις και τα προβλήματα που προκύπτουν. Προτεραιότητες στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού Το Νοσοκομείο σήμερα επιδιώκει: Την εύρυθμη λειτουργία του, κυρίως σε ότι αφορά στις εφημερίες που είναι καθημερινές και πρέπει να αντιμετωπίζονται από πολύ λιγότερα τμήματα. Την διατήρηση του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού πνευμονολογικών κλινών, με στόχο την επάρκεια στις εφημερίες αλλά και την αντιμετώπιση δύσκολων περιστατικών που παραπέμπονται στο Νοσοκομείο από λιγότερο εξειδικευμένα κέντρα. Την διατήρηση του ειδικού χαρακτήρα που προϋποθέτει 1) ειδικά τμήματα και ιατρεία όπως μελέτης ύπνου, λοιμώξεων, διαμέσων και συστηματικών νοσημάτων, άσθματος, ΧΑΠ, διακοπής καπνίσματος καθώς και 2) κατάλληλες νοσηλευτικές συνθήκες δηλ. θαλάμους απομόνωσης για τη νοσηλεία ασθενών με φυματίωση, λοιμώξεις από ανθεκτικά μικρόβια, ανοσοκαταστολή κ.λ.π., θαλάμους αυξημένης φροντίδας και φυσικά τμήματα εντατικής θεραπείας που να λειτουργούν πλήρως. Την ανάπτυξη νέων τμημάτων και υπηρεσιών Την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών και τη μείωση του κόστους λειτουργίας του, με συνένωση και μεταφορά εργαστηρίων όπως τα εργαστήρια μελέτης ύπνου και τη λειτουργία πλήρους σπιρομετρικού εργαστηρίου στα ΤΕΙ όπου είναι εύκολη η πρόσβαση την ασθενών. Στρατηγικοί Στόχοι Το Στρατηγικό Όραμα του ΣΩΤΗΡΙΑ συνοψίζεται ως εξής: 45

46 Να αναπτυχθεί σε ένα Γενικό Νοσοκομείο με ειδίκευση στα Νοσήματα Θώρακος ώστε να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε ασθενείς της Περιφέρειας Αττικής αλλά και λόγω της ειδίκευσης σε ασθενείς από όλη την Ελλάδα. Η προσπάθεια για την ολοκλήρωση του οράματος βασίζεται στις εξής αρχές: Υπεύθυνη και αποτελεσματική διαχείριση της δημόσιας περιουσίας Ανάπτυξη πρωτοβουλιών και αξιοποίηση ευκαιριών στο πλαίσιο του ΕΣΥ Χρηστή διοίκηση και πρακτική απέναντι στους εργαζόμενους, τους χρήστες και γενικά την περιβάλλουσα κοινότητα Παράλληλα επιδιώκεται: 1. Οργάνωση και ανάπτυξη εξειδικευμένων κέντρων που θα συνεχίσουν τη δυνατότητα διαχείρισης του συνόλου των επιμέρους δραστηριοτήτων στο αντικείμενο της πνευμονολογίας. 2. Η εκπαίδευση και μετεκπαίδευση υψηλών προδιαγραφών του συνόλου του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, 3. Η ενίσχυση με τον αναγκαίο εξοπλισμό της εφαρμοσμένης επιστημονικής έρευνας στο σύνολο των δραστηριοτήτων γενικότερα και στο αντικείμενο της πνευμονολογίας ειδικότερα. Πεπραγμένα εννεάμηνου 2014 ΤΟ Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» (ΜΕ 710 ΕΝΕΡΓΕΙΣ ΚΛΙΝΕΣ) ΣΤΑ 3 ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 600 ΚΛΙΝΩΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΜΕ ΕΠΑΙΝΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΣΤΟ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΜΕΣΟΤΗΤΑ ΤΟΥ INTERNET 1) 2) 46

47 BLOG 3) 4) ΤΟ Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» (ΜΕ 710 ΕΝΕΡΓΕΙΣ ΚΛΙΝΕΣ) ΣΤΑ 5 ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΕΣΥ, ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/14-31/3/14 ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 1) ΤΟ ΒΗΜΑ 2) ΤΑ ΝΕΑ 3) Εφημερίδα Ελευθερία ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 1) Newsit.gr 2) News.gr symfona-m.html 3) Inews.gr 47

48 me-to-yp-ygeias.htm 4) 24hnews.gr ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 1) Sport FM INTERNET 1) Paraskhnio.gr 2) Patras Events.gr 3) Ktirio Online.gr 4) Planet Greece 5) Cebil.gr 6) Ιατροπαιδεία.gr 48

49 7) Νέα TV 8) Reporter.gr kai-ta-cheirotera-nosokomeia-toy-esy BLOG 1) Aegaio 2) Dexiextrem ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ : 1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (ΤΕΠ) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ) 2. ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΪΣΟΔΥΝΑΜΙΑΣ ΓΕΝΟΣΗΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΙΒΕΑΑ ΣΤΟ ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» (ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ) 3. Eγκατάσταση και λειτουργία Ακτινοσκοπικού Μηχανήματος C-ARM στο τμήμα της Επεμβατικής Ακτινολογίας ( ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ) 4. Εγκατάσταση σύγχρονου 2 ου Αξονικού Τομογράφου 64 τομών στο τμήμα της Επεμβατικής Ακτινολογίας. Τελικό στάδιο αδειοδότησης από την Περιφέρεια Αττικής ( ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ) 5. Δωρεά Ασθενοφόρου από τον Δήμο Ν. Ηρακλείου σε συνδυασμό με ανταποδοτικές ιατρικές πράξεις από ιατρούς του Νοσοκομείου μας, συγκεκριμένα ιατρικές εξετάσεις σε ΚΑΠΗ του Δήμου Ν. Ηρακλείου ( συνεργασία με Αντιδήμαρχο κα Γαλακτοπούλου). 6. Δωρεά Φορτηγού για τις ανάγκες του Νοσοκομείου από το Υπουργείο Υγείας. 49

50 7. Δωρεάν εργασίες αποψίλωσης και καθαρισμού του δάσους του Νοσοκομείου. 8. Δωρεάν παροχή μηχανογραφικού εξοπλισμού (HARDWARE) για την κάλυψη αναγκών τμημάτων του Νοσοκομείου. 9. Δωρεάν παροχή ιματισμού για την κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου. 10. Δωρεάν παροχή ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου. 11. Δωρεά Επίπλων και εξοπλισμού γραφείου 12. Δωρεά Σπυρομέτρου και Αναλώσιμου Υλικού 13. Δωρεά Αναπνευστήρων 14. Σχεδιασμός και επικύρωση Τοπογραφικού του Νοσοκομείου (για πρώτη φορά). (ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ) 15. Ορισμός του Νοσοκομείου μας ως Νοσοκομείο Αναφοράς για τον κοροναϊό MERS. (Υποδοχή και νοσηλεία για πρώτη φορά του πρώτου κρούσματος στην Ελλάδα με MERS). 16. Δεν δημιουργήθηκε δυσλειτουργία του Νοσοκομείου με τη διαθεσιμότητα των οδηγών (17 ) και ιατρών πρώην Νοσοκομείων ΙΚΑ. (σε συνεργασία με ΕΚΕΠΥ, ΕΚΑΒ και 1 η ΥΠΕ). 17. Παρουσία της Διοικήσεως σε όλες τις εκδηλώσεις - Συνέδρια Δημόσιας Υγείας και πολιτικής στο χώρο της Υγείας με συμμετοχή του κου Διοικητού Δρ Μιλτιάδη Παπασταματίου σε στρογγυλό τραπέζι στο 10 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας και στην Ημερίδα Νοσοκομειακών Λοιμώξεων στο Υπουργείο Υγείας ( & ). Προσφωνήσεις του κ. Διοικητή και κήρυξη εργασιών συνεδρίων Ιατρικού και Παραϊατρικού περιεχομένου. Δελτία Τύπου από το γραφείο του κου Διοικητή σε συνεργασία με το Γραφείο Τύπου του Υπουργού κου Γεωργιάδη και κου Βορίδη. 18. Πραγματοποίηση πολλών επιστημονικών και κοινωνικών εκδηλώσεων στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου και στο χώρο του Ιστορικού Μουσείου. 19. Μείωση ενέργειας από το 2013 στο 2014 κατά KW, επίτευξη της ελάχιστης απώλειας από τους (3) υποσταθμούς σύμφωνα με τις μετρήσεις της ΔΕΗ. 20. Συνεχής Εφαρμογή και επέκταση του Σχεδιασμού Διαχείρισης Ποιότητας (ESD) του Νοσοκομείου. 50

51 ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ : Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» - ΕΣΠΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΟΣΟ ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Προμήθεια και Εγκατάσταση Αξονικού Τομογράφου 64 τομών ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ / ΠΑΡΑΛΑΒΗ Προμήθεια Εξοπλισμού ΤΕΠ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Υποέργο του Αξονικού) Σύμβουλος ΕΣΠΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Θάλαμοι Αρνητικής Πίεσης Κατάθεση Τεχνικού Δελτίου Έργου Εξοπλισμός Ξενώνα Βραχείας Παραμονής Σύμβαση για τις κατηγορίες: Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού και Επίπλων Γραφείου. Μερική κατακύρωση για τις υπόλοιπες κατηγορίες και επανάληψη για είδη που δεν προσφέρθηκαν. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ : 9) Φαρμακευτικό τμήμα και κεντρική μονάδα διαλύσεων πιστοποιημένα με ΙSO. 51

52 10) Παρακολούθηση δαπανών φαρμάκων (κωδικός 1312) και λειτουργία με μειωμένο προϋπολογισμό έναντι 2013 κατά 25,5%. 11) Συνεργασία με Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την κάλυψη ειδικών χημειοθεραπευτικών φαρμάκων υψηλού κόστους Ν. 3816/ ) Μετά από πρόταση της επιτροπής φαρμάκου συλλογή και αξιολόγηση προσφορών εκπτώσεων εταιριών για χαμηλό κόστος λειτουργίας. 13) Αύξηση του αριθμού γεννοσήμων στο Νοσοκομείο σε ποσοστό 43% παρ ότι για τον καρκίνο του πνεύμονα που καλύπτει το Νοσοκομείο υπάρχουν καινοτόμα φάρμακα υψηλού κόστους μόνο πρωτότυπα. 14) Κάλυψη μέσω του μειωμένου προϋπολογισμού φαρμάκων απόρων ασθενών (βιβλιάρια πρόνοιας) άλλων Νοσοκομείων όπως, Αιγινήτειο, Ευαγγελισμός,κ. ά. 15) Κάλυψη αναγκών ΕΚΕΠΥ, σε φαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό. 16) Κάλυψη αναγκών ΕΚΑΒ, σε φαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: 6) Oλοκληρώθηκε η Διαπίστευση του Βιοχημικού και Μικροβιολογικού Εργαστηρίου Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Μυκοβακτηριδίου του Γ.Ν.Ν.Θ.Α Η ΣΩΤΗΡΙΑ κατά ELOT EN ISO : 2007,από ΕΣΥΔ (ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ). Γίνεται προετοιμασία για την επέκταση της διαπίστευσης στα υπόλοιπα εργαστηριακά τμήματα. 52

53 7) Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η ηλεκτρονική παραγγελία εξετάσεων με σύστημα BARCODE των κλινικών τμημάτων του Νοσοκομείου και η διαδικασία ηλεκτρονικής αποστολής των αποτελεσμάτων στις Κλινικές (εφαρμογή από ) 8) Το Μικροβιολογικό Εργαστήριο και το Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Μυκοβακτηριδίου του Γ. Ν.Ν.Θ.Α, συνεχίζει την συνεργασία με το ΚΕΕΛΠΝΟ και τις φυλακές Κορυδαλλού για την αντιμετώπιση των προβλημάτων Δημόσιας Υγείας από την Φυματίωση. Συμμετείχε επίσης στη διερεύνηση επαφών ατόμων με Φυματίωση σε περιοχές και χώρους σε φυλακές και κέντρα κράτησης. 9) Συνέχιση εξορθολογισμού συνταγογραφούμενων εξετάσεων στους προσερχόμενους στο ΤΕΠ. 10) Τελικό στάδιο των βελτιωτικών εργασίων στο χώρο αρνητικής πίεσης του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: 6) Παραγωγική Λειτουργία Εργαστηριακού Υποσυστήματος (LIS) και ένταξή του στο Ο.Π.Σ. (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα). 7) Παραγωγική Λειτουργία της Εφαρμογής Αναλυτικής Λογιστικής σε διασύνδεση με το Ο.Π.Σ. 8) Ενσωμάτωση Κωδικοποίησης ΕΚΑΠΤΥ στο Ο.Π.Σ με έκδοση αναφοράς σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου. 9) Διασύνδεση Medico με εφαρμογή του ΕΟΠΥΥ για αναγγελία Εισιτηρίων Εξιτηρίων ΑΣΘΕΝΩΝ 10) Διασύνδεση Medico με εφαρμογή της ΗΔΙΚΑ για ανεύρεση στοιχείων ασθενών. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 5) Συνεργασία με ΕΝΕ, εκπαίδευση πιστοποίηση στο BLS και ILS 6) Συνεργασία με Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στο BLS περιοχές Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων. 53

54 7) Εκπαίδευση εργαζομένων στην πληροφορική με απόκτηση ECDL 8) Εκπαίδευση εργαζομένων σε ξένη γλώσσα (Αγγλικά) με απόκτηση πιστοποιητικού πτυχίου. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: Συνολική μείωση δαπανών 9% στο ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ Α ΕΠΤΑΜΗΝΟΥ Α ΕΠΤΑΜΗΝΟΥ (%) Διαφορά ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ , ,00-8,26% ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ , ,00 + 4,34% ΜΑΡΤΙΟΣ , ,00-9,58% ΑΠΡΙΛΙΟΣ , ,00-15,90% ΜΑΪΟΣ , ,00-14,56% ΙΟΥΝΙΟΣ , ,00-1,40% ΙΟΥΛΙΟΣ , ,00-17,02% , ,76-9,55% ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ , ,84-2,09% ΣΥΝΟΛΟ , ,05-8,45% ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ: Α) ΔΩΡΕΑ από το Ίδρυμα Νιάρχου ανακαίνιση της Θ/Χειρουργικής Κλινικής Υλικοτεχνολογικές Υποδομές. Β) ΔΩΡΕΑ από την Εθνική Τράπεζα λεωφορείου, για εσωτερικό περιμετρικό δρομολόγιο 5km στο Νοσοκομείο, προκειμένου να μειωθούν τα αυτοκίνητα που παρκάρουν μέσα στο χώρο του Νοσοκομείου. Γ) Επιχορήγηση από 1 η ΥΠΕ για δημιουργία Σωληνωτού Ταχυδρομείου. 54

55 Ε) Αντικατάσταση της χρήσης ακτινογραφικού φιλμ (υπερβολικά μεγάλο κόστος μέχρι σήμερα στο Νοσοκομείο) σε ψηφιακή απεικόνιση σε CD: για υπογραφή σύμβασης. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Το Νοσοκομείο Γ.Ν.Ν.Θ.Α «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» εμφανίζει : Μείωση αγορών κατά 14% σε Φάρμακα, Υγειονομικό Ακτινολογικό Τεχνικό Λοιπό Υλικό, Αντιδραστήρια, Τρόφιμα Ποτά, Καύσιμα, Είδη Ιματισμού. Μείωση κατά 9% στο σύνολο αγορών χρήσης και λειτουργικών δαπανών (Μισθοδοσία, Εστίαση, Καθαριότητα, Λογαριασμοί, Λοιπές Υπηρεσίες) Μείωση ημερών νοσηλείας κατά 5% Μείωση μέσης διάρκειας νοσηλείας κατά 9% Aύξηση εισαγωγών, (με νοσηλευθέντες/μήνα) με πληρότητα 85% σε 710 κλίνες που διαθέτει το Νοσοκομείο. Μέσος όρος ποσοστού κάλυψης κλινών 81 % Η μείωση δαπανών, η μείωση του κόστους των υλικών και υπηρεσιών, παρά την αύξηση της πληρότητας, καταδεικνύει την μείωση του συνολικού κόστους ανά ασθενή και φαίνεται ότι το Νοσοκομείο «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» λειτουργεί οικονομικά χωρίς να παραβλάπτεται η ποιότητα των παρεχομένων, αλλά και εξειδικευμένων όπως ογκολογικών, χημειοθεραπειών θώρακος και άλλων περιπτώσεων, υπηρεσιών υγείας. Η απορρόφηση των επιχορηγήσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές έως 31/12/13 έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 99% και οι απορρόφησεις των επιχορηγήσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές έως και τον Ιούνιο 2014 είναι σε εξέλιξη, σημερινό ποσοστό 80%. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2014 ΣΕ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ 2013/ 55

56 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΤΟΥΣ (ΤΙΜΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ) (Μείωση αγορών κατά 14% σε: Φάρμακο, Υγειονομικό-Ακτινολογικό-Τεχνικό-Λοιπό Υλικό, Αντιδραστήρια, Τρόφιμα-Ποτά, Καύσιμα, Είδη Ιματισμού) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Μείωση κατά 9% στο σύνολο αγορών & λειτουργικών δαπανών (Μισθοδοσία, Εστίαση, Καθαριότητα, Λογαριασμοί, Λοιπές Υπηρεσίες) , , , , , , , , , ,00 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (Αύξηση εισαγωγών κατά 5%) 56

57 ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Μείωση ημερών νοσηλείας κατά 5%) ΜΕΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Μείωση μέσης διάρκειας νοσηλείας κατά 9%) 57

58 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΛΙΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Δομή του Επιχειρησιακού Σχεδίου Το παρόν Επιχειρησιακό Σχέδιο διαρθρώνεται σε τρία διακριτά μέρη: στο πρώτο μέρος γίνεται μια συνοπτική αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του Νοσοκομείου, στο δεύτερο μέρος προσδιορίζονται οι Επιχειρησιακοί Στόχοι Ανάπτυξης του Νοσοκομείου σε ευθυγράμμιση με την Στρατηγική και τους Επιχειρησιακούς Στόχους του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στο τρίτο μέρος γίνεται η χάραξη του σχεδίου δράσης που θα εφαρμοσθεί από το Νοσοκομείο. Για τη μελέτη της αποτύπωσης του Εσωτερικού Περιβάλλοντος, της αποτύπωσης δηλαδή της υφιστάμενης κατάστασης του νοσοκομείου, καταγράφηκε και αξιολογήθηκε η ισχύουσα κατάσταση και με τον τρόπο αυτό έγινε μια ολοκληρωμένη και εμπεριστατωμένη διάγνωση και αξιολόγηση των παραγόντων που διαμορφώνουν 58

59 το περιβάλλον του Νοσοκομείου. Οι παράγοντες που εξετάστηκαν και αναλύθηκαν με βάση μια σειρά από παραμέτρους ήταν οι ανθρώπινοι πόροι, οι κτιριακές υποδομές, η αποτύπωση των διαθέσιμων πόρων σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και η καταγραφή αναγκών σε εξοπλισμό και πληροφοριακά συστήματα υποστήριξης των κρίσιμων λειτουργιών, τα μεταφορικά μέσα, τα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας και η χρηματοοικονομική κατάσταση. Από την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του νοσοκομείου αναζητήθηκαν τα προβλήματα και οι αδυναμίες των δομών του και των λειτουργιών του. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης του Νοσοκομείου σε όλο το φάσμα των λειτουργιών του, αξιοποιούνται στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό, όπου περιγράφονται συνοπτικά οι βασικές στρατηγικές επιλογές του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης και οριοθετούνται οι στρατηγικοί άξονες δράσης. Για τη μείωση ή/και την εξάλειψη των προβλημάτων και των αδυναμιών, διευρύνθηκαν οι ευκαιρίες χρηματοδότησης από το νέο ΕΣΠΑ, ως βασικό εργαλείο και μορφή χρηματοδότησης και επιχειρήθηκε η καταγραφή των πιθανών απειλών. Στην αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του νοσοκομείου δίδεται ιδιαίτερη έμφαση ώστε να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα και να ακολουθήσει η προετοιμασία για την αντιμετώπιση διαφόρων μελλοντικών «σεναρίων» με την κατάστρωση εναλλακτικών για κάθε σενάριο στρατηγικών, καθώς και για την αντιμετώπιση της αστάθειας και της αβεβαιότητας της εξέλιξης του εξωτερικού περιβάλλοντος, περισσότερο αποτελεσματικά, ακολουθώντας μεσοπρόθεσμες πολιτικές (3-5 έτη) για την υλοποίηση της. Ως βασική μεθοδολογία υλοποίησης του παρόντος έργου χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση SWOT που αποτελεί ένα μοντελοποιημένο τρόπο καταγραφής των κυριοτέρων συμπερασμάτων που προέκυψαν από την ανάλυση και την καταγραφή του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος του Νοσοκομείου. Απώτερος στόχος της είναι η συμβολή στον καθορισμό των στρατηγικών κατευθύνσεων του Νοσοκομείου και συνίσταται από τις εξής τέσσερις εξίσου σημαντικές παραμέτρους: Δυνατά Σημεία, Αδύνατα Σημεία, Ευκαιρίες και Απειλές. Με την παρούσα προσέγγιση εξειδικεύονται οι Επιχειρησιακοί Στόχοι του Νοσοκομείου προκειμένου 59

60 να ενισχυθούν οι υφιστάμενες δυνατότητες, να ελαχιστοποιηθούν ή και να εξαλειφθούν οι αδυναμίες του, προγραμματίζοντας Δράσεις-Μέτρα για την Υλοποίηση των Στόχων αυτών. Γίνεται προσπάθεια να επισημανθούν όλα τα παρόντα και μελλοντικά κρίσιμα θέματα του Νοσοκομείου, να αναπτυχθούν τρόποι επίλυσης αυτών με τρόπους που να είναι συνεπείς με τους πόρους του, καθώς και με τους περιορισμούς - ή την αξιοποίηση των ευκαιριών - του περιβάλλοντος, με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξή του. Η στρατηγική διοίκηση επιτυγχάνεται με την αντιστοίχηση ανάμεσα στους εσωτερικούς πόρους και τις ικανότητες της οργάνωσης και των ευκαιριών και κινδύνων που επικρατούν στο εξωτερικό περιβάλλον του Νοσοκομείου (ορισμός της Στρατηγικής Διοικητικής κατά τον S. B. Prasad).. Το παρόν Επιχειρησιακό Σχέδιο αναφέρεται στη διαμόρφωση της αναπτυξιακής στρατηγικής του Νοσοκομείου ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» για την προγραμματική περίοδο , στο πλαίσιο των Θεματικών Στόχων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) και των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων ανά Θεματικό Στόχο και ανά ΕΔΕΤ. Επιχειρεί να προσεγγίσει, σ αυτό το πρώτο στάδιο σχεδιασμού και προγραμματισμού και ενδεικτικούς τύπους δράσεων, οι οποίες συμβάλλουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων κάθε προτεινόμενης επενδυτικής προτεραιότητας. Προτείνονται διαρθρωτικές παρεμβάσεις που έχουν στόχο τη βελτίωση της (ιατρικής) αποτελεσματικότητας, της οικονομικής αποδοτικότητας χωρίς όμως να χάνεται ο «συμπληρωματικός στόχος της (κοινωνικής) ισότητας στη παροχή των υπηρεσιών», καθώς και στην κατανομή των πόρων. Πλαίσιο στρατηγικής ανάλυσης 60

61 Συνοψίζοντας, με το παρόν έγγραφο εξειδικεύονται οι Επιχειρησιακοί Στόχοι του Νοσοκομείου προκειμένου να ενισχυθούν οι υφιστάμενες δυνατότητες, να ελαχιστοποιηθούν ή και να εξαλειφθούν οι αδυναμίες του, αξιοποιώντας και προτείνοντας Δράσεις-Μέτρα για την Υλοποίηση των Στόχων αυτών και επιχειρείται η εφαρμογή του μοντέλου της στρατηγικής διοικητικής, περιλαμβάνοντας τις ακόλουθες φάσεις: Ανάλυση και διάγνωση: Στη φάση αυτή περιλαμβάνεται ο προσδιορισμός των προβλημάτων και ευκαιριών του περιβάλλοντος, καθώς και οι εσωτερικές δυνατότητες και αδυναμίες του Νοσοκομείου. Επιλογή: Δηλαδή κατάστρωση εναλλακτικών λύσεων του προβλήματος, αξιολόγησή τους και επιλογή της καλύτερης λύσης. Εφαρμογή: Δηλαδή υλοποίηση της στρατηγικής με τη δημιουργία της κατάλληλης για αυτό υποδομής. Αξιολόγηση: Δηλαδή προσδιορισμός του αν η στρατηγική «δουλεύει» ή όχι και λήψη των κατάλληλων, για την εφαρμογή της, μέτρων. 61

62 62

63 1. Εισαγωγή 1.1. Λειτουργικοί Ορισμοί Επιχειρησιακός στόχος: Επιχειρησιακοί στόχοι είναι οι σκοποί τους οποίους ο οργανισμός προσπαθεί να επιτύχει με τις δραστηριότητές του. Ενδεικτικά παραδείγματα στόχων είναι η βιωσιμότητα, η αποδοτικότητα, η παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας, αναπτυγμένη κοινωνική ευθύνη, προσαρμοστικότητα κά. Ο λειτουργικός ή επιχειρησιακός προγραμματισμός αφορά τη βραχυπρόθεσμη και μεσο-μακροπρόθεσμη δράση του νοσοκομείου, η οποία συγκεκριμενοποιεί τους στόχους, τις ενέργειες και τα μέσα τα οποία υλοποιούν τις στρατηγικές σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Βασικές έννοιες του λειτουργικού-επιχειρησιακού προγραμματισμού είναι οι ακόλουθες: Στόχοι: Πρόκειται για συγκεκριμένα αποτελέσματα προς επίτευξη σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (βραχυπρόθεσμοι, μεσοπρόθεσμοι). Οι στόχοι τίθενται για το σύνολο του νοσοκομείου και αναλύονται στις επιμέρους λειτουργίες ή οργανωτικές μονάδες. Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Το επιχειρησιακό πρόγραμμα αποτελεί τη σύνθεση των προγραμμάτων δράσης και των προϋπολογισμών για το σύνολο του νοσοκομείου. Συνήθως είναι ετήσιο, διετές, τριετές ή πενταετές. Ασφαλώς, όσο πιο μακροπρόθεσμο γίνεται τόσο με λιγότερη λεπτομέρεια προσδιορίζονται τα μεγέθη του. Προγράμματα δράσης: Τα προγράμματα δράσης περιλαμβάνουν τους στόχους, καθώς και τις ενέργειες και τα μέσα που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων στους διάφορους τομείς του νοσοκομείου (επιχειρηματικές δραστηριότητες, λειτουργίες ή οργανωτικές μονάδες). Τα προγράμματα δράσης περιγράφουν ποσοτικά, ποιοτικά και χρονικά τι πρέπει να επιτευχθεί, με ποιες ενέργειες, με ποια μέσα και ποιοι έχουν τις ευθύνες για αυτά. Πολιτικές: Για την υλοποίηση των στρατηγικών, των προγραμμάτων και την επίτευξη των στόχων χρειάζεται να ληφθεί ένας μεγάλος αριθμός αποφάσεων, οι οποίες εξειδικεύουν τη στρατηγική και καθορίζουν τους τρόπους υλοποίησης της. Αυτές οι αποφάσεις, αφενός πρέπει να είναι συμβατές με το περιεχόμενο της στρατηγικής και των προγραμμάτων, και αφετέρου πρέπει να είναι συντονισμένες 63

64 και να έχουν συνοχή. Αυτή την αναγκαιότητα έρχεται να καλύψει η έννοια των πολιτικών Μεθοδολογία Διαμόρφωσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Δράσεων Ο σχεδιασμός αποτελεί ένα σύστημα αποφάσεων, το οποίο διασπά το όραμα και την αποστολή σε επιμέρους στόχους, οι οποίοι προσδιορίζουν τη δράση της οργάνωσης στο μέλλον. Ο σχεδιασμός βασίστηκε στην απάντηση τριών στοιχειωδών ερωτημάτων: 1. Που βρισκόμαστε σήμερα; 2. Που θέλουμε να πάμε; 3. Πώς θα πάμε εκεί; Για τη διαμόρφωση των Επιχειρησιακών Στόχων του Νοσοκομείου, προηγήθηκε η αποτύπωση της οργανωσιακής υποδομής του Νοσοκομείου, αναζητήθηκαν τα υφιστάμενα μεθοδολογικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη της βέλτιστης και αποδοτικότερης λειτουργίας του, καταγράφηκαν τα επιχειρησιακά σχέδια που έχουν αναπτυχθεί και υλοποιηθεί τα τελευταία 7 έτη. Ακολούθησε η επεξεργασία και η αξιολόγηση ώστε να γίνει πλήρως αντιληπτό, το επίπεδο λειτουργίας που αυτοί αντικατοπτρίζουν για να ακολουθήσει η παράθεση μέτρων δράσης ανά επιχειρησιακό στόχο. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τη διαμόρφωση του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και εν συνεχεία των Δράσεων ανά θεματικό στόχο, βασίστηκε στα πρότυπα του στρατηγικού επιχειρησιακού σχεδιασμού και συνοψίζεται στα ακόλουθα λογικά βήματα: Προσδιορισμός Στόχων για την επίτευξη του Στρατηγικού Στόχου Ανάλυση των Στόχων σε επιμέρους Δράσεις / Παρεμβάσεις 64

65 Τα 10 αναγκαία βήματα για το Σχεδιασμό παρέμβασης Ανάλυση των αναπτυξιακών αναγκών Α/Α Βήματα Στάδιο 1 2 αναγνώριση των προβλημάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν επιλογή θεματικών στόχων και επενδυτικών προτεραιοτήτων Η εργασία πραγματοποιείται σε συνεργασία με όλους τους πιθανά εμπλεκόμενους Καθορισμός της κατεύθυνσης της αλλαγής που είναι επιθυμητή 3 4 προσδιορισμός των επιθυμητών αποτελεσμάτων καθορισμός κατάλληλων ειδικών στόχων Προσδιορισμός της επιθυμητή κατάστασης διαμόρφωση στόχων για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων ορισμός συγκεκριμένων δεικτών αποτελέσματος καθορισμός συγκεκριμένων τιμών-στόχων Η εργασία αυτή πραγματοποιείται στη Φάση του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Η εργασία αυτή πραγματοποιείται στη Φάση του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ανάλυση των διάφορων παραγόντων που μπορούν να οδηγήσουν ή να απομακρύνουν από τα επιθυμητά αποτελέσματα και επιλογή εκείνων που θα αποτελέσουν το αντικείμενο της παρέμβασης επιλογή συγκεκριμένων τύπων δράσεων ορισμός συγκεκριμένων δεικτών εκροών καθορισμός συγκεκριμένων τιμών-στόχων Η εργασία αυτή πραγματοποιείται στη Φάση της Απόφασης/Στρατηγικής Επιλογής από τη Διοίκηση Η εργασία πραγματοποιείται στη Φάση της Υλοποίησης Η εργασία πραγματοποιείται στη Φάση της Υλοποίησης Συνοπτικό περίγραμμα για την κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου Καθορισμός στρατηγικής Βήμα 1 ο : Εισαγωγή-Γενικά στοιχεία νοσοκομειακής μονάδας 65

66 Στο βήμα αυτό γίνεται μια σύντομη αναδρομή της λειτουργίας, της αποστολής, του ρόλου του νοσοκομείου, αποτυπώνοντας συνοπτικά την υπάρχουσα στρατηγική για την έως σήμερα ανάπτυξη του νοσοκομείου. Βήμα 2 ο : Ανάλυση Εσωτερικού Περιβάλλοντος Διάγνωση του εσωτερικού περιβάλλοντος του νοσοκομείου, όσον αφορά τις λειτουργίες (Προμήθειες, Διανομή των Υπηρεσιών, Οικονομική και Διοικητική Λειτουργία κλπ), Πόρους (Ανθρώπινοι, Οικονομικοί, Τεχνολογικοί κλπ) και Συστήματα (Οργανωτική Δομή, Συστήματα Παρακολούθησης, Συστήματα Εσωτερικής Επικοινωνίας, Ελέγχου Ποιότητας, Συστήματα μέτρησης ικανοποίησης ασθενών κλπ). Βήμα 3 ο : Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος Εντοπισμός των τάσεων, αλλά και των πιθανών εξελίξεων που επηρεάζουν ή πρόκειται να επηρεάσουν τη λειτουργία του νοσοκομείου. Ως εξωτερικό περιβάλλον νοούνται τα ακόλουθα: Επιδημιολογικοί παράγοντες, νοσηρότητα, δημογραφικά μεγέθη περιοχής ευθύνης Θεσμικό κανονιστικό περιβάλλον Κοινωνικό, πολιτιστικό περιβάλλον, οικολογικές διαστάσεις Οικονομικά μεγέθη Ανάπτυξη βιοϊατρικής τεχνολογίας Περιβάλλον ανταγωνισμού, ύπαρξη και λειτουργία στην περιοχή άλλων ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, δευτεροβάθμιες μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας ιδιωτικές ή δημόσιες κλπ Ομάδες ή φορείς που επηρεάζουν τη λειτουργία του Νοσοκομείου (Υπουργείο, Ασφαλιστικά Ταμεία, Προμηθευτές, Προσωπικό, Κέντρα Υγείας κλπ). 66

67 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με το παρόν έγγραφο, εξετάζεται το θεσμικό κανονιστικό περιβάλλον που αφορούν σε χρηματοδότηση επενδυτικών προγραμμάτων από τα ΕΔΕΤ και βασικές επιχειρησιακές λειτουργίες. Βήμα 4 ο : Αξιολόγηση Λειτουργίας του Νοσοκομείου Η ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος του νοσοκομείου, καθώς και της αγοράς των υπηρεσιών υγείας, δίνει τη δυνατότητα αξιολόγησης της καταλληλότητας της στρατηγικής που έχει υιοθετηθεί ως σήμερα (ανάλυση SWOT). Με την ολοκλήρωση της ανάλυσης, τόσο του εξωτερικού όσο και του εσωτερικού, μπορεί αντικειμενικά να καθοριστεί η «ταυτότητα του Οργανισμού». Η ανάλυση στους παραπάνω τομείς είναι στην ουσία η απάντηση σε μία «ενδοσκόπηση» που δίνει καθαρή εικόνα για τη μελλοντική πορεία του οργανισμού. Βήμα 5 ο : Καθορισμός στόχων-ανάπτυξη Στρατηγικής Η σύνθεση όλων των παραπάνω θα επιφέρει τη διαμόρφωση της νέας στρατηγικής για τη νοσοκομειακή μονάδα, που πρέπει να έχει συνοχή και συνάφεια με τη γενική στρατηγική του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας. Στόχοι της νέας στρατηγικής είναι: Τεχνολογικός Εκσυγχρονισμός, Ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, μείωση κατά ποσοστό επί τις % των ελλειμμάτων, αύξηση κατά ποσοστό επί τις % των παροχών φροντίδας υγείας στους ασθενείς, ανάπτυξη νέων κρεβατιών, βελτίωση δεικτών παραγωγικότητας, ποιότητας κλπ Επόμενο βήμα: Η κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Το επιχειρησιακό σχέδιο εξειδικεύει τους στόχους του στρατηγικού σχεδίου και τις μεθόδους πραγματοποίησής τους για καθένα από τα έτη διάρκειας. Το επιχειρησιακό σχέδιο προϋποθέτει την κατάρτιση του αντίστοιχου στρατηγικού έτσι ώστε στο σύνολό τους να αποτελούν ένα οργανωμένο, ενοποιημένο, πλήρες και ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης. Η χρονική εμβέλεια του επιχειρησιακού θα πρέπει να είναι έως 5 έτη. Το επιχειρησιακό σχέδιο περιλαμβάνει επί μέρους μέτρα δράσης που 67

68 περιγράφουν αφ ενός τις δραστηριότητες του κάθε τομέα, διεύθυνσης, τμήματος, μονάδας, αφετέρου τους επιχειρησιακούς στόχους για κάθε χρόνο ξεχωριστά και συνολικά για όλη τη διάρκειά του. Σκοπός Επιχειρησιακού Σχεδίου Να καθορίζει αναλυτικά τους τρόπους με τους οποίους θα επιτευχθούν οι στόχοι (πρόγραμμα δράσης) κάνοντας τον επιμερισμό κάθε στόχου, καθορίζοντας υπευθυνότητες για κάθε στόχο, καταδεικνύοντας δράσεις και ενέργειες προγραμματίζοντας τα χρονικά περιθώρια έναρξης και λήξης, καθορίζοντας τα κρίσιμα σημεία (Milestones) και τέλος προσδιορίζοντας τις πηγές και τους τρόπους εξεύρεσης των απαιτούμενων πόρων. Να ορίζει τα κατάλληλα άτομα ή ομάδες εργασίας που θα αναλάβουν να αναλύσουν μέρη του σχεδίου και να εμπλέκει το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού μέσω μιας συμμετοχικής διαδικασίας στη διαμόρφωση αλλά και στην υλοποίηση των τελικών στόχων. Να προβλέπει το οικονομικό, ποιοτικό και κοινωνικό αποτέλεσμα από την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου, καθορίζοντας με σαφήνεια όλες τις υποθέσεις που έχουν αντίκτυπο στο τελικό αποτέλεσμα. Να οδηγεί στην ανάληψη δεσμεύσεων των διαφορετικών επιπέδων και τμημάτων διοίκησης σε ότι αφορά στην υλοποίηση των στόχων. Να συνοδεύεται από ένα σύστημα ελέγχου έγκυρο και αξιόπιστο, το οποίο θα μπορεί να γίνεται ευέλικτο βασισμένο στην ακριβή και έγκαιρη πληροφόρηση και στον έλεγχο των κρίσιμων σημείων. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Βήμα 6 ο : Ανάπτυξη μέτρων δράσης Το βήμα αυτό αποτελεί τον πυρήνα του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού. Μέσα από τα μέτρα δράσης καθορίζονται οι επιμέρους στόχοι, οι ενέργειες και οι δράσεις που πρέπει να αναληφθούν για την επίτευξη των στόχων και οι απαιτούμενοι στόχοι για τη χρηματοδότησή τους. Ειδικότερα το κάθε επιχειρησιακό σχέδιο δράσης πρέπει να περιλαμβάνει 1. Την περιγραφή των στόχων που επιδιώκονται 68

69 2. Τον προσδιορισμό του χρόνου πραγματοποίησης τους 3. Τα μέσα και τις ενέργειες που προορίζονται για κάθε συγκεκριμένο στόχο 4. Την αποτίμηση του κόστους πραγματοποίησης των στόχων αυτών 5. Τον καθορισμό των εσωτερικών διαδικασιών παρακολούθησης και ελέγχου Βήμα 7 ο : Διαμόρφωση Επενδυτικού Προγράμματος Το επενδυτικό πρόγραμμα πρέπει να αποτελεί ένα ανεξάρτητο κεφάλαιο του επιχειρησιακού σχεδίου λόγω του υψηλού βαθμού κρισιμότητας στην υλοποίηση των στόχων. Στο πρόγραμμα θα πρέπει να υπάρχουν σαφείς προβλέψεις για τις μελλοντικές ανάγκες σε επενδύσεις, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν κεφαλαιουχικό εξοπλισμό, υποστηρικτικά λειτουργικά συστήματα διοίκησης, ανάπτυξη και εκπαίδευση προσωπικού κά. Επίσης, πρέπει να έχει ως βάση και τον λεπτομερή προγραμματισμό-οργάνωση και έλεγχο-για την σωστή λήψη των επενδυτικών αποφάσεων. Βήμα 8 ο : Πρόβλεψη αποτελεσμάτων Επιχειρησιακού Σχεδίου Ισολογισμός, πηγές και χρήσεις πόρων, ταμειακό πρόγραμμα, νοσηλευτικοί δείκτες, δείκτες αποδοτικότητας, δείκτες αποτελεσματικότητας κλπ. Ανάλυση ευαισθησίας Αποτελεσμάτων λόγω της μεταβλητότητας των στοιχείων (εσωτερικού και εξωτερικού προγράμματος). Πρέπει να διερευνηθούν οι κρίσιμες παράμετροι του συστήματος που αν μεταβληθούν θα επηρεάσουν τα αποτελέσματα. Βήμα 9 ο : Έλεγχος-Διαδικασία Παρακολούθησης των Σχεδίων Δράσης Προϋποθέσεις του συστήματος Ελέγχου. Συντονισμός, Διαδικασία Ελέγχου και Τεχνικές Ελέγχου. Όλες οι παραπάνω ενέργειες είναι απαραίτητες προκειμένου να μετρηθεί η πρόοδος και να αναδειχθούν εγκαίρως ενδεχόμενες παρεκκλίσεις από τους στόχους των σχεδίων δράσης που θα πρέπει να διορθωθούν. 69

70 1.3. Μεθοδολογίες Αποτύπωσης και Αξιολόγησης Υφιστάμενης Κατάστασης Ο προσδιορισμός και η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης του Νοσοκομείου ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» πραγματοποιήθηκε μέσω της Ανάλυσης SWOT 1. Τα ευρήματα της SWOT ανάλυσης, διασταυρώθηκαν και συσχετίστηκαν µε επιλογές πολιτικής (επιταχυντικές, σταθεροποιητικές, διαρθρωτικές και προληπτικές). Η διάκριση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος είναι, λοιπόν, κρίσιμη και χαρακτηρίζει την ανάλυση SWOT στο σύνολό της. Οι βασικές διαστάσεις της ανάλυσης παρουσιάζονται απλουστευμένα στο Σχήμα. Η ανάλυση SWOT στοχεύει στη μείωση της αβεβαιότητας σε σχέση με την εφαρμογή μιας συγκεκριμένης αναπτυξιακής πολιτικής, δράσης ή προγράμματος Τεχνική: Εφαρμογή SWOT ανάλυσης Η SWOT ανάλυση στοχεύει να προσδιορίσει τους κυρίαρχους και προσδιοριστικούς παράγοντες του Νοσοκομείου και του ευρύτερου οικονομικού, κοινωνικού, τεχνολογικού κλπ. περιβάλλοντος του, οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν την 1 H ονομασία SWOT προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων Strengths Weaknesses Opportunities Threats και συναντάται συνηθέστερα με το αγγλικό αρκτικόλεξο και στη μη αγγλόγλωσση βιβλιογραφία. 70

71 επιχειρησιακή ανάπτυξη. Στοχεύει επίσης να καταδείξει και να οδηγήσει σε στρατηγικές κατευθύνσεις για την σύνδεση του χώρου με το περιβάλλον του. Τα βήματα που ακολουθήθηκαν έχουν ως εξής: 1. Συλλογή γενικών στοιχείων που αφορούν στο σύνολο των λειτουργιών του Νοσοκομείου, έχοντας ως εργαλείο ένα ερωτηματολόγιο που συμπληρώθηκε από Διευθυντές Τμημάτων του Νοσοκομείου. Με τα στοιχεία αυτά διαμορφώθηκε μια εικόνα των βασικών θεμάτων, που είναι δυνατόν να επιδρούν αρνητικά στην ανάπτυξη. 2. Προσδιορισμός πιθανών δράσεων επίλυσης/αντιμετώπισης με βάση τα προσδιορισθέντα βασικά θέματα και προβλήματα. 3. Προσδιορισμός παραμέτρων (των θεμάτων ή τα θέματα), οι οποίοι δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν από τους άμεσα εμπλεκόμενους (Νοσοκομείο, 1 η ΥΠΕ, μελετητές, προμηθευτές, κλπ.) αλλά επηρεάζουν δυναμικά το κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον του χώρου. Από την εργασία προέκυψαν οι ευκαιρίες και οι απειλές που προέρχονται από το εξωτερικό του περιβάλλον. 4. Ανάλυση των παραμέτρων (των θεμάτων) που είναι εντελώς ή έστω και μερικά κάτω από τον έλεγχο των άμεσα εμπλεκομένων φορέων, οι οποίες επηρεάζουν είτε θετικά είτε αρνητικά το χώρο. Από την εργασία αυτή προέκυψαν οι δυνατότητες και οι αδυναμίες του χώρου Εργαλεία Υλοποίησης Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω της συγκέντρωσης δευτερογενών και πρωτογενών πληροφοριών. Στο επίπεδο της πρωτογενούς πληροφόρησης, για την ακριβέστερη προσέγγιση της οργάνωσης του νοσοκομείου, των δομών του, τη διασφάλιση της ποιότητας και της εξοικονόμησης ενέργειας, της χρηματοοικονομικής και λογιστικής διαχείρισης του Νοσοκομείου, αναζητούνται πληροφορίες από τους προϊσταμένους μέσω ενός ημιδομημένου ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο από γενικές ερωτήσεις, εμπεριέχει και συγκεκριμένες ερωτήσεις για την αξιοποίηση της σύγχρονης επιστήμης της πληροφορικής, την Προστασία του Περιβάλλοντος και την Εξοικονόμηση Ενέργειας. 71

72 Οι δευτερογενείς οικονομικές πληροφορίες απορρέουν από τις οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμούς, Αποτελέσματα Χρήσης) χρήσεων , από το Μητρώο Παγίων. Επιπλέον, αξιοποιήθηκαν πληροφορίες από επίσημες πηγές από το διαδίκτυο για τη βέλτιστη τεκμηρίωση Περιορισμοί της SWOT ανάλυσης Η ανάλυση SWOT δε θα πρέπει σε καμία περίπτωση να εκληφθεί ως μία μέθοδος χωρίς προβλήματα και αδυναμίες. Σε πολλές περιπτώσεις, η τεχνική περιορίζεται στην κατάρτιση εκτεταμένων καταλόγων παραγόντων, δίχως να τεκμηριώνεται η βαρύτητά τους ή να αξιολογείται η κρισιμότητά τους. Με τον τρόπο αυτό, περιορίζεται το αναλυτικό στοιχείο, ενώ η τεχνική μετατρέπεται σε καθαρά περιγραφική, γεγονός που καταλήγει στην αδυναμία δημιουργικής χρήσης της, στα μετέπειτα στάδια της λήψης αποφάσεων ή της ανάληψης συγκεκριμένων δράσεων και μέτρων (Balamuralikrishna and Dugger 1995, Hill and Westbrook 1997). Κύριες επιρροές για τη διαμόρφωση Επιχειρησιακής Στρατηγικής 2 2 Σύμφωνα με τον Drucker, ο προγραμματισμός «είναι ό,τι πρέπει να γίνει σήμερα για να δικαιούμαστε το αύριο», καθώς συνδυάζει άριστα τρία χρονικά σημεία. Κατά άλλους «το αύριο δεν είναι παρά το σήμερα για το οποίο φροντίσαμε χθες». 72

73 2. Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης 2.1. Εισαγωγή Στο χώρο των υπηρεσιών υγείας, τόσο ο στρατηγικός, όσο και ο επιχειρησιακός σχεδιασμός των μονάδων υγείας, έχουν έναν ευρύτερο και πολυπλοκότερο χαρακτήρα. Ο σκοπός του νοσοκομείου έχει αυστηρά κοινωνικό και ποιοτικό προσανατολισμό, αφού η φύση του τελικού παραγόμενου προϊόντος είναι η υψηλή ποιότητα υγειονομικής περίθαλψης. Επομένως, η κατάρτιση ενός επιχειρησιακού προγράμματος πρέπει να βασισθεί σε αυτήν την αντίληψη του «κοινωνικού οργανισμού», όπου ο επιχειρησιακός και οικονομικός χαρακτήρας του μάνατζμεντ «εμφυτεύεται» και τροφοδοτεί τους κοινωνικούς και ποιοτικούς στόχους του νοσοκομείου. Προκειμένου να προσδιοριστούν οι επιχειρησιακοί στόχοι του νοσοκομείου, θα πρέπει να γίνει πλήρως αντιληπτό, το επίπεδο λειτουργίας που αυτοί αντικατοπτρίζουν. Απαιτείται αρχικά η γνώση της οργανωσιακής υποδομής του νοσοκομείου, η επεξεργασία και εν συνεχεία η παράθεση μέτρων δράσης ανά επιχειρησιακό στόχο. Ως εργαλείο για την αποτύπωση των υφιστάμενων δομών, καθώς και για τη διερεύνηση των αναγκών σε επενδύσεις για την προετοιμασία της επόμενης προγραμματικής περιόδου, χρησιμοποιήθηκε ένα σύντομο ερωτηματολόγιο για τη συγκέντρωση των απαραίτητων πληροφοριών, και παράλληλα αξιοποιήθηκαν οι πληροφορίες που εξάγονται από τους Ισολογισμούς χρήσεων και από το Μητρώο Παγίων. Μέσω του παρόντος εγγράφου επιχειρείται η αποτύπωση των προτεραιοτήτων και των επιλογών ανά Άξονα Προτεραιότητας για την προγραμματική περίοδο Αυτό σημαίνει σαφή καθορισμό των προτεραιοτήτων και των στρατηγικών και στόχων του νοσοκομείου, τα οποία προϋποθέτουν την πλήρη ανάπτυξη των λειτουργικών «επιχειρησιακών» δυνατοτήτων του. Εντοπίστηκαν οι συνέργειες και οι συμπληρωματικότητες πιθανών τομεακών παρεμβάσεων, οι οποίοι συγκλίνουν με τους Στρατηγικούς Στόχους του Υπουργείου Υγείας για τη χρονική περίοδο , οδηγώντας στη διαμόρφωση κοινών κατευθύνσεων και στην ανάπτυξη κοινών δράσεων στο κοινό όραμα της βελτίωσης 73

74 της υγείας του πληθυσμού και τη βιωσιμότητα του Εθνικού Συστήματος Υγείας για τις επόμενες γενεές Σύντομο Ιστορικό Το Νοσοκομείο Σωτηρία ιδρύθηκε στις (ΦΚ 220/ «Περί ιδρύσεως Φθισιατρείου») από τη Σ. Σλήμαν και με χορηγία της Ιεράς Μονής «Πετράκη» με σκοπό την νοσηλεία ασθενών που έπασχαν από φυματίωση. Στις 6 Ιουνίου του 1905 έγιναν τα εγκαίνια του Ιδρύματος και ταυτόχρονα η εισαγωγή του πρώτου ασθενούς. Η συνεχής αύξηση των κρουσμάτων φυματίωσης στην Ελλάδα οδήγησε στην δημιουργία και άλλων περιπτέρων σε διαφορετικές χρονικά περιόδους. Αυτά χτίζονταν κυρίως από εράνους και δωρεές και η ανεπαρκής κρατική χρηματοδότηση ήταν η αιτία δημιουργίας μικρών κτιρίων που δεν έχουν καμία σχέση με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά. Μεταξύ , άρχισε η λειτουργία των περιπτέρων: 1907 «Κυριαζίδειο», 1909 «Αμπέτειο», 1910 «Μελάς», 1912 «Στρατιωτικών», 1914 «Σπηλιοπούλειο», 1915 «Οικονόμειο» ή Διευθυντήριον. Επειδή ο χώρος που είχε παραχωρηθεί ήταν μικρός η Σοφία Σλήμαν χρησιμοποίησε το κύρος που διέθετε και ζήτησε από τη Μονή «Πετράκη» την παραχώρηση και άλλων εκτάσεων για την κατασκευή φθισιατρείων. Το 1915 η Ιερά Μονή «Πετράκη» δώρισε αμετάκλητα στο θεραπευτήριο «Σωτηρία» μία έκταση 350 στρεμμάτων στη θέση «Τρύπιο Λιθάρι» της περιφέρειας του Δήμου Αθηναίων, με την υποχρέωση το Νοσοκομείο να διατηρεί στη διάθεση της Μονής 5 κλίνες για την νοσηλεία απόρων ασθενών. Το 1919 το κράτος με τη συναίνεση των εκπροσώπων αναλαμβάνει τη διοίκηση του Ιδρύματος στο πλαίσιο μιας πιο ενεργής πολιτικής που ήθελε να ακολουθήσει. Έτσι, ιδρύεται και το Υπουργείο Περίθαλψης και ψηφίζεται ο νόμος 1979 «Περί ιδρύσεων αντιφυματικών ιατρείων, νοσοκομείων αναρρωτηρίων και ορεινών θεραπευτηρίων» που κρατικοποιεί σε απόλυτο βαθμό τον αντιφυματικό αγώνα. Το μεγαλόπνοο σχέδιο όμως δεν εφαρμόστηκε ποτέ καθώς η μικρασιατική καταστροφή οδήγησε σε μεγάλη προσέλευση φυματικών με αποτέλεσμα να υποβιβαστεί εντελώς το επίπεδο 74

75 νοσηλείας των ασθενών. Κάτω από αυτές τις συνθήκες το κράτος αυξάνει τις επιδοτήσεις προς τα σανατόρια και με δικά του έξοδα ανεγείρει ένα ακόμα περίπτερο για να καλύψει τις ανάγκες του «Σωτηρία», ενώ το 1930 ξεκινά και η λειτουργία του Φυματιολογικού Κέντρου που είχε ως αντικείμενο την επιστημονική έρευνα και βοήθησε σημαντικά στην επάνδρωση του ιδρύματος. Το 1936 μετατράπηκε σε «Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου», επεκτάθηκε κτιριακά με παράλληλη σημαντική αναβάθμιση των προσφερόμενων υγειονομικών υπηρεσιών. Μετά το 1945 εγκαταστάθηκε και η πρώτη Φυματιολογική κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 1950 το Νοσοκομείο «Σωτηρία» βαθμιαία μεταβάλλεται σε διαγνωστικό και θεραπευτικό κέντρο του συνόλου των νοσημάτων του αναπνευστικού, ιδρύοντας παράλληλα το πρώτο εν Ελλάδι κέντρο αντιμετώπισης της αναπνευστικής ανεπάρκειας υπό την Διεύθυνση της κ. Σ. Μαγκριώτη και την πρώτη Θωρακοχειρουργική Κλινική υπό τη Διεύθυνση του Ν. Τσούτη. Το 1961 μεταβάλλεται ο χαρακτήρας του νοσοκομείου σε διαγνωστικό και θεραπευτικό κέντρο νοσημάτων του αναπνευστικού συστήματος και μετονομάζεται σε «Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος», ενώ από το 1981 έως και σήμερα είναι πλέον Γενικό Νοσοκομείο. Σήμερα το μικρό Σανατόριο των αρχών του 20ου αιώνα αναγνωρίζεται ως το μεγαλύτερο πνευμονολογικό κέντρο στην Ελλάδα και από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης, με ταυτόχρονη και προοδευτική μετατροπή του σε Γενικό Νοσοκομείο μετά την εγκατάσταση Παθολογικών και Χειρουργικών κλινικών του Ε.Σ.Υ. και του Πανεπιστημίου. Το «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» με ΑΦΜ , υπάγεται στις διατάξεις του ν.δ «Περί οργανώσεως της Ιατρικής Αντίληψης» (ΦΕΚ 254 Α ) σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν (ΦΕΚ 81 Α ) όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του ν (ΦΕΚ 25 Α ) αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ). Η έδρα του είναι στο Δήμο Αθηναίων, Περιφέρεια Αττικής (Μεσογείων 154, ΑΘΗΝΑ). Η λειτουργία του Νοσοκομείου, ως Φορέας Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΠΥΥΚΑ) διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 75

76 Ν3527/2007 και συντονίζεται, εποπτεύεται και ελέγχεται από την 1 η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητές της στα γεωγραφικά όρια της Κεντρικής και Ανατολικής Αττικής. Ανήκει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) και διέπεται από τις διατάξεις του νόμου 3329/2005, έχει δικό του προϋπολογισμό, πρωτόκολλο, σφραγίδα, αρχείο και αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ). Η κύρια δραστηριότητα του είναι Νοσοκομειακές Δραστηριότητες (ΚΑΔ: ). Οι κτιριακές υποδομές είναι διαμορφωμένες έτσι ώστε να επιτρέπεται η προσπέλαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) στους κοινόχρηστους χώρους και στο κτίριο, σύμφωνα με το Σύνταγμα ης Ελλάδας (αναθεώρηση 2001, άρθρο 21 παράγραφος 6, και τις ρυθμίσεις του ισχύοντα νόμου 2831 / 2000 που υποστηρίζονται από τις οδηγίες Σχεδιασμού «ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» του Γραφείου Μελετών για ΑμεΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός, άρθρο 28), σειρά εγκυκλίων του ΥΠΕΧΩΔΕ, Υπουργείων κλπ Σκοπός του Νοσοκομείου 1. Η παροχή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας στο πληθυσμό ευθύνης της 1ης ΥΠΕ Αττικής, καθώς και σε ασθενείς που παραπέμπονται από άλλες ΥΠΕ. Η φροντίδα υγείας παρέχεται ισότιμα σε κάθε πολίτη ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική του κατάσταση, σύμφωνα με τους κανόνες του Εθνικού Συστήματος Υγείας και της Κοινωνικής Ασφάλισης. 2. Η ειδίκευση, η συνεχής εκπαίδευση και η επιμόρφωση ιατρών, νοσηλευτών και άλλων επαγγελμάτων υγείας, με την ανάπτυξη και εφαρμογή ανάλογων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Η εκπαίδευση φοιτητών των ιατρικών τμημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και των φοιτητών άλλων συναφών τμημάτων. 3. Η ανάπτυξη και προαγωγή της έρευνας στον τομέα της υγείας. Στην κατεύθυνση αυτή εφαρμόζει και αναπτύσσει ερευνητικά προγράμματα και συνεργάζεται με άλλους συναφείς φορείς, καθώς και διεθνείς οργανισμούς, επιστημονικά και ερευνητικά κέντρα. 4. Η συνεργασία με τα νοσηλευτικά ιδρύματα και άλλες μονάδες υγείας της υγειονομικής περιφέρειας για την ανάπτυξη και αναβάθμιση συνολικά της 76

77 παρεχόμενης φροντίδας υγείας και ειδικότερα σε ότι αφορά την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και ειδικών προγραμμάτων μελέτης και αξιολόγησης θεμάτων, που αφορούν το χώρο της υγείας στην 1η ΥΠΕ Αττικής. 5. Η εφαρμογή νέων μεθόδων και μορφών περίθαλψης, με στόχο την αποτελεσματική προώθηση της υγείας των πολιτών. 6. Η ανάπτυξη διαδικασιών που υλοποιούν τους στρατηγικούς στόχους που τίθενται από το Υπουργείο Υγείας, την 1η ΥΠΕ Αττικής και το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου. 7. Λειτουργία Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) με σκοπό την υλοποίηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και συναφών προς αυτήν δραστηριοτήτων (έρευνες μελέτες, ημερίδες, συνέδρια, εκπαιδευτικά βοηθήματα για τους καταρτιζόμενούς τους, συμμετοχή σε ολοκληρωμένα προγράμματα, κοινοτικές πρωτοβουλίες, δράσεις προώθησης και υποστήριξης της απασχόλησης) Διοίκηση Σύμφωνα με την Κοινή Απόφαση του Υπουργείου Υγείας (αριθ. Πρωτ.:Υ4α/οικ Α, ΦΕΚ 737/Β/ ), άρθρο 3, τα όργανα διοίκησης του Νοσοκομείου είναι 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο 2. Ο Διοικητής του Νοσοκομείου 3. Η Αναπληρώτρια Διοικήτρια Όλα τα ανωτέρω όργανα διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.3329/05, όπως ισχύει. Το νοσοκομείο σχεδιάζει την οργάνωση με βάση Την ικανοποίηση των πελατών του (ασθενών) Την κατανομή των πόρων, σύμφωνα με κριτήρια και στόχους Τον έλεγχο του κόστους 77

78 2.5. Δυναμικότητα Κλινών Η συνολική δυναμικότητα κλινών του Νοσοκομείου ανέρχεται σε Έσοδα Τα έσοδα του Νοσοκομείου είναι: 1. Οι επιχορηγήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων 2. Οι εισπράξεις από νοσήλια, εξέταστρα και λοιπές αμοιβές για παροχή υπηρεσιών 3. Οι πρόσοδοι από την ίδια αυτού περιουσία 4. Τα έσοδα από δωρεές, κληροδοτήματα, εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων 5. Κάθε άλλο έσοδο που προκύπτει από τις αρμοδιότητές τους 2.7. Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας Εθνική Νομοθεσία Ν.4075/2012 Ν.3918/2011 Θέματα κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας Ν. 3868/2010 Ν. 3580/2007 Ν. 3527/2007 Ν. 3329/2005 Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις. Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις Περιφερειακή Συγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.Πε) Ν. 3370/2005 Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις Ν. 2889/2001 Ν. 3172/2003 Ν. 3106/2003 Βελτίωση και εκσυγχρονισμός το Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις Οργάνωση και Εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις 78

79 Ν. 2955/2001 Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των ΠεΣΥ και άλλες διατάξεις Υ.Α. Υ1.Γ.Π /2014 (ΦΕΚ 388/Β`/ ) Μέτρα, όροι και διαδικασίες για την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων που συνδέονται με τη νοσηλεία των ασθενών στους Χώρους Παροχής Υγείας Υ.Α. οικ /2013 (ΦΕΚ 3266/Β`/ ) Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις Υγειονομικών Μονάδων Υ.Α. Γ/ΕΞ/2274/2011 (ΦΕΚ 548/Β`/ ) Χρήση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης για την προστασία προσώπων και αγαθών Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α`/ ) Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος υγείας & λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και κοινωνικής Αλληλεγγύης Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/538/2007 (ΦΕΚ 62/Β`/ ) Συμπλήρωση και τροποποίηση του άρθρου 42 της υπ αριθμ. Α1β/8577/83 (ΦΕΚ 526/Β/ ) Υγειονομικής Διάταξης, «Περί Υγειονομικού έλεγχου και αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των εργαστηρίων και καταστημάτων τροφίμων ή/ και ποτών», όπως έχει τροποποιηθεί Αρ. Πρωτ Φ.701.2/1998 (ΦΕΚ --/12/ ) Κωδικοποίηση ερμηνευτικών διευκρινιστικών διαταγών επί εφαρμογής του π.δ. 71/88 Π.Δ. 71/1988 (ΦΕΚ 32/Α`/ ) Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων Υ.Α. Α1β/8577/1983 (ΦΕΚ 526/Β`/ ) Υγειονομικός έλεγχος των αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των εργαστηρίων και καταστημάτων τροφίμων ή/ και ποτών Εγκ. Α.Π.Σ 7600/700 Φ.51.1/1960 (ΦΕΚ --/6/7.1960) Περί υποδείξεως και εφαρμογής προληπτικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας Ν. 2519/1997 δίνει τη δυνατότητα για την παροχή προς το διοικητικό συμβούλιο της επιστημονικής καθοδήγησης ενός εξωτερικού συμβούλου προκειμένου να καταρτιστεί το Στρατηγικό - Επιχειρησιακό Σχέδιο του νοσοκομείου. Ν. 2889/01 Με τη θεσμοθέτηση του για πρώτη φορά επιχειρείται η κατάρτιση και εφαρμογή ων Στρατηγικών και Επιχειρησιακών Σχεδίων από το σύνολο των νοσοκομειακών ιδρυμάτων και των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας της χώρας. Τόσο το στρατηγικό όσο και το επιχειρησιακό σχέδιο περιλαμβάνουν διαφορετικούς σκοπούς και στόχους ανάλογα με την ταυτότητα του κάθε ιδρύματος, το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον λειτουργίας του κάθε οργανισμού. Ν. 3230/2004 Διοίκηση με στόχους. Επιδιώκει μια πιο αποτελεσματική λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών με παράλληλη ανταπόκριση του ανθρώπινου δυναμικού στις συνεχώς εξελισσόμενες ανάγκες και τα νέα πρότυπα διοίκησης. 79

80 Μετάβαση στην εποχή της Διακυβέρνησης Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Της 28ης Ιανουαρίου 2002 Για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τρφίμων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 575/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Απριλίου 2006 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον αριθμό και τα ονόματα των μόνιμων επιστημονικών ομάδων της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 852/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 853/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004 για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης 80

81 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την ορθή πρακτική παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Νοεμβρίου 2005 περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα 2.8. Διάκριση Υπηρεσιών Νοσοκομείου Το Νοσοκομείο απαρτίζεται από τις ακόλουθες Υπηρεσίες, Αυτοτελή Τμήματα και Ειδικά Γραφεία: Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ α. Ιατρική, β. Νοσηλευτική, γ. Διοικητική-Οικονομική Β. ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ α) Ελέγχου Ποιότητας - Ερευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, γ) Οργάνωσης και Πληροφορικής Γ. ΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Υποστήριξης Πολίτη. Κάθε Υπηρεσία, Αυτοτελές Τμήμα και Ειδικό Γραφείο έχει τη δική του ιεραρχική διάρθρωση και συγκρότηση. Τα Αυτοτελή Τμήματα υπάγονται απευθείας στον Διοικητή του Νοσοκομείου. Το Ειδικό Γραφείο υπάγεται απευθείας στην Αναπληρώτρια Διοικήτρια. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Τμήματα Ιατρικές Ειδικότητες- Ειδικές Μονάδες - Εργαστήρια 1. Παθολογικό 2. Καρδιολογικό Μονάδα Εμφραγμάτων 3. Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης 4. Αλλεργιολογικό 5. Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 6. Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας 1ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) διαρθρώνεται σε 6 τμήματα που καλύπτουν τον Α Παθολογικό Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας. Β ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 81

82 Κυστικής Ίνωσης 1. Τέσσερα (4) Πνευμονολογικά Μελέτης Ύπνου Αναπνευστικού Ελέγχου 2. Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική (απόφαση εγκατάστασης Υ4α/8256 ΦΕΚ 793/Β/93) με όλες τις μονάδες που τη συγκροτούν 2ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε 7 τμήματα που καλύπτουν τον Β Παθολογικό Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας. Γ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Κέντρο Πνευμονικής Αποκατάστασης 1. Τρία (3) Πνευμονολογικά Ειδικό Κέντρο Άσθματος Αντιφυματικό Επεμβατικής Πνευμονολογίας 2. Γ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική (Α3β/19143 ΦΕΚ 16Β/1990) με όλες τις μονάδες που τη συγκροτούν 3. Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας 3ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε 6 Τμήματα που καλύπτουν τον Γ Παθολογικός Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 1. Χειρουργικό 2. Θωρακοχειρουργικό 3. Αναισθησιολογικό Αντιμετώπισης Πόνου 4. Οδοντιατρικό 5. Μονάδα Μεταναισθητικής Φροντίδας 4ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε 7 τμήματα που καλύπτουν τον Χειρουργικό Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας και τα Χειρουργεία. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 1. Βιοπαθολογικό 2. Βιοχημικό 3. Παθολογοανατομικό 4. Κυτταρολογικό 5. Αιματολογικό 6. Αιμοδοσία 7. Ακτινοδιαγνωστικό 8. Πυρηνικής Ιατρικής 9. Ανοσολογίας Ιστοσυμβατότητας 10. Ιατρική της Φυσικής 11. Φαρμακευτικό ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 1. Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ψυχιατρικό 2. Ξενώνας Βραχείας Παραμονής 3. Προστασίας Περιβάλλοντος 5ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε 6 τμήματα που καλύπτουν τον Τομέα Δημόσιας Υγείας και τον Ψυχιατρικό Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας, καθώς και τα Διατομεακά Τμήματα. β. ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 1. Αυτοτελές Τμήμα Επειγόντων 82

83 Περιστατικών (ΤΕΠ) 2. Ημερήσιας Νοσηλείας 3. Ενδοσκοπήσεων 4. Τηλεϊατρικής Μονάδας σε Ερευνητικό και Θεραπευτικό Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ολοκληρωμένης κατ οίκον φροντίδας και διαχείρισης χρονίων νόσων 5. Κατ οίκον νοσηλείας. γ. ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Παραϊατρικού Προσωπικού Κοινωνικής Εργασίας 6ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε 6 τμήματα που καλύπτουν τα Εξωτερικά Ιατρεία και τον Εργαστηριακό Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Υποδιεύθυνση Διοικητικού 1. Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού 2. Γραμματείας 3. Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών 4. Κίνησης Ασθενών Υποδιεύθυνση Οικονομικού 1.Οικονομικού 2. Προμηθειών 3. Επιστασίας Ιματισμού Υποδιεύθυνση Τεχνικού 1. Τμήμα Τεχνικού 2. Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Πηγή: ΑΔΑ: ΒΕΑΞΘ-ΒΜΟ 83

84 Η Ιατρική Υπηρεσία Η Ιατρική Υπηρεσία του ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε Τομείς, στους οποίους λειτουργούν Τμήματα κατά ειδικότητα και Ειδικές Μονάδες που υπάγονται οργανικά στα Τμήματα, Διατομεακά Τμήματα και λοιπά Τμήματα, καθώς και από Πανεπιστημιακές Κλινικές και Μονάδες του Πανεπιστημίου Αθηνών. Α. ΤΟΜΕΙΣ α) Α Παθολογικός Τομέας με δυναμικότητα 200 κλινών β) Β Παθολογικός Τομέας με δυναμικότητα 200 κλινών γ) Γ Παθολογικός Τομέας με δυναμικότητα 168 κλινών δ) Χειρουργικός Τομέας με δυναμικότητα 90 κλινών ε) Εργαστηριακός Τομέας στ) Δημόσιας Υγείας (αρ.21 Ν. 3370/05) και Ψυχιατρικός Τομέας με δυναμικότητα 52 κλινών Στο Νοσοκομείο λειτουργούν Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, με ιατρούς των αντίστοιχων ειδικοτήτων των τομέων. Ο αριθμός των εξωτερικών ιατρείων για κάθε 84

85 ειδικότητα καθορίζεται με αποφάσεις του Διοικητή, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας. Πανεπιστημιακές Κλινικές, Εργαστήρια και Μονάδες που εγκαθίστανται στο Νοσοκομείο σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 1397/83 υπάγονται στους αντίστοιχους τομείς της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου. Αρμοδιότητες Ιατρικής Υπηρεσίας Οι αρμοδιότητες της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου ορίζονται ως ακολούθως: α. Η παροχή υπηρεσιών υγείας. β. Η προώθηση και προαγωγή της υγείας. γ. Η εκπαίδευση του προσωπικού που στελεχώνει την υπηρεσία. δ. Ο προγραμματισμός και ο έλεγχος των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. ε. Η κατάρτιση πρωτοκόλλων για την παροχή και ανάπτυξη των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών από τη Διεύθυνση, τους τομείς και τα τμήματα. στ. Η οργάνωση και προώθηση της έρευνας. ζ. Η συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του νοσοκομείου για την συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. η. Η εποπτεία της εφημερίας και της αποτελεσματικής λειτουργίας των νοσοκομειακών κλινών καθώς και η επιστημονική εποπτεία της λειτουργίας των Εξωτερικών Ιατρείων, των Επειγόντων Περιστατικών και των Χειρουργείων. θ. Ο προγραμματισμός και η εισήγηση για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής άδειας στο προσωπικό της Ιατρικής Υπηρεσίας. ι. Η επιστημονική και διοικητική ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων της Ιατρικής Υπηρεσίας. ια. Η ενημέρωση και η τήρηση φακέλων νοσηλείας ασθενών, από κοινού με τη νοσηλευτική υπηρεσία. ιβ. Η εποπτεία της νοσοκομειακής βιβλιοθήκης. ιγ. Η οργάνωση, ο προγραμματισμός και η εκτέλεση ιατρικών πράξεων. 85

86 ιδ. Η συμμετοχή στην κατάρτιση και εφαρμογή των οικονομικών και επιχειρησιακών προγραμμάτων του νοσοκομείου. Αρμοδιότητες του Φαρμακευτικού Τμήματος Ο προγραμματισμός προμηθειών, η φύλαξη, η ταξινόμηση, η παρασκευή ιδιοσκευασμάτων, ο έλεγχος, η χορήγηση, η διανομή, η διακίνηση και διαχείριση του φαρμακευτικού και λοιπού υλικού αρμοδιότητας του Ε.Ο.Φ. Η ευθύνη του επιστημονικού ελέγχου του συνταγολογίου, η εκτέλεση οποιασδήποτε συνταγής που θα ζητήσει το ιατρικό τμήμα, καθώς και ο έλεγχος των προς εκτέλεση συνταγών. Οι αρμοδιότητες του νοσοκομειακού φαρμακείου καθορίζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Αρμοδιότητες του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας Η ευθύνη και η συμπαράσταση των νοσηλευομένων του νοσοκομείου σε κάθε κοινωνικό πρόβλημα. Η αναζήτηση και διερεύνηση των αιτίων που προκαλούν τα προβλήματα αυτά κατά περίπτωση και γενικά η φροντίδα και η ψυχολογική υποστήριξη για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων των ασθενών στο πλαίσιο της γενικότερης κοινωνικής πολιτικής της πολιτείας. Αρμοδιότητες του Τμήματος Παραϊατρικού Προσωπικού Η ευθύνη των δραστηριοτήτων του προσωπικού των κλάδων Ιατρικών Εργαστηρίων, Ραδιολόγων Ακτινολόγων, Χειριστών Ιατρικών Συσκευών, καθώς και άλλων επιστημόνων συναφών κλάδων υγείας σε ότι αφορά την οργάνωση, τον προγραμματισμό και την εκτέλεση Ιατρικών και Νοσηλευτικών πράξεων. Αρμοδιότητες του Τμήματος Διαιτολογίας Διατροφής Φροντίζει για την σύνταξη και τον έλεγχο των καθημερινών διατροφικών αναγκών των εσωτερικών ασθενών, καθώς για την πληροφόρηση των ασθενών των εξωτερικών ιατρείων που έχουν ανάγκη από διαιτητική αγωγή. 86

87 Στο τμήμα αυτό εντάσσονται επίσης οι επιστημονικές, οργανωτικές, εκπαιδευτικές και διοικητικές δραστηριότητες όλων όσων απασχολούνται με τα τρόφιμα από την προμήθεια μέχρι την κατανάλωσή τους Η Νοσηλευτική Υπηρεσία Οι αρμοδιότητες της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ορίζονται ως ακολούθως: α. Η παροχή νοσηλευτικής φροντίδας στους ασθενείς, σύμφωνα με τους κανόνες και τα διδάγματα της Νοσηλευτικής Επιστήμης στο πλαίσιο των κατευθύνσεων των υπευθύνων σε κάθε περίπτωση ιατρών. β. Η προώθηση και προαγωγή της νοσηλευτικής επιστήμης, της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και της έρευνας στον τομέα αυτό. γ. Ο προγραμματισμός και ο έλεγχος του προσωπικού και των παρεχομένων υπηρεσιών. δ. Η τήρηση των αρχών λειτουργίας του Νοσοκομείου όπως καθορίζονται από διατάξεις νόμων, Π.Δ., τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του νοσοκομείου και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διοικητού αυτού. ε. Η συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του νοσοκομείου. στ. Ο διαχειριστικός έλεγχος (καταγραφή εισροών πάσης φύσεως υλικών και φαρμάκων, διάθεση και κατανάλωση αυτών) των νοσηλευτικών τμημάτων. ζ. Η ευθύνη της ενημέρωσης, τήρησης και φύλαξης, από κοινού με την ιατρική υπηρεσία, των φακέλων νοσηλείας των ασθενών. η. Η οργάνωση, ο προγραμματισμός και η εκτέλεση ιατρικών πράξεων. Η Νοσηλευτική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε έξι (6) τομείς, οι οποίοι λειτουργούν σε επίπεδο Υποδιευθύνσεων. Κάθε Νοσηλευτικός Τομέας διαρθρώνεται σε Νοσηλευτικά Τμήματα, ως ακολούθως: 1ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ : διαρθρώνεται σε 6 τμήματα που καλύπτουν τον Α Παθολογικό Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας. 2ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ : διαρθρώνεται σε 7 τμήματα που καλύπτουν τον Β Παθολογικό Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας. 87

88 3ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ : διαρθρώνεται σε 6 Τμήματα που καλύπτουν τον Γ Παθολογικό Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας. 4ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ : διαρθρώνεται σε 7 τμήματα που καλύπτουν τον Χειρουργικό Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας και τα Χειρουργεία. 5ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ : διαρθρώνεται σε 6 τμήματα που καλύπτουν τον Τομέα Δημόσιας Υγείας και τον Ψυχιατρικό Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας, καθώς και τα Διατομεακά Τμήματα. 6ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ : διαρθρώνεται σε 6 τμήματα που καλύπτουν τα Εξωτερικά Ιατρεία και τον Εργαστηριακό Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας Η Διοικητική Οικονομική Υπηρεσία Η Διοικητική Οικονομική Υπηρεσία αποτελείται από τα τμήματα Οικονομικού, Προμηθειών, Τεχνικού, Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, Γραμματεία, Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων-Επειγόντων Περιστατικών, Κίνησης Ασθενών, Επιστασίας-Ιματισμού. Οι αρμοδιότητες της Διοικητικής Οικονομικής Υπηρεσίας κατά Τμήμα ορίζονται ως ακολούθως: Τμήμα Οικονομικού Είναι υπεύθυνο για: α. όλες τις λογιστικές δραστηριότητες, την τήρηση της φορολογικής νομοθεσίας, την παρακολούθηση παγίων και αποσβέσεων. β. την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων χρεών. γ. την διατήρηση των αποδεικτικών στοιχείων της πιστωτικής πολιτικής. δ. τη διαχείριση των χρημάτων του νοσοκομείου. ε. την έκδοση περιοδικών αναφορών της ταμιακής ρευστότητας του νοσοκομείου, τα ισοζύγια εσόδων, εξόδων και υλικών. 88

89 στ. Τις πάσης φύσεως οικονομικές συναλλαγές με ασφαλιστικούς οργανισμούς, τράπεζες, προμηθευτές κ.λ.π. (πληρωμές, εισπράξεις, έκδοση επιταγών). ζ. την προετοιμασία της μισθοδοσίας του προσωπικού, την έκδοση και τον έλεγχο των καταστάσεων μισθοδοσίας. η. τη σύνταξη του οικονομικού σχεδιασμού προϋπολογισμού, τον έλεγχο παρακολούθησής του, καθώς και τον απολογισμό κατά μήνα και έτος. θ. την κοστολόγηση ανά ιατρική πράξη και τη σύνταξη και παρακολούθηση των τμηματικών προϋπολογισμών. ι. τον έλεγχο των αναλώσεων και των αποθεμάτων των αναλώσιμων υλικών και των φαρμάκων. ια. Την έκδοση μηνιαίων αναφορών για τα οικονομικά στοιχεία του νοσοκομείου. ιβ. Τη σύνταξη εκθέσεων με το λειτουργικό απολογισμό του νοσοκομείου. ιγ. Την εκπόνηση των μελετών επενδύσεων (οικονομικό μέρος). Τμήμα Προμηθειών Έχει την ευθύνη: α) της παρακολούθησης όλων των προμηθειών αναλώσιμου και μη υλικού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, της σύνταξης του ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών και της οργάνωσης και λειτουργίας των αποθηκών του Νοσοκομείου, γενικού, υγειονομικού, τεχνικού και άλλου υλικού. β) Της διεξαγωγής περιοδικών και ετήσιων απογραφών και παραλαβής και χρέωσης κάθε αναλώσιμου και μη υλικού. Τμήμα Τεχνικού α. Επιμελείται τη συντήρηση και τις επισκευές όλων των οικοδομικών στοιχείων των κτιρίων του νοσοκομείου και τον κάθε μορφής ξενοδοχειακού τύπου εξοπλισμό του νοσοκομείου, καταβάλλοντας ιδιαίτερη φροντίδα για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ. β. Έχει την ευθύνη της συντήρησης του περιβάλλοντος χώρου είτε αναφέρεται σε περιοχές με φύτευση είτε σε χώρους στάθμευσης φροντίζοντας για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ. 89

90 γ. Διατηρεί πλήρες αρχείο κλειδιών και αναπαράγει τον απαιτούμενο αριθμό ύστερα από έγκριση των αρμοδίων οργάνων. δ. Καταρτίζει μελέτες για την εκτέλεση έργων, επιβλέπει την εκτέλεσή τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, και έχει την ευθύνη για την παραλαβή τους. ε. Συντάσσει και ενημερώνει κατ έτος τον σχεδιασμό επέκτασης και αναβάθμισης της τεχνικής υποδομής και του εξοπλισμού του νοσοκομείου. Τα στοιχεία αυτά υποβάλει στο Τμήμα Οικονομικού, για να ληφθούν υπόψη για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και του σχεδίου ανάπτυξης του νοσοκομείου. στ. Έχει την ευθύνη της εκτέλεσης έργων ανάπτυξης, συντήρησης και διαρκούς βελτίωσης των μηχανολογικών, ηλεκτρικών και ψυκτικών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου και την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού και υλικών. ζ. Έχει την ευθύνη για την ομαλή λειτουργία των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, παροχής αερίων, των εγκαταστάσεων παροχής νάρκωσης στα χειρουργεία και γενικά για την ομαλή λειτουργία των τεχνολογικών εγκαταστάσεων. η. Επιμελείται την καλή λειτουργία, τις επισκευές και τη συντήρηση του τηλεφωνικού κέντρου και των τηλεφωνικών συσκευών, των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων, των εγκαταστάσεων παραγωγής και διανομής τηλεοπτικού σήματος, των εγκαταστάσεων ενδοεπικοινωνίας και κλήσης του προσωπικού, των εγκαταστάσεων τηλεχειρισμού και ελέγχου φωτισμού, της πυρασφάλειας. θ. Επιμελείται την καλή λειτουργία και συντήρηση των εφεδρικών γεννητριών του νοσοκομείου. ι. Επιμελείται και συντηρεί τις εγκαταστάσεις γειώσεων και αλεξικέραυνου. Φροντίζει για την αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας. ια. Παρακολουθεί κι ελέγχει την ομαλή διανομή ηλεκτρικής ενέργειας στο νοσοκομείο σε 24ωρη βάση. ιβ. Έχει την ευθύνη συντήρησης των οχημάτων του νοσοκομείου. ιγ. Είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή της ενεργειακής πολιτικής που ακολουθεί το νοσοκομείο. Παρακολουθεί τις καταναλώσεις ενέργειας και καυσίμων και συντάσσει 90

91 μελέτες βελτιστοποίησης της απόδοσης των ενεργειακών συστημάτων του νοσοκομείου. Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Είναι υπεύθυνο για την: α. Ορθολογική χρήση και την ομαλή λειτουργία της τεχνικής υποστήριξης του ιατρικού εξοπλισμού του νοσοκομείου και των αναλωσίμων γι αυτά υλικών. β. Διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών με βάση διεθνή πρότυπα και κανόνες ασφάλειας. γ. Διασφάλιση της ασφαλούς και αποδοτικής λειτουργίας των μηχανημάτων και την εφαρμογή των διεθνών κανόνων ασφάλειας και προστασίας των ασθενών και του προσωπικού συμπεριλαμβανομένης και της ακτινοθεραπείας. δ. Διενέργεια προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης μηχανημάτων ιατρικού εξοπλισμού, τη σύνταξη και την επίβλεψη τήρησης των συμβολαίων συντήρησης ε. Παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων στην βιοϊατρική τεχνολογία και τη μελέτη ένταξη τους στο νοσοκομείο. στ. Εισήγηση προμήθειας νέου εξοπλισμού καθώς και την ανανέωση του υπάρχοντος. ζ. Διαχείριση και διερεύνηση δυσμενών περιστατικών που σχετίζονται με τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. η. Ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού του Νοσοκομείου στην ασφαλή και αποδοτική λειτουργία του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και την επιμόρφωση του προσωπικού του Τμήματος σε θέματα συντήρησης των ιατρικών μηχανημάτων. θ. Καταγραφή, αρχειοθέτηση και παρακολούθηση του εξοπλισμού και την τεχνολογική υποστήριξη των αναλόγων ερευνητικών προγραμμάτων. Σήμερα στον ελληνικό χώρο, τα ΤΒΙΤ ανήκουν στη Διοικητική υπηρεσία και ειδικότερα στην υποδιεύθυνση τεχνικού. Η οργανωτική δομή και ο τρόπος λειτουργίας του ΤΒΙΤ εξαρτάται, εκτός από τον αριθμό κλινών και από τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, στην ύπαρξη εξοπλισμού υψηλής ή νέας τεχνολογίας, στις επιλογές της διοίκησης του νοσοκομείου σε θέματα διαχείριση, συντήρησης και 91

92 επισκευής του εξοπλισμού και στον αριθμό των μηχανημάτων που έχει το ΤΒΙΤ στην εποπτεία και ευθύνη του. Ο σκοπός της οργάνωσης και λειτουργίας του ΤΒΙΤ είναι η αξιοποίηση του Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, καθώς και η διασφάλιση της ασφαλούς αποτελεσματικής και αποδοτικής λειτουργίας του. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται μέσα από την εφαρμογή και τήρηση κανόνων και διαδικασιών διαχείρισης και τεχνικής υποστήριξης του Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που περιλαμβάνουν ένα σύνολο υπηρεσιών που καλύπτουν όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής κάθε ιατρικού μηχανήματος. Οι υπηρεσίες του ΤΒΙΤ παρουσιάζονται συνοπτικά στο ακόλουθο σχήμα. Τo TBIT συμμετέχει σε ένα πλέγμα διαδικασιών και εκτελεί μία σειρά ενεργειών, οι οποίες συνθέτουν το φάσμα των υπηρεσιών που παρέχει προς το νοσοκομείο. Οι διαδικασίες και οι ενέργειες αυτές, παρόλο που είναι αλληλένδετες και αλληλοσυνδεόμενες, μπορούν για μεθοδολογικούς και οργανωτικούς λόγους να διαχωριστούν και να αναλυθούν χωριστά. Οι βασικές διεργασίες τμήματος Υποστήριξη απόκτησης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού 92

93 Η εν λόγω υπηρεσία περιλαμβάνει τις εξής διαδικασίες: 1. σχεδιασμός αγορών και ανανέωσης εξοπλισμού, 2. αγορά, 3. παραλαβή, Καταγραφή και Αρχειοθέτηση του Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Η καταγραφή και αρχειοθέτηση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού περιλαμβάνει την οργάνωση αρχείων καταγραφής του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που ανήκει στο νοσοκομείο. Η καταγραφή γίνεται βάσει διεθνών προτύπων κωδικοποίησης (UMDNS, GMDN ή νεότερη). Προληπτική Συντήρηση Η προληπτική συντήρηση περιλαμβάνει τον προγραμματισμό και τη διεξαγωγή περιοδικής συντήρησης και αντικατάστασης μερών του Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία των ιατρικών συσκευών και να μειωθεί η πιθανότητα βλάβης τους. Τα πρωτόκολλα προληπτικής συντήρησης, καθώς και η συχνότητα τους, βασίζονται στις συστάσεις του κατασκευαστή και σε διεθνή αναγνωρισμένα πρότυπα. Καλύπτει τις διαδικασίες και ενέργειες που απαιτούνται για τον προγραμματισμό, εκτέλεση και καταγραφή των αποτελεσμάτων των ελέγχων προληπτικής συντήρησης. Επισκευή Η επισκευή περιλαμβάνει την εκτέλεση κατάλληλων ενεργειών για την αποκατάσταση των βλαβών που εμφανίζονται στον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και την επαναφορά του στην κανονική κατάσταση. Περιοδικοί έλεγχοι Οι περιοδικοί έλεγχοι περιλαμβάνουν τον προγραμματισμό και εκτέλεση ελέγχων ποιότητας και ασφάλειας του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και τον έλεγχο της τήρησης των όρων ασφάλειας και λειτουργικής κατάστασης, όπως υπαγορεύονται από τα ελληνικά και διεθνή πρότυπα. Οι περιοδικοί έλεγχοι περιλαμβάνουν τους ελέγχους ασφαλείας και τους ελέγχους ποιότητας. Διαχείριση Συμβάσεων Συντήρησης και Εποπτείας Διεξαγωγής Ελέγχου Η διαχείριση συμβάσεων συντήρησης και εποπτείας διεξαγωγής ελέγχων περιλαμβάνει τη διαχείριση της σύμβασης συντήρησης του Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και την εποπτεία, τον ποιοτικό έλεγχο και την παρακολούθηση των 93

94 ελέγχων που παρέχονται από τρίτους φορείς (κατασκευαστής ή αντιπρόσωπος κλπ), τον έλεγχο της τήρησης των όρων της σύμβασης από μέρους του προμηθευτή και τελικά την καταγραφή των αποτελεσμάτων που προκύπτουν. Διαχείριση Δυσμενών Περιστατικών Η Διαχείριση Δυσμενών Περιστατικών περιλαμβάνει την ανάληψη κατάλληλων ενεργειών με στόχο την ενημέρωση του κατασκευαστή και των αρμόδιων φορέων για την εμφάνιση δυσμενών και επικίνδυνων για την υγεία του ασθενή περιστατικών που οφείλονται στον κακό σχεδιασμό ενός τύπου μηχανήματος, την ενημέρωση του ΤΒΙΤ από τις αρμόδιες αρχές σχετικά με επιβλαβή περιστατικά ή ανακλήσεις που αφορούν ένα τύπο μηχανήματος και στη συνέχεια την ενημέρωση του προσωπικού. Εκπαίδευση Περιλαμβάνει την εκπαίδευση των χρηστών σε θέματα λειτουργίας και του προσωπικού του ΤΒΙΤ σε θέματα συντήρησης των ιατρικών μηχανημάτων. Η εκπαίδευση αναφέρεται στη διοργάνωση επιμορφωτικών και ενημερωτικών προγραμμάτων είτε από το ΤΒΙΤ είτε από εξωτερικούς φορείς (κατασκευάστρια εταιρία, προμηθευτής κλπ), που στοχεύουν στην ενημέρωση σε τεχνολογικά θέματα και θέματα που άπτονται της ασφαλέστερης και αποδοτικότερης λειτουργίας των ιατρικών μηχανημάτων και στην αναβάθμιση των προσόντων του προσωπικού του νοσοκομείου. Καλύπτει το σύνολο των ενεργειών που απαιτούνται για τον προγραμματισμό και οργάνωση μιας διαδικασίας συνεχούς εκπαίδευση του προσωπικού του νοσοκομείου. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται προς δύο διαφορετικές κατευθύνσεις: α) προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου και β) προς το προσωπικό του ίδιου του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας. Διασφάλιση Ποιότητας Η διασφάλιση της ποιότητας της παροχής υπηρεσιών του ΤΒΙΤ περιλαμβάνει την επιλογή κατάλληλων δεικτών ποιότητας και κόστους, την συλλογή και παρακολούθησή της, για την ανίχνευση πιθανών αδυναμιών ή δυσλειτουργιών του προγράμματος του ΤΒΙΤ. Η επεξεργασία των συλλεγομένων δεδομένων λειτουργεί ως ανάδραση για τη διορθωτική επέμβαση στις διαδικασίες του ΤΒΙΤ στη θέση νέων και πιο ρεαλιστικών κριτηρίων. 94

95 Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού α. Φροντίζει για τη βέλτιστη διοίκηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. β. Χειρίζεται κάθε θέμα που έχει σχέση με την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του Νοσοκομείου. γ. Είναι υπεύθυνο για την τήρηση αρχείου των εργαζομένων στο νοσοκομείο, των συνταξιοδοτήσεων, των απολύσεων και των προσλήψεων δ. Είναι υπεύθυνο για την τήρηση και φύλαξη του προσωπικού μητρώου όλων των υπαλλήλων. ε. Είναι υπεύθυνο για την τήρηση του αρχείου για τις βάρδιες, πάσης φύσεως άδειες, εφημερίες, υπερωρίες όλου του προσωπικού και την έγκρισή τους σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Διευθύνσεις. στ. Είναι υπεύθυνο για τον διοικητικό έλεγχο των αδειών ασθένειας και των άλλων κατηγοριών αδειών όλου του προσωπικού και την αρχειοθέτηση τους. ζ. Καταρτίζει και παρακολουθεί προγράμματα, εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και έρευνας προσωπικού. Τμήμα Γραμματείας α. Είναι υπεύθυνο για την γραμματειακή υποστήριξη όλων των ιατρικών και νοσηλευτικών τμημάτων και μονάδων του νοσοκομείου. β. Έχει την ευθύνη παροχής πληροφοριών γενικής φύσεως προς το κοινό και τους ασθενείς. γ. Είναι υπεύθυνο για την διατήρηση αρχείου, την τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου και την διακίνηση της αλληλογραφίας (και της ηλεκτρονικής). δ. Βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και επικυρώνει αντίγραφα. ε. Φροντίζει για κάθε θέμα που έχει σχέση με την οργάνωση της γραμματειακής υποστήριξης, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Διοίκησης και των άλλων Υπηρεσιών του Νοσοκομείου, την τήρηση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων, την παροχή και διακίνηση πληροφοριών στις Υπηρεσίες των Νοσοκομείων της 1ης ΥΠΕ στο 95

96 Υπουργείο Υγείας και στους άλλους αρμόδιους Φορείς για την αντιμετώπιση κάθε προβλήματος για την διεκπεραίωση του έργου του Νοσοκομείου. Τμήμα Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών α. Είναι υπεύθυνο για την γραμματειακή υποστήριξη των τακτικών εξωτερικών ιατρείων, των απογευματινών εξωτερικών ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών. β. Φροντίζει μετά την υποδοχή και καθοδήγηση των ασθενών από το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό του Ειδικού Γραφείου Υποστήριξης Πολίτη, για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Τηρεί τα αρχεία των βιβλίων κίνησης των εξωτερικών ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών των οποίων την ευθύνη τήρησης έχει το προσωπικό των συγκεκριμένων τμημάτων που εξετάζει τους ασθενείς. γ. Ρυθμίζει την σειρά προσέλευσης των πολιτών και προγραμματίζει την επανεξέτασή τους με προσυνεννόηση. δ. Χορηγεί σε συνεργασία με την ιατρική υπηρεσία πιστοποιητικά στους ενδιαφερόμενους μετά από υποβολή σχετικής αίτησης τους. ε. Φροντίζει για την είσπραξη των ανάλογων εσόδων. στ. Βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και επικυρώνει αντίγραφα. Τμήμα Κίνησης Ασθενών α. Φροντίζει για την έκδοση εισιτηρίων και εξιτηρίων ασθενών μετά από έγγραφη εντολή του αρμόδιου ιατρού του αντίστοιχου τμήματος και την τήρηση καταλόγου αναμονής εισαγωγής. β. Τηρεί αρχείο κενών κλινών σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκομίζονται από τις προϊσταμένες των κλινικών μετά από σχετικό έλεγχο της ιεραρχίας της νοσηλευτικής υπηρεσίας και ενημερώνει τους ασθενείς για την εισαγωγή τους σύμφωνα με τη σειρά στον κατάλογο αναμονής. γ. Φροντίζει για τη λογιστική παρακολούθηση του λογαριασμού των νοσηλευομένων, τη χρέωση δαπανών νοσηλείας σύμφωνα με τα παραστατικά που κατατίθενται από τα ιατρικά τμήματα και το Φαρμακείο και την έκδοση των δελτίων παροχής υπηρεσιών και λοιπών παραστατικών στοιχείων. 96

97 δ. Χορηγεί σε συνεργασία με την ιατρική υπηρεσία πιστοποιητικά στους ενδιαφερόμενους μετά από υποβολή σχετικής αίτησης τους. ε. Φροντίζει για την είσπραξη των ανάλογων εσόδων. στ. Έχει την ευθύνη της φύλαξης και σωστής αρχειοθέτησης των ιατρικών φακέλων όλων των ασθενών. Τμήμα Επιστασίας-Ιματισμού α. Μεριμνά για τον καθαρισμό, ευπρεπισμό και την καλή εμφάνιση του νοσοκομείου. β. Έχει την ευθύνη για την εκτέλεση των γενικών εργασιών και των μεταφορών εντός και εκτός του Νοσοκομείου. γ. Έχει την ευθύνη του τηλεφωνικού κέντρου. δ. Έχει την ευθύνη ασφάλειας του προσωπικού, των επισκεπτών και νοσηλευομένων στο νοσοκομείο, καθώς και της φύλαξης των κτιρίων, και του πάσης φύσεως εξοπλισμού του νοσοκομείου. ε. Μεριμνά για την εξασφάλιση και τη συντήρηση του αναγκαίου ιματισμού για τις ανάγκες του νοσοκομείου. στ. Ευθύνεται για τη διαχείριση, τον καθαρισμό, την εν γένει συντήρηση και ανανέωση του ιματισμού, στολών προσωπικού, κλινοσκεπασμάτων, καθώς και για τη φύλαξη, επιδιόρθωση και διανομή τους. Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας & Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Οι αρμοδιότητες του αυτοτελούς Τμήματος έχουν ως ακολούθως: 1. Ο χειρισμός όλων των θεμάτων οργάνωσης των Υπηρεσιών του Νοσοκομείου. 2. Η μελέτη, υπόδειξη και παρακολούθηση εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων και διαδικασιών και την κατάργηση περιττών διατυπώσεων σε συνεργασία με τις κατ αντικείμενο Υπηρεσίες του νοσοκομείου καθώς και η εφαρμογή συστήματος διοίκησης με στόχους και μέτρα της αποδοτικότητας. 97

98 3. Η προώθηση και παρακολούθηση της υλοποίησης της Πολιτικής Ποιότητας, όπως αυτή έχει καθορισθεί από την Διοίκηση του νοσοκομείου σε ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Ποιότητας το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει: α. αναλυτική περιγραφή των δραστηριοτήτων του νοσοκομείου καθώς και των διαδικασιών που τις διέπουν, β. έλεγχο της καλής λειτουργίας των δραστηριοτήτων και της τήρησης των διαδικασιών. Οι δραστηριότητες και οι διαδικασίες θα πρέπει διαρκώς να ελέγχονται ως προς την τήρησή τους αλλά και ως προς την αποτελεσματικότητά τους, γ. τεκμηρίωση και τήρηση αρχείου δεικτών και όλων των ανωτέρω. 4. Η εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας έχει άμεση σχέση με τους σκοπούς του νοσοκομείου καθώς και με τις ανάγκες και τις προσδοκίες των χρηστών των υπηρεσιών του νοσοκομείου. Πιο συγκεκριμένα οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος είναι οι εξής: α. Η διαρκής ενημέρωση και αναθεώρηση του τύπου των εγγράφων, ο καθορισμός τυποποίησης για μορφές εγγράφων ειδικών χρήσεων (φάκελος ασθενούς, εσωτερικά σημειώματα, παρουσιάσεις, επιστολές προς δημόσιες υπηρεσίες, κ.α.), ενδεχομένως και με λογότυπο του νοσοκομείου. β. Η διεξαγωγή εσωτερικών επιθεωρήσεων με σκοπό τη καταγραφή αποκλίσεων ή μη συμμορφώσεων με το Σύστημα Ποιότητας. γ. Η εκπόνηση της πολιτικής και η τήρηση των κανόνων που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων και νοσηλευομένων, σε συνεργασία με την Ιατρική και Τεχνική Υπηρεσία. δ. Ο έλεγχος σε συνεργασία με τις συναρμόδιες διευθύνσεις για τα απόβλητα και απορρίμματα του νοσοκομείου με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος. ε. Η εισήγηση μέτρων για την βελτίωση των χώρων εργασίας. στ. Η πρόληψη και η ανάπτυξη ευαισθησίας σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών του νοσοκομείου. ζ. Η ευθύνη της συνολικής παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Δεικτών Διοίκησης-Διαχείρισης του νοσοκομείου, η υποβολή 98

99 προτάσεων για βελτίωση υπαρχόντων ή εισαγωγή νέων εργαλείων διαχείρισης, ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση δεικτών αποτελεσματικότητας που επηρεάζουν την ικανοποίηση των χρηστών, η υποβολή προτάσεων για βελτίωση ή για σχεδιασμό νέων υπηρεσιών εξυπηρέτησής των. η. Η ευθύνη της καταγραφής και παρακολούθησης της λειτουργίας των δραστηριοτήτων καθώς και η ευθύνη για την διαρκή βελτίωση και εξέλιξη τους σε συνεργασία και με τα αρμόδια τμήματα. θ. Η διαρκής αξιολόγηση των παρεχομένων από το νοσοκομείο υπηρεσιών, για λογαριασμό των ασθενών. Στις αρμοδιότητες του είναι η αποδοχή και αξιολόγηση των παραπόνων των ασθενών, καθώς ο σχεδιασμός ερωτηματολογίων και άλλων ερευνών ικανοποίησης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και το Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη. ι. Η συνεργασία με τα κατά περίπτωση αρμόδια τμήματα και το Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη για αποτελεσματική και γρήγορη ανταπόκριση στα παράπονα των πολιτών που σχετίζονται με παροχή υπηρεσιών από το νοσοκομείο. ια. Η μέριμνα ώστε να διασφαλίζεται η πιστοποίηση, σύμφωνα με Διεθνή Πρότυπα, όσον το δυνατόν περισσοτέρων υπηρεσιών του νοσοκομείου. ιβ. Η κατάρτιση, σε ετήσια βάση, προγράμματος ερευνητικών προγραμμάτων και πρωτοκόλλων, καθώς και η παρακολούθηση της υλοποίησης τους. ιγ. Η ευθύνη οργάνωσης και διοικητικής υποστήριξης όλων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του νοσοκομείου. ιδ. Η εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για όλο το προσωπικό του νοσοκομείου. ιε. Η ευθύνη υλοποίησης και παρακολούθησης προγραμμάτων έρευνας και εκπαίδευσης, που επιχορηγούνται από Ελληνικές ή διεθνείς πηγές. ιστ. Η ευθύνη αξιολόγησης των προγραμμάτων έρευνας και εκπαίδευσης του νοσοκομείου. Εκπονεί τις διαδικασίες για τον εντοπισμό των αναγκών εκπαίδευσης του προσωπικού, αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της 99

100 παρεχόμενης εκπαίδευσης, καθώς και τήρησης του σχετικού αρχείου ερευνητικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων. ιζ. Η ευθύνη παρακολούθησης σε συνεργασία με την Ιατρική Υπηρεσία, του αρχείου των εγκεκριμένων κλινικών δοκιμών και ερευνητικών πρωτοκόλλων. Αυτοτελές Τμήμα Οργάνωσης και Πληροφορικής Οι αρμοδιότητες του αυτοτελούς Τμήματος έχουν ως εξής: 1. Ο χειρισμός όλων των θεμάτων οργάνωσης των Υπηρεσιών του Νοσοκομείου. 2. Η μελέτη, υπόδειξη και παρακολούθηση εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων και διαδικασιών και την κατάργηση περιττών διατυπώσεων, σε συνεργασία με τις κατ αντικείμενο Υπηρεσίες του Νοσοκομείου, καθώς και η εφαρμογή συστήματος διοίκησης με στόχους και μέτρηση της αποδοτικότητας. 3. Η εγκατάσταση κάθε νέας εφαρμογής πληροφορικής και η έναρξη λειτουργίας της. 4. Η διαχείριση της κάθε εφαρμογής από συστηματικής και λειτουργικής πλευράς. 5. Η εκπαίδευση του προσωπικού του νοσοκομείου σε θέματα συστημάτων πληροφορικής και η αποτελεσματική εκμετάλλευση των συστημάτων πληροφορικής. 6. Η συνεχής παρακολούθηση των νέων τεχνολογιών και η αξιολόγηση της δυνατότητας αξιοποίησής τους από το Νοσοκομείο. 7.Οι περιοδικές και ετήσιες εκθέσεις λειτουργίας. 8. Η διαχείριση και λειτουργία του πληροφορικού εξοπλισμού, η βελτιστοποίηση της αξιοποίησης του εξοπλισμού σε συνάρτηση και με τις εφαρμογές που λειτουργούν σε κάθε τμήμα του εξοπλισμού. 9. Η εγκατάσταση και συντήρηση τοπικού ή ευρύτερου δικτύου υπολογιστών, 10. Η διαχείριση της πρόσβασης των χρηστών στο δίκτυο. 11. Η διαχείριση της επικοινωνίας του εσωτερικού δικτύου με εξωτερικά δίκτυα. 12. Η προστασία του δικτύου και την αριστοποίηση των πόρων του δικτύου, (δίσκων, κλπ). 13. Η διαχείριση της απόδοσης του δικτύου και τη σχεδίαση της επέκτασης του δικτύου. 100

101 14. Η κατάρτιση μελετών και τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (Η/Υ, S/W, SYSTEM S/W κ.λπ.). 15. Αναπτύσσει περιορισμένης έκτασης εφαρμογές για: α. την επέκταση της λειτουργικότητας του δικτύου και των υποσυστημάτων της ιατρικής και διοικητικής υπηρεσίας, β. την προσαρμογή ειδικών πακέτων λογισμικού, για περιορισμένης έκτασης εφαρμογές, γ. την παρακολούθηση των δεικτών ιατρο-νοσηλευτικής και διοικητικοοικονομικής λειτουργίας του νοσοκομείου δ. την πρόσβαση στο διαδίκτυο. 16. Καταρτίζει το Στρατηγικό Πλάνο Πληροφορικής, με βάση τους γενικότερους στρατηγικούς στόχους του Νοσοκομείου, αλλά και τις ειδικότερες λειτουργικές ανάγκες του. 17. Παρακολουθεί την υλοποίηση του Στρατηγικού Πλάνου και ενημερώνεται για την πορεία των έργων πληροφορικής, των τυχόν προβλημάτων ή καθυστερήσεων ή ακόμη και για τυχόν αποκλίσεις από τον αρχικά προβλεπόμενο προϋπολογισμό έργων. 18. Υποβάλλει και δέχεται προτάσεις προς και από τα αρμόδια τμήματα για την εκπόνηση των μελετών και την παρακολούθηση των διαδικασιών που σχετίζονται με την εγκατάσταση των νέων συστημάτων πληροφορικής, 19. Είναι υπεύθυνο για τη λήψη και γενικά τη συλλογή πληροφοριών από τα διάφορα υποσυστήματα του νοσοκομείου για την διοίκηση και την ιατρική υπηρεσία. Ειδικό Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη Το Εiδικό Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη οργανώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.4 του Ν.2889/01, όπως ισχύει και τις σχετικές εγκυκλίους ή αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας και είναι αρμόδιο για την υποδοχή, καθοδήγηση, υποβοήθηση και πληροφόρηση των προσερχόμενων ασθενών και των συνοδών τους για άμεση και σωστή εξυπηρέτησή τους, καθώς και για τους κανόνες λειτουργίας του Νοσοκομείου. 101

102 Οργανόγραμμα 102

103 2.9. Λοιπές Δομές Νοσοκομείου Στο πλαίσιο της λειτουργικής αναδιοργάνωσης των νοσοκομειακών μονάδων που αφορά στη λειτουργική διασύνδεση των Μονάδων Π.Φ.Υ. του ΕΣΥ με στόχο τον συντονισμό και την ανάπτυξη κοινών δράσεων με τις άλλες μονάδες / υπηρεσίες ΠΦΥ (ΕΟΠΥΥ) και την εκπαίδευση και την κατάρτιση των επαγγελματιών της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, στο ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» εντάσσεται η λειτουργία του Κέντρου Υγείας Καλυβίων, του ΚΕΚ και του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Κέντρο Ψυχικής Υγείας του ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Η δημιουργία του Κέντρου Ψυχικής Υγείας του ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ, εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος ψυχιατρικής μεταρρύθμισης με την κωδική ονομασία "Ψυχαργώς", το οποίο αποτελεί ένα εθνικό σχέδιο για την αλλαγή του τρόπου παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας, με μετάθεση του κέντρου βάρους από την παρεχόμενη ασυλικού τύπου περίθαλψη, όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα, στην κοινοτική φροντίδα. Παρέχει δωρεάν ένα εύρος υπηρεσιών που απευθύνονται σε ενήλικα άτομα, παιδιά και εφήβους που αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα ψυχικής υγείας. Στο πλαίσιο της λειτουργίας του σχεδιάζονται και υλοποιούνται προγράμματα που στοχεύουν στην πρόληψη, την ανίχνευση και τη θεραπευτική αντιμετώπιση των προβλημάτων ψυχικής υγείας, όπως αυτά αναδύονται στην Κοινότητα Ξενώνας Βραχείας Παραμονής του Ψυχιατρικού τμήματος Στον ξενώνα φιλοξενούνται άτομα με ψυχικές διαταραχές, άτομα με ψυχικές διαταραχές και διαταραχές αυτιστικού τύπου, άτομα με νοητική στέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές, άτομα με ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα για διαβίωση, θεραπεία και υποστήριξη ύστερα από αίτηση τους και με τη σύμφωνη γνώμη του θεράποντος ψυχιάτρου ή της θεραπευτικής ψυχιατρικής ομάδας με σκοπό την επίτευξη ικανοποιητικού βαθμού ανεξάρτητης λειτουργίας τους στην κοινότητα. Ειδικότερα στον ξενώνα φιλοξενούνται άτομα που εκτός των παραπάνω προβλημάτων δεν έχουν οικογενειακό περιβάλλον ή άτομα που κρίνεται ότι είναι θεραπευτική η προσωρινή απομάκρυνση τους από το περιβάλλον της οικογένειας 103

104 τους ή που χρειάζονται μία περίοδο προσαρμογής και επανεκπαίδευσης για την ζωή στη κοινότητα. Η λειτουργία του ξενώνα είναι ανοικτή στην κοινωνία και προσομοιάζει με το οικογενειακό περιβάλλον. Ο χρόνος παραμονής των ατόμων με ψυχικές διαταραχές είναι βραχείας διάρκειας παραμονής, σύμφωνα με το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο, παρέχεται φιλοξενία μέχρι 6 μήνες και εφαρμόζεται πρόγραμμα υψηλού βαθμού υποστήριξης. Επίσης, ανάλογα με την παρουσία του προσωπικού στον ξενώνα διαβαθμίζεται στην κατηγορία του «Υψηλού βαθμού υποστήριξης: εικοσιτετράωρη παρουσία προσωπικού». Αποτελείται από επτά (7) δίκλινα υπνοδωμάτια, χώρο υποδοχής ασθενών και επισκεπτών, χώρους εργασίας του προσωπικού, χώρο εργοθεραπείας και συγκεντρώσεων προσωπικού και ενοίκων και χώρους όπου μπορούν να αποσυρθούν οι ένοικοι όταν το επιθυμούν. Η διάρθρωση, η οργάνωση και η λειτουργία του Ξενώνα είναι σύμφωνη με τις αρχές της κοινοτικής Ψυχιατρικής, της εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, της αποϊδρυματοποίησης, της κοινωνικής επανένταξης, της συνέχειας της ψυχιατρικής φροντίδας, καθώς και της πληροφόρησης και εθελοντικής αρωγής της κοινότητας στην προαγωγή της ψυχικής υγείας ΚΕΚ ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αντικειμενικούς σκοπούς του ΚΕΚ ΓΝΝΘΑ "Η ΣΩΤΗΡΙΑ" αποτελούν: Η σύνδεση και η εναρμόνιση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με τις διοικητικές, οργανωτικές και λειτουργικές αλλαγές του Εθνικού Συστήματος Υγείας και του Εθνικού Συστήματος Φροντίδας. 104

105 Η συμβολή του προσωπικού στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών στους πολίτες. Η αύξηση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών. Η προώθηση της ισότιμης πρόσβασης των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας ανεξαρτήτως φύλλου, ηλικίας και πολιτισμικής ομάδας. Η στήριξη της απασχόλησης και η δημιουργία νέων ευκαιριών και δυνατοτήτων εργασιακής ένταξης. Η Δομή του Κ.Ε.Κ "Η ΣΩΤΗΡΙΑ" σήμερα, διαθέτει 4 κύριες αίθουσες διδασκαλίας εκ των οποίων η μία έχει μετατραπεί σε πλήρως εξοπλισμένο Εργαστήριο Πληροφορικής που διαθέτει διαδραστικό πίνακα συνδεδεμένο με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή και LCD Projector, ένα κεντρικό Server με 25 Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές (σε δίκτυο δομημένης καλωδίωσης) με Laser και Inkjet εκτυπωτές και πρόσβαση στο Internet μέσω του δικτύου "ΣΥΖΕΥΞΙΣ'' αλλά και μέσω ADSL. Ενδεικτικά σεμινάρια: Βασική Υποστήριξη της Ζωής και στην Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση (Basic Life Support & Automated External Defibrillation: BLS-AED Provider Course). Προγράμματα Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ) του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). Υλοποίηση Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» δραστηριοποιείται και σε άλλα προγράμματα μέσω συνεργασιών. Τον Μάιο 2014 συνεργάστηκε με το ΚΕΚ «ΣΒΙΕ-ΟΕΑΔ» και με τον Μη Κυβερνητικό οργανισμό Equal Society για την υλοποίηση 2 προγραμμάτων εκπαίδευσης, με την εφαρμογή σύγχρονων εκπαιδευτικών μεθοδολογιών βασισμένων στη μικτή κατάρτιση (BlendedLearning) Απασχολούμενο Προσωπικό ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» 105

106 Μόνιμο Προσωπικό Νοσοκομείο Ποσοστιαία Συμμετοχή Εποχικό Προσωπικό Ποσοστιαία Συμμετοχή Σύνολο Ποσοστιαία Συμμετοχή Νοσηλευτική Υπηρεσία ,3% 2 0,8% ,3% Ιατρική Υπηρεσία ,7% ,6% ,6% Παραϊτατρικό Προσωπικό 118 9,5% 0 0,0% 118 7,9% Υποδιεύθυνση Διοικητικού 107 8,6% 1 0,4% 108 7,2% Υποδιεύθυνση Οικονομικού 59 4,7% 2 0,8% 61 4,1% Υποδιεύθυνση Τεχνικού 45 3,6% 0 0,0% 45 3,0% Τμήμα Διαιτολογίας- Διατροφής 25 2,0% 0 0,0% 25 1,7% Φαρμακείο 11 0,9% 0 0,0% 11 0,7% Παιδικός Σταθμός 9 0,7% 0 0,0% 9 0,6% Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας 4 0,3% 0 0,0% 4 0,3% Αυτοτελές Τμήμα Οργάνωσης και Πληροφορικής 3 0,2% 1 0,4% 4 0,3% Επόπτες Δημόσιας Υγείας 3 0,2% 0 0,0% 3 0,2% Τμήμα ελέγχου ποιότητας- Ερευνας & Συν. Εκπ/σης 2 0,2% 0 0,0% 2 0,1% ΣΥΝΟΛΟ ,0% ,0% ,0% Πηγή: Ερωτηματολόγιο Οι Νοσηλευτές αποτελούν το 46,3% του απασχολούμενου προσωπικού (μόνιμου και εποχιακού) του Νοσοκομείου και το ιατρικό προσωπικό το 27,6%. Σημειώνεται ότι οι ανάγκες σε ιατρικό προσωπικό καλύπτονται ως επί το πλείστον από εποχιακό προσωπικό. Το Παραϊατρικό προσωπικό αποτελεί το 7,9% του συνολικού προσωπικού και ακολουθούν οι υποδιευθύνσεις διοικητικού-οικονομικού και τεχνικού. 106

107 Προσωπικό Νοσοκομείου ανά Ειδικότητα (Μόνιμο και Εποχικό) Τμήμα ελέγχου ποιότητας-ερευνας & Συν. Εκπ/σης Επόπτες Δημόσι ας Υγεί ας Αυτοτελές Τμήμα Οργάνωσης και Πληροφορι κής Τμήμα Κοι νωνι κής Εργασί ας Παι δι κός Σταθμός Φαρμακεί ο Τμήμα Δι αι τολογί ας-δι ατροφής Υποδιεύθυνση Τεχνικού Υποδιεύθυνση Οικονομικού Υποδιεύθυνση Διοικητικού Παραϊτατρικό Προσωπικό Ιατρική Υπηρεσία Νοσηλευτική Υπηρεσία Κέντρο Ψυχικής Υγείας Κέντρο Ψυχικής Υγείας Μόνιμο Προσωπικό Ποσοστιαία Συμμετοχή Εποχικό Προσωπικό Ποσοστιαία Συμμετοχή Σύνολο Ποσοστιαία Συμμετοχή Νοσηλευτική Υπηρεσία 2 15,4% 0 0,0% 2 0,1% Επιστημονικό προσωπικό 5 38,5% 0 0,0% 5 0,3% Ψυχιατρικό Τμήμα 2 15,4% 0 0,0% 2 0,1% Παιδοψυχιατρικό Τμήμα 1 7,7% 0 0,0% 1 0,1% Διοικητική-Οικονομική Υπηρεσία 1 7,7% 0 0,0% 1 0,1% Τμήμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2 15,4% 0 0,0% 2 0,1% ΣΥΝΟΛΟ ,0% 0 0,0% ,0% Πηγή: Ερωτηματολόγιο Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας αποτελείται από δύο τμήματα, στα οποία προΐσταται Διευθυντής Ψυχίατρος, ενώ στο Παιδοψυχιατρικό Υπεύθυνος είναι Παιδοψυχίατρος. Τα Ψυχιατρικά και Παιδοψυχιατρικά περιστατικά, προσεγγίζονται και αντιμετωπίζονται από δύο αντίστοιχες θεραπευτικές διεπιστημονικές ομάδες. Τις διεπιστημονικές Ομάδες στελεχώνουν έμπειροι ειδικοί επιστήμονες των κάτωθι κλάδων και ειδικοτήτων: Ψυχίατροι Παιδοψυχίατροι 107

108 Ψυχολόγοι Κοινωνικοί Λειτουργοί Επισκέπτες Υγείας Π.Ε. Εκπαιδευτών Τ.Ε. Διοικητικών Ξενώνας Στον ξενώνα απασχολούνται 14 Νοσηλευτές/τριες, 1 ψυχίατρος και 1 ψυχολόγος από το υπάρχον προσωπικό του νοσοκομείου που αναφέρθηκε στο ανάλογο πεδίο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Στο ΚΕΚ του Νοσοκομείου απασχολούνται 5 άτομα (2 με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης και 3 με μερική απασχόληση) από το υπάρχον προσωπικό του νοσοκομείου που αναφέρθηκε στο ανάλογο πεδίο Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Το 2011 το Νοσοκομείο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική», στον Άξονα Προτεραιότητας "02 - Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής" (Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής, αρ. πρωτ. 4188/ , Κωδ. ΣΑ ΕΠ0858, MIS ) για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Ενός Συστήματος Αξονικού Τομογράφου 64 Τομών, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές, στο Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα. Η συνολική αξία του αξονικού Τομογράφου ανήλθε σε 528, προ ΦΠΑ ( με ΦΠΑ). Το εν λόγω έργο ολοκληρώθηκε εντός του Το 2012 εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική», στον Άξονα Προτεραιότητας "02 - Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής" (Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής, αρ. πρωτ. 4188/ , Κωδ. ΣΑ ΕΠ0858, MIS ) για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «ΣΩΤΗΡΙΑ». Ειδικότερα το έργο αφορούσε στην προμήθεια και εγκατάσταση: Οξύμετρα 8 τεμ, Ηλεκτροκαρδιογράφους 15 τεμ, Αναπνευστήρες (3 τεμ), Πιεσόμετρα επιτοίχια

109 τεμ, Αναρροφήσεις επιτοίχιες 31 τεμ, Μόνιτορ 4 τεμ, Απινιδωτές με οθόνη 5 τεμ, Τροχήλατα ανακοπής 3 τεμ, Υπερηχοτομογράφος γενικής χρήσης 1 τεμ, Ψηφιοποιητής (CR) με lazer κάμερα 1 τεμ. Το κόστος προμήθειας και εγκατάστασης ανήλθε σε ,23 προ ΦΠΑ ( ,00 με ΦΠΑ). Χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Το εν λόγω έργο ολοκληρώθηκε εντός του Το 2014 εντάχθηκε στον Αξονα Προτεραιότητας "05 - Τεχνική Στήριξη Εφαρμογής" του Ε.Π. "Αττική" που αφορούσε στο έργο "ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ, προϋπολογισμού ,0 προ ΦΠΑ ( με ΦΠΑ). Το εν λόγω έργο είναι σε εξέλιξη. Γ.Ν.Ν.Θ.Α «Η Σωτηρία» Ετο Τίτλος Προγράμματος Χρηματοδότηση MIS Προϋπολογισμός ( ) Φάση ς 201 Προμήθεια και εγκατάσταση ΕΣΠΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 2 Αξονικού Τομογράφου Προμήθεια Εξοπλισμού 201 Τμήματος Επειγόντων ΕΣΠΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 2 Περιστατικών (ΤΕΠ) Σύμβουλος Υποστήριξης Διαδικασιών για την ωρίμανση υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Κέντρο Ψυχικής Υγείας του ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ Με την υπ. αριθμ. Πρωτ. Απόφαση 4531/ «Ολοκλήρωση διαδικασιών αξιολόγησης και κλείσιμο της µε αρ. πρωτ. 2149/ (κωδ. 14) ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου υναµικού» , ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ: ΕΔΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, προϋπολογισμού , εντάχθηκαν για χρηματοδότηση στη κατηγορία Παρεμβάσεων «Εδραίωση της Μεταρρύθμισης στον τοµέα της Ψυχικής Υγείας» 72 έργα συνολικού προϋπολογισμού ,44, εκ των οποίων 2 έργα αφορούσαν το Νοσοκομείο. Απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», αρ. πρωτ. 3557/

110 1η Τροποποίηση της Πράξης "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»" στον Άξονα Προτεραιότητας "14 - Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα Ψυχικής Υγείας, Ανάπτυξη της Α θμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου" του Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" MIS (Ολοκληρώθηκε) MIS ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΝΩΝΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘ ΣΩΤΗΡΙΑ MIS ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘ ΣΩΤΗΡΙΑ, ,61 Ολοκληρώθηκε. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αρ. πρωτ. 1144/ , Ένταξη της Πράξης "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ»", κωδικός MIS , Αξονας Προτεραιότητας "14 - Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα Ψυχικής Υγείας, Ανάπτυξη της Α θμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου" του Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού". Το έργο αφορούσε στην προμήθεια εξοπλισμού γραφείου, ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού, κλιματισμό, ειδικό εξοπλισμό, για την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Ψυχικής Υγείας του Ψυχιατρικού Τομέα του Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία». Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας στεγάζεται σε μισθωμένο ακίνητο, στην Πλ. Αττικής (Μενεσθέως και Νερούτσου 24) και παρέχει υπηρεσίες Πρωτογενούς, Δευτερογενούς και Τριτογενούς πρόληψης: o o o o o Ευαισθητοποίηση, σεμινάρια, ομάδες σε εκπαιδευτικούς, οικογένειες, φορείς Διάγνωση και θεραπεία για παιδιά και ενήλικες Το ΚΨΥ πρόκειται στο άμεσο μέλλον να αναπτύξει δράσεις εκπαίδευσης & μετεκπαίδευσης (ιατρών, ψυχολόγων, προπτυχιακών & μεταπτυχιακών φοιτητών, κ.ά.) και έρευνας. Αντιμετωπίζονται ασθενείς του νοσολογικού φάσματος της Ψυχιατρικής και Παιδοψυχιατρικής, με εξαίρεση τις εξαρτήσεις και τα επείγοντα περιστατικά που χρήζουν νοσοκομειακής αντιμετώπισης. 110

111 Τίτλος Προγράμματος Σύντομη περιγραφή Προϋπολογισμός ( ) Ετος υλοποίησης Φάση (ολοκληρώθηκε, αναμένεται έγκριση, σε εξέλιξη) Κέντρο Ψυχικής Υγείας του Γ.Ν.Ν.Θ.Α «Η Σωτηρία» ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Κ.Ψ.Υ ΕΣΠΑ , ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΓΝΝΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Κ.Ψ.Υ ΕΣΠΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΓΝΝΘΑ Ξενώνας Βραχείας Παραμονής Με την υπ, αριθμ. Πρωτ. Απόφαση 4531/ «Ολοκλήρωση διαδικασιών αξιολόγησης και κλείσιμο της µε αρ. πρωτ. 2149/ (κωδ. 14) ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» , στην κατηγορία των παρεμβάσεων «Εδραίωση της Μεταρρύθμισης στον τομέα της Ψυχικής Υγείας» εντάχθηκαν 72 έργα συνολικού προϋπολογισμού ,44, εκ των οποίων 2 έργα αφορούσαν το Νοσοκομείο σε Θέματα Ψυχικής Υγείας (Κέντρο Ψυχικής Υγείας και Ξενώνας Βραχείας παραμονής). ΞΕΝΩΝΑΣ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ MIS ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΝΩΝΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘ ΣΩΤΗΡΙΑ σε Εξέλιξη MIS ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ, Ημερομηνία ένταξης Ημερομηνία λήξης: Ολοκληρώθηκε. MIS , Ολοκληρώθηκε ΞΕΝΩΝΑΣ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ Έτος Τίτλος Προγράμματος Προϋπολογισμός ( ) Φάση ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ Γ ΚΠΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΓΝΝΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΕΣΠΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΓΝΝΘΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΣΠΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΞΕΝΩΝΑ ΓΝΝΘΑ 111

112 Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Το ύψος της υλοποιημένων έργων επαγγελματικής κατάρτισης των στελεχών της, ανήλθε σε ,02 για το χρονικό διάστημα , στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ. Η θεματολογία της επαγγελματικής κατάρτισης αφορούσε στο σύνολο στον τομέα της ψυχικής υγείας. Το 2009 το ύψος των έργων σε επαγγελματική κατάρτιση ανήλθε σε ,06 από το προηγούμενο έτος (αύξηση 1.328,6% 2009/08). Το νοσοκομείο εν όψει της λειτουργίας του Ξενώνα Βραχείας Λειτουργίας και του Κέντρου Ψυχικής Υγείας αξιοποίησε τα εργαλεία χρηματοδότησης προκειμένου οι επαγγελματίες υγείας να ανταποκριθούν στις υψηλές απαιτήσεις παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Γ.Ν.Ν.Θ.Α «Η Σωτηρία» Ετο ς Τίτλος Προγράμματος Χρηματοδότηση MIS Προϋπολογισμός ( ) Φάση ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 21 ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΝ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΣΤΕΡΗΣΗ & ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ «ΕΣΥΘΕΠΑΣ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 13 ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ & ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ & ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 10 ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΟΣ/ΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ-ΠΡΩΙΜΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 1η ΥΠΕ Γ ΚΠΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Γ ΚΠΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Γ ΚΠΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Γ ΚΠΣ ,86 ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 112

113 ΑΤΤΙΚΗΣ (3 ΥΠΟΕΡΓΑ) ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΟΣ/ΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ-ΠΡΩΙΜΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 3η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (2 ΥΠΟΕΡΓΑ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (22 ΑΤΟΜΩΝ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Π.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (24 ΑΤΟΜΩΝ) ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ Ι.Π.Κ. ΤΟΥ Π.Ν.Α. ΜΕ «ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 13 ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΝ ΣΤΟ Κ.Ψ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Ν.Θ.Α «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Γ ΚΠΣ ,12 ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Γ ΚΠΣ ,08 ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Γ ΚΠΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Γ ΚΠΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 113

114 Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ ΚΕΚ ΓΝΝΘΑ "Η ΣΩΤΗΡΙΑ" ( ) αύξηση 1328,59% 2009/ , ,00 μείωση 61,4% 2008/ , Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Μητρώου Παγίων, ερωτημαστολόγιο Εργαστηριακές και Διαγνωστικές Εξετάσεις Οι εργαστηριακές εξετάσεις του ΓΝΝΘΑ ανήλθαν σε 2,5 εκατομμύρια περίπου το 2013 οι οποίες πραγματοποιούνται στο μικροβιολογικό εργαστήριο, εξυπηρετώντας τις ανάγκες των κλινικών και των εξωτερικών ασθενών, ως προς τις διάφορες εργαστηριακές εξετάσεις (αίματος, ούρων, κοπράνων και άλλων βιολογικών υγρών) για λόγους πρόληψης, διάγνωσης και παρακολούθησης της θεραπείας. Το 32% των εξετάσεων του νοσοκομείου αφορούν σε διαγνωστικές εξετάσεις και το υπόλοιπο 68% σε εργαστηριακές εξετάσεις. Ο αριθμός επισκέψεων στα εξωτερικά ιατρεία ανήλθαν σε ασθενείς το Εξετάσεις ανά κατηγορία Έτος αναφοράς 2013 Εργαστηριακές εξετάσεις Κλινικές διαγνωστικές εξετάσεις Διαγνωστικές εξετάσεις στο τμήμα Επειγόντων Περιστατικών Διαγνωστικές εξετάσεις στο τμήμα Εξωτερικών Ιατρείων Διαγνωστικές εξετάσεις Ολοήμερη Σύνολο Σύμφωνα με άρθρο της εφημερίδας ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ, εξετάζεται από το Υπουργείο Υγείας, η σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα για την ανάθεση των εργαστηριακών εξετάσεων των κρατικών νοσοκομείων, με εκτιμώμενη μείωση του κόστους 114

115 εργαστηριακών εξετάσεων έως και 70%. Το μέσο κόστος των νοσοκομείων είναι μεγαλύτερο από κρατικό τιμολόγιο 3. Αριθμός Εργ αστηριακών και Διαγ νωστικών Εξετάσεων (2013) * ως ποσοστό του συνόλου των εξετάσεων Εργαστηριακές εξετάσεις; 68,18% Διαγνωστικές εξετάσεις Ολοήμερη; 0,20% Διαγνωστικές εξετάσεις στο τμήμα Εξωτερικών Ιατρείων; 1,50% Διαγνωστικές εξετάσεις στο τμήμα Επειγόντων Περιστατικών; 12,81% Κλινικές διαγνωστικές εξετάσεις; 17,31% Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζονται τα δέκα Νοσοκομεία που είχαν το μεγαλύτερο ετήσιο αριθμό εργαστηριακών εξετάσεων μαζί με κάποιες παραμέτρους ενδεικτικές της ετήσιας κίνησής τους για το έτος Το ΓΝΝΘ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» κατέλαβε την 9 η θέση. Κατάταξη Νοσοκομείων του ΕΣΥ με βάση τον ετήσιο αριθμό των εργαστηριακών εξετάσεων για το 2011 (τα δέκα πρώτα) (ESY.net 2011)

116 Ποιότητα Παρεχόμενων Υπηρεσιών Υγείας σε Ασθενείς, Συγγενείς Αυτών & Εσωτερικούς Πελάτες - Πιστοποιήσεις ISO 9001:2008: To ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ» εφαρμόζει το Διεθνές Πρότυπο EN ISO 9001:2008 σε 7 τμήματα (το 13% περίπου των συνολικών τμημάτων). Πιστοποιημένα Τμήματα: Αιμοδοσία, Φαρμακείο, Πυρηνική Ιατρική, 5η και 7η Πνευμονολογική Κλινική, Ογκολογική Μονάδα της Γ Π/Π, Κέντρο Ψυχικής Υγείας. ISO 15189:2007: Η διασφάλιση και βελτίωση της αξιοπιστίας των εργαστηριακών αποτελεσμάτων και της συνολικής ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας των κλινικών εργαστηρίων υλοποιείται χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης αποτελεσμάτων (εσωτερικός έλεγχος ποιότητας), εξωτερικής επιβεβαίωσης (εξωτερικός έλεγχος ποιότητας), εισάγοντας στο εργαστήριο τυποποιημένες διοικητικές και τεχνικές διαδικασίες οι οποίες ικανοποιούν τις απαιτήσεις του προτύπου διαπίστευσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012 που είναι εξειδικευμένο στα κλινικά εργαστήρια. Στα εργαστήρια που έχουν διαπιστευμένες διαδικασίες πραγματοποιούνται συνεχείς εκπαιδεύσεις Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ). σύμφωνα με το Σύστημα Το Νοσοκομείο είναι διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) το οποίο εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Έχει πιστοποιηθεί για συμμόρφωση των εργαστηρίων της με τις νομικές απαιτήσεις που αφορούν στη λειτουργία τους και στα αντίστοιχα κριτήρια διαπίστευσης, αξιολόγηση της τεχνικής επάρκειας (προσωπικό, εγκαταστάσεις, εξοπλισμός). Το πρότυπο ISO 15189: «Medical laboratoriesequirements for quality and competence» για Κλινικά Εργαστήρια εφαρμόζεται σε 2 από τα 11 εργαστήρια που λειτουργούν, ενώ πραγματοποιείται εξωτερικός έλεγχος ποιότητας σε 5 εργαστήρια. τη ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 1. Βιοπαθολογικό 2 στα 11 4 Α) Το ISO 15189:2007 βασίζεται στο ISO/IEC και στο ISO Β) Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ILAC, η διαδικασία μετάβασης ΕΛΟΤ EN ISO 15189:2007 στο ΕΛΟΤ EN ISO 15189:2012, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την

117 Ο ρόλος του κλινικού εργαστηρίου γίνεται ολοένα και πιο σημαντικός για τη διάγνωση, την παρακολούθηση, την πρόγνωση και τη θεραπευτική αγωγή των ασθενών. Οι εργαστηριακές εξετάσεις αποτελούν ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στην υπηρεσία του κλινικού ιατρού, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να παίρνει αποφάσεις σε συνθήκες σχετικής αβεβαιότητας, δεδομένου ότι η Ιατρική είναι η επιστήμη της αβεβαιότητας και η τέχνη των πιθανοτήτων και ότι κάθε προσδιορισμός στο εργαστήριο εμπεριέχει τον κίνδυνου του τυχαίου ή συστηματικού σφάλματος. Η απαίτηση, συνεπώς για εργαστηριακά ακριβή και αξιόπιστα είναι προφανής και αναγκαία. Σε σχετική ερώτηση εάν υπάρχουν λανθασμένες εργαστηριακές εξετάσεις, η απάντηση που δόθηκε ήταν «Όχι συχνά». Όπως ανέφερε ο μηχανικός Juran, που ανέπτυξε τις έννοιες του ποιοτικού σχεδιασμού, του ποιοτικού ελέγχου και της ποιοτικής βελτίωσης, επεσήμανε ότι «η ποιότητα σχεδιάζεται και δεν είναι ποτέ τυχαία». Ο αναδρομικός έλεγχος των προϊόντων και των υπηρεσιών, με τη μορφή του ποιοτικού ελέγχου (quality control) περιλαμβάνει δύο παράλληλα, αλλά ανεξάρτητα συστήματα ελέγχου: το εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο (internal quality control) και τον εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο ή εξωτερική εκτίμηση της ποιότητας (external quality assessment). Κατηγορία ΝΑΙ ΟΧΙ Λανθασμένες εργαστηριακές εξετάσεις (αποτυχία του συστήματος του νοσοκομείου) ΟΧΙ ΣΥΧΝΑ Έλλειψη λεπτομερειακής εξέτασης από τους ιατρούς (ανθρώπινο λάθος) ΟΧΙ Παρερμηνεία συμπτωμάτων ή κακή επικοινωνία ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού (πρόβλημα οργάνωσης συστήματος) ΟΧΙ ΣΥΧΝΑ To Νοσοκομείο υιοθετεί τον Ιατρικό Έλεγχο (Clinical Audit) σε ορισμένα τμήματα, ενώ στόχος είναι η επέκταση του σε όλα τα τμήματα. Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ, καλεί τους παρόχους υγείας να συνάψουν συμβάσεις με Ιδιωτικές Ελεγκτικές Εταιρίες (ΙΕΕ) για κλινικό έλεγχο. 2. Βιοχημικό εργαστήρια 3. Παθολογοανατομικό εφαρμόζει 4. Κυτταρολογικό σύστημα 5. Αιματολογικό διασφάλιση 6. Αιμοδοσία ς ποιότητας 7. Ακτινοδιαγνωστικό των 8. Πυρηνικής Ιατρικής εργαστηρια 9.Ανοσολογίας κών Ιστοσυμβατότητας αποτελεσμά 10. Ιατρική της Φυσικής των (ISO 11. Φαρμακευτικό 15189:2007) 117

118 Ως Κλινικός Έλεγχος ορίζεται ένα συγκεκριμένο σύστημα ελέγχου ποιότητας, που αποσκοπεί στη βελτίωση της παρεχόμενης φροντίδας υγείας, που για πρώτη φορά θα εφαρμοστεί στην Ελλάδα. Ο Κλινικός Έλεγχος (Clinical Audit) έχει ως στόχο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας σε λογικό κόστος μέσω του καθημερινού ιατρικού ελέγχου των περιστατικών σε ατομικό επίπεδο με τη χρήση προτύπων. Στην Ελλάδα εφαρμόζεται την τελευταία 12ετία, μόνο όμως στον ιδιωτικό τομέα, με πολύ αξιόλογα αποτελέσματα κυρίως ως προς τον εξορθολογισμό του κόστους των υπηρεσιών υγείας είτε των εξωνοσοκομειακών είτε των νοσηλειών. Ξεκίνησε από τις ιδιωτικές Ασφαλιστικές Εταιρείες με σκοπό τον περιορισμό του υπέρογκου κόστους που κατέβαλαν για λήψη υπηρεσιών υγείας των ασφαλισμένων τους (έως 24% μείωση του κόστους ιατρικών εξόδων και έως 45% μείωση της μέσης διάρκειας νοσηλείας). Κατηγορία Σημερινή Κατάσταση Στόχος Υιοθετείται τον ιατρικό ΝΑΙ ΟΧΙ έλεγχο (Clinical Audit); ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ Μηχανισμούς εξασφάλισης ποιότητας (σύστημα ποιότητας) ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Σύστημα ISO 9001:2008 σε 7 τμήματα, Σύστημα ISO 15189:2008 σε 2 εργαστήρια ΠΙΘΑΝΑ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ: 1.ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ, 2.ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ, 3.ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ, 4.ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ, 5.ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ISO 22000:2005: Το Νοσοκομείο δεν διαθέτει Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων (HACCP) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005, στο πλαίσιο της λειτουργίας της υπηρεσίας σίτισης των ασθενών, των συγγενών αυτών και των εσωτερικών πελατών της. Το προϊόν είναι το μενού των ασθενών (ειδικές δίαιτες, δίαιτες διαγνωστικών δοκιμασιών κτλ) και το ελεύθερο μενού του προσωπικού του νοσοκομείου ή των ασθενών χωρίς διατροφικούς περιορισμούς. ISO 14001:2002: Το Νοσοκομείο δεν διαθέτει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 5 (ISO 14001:2002). ISO 1801:2008: Το Νοσοκομείο δεν διαθέτει Σύστημα Διαχείρισης Εργασιακής Ασφάλειας και Υγιεινής ISO 1801:2008). 5 Περιβαλλοντική διαχείριση είναι η διαχείριση εκείνων των δραστηριοτήτων ενός οργανισμού που έχουν, είχαν ή μπορεί να έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ο σκοπός του είναι να διατηρήσει τους φυσικούς πόρους, να ελαττώσει τις εκπομπές των ρύπων και των περιβαλλοντικών κινδύνων και να παράσχει ασφαλή χώρο εργασίας. 118

119 Δεν αναφέρθηκε τυχόν επιπλέον εργαλείο μέτρησης της ικανοποίησης των ασθενών, όπως έρευνες ικανοποίησης ασθενών. Από τη συλλογή των πληροφοριών μέσω του ερωτηματολογίου, καταγράφηκε ότι η συχνότητα ελέγχου των ιατρικών μηχανημάτων και συντήρησης (προληπτική συντήρηση ιατρικών μηχανημάτων) είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των προμηθευτών - κατασκευαστικών οίκων. Εάν λάβουμε υπόψη τη μέση ηλικία των μηχανημάτων και του λοιπού βοηθητικού μηχανολογικού εξοπλισμού, που υπολογίζεται σε περισσότερο από 11 έτη έως τις , φαίνεται ότι το κόστος συντήρησης και επισκευών αποτελεί σημαντικό κονδύλιο ετησίως για το νοσοκομείο. Ακόμη και εάν ακολουθείται η πολιτική της προληπτικής συντήρησης, εκτιμάται ότι οι αμοιβές και τα έξοδα συντήρησης και επισκευών είναι αξιόλογο μέρος των συνολικών δαπανών του νοσοκομείου. Κατά μέσο όρο το κόστος συντήρησης και επισκευών μηχανημάτων (αμοιβές τρίτων και ανταλλακτικά) ανέρχονται σε για το χρονικό διάστημα που αποτελούν περίπου το 1% των συνολικών δαπανών. Σημειώνεται επίσης, το κόστος αυτό σημειώνει αύξηση τα τελευταία 3 έτη λόγω παλαιότητας των μηχανημάτων (από 0,9% σε 1,1% περίπου των συνολικών δαπανών, ). Ένας επιπλέον λόγος, εκτός της παλαιότητας των μηχανημάτων, για την αύξηση του κόστους συντήρησης και επισκευών των μηχανημάτων, είναι η εφαρμογή του συστήματος διασφάλισης ποιότητας κατά το πρότυπο EN ISO 9001:2008 σε 7 μόλις τμήματα του νοσοκομείου. Ως γνωστόν, το εν λόγω σύστημα προβλέπει συγκεκριμένες διαδικασίες που αφορούν στη συντήρηση, έλεγχο, παρακολούθηση και πρόληψη συντήρησης μηχανημάτων που αφορούν το σύνολο των επιχειρησιακών λειτουργιών της νοσοκομειακής μονάδας. Κατηγορία Σημερινή Κατάσταση Στόχος Συχνότητα ελέγχου ιατρικών μηχανημάτων και συντήρησης (φορές ανά έτος) Συχνότητα επιθεωρήσεων από επιλεγμένους ιατρούς του νοσοκομείου ή εκτός νοσοκομείο Ανάλογα με τα προβλεπόμενα των κατασκευαστικών οίκων σχεδόν στο σύνολο του εξοπλισμού. ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕ ISO ΤΜΗΜΑΤΑ (ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ανάλογα με τα προβλεπόμενα των κατασκευαστικών οίκων στο σύνολο του εξοπλισμού. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 119

120 (ελεγκτές εσωτερικοί ή εξωτερικοί) (φορές το χρόνο) ISO) Ποιότητα Παρεχόμενων Υπηρεσιών Υγείας σε Ασθενείς, Συγγενείς Αυτών & Εσωτερικούς Πελάτες - Πιστοποιήσεις Απογραφή Υφιστάμενων Τεχνολογικών Δομών Πληροφορικής Ένα βασικό τμήμα του παρόντος εγγράφου έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση των αναγκών σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και ως εκ τούτου πραγματοποιήθηκε καταγραφή του τεχνολογικού εξοπλισμού, των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και επιικαιροποιήθηκε η υπάρχουσα αποτύπωση που έχει γίνει από το τμήμα πληροφορικής του Νοσοκομείου. Η συγκέντρωση αυτών των πληροφοριών στοχεύει να αναδείξει τις ανάγκες του Νοσοκομείου σε Τεχνολογίες Πληροφορικής (Information Technology-IT), για την επιχειρησιακή αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας της που θα συμβάλλουν στην αύξηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τον πολίτη. Οι υφιστάμενες υποδομές πληροφορικής που προσφέρουν διοικητική και ιατρική πληροφορία στο Νοσοκομείο περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 1. Επιχειρησιακά δεδομένα σε ηλεκτρονική και χειρόγραφη μορφή 2. Εφαρμογές λογισμικού διαφόρων κατηγοριών (διοικητικές, ιατρικές, εργαστηριακές, άλλες) 3. Εξοπλισμός και υποδομές δικτύου Το ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» διαθέτει μερικώς ένα ασθενοκεντρικό πληροφοριακό σύστημα. Με τον όρο «ασθενοκεντρικό πληροφοριακό σύστημα» ο ασθενής θεωρείται ως μακροχρόνιος συνεργάτης στη διαδικασία της παροχής υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα με το οποίο διαθέτει Ενιαίο Αριθμό Μητρώου Ασθενούς (ΕΑΜΑ) για την κάλυψη των αναγκών διασύνδεσης και ανταλλαγής δεδομένων σε εθνική κλίμακα (ΑΜΚΑ ή και άλλο). Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα τήρησης πολλαπλών κωδικών ασθενούς στο μητρώο του κάθε ασθενή και τη δυνατότητα τήρησης ελεύθερων πεδίων για αυτή τη χρήση προκειμένου να καλυφθούν οι πιθανές αλλαγές του θεσμικού πλαισίου. Ο Επισκέπτης-Ασθενής του Νοσοκομείου έχει ένα ενιαίο αριθμό μητρώου για όλα τα περιστατικά του, όσον αφορά μέσα στο Νοσοκομείο. 120

121 Σε στάδιο υλοποίησης βρίσκεται η ανάπτυξη και εγκατάσταση Πληροφοριακού Συστήματος Εργαστηρίων (ΠΣΕ ή LIS Laboratory Information System), ως βασικός τροφοδότης του κλινικού ιατρικού φακέλου του νοσοκομείου. Το νοσοκομείο διαθέτει Εφαρμογή Τηλεϊατρικής. Με τον όρο τηλεϊατρική, ορίζεται, η χρήση των υπολογιστών και των δικτύων τηλεπικοινωνίας στο χώρο της Ιατρικής επιστήμης, με σκοπό να διευκολύνουν την παροχή ιατρικής φροντίδας από απόσταση σε ασθενείς κατ οίκον νοσηλείας και της τηλεσυνδιάσκεψης. Η πρόοδος που έχει υλοποιηθεί στην τεχνολογία των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής έχει δώσεις νέα ώθηση στην επιστήμη της Τηλεϊατρικής. A/A Περιγραφή Διαθέτει 1 Ιατρικοί Φάκελοι σύμφωνα με τις υφιστάμενες διεθνείς κωδικοποιήσεις (ΚΕΝ ICD) NAI 2 Ύπαρξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διοικητικό οικονομικό υποσύστημα NAI Ιατρικό υποσύστημα ΜΕΡΙΚΩΣ Υποσύστημα διαχείρισης ασθενών ΜΕΡΙΚΩΣ 3 Πληροφοριακό σύστημα εργαστηρίων (ΠΣΕ ή LIS Laboratory ΣΕ ΣΤΑΔΙΟ Information System) (ως βασικός τροφοδότης του κλινικού ιατρικού ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ φακέλου του νοσοκομείου) 4 Ολοκλήρωση Ιατρικού Φακέλου με: Διαχείριση του ακτινοδιαγνωστικού τμήματος (RIS) ΟΧΙ Διαχείριση των χειρουργείων και του αναισθησιολογικού τμήματος (ΟR) ΟΧΙ Διαχείριση των εντατικών μονάδων θεραπείας (ICU) ΟΧΙ Διαχείριση και αποθήκευση ιατρικών εικόνων (PACS ή MiniPACS) 3 Εφαρμογές Τηλεϊατρικής (κατ οίκον φροντίδα, τηλεσυνδιάσκεψη) 1 5 Υποστήριξη Νοσοκομείου από ένα υποσύστημα επιχειρηματικής ευφυΐας (Business Intelligence-BI) για την επεξεργασία των δεδομένων ΟΧΙ Ενδεικτικά τεχνολογίες κατευθύνσεις Α/Α Ενδεικτικά τεχνολογίες κατευθύνσεις Διαθέτει 1 2 Τεχνολογία εξυπηρετητή-πελάτη πολλαπλών n-tier (client server ή /και web) Υποστήριξη διαδικασιών ροής εργασιών και διαχείρισης εγγράφων,με στόχο την καλύτερη ενσωμάτωση των εφαρμογών και τη δυνατότητα παραμετροποίησης διαφορετικών ροών εργασίας ΝΑΙ (CLIENT-SERVER) ΝΑΙ WEB εφαρμογή διαχείριση βιοϊατρικής τεχνολογίας OXI 121

122 3 Δυνατότητα Data Warehousing για την ολοκλήρωση δεδομένων από διαφορετικές πηγές και η διασύνδεση με το υποσύστημα επιχειρηματικής ευφυΐας 4 Ασφάλεια και κρυπτογράφηση δεδομένων NAI (DICOM-HL7) ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΝΑΙ (ο ασθενής έχει 5 Δημιουργία ασθενοκεντρικού πληροφοριακού ενιαίο αριθμό μητρώου για όλα συστήματος τα περιστατικά του, όσον αφορά μέσα στο Νοσοκομείο) 6 Η αρχιτεκτονική πρέπει να αξιοποιεί την έννοια του περιστατικού (episode) στο πλαίσιο του μελλοντικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (ΗΦΥ) ΟΧΙ Ναι Από την έρευνα που έγινε, διαπιστώθηκε ότι ποιοτικές πληροφορίες που αφορούν στο ιατρικό ιστορικό του ασθενούς, δεν είναι εφικτές καθώς και η αποτύπωση της εξέλιξης της πορείας της υγείας του ασθενή ύστερα από την ιατρική παρακολούθηση. Η απουσία ηλεκτρονικού φακέλου ασθενή είναι εμφανής. Κατηγορία Σημερινή Κατάσταση Στόχος Συχνότητα εμφάνισης ανεπιθύμητων παρενεργειών στο σύνολο των νοσηλευομένων/έτος ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΕΝΤΥΠΟ ΦΑΚΕΛΟ, ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΗ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ Σε τι ποσοστό οι ανεπιθύμητες παρενέργειες οφείλονται σε ανθρώπινο λάθος (%) Σε τι ποσοστό καταλήγουν οι άνωθεν περιπτώσεις, σε θάνατο; (%) ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΕΝΤΥΠΟ ΦΑΚΕΛΟ, ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΗ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΕΝΤΥΠΟ ΦΑΚΕΛΟ, ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΗ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Διαχείριση Αποβλήτων Τα νοσοκομειακά απόβλητα διαχωρίζονται και διαχειρίζονται ανάλογα με την σύστασή τους. Οι βασικές κατηγορίες των νοσοκομειακών αποβλήτων είναι τρεις: 1. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τα οικιακού τύπου απόβλητα τα οποία μοιάζουν µε τα αστικά απορρίμματα στη φύση και τη σύσταση τους, πρόκειται δηλαδή για µη μολυσματικά απόβλητα. Τα οικιακού τύπου απόβλητα δημιουργούντα από τις διοικητικές υπηρεσίες, τις εργασίες καθαρισμού καθώς και τη λειτουργία του 122

123 μαγειρείου, των κυλικείων κ.α. Η κατηγορία αυτή αποτελεί περίπου το 80% των αποβλήτων του νοσοκομείου. Τα στέρεα απόβλητα του Νοσοκομείου που ανακυκλώνονται ανέρχονται σε 10 τόνους ετησίως και αφορά σε χαρτί, σίδερο, ηλεκτρονικός και ηλεκτρικός εξοπλισμός που διατίθενται σε αδειοδοτημένες επιχειρήσεις συλλογής Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα Τα επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα μεταφέρονται από το νοσοκομείο στην μονάδα επεξεργασίας σε ειδικά οχήματα ψυγεία στη Μονάδα Αποτέφρωσης του Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής (ΕΣΔΚΝΑ) στο ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων Ενεργειακές Ανάγκες Νοσοκομείου Ετήσια Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας σε MW Σύνολο Ενεργειακών Αναγκών ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» σε KW (έτος 2013, Πηγή: Ερωτηματολόγιο) σε Watt Ημέρες λειτουργίας 365 Ώρες λειτουργίας την ημέρα 24 Συνολικές ώρες σε Kwh Ποσοστό κάλυψης ενεργειακών αναγκών από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) Ευνοϊκή είναι η εφαρμογή της συμπαραγωγής στα νοσοκομεία καθώς λειτουργούν καθ όλη τη διάρκεια της ημέρας ολόκληρο τον χρόνο και έχουν βασικά φορτία ηλεκτρισμού και θερμότητας. 0% Μέτρα Εξοικονόμησης Νερού Το Νοσοκομείο δεν λαμβάνει ιδιαίτερα μέτρα εξοικονόμησης Νερού. 6 Σύµφωνα µε το Υπουργείο Ανάπτυξης: η κατανάλωση 1 kwh προκαλεί εκποµπή 1062,5 gr CO2, 19,4 gr SO2, 0.18 gr CO, 1.5 gr NOx, 0,05 gr HC και αιωρούμενα σωματίδια 1 γρ. 123

124 2.13. Στοιχεία Απόδοσης Νοσοκομείου ΓΝΘΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» (2013) Οι παραγωγικοί πόροι που χρησιμοποιούνται αποτελούν την παράμετρο αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας μίας υγειονομικής μονάδας σε σχέση με τις παραγόμενες ιατρικές υπηρεσίες και την ικανοποίηση του χρήστη (ασθενή). Το σύνολο των διαδικασιών που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση των βασικών της λειτουργιών, αποτελούν τις διαδικασίες προστιθέμενης αξίας γιατί προσθέτουν αξία σε ένα «προϊόν» και προσδιορίζουν το περιθώριο κέρδους (Περιθώριο Κέρδους = Προστιθέμενη Αξία Κόστος). Η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας είναι αναγκαία για την επιλογή των κατάλληλων αποδοτικών μέτρων που να μετατρέπουν ικανοποιητικά τις εισροές σε εκροές, για μείωση του κόστους και αύξηση της ικανοποίησης των χρηστών. Τα στατιστικά στοιχεία εισροών του ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» που διατίθενται για την ικανοποίηση της υφιστάμενης ζήτησης σε νοσοκομειακές υπηρεσίες είναι: (α) ο συνολικός αριθμός των κλινών που διαθέτει (β) ο συνολικός αριθμός του προσωπικού (γ) οι δαπάνες οι οποίες απαιτούνται για τη λειτουργία της Τα στατιστικά στοιχεία εκροών που «απελευθερώνονται» από την παραγωγική διαδικασία της νοσοκομειακής περίθαλψης, είναι (α) ο αριθμός των νοσηλευθέντων ασθενών, (β) ο αριθμός των χρησιμοποιούμενων κλινοημερών, (γ) ο αριθμός των προσερχόμενων ιατρικών περιστατικών για εξέταση στα εξωτερικά ιατρεία ετησίως, (δ) ο αριθμός των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργούνται ετησίως (ε) ο αριθμός των χειρουργικών επεμβάσεων που πραγματοποιούνται ετησίως. Ο αριθμός νοσηλευθέντων του ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ανήλθε σε περίπου το 2013, καλύπτοντας το 7% του συνολικού αριθμού νοσηλευθέντων της 1 ης ΥΠΕ (στοιχεία 2011, Esy.Net 2011, Ερωτηματολόγια). 124

125 Στο σημείο αυτό επιχειρείται ποιοτική και ποσοτική παρουσίαση της λειτουργίας των τμημάτων. Συνοπτικά οι δείκτες και τα στοιχεία παραγόμενου έργου παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. Η κατηγοριοποίηση γίνεται με κριτήρια Την αιτία εισόδου στο σύστημα (επίσκεψη στα Εξωτερικά Ιατρεία, Εξετάσεις, νοσηλεία κλπ) Εξέλιξη των περιστατικών (έξοδος, ημέρες νοσηλείας, διακομιδή, κλπ) Γενική Εικόνα ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» (2013) ΕΙΣΡΟΕΣ Διευκρινίσεις Αριθμός κλινών 702 αριθμός Κλινοημέρες κλίνες Χ 365 μέρες Συνολικός αριθμός προσωπικού μόνιμο προσωπικό Ιατροί 143 Μόνιμο προσωπικό Δαπάνες λειτουργίας νοσοκομειακής μονάδας 29,60 ΕΚΡΟΕΣ Νοσηλευθέντες ασθενείς Εισαγωγές ασθενείς Μέση διάρκεια Νοσηλείας, Παθολογικός Τομέας 4,76 ημέρες Μέση διάρκεια Νοσηλείας, Χειρουργικός Τομέας 5,58 ημέρες Μέση διάρκεια Νοσηλείας, Ψυχιατρικός Τομέας 17,75 ημέρες Αριθμός χρησιμοποιούμενων κλινοημερών (Ημέρες Νοσηλείας) Αριθμός περιστατικών που προσέρχονται για εξέταση στα εξωτερικά Ιατρεία ασθενείς Αριθμός περιστατικών ΤΕΠ (Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών) Αριθμός Εργαστηριακών Εξετάσεων Διαγνωστικές εξετάσεις (σύνολο) Α. Κλινικές Β. ΤΕΠ Γ. ΤΕΙ Δ. Ολοήμερη Μέσο ημερήσιο κόστος νοσηλείας ( ) ,21 Μέσο κόστος νοσηλείας ανά ημέρα νοσηλείας ( ) 154,04 Μέσο ημερήσιο κόστος κατανάλωσης φαρμάκου ( ) ,44 Μέσο κόστος φαρμακευτικής κατανάλωσης ανά 249,95 εκ. Δεν περιλαμβάνει τις αμοιβές προσωπικού 125

126 ασθενή ( ) Μέσο κόστος ανά κλίνη ( ) ,21 Αριθμός Χειρουργικών Επεμβάσεων Αριθμός διακομιδών (εισερχόμενοι) Αριθμός διακομιδών (εξερχόμενοι) σύνολο ΔΕΙΚΤΕΣ Πληρότητα 84,69% [Σύνολο Ημερών Νοσηλείας έτους* 100] / [Αριθμός κλινών έτους /365 Σύνολο Ημερών Νοσηλείας Μέση διάρκεια Νοσηλείας 5,82 έτους]/{αριθμός Εισαγωγών έτους], ανεξαρτήτου τομέα Ρυθμός εισροής ασθενών 66 Pk=[365 (ημέρες) * % κάλυψης]/[100* Μέση Διάρκεια Νοσηλείας] Ρυθμός εισροής ασθενών 66 Νοσηλευθέντες προς κλίνες Αρ. χρησιμοποιούμενων Αριθμός εξετάσεων ανά ασθενή που 11 κλινοημερών προς Εργαστηριακές νοσηλεύεται εξετάσεις Διάστημα Εναλλαγής Ασθενή 0,85 [365/Pk] [Μέση διάρκεια Αριθμός εξυπηρετούμενων ασθενών ανά διακομιδή 863 Εργαστηριακές Εξετάσεις ανά ασθενή Κλινικής 13 Εργαστηριακές Εξετάσεις ανά ασθενή ΤΕΠ 9 Εργαστηριακές Εξετάσεις ανά ασθενή ΤΕΙ 1 Εργαστηριακές Εξετάσεις ανά Διαγνωστική Εξέταση 2 νοσηλείας] αριθμός διακομιδών δια αριθμό ασθενοφόρων Διαγνωστικές εξετάσεις Κλινικής προς αριθμό ασθενών νοσηλευθέντες ( /46.753) Διαγνωστικές εξετάσεις ΤΕΠ προς αριθμό ασθενών ΤΕΠ ( /52.824) Διαγνωστικές εξετάσεις ΤΕΙ προς αριθμό ασθενών ΤΕΠ (54.224//39.274) Χρηματοοικονομική Διοικητική Εισαγωγή Η έννοια της Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Διοίκησης στις νοσοκομειακές μονάδες αποκτά τα τελευταία χρόνια αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη βιώσιμη λειτουργία τους και την ορθή διαχείριση των περιορισμένων πόρων, τόσο των ιδίων όσο και αυτών που διανέμονται από τους αρμόδιους φορείς χρηματοδότησης. Στο συγκεκριμένο πλαίσιο, ένα σημαντικό στοιχείο της στρατηγικής διοίκησης των νοσοκομειακών μονάδων, θα πρέπει να είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς 126

127 τους. Η αξιολόγηση είναι ένα σύνθετο ζήτημα, λόγω του κοινωνικού ρόλου και της φύσης των παρεχομένων υπηρεσιών, σε αντίθεση με τους ιδιωτικούς κερδοσκοπικούς οργανισμούς όπου η ανάλυση των ισολογισμών βασίζεται στην αρχή της αποδοτικότητας. Εξαιτίας της ύπαρξης πολλαπλών παραγόντων και παραμέτρων στη λειτουργία ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού, καμία μεμονωμένη παράμετρος, από τις κλασικές που χρησιμοποιεί η ιδιωτική οικονομία, δεν είναι σε θέση να καθορίσει την αποτελεσματική του λειτουργία. Επίσης, η ποσοτικοποίηση των διαδικασιών, λόγω του κοινωνικού τους χαρακτήρα, έχει σοβαρές ιδιαιτερότητες. Η Υγεία δεν είναι μόνο πολύτιμο αγαθό από μόνη της, αλλά και μοχλός για την ανάπτυξη. Μόνο ένας υγιής πληθυσμός μπορεί να αξιοποιήσει πλήρως το οικονομικό δυναμικό του ενώ οι δαπάνες για την υγεία δεν είναι μόνον έξοδο αλλά και επένδυση. Διαχρονική εξέλιξη εσόδων από πώληση αγαθών και υπηρεσιών ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ( ) Έτος Αξία ( ) Ετήσια Μεταβολή , ,28-16,64% ,00-10,76% ,47 2,67% ,86 0,48% 2014* ,25 0,48% * Εκτίμηση Πηγή: Ισολογισμός από διαδίκτυο, ερωτηματολόγιο 127

128 Χρηματοοικονομική Αποτύπωση Διαχρονική εξέλιξη Ισολογισμών και Αποτελεσμάτων Χρήσεων ( ) Τα έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών ανήλθαν το 2012 σε 33,1 εκ. σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 2,67% έναντι του προηγούμενου έτους. Η αύξηση είναι αμελητέα το 2013, ενώ για το 2014 εκτιμάται ότι θα παραμείνει σχεδόν στα ίδια επίπεδα. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής του κύκλου εργασιών διαμορφώθηκε σε -4,75% για το χρονικό διάστημα ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σύνολο Ακινητοποιήσεων Ακολουθούν οι ισολογισμοί και τα αποτελέσματα χρήσεων. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ( ) , , , , ,02 Μείον : Αποσβέσεις , , , , ,94 Αναπόσβεστη αξία ενσώματων , , , , ,08 ακινητοποιήσεων ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , , , ,08 Αποθέματα , , , , ,19 Απαιτήσεις , , , , ,98 Διαθέσιμα , , , , ,79 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ , , , , ,81 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ , , , , ,53 ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ , , , , ,81 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ , , , , ,9 0 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 4.750, , , , ,39 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις , , , , ,90 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ , , , , ,29 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0,00 0, , ,38 0,00 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ , , , , ,62 128

129 ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟ , , , , ,8 1 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ( ) ( ) Έσοδα από πώληση αγαθών και , , , , ,86 υπηρεσιών Μεί ον Κόστος αγαθών και υπηρεσιών ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ,74 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ , , , , , , , , , , , , , ,52 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» (2014) ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ,70 Αποθέματα ,04 Απαιτήσεις ,98 Διαθέσιμα ,96 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ,94 Ιδια Κεφάλαια ,90 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 5.275,39 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ,90 Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών ,25 Κόστος Αγαθών και Υπηρεσιών ,00 Μικτό Περιθώριο ,75 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα ,68 Αποσβέσεις ,82` Κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων ,27 129

130 Λειτουργικό Κόστος ( ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Περιγραφή Πρόσθετες εφημερίες Ιατρών ΕΣΥ (πέραν του πλαφόν) Αμοιβές απογευματινών Ιατρείων Μεταβολή 2012/11 Μεταβολή 2013/ , , ,28-23,66% -46,52% , , ,75 72,05% 72,79% Καθαριότητα , , ,05-4,40% 9,35% Φύλαξη , , ,52-29,12% -27,14% Σίτιση , , ,01-19,60% -14,52% Μολυσματικά- Διαχείριση αποβλήτων , , ,85-0,55% 2,88% Ηλεκτρικό ρεύμα , , ,00 25,87% -1,16% Ύδρευση , , ,32 18,32% -19,36% Τηλεπικοινωνίες , , ,10-6,51% -9,91% Νομική Υποστήριξη Πληροφορική Υποστήριξη Λογιστική Υποστήριξη Επισκευές και συντηρήσεις κτιρίων (0860) Επισκευές και συντηρήσεις μονίμων εγκαταστάσεων (0870) Επισκευές και συντηρήσεις μηχανημάτων (0880) Λοιπές Δαπάνες ομάδας 0000 (εκτός αμοιβών 2.768, , ,91-45,66% 146,70% , , ,70 14,70% 14,31% , ,00-100,00% , , ,50 58,60% -67,93% , , ,82 37,52% 1,94% , , ,82 5,33% -11,29% , , ,06-25,88% -28,71% 130

131 Επικουρικού Προσωπικού και κλινικού Επιδόματος Πανεπιστημιακών) Φαρμακευτικό Υλικό Υγειονομικό Υλικό , , ,29-21,66% -21,69% , , ,35 4,43% -6,02% Αντιδραστήρια , , ,72-12,31% -2,64% Λοιπά Υλικά , , ,74-10,61% 0,36% Σύνολο , , ,79-14,84% -13,49% Σύνολο (χωρίς τις αμοιβές προσωπικού) , , ,76-14,86% -13,41% Το κόστος φαρμακευτικού υλικού αποτελεί το σημαντικότερο κόστος του Νοσοκομείου και ακολουθεί το υγειονομικό υλικό, τα έξοδα καθαριότητας, οι λοιπές δαπάνες ομάδας 000, το ηλεκτρικό ρεύμα, η σίτιση. ως ποσοστό επί των εξόδων λειτουργίας Φαρμακευτικό Υλικό 48,23% 44,38% 40,14% Υγειονομικό Υλικό 9,19% 11,27% 12,24% Καθαριότητα 7,67% 8,61% 10,88% Λοιπά Υλικά 6,47% 6,80% 7,88% Ηλεκτρικό ρεύμα 1,95% 2,89% 3,29% Σίτιση 3,35% 3,17% 3,13% Ύδρευση 0,95% 1,32% 1,23% Επισκευές και συντηρήσεις κτιρίων (0860) 0,03% 0,05% 0,02% Επισκευές και συντηρήσεις μονίμων εγκαταστάσεων (0870) Επισκευές και συντηρήσεις μηχανημάτων (0880) 0,73% 1,18% 1,38% 0,92% 1,14% 1,17% Μολυσματικά- Διαχείριση αποβλήτων 0,28% 0,33% 0,39% Μερικό Σύνολο 79,78% 81,13% 81,74% Λοιπές δαπάνες 20,22% 18,87% 18,26% Σύνολο 100,00% 100,00% 100,00% 131

132 Σημαντική μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης, παρατηρείται το 2013 σε σχέση με το 2011, όπου σημειώθηκε μείωση κατά 8,09 ποσοστιαίες μονάδες στο σύνολο των δαπανών του νοσοκομείου (δεν περιλαμβάνονται οι αμοιβές για πρόσθετες εφημερίες Ιατρών ΕΣΥ πέραν του πλαφόν και οι αμοιβές απογευματινών ιατρείων). (2013: 40,14%, 2011: 48,23%). Το κόστος ηλεκτρικού ρεύματος το 2013 συμμετείχε με ποσοστό 3,29% στο σύνολο των εξόδων από 1,95% το 2011 (ποσοστιαία αύξηση 1,34 σε σχέση με το 2011). 60,00% 50,00% Ποσοστιαία Συμμετοχή των 5 Βασικών Εξόδων Λειτουργίας ( ) * στο σύνολο του κόστους λειετουγίας, Πηγή: επεξεργασία στοιχείων ερωτηματολογίου 40,00% 30,00% 48,23% 44,38% 40,14% 20,00% 10,00% 0,00% 9,19% 11,27% 12,24% 10,88% 7,67% 8,61% 6,47% 6,80% 7,88% 1,95% 2,89% 3,29% Φαρμακευτικό Υλικό Υγειονομικό Υλικό Καθαριότητα Λοιπά Υλικά Ηλεκτρικό ρεύμα 132

133 Αριθμοδείκτες ( ) Αριθμοδείκτες * ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Γενική ρευστότητα 0,73 0,91 1,18 2,00 2,56 4,18 Άμεση ρευστότητα 0,73 0,86 1,12 1,97 2,50 4,11 Ταμειακή ρευστότητα 0,18 0,31 0,15 0,07 0,10 0,08 Κυκλοφοριακή ταχύτητα απαιτήσεων (πωλήσεις/ - 0,88 1,34 0,79 0,62 0,57 ΜΟ απαιτήσεων 2 ετών) Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων (κόστος 70,58 43,97 62,11 60,46 49,26 44,95 πωλήσεων/αποθ.) Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Συνολικές Υποχρεώσεις 0,73 0,91 1,18 2,00 2,56 4,18 και Μετ. Λογ. Κεφάλαιο κίνησης ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ Αυτοχρηματοδότησης (Equity Ratio) 76,45% 88,26% 93,57% 91,43% 94,48% 95,70% Δείκτης Συνολικής Δανειακής Επιβάρυνσης 23,51% 11,64% 6,41% 8,57% 5,52% 4,30% Κεφαλαιακή μόχλευση (Ξένα Προς Ίδια) 30,76% 13,19% 6,66% 9,02% 5,49% 4,49% Ίδια προς Ξένα Κεφάλαια 325,10% 758,35% 1501,57% 1109,26% 1822,20% 2225,26% Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς 72,97% 90,93% 117,64% 200,08% 256,25% 418,07% Υποχρεώσεις Δείκτης Μακροπρόθεσμου Δανεισμού προς ίδια 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% κεφάλαια Πωλήσεις προς βραχυπρόθεσμες 44,66% 81,17% 137,14% 98,16% 158,92% 176,52% υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς 223,89% 123,20% 72,92% 101,88% 62,92% 56,65% πωλήσεις ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ΚΠΦα/ΙΚ) 0,47% 6,62% -2,48% -0,97% 0,87% 0,77% 133

134 Συντελεστής Απόδοσης Λειτουργίας (αποδοτικότητα απασχολουμένων κεφαλαίων: ΚΠΤΦ/Σύνολο Ενεργητικού) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Κυκλοφοριακή ταχύτητα συνολικού ενεργητικού (έσοδα παροχής υπηρεσιών προς ενεργητικό) Δείκτης Παγιοποίησης (Πάγια προς Σύνολο Ενεργητικού) Δείκτης παλαιότητας παγίων (αποσβέσεις ισολ/αξία κτήσης παγίων) Δείκτης ανανέωσης παγίου Εξοπλισμού (αποσβέσεις/μεταβολή Παγίων περιόδου ΜΟ προ αποσβέσεων) ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΚΕΡΔΟΥΣ Περιθώριο Μικτού -137,93% Κέρδους Περιθώριο Καθαρού Κέρδους EBITDA 0,36% 5,88% -2,28% -0,89% 0,82% 0,96% 10,50 9,45 8,54 8,09 8,24 82,34% 88,93% 89,96% 82,81% 83,85% 6,42 6,66 6,93 7,17 7,26-1,67 1,73 1,79 1,82-149,33% -151,16% -106,25% -80,49% -75,95% 3,41% 62,23% -26,72% -11,01% 10,00% 9,70% ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Κύκλος εργασιών Έξοδα διοίκησης προς κύκλο εργασιών 41,62% 38,49% 35,41% 38,56% 29,93% Κύκλος εργασιών προς σύνολο ενεργητικού 10,50% 9,45% 8,54% 8,09% 8,24% Κύκλος εργασιών προς πάγιο ενεργητικό 12,73% 10,61% 9,50% 9,77% 9,82% Μικτά αποτελέσματα Έξοδα διοίκησης προς μικτά αποτελέσματα -30,18% -25,77% -23,42% -36,29% -37,18% * 2014 εκτίμηση Έτη

135 Κύκλος εργασιών ± % - -16,64% -10,76% 2,67% 0,48% 0,48% Κόστος πωληθέντων ± % - -12,64% -10,10% -15,69% -12,07% -2,05% Μικτό περιθώριο ± % - -9,74% -9,66% -27,83% -23,88% -5,20% Καθαρά κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων ( ) Ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής του κύκλου εργασιών διαμορφώθηκε σε -6,06% για το χρονικό διάστημα και σε 1,58% για το χρονικό διάστημα Το περιθώριο μικτού κέρδους εμφανίζει συνεχή τάση βελτίωσης. Το 2013 ανήλθε σε - 75,95% από -137,93% το 2009., όπου αποδίδεται σύμφωνα με στοιχεία του ΕΣΥ.ΝΕΤ 2011 στη κατά 20% μείωση στις κλίνες των νοσοκομείων του ΕΣΥ, κατά 5% μείωση ιατρικών τομέων, κατά 20% στη μείωση στα ιατρικά τμήματα και κατά 15% στις εργασιακές θέσεις. ΓΝΝΘ "Η ΣΩΤΗΡΙΑ" ( ) Κόστος Πωλήσεων Κύκλος Εργασιών Ο Συντελεστής Αποδόσεως Λειτουργίας (Κέρδη Προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων προς Ενεργητικό) διαμορφώθηκε ως μέσος όρος τελευταίας τριετίας ( ) σε 15,62%. Το 2010 ανήλθε σε 14,18% το

136 7,00% Συντελεστής Απόδοσης Λειτουργίας, ΓΝΝΘ "Η ΣΩΤΗΡΙΑ" ( ) 6,00% 5,00% 4,00% 5,88% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% -1,00% -2,00% -3,00% 0,82% 0,36% -0,89% -2,28% * Προσωριν ά στοιχεία Η γενική ρευστότητα είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική για το 2013, όπου διαμορφώθηκε σε 2,56 φορές (Κυκλ. Ενεργ προς ΒΥ) από 2,00 το προηγούμενο έτος και 0,73 το Το 2013 εμφανίζει περίσσευμα των ρευστών κεφαλαίων πάνω από τις τρέχουσες υποχρεώσεις. Γενική Ρευστότητα 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 Δείκτες Ρευστότητας ( ) ΓΝΝΘΑ "Η ΣΩΤΗΡΙΑ" Η ταμειακή ρευστότητα απεικονίζεται στον αριστερό άξονα Ταμειακή Ρευστότητα 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 0, * * προσωρινά στοιχεία Γενική ρευστότητα Ταμειακή ρευστότητα Το κεφάλαιο κίνησης (ΚΕ Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις), που χρηματοοικονομικά σημαίνει το μέγεθος των μακροπρόθεσμων κεφαλαίων που το νοσοκομείο έχει επενδύσει σε στοιχεία του κυκλοφοριακού ενεργητικού, δεν είναι αρνητικό.. 136

137 Η κυκλοφοριακή ταχύτητα των αποθεμάτων μειώνεται ανά έτος. Το 2013 διαμορφώθηκε σε 49,26 φορές από 70,58 το 2009 (ο δείκτης αυτός υπολογίστηκε με βάση το κόστος πωλήσεων προς τα αποθέματα του ισολογισμού). Οι ημέρες εξάντλησης των αποθεμάτων διαμορφώθηκε σε 7,31 ημέρες [παρέμειναν τα αποθέματα στο Νοσοκομείο ώσπου να πωληθούν] το 2013 από 5,95 ημέρες το 2012 και 5,10 το Τα έξοδα διοίκησης διαμορφώθηκαν στο 29,93% επί του κύκλου εργασιών το 2013, σημειώνοντας μείωση κατά 8,63 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο έτος (2012:38,56%). Ο δείκτης παγιοποίησης (πάγια προς σύνολο ενεργητικού) ανήλθε σε 83,85% το 2013, ενώ σημειώνεται ότι είναι μηδενική η μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση, γεγονός που υποδεικνύει ένδειξη υγιούς διαχείρισης στη χρηματοδότη (ή αλλιώς οι πάγιες επενδύσεις δεν χρηματοδοτήθηκαν με βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και τα ίδια κεφάλαια δεν καλύπτουν και ανάγκες χρηματοδότησης σε κεφάλαια κίνησης). Ο δείκτης Παλαιότητας Παγίων (αποσβέσεις ισολογισμού προς την αξία παγίων προ αποσβέσεων) ανέρχεται σε 7,26 το λ/αξία κτήσης παγίων). Τα ίδια κεφάλαια το 2013 ανήλθαν σε 382 εκ. σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 1,96% σε σχέση με το προηγούμενο έτος ( 374,7 εκ.). Για το 2014 εκτιμάται ότι τα ίδια κεφάλαια θα ανέλθουν σε 422 εκ. (αύξηση 10,5% 2014/13). Ποσά σε Ιδια Κεφάλαια: ΓΝΝΘ "Η ΣΩΤΗΡΙΑ" ( *) 2014* , , , , , ,53 * προσωρινά στοιχεία Οι συνολικές υποχρεώσεις το 2013 μειώθηκαν κατά 78,42% σε σχέση με το 2009 και διαμορφώθηκαν σε 20,9 εκ. από 97,1 εκ. Ο Δείκτης Συνολικής Δανειακής 137

138 Επιβάρυνσης (Debt Ration) από 23,51% το 2009 ανήλθε σε 5,52% το 2013, ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις της οικονομικής υπηρεσίας του νοσοκομείου το 2014 θα ανέλθει σε 4,30%. Ποσά σε Διαχρονική Εξέλιξη Συνολικών Υποχρεώσεων ΓΝΝΘ "Η ΣΩΤΗΡΙΑ" ( *) ,71 Υποχ ρεώσεις: Βραχ υπρόθεσμες και Μακροπρόθεσμες υποχ ρεώσεις (οι μακροπρόθεσμες αν τιστοιχούν σε περίπου , , , , , * * προσωρινά στοιχεία Αποτύπωση Διαχείρισης Παγίων Στοιχείων ( ) Η οικονομική κρίση έχει πλήξει τόσο το επίπεδο υγείας του πληθυσμού όσο και τη δυνατότητα επαρκούς χρηματοδότησης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, με υπαρκτό κίνδυνο να προκληθεί περαιτέρω υποβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες και ταυτόχρονα μεγιστοποίηση των ήδη μεγάλων κοινωνικών ανισοτήτων. Όπως διαπιστώθηκε από την μελέτη των οικονομικών στοιχείων του νοσοκομείου είναι εμφανή η σταδιακή μείωση των επενδύσεων σε κτιριακές υποδομές, μηχανολογικό εξοπλισμό, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών Κτίρια Εγκαταστάσεις κτιρίων τεχνικά έργα Οι κτιριακές υποδομές του Νοσοκομείου αποτελούνται σε γενικές γραμμές από τα εξής: Κτίρια, Γραφεία, Γραφείο επικοινωνίας με τον πολίτη, Λεβητοστάσιο παραγωγής ατμού, Ηλεκτρικό Υποσταθμό, Εκκλησία, Κυλικείο, Προκατασκευασμένο κτίριο Συνεργείων (ΕΚΑΒ), Οικίσκους, Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, Βρεφονηπιακός Σταθμός, Κτίριο Φαρμακείου, Κτίριο Μαγειρείων- Πλυντηρίων, Κτίριο Υπηρεσίας Κήπων, Κέντρο Αναπνευστικής Ανεπάρκειας, Αποθήκες, Φυλάκιο εισόδου, Φυλάκιο για είσοδο από κινήσεως, Περίπτερο κά. 138

139 Από την εξέταση του μητρώου παγίων, δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), π.χ. σύστημα θέρμανσης ζεστού νερού. Το 2006 κατασκευάστηκε κτίριο ως χρήση φαρμακείο, αξίας Το 2009 πραγματοποιήθηκε επένδυση που αφορά στην κατασκευή προκατασκευασμένου μεταλλικού κτιρίου 250 τμ. Το Νοσοκομείο «ΣΩΤΗΡΙΑ» 7 διαθέτει 17 ανελκυστήρες προσώπων, 2 ανελκυστήρες φορτίων (πάσο) και ένα (1) αναβατόριο ΑΜΕΑ που βρίσκονται στα εξής κτίρια: 1. Χειρουργικό Περίπτερο (2 προσώπων 1 φορτίων) 2. Μ. Λαϊκό (3 προσώπων) Ανδρών (4 προσώπων) 4. Κτίριο Μαγειρείων (1 προσώπων 1 φορτίων) 5. Σπηλιοπούλειο (1 προσώπων) 6. ΚΑΑ (1 προσώπων) Γυναικών (2 προσώπων) 8. Αδελφών Νοσοκόμων (1 προσώπων) 9. Αμφιθέατρο (1 αναβατόριο ΑΜΕΑ) 10. Ένας Ανελκυστήρας στο κτίριο Νερούτσου & Μενεσθέως 24, Αθήνα 11. Ένας Ανελκυστήρας στο κτίριο Ρόδων 8, Αθήνα Μηχανήματα Τεχνικές εγκαταστάσεις Λοιπός μηχ. εξοπλισμός Η μέση ηλικία του λογαριασμού ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ -ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ [ΚΩΔ. 12] υπολογίζεται σε 11,40 έτη (έως ). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η ηλικία των μηχανημάτων και του λοιπού βοηθητικού εξοπλισμού του νοσοκομείου στα Τ.Ε.Π. και Τ.Ε.Π. βραχείας, υπολογίζεται σε 8,35 έτη, στα Τ.Ε.Ι. σε 10,06 έτη. Ο εξοπλισμός στη Σχολή Σ. Σλήμαν είναι 17,73 έτη και στην Ψυχιατρική Κλινική (Ψυχιατρικό) 11,24 έτη (ή 9,4 έτη εάν δεν λάβουμε υπόψη μηχάνημα του 1992). Η μέση ηλικία του ΚΥ Καλυβίων υπολογίζεται σε 6,6 έτη

140 Το 8% του εξοπλισμού βιοϊατρικής τεχνολογίας που βρίσκεται στην κατοχή του Νοσοκομείου, προέρχεται από δωρεές. Οι επενδύσεις την τελευταία 5ετία ( ) σε μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπό μηχανολογικό εξοπλισμό ανήλθαν σε ,92 που αφορούσε κυρίως στην κάλυψη των αναγκών των ιατρικών Διευθύνσεων και Τμημάτων του Νοσοκομείου. Το 2009 η συνολική αξία κτήσης των μηχανημάτων και του λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού ανήλθε σε Μεταφορικά μέσα Η μέση ηλικία του λογαριασμού ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ [ΚΩΔ. 13] υπολογίζεται σε 9,42 έτη (ημερομηνία αναφοράς ). Ειδικότερα η μέση ηλικία του Αυτοκίνητα φορτηγά - Ρυμούλκες - Ειδικής Χρήσεως που αφορούν αποκλειστικά σε ασθενοφόρα υπολογίζεται σε 7,02 έτη (8 ασθενοφόρα) και σε 8,05 για τα φορτηγά-τρακτέρ. Από το 2009 έως το 2013 δεν πραγματοποιήθηκαν αγορές σε μεταφορικά μέσα. Το 2011 το Νοσοκομείο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική», στον Άξονα Προτεραιότητας "02 - Αειοφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής" (Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής, αρ. πρωτ. 4188/ , Κωδ. ΣΑ ΕΠ0858, MIS ) για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Ενός Συστήματος Αξονικού Τομογράφου 64 Τομών ( με ΦΠΑ). Το εν λόγω έργο ολοκληρώθηκε εντός του Το 2012 εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική», στον Άξονα Προτεραιότητας "02 - Αειοφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής" (Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής, αρ. πρωτ. 4188/ , Κωδ. ΣΑ ΕΠ0858, MIS ) για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «ΣΩΤΗΡΙΑ», συνολικού προϋπολογισμού ,00 με ΦΠΑ. Ποσότητα ηλικία Μέση ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΣ Ημ.κεφαλ. AYTOK.EPIBAT. OPEL AGILA ΤΕΧ.ΔΝΣΗ ΟΔΗΓΟΙ 1 31/12/2005 8,00 140

141 KHI 2680(ΑΓΟΡΑ ΓΕΝ ΔΑΠΑΝ. ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ V.W ΚΗΟ ΤΕΧ.ΔΝΣΗ 1975(ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΓΕΝ ΔΑΠΑΝ. ΟΔΗΓΟΙ 1 31/12/2005 8,00 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ V.W ΚΗΟ 2246 ΤΕΧ.ΔΝΣΗ (ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣ ΓΕΝ ΔΑΠΑΝ. ΟΔΗΓΟΙ 1 31/12/2005 8,00 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ V.W ΥΑΕ ΤΕΧ.ΔΝΣΗ 7301(ΑΓΟΡΑ 1985) ΓΕΝ ΔΑΠΑΝ. ΟΔΗΓΟΙ 1 31/12/2005 8,00 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ V.W(ΑΓΟΡΑ 1978 ΤΕΧ.ΔΝΣΗ ΚΗΟ 2571) ΓΕΝ ΔΑΠΑΝ. ΟΔΗΓΟΙ 1 31/12/2005 8,00 ΑΥΤ/ΚΤΟ ΑΣΘ/ΦΟΡΟ ΤΕΧ.ΔΝΣΗ WFOLXXTTFL6YOO8584 ΑΡ ΓΕΝ ΔΑΠΑΝ. ΟΔΗΓΟΙ 1 26/7/2006 7,43 ΑΥΤΟΚ.OPEL AGILA 7HP KHI ΤΕΧ.ΔΝΣΗ 2679(ΑΓΟΡΑ 200 ΓΕΝ ΔΑΠΑΝ. ΟΔΗΓΟΙ 1 31/12/2005 8,00 ΑΥΤΟΚ.ΕΠΙΒΑΤ.OPEL AGILA ΤΕΧ.ΔΝΣΗ 7HP KHI2678(AGO ΓΕΝ ΔΑΠΑΝ. ΟΔΗΓΟΙ 1 31/12/2005 8,00 ΑΥΤΟΚ.ΤΡΑΚΤΕΡ HOLLAD 70-66DT CAB CREED 0 25/11/2005 8,10 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΤΕΧ.ΔΝΣΗ MIKRA LX YBM 6105 ΓΕΝ ΔΑΠΑΝ. ΟΔΗΓΟΙ 1 28/3/ ,76 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΤΕΧ.ΔΝΣΗ NISAN ALMERA ΓΕΝ ΔΑΠΑΝ. ΟΔΗΓΟΙ 1 25/4/ ,68 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΤΕΧ.ΔΝΣΗ MERCEDES ΓΕΝ ΔΑΠΑΝ. ΟΔΗΓΟΙ 1 25/1/2005 8,93 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ MAZDA ΤΕΧ.ΔΝΣΗ KHY 8900 ΓΕΝ ΔΑΠΑΝ. ΟΔΗΓΟΙ 1 25/11/ ,10 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΕΧ.ΔΝΣΗ ΑΡ.ΚΥΚΛ. ΚΗΟ 3337 ΓΕΝ ΔΑΠΑΝ. ΟΔΗΓΟΙ 1 14/4/2005 8,71 ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΓΕΝ.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΗΠΟΣ 1 1/1/ ,00 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΕΣΩΤ. ΤΕΧ.ΔΝΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜ.FORD ΚΗΙ 1751(Δ ΓΕΝ ΔΑΠΑΝ. ΟΔΗΓΟΙ 1 31/12/2005 8,00 ΡΙΜΟΥΛΚΟ ΓΕΝ.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΗΠΟΣ 1 1/1/ ,00 ΤΡΑΚΤΕΡ DALTA AM (ΑΓΟΡΑ 1971) ΓΕΝ.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΗΠΟΣ 1 31/12/2005 8,00 ΤΡΑΚΤΕΡ Ν.HOLLAND DT CAB GREED 00 ΓΕΝ.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΗΠΟΣ 1 25/1/2005 8,93 ΥΔΡΟΦΟΡΑ (ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΗ) ΓΕΝ.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΗΠΟΣ 1 2/4/ ,75 ΦΟΡΤΗΓΟ KΛΕΙΣ.ISUZU 19HP ΥΟ ΤΕΧ.ΔΝΣΗ 9819(ΑΓΟΡΑ ΓΕΝ ΔΑΠΑΝ. ΟΔΗΓΟΙ 1 31/12/2005 8,00 ΦΟΡΤΗΓΟ NISSAN 4X4 ΚΗΙ ΤΕΧ.ΔΝΣΗ 6058(ΑΓΟΡΑ 2003) ΓΕΝ ΔΑΠΑΝ. ΟΔΗΓΟΙ 1 31/12/2005 8,00 ΦΟΡΤΗΓΟ RENAULT 14HP KHO ΤΕΧ.ΔΝΣΗ 2768(ΑΓΟΡΑ 199 ΓΕΝ ΔΑΠΑΝ. ΟΔΗΓΟΙ 1 31/12/2005 8,00 ΦΟΡΤΗΓΟ RENAULT ΚΗΙ ΤΕΧ.ΔΝΣΗ 2688(ΑΓΟΡΑ 2002) ΓΕΝ ΔΑΠΑΝ. ΟΔΗΓΟΙ 1 31/12/2005 8,00 ΦΟΡΤΗΓΟ VOLVO F613 ΚΛΕΙΣΤΟ ΤΕΧ.ΔΝΣΗ (ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜ ΓΕΝ ΔΑΠΑΝ. ΟΔΗΓΟΙ 1 11/3/2005 8,81 ΦΡΕΖΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΗΠΟΣ 2 1/1/ ,00 141

142 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ OPEL VIVARO L2H2 2000cc αρ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ VW ΚΗΥ 3258 ΑΠΟ Ε.Κ.Α.Β ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ RENAULT ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤ. CLIO 1200CC 5ΠΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ VAN 14 ΜΙΚΡΟ FORD KHI9789(Δ ΦΟΡΤΗΓ.NISSAN KHI 8635 CABSTAR45(ΔΩΡΕΑ200713/3YD25 ΤΕΧ.ΔΝΣΗ ΓΕΝ ΔΑΠΑΝ. ΤΕΧ.ΔΝΣΗ ΓΕΝ ΔΑΠΑΝ. ΟΔΗΓΟΙ 1 29/10/2008 5,17 1 7/2/2011 2,90 ΟΔΗΓΟΙ 1 2/4/2007 6,75 ΤΕΧ.ΔΝΣΗ ΓΕΝ ΔΑΠΑΝ. ΟΔΗΓΟΙ 1 30/6/2011 2,50 ΤΕΧ.ΔΝΣΗ ΓΕΝ ΔΑΠΑΝ. ΟΔΗΓΟΙ 1 17/5/2007 6,62 Μέση ηλικία 9,42 Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΓΙΩΝ ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Έπιπλα και λοιπός Εξοπλισμός Η μέση ηλικία του λογαριασμού ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ [ΚΩΔ. 14] υπολογίζεται σε 9,76 έτη (ημερομηνία αναφοράς ). Σημειώνεται ότι πολλά από τα Έπιπλα (με ΚΩΔ και ) έχουν ηλικία που ξεπερνούν τα 15 έτη. Ωστόσο, αυτό που παρατηρείται στον εν λόγω λογαριασμό γενικής λογιστικής είναι ότι Λοιπός Εξοπλισμός του Νοσοκομείου (ΚΩΔ ) και Σκεύη (ΚΩΔ ), όπως ψυγεία, καλοριφέρ, πλυντήρια, ψύκτες ύδατος, ανεμιστήρες, ηλεκτρικές σκούπες, ηλεκτρικές κουζίνες, θερμάστρες πετρελαίου, αποξηραντήρες, θερμοτράπεζες, καταψύκτες, αερόθερμα κλπ), ξεπερνούν τα 15 έτη ζωής και λόγω της τεχνολογικής τους παλαιότητας να καταναλώνουν σημαντικά ποσά ηλεκτρικού ρεύματος. Οι αγορές σε έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό ανήλθαν σε

143 ,69 Επενδύσεις σε Επιπλα και Λοιπό Εξοπλισμό (ΚΩΔ. 14) ( ), ΓΝΝΘΑ "Η ΣΩΤΗΡΙΑ" Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Μητρώου Παγίων , , , , Λογιστικά Προγράμματα Η μέση ηλικία του λογαριασμού ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ [(ΚΩΔ Έξοδα αναδιοργανώσεως, Λογισμικά προγράμματα Η/Υ (Γνωμ. 142/1948/1993)], υπολογίζεται σε 9,76 έτη (ημερομηνία αναφοράς ). ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓ/ΜΑ ICON PRO-VIDEO GRAF ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΚΕΤΑ) RUSSE ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΚΤΥΠ/ΣΗΣ & ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΕΤΙΚ/ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Κ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΕΤΙΚΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΙΚΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΗΜΑΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΖΥΓΙΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ Κ ΠΑΡ 6ο Πνευμολογικό Α Θωρακοχειρουργική Αιμοδοσία Αιμοδοσία Αιμοδοσία Αιμοδοσία Αιμοδοσία ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΒΡΟΓΧΟΛΟΓΙΚ Ποσότητα Ημ.κεφαλ. 143 Μέση ηλικία 1 17/4/2006 7,71 Α' Θ/Χ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 1 11/1/ ,97 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 2 20/11/2006 7, /7/2005 8, /7/2005 8, /7/2005 8, /7/2005 8,46

144 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ Αιμοδοσία ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΤΙΚΕΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 1 15/7/2005 8,46 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΚΕΤΑ) Αιμοδοσία ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ WINDOws 1 1/1/ ,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΚΕΤΑ) Αιμοδοσία ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΑΧΕ 1 1/1/ ,00 ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΕΝ.ΔΑΠ ΔΙΑΜ 1 1/1/ ,00 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΦΥΜΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΙΑΤΡΕΙΟ 1 12/5/2006 7,64 ΒΙΝΤΕΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ SONY B&W DIGITAL Καρδιολογικό Α ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝ 1 4/5/2007 6,66 PRINTERS/N79875 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ PASSE PAR OUT CYTO ΕΚΔΟΣΗ 3 Κυτταρολογικό ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓ. Δ 1 11/1/ ,97 ΜΟNITOR 19" SONY LCD S/N ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ Παθολογικό ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1 3/7/2007 6,49 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ Παθολογοανατομικό ΔΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 2/5/2006 7,66 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ GI-GOMM FOR WINDOWS (ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ) ΠΥΡΗΝΙΚΗ Πυρηνικό ΤΜΗΜΑΤΟΣ RIA (ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 2 2/11/2007 6,16 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ GI-LAD FOR WINDOWS (AΔEIA ΧΡΗΣΗΣ) ΠΥΡΗΝΙΚΗ Πυρηνικό ΤΜΗΜΑΤΟΣ RIA (ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 1 2/11/2007 6,16 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) ΤΕΧ.ΔΝΣΗ ΓΕΝ WIN XP HOME GR ΔΑΠΑΝ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΚΑ 1 10/1/2005 8,98 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΕΧ.ΔΝΣΗ ΓΕΝ ΚΕΝΤΡ.ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΑΠΑΝ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΚΑ 1 12/2/2009 4,89 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ Τμήμα Οικονομικό ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΚΕΤΑ) ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤ 1 1/1/ ,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΚΕΤΑ) Τμήμα Οικονομικό ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ 1 13/12/ ,05 ARIA ZIM PRT WIN V21 15 USER Τμήμα Πληρ. Οργ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 10/1/2005 8,98 WIN.2000 SERVER 5'GLIEN Τμήμα Πληρ.. Οργ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 10/1/2005 8,98 WIN.2000 SVR SCLIENT ACCESS LIC Τμήμα Πληρ. Οργ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 10/1/2005 8,98 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MS WINDOWS Τμήμα Πληρ. Οργ XP PRO,DSP ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 30/12/2005 8,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Τμήμα Πληρ. Οργ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4 1/1/ ,00 SOFTWARE ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ Τμήμα Πληρ. Οργ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 4/12/2009 4,08 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΚΕΤΑ) MS Φαρμακείο ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 1 27/8/2004 9,34 OF Μέση ηλικία ΚΩΔ ,76 144

145 Επενδύσεις σε Λογισμικό και Λοιπό Μηχανογραφικό Εξοπλισμό (ΚΩΔ. 16) ( ), ΓΝΝΘΑ "Η ΣΩΤΗΡΙΑ" , , , , , ,42 0,00 0, Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Μητρώου Παγίων Ανάλυση Περιβάλλοντος ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» (SWOT) Σε αυτό το κεφάλαιο πραγματοποιείται SWOT ανάλυση, μελετώνται τα δυνατά (Strengths) και αδύνατα (Weaknesses) σημεία του Νοσοκομείου, καθώς και οι ευκαιρίες (Opportunities) και οι απειλές (Threats) που αντανακλούν μεταβλητές του εξωτερικού περιβάλλοντος. Σκοπός της ανάλυσης SWOT είναι η αποτύπωση των παραμέτρων που επηρεάζουν την ανάπτυξή της, οι οποίοι παρουσιάζονται σε πίνακα. Η ανάλυση συμπληρώθηκε με δύο ακόμα βήματα ως εξής: 1. Προσδιορίστηκαν οι δράσεις (στρατηγικές κατευθύνσεις), με τις οποίες είναι πιθανό να μειωθούν τα προβλήματα. Οι δράσεις αυτές εκτιμάται ότι προωθούν τις δυνατότητες και μειώνουν τις αδυναμίες, με στόχο την μεγιστοποίηση των ευκαιριών και την ελαχιστοποίηση των απειλών. 145

146 2. Τέλος, με βάση τα ανωτέρω και την υφιστάμενη στρατηγική, έγινε μια αξιολόγηση της στρατηγικής αυτής, για να προσδιοριστεί αν αυτή φαίνεται να εξακολουθεί υπό το φως των ευρημάτων της SWOT ανάλυσης να είναι ισχυρή και αποτελεσματική. Μετά τον εντοπισμό των κυριότερων Στρατηγικών Προβληματισμών, προσδιορίζονται οι βασικοί άξονες-κατηγορίες Στρατηγικών Επιλογών αυτής, ως συνδυασμός των στοιχείων που προέκυψαν από την ανάλυση S.W.O.T. Πιο αναλυτικά, οι βασικές Στρατηγικές Επιλογές, διακρίνονται σε τρεις (3) κατηγορίες: 1. Συνδυασμό Δυνατών Σημείων και Ευκαιριών. 2. Μετατροπή Αδύνατων Σημείων σε Δυνατά Σημεία και Απειλών σε Ευκαιρίες. 3. Ελαχιστοποίηση/Αποφυγή των περιπτώσεων που η μετατροπή Αδύνατων Σημείων σε Δυνατά Σημεία και Απειλών σε Ευκαιρίες δεν είναι εφικτή. Με αφετηρία τους ως άνω κατευθυντήριους άξονες, οι βασικές Στρατηγικές Επιλογές συγκεκριμενοποιούνται ως ακολούθως: Στρατηγικές Δυνατών Σημείων-Ευκαιριών: χρησιμοποίηση των Δυνατών Σημείων προς εκμετάλλευση κάποιας Ευκαιρίας μέσω διαμορφούμενων συνδυασμών/συνεργειών Στρατηγικές Δυνατών Σημείων-Απειλών: χρησιμοποίηση των Δυνατών Σημείων του Νοσοκομείου με στόχο τον περιορισμό/εξάλειψη κάποιας Απειλής Στρατηγικές Αδύνατων Σημείων-Ευκαιριών: μετατροπή-βελτίωση Αδύνατων Σημείων μέσα από την αξιοποίηση κάποιας Ευκαιρίας Στρατηγικές Αδύνατων Σημείων-Απειλών: περιορισμός/εξάλειψη Αδύνατων Σημείων υπό το πρίσμα ρεαλιστικών Απειλών Ανάλυση S.W.Ο.T. 146

147 Εσωτερικό Περιβάλλον ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ (Strengths) Πολυετή παρουσία στο χώρο της Υγείας Πολύ καλή φήμη και εικόνα στο ευρύ κοινό. Χαρακτηρίζεται 1 από τα 20 καλύτερα νοσοκομεία της χώρας Σημαντική βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων Υγιής Χρηματοοικονομική κατάσταση Λειτουργία Κέντρου Ψυχικής Υγείας και Ξενώνα Βραχείας Παραμονής, όπου η διασύνδεση των προνοιακών υπηρεσιών µε το Εθνικό Σύστημα Υγείας και τις υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας που αποτελούσε βασικό άξονα προτεραιότητας του Υπουργείου Υγείας τα προηγούμενα έτη Υγείας και παραμένει η Ψυχική Υγεία και η Πρόνοια ένας από τους βασικούς πυλώνες για την περίοδο Αξιοποίηση της βιοϊατρικής τεχνολογίας για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας Το Νοσοκομείο υιοθετεί τον Ιατρικό Έλεγχο (Clinical Audit) σε ορισμένα τμήματα, ενώ στόχος είναι η επέκταση του σε όλα τα τμήματα Υψηλή αξία παγίων στοιχείων λόγω του μεγέθους της Υψηλή δυναμικότητα κλινών Υψηλή πληρότητα κλινών Στο πλαίσιο των προμηθειών νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού πραγματοποιείται εκπαίδευση των χρηστών (ιατροί, τεχνολόγοι κλπ) και τεχνικών του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Πιστοποιημένα Τμήματα (Αιμοδοσία, Φαρμακείο, Πυρηνική Ιατρική, 5η και 7η Πνευμονολογική Κλινική, Ογκολογική Μονάδα της Γ Π/Π, Κέντρο Ψυχικής Υγείας). Συνεχείς εκπαιδεύσεις εργαζομένων στα εργαστήρια που διαθέτουν διαπιστευμένες διαδικασίες. Ύπαρξη Ολοκληρωμένο Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) στο Διοικητικό- Οικονομικό Υποσύστημα ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ (weaknesses) Υψηλός ανταγωνισμός από ανταγωνιστικές επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα Μείωση των εσόδων Μηδενική αξιοποίηση παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ Υψηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας Μεγάλος αριθμός κτιριακών υποδομών Ο περιβάλλον χώρος του νοσοκομείου απειλείται από πλημμύρες λόγω κακής χωροταξικής διευθέτησης Πολύ υψηλό κόστος Φαρμακευτικής Δαπάνης Παλαιότητα Μηχανολογικού Εξοπλισμού και Λοιπού Βοηθητικού Εξοπλισμού, Μεταφορικών Μέσων και Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Υψηλό κόστος συντήρησης και επισκευών βλαβών κτιριακών υποδομών και μηχανολογικού εξοπλισμού. Κατά μέσο όρο το κόστος συντήρησης και επισκευών μηχανημάτων (αμοιβές τρίτων και ανταλλακτικά) ανέρχονται σε για το χρονικό διάστημα Εκτός από την παλαιότητα των μηχανημάτων, για την αύξηση του κόστους συντήρησης και επισκευών των μηχανημάτων, εκτιμάται ότι είναι η ελλιπής εφαρμογή του συστήματος διασφάλισης ποιότητας (ISO 9001) Το κόστος συντήρησης και επισκευών βλαβών βαίνει ανοδικό τα τελευταία 3 έτη Μερική ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας κατά το πρότυπο EN ISO 9001:2008. Εφαρμόζεται σε 7 τμήματα (το 13% περίπου των συνολικών τμημάτων) Μερική ανάπτυξη και εφαρμογή του προτύπου ISO 15189:2007 για Κλινικά Εργαστήρια. Εφαρμόζεται σε 2 από τα 11 εργαστήρια που λειτουργούν, ενώ πραγματοποιείται εξωτερικός έλεγχος ποιότητας σε 5 εργαστήρια. Εμφάνιση (όχι συχνά) λαθών Δεν διαθέτει Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων (HACCP) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005. Σημειώνεται ότι λειτουργούν στις δομές της, μαγειρείο, κυλικείο και βρεφονηπιακός σταθμός και ξενώνας Δεν διαθέτει Σύστημα Περιβαλλοντικής 147

148 Το πληροφοριακό σύστημα εργαστηρίων (ΠΣΕ ή LIS) ως βασικός τροφοδότης του κλινικού ιατρικού φακέλου του νοσοκομείου βρίσκεται σε Φάση Υλοποίησης Διαθέτει λογισμικό ολοκλήρωσης ιατρικού φακέλου που αφορά στη διαχείριση και αποθήκευση ιατρικών εικόνων (3) Εφαρμόζει την Τηλεϊατρική (κατ οίκον φροντίδα, τηλεσυνδιάσκεψη) Διαχείρισης (ISO 14001:2002) Δεν διαθέτει Σύστημα Διαχείρισης Εργασιακής Ασφάλειας και Υγιεινής (ISO 1801:2008) Έλλειψη εκπαίδευσης εργαζομένων σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και προστασίας περιβάλλοντος Καταγραφή σε έντυπο φάκελο των περιστατικών των ασθενών που λαμβάνουν τις υπηρεσίες υγείας. Έλλειψη ηλεκτρονικού φακέλου ασθενή και αδυναμία αξιολόγησης του συστήματος ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας Μερική χρήση ΟΠΣ στο Ιατρικό Υποσύστημα και στο Υποσύστημα Διαχείρισης Ασθενών Δεν υποστηρίζεται από ένα σύστημα επιχειρηματικής ευφυΐας (Business Intelligence-BI) για την επεξεργασία των δεδομένων Ο Ιατρικός Φάκελος δεν έχει τη δυνατότητα διαχείρισης του ακτινοδιαγνωστικού τμήματος (RIS), των χειρουργείων και του αναισθησιολογικού τμήματος (OR) και των εντατικών μονάδων θεραπείας (ICU) Έλλειψη ειδικού λογισμικού τύπου Enterprise Resource Planning (ERP) που θα μπορεί να διαχειρίζεται κρίσιμους τομείς λειτουργίας της, όπως π.χ. τις αποθήκες, τις παραγγελίες φαρμακευτικού υλικού, και λοιπών αναλωσίμων ειδών Δεν απασχολείται προς το παρόν το Ειδικό Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολίτη Εξωτερικό Περιβάλλον 148

149 ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (Opportunities) Εργαλεία χρηματοδότησης Ύπαρξη κενού στην αγορά θεραπευτηρίων «σύγχρονων» ψυχικών νοσηµάτων. Αυξητική τάση εμφάνισης ψυχικών νοσημάτων Οι στρατηγικοί στόχοι του Υπουργείου Υγείας συνάδουν απόλυτα με τους επιχειρησιακούς στόχους του Νοσοκομείου Τα χρηματοοικονομικά εργαλεία χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση επενδύσεων για τα διαρθρωτικά ταμεία ήδη από την προγραμματική περίοδο Η σχετική τους σημασία αυξήθηκε στη διάρκεια της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου και τώρα αποτελούν περίπου 5% των συνολικών πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Υπό το φως της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης και την αυξανόμενη έλλειψη δημοσίων πόρων, τα χρηματοοικονομικά εργαλεία αναμένονται να παίξουν ακόμα πιο σημαντικό ρόλο στην πολιτική συνοχής κατά την προγραμματική περίοδο Το νέο πλαίσιο περιλαμβάνει επίσης σαφείς κανόνες που επιτρέπουν τον καλύτερο συνδυασμό χρηματοοικονομικών εργαλείων με άλλες μορφές υποστήριξης, συγκεκριμένα ενισχύσεις, καθώς έτσι τονώνεται περισσότερο η σχεδίαση ορθά προσαρμοσμένων μηχανισμών αρωγής που καλύπτουν τις επιμέρους ανάγκες Κρατών-Μελών ή Περιφερειών. Ευρύτερη πολιτική συναίνεση για την αναβάθμιση του συστήματος του τομέα υγείας. Ενθάρρυνση και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για σύγκλιση των κρατώνμελών στις «καλές πρακτικές». Ο εκσυγχρονισμός των κτιριακών υποδομών με τη χρήση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας ως απόρροια του ΑΠΕΙΛΕΣ (Threats) Πιθανοί κίνδυνοι που μπορεί να επηρεάσουν την εξέλιξη ενός Επενδυτικού Προγράμματος. Πρέπει να εξετάζονται συνεχώς, κατά τη διάρκεια του έργου. Στόχος της εκτίμησης κινδύνων (Risk Assessment), είναι ο προσδιορισμός της πιθανότητας εμφάνισης κινδύνων, η ποσοτικοποίηση του αποτελέσματος που θα έχουν στο έργο Αδυναμία τήρησης του χρονοδιαγράμματος του έργου Αδυναμία προσαρμογής του ανθρώπινου δυναμικού στις νέες τεχνολογικές αλλαγές, δομές και λειτουργικές διαδικασίες Τεχνολογικοί λόγοι. Ταχείες εξελίξεις στο σύγχρονο τεχνολογικό περιβάλλον και υπαρκτός κίνδυνος η ραγδαία μεταβολή του τεχνολογικού περιβάλλοντος 149

150 υφιστάμενου εθνικού και ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου Η αναβάθμιση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας του Νοσοκομείου 150

151 3. Εξωτερικό Περιβάλλον 3.1. Ευρώπη 2020 Ο τομέας της υγείας είναι ένας από τους μεγαλύτερους τομείς στην ΕΕ: αντιπροσωπεύει περίπου το 10% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της ΕΕ και απασχολεί έναν στους δέκα εργαζόμενους, ενώ το ποσοστό των εργαζομένων µε επίπεδο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης υπερβαίνει τον γενικό µέσο όρο. Ως εκ τούτου, η υγεία αποτελεί σημαντικό παράγοντα της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η Επιτροπή επισήμανε ότι «η προώθηση της καλής υγείας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των στόχων της στρατηγικής "Ευρώπη 2020" για µια έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Η διατήρηση υγιών και ενεργών ανθρώπων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα έχει θετικό αντίκτυπο στην παραγωγικότητα και στην ανταγωνιστικότητα. Η καινοτομία στην υγεία επιτρέπει να αντιμετωπιστεί η πρόκληση της βιωσιμότητας του τομέα στο πλαίσιο της δημογραφικής αλλαγής η ανάληψη δράσης για τη µείωση των ανισοτήτων στην υγεία είναι σημαντική για την επίτευξη της "χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης"». Στον τομέα της υγείας ( ) δίδεται µμεγαλύτερη έμφαση στη συσχέτιση μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης και ενός υγιούς πληθυσμού και προσανατολισμένη σε δράσεις µε σαφή ενωσιακή προστιθέμενη αξία, σύμφωνα µε τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και τις τρέχουσες προτεραιότητες πολιτικής. Η χρηματοπιστωτική κρίση κατέστησε ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη να βελτιωθεί η σχέση κόστους αποτελεσματικότητας των συστημάτων υγείας. Τα κράτη µέλη πιέζονται να επιτύχουν τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στην παροχή καθολικής πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας υψηλής ποιότητας και στην τήρηση των δημοσιονομικών περιορισμών. Οι βασικοί στόχοι που τέθηκαν στο πρόγραμμα «Ευρώπη 2020»: Μια ευρωπαϊκή στρατηγική για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη στρέφονται όλοι γύρω από την αύξηση της καινοτομίας στην υγειονομική περίθαλψη, θέμα που περιλαμβάνεται σε εμβληματικές πρωτοβουλίες, όπως η «Ένωση καινοτομίας» και το «ψηφιακό θεματολόγιο». Ωστόσο, η καινοτομία δεν αφορά µόνο την τεχνολογία και τα νέα προϊόντα. Αφορά επίσης την καινοτομία στον τρόπο οργάνωσης και στη δομή της υγειονομικής 151

152 περίθαλψης, στον τρόπο χρησιμοποίησης των πόρων, στον τρόπο χρηματοδότησης των συστημάτων. Από την άποψη αυτή, η καινοτομία στην υγεία έχει τη δυνατότητα να συμβάλει στη μείωση του κόστους της υγειονομικής περίθαλψης και στη βελτίωση της ποιότητας της περίθαλψης. Οι πέντε στόχοι σε επίπεδο ΕΕ για το Απασχόληση του 75% της ηλικιακής κατηγορίας ετών 2. Έρευνα και Ανάπτυξη. Το 3% του ΑΕΠ της ΕΕ πρέπει να επενδύεται στην Έρευνα και την Ανάπτυξη 3. Κλιματική αλλαγή και ενεργειακή βιωσιμότητα o μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% (ή και 30%, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν) σε σχέση με το 1990 o εξασφάλιση του 20% της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές o αύξηση κατά 20% της ενεργειακής απόδοσης 4. Εκπαίδευση o Μείωση των ποσοστών πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου κάτω από 10% o ολοκλήρωση τριτοβάθμιων σπουδών τουλάχιστον για το 40% της ηλικιακής κατηγορίας ετών 5. Καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού o μείωση τουλάχιστον κατά 20 εκατομμύρια των ατόμων που βρίσκονται ή κινδυνεύουν να βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού 152

153 3.2. Το Χρηματοδοτικό Πλαίσιο για την περίοδο

154 3.3. Πολιτική Συνοχής της ΕΕ για την περίοδο Το , η Ελλάδα θα διαχειριστεί 18 επιχειρησιακά προγράμματα στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής. Εξ αυτών, δεκατρία περιφερειακά προγράμματα θα λάβουν χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), δυο εθνικά προγράμματα θα λάβουν χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ, ένα εθνικό πρόγραμμα θα λάβει χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ και το ταμείο συνοχής, ένα εθνικό πρόγραμμα θα λάβει χρηματοδότηση από το ΕΚΤ και ένα εθνικό πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας θα λάβει χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ταμείο συνοχής. Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο υιοθετήθηκαν επίσημα από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Τα χρηματοοικονομικά εργαλεία χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση επενδύσεων για τα διαθρωτικά ταμεία ήδη από την προγραμματική περίοδο Η σχετική τους σημασία αυξήθηκε στη διάρκεια της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου και τώρα αποτελούν περίπου 5% των συνολικών πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Υπό το φως της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης και την αυξανόμενη έλλειψη δημοσίων πόρων, τα χρηματοοικονομικά εργαλεία αναμένονται να παίξουν ακόμα πιο σημαντικό ρόλο στην πολιτική συνοχής κατά την προγραμματική περίοδο Τα κράτη-μέλη και οι διαχειριστικές αρχές θα χρησιμοποιούν χρηματοοικονομικά εργαλεία σε όλους τους θεματικούς στόχους που καλύπτονται από τα επιχειρησιακά προγράμματα (ΕΠ), και για όλα τα Ταμεία, όπου αυτό είναι αποδοτικό και αποτελεσματικό. Το νέο πλαίσιο περιλαμβάνει επίσης σαφείς κανόνες που επιτρέπουν τον καλύτερο συνδυασμό χρηματοοικονομικών εργαλείων με άλλες μορφές υποστήριξης, συγκεκριμένα ενισχύσεις, καθώς έτσι τονώνεται περισσότερο η σχεδίαση ορθά

155 προσαρμοσμένων μηχανισμών αρωγής που καλύπτουν τις επιμέρους ανάγκες Κρατών-Μελών ή Περιφερειών Πολιτική Ποσοστά συγχρηματοδότησης ΕΠ Συνοχής της ΕΕ για την περίοδο Σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του Γενικού Κανονισμού (Άρ. 120), τα μέγιστα ποσοστά συγχρηματοδότησης σε επίπεδο άξονα προτεραιότητας καθορίζοντας ως εξής: 1. 85% για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες των ΚΜ με κατά κεφαλήν ΑΕΠ την περίοδο μικρότερο του 85% του μ.ο. της ΕΕ-27, καθώς και για το Τ.Σ % για τις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες των κρατών μελών πλην αυτών που αναφέρονται στο σημείο (3β) του άρθρου 120 του Γενικού Κανονισμού, (ΑΜΘ, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία και Δυτική Ελλάδα) και για όλες τις περιφέρειες των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕΠ για την περίοδο ήταν μικρότερο του 75% του μέσου όρου της ΕΕ-25, αλλά των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕΠ ήταν μεγαλύτερο του 75% του μέσου ΑΕΠ στην ΕΕ-27 (Ιόνια, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη), καθώς και για τις phasing out περιφέρειες της περιόδου (όπως η Αττική και η Δυτική Μακεδονία) 3. 60% για τις περιφέρειες μετάβασης (εκτός εκείνων που υπόκεινται στο σημείο (3γ) του άρθρου 120 του Γενικού Κανονισμού όπως η Στερεά Ελλάδα) 4. 50% για τις περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες (εκτός εκείνων που υπόκεινται στο σημείο (3γ) του άρθρου 120 του Γενικού Κανονισμού όπως το Νότιο Αιγαίο) 155

156 Τα ποσοστό συγχρηματοδότησης καθώς επίσης και το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης από τα Ταμεία ανά άξονα προτεραιότητας θα προσδιοριστεί σε κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ξεχωριστά δεδομένου ότι προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις που διαφοροποιούν κατά περίπτωση το ποσοστό σε επίπεδο άξονα προτεραιότητας. Σε περίπτωση όπου ένας άξονας προτεραιότητας περιλαμβάνει πάνω από μια κατηγορία περιφερειών ή ένα Ταμείο, το ποσοστό συγχρηματοδότησης θα προσδιορίζεται ανά κατηγορία περιφερειών και ανά Ταμείο. Σημειώνεται ότι ο Γενικός Κανονισμός (Άρ. 24) προβλέπει δυνατότητα αύξησης κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες του ποσοστού συγχρηματοδότησης για Κράτη Μέλη που αντιμετωπίζουν προσωρινές δημοσιονομικές δυσκολίες όπως η Ελλάδα. Το τελικό προσαυξημένο ποσοστό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100%. Για τα ΠΕΠ αλλά και για τους άξονες προτεραιότητας των τομεακών Ε.Π. που αφορούν στις «Περιφέρειες σε Μετάβαση» και στις «Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες» - η Αττική είναι πλέον στις περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες -, επιλέγεται η μη χρησιμοποίηση της δυνατότητας αύξησης κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες του ποσοστού συγχρηματοδότησης. Η πρόνοια αυτή λαμβάνεται δεδομένου 156

157 ότι οι περιφέρειες αυτές αδικούνται, σε σχέση με την πραγματική οικονομική τους κατάσταση, από την εφαρμοζόμενη κοινοτική μεθοδολογία κατανομής των πόρων Κατανομή πόρων από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία Η «Ε 2020» είναι η κοινή στρατηγική των κρατών μελών (ΚΜ) της ΕΕ, με στόχο την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, με υψηλά επίπεδα απασχόλησης, παραγωγικότητας και κοινωνικής συνοχής. Η Πολιτική Συνοχής καλείται να συμβάλει αποφασιστικά στην εκπλήρωση των όρων της στρατηγικής «Ε2020» προσανατολίζοντας τις δράσεις της στις θεματικές προτεραιότητές της. Οι νέοι κανονισμοί για την προγραμματική περίοδο σε ότι αφορά στα ΕΔΕΤ (πλην των Ταμείων ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ), είναι οι εξής: Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (Γενικός Κανονισμός) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17 Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1300/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1084/2006 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1302/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 για τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ) όσον αφορά την αποσαφήνιση, την απλούστευση και τη βελτίωση της διαδικασίας ίδρυσης και λειτουργίας αυτών των ομίλων Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για 157

158 την υποστήριξη του στόχου της Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης To νέο ΕΣΠΑ Προτεραιότητες και Αρχιτεκτονική Η αξιοποίηση των αναπτυξιακών πόρων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) για την περίοδο αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την αντιμετώπιση στο βαθμό που τους αναλογεί των διαρθρωτικών, αναπτυξιακών και κοινωνικών προβλημάτων και τη στροφή σε ένα νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα που θα είναι στηριγμένο στις δυνατότητες της χώρας και στην εξειδίκευση και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των Περιφερειών της. Η στροφή σ αυτό το νέο υπόδειγμα απαιτεί ένα νέο ΕΣΠΑ, ένα νέο ξεκίνημα. Βασική επιδίωξη αποτελεί το να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για μια ευημερία που θα στηρίζεται στην ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια των επιχειρήσεων της χώρας. Η ανάγκη σε πρώτη φάση αναχαίτισης της παρατεταμένης ύφεσης και στη συνέχεια η επίτευξη σταθερής, ποιοτικής και διατηρήσιμης ανάκαμψης, καθώς και το εύρος των αναγκών και δυνατοτήτων που αναδείχθηκαν στην ανάλυση, καθώς και η πολλαπλότητα των συνεργουσών και συμπληρωματικών ενεργειών που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του μέλλοντος, οδηγούν την Ελλάδα να υιοθετήσει με διαφορετική προφανώς ένταση το σύνολο των Θεματικών 158

159 Στόχων 9 που προβλέπονται από τους κανονισμούς της ΕΕ για τα προγράμματα της επόμενης προγραμματικής περιόδου Οι Θεματικοί Στόχοι των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Οι κύριες αναπτυξιακές ανάγκες που καλείται να καλύψει η Ελλάδα κατά την προγραμματική περίοδο και μέσω του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης , από τούδε και στο εξής αναφερόμενο ως «Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ), καθώς και οι δυνατότητες που της παρουσιάζονται, αναπτύσσονται συνοπτικά στη συνέχεια ανά Θεματικό Στόχο. Θεματικός Στόχος Θ.Σ. 1: Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας Θ.Σ. 2: Ενίσχυση της πρόσβασης σε ΤΠΕ Περιγραφή (ενδεικτικά) Η νέα στρατηγική για την ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας και της επίτευξης των εθνικών στόχων στην πορεία προς το 2020, η οποία παρουσιάζεται στην Ενότητα θα βασιστεί σε μια σειρά θεσμικών μεταρρυθμίσεων που στοχεύουν στην αναδιάρθρωση του συστήματος διακυβέρνησης και στην ενεργοποίηση των βασικών συντελεστών του εθνικού συστήματος καινοτομίας. Υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης (Διαλειτουργικότητα 9 «θεματικοί στόχοι» νοούνται οι θεματικοί στόχοι του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/

160 και της χρήσης και ποιότητάς τους Θ.Σ. 3: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) Θ.Σ. 4: Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους Τομείς Θ.Σ. 5: Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων Θ.Σ 6. Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων πληροφοριακών συστημάτων (egov Now)),τη λειτουργία συστήματος παροχής υπηρεσιών CRM, τη δημιουργία ενιαίας ψηφιακής υποδομής διαχείρισης Ανθρώπινου Κεφαλαίου (HRMS), τη διαφάνεια και αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς (Εθνικό Σύστημα Δημοσίων Προμηθειών), τον εξορθολογισμό των υπηρεσιών Υγείας (Ηλεκτρονική συνταγογράφηση), την ορθολογική χρήση και διαχείριση των πόρων του Ελληνικού Δημοσίου (ERP) και την υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης, στη βάση βασικών υποδομών (critical infrastructures) που δημιουργούν σημαντικές οικονομίες κλίμακας (Government Cloud, Σύζευξις ΙΙ). Η βασική αναπτυξιακή ανάγκη της Περιφέρειας Αττικής εστιάζεται στη δημιουργία νέων και βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, οι οποίες λόγω της έντασης του φαινομένου της ανεργίας στην Περιφέρεια, θα προέλθουν από πρωτοβουλίες του ιδιωτικού, αλλά και του κοινωνικού τομέα, μέσω των σχετικών παρεμβάσεων του ΘΣ 9. Κρίσιμη ανάγκη για την Περιφέρεια Αττικής αποτελεί η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η οποία θα προωθηθεί από παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες του ΕΠΑνΕΚ και του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα» (ΕΠΜΔΤ). Σε συγκεκριμένους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας όπου οι ενεργειακές ανάγκες είναι υψηλές και το ενεργειακό κόστος μεγάλο, η Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ) αποτελεί μία σημαντική επενδυτική ευκαιρία. Επίσης, δράσεις όπως η ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, οι ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις καθώς και η μείωση της ταφής βιοαποβλήτων από αστικές περιοχές με κατάλληλη συλλογή και επεξεργασία τους, συμβάλλουν στη μείωση εκπομπών CO2. Η κλιματική αλλαγή αναμένεται να επιδράσει αρνητικά στον τομέα των υδατικών πόρων σε περιοχές της Ελλάδος όπου υπάρχει υδατικό έλλειμμα, το οποίο γίνεται εντονότερο και εξαιτίας ακραίων κλιματικών καταστάσεων, τομέας που αλληλεπιδρά με το ΘΣ6. Αναγκαία κρίνεται, επίσης, η αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και η προσαρμογή στις νέες ξηροθερμικές συνθήκες και τα ενδεχόμενα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως οι πλημμύρες, καθώς και η αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών και της διάβρωσης των ακτών και μέσω έργων υποδομής Οι ανάγκες σε περιβαλλοντικές υποδομές και δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος εξακολουθούν να είναι σημαντικές και αφορούν κυρίως τους τομείς της ολοκληρωμένης διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και των υδατικών πόρων. Ως σημαντική ανάγκη αναδεικνύεται επίσης η υλοποίηση έργων υψηλής περιβαλλοντικής σημασίας που δεν θα ολοκληρωθούν εντός της προγραμματικής περιόδου Με βάση τις βασικές κατευθύνσεις πολιτικής της Οδηγίας και των νέων Σχεδιασμών, καθώς και τις εκκρεμότητες που παραμένουν ως ανελαστικές υποχρεώσεις και 160

161 Θ.Σ. 7: Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε βασικές υποδομές Θ.Σ. 8: Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων ως συνάρτηση της προόδου υλοποίησης των δράσεων της περιόδου , ο προγραμματισμός διάθεσης των σχετικών πόρων της περιόδου , θα στραφεί κατά προτεραιότητα προς την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης της παραγωγής αποβλήτων, την υλοποίηση δράσεων για προώθηση της επαναχρησιμοποίησης, της χωριστής συλλογής ρευμάτων, συμπεριλαμβανομένων των βιοαποβλήτων, προς επίτευξη ανακύκλωσης υψηλής ποιότητας, την ολοκλήρωση δικτύου εγκαταστάσεων ανάκτησης και διάθεσης αστικών αποβλήτων, την προώθηση της επεξεργασίας ιλύος αστικών λυμάτων, την ενίσχυση της ορθολογικής διαχείρισης αδρανών, υγειονομικών, βιομηχανικών, επικινδύνων και μη αποβλήτων καθώς και την εφαρμογή προγράμματος αποκατάστασης ρυπασμένων χώρων, και την ενδυνάμωση της αγοράς των δευτερογενών προϊόντων από την ανάκτηση αποβλήτων. Αναγκαίες συνθήκες για την υποστήριξη των ανωτέρω είναι η προώθηση της ευαισθητοποίησης του κοινού στην ορθολογική και φιλική προς το περιβάλλον διαχείριση των στερεών αποβλήτων με πρόσβαση στην περιβαλλοντική πληροφορία και ανάπτυξη μηχανισμών επίτευξης κοινωνικών συναινέσεων, καθώς και η ενίσχυση θεσμών, διοικητικών μηχανισμών, η κατάρτιση στελεχιακού δυναμικού και η προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων. Παράλληλα, η στρατηγική του ΥΠΕΚΑ στον τομέα της Ατμόσφαιρας εστιάζεται στην εφαρμογή των Οδηγιών 2008/50/EC, 2001/81/ΕΚ και 2004/107/EC σχετικά με την ποιότητα του περιβάλλοντα αέρα και την ατμοσφαιρική ρύπανση, ακολουθώντας τις νέες τάσεις και δεδομένα που πηγάζουν από τις προβλεπόμενες αναθεωρήσεις των παραπάνω Οδηγιών, αξιοποιώντας την εμπειρία από την μέχρι τώρα εφαρμογή τους Η βελτίωση των κυκλοφοριακών συνδέσεων και συνθηκών στην Περιφέρεια Αττικής αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για την προστασία του περιβάλλοντος και την αύξηση του μεριδίου των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στις μετακινήσεις του πληθυσμού. Οι δυσμενείς εξελίξεις στην οικονομία λόγω της κρίσης επηρέασαν αρνητικά τα μεγέθη της απασχόλησης και της ανεργίας με αποτέλεσμα η Ελλάδα να έχει σήμερα το υψηλότερο ποσοστό στη συνολική ανεργία και την ανεργία των νέων στην ΕΕ. Η καταπολέμηση της ανεργίας και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, αποτελούν τις περισσότερο / πλέον επείγουσες / κύριες προτεραιότητες της Χώρας για την ενίσχυση της οικονομικής ανάκαμψης, καθώς και την άμβλυνση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης. Επίσης εκτός από την ανάσχεση της διαρκώς αυξανόμενης ανεργίας, πρόκληση για τη Χώρα αποτελεί και η προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού και των επιχειρήσεων στις επικρατούσες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Με βάση τα παραπάνω απαιτείται ένα μίγμα πολιτικών με: 161

162 Θ.Σ. 9: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και οποιωνδήποτε διακρίσεων συνέργιες και προγράμματα απασχόλησης με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, τα οποία επιδιώκουν καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στα αντικυκλικά και στα διαρθρωτικά μέτρα στο πλαίσιο της επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων παρεμβάσεων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας ως «οχήματος» για την έξοδο από την κρίση και την αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας της χώρας επείγουσες, βραχυπρόθεσμες στοχευμένες παρεμβάσεις για την ανάσχεση της αύξησης της ανεργίας, την άμεση καταπολέμηση των συνεπειών της κρίσης και τη στήριξη της κοινωνικής συνοχής, κατά την έναρξη της νέας Προγραμματικής Περιόδου καθώς και συνολικό ανασχεδιασμό των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης στη βάση των αρχών της αποδοτικότητας, αποτελεσματικότητας και διαφάνειας προς την κατεύθυνση διαμόρφωσης βιώσιμων θέσεων εργασίας για το ανθρώπινο δυναμικό. Ειδικότερα, για τους νέους, οι επιδιωκόμενες βελτιωμένες και καινοτόμες πολιτικές απασχόλησης θα υποστηριχθούν και από τους πόρους της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (Youth Employment Initiative-YEI). Η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού βρίσκεται στο επίκεντρο της οικονομικής και κοινωνικής ατζέντας, αλλά και των προτεραιοτήτων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η υποστήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας αποτελεί μία από τις βασικές αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας. Σε ότι αφορά στον τομέα της υγείας η συνολική δαπάνη για την υγεία ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) παρουσίασε μείωση. Κρίσιμοι τομείς όπου εμφανίζονται οξυμένα προβλήματα αναδεικνύονται οι εξής: α) η διασφάλιση της βιωσιμότητας του συστήματος υγείας, β) η υγεία ως επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, γ) η μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας. Ειδικότερα ζητήματα που κρίνεται ότι έχουν καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη των ανωτέρω είναι: Η διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας και βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του συστήματος παροχής υπηρεσιών υγείας, η αποτελεσματική λειτουργία του ΕΟΠΠΥ, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας του πρωτοβάθμιου συστήματος υγείας, η επένδυση στους ανθρώπινους πόρους του συστήματος υγείας, η ολοκλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ του Επιτρόπου Απασχόλησης και του Υπουργού Υγείας για τα έτη 2014 και 2015, η καθολική δυνατότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας από οικονομικά ασθενείς πολίτες, από πολίτες απομακρυσμένων περιοχών, πολίτες ευάλωτων και ειδικών κοινωνικών ομάδων, καθώς και ανασφάλιστους πολίτες. Το σύστημα υγείας καλείται να αντιμετωπίσει τα νέα δεδομένα δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην υιοθέτηση νέων μοντέλων παροχής υπηρεσιών και καινοτόμων μεθόδων διάγνωσης και θεραπείας που αξιοποιούν στο έπακρο τις νέες τεχνολογίες 162

163 Θ.Σ. 10: Επένδυση στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Επαγγελματική Κατάρτιση για την απόκτηση Δεξιοτήτων και τη Διά Βίου Μάθηση Θ.Σ. 11: Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας και αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης πληροφοριών και επικοινωνιών. Παρά τις συντονισμένες προσπάθειες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια για την οργάνωση του συστήματος της δια βίου μάθησης, το ποσοστό συμμετοχής των ατόμων ηλικίας σε προγράμματα δια βίου μάθησης στ&